3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi"

Transkript

1 3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi Bir atomun yapa bileceği kovalent bağ sayısı taşıdığı ya da az bir enerjiyle taşıyabileceği (hibritleşme) yarı dolu orbital sayısına eşittir. Farklı enerji düzeylerinde bulunan atom orbitallerinin etkileşerek aynı enerji düzeyine sahip özdeş orbitallere dönüşmesine hibritleşme, bu yeni orbitallere de hibrit orbitaller denir. CH 4 molekülünün yapısı Normal şartlarda C atomu 2 bağ yapması gerekirken metan molekülünde 4 bağ yaptığı görülür. Bu durum Sp 3 hibritleşme ile açıklanır. C 2 H 4 molekülünün yapısı Eten (etilen)in Lewis formülünde merkez atom C un 3 sigma bağı yaptığı ve hibritleşmeye katılmayan her iki karbondaki p orbitalleri karbon atomları arasındaki pi bağını oluşturur. Bu durum ancak Sp2 hibritleşmesiyle açıklanır. 7

2 C 2 H 2 molükülün yapısı Etin (asetilen) molekülünde Lewis formülünde merkez atom C un 2 sigma bağı yaptığı ve hibritleşmeye katılmayan her iki karbondaki p orbitalleri karbon atomları arasındaki 2 adet pi bağını oluşturur. Bu durum ancak Sp hibritleşmesiyle açıklanır. Değerlik katmanı elektron çiftleri itme kuramı (VSEPR) ve basit moleküllerin geometrileri Moleküllerin geometrilerini tahmin etmemizde Lewis kuramı tek başına yeterli olmaz. Değerlik elektronlarının birbirini itmeleri, bağ uzunlukları ve bağ açılarının da bilinmesi gerekir. Bağ açıları, üç veya daha fazla atomlu moleküller için geçerlidir. İki atomlu bir molekülün geometrisi daima doğrusaldır. Molekül geometrilerinin belirlenmesinde, Değerlik Kabuğu Elektron Çifti İtme Kuramı (VSEPR) ndan yararlanabiliriz. VSEPR, İngilizce Valence Shell Electron Pair Repulsion cümlesindeki kelimelerin baş harflerinin büyük harf olarak yazılmasıyla elde edilen kısaltmadır. İlk defa İngiliz kimyacılar Nevil Sidgwick (Nevil Sidvik) ve Herbert Powell (Herbıt Povıl) tarafından öne sürülmüş ve Kanadalı kimyacı Ronald Gillespie (Ronılt Gilespi) tarafından geliştirilmiştir. Bu kurama göre molekül geometrisinin belirlenmesinde ortaklanmış ve ortaklanmamış elektron çiftleri dikkate alınır. Çünkü yüksek elektron yoğunluğuna sahip bölgelerdeki elektronlar birbirini iter. Bu nedenle molekülde bağ yapan elektronlar ile eşleşmemiş elektron çiftleri birbirinden olabildiğince uzakta yer alır. Böylece elektronların birbirini itmesi en az düzeye iner ve bu durumdaki atomların konumu molekülün geometrisini belirler. Örneğin, CH 4 da karbonun Sp 3 hibrit orbitalleri ile hidrojenin 1s orbitalleri örtüşerek dört kovalent bağ yapar. VSEPR kuramına göre, bağları yapan elektron çiftleri 8

3 birbirini iter ve hidrojen atomları birbirine en uzak konumda olacak şekilde düzgün dörtyüzlünün köşelerine yerleşir. CH 4 ın geometrisi düzgün dörtyüzlüdür ve bağ açısı 109,5 dir. NH 3 molekülünde Sp 3 hibritleşmesi yapmış azotun çevresinde bağ yapan üç tane ortaklanmış elektron çifti ve bir tane ortaklanmamış elektron çifti vardır. Ortaklanmamış elektron çifti bağ yapan elektron çiftlerini iterek Sp 3 hibritleşmesinde 109,5 olan açının küçülmesine neden olur. Bu durumda molekülün geometrik yapısı düzgün dörtyüzlü değil, üçgen piramit olur. Üçgen piramitin üst kısmında ortaklanmamış elektron çifti yer alır. Elektron çiftleri arasındaki açı 107,3 olur. H 2 O molekülünde de merkez atom olan oksijen çevresinde dört elektron çifti vardır. Bu elektron çiftlerinden ikisi ortaklanmamış elektron çifti, diğer ikisi de bağları yapan ortaklanmış elektron çiftleridir. Oksijenin iki adet Sp 3 hibrit orbitali ile hidrojen atomlarının Sp orbitallerinin örtüşmesiyle bağlar oluşmuştur. Moleküldeki iki adet ortaklanmamış elektron çifti bağ yapan elektron çiftlerini iterek Sp 3 hibritleşmesinde 109,5 olan açının küçülmesine neden olur. Bu durumda molekülün geometrik yapısı düzgün dörtyüzlü değil, açısal olur. Bağ yapan ortaklanmış elektron çiftleri arasındaki açı 104,5 olur. 9

4 BeH 2 molekülünde Be atomları merkez atomdur. Merkez atomun hibritleşme türü sp dir. Merkez atomda iki tane sp orbitali vardır. İki sp orbitalinden biri, bir hidrojenin s orbitali ile diğeri de ikinci hidrojenin s orbitali ile örtüşerek H - Be H bağını oluşturur. VSEPR kuramına göre, bağları yapan ortaklanmış elektron çiftleri, birbirini iter ve aynı doğrultuda birbirinden en uzak konuma yerleşir. Buna göre BeH2 molekülünün geometrisi doğrusal ve hidroyenler arasındaki bağ açısı 180 olur. VSEPR ve basit moleküllerin geometri örnekleri 10

5 Merkez atomun bağımsız orbitallerinden hibrit orbitallerin oluşma süreci C atomu 2 bağ yapması gerekirken metan bileşiğinde 4 bağ yaptığı görülür. Bu durum C atomunun hibritleşmesiyle açıklanır. CH 4 molekülünde merkez atomun yaptığı bağların bağ uzunlukları aynıdır. Bağ uzunluklarının aynı olması, bağları oluşturan değerlik orbitallerinin özdeş olduğunu gösterir. Karbonun orbitallerinden 2s ile 2p orbitalleri hibritleşerek sp3 hibrit orbitallerini oluşturur. Her bir Sp3 hibrit orbitali hidrojenin 1S orbitaliyle girişim yaparak kuvvetli kovalent bağlarını oluşturur. Her bir Sp3 hibrit orbitali birbirinden en uzak açıyla uzaya yönelirler bu da ancak 109,5 derecelik bir açıyla mümkündür. Böylece metanın düzgün dörtyüzlü geometrik yapısı ortaya çıkar. 11

6 Azotun orbitallerinden 2s ile 2p orbitalleri hibritleşerek sp 3 hibrit orbitallerini oluşturur. Her bir sp 3 hibrit orbitali hidrojenin 1s orbitaliyle girişim yaparak s-sp 3 kuvvetli kovalent bağlarını oluşturur. sp3 hibrit orbitalindeki ortaklanmamış elektron çifti, s-sp 3 ortaklanmış elektron çiftlerini iter. Düzgün dörtyüzlüde 109,5 olan bağlar arasındaki açı 107,3 olur. Molekülün şekli üçgen piramittir. H 2 O molekülünün yapısında oksijenin 2s ve 2p orbitalleri hibritleşerek sp 3 hibrit orbitallerini oluşturur. Her bir sp 3 hibrit orbitali hidrojenin 1s orbitaliyle girişim yaparak s-sp 3 kuvvetli kovalent bağlarını oluşturur. sp 3 hibrit orbitalindeki ortaklanmamış elektron çiftleri, s-sp 3 ortaklanmış elektron çiftlerini iter. Düzgün dörtyüzlüde 109,5 olan bağlar arasındaki açı 104,5 olur. Karbonun çoklu bağ yaptığı bileşiklerde bağ tiplerini hibrit orbitallerle ilişkisi 12

7 CH 2 O teki C un sp 2 hibrit orbitallerinden ikisi H atomlarının 1s orbitalleri ile uç uca örtüşerek σ bağlarını, geriye kalan sp 2 hibrit orbitali oksijenin 2p orbitali ile uç uca örtüşerek σ bağını oluşturur. C atomunun hibritleşmemiş 2p orbitali O in 2p orbitali ile eksen-parelel şeklinde örtüşerek π bağını yapar. Eten (C 2 H 4 ) molekülündeki karbon atomlarının merkez atom ve hibritleşme türünün sp 2 olduğunu biliyoruz. Merkez atomun s orbitali ile iki tane p orbitalinin örtüşmesi sonucu sp 2 hibrit orbitalleri oluşur. Karbon atomlarında kalan diğer 2p orbitalleri, hibritleşmeye katılmaz. Eten molekülü oluşurken karbon atomlarının sp 2 hibrit orbitalleri ile hidrojenlerin s orbitalleri uç uca örtüşerek sigma bağlarını oluşturur. Karbon atomlarının sp 2 hibrit orbitalleri de bir biriyle örtüşerek sigma bağını oluşturur. Karbon ve hidrojen atomlarının oluşturduğu düzlemin altında ve üstünde yüksek elektron yoğunluğuna sahip bir bölge vardır. Bu bölge iki paralel orbitalin eksenparalel şeklinde örtüşmesiyle oluşan π bağlarını gösterir. C 2 H 2 molekülünde merkez atomun karbon atomu sp hibritleşmesi yapar. sp hibrit orbitalleri merkez atomun s orbitali ile bir tane p orbitalinin örtüşmesi sonucu oluşur. Karbon atomlarında ikişer tane 2p orbitali kalır ve bunlar hibritleşmeye katılmaz. Şekilde görüldüğü gibi sp hibrit orbitalleri hidrojenin 1s orbitali ile örtüşerek iki tane (C H) σ bağı yapar. Hibritleşmeyen 2p orbitallerinin eksen-parelel çakışması sonucu da birbirine dik iki π bağı oluşur. 13

8 Moleküllerde merkez atomunun hibritleşme tipi ile molekül geometrisi arasında ilişki Hibritleşme tipi geometrik yapıyı belirleyici bir unsur gibi görünebilir. Fakat aynı hibritleşme tipine sahip CH 4, H 2 O, NH 3 gibi bazı moleküllerin geometrik şekilleri farklı olurken CH 2 O, C 2 H 4 gibi bazı moleküllerin geometrik şekilleri aynı olabilir. CH 4, H 2 O, NH 3 merkez atom hibritleşme tipleri aynıdır. Ancak geometrileri farklıdır. Formaldehidin ve etenin merkez atomunun hibritleşme tipi sp2, molekül geometrileri de düzlem üçgendir. 14

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler.

İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler. İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler. Her biri tek kovalent bağa sahip hidrokarbona, doymuş hidrokarbon denir ve mevcut bağlarından biri kopmadan yeni bir atom bağlanamaz.

Detaylı

BÖLÜM 27 ÇOK ELEKTRONLU ATOMLAR

BÖLÜM 27 ÇOK ELEKTRONLU ATOMLAR BÖLÜM 27 ÇOK ELEKTRONLU ATOMLAR Şimdiye kadar, bağımsız parçacık modelinin (BPM), Helyum atomunun özdurumlarının nitel olarak doğru ifade edilmesini sağladığını öğrendik. Peki lityum veya karbon gibi iki

Detaylı

5.111 Ders Özeti #28 Geçiş Metalleri: Kristal Alan Teorisi Bölüm 16 s 681-683 ( 3. Baskıda s 631-633 ) Cuma Günü nün materyali.

5.111 Ders Özeti #28 Geçiş Metalleri: Kristal Alan Teorisi Bölüm 16 s 681-683 ( 3. Baskıda s 631-633 ) Cuma Günü nün materyali. 28.1 5.111 Ders Özeti #28 Geçiş Metalleri: Kristal Alan Teorisi Bölüm 16 s 681-683 ( 3. Baskıda s 631-633 ) Cuma Günü nün materyali d Orbitalleri Beş d orbitali vardır: d xy, d xz, d x 2 -y 2, d z 2 Bunların

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

Geçen Derste. ρ için sınır şartları serinin bir yerde sona ermesini gerektirir. 8.04 Kuantum Fiziği Ders XXIII

Geçen Derste. ρ için sınır şartları serinin bir yerde sona ermesini gerektirir. 8.04 Kuantum Fiziği Ders XXIII Geçen Derste Verilen l kuantum sayılı açısal momentum Y lm (θ,φ) özdurumunun radyal denklemi 1B lu SD şeklinde etkin potansiyeli olacak şekilde yazılabilir, u(r) = rr(r) olarak tanımlayarak elde edilir.

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta Biyokimya ya ya Giriş Prof. Dr. Arif Altınta ntaş Biyokimya Yunanca canlı anlamındaki bios sözcüğünden köken alır Biyokimya canlı kimyası anlamına gelir Biyokimya canlı varlıkların yapı, oluşum, işlev

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler Bayram Tekin ODTÜ Fizik Bölümü Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler İki soru ile başlayalım: Evrende var olabilen şeyler nelerdir, var olması gereken şeyler nelerdir? Hayli zor, biraz da kapalı

Detaylı

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar 4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar Bileşikleri reaktivitelerine göre sınıflandırmaya imkan veren yapısal özelliklere fonksiyonel grup denir. Fonksiyonel grup büyük bir molekülün bir parçasıdır; kendine

Detaylı

Tepkimeler ve Mekanizmaları

Tepkimeler ve Mekanizmaları 3. BölümB ORGANĐK K TEPKĐMELERE GĐRĐŞG ĐŞ Tepkimeler ve Mekanizmaları Genel olarak tepkimeler dört sınıfa ayrılabilir: Yer değiştirmeler Katılmalar Ayrılmalar Çevrilmeler MEKANĐZMA: Reaktanların ürünlere

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç Fazlı Asenkron Motorlar Üç fazlı asenkron motorlar, stator sargılarına uygulanan elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek milinden yüke aktarırlar. Rotor ise gerekli

Detaylı

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER Dielektrik malzemeler; serbest elektron yoktur, yalıtkan malzemelerdir, uygulanan elektriksel alandan etkilenebilirler. 1 2 Dielektrik malzemeler Elektriksel alan

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T 1 2. İDEAL GAZ VE GERÇEK GAZLAR (Ref. e_makaleleri) İdeal Bir Gazın Hal Denklemi P, V, T değişkenlerinden herhangi iki tanesi, belirli miktardaki bir gazın halini tanımlar ve üçüncü değişkeni de sabit

Detaylı

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi 1 I ABSOBSİYON SPEKTOSKOPİSİ UYGULAMALA I teorisi, ihazlar, FTI Organik fonksiyonel grupların ( O,, gibi) I ışını absorbladıkları yaklaşık frekanslar, atomların kütleleri ve aralarındaki bağın sabiti ile

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı