BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri..."

Transkript

1 Tarih: 12 Haziran 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: E BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan Tablet PC Kullanım Eğilimleri çalışması tamamlandı. Araştırmada 18 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının Tablet PC kullanım sıklıkları ve Tablet PC uygulama tercihleri sorgulandı. Araştırmanın Künyesi: Haziran 2012 tarihlerinde arasında gerçekleştirilen araştırmaya 74 ilden internet kullanıcısı 18 yaş üstü, %50 si erkek, %50 si kadın olmak üzere 753 kişi katıldı. Görüşmeler online araştırma tekniği ile gerçekleştirildi. Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri... Araştırmaya katılanların %41 i internete bağlanabildikleri ve farklı uygulamaları yükleyebildikleri akıllı telefonları tercih ederken; %59 u standart cep telefonu kullanmaktadır. Erkeklerin %55 i, kadınların ise %27 si akıllı telefon sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. İnternet kullanıcısı katılımcıların %86 sı kişisel bilgisayar sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. İnternet kullanan erkeklerin %97 si, kadınlarınsa %74 ü kişisel bilgisayar sahibidir.

2 İnternet kullanıcıları arasında tablet bilgisayar sahipliğinin ise daha düşük bir oranda olduğu tespit edilmiştir. Kullanıcıların %20 si tablet bilgisayar sahibiyken, %80 i tablet sahibi olmadığını belirtmiştir. Yaş grupları doğrultusunda tablet sahipliğine bakıldığında ise; yaş grubunda %10, yaş grubunda %22, yaş grubunda %33 ve 45 + yaş grubunda %15 olduğu gözlenmiştir. İnternet kullanıcılarına önümüzdeki bir yıl içerisinde tablet bilgisayar satın almayı düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda ise yarısından fazlasının düşündüğü anlaşılmaktadır. Özellikle yaş grubundaki katılımcıların %81 i tablet pc satın almayı düşündüklerini belirtmişlerdir.

3 Tablet Bilgisayar Alışkanlıkları... Tablet bilgisayar kullanıcılarının hangi amaçlarla kullandıkları sorgulandığında, erkekler arasında dergi/gazete okumak birinci amaç olarak %48 ile öne çıkmıştır. Kadınlarda ise sosyal ağlarda vakit geçirmek %47 ile birinci olurken, araştırma yapmak, elektronik posta yollamak ve almak öne çıkan diğer amaçlar olmuştur. Tablet bilgisayarların kullanıldığı yerler sorulduğunda ise tabletlerin daha çok evlerde kullandığı (%77) ortaya çıkmaktadır. İkinci sırayı %35 ile yolculuklar, üçüncü sırayı ise %21 ile kafeler almıştır. Cinsiyetler üzerinden değerlendirildiğinde ise erkekler evde, yolculuklarda ve ofiste tercih ederken, kadınlar farklı olarak ofis yerine kafelerde kullanmayı tercih etmektedirler.

4 Araştırmanın bir başka sonucuna göre ise, internet kullanıcılarının %33 ü tabletlerini her zaman yanlarında taşıdıklarını belirtirken; %2 si ara sıra taşıdıklarını, %65 i ise hiç taşımadıklarını belirtmişlerdir. Tablet bilgisayarlarında bulunan uygulama sayıları sorulduğunda ise, erkeklerin kadınlardan daha fazla uygulama kullandıkları anlaşılmaktadır. Erkeklerin %44 ü 41 ve üzeri sayıda uygulama kullanmayı tercih ederken, kadınların %65 i 5 10 arasında uygulama kullanmaktadır. İnternet kullanıcılarına tablet bilgisayarlarına parayla uygulama satın alıp almadıkları sorulduğunda %24 ü aldığını, %76 sı ise almadığını belirtmiştir. Yaş gruplarına göre cevaplara bakacak olursak; yaş grubunun %59 u uygulama satın aldığını belirtirken, yaş gruplarının büyüdükçe, satın alma eğiliminin azaldığını söylememiz mümkündür yaş grubunun %28 i, yaş grubunun %4 ü, yaş grubunun ise %38 i paralı uygulama aldıklarını belirtmişlerdir.

5 Paralı uygulama almayan kullanıcılara, neden uygulama satın almadıkları sorulduğunda ise; %50 si gerek görmediğini belirtirken, %25 i ise bedavaya indirilen uygulamaların yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. Kullancılara tablette nasıl uygulamalar tercih ettikleri sorulduğunda ise, kullanıcıların %32 si hareketli sayfaları, %68 i ise durağan sayfaları tercih ettiklerini belirtmişlerdir. İnternet kullanıcılarına tablet bilgisayarları üzerinden ücretli bir dergi satın alıp almadıkları sorulduğunda, %19 u olumlu, %81 i ise olumsuz yönde cevap vermiştir. Bununla birlikte kadınların tablet bilgisayar üzerinden daha fazla ücretli dergi takip ettikleri söylenebilmektedir. Kadınların %23 ü tablet bilgisayarları için dergi satın alırken, erkeklerin yalnızca %9 u satın almaktadır.

6 Ayrıca, kullanıcılara tablet bilgisayarları için herhangi bir dergiye abone olup olmayacakları sorulduğunda ise %18 i düşündüklerini, %82 si ise düşünmediklerini ifade etmişlerdir. Dipnot tablet dergisinin bilip bilmedikleri sorulduğunda ise, yaş grubu hariç tüm yaş grupları için internet kullanıcılarının dörtte birinin dipnot dergisini bildikleri anlaşılmaktadır. Dipnot Tablet dergisini bilenlere, dergiyi okuyup okumadıkları sorulduğunda ise yaş grubunun %89 u, yaş grubunun %79 u, yaş grubunun %100 ü ve 45+ yaş grubunun %84 ü okuduklarını belirtmişlerdir. Dipnot tablet dergisini okuyanlara Dipnot tablet dergisini beğenip beğenmedikleri sorulduğunda ise, soruya cevap verenlerin büyük bir kısmının beğendikleri yönünde cevap verdikleri gözlenmiştir.

7 Kullanıcılara tablet bilgisayarları için elektronik kitap satın alıp almadıkları sorulduğunda ise %59 u e- kitap satın aldıklarını; %41 i ise satın almadıklarını belirtmişlerdir. Tablet bilgisayarları için elektronik kitap satın alanlara ne tür elektronik kitapları aldıkları sorulduğunda ise ; erkeklerin en çok çizgi roman (%79), roman (%25), iş kitapları (%16) ve edebiyat (%15) satın alırken; kadınların en çok roman(%67) ve çizgi roman (%28) e-kitapları tercih ettikleri anlaşılmaktadır.

8 Son olarak internet kullanıcılarının %64 ü çocuklar için hazırlanan e-kitapları beğendiklerini söylerken, %24 ü bu konuda fikri olmadığını beyan etmiştir.