T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ 27 Ocak 2012 ATAUM Cemal Gürsel Caddesi, Cebeci, Ankara, TÜRKĐYE Tel:0 (312) Faks: 0 (312) E-Posta: 1

2 Anket çalışması kapsamında 1 Eylül 30 Kasım 2011 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nda AB işleri ile ilgilenen toplam 262 kişiye anket uygulanmış ve ayrıca 20 üst düzey mülakat gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması ve anket analizleri Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından gerçekleştirilmiştir. Anket soruları, başında ATAUM Müdürü Prof. Dr. Çağrı Erhan ın bulunduğu ve Yrd.Doç.Dr. Hatice Yazgan ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi ve ATAUM AB Uzmanı Erhan Akdemir den oluşan grup tarafından hazırlanmıştır. 1 - Kurumu Adalet Bakanlığı 12 4,6 Avrupa Birliği Bakanlığı ,4 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 18 6,9 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14 5,3 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 6 2,3 Ekonomi Bakanlığı 4 1,5 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 33 12,6 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 15 5,7 Đçişleri Bakanlığı 4 1,5 Maliye Bakanlığı 12 4,6 Sağlık Bakanlığı 15 5,7 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 18 6,9 Ankete katılanların %42 si Avrupa Birliği Bakanlığı çalışanıdır. Bunu %12,6 ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı takip etmektedir. Ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gelmektedir. 2

3 2 - Ünvan AB Uzmanı 79 30,2 AB Uzman Yardımcısı 48 18,3 AB Đşleri Uzmanı 29 11,1 AB Đşleri Uzman Yardımcısı 64 24,4 Daire Başkanı 7 2,7 Dış Ticaret Uzman Yardımcısı 4 1,5 APK Uzmanı 1,4 Uzman 5 1,9 Hakim 12 4,6 Mühendis 2,8 Ulaştırma ve Haberleşme Uzm. Yrd 1,4 Mütercim 10 3,8 3

4 Ankete katılanların %41,3 ü AB ve AB işleri uzmanıdır. AB ve AB işleri uzman yardımcıları tüm anket katılımcılarının %42,37 sini oluşturmaktadır. Tüm AB (işleri) uzman ve uzman yardımcıları %84 lük bir oranı oluşturmaktadır. 3 - Mezun olduğu fakülte Siyasal Bilgiler 51 19,5 Đktisadi ve Đdari Bilimler ,9 Mühendislik 37 14,1 Hukuk 28 10,7 Diğer 44 16,8 Ankete katılanların %58,4 ü Siyasal Bilgiler ve Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi mezunudur. 4

5 4 - Mezun olduğu bölüm Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 29 11,1 Çalışma Ekonomisi 82 31,3 Çevre Mühendisi 37 14,1 Eğitim bilimleri 30 11,5 Eğitim Teknolojileri 1,4 Gıda Mühendisliği 1,4 Đktisat 2,8 Đnşaat Mühendisliği 1,4 Đşletme 1,4 Kamu yönetimi 1,4 Makine Mühendisliği 1,4 Maliye 1,4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 24 9,2 5

6 Uluslararası Đlişkiler 22 8,4 Ziraat Mühendisliği 1,4 Hukuk 28 10,7 Ankete katılanların %31,3 ü Çalışma ekonomisi bölümü mezunudur. %14,1 i Çevre Mühendisi, %11,5 i Eğitim bilimleri, %11,1 i Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, %9,2 si Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, %8,4 ü ise Uluslararası Đlişkiler bölümü mezundur. Ankete katılanların 5 - Yaş grubu , ,9 6

7 ,9 Topla ,0 m Ankete katılanların %80,2 si yaş arasındadır. %17,9 luk bir oranda yaş arası katılımcı mevcuttur. 6 - Eğitim düzeyi Lisans ,0 Yüksek Lisans ,1 Doktora 18 6,9 7

8 Katılımcıların % 45,i lisans, %48;1 i yüksek lisans, %6,9 u doktora mezunudur. 7 - İş deneyimi Toplamlı Yüzde 1-5 yıl ,3 44, yıl 87 33,2 77, yıl 38 14,5 92, yıl 16 6,1 98,1 21 yıl ve üstü 5 1,9 100,0 Katılımcıların %44 ü 1 5 yıl arası iş deneyimine sahiptir. %33,2 oranında katılımcının 6-10 yıllık iş deneyimi vardır. Katılımcıların %14,5 i yıllık iş deneyimine sahiptir. 8

9 8 - İş deneyim geçmişi Đlk işi ,9 Kamu tecrübesi var 98 37,4 Özel sektör tecrübesi var 60 22,9 Diğer 2,8 Katılımcıların %38,9 u mevcut işlerinin ilk işleri olduğunu belirtmişlerdir. %37 4 ünün kamu tecrübesi, %22,9 unun özel sektör tecrübesi bulunmaktadır. 9

10 9 - Cinsiyet Kadın ,5 Erkek ,5 Ankete katılanların kadın ve erkek dağılımı sırasıyla %48 ve %51 5 tur. 10

11 10 - Türkiye nin AB sürecini destekliyor musunuz? Evet ,8 Hayır 11 4,2 Evet, ancak şartların değişmesine bağlı 74 28,2 Hayır, ancak şartların değişmesine bağlı 2,8 Katılımcıların %66;8 i Türkiye nin AB üyeliğini desteklemekte, %28,2 si şartlı evet cevabını vermektedir. Katılımcıların toplamda %5 i Hayır ve Şartlı hayır yanıtını vermişlerdir. 11

12 11 - İşe girdikten sonra AB ye ilişkin tutumunuz ne şekilde değişti? Olumlu anlamda değişti ,7 Olumsuz anlamda değişti 26 9,9 Değişmedi ,6 Fikrim yok 2,8 Katılımcıların %49;6 sı AB konularıyla ilgili çalışmaya başladıktan sonra AB ye ilişkin tutumlarında olumlu ya da olumsuz bir değişiklik olmadığını belirtmişlerdir. %39,7 si ise olumlu anlamda değişiklik olduğunu belirtmiştir. 12

13 12 - AB konusunda çalışmayı kariyeriniz açısından bir artı puan olarak görüyor musunuz? Evet, görüyorum ,5 Hayır, görmüyorum 26 9,9 Farketmez 24 9,2 Fikrim yok 1,4 AB konusunda çalışmayı kariyeriniz açısından bir artı puan olarak görüyor musunuz? Sorusuna katılımcıların %80,5 i Evet, görüyorum şeklinde yanıt vermişlerdir. Katılımcıların %9,9 u ise Hayır, görmüyorum şeklinde görüş belirtmişlerdir. Anket katılımcılarının %9,2 si ise Farketmez cevabını vermişledir. Bu soruya %0,4 oranında da Fikrim yok yanıtı alınmıştır. 13

14 13 - Bu işe başvurmada sizi motive eden neydi? Diğer 8 3,05 AB- Türkiye ilişkilerine ,95 katkıda bulunma AB- Türkiye ilişkilerine 12 4,58 katkıda bulunma-maaş ve iyi olanaklar Maaş ve iyi olanaklar 53 20,23 Seçeneksizlik 21 8,02 Tesadüf 45 17,18 Bu soruya katılımcıların % 46,9 u AB- Türkiye ilişkilerine katkıda bulunma şeklinde cevap vermişlerdir. Maaş ve iyi olanaklar şeklinde görüş bildirenlerin oranı ise %20,2 dir. Soruya 14

15 Tesadüfi biçiminde yanıt verenlerin oranı %17,2, Seçeneksizlik şeklinde yanıt verenlerin oranı ise %8 dir. AB- Türkiye ilişkilerine katkıda bulunma-maaş ve iyi olanaklar yanıtını verenlerin oranı ise %4,6 dır Kariyerinize AB alanında devam etmek istiyor musunuz? Evet ,5 Hayır 38 14,5 Fikrim yok 42 16,0 Kariyerinize AB alanında devam etmek istiyor musunuz? Sorusuna katılımcıların %69,5 i Evet, % 16 sı Fikrim yok, %14,5 i ise Hayır şeklinde yanıtlar vermişlerdir. 15

16 15 - Farklı bir iş arıyor musunuz/imkanınız olsa iş değiştirir misiniz? Evet, arıyorum 54 20,6 Hayır, aramıyorum ancak imkânım olsa iş değiştiririm ,8 Diğer 75 28,6 Bu soruya Hayır, aramıyorum ancak imkânım olsa iş değiştiririm diyenlerin oranı %50,8 dir. Soruya Diğer şeklinde cevap verenlerin oranı %28,6, Evet, arıyorum biçiminde yanıt verenlerin oranı ise %20,6 dır. 16

17 16 - Neden farklı bir iş arıyor ya da imkanınız olsa iş değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Toplamlı Yüzde Đş Aramıyorum 92 35,1 35,1 Maaş ve diğer koşulların iyi olmaması 84 32,1 67,2 Maaş ve diğer koşulların iyi olmaması-kurum içi sorunlar 9 3,4 70,6 Türkiye nin AB sürecine inancımın olmaması 6 2,3 72,9 Kurum içi sorunların olması 29 11,1 84,0 Diğer 42 16,0 100,0 Neden farklı bir iş arıyor ya da imkanınız olsa iş değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Sorusuna Đş aramıyorum yanıtını verenlerin oranı %35,1 dir. Bu oranı %32,1 ile Maaş ve diğer koşulların iyi olmaması takip etmektedir. Katılımcıların %16 sı Diğer yanıtını vermişledir. Anket katılımcılarının %11,1 i ise bu soruya Kurum içi sorunların olması şeklinde cevap vermişlerdir. Katılımcıların %3,4 ü Maaş ve diğer koşulların iyi olmaması- 17

18 Kurum içi sorunlar biçiminde görüş belirtmiştir. Bu soruya Türkiye nin AB sürecine inancımın olmaması biçiminde cevap verenlerin oranı ise %2,3 dür Türkiye-AB arasındaki sorunlar iş motivasyonunuzu etkiliyor mu? Evet, etkiliyor 98 37,4 Hayır, etkilemiyor ,0 Fikrim yok 9 3,4 Diğer 3 1,1 Türkiye-AB arasındaki sorunlar iş motivasyonunuzu etkiliyor mu? Sorusuna katılımcıların %58 i Hayır, etkilemiyor cevabını vermişlerdir. Bu soruya Evet, etkiliyor yanıtını verenlerin oranı ise %37,4 dür. Bu soruya %3,4 oranında Fikrim yok, %1,1 oranında da Diğer yanıtları alınmıştır. 18

19 18 - Amirleriniz sizi iş ve AB süreci konusunda motive ediyor mu? Evet, motive ediyor 88 33,6 Hayır, motive etmiyor 77 29,4 Kısmen motive ediyor 84 32,1 Fikrim yok 13 5,0 Bu soruya Evet, motive ediyor cevabını verenlerin oranı %33,6 dır. Kısmen motive ediyor yanıtını verenlerin oranı %32,1, Hayır, motive etmiyor yanıtını verenlerin oranı ise % 29,4 dür. Bu soruya Fikrim yok şeklinde yanıt verenlerin oranı ise %5 dir. 19

20 19 - Amirleriniz sizi AB sürecine katkılarınız konusunda takdir ediyor mu? Evet, takdir ediyor 77 29,4 Hayır, takdir etmiyor 68 26,0 Ara sıra takdir ediyor 73 27,9 Fikrim yok 40 15,3 Diğer 4 1,5 Amirleriniz sizi AB sürecine katkılarınız konusunda takdir ediyor mu? Sorusuna Evet, takdir ediyor şeklinde yanıt verenlerin oranı %29,4 dür. Katılımcıların %27,9 u Ara sıra takdir ediyor, %26 sı Hayır, takdir etmiyor şeklinde görüş bildirmişlerdir. Katılımcılardan %15,3 ü Fikrim yok, %1,5 i ise Diğer yanıtlarını vermişlerdir 20

21 20 - AB konusunda çalışanların ortak bir ideal-türkiye nin AB üyeliği için bir dayanışma ruhu olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, var 28 10,7 Hayır, yok ,4 Kısmen var ,7 Fikrim yok 19 7,3 Türkiye nin AB üyeliği için bir dayanışma ruhu olduğunu düşünüyor musunuz? Sorusuna katılımcıların %42,4 ü Hayır, yok şeklinde yanıt vermişlerdir. Bu soruya Kısmen var şeklinde yanıt verenlerin oranı %39,7 dir. Bu oranı %10,7 ile Evet, var cevabı takip etmektedir. Katılımcıların %7,3 ü ise bu soruya Fikrim yok şeklinde görüş bildirmişlerdir. 21

22 21 - İş yükünüz ağır mı? Hayır, ağır değil 25 9,5 Evet, ağır 56 21,4 Üstesinden gelinebilecek düzeyde ,8 Zaman zaman ağır olabiliyor 70 26,7 Fikrim yok 4 1,5 Đş yükünüz ağır mı? sorusuna anket katılımcılarının %9,5 i Hayır, ağır değil, %21 4 ü Evet, ağır, %40,8 i Üstesinden gelinebilecek düzeyde, %26,7 si Zaman zaman ağır olabiliyor, %1,5 i ise Fikrim yok cevabını vermiştir. 22

23 22 - Çalıştığınız kuruma kurumsal bağlılık hissediyor musunuz? Evet, hissediyorum ,1 Hayır, hissetmiyorum 91 34,7 Fikrim yok 32 12,2 Çalıştığınız kuruma kurumsal bağlılık hissediyor musunuz? Sorusuna katılımcıların %53,1 i evet, hissediyorum yanıtını vermiştir. Bu soruya Hayır, hissetmiyorum şeklinde yanıt verenlerin oranı ise %34,7 dir. Soruya %12,2 lik bir oranla da Fikrim yok cevabı verilmiştir. 23

24 23 - Çalıştığınız AB biriminin hiyerarşik olarak önemsendiğini/önemsenmediğini düşünüyor musunuz? Önemsendiğini düşünüyorum 80 30,5 Önemsenmediğini düşünüyorum 89 34,0 Kısmen önemsendiğini düşünüyorum 82 31,3 Fikrim yok 11 4,2 Çalıştığınız AB biriminin hiyerarşik olarak önemsendiğini/önemsenmediğini düşünüyor musunuz? sorusuna en yüksek oranlı yanıt % 34 ile Önemsenmediğini düşünüyorum olmuştur. Bu oranı %31,3 ile Kısmen önemsendiğini düşünüyorum takip etmektedir. Önemsendiğini düşünüyorum diyenlerin oranı ise %30,5 dir. Soruya % 4,2 oranında da Fikrim yok yanıtı gelmiştir. 24

25 24 - Çalıştığınız konu ile ilgili yeteneklerinizi geliştirme isteği duyuyor musunuz? Bunun için teşvik ediliyor musunuz? Evet, duyuyorum ve teşvik ediliyorum ,0 Evet, duyuyorum ancak teşvik edilmiyorum 96 36,6 Hayır duymuyorum 17 6,5 Fikrim yok 16 6,1 Diğer 2,8 Bu soruya %50 oranında Evet, duyuyorum ve teşvik ediliyorum cevabı gelmiştir. %36,6 oranında ise Evet, duyuyorum ancak teşvik edilmiyorum yanıtı alınmıştır. Soruya Hayır duymuyorum şeklinde yanıt verenlerin oranı %6,5, Fikrim yok şeklinde yanıt verenlerin oranı %6,1 dir. %0,8 oranında da Diğer yanıtı bulunmaktadır. 25

26 25 - AB konusunda çalışan kişiler arasında sosyal etkileşim imkânı var mı? Kurum içi ve kurum dışı etkileşim imkânı var 69 26,3 Kurum içi ve kurum dışı etkileşim imkânı yok 31 11,8 Kısmen var ,8 Fikrim yok 20 7,6 Diğer 9 3,4 AB konusunda çalışan kişiler arasında sosyal etkileşim imkânı var mı? şeklindeki bu soruya ait en yüksek oran %50,8 ile Kısmen var cevabına aittir. Bu cevabı %26,3 ile Kurum içi ve kurum dışı etkileşim imkânı var yanıtı takip etmektedir. Kurum içi ve kurum dışı etkileşim imkânı yok diyen katılımcıların oranı ise %11,8 dir. Soruya, %7,6 oranında Fikrim yok, %3,4 oranında ise Diğer yanıtları verilmiştir. 26

27 26 - AB uzmanları ile kurum içindeki diğer çalışanlar arasında bir farklılık/çekişme var mı? Var 74 28,2 Yok 57 21,8 Kısmen var 64 24,4 Zaman zaman var 28 10,7 Fikrim yok 37 14,1 Diğer 2,8 Bu soruyu Var şeklinde yanıtlayanların oranı %28,2 dir. Soruya, %24,4 oranında ise Kısmen var cevabı alınmıştır. Soruya, Yok biçiminde cevap verenlerin oranı %21,4 dür. Katılımcıların %14,1 i Fikrim yok, %10,7 si ise Zaman zaman var şeklinde yanıtlar vermişlerdir. Bu soruda %0,8 oranında da Diğer yanıtı bulunmaktadır. 27

28 27 - Kurumunuz ile AB konusuyla ilgilenen diğer kurumlar arasında bir çekişme var mı? Hayır, yok 57 21,8 Evet, var 55 21,0 Kısmen var ,9 Fikrim yok 47 17,9 Diğer 1,4 Katılımcıların %38,9 u Kurumunuz ile AB konusuyla ilgilenen diğer kurumlar arasında bir çekişme var mı? Sorusuna Kısmen var yanıtını vermiştir. Bu soruyu Hayır, yok şeklinde cevaplayanların oranı ise %21,8 dir. Katılımcıların %21 i ise Evet, var şeklinde görüş belirtmişlerdir. Bu soruya ayrıca %17,9 oranında da Fikrim yok yanıtı gelmiştir. %0,4 oranı ise Diğer yanıtına aittir. 28

29 28 - Avrupa Birliği Bakanlığı nın AB ile ilgilenen diğer kurumlar arasındaki koordinasyon görevini layıkıyla yerine getirdiğini düşünüyor musunuz? Evet, getiriyor ,9 Hayır, getirmiyor 55 21,0 Kısmen getiriyor 80 30,5 Fikrim yok 25 9,5 Avrupa Birliği Bakanlığı nın AB ile ilgilenen diğer kurumlar arasındaki koordinasyon görevini layıkıyla yerine getirdiğini düşünüyor musunuz? Başlıklı bu soruya Evet, getiriyor şeklinde yanıt verenlerin oranı %38,9 dur. Kısmen getiriyor diyenlerin oranı %30,5 dir. Katılımcıların % 21 i ise Hayır, getirmiyor görüşünü belirtmişlerdir. Bu soruya Fikrim yok şeklinde yanıt verenlerin oranı ise % 9,5 dir. 29

30 29 - İşinizde yükselme kanalları açık mı? Evet 96 36,6 Hayır ,6 Fikrim yok 57 21,8 Katılımcıların bu soruya verdikleri en yüksek oranlı yanıt %41,6 ile Hayır yanıtıdır. Bu soruyu Evet biçiminde yanıtlayan katılımcıların oranı ise %36,6 dır. Soruya Fikrim yok cevabını verenlerin oranı da %21,8 dir. 30

31 30 - Kurumunuzda karar alma sürecinin bir parçası mısınız? Evet 32 12,2 Hayır ,5 Kısmen 86 32,8 Fikrim yok 17 6,5 Kurumunuzda karar alma sürecinin bir parçası mısınız? Başlıklı bu soruya katılımcıların %48,5 i Hayır demişlerdir. Bu soruya Kısmen diyenlerin oranı %32,8 dir. Katılımcıların %12,2 si ise Evet şeklinde görüş belirtmişlerdir. Bu soruda Fikrim yok diyenlerin oranı da %6,5 dir. 31

32 31 - Bu işi yaparken kendinizi önemli hissediyor musunuz? Evet ,9 Hayır ,5 Fikrim yok 33 12,6 Bu işi yaparken kendinizi önemli hissediyor musunuz? Sorusuna katılımcıların %43,9 u Evet, %43,5 i de Hayır şeklinde yanıt vermişlerdir. % 12,6 lık oran ise Fikrim yok cevabına aittir. 32

33 32 - Türkiye nin AB ye üye olmasını istiyor musunuz? Evet ,2 Hayır 24 9,2 Fikrim yok 20 7,6 Türkiye nin AB ye üye olmasını istiyor musunuz? Sorusuna katılımcıların %83,2 si Evet yanıtını vermiştir. Hayır yanıtının oranı ise %9,2 dir. Katılımcıların %7,6 sı ise Fikrim yok şeklinde görüş bildirmişlerdir. 33

34 33 - Sizce Türkiye AB ye ne zaman tam üye olabilir? Toplamlı Yüzde 5-10 yıl 77 29,4 29, yıl ,2 70,6 20 yıldan fazla 35 13,4 84,0 Hiçbir zaman 42 16,0 100,0 Sizce Türkiye AB ye ne zaman tam üye olabilir? Şeklindeki bu soruya katılımcıların %41,2 si yıl içinde görüşünü savunmuşlardır yıl içinde diyenlerin oranı ise %29,4 dur. 20 yıldan fazla görüşünü benimseyenlerin oranı ise %13,4 dür. Katılımcıların %16 sı da Hiçbir zaman şeklinde yanıt vermişlerdir. 34

35 34 Sizce AB Türkiye ye karşı güvenilir ve samimi davranıyor mu? Evet 17 6,5 Hayır ,2 Fikrim yok 14 5,3 Katılımcılar Sizce AB Türkiye ye karşı güvenilir ve samimi davranıyor mu? Sorusuna %88,2 lik bir oranla Hayır yanıtını vermişlerdir. Bu soruyu Evet şeklinde değerlendirenlerin oranı ise %6,5 dir. Soruya Fikrim yok biçiminde yanıt verenlerin oranı ise %5,3 dür. 35

36 35 - Türkiye AB ilişkilerinde sizce en büyük sorun nedir? Kıbrıs sorunu 45 17,18 Türkiye nin yapısal sorunları 30 11,45 Din ve kimlik farklılığı 72 27,48 Demokrasi ve insan hakları konusunda Türkiye nin eksiklikleri 21 8,02 AB ülkelerinin samimiyetsiz davranması 49 18,70 AB ülkelerinin kendi iç sorunlarına odaklanması ve üye ülkeler arasındaki 34 12,98 görüş farklılıkları Diğer 11 4,20 Katılımcıların %27,48 i Türkiye AB ilişkilerindeki en büyük sorunu Din ve kimlik farklılığı olarak yanıtlamışlardır. Anket katılımcılarının %18 70 i bu soruya AB ülkelerinin samimiyetsiz davranması, %17,18 i Kıbrıs sorunu, %12,98 i AB ülkelerinin kendi iç 36

37 sorunlarına odaklanması ve üye ülkeler arasındaki görüş farklılıkları şeklinde cevap vermişlerdir. Bu soruya Türkiye nin yapısal sorunları biçiminde yanıt verenlerin oranı %11,45 dir. Demokrasi ve insan hakları konusunda Türkiye nin eksiklikleri diyenlerin oranı %8,02 dir. Bu soruya %4,20 oranında da Diğer yanıtı alınmıştır AB üyelik süreci, çalıştığınız kurumun daha etkin/verimli hale gelmesine katkı yapmış mıdır? Evet ,0 Hayır 25 9,5 Kısmen 62 23,7 Fikrim yok 10 3,8 Katılımcıların %63 ü bu soruya Evet şeklinde cevap vermişlerdir. Katılımcıların %23,7 ise 37

38 Kısmen şeklinde bildirimde bulunmuşlardır. Bu soruya %9,5 oranında da Hayır yanıtı alınmıştır. Bu soru için Fikrim yok un oranı ise %3,8 dir AB üyelik süreci Türkiye de bürokratik dönüşümü hızlandıran bir unsur mudur? Evet ,3 Hayır 21 8,0 Kısmen 71 27,1 Fikrim yok 12 4,6 Bu soruya katılımcıların %60,3 ü Evet, %27,1 i Kısmen, %8 i ise Hayır yanıtlarını vermişlerdir. Katılımcılardan %4,6 sı ise Fikrim yok cevabını vermişlerdir. 38

39 38 - Kurumunuzun yurt dışı çalışma ziyaretlerine katılıyorsanız, bu ziyaretler AB kurumları ile olan diyalogunuzu nasıl etkiliyor? Çok etkiliyor 73 27,9 Etkilemiyor 24 9,2 Kısmen etkiliyor ,8 Diğer 58 22,1 Bu soruya Kısmen etkiliyor cevabını verenlerin oranı %40,8 dir. Soruya Çok etkiliyor yanıtını verenlerin oranı %27,9, Etkilemiyor diyenlerin oranı ise %9,2 dir. Soruya Diğer şeklinde yanıt verenlerin oranı ise %22,1 dir. 39

40 39 - Kurumunuzca gerçekleştirilen AB destekli projelerin kurumunuza katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu soruya verilen cevapların çok büyük bir çoğunluğu projelerin kurumlara olumlu katkısı üzerinde durmaktadır. Bu soruya cevap verenler, projelerin en başta kurumsal kapasite artışı sağladığını, kurumların görünürlüğünü arttırdığını, personelin teknik bilgi ve becerilerinin geliştiğini, AB ülkelerindeki iyi uygulamaları görme ve deneyimleme fırsatı sağladığını belirtmişlerdir. Bunun yanında projelerin en büyük katkılarından biri, projeyi yürüten personelin gerek diğer ilgili Bakanlık ve kurumlarla, gerekse yabancı paydaşlarla birlikte çalışma ve iş yapma kültürünü geliştirdiğini belirtmeleridir. Sözkonusu katkılar dışında kurumsal dönüşümü sağladığı, çalışanlarının vizyonlarını geliştirdiği yönünde çıkarımlar yapılmıştır. Projelerin kurumlara katkısı bakımından olumsuz noktalar ise, projelerin bizatihi kendisinden değil, işleyiş sürecindeki aksaklıklardan kaynaklanmaktadır. Nitekim proje yönetim sürecindeki bilgi eksikliklerinin aksaklıklara sebebiyet vermesi, projelerde istihdam edilen bazı kişilerdeki nitelik eksikliği, projenin yürütücü kurumlar tarafından yeterince benimsenememesi ve sahiplenmemesi noktaları bu kapsamda 40

41 belirtilmiştir Sizce AB üyelik süreci bürokrasiye hangi açılardan etki ediyor? Bu soruya verilen cevaplarda AB nin bürokrasiye etkisi; bürokrasinin denetlenebilirliğini, şeffaflığı sağlaması, daha organize, sistemli ve verimli çalışılmasına sebebiyet vermesi, nitelikli personel sayısının artması şeklindedir. AB ülkelerindeki farklı bürokratik kültürlerle karşılaşma, Türk bürokrasisinin çalışma şeklini hızlandırmış ve etkinleştirmiş, davranış alışkanlıklarını değiştirmiştir. Bunun yanında izleme ve denetleme mekanizmalarını geliştirmiştir. Ancak bu durum bürokrasinin azalması şeklinde değil, yapısında değişiklik göstermesi yönündedir. Bu bağlamda AB uzmanlığı gibi, çalışma alanı spesifik bir kariyer memurluğu gelişmiştir. Aynı zamanda birey odaklı bir kamu hizmeti gelişmeye başlamış, bunun yanında teknik niteliği nedeniyle uzmanların etkin olduğu, siyasilerin etkisinin göreli olarak azaldığı bir bürokrasi anlayışı gelişmeye başlamıştır. Bir başka deyişle bürokrasideki katı hiyerarşik anlayış yavaş da olsa yıkılmaya başlamış, konuyu teknik olarak bilen uzmanların hâkim olduğu, ekip çalışmasının esas olduğu bir anlayış hâkim olmaya başlamıştır. Bu durum içe kapanık bürokratik geleneğin dışarı açılmasına da olanak sağladığı gibi, nitelikleri sınırlı (yabancı dil bilgisi ve mesleki gelişim bakımından) bürokratların ayrışmasını da sağlamaktadır. AB üye ülkelerindeki farklı uygulamaların görülmesi, ilgili alanda Türkiye deki uygulamalarla kıyaslama imkânı sunduğu ve geliştirme kanallarını ortaya çıkardığı için önemli addedilmektedir. AB nin bürokrasiye bir diğer katkısı; AB ile doğrudan ilgili kurumların net yetki dağılımlarını ortaya koyması ve görev çatışmalarını önlemesidir. 41

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 109 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %18 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 53 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor?

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? 15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? Araştırma TÜİK bölgeleme sistemi NUTS2 kategorisinde yer alan 26 ilde gerçekleştirilmiştir Araştırma CATI (Bilgisayar destekli telefonla

Detaylı

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI:

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis İletişim: www.yorsam.org Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 2012-2013 AKADEMĐK YILI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı 8 2 Aşağıdaki Programlardan Mezun

Detaylı

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım : 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 77 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %13 üne karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması ) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 261 Anketteki toplam kayıt: 261 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI 1 12 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 13 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI Şubat 13 2 ÖNSÖZ Değişen yerel ve ulusal ekonomik gündem paralelinde hazırlanan ve tamamen bilimsel esaslara göre

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015. Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015. Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015 Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu temsilen 7 bölgedeki 24 İl, 142 ilçe

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Eğitici Gözüyle (Üniversiteden Bakış) Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıp alanında uzmanlık eğitimi

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Dışında Kalan Gençler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 595 Anketteki toplam kayıt: 595 Toplama göre yüzde: 100.00%

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 39 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %5 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için ön değerlendirme anketi

Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için ön değerlendirme anketi Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için ön değerlendirme anketi Dikkat: BT den bahsettiğimizde, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve cihazlarını (masaüstü ve dizüstü

Detaylı

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 2012-2013 AKADEMĐK YILI DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 2012-2013 AKADEMĐK YILI DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 2012-2013 AKADEMĐK YILI DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı 5 2 Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 37. Hafta (10-16 Eylül 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 37. Hafta (10-16 Eylül 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 37. Hafta (10-16 Eylül 2012) 10 EYLÜL 2012, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Orhan Aydın

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 83 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %10,5 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 46 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %6,8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

MİKROBİYOLOJİDE İŞ GÜCÜNÜN RASYONEL KULLANIMI

MİKROBİYOLOJİDE İŞ GÜCÜNÜN RASYONEL KULLANIMI MİKROBİYOLOJİDE İŞ GÜCÜNÜN RASYONEL KULLANIMI Münire PINARBAŞLI Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Serap SÜZÜK Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Mikrobiyolojide İş Gücünün Rasyonel Kullanımı Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU 9 Mart 1 Haziran 215 Türkiye 1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

2011 ÖSYS YOP Sü Puan Genel Ek Bakınızlar Kontenjan Açıklamalar KODU Yükseköğretim Programının Adı re Türü Kon. Kon. Önerisi

2011 ÖSYS YOP Sü Puan Genel Ek Bakınızlar Kontenjan Açıklamalar KODU Yükseköğretim Programının Adı re Türü Kon. Kon. Önerisi ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ (ANKARA) Eğitim Fakültesi 1421016 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 60 2 1, 17, 21, 28 50 1421024 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF-2 55 0 1, 17, 21, 28,

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI İKÜ Uluslararası Ticaret Eğitimini Değerlendirme Anketi Raporu 2015-2016 Akademik yılında Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olacak

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım;

Değerli Meslektaşlarım; KAPAK Değerli Meslektaşlarım; Türkiye nin en önemli hammadde kaynaklarından biri olan orman ve orman ürünlerini hayatımıza kazandıran Orman Endüstri Mühendisleri bu projede bölümünü, mesleğini ve derneğini

Detaylı

BARIŞ SÜRECİ ANKETİ. Anket Amacı

BARIŞ SÜRECİ ANKETİ. Anket Amacı BARIŞ SÜRECİ ANKETİ Anket Amacı Barış Süreci Anketi nin amacı: Ankete katılan kişilerin Barış Süreci ni destekleyip desteklemediklerini ölçmek, değerlendirmek ve raporu sitemiz üzerinden tüm kurum ve kuruluşlar

Detaylı

DUYURU MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ DAVETLİDİR. REKTÖRLÜK

DUYURU MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ DAVETLİDİR. REKTÖRLÜK DUYURU ÜNİVERSİTEMİZ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET TÖRENİ 21 HAZİRAN 2013 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00 DE SAKARYA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMUNDA YAPILACAKTIR. MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE`NİN SORUNLARI ANKETİ

TÜRKİYE`NİN SORUNLARI ANKETİ TÜRKİYE`NİN SORUNLARI ANKETİ Anket Amacı Türkiye nin Sorunları anketinin amacı: Türkiye de sorun olarak görülen olayları değerlendirmek, seçilen sorun ile alakalı detaylı bilgi edinmek, sonuç olarak kişilerin

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI. 2014-2015 Akademik Yılı Farkındalık Artırma Toplantıları

JEAN MONNET BURS PROGRAMI. 2014-2015 Akademik Yılı Farkındalık Artırma Toplantıları JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2014-2015 Akademik Yılı Farkındalık Artırma Toplantıları 1 EKİM 29 KASIM 2013 Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ Jean Monnet bursiyerleri Avrupa Birliği sürecinin

Detaylı

ULUSLARARASI FOUNDATION PROGRAMLARI. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden birinde yolculuğunuza başlayın

ULUSLARARASI FOUNDATION PROGRAMLARI. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden birinde yolculuğunuza başlayın ULUSLARARASI FOUNDATION PROGRAMLARI Dünyanın önde gelen üniversitelerinden birinde yolculuğunuza başlayın ULUSLARARASI KING S FOUNDATION PROGRAMLARI Foundation öğrencilerimize, King's tarafından sunulan

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 64 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Gönderilen Anket 1500 Dönen Anket 317

Gönderilen Anket 1500 Dönen Anket 317 İnsan Kaynakları Çalışanlarının Mesleğe İlişkin Görüşleri ve İş Tatmini Düzeyleri ile İşten Ayrılma Niyetlerinin İncelenmesi Araştırma Çalışma LinkedIn sosyal ağı üzerinden yapılmış duyuru ile elektronik

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI SERİSİ-I PROF. DR. AŞKIN KESER

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI SERİSİ-I PROF. DR. AŞKIN KESER ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI SERİSİ-I PROF. DR. AŞKIN KESER ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI SERİSİ-I PROF. DR. AŞKIN KESER ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan idari personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YILI ÖZEL ÖĞRENCİ VE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YILI ÖZEL ÖĞRENCİ VE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI ANABİLİM DALLARI VE PROGRAMLAR T.C. Özel Öğrenci Güz Özel Öğrenci Bahar Yatay Geçiş Güz Yatay Geçiş Bahar Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş Güz Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş Bahar AFET YÖNETİMİ

Detaylı

Soru 1: Firma olarak 2012 yılının ikinci yarısı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz?

Soru 1: Firma olarak 2012 yılının ikinci yarısı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz? EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 56 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %9 una karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 30 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş aralığınız? 17-22 23-30 30 ve üzeri 3 [3]Ailenizin Gelir düzeyi (Maaş,

Detaylı

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI ANABĐLĐM DALI AYNI ÇIKIŞLI VEYA NORMAL ÖĞRENCĐNĐN MEZUN OLDUĞU BÖLÜM (Birim) (Lisans-Yüksek Lisans) AYRI

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ EKİM 2011 25 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI İKÜ ULUSLARARASI TİCARET EĞİTİMİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPORU

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI İKÜ ULUSLARARASI TİCARET EĞİTİMİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI İKÜ ULUSLARARASI TİCARET EĞİTİMİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPORU 2015-2016 Akademik yılında Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olacak

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Engelliler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 363 Anketteki toplam kayıt: 363 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 Sayın katılımcı, bu araştırma Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Anketi cevaplamak için ayırdığınız

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ Türk Sağlık-Sen tarafından Sağlık kurum ve kuruluşlarında yüz yüze yöntemiyle düzenlenen Çalışan Memnuniyet Anketi ne toplam 4.940 kişi katılmıştır. Katılımcıların yüzde 54,1

Detaylı

2010 Yılı Sonu İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 7%

2010 Yılı Sonu İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 7% EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım : 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 66 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %11 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

19.02.2014 Kazananlar Konferansı....Birlikte Düşünelim

19.02.2014 Kazananlar Konferansı....Birlikte Düşünelim 19.02.2014 Kazananlar Konferansı Rakamlarla Method Research Company Tarihçemiz Mükemmellik Yolculuğumuz Method Neler Yapıyor? 01. Bölüm «Liderler» Kitap sunumları yapma ve sunuma katılım Sosyal etkinliklere

Detaylı

Sales For Success. Satış, sadece satış ekiplerinin değil bütün şirketin ana misyonu olmalıdır.

Sales For Success. Satış, sadece satış ekiplerinin değil bütün şirketin ana misyonu olmalıdır. Sales For Success Satışı seven, firmasına tutkuyla bağlı, müşterilerinin her daim yanında olan, neşeli, canlı, yaratıcı ve yılmayan satış profesyonelleri yetiştirmek için; satış ve pazarlama duayeni Sinan

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERİ ANKETİ

2014 YEREL SEÇİMLERİ ANKETİ 214 YEREL SEÇİMLERİ ANKETİ Anket Amacı 214 Yerel Seçimleri Anketi nin amacı: Ankete katılan kişilerin 214 yerel seçimlerinde destekledikleri ve desteklemedikleri siyasi partileri ölçmek, kullandıkları

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 Türk Tıp Dizini Kurulu ulusal dergilerin yöneticilerinin yayın etiği ile

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) Diyanet İşleri Başkanlığı TBM Uygulayıcı Eğitimi Programı Değerlendirme Raporu 23-26 Kasım 21 Darıca/Kocaeli İÇİNDEKİLER A. Yönetici Özeti 3 B. Ön Test

Detaylı

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk istismarı anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir.ilk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler

Detaylı

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket 'Çocuk Gelişimi Programı Program Çıktıları Kazanım Anketi'

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket 'Çocuk Gelişimi Programı Program Çıktıları Kazanım Anketi' Sonuçlar Anket 487486 Bu sorgudaki kayıt sayısı: 59 Anketteki toplam kayıt: 59 Toplama göre yüzde: 100.00% sayfa 1 / 29 S1 için alan özeti S1 Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk gelişiminin temel

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması 21.01.2011 Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi Gemlik Ticaret ve Sanayi odası 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması

Detaylı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. AÇILMIYOR Doktora İngilizce Bölüm Bşk.Uygun görürse

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. AÇILMIYOR Doktora İngilizce Bölüm Bşk.Uygun görürse DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR Güncelleme Tarihi: 17.07.2014 ANABİLİM DALI BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DOKTORA / SANATTA YETERLİK PROGRAMI EĞİTİM

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Ön Test-Son Test. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Ön Test-Son Test. Sonuçları FEP - Sonuçları Antalya, 2015 Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Formatör Adaylarına Uygulanmış - Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014

Detaylı

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45%

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45% EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 85 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %15 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

Etkinlik Raporu: STÖ - - - - - - - - - STÖ Buluşmaları

Etkinlik Raporu: STÖ - - - - - - - - - STÖ Buluşmaları TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - - - - - - - - - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi Etkinlik Raporu: STÖ - - - - - - - - - STÖ Buluşmaları Etkinlik Tarihi ve Yeri:

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

F1 Hibrit Sebze Çeşit Geliştirme ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Projesi Etki Değerleme Alt Projesi Sonuç Raporu

F1 Hibrit Sebze Çeşit Geliştirme ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Projesi Etki Değerleme Alt Projesi Sonuç Raporu F1 Hibrit Sebze Çeşit Geliştirme ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Projesi Etki Değerleme Alt Projesi Sonuç Raporu Dr. M. Emin ERGÜN (Koordinatör) Prof. Dr. Süleyman ERKAL Uz. Mustafa ÖZTÜRK Dr. Filiz PEZİKOĞLU

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

EBELER HAFTASI NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ANKETİN SONUÇLARI

EBELER HAFTASI NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ANKETİN SONUÇLARI EBELER HAFTASI NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ANKETİN SONUÇLARI Türk Sağlık-Sen tarafından düzenlenen, ebeler haftası anketine 1295 kişi katılmıştır. Yapılan anketin verileri bilgisayar ortamında toplanmış

Detaylı

Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlar olarak akreditasyona hazır mıyız?

Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlar olarak akreditasyona hazır mıyız? Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlar olarak akreditasyona hazır mıyız? Prof. Dr. İlknur KALELİ Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. DENİZLİ Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2016 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2015 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

Biyologların İstihdam Analizi Anketinin Sonuçları

Biyologların İstihdam Analizi Anketinin Sonuçları Biyologların İstihdam Analizi Anketinin Sonuçları Ankete 266 kişi katılmıştır. Katılımcıların genel profillerine bakıldığında kadınların ağırlıkta oldukları görülmektedir. Kadınlar, katılımcıların %67,3

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ EĞİTİM VE EKONOMİ İNSAN SERMAYESİ KURAMI EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME EĞİTİM

Detaylı

Tablo 5.1. Firma Yetkilisinin Lisans Eğitimini Aldığı İnşaat Mühendisliği Bölümü. Cumhuriyet Üniv. Çukurova Üniv. Celal Bayar Üniv.

Tablo 5.1. Firma Yetkilisinin Lisans Eğitimini Aldığı İnşaat Mühendisliği Bölümü. Cumhuriyet Üniv. Çukurova Üniv. Celal Bayar Üniv. 64 5. İnşaat Sektörü Özel sektörde çalışan mühendislerin kamuda çalışanlara göre çok daha fazla olduğu öngörüsü ile anket yalnızca özel sektöre düzenlenmiştir. Burada kamuda çalışan mühendislerin görüşlerinin

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ ULUSLARARASI AKADEMİK, İDARİ VE SOSYAL İLİŞKİLER KURULU YÖNERGESİ

TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ ULUSLARARASI AKADEMİK, İDARİ VE SOSYAL İLİŞKİLER KURULU YÖNERGESİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ ULUSLARARASI AKADEMİK, İDARİ VE SOSYAL İLİŞKİLER KURULU YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Türk Üroloji Derneği nin uluslararası

Detaylı

16.02.2012 İŞ te Koçluk 16.02.2012 İŞ te Koçluk 16.02.2012 İŞ te Koçluk 16.02.2012 İŞ te Koçluk 16.02.2012 İŞ te Koçluk 16.02.2012 İŞ te Koçluk 16.02.2012 İŞ te Koçluk Yönetimin bana değer verdiğini hissetmiyorum.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetimin; Şirket in başarıya ulaşması, bu başarının devamı ve Şirketimizin pay sahiplerine ekonomik değer sağlanması açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı