DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF"

Transkript

1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI Bu derste, hukuk fakültelerine yeni başlayan öğrencilere, hukuk hakkında genel bilgiler verilmesi; dört yıl boyunca öğrenecekleri konuların, görecekleri derslerin genel hatlarıyla gösterilmesi amaçlanmaktadır. Dört yıl süren hukuk lisans eğitimine dahil bütün dersler hakkında, çok kapsamlı olmayan açıklamalar yapılarak, öğrencilerin hukuk eğitiminin çerçevesini görmesi hedeflenmektedir. Başka bir ifadeyle bu ders, hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir; öğrencilerin hukuksal düşünce becerisi kazanmasına ve bunun artırılmasına çalışılmaktadır. Ders kapsamında din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları, hukuk kuralları anlatılır ve hukuk kurallarının analizi yapılır. Hukukun amaçları ve hukukta yaptırım ele alındıktan sonra yazılı hukuk kurallarına geçilir, kanun tanımlanır ve türleri açıklanır, sonrasında kanunların Anayasaya uygunluğunun denetimi incelenir. Kanunlaştırma kavramına geçilip, içtihat kavramı anlatıldıktan sonra, yüksek dereceli mahkemeler irdelenir. Hukukun kollara ayrılması anlatıldıktan sonra özel hukuk ve kamu hukuku kavramları ayrımına değinilir. Son bölümde ise hukuksal ilişkiler ile haklar incelenir ve hakların korunması detaylı biçimde ele alınır. Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı- Hukukun Temel Kavramları ve Kurumları, Ankara Aydın Aybay/Rona Aybay, Hukuka Giriş, İstanbul Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa ANAYASA HUKUKU GENEL TEORİSİ Anayasa hukuku dersi, Anayasa Hukuku Genel Teorisi ve Türk Anayasa Hukuku olmak üzere iki bölümde ele alınabilir. Bunlardan ilk bölümü oluşturan Anayasa Hukuku nun Genel Teorisi dersinin başlıklarını şu şekilde özetlemek mümkündür: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları (mevzuat, yargı kararları, bilimsel eserler),erkler Ayrılığı Seçim Sistemleri, Siyasi Partiler, TBMM Üyelerinin Seçimi, Hukuki Statüsü, TBMM nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni, Yasama Fonksiyonu, Yetkisi ve İşlemleri, TBMM nin Görev ve Yetkileri, Yürütme (Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu), Yargı Organı, Anayasa Yargısı( Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetlenmesi) ve Anayasanın Yapılması ve Değiştirilmesi( Asli Kurucu İktidar, Türev Kurucu İktidar) gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Kemal Gözler, Anayasa Hukuku Genel Esasları, Bursa Zafer Gören, Anayasa Hukuku, İstanbul İbrahim Özden Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri Genel Esaslar, İstanbul Hasan Tunç/Faruk Bilir/Bülent Yavuz, Anayasa Hukuku Uygulamaları, Ankara 2011.

2 TÜRK ANAYASA HUKUKU Anayasa Hukukunun İkinci ana bölümünde, Osmanlı Anayasal Gelişmeleri(Senedi ittifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kanuni Esasi), Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri(1921, 1924, 1961, 1982 Anayasaları), Temel İlkeler, Temel Hak ve Hürriyetler, Yürürlükteki Anayasanın Öngördüğü Özgürlükler Rejimi ile ilk bölümdeki kavramlar perspektifinde Anayasal Sistem anlatılmaktadır. Uygulama çalışmasında ise, öğrencilerin katılımına öncelik verilerek Anayasa Mahkemesi Kararlarının ve Güncel Anayasa Hukuku Sorunlarının Tahlil ve Çözümleri üzerinde durulmaktadır. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa Yardımcı Ders Kitapları Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Konya Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, İstanbul Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, İstanbul Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul MEDENİ HUKUK I (GİRİŞ - KİŞİLER HUKUKU) Bu ders genel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Genel olarak giriş olarak adlandırılabilecek ilk bölümde medeni hukukun anlamı ve konusu, medeni hukukun düzenleniş tarzı bakımından çeşitli sistemler, Türkiye de medeni hukuk alanında kanunlaştırma hareketleri ve Medeni Kanun, hukukta kaynak kavramı ve medeni hukukun yürürlük kaynaklarına genel bakış, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, örf ve adet hukuku, hâkim tarafından yaratılan hukuk, medeni hukuk uygulamasında bilimsel görüşlerin ve yargı kararlarının rolü, hak kavramı, hakların çeşitleri, hakların kazanılması ve kaybedilmesi, hakların kazanılmasında iyiniyetin rolü, hakların kullanılması ve dürüstlük kuralına uyma zorunluluğu, hakların korunması konuları ele alınacaktır. İkinci bölümde gerçek kişiler hakkında genel bilgiler, kişiliğin başlangıcı, kişiliğin sona ermesi, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, fiil ehliyeti yönünden kişilerin ayırımı, kişilik hakkı, kişinin korunmaya değer varlıkları ve kişinin korunması, kişinin adı, hısımlık yerleşim yeri, kişisel durum sicili, tüzel kişilere ilişkin genel esaslar, tüzel kişilerin çeşitleri, tüzel kişilerin hak ehliyeti, tüzel kişilerin fiil ehliyeti, tüzel kişinin ikametgâhı, tüzel kişiliğin sona ermesi, dernek kavramı, dernek türleri, derneğin kuruluşu, derneğin amacı, dernek üyeliği, derneğin organları, derneklerin faaliyetlerinin sınırlanması, derneklerin devlet tarafından denetlenmesi, derneklerin idari kararla faaliyetten alıkonulması, derneğin sona ermesi, sona ermenin sonuçları, vakıf kavramı, vakfın kuruluşu, vakıf kurma işlemi ile tahsis edilecek malvarlığı değerleri, vakfın amacı, vakfın örgütü, vakfın yönetim şeklinin, amacının e mallarının değiştirilmesi, vakfın denetimi, vakıftan yararlananların hukuki durumu, vakfın sona ermesi konuları incelenecektir. Kemal Oğuzman/Nami Barlas, Medeni Hukuk, İstanbul Kemal Oğuzman/Özer Seliçi/Saibe Oktay Özdemir, Kişiler Hukuku, İstanbul 2011.

3 Yardımcı Ders Kitapları Derya Ateş Karaman/Jale Akipek/Turgut Akıntürk, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku Birinci Cilt, İstanbul Mustafa Dural/Tufan Öğüz/Mustafa Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku, İstanbul Ahmet M. Kılıçoğlu, Medeni Hukuk Temel Bilgiler, Ankara Mehmet Ayan, Medeni Hukuka Giriş, Konya Fahrettin Aral/Hasan Seçkin Ozanoğlu/Mehmet Ünal/Veysel Başpınar, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Ankara MEDENİ HUKUK II (AİLE HUKUKU) Bu ders kapsamında aile kavramı, Anayasa da aile hukukuna ilişkin esaslar, aile hukukunun özellikleri, nişanlanma, nişanlılığın hükümleri, nişanlılığın sona ermesi, nişanlılığın sona ermesinin sonuçları, evlenme ehliyeti, evlenme engelleri, evlenmenin şekil şartları, evlenmenin yokluğu, evlenmenin butlanı, evlenmenin butlanını gerektirmeyen eksiklikler, evliliğin sona ermesi ve özel olarak boşanma, boşanmanın özel sebepleri, boşanmanın genel sebepleri, boşanma davasında uygulanacak usul ve alınacak önlemler, boşanma davası sonrası verilecek karar boşanma ya da ayrılık, evliliğin genel hükümleri, evlilik birliğinin organizasyonu çerçevesinde evlilik birliğinde eşlerin hak ve yükümlülükleri, karının soyadı, evlilik konutu, vatandaşlık, eşlerin evlilik birliğinin giderlerine katılması, eşlerin meslek ve işi, eşlerin hukuksal işlemleri, evlilik birliğinin temsili, evlilik birliğinin korunmasına ilişkin olarak TMK m. 195 e dayalı koruma, eşlerin evlilik birliği giderlerine ilişkin parasal katkısının belirlenmesi, ortak yaşama ara verilmesi, borçlulara yönelik önlemler, eşin belirli bir malvalığı değeri üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlanması, eşlerin temsil yetkilerinin tamamen ya da kısmen kaldırılması, tedbirlerin alınmasını gerektiren şartlarda değişiklikler, 4320 sayılı Ailenin Korunması Hakkında Kanunun öngördüğü tedbirler, evlilik birliğinde mal rejimleri kapsamında mal rejimi türleri, mal rejimi sözleşmesi, olağanüstü mal rejimi türleri, yasal mal rejjimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallara katılma rejiminde hak sahipliği ilişkisi, edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi, seçimlik mal rejimleri, soy bağının kurulması yollarına ilişkin olarak kan bağına dayanan soybağının kurulması, evlat edinme yoluyla soybağının kurulması, soybağının hükümleri, aile topluluğu, yardım nafakası, ev başkanlığı, aile malları, dar anlamda vesayet, aile vesayeti, dar anlamda vesayeti gerektiren haller, vasi atanması, vesayetin yürütümü, vesayet dairelerinin görevleri, vesayetin sona ermesi, koruma amaçlı özgürlüğün kısıtlanması, kayyımlık ve yasal danışmanlık, vesayet organlarının sorumluluğu konuları incelenecektir. Mustafa Dural/Tufan Öğüz/Mustafa Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, İstanbul Yardımcı Ders Kitapları Derya Ateş Karaman/Turgut Akıntürk, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku İkinci Cilt, İstanbul Hüseyin Hatemi, Aile Hukuku, İstanbul 2005.

4 Ömer Uğur Gençcan, Aile Hukuku, Ankara Fahrettin Aral/Hasan Seçkin Ozanoğlu/Mehmet Ünal/Veysel Başpınar, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Ankara ROMA HUKUKU Atatürk ün hukuk inkılâbı neticesinde Türkiye nin Kara Avrupa sı hukuk sistemine dâhil olmasıyla, Roma hukuku, bizim hukukumuzun da tarihi haline gelmiştir. Hukuk fakültelerinde eğitim-öğretim dogmatik hukuk, hukuk felsefesi ve hukuk tarihi üzerine kurulmuştur. İşte bu nedenle Roma hukuku derslerinde de, Türk Medeni Kanunu nun alındığı ülke olan İsviçre de olduğu gibi, günümüz hukukuna etkili olan kavram ve kurumlar ağırlıklı olarak okutulmakta, hukuk kurallarının tarihi süreç içinde nasıl oluştuğu gösterilmektedir. Bu ders kapsamında Roma Devleti nin siyasi devirleri, Roma hukukunun devirleri, Roma hukukunun modern hukukları etkileme süreci, hukuk, hak ve dava, hak ehliyeti, vesayet ve kayyımlık, hukuki olay hukuki muamele, fiil ehliyeti, hukuki muamelenin arızi unsurları, hukuki muamelenin hükümsüzlüğü, temsil, borç kavramı ve borcun yapısı, borcun unsurları, borçlunun sorumluluğu, zarar ve tazmin edilmesi, borç ilişkilerinde devir, borçların oluşum kaynakları, akitten doğan borçlar, haksız fiiller konuları incelenecektir. Belgin Erdoğmuş/Bülent Tahiroğlu, Roma Hukuku Dersleri, İstanbul Bülent Tahiroğlu, Roma Borçlar Hukuku, İstanbul Yardımcı Ders Kitapları Özcan Karadeniz Çelebican, Roma Hukuku, Ankara Türkan Rado, Roma Borçlar Hukuku, İstanbul Ziya Umur, Roma Hukuku, İstanbul HUKUK METODOLOJİSİ İyi bir hukukçu olabilmek, sahip olunması gereken vizyonu sunmak dersin temel amacıdır. Bu çerçevede belli bir alanda uzmanlaşmanın gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, karşılaşılan somut hukuki sorunları çözmede doğru araştırma ve düşünme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ders kapsamında hukukun kökeni ve temellendirilmesi, hukuk normu irdelenir. Sonrasında pozitif hukukun uygulanması anlatılır ve yorum yöntemleri üzerinde durulur. Hukukta boşluk tanımı yapılır ve türleri ele alınır. Yasemin Işıktaç/Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, İstanbul Yaşar Karayalçın/Aynur Yongalık, Hukukta Öğretim - Kaynaklar Metot Problem Çözme, Ankara E. Ernest Hirş/Volf Çernis, Pratik Hukukta Metot, Ankara Ali Nazım Sözer, Hukukta Yöntembilim, İstanbul 2011.

5 İKTİSAT Sınırsız insan gereksinmeleri ile kıt kaynaklar arasında en uygun dengenin kurulmasına yönelik insan davranışını kendisine konu alan iktisat bilimi, üretim, tüketim, yatırım ve diğer iktisadi olguları irdeler. Bu ders çerçevesinde okutulan başlıklar fayda teorisi ve tüketim dengesi, arz-talep ve fiyat teşekkülü, üretim ve üretim dengesi, milli gelir, istihdam ve para teorisidir. Zeynel Dinler, İktisat, İstanbul Tümay Ertek, Mikroekonomiye Giriş, İstanbul Erdal M. Ünsal, İktisada Giriş, Ankara Erdal Ünsal, Mikro İktisat, Ankara TÜRK DİLİ I - II Bu ders kapsamında dilin tanımı, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk yazı dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, sözcükte anlam, ses bilgisi, hece bilgisi, imla kuralları, noktalama işaretleri, biçim bilgisi, sözcükte yapı, sözcük türleri, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, paragraf bilgisi, sözlü ve yazılı çalışmalar incelenecektir. İkinci dönem ise cümle bilgisi, edebiyat ve düşünce dünyası, anlatım bozuklukları, yazı türleri, ilmi yazılar, Türkçe ve dünya edebiyatından metinler incelenecektir. M. Baki Gökçe, Türk Dili I-II, İstanbul Bilginer Onan, Anlama Sürecinde Türkçenin Yapısal İşlevleri, Ankara Jean Deny, Türk Dil Bilgisi, İstanbul Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi, Ankara ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - II Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Osmanlı-Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında bir dizi konuyu kapsayan iki dönemlik bir derstir. Birinci dönem Osmanlı İmparatorluğu nun 19. yüzyıldan başlayan modernleşme hareketinden Lozan Antlaşmasına kadar olan süreç ele alınmaktadır. İkinci dönem AİTT dersi ise 1923 ten başlayarak Türkiye Cumhuriyeti tarihini ana hatları ile anlatmayı amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında Türk yükseköğretiminde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Osmanlı Devleti ve yenileşme çabaları, I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daralması, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Mütarekesi'nden sonra itilaf devletleri işgallerinin başlaması ve Osmanlı Devleti, Mustafa Kemal Paşa ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık safhası, Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminin başlaması, basın ve milli mücadele, Atatürk dönemi ve Türk dış politikası incelenecektir. Haluk Selvi/Enis Şahin/Mustafa Demir, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yılmaz Altuğ, Türk İnkılap Tarihi, İstanbul Mithat Atabay/Zerrin Günal, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara 2006.

6 Seyithan Altaş, Devrim Tarihi 1-2, Ankara ACADEMIC READING AND WRITING I - II/PROFICIENCY B1 I-II Bu ders kapsamında temel hukuk bilgisi ve terimleri İngilizce olarak verilecektir. D. Wallace/Tuğrul Ansay, Introduction to Turkish Law, Ankara İfakat Karslı, English for Law, İstanbul Rona Aybay, An Introduction to Law, İstanbul Bryan E. Garner, Legal Writing in Plain English: A Text With Exercises, SINIF CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I - II Genel Hükümler I dersi kapsamında ceza hukukunun amacı, ceza hukukunun ve suç politikasının temel ilkeleri, suç oluşturan fiillerin ve bunlara uygulanacak yaptırımların belirlenmesine ilişkin sorunlar ve ilkeler, haksızlık oluşturan diğer fiiller ve suçlar, ceza normunun tasnifi, Türk Ceza Kanunun uygulama alanına ilişkin olarak zaman, yer ve kişi bakımından uygulama konularının yanı sıra, suçun yapısal unsurları ile bağlamında tipiklik, hareket, netice, nedensellik bağı ve suçun manevi unsuru kapsamında kast ve taksir ve de suçun hukuka aykırılık unsuru konuları incelenecektir. Genel Hükümler II dersi kapsamında kusur, kusur yeteneği, kusuru etkileyen sebepler, ceza sorumluluğunu kaldıran sebeplerde sınırın aşılması, hata ve sapma konuları ele alınacaktır. Bununla beraber, suçun özel beliriş şekillerinden teşebbüs, iştirak, suçların içtimaı konuları incelenecektir. Yaptırım teorisi kapsamında ise cezalar, güvenlik tedbirleri, cezaların belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi, dava ve ceza ilişkisini düşüren sebepler, koşullu salıverilme, adli sicil kaydının silinmesi ve yasaklanmış hakların geri verilmesi konuları işlenecektir. Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara İlhan Üzülmez/Mahmut Koca, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara Hakeri/İçel/Ünver, Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Yasaları, İstanbul BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I - II Borçlar hukuku genel hükümler I konusunu Borçlar Kanunu nun birinci kısmında düzenlenen genel hükümler oluşturmaktadır. Bu dersin konusunu borç ve borç ilişkisi, edim, alacak hakkı ve talep, borç ve sorumluluk, borç ilişkisinin nitelikleri, borçlar hukukuna hâkim olan ilkeler, sözleşmelere ilişkin olarak dürüstlük kuralına dayandırılan sözleşme benzeri borç ilişkileri, sözleşme kavramı ve türleri, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin geçerliliği için aranan şartlar, sözleşmenin hükümsüzlüğü, sözleşme yapma zorunluluğu, sözleşmenin yorumlanması, tamamlanması ve sözleşmede değişiklik yapılması, tek taraflı irade beyanı ile borç ilişkisi kurulması, sebebi gösterilmeden borç tanınması,

7 temsil, doğrudan doğruya temsilin hükmü, yetkisiz temsilin sonuçları, borçların ifası, üçüncü kişinin ifasının sonuçları, ifada alacaklının rolü, ifanın konusu, ifa zamanı, ifa yeri, ifanın ispatını sağlayacak önlemler, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ifa, alacaklı yüzünden borcun ifa edilememesi, alacaklı yüzünden ifanın imkânsızlaşması, ifade gecikme ve borçlunun temerrüdü, borçlunun sorumlu olduğu ifa imkânsızlığı, borcun kötü ifa edilmiş olması, sözleşme görüşmeleri sırasında kusurlu davranış, borun ifa edilmemesinin sonuçları, borçlu temerrüdünün sonuçları, borçların sona ermesi konusu çerçevesinde ibra, yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, ifa imkansızlığı, takas, zamanaşımı konuları ele alınacaktır. Borçlar hukuku genel hükümler II dersi kapsamında Borçlar Kanunu nun birinci kısmında düzenlenen genel hükümlerin ele alınacaktır. Bu derste haksız fiil sorumluluğu kavramı, kusura dayanan sorumluluk ve şartları, kusura dayanan sorumlulukta maddi zararın tazmini (tazminat davasının konusu, tazminat davasında taraflar, yetkili ve görevli mahkeme, tazminat davasında zamanaşımı, ceza hukuku kurallarının ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi, zararın belirlenmesi, tazminatın belirlenmesi), kusur aranmayan sorumluluk halleri (adam çalıştıranların sorumluluğu, hayvan idare edenlerin sorumluluğu, ayırt etme gücü bulunmayanların sorumluluğu, ıztırar halinde verilen zarardan sorumluluk, tehlike sorumluluğu), manevi zararın tazmini (manevi tazminat talebi için aranan şartlar, davanın konusu, davada ispat edilecek hususlar, manevi tazminat davasında taraflar, görevli ve yetkili mahkeme, zamanaşımı,), birden çok sorumluluk sebebi ya da birden çok sorumlu bulunması, sebepsiz zenginleşme (temel özellikleri, genel şartları, sebepsiz zenginleşmede iade), özellik arz eden borç ilişkileri (üçüncü kişinin fiilini üstlenme, üçüncü kişi yararına sözleşme, müteselsil borçluluk, müteselsil alacaklılık, şarta bağlı borçlar, cezai şart, cayma parası) ve borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri (alacağın devri, borcun üstlenilmesi, sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma) konuları incelenecektir. Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: I-II, İstanbul Yardımcı Ders Kitapları Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul Safa Reisoğlu, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul Ahmet M. Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara Şaban Kayıhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara Fahrettin Aral/Hasan Seçkin Ozanoğlu/Mehmet Ünal/Veysel Başpınar, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Ankara İDARE HUKUKU I - II İdare Hukuku bireyler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu derste organik anlamda idare, fonksiyonel anlamda idare, idarenin görevleri, idare hukukunun doğuşu, özellikleri, düzenleme alanı, kaynakları; idarenin bütünlüğü ilkesi, idari işlemler, idari sözleşmeler, idarenin görevleri ve faaliyetleri, kamu hizmetleri, idare teşkilatı, kamu görevlileri gibi konular işlenmektedir.

8 Kemal Gözler/Gürsel Kaplan, İdare Hukuku, Bursa Yardımcı Ders Kitapları Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Ankara Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara İsmet Giritli/Kahraman Berk/Pertev Bilgen/Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, İstanbul Turan Yıldırım/Nur Karan/Melikşah Yasin/H. Eyüp özdemir/gül Üstün/Özge Okay Tekinsoy, İdare Hukuku, İstanbul Cemil Kaya/Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer, Türk İdare Hukuku, İstanbul TÜRK HUKUK TARİHİ I - II Bu ders İslamiyet ten önceki, İslamiyet ten sonraki Türk hukuku, Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Hukuku ve Tanzimat sonrası Osmanlı hukuku şeklinde dört dönem çerçevesinde incelenmektedir. Osmanlıdaki hukukun kaynağı islam hukuku olduğundan Osmanlı dönemi incelemeleri bu kapsamda yapılacaktır. Böylece İslam hukukunda devletin yapısı ve işleyişi, yargı teşkilatı, gayrımüslimler, ceza hukuku, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, arazi hukuku işlenecektir. Bunun yanı sıra, Tanzimat hareketinden sonra başlayan batılılaşmanın Cumhuriyet sonrası dönemde hukukun her dalında gerçekleşmiş olması nedeniyle, Türk Hukuk Tarihi ile Avrupa Hukuk Tarihlerinin karşılaştırılmasına bir dönem tahsis edilmektedir. Mehmet Akif Aydın/Ahmet Mumcu/Gülnihal Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Ankara Yardımcı Ders Kitapları Halil Cin/Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, Konya Coşkun Üçok, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul H. Tahsin Fendoğlu, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul DEVLETLER GENEL HUKUKU Uluslararası Hukuk dersi, pozitif hukuk bilgisinin aktarılmasının yanı sıra, dünyada olan bitenlere ilgiyi artırma, bunlar hakkında önce bilgi sonra fikir sahibi olma ve olaylar üzerindeki fikirlerini ifade edebilme yeteneğinin doğmasına yol açması bakımından hukukçu olmaya aday hukuk öğrencisi için çok önemlidir. Böylece, öğrenci, dünyadaki çeşitli gelişmelerden haberdar olabilecek ve hukukun konumunu kendi tutumu olarak belirleme eğilimi gösterebilecektir. Ayrıca, devletlerin, uluslararası örgütlerin ve ulusların artan şekilde birçok gündelik konuda ilişki ve işbirliğine gittiğini ve bunun da uluslararası hukuk düzeni içinde cereyan ettiğini unutmamak gerekir. Uluslararası Hukuk dersinde uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkileri hukuk yönünden ele almanın, gerek pozitif hukuk mantığı gerek muhakeme yeteneği açısından hukuk bilgisini zenginleştirici etkisi görülecektir. Bu derste öğrencinin uluslararası hukuk ve ilgili alanlarda tarihsel gelişimden günümüzdeki son durumlara kadar önemli bilgilerle donatılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ders içeriğinde Milletlerarası hukukun bütün klasik konuları son gelişmelerin ışığı altında ele alınmaktadır. Milletlerarası hukukun kaynakları, bu arada ağırlıklı olarak antlaşmalar

9 hukuku; devlet, milletlerarası teşkilatlar ve gerçek kişilerin milletlerarası hukuk kişiliği açısından bu hukuk düzenindeki yeri; devletin yetkisi, bu arada ağırlıklı olarak Türkiye nin içinde bulunduğu sorunları da kapsamak üzere deniz hukuku; Birleşmiş Milletler düzeninde kuvvet kullanma yasağı, meşru müdafaa hakkı ve zorlayıcı önlemler uygulamaları da dâhil ortak güvenlik sistemi; uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü usulleri bu konular arasındadır. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, İstanbul Enver Bozkurt, Türkiye nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı, Ankara Yücel Acer/İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı, Ankara İNSAN HAKLARI HUKUKU Dersin ana amacı insan hakları konusunda bilgi sahibi olunmasını ve bu konuda duyarlılık ve çabaların artmasını sağlamaktır. İnsan hakları konusunda gerek ulusal alanda gerekse uluslararası hukukta sürekli bir gelişim yaşanmaktadır. Bir yandan ulusal mevzuatta ve uygulamada taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere uyum sağlanmakta, diğer yandan uluslararası denetim mekanizmalarının kararları Sözleşmeleri yaşanabilir kılmakta, Sözleşme hükümlerini somutlaştırmaktadırlar. Bu doğrultuda dersin amacı ulusal ve uluslararası hukukta yaşanan gelişmeleri öğrencilere yansıtabilmektir. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin bir bireysel başvuru mekanizması getirmesi, Sözleşmenin denetim mekanizması olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargısal bir organ olması ve AİHM kararlarına taraf ülkelerinin uymakla yükümlü olmaları, AİHS nin özel ve ayrıntılı olarak ele alınmasını gerektirmektedir. Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku Ders Notları, Ankara Fatih Karaosmanoğlu, İnsan Hakları, Ankara Mehmet Ali Zengin, İnsan Haklarının Korunması, Ankara Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Ankara HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ Bu derste modern kanunlarımızın dayandığı düşünsel temeller, sosyoloji ve felsefe bakımından, bilim konusu olarak, meslek olarak ve bilim olarak hukuk, klasik hukuk bilimi, hukuk biliminin görevi, bilim kolu olarak hukuk dogmatiği, genel hukuk bilgisinin amacı, genel hukuk bilgisinin konusu, bilgi ve değer, ilkeler bilimi, değer kuramı, hukuk felsefesi okulları, hukuki düşünüş sorunu, sosyal hukuk okulları, hukuki pozitivizm, Kant'ın hukuk kavramı hakkındaki düşünceleri, hukuk kurallarının zorlayıcı niteliği, hukukun adalete uygunluğu kuramı, hukuk idesi, nedensellik ve gaye, hegelyanizm, modern bilim açısından sosyoloji, müsbet bilim kolu olarak hukuk sosyolojisi, toplumsal hayattaki değişmezler, siyasi değişkenler gibi konular işlenecektir. Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, İstanbul Ahmet Ulvi Türkbağ/Niyazi Öktem, Felsefe Sosyolojisi, Hukuk ve Devlet, İstanbul 2009.

10 Ernest E. Hirş, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, Ankara RESEARCH PAPER WRITING AND PRESENTATION I II/PROFICIENCY I - II Bu ders kapsamında temel hukuk bilgisi ve terimleri İngilizce olarak verilecektir. D. Wallace/Tuğrul Ansay, Introduction to Turkish Law, Turhan Yayınevi, Ankara İfakat Karslı, English for Law, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul Rona Aybay, An Introduction to Law, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul Bryan E. Garner, Legal Writing in Plain English: A Text With Exercises, SINIF CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I II Bu derste öğrencilere özel suç tipleri anlatılmakta olup, fail tarafından gerçekleştirilen ve kanunda suç olarak düzenlenerek ceza yaptırımına bağlanmış olan davranışlar yani suç tipinde yer alan unsurlar doktrin ve içtihatlar ışığında anlatılmaktadır. Teorik ile sınırlı kalmaksızın pratik çalışmalar ve konu anlatımı sırasında örnekler ile öğrencilere mezuniyetten sonra karşılaşabilecekleri olaylara ve bunun sonucu yorum farklılık ve zorluklarına yardımcı olabilmek adına suç tiplerinin özellikle Türk Ceza Kanunun birinci kitabına yer alan genel hükümler ile bağlantı kurabilme yeteneği kazandırılmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda; Özel Hükümler I dersinde; Uluslararası suçlar; kişilere karşı suçlardan hayata karşı, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, işkence, eziyet, yükümlülüklerin ihmali, çocuk düşürtme-düşürme, cinsel dokunulmazlığa, hürriyete, şerefe ve özel hayat ile hayatın gizli alanına karşı suçlar anlatılacaktır. Özel Hükümler II dersinde ise; Mal varlığına karşı suçlar, topluma karşı suçların bir kısmı (md , , , , , ), devlete karşı suçlar içerisinde yer alan ve zimmet, rüşvet, irtikâp, görev kötüye kullanma, iftira, suçu bildirmeme vb. ile devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya karşı suçlar gibi uygulamada sıkça rastlanan bazı özel suç tipleri anlatılmaktadır. Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara Özbek/Kanbur, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara Tezcan/Erdem/Şentürk, Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar, Ankara Hakeri/İçel/Ünver, Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Yasaları, İstanbul 2011.

11 EŞYA HUKUKU I II Bu ders kapsamında eşya hukukunun konusu, ayni hak kavramı ve unsurları, ayni hakların diğer haklardan ayrılması, ayni hakların sınıflandırılması, ayni haklara hâkim olan prensipler, zilyetlik kavramı ve zilyetliğin niteliği, zilyetliğe tabi şeyler, zilyetliğin çeşitleri, zilyetliğin kazanılması ve kaybı, zilyetliğin korunması, taşınırlarda zilyetliğin hak karinesi oluşu, taşınmazlarda hak karinesi, zilyetliğin geri verilmesinde uygulanacak hükümler, tapu sicili kavramı ve unsurları, tapu sicili teşkilatı ve devletin sorumluluğu, tapu sicili sistemimize hakim olan ilkeler, taşınmazların kütüğe geçirilmesi, taşınmaza ait kütük sayfasına yapılacak kayıtlar, tapu kütüğüne yapılan kayıtların hükmü, tapu kütüğüne yapılan kayıtların hükümsüzlüğü, mülkiyet kavramı, mülkiyetin içeriği, mülkiyetin konusu ve kapsamı, mülkiyetin çeşitleri, taşınmaz mülkiyetinin konusu, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, taşınmaz mülkiyetinin kaybı, taşınmaz mülkiyetinin kapsamı, taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları, taşınma malikinin sorumluluğu, kat mülkiyeti, taşınır mülkiyetinin konusu, taşınır mülkiyetinin kazanılması, taşınır mülkiyetinin kaybı, sınırlı ayni hak kavramı, sınırlı ayni hakların çeşitleri, sınırlı ayni hakların başlıca özellikleri ve bağlı oldukları genel kurallar, sınırlı ayni hakların sırası, irtifak hakları, eşyaya bağlı irtifaklar, kişisel irtifaklar, taşınmaz yükü kavramı ve kapsamı, taşınmaz yükünün çeşitleri, taşınmaz yükünün kazanılması, taşınmaz yükünün sona ermesi, taşınmaz rehni kavramı ve çeşitleri, taşınmaz rehnine hakim kurallar, ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi, taşınır rehni, teslime bağlı rehin, hayvan rehni, bir sicile zorunlu taşınır malın rehni, hapis hakkı, hak ve alacaklar üzerinde rehin, rehin karşılığı ödünç para verme işiyle uğraşanlarla yapılan rehin işlemi ele alınacaktır. Kemal Oğuzman/Özer Seliçi/Saibe Oktay Özdemir, Eşya Hukuku, İstanbul Yardımcı Ders Kitapları Jale G. Akipek/Turgut Akıntürk, Eşya Hukuku, İstanbul Şeref Ertaş, Eşya Hukuku, İzmir Şeref Ertaş/Damla Gürpınar, Pratik Eşya Hukuku, İzmir Aydın Aybay/Hüseyin Hatemi, Eşya Hukuku, İstanbul Kudret Güven/Turhan Esener, Eşya Hukuku, Ankara Nurten Yetik, Eşya Hukuku, Ankara Fahrettin Aral/Hasan Seçkin Ozanoğlu/Mehmet Ünal/Veysel Başpınar, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Ankara MEDENİ USUL HUKUKU I - II Medeni usul hukuku dersi kapsamında medeni usul hukukuna ilişkin genel bilgiler, yargı, mahkemeler, yargı görevlileri, usul işlemleri, taraflar, davaya müdahale, medeni usul hukukuna hakim olan ilkeler, dava hakkında genel bilgiler, davanın açılması, davaya cevap, ön inceleme, tahkikat, ispat, deliller, karar ve hüküm, basit yargılama usulü, kanun yolları, yargılama giderleri ve adli yardım, geçici hukuki koruma, tahkim, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları gibi konular işenecektir. Baki Kuru/Ejder Yılmaz/Ramazan Arslan, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2011.

12 Hakan Pekcanıtez/Muhammet Özekes/Oğuz Atalay, Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler, İstanbul Zekeriya Yılmaz, Açıklamalı İçtihatlı 6100 Sayılı HMK Ve Getirdiği Yeni Hükümler, Ankara Timuçin Muşul, Medeni Usul Hukuku, Ankara TİCARİ İŞLETME HUKUKU Bu derste Ticari işletmenin tanımı ve unsurları, yapısı ve hukuki niteliği, ticari işletmeyle ilgili bazı hukuki işlemler, ticari işler ve tabi olduğu hükümler, ticari yargı, tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap konuları anlatılacaktır. Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Ankara İsmail Kayar, Ticari İşletme Hukuku, Ankara Yardımcı Kitaplar: Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul Reha Poroy/ Hamdi Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul ŞİRKETLER HUKUKU Bu derste adi ortaklık, kolektif, komandit, anonim ve limited ortaklıklar, ticaret ortaklıkları hakkında genel hükümler, bu ortaklıkların ayrı ayrı tanımları, unsurları, kuruluşları, işleyişleri, yönetimi, ortakların değişimi, sona ermesi ve tasfiyesi, kurulları varsa bu kurulların incelenmesi, pay kavramlarının açıklanması gibi konular ele alınacaktır. Tüm konular değişen yeni kanuna göre anlatılacaktır. Ersin Çamoğlu / Reha Poroy / Ünal Tekinalp, Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, İstanbul İsmail Kayar, Şirketler Hukuku, Ankara Yardımcı Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi (Yeni TTK ya Göre), Ankara İbrahim Arslan, Şirketler Hukuku Bilgisi, Konya BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I II Türk Borçlar Kanunu nun ikinci bölümünde düzenlenen sözleşme türlerinin ele alındığı bu dersin kapsamında temlik borcu doğuran akitler kapsamında satım sözleşmesi, taşınmaz satımı ve satımın diğer çeşitleri, bağışlama, kullandırma amacı güden sözleşmeler kapsamında adi kira sözleşmesi, ödünç verme sözleşmeleri kapsamında ariyet sözleşmesi, karz sözleşmesi, iş görme sözleşmesi kapsamında eser sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi, şahsi teminat sözleşmeleri kapsamında kefalet sözleşmesi incelenecektir. Fahrettin Aral, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2010.

13 Cevdet Yavuz/Faruk Acar/Burak Özen, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, İstanbul Yardımcı Ders Kitapları Aydın Zevkliler/K. Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara Murat Aydoğdu/Nevzat Koç, Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları, İzmir MALİ HUKUK Dersin temel amacı mali olay kavramının detaylarının incelenmesidir. Mali olay, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerinin görülebilmesi için kamu geliri toplanması ve bu gelirlerin belirlenen amaçlar doğrultusunda harcanmasıdır. Bu noktadan hareketle, derste, gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçlarının yönetimi konuları ele alınacaktır. Ancak dersin vergi hukuku dersine temel oluşturması bakımından, kamu gelirleri konusuna ağırlık verilecektir. Bu çerçevede vergi hukukunun temel kavramları, verginin tarafları, vergilendirme süreci, vergi türleri daha fazla zaman ayrılacaktır. Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi Ankara Mahmut Kalenderoğlu, Kamu Maliyesi Bütçe ve Borçlanma, Ankara İsmail Türk, Kamu Maliyesi, Ankara Âdem Bilici, Nurettin Bilici, Kamu Maliyesi, Ankara VERGİ HUKUKU Bu ders kapsamında temel ilke ve esaslar, vergilendirme süreci ve işleyişi, vergi cezaları, vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi, Türk vergi sistemi, gelir vergisi ve uygulaması, kurumlar vergisi ve uygulaması, motorlu taşıtlar vergisi ve uygulaması, veraset ve intikal vergisi ve uygulaması, katma değer vergisi ve uygulaması, özel tüketim vergisi ve uygulaması, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve uygulaması, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisi ve uygulaması, damga vergisi ile harçlar, gümrük vergisi, emlak vergisi ve uygulaması, diğer vergiler ve uygulamaları konuları işlenecektir. Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve Vergi Hukuku, Uygulama Örnekleri, Ankara Mualla Öncel-Ahmet Kumrulu-Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Ankara Vergi Hukuku, Adnan Gerçek, Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce, Bursa SINIIF CEZA YARGILAMASI HUKUKU I II Ceza Muhakemesi Hukuku dersinde mahkemeler teşkilatı, yani ceza soruşturma ve kovuşturma organlarının yetki, görev, organizasyon ve faaliyetleri ile muhakemenin yapılış usulü incelenmektedir. Bu kapsamda soruşturma ve kovuşturma organları, bunların görevlerini icrası sırasında başvurdukları usulü işlemlere ilişkin kurallar, muhakemeye katılacak kişiler ve bu kişilerin hak ve yetkileri ile

14 muhakeme işlemlerine karşı gidilebilecek kanun yolları hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Buna göre; Ceza Muhakemesi Hukuku I dersinde: Muhakeme hukukuna ilişkin genel bilgiler (Amaç, kapsam, ilkeler, muhakeme şart ve engelleri, işlem türleri), uygulama alanı, Muhakeme Sujeleri, delil elde etme yöntemleri, koruma tedbirleri, Ceza Muhakemesi Hukuku II dersinde:soruşturma aşaması ile ilk derece yargılaması ve kanun yolları, bu kapsamda ilk derece yargılamasında usul ve yöntem, delillerin ortaya konması ve değerlendirilmesi, yargılama sonucunda verilecek hüküm ile bu hükme karşı gidilebilecek kanun yolları, kamu davasına katılma, özel yargılama usulleri ile uzlaşma kurumları üzerinde durulmaktadır. Yener Ünver/Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara Öztürk/Tezcan/Erdem, Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı, Ankara Doğan Soyaslan, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul Özbek/Kanbur, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Hukuku 1, Ankara Cumhur Şahin/Neslihan Göktürk, Ceza Muhakemesi Hukuku 2, Ankara Özbek/Kanbur/Doğan, Pratik Çalışma Kitabı II, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara Hakeri/İçel/Ünver, Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Yasaları, İstanbul MİRAS HUKUKU I II Bu ders kapsamında miras hukukunun temel kavramları, kanuni mirasçılık, kan hısımlarının yasal mirasçılığının temeli olan zümre sisteminin esasları, evlatlığın mirasçılığı, devletin mirasçılığı, ölüme bağlı tasarruflar, ölüme bağlı tasarruf yapma ehliyeti, şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar, resmi vasiyetnameler, el yazılı vasiyetname, sözlü vasiyetname, miras sözleşmeleri, vasiyetnamenin geri alınması, yok olması ve miras sözleşmesinin sona ermesi, maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar ve türleri, ölüme bağlı tasarrufların yorumu, ölüme bağlı tasarruflarda hükümsüzlük, saklı paylı mirasçılar, tasarruf oranının terekeye göre hesaplanması, tenkis, mirasta denkleştirme, mirasın açılmasının şartları, miras paylarının devri, gaipliğin mirasın geçmesinde etkisi, mirasçılık belgesi, mirasına kazanılmasındaki temel kurallar, mirasın reddi, resmi defter tutma, resmi tasfiye, miras sebebiyle istihkak davası, miras ortaklığı, mirasın paylaştırılması konuları incelenecektir. Mustafa Dural/Turgut Öz, Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku, İstanbul Bilge Öztan, Miras Hukuku, Ankara Ali Naim İnan/Hakan Albaş/Şeref Ertaş, Türk Medeni Hukuku Miras Hukuku, İzmir Yardımcı Ders Kitapları Mehmet Ayan, Miras Hukuku, Konya Baki İlkay Engin/Rona Serozan, Miras Hukuku, Ankara Hasan Erman/Zahit İmre, Miras Hukuku, İstanbul Gökhan Antalya, Miras Hukuku, İstanbul Ali İhsan Özuğur, Miras Hukuku, Ankara 2009.

15 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Bu derste kıymetli evrakın türleri, unsurları, özellikleri genel olarak incelenip nama ve emre yazılı kıymetli evrak irdelenip devri, def ileri, ziyaı, iptali ve tahvil konuları anlatılacaktır. Ayrıca kambiyo senetleri de incelenip zamanaşımı süreleri, sebepsiz zenginleşme, vade, ciro, ibraz konuları anlatılacaktır. Tüm konular değişen yeni kanuna göre anlatılacaktır. Abuzer Kendigelen / Arslan Kaya, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul Reha Poroy/ Ünal Tekinalp, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, İstanbul Yardımcı Hasan Pulaşlı, Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, Ankara Mehmet Bahtiyar, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU Deniz hukuku dersi kapsamında gemi, gemiler üzerinde ayni haklar, milli gemi sicili, gemiyi işleten (donatan), donatanın sorumlulukları, donatma iştirakı, gemi adamları ve görev ve soromlulukları, deniz yolu ile yük taşıma sözleşmeleri, navlun ve konişmento, taşıyanın sorumlulukları, deniz kazaları, çatmalar, kanundan doğan rehin hakları ve gemiler üzerinde cebri icra konuları okutulmaktadır. Sigorta hukukunda sigortanın önemi ve tarihi gelişimi, sigorta şirketlerinin denetimi, işleyişleri, sigorta aracıları, sigorta sözleşmesinin yapılması, hükümleri, sona ermesi ve sigortacının halefiyeti bahisleri ele alınmaktadır. Tüm konular değişen yeni kanuna göre anlatılacaktır. Ergon Çetingil/Rayegan Kender, Deniz Ticareti Hukuku Temel Bilgiler, İstanbul Rayegan Kender, Türkiye de Hususi Sigorta Hukuku, İstanbul Yardımcı Bülent Sözer, Deniz Ticaret Hukuku, İstanbul Mustafa Çeker, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Sigorta Hukuku, Adana DEVLETLER ÖZEL HUKUKU Bu derste devletler özel hukukunun genel ilkeleri, Türk kanunlar ihtilafı sistemi, milletlerarası usul hukuku, vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku okutulmaktadır. Devletler özel hukukunda bağlanma kuralları, mutad mesken, atıf, kamu düzeni kavramlarıyla kanunlar ihtilafı kuralları çerçevesinde kişiler, aile, miras, eşya, borçlar hukuku anlatılacaktır. Usul hukukunda da yetki, tahkim kuralları işlenecektir. Türk Vatandaşlık Hukukunda Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve kaybı, vatandaşlık ihtilafları ve çözüm yolları, TVK dışında vatandaşlığın kazanılması ve kaybı, tüzel kişilerin ve şeylerin taabiyeti konuları işlenecektir. Yabancılar hukukunda ise Türk Yabancılar Hukukunun Genel Esasları ile yabancıların hak ve özgürlükleri konuları işlenecektir. Ergin Nomer, Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2011.

16 Yardımcı Vahit Doğan, Türk Vatandaşlık Hukuku, Ankara Aysel Çelikel/Günseli Öztekin Gelgel, Yabancılar Hukuku, İstanbul Aysel Çelikel/ B. Bahadır Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul İCRA HUKUKU İcra hukuku konu edinen bu ders kapsamında icra hukuku hakkında genel bilgiler, cebri icra hukuku kavramı, çeşitleri, cebri icra hukukunda gözetilmesi gereken menfaat dengesi ile temel hak ve dengeler, icra organları ve icra teşkilatı, icra takibinin tarafları, icra harç ve giderleri, takip yolları, ilamsız icra(görevli ve yetkili mercii, takip talebi, ödeme emri, icra takibinin iptali ve ertelenmesi, mal beyanı, haciz, paraya çevirme satış), kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi, ilamlı icra (para ve teminat alacaklarına ilişkin ilamlı icra, para ve teminat alacakları dışındaki alacaklar için ilamlı icra), rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip ve ihtiyati haciz konuları ele alınacaktır. Baki Kuru/Ejder Yılmaz/ Ramazan Arslan, İcra İflas Hukuku Ders Kitabı, İstanbul Hakan Pekcanıtez/Muhammet Özekes/Oğuz Atalay, İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler, İstanbul İlhan E. Postacıoğlu/Sümer Altay, İcra Hukuku Esasları, İstanbul Hakan Pekcanıtez/Muhammet Özekes, İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları, Ankara İFLAS HUKUKU İflas hukuku dersi kapsamında; iflas hukukuna ilişkin genel hükümler, iflâs yolları, iflas organları, iflasa tabi şahıslar, iflas sebebi ve iflas yolu ile takibe konu teşkil edebilecek alacaklar, iflas yolları(genel iflas yolu, kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu, doğrudan doğruya iflas yolu, sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflas yolu), iflasın hukuki sonuçları(iflasın borçlu müflis bakımından hukuki sonuçları, iflasın alacaklılar bakımından hukuki sonuçları), iflasın tasfiyesi(iflas masasının teşkili, tasfiye hakkında karar verilmesi, masanın tasfiyesi), iflasın kapanması ve tasfiyesi, basit tasfiye, iflasın kamu hukuku bakımından sonuçları, iptal davası, konkordato hukuku(konkordatonun tanımı, hukuki niteliği ve çeşitleri, iflas dışı konkordato, iflastan sonra konkordato, malvarlığının terki suretiyle konkordato) konuları incelenmektedir. Baki Kuru/Ejder Yılmaz/Ramazan Arslan, İcra İflas Hukuku Ders Kitabı, İstanbul Hakan Pekcanıtez/Muhammet Özekes/Oğuz Atalay, İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler İstanbul Hakan Pekcanıtez/Muhammet Özekes/ Oğuz Atalay/Meral Sungurtekin Özkan, İcra ve İflas Hukuku, Ankara Hakan Pekcanıtez/Muhammet Özekes, İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları, Ankara 2012.

17 BİREYSEL İŞ HUKUKU Bireysel iş hukuku dersinin amacı; iş hukukun tarihsel gelişimi içinde ortaya çıkış nedenlerini, iş hukukunun kendine özgü niteliklerini açıklayarak diğer hukuk dalları ile olan ilişkisini iş hukukunda temel olan ilkeler çerçevesinde yorumlama olanağı kazandırmaktır. İş mevzuatındaki gelişmeler takip edilerek 4857 sayılı İş Kanununun kapsamındaki esnek çalışma türleri, temel iş hukuku kavramları, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan iş hukukundaki değişiklikler hakkında bilgi verilmektedir. Bireysel iş hukuku dersi kapsamında başlangıç olarak iş hukuku kavramı ele alınmakta, iş hukukunun özellikleri, amacı ve iş hukukunda yorum incelenmektedir. Bu kapsamda iş akitlerinin ve toplu iş akitlerinin yorumu anlatılmakta, iş hukukunda sözleşme özgürlüğünün sınırlandırılması konusu ele alınmakta ve iş hukukunun kaynaklarına ve uluslararası iş hukukuna yer verilmektedir. İş hukukunda temel kavramlar olan işçi, işveren, alt-işveren, işveren vekili ve işyeri kavramları incelendikten sonra iş hukukunun kapsamı ele alınır. Bireysel iş hukuku dersinde temel kavramlar irdelendikten sonra iş akdi kavramı detaylı bir biçimde incelenir. Bu kapsamda iş akdi kavramı, unsurları ve türleri ele alınır. İş akdi kavramının irdelenmesi sonrasında iş akdinin kurulması bölümüne geçilir ve bu bölümde iş akdinin tarafları, tarafların hukuki durumları, yükümlülükleri, ehliyetleri ve son olarak da iş akdinin şekli ele alınır. Taraflardan işçinin hak ve borçları irdelendikten sonra işverenin hak ve borçlarına geçilir. Sonraki bölümde ise iş akdinin askıya alınması, nedenleri ve sona ermesi incelendikten sonra iş akdinin sona ermesi konusuna geçilir. İş sözleşmesinin fesih dışında sona ermesi incelendikten sonra iş sözleşmesinin fesih yoluyla sona ermesine geçilir. Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshi konusu irdelendikten sonra iş sözleşmesinin derhal feshi anlatılır. Bireysel iş hukuku dersinin son bölümünde iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, kıdem tazminatı tanımı ve şartları ile, miktarı ve hesaplanması konusu ele alındıktan sonra, işçiye çalışma belgesi ve ibraname verilmesi konuları detaylıca incelenir. Sarper Süzek, İş Hukuku, İstanbul Hamdi Mollamahmutoğlu/Muhittin Astarlı, İş Hukuku, Ankara Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, İstanbul Murat Demircioğlu/Tankut Centel, İş Hukuku, İstanbul Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku, Konya TOPLU İŞ HUKUKU Toplu iş hukuku dersinin amacı Toplu iş hukukunun amacı; İş hukukunun en önemli özelliklerinden biri olan katılım ilkesinin bir gereği ve üçlü yapılanma ilişkilerinin sonucu olarak tarihsel gelişim içinde önemli bir aşama kaydeden kollektif iş hukukunda öğrenciye tarihsel gelişim batıdaki hukuk sistemleri ile karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır. Sendikalar hukuku çerçevesinde sendikal örgütlenmenin yapısı, kuruluşu, anayasal ve yasal boyutu, sendika ve sendikal örgütler açıklanmakta, sendika üyeliğinin özellikleri öğrencilere aktarılmaktadır. Bu kapsamda başlangıç olarak sendika kavramı ele alınmakta; sendika kavram ve tanımı, tarihçesi ve unsurları ele alındıktan sonra sendika özgürlükleri incelenmektedir. Sonrasında sendikaların kuruluşu ve kuruculuk şartları ele alınmaktadır. Sendika

18 üyeliği anlatıldıktan sonra üyelerin hak ve borçlarına değinilmektedir. Sendika ve konfederasyonlara yasak olan faaliyetler ve bunların denetlenmesi konusu detaylı biçimde ele alındıktan sonra, sendikal faaliyetlerin durdurulması ve sona ermesi irdelenmektedir. Sonraki bölümde, toplu iş sözleşmesi yapma şekli, süresi, ve yararlanma şartları ele alındıktan sonra toplu iş sözleşmesinin türleri incelenir. Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti ve yetkisi incelendikten sonra toplu iş sözleşmesinin uygulanması incelenir. Sonrasında toplu iş sözleşmesinin sona ermesi ve hükümsüzlüğü konuları kapsamlı şekilde ele alınır. Toplu iş hukuku dersi son bölümde ise toplu iş uyuşmazlıkları irdelenir ve bu kapsamda toplu iş uyuşmazlığı kavram ve türleri ile toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları anlatılır ve arabuluculuk ile tahkim konuları detaylı biçimde ele alınır. Sonrasında grev kavramı, unsurları, yasal ve yasa dışı grev ve sonuçları detaylı biçimde ele alınır. Lokavt tanımlanıp unsurlarına değinildikten sonra yasal lokavt ve yasa dışı lokavt anlatılır ve lokavtın sona ermesi ele alınır. Can Tuncay, Toplu İş Hukuku, İstanbul Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Ankara Fevzi Demir, Sorularla Toplu İş Hukuku, Ankara Mustafa Kılıçoğlu, Toplu İş Hukukundan Doğan Davalar ve Çözüm Yolları, İstanbul SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Evrensel bir ilkeye dönüşen ve çağdaş uygarlığın simgesi olan sosyal güvenlik kavramı, özde, bireyin karşılaşacağı ve yaşamı için tehlike oluşturan olaylara karşı bir güvence arayışının ürünüdür. Gerçekten sosyal güvenlik deyimi, sosyal güvenlik politikaları ile sosyal güvenlik sistemlerini kapsayacak şekilde incelenmektedir. Sosyal güvenlik politikaları, sosyal korumanın amaç ve hedeflerini; sistemler ise, hem amaçları hem de bu amaçlara ulaşmak için oluşturulan özgün hukuksal teknikleri kapsar. Görüldüğü üzere, sosyal güvenlik sistemi iki ayaklı bir sistemdir. İlk ayağını sosyal güvenlik politikaları oluştururken, ikinci ayağını sosyal güvenlik hukuku oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik hukuku kavramı ele alındıktan sonra primsiz sosyal güvenlik rejimi ele alınacaktır. Sonrasında primli sosyal güvenlik rejimi irdelenecek ve sosyal sigortalar kavramı anlatılır. Kişiler bakımından uygulama, zaman ve yer bakımından uygulama ile finansman ve primler itibariyle uygulama ve riskler itibariyle uygulama detaylı biçimde ele alınır. Uzun vadeli sigorta kollarından malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları irdelendikten sonra genel sağlık sigortası kapsamı, başlangıcı, yaralanma şartları ve genel sağlık sigortası yardım ve hizmetleri irdelenir. Son olarak bireysel emeklilik sistemi detaylı biçimde ele alınır. Ali Güzel/Ali Rıza Okur/Nurşen Caniklioğlu, Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul Can Tuncay/Ömer Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul Fatih Uşan, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, Ankara M. Refik Korkusuz/Suat Uğur, Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş, Bursa 2010.

19 ADLİ TIP Bu dersin amacı tıbbi laboratuvarlar, doktorlar ve adli tıp uzmanları tarafından soruşturma ve yargılama aşamasında ispatlanması gereken hususlar hakkında hazırlanan raporların anlaşılmasını kolaylaştıracak bilgileri vermektir. Özellikle ölüm ve çeşitleri, yaralar ve ekimozlar, doğum ve çocuk düşürme, tecavüzler ve adli psikiyatri bu dalın konusunu oluşturur. İbrahim Tunalı, Adli Tıp, Ankara Yener Ünver, Adli Tıp ve Ceza Hukuku, Ankara Oğuz Karakuş, Adli Bilimler, Ankara Mustafa Kaygısız, Adli Bilimler Suç Analizi, Ankara SEÇİMLİK DERSLER SİYASET BİLİMİ Siyaset Bilimi dersinde ağırlıklı olarak siyasal sistemler incelenmektedir. Liberalizm, Marksizm, Faşizm, Nasyonal Sosyalizm, Anarşizm, Feminizm, Sosyal Devlet anlayışı ele alınmaktadır. Bunun dışında Siyaset Biliminin Konusu, Kapsamı, Yöntemi ve Teknikleri, Siyasal Kurumlar (iktidar, siyasal iktidar, devlet), Demokrasi, Siyasal Hayatta Rol Oynayan Örgütler, Kamuoyu, Bürokrasi gibi konular işlenmektedir. Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Ankara R. Bahar Üste, Siyaset Bilimi, İstanbul Cemil Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri, İstanbul Namık Kemal Öztürk, Siyaset Biliminde Kuram Yöntem Güncel Yaklaşımlar, İstanbul Levent Köker, İki farklı Siyaset: Bilgi Teorisi- Siyaset Bilimi İlişkileri açısından Pozitivizm Ve Eleştirel Teori, Ankara YARGI ÖRGÜTÜ HUKUKU Bu dersin içeriğinin kapsamında yargı yetkisinin tanımı ve özellikleri, Türkiye de yargı kolları (anayasa yargısı, adli yargı, idari yargı, askeri ceza yargısı, askeri idari yargı, uyuşmazlık yargısı) yargı organına hâkim olan temel ilkeler (hâkimlerin bağımsızlığı ilkesi, hakimlik teminatı, hakimlerin özlük işleri) gibi konular işlenecektir. Bahri Öztürk, 2010 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı, Ankara Hasan Tahsin Fendoğlu, Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, İstanbul İbrahim Ö. Kaboğlu, Anayasa Yargısı, İstanbul Birol Kırmaz, Avrupa Birliği Sürecinde Hâkimlerin Denetimi ve Yargı Bağımsızlığı, Ankara 2009.

20 MUHASEBE Muhasebeye ilişkin genel bilgiler, işletme ve muhasebe (muhasebe biliminin işletme bilimi içindeki yeri ve önemi), muhasebe bilgi sistemi, muhasebe süreci, muhasebe ve defter tutma hesaplara ilişkin kavramlar, hesap türleri, hesaplara kayıt yöntemleri, hesap çerçevesi, hesap planı ve Maliye Bakanlığı nca yayımlanan tekdüzen muhasebe sisteminin tanıtımı. Temel muhasebe eşitliği, öz sermayeye etkisi olan ve olmayan mali nitelikteki işlemler, temel mali tabloların tanıtımı, özellikleri, türleri, düzenlenmesi, muhasebe sürecindeki işlemler ve örneklerle açıklanması, yevmiye defteri, büyük defter, yevmiye maddesi ve türleri, mizanın tanıtımı ve türleri, aktif hesapların incelenmesi ve işleyişine ilişkin uygulamalar öğrenilecektir. Abitter Özulucan, Genel Muhasebe İlkeleri ve Uygulamaları, İstanbul Yardımcı Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Ankara Ümit Ataman, Genel Muhasebe, İstanbul Mehmet Şenlik/ Tolga Uysal, Genel Muhasebe, Ankara LEGAL WRITING Bu ders kapsamında temel hukuk bilgisi ve terimleri İngilizce ya da Almanca olarak verilecektir. D. Wallace/Tuğrul Ansay, Introduction to Turkish Law, Turhan Yayınevi, İfakat Karslı, English for Law, Maltepe Üniversitesi Yayınları, Rona Aybay, An Introduction to Law, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Bryan E. Garner, Legal Writing in Plain English: A Text With Exercises, ADLİ YAZIŞMA ve TEBLİGAT HUKUKU Tebligat hukuku dersinde tebliğ kavramı ve çeşitleri, vasıtalı ve vasıtasız tebligat, elektronik tebligat ve ilanen tebligat anlatılmaktadır. Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden imtina detaylı biçimde incelenmektedir. Tüzel kişilere tebligat ve şirketlere tebligat anlatılmaktadır. Son olarak uluslararası tebligat irdelenmektedir. Timuçin Muşul, Tebligat Hukuku, Ankara Seyithan Deliduman, Tebligat Hukuku Bilgisi Ankara Ejder Yılmaz/Tacar Çağlar, Tebligat Hukuku, Ankara Ahmet Cemal Ruhi/Canan Ruhi, Tebligat Hukuku Bilgisi, Ankara EUROPEAN UNİON LAW İngilizce olarak okutulacak bu ders kapsamında ab tarihi ve kurumları, yasama süreci, dayanak, yerellik ilkesi, insan hakları, doğrudan etkisi, dikey doğrudan etkisi, yatay doğrudan etkisi, üye

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI Bu derste, hukuk fakültelerine yeni başlayan öğrencilere, hukuk hakkında genel bilgiler verilmesi; dört yıl boyunca öğrenecekleri konuların, görecekleri derslerin

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı HUK10403 Medenî Hukuk (4+0) Bölüm / Program Hukuk Fakültesi Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersi Verenler Prof.Dr. Nevzat KOÇ Dersle İlgili Görüşme Saatleri

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Aile Hukuku HUK 405 7

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Aile Hukuku HUK 405 7 Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Aile Hukuku HUK 405 7 ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 4 3 1

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Güz Dönemi. HUK401 Ceza Muhakemesi Hukuku I 7 3 0 3 4. Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Güz Dönemi. HUK401 Ceza Muhakemesi Hukuku I 7 3 0 3 4. Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi HUK Ceza Muhakemesi Hukuku I 7 - (haftada saat teorik) Dersin amacı işlenmiş olan bir suça ilişkin tüm şüphelerin ortadan kaldırılarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında izlenmesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı MEDENİ

Detaylı

DÖNEM. St Clements University. Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümü Eğitim Kaynakları. SON Teslim Tarihleri SAYFA ARALIKLARI

DÖNEM. St Clements University. Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümü Eğitim Kaynakları. SON Teslim Tarihleri SAYFA ARALIKLARI Unirsity Clements St 1 UHL101 4 Hukuk Başlangıcı I HUKUK BAŞLANGICI ADNAN GÜRİZ SİYASAL 1 38 39 82 83 126 127-160 UHL102 4 Roma Hukuku 1 ROMA BÜLENT TAHİROĞLU DER 1-31 31 60 61 89 90 120 UHL103 4 Anayasa

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Güz Dönemi. HUK335 Medeni Usul Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Güz Dönemi. HUK335 Medeni Usul Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok. . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK5 Medeni Usul Hukuku I 5 5 Medeni Usul Hukukuna giriş Mahkemeler Mahkemelerin görevi Mahkemelerin yetkisi 5 Genel yetki kuralları Yetki itirazı 7 Genel mahkemeler arasında işbölümü

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Borçlar Hukuku HUK 913 3 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2 - - Ön Koşullar - Dersin Dili Türkçe

Detaylı

LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI HUKUK BÖLÜMÜ DERS KAYNAK KİTAPLARI DÖNEM I KOD DERSİN ADI KAYNAK KİTAP YAZAR KREDİ YAYINVEVİ

LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI HUKUK BÖLÜMÜ DERS KAYNAK KİTAPLARI DÖNEM I KOD DERSİN ADI KAYNAK KİTAP YAZAR KREDİ YAYINVEVİ DÖNEM I UHL101 HUKUK BAŞLANGICI I HUKUK BAŞLANGICI ADNAN GÜRİZ 4 SİYASAL UHL102 ROMA HUKUKU I ROMA HUKUKU ÖZCAN KARADENİZ ÇELEBİCAN 3 YETKİN UHL103 ANAYASA TEORİSİ I ANAYASA TEORİSİ ZÜHTÜ ARSLAN 4 SEÇKİN

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: HUK 4057

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: HUK 4057 Dersi Veren Birim: Hukuk Dersin Türkçe Adı: İş Hukuku Dersin Orjinal Adı: İş Hukuku Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: HUK 4057 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 13 -. 5-6/1/2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 Üçüncü Bölüm 2. DONATMA İŞTİRAKİ Ders Kitabı:

Detaylı

ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM ZORUNLU DERSLER: HUK500 Sözleşmeler Hukuku (3-0) 3 ECTS 8,00 Ders kapsamında; sözleşmenin kurulması, öneri-kabul kavramları, sözleşme özgürlüğü

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı TİCARET

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

DERS TANIMLARI ( HUK kodlu dersler)

DERS TANIMLARI ( HUK kodlu dersler) DERS TANIMLARI ( HUK kodlu dersler) HUK 101 Genel Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku Güncel hukuk sistemlerinin tarihi ve temel kurumları; hukuk sistemimizde kullanılmakta olup kökeni Roma Hukukuna dayanan kavramlar;

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ 9 1.1. Genel Olarak Hukuk Kuralları 10 1.2. Ticaret ve Ticaret Hukuku Kavramları 10 1.3. Ticaret Hukukunun Özellikleri ve Medeni Hukuk-Borçlar

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30 Ç.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU YARIYIL ESASIYLA EĞİTİM (2014 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER) I. YARIYIL HF 101 Anayasa Hukuku I 4 4 5 HF 103 Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler)

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI Bu ders kapsamında öncelikle hukukun ne olduğu, toplum düzeni ile ilişkisi vurgulanarak anlatılacaktır. Bu çerçevede hukuka ilişkin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER İÇİNDEKİLER YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER I- GENEL OLARAK II- MİRAS HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ VE SİSTEMATİĞİ III- IV. 1) MİRAS HUKUKUNUN

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK KURAMINA GENEL

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Hukuk Yüksek Lisans: Tezli Program Ders Kodu Ders Adı Kredi HUK 500 Tez Kredisiz HUK 590 Seminer

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Medeni Usul Hukuku I HUK 305 5 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS EHYL-343 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS EHYL-343 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS EHYL-343 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları 1 3 0 0 3 6 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Bölüm

İÇİNDEKİLER. I. Bölüm İÇİNDEKİLER I. Bölüm HUKUK KAVRAMI... 1 1 - TOPLUM DÜZENİ VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR... 2 A. TOPLUM DÜZENİ... 2 B. TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR... 2 1- KURAL KAVRAMI... 2 2- TOPLUMU DÜZENLEYEN

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ 1.YIL GÜZ DÖNEMİ ADA 101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Sosyal Kurallar ve Hukuk Kuralları, Hukuki Yaptırım, Pozitif Hukukun Kaynakları, Kanunlaştırma

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

MEDENÎ HUKUK MEDENÎ KANUNUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR

MEDENÎ HUKUK MEDENÎ KANUNUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR MEDENÎ HUKUK MEDENÎ KANUNUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR 1 HUKUK KAVRAMI Toplum yaşamı, düzen ve güven gereği Toplumu düzenleyen kuralların türleri Ahlak kuralları Din kuralları Görgü (nezaket)

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları

Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ticari İşletme Hukuku LAW 311 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS HUK-402 İflas Hukuku Zorunlu 4 8 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS HUK-402 İflas Hukuku Zorunlu 4 8 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS HUK-402 İflas Hukuku Zorunlu 4 8 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Cüzi takip yolunu ihtiva eden icra hukukunun aksine iflâs hukukunda

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Efe Dündar Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Yrd.Doç.Dr. Özge Tuçe Gökalp Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç Derviş

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE

Detaylı