Antalya, 2015 FEP. Ön Test-Son Test. Sonuçları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antalya, 2015 FEP. Ön Test-Son Test. Sonuçları"

Transkript

1 FEP - Sonuçları Antalya, 2015

2 Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Formatör Adaylarına Uygulanmış - Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da ile tarihleri arasında TBM FEP uygulanmıştır. Programa TBM nin 5 ayrı alanında çalışmak üzere seçilmiş, çoğunluğu PDR/psikolojik danışma ve rehberlik alanından 510 MEB personeli öğretmen katılmıştır. Öğretmenler üç ayrı sınıfta/salonda eşzamanlı olarak eğitim görmüş, her bir formatör adayı 4 gün eğitime katılmış, toplamda 15 grupta TBM FEP uygulaması gerçekleştirilmiştir. TBM FEP e katılan her bir gruptaki formatörlere eğitimin başlangıcında, katıldığı alanla ilgili kendi başlangıç durumunu değerlendirmek üzere bir form uygulanmıştır. Form demografik bilgilerden ve evet/kısmen/hayır sütunlarına işaretleme yapılarak cevaplanacak 10 adet sorudan oluşan iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. Eğitimin başlangıcında uygulanmış ön test formlarındaki soruların muadillerinden oluşan son test formu, eğitimin sonunda katılımcılara uygulanmış, bu kez eğitimin sonunda eriştikleri duruma dair, başlangıçla sonuç arasındaki farkı katılımcı gözüyle tespit etmek üzere öz değerlendirmeleri alınmıştır. Katılımcılardan ön test-son test uygulamasına katılanların %23,8 i alkol, %25,5 i madde, %25,9 u teknoloji, %23,8 i tütün alanında eğitim gören öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu çerçevede dört alandan da ortalama olarak aynı oranlarda (dengeli) bir katılım oluşmuştur. Katılımcıların başlangıçtaki durumlarıyla sonunda eriştikleri durum arasında ciddi farklar gözlemlenmektedir. Özellikle bilişsel ilerleme çok açıktır. Örneğin.. bağımlılığında Bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilirim. maddesindeki fark 1,27 ye;.. bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklere sahibim. maddesindeki fark 1,03 e kadar çıkmıştır. Ortalamalar arasındaki farklar itibarıyla en düşük farkın görüldüğü.. bağımlılığına yönelik duyarlıyımdır. maddesindeki fark gibi öngörülebilir olanlar da önemli bir fark olarak okunabilir. Zira katılımcıların büyük çoğunluğunun gönüllü olarak geldiği bir eğitimde duyarlılık sahibi olmakta meslektaşları arasında önde oldukları tahmin edilebilir. Buna rağmen bir duyarlılık artışının söz konusu olması önemli bir göstergedir. Aşağıdaki tabloda bu farklılıklar soru bazında ayrıntılı olarak gösterilmiştir. lar N x ss x ss Fark.. bağımlılığının ne olduğuna dair ayrıntılı bilgim var ,70,497 1,07,272,63.. bağımlılığına yönelik duyarlıyımdır ,18,401 1,03,212,15.. kullanımına başlama nedenlerini biliyorum ,55,529 1,04,225,51 Bir kişinin.. bağımlısı olup olmadığını kolaylıkla anlarım ,93,611 1,30,508,63.. bağımlılığının vücuda olan tüm etkilerini biliyorum ,80,621 1,06,247,74.. bağımlılığında Bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilirim ,43,637 1,16,393 1,27.. bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerinin farkındayım ,09,631 1,11,319,98.. bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklere sahibim ,35,666 1,32,524 1,03.. bağımlılığının tedavisi sürecinde aktif şekilde görev alabilecek durumdayım ,98,783 1,33,593,65.. bağımlılığı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunabilirim ,44,549 1,08,282,36 GENEL

3 İçindekiler 1. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarına Uygulanan - Hakkında 4 2. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Demografik Profili TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Alanlarına Göre Dağılımı TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının lara/sınıflara Göre Dağılımı TBM FEP (Antalya) Cinsiyetlerine Göre Profili TBM FEP (Antalya) Eğitim Düzeyine Göre Profili TBM FEP (Antalya) Yaşlarına Göre Profili 6 3. Genel İçin - Kıyaslamalı Sonuçları Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığının ne olduğuna dair ayrıntılı bilgim var Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığına yönelik duyarlıyımdır Alkol/madde/teknoloji/tütün kullanımına başlama nedenlerini biliyorum Bir kişinin alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlısı olup olmadığını kolaylıkla anlarım Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığının vücuda olan tüm etkilerini biliyorum Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilirim Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerinin farkındayım Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklere sahibim Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığının tedavisi sürecinde aktif şekilde görev alabilecek durumdayım Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunabilirim. 12 Ekler 13 Ek 1. ve Öz Değerlendirme Formları 13 Ek 1.1. Sağlık Alanı ve Öz Değerlendirme Formu 13 Ek 1.2. Teknoloji Bağımlılığı Alanı ve Öz Değerlendirme Formu 15 Ek 1.3. Tütün Bağımlılığı Alanı ve Öz Değerlendirme Formu 17 Ek 1.4. Alkol Bağımlılığı Alanı ve Öz Değerlendirme Formu 19 Ek 1.5. Madde Bağımlılığı Alanı ve Öz Değerlendirme Formu 21 Ek 2. Formatörlerin Eğitime Katıldıkları Alana Göre Sonuçları 23 Ek 2.1. Alkol Bağımlılığı Alanı ve Sonuçları 23 Ek 2.2. Madde Bağımlılığı Alanı ve Sonuçları 28 Ek 2.3. Teknoloji Bağımlılığı Alanı ve Sonuçları 33 Ek 2.4. Tütün Bağımlılığı Alanı ve Sonuçları 38

4 FEP - Sonuçları 1. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarına Uygulanan - Hakkında Antalya da ile tarihleri arasında 5 ayrı TBM alanında çalışmak üzere seçilmiş, çoğunluğu PDR/psikolojik danışma ve rehberlik alanından 510 MEB personeli öğretmene yönelik olarak üç ayrı sınıfta/salonda (A, B, C) paralel şekilde toplam 15 grupta TBM FEP uygulaması gerçekleştirilmiştir. Her bir grupla eğitimin başlangıcında, FEP kapsamında eğitimine katıldığı alanla ilgili kendi başlangıç durumunu değerlendirmek üzere, demografik bilgilerden ve evet/kısmen/hayır sütunlarına işaretleme yapılarak cevaplanacak 10 adet sorudan oluşan bir öz değerlendirme formu uygulanmıştır (bkz. Ek 1. ve Öz Değerlendirme Formları). Eğitimin başlangıcında uygulanmış ön test formlarındaki soruların muadillerinden oluşan son test formu, eğitimin sonunda katılımcılara uygulanmış, bu kez eğitimin sonunda eriştikleri duruma dair, başlangıçla sonuç arasındaki farkı katılımcı gözüyle tespit etmek üzere öz değerlendirmeleri alınmıştır. Aşağıda bu formalara dair değerlendirme sonuçları, her iki testi de doldurmuş geçerli katılımcı formlarına dayanılarak hazırlanıp sunulmuştur. 4

5 FEP - Sonuçları 2. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Demografik Profili Bu bölümde TBM FEP (Antalya) ön test ve son test formlarını dolduran katılımcıların demografik bilgilerinden hareketle TBM FEP katılımcılarının alan, grup/sınıf, cinsiyet, eğitim düzeyi ve yaş profilleri frekans ve yüzde olarak sunulmaktadır. Ön test-son test formlarına göre TBM FEP (Antalya) katılımcılarının %23,8 i alkol, %25,5 i madde, %25,9 u teknoloji, %23,8 i tütün alanında eğitim gören öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu çerçevede dört alandan da ortalama olarak aynı oranlarda (dengeli) bir katılım oluşmuştur (bkz. Tablo 2.1.). Katılımcılar A (%36,6), B (%32,0), C (31,4) olmak üzere üç ayrı grupta/sınıfta eğitim görmüş olup gruplara dengeli dağılım da korunmuştur (bkz. Tablo 2.2.). TBM FEP (Antalya) uygulamasına katılan sağlık grubu formatörleri ön test formlarını doldurmadıklarından ön test-son test değerlendirme ve raporlamasında kapsam dışında tutulmuşlardır TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Alanlarına Göre Dağılımı Alkol 78 23,8 23,8 23,8 Madde 87 26,5 26,5 50,3 Teknoloji 85 25,9 25,9 76,2 Tütün 78 23,8 23,8 100,0 Toplam ,0 100, TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının lara/sınıflara Göre Dağılımı A ,6 36,6 36,6 B ,0 32,0 68,6 C ,4 31,4 100,0 Toplam ,0 100,0 TBM FEP (Antalya) katılımcılarının %51,2 si erkek ve %48,8 i kadındır (bkz. Tablo 2.3.). Katılımcılarımızın %80,0 ı lisans, %18,4 ü yüksek lisans, %1,6 sı doktora mezunu olup grubun %2,4 ü bu kısmı boş bırakmıştır. Genel ağırlık Tablo 2.4. ten izlenebileceği üzere %80,0 ile lisans mezunu olanlardadır. 5

6 FEP - Sonuçları 2.3. TBM FEP (Antalya) Cinsiyetlerine Göre Profili Erkek ,2 51,2 51,2 Kadın ,8 48,8 100,0 Toplam ,0 100, TBM FEP (Antalya) Eğitim Düzeyine Göre Profili Lisans ,0 80,0 80,0 Y.Lisans 59 18,0 18,4 98,4 Doktora 5 1,5 1,6 100,0 Toplam ,6 100,0 Boş 8 2,4 Toplam ,0 TBM FEP (Antalya) katılımcılarının %47,1 ile büyük çoğunluğu yaş arasındadır. Yaşlara göre katılımcıların dağılımı büyükten küçüğe doğru şöyle bir sıra takip etmektedir: %33,9 ile ikinci sırada yaş aralığında, %17,1 ile üçüncü sırada yaş aralığında, %1,5 ile yaş aralığında olan katılımcılar gelmektedir. Katılımcılardan 1 kişi (%,3) ise 60 yaş üstündedir (bkz. Tablo 2.5.) TBM FEP (Antalya) Yaşlarına Göre Profili ,0 47,1 47, ,8 33,9 81, ,1 17,1 98, ,5 1,5 99,7 60 ve üstü 1,3,3 100,0 Toplam ,7 100,0 Boş 1,3 Toplam ,0 6

7 FEP - Sonuçları 3. Genel İçin - Kıyaslamalı Sonuçları Bu bölümde ön test ve son test formlarındaki sorulara verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) tüm alanlardaki katılımcılarının genelinin başlangıç ve sonuç durumlarına dair öz değerlendirmeleri sunulmaktadır. Ayrıca alkol, madde, teknoloji ve tütün formatörlerinin kendi içlerindeki ön test ve son test sonuçları tablolar hâlinde ekler kısmında verilmiştir (bkz. Ek 2. ve Ek 3.) 3.1. Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığının ne olduğuna dair ayrıntılı bilgim var. Katılımcıların başlangıçta %31,8 i alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığının ne olduğuna dair ayrıntılı bilgisi olduğu kanaatine sahipken bu durum FEP sonunda %93,0 a çıkmıştır. FEP in katılımcılara kendilerinin değerlendirmelerine göre sağladığı bu %61,2 düzeyindeki olumlu gelişim diğer cevaplarında da görülmektedir. Nitekim var olan bilgilerini %66,4 oranıyla kısmen düzeyi ile niteleyenlerin sayısı %6,7 ye düşmüştür. %59,7 lik bu olumlu değişim aynı şekilde bilgisi olmadığını hayır işaretleyerek belirten katılımcıların yüzdesinde de görülmüş, oranlar %1,8 den %,3 e düşmüştür. (Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığının ne olduğuna dair ayrıntılı bilgim var.) (Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığının ne olduğuna dair daha ayrıntılı bilgiler edindim.) - Farkı f % Evet ,7 31,8 31, ,0 93,0 93, ,2 Kısmen ,2 66,4 98,2 22 6,7 6,7 99, ,7 Hayır 6 1,8 1,8 100,0 1,3,3 100,0-5 -1,5 Boş 1,3 Toplam ,7 100, ,0 100,0 Toplam ,0 7

8 FEP - Sonuçları 3.2. Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığına yönelik duyarlıyımdır. Katılımcıların başlangıçta %97,3 ü alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığına yönelik duyarlılığı olduğunu ifade etmiş iken bu durum FEP sonunda %97,3 e çıkmıştır. FEP in katılımcılara kendilerinin değerlendirmelerine göre sağladığı bu %14,7 lik duyarlılık artışı, var olan duyarlılık düzeylerindeki yükseklikle beraber oldukça olumlu bir gelişmedir. Zira sonuçta düzey %97,3 gibi bir seviyeye ulaşmıştır. Var olan duyarlılıklarını %16,8 oranıyla kısmen düzeyiyle niteleyenlerin sayısı %2,1 e düşmüştür ki bu duyarlılık artışı tespitinde bulunan katılımcılara eklendikleri anlamına gelmektedir. Başlangıçta hayır diyenlerin oranı %,6 gibi çok düşük bir orandayken aynı seviyede (iki kişiyle sınırlı) kalmıştır. (Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığına yönelik duyarlıyımdır.) (Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığına yönelik duyarlılığım arttı.) - Farkı f % Evet ,3 82,6 82, ,3 97,3 97, ,7 Kısmen 55 16,8 16,8 99,4 7 2,1 2,1 99, ,7 Hayır 2,6,6 100,0 2,6,6 100,0 0 0 Toplam ,7 100, ,0 100,0 Boş 1,3 Toplam , Alkol/madde/teknoloji/tütün kullanımına başlama nedenlerini biliyorum. Katılımcıların başlangıçta %46,8 i alkol/madde/teknoloji/tütün kullanımına başlama nedenlerini bildikleri görüşünü izhar etmişlerdir. Bu oran FEP sonunda %49,8 düzeyinde artarak %96,6 ya çıkmıştır. Diğer iki düzeydeki başlangıç tespitleri de bu yükselişe paralel olarak düşmüş ve kısmen ile hayır ların toplamı %3,4 te kalmıştır. (Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığına yönelik duyarlıyımdır.) (Alkol/madde/teknoloji/tütün kullanımına başlama nedenlerine dair farkındalığım arttı.) - Farkı f % Evet ,3 46,8 46, ,3 96,6 96, ,8 Kısmen ,2 51,7 98,5 9 2,7 2,8 99, ,9 Hayır 5 1,5 1,5 100,0 2,6,6 100,0-3 -0,9 Toplam ,1 100, ,7 100,0 Boş 3,9 1,3 Toplam ,0 8

9 FEP - Sonuçları 3.4. Bir kişinin alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlısı olup olmadığını kolaylıkla anlarım. Katılımcıların başlangıçta %22,6 sı bir kişinin alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlısı olup olmadığını rahatlıkla anlayabileceğini ifade eden seçeneği işaretlemiştir. Bu oran FEP sonunda %72,9 a çıkmıştır. FEP in katılımcılarda vücuda getirdiği bu %50,3 seviyesindeki olumlu gelişme diğer cevaplarında da izlenmektedir. Bu konuya dair var olan yeterliliklerini %62,2 oranıyla kısmen düzeyi ile tavsif etmiş katılımcıların sayısı %24,7 ye düşmüştür. %33,5 lik bu değişim katılımcıların konuya dair öz yeterlilik algılarının diğer puanlarındaki düşüşle birlikte düşünülerek FEP sonunda evet düzeyine evrildiği şeklinde okunmalıdır. Aynı şekilde bu konuda bir bilgisi olmadığını hayır işaretleyerek belirten katılımcıların yüzdesinde %15,2 den %2,4 e gerileyen %12,8 lik düşüş de bu cümledendir. (Bir kişinin alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlısı olup olmadığını kolaylıkla anlarım.) (Bir kişinin alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlısı olup olmadığını daha kolay anlayabilecek duruma geldim.) - Son Test Farkı f % Evet 74 22,6 22,6 22, ,9 72,9 72, ,3 Kısmen ,2 62,2 84, ,7 24,7 97, ,5 Hayır 50 15,2 15,2 100,0 8 2,4 2,4 100, ,8 Toplam ,0 100, ,0 100,0 Boş Toplam 3.5. Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığının vücuda olan tüm etkilerini biliyorum. Katılımcıların başlangıçta %31,1 i bir kişinin alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığının vücuda olan tüm etkilerini bildiğini düşünmektedir. Bu oran FEP sonunda %94,5 e çıkmıştır. FEP in katılımcılarda vücuda getirdiği bu %63,4 seviyesindeki olumlu gelişme diğer cevaplarında da izlenmektedir. Bu konuya dair var olan yeterliliklerini %57,6 oranıyla kısmen seçeneğini işaretleyerek tavsif etmiş katılımcıların sayısı %5,2 ye düşmüştür. %52,4 lük bu değişim katılımcıların konuya dair öz yeterlilik algılarının diğer puanlarındaki düşüşle birlikte FEP sonunda evet düzeyine evrildiğini göstermektedir. Aynı şekilde bu konuda bir bilgisi olmadığını hayır işaretleyerek belirten katılımcıların yüzdesinde %11,3 ten %,3 e gerileyen %11,0 lık düşüş de bu kapsamdadır. (Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığının vücuda olan tüm etkilerini biliyorum.) (Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığının vücuda olan etkilerine ait bilgilerim daha nitelikli hâle geldi) - Son Test Farkı f % Evet ,1 31,1 31, ,2 94,5 94, ,4 Kısmen ,6 57,6 88,7 17 5,2 5,2 99, ,4 Hayır 37 11,3 11,3 100,0 1,3,3 100, ,0 Toplam ,0 100, ,7 100,0 Boş 1,3 Toplam ,0 9

10 FEP - Sonuçları 3.6. Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilirim. Katılımcıların ön testte %8,0 ı bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabileceğini ifade etmekteyken bu oran FEP sonunda %84,8 e çıkmıştır. FEP in katılımcılarda vücuda getirdiği %76,8 lik bu olumlu gelişme öncelikle FEP in bilişsel düzeydeki yeterliliği ve başarısı olarak görülebilir. Nitekim katılımcıların bilişsel düzeydeki gelişime dair olumlu kanaatleri diğer seviyelerde de izlenmektedir. Bu konuya dair var olan yeterliliklerini %41,0 oranıyla kısmen düzeyiyle nitelendirmiş katılımcıların sayısı %14,3 e düşmüştür. %26,7 lik bu değişim, diğer puanlarındaki düşüşle birlikte katılımcıların konuya dair öz yeterlilik algılarının FEP sonunda evet düzeyine dönüştüğü şeklinde okunabilir. Aynı şekilde bu konuda bir bilgisi olmadığını hayır işaretleyerek belirten katılımcıların yüzdesinde %51,1 den %,9 a gerileyen %50,2 lik düşüş de bunu desteklemekte, aynı bağlamda bir okuma imkânı vermektedir. (Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilirim.) (Alkol/madde/sağlık/teknoloji/tütün bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilecek duruma geldim.) - Son Test Farkı f % Evet 26 7,9 8,0 8, ,8 84,8 84, ,8 Kısmen ,9 41,0 48, ,3 14,3 99, ,7 Hayır ,9 51,1 100,0 3,9,9 100, ,2 Toplam ,7 100, ,0 100,0 Boş 1,3 Toplam , Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerinin farkındayım. Katılımcıların başlangıçta %16,0 ı alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığı sürecinin ilerleyişindeki dinamiklerin farkında olduğunu düşünmekteyken bu oran FEP sonunda %89,6 ya çıkmıştır. FEP in katılımcılarda vücuda getirdiği bu %73,6 düzeyindeki olumlu gelişmeye benzer bir gelişim diğer cevaplarında da görülmektedir. Bu konuya dair var olan yeterliliklerini %59,5 oranıyla kısmen olarak belirlemiş katılımcıların sayısı %10,1 e düşmüştür. %49,4 düzeyindeki bu değişim katılımcıların konuya dair öz yeterlilik algılarının evet düzeyine çıktığı şeklinde değerlendirilebilir. İlaveten bu konuda bir bilgisi olmadığını hayır işaretleyerek belirten katılımcıların yüzdesinde %24,5 ten %,3 e gerileyen %24,2 lik düşüş de bu değerlendirmeyi destekler mahiyettedir. (Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerinin farkındayım.) (Alkol/madde/sağlık/teknoloji/tütün bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerine dair farkındalığım arttı.) - Son Test Farkı f % Evet 52 15,9 16,0 16, ,3 89,6 89, ,6 Kısmen ,1 59,5 75, ,1 10,1 99, ,4 Hayır 80 24,4 24,5 100,0 1,3,3 100, ,2 Toplam ,4 100, ,7 100,0 Boş 2,6 1,3 Toplam , ,0 10

11 FEP - Sonuçları 3.8. Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklere sahibim. Katılımcıların başlangıçta %10,7 si alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterlilikleri olduğunu ifade etmiştir. Bu durum FEP sonunda %70,3 e çıkmıştır. FEP in katılımcılara kendilerinin değerlendirmelerine göre sağladığı bu %59,6 lık yeterlilik artışı olumlu bir gelişmedir. Var olan yeterliliklerini %43,3 oranıyla kısmen belirlemesinde bulunanların sayısı %26,9 a, başlangıçta hayır değerlendirmesinde bulunanların oranı %46,0 seviyesinden %2,8 e düşmüştür. Her iki düşüş de görüldüğü kadarıyla yeterlilik algısındaki artışa yansımıştır. (Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklere sahibim.) (Alkol/madde/sağlık/teknoloji/tütün bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklerim arttı.) - Son Test Farkı f % Evet 35 10,7 10,7 10, ,1 70,3 70, ,6 Kısmen ,3 43,3 54, ,8 26,9 97, ,4 Hayır ,0 46,0 100,0 9 2,7 2,8 100, ,2 Toplam ,0 100, ,7 100,0 Boş 1,3 Toplam , Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığının tedavisi sürecinde aktif şekilde görev alabilecek durumdayım. Katılımcıların ön testte %31,5 i alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığının tedavisi sürecinde aktif şekilde görev alabilecek durumda olduğunu ifade etmiştir. Bu oran FEP sonunda %73,1 e çıkmıştır. FEP böylece katılımcılarda kendilerinin değerlendirmelerine göre %41,6 lık yeterlilik artışı sağlamıştır. Var olan yeterliliklere dair algılarını %38,8 oranında kısmen düzeyiyle niteleyenler, FEP sonunda %20,5 e düşmüştür. Hayır olarak niteleyenler ise %29,9 den %6,4 e gerilemiştir. Bu oranlar evet cevabındaki artışla paralel düşünüldüğünde katılımcıların alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığının tedavisi sürecinde aktif şekilde görev alabilecek duruma eriştiklerine dair bir nitelik ve yeterlilik artışı algısı/değerlendirmesi anlamında okunabilir. (Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığının tedavisi sürecinde aktif şekilde görev alabilecek durumdayım.) (Alkol/madde/sağlık/teknoloji/tütün bağımlılığının tedavisi sürecinde daha aktif şekilde görev alabilecek duruma geldim.) - Son Test Farkı f % Evet ,4 31,5 31, ,9 73,1 73, ,6 Kısmen ,7 38,8 70, ,4 20,5 93, ,3 Hayır 97 29,6 29,7 100,0 21 6,4 6,4 100, ,3 Toplam ,7 100, ,7 100,0 Boş 1,3 1,3 Toplam , ,0 11

12 FEP - Sonuçları Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunabilirim. Katılımcıların başlangıçta %59,1 i alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunabileceğini ifade etmiştir. FEP sonunda %33,3 lük bir artış olmuş, başlangıçtaki oran %92,4 e çıkmıştır. Bu olumlu gelişme katılımcıların diğerlerinin cevaplarında da izlenmektedir. Bu konuya dair var olan yeterliliklerini %38,1 oranında kısmen düzeyiyle nitelemiş katılımcıların sayısı %7,3 e düşmüştür. Aynı şekilde %2,7 oranında hayır işaretleyerek niteliklerini bu konuda yetersiz gören katılımcıların oranı %,3 e gerilemiştir. (Alkol/madde/teknoloji/tütün bağımlılığı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunabilirim.) (Alkol/madde/sağlık/teknoloji/tütün bağımlılığı konusunda ebeveynlere daha nitelikli önerilerde bulunabilecek duruma geldim.) - Son Test Farkı f % Evet ,1 59,1 59, ,4 92,4 92, ,3 Kısmen ,1 38,1 97,3 24 7,3 7,3 99, ,8 Hayır 9 2,7 2,7 100,0 1,3,3 100,0-8 -2,4 Toplam ,0 100, ,0 100,0 Boş Toplam 12

13 FEP - Sonuçları Ekler Ek 1. ve Öz Değerlendirme Formları Ek 1.1. Sağlık Alanı ve Öz Değerlendirme Formu ÖN TEST SAĞLIKLI YAŞAMA ALANI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıda bazı kişisel bilgileriniz hakkında bilgi almak amacıyla hazırlanmış bir bilgi formu ve Yeşilay Formatör Eğitim Programı öncesinde formatör adayı olduğunuz alana dair kendi durumunuz hakkında bazı değerlendirme ifadeleri yer almaktadır. Sizden beklentimiz kişisel bilgileriniz hakkındaki kısmı eksiksiz doldurmanız ve formda yer alan her bir maddeyi okuyup ne ölçüde katıldığınızı belirtmenizdir. İfadelerin, samimi ve objektif olarak cevaplanması değerlendirmelerin sağlıklı olması açısından son derece önemlidir. Lütfen hiçbir maddeyi cevapsız bırakmayınız. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Adınız, Soyadınız: KİŞİSEL BİLGİLER Cinsiyetiniz Erkek Kadın Yaşınız ve üstü Eğitim Düzeyiniz Lisans Yüksek Lisans Doktora Evet Kısmen Hayır 1 Sağlıklı yaşama prensiplerinin ne olduğuna dair ayrıntılı bilgim var. 2 Sağlıklı yaşama konusunda duyarlıyımdır. 3 Sağlıklı beslenme yollarını biliyorum. 4 Hastalandığımda haklarımın ihlal edilip edilmediğini kolaylıkla anlarım. 5 Sağlıklı giyim kuşam prensiplerini biliyorum. 6 Fiziksel aktivite ve egzersizin faydalarını sıralayabilirim. 7 Sağlık okuryazarlığının öneminin farkındayım. 8 Sağlıklı yaşama konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklere sahibim. 9 Kişisel hijyenime özen gösteririm. 10 Çocuklarının sağlıklı yaşama alışkanlıkları geliştirmelerini sağlama konusunda ebeveynlere önerilerde bulunabilirim. 13

14 FEP - Sonuçları SON TEST SAĞLIKLI YAŞAMA ALANI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıda katılmış olduğunuz Yeşilay Formatör Eğitim Programı sonucunda formatör adayı olduğunuz alana dair edinimleriniz hakkında değerlendirme ifadeleri yer almaktadır. Sizden beklentimiz formda yer alan her bir maddeyi okuyup ne ölçüde katıldığınızı belirtmenizdir. İfadelerin, samimi ve objektif olarak cevaplanması değerlendirmelerin sağlıklı olması açısından son derece önemlidir. Lütfen hiçbir maddeyi cevapsız bırakmayınız. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Evet Kısmen Hayır 1 Sağlıklı yaşama prensiplerinin ne olduğuna dair daha ayrıntılı bilgiler edindim. 2 Sağlıklı yaşama konusunda duyarlılığım arttı. 3 Sağlıklı beslenme yollarına ait farkındalığım arttı. 4 Hastalandığımda haklarımın ihlal edilip edilmediğini daha kolay anlayabilecek duruma geldim. 5 Sağlıklı giyim kuşam prensiplerine ait bilgilerim daha nitelikli hâle geldi. 6 Fiziksel aktivite ve egzersizin faydalarını daha doğru sıralayabilecek duruma geldim. 7 Sağlık okuryazarlığının önemine dair farkındalığım arttı. 8 Sağlıklı yaşama konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliliklerim arttı. 9 Kişisel hijyenime daha bilinçli bir özen gösterecek duruma geldim. 10 Çocuklarının sağlıklı yaşama alışkanlıkları geliştirmelerini sağlama konusunda ebeveynlere daha nitelikli önerilerde bulunabilecek duruma geldim. 14

15 FEP - Sonuçları Ek 1.2. Teknoloji Bağımlılığı Alanı ve Öz Değerlendirme Formu ÖN TEST TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ALANI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıda bazı kişisel bilgileriniz hakkında bilgi almak amacıyla hazırlanmış bir bilgi formu ve Yeşilay Formatör Eğitim Programı öncesinde formatör adayı olduğunuz alana dair kendi durumunuz hakkında bazı değerlendirme ifadeleri yer almaktadır. Sizden beklentimiz kişisel bilgileriniz hakkındaki kısmı eksiksiz doldurmanız ve formda yer alan her bir maddeyi okuyup ne ölçüde katıldığınızı belirtmenizdir. İfadelerin, samimi ve objektif olarak cevaplanması değerlendirmelerin sağlıklı olması açısından son derece önemlidir. Lütfen hiçbir maddeyi cevapsız bırakmayınız. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Adınız, Soyadınız: Cinsiyetiniz KİŞİSEL BİLGİLER Yaşınız Eğitim Düzeyiniz Erkek Kadın ve üstü Lisans Yüksek Lisans Doktora Evet Kısmen Hayır 1 Teknoloji bağımlılığının ne olduğuna dair ayrıntılı bilgim var. 2 Teknoloji bağımlılığına yönelik duyarlıyımdır. 3 Teknoloji bağımlılığının nelerden kaynaklanabileceğini biliyorum. 4 Bir kişinin teknoloji bağımlısı olup olmadığını kolaylıkla anlarım. 5 Teknoloji bağımlılığının insan hayatı üzerindeki etkilerini biliyorum. 6 Teknoloji bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilirim. 7 Teknoloji bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerinin farkındayım. 8 Teknoloji bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklere sahibim. 9 Teknoloji bağımlılığının tedavisi sürecinde aktif şekilde görev alabilecek durumdayım. 10 Teknoloji bağımlılığı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunabilirim. 15

16 FEP - Sonuçları SON TEST TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ALANI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıda katılmış olduğunuz Yeşilay Formatör Eğitim Programı sonucunda formatör adayı olduğunuz alana dair edinimleriniz hakkında değerlendirme ifadeleri yer almaktadır. Sizden beklentimiz formda yer alan her bir maddeyi okuyup ne ölçüde katıldığınızı belirtmenizdir. İfadelerin, samimi ve objektif olarak cevaplanması değerlendirmelerin sağlıklı olması açısından son derece önemlidir. Lütfen hiçbir maddeyi cevapsız bırakmayınız. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Evet Kısmen Hayır 1 Teknoloji bağımlılığının ne olduğuna dair daha ayrıntılı bilgiler edindim. 2 Teknoloji bağımlılığına yönelik duyarlılığım arttı. 3 Teknoloji bağımlılığının nelerden kaynaklanabileceğine dair farkındalığım arttı Bir kişinin teknoloji bağımlısı olup olmadığını daha kolay anlayabilecek duruma geldim. Teknoloji bağımlılığının insan hayatı üzerindeki etkilerine ait bilgilerim daha nitelikli hâle geldi. Teknoloji bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını daha doğru sıralayabilecek duruma geldim. 7 Teknoloji bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerine dair farkındalığım arttı. 8 Teknoloji bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliliklerim arttı Teknoloji bağımlılığının tedavisi sürecinde daha aktif şekilde görev alabilecek duruma geldim. Teknoloji bağımlılığı konusunda ebeveynlere daha nitelikli önerilerde bulunabilecek duruma geldim. 16

17 FEP - Sonuçları Ek 1.3. Tütün Bağımlılığı Alanı ve Öz Değerlendirme Formu ÖN TEST TÜTÜN BAĞIMLILIĞI ALANI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıda bazı kişisel bilgileriniz hakkında bilgi almak amacıyla hazırlanmış bir bilgi formu ve Yeşilay Formatör Eğitim Programı öncesinde formatör adayı olduğunuz alana dair kendi durumunuz hakkında bazı değerlendirme ifadeleri yer almaktadır. Sizden beklentimiz kişisel bilgileriniz hakkındaki kısmı eksiksiz doldurmanız ve formda yer alan her bir maddeyi okuyup ne ölçüde katıldığınızı belirtmenizdir. İfadelerin, samimi ve objektif olarak cevaplanması değerlendirmelerin sağlıklı olması açısından son derece önemlidir. Lütfen hiçbir maddeyi cevapsız bırakmayınız. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Adınız, Soyadınız: Cinsiyetiniz KİŞİSEL BİLGİLER Yaşınız Eğitim Düzeyiniz Erkek Kadın ve üstü Lisans Yüksek Lisans Doktora Evet Kısmen Hayır 1 Tütün bağımlılığının ne olduğuna dair ayrıntılı bilgim var. 2 Tütün bağımlılığına yönelik duyarlıyımdır. 3 Tütün kullanımına başlama nedenlerini biliyorum. 4 Pasif içiciliğin doğurduğu sonuçlar hakkında yeterli bilgiye sahibim. 5 Tütün bağımlılığının vücuda olan tüm etkilerini biliyorum. 6 Tütün bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilirim. 7 Tütün bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerinin farkındayım. 8 Tütün bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklere sahibim. 9 Tütün bağımlılığının tedavisi sürecinde aktif şekilde görev alabilecek durumdayım. 10 Tütün bağımlılığı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunabilirim. 17

18 FEP - Sonuçları SON TEST TÜTÜN BAĞIMLILIĞI ALANI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıda katılmış olduğunuz Yeşilay Formatör Eğitim Programı sonucunda formatör adayı olduğunuz alana dair edinimleriniz hakkında değerlendirme ifadeleri yer almaktadır. Sizden beklentimiz formda yer alan her bir maddeyi okuyup ne ölçüde katıldığınızı belirtmenizdir. İfadelerin, samimi ve objektif olarak cevaplanması değerlendirmelerin sağlıklı olması açısından son derece önemlidir. Lütfen hiçbir maddeyi cevapsız bırakmayınız. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Evet Kısmen Hayır 1 Tütün bağımlılığının ne olduğuna dair daha ayrıntılı bilgiler edindim. 2 Tütün bağımlılığına yönelik duyarlılığım arttı. 3 Tütün kullanımına başlama nedenlerine ait farkındalığım arttı. 4 Pasif içiciliğin doğurduğu sonuçlar hakkındaki bilgilerim daha nitelikli hâle geldi. 5 Tütün bağımlılığının vücuda olan etkilerine ait bilgilerim daha nitelikli hâle geldi. 6 Tütün bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını daha doğru sıralayabilecek duruma geldim. 7 Tütün bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerine dair farkındalığım arttı. 8 Tütün bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliliklerim arttı Tütün bağımlılığının tedavisi sürecinde daha aktif şekilde görev alabilecek duruma geldim. Tütün bağımlılığı konusunda ebeveynlere daha nitelikli önerilerde bulunabilecek duruma geldim. 18

19 FEP - Sonuçları Ek 1.4. Alkol Bağımlılığı Alanı ve Öz Değerlendirme Formu ÖN TEST ALKOL BAĞIMLILIĞI ALANI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıda bazı kişisel bilgileriniz hakkında bilgi almak amacıyla hazırlanmış bir bilgi formu ve Yeşilay Formatör Eğitim Programı öncesinde formatör adayı olduğunuz alana dair kendi durumunuz hakkında bazı değerlendirme ifadeleri yer almaktadır. Sizden beklentimiz kişisel bilgileriniz hakkındaki kısmı eksiksiz doldurmanız ve formda yer alan her bir maddeyi okuyup ne ölçüde katıldığınızı belirtmenizdir. İfadelerin, samimi ve objektif olarak cevaplanması değerlendirmelerin sağlıklı olması açısından son derece önemlidir. Lütfen hiçbir maddeyi cevapsız bırakmayınız. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Adınız, Soyadınız: Cinsiyetiniz KİŞİSEL BİLGİLER Yaşınız Eğitim Düzeyiniz Erkek Kadın ve üstü Lisans Yüksek Lisans Doktora Evet Kısmen Hayır 1 Alkol bağımlılığının ne olduğuna dair ayrıntılı bilgim var. 2 Alkol bağımlılığına yönelik duyarlıyımdır. 3 Alkol kullanımına başlama nedenlerini biliyorum. 4 Bir kişinin alkol bağımlısı olup olmadığını kolaylıkla anlarım. 5 Alkol bağımlılığının vücuda olan tüm etkilerini biliyorum. 6 Alkol bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilirim. 7 Alkol bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerinin farkındayım. 8 Alkol bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklere sahibim. 9 Alkol bağımlılığının tedavisi sürecinde aktif şekilde görev alabilecek durumdayım. 10 Alkol bağımlılığı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunabilirim. 19

20 FEP - Sonuçları SON TEST ALKOL BAĞIMLILIĞI ALANI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıda katılmış olduğunuz Yeşilay Formatör Eğitim Programı sonucunda formatör adayı olduğunuz alana dair edinimleriniz hakkında değerlendirme ifadeleri yer almaktadır. Sizden beklentimiz formda yer alan her bir maddeyi okuyup ne ölçüde katıldığınızı belirtmenizdir. İfadelerin, samimi ve objektif olarak cevaplanması değerlendirmelerin sağlıklı olması açısından son derece önemlidir. Lütfen hiçbir maddeyi cevapsız bırakmayınız. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Evet Kısmen Hayır 1 Alkol bağımlılığının ne olduğuna dair daha ayrıntılı bilgiler edindim. 2 Alkol bağımlılığına yönelik duyarlılığım arttı. 3 Alkol kullanımına başlama nedenlerine ait farkındalığım arttı. 4 Bir kişinin alkol bağımlısı olup olmadığını daha kolay anlayabilecek duruma geldim. 5 Alkol bağımlılığının vücuda olan etkilerine ait bilgilerim daha nitelikli hâle geldi. 6 Alkol bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını daha doğru sıralayabilecek duruma geldim. 7 Alkol bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerine dair farkındalığım arttı. 8 Alkol bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliliklerim arttı Alkol bağımlılığının tedavisi sürecinde daha aktif şekilde görev alabilecek duruma geldim. Alkol bağımlılığı konusunda ebeveynlere daha nitelikli önerilerde bulunabilecek duruma geldim. 20

21 FEP - Sonuçları Ek 1.5. Madde Bağımlılığı Alanı ve Öz Değerlendirme Formu ÖN TEST MADDE BAĞIMLILIĞI ALANI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıda bazı kişisel bilgileriniz hakkında bilgi almak amacıyla hazırlanmış bir bilgi formu ve Yeşilay Formatör Eğitim Programı öncesinde formatör adayı olduğunuz alana dair kendi durumunuz hakkında bazı değerlendirme ifadeleri yer almaktadır. Sizden beklentimiz kişisel bilgileriniz hakkındaki kısmı eksiksiz doldurmanız ve formda yer alan her bir maddeyi okuyup ne ölçüde katıldığınızı belirtmenizdir. İfadelerin, samimi ve objektif olarak cevaplanması değerlendirmelerin sağlıklı olması açısından son derece önemlidir. Lütfen hiçbir maddeyi cevapsız bırakmayınız. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Adınız, Soyadınız: Cinsiyetiniz KİŞİSEL BİLGİLER Yaşınız Eğitim Düzeyiniz Erkek Kadın ve üstü Lisans Yüksek Lisans Doktora Evet Kısmen Hayır 1 Madde bağımlılığının ne olduğuna dair ayrıntılı bilgim var. 2 Madde bağımlılığına yönelik duyarlıyımdır. 3 Madde kullanımına başlama nedenlerini biliyorum. 4 Bir kişinin madde bağımlısı olup olmadığını kolaylıkla anlarım. 5 Madde bağımlılığının vücuda olan tüm etkilerini biliyorum. 6 Madde bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilirim. 7 Madde bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerinin farkındayım. 8 Madde bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklere sahibim. 9 Madde bağımlılığının tedavisi sürecinde aktif şekilde görev alabilecek durumdayım. 10 Madde bağımlılığı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunabilirim. 21

22 FEP - Sonuçları SON TEST MADDE BAĞIMLILIĞI ALANI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıda katılmış olduğunuz Yeşilay Formatör Eğitim Programı sonucunda formatör adayı olduğunuz alana dair edinimleriniz hakkında değerlendirme ifadeleri yer almaktadır. Sizden beklentimiz formda yer alan her bir maddeyi okuyup ne ölçüde katıldığınızı belirtmenizdir. İfadelerin, samimi ve objektif olarak cevaplanması değerlendirmelerin sağlıklı olması açısından son derece önemlidir. Lütfen hiçbir maddeyi cevapsız bırakmayınız. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Evet Kısmen Hayır 1 Madde bağımlılığının ne olduğuna dair daha ayrıntılı bilgiler edindim. 2 Madde bağımlılığına yönelik duyarlılığım arttı. 3 Madde kullanımına başlama nedenlerine ait farkındalığım arttı. 4 Bir kişinin madde bağımlısı olup olmadığını daha kolay anlayabilecek duruma geldim. 5 Madde bağımlılığının vücuda olan etkilerine ait bilgilerim daha nitelikli hâle geldi. 6 Madde bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını daha doğru sıralayabilecek duruma geldim. 7 Madde bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerine dair farkındalığım arttı. 8 Madde bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliliklerim arttı Madde bağımlılığının tedavisi sürecinde daha aktif şekilde görev alabilecek duruma geldim. Madde bağımlılığı konusunda ebeveynlere daha nitelikli önerilerde bulunabilecek duruma geldim. 22

23 FEP - Sonuçları Ek 2. Formatörlerin Eğitime Katıldıkları Alana Göre ve Son Test Sonuçları Ek 2.1. Alkol Bağımlılığı Alanı ve Sonuçları Alkol bağımlılığının ne olduğuna dair ayrıntılı bilgim var. Evet 20 25,6 25,6 25,6 Kısmen 57 73,1 73,1 98,7 Hayır 1 1,3 1,3 100,0 Alkol bağımlılığının ne olduğuna dair daha ayrıntılı bilgiler edindim. Evet 65 83,3 83,3 83,3 Kısmen 13 16,7 16,7 100,0 Alkol bağımlılığına yönelik duyarlıyımdır. Evet 66 84,6 84,6 84,6 Kısmen 10 12,8 12,8 97,4 Hayır 2 2,6 2,6 100,0 Alkol bağımlılığına yönelik duyarlılığım arttı. Evet 76 97,4 97,4 97,4 Kısmen 2 2,6 2,6 100,0 23

24 FEP - Sonuçları Alkol kullanımına başlama nedenlerini biliyorum. Evet 29 37,2 38,7 38,7 Kısmen 46 59,0 61,3 100,0 Toplam 75 96,2 100,0 Boş 3 3,8 Toplam ,0 Alkol kullanımına başlama nedenlerine ait farkındalığım arttı. Evet 72 92,3 92,3 92,3 Kısmen 5 6,4 6,4 98,7 Hayır 1 1,3 1,3 100,0 Bir kişinin alkol bağımlısı olup olmadığını kolaylıkla anlarım. Evet 9 11,5 11,5 11,5 Kısmen 48 61,5 61,5 73,1 Hayır 21 26,9 26,9 100,0 Bir kişinin alkol bağımlısı olup olmadığını daha kolay anlayabilecek duruma geldim. Evet 46 59,0 59,0 59,0 Kısmen 29 37,2 37,2 96,2 Hayır 3 3,8 3,8 100,0 24

25 FEP - Sonuçları Alkol bağımlılığının vücuda olan tüm etkilerini biliyorum. Evet 18 23,1 23,1 23,1 Kısmen 44 56,4 56,4 79,5 Hayır 16 20,5 20,5 100,0 Alkol bağımlılığının vücuda olan etkilerine ait bilgilerim daha nitelikli hâle geldi. Evet 71 91,0 91,0 91,0 Kısmen 7 9,0 9,0 100,0 Alkol bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilirim. Evet 6 7,7 7,7 7,7 Kısmen 27 34,6 34,6 42,3 Hayır 45 57,7 57,7 100,0 Alkol bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilecek duruma geldim. Evet 57 73,1 73,1 73,1 Kısmen 18 23,1 23,1 96,2 Hayır 3 3,8 3,8 100,0 Alkol bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerinin farkındayım. Evet 11 14,1 14,1 14,1 Kısmen 45 57,7 57,7 71,8 Hayır 22 28,2 28,2 100,0 25

26 FEP - Sonuçları Alkol bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerine dair farkındalığım arttı. Evet 65 83,3 84,4 84,4 Kısmen 11 14,1 14,3 98,7 Hayır 1 1,3 1,3 100,0 Toplam 77 98,7 100,0 Boş 1 1,3 Toplam ,0 Alkol bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklere sahibim. Evet 4 5,1 5,1 5,1 Kısmen 31 39,7 39,7 44,9 Hayır 43 55,1 55,1 100,0 Alkol bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklerim arttı. Evet 51 65,4 65,4 65,4 Kısmen 24 30,8 30,8 96,2 Hayır 3 3,8 3,8 100,0 Alkol bağımlılığının tedavisi sürecinde aktif şekilde görev alabilecek durumdayım. Evet 28 35,9 35,9 35,9 Kısmen 20 25,6 25,6 61,5 Hayır 30 38,5 38,5 100,0 26

27 FEP - Sonuçları Alkol bağımlılığının tedavisi sürecinde daha aktif şekilde görev alabilecek duruma geldim. Evet 53 67,9 67,9 67,9 Kısmen 17 21,8 21,8 89,7 Hayır 8 10,3 10,3 100,0 Alkol bağımlılığı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunabilirim. Evet 42 53,8 53,8 53,8 Kısmen 30 38,5 38,5 92,3 Hayır 6 7,7 7,7 100,0 Alkol bağımlılığı konusunda ebeveynlere daha nitelikli önerilerde bulunabilecek duruma geldim. Evet 69 88,5 88,5 88,5 Kısmen 9 11,5 11,5 100,0 27

28 FEP - Sonuçları Ek 2.2. Madde Bağımlılığı Alanı ve Sonuçları Madde bağımlılığının ne olduğuna dair ayrıntılı bilgim var. Evet 32 36,8 36,8 36,8 Kısmen 53 60,9 60,9 97,7 Hayır 2 2,3 2,3 100,0 Toplam ,0 100,0 Madde bağımlılığının ne olduğuna dair daha ayrıntılı bilgiler edindim. Evet 82 94,3 94,3 94,3 Kısmen 4 4,6 4,6 98,9 Hayır 1 1,1 1,1 100,0 Toplam ,0 100,0 Madde bağımlılığına yönelik duyarlıyımdır. Evet 83 95,4 95,4 95,4 Kısmen 4 4,6 4,6 100,0 Toplam ,0 100,0 Madde bağımlılığına yönelik duyarlılığım arttı. Evet 82 94,3 94,3 94,3 Kısmen 4 4,6 4,6 98,9 Hayır 1 1,1 1,1 100,0 Toplam ,0 100,0 28

29 FEP - Sonuçları Madde kullanımına başlama nedenlerini biliyorum. Evet 45 51,7 51,7 51,7 Kısmen 40 46,0 46,0 97,7 Hayır 2 2,3 2,3 100,0 Toplam ,0 100,0 Madde kullanımına başlama nedenlerine ait farkındalığım arttı. Evet 83 95,4 95,4 95,4 Kısmen 3 3,4 3,4 98,9 Hayır 1 1,1 1,1 100,0 Toplam ,0 100,0 Bir kişinin madde bağımlısı olup olmadığını kolaylıkla anlarım. Evet 7 8,0 8,0 8,0 Kısmen 62 71,3 71,3 79,3 Hayır 18 20,7 20,7 100,0 Toplam ,0 100,0 Bir kişinin madde bağımlısı olup olmadığını daha kolay anlayabilecek duruma geldim. Evet 47 54,0 54,0 54,0 Kısmen 35 40,2 40,2 94,3 Hayır 5 5,7 5,7 100,0 Toplam ,0 100,0 Madde bağımlılığının vücuda olan tüm etkilerini biliyorum. Evet 16 18,4 18,4 18,4 Kısmen 58 66,7 66,7 85,1 Hayır 13 14,9 14,9 100,0 Toplam ,0 100,0 29

30 FEP - Sonuçları Madde bağımlılığının vücuda olan etkilerine ait bilgilerim daha nitelikli hâle geldi. Evet 77 88,5 88,5 88,5 Kısmen 9 10,3 10,3 98,9 Hayır 1 1,1 1,1 100,0 Toplam ,0 100,0 Madde bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilirim. Evet 12 13,8 14,0 14,0 Kısmen 37 42,5 43,0 57,0 Hayır 37 42,5 43,0 100,0 Toplam 86 98,9 100,0 Boş 1 1,1 Toplam ,0 Madde bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilecek duruma geldim. Evet 76 87,4 87,4 87,4 Kısmen 11 12,6 12,6 100,0 Toplam ,0 100,0 Madde bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerinin farkındayım. Evet 16 18,4 18,6 18,6 Kısmen 50 57,5 58,1 76,7 Hayır 20 23,0 23,3 100,0 Toplam 86 98,9 100,0 Boş 1 1,1 Toplam ,0 30

31 FEP - Sonuçları Madde bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerine dair farkındalığım arttı. Evet 77 88,5 88,5 88,5 Kısmen 10 11,5 11,5 100,0 Toplam ,0 100,0 Madde bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklere sahibim. Evet 8 9,2 9,2 9,2 Kısmen 41 47,1 47,1 56,3 Hayır 38 43,7 43,7 100,0 Toplam ,0 100,0 Madde bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklerim arttı. Evet 54 62,1 62,8 62,8 Kısmen 28 32,2 32,6 95,3 Hayır 4 4,6 4,7 100,0 Toplam 86 98,9 100,0 Boş 1 1,1 Toplam ,0 Madde bağımlılığının tedavisi sürecinde aktif şekilde görev alabilecek durumdayım. Evet 25 28,7 28,7 28,7 Kısmen 39 44,8 44,8 73,6 Hayır 23 26,4 26,4 100,0 Toplam ,0 100,0 31

32 FEP - Sonuçları Madde bağımlılığının tedavisi sürecinde daha aktif şekilde görev alabilecek duruma geldim. Evet 57 65,5 65,5 65,5 Kısmen 21 24,1 24,1 89,7 Hayır 9 10,3 10,3 100,0 Toplam ,0 100,0 Madde bağımlılığı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunabilirim. Evet 55 63,2 63,2 63,2 Kısmen 30 34,5 34,5 97,7 Hayır 2 2,3 2,3 100,0 Toplam ,0 100,0 Madde bağımlılığı konusunda ebeveynlere daha nitelikli önerilerde bulunabilecek duruma geldim. Evet 79 90,8 90,8 90,8 Kısmen 7 8,0 8,0 98,9 Hayır 1 1,1 1,1 100,0 Toplam ,0 100,0 32

33 FEP - Sonuçları Ek 2.3. Teknoloji Bağımlılığı Alanı ve Sonuçları Teknoloji bağımlılığının ne olduğuna dair ayrıntılı bilgim var. Evet 21 24,7 24,7 24,7 Kısmen 62 72,9 72,9 97,6 Hayır 2 2,4 2,4 100,0 Toplam ,0 100,0 Teknoloji bağımlılığının ne olduğuna dair daha ayrıntılı bilgiler edindim. Evet 83 97,6 97,6 97,6 Kısmen 2 2,4 2,4 100,0 Toplam ,0 100,0 Teknoloji bağımlılığına yönelik duyarlıyımdır. Evet 60 70,6 71,4 71,4 Kısmen 24 28,2 28,6 100,0 Toplam 84 98,8 100,0 Boş 1 1,2 Toplam ,0 Teknoloji bağımlılığına yönelik duyarlılığım arttı. Evet 83 97,6 97,6 97,6 Kısmen 1 1,2 1,2 98,8 Hayır 1 1,2 1,2 100,0 Toplam ,0 100,0 33

34 FEP - Sonuçları Teknoloji kullanımına başlama nedenlerini biliyorum. Evet 36 42,4 42,4 42,4 Kısmen 47 55,3 55,3 97,6 Hayır 2 2,4 2,4 100,0 Toplam ,0 100,0 Teknoloji kullanımına başlama nedenlerine ait farkındalığım arttı. Evet ,0 100,0 100,0 Bir kişinin teknoloji bağımlısı olup olmadığını kolaylıkla anlarım. Evet 27 31,8 31,8 31,8 Kısmen 50 58,8 58,8 90,6 Hayır 8 9,4 9,4 100,0 Toplam ,0 100,0 Bir kişinin teknoloji bağımlısı olup olmadığını daha kolay anlayabilecek duruma geldim. Evet 72 84,7 84,7 84,7 Kısmen 13 15,3 15,3 100,0 Toplam ,0 100,0 Teknoloji bağımlılığının vücuda olan tüm etkilerini biliyorum. Evet 49 57,6 57,6 57,6 Kısmen 35 41,2 41,2 98,8 Hayır 1 1,2 1,2 100,0 Toplam ,0 100,0 34

35 FEP - Sonuçları Teknoloji bağımlılığının vücuda olan etkilerine ait bilgilerim daha nitelikli hâle geldi. Evet ,0 100,0 100,0 Teknoloji bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilirim. Evet 2 2,4 2,4 2,4 Kısmen 37 43,5 43,5 45,9 Hayır 46 54,1 54,1 100,0 Toplam ,0 100,0 Teknoloji bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilecek duruma geldim. Evet 77 90,6 90,6 90,6 Kısmen 8 9,4 9,4 100,0 Toplam ,0 100,0 Teknoloji bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerinin farkındayım. Evet 12 14,1 14,3 14,3 Kısmen 51 60,0 60,7 75,0 Hayır 21 24,7 25,0 100,0 Toplam 84 98,8 100,0 Boş 1 1,2 Toplam ,0 Teknoloji bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerine dair farkındalığım arttı. Evet 78 91,8 91,8 91,8 Kısmen 7 8,2 8,2 100,0 Toplam ,0 100,0 35

36 FEP - Sonuçları Teknoloji bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklere sahibim. Evet 9 10,6 10,6 10,6 Kısmen 36 42,4 42,4 52,9 Hayır 40 47,1 47,1 100,0 Toplam ,0 100,0 Teknoloji bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklerim arttı. Evet 61 71,8 71,8 71,8 Kısmen 23 27,1 27,1 98,8 Hayır 1 1,2 1,2 100,0 Toplam ,0 100,0 Teknoloji bağımlılığının tedavisi sürecinde aktif şekilde görev alabilecek durumdayım. Evet 25 29,4 29,8 29,8 Kısmen 37 43,5 44,0 73,8 Hayır 22 25,9 26,2 100,0 Toplam 84 98,8 100,0 Boş 1 1,2 Toplam ,0 Teknoloji bağımlılığının tedavisi sürecinde daha aktif şekilde görev alabilecek duruma geldim. Evet 64 75,3 75,3 75,3 Kısmen 18 21,2 21,2 96,5 Hayır 3 3,5 3,5 100,0 Toplam ,0 100,0 36

37 FEP - Sonuçları Teknoloji bağımlılığı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunabilirim. Evet 46 54,1 54,1 54,1 Kısmen 38 44,7 44,7 98,8 Hayır 1 1,2 1,2 100,0 Toplam ,0 100,0 Teknoloji bağımlılığı konusunda ebeveynlere daha nitelikli önerilerde bulunabilecek duruma geldim. Evet 80 94,1 94,1 94,1 Kısmen 5 5,9 5,9 100,0 Toplam ,0 100,0 37

38 FEP - Sonuçları Ek 2.4. Tütün Bağımlılığı Alanı ve Sonuçları Tütün bağımlılığının ne olduğuna dair ayrıntılı bilgim var. Evet 31 39,7 40,3 40,3 Kısmen 45 57,7 58,4 98,7 Hayır 1 1,3 1,3 100,0 Toplam 77 98,7 100,0 Boş 1 1,3 Toplam ,0 Tütün bağımlılığının ne olduğuna dair daha ayrıntılı bilgiler edindim. Evet 75 96,2 96,2 96,2 Kısmen 3 3,8 3,8 100,0 Tütün bağımlılığına yönelik duyarlıyımdır. Evet 61 78,2 78,2 78,2 Kısmen 17 21,8 21,8 100,0 Tütün bağımlılığına yönelik duyarlılığım arttı. Evet ,0 100,0 100,0 Tütün kullanımına başlama nedenlerini biliyorum. Evet 42 53,8 53,8 53,8 Kısmen 35 44,9 44,9 98,7 Hayır 1 1,3 1,3 100,0 38

39 FEP - Sonuçları Tütün kullanımına başlama nedenlerine ait farkındalığım arttı. Evet 76 97,4 98,7 98,7 Kısmen 1 1,3 1,3 100,0 Toplam 77 98,7 100,0 Boş 1 1,3 Toplam ,0 Bir kişinin tütün bağımlısı olup olmadığını kolaylıkla anlarım. Evet 31 39,7 39,7 39,7 Kısmen 44 56,4 56,4 96,2 Hayır 3 3,8 3,8 100,0 Bir kişinin tütün bağımlısı olup olmadığını daha kolay anlayabilecek duruma geldim. Evet 74 94,9 94,9 94,9 Kısmen 4 5,1 5,1 100,0 Tütün bağımlılığının vücuda olan tüm etkilerini biliyorum. Evet 19 24,4 24,4 24,4 Kısmen 52 66,7 66,7 91,0 Hayır 7 9,0 9,0 100,0 Tütün bağımlılığının vücuda olan etkilerine ait bilgilerim daha nitelikli hâle geldi. Evet 76 97,4 98,7 98,7 Kısmen 1 1,3 1,3 100,0 Toplam 77 98,7 100,0 Boş 1 1,3 Toplam ,0 39

40 FEP - Sonuçları Tütün bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilirim. Evet 6 7,7 7,7 7,7 Kısmen 33 42,3 42,3 50,0 Hayır 39 50,0 50,0 100,0 Tütün bağımlılığında bağımlılık döngüsü nün basamaklarını sıralayabilecek duruma geldim. Evet 68 87,2 87,2 87,2 Kısmen 10 12,8 12,8 100,0 Tütün bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerinin farkındayım. Evet 13 16,7 16,7 16,7 Kısmen 48 61,5 61,5 78,2 Hayır 17 21,8 21,8 100,0 Tütün bağımlılığı sürecinin ilerleyişinin dinamiklerine dair farkındalığım arttı. Evet 73 93,6 93,6 93,6 Kısmen 5 6,4 6,4 100,0 Tütün bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklere sahibim. Evet 14 17,9 17,9 17,9 Kısmen 34 43,6 43,6 61,5 Hayır 30 38,5 38,5 100,0 40

41 FEP - Sonuçları Tütün bağımlılığını önleme konusunda bir proje hazırlayabilecek yeterliklerim arttı. Evet 64 82,1 82,1 82,1 Kısmen 13 16,7 16,7 98,7 Hayır 1 1,3 1,3 100,0 Tütün bağımlılığının tedavisi sürecinde aktif şekilde görev alabilecek durumdayım. Evet 25 32,1 32,1 32,1 Kısmen 31 39,7 39,7 71,8 Hayır 22 28,2 28,2 100,0 Tütün bağımlılığının tedavisi sürecinde daha aktif şekilde görev alabilecek duruma geldim. Evet 65 83,3 84,4 84,4 Kısmen 11 14,1 14,3 98,7 Hayır 1 1,3 1,3 100,0 Toplam 77 98,7 100,0 Boş 1 1,3 Toplam ,0 Tütün bağımlılığı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunabilirim. Evet 51 65,4 65,4 65,4 Kısmen 27 34,6 34,6 100,0 Tütün bağımlılığı konusunda ebeveynlere daha nitelikli önerilerde bulunabilecek duruma geldim. Evet 75 96,2 96,2 96,2 Kısmen 3 3,8 3,8 100,0 41

42

43

44 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sepetçiler Kasrı, Sirkeci / İstanbul Tel: Faks: Web: tbm.org.tr yaz 2423 e SMS Gönder 5 bağış yap

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) Diyanet İşleri Başkanlığı TBM Uygulayıcı Eğitimi Programı Değerlendirme Raporu 23-26 Kasım 21 Darıca/Kocaeli İÇİNDEKİLER A. Yönetici Özeti 3 B. Ön Test

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU 9 Mart 1 Haziran 215 Türkiye 1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ

Detaylı

YEŞİLAY MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

YEŞİLAY MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI YEŞİLAY MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI MADDE BAĞIMLILIĞI VE MADDE BAĞIMLILARININ KARİYER PLANLAMALARI 20-21 NİSAN 2015 - ANKARA DEĞERLENDİRME RAPORU MADDE BAĞIMLILIĞI VE MADDE BAĞIMLILARININ KARİYER PLANLAMALARI

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KURS NUMARASI : KURS ÖĞRETMENİ :

KURS NUMARASI : KURS ÖĞRETMENİ : KURS NUMARASI KURS ÖĞRETMENİ ÖĞRETİM YILI KURS ÖĞRETMENİNİN CEP TELEFONU E-POSTA ADRESİ MEZUN OLDUĞU OKUL / YIL BRANŞI KURSUN KURSUN ADI KURSUN YERİ BAŞLAMA - BİTİŞ TARİHİ BAŞLAMA - BİTİŞ SAATİ KURS AÇMA

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI ANA HATLARIYLA Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi Arka Plan ve Gerekçeler BİYOLOJİK BAĞIMLILIK SOSYAL TOPYEKUN MÜCADELE

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

TBM ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI KULLANIM YÖNERGESİ

TBM ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI KULLANIM YÖNERGESİ TBM ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI KULLANIM YÖNERGESİ TBM kapsamında öğrenciler için yaş gruplarına göre tasnif edilmiş konulara ait ölçme değerlendirme araçlarına (Ön Test-Son Test) www.tbm.org.tr adresinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ETG.0.65.01.00-604.99-6400 Konu : ThinkQuest Eğitim Portalı Proje Yarışması. 06/04/2009 Bakanlığımız ile Oracle Eğitim Vakfı

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği GENEL CERRAHİ ALANI İLE İLİŞKİLİ DERNEKLER TANITIM FORMU

Türk Cerrahi Derneği GENEL CERRAHİ ALANI İLE İLİŞKİLİ DERNEKLER TANITIM FORMU Türk Cerrahi Derneği GENEL CERRAHİ ALANI İLE İLİŞKİLİ DERNEKLER TANITIM FORMU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lütfen aşağıdaki

Detaylı

ÇANKIRI TİCARET MESLEK LİSESİ EĞİTİMDE KALİTENİN OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMİYLE ARTTIRILMASI VELİ ANKETİ SONUÇLARI

ÇANKIRI TİCARET MESLEK LİSESİ EĞİTİMDE KALİTENİN OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMİYLE ARTTIRILMASI VELİ ANKETİ SONUÇLARI ÇANKIRI TİCARET MESLEK LİSESİ EĞİTİMDE KALİTENİN OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMİYLE ARTTIRILMASI VELİ ANKETİ SONUÇLARI Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen AB Projesi kapsamında okulumuz

Detaylı

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Eğitim Yönetimi. Yıl 1 Sayı : 3 Güz 1995 SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Osman Şahin* Eğitim örgütlerinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde rol oynayan en

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde yapılan ve/ya ODTÜ çalışanları/öğrencileri tarafından yürütülen ve insan katılımcılardan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ ARASINDA GELİŞTİRİLEN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ UYGULAMA PROTOKOLÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ ARASINDA GELİŞTİRİLEN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ UYGULAMA PROTOKOLÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ ARASINDA GELİŞTİRİLEN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ UYGULAMA PROTOKOLÜ Ocak, 2014 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM 26 Nisan 2014 Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans Başvuruları

Detaylı

Anket Hakkında Bilgilendirme

Anket Hakkında Bilgilendirme Anket Hakkında Bilgilendirme Sevgili Öğrenciler; Bu anket, Selçuk Üniversitesi ni sizlerle birlikte ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitesi haline getirme ve geleceği tasarlama çalışmalarımızda bizlere

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU Dosya No 1) :MYK-SHK-... 05/10/2007 tarih ve 26664 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 7/2 Maddesine

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONU BAŞVURU FORMU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONU BAŞVURU FORMU EK- 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONU BAŞVURU FORMU Notlar: a. Cevaplan 10 punto ile elektronik ortamda yazınız ve verilen boşluklarla sınırlı kalmayınız. b. Talep edilen her bir fuar

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

ilim akademisi

ilim akademisi ilim akademisi www.hikmetvakfi.com MİNHÂC İLİM AKADEMİSİ Minhâc İlim Akademisi, Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı nın eğitim projelerinden biridir. Bu program, farklı fakülte ve bölümlerde lisans ve lisansüstü

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

MÜ DAD ONLİ NE Ü YELİ K

MÜ DAD ONLİ NE Ü YELİ K MÜ DAD ONLİ NE Ü YELİ K MÜDAD (Mümessil Dayanışma Derneği) resmi sitesi www.mudad.org, 20 Temmuz 2015 tarihinde yeni yüzüyle yayına başlamıştır. Yeni tasarımı ile birçok yeni özelliği de beraberinde getiren

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır.

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır. Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu Bu bölümde örneği sunulan öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu öğretmen adayının öğretmenlik becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi

Detaylı

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ PROJENİN ADI İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE PROJENİN SAHİBİ BOZKURT ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN SÜRESİ 1 YIL (2015-2016) PROJENİN ÖZETİ Bozkurt

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ

T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ 27 Ocak 2012 ATAUM Cemal Gürsel Caddesi, 06590 Cebeci, Ankara, TÜRKĐYE

Detaylı

5- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİNDE NELER

5- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİNDE NELER 1- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? Saha epidemiyolojisi; toplumun sağlık düzeyini korumak, geliştirmek ve ortaya çıkan tehditleri belirleyip ortadan kaldırmak için güvenilir bilimsel incelemeler

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

VERİ TOPLMA ARAÇLARI

VERİ TOPLMA ARAÇLARI VERİ TOPLMA ARAÇLARI GÖZLEM GÖRÜŞME ANKET ANKET Anket, insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir.

Detaylı

... LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE

... LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE ... LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE MEF Üniversitesi ve MEF Okullarının, lise öğrencileri arasında düzenlediği 26. ULUSLARARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI na okulunuz adına gönderilen proje, Bilim Kurulu Üyelerimiz

Detaylı

5- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİNDE NELER

5- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİNDE NELER 1- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? Saha epidemiyolojisi; toplumun sağlık düzeyini korumak, geliştirmek ve ortaya çıkan tehditleri belirleyip ortadan kaldırmak için güvenilir bilimsel incelemeler

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü PROJE AMAÇLARI AMAÇ 1 Madde Bağımlılığını Önleme Konularında Doğru, Güncel ve Standart Bilgilendirme ve Eğitimlerin Sağlanması AMAÇ 2 Bursa İli Yıldırım

Detaylı

http://kariyer.ieu.edu.tr

http://kariyer.ieu.edu.tr ÖZGEÇMİŞİ ANLAMAK Öncelikle özgeçmişin nedir ve ne işe yarar açıklığa kavuşturalım. Özgeçmiş kim olduğunuzu, eğitim ve deneyimlerinizi içeren iyi sunulmuş bir özettir. Özgeçmişin tek amacı bir staja veya

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

Akut Resusitasyon Araştırmalarında Bilgilendirilmiş Onam Alma - Uluslararası Durum Belirleme Anketi -

Akut Resusitasyon Araştırmalarında Bilgilendirilmiş Onam Alma - Uluslararası Durum Belirleme Anketi - Bu anket çalışması, bir uluslararası araştırma ekibi tarafından bilgilendirilmiş onam alınamayacak kişilerde akut resusitasyon çalışmalarındaki uluslararası kabul edilebilirlik ve düzenleyici durumu tespit

Detaylı

Biyosidal ürünlere yönelik bilgi düzeyi değerlendirme çalışması

Biyosidal ürünlere yönelik bilgi düzeyi değerlendirme çalışması Biyosidal ürünlere yönelik bilgi düzeyi değerlendirme çalışması Dr. Özgür ERDEM Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı) 19 Mart 2014 SUNUM PLANI A. Amaç B. Giriş- Genel

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, yapılacak olan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik,

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Genç Yeşilay Etkinlik Takvimi

Genç Yeşilay Etkinlik Takvimi Genç Yeşilay Etkinlik Takvimi > ETKİNLİK TAKVİMİ AĞUSTOS 2014 Gençlik Komisyonu yıl içerisinde teşkilatlanacağı okulları belirler ve her okulda kiminle çalışacağı listesini hazırlar. Listelerdeki arkadaşlarla

Detaylı

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara 36-72 Aylık Çocukların Sigara Algısı ve Ebeveynlerin Sigara Kullanım Profili Uzm. Dilek Erol Sahillioğlu 02.05.2011 1 Sigara İlk kullanıcıları Aztekler ve Mayalar olduğu tahmin edilen sigaranın geçmişi

Detaylı

( ) 20 ve altı ( ) 21-25 ( ) 26-30 ( ) 31-35 ( ) 36-40 ( ) 41 ve üzeri

( ) 20 ve altı ( ) 21-25 ( ) 26-30 ( ) 31-35 ( ) 36-40 ( ) 41 ve üzeri T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Değerli Katılımcı, Bu anket, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı İnsan Kaynakları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk istismarı anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir.ilk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; spor yöneticisi adaylarının

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? İŞVEREN RAPORU TR-51-12-2012-R3 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ALES Puan Türü Özel Öğrenci (Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Tezsiz Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Tezli Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Doktora) Doktora Yüksek Lisans (Tezsiz II.Öğretim) Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek

Detaylı

«İdealler ve Gerçekler» Araştırması

«İdealler ve Gerçekler» Araştırması «İdealler ve Gerçekler» Araştırması 12 Haziran 2014 GfK 2012 Etik Zirvesi 12 Haziran, 2014 1 Araştırmanın amacı İş dünyası temsilcileri nezdinde «etik» ve «itibar» konularında İDEALLER VE GERÇEKLER arasındaki

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

SATIŞTA KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ

SATIŞTA KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı: Koçluk prensiplerini ve satış yöntemlerini bir arada kullanmak, yaratıcı sorularla ikna yöntemleri geliştirmek, satışı hedeflenen ölçüde ve istikrarlı bir biçimde arttırmak, doğru sorularla

Detaylı

Portföy Yönetimi. Makro Bülten 03/08/2016. Temmuz enflasyonu: Enflasyondan negatif sürpriz geldi. Serkan GÖNENÇLER

Portföy Yönetimi. Makro Bülten 03/08/2016. Temmuz enflasyonu: Enflasyondan negatif sürpriz geldi. Serkan GÖNENÇLER Makro Bülten Temmuz enflasyonu: Enflasyondan negatif sürpriz geldi 03/08/2016 Temmuz ayı TÜFE enflasyonu %1,1 lik beklentimize yakın %1,16 olarak açıklandıysa da, %0,64 lük ortalama piyasa beklentisinin

Detaylı

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU ADI- SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOSYA NUMARASI İLK GÖRÜŞME TARİHİ Çocukla İlgili Genel Bilgiler Hukuki statüsü Suça Sürüklenen Mağdur Tanık Korunmaya

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlama, Çocuk Hakları Bildirgesi gereğince Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır ilkesini işe koşma, Eğitim alanında

Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlama, Çocuk Hakları Bildirgesi gereğince Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır ilkesini işe koşma, Eğitim alanında 1.Ücretsiz Okulöncesi Eğitim Günleri Projesi Uzm. Dilek EROL Projenin Amacı Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlama, Çocuk Hakları Bildirgesi gereğince Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır ilkesini işe

Detaylı

PATOLOJİ PREANALİTİK SÜREÇTE TETKİK İSTEK FORMU: KLİNİSYEN İLGİ VE ALGI DÜZEYİ

PATOLOJİ PREANALİTİK SÜREÇTE TETKİK İSTEK FORMU: KLİNİSYEN İLGİ VE ALGI DÜZEYİ PATOLOJİ PREANALİTİK SÜREÇTE TETKİK İSTEK FORMU: KLİNİSYEN İLGİ VE ALGI DÜZEYİ Muratcan Metin, Halide Nur Ürer, Nural Önen YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Dr. Hülya BAL

etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Dr. Hülya BAL etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Dr. Hülya BAL etwinning Avrupa Okulları İçin Ağ etwinning faaliyeti, Avrupa ülkelerinde yaşayan öğretmen ve öğrencilerin, internet aracılığıyla herhangi bir konu

Detaylı

EK 1- Staj Başvuru Formu

EK 1- Staj Başvuru Formu EK 1- Staj Başvuru Formu Sayın İlgili, Aşağıda bilgileri verilen öğrencimizin mezun olabilmesi için Bölümümüz Lisans Öğretim Planında yer alan ve 25 iş günü olan stajını yapması gerekmektedir. Adı geçen

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİR FİKRİM VAR LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR FİKRİM VAR PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA KILAVUZU 1 KAYSERİ 2014 İçindekiler 1. BÖLÜM...3 1. ÇALIŞMANIN

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMANIN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ PROJESİ NDEN (OKGEP) NE ÖĞRENDİK?

OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMANIN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ PROJESİ NDEN (OKGEP) NE ÖĞRENDİK? OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMANIN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ PROJESİ NDEN (OKGEP) NE ÖĞRENDİK? Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU Ankara Üniversitesi Arş. Gör. Dr. Şeyda

Detaylı

Tüm Sınıflar/Tüm Branşlar TELEFON

Tüm Sınıflar/Tüm Branşlar TELEFON TRABZON EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2016 BAŞVURU FORMU 1. Üç bölümden oluşan başvuru formunu Times New Roman 12 punto ile elektronik ortamda madde numaraları altında yer alan boşlukları, açıklamaları dikkate

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015 2015 Peryön ve Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Çalışan Devir Oranı Araştırması - 2014 İçindekiler o Araştırma Hakkında 3 o Katılımcı

Detaylı

Prof. Dr. Alipaşa Ayas Bilkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi EPDAD: Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Prof. Dr. Alipaşa Ayas Bilkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi EPDAD: Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Prof. Dr. Alipaşa Ayas Bilkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi EPDAD: Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Türkiye de Akreditasyon ve Öğretmen Eğitimi 1999 da TÜRKAK bir yasayla kuruldu

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Değerli Katılımcı, Bu anket, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı İnsan Kaynakları

Detaylı

MAKALE BAġLIĞI. Makale Yazarı 1, Makale Yazarı 2, Makale Yazarı 3, Makale Yazarı 4

MAKALE BAġLIĞI. Makale Yazarı 1, Makale Yazarı 2, Makale Yazarı 3, Makale Yazarı 4 MAKALE BAġLIĞI Makale Yazarı 1, Makale Yazarı 2, Makale Yazarı 3, Makale Yazarı 4 Anahtar Kelimeler Anahtar Kelime 1 Anahtar Kelime 2 Anahtar Kelime 3 Anahtar Kelime 4 Anahtar Kelime 5 Özet Makalenin Özeti

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA SOSYAL HİZMET GEREKSİNİMLERi VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM DİYALİZ TEKNİKERİ SEMA KAYA

HEMODİYALİZ HASTALARINDA SOSYAL HİZMET GEREKSİNİMLERi VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM DİYALİZ TEKNİKERİ SEMA KAYA HEMODİYALİZ HASTALARINDA SOSYAL HİZMET GEREKSİNİMLERi VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM DİYALİZ TEKNİKERİ SEMA KAYA Kronik böbrek yetmezliği; hastalarda ruhsal, psikososyal ve ekonomik sorunlara yol açması sosyal

Detaylı

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Ömer Halisdemir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi alarak eğitim-öğretime

Detaylı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Sürdürülebilir Marka Şehir: İzmir Araştırması ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Araştırmanın Amacı İzmir in sürdürülebilirlik konusunda bir marka şehir olması yolunda İzmir de yapılan / yapılması

Detaylı

BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI

BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI ÜLKEMİZDE MEVCUT DURUM TOÇBİ Fazla Kilolu %14.5 Obez % 6.5 COSI- TR-2013 Fazla Kilolu % 14.2 Obez % 8.3 o TBSA-2010 (6-18 yaş grubu) Fazla Kilolu % 14.3 Obez % 8.2 29.09.2010

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 1074 kişi katılmıştır 1074 kişinin 747 si öğrenci, 159 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwe rtyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui opgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopg Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu üasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasd

Detaylı

REHBERLİK DERSLERİ. 5.Sınıflarda, öğrencilerin farklı engellere sahip insanlarla daha iyi ilişkiler kurabilme ve onları daha iyi

REHBERLİK DERSLERİ. 5.Sınıflarda, öğrencilerin farklı engellere sahip insanlarla daha iyi ilişkiler kurabilme ve onları daha iyi HAZIRLIK GRUBU bilişsel gelişimini destekleyici renkli noktalar etkinliği yapıldı. Tangram,hafıza kartları REHBERLİK DERSLERİ ARALIK AYI 5.Sınıflarda, öğrencilerin farklı engellere sahip insanlarla daha

Detaylı

MÜŞTERİ TEMAS ANKETİ SORU FORMU

MÜŞTERİ TEMAS ANKETİ SORU FORMU Müşteriye gidecek olan email body si: Sayın, MÜŞTERİ TEMAS ANKETİ SORU FORMU 0649002036300014 Mersis no.lu Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. nin Çağrı Merkezi ile irtibata geçmiş bulunuyorsunuz. Bu süreçte yaşadığınız

Detaylı

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 KÜNYE Proje Adı Araştırma Sahibi Araştırma Evreni Adayların Dershane Algısı Araştırması İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Türkiye de üniversiteye

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI PİLOT UYGULAMA SÜRECİ

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI PİLOT UYGULAMA SÜRECİ TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI PİLOT UYGULAMA SÜRECİ TBM BİLGİ: Türkiye Yeşilay Cemiyeti, tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Günlük Strateji Notu 17.04.2017 Tahvil: A.B.D. tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin sürmesinde, Kuzey Kore ye ilişkin artan tedirginliğin ve Fransa da 23 Nisan da ilk tur oylaması yapılacak cumhurbaşkanlığı

Detaylı

TEDMER Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı Etik Barometre Araştırması Nisan 2007 ERA Research & Consultancy Araştırma Hakkında Bilgi Araştırmanın amacı Araştırmanın yöntemi Etiğe ilişkin değişimi, verilere

Detaylı