Yanıkta Yara Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yanıkta Yara Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER"

Transkript

1 AMAÇ Yanığı olan hastada, yanığın derecesine ve şiddetine uygun bakım verilmesinin sağlanması, enfeksiyonların önlenmesi, dokunun tamiri ve rejenerasyonunun sağlanarak deri bütünlüğünün eski hale getirilmesidir. TEMEL İLKELER Yanık pansumanı, hastanın hekimi ile birlikte yapılır ancak kurum kararı ile belirlenmiş bir protokol varsa, hekim istemi beklemeden hemşire kararı ile yapılır. Birinci derece yanıklarda; herhangi bir kapamaya veya yüzeysel antibakteriyel ajana ihtiyaç yoktur. Nemlendirici kremler veya merhemler yeterlidir. Bu ajanlar derinin kuruması ve gerilmesi nedeniyle olan yangıyı ve ağrı hissini azaltacaktır. Hastaya analjezik verilebilir. Geniş birinci derece yanıklarda, ağrı ve hidrasyon yönetimi için hasta gereğinde yatırılarak tedavi edilebilir. İkinci derece yanıklarda; yapılan pansuman yaranın hava ile temasını keserek ağrının azalmasına neden olur. İkinci derece yüzeysel ve küçük yanıklarda; açık pansuman yapılabilir. Tedavi edici ajanlar (gümüş nitrat % 10, povidon iyot % 10, mersol % 1, rifocin ampul) yaraya sürüldükten sonra açık bırakılabilir. Bu tip yanıklarda alanlarda şeffaf (transparan) yara örtüleri kullanılabilir. İkinci derece derin yanıklarda; kapalı pansumanlar kullanılır. Enfekte olmamış yaralara vazelin, parafin emdirilmiş Tülgren, enfekte yaralarda ise antibiyotik ve antibakteriyel kremler (örn. gümüş sülfadiyazin, mupirosin, nitrofurazon) doğrudan veya parafin emdirilmiş tüllerin altına uygulanabilir. 172

2 Üçüncü ve dördüncü derece yanıklarda; skar dokusu kendiliğinden ayrılmaz, skar dokusunun kendiliğinden kalkması alttaki bakterilerin enzimatik ürünleri ile olmaktadır. Skar dokusunun kendiliğinden ayrılması yaranın enfekte olduğunun bir belirtisidir. Yanık yüzdesi % 25 den fazla olan hastaların gastrik disfonksiyon, mide motilitesinde azalma ve intestinal ileus riski vardır. Ayrıca büyük yanıklarda mide asidi artacağından hekim istemine göre antiasitler kullanılabilir. Hastaya büyük pansumanlardan 30 dakika önce analjezik uygulanır. Tanımlar Birinci Derece Yanıklar: Epidermis sağlamdır, eritem vardır. Bu tür yanıklar 3 haftaya kadar iyileşir (Bkz. Şekil 1). İkinci Derece Yanıklar: Epidermis bütünlüğü bozulmuş, dermisin üst tabakalarına sınırlı ise yüzeysel ikinci derece, dermisin alt (retiküler) tabakaları tutulmuş ise derin ikinci derece yanık oluşmuştur. Yüzeysel ikinci derecede yanık çok ağrılı iken, derin ikinci derece yanıkta daha az ağrı vardır ve künt bası hissi hakimdir. Yüzeysel ikinci derece yanık üç haftaya kadar sekelsiz iyileşebilirken, derin ikinci derece yanıklar 3 haftadan uzun sürede iyileşir ve sıklıkla cerrahi müdahaleler gerektirirler (Bkz. Şekil 1). Üçüncü Derece Yanıklar: Dermisin tüm katları tutulur. Deri sert, basık, soluk, ağrısızdır, tromboze damarlar izlenir, klasik yanık eskarı vardır (Bkz. Şekil 1). Şekil 1. Yanığın Dereceleri A: Birinci Derece Yanık (Epidermis Yüzeyinde) B: İkinci Derece Yanık (Derin) C:Üçüncü Derece Yanık Kaynak: DeLaune SC, Ladner PK. (2002). Fundamentals of Nursing Standarts & Practise, Delmar & Thomson Learning, Second Edition, p

3 Hemşirelik Bakım Standartları Dördüncü Derece Yanıklar: Cildin tüm katları, cilt altı yağ ve derin yapılar (kas, tendon, vb) tutulur, kömürleşmiş görünüm vardır. Dokuzlar Kuralı: Vücuttaki yanık yüzeyinin hesaplanmasında kullanılan yöntemdir. Vücut bölümlerinin, % 9 luk bölümlere ayrılması yolu ile yanık yüzeyi hesaplanır (Bkz. Şekil 2). Çocuklarda yetişkinlerden farklı olarak; baş oranı % 18 ve her bir bacak % 13, 5 tur. %9 Anterior %18 %9 Posterior %18 %9 %1 %18 %18 Şekil 2. Dokuzlar Kuralı ile Yanık Yüzeyinin Hesaplanması Kaynak: LaBorda PJ. (2005). Brunner and Suddarth s Textbook of Medical-Surgical Nursing. Lippincott Williams Wilkins, 10th Edition, p

4 Tablo 1. Yanığın Şiddetine Göre Sınıflandırılması (4) Küçük Yanıklar Orta Yanıklar Büyük Yanıklar Erişkinlerde % 15 veya daha az 2. derece yanıklar Çocukta % 10 veya daha az 2. derece yanıklar Erişkin veya çocukta % 2 veya daha az 3. derece yanıklar Erişkinlerde % arası 2. derece yanıklar Çocukta % arası 2. derece yanıklar Erişkin veya çocukta % 2 10 arası 3. derece yanıklar Erişkinlerde % 25 den fazla 2. derece yanıklar Çocukta % 20 den fazla 2. derece yanıklar Erişkinde veya çocukta % 10 dan fazla 3. derece yanıklar İnhalasyon yanıkları Elektrik yanıkları Başka bir travmanın eşlik ettiği yanıklar (kafa travması, karın içi yaralanma, kırıklar, vb.) Gebelikte yanık yaralanması Yanığa ilave risk getiren boyutta başka hastalığın varlığı (DM, steroid kullanımı, immün baskılanma, vb). Göz, kulak, yüz, el, ayak, büyük eklem ve genital bölge yanıkları Dikkat Edilecek Noktalar Yanık hastalarında ilk müdahale sırasında yara yüzeyi temizlenmemelidir. Yanık dokular ve elbise parçaları ile diğer materyaller irrigasyon sırasında kaldırılmalıdır. Toprak ve kirli materyaller soğuk su (8-15 o C) ve mineral yağı ile oluşturulan bir karışım uygulanarak kaldırılmalıdır. Yara temizlenmesi ve kalan kiri uzaklaştırmak için yaralar oda sıcaklığında ılık çeşme suyu veya serum fizyolojik/ salin ile yıkanmalı, nötr ph lı sıvı sabun dışında antiseptik solüsyonlar ve fırça kullanılmamalıdır. Buz uygulaması vazokonstrüksiyona ve daha fazla doku hasarına neden olacağı için kesinlikle yapılmamalıdır. Küçük yanıklarda (Bkz. Tablo 1) topikal antimikrobiyal madde içeren krem veya pomadların kullanılmasına gerek yoktur. Parafin veya yağlı merhemler (örn: % 0,2 nitrofurazon pomad) emdirilmiş gazlı bezlerle pansuman yapılmalıdır. Pansuman malzemeleri her hasta için ayrı ve tek kullanımlık hazırlanmalıdır. Enfeksiyon veya skar varlığında ve geniş yanıklarda % 1 gümüş sülfadiyazin kullanılmalıdır. Yara iyileşmesini geciktirmesi nedeniyle, epitelizasyonun izlendiği andan itibaren gümüşlü preparatların kullanımı sonlandırılmalıdır. 175

5 Hemşirelik Bakım Standartları Su keseciklerinin (bül) tedavisinde küçük çaplı ve kontrolsüz, patlamayacağı düşünülen su kesecikleri yerinde bırakılmalı, büyük su kesecikleri boşaltılmalı veya pansuman takibine alınmalıdır. Üçüncü ve dördüncü derece yanıklarda; a. Skar ayrılmışsa ve sekresyon varsa her gün b. Skar ayrılmamışsa, sekresyon yoksa, enfeksiyon varsa her gün c. Enfeksiyon yoksa günaşırı pansuman yapılmalıdır. Yanıkta artan damar geçirgenliğinin sonucu kan akımı yavaşlar ve hastada şok gelişebilir. Bu nedenle hastanın yaşam bulguları, santral venöz basıncı (CVB), arteriyel kan gazları, saatlik idrar takibi, tam idrar takibi, hemogram, elektrolitler, üre, nitrojen değerleri takip edilmelidir. Büyük yanıklarda beden görünümünün değişmesi hasta ve aile için psikolojik travmadır. Hastanın yaşına, sosyo-kültürel durumuna, eğitim ve entellektüel düzeyine uygun olarak, hastanın kendisine ve yakınlarına psikolojik açıdan destek verilmelidir. İŞLEM BASAMAKLARI Not: İşlem sırasında kullanılacak malzemelere kitap sonu Ek-1 de yer verilmiştir. 1. Hasta yara bakımı hakkında bilgilendirilir. 2. Yanık bakımı yanık pansuman odasında yapılır. Oda ısısı 28 o C- 32 o C, oda nemi % 50 oranında olmalıdır. 3. Hasta pansuman odasında üzerinde steril su geçirmez örtü bulunan sedyeye alınır. 4. Yara bakımında cerrahi- aseptik teknik uygulanır. 5. Maske, bone takılır, boks gömleği giyilir. 6. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 7. Non-steril eldiven giyilir. 8. Kirli pansuman bistüri veya makas kullanarak açılır. Kirli pansuman materyalleri hemen atık kutusuna atılır. 9. Eldiven değiştirilir. Steril eldiven giyilir. 10. Hasta yıkama küvetine alınır. 11. Hastanın mahremiyetinin korunmasına dikkat edilir. 12. Ağrısını ifade etmesine olanak sağlanır. 13. % 7,5 povidon iyot solüsyonu scrap ve küçük pedler kullanarak, dairesel hareketlerle önce yanık alanlar sonra diğer yerler olmak üzere tüm vü- 176

6 cut yıkanır (yarada epitelizasyon dokusu yok ise banyo yaptırılır, epitelizasyon başlamış ise banyo yaptırılmamalıdır). 14. Ayrılmış skar dokuları temizlenir. 15. Hasta tekrar steril örtüsü yenilenen sedyeye alınır ve büyük steril pedlerle kurulanır. 16. Yaranın üzerine enfeksiyon yok ise steril vazelinli Tülgren serilir, enfeksiyon varsa antibakteriyel ajan emdirilmiş Bactigras (parafin ve klorheksidin asetat içeren antiseptik tül sargı) serilir. 17. Üçüncü derece yanıklarda greft nakli yapılana kadar antibiyotikli pomadlar yanık bölgesine gümüş sülfadiazin (% 1) pomad 0,2-0,5 cm kalınlıkta sürülmeli ve üzerine Tülgren yerleştirilmelidir. Böylece enfeksiyon gelişimi önlenir ve doku greft için hazırlanır. 18. Yanık bölge üzerine steril gaz bezi serilir ve steril pedlerle yara kapatılır. 19. Steril sargı dıştan içe, aşağıdan yukarı, dolaşımı bozmayacak kadar sıkı, dağılmayacak kadar gevşek olarak sarılır. 20. İşlem için giyilen giysiler çıkarılır. 21. Hasta odasına alınır. 22. Hasta üşüyorsa ısı kaynağı ayarlanır. 23. Yanık yarası değerlendirilir, kayıt edilir. 24. Atıklar uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılır. 25. Yıkama küvetinin enfeksiyon kontrol komitesinin önerilerine uygun şekilde temizlenerek dezenfekte edilmesi sağlanır. 26. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. Kaynaklar 1. Akça Ay F. (2013). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. Nobel Tıp Kitabevleri, 4. Baskı, s Eti Aslan F, Karadakovan A. (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, 1. Baskı, s Jane C, Rothroch /Alexander s. (2011). Care of The Patient in Surgery. ELSEVIER (Mosby) 14th Edition, p Storm- Versloot MN, Vos CG, Ubbink DT et al. (2010). Topical Silver for Preventing Wound İnfection. Mar 17; (3): CD doi: / CD pub2. Cochrane Database Syst Rev. (Erişim Tarihi: ). 5. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. (2012). Yanık Yaralanmaları Tedavi Algoritması. pdf. (Erişim Tarihi: ). 177

7 Hemşirelik Bakım Standartları 6. Yabanoğlu H. (2009). Çoklu Antibiyotik Dirençli, Pseudomonas Aeroginosa Enfeksiyonu Oluşturulmuş Ratlarda Topikal Antimikrobiyal Ajanların (Sitrik Asit %3, Klorheksidin Asetat % 0.5 (Bactigras ), Gümüş Sülfodiyazin %1 (Silverdin ) ve Silver- Coated Dressing (Acticoat )) Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi. tezbaskent1/00401.pdf. (Erişim Tarihi: ). 7. Yıldırım A. (2001). Hemşirelik Bakım Protokolleri El Kitabı. İstanbul Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, İstanbul, s el.kitabi.pdf. (Erişim Tarihi: ). 8. Yıldırım M, Uçar AD, Coşkun A. (2013).Yanık Merkezi Tedavi Rehberi İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 17 (1), s gov.tr/pdf/yanik_rehberi.pdf. (Erişim Tarihi: ). Hazırlayan Uzm. Hem. Esma GÜNEY KIZIL (Güney Genel Sekreterliği Sağ. Bak. Hiz. Koor.) Danışman Yrd. Doç. Dr. Gülay OYUR ÇELİK (İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A.D.) 178

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI 2012 1 İDARİ KOORDİNASYON Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Uzm. Dr. İ. Ahmet ÇAKIR Uzm. Dr. Orhan KOÇ Dr. İsmail KAYA Gültekin BAYRAKTAR

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Üriner Kateter Takılması, Bakımı ve Çıkarılması

Üriner Kateter Takılması, Bakımı ve Çıkarılması Üriner Kateter Takılması, Bakımı ve Çıkarılması A. ÜRİNER KATETER TAKILMASI AMAÇ İdrarın boşalmasının sağlanması, mesane distansiyonuna bağlı rahatsızlığın azaltılması, steril idrar örneğinin alınması,

Detaylı

Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu

Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu AMAÇ Deri temizliğinin sağlanması, derinin değerlendirilmesi, hastanın rahatlaması, kan dolaşımının hızlandırılması, solunum hız ve derinliğinin uyarılması, kasların gevşemesinin

Detaylı

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma AMAÇ Tanı amacıyla aseptik koşullarda ve hasta güvenliği sağlanarak doğru ve etkin bir şekilde örneklerin alınması ve uygun koşullarda laboratuvara gönderilmesidir.

Detaylı

Birinci basamakta yara ve yanık bakımı Wound and burn management in primary care

Birinci basamakta yara ve yanık bakımı Wound and burn management in primary care Smyrna Tıp Dergisi 53 - Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta yara ve yanık bakımı Wound and burn management in primary care Oktay Sarı 1, Tamer Onar 2, Ümit Aydoğan 1 1 Yrd.Doç.Dr., Gülhane Askeri

Detaylı

İntramuskuler (IM) Enjeksiyon Uygulama

İntramuskuler (IM) Enjeksiyon Uygulama İntramuskuler (IM) Enjeksiyon Uygulama AMAÇ İlacın doğru ve uygun teknikle intramüsküler yoldan hastaya uygulanmasıdır. TEMEL BİLGİLER IM ilaç uygulama işleminde, 8 doğru kuralına (doğru hasta, doğru ilaç,

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda)

Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda) Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda) Hmş. Neslihan ÜNAL Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Toraks Kalp Damar Cerrahisi Çocuk ve Erişkin Yoğun Bakımları

Detaylı

Ağız Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar. Dikkat Edilecek Noktalar

Ağız Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar. Dikkat Edilecek Noktalar AMAÇ Oral mukoza membran bütünlüğünün sağlanması, diş ve dişetlerinin sağlığının sürdürülmesi, ağızdaki rahatsız edici tat ve kokunun giderilmesi, bireyin doğru ağız hijyeni uygulamalarını öğrenmesinin

Detaylı

Kan Örneği Alma AMAÇ TEMEL İLKELER A. KAPİLLER KAN ALMA AMAÇ. Tanımlar

Kan Örneği Alma AMAÇ TEMEL İLKELER A. KAPİLLER KAN ALMA AMAÇ. Tanımlar AMAÇ Hastalıkların teşhisi, benzer hastalıkların birbirinden ayrılması ve tedavi sürecinin izlenmesi amacıyla kanın hematolojik, biyokimyasal, mikrobiyolojik ve histopatolojik incelemesi için hastadan

Detaylı

BAKIM - UYGULAMA PROTOKOLLERİ 1. 2.Derece Yanığı Olan Hastanın Yara Bakım Protokolü 2. 3.Derece Yanığı Olan Hastanın Ameliyat Öncesi Yara Bakım Protokolü 3. 3.Derece Yanığı Olan Hastanın Ameliyat Sonrası

Detaylı

Nazogastrik Sonda Takılması, Bakımı ve Çıkarılması

Nazogastrik Sonda Takılması, Bakımı ve Çıkarılması Nazogastrik Sonda Takılması, Bakımı ve Çıkarılması AMAÇ Üst gastrointestinal sistem (GİS) kanamalarının tedavisi, değerlendirilmesi, mide içeriğinin toplanması, mide lavajı, mide salgılarının aspirasyonu,

Detaylı

HASTA BAKIM STANDARTLARI

HASTA BAKIM STANDARTLARI HASTA BAKIM STANDARTLARI Saç Bakımı Göz Bakımı Ağız Bakımı Oral Mukozitte Ağız Bakımı Ayak Bakımı Perine Bakımı Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu Günlük Özbakım Gereksinimleri Sırt Masajı Uygulama Periferik

Detaylı

Ödem İzlemi ve Bakımı

Ödem İzlemi ve Bakımı AMAÇ Ödemin tanımlanması, izlenmesi, uygun bakımın verilmesi ve olası komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Tanımlar Ödem: Ekstraselüler (hücrelerarası) bölmede sıvının aşırı derecede birikmesidir.

Detaylı

YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI. Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi

YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI. Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi AMAÇ Bireyin beden ısısının, uygun ölçüm yolunu kullanarak doğru bir şekilde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI

İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI Göze İlaç Uygulama Buruna İlaç Uygulama Kulak Bakımı ve Kulağa İlaç Uygulama Oral Yolla İlaç Hazırlama ve Uygulama Nebulizatör İle İlaç Uygulama İnhalasyon Yolu İle İlaç

Detaylı

Yanıkta termal enerjinin dokuda oluşturduğu hasar iç içe geçmiş üç alan içerir:

Yanıkta termal enerjinin dokuda oluşturduğu hasar iç içe geçmiş üç alan içerir: ÇOCUK YANIKLARINA GÜNCEL YAKLAŞIM VE GELECEKTEKİ TEDAVİ ALTERNATİFLERİ Doç. Dr. Emrah Şenel Yanıklar çocukluk yaş grubunda kazalara bağlı ölümlerin en önemli nedenlerindendir. Yanık nedeni ile derinin

Detaylı

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi AMAÇ Bireyin sağlık durumunun değerlendirilmesi, gerçek ve olası sağlık bakım gereksinimlerinin ve problemlerinin tanımlanması ve tanımlanan gereksinimlerin

Detaylı

Ek-1 Bakım Standartları Malzeme Listesi

Ek-1 Bakım Standartları Malzeme Listesi Ek-1 Bakım Standartları Malzeme Listesi 1. El Yıkama Su, sabun, kağıt havlu, alkol bazlı el dezenfektanı, cerrahi el yıkama solüsyonları. 2. Hasta Kabul ve Oryantasyon 3. Hastanın Genel Sağlık Durumunun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR

HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR El Yıkama Hasta Kabulü ve Oryantasyon Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hemşirelik Bakım Süreci Hasta Transferi Nöbet Değişim

Detaylı

Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı

Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı AMAÇ Fototerapi uygulanan bebeğin bakım ve tedavisinin etkili bir şekilde yapılmasıdır. TEMEL İLKELER Fototerapi: Yenidoğan döneminde bilirübin toksisitesine bağlı olarak

Detaylı

ÜNİTE 7 Kişisel Hijyen ve Hasta Bakımı

ÜNİTE 7 Kişisel Hijyen ve Hasta Bakımı ÜNİTE 7 Kişisel Hijyen ve Hasta Bakımı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Sağlık ve sağlığı etkileyen faktörleri, Hemşirelik bakım planında deri bakımı ve hijyeni prensiplerini, Hijyenik değerlendirmede

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0120000/ KONU: Antineoplastik Ġlaç Hazırlama Merkezi Kurulması 09.11.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0120000/ KONU: Antineoplastik Ġlaç Hazırlama Merkezi Kurulması 09.11. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0120000/ KONU: Antineoplastik Ġlaç Hazırlama Merkezi Kurulması 09.11.2005*21010.VALĠLĠĞĠNE GENELGE 2005/167 ĠLGĠ: 10.05.2005 tarih ve

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ Radyasyon Güvenliği Raporları Serisi No.2 RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ ÇEVİRENLER Dr. Deniz DALCI, Dr. Güneş DÖRTER, İnci GÜÇLÜ ÇNAEM İSTANBUL, 2005 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)

Detaylı