ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA İLETİŞİMİN DEĞİŞEN YÜZÜ: ANLIK MESAJLAŞMA PROGRAMLARI. Ebru ÇETİN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA İLETİŞİMİN DEĞİŞEN YÜZÜ: ANLIK MESAJLAŞMA PROGRAMLARI. Ebru ÇETİN"

Transkript

1 SOSYOLOJİ DERNEĞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA İLETİŞİMİN DEĞİŞEN YÜZÜ: ANLIK MESAJLAŞMA PROGRAMLARI Ebru ÇETİN VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

2 Üniversite Öğrencileri Arasında İletişimin Değişen Yüzü: Anlık Mesajlaşma Programları ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA İLETİŞİMİN DEĞİŞEN YÜZÜ: ANLIK MESAJLAŞMA PROGRAMLARI Ebru ÇETİN 1 Öz Günlük yaşamımızda gerçekleşen birçok iletişim biçimi internet aracılığı ile farklı bir boyuta taşınmıştır. Yeni birlikte olma alanları olarak sosyal iletişim ağlarında, beden ve mekândan bağımsız olarak genellikle kelimeler aracılığı ile gerçekleşen iletişim yaşanmaktadır. Bedensel, mekansal ve zamansal sınırlarından bağımsız olarak elektronik bir alan üzerine sanal kimlikler yeniden inşa edilmektedir. Sosyal iletişim ağları, kullanıcılara kendilerini yeniden tanımladıkları ve çeşitli sosyal ilişkilere katıldıkları bir kimlik alanı olarak yapılanmaktadır. Son yıllarda sosyal iletişim ağlarından biri olan facebook, Türkiye de özellikle üniversite gençliği arasında hızla yaygınlaşmaktadır Bu çalışmada sosyal iletişim ağlarından biri olan facebook un, yeni ilişkiler kurma ve mevcut ilişkileri sürdürmede alternatif sosyal mekânlar olma özelliğinin etkinliği sorgulanacaktır... Gençliğin facebook a üye olma nedenleri ve toplum içinde var olabilme arayışındaki rolüne ilişkin bir çerçeve sunulmaya çalışılacaktır.bu amaçla Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde lisans öğrencilerinden 180 kişiye anket formu uygulanmıştır. Ayrıca facebook u yoğun olarak kullananlar arasından seçilen bir grupla derinlemesine görüşmeler yapılarak uygulamalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Anahtar kelimeler: iletişim, anlık mesajlaşma, bilgisayar aracılı iletişim 1 Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, İzmir Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

3 Abstract Ebru ÇETİN Many in our daily life occurred communications format through the internet has moved into a different dimension. Together as a new field of social communication networks that, regardless of size and space is usually achieved by means of words is in the communication. Physical, spatial and temporal boundaries, regardless of the virtual identity on an electronic field are re-built. Social communication network users are redefining themselves and participate in various social relations that are configured as an ID field. In recent years, facebook which is one of the social networks is becoming rapidly popular especially among youth in the universities of Turkey. In this paper the effectiveness of Facebook, which is one of the social networks, to establish alternative social spaces for forming new relationships and to maintain existing relationships is being analysed Youth of the reasons that Facebook members and the role exists within society regarding search to be trying to provide a framework. 180 B.A. students of Ege University have been interviewed for this purpose. A group has been selected among Undergraduate Ege University students, who are facebook users, for the depth interviews that carried out in practical work Key Words: social communication networks, youth, facebook, communication, identity 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 293

4 Üniversite Öğrencileri Arasında İletişimin Değişen Yüzü: Anlık Mesajlaşma Programları İnternet ve Sosyal İlişkiler Günümüzde internet dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan insanları birbirine bağlayarak, e-posta, anlık mesajlaşma ve sosyal ağları kullanarak, bilgi paylaşımı ve sohbet etmeye olanak sağlamaktadır. İnternet insanların diğer insanlarla ilişki kurarak haberleşebildiği, bilgilerini güncelleyip, bilgi üretebildiği ve paylaşabildiği bir ortam haline gelmiştir.mc Luhan (1964) ve Meyrowitz (1985) elektronik iletişim teknolojilerinin gelişimiyle, zaman ve mekanın ortadan kalktığını ve mekanın anlamını kaybettiğini yada mekan duygusunun kaybolduğu sınırsız küresel köyde yaşadığımızı ifade emişlerdir. Son yıllarda sosyal ilişkilerde internetin kullanılması yaygınlaşmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar, internetin daha çok iletişim amaçlı ve bilgisayar aracılı iletişimi kolaylaştırmada kullanıldığı, ayrıca sadece sosyal bağları sürdürmede değil aynı zamanda yeni ilişkilerin oluşumunu sağlama amacına da hizmet ettiğine işaret etmektedir. (McKenna vd. 2002; Parks ve Floyd, 1996). İnternetin sosyal olarak kullanımı, diğerleri ile doğrudan etkileşime geçmeyi kapsamaktadır. Diğerleri ile ilişkiye geçme, tanışıklık düzeyine bağlı olarak iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi, tanıdıklarla etkileşimde bulunma, örn; aile iş arkadaşları ve arkadaşlar, ikincisi ise, yabancılarla etkileşimde bulunmadır (Zahoo,2006). Internet sosyal ilişkilerde kullanıldığı gibi, sosyal olmayan amaçlar için de kullanılmaktadır. Internetin sosyal olmayan amaçları, web sitelerinde gezinme, haberleri okuma, bilgisayar oyunları gibi bireysel online aktiviteleri kapsamaktadır (Zahoo,2006). İnternetin sosyal ilişkiler üzerinde etkisi konusunda bir çok çalışma yapılmıştır. Genel olarak araştırmalar internetin, yabancılarla yeni online sosyal ilişkileri sürdürme, oluşturma ve geliştirmede nasıl etkili olduğu yada internetin arkadaşlar, tanıdıklar ve aile ile varolan ve süregiden ilişkilerini nasıl devam ettirmeye yardımcı olduğu üzerine odaklanmaktadır. (Xie,2008) İnternet aracılığı ile bireylerin oluşturdukları sosyal ilişkilerin gerçek yaşamdaki ilişkilerden farklılaştığı yönler, bir çok yazar tarafından ele alınmış ve değişik biçimlerde değerlendirilmiştir. Bazı araştırmacılar internet kullanımının sosyal bağları azalttığı ve sosyal yalnızlı Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

5 Ebru ÇETİN ğı artırdığına dikkati çekmektedir. (Sanders vd., 2000) Bazı araştırmacılar ise internet kullanımının destekleyici sosyal ilişkilerin sürdürülmesi ve oluşturulmasını kolaylaştırabileceğini ileri sürmektedirler( Wellman ve Gulia, 1999; Turner vd., 2001; Shaw ve Grant, 2002) Tom Tyler, online etkileşimin geleneksel olarak gerçek yaşamdaki aktivitelerle yer değiştirebileceğine vurguda bulunmaktadır. Online iletişimin ortaya çıkışının, daha gevşek sosyal bağlara neden olabileceğin belirtmiştir.böylelikle bireylerin, diğerleri ile yüzyüze etkileşimde bulunmak için evleri dışına çıkmalarına gerek kalmadığını ifade etmiştir. İnternetin bireylerin evlerinden arkadaşlıklarını sürdürmelerine, romantik bağlar kurmaya, diğerleri ile politik, sosyal konulara dayalı tartışmalarda bulunmaya daha kolay olanak sağladığını da ileri sürmektedir. (Tyler,2002:196) Gerçek yaşamda bazı bireylerin birbirleri ile karşılaşma ve arkadaş olması çok zor olsa da, internet ortamında iletişime geçilerek mekansal uzaklık ve sınırlamalar ortadan kalkabilmektedir. Bu açıdan internetin, bireylere gerçek yaşamda içinde yer alamayacağı grup ve arkadaşlıklara ulaşmayı sağlama özelliğini sunduğu söylenebilir. Ancak arkadaşlıkların içeriği ve bireylere ne kadar doyum sağladığı tartışmalıdır. The Pew Internet & American Life ın yaptığı bir araştırmaya göre, üniversite öğrencileri genel nüfusa göre daha fazla internete bağlanmaktadır. (Jones, 2002).Araştırmanın bugularına göre üniversite öğrencilerinin %86 sı internete bağlanmaktadır. Bir çok öğrenci bilgisayara evden ve okuldan ulaşmakta ve yaşamlarının büyük bir kısmında internet yer almaktadır. İnternet günlük yaşamda bireylerin vazgeçemediği ve çok çeşitli amaçlar için kullandığı bir iletişim aracı durumuna gelmiştir. İnternet ortamında gerçekleştirilen iletişim, gerçek yaşamdaki iletişimden farklı aynı zamanda bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli yeni özellikler sunmaya devam eden bir süreçtir. Bilgisayar Aracılı İletişim (CMC) Günümüzde iletişim biçimleri farklı boyutlarda gerçekleşmekte ve değişmektedir. Bireyler için önemli olan ise bu değişimin sosyal ilişkiler ve yaşamın tümüne uygulayabilmek- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 295

6 Üniversite Öğrencileri Arasında İletişimin Değişen Yüzü: Anlık Mesajlaşma Programları tir. Bilgisayar aracılı iletişim farklı bir iletişim ortamını temsil etmekle birlikte, iletişimdeki yapıları, zaman ve alanı, fiziksel çevreyi değiştirmektedir. Bilgisayar aracılı iletişim ortamlarının varoluş nedeni, içeriği ister ciddi ister hafif olsun, katılımcıların en basit anlamı ile sohbet etme ve enformasyon paylaşımı istemine temellenir. Ortamda katılımcının isteminin gerçekleşmesi düz çizgisel değildir, tam tersine, katılımcılar arasında çok boyutlu ve çok yönlü bağlanmalar meydana gelir. Bilgisayar aracılı iletişim ortamlarında genel olarak doğrudan ve eş-anlı ileti değiş tokuşu gerçekleşir. (Binark, 2004:123) Walther a (1996) göre, İnternet in en çok tartışılan diğer bir yönü de insan ilişkilerinde yarattığı değişikliklerdir. Bu tür ilişkiler için Bilgisayar Aracılı İletişim terimi kullanılmaktadır. Bilgisayar aracılı iletişim yüz yüze ilişkilerde kaçınılmaz olarak yer alan beğenilmeme, eleştirilme, dışlanma gibi sosyal riskleri azaltmaktadır. Bu yüzden kişi bilgisayar ekranının göreceli güvenliğine sığınarak, yeni iletişim yolları, yeni roller, yeni kimlikler hatta yeni cinsiyetler deneyebilmektedir (Curtis, 1992; Turkle, 1995). Sosyal olarak interaktif teknolojiler, anlık mesajlaşma gibi, günümüz gençliğinin sosyal ağlarını yeniden tanımlamaya başlamaktadır. Ucuz olması, hızlı olması anlık iletişimi sağlaması gibi nedenlerle gençlerin bu teknolojileri tercih ettiği görülmektedir. Anlık mesajlaşma, bilgisayar aracılı iletişimin bir biçimi olup bireylerin diğerleri ile iletişim kurmasına ve arkadaşlık ile sosyal bağların güçlendirilmesini sağlamaktadır. (Bryant vd.,2006) İnternet kullanımı yeni insanlarla buluşma ve karşılaşma aracı olması dışında, pek çok bilgisayar aracılı iletişim kullanıcısı bildiği ve tanıdığı kişilerle etkileşime geçmektedir. (Baron, 1998, 2004; Bryant vd., 2006; Grinter ve Palen, 2002; Valkenburg ve Peter, 2007). Genelde birebir iletişime geçen kullanıcılar daha sonra yüzyüze de görüşebilmektedir. Zhao, kulacılarının genelde tanıdığı kişilerle chat kullanıcılarının ise tanımadığı kişilerle iletişime geçme eğiliminde olduğunu ileri sürmektedir. Birebir bilgisayar aracılı chat yapma aynı Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

7 Ebru ÇETİN zamanda birebir msn kullanımı olarak da genişletilebileceğini ifade etmektedir. (Zhao,2006) Anlık Mesajlaşma Anlık mesajlaşma göreli olarak sanal iletişimin yeni bir aracıdır. Kullanıcılar eşzamanlı metin sohbetleri ile gerçek zamandakine benzer bir iletişim kurabilmektedirler. Anlık mesajlaşma 1990 ların ortalarında popüler olmaya başlamış, IRC (Internet Relay Chat) ve MUD s (Multi User Dungeons) programları bireylerin birbirleri ile iletişme geçmesinde aktif rol oynamıştır. Günümüzde online pazarda AOL Instant Messenger, MSN Messenger, Yahoo! Messenger ve ICQ şirketleri güçlü ve üstün durumda bulunmaktadır (Sines;2002). Anlık mesajlaşma, iki ya da daha çok insanın farklı fiziksel alanlarda gerçek zamanda metin merkezli mesajlar ile sohbet etmesine olanak verir. Anlık mesajlaşma yer merkezli olmayıp zaman merkezli bir iletişim biçimidir (Henze ve Southhard, 2003). Anlık mesajlaşma programı kullanıcıları, iletişimde bulunmak için fiziksel olarak online durumunda iken, aynı mekanda olmalarına gerek yoktur. Anlık mesajlaşma, günümüzde internet ortamında çok hızla gelişen bir uygulama alanıdır. Dünyadaki milyonlarca kullanıcının arkadaşları yada tanıdıkları ile uygun ve kolay olarak etkileşimde bulunmasına olanak vermektedir Hazır bulunma yada varolma (presence) sanal dünyada önemli bir kavramdır. Var olduğunun farkında olma kullanıcılara iletişim listesindeki diğer insanların çevrimiçi olduğunun bilmesi anlamına gelmektedir ( Vogiazou,2002). Anlık iletişimde, bireyler öncelikle kendileri için bir isim yada kimlik oluşturmaktadırlar. Kullanıcıların isim seçimi sanal kimliğin yaratılmasında önemlidir. Bu kimliğin oluşturulma aşamasında ilk adımdır. Daha sonra ise kullanıcılar kendi profillerini oluştururlar. Kulacı profilleri, diğer kişilere sizin kim olduğunuz hakkında bilgi verir. Bireyin kendini ifade etme olanağı bulduğu sınırlı bir alandır. Profillerin işlevi diğer kullanıcılara kendini tanıtmadır. Arkadaş listesi ise kullanıcıya kiminle iletişim kuracağını düzenleme yoludur. Arkadaş listesinde bulunanlar anlık mesajlaşma programını kullandığında diğer kullanıcının listesinde online olarak görülebilirler. Ancak durumlarını isteğe göre çevrimiçi, meşgul, hemen döne- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 297

8 Üniversite Öğrencileri Arasında İletişimin Değişen Yüzü: Anlık Mesajlaşma Programları cek, dışarıda, öğle yemeğinde, telefonda yada çevrimdışı olarak belirleyebilirler. Diğer bir özellik ise kullanıcıların bir yada daha fazla kullanıcıyı engellemesidir. Böylelikle engellenen diğer kullanıcılar, o kişiyi sürekli olarak çevrimdışı olarak görerek iletişime geçemeyeceklerdir. Hue ve arkadaşları(2004) yaptıkları araştırmada, arkadaşlar arasında anlık mesajlaşmanın kullanım sıklığı ve fark edilen samimiyetin derecesi arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. dışında bilgisayar aracılı iletişim (CMC) tarzı olarak anlık mesajlaşma kullanımı incelenmiştir. Çalışmada elde edilen veriler sonucu, anlık mesajlaşma kullanım sıklığı ve samimiyet arasında pozitif ilişkinin olduğu, anlık mesajlaşma kullanım sürecindeki artışla birlikte, kullanıcıların internetteki arkadaşları ile daha fazla yakınlaştığı ortaya çıkmıştır(hu vd, 2004). Araştırmanın Metodolojisi Bu araştırma, üniversite öğrencileri günlük yaşamlarında anlık mesajlaşma programlarının yerini ve bu tür programları kullanım nedenlerini açıklamaya çalışan betimsel bir çalışmadır. Öğrencilerin bu tür ortamlarda diğerleri ile nasıl ve ne sıklıkla iletişim kurduğu araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretim yılında okuyan lisans öğrencileri oluşturmaktadır.hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler araştırmanın kapsamı içine alınmamıştır. Araştırmanın örneklemi oluşturulurken kota örnekleme tekniği kullanılmıştır Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okuyan kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla sayıda olması nedeniyle cinsiyet açısından kota yöntemi uygulanmıştır. Her bir cinsiyetin %10 u alınarak toplam 200 öğrenciye anket formu uygulanmıştır. Ayrıca anket formu uygulanan öğrencilerin bir kısmı ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen sayısal veriler SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir. Öncelikle genel frekans dağılımları dikkate alınarak değerlendirilmiş daha sonra anlamlı görülen değişkenler arasında çapraz ilişkiler kurulmaya çalışılmıştır Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

9 Ebru ÇETİN Araştırma Bulguları Ve Değerlendirilmesi Cinsiyet Araştırmaya katılan toplam 200 öğrencinin 125 i kız öğrencilerden (%62,5)oluşurken 75 i erkek öğrencilerden (%37,5) oluşmaktadır. Edebiyat Fakültesin de okuyan kız öğrencilerin erkek öğrencilerin sayısından fazla olması nedeniyle örneklem oluşturulurken bu dağılım dikkate alınmıştır. Öğrencilerin anlık mesajlaşma programlarının kullanımı ve bununla ilgili düşünceler sorgulanırken cinsiyet açısından herhangi bir farklılık olup olmadığı da araştırmadan elde edilen verileri içerisinde değerlendirilmiştir. İnternete Erişim ve İnternete Bağlanma Yeri Araştırmada öğrencilerin internete erişimi sorgulandığında, büyük bir çoğunluğunun (%81,5) internete doğrudan erişim sağlayabildiği görülmektedir.tablo:1 de görüldüğü gibi, internete erişim ve bağlanma yeri olarak, öğrencilerin % 69,5 gibi büyük bir oranı, kendi evlerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %8,5 i yurttan internete bağlandıklarını, % 3,5 i ise okuldan internete bağlanabildiklerini belirtmişlerdir. İnternete erişim ve bağlanmada internet kafeyi kullanan öğrencilerin oranı ise %18,5 dir. İnternet kafeden internete erişim sağlayan öğrenciler kendilerinin dolaylı olarak internete eriştiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde kaldıkları ve sürekli bulundukları yerlerden internete erişimin daha kolay olduğunu ancak internet kafeye gitmek için mekan seçimi ve ücret gibi faktörlerin etkili olduğu ifade edilmiştir. Tablo: 1 İnternete Bağlanma Bağlanma Yeri % Ev %69,5 Üniversite %3,5 Yurt %8,5 İnternet Kafe %18,5 Toplam %100 Anlık Mesajlaşma Programlarının (MSN) Kullanım Amaçları Öğrenciler arasında yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma programlarının(msn) kullanım amaçları farklılık gösterebilmektedir. Bu şekilde kurulan eş anlı iletişim sürecinde kullanım amaçları da bireyin ihtiyaçları ve istemleri çerçevesinde değişebilmektedir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 299

10 Üniversite Öğrencileri Arasında İletişimin Değişen Yüzü: Anlık Mesajlaşma Programları Genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin bu programları kullanım amaçlarının başında %80 ile gündelik aktiviteleri düzenleme, haberleşme sağlama, olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %11 i can sıkıntısını giderme ve yalnızlığını paylaşma gibi nedenler ile kullandığını ifade ederken, %5 i arkadaşları ile günlük olayları konuşma ve dedikodu yapma, %2,5 i alışkanlıktan dolayı, %1,5 i ise yeni arkadaşlıklar edinme amacıyla MSN i kullandığını belirtmiştir. Tablo:2 MSN Kullanım Amaçları Kullanım Amaçları % Gündelik aktiviteleri düzenleme %41 Haberleşme sağlama %39 Can sıkıntısı, yalnızlığı paylaşma %11 Günlük olayları konuşma ve dedikodu %5 Alışkanlık %2,5 Yeni arkadaşlıklar edinme %1,5 Toplam % Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, can sıkıntısını giderme ve yalnızlığını paylaşma, arkadaşları ile günlük olayları konuşma ve dedikodu yapma gibi kullanım amaçları arasında yer alan seçenekleri tercih edenlerin büyük çoğunluğunu kız öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin %64 ü MSN i uzakta olan arkadaşları ile görüşmede kullandığını, %28 i bazen MSNi tercih ettiğini, %8 i ise uzaktaki arkadaşlarla görüşme amacıyla MSN i kullanmadığını belirtmiştir. Araştırmada dikkati çeken diğer bir sonuç ise, öğrencilerin %75.5 gibi büyük bir çoğunluğunun, MSN de konuşmanın yüz yüze konuşmaktan daha etkili olmadığını belirtmesidir. Öğrencilerin %18,5 i bazen yanıtını verirken, %6 sı etkili olduğunu ifade etmiştir. Öğrenciler arasında yüz yüze görüşmenin sanal iletişimden daha etkili olduğu görüşü yaygın olmakla birlikte, bu olanağa sahip olmadıkları zaman sürecinde MSN i tercih ettikleri ortaya çıkmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin günlük ortalama saat olarak MSN kullanımı incelendiğinde, %49,5 i bir saatten az kullandığını, %44 ü 1-3 saat arası kullandığını, %6 sı Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

11 Ebru ÇETİN saat arası, %0,5 i ise 10 saatten fazla kullandığını belirtmiştir. Elden edilen verilerden de görüldüğü gibi öğrencilerin günlük ortalama MSN kullanımı bir saatten az ve 1-3 saat arasında yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerin yaklaşık yarınsı günlük ortalama bir saatten fazla MSN i kullanarak arkadaşları ile iletişime geçmeyi tercih etmektedir. Bir saatten az kullananlar ise genelde MSN i arkadaşları ile bilgi alışverişi sağlama gibi haberleşme amaçlı kullandıklarını ve internet kafeden bağlandıkları için zaman sınırlaması bulunduğunu ifade etmişlerdir. Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. Anlık Mesajlaşma Programları Kullanımı (MSN) ve Arkadaşlar Araştırmada öğrencilerin MSN kullanımında arkadaş sayıları ve yeni arkadaş edinmeye ilişkin görüşleri sorgulanmıştır. Elde edilen veriler sonucu MSN de kayıtlı ortalama arkadaş sayısının en fazla %16 ile arasında olduğu görülmüştür. İkinci sırada %15 ile arasında kayıtlı arkadaşı olduğunu belirtenler gelmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin MSN de kayıtlı arkadaş sayısının yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde, sosyal ağ sitelerinde eski arkadaşları bulmanın artık kolay olduğu bu sayede onlarla iletişim kurup MSN de iletişimlerine devam ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca aileler, arkadaşlar ve akrabalar ile bu yolla daha ucuza iletişim kurulabildiğinden arkadaş listesinin fazla olduğu ifade edilmiştir. Cinsiyet açıcından anlamlı bir farklılaşma bulunmamaktadır. Tablo:3 Ortalama Arkadaş Sayısı Arkadaş Sayısı % , , , , , , , , , , ,5 Toplam 100,00 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 301

12 Üniversite Öğrencileri Arasında İletişimin Değişen Yüzü: Anlık Mesajlaşma Programları Öğrencilerin MSN de yeni arkadaşlıklar edinme konusunda görüşleri incelendiğinde, %31,5 inin yeni arkadaşlıklar edinmeyi sağladığını belirtirken, %68 i yeni arkadaşlıklar edinmeyi sağlamadığını % 0,5 i ise kararsız olduğunu belirtmiştir. Elde edilen veriler sonucu öğrencilerin MSN den yeni arkadaşlıklar edinmeyi tercih etmedikleri görülmektedir. MSN de kurulan arkadaşlıkların kalıcılığı konusunda %65 i olumsuz görüş bildirirken, %27 si kısmen kalıcı olduğunu, %8 i ise bu sayede edinilen arkadaşlıkların kalıcı olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde MSN de daha çok arkadaş, tanıdık, aile ve akrabalarla iletişim kurulduğu dile getirilmiştir. Yeni arkadaşlıklar kurulabildiği kabul edilirken bu arkadaşlıkların kalıcılığı konusunda olumsuz görüşler daha fazladır. Araştırmada öğrencilerin gerçek yaşamda yüz yüze görüştüğü arkadaşları ile MSN de görüşme eğilimleri incelenmiştir. Öğrencilerin %60 ı yüz yüze görüştüğü arkadaşları ile MSN de görüşmeye davam ettiklerini ifade ederken, %32 si bazen, %8 i ise görüşmediğini belirtmiştir. Araştırmadan elde edilen bu veriler, öğrencilerin arkadaş listesine daha çok önceden tanıdıklarını ekledikleri ve yüz yüze görüşülen arkadaşlarla MSN aracılığı ile görüşmeye devam edildiğini göstermektedir.öğrencilerle yapılan görüşmelerde, üniversitedeki arkadaşları ile haberleşme, bilgi alışverişi, günlük yada hafta sonu aktivitelerini düzenlemede MSN kullanımını tercih ettikleri belirlenmiştir. Anlık Mesajlaşma Programlarında Mahremiyet ve Güvenlik Hissi Araştırmada üniversite öğrencilerin MSN kullanımında mahremiyet ve güvenlik hissine ilişkin görüşleri alınmıştır. Elde edilen veriler dikkat çekicidir. Öğrencilerin MSN in sizce özel ve mahremiyeti olan bir ortamıdır sorusuna verdikleri yanıtlar yüzde olarak birbirine yakın orandadır. Öğrencilerin bu soruya %55 i evet yanıtını verirken,%44,5 i hayır yanıtını vermiştir. Evet yanıtını verenlerin büyük çoğunluğu, arkadaşlar listelerini kendileri oluşturdukları için ve istedikleri kişiler ile iletişime geçme şansına sahip olduklarından dolayı, bu ortamı kendilerine özgü ve mahremiyeti olan bir yer olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Ayrıca MSN e girmek için şifrelerinin bulunması ve diğerlerinin izin vermedikleri sürece bu alanı göremeyecek olması güvenlik hislerini artıran bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

13 Ebru ÇETİN MSN adreslerinin ad, soyad gibi gerçek bilgilerden mi yoksa yabancı isim, rumuz gibi başka isimlerden mi oluştuğu irdelendiğinde, %70 inin gerçek isimlerinden oluşan MSN adresi aldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin %71,5 i MSN e kendi fotoğrafını koyduğunu, %21,5, herhangi bir fotoğraf, %7 si ise her ikisini de tercih ettiğini belirtmiştir. Kendi fotoğrafını koyanların neden böyle bir tercih yaptığı sorgulandığında farklı yanıtlar elde edilmiştir. Verilen yanıtlar genelde, tanınmak için, çekindiğim kimse yok, zaten hepsi arkadaşım, hoşuma gidiyor olarak verilmiştir. Cinsiyet ve fotoğraf kullanımı sorgulandığında, kendi fotoğrafını kullananlar içinde kız öğrencilerin yüzdesinin erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Araştırmada elde edilen veriler sonucu, gençler arasında MSN kullanımının yaygın olmasının zaman içinde bu ortama duyulan güven hissinin artmasına neden olduğu düşünülmektedir. MSN kullanımında bireyler kötü deneyimlere sahip olmadıkça (adres çalınma, bilgi ve resimleri aktarma gibi) MSN ortamında iletişim kurmada kendilerine yönelik bir tehdit algısı içine girmedikleri anlaşılmaktadır. Anlık Mesajlaşma Programlarında İletişim Biçimi Araştırmada öğrencilerin MSN de iletişim biçimleri irdelenmiştir. Öğrencilerin %51,5 i çevrimiçi iletişimi tercih ederken, %36,5 i çevrimdışı, %12 si ise her ikisini de tercih ettiğini ifade etmişlerdir. MSN e girdiğinde kendisini arkadaş listesi tarafından görünmez durumunda bulunduranlar yani çevrimdışı olanların çoğunluğu, o an konuşmak istemediği kişilerle iletişimde bulunmak istemediklerini yada iletişime geçilenleri kendilerinin seçmek istediklerini belirtmişlerdir. Her ikisini tercih edenler ise duruma göre çevrimiçi yada çevrimdışı olduklarını belirtmişlerdir. MSN de çevrimdışı yazışanlar içinde kız öğrencilerin oranı daha fazladır. MSN de birden fazla kişi ile aynı anda konferans görüşme özelliğini kullananların oranı %73 ile yüksek düzeydedir. Kız öğrenciler konferans görüşmeyi erkek öğrencilere göre daha fazla tercih etmektedir. Öğrenciler arasında görüntülü görüşme (webcam) kullanımı da yaygındır. Öğrenci- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 303

14 Üniversite Öğrencileri Arasında İletişimin Değişen Yüzü: Anlık Mesajlaşma Programları lerin %48 i webcam kullanımına bazen yanıtını verirken, %22 si evet, % 30 u ise hayır yanıtını vermiştir. Ayrıca MSN aracılığı ile yazışırken J L gibi MSN ifadelerini kullananların oranı da yüksek düzeyde çıkmıştır. Sadece %8 i kullanmadığını ifade etmiştir. Ancak iletişime geçerken yazışmak yerine sadece bu ifadeleri kullanmayı tercih edenlerin oranı %5 dir. Sonuç Günümüzde iletişim teknolojileri, gençler tarafından tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. İnternet bir çok birey için özellikle de gençler için hayatın önemli bir parçası durumuna gelmiştir. Kullanım amaçları farklı olsa da özellikle üniversite öğrencilerinin bilgisayar aracılı iletişim biçimi olan anlık mesajlaşma programlarını tercih ettiği görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, anlık mesajlaşma programlarının gençler arasında yaygın olarak kullanıldığı ancak yüz yüze iletişim ile daha fazla paylaşımın yaşandığı ortaya çıkmaktadır. Gerçek yaşamda varolan sosyal ilişkilerin ve arkadaşlıkların anlık mesajlaşma programları ile sürdürüldüğü görülmektedir. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde anlık mesajlaşma programlarında de daha çok arkadaş, tanıdık, aile ve akrabalarla iletişim kurulduğu dile getirilmiştir. Yeni arkadaşlıklar kurulabildiği kabul edilirken bu arkadaşlıkların kalıcılığı konusunda olumsuz görüşler daha fazladır Bunun nedenleri arasında, üniversite öğrencilerinin gerçek yaşamda arkadaş edinme olanaklarının yetişkinlere göre daha fazla olması ve kampus ortamında arkadaş edinme konusunda mekansal sınırlamaların daha az olması sayılabilir. Öğrencilerin arasında MSN gibi anlık mesajlaşma programlarının tercih edilmesinin önemli bir nedeni de, maliyet olarak daha ucuz olmasından da kaynaklanmaktadır Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

15 KAYNAKÇA Ebru ÇETİN BRYANT, J. A., SANDERS, Jackson, A., SMALLWOOD, A. M. K IMing, Text Messaging, and Adolescent Social Networks. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(2) CURTİS, Pavel 1992 Mudding: Social Phenomena in Text-Based Virtual Realities, Online HAYTHORNTHWAİTE, C., WELLMAN, B Work, friendship and media use for information exchange in a networked organization, Journal of the American Society for Information Science, 49(12), HENZE B., SOUTHARD S Electronic discussion from the perspective of genre theory,retrievedmar pdf HU, Y., WOOD, J.F., SMİTH, V., WESTBROOK, N Friendships through IM: Examining the relationship between instant messaging and intimacy, Journal of Computer- Mediated Communication, 10(1) MC LUHAN M The Medium is The Message, London MCLUHAN, M., POVERS, B. R., 2001 Global Köy, İstanbul: Scala Yayıncılık. MCKENNA, K., GREEN, A. S., GLEASON, M. E. G Relationship formation on the Internet: What is the big attraction? Journal of Social Issues, 58, 1, 9-31 MEYROWİTZ J No Sense of Place, Oxford. Oxford University of Press. NİE, N. H Stability, interpersonal relationships and the Internet: reconciling conflicting findings American Behavioral Scientist, 45(3), PARKS, M. R., FLOYD, R Making friends in cyberspace Journal of Communication 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 305

16 Üniversite Öğrencileri Arasında İletişimin Değişen Yüzü: Anlık Mesajlaşma Programları 46, SANDERS, C. E., FİELD, T. M., DİEGO, M. KAPLAN, M The relationship of Internet use to depressionand social isolation among adolescents, Adolescence, 35(138), SHAW, L.H. GRANT, C.S.W In defense of the Internet: the relationship between Internet communication and depression, loneliness, self-esteem, and perceived social support,cyberpsychology & Behavior, 5(2), SİNES, Shawn 2003 Instant Messaging is Changing the Way We Chat,[Electronic Version]. The Columbus Dispatch. Retrieved July 5, 2001, from (March17) TURKLE, Sherry 1995, Life on the Screen: Identity in the Age of İnternet, New York, TURNER, J. W., GRUBE, J. A. MEYERS, J Developing an optimal match within online communities: an exploration of CMC support communities and traditional support, Journal of Communication, 51(2), TYLER T.R Is the Internet Changing Social Life? It seems that More Things Change, the More They Stay the Same, Journal of Social Issues, 58(1) XİE Bo 2008 The Mutual Shaping of online and offline social relationships, Information Research, Vol.13, no:3, September. VOGİAZOU Y Wireless Presence and Instant Messaging. kmi.open.ac.uk/ publications/pdf/kmi-02-7 ( ). WELLMAN, B., GULİA, M Virtual communities as communities: net surfers don t ride alone. In M. A. Smith, P. Kollock (Eds.), Communities in cyberspace (pp ). London: Routledge. WELLMAN, B., HAASE, A. Q., WİTTE, J., HAMPTON, K Does the Internet increase, Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

17 Ebru ÇETİN decrease, or supplement social capital? Social networks, participation, and community commitment. American Behavioral Scientist, 45(3), ZHAO, S Do Internet Users Have More Social Ties?: A Call for Differentiated Analyses of Internet Use. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(3). ZHAO S Do Internet users have more social ties? A call for differntiated analyses of Internet use, Journal of Computer- Mediated Communication 11(3) article 8 jcmc.indiana.edu/ vol11/issue3/zhao.html). 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 307

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 129-146, ELAZIĞ-2003 İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları DIGINEWS 2015 Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları Anlık İleti Uygulamaları Anlık mesajlaşma, internet üzerinden gerçek zamanlı olarak ileti transferi sağlayan bir online mesajlaşma şeklidir. Mart

Detaylı

Internet ve Sosyal Paylaşım Güvenli & Bilinçli Kullanım

Internet ve Sosyal Paylaşım Güvenli & Bilinçli Kullanım Seminerleri Internet ve Sosyal Paylaşım Güvenli & Bilinçli Kullanım Yrd. Doç. Dr. Tuğba Bulu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Dijital toplum Dijital yerliler /

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler Tuba Akbaytürk Çanak Ajanda Web 2.0 Kütüphane 2.0 Sosyal Ağ ğ kavramı Sosyal Ağ Örnekleri Kütüphaneler ve Sosyal Ağlar Web 2.0 nedir? Yeni bir kavramdır, 2004 yılında ortaya

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri...

BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri... Tarih: 12 Haziran 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN!

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! ANIL ALTAŞ EĞİTMEN/DANIŞMAN 14 TEMMUZ 10 BÜMED AŞİYAN SALONU Sosyal Medya ile dünya artık düz! 2 Icons courtesy of Sosyal medya Katsayınızı biliyor musunuz? Test Sonucu

Detaylı

Erişim, Güvenlik ve Gizlilik Boyutunda Ortaokul Öğrencilerinin Facebook Kullanımı

Erişim, Güvenlik ve Gizlilik Boyutunda Ortaokul Öğrencilerinin Facebook Kullanımı Erişim, Güvenlik ve Gizlilik Boyutunda Ortaokul Öğrencilerinin Facebook Kullanımı Hasibe SEL Marmara Üniversitesi. S. B. E. Bilişim Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Problem Sosyal ağ sitelerinde gizliliğin

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI İNTERNETİN ÖNEMİ İnternet, Dünyamızı değiştiriyor Ailemizin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla dünya ayaklarımızın altında Eşsiz bir kütüphane bir okul Bilinçli kullanıldığı takdirde

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET Yaşınız: Mezuniyet: İlkokul / Lise / Üniversite Baba Anne 1- Kaç çocuğunuz var? Kız(lar). Erkek(ler). 2- Kaç yaşındalar? Kız(lar)...

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları Ericsson Consumer Lab Türkiye Raporu 2008 Yiğit Kulabaş Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ericsson Consumer Lab Pazar Araştırması ve Tahminleri 2008 Araştırmaları Ülke: Görüşme Sayısı: Seçki: Arjantin

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı

Sosyal Bulunuşluk Algısına İlişkin Uzaktan Eğitimde Telebulunuşluk Çözümleri

Sosyal Bulunuşluk Algısına İlişkin Uzaktan Eğitimde Telebulunuşluk Çözümleri Sosyal Bulunuşluk Algısına İlişkin Uzaktan Eğitimde Telebulunuşluk Çözümleri Yasin ÖZARSLAN ozarslan@ogu.edu.tr Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü GİRİŞ

Detaylı

E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları

E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları Bu derste neler öğreneceğiz? E-posta Nedir? Hangi amaçla kullanılır? Yararları nelerdir? Anında mesajlaşma yazılımı nedir? Anında mesajlaşma yazılımlarını

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

Konu: İletişim Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: İletişim Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: İletişim Araçları 5.Hafta-6.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul SORU Bildiğiniz en eski iletişim aracı nedir? Geçmişten günümüze doğru iletişim

Detaylı

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU 451 İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 1.1. KULLANICI PROFİLLERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki hızlı

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Zeynep Diker Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu zeynepdiker@karabuk.edu.tr

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Hızlı Başlangıç: Anlık mesajlaşma ve iletişim durum bilgisi

Hızlı Başlangıç: Anlık mesajlaşma ve iletişim durum bilgisi Hızlı Başlangıç: Anlık mesajlaşma ve iletişim durum bilgisi Bu Hızlı Başlangıç kılavuzu Microsoft Lync 2010 iletişim yazılımını kullanarak iletişim kurmanın temellerini anlatmaktadır. Ayrıca, Lync 2010

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı ALI HAYDAR DOĞU KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, ENFORMATIK BÖLÜMÜ TRABZON Bilgi Toplumu Stratejisi Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeeding) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeeding) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Selva Ersöz Karakulakoğlu 2. DoğumTarihi: 1978 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Galatasaray Üniversitesi 2002 Yüksek İletişim ve Bilişim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu

Detaylı

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA 1 Giriş Bu bölümümde günümüzde en çok kullanılan Web araçları tanıtılacak ve anlatılacaktır.bunların eğitimde, özellikle uzaktan eğitimde nasıl kullanıldığından

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Nazan ÖZENÇ UÇAK Tolga ÇAKMAK Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü {ucak, tcakmak}@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Oturum aç butonuna tıklayın.

Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın. İpucu: Eğer şifrenizi hatırlayamazsanız, Şifrenizi mi unuttunuz? istemini kullanın. Adım 2 Profilinizi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Marka Topluluğundan Beklenen Faydalar ve Markaya Adanmışlık İlişkisi: Gnctrkcll Marka Topluluğu Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma 1 - Özet Bildiri

Detaylı

Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II

Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II Kütüphanelerde Web Sitesi Hazırlama Uygulama Semineri Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II Adnan Menderes Üniversitesi 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu Erişim: yapılanma,

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur, Prof.Dr. Oğuz Dikenelli Serhat Safyürek, Oğuz Uz, Ahmet Melih Özcan Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

Bölüm Üç. Giriş Geçmiş & Güncel Online Arkadaşlık Bulma Araştırmaları Online Arkadaşlar Ne Kadar Gerçek? Online Arkadaşlıkların Olumlu Yanları

Bölüm Üç. Giriş Geçmiş & Güncel Online Arkadaşlık Bulma Araştırmaları Online Arkadaşlar Ne Kadar Gerçek? Online Arkadaşlıkların Olumlu Yanları Onur Yılmaz (MSc) Bölüm Üç Giriş Geçmiş & Güncel Online Arkadaşlık Bulma Araştırmaları Online Arkadaşlar Ne Kadar Gerçek? Online Arkadaşlıkların Olumlu Yanları Giriş İlişki Bir çok bireyin, bir veya daha

Detaylı

Medya ve Toplumsal Temsil (PR 437) Ders Detayları

Medya ve Toplumsal Temsil (PR 437) Ders Detayları Medya ve Toplumsal Temsil (PR 437) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Toplumsal Temsil PR 437 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ebeveyn kontrolü EBEVEYNLER İÇİN NOT. Çocuğunuzun oynamasına izin vermeden önce PlayStation Vita sisteminde ebeveyn kontrolü ayarlarını yapın.

Ebeveyn kontrolü EBEVEYNLER İÇİN NOT. Çocuğunuzun oynamasına izin vermeden önce PlayStation Vita sisteminde ebeveyn kontrolü ayarlarını yapın. Ebeveyn kontrolü EBEVEYNLER İÇİN NOT Çocuğunuzun oynamasına izin vermeden önce Vita sisteminde ebeveyn kontrolü ayarlarını yapın. 4-419-422-01(1) Vita sistemi ebeveynlere ve koruyuculara, çocuklarının

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları

E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları E-posta Nedir? Hangi amaçla kullanılır? Yararları nelerdir? Anında mesajlaşma yazılımı nedir? Anında mesajlaşma yazılımlarını avantajlar/dezavantajları

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilgileri 1990-1995 Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi 1999-2006

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması, ZENNA Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve Danışmanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon. Yrd. Doç.Dr. Özlem Bayram ozlembayr@gmail.com

Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon. Yrd. Doç.Dr. Özlem Bayram ozlembayr@gmail.com Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon Yrd. Doç.Dr. Özlem Bayram ozlembayr@gmail.com Enformason Teknolojisi: Đnternet Bilgisayar ağı: Birden fazla bilgisayar arasındaki programların paylaşılabilmesine izin veren

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları

E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları Bu derste neler öğreneceğiz? E-posta Nedir? Hangi amaçla kullanılır? Yararları nelerdir? Anında mesajlaşma yazılımı nedir? Anında mesajlaşma yazılımlarını

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

İLETİŞİM ARAÇLARI. E-posta Forum Sohbet Sesli Görüntülü Konferans

İLETİŞİM ARAÇLARI. E-posta Forum Sohbet Sesli Görüntülü Konferans İLETİŞİM ARAÇLARI E-posta Forum Sohbet Sesli Görüntülü Konferans E-posta Nedir? E-posta, günlük yaşamdaki mektubun bilgisayar ortamındaki karşılığıdır. Kısaca elektronik mektup (elektronik posta) diyebiliriz.

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

İLETİŞİM: Telefon: (0272) 228 11 74. Faks : (0272) 444 03 03-1383. E-Posta: uemyo@aku.edu.tr. Web: www.uemyo.aku.edu.tr

İLETİŞİM: Telefon: (0272) 228 11 74. Faks : (0272) 444 03 03-1383. E-Posta: uemyo@aku.edu.tr. Web: www.uemyo.aku.edu.tr İLETİŞİM: Adres: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Ahmet Necdet Sezer Kampusü, Gazlıgöl Yolu, 03200 Merkez / Afyonkarahisar Telefon: (0272) 228 11 74 Faks : (0272) 444 03

Detaylı

ÜYELERE YÖNELĐK ANKET ÇALIŞMASI PEYZAJ MĐMARLARI ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ ÜYE ANKETĐ SORULARI

ÜYELERE YÖNELĐK ANKET ÇALIŞMASI PEYZAJ MĐMARLARI ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ ÜYE ANKETĐ SORULARI ÜYELERE YÖNELĐK ANKET ÇALIŞMASI PEYZAJ MĐMARLARI ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ ÜYE ANKETĐ SORULARI PMO Đstanbul Şube etkinliklerinden hangisine katılmak istersiniz? ( ) Fotoğraf ( ) Sinema Tiyatro ( ) Mesleki

Detaylı

Kütüphaneler ve Sosyal Medya. Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing. @msoyulmaz

Kütüphaneler ve Sosyal Medya. Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing. @msoyulmaz Kütüphaneler ve Sosyal Medya Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing @msoyulmaz Ajanda Kütüphaneler ve Sosyal Medya Üzerine EBSCO nun Anketi Anket ile ilgili Çeşitli Çıktılar EBSCO

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Reklamlarda Seçicilik...

BASIN BÜLTENİ. Reklamlarda Seçicilik... BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan İnternet ve Cep Telefonu Reklamları Araştırması tamamlandı. Araştırmada internet

Detaylı

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi EJER CONGRESS 2014 BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS 24-26 NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi 24-26 APRIL 2014 Istanbul University Congress Center EJER COGRESS 2014

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

2014 Ericsson ConsumerLab

2014 Ericsson ConsumerLab 2014 Ericsson ConsumerLab TÜRKİYE MOBİL GENİŞBANT KULLANICI ARAŞTIRMASI Ericsson ConsumerLab 2014 Türkiye Mobil Genişbant Çalışması 19.09.2014 Page 1 ARAŞTIRMA METOD VE KAPSAMI Örneklem 3G mobil interneti

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

Levent Özen. www.leothemaster.net

Levent Özen. www.leothemaster.net Levent Özen Konular: Küçük Dünya - Yakınlığın 6 Derecesi Sosyal Ağ Tarihi ve Gelişimi Web Teknolojisi (1.0 5.0) Sosyal Yazılım ve esosyal Hayat Sosyal Ağlar Etiket Kullanımı Sosyal Ağ Modelleri Sosyal

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

Öğrenciler İçin Moodle Kullanma Kılavuzu

Öğrenciler İçin Moodle Kullanma Kılavuzu ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini değişik biçimlerde paylaşma ve tartışma, derslere kayıt olma,

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR ŞUBAT 2011 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere

Detaylı

BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ e-eğġtġm KULLANIM KILAVUZU

BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ e-eğġtġm KULLANIM KILAVUZU BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ e-eğġtġm KULLANIM KILAVUZU Şubat 2017 Türkiyede örnekler BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ e-eğitim Modülü; Öğretim üyeleri ile öğrenciler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I...

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I... İÇİNDEKİLER JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii BÖLÜM I...1 GİRİŞ...1 1.1.Problem Durumu...1 1.2.Problem Cümlesi...3 1.3.Alt

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Uzaktan Eğitim Merkezi NEU-UZEM ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ(MOODLE) KULLANMA KLAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Uzaktan Eğitim Merkezi NEU-UZEM ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ(MOODLE) KULLANMA KLAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Merkezi NEU-UZEM ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ(MOODLE) KULLANMA KLAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Dünyada İnternet Kullanımı 2 milyardan fazla kişi internet kullanıyor. 1 milyardan fazla kişi sosyal ağ sitelerine üye. 5 milyardan fazla cep telefonu kullanıcısı var. Türkiye de

Detaylı