KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010"

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜSKÜDAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : :04:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) ARTER İNŞ.YAT.TAAH.SAN. Adı (Unvanın Devamı) TİC.LTD.ŞTİ KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sair 5 Sayısı Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı ,15 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ,42 ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Tutarı 2010 ÖDENMEMİŞ SGK PRİMİ Diğer İndirimler ve İstisnalar ,16 ÖDEMESİ Toplam Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR , , , ,41 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar ,41

2 Dönem Safi Kurum Kazancı ,41 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah ,41 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı ,41 Hesaplanan Kurumlar Vergisi ,48 MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler ,11 Geçici Vergi ,68 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı ,79 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 1.435,69 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 85,70 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) ARTER İNŞ.YAT.TAAH.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. ARTER İNŞ.YAT.TAAH.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi İrtibat Tel No İrtibat Tel No Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) ARTER İNŞ.YAT.TAAH.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. BİRİKİM YMM LTD.ŞTİ. Oda Sicil No Oda Sicil No E-Posta Adresi E-Posta Adresi İrtibat Tel No İrtibat Tel No

3 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar , ,61. A. Hazır Değerler , , Kasa , , Bankalar , ,95. C. Ticari Alacaklar , , Alıcılar , , Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar ,00. D. Diğer Alacaklar , , Ortaklardan Alacaklar , , Diğer Çeşitli Alacaklar ,46. E. Stoklar , , İlk Madde ve Malzeme , , Verilen Sipariş Avansları , ,99. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri , , Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri , ,04. H. Diğer Dönen Varlıklar , Devreden KDV ,15 II. DURAN VARLIKLAR , ,99. D. Maddi Duran Varlıklar , , Binalar Tesis, Makina ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , ,49. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 498, , Haklar Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 498,25 498,25. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , , Gelecek Yıllara Ait Giderler , ,08. H. Diğer Duran Varlıklar 6.602, , Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 6.602, ,45 AKTİF TOPLAMI , ,60

4 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2010) (2011) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,03. A. Mali Borçlar , , Banka Kredileri , , Diğer Mali Borçlar , ,48. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , , Borç Senetleri , ,76. C. Diğer Borçlar , , Personele Borçlar , , Diğer Çeşitli Borçlar 4.800, ,00. D. Alınan Avanslar , Alınan Sipariş Avansları ,84. E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri , , Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri , ,08. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş ,32. G. Borç ve Gider Karşılıkları 1.435, Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük , , Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer , ,79 V. Öz Kaynaklar , ,57. A. Ödenmiş Sermaye Sermaye D. Geçmiş Yıl Karları , , Geçmiş Yıl Karları , ,82. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) , , Geçmiş Yıllar Zararları (-) , ,92. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Karı , ,67 PASİF TOPLAMI , ,60 DİPNOT BİLANÇO DİPNOTLARI 1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı TL 2- Yönetim kurulu başkan ve üyeleri genel müdür, genel koordinatör genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst düzey yönetcilere: a)- Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: b)- Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi : ,23 TL 3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 5- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve teminatların toplam tutarı

5 DİPNOT 6- Pasifte yer almayan taahütlerin toplam tutarı 7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları : Döviz TL Kuru Toplam Tutar TL 8- Yurt dışından alacaklar ( avanslar dahil ) : Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar TL 9- Yurt dışına borçlar ( avanslar dahil ) : Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar TL 10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı TL 11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplamı TL 12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerinin tutarı TL 13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü : Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar TL TL 14- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı TL 15- İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının : ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO VERGİ KİMLİK NO PAY ORANI % PAY TUTARI ERAYDIN ÖZGÜR , GÜNEŞ DOĞAN , ERAYDIN MUSTAFA ONUR , GENEL TOPLAM Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların : Adı Pay Oranı Son dönem Karı 17- Stok değerleme yöntemi : a)- Cari dönemde uygulanan yöntem b)- Önceki dönemde uygulanan yöntem ORTALAMA MALİYET ORTALAMA MALİYET c)- Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğin stoklarda meydana getirdiği

6 DİPNOT artış (+) veya azalış (-) tutarı 18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a)- Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti ,64 TL b)- Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti ,76 TL c)- Cari dönemde ortaya çıkarılan yeniden değerleme artışları * Varlık maliyetlerinde (+) TL * Birikmiş amortismanlarda (-) TL 19- Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları... Ticari Alacak Ticari Borç 1- Ana kuruluş Bağlı ortaklık İştirakler Cari dönem ortalama toplam personel sayısı Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi. 22- Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilmeyen şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır ) 23- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerine önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, 24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 25- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar 26- İştirakler ve bağlı ortaklılar içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen edilen bedelsiz hisse senedi tutarları 27- Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil ) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçlerı tutarı 28- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı 29- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık,

7 DİPNOT yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, 30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2010) (2011) A. Brüt Satışlar , , Yurtiçi Satışlar , , Diğer Gelirler 1.626,00 898,83 B. Satış İndirimleri (-) Satıştan İadeler (-) C.Net Satışlar , ,79 D. Satışların Maliyeti (-) , , Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) , Satılan Hizmet Maliyeti (-) , ,71 Brüt Satış Karı veya Zararı , ,08 E. Faaliyet Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,14 Faaliyet Karı veya Zararı , ,94 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , , Faiz Gelirleri 2.251, , Kambiyo Karları , ,35 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 3.872, , Kambiyo Zararları (-) 477, , Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 3.395,42 H. Finansman Giderleri (-) , , Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,01 Olağan Kar veya Zarar , ,20 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 3.980, , Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3.980, ,15 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , , Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 5.056, Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,20 Dönem Karı veya Zararı , ,15 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük , ,48 Dönem Net Karı veya Zararı , ,67 DİPNOT DÖNEMİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI Gelir tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır:

8 DİPNOT 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a)- Amortisman giderler TL aa)normal amortisman giderleri TL bb)yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri b)- İtfa ve tükenme payları 2- Dönemin karşılık giderleri TL 3- Dönemin tüm finansman giderleri ,38 a) Üretim maliyetlerine verilenler ,37 b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler c) Doğrudan gider yazılanlar ,01 TL 4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı ( Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir ) 5- Ana kuruluş,ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştirakler yapılan satışlar.(toplam tutar içindeki payları %20 'yi aşanlar ayrıca göserilecektir.) 6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzeri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi ayrıca gösterilecektir.) 7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : 9- Maliyet hesaplama sistemlari (safha veya sipariş ) ve stok değerleme yöntemleri ( ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs.gibi.) ORTALAMA MALİYET 10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri YOK 11- Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü

9 DİPNOT gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar 12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not. Önceki Dönem Faaliyet Gideri : ,98 TL Önceki dönem Net Geliri : ,29 TL 13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) Önceki Dönem Cari Dönem (2010) (2011) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI , , DÖNEM KÂRI , , ÖDENECEK VERGİ VE YASAL , , Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) , ,4800 A- NET DÖNEM KÂRI ( ) , ,6700 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( , ,6700 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı ASYA KATILIM BANKASI A.Ş / / , ,72 İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş. İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş / / , , / / , ,57 Toplam , ,11 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı ELMALIKENT MH.EŞREFBİTLİS CD.HUZUR * * ERAYDIN ÖZGÜR ,00 SK.NO:5 ÜMRANİYE İST. BARBAROS MH.ÇİÇEKÇİ BOSTAN * ERAYDIN MUSTAFA ONUR ,00 SK.NO:16/35 ÜSKÜDAR İST. ELMALIKENT MH.KERMES SK.2-C/20 * GÜNEŞ DOĞAN ,00 ÜMRANİYE-İST

10 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke ÖZGÜR ERAYDIN MUSTAFA ONUR ERAYDIN DOĞAN GÜNEŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz , ,25 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 3.593, Kiralamalar 3.593,87. C- Mali İşlemler , Ödünç Para/Kredi-Faiz ,23 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 3.593, ,23 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 3.593, ,23.Toplam İşlem Tutarı 3.593, ,23 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı ,40. Toplam Borçlar ,50. Öz Sermaye Tutarı ,90. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı ,84

11 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:52:35 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 0420310611 burcin.akincier@kopas.com.tr

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:50:39 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 5770025350 burcin.akincier@kopas.com.tr

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-20:03:42 Vergi Kimlik 0860460178 E-Posta Adresi askaro33@gmail.com Ticaret Sicil No

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-18:49:50 Vergi Kimlik Numarası 7810285527 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 1. Dönem Onay Zamanı : 25.04.2014-10:21:55

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTLİK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : - Vergi Kimlik Numarası 3190221055 Ticaret Sicil No 11204 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar (31/03/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 11.193.227,88 1- Kasa 1.879,46 3-

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLANÇO, KAR-ZARAR CETVELİ, GELİR TABLOSU VE DENETÇİLER RAPORU Yönetim Kurulumuzun 08.02.2012 Tarih ve 313 Sayılı

Detaylı

EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1981 yılında Türkiye de faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta AŞ nin ülke temsilciliğini alarak

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR AXA OYAK SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Axa Oyak Sigorta A.Ş. ( Şirket ) İstanbul da tescil edilmiştir.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı

Detaylı

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 0.0.00 0.0.0.0.0.0.0.. Dönem Raporu _ Açılış, _ Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, _ Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 107.010.446 119.231.730 A. Hazõr Değerler 99.705.555 83.515.298 1. Kasa 595 560 2. Bankalar 99.704.716

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun 21.01.2014 tarih ve 378 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine

Detaylı