TEKNĐK ŞARTNAME TABLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNĐK ŞARTNAME TABLO"

Transkript

1 TEKNĐK ŞARTNAME EK GENEL 1.1. SĐSTEM TANITIMI VE GEREKSĐNĐMLER: Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve Gereksinimler başlığı altındaki maddeler istekli için ön bilgilerin verildiği şartlar olup ihaleye teklif verecek olan istekli, bu şartları peşinen kabul etmiş sayılacaktır. Bu nedenle söz konusu maddelere birebir cevap verilmesi gerekmemektedir. Ancak Teknik Şartnamenin 2. Teknik Şartlar başlığını müteakip tüm maddelerine şartnamede istenilen doğrultuda birebir eksiksiz cevap verilecek olup, şartname maddelerine anlaşıldı, kabul edildi, not edildi, karşılıyor vb. ifadelerle kısa cevaplar verilmeyecektir. Açıklama gerektiren maddelere istenilen doğrultuda detaylı olarak cevap verilecektir. Đstekli tarafından alternatif teklifler verilmesi durumunda, yine her bir alternatif teklif için şartnamenin maddelerine birebir eksiksiz cevap verilecektir Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) ihtiyacı olan ve aşağıdaki teçhizat tablosunda belirtilen 6 adet L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör, 6 adet IF band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör ( 2 adet cihaz remux özelliğine sahip olacaktır), 6 adet tümleşik encoder ve modülatör yedekleme ünitesi (3 adet L band, 3 adet IF band özellikli) cihazlarından oluşan up-link teçhizatının (gerekli aksesuar, arabirim, montaj malzemeleri ile birlikte) satın alınması işidir. Satın alınacak teçhizat, Kurumumuz mobil ve sabit up-link sistemlerinde kullanılacak olup, montaj ve entegrasyon TRT tarafından yapılacaktır. TABLO SIRA ALIMI ĐSTENEN MAL VEYA HĐZMETĐN AÇIK TANIMI MĐKTAR TEÇHĐZAT 1 L BAND ÇIKIŞLI TÜMLEŞĐK ENCODER ve MODÜLATÖR CĐHAZI 6 ADET 2 IF BAND ÇIKIŞLI TÜMLEŞĐK ENCODER ve MODÜLATÖR CĐHAZI 4 ADET 3 IF BAND ÇIKIŞLI TÜMLEŞĐK ENCODER ve MODÜLATÖR CĐHAZI(REMUX ÖZELLĐKLĐ) 2 ADET 4 L BAND ÇIKIŞLI TÜMLEŞĐK ENCODER ve MODÜLATÖR YEDEKLEME ÜNĐTESĐ 3 ADET 5 IF BAND ÇIKIŞLI TÜMLEŞĐK ENCODER ve MODÜLATÖR YEDEKLEME ÜNĐTESĐ 3 ADET Đstekli, teklif etmiş olduğu tüm cihazlara ilişkin katalog bilgileri ve kullanım kitaplarını teklifle birlikte CD ortamında TRT ye verecektir. 1

2 2. TEKNĐK ŞARTLAR 2.1 OPERASYONEL GEREKSĐNĐMLER Satın alınacak teçhizat içerisinde yer alan tüm cihaz ve malzemeler; Uluslararası standartlara göre üretilmiş olup 24 saat çalışma koşullarına uyumlu olacaktır. Uluslararası yayıncılık ve standart gereklerini karşılayacaklardır. CE işaretli uygunluk belgesine sahip olacaklardır. Kendilerinden beklenilen yayın kalite ve güvenirliliğini sağlayacak olup, minimum ölçüde ayar ve bakım gerektirecek yapıda olacaktır. Uluslararası şok ve vibrasyon standart gereklerini karşılayacaktır. Teknik şartnamede belirtilmemiş olsa bile sistemin bütünlüğü ve en iyi koşullarda çalışmasına olanak sağlayacak tüm aksesuar ve parçaları kapsayacaktır. Topraklama terminaline sahip olacaktır. Sistem topraklaması uluslararası standartlara uygun yapıda olacak, sistemin tam performans çalışması için gerekli her türlü önlem alınacaktır. Operatörü elektrik şoku ve radyasyondan koruyacak tam koruma özelliğine sahip olacaktır Yüksek voltaj ve elektrik şok riski içeren yerlerde gerekli uyarı etiketlerine sahip olacaktır. 220 ± 10 % VAC ve 50 ± 5 % Hz mono-faz şehir şebekesinde çalışacaktır. Cihazların etiketlendirilmeleri ve menülerinde Türkçe veya Đngilizce dili kullanılacaktır. Teklif edilecek tüm elektronik cihaz ve yedekleme üniteleri 19 rack boyutlarında teklif edilecek olup, her bir cihaz ve yedekleme üniteleri operatör tarafından lokal olarak ön panellerinden kontrol edilmeye uygun yapıda olacaktır. Üretimi durdurulmuş yazılımsal ve donanımsal olarak ileride geliştirilmeye uygun olmayan cihazlar teklif edilmeyecektir Satın alınacak tüm cihaz, ünite ve malzemeler yedekleme özellikleri, kapasiteleri ve performans testleri yapıldıktan sonra sorunsuz çalışır vaziyette TRT ye teslim edilecektir Satın alınacak teçhizat içerisindeki tüm cihazların detaylı çalışma, kullanım ve menü sistemlerinin yer aldığı toplam cihaz sayısından bir fazla (örneğin satın alınacak teçhizat listesinin 1.kaleminde yer alan L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı için toplam 7 adet) basılı doküman olarak hazırlanmış kullanım kitapları, ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından TRT ye sağlanacaktır. Söz konusu kitaplar cihazlara ilişkin en son üretim, donanım ve yazılım bilgilerini de kapsayacaktır Satın alınacak teçhizat içerisinde yer alan değişik yapı ve konfigürasyona sahip 6 adet L band çıkışlı, 4 adet IF band çıkışlı ve 2 adet IF band çıkışlı (remux özellikli) toplam 12 2

3 adet tümleşik encoder ve modülatör cihazlarının genel teknik özellikleri 3. madde altında, tümleşik encoder ve modülatör yedekleme ünitelerinin teknik özellikleri ise 7.madde altında belirtilmiştir. Söz konusu tümleşik encoder ve modülatör cihazları ile tümleşik encoder ve modülatör yedekleme üniteleri için istenilen diğer teknik özellikler ve açıklamalar ilgili cihaz ana başlıkları altında belirtilmiştir. Teklif edilecek değişik yapı ve konfigürasyondaki tümleşik encoder ve modülatör cihazlarının istenilen genel teknik özellikleri ve ilgili cihaz ana başlıkları altında belirtilen diğer teknik özellikleri karşılaması gerekmektedir. Teklif edilecek cihaz ve üniteler aşağıda belirtilen teknik özelliklerden daha iyi özelliklere sahipse, bu durum değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacaktır. 3. TÜMLEŞĐK ENCODER ve MODÜLATÖR CĐHAZLARI GENEL TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ 3.1 Teklif edilecek tümleşik encoder ve modülatör cihazları, Kurumumuz uydu sistemlerinde kullanılan DVB standartlarına uyumlu mevcut MPEG-2 IRD cihazları ile birebir uyumlu çalışacaktır. Đhaleye teklif veren istekli, birebir uyumlu çalışma ve tümleşik encoder ve modülatör cihazlarına ait çıkış sinyallerinin TRT Ana Kumanda Merkezinde bulunan, DVB MPEG-2 IRD cihazları tarafından sorunsuz çözülme garantisini TRT ye verecektir. 3.2 Tümleşik encoder ve modülatör cihazları, aşağıda karakteristikleri verilen SMPTE 259M standardında en az 1 adet SD-SDI (Serial Digital Interface) video girişine sahip olacaktır. Giriş seviyesi : 800 mv p.p(peak to peak) ± %10 Format : Rec.ITU-R 656 Konnektör tipi ve empedansı : BNC, dişi 75 Ω Girişine uygulanacak sinyalin taşınacağı kablo uzunluğu :en az 200 mt. mesafede SD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak encoder cihazına uygulanacak 270 Mbit/s SD-SDI sinyali sorunsuz iletecektir. 3.3 Tümleşik encoder ve modülatör cihazları, en az 1 adet analog composite video girişine sahip olacaktır. Söz konusu video girişi ITU-R standartlarını karşılayacak olup, ana karakteristikleri aşağıdaki gibi olacaktır. Video standard : PAL-B/G, 625 satır Giriş seviyesi : 1 Vp.p ± %10 Konnektör tipi ve empedansı : BNC, dişi 75 Ω Chroma/luminance gecikmesi : maks. ±30 ns (VITS line 17 paterni kullanılarak VM 700 video test cihazı ile yapılacak ölçüm neticesinde) Ayrıca cihazlar NTSC (525 satır) sinyallerini kodlama özelliğine de sahip olacaktır. 3

4 3.4 SD-SDI ve analog composite video giriş sinyallerinin seçimi, tümleşik encoder ve modülatör cihazlarının menüsünden operatör tarafından yapılacaktır. 3.5 Tümleşik encoder ve modülatör cihazları, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 4 adet mono (2 stereo çifti) ses (audio) girişine sahip olacaktır. Analog ses giriş frekans aralığı : 20 Hz ile 15 khz arası Giriş seviyesi : nominal 0 dbm veya +6 dbm Empedans : 600 Ω balanced (başka seçim varsa belirtilecek) Clipping seviyesi : minimum 12 db Konnektör tipi : XLR-3 dişi Frekans cevabı (frequency response) : 20 Hz-15 khz arası ± 1 db (ref:1 khz,+6 dbu) THD : 1 % Crosstalk : -60 db (10 khz frekansta) Noise ratio (unweighted) : -60 db 3.6 Tümleşik encoder ve modülatör cihazları, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 2 adet AES/EBU ses girişine sahip olacaktır. AES/EBU audio ara yüzü : EBU Tech Spec. karşılayacaktır. Empedans : 110 Ω balanced veya 75 Ω unbalanced Konnektör tipi : XLR 3 (110 Ω için) veya BNC (75 Ω için) 3.7 Tümleşik encoder modülatör cihazları, SMPTE 259M SD-SDI standardındaki digital video çıkış sinyalleri üzerinden, SMPTE 272M embedded audio sinyallerini taşıyabilme kapasitesine sahip olacaktır. 3.8 Tümleşik encoder ve modülatör cihazlarına girilen analog, AES/EBU ve embedded ses sinyallerinin seçimi, cihazın menüsünden operatör tarafından yapılacaktır. 3.9 Tümleşik encoder ve modülatör cihazları, MPEG-1 LayerII (Musicam) audio kodlama standart gereklerini karşılayacak olup, Musicam audio kodlama standardı için aşağıda belirtilen teknik değerlere sahip olacaktır. Audio örnekleme aralığı : 48 khz (başka seçim varsa belirtilecektir) Desteklenen audio kodlama modları : seçilebilir mono, stereo, dual mono Audio data rate seçim aralığı : seçilebilir 128, 192, 256 ve 384 kbps (dual mono ve stereo audio kodlama modları için) 4

5 3.10 Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, MPEG-2 4:2:0 ve MPEG-2 4:2:2 video kodlama formatlarının her ikisini de sahip olacak olup, söz konusu video kodlama formatlarının seçimi, cihazın menüsünden operatör tarafından yapılacaktır Tümleşik encoder ve modülatör cihazları, DVB-S (EN300421) ve DVB-S2 (EN302307) standart gereklerini karşılayacak olup, DVB-S2 için iletim modu CCM (Constant Coding and Modulation) olacaktır Tümleşik encoder ve modülatör cihazları, EBU Technical Specification Tech 3292 de belirtilen BISS (Basic Interoperability Scrambling System) şifreleme özelliğine sahip olacaktır. BISS şifreleme modları BISS mode 1 ve BISS-E olacak olup, şifreleme modunun seçimi ve şifrenin girilmesi cihazın menüsünden operatör tarafından yapılacaktır Tümleşik encoder ve modülatör cihazları, cihaz üzerindeki arıza ve alarm durumlarının görüldüğü ön panelli gösterge ve ledlere sahip olacaktır Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, kendi içerisinden audio ve video test sinyallerini üretecektir. Test sinyallerinin seçimi cihazın menüsünden operatör tarafından yapılacaktır Tümleşik encoder ve modülatör cihazları, servis ismi, netwok (ağ) ismi ile video, audio, PMT (Program Map Table) ve PCR (Program Clock Reference) PID değerlerinin ön panelinden manual olarak girilebilmesine olanak tanıyacaktır Tümleşik encoder ve modülatör cihazları, gerektiğinde web browser üzerinden kontrol edilmeye imkan verecek yazılım ve arayüzlere sahip olacaktır Tümleşik encoder ve modülatör cihazları, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi amacıyla en az 3 farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır Tümleşik encoder ve modülatör cihazlarına uygulanan audio sinyallerine gerektiğinde, cihaz üzerinden dudak senkronizasyonu (lip sync) için gecikme verilecek, gecikme ayar aralığı ms cinsinden belirtilecektir Tümleşik encoder ve modülatör cihazları, 1 adet PAL black burst referans (1 Vp.p ± %10 ve 75 Ω BNC dişi) video sinyal girişine sahip olacaktır. 5

6 3.20 Tümleşik encoder ve modülatör cihazları, ileride DVB-S2 (EN302307) standardındaki, CCM modunda 16 APSK modülasyon formatındaki sinyalleri iletmeye uyumlu yapıda olacaktır. Söz konusu DVB-S2 16 APSK özelliği, bu ihale kapsamında satın alınmamakla birlikte, bu özelliğe ileride TRT tarafından ihtiyaç duyulması halinde cihaza bu özelliğin kazandırılması işleminin nerede (Türkiye de veya fabrikasında) ve nasıl yapılacağı (yazılım, donanım veya aktivasyon şifresi ile) belirtilecektir. 4. L BAND ÇIKIŞLI TÜMLEŞĐK ENCODER VE MODÜLATÖR CĐHAZI 4.1 L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı için aşağıdaki teknik değerlerin ne olduğu ve belirtilmesi gereken diğer teknik değerlerin de istenilen birimler cinsinden açıklanması gerekmektedir. Modülasyon standart ve tipleri : seçilebilir DVB-S QPSK ve DVB-S2 QPSK/8PSK L band çıkış frekans aralığı : 950 ile 1700 MHz arası L band frekans adım aralığı : maksimum 1 khz L band çıkış seviye ayar aralığı : belirtilecektir dbm (bkz Madde 4.2) L band çıkış seviye adım aralığı : maksimum 1 db DVB-S Hata düzeltme(fec) : QPSK için seçilebilir ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S2 LDPC Hata düzeltme(inner FEC): 8PSK için seçilebilir 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2 Dış kodlama : BCH kodlaması DVB-S2 FEC frame tipi : normal bit (başka seçim varsa belirtilecek) DVB-S spektrum roll-off faktör : 35% ve 25% (başka seçim varsa belirtilecektir) DVB-S2 spektrum roll-off faktör : 25% ve 20% (başka seçim varsa belirtilecektir) DVB-S ve DVB-S2 de symbol rate aralığı : 1 ile 13.5 Msymb/sn GOP (Group of Pictures) yapısı : seçilebilir IBBP, IBP, IP GOP uzunluğu : 12 (başka seçim varsa belirtilecektir) Symbol rate adım aralığı : maksimum 1 ksymb/sn Zamana bağlı L band frekans kararlılığı : maksimum ± 5x10-8 /24 saat Zamana bağlı kazanç kararlılığı : maks. ±0.75 db/24 hr (30 dak.ısınma sonrası) Sıcaklığa bağlı kazanç kararlılığı : maks. ±0.5 db(sabit giriş seviyesi ve sıcaklıkta) Modulated spurious çıkışı : maksimum -55 dbc (veriş bandı içerisinde) L band iletim modları(seçilebilir) : taşıyıcı açık kapalı, modülasyon açık/kapalı 10 MHz referans sinyali : menüden açılıp, kapatılabilir yapıda Çıkış konektör tipi ve empedansı : SMA veya N tipi dişi, 50 Ω (Çıkış konnektör tipi SMA ise her bir cihaz ile birlikte, profesyonel niteliklerde SMA tarafı erkek, N tarafı dişi, 50 Ω empedansında geçiş adaptörü teklif edilecek ve fiyatı cihaz fiyatına dahil edilecektir.) 6

7 4.2 L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı çıkış seviyesi, cihazın menüsünden ayarlanabilir yapıda olacaktır. Cihaza ait L band çıkış seviyesi, yaklaşık toplam 6 db hat kayıpları (tümleşik encoder ve modülatör yedekleme ünitesi araya girme kaybı (L band bölücü kullanılacaksa, L band bölücünün Madde 7.3 te belirtilen araya girme kaybı değerleri de göz önüne alınacaktır), kablo, konektör ve diğer kayıplar) ile minimum 70 db HPA dar sinyal kazancı (SSG) değerleri göz önüne alınarak herhangi bir gürültü, spurious ve diğer bozucu sinyallerin ortaya çıkmasına meydan vermeksizin, HPA cihazını minimum 350 Watt flanş çıkış gücüne ulaştıracak yeterli seviyede olacaktır. Tümleşik encoder ve modülatör cihazının kazanç veya zayıflatma ayar aralığı db olarak belirtilecektir. 4.3 Tümleşik encoder ve modülatör cihazının L band çıkışından, modüle edilmiş L band sinyal (çıkış seviyesi ayarlanabilir) ve 10 MHz referans sinyali (menüden açılmış ise), birleştirilmiş tek bir sinyal olarak gönderilecektir. Söz konusu 10 MHz referans sinyalinin çıkış seviyesi, -3 dbm ile +7 dbm arasında bir değer olacaktır. Cihaza ait 10 MHz referans sinyalinin, çıkış seviyesi veya çıkış seviye aralığı ile zamana bağlı frekans kararlılığı değerleri belirtilecektir. 4.4 L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazlarının birlikte kullanılacağı tümleşik blok up-converterli outdoor HPA cihazı (bu ihale kapsamında satın alınmayacak) içerisine yerleştirilecek olan blok up-converter (BUC) ünite veya modülünün enerji beslemesinin, tümleşik blok up-converterli outdoor HPA cihazı içerisinden yapılacak olması nedeniyle, tümleşik encoder ve modülatör cihazının L band çıkışından, söz konusu BUC u çalıştıracak DC besleme gerilimi gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Teklif edilecek tümleşik encoder ve modülatör cihazı, L band çıkışından DC gerilim gönderme özelliğine sahipse ve söz konusu DC gerilimi L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı menüsünden açılıp kapatılabilir yapıda olsa bile, söz konusu cihaza ait DC gerilim çıkışının yanlışlıkla açılıp BUC ünite veya modülüne zarar verilmesinin önüne geçmek amacıyla, her bir L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazıyla birlikte, cihazın çıkış gerilim ve seviye değerlerine dayanıklı yapıda, 1 adet DC kesici (DC blocker) teklif edilecektir. Söz konusu DC kesicinin fiyatı cihazın fiyatına dahil edilecektir. 4.5 Đşletme ve kullanım kolaylığı açısından, uydu up-link frekansı ( GHz aralığındaki uyduya çıkış frekansı), tümleşik blok up-converterli outdoor HPA cihazı içerisinde bulunacak olan BUC un 12.8 GHz değerindeki lokal osilatör (LO) frekansı dikkate alınarak veya LO frekansı önceden ayarlanarak, herhangi bir ek hesaplama ve çevirme işlemine gerek olmaksızın doğrudan L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı üzerinden ayarlanabilmelidir. 7

8 4.6 Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, EN standardında en az 1 adet 75 Ω, BNC dişi ASI copper çıkışına sahip olacaktır. 4.7 L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, test amaçlı kullanılmak üzere sabit veya değişken frekanslı L band monitör portuna sahip olacaktır. Söz konusu L band monitör portunun teknik karakteristikleri (frekans veya frekans aralığı, seviye, konnektör tipi vb) belirtilecektir. 5. IF BAND ÇIKIŞLI TÜMLEŞĐK ENCODER VE MODÜLATÖR CĐHAZI 5.1 IF band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı için aşağıdaki teknik değerlerin ne olduğu ve belirtilmesi gereken diğer değerlerin de istenilen birimler cinsinden açıklanması gerekmektedir. Modülasyon standart ve tipleri : seçilebilir DVB-S QPSK ve DVB-S2 QPSK/8PSK IF band çıkış frekans aralığı : 50 ile 180 MHz arası IF band frekans adım aralığı : maksimum 1 khz IF band çıkış seviye ayar aralığı : -20 ile +5 dbm arası IF band çıkış seviye adım aralığı : maksimum 1 db DVB-S Hata düzeltme(fec) : QPSK için seçilebilir ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S2 LDPC Hata düzeltme(inner FEC): 8PSK için seçilebilir 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2 Dış kodlama : BCH kodlaması DVB-S2 FEC frame tipi : normal bit (başka seçim varsa belirtilecek) DVB-S spektrum roll-off faktör : 35% ve 25% (başka seçim varsa belirtilecektir) DVB-S2 spektrum roll-off faktör : 25% ve 20% (başka seçim varsa belirtilecektir) DVB-S ve DVB-S2 de symbol rate aralığı : 1 ile 13.5 Msymb/sn GOP (Group of Pictures) yapısı : seçilebilir IBBP, IBP, IP GOP uzunluğu : 12 (başka seçim varsa belirtilecektir) Symbol rate adım aralığı : maksimum 1 ksymb/sn Zamana bağlı IF band frekans kararlılığı : maksimum ± 1x10-6 /24 saat Zamana bağlı kazanç kararlılığı : maks. ±0.75 db/24 hr (30 dak. ısınma sonrası) Sıcaklığa bağlı kazanç kararlılığı : maks. ±0.5 db(sabit giriş seviyesi ve sıcaklıkta) Modulated spurious çıkışı : maksimum -55 dbc (veriş bandı içerisinde) IF band iletim modları(seçilebilir) : taşıyıcı açık kapalı, modülasyon açık/kapalı Çıkış konnektor tipi ve empedansı : BNC dişi, 75 Ω 5.2 Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, EN standardında en az 1 adet 75 Ω, BNC dişi ASI copper çıkışına sahip olacaktır. 8

9 6. IF BAND ÇIKIŞLI TÜMLEŞĐK ENCODER ve MODÜLATÖR CĐHAZI (remux özellikli) 6.1 Satın alınacak teçhizat listesinin 3.kaleminde yer alan remux özelliğine sahip, IF band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazları, tümleşik encoder ve modülatör cihazları için istenilen genel teknik şartları, 5.madde altında yer alan IF band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazları için istenilen diğer teknik şartları birebir karşılayacaktır adet IF band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı (remux özellikli), dışarıdan girişine ASI IN portu üzerinden uygulanan 188 veya 204 byte paket yapısına sahip en az 1 adet harici ASI transport stream formundaki (EN standardında PSI/SI bilgileri mevcut, maksimum 20 Mbit/sn veri hızında (daha yüksek veri giriş hızına sahip cihaz teklif edilebilir) ve 75 Ω BNC dişi konnektör girişine sahip) MPEG-2 (ISO/IEC 13818) standardında 4:2:0 ve 4:2:2 kodlanmış SMPTE 292M HD-SDI ve SMPTE 259M SD-SDI video sinyalleri ile MPEG-4 Part 10 (ISO/IEC /H.264/AVC) standardında 4:2:0 kodlanmış SMPTE 292M HD-SDI ve SMPTE 259M SD-SDI video sinyallerini, kendi içerisinde üretmiş olduğu ASI sinyali (cihazın girişinden uygulanan audio, video ve diğer bileşenlerin kodlanması sonucu oluşan sinyal) ile çoklayıp (remux) tek bir ASI transport stream sinyali olarak cihaz içerisindeki modülatör kartı veya modülüne modülasyon işlemi amacıyla yönlendirmeye imkan tanıyacaktır. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişinden uygulanan ASI transport stream içerisindeki MPEG-2 veya MPEG-4 kodlanmış HD-SDI veya SD-SDI video sinyallerini kendi içerisinde üretmiş olduğu ASI sinyal ile birlikte çoklayıp, çoklanmış servislerin sorunsuz ve kesintisiz iletimini yapacaktır. Cihaz üzerinde çoklama amaçlı birden fazla ASI girişi varsa söz konusu ASI girişlerin sayısı belirtilecektir. 6.3 Remux özelliği, cihazın menüsü veya web browser üzerinden açılıp kapatılabilir (devreye alınıp devreden çıkarılabilir) yapıda olacaktır. Remux özelliği kapalıyken IF band çıkış özellikli tümleşik encoder ve modülatör cihazı, kendi içerisinden üretmiş olduğu ASI sinyalini cihaz içerisindeki modülatör kartı veya modülüne yönlendirecektir. 6.4 IF band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, EN standardında en az 1 adet 75 Ω, BNC dişi ASI copper çıkışına sahip olacaktır. Söz konusu ASI çıkışı, remux özelliği kapalıyken tümleşik encoder ve modülatör cihazının kendi içerisinden üretmiş olduğu ASI sinyalini ihtiva edecek, remux özelliği açıkken cihaz üzerindeki ASI giriş portu üzerinden cihaza uygulanan ASI sinyalinin, cihazın kendi içerisinden üretmiş olduğu ASI sinyali ile çoklanmış hale dönüştürüldüğü remux sinyalini içerecektir. Remux özelliği açık iken tümleşik encoder ve modülatör cihazının kendi içerisinden üretmiş olduğu ASI sinyal çıkışının varsa cihaz üzerindeki ek ASI çıkış portu veya mevcut portlar üzerinden ayrıca test edilip edilemediği belirtilecektir. 9

10 7. TÜMLEŞĐK ENCODER VE MODÜLATÖR YEDEKLEME ÜNĐTESĐ 7.1. Satın alınacak teçhizat içerisindeki toplam 6 adet tümleşik encoder ve modülatör yedekleme ünitelerinden 3 tanesi L band çıkış özellikli, 3 tanesi IF band çıkış özellikli olacaktır. L band çıkış özellikli tümleşik encoder ve modülatör yedekleme üniteleri, L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazlarının 1:1 sistem konfigürasyonunda yedeklenmesinde, IF band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör yedekleme üniteleri, IF band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazlarının 1:1 sistem konfigürasyonunda yedeklenmesinde kullanılacaktır. Bu madde altında yer alan IF band ifadesi IF band çıkış özellikli tümleşik encoder ve modülatör cihazları için, L band ifadesi L band çıkış özellikli tümleşik encoder ve modülatörler cihazları için geçerlidir. Tümleşik encoder ve modülatör yedekleme ünitesinin araya girme kaybı (insertion loss ) maksimum 3 db olacaktır. 7.2 Tümleşik encoder ve modülatör cihazlarındaki modülasyon işlemi sonrası, IF band veya L band sinyaline dönüştürülen tümleşik encoder ve modülatör çıkış sinyalleri en az 2 adet IF veya L band giriş portuna sahip tümleşik encoder ve modülatör yedekleme ünitesine uygulanacaktır. Söz konusu yedekleme ünitesi üzerinden sistemde yer alan 2 adet tümleşik encoder ve modülatör cihazından herhangi birisi çıkış yoluna gidecek asıl tümleşik encoder ve modülatör cihazı, diğer tümleşik encoder ve modülatör cihazı ise yedek tümleşik encoder modülatör cihazı olarak tümleşik encoder ve modülatör yedekleme ünitesi ön panelinden operatör tarafından manuel olarak ayarlanabilmelidir. Dolayısıyla söz konusu ünite üzerinde tümleşik encoder ve modülatör cihazlarını otomatik anahtarlama özelliği yanı sıra cihazları manuel anahtarlama özelliğinin de bulunması gerekmektedir. Çıkış yoluna giden asıl tümleşik encoder ve modülatör cihazı, tümleşik encoder ve modülatör yedekleme ünitesi üzerinden bir bakışta görülebilir yapıda olacaktır. 7.3 Tümleşik encoder ve modülatör yedekleme ünitesinin çıkışında, asıl tümleşik encoder ve modülatör olarak konfigüre edilen tümleşik encoder ve modülatör cihazına ait IF band veya L band çıkış sinyali olacaktır. Söz konusu yedekleme ünitesi, asıl tümleşik encoder ve modülatör cihazına ait IF veya L band çıkış sinyalinin 1+1 sistem konfigürasyonunda yedekli çalışan IF to Ku band up-converter (IF band çıkış özellikli cihaz için) veya tümleşik blok up-converterli outdoor HPA (L band çıkış özellikli cihaz için) cihazlarına uygulanabilmesini teminen birbirleriyle aynı özelliklerde en az 3 (üç) adet IF veya L band çıkış portuna sahip olacak (çıkış portları arasındaki fark maksimum ±1 db) veya IF veya L band çıkış sinyali 1:3 IF veya L band splitter(bölücü) ile 3(üç) adet IF veya L band sinyaline bölünecektir (çıkış portları arasındaki fark maks. ±1 db). Şayet IF veya L band bölücü kullanılacaksa teklif edilecek bölücü aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır. 10

11 IF band bölücü teknik özellikleri Giriş ve çıkış konnektör tipi ve empedansı : BNC dişi, 75 Ω Çalışma frekans aralığı : 50 ile 180 MHz aralığını kapsayacak Araya girme kaybı (insertion loss) : maksimum 6 db L band bölücü teknik özellikleri Giriş ve çıkış konnektör tipi ve empedansı : N tipi dişi (geçiş adaptörü kullanılabilir), 50 Ω Çalışma frekans aralığı : 950 ile 1700 MHz aralığını kapsayacak Araya girme kaybı (insertion loss) : maksimum 8 db 7.4 Tümleşik encoder ve modülatör yedekleme ünitesi (otomatik anahtarlama modu seçiliyken); çıkıştaki asıl zincirde yer alan tümleşik encoder ve modülatör cihazının enerji besleme ünitesinde arıza olması, girişinden uygulanan video kaynağının kaybolması (menü seçimine bağlı olarak analog veya SD-SDI), cihaz içerisindeki video/audio kodlama kartı veya modülünde arıza meydana gelmesi, cihazın kodlama işlevini yerine getirememesi, syntheiser ve PLL devrelerinde arıza oluşması ve tümleşik encoder ve modülatör cihazı içerisindeki sıcaklığın normal çalışma aralığının dışına çıkması ve bu durumun cihazın normal çalışmasını etkilemesi durumunda sağlam olarak yedekte bekleyen tümleşik encoder ve modülatör cihazı, arızalı tümleşik encoder ve modülatör cihazının yerine otomatik olarak çıkışa seçilecektir. 7.5 Tümleşik encoder ve modülatör yedekleme ünitesinin enerjisinin kesilmesi, herhangi bir nedenle arızalanması veya devre dışı kalması durumunda up-link sistemi içerisinde yer alan tümleşik encoder ve modülatör cihazları dahil diğer tüm cihazlar en son mevcut konumlarını koruyacaklardır. 7.6 Tümleşik encoder ve modülatör yedekleme üniteleri, gerektiğinde web browser üzerinden kontrol edilmeye imkan verecek yazılım ve arayüzlere sahip olacaktır. 7.7 Tümleşik encoder ve modülatör yedekleme ünitesinin tümleşik encoder ve modülatör cihazlarına bağlantısı için uç konnektörleri yapılmış haberleşme, alarm, kontrol ve gerekli tüm kablo (iki adet tümleşik encoder ve modülatör cihazının 19 racka yerleştirilmesi sırasında iki cihaz arasında 1 RU boşluk olacak şekilde rack üzerine yerleştirilebilmesi amacıyla gerekli kablo uzunluk payına sahip) ve konnektörler yeterli sayıda teklif edilecektir. Kontrol, haberleşme ve alarm kablolarının iç pin bağlantıları ile taşıdığı bilgiler teslimat sırasında TRT ye verilecektir. 11

TEKNİK ŞARTNAME EK GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER:

TEKNİK ŞARTNAME EK GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: TEKNİK ŞARTNAME EK- 2 1. GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: 1.1.1 Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve Gereksinimler ve 2. Montaj Alanları, Montaj ve Diğer Teknik Gereksinimler başlığı altındaki

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME UYDU UP-LİNK TEÇHİZATI

TEKNİK ŞARTNAME UYDU UP-LİNK TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI 1.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde bulunan hizmet birimlerinde kullanılmak amacıyla aşağıdaki

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME EK- 2 1. GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: 1.1.1 Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve Gereksinimler başlığı altındaki maddeler istekli için ön bilgilerin verildiği şartlar

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI RADYO UP-LİNK TEÇHİZATI

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI RADYO UP-LİNK TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI ve KAPSAMI 1.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) Ankara Radyosu ve Çukurova Müdürlüğü ünitelerinde kullanılmak amacıyla aşağıdaki

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI ve KAPSAMI 1.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) uydu iletim sistemlerinde kullanılmak amacıyla aşağıdaki teçhizat tablosundaki

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI ve KAPSAMI 1.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) uydu iletim sistemlerinde kullanılmak amacıyla aşağıdaki teçhizat tablosundaki

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: 1.1.1 Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve Gereksinimler ve 2. Montaj Alanları, Montaj ve Diğer Teknik Gereksinimler başlığı altındaki

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME EK GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER:

TEKNİK ŞARTNAME EK GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: TEKNİK ŞARTNAME EK- 2 1. GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: 1.1.1 Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve Gereksinimler başlığı altındaki maddeler istekli için ön bilgilerin verildiği şartlar

Detaylı

KÖLN STÜDYOSU UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KÖLN STÜDYOSU UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÖLN STÜDYOSU UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL ŞARTLAR 1. TRT KÖLN stüdyosu yayın hizmetlerinde kullanılmak üzere özellikleri bu şartnamede belirtilen up-link techizatı satın alınacaktır.

Detaylı

7 ADET UP-LĐNK ARACI KAROSER TADĐLATI, UP-LĐNK TEÇHĐZAT ALIMI, MONTAJ VE EĞĐTĐM ĐŞĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

7 ADET UP-LĐNK ARACI KAROSER TADĐLATI, UP-LĐNK TEÇHĐZAT ALIMI, MONTAJ VE EĞĐTĐM ĐŞĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 7 ADET UP-LĐNK ARACI KAROSER TADĐLATI, UP-LĐNK TEÇHĐZAT ALIMI, MONTAJ VE EĞĐTĐM ĐŞĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ KAPSAM Bu şartnamenin amacı, TRT tarafından temin edilmiş olan 7 adet Mercedes 515 CDI panel van tipi

Detaylı

SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BTDB/-14-IH-44682 Bu şartnamenin amacı Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazlarına ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

EK:4 TEKNĐK ŞARTNAME

EK:4 TEKNĐK ŞARTNAME EK:4 TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1. SĐSTEM TANITIMI VE GEREKSĐNĐMLER: 1.1.1 Bu şartnamenin 1. Genel başlığı altındaki maddeler istekli için ön bilgilerin verildiği şartlar olup ihaleye teklif verecek olan

Detaylı

10 ADET SPEKTRUM ANALİZÖR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

10 ADET SPEKTRUM ANALİZÖR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 10 ADET SPEKTRUM ANALİZÖR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL ŞARTLAR 1. İdari Şartname ve Sözleşme çerçevesinde TRT nin ihtiyacı olan aşağıda teknik özellikleri belirtilen 1 adet 1 MHz -30 GHz, 5 adet 100

Detaylı

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ:

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: A. AMAÇ: BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun değişik birimlerinde ihtiyaç duyulan LCD Video Monitörlerin ve LCD Televizyon

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI 1.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) aşağıdaki teçhizat tablosunda yer alan uydu up-link teçhizatı (gerekli aksesuar, arabirim,

Detaylı

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 Referans: 2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 İÇİNDEKİLER TABLOSU İçindekiler Tablosu... 0 1. HEADEND SİSTEM ORTAM STANDARTLARI:... 1 2. ANALOG

Detaylı

EK 1. İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER. İdari Şartnamedeki Değişiklikler: Madde 5.1.d. Bu madde boş bırakılmıştır.

EK 1. İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER. İdari Şartnamedeki Değişiklikler: Madde 5.1.d. Bu madde boş bırakılmıştır. EK 1. İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER Aşağıda eski ve yeni hali verilmiş şartname maddelerinin eski hallerinin yerine yeni halleri geçerli olacaktır. İdari Şartnamedeki Değişiklikler:

Detaylı

SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı HD ve SD XDCAM Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazları, HD Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazları,

Detaylı

EK-2 TEKNİK ŞARTNAME

EK-2 TEKNİK ŞARTNAME EK-2 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI: 1.1.1 Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve 1.2. Operasyonel Gereksinimler başlığı altındaki maddeler istekli için ön bilgilerin verildiği şartlar olup

Detaylı

EK-5 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME

EK-5 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME EK-5 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Amaç 2. İşin Tanımı 3. Genel Gereksinimler 4. Sistem 5. Kablolama ve Montaj 6. Eğitim 7. Garanti ve Teknik Destek Hizmetleri 1. AMAÇ

Detaylı

EK-6 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME

EK-6 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME EK-6 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Amaç 2. İşin Tanımı 3. Genel Gereksinimler 4. Sistem 5. Kablolama ve Montaj 6. Eğitim 7. Garanti ve Teknik Destek Hizmetleri 1. AMAÇ

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu teknik şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun (TRT) IP, ISDN, 3G ve üzeri GSM hatları üzerinden ses yayını ve programı iletmek üzere ihtiyaç duyduğu

Detaylı

YAYIN İZLEME VE ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. SAYISAL YAYINLARIN İZLENMESİ ve ÇÖZÜMLENMESİ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAYIN İZLEME VE ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. SAYISAL YAYINLARIN İZLENMESİ ve ÇÖZÜMLENMESİ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-2 YAYIN İZLEME VE ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SAYISAL YAYINLARIN İZLENMESİ ve ÇÖZÜMLENMESİ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1 SiSTEM TANITIMI: 1.1.1 Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve 1.2. İşlevsel

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ BTDB6-15-IH-53530 SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun (TRT) POTS (PSTN), ISDN, Ethernet ağları ve 3G/4G GSM hatları üzerinden ses yayını

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ

FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 16 ve 35mm lik pozitif ve negatif filmleri minimum HD çözünürlükte real time okuyan

Detaylı

TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL

TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL 1. GENEL TEKNĐK ŞARTNAME Bu teknik şartnamenin amacı; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), IP, EDGE, 3. nesil (3G) cep telefonu servisleri ve 4. nesil (4G) mobil ağlar üzerinden, dış mekanlardan yapılan

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No:VĐD-2009/22 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 GENEL

TEKNİK ŞARTNAME 1 GENEL TEKNİK ŞARTNAME 1 GENEL 1.1 Bu teknik şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (TRT), telekom 2 Mbit/s E1 ve IP devreleri üzerinden TRT İzmir Radyosu-TRT Ankara Oran Anakumanda Merkezi, TRT İzmir

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Proje no: VĐD-2014/02 TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı Đdari Şartname çerçevesinde TRT

Detaylı

Tel: +90 216 521 32 03-04 Fax : 0216 461 77 02 e-mail: info@tatman.com.tr http://www.tatman.com.tr

Tel: +90 216 521 32 03-04 Fax : 0216 461 77 02 e-mail: info@tatman.com.tr http://www.tatman.com.tr DVB-S TRANSMITTER FEATURES 1 to 4 real time MPEG-2 video / dual audio Encoders (Main Profile @ Main Level - 4:2:0) and Multiplexer Full D1 encoding resolution with up to 756-* horizontal pixels Optional

Detaylı

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) AMAÇ Bu şartnamenin amacı, Yeni Haber Stüdyosu (KAE) Görüntü Sistemlerinin temini, kablolaması, montajı, devreye alınması ile test ve eğitim

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2017/01 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı İdari şartname çerçevesinde

Detaylı

2. TEKNİK GEREKSİNİMLER

2. TEKNİK GEREKSİNİMLER 1. GENEL TEKNİK ŞARTNAME Bu teknik şartnamenin amacı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), IP (kablolu ve kablosuz), EDGE, 3. nesil (3G) cep telefonu servisleri ve 4. nesil (4G) mobil ağlar üzerinden,

Detaylı

Tel: +90 216 521 32 03-04 Fax : 0216 461 77 02 e-mail: info@tatman.com.tr http://www.tatman.com.tr

Tel: +90 216 521 32 03-04 Fax : 0216 461 77 02 e-mail: info@tatman.com.tr http://www.tatman.com.tr DVB-S TRANSMITTER FEATURES 1 to 4 real time MPEG-2 video / dual audio Encoders (Main Profile @ Main Level - 4:2:0) and Multiplexer Full D1 encoding resolution with up to 756-* horizontal pixels Optional

Detaylı

RedoMayer Makina ve Otomasyon

RedoMayer Makina ve Otomasyon RedoMayer Makina ve Otomasyon >Robotik Sistemler >PLC ve modülleri >Operatör Panelleri >Servo Motor ve Sürücüleri >Redüktörler >Encoderler www.redomayer.com RedoMayer Makina ve Otomasyon, 20 yılı aşan

Detaylı

ĠSTATĠSTĠKSEL ÇOKLAMA ÖZELLĠKLĠ UYDU HEAD-END SĠSTEMLERĠ. TEKNĠK ġartnamesġ

ĠSTATĠSTĠKSEL ÇOKLAMA ÖZELLĠKLĠ UYDU HEAD-END SĠSTEMLERĠ. TEKNĠK ġartnamesġ ĠSTATĠSTĠKSEL ÇOKLAMA ÖZELLĠKLĠ UYDU HEAD-END SĠSTEMLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ĠġĠN TANIMI ve KAPSAMI 4 2. GENEL ġartlar 5 3. SĠSTEM STANDARTLARI 9 4. SĠSTEM MĠMARĠSĠ ve SĠNYAL AKIġI 11

Detaylı

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin ACD BİLGİ İŞLEM URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ URT-V2 Terminallerinin Donanım Özellikleri Genel Yetenekleri Terminal Dış Özellikler Montajda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Detaylı

UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET

UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET ÜRÜN KILAVUZU Versiyon 2.0 (ARALIK 2005) VEDK ORGANZE SAN. BÖL. 21. CADDE 609. SOKAK NO:15 06370 OSTM / ANKARA TEL NO :(312) 395 68 75 76 FAKS NO:(312) 395 68 77 http://

Detaylı

Profesyonel Haberleşme Tekrarlayıcı Telsiz Ailesi.

Profesyonel Haberleşme Tekrarlayıcı Telsiz Ailesi. Profesyonel Haberleşme Tekrarlayıcı Telsiz Ailesi www.aselsan.com.tr Profesyonel Haberleşme Tekrarlayıcı Telsiz Ailesi 4700 SABİT TİP 4700 MODÜLER MOBİL 4700 KOMPAKT MOBİL 4900 SABİT TİP 4900 MOBİL Aselsan,

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Proje no: VĐD-2014/02 TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı Đdari Şartname çerçevesinde TRT

Detaylı

TEKNOMOBİL UYDU HABERLEŞME A.Ş. KULLANICI KILAVUZU Rev. 1.0 Satcom SCATEL

TEKNOMOBİL UYDU HABERLEŞME A.Ş. KULLANICI KILAVUZU Rev. 1.0 Satcom SCATEL UYDU HABERLEŞME A.Ş. KULLANICI KILAVUZU Rev. 1.0 Satcom SCATEL İÇİNDEKİLER GÜVENLİK UYARISI... 1 GİRİŞ... 2 1. SCATEL ÖZELLİKLERİ...3 2. ELEKTRİKSEL ARA YÜZLER... 4 2.1 D-SUB 50 PİNLİ DİŞİ BAĞLAYICI...4

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4 7-2008-5-2010-2-2011 REV4 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com Ethernet Mesafe Uzatıcılar & IP Kamera Çözümleri CLR-SA-BNC Analog Video Hattı Yüksek Gerilim Koruyucu ( Surge Arrester) CLR Networks

Detaylı

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller MA404 MA303 MA302 MA465. Versiyon : KK_MA_V2.

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller MA404 MA303 MA302 MA465. Versiyon : KK_MA_V2. Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Modeller MA404 MA303 MA302 MA465 Versiyon : KK_MA_V2.0507 TSE Belge No : 34/14.01.8563 1 1.Genel Tanıtım Toplu yerleşim birimlerinde,

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CCTV Güvenlik Kameraları İçin Analog / AHD / HD CVI / HD TVI to Fiber Optik Çevirici Sipariş Kodu Analog Kamera to F/O Fiber Optik Çeviriciler

Detaylı

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz)

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Serisi Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Ultra Genişbant Optik Transmitterları, 45~860MHz ve 950~2600MHz frekanslarındaki analog/dijital CATV ve SAT-IF sinyallerini optik işarete dönüştürerek,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Model no. KX1075 - KX1076

KULLANIM KILAVUZU Model no. KX1075 - KX1076 FIBER VIDEO MEDIA DÖNÜŞTÜRÜCÜ SERİSİ KULLANIM KILAVUZU Model no. KX1075 - KX1076 Not: Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. Bu ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. Garanti süresi 2 yıldır. EEE

Detaylı

NON-LĐNEAR KURGU SETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

NON-LĐNEAR KURGU SETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ NON-LĐNEAR KURGU SETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, 38 adet profesyonel non-linear kurgu setine ilişkin teknik özellikler ve fonksiyonel ihtiyaçları tanımlamaktır. 2. GENEL

Detaylı

Headend Sistemleri. BISS (Kesintisiz Yayın): TroBox sistemlerle BISS şifresi merkezden çözülerek kullanıcıların yayınları kesintisiz zlemesi sağlanır.

Headend Sistemleri. BISS (Kesintisiz Yayın): TroBox sistemlerle BISS şifresi merkezden çözülerek kullanıcıların yayınları kesintisiz zlemesi sağlanır. DVB-C/T Digital Merkezi Sistem Ürünleri Box Pro na Kasa Dahili güç kaynağı ve TroBox modüller için 11 slottan oluşan BoxPro, 19-3U rack kabin ebatlarına sahiptir. 600,00 BOXST 2 (IF-TS MODÜLTÖR) 2 x DVB-S/S2

Detaylı

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 İÇİNDEKİLER 1.0. Orion ECH 0201 Ultrasonic Seviye Transmitteri 3 1.1. Ech_0201 Dc Hata Kontrolü Özellikleri 3 1.2. Uygulamalar 3 1.3. Teknik Özellikler

Detaylı

DİJİTAL UYDU ALICISI

DİJİTAL UYDU ALICISI THE SOUND OF FREEDOM DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU Lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okumadan cihazınızı kullanmayınız. www.kamosonic.com GÜVENLİ KULLANIM Cihazı temizlemeden önce fişini çekiniz.

Detaylı

CİHAZ HAKKINDA. KULLANILDIĞI YERLER - Otel - Hastahane - Toplu Konutlar - Okullar - Villalar - Siteler - ĠĢ merkezlerinde - ve AleĢveriĢ Merkezleri

CİHAZ HAKKINDA. KULLANILDIĞI YERLER - Otel - Hastahane - Toplu Konutlar - Okullar - Villalar - Siteler - ĠĢ merkezlerinde - ve AleĢveriĢ Merkezleri CİHAZ HAKKINDA Cok fazla sayıdaki yayının, dağıtım sistemlerine verilmek istenmesi durumunda, frekans spektrumu sınırlaması dolayısıyla yan kanal calışmanın kacınılmaz olduğu acıktır. Bu durumda modulatorlerin

Detaylı

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi)

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Modeller MA404 MA303 MA302 MA465 Versiyon : KK_MA_V3.2713 1 İçindekiler 1. Genel Tanıtım.3 2. Genel Özellikler..3 3. Kullanım

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI DĐNAMĐK RDS SĐSTEMLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ SĐPARĐŞ NO: VĐD-2014/04 DĐNAMĐK RDS SĐSTEMĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı TRT Genel

Detaylı

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI TÜM SEBINETECH RADYO MODEMLERDE AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER ORTAKTIR; KASA ÇALIŞMA SICAKLIĞI RF ÖZELLİKLERİ PERFORMANS ANTEN ARAYÜZÜ ÜRÜN SEÇİMİ Alüminyum kasa -10 C ~ +60 C Frekans: 433MHz, 25KHz kanal aralığı

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 2013 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek performanslı

Detaylı

MUHTELİF VİDEO TEÇHİZATI ALIMI

MUHTELİF VİDEO TEÇHİZATI ALIMI MUHTELİF VİDEO TEÇHİZATI ALIMI (BTD.07.(DIŞ).2009/99) 2009 1/13 1. AMAÇ...3 2. TEKLİF HAZIRLANIRKEN UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR:...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...3 4. 12 Lİ BÖLÜCÜ ve 42-46 RENKLİ LCD (TFT) VİDEO

Detaylı

12 ADET PANELVAN ARACIN KAROSER TADİLATI, TEÇHİZAT ALIMI, CİHAZ AKTARIMI VE KURULUMU İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

12 ADET PANELVAN ARACIN KAROSER TADİLATI, TEÇHİZAT ALIMI, CİHAZ AKTARIMI VE KURULUMU İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 12 ADET PANELVAN ARACIN KAROSER TADİLATI, TEÇHİZAT ALIMI, CİHAZ AKTARIMI VE KURULUMU İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAPSAM Bu şartnamenin amacı, TRT tarafından temin edilmiş olan 12 adet Mercedes 515 CDI panel

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları 2 1 Kodlama ve modülasyon yöntemleri İletim ortamının özelliğine

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

EK: ZEYİLNAME (BTD.07(DIŞ)2009/29 Sipariş İşaretli İhalede Yapılacak Olan Değişiklikler) 1/7

EK: ZEYİLNAME (BTD.07(DIŞ)2009/29 Sipariş İşaretli İhalede Yapılacak Olan Değişiklikler) 1/7 EK: ZEYİLNAME (BTD.07(DIŞ)2009/29 Sipariş İşaretli İhalede Yapılacak Olan Değişiklikler) Teknik Şartname Eski Hali 3.5. Teklif edilecek teçhizatın SD-SDI giriş ve çıkışları 625 lines, 25 frames/sec analogue

Detaylı

İSTANBUL C ve D STÜDYOLARI İÇİN VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL C ve D STÜDYOLARI İÇİN VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ İSTANBUL C ve D STÜDYOLARI İÇİN VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 Bu şartnamenin amacı, Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğü İstanbul Yardımcılığı bünyesinde bulunan İstanbul C Stüdyosu

Detaylı

VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK. 1.0 Giriş...2. 2.0 Özellikler...2. 3.0 Kutu İçeriği...

VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK. 1.0 Giriş...2. 2.0 Özellikler...2. 3.0 Kutu İçeriği... VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK 1.0 Giriş.........2 2.0 Özellikler.........2 3.0 Kutu İçeriği.........3 4.0 Panel Açıklamaları.........3 5.0 Bağlantı ve Çalıştırma.........4

Detaylı

Kataloğ Ses ve Görüntü Cihazları. 1. HDMI Splitter (Çoklayıcı) 2. HDMI Switch HDMI 5 In 1 Switch HDMI SWITCH UZAKTAN KUMANDALI 3 IN 1 OUT

Kataloğ Ses ve Görüntü Cihazları. 1. HDMI Splitter (Çoklayıcı) 2. HDMI Switch HDMI 5 In 1 Switch HDMI SWITCH UZAKTAN KUMANDALI 3 IN 1 OUT Kataloğ Ses ve Görüntü Cihazları 1. HDMI Splitter (Çoklayıcı) 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p Çözünürlükleri Destekler 1x2 HDMI SPLITTER 1x4 HDMI SPLITTER 1x8 HDMI SPLITTER 2. HDMI Switch

Detaylı

Divitron Serisi QAM 4x4

Divitron Serisi QAM 4x4 Divitron Serisi QAM 4x4 Dijital Headend QAM Transmodülatör Divitron QAM 4X4, toplu konut, turizm tesisleri gibi yerleşim alanlarında mevcut bulunan veya yeni oluşturulacak çok aboneli yayın dağıtım şebekelerinde,

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

QPSK UYDU ALICI PROFESYONEL KULLANIM İÇİN DRX 3200 / 3210 KULLANMA KILAVUZU

QPSK UYDU ALICI PROFESYONEL KULLANIM İÇİN DRX 3200 / 3210 KULLANMA KILAVUZU QPSK UYDU ALICI PROFESYONEL KULLANIM İÇİN DRX 3200 / 3210 KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Sayfa GENEL BİLGİLER... 1 EMNİYET... 1 ÖN PANEL... 2 ARKA PANEL... 2 ÖN PANEL KONTROLLERİ... 2 İLK KURULUM... 3

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu Teknik Şartnamenin amacı; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nun (TRT) ihtiyaçları çerçevesinde,

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 9451 03/05/2012 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

TASNİF DIŞI. 4700 Telsiz Ailesi. Profesyonel Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü

TASNİF DIŞI. 4700 Telsiz Ailesi. Profesyonel Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü TASNİF DIŞI 4700 Telsiz Ailesi Profesyonel Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü Haziran 2014 İçindekiler 4700 Telsiz Ailesi... 1 4700 Telsiz Tipleri... 1 4700 Telsizlerin Genel Özellikleri... 1 4700

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME (FİBER OPTİK KODEKLER)

TEKNİK ŞARTNAME (FİBER OPTİK KODEKLER) TEKNİK ŞARTNAME (FİBER OPTİK KODEKLER) EK-4 1. İŞİN TANIMI, İSTENEN GENEL VE TEMEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır) İstanbul Kuruçeşme/Ulus

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons

SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons fonksiyonlarını aşağıda tanımlandığı şekilde gerçekleştirebilir

Detaylı

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan mevcut

Detaylı

QAM Serisi DVB/S DVB/C Kompakt Headend

QAM Serisi DVB/S DVB/C Kompakt Headend QAM Serisi DVB/S DVB/C Kompakt Headend Sisteminize Daha Fazla Kanal Eklemenin Kolay Yolu! Kullanıma ve Kurulumu kolay, 5-900 MHz lik dağıtım ağı ile çalışabilir ek kablolamaya ihtiyaç duyulmaz Uydu paketi

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM 1.1. Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

DVB-C/T Digital Merkezi Sistem Ürünleri

DVB-C/T Digital Merkezi Sistem Ürünleri 2013 FİYAT LİSTESİ DVB-C/T Digital Merkezi Sistem Ürünleri Box Pro Ana Kasa BOXSAT 2 (IF-TS MODÜLATÖR) Dahili güç kaynağı ve TroBox modüller için 11 slottan oluşan BoxPro, 19-3U rack kabin ebatlarına sahiptir.

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68040312 MLC500T30-1200-EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Telekom Devreleri Üzerinden Video İletim Sistemi Teknik Şartnamesi

Telekom Devreleri Üzerinden Video İletim Sistemi Teknik Şartnamesi Telekom Devreleri Üzerinden Video İletim Sistemi Teknik Şartnamesi EK-6 1 Sistem Genel Özellikleri 1. Satın alınacak sistem TRT TV programlarını Telekom devreleri üzerinden iletme amacıyla kullanılacaktır.

Detaylı

D I G I T A L HEADEND GRUBU ÜRÜNLER DVB-C (QAM) MODULATÖR ÜRÜN GRUBU. DVB-S/S2 CI/Modül giriş ASI ÇIKIŞLI DIGITAL HEADEND ÜRÜN GRUBU

D I G I T A L HEADEND GRUBU ÜRÜNLER DVB-C (QAM) MODULATÖR ÜRÜN GRUBU. DVB-S/S2 CI/Modül giriş ASI ÇIKIŞLI DIGITAL HEADEND ÜRÜN GRUBU TQM-C8442 TQM-C6642 TQM-C424CI TQM-01M THE-C04 TSM-200 HD TSM-100 SD 8SAT 4ASI giriş 4*Qam MUX DVB-C çıkış 6SAT 6ASI giriş 4qam MUX DVB-C çıkış 4SATCI 2 ASI giriş 4qam MUX DVB-C çıkış 2ASI giriş 1 Qam

Detaylı

VİDEO İLETİM CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

VİDEO İLETİM CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ VİDEO İLETİM CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. Bu Teknik Şartnamenin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nun (TRT) artan yayın ve program iletim ihtiyaçları çerçevesinde, aşağıda belirtilen

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ DAĞITIM ŞİRKETLERİNCE KURULACAK OSOS KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN, HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ ORTAK ASGARİ 1. OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Hab. Müh. Mikrodalga Lab. Deney No:6

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Hab. Müh. Mikrodalga Lab. Deney No:6 Deney No:6 Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Hab. Müh. Mikrodalga Lab. VCO, Dedektör ve 3-Kapılı Sirkülatörün Tanınması Alçak Geçiren Filtreye Ait Araya Girme Kaybı Karakteristiğinin Belirlenmesi

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68000134 MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Teknik Katalog [Osiloskop]

Teknik Katalog [Osiloskop] Teknik Katalog [Osiloskop] [OX 7204] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

5. Sistem, microprocessor ve/veya osilatör kontrollü PLL synthesized tipte ve kararlı çalışmaya uygun tasarlanmış 6. Sistem UHF bandında çalışmalıdır

5. Sistem, microprocessor ve/veya osilatör kontrollü PLL synthesized tipte ve kararlı çalışmaya uygun tasarlanmış 6. Sistem UHF bandında çalışmalıdır AMAÇ AKTİF ANTENLİ BROADCAST UHF TELSİZ MİKROFON SİSTEMİ ve Aktif Antenli Broadcast UHF Telsiz Mikrofon Sistemi, stüdyo ve naklen yayın hizmetlerinde yayın ve PA amaçlı olarak müzik, sohbet ve spor gibi

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Genel Özellikler. Radikal Ltd. www.radikaltr.com Aralık 2013 2

Genel Özellikler. Radikal Ltd. www.radikaltr.com Aralık 2013 2 ÜRÜNLER Genel Özellikler Ses ve kontrol sinyalleri ile IP arasında köprü görevi Ethernet bağlantısı (RJ45) Web sunucuları ile uyumlu çalışma Tüm web tarayıcıları ile kontrol edilebilme Seri port bağlantısı

Detaylı

Elektronik Kontrol Paneli

Elektronik Kontrol Paneli Elektronik Kontrol Paneli L-ION-EF21 Mikrokontrolör esaslı dijital teknoloji Gelişmiş kullanıcı arabirimi 2x16 Dijital LCD gösterge Kullanışlı Türkçe menü yapısı Parametre ayarları ile çok çeşitli sistemlere

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134312 MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler

Detaylı

24 KANALLI DOREMİ SİSMİK CİHAZI

24 KANALLI DOREMİ SİSMİK CİHAZI Kırılma-Yansıma-MASW-Remi uygulamaları için 24 KANALLI DOREMİ SİSMİK CİHAZI DoReMi, Sismik Kırılma,Sismik Yansıma MASW,REMI ve Kuyu Sismiği çalışmaları için geliştirilmiş modüler sayısal jeofon dizilim

Detaylı

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications temel fiber optik modülasyon ve demodülasyon uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 9 adet Uygulama Modülünden oluşmaktadır. Ana ünite üzerinde

Detaylı