KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010"

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ULUS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : - Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş Adı (Unvanın Devamı) SENKRON PLASTİK Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı İLAVELER ,55 Türü Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ,66 Tutarı Kar ve İlaveler Toplamı ,21 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR ,21 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar ,21 Dönem Safi Kurum Kazancı ,21 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah ,21 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı ,21 Hesaplanan Kurumlar Vergisi ,84

2 MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi ,84 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı ,84 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş SENKRON PLASTİK AKDOĞAN MUSTAFA Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi İrtibat Tel No İrtibat Tel No EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? Hayır Hayır Hayır Hayır G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Hayır İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R

3 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) I. Dönen Varlıklar , ,16. A. Hazır Değerler , , Kasa , , Alınan Çekler , , Bankalar , , Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) , Diğer Hazır Değerler , ,29. C. Ticari Alacaklar , , Alıcılar , , Alacak Senetleri , , Verilen Depozito ve Teminatlar 221,90 221,90. D. Diğer Alacaklar , Diğer Çeşitli Alacaklar ,50. E. Stoklar , , İlk Madde ve Malzeme , , Yarı Mamuller - Üretim , , Ticari Mallar 5.086, , Diğer Stoklar , , Verilen Sipariş Avansları ,15. H. Diğer Dönen Varlıklar , , Devreden KDV , , Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar , ,84 II. DURAN VARLIKLAR , ,56. B. Diğer Alacaklar , Bağlı Ortaklılardan Alacaklar ,55. C. Mali Duran Varlıklar İştirakler Bağlı Ortaklıklar D. Maddi Duran Varlıklar , , Binalar , , Tesis, Makina ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,54. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Araştırma ve Geliştirme Giderleri , , Özel Maliyetler , , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,19. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , , Gelecek Yıllara Ait Giderler , ,92. H. Diğer Duran Varlıklar , , Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV , ,36 AKTİF TOPLAMI , ,72 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,35. A. Mali Borçlar , , Banka Kredileri , ,98. B. Ticari Borçlar , ,71

4 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013). 1. Satıcılar , ,71. C. Diğer Borçlar , , Personele Borçlar , , Diğer Çeşitli Borçlar , ,49. D. Alınan Avanslar , , Alınan Sipariş Avansları , ,08. E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri , Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri , Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı ,82. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , Ödenecek Vergi ve Fonlar , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ,63. G. Borç ve Gider Karşılıkları , , Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük , ,71. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları , , Gider Tahakkukları , ,27 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,19. A. Mali Borçlar , , Banka Kredileri , , Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar , ,58. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1.658, Gelecek Yıllara Ait Gelirler 1.658,46 V. Öz Kaynaklar , ,18. A. Ödenmiş Sermaye Sermaye C. Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , , Özel Fonlar ,50. D. Geçmiş Yıl Karları , , Geçmiş Yıl Karları , ,07. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Karı , ,84 PASİF TOPLAMI , ,72 DİPNOT BİLANÇO DİPNOTLARI 1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı...tl 2- Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri ile Genel Müdür Genel Kordinatör Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Sekreter gibi üst yöneticilere a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı...tl b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi...tl 3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları...tl 4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı...tl 5- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı...tl 6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı...tl

5 DİPNOT 7- Kasa ve bankalardaki döviz mevzuatları Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar TLDİPNOT 8-Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil) Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam tutar TL 9-Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam tutar TL 10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı...tl 11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin Toplam tutarı...tl 12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı...tl 13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam tutar TL 14-Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı...tl 15 İşletme sahibinin veya sermayasinin %10 ve daha fazlasının sahip ortaklarının...tl Adı Pay oranı Pay tutarı 16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların Adı Pay oranı Toplam sermayedipnot 17- Stok değerleme yöntemi a)cari dönemde uygulanan yöntem :ortalama maliyet b)önceki dönemde uygulanan yöntem :ortalama maliyet c)varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış(+) veya azalış(-) tutarı...tl 18- Cari dönemdeki maddi duran varlıklar hareketleri a)satın alınan imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti b)elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti...tl c)cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları 19- Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları...tl Ticari alacak Ticari borç 20-Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 21-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi 22-Belli bir döneme sahip olan,ancak tutarları tahmin şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına ve dönem sonucu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır. 23-İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemeli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişiklik lere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri 24-Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 25-Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde alıp işletmenin ortaklara iştirakleri ve bağlı ortaklıklar

6 DİPNOT tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları kuran ortaklıklar...tl 26-İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermeye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senetleri tutarları...tl 27-Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları...tl 28-Ortaklar iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti taahhüt,kefalet,aval,ciro gibi yükümlülüklerin tutarı 29-Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısın dan açıklanması gerekli olan diğer hususlar...tldipnot 30-Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) A. Brüt Satışlar , , Yurtiçi Satışlar , , Yurtdışı Satışlar , , Diğer Gelirler , ,19 B. Satış İndirimleri (-) , , Satıştan İadeler (-) , , Satış İskontoları (-) 794,02 C.Net Satışlar , ,09 D. Satışların Maliyeti (-) , , Satılan Mamuller Maliyeti (-) , , Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) , ,70 Brüt Satış Karı veya Zararı , ,44 E. Faaliyet Giderleri (-) , , Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,66 Faaliyet Karı veya Zararı , ,78 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , , Kambiyo Karları , , Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,25 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , , Komisyon Giderleri (-) 18, Kambiyo Zararları (-) , , Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 12, ,83 H. Finansman Giderleri (-) , , Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,94 Olağan Kar veya Zarar , ,95 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 55.50

7 GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013). 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , , Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) , ,40 Dönem Karı veya Zararı , ,55 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük , ,84 Dönem Net Karı veya Zararı , ,71 DİPNOT GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1- DÖNEMİN TÜM AMORTİSMANGİDERLERİ İLE İTFA VE TÜKENME PAYLARI a)amortisman giderleri aa)normal amortisman giderleri??? ,98?? TL. ss)yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri??????????tl. b)itfa ve tükenme payları 2- DÖNEMİN KARŞILIK GİDERLERİ 3- DÖNEMİN TÜM FİNANSMAN GİDERLERİ a)üretim maliyetine verilenler b)sabit varlıkların maliyetine verilenler c)doğrudan gider yazılanlar 4- DÖNEMİN FİNANSMAN GİDERLERİNDEN ANA KURULUŞ ANA ORTAKLIK MÜESSESE BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERLE İLGİLİ KISMIN TUTARI (TOPLAM TUTAR İÇİNDEKİ PAYLARI %20'Yİ AŞANLAR A AYRICA GÖSTERİLECEKLERDİR.) 5- ANA KURULUŞ ANA ORTAKLIK MÜESSESE BAĞLI ORTAKALIK VE İŞTİRAKLERLE YAPILAN SATIŞLAR (TOPLAM TUTAR İÇİNDEKİ PAYLARI %20'Yİ AŞANLAR AYRICA GÖSTERİLECEKTİR. 6- ANA KURULUŞ ANA ORTAKLIK MÜESSESE BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERDEN ALINAN VE BUNLARA ÖDENEN FAİZ KİRA VE BENZERLERİ (TOPLAM TUTAR İÇİNDEKİ PAYLARI %20'Yİ AŞANLAR AYRICA GÖSTERİLECEKTİR.) 7- YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİYLE GENEL MÜDÜR GENEL KOORDİNATÖR GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI GİBİ ÜST YÖNETİCİLERE CARİ DÖNEMDE SAĞLANAN ÜCRET VE BENZERİ MENFAAT LERİN TOPLAM TUTARI

8 DİPNOT 8- AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE BU YÖNTEMLERDE YAPILAN DEĞİŞİTLERİN DÖNEMİNDİPNOT AMORTİSMAN GİDERLERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ ARTIŞ(+) VEYA AZALIŞ(-) 9- STOK MALİYETİ HESAPLAMA SİSTEMLERİ (SAFHA VEYA SİPARİŞ MALİYETİ GİBİ) VE YÖNTEMLERİ (AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYET İLK GİDEN İLK ÇIKAR HAREKETLİ ORTALAMA MALİET GİBİ) 10- VARSA TAMAMEN VEYA KISMEN FİİLİ STOK SAYIMI YAPILAMAMASININ GEREÇLERİ 11- YURT İÇİ VE YURT DIŞI SATIŞLAR HESAP KALEMİ İÇİNİDE YER ALAN YAN ÜRÜN HURDA DÖKÜNTÜ GİBİ MADDELERİN SATIŞALRI İLE HİZMET SATIŞLARININ %20'SİNİ AŞMASI HALİNDE BU MADDE VE HİZMETLERE İLİŞKİN TUTARLARI 12- ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN GELİR VE GİDERE VE ZARARLARIN TUTARLARINI VE KAYNAKLARI GÖS TEREN AÇIKLATICI NOT: Önceki dönemlere ait elektrik faturalarının önceki dönem gider ve zararları hesabına atılması ;??????????TL. 13- ADİ VE İMTİYAZALI HİSSE SENETLERİ İÇİN AYRI AYRI GÖSTERİLMEK KOŞULUYLA HİSSE BAŞINA KAR VE KAR PAYI ORANLARI KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı ORAN MH.ESKİ MECLİS LOJ.B-57 * * * KERVANOĞLU ŞENOL ,00 ÇANKAYA/ANKARA * * YILMAZ HÜSAMETTİN R.TÜZÜN CD.NO:392/5 Y.MAH./ANKARA ,00 * VE İŞLETME A.Ş. OSTİM END.YATIRIMLAR 100.YIL BLV.NO:99 OSTİM Y.MAH./ANKARA * * AYDIN CEMİL OĞUZLAR MH.37.SOK.NO:18/ ,00 YENİ BATI MAH.SOĞANLI CD.S.YENİ BATI * YILMAZ SELAHATTİN ,00 VİLLALARI NO:5 Y.MAH./ANKARA ESENTEPE MAH.RAGIP TÜZÜN CD.NO:306/8 * ÖZMEN NAZİF ,00 Y.MAH./ANKARA TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke SENKRON İÇ VE DIŞ TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ

9 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke ÇİMKENT İNŞ.HAYV.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ SENKRON ISI SİS.PAZAR.LTD.ŞTİ OSTİM END.YATIRIMLAR VE İŞLETMELER A.Ş. SENKRON GRUP İNŞ.MAK.MÜH.PROJE.ELEKTRİK İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar , , Mamul-Ticari Mallar , Kiralamalar , Diğer(Belirtiniz) ,28 DEMİRBAŞ KAYDI KOMBİ MAKİNA. B- Hizmetler , Araştırma ve Geliştirme Diğer(Belirtiniz) ,59 KİRALANAN PERSONEL I- Yapılan İşlemlerin Toplamı , ,08 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Maliyet Artı Yöntemi , ,08.Toplam İşlem Tutarı , ,08 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı ,72. Toplam Borçlar ,54. Öz Sermaye Tutarı ,18. Toplam Faiz Giderleri ,94

10 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Toplam Kur Farkı Giderleri ,88. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı ,32 Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar , sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 3.749,0600 Diğer 2.562,2000 TOPLAM ,6600

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:50:39 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 5770025350 burcin.akincier@kopas.com.tr

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:52:35 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 0420310611 burcin.akincier@kopas.com.tr

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-20:03:42 Vergi Kimlik 0860460178 E-Posta Adresi askaro33@gmail.com Ticaret Sicil No

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-18:49:50 Vergi Kimlik Numarası 7810285527 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 1. Dönem Onay Zamanı : 25.04.2014-10:21:55

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTLİK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : - Vergi Kimlik Numarası 3190221055 Ticaret Sicil No 11204 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar (31/03/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 11.193.227,88 1- Kasa 1.879,46 3-

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLANÇO, KAR-ZARAR CETVELİ, GELİR TABLOSU VE DENETÇİLER RAPORU Yönetim Kurulumuzun 08.02.2012 Tarih ve 313 Sayılı

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1981 yılında Türkiye de faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta AŞ nin ülke temsilciliğini alarak

Detaylı

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 0.0.00 0.0.0.0.0.0.0.. Dönem Raporu _ Açılış, _ Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, _ Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki

Detaylı

EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun 21.01.2014 tarih ve 378 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR AXA OYAK SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Axa Oyak Sigorta A.Ş. ( Şirket ) İstanbul da tescil edilmiştir.

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı