EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI"

Transkript

1 1

2 PROGRAMIN GENEL AMACI İstihdamın ve refah seviyesinin artırılması için girişimciliği ve yatırımları teşvik ederek İşletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması için, yenilikçilik ve teknoloji kullanımına destek vererek İmalat, Tarıma Dayalı Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin Katma Değerinin Artırılması. PROGRAMIN ÖZEL AMACI Ürün çeşitlendirmeye ve kapasite artırımına yönelik yatırımların yapılması ve mevcut işletmelerin fiziki ve beşeri yapısının güçlendirilmesiyle katma değer ve istihdamın artırılması Yenilikçilik, marka ve patent faaliyetleri ile rekabet edebilirliğin artırılması İşletmelerin pazarlama ve dış ticaret kapasitesinin iyileştirilmesi 2

3 ÖNCELİKLER 1. Gıda Ürünleri İmalatı ve Tarıma Dayalı Sanayi 2. Makine ve Ekipman İmalatı 3. Ambalaj Sanayi 4. Mermer ve Yapı Malzemeleri İmalatı 5. Tıbbi Malzemeler ve Medikal Ürünlere Yönelik Sanayi 6. Konfeksiyon Sanayi Programın amaçlarına uygun olarak hazırlanan, öncelikli sektörler dışındaki sektörler için hazırlanan projeler de program kapsamında değerlendirilecektir. 3

4 DESTEK MİKTARI Program Bütçesi TL Azami Destek Oranı : % 50 Proje Destek Tutarı Asgari: TL Azami: TL Asgari Proje Bütçesi TL Azami Proje Bütçesi TL Asgari Destek Oranı : %20

5 UYGUNLUK KRİTERLERİ Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu Projelerin Uygunluğu Maliyetlerin Uygunluğu 5

6 BAŞVURU SAHİBİ a) KOBİ ler 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu TL'yi aşmayan Sermayesinin veya oy hakkının %25 den fazlası KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmayan Mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletmeler Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik b) Kar amacı güden Birlik ve Kooperatifler

7 BAŞVURU SAHİBİ Özel Koşullar Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması TRB1 Bölgesi nde kayıtlı olmaları, merkezyadaşubelerinin bölgede bulunması Projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması Bir önceki mali yıl için(biryıldan uzun süredir faaliyet gösteren işletmeler için) bilanço/işletme hesap özeti sunabilir olması Teklif çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması (merkezi en az üç ay önce bölge dışında kurulmuş olan işletmelerin bölgede açacakları şubeler hariç) Proje eş finansmanı, proje ortakları, iştirakçiler ve/veya üçüncü taraflardan sağlanacak nakdi katkılar ile karşılanabilir. Başvuru Sahipleri eş finansman tutarını, banka ya da finans kuruluşlarından kredi yoluyla da temin edebilir. Siyasi partiler ve alt birimleri, proje uygulamalarında yer alamazlar.

8 ORTAK - İŞTİRAKÇİ ALT YÜKLENİCİ ORTAK TRB1 Bölgesi illerinde kayıtlı ve faal olması hariç, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterleri Ortaklık Beyannamesi İŞTİRAKÇİ ALT YÜKLENİCİ Projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için iştirakçi olarak katılım Sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller İştirakçilerin yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Alt yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler, Satın Alma Prosedürleri ne tabidir. Başvuru Sahibi, Ortak ve İştirakçilerin ayni katkıları eş finansman olarak kabul edilmez. 8

9 PROJELERİN UYGUNLUĞU Süre Azami proje süresi 12 ay Bu süre sözleşmenin taraflarca imzalandığı günden bir gün sonra başlar. Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) gerçekleştirilmelidir. Yer Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarınıngerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. 9

10 ÖRNEK PROJE KONULARI 1. Gıda ve Tarıma Dayalı Sanayi Salça, reçel, yem, meyve suyu üretim tesisi kurulması veya kapasitesinin geliştirilmesi Su ürünleri, et ve bal işleme tesisi kurulması veya kapasitesinin geliştirilmesi Kanatlı hayvan işleme tesisi kurulması veya kapasitesinin geliştirilmesi Organik ürün, tıbbi ve aromatik bitki paketleme, işleme tesislerinin kurulması Süt ve süt ürünleri işlenmesine yönelik entegre tesis kurulması veya kapasitesinin geliştirilmesi 2. Makine ve Ekipman İmalatı Üretim kapasitesinin geliştirilmesi veya üretim sisteminin yenilenmesi Yenilik faaliyetleri, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi temini ile ilgili yatırımlar Kalite sertifikasyonu temini ve temiz teknolojilerin teşviki için gerekli yatırımlar

11 ÖRNEK PROJE KONULARI 3. Ambalaj Sanayi Ambalaj malzemeleri üretiminde kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımları Geri dönüşümlü malzemelerin değerlendirilmesi 4. Mermer ve Yapı Malzemeleri İmalatı Mermer ürünlerinde katma değeri ve ihracatı artıracak her türlü kapasite geliştirme ve modernizasyon faaliyetleri Modern yapı malzemelerinde ürün çeşitliliğini artırma amaçlı her türlü teknoloji transferi 5. Tıbbi Malzemeler ve Medikal Ürünlere Yönelik Sanayi Medikal malzemeleri üretim ve geliştirilmesine yönelik yeni yatırım, kapasite geliştirme veya modernizasyon projeleri Tıbbi malzeme ve medikal ürünlerde çeşitliliği artıracak ürün geliştirme ve yatırım projeleri

12 ÖRNEK PROJE KONULARI 6. Konfeksiyon Sanayi İstihdamı artırmaya yönelik yeni yatırım ve kapasite artırımı Yenilikçi ürün, süreç ve makineler ile pazar payını ve rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler Öncelikli Sektörler Kapsamına Girmeyen Proje Örnekleri Turistik tesislerin kapasitelerinin geliştirilmesi Turizmin çeşitlendirilmesine yönelik projeler Mobilya imalatında istihdam, kapasite veya ürün geliştirmeye yönelik projeler Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler Örnek Proje Konuları, başvuru sahiplerine örnek olmaları amacıyla sunulmuş olup, desteklenecek faaliyetler bu örneklerle sınırlı değildir.

13 FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, Sadece eğitim içerikli projeler, Birincil tarım faaliyetleri, Maden arama ve çıkarma faaliyetleri, ocak işletmeciliği, Restaurant, lokanta, cafe vb. yeme - içme hizmeti sunmaya yönelik faaliyetler Araç ve makine tamir, bakım ve temizliğine yönelik faaliyetler, Sadece mal alım satımına yönelik perakende ve toptan ticaret, Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi, %15 ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi, Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,

14 FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları Gayrimenkul yatırımları, Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, Eğitim veya kurslar için bireysel burslar, Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara maddi veya ayni hibe veya kredi sağlamak için), Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse), İktisadi kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, Başka bir ulusal veya uluslararası program kapsamında mali destek alınan veya uygulanması başlatılmış proje veya faaliyetler.

15 ÖZEL DÜZENLEMELER Bir Başvuru Sahibi yıl içerisinde, tek başına en fazla 4 (dört) ayrı proje sunabilir ve sadece bir başvurusu desteklenir. Son 3 yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan alınan mali destek tutarı ve yanıt beklenen mali destekler belirtilmelidir. Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Fırat Kalkınma Ajansı ndan destek sağlanamaz. Proje kapsamında alınan tesis, ekipman ve diğer malzemelerin mülkiyeti, proje sona ermesinden itibaren 3 yıl başkasına devredilemez, proje haricinde kullanılamaz, rehin ve teminat gösterilemez. 15

16 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU MALİYET KOŞULLARI Nihai denetim maliyetleri hariç, projenin uygulama süresi içinde gerçekleşen Mali yönetim prensipleriyle uyumlu, gerekli, gerçekçi, maliyet etkin Sadece Yararlanıcı veya ortakları tarafından gerçekleştirilen Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olan Orijinal destekleyici belgelerle desteklenebilen maliyetler MALİYET TÜRLERİ Uygun Doğrudan Maliyetler Uygun Dolaylı Maliyetler Uygun Olmayan Maliyetler 16

17 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Uygun Doğrudan Maliyetler Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler Yolculuk ve gündelik giderleri Yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri Sarf malzemesi maliyetleri Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.) Destek miktarı TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri Mali hizmet maliyetleri (havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) Tanıtım ve Görünürlük Maliyetleri

18 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Miktar Kısıtlı Uygun Maliyetler Yararlanıcıların projehazırlama gideri kapsamındaki danışmanlık vekırtasiye giderleri, belgelendirilmeleri halinde talep edilen destek miktarının %2 si proje bütçesinde gösterilebilir. Bütçede insan kaynakları ve toplam tutarı, hibe destek tutarının %10 unu geçmemelidir. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali desteğin %30 unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri gerçekleştirilebilir. 18

19 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Uygun Dolaylı Maliyetler Başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen Genel idari giderleri karşılamak üzere (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) Proje toplam uygun maliyetinin en fazla %5 i kadar belirlenmiş maliyetler 19

20 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Uygun Olmayan Maliyetler Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz, mahkeme masrafları vb. giderler, Borçlar, faiz borcu, zarar veya borç karşılıkları Halihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri İşletmelerin sözleşme öncesinde istihdam ettiği personelin brüt maaşı İkinci el ekipman satın alma giderleri Araba ve araç satın alma giderleri Kur farkından doğan zararlar 20

21 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Uygun Olmayan Maliyetler Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş olan harcamalar Projehazırlama giderleri Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler Her türlü üretimde kullanılacak hammadde maliyeti Başvuru Formunda yer verilmeyen faaliyete ilişkin tüm maliyetler 21

22 BAŞVURU ŞEKLİ ve YAPILACAK İŞLEMLER Başvurular Türkçe, en düşük 10 punto ile A4 kağıt boyutu kullanılmalıdır. Standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değiştirilmemelidir. Talep edilen belgeler ve proje kapsamında gerekli zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Başvuruda sunulan bilginin açık olmaması durumunda ek açıklama talebi El yazısı ve daktilo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kontrol listesinde herhangi bir hata veya Başvuru Formunda önemli tutarsızlık başvurunun reddine yol açabilir. Başvuruların Bağımsız Değerlendiriciler tarafından, sadece sunulan belgeler üzerinden değerlendirileceği dikkate alınarak, Başvuru Formu ve diğer belgelerin DİKKATLİ ve mümkün olduğunca ANLAŞILIR bir dilde doldurulması gerekmektedir. 22

23 BAŞVURU ŞEKLİ ve YAPILACAK İŞLEMLER Başvuru Rehberi Ekleri EK A EK B EK C EK D EK E EK F EK G EK H : Başvuru Formu : Proje Bütçesi (B-1, B-2, B-3) : Mantıksal Çerçeve Matrisi : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri : İş Planı : Örnek Proje Düzeyi Performans Göstergeleri : Destekleyici Belge Örnekleri : Standart Destek Sözleşmesi 23

24 BAŞVURU ŞEKLİ ve YAPILACAK İŞLEMLER Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler a) Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun resmi kayıt belgeleri(birlikler için tüzük; KOBİ ve kooperatifler için kuruluş ve sonraki tüm değişiklikleri içeren Ticaret Sicil Gazetesi ya da Esnaf Sanatkarlar Odası Sicil Gazetesi İlanı ile ilgili oda kayıt belgeleri) b) Kooperatifler ve Birlikler için son 2 (iki) yıl içerisinde olağan genel kurul toplantılarını yapmış olduklarına dair belge c) Yeni kurulan işletmeler hariç, Başvuru Sahibinin ve her ortak kuruluşun, yeminli mali müşavir, bağımsız denetim şirketleri veya vergi dairesince onaylanmış 2009 yılına ait beyanname ve ekleri (bilanço ile gelir tablosu veya işletme hesap özeti) d) Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)e ait imza sirküleri veya kopyası 24

25 BAŞVURU ŞEKLİ ve YAPILACAK İŞLEMLER Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler e) Temsil ve ilzam yetkisi, Başvuru Sahibi ve ortakların yasal tüzüğünden veya kuruluş sözleşmesinden gelmiyorsa; Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) için, yetkili karar organınca alınmış yetkilendirme kararı (EK G), f) Ortak kuruluşları temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veyakişilerin belirlendiği veprojede ortak olma kararının alındığı, her ortak kuruluşun yetkili yönetim organının kararı. (EKG), g) Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun proje başvuru tarihi itibari ile son 3 (üç) ayda istihdam ettiği personel sayısını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu ndan alınan belge, 25

26 BAŞVURU ŞEKLİ ve YAPILACAK İŞLEMLER Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler h) Başvuru Sahibi ve ortakları için proje başvuru tarihi itibari ile en geç bir ay önce alınmış, sosyal sigorta primi borcu ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve borcun bulunmadığını veya varsa borcunun yapılandırıldığını açıkça belirten belge veya barkotlu internet çıktısı, i) Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluş için proje başvuru tarihi itibari ile en geç bir ay önce alınmış, vergi borcu ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve borcun bulunmadığını veya varsa borcunun yapılandırıldığını açıkça belirten belge veya barkotlu internet çıktısı, j) TL ve üzeri tüm hizmet ve mal alımlarında teknik şartname ve 2 adet proforma fatura, k) Küçük ölçekli yapım işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri (Malzeme, metraj, keşif listesi vb.). 26

27 EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞEKLİ ve YAPILACAK İŞLEMLER Başvuru Paketi 1. Başvuru Formu (EK A) 2. Bütçe (EK B-1, B-2, B-3) 3. Mantıksal Çerçeve (EK C) 4. Kilit Personelin Özgeçmişi (EK D) 5. İş Planı (EK E) 6. Destekleyici Belgeler Elektronik Kopya 1. Başvuru Formu 2. Bütçe 3. Mantıksal Çerçeve 4. Kilit Personelin Özgeçmişi 5. İş Planı 1 asıl (KIRMIZI) ve 2 suret (MAVİ) olarak hazırlanır. adresinden Başvuru Veri Giriş Formu doldurulur. Başvuru Paketi ve Elektronik Kopya kapalı bir zarf içerisinde teslimi Zarf üzerine 2010 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı ve TRB1/2010/MDP/01/BAŞVURUKODU açık bir şekilde yazılmalıdır. 27

28 BAŞVURU ŞEKLİ ve YAPILACAK İŞLEMLER Taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) başvuru yapılır. Başvuruların alınması için son tarih: 06/11/2010 saat 20:00 Program hakkında sorular, faks ve e-posta ile 16/10/2010 saat 17:00 ye kadar sorulabilir, sorular ve cevapları 10 gün içerisinde Ajansın internet sayfasında SSS bölümünde yayınlanır. Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular değerlendirilmeyecektir. Postaveyakargoşirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. FIRAT KALKINMA AJANSI Turgut Özal Mah. Ankara Caddesi No:139 Merkez /MALATYA E-posta adresi : Faks : +90 (422) İnternet Adresi : 28

29 DEĞERLENDİRME SÜRECİ 29

30 DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1. Ön İnceleme a) İdari Kontrol İdari Kontrol Listesi Şekli uygunluk açısından idari kontrol İstenen belgeler tam olarak doldurulmuş, başvuruya eklenmiş mi? Eksik veya yanlış bilgi sonucu, proje teklifi reddedilebilir Bu aşamada reddedilen proje teklifi değerlendirilmez b) Uygunluk Kontrolü Uygunluk Kontrol Listesi Başvuru Sahibi, ortak ve iştirakçilerin uygunluk kontrolü 30

31 DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2. Teknik ve Mali Değerlendirme Bölüm Puan Eşik Puan 1. Başvuru Sahibinin mali ve yönetim kapasitesi Proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği Önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği Projenin destek sonrası sürdürülebilirliği Projenin bütçe ve maliyet etkinliği 10 Her Proje birbirinden habersiz en az iki bağımsız değerlendirici tarafından değerlendirilir. İki bağımsız değerlendiricinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınır. En az 65 puan alan başvurular başarılı sayılır. Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır. Eşit puan alan başvurular bakımından, başvuru tarihi ve saati esas alınır. 31

32 SÖZLEŞME DÖNEMİ 3.1. Başarılı Proje Sahiplerinin Sözleşmeye Davet Edilmesi Başvuru Rehberi EK H : Standart Destek Sözleşmesini okuyunuz!!! 3.2. Sözleşmelerin İmzalanması 4. UYGULAMA DÖNEMİ

33 FKA

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ... 4 1.3. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK...

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İZMİR KALKINMA AJANSI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI İ Z M İ R K A L K I N İZMİR İ M A GELECEĞE A J A N STAŞI I TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi İ Z M İ R İ G E L E C E Ğ E T A Ş I! SON BAŞVURU TARİHİ: 25 KASIM 2011 SAAT:

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR51/12/DFD 1 1 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ... 57 1.1. GİRİŞ... 75 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI İŞLETMELERE YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/BTI Son Başvuru Tarihi: 07.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ORTAK HUSUSLAR ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 6 Ocak 2015 Sunum Planı Uygunluk Kriterleri Başvuru Süreci Değerlendirme Süreci Önemli Hatırlatmalar Uygunluk

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR82-2012-TURGEP SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Şubat 2013 Çarşamba, Saat: 18:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/14/KOBİ Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi) : 28/03/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi (Dosya Teslimi)

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı Referans No: TR21-11-İKT-1 Son Başvuru: 11.11.2011 Saat 18:30 İÇİNDEKİLER TANIMLAR.. 4 1. İKTİSADİ KALKINMA

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI KUZEYDOĞU ANADOLU Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Program Referans

Detaylı

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2012Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-12-YENİ KOBİLER 1 ve KOOPERATİFLER

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR21-15-DFD SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ: 27 KASIM 2015 18.00 1 1 Doğrudan Faaliyet Desteği bir proje teklif

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 21.02.2014 Saat: 23.59 Ağrı

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/13/KÖA Son Başvuru Tarihi: 25 ŞUBAT 2013 Saat: 18:00 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı