KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010"

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : :42:25 Vergi Kimlik E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) MET ENERJİ ÜRT.İNŞ.TAAH. Adı (Unvanın Devamı) TURZ.SAN.VE TİC.A.Ş Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı İLAVELER ,24 Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ,55 ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Tutarı Yurt Dışı İnşaat Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlar (K.V.K. Mad. 5/1-h) Toplam , ,33 Kar ve İlaveler Toplamı ,79 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ,33 ZARAR KAR ,46 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar ,46 Dönem Safi Kurum Kazancı ,46 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah ,46 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı ,46 Hesaplanan Kurumlar Vergisi ,49

2 MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler ,27 Geçici Vergi ,66 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım ,93 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi ,56 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Vergi Kimlik (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) MET ENERJİ ÜRT.İNŞ.TAAH. TURZ.SAN.VE TİC.A.Ş. AKYILDIZ ENGİN Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi İrtibat Tel No İrtibat Tel No EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) I. Dönen Varlıklar , ,59. A. Hazır Değerler , , Kasa , , Alınan Çekler , Bankalar , ,47

3 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012). 5. Diğer Hazır Değerler 328,70 328,70. C. Ticari Alacaklar , , Alıcılar , , Verilen Depozito ve Teminatlar , ,07. D. Diğer Alacaklar , , İştiraklerden Alacaklar , , Diğer Çeşitli Alacaklar , ,73. E. Stoklar , , İlk Madde ve Malzeme , Ticari Mallar , Verilen Sipariş Avansları , ,07. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri , , Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri , , Taşeronlara Verilen Avanslar G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 8.902, , Gelecek Aylara Ait Giderler 8.902, ,68. H. Diğer Dönen Varlıklar , , Devreden KDV , Diger KDV 1.163, Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar , , İş Avansları , ,23 II. DURAN VARLIKLAR , ,55. A. Ticari Alacaklar 4.771, , Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar 4.771, ,88. C. Mali Duran Varlıklar , , İştirakler İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) , , İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü , ,74. D. Maddi Duran Varlıklar , , Arazi ve Arsalar , , Binalar , , Tesis, Makina ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,47 AKTİF TOPLAMI , ,14 DİPNOT 1.Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı...tl 2.Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Sekereter gibi üst düzey yöneticilere: a)cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı...tl. b)cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi...tl. 3.Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı...tl.

4 DİPNOT 4.Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı...tl. 5.Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı...tl. 6.Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı...tl. 7.Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar 8.Yurtdışından alacaklar (avanslar dahil) Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar 9.Yurtdışına borçlar (avanslar dahil) Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar 10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı...tl. 11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı...tl. 12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı...tl. 13.Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutarı Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı...tl.

5 DİPNOT 15.İşletme sahibinin veya sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların: Adı Pay Oranı Pay Tutarı TL TL TL. 16.Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların: Adı Pay Oranı Top.Sermayesi Son Dönem Kartı TL....TL TL....TL TL....TL. 17.Stok değerleme yöntemi a) Cari dönemde uygulanan yöntem... b) Önceki dönemde uygulanan yöntem... c) Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış tutarı (-)...TL. 18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a)satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti...tl. b)elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti...tl. c)cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları...tl. -Varlık maliyetlerinde (+)...TL. -Birikmiş amortismanlarda (-)...TL. 19.Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları Ticari Alcak Ticari Borç 1-Ana kuruluş Bağlı Ortaklık iştirakler Cari Dönemdeki ortalama toplam personel sayısı Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi 22.Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) 23.İşletmenin gayri sayfi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri. 24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar...tl.

6 DİPNOT 25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan mankul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar...tl. 26.İştirakler ve bağlı ortaklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları...tl. 27.Kısa uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları...tl. 28.Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı...tl. 29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar. 30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih../../... PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,11. A. Mali Borçlar , , Banka Kredileri , ,18. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , , Borç Senetleri , , Alınan Depozito ve Teminatlar , ,52. C. Diğer Borçlar , , İştiraklere Borçlar , , Personele Borçlar , , Diğer Çeşitli Borçlar , ,82. D. Alınan Avanslar , , Alınan Sipariş Avansları , ,32. E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri , , Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri , ,11. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,57. G. Borç ve Gider Karşılıkları , , Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük , , Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer , ,94 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ,01. A. Mali Borçlar , Banka Kredileri ,01 V. Öz Kaynaklar , ,02. A. Ödenmiş Sermaye , , Sermaye Ödenmemiş Sermaye (-) , ,34

7 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012). C. Kar Yedekleri , Diğer Kar Yedekleri Özel Fonlar 7.772,61. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Karı , ,75 PASİF TOPLAMI , ,14 GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) A. Brüt Satışlar , , Yurtiçi Satışlar , , Yurtdışı Satışlar , Diğer Gelirler ,46 C.Net Satışlar , ,13 D. Satışların Maliyeti (-) , Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 758, , Satılan Hizmet Maliyeti (-) , ,13 Brüt Satış Karı veya Zararı , ,09 E. Faaliyet Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,78 Faaliyet Karı veya Zararı , ,31 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , , İştiraklerden Temettü Gelirleri , Faiz Gelirleri , , Kambiyo Karları , , Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,04 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , , Kambiyo Zararları (-) , , Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) , ,64 H. Finansman Giderleri (-) , , Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,49 Olağan Kar veya Zarar , ,27 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar , , Önceki Dönem Gelir ve Karları , , Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,20 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , , Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) , , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,17 Dönem Karı veya Zararı , ,24 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük , ,49 Dönem Net Karı veya Zararı , ,75 DİPNOT

8 DİPNOT 1.Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları...tl. a)amortisman giderleri...tl. aa)normal amortisman giderleri...tl. bb)yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri...tl. b)itfa ve tükenme payları...tl. 2.Dönemin karşılık giderleri...tl. 3.Dönemin tüm finansman giderleri...tl. a)üretim maliyetine verilenler...tl. b)sabit varlıkların maliyetine verilenler...tl. c)doğrudan gider yazılanlar...tl. 4.Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)...tl. 5.Ana kuruluş, ana ortakık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)...tl. 6.Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)...tl. 7.Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı...tl.

9 DİPNOT 8.Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) ve azalış (-)...TL. 9.Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs.gibi.) 10.Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışların %20'sini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar...tl. 12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına kar ve kar payı oranları... KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı Meram Elektrik Dağıtım A.Ş / / , ,83 Sakarya İl Özel İdaresi / / Toplam , ,83

10 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı Güriş İnş.ve Müh.A.Ş / / , ,91 Uhud Enj.Ürt.Tic.ve San.A.Ş / / , ,61 Türkiye Elk.İletim A.Ş / / , ,38 Başkent Elk.Dağ.A.Ş / / , ,81 Sakarya Elk.Dağ.A.Ş / / , ,48 Sakarya Elk.Dağ.A.Ş / / , ,06 Şekerbank Birlik Şb / / , ,82 Finansbank Balgat Şb / / , ,10 T.Isbankası Baskent Sb / / , ,31 Yapı ve Kredi Bankası Ostim Şb / / , ,45 Ziraatbankası Balgat Şb / / , ,95 Tekstilbank Necatibey Sb / / , ,75 Asya Katılım Bankası A.Ş.Balgat Şb / / , ,81 Denizbank A.Ş.Söğütözü Şb / / ,67 44,35 Akbank T.A.Ş.Bahçelievler Şb / / , ,69 T-Bank Bakanlıklar Sb / / , ,01 Kuveyttürk Demetevler Şb / / ,74 561,12 İng Bank K.karabekir Şb / / ,28 270,57 Türk Ekonomi Bankası Siteler Şb / / , ,13 Anadolubank Ankara Şb / / , ,44 Vakıfbank Maltepe Şb / / , ,68 Alternatifbank Balgat Şb / / , ,78 Toplam , ,04

11 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı T.Halkbankası Balgat Şb / / , ,92 Bes-Met Ad. Ortaklığı / / , ,31 Toplam , ,27 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * AKMAN EMİNE Akdeniz1 Yapı St.C Blk.Kpınarı ,99 * KURT METE Merkez M.Kocayusuf S.YGölkent St ,00 * * SOYSAL EMİNCAN Birlik Mah.9.Cd.127.Sk.3/4 Çank ,00 * SOYSAL HAYRULLAH Huzur Mh.Seker St.A Blk.10/10Dik ,00 * SOYSAL AYSEL Akdeniz1 Yapı St.C Blk.Kpınarı ,00

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:50:39 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 5770025350 burcin.akincier@kopas.com.tr

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:52:35 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 0420310611 burcin.akincier@kopas.com.tr

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-20:03:42 Vergi Kimlik 0860460178 E-Posta Adresi askaro33@gmail.com Ticaret Sicil No

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-18:49:50 Vergi Kimlik Numarası 7810285527 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 1. Dönem Onay Zamanı : 25.04.2014-10:21:55

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTLİK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : - Vergi Kimlik Numarası 3190221055 Ticaret Sicil No 11204 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar (31/03/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 11.193.227,88 1- Kasa 1.879,46 3-

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLANÇO, KAR-ZARAR CETVELİ, GELİR TABLOSU VE DENETÇİLER RAPORU Yönetim Kurulumuzun 08.02.2012 Tarih ve 313 Sayılı

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR AXA OYAK SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Axa Oyak Sigorta A.Ş. ( Şirket ) İstanbul da tescil edilmiştir.

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 107.010.446 119.231.730 A. Hazõr Değerler 99.705.555 83.515.298 1. Kasa 595 560 2. Bankalar 99.704.716

Detaylı

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 0.0.00 0.0.0.0.0.0.0.. Dönem Raporu _ Açılış, _ Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, _ Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun 19.02.2015 tarih ve 426 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine

Detaylı

EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1981 yılında Türkiye de faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta AŞ nin ülke temsilciliğini alarak

Detaylı