Y. Lisans Hadîs Marmara Üniversitesi Doktora Hadîs Marmara Üniversitesi 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Y. Lisans Hadîs Marmara Üniversitesi Doktora Hadîs Marmara Üniversitesi 1995"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: Mustafa ERTÜRK 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Erciyes Üniversitesi 1987 Y. Lisans Hadîs Marmara Üniversitesi 1989 Doktora Hadîs Marmara Üniversitesi Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 1. Dursun Demir, Vitir Namazıyla İlgili Rivayetler ve Değeri, Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enst., Ankara Muzaffer Arıcı, Nikahta Velayetle İlgili Hadisler ve Değeri, Gazi Üni. Sosyal Bilimler Enst., Ankara Mehmet Zahid Karaağaç, Türkler Hakkındaki Hadisler (Nuaym b. Hammad ın Kitabu l-fiten i Çerçevesinde), devam ediyor 6.2. Doktora Tezleri 1. Abdullah Alzeidan, Osmanlı Mühaddisi Kemahlı Osman b. Yakub (Ö. 1171/1757) ve el-mühayyâ Adlı Muvatta Şerhi, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enst., İstanbul IX, 265 y. (Tamamlandı) 2. Ahmet Çetinkaya, Hadis Kaynaklarında Hz. İsa Hakkındaki Rivayetlerin İncelenmesi (Kaynakları, İntikal süreci ve Sorunların tespiti, devam ediyor

2 3. Abdullah Taha İmamoğlu, Hadis Edebiyatında Kitâbü l-imâre ler ve Müslim Örneği, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enst, devam ediyor 4. Ahmet Özer, İlk Üç Asırda Horasan da Hadis- Merv Şehri Özelinde, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enst., devam ediyor 5. Seyit Ali Güşen, Hicrî İlk İki Asır Hadis Eserlerindeki Rivayetlerin Temel Hadis Kaynaklarına İntikali: Fiten Rivayetleri Örneğinde, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enst, devam ediyor 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Gelenek ve Yenileşme Açısından Tecdid Hadisi Hakkında Bir Değerlendirme, Islam, Tradition and Change (İslam, Gelenek ve Değişme), (TDV İslam Araştırmaları Merkezi (ISAM) tarafından Nisan 1996 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenen 1. Uluslararası İlmî Toplantısı (The 1 st International Kutlu Dogum Symposium), İSAM Yayınları, İstanbul 1996, s Hz. Muhammed e Atfedilen Şiddet İçerikli Rivayetlerin Bilimsel Değeri/ A Critical Study on Narrations/Hadiths which Contented Violence and Attributed to The Prophet Muhammad,International Symposium On Religion and The World Peace/ Uluslararası Din ve Dünya Barış Sempozyumu, Nisan İstanbul, İstanbul Üniversitesi yayınları, İstanbul 2008, s Çevre Hakkındaki Bazı Hadislerin Güncel ve Evrensel Değeri/On the Actual and Universal Value of Some Prophetic Hadiths on Solutuion of Ecological Problems, International Symposium on Environtment and Relgion 15th-16th May 2008/Çevre ve Din Uluslararası Sempozyum, I-II, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi, İstanbul 2008, I, Hadis Metinlerinin/Sünnetin Yeniden Okunmasında / Yorumlanmasında Bir Yöntem Olarak Hz. Peygamber Şimdi Yaşasaydı/Görseydi Söylemi, Dîni ve Felsefî metinler Sempozyumu: 21. Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama (Uluslar arası Sempozyum) / Religious Philosophical Texts: Re-reading, Understanding and Comprehending Them in the 21st Century (International Symposium), Ekim Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Tecdid Hadisinin Metin Tenkidi Açısından Değerlendirilmesi, İslâmî Araştırmalar (Hadis-Sünnet Özel Sayısı), c. X, sy. 1-3, Ankara 1997, s İmâm Buhârî nin Siyâset Anlayışı: Yöneten-Yönetilen İlişkisi, Marife, Yıl: 1, sy. 1, Bahar-2001, Konya, s Yüzyıl Haremeyn Uleması ve İslam Dünyasındaki Etkileri (John Voll, An Ulama Group in the 18 th Century Haramayn and Their Impact in the Islamic World, Journal of Asian and African Studies, XV (3-4), 1980, s den çeviri), (çev. Mustafa Ertürk), Türkiye Günlüğü, Sy. 61, Yaz, Ankara 2000, s Çocuğun Dînî Eğitiminde Kullanılan Bir Hadîs ve Tahlîli, Marife, Yıl:2, sy.2, Güz-2002, s Şiddet İçerikli Bazı Rivâyetlerin Tahlîli ve Tenkîdi, G. Ü. Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.1, sy. 2, Çorum 2002, s

3 6. Nebevî Sünnet in Tarihî Gerçeklikteki Konumu Açısından Kur ân İslâmı Söyleminin İlmî Değeri, Hadis Tetkikleri Dergisi(HTD), I/1, 2003, s Kadının Erkeklere Namaz Kıldırabileceğine Dair Bir Rivayet ve Referans Değeri, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), III/1, 2005, s A short Glance at The Attitude of Some Sunni Muslim Traditionists/Muhaddithun towards Philosophy and the Philosophical Sciences, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), V/1, 2007, s Muhaddislerin Felsefî İlimlere Bakışları ve Filozof Muhaddisler (Hadis İlminde Yeni Bir Kavram Denemesi), İ.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, sy. 16, yıl. 2007, İstanbul 2008, s Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Kurân İslâmı Söyleminin İlmî Değeri, İslâm ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Ankara 2003, TDV Yayınları, s (TDV tarafından Haziran 2001 tarihleri arasından düzenlenen İslâm ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri Sempozyumu nda sunulan bildiri). 2. Hadis Oryantalisti G.H.A. Juynboll: Hadis/Sünnet Alanındaki Yaklaşımları ve Çalışmaları,Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batıda İslam Çalışmaları Sempozyumu, Ankara 2003, DİB Yayınları, s (Sakarya Üniv. İlahiyat Fak. Ve DİB. in Müştereken Mayıs 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilen başlıklı Ulusal Bilimsel Sempozyumda sunulan bildiri). 3. Hz. Peygamber in Yoksullukla Mücadelesi Işığında Günümüz Yoksulluğuna Yönelik Bazı Çözüm Önerileri ve Gönüllü Kardeş Aile Projesi, Yoksulluk I-III), İstanbul 2003, Deniz Feneri Derneği Yayınları, II, (31 Mayıs-01 Haziran 2003 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleştirilen Yoksulluk Sempozyumu başlıklı Ulusal Bilimsel Sempozyum da sunulan bildiri). 4. Muhaddislerin Ebû Hanife ye (80-150/ ) Yönelik Eleştirilerin Değeri Meselesi, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi (Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri, Ekim 2003 Mudanya/Bursa), KURAV/Kur ân Araştırmaları Vakfı Yayınları, (I-II, Bursa 2005), II, Modern Dönemde Hadis İlminin Temel Mes eleleri İsimli Tebliğin Müzakeresi, Mayıs 2005 İstanbul, İSAM tarafından tertib edilen Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleribaşlıklı Ulusal Sempozyumda sunulan müzakere, İSAM Yayınları, İstanbul 2007, s Çağdaş Bir Tebliğ Metodolojisi Oluşturma Meselesi Üzerine Bazı Düşünceler, İSAV İlmi İhtisas Toplantıları, Mayıs 2008, İstanbul Diğer yayınlar Kitaplar: 1. Metin Tenkidi (Gayb ve Fiten Hadisleri Örneği), Fecr Yayınları, Ankara, 2005, (2. Baskı- Ankara 2011) 2. Sünnet in Güncelleştirilmesine Doğru, İlahiyat Yayınları, Ankara, 2005.

4 3. Nebevî Sünnetin Gerçekliğinde Hadis Çözümlemeleri, İstanbul Filozof-Tabib Muhaddisler, Ensar Neşriyat, İstanbul, İslam Fıkhı ve Sünnet (M. Mustafa el-azami nin On Schacht s Origins of Muhammadan Jurisprudence isimli eserinin çevirisi), (çev.: Mustafa Ertürk), İz Yayıncılık, İstanbul 1996 (2. Baskı İstanbul 2010) 6. Oryantalistik Hadis Araştırmaları, (G.H.A. Juynboll dan derleme makalelerin çevirisi), (der. ve çev.: Mustafa Ertürk), Ankara Okulu Yayınları, Ankara Tercüme ve Derleme Bilimsel Kitap İçerisinde Bölüm: Ertürk, Mustafa, Son Dönem Oryantalist Anlayışın Modern Çehresi: Yumuşa(t)ma ve Diyalog Politikası, Oryantalistik Hadis Araştırmaları, (der. ve çev. Mustafa Ertürk), Ankara 2001, s TDV İslâm Ansiklopedisi nde (DİA) Yayımlanmış ve Yayımlanacak Telif Maddeler: 1. Haber-i Vâhid (İstanbul 1996, c. XIV, s ). 2. Hamza el-kinânî (İstanbul 1997, c. XV, s ). 3. el-hasan b. Süfyân (İstanbul 1997, c. XVI, s ). 4. Havz-ı Kevser (İstanbul 1997, c. XVI, s ). 5. Hüşeym b. Beşîr (İstanbul 1999, c. XIX, s. 64). 6. el-leysî (Ankara 2003, c. XXVII, s. 168). 7. Maklûb (Ankara 2003, XXVII, s ). 8. Mâlik b. Teyyihan (Ankara 2003, XXVII, s. 516). 9. Mâsercisi, Ebû Ali (Ankara 2003, XXVIII, s. 75). 10. Mikdâd b. Amr (İstanbul 2005, XXX, s ). 11. Mutayyen (İstanbul 2006, XXXI, s. 383 ). 12. Sa îd b. Ebû Sa îd (İstanbul 2008, XXXV, s. 554). 13. Şemmas b. Osman (İstanbul 2010, XXXVIII, s. 507). 14. Ubeydullah b. Ömer (yayımlanacak)

5 15. Ükeydir b. Abdülmelik (yayımlanacak). 8. İdari Görevler Dekan Yardımcılığı: (Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fak): Fakülte Kurulu Üyeliği: (Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fak.): Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: (Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fak): Hadis Ana Bilim Dalı Bşk.: (Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fak: ), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fak.:2007- Devam ediyor 12. Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler Verdiği LİSANS dersleri: Hadis Tarihi Amacı: Hadis ilminin doğuşunu, gelişimini tarihi açıdan ele alıp hadis literatürünün oluşumu ve yaygınlaşması sürecini öğretmek. İçeriği: Hadis ve Sünnet Kavramları, Hadis ve Sünnetin Dindeki Yeri, Hadis ve Sünnetin Vahiyle Bağlantısı, Hadislerin Yazımı, Hadislerin Tedvin ve Tasnif Edilmesi, Sened ve Metin, Hadis İlimleri, Hadis Tarihinde bir kısım fırkalar (Ehl-i Re y, Ehl-i Hadis, Mutezile, Şia ), Sahâbe ve Tâbiûn Kavramları, Hadis Uydurma Faaliyetleri, Hadis Edebiyatı ve Concordance, Kaynaklar: Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi, Ankara; M.Yaşar Kandemir, Hadis, DİA; İ. L.Çakan, Hadis Edebiyatı, İstanbul 2008 Hadis Usûlü Amacı: Bir hadis metninin hadis ilminin temel ilkelerine göre doğru olarak anlasılmasına imkan hazırlamaktır. İçeriği: Hadis usûlü ilmi; doğusu ve kaynakları; hadis ve sünnet kavramları; hadis ve sünnetin vahiyle bağlantısı; sened ve metin; hadis rivâyeti; hadis öğrenim ve öğretim yolları; cerh ve ta dil ilmi; hadislerin sınıflandırılması, sahâbe ve tâbiûn kavramları; hadis uydurma faaliyetleri; oryantalizm ve hadis. Kaynaklar: 1. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usûlu, Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul,

6 M. Hayri Kırbasoğlu,, Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitabiyat Yay., Ankara, M. Hayri Kırbasoğlu, İslam Düsüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara Okulu Yay., Ankara, Yardımcı Kaynaklar: 1. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı, Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlasılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, M. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düsüncesinde Sünnet, Ankara Okulu Yay., Ankara, Ahmet Yücel, Hadis Istılahlarının Doğusu ve Gelisimi, Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, Hadis Amacı: Kütüb-i tis a musanniflerinin amaçları da gözetilerek temel hadis kaynaklarında geçen hadislerin usul ve prensipler çerçevesinde doğru ve sağlıklı bir şekilde okunmasını sağlamak ve hadis araştırması yaptırmak. İçeriği: Kütüb-i tis a kavramı; eserlerin özellikleri, kütüb-i tisa dan farklı içerikli rivayetlerin seçilmesi ve, seçme rivayetlerin sened ve metin açısından mukayese edilmesi, rivayetler arasındaki farklılıkların nedenleri, serhlerin de yardımıyla öncelikle rivayetlereni tam tespiti, daha sonra anlaşılması ve yorumlanması çalışmaları. Kaynaklar: Buhari, el-câmiu s-sahih. Muslim, el-câmiu s-sahih. Ebû Dâvud, es-sunen. Tirmizi, es-sunen. Nesei, es-sunen.

7 İbn Mâce, es-sunen. Dârimi, es-sunen. Mâlik b. Enes, el-muvatta. Ahmed b. Hanbel, el-musned. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı, İstanbul Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi nde yukarıdaki eserlerin ve musanniflerin maddeleri. Hadis Tenkidi (Seçmeli) Amaç: Hadisleri doğru ve sahih bir şekilde anlayabilmek için bilimsel tenkit usulune göre hadisleri cozumlemek. İçeriği: Hadis ve tenkid kavramları, sened ve metin tenkidi, sened ve metin tenkidinde esas alınan ilkeler, hadis tarihinde münekkid hadisçiler, modern dönemde hadislere yonelik tenkitler ve değeri. Kaynaklar: Mustafa Erturk, Metin Tenkidi, Ankara, Musfir Garmullah ed-dumeyni, Mekayisu nakdi mutuni s-sunne, Medine, M. Said Hatiboğlu, Hz. Aise nin Hadis Tenkitciliği, AÜİFD, XIX, 1973, s Selahattin Polat, Hadiste Metin Tenkidi, Hadis Arastırmaları, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997, s ; Bedruddin Zerkesi, Hz. Aise nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler (trc. Bünyamin Erul), Kitabiyat Yayınları, Ankara, Hadis ve Sünnetin Çağdaş Yorumları (Seçmeli) Amaç: Hadisin ve sunnetin guncellestirilmesi meselesinde metolojik yaklasımın kazandırılması.

8 İçerik: Hadis, Sunnet, Cağdaslık ve Yorum kavramları, Dini Metinlere Usûli ve Metodolojik Yaklaşımlar, İnanca, Ahlaka, İbadete ve Muamelata Yonelik Hadislerin ve Sunnetin Yorumu, Hadise ve Sünnete Yönelik Çağdaş fikirler ve literatür, Çağdas ve Klasik Yorumların Mukayesesi. Kaynaklar: Mustafa Erturk, Sunnet in Güncelleştirilmesine Doğru, Ankara, İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İstanbul, 2004, M.Y. Kandemir, İ.L. Cakan, R. Küçük, Riyazu s-salihin Tercume ve Serhi, I-VIII,İstanbul. İslam ve Modernlesme, İsam Yayınları, İstanbul Lisansüstü Dersler Yüksek Lisans Dersleri Hadis Usulünde Tenkit Kavramları: Amacı: Sıhhatini tespit çerçevesinde hadislerin sened ve metinleriyle ilgili kullanılan tenkid kavramlarının doğru ve anlaşılır bir şekilde tarihen tespitini ve uygulamasını göstermek. İçeriği: Tenkid ve ilgili kavramlar: Senedlere yönelik kullanılan tenkit kavramları, metinlere yönelik kullanılan tenkit kavramları, Alimlere göre farklılık arzedenler, herkesin ittifak ettiği kavramlar, hadislerin sıhhatiyle ilgili klasik ve güncel tenkit kavramları. Kaynaklar: Ahmet Yücel, Hadis İlminde Tenkit Terimleri ve İlgili Çalışmalar, İstanbul 1998; Ertürk, Metin Tenkidi, İstanbul 2005, Emin Aşıkkutlu, Hadiste Rical Tenkidi, İstanbul Mustafa Hadis Usulü Tartışmaları: Amaç: Hadis usulüne dair klasik ve modern dönemdeki belli başlı tartışmaların incelenmesi ve irdelenmesi. İçeriği: Hadis usulünün oluşumunun arka planı, mezhebi faktörler, çevre şartları, sahih hadis tanımı, sahabenin adaleti meselesi, hadis ve sünnet ayırımı, mütevatir hadis kavramı üzerine yapılan tartışmalar, kudsi hadis kavramı, zayıf hadis tanımı, cerh tadil problemleri Kaynaklar: M.Tayyib Okiç, Tefsir ve Hadis Usulünün Bazı Meseleleri, Nun yayıncılık, İstanbul 1995; M.Hayri Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitabiyat, Yay., Ankara, 2002; M.Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1999; Ahmet Yücel,Hadis Istılahların Doğuşu ve Gelişimi, İfav Yayınları, İstanbul Hadis Edebiyatı:

9 Amacı: Hadis İlminin temel ve yan kaynaklarının usulüne göre ayrıntısıyla tanınmasını ve kullanılmasını, hadisin en doğru şekilde öğrenilmesini ve öğretilmesini sağlamak. İçeriği: Hadis ilminin ezber, kitabet, tedvin ve tasnif dönemine ait temel ve tali kaynak bilgilerini içermektedir. Kitabet ve tedvin dönemine ait hadis risaleleri ile tasnif döneminde oluşturulan müsned, câmi, musannef türü eserler ile mucem, şerhler ve hadis ilminin diğer tali kaynakları bu dersin içeriğinde yer almaktadır. Kaynaklar: M.M. Azami, Studies in Early Hadith Literature, Indiana, 1978 (Türkçesi: İlk Devir Hadis Edebiyatı, çev. Hulusi Yavuz, İstanbul 1993); M.Z. Sıddıki, Hadith Literature, Indiana, 1961;Muhammed b. Cafer el- Kettani, Hadis Literatürü (çev. Yusuf Özbek), İstanbul 1994; İsmail L. Çakan,Hadis Edebiyatı, İstanbul 2008; S. Polat, H. Nazlıgül ve S. Doğanay, Hadis Araştırma ve Tenkit Klavuzu, İstanbul Hadis Metinlerini Okuma Yöntemleri Dersin Amacı: Klasik kaynaklarda mevcut her bir hadis metninin (dini, siyasi, sosyal ve iktisadi) farklı yönlerinin tespit edilip bunların oluşum ve gelişim sürecini takip etmek ve bu sürece göre hadisleri okumak ve anlamak. İçeriği: Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, İmam Malik, Darimi ve İbn Hanbel in hadis eserlerindeki hadislerin tarihi, dini, siyasi, psikolojik ve sosyolojik açıdan okunması ve değerlendirilmesi. Önerilen Kaynaklar: el-buhari, el-camiu s-sahih; Müslim, el-câmiu s-sahîh; Tirmizî, Sünen; Ebu Davud, Sünen; Nesai, Sünen; İbn Mace, Sünen; Darimî, Sünen; İmam Malik, Muvatta; İbn Hanbel, el-müsned. Hadisi/Sünneti Anlama ve Yorumlama Yöntemleri Amacı: İslam ın ikinci kaynağı olan hadislerin ve onlardan çıkarılan sünnetin doğru ve bilimsel yönteme göre tam olarak anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlamak. İçeriği: Hadis ve Sünnet kavramları, anlam ve yorum kavramları, anlamanın ve yorumlamanın dini, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları, Hz. Peygamber in beşeri ve peygamberî yönü, Hadislerin içerik olarak tasnifi, hadislerden sünnet çıkarma yöntemleri. Kaynaklar: Yusuf el-kardavi, Sünneti Anlamada Yöntemleri (çev. Bünyamin Erul), Kayseri 1998; Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, Ankara 1999; Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Yöntem Sorunu, Ankara Doktora Dersleri Hadis İhtilafları: Amacı: Hadislerde zahiren görülen çelişkileri bir ilim dalı olarak ihtilafü l-hadis ilmi çerçevesinde cem, telif, nesih gibi çözüm yollarıyla giderilip giderilmeyeceğini tetkik etmek. İçeriği: İhtilaf kavramı ve bağlı olduğu diğer kavramlar, İhtilafü l-hadis ilminin doğuşu ve önemi, Hadisler arasında tearuz meselesi, hadisler arasında ihtilafın görünen şekilleri, sebepleri ve çözüm yolları: Cem, telif, Nesih, Tercih ve tevakkuf.

10 Kaynaklar: İ.L. Çakan, Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, İstanbul, 1996; İbn Kuteybe, Hadis Müdafaası, trc. M.Hayri Kırbaşoğlu, Ankara 1989; Ebu Şehbe, Sünnet Müdafaası, trc. B. Erul, M.E. Özafşar, Ankara Hadis İlminde Rical ve MetinTenkidi : Amacı: Hadislerin sıhhat ve doğruluğunu tespit etmek için ravileri ve metinleri değerlendirmek, bilimsel kriterlere tabi tutmak. İçeriği: Kavramsal çerçeve: Rical ve Metin kavramları, hadis tarihinde rical ve metin tenkidi uygulamaları, kullanılan tenkit kavramları ve anlamları. Kaynaklar: Mustafa Ertürk, Metin Tenkidi, Ankara 2005; Emin Aşıkkutlu, Hadiste Rical Tenkidi, İstanbul 1997;Salahattin Polat, Hadis Araştırmaları, İstanbul 1997; Mustafa Ertürk, Hadis Çözümlemeleri, İstanbul Hadis İlminin Sosyal Bilimlerle İlişkisi: Amacı: Hadis ilminin çağdaş dönemde ortaya çıkan yeni sosyal bilimlerle ilişki derecelerini ortaya koymak, Hadislerin ve onlardan çıkarılan sünnetlerin bu ilişki derecesinde günümüzde güncel problemlere de bilimsel anlamda çözüm üretebilmesinin yollarını aramak. İçeriği: Hadis ilminin sosyal bilimler açısından değeri, sosyoloji, psikoloji, antropoloji ilimlerinin yöntemleri ve hadisin anlaşılmasında kullanılan yöntemlerin mukayesesi, güncel sosyolojik araştırmalar çerçevesinde sünnetin anlatım ve sunum usulleri, hadislerde kullanılan eğitim ve psikolojik tahlil yöntemlerinin tespiti Kaynaklar: Muhammed Osman Necati, Hadis ve Psikoloji, trc. Mustafa Işık, Ankara 2000; Mustafa Ertürk, Sünnetin Güncelleştirilmesine Doğru, Ankara, 2005; Modern Dönemde Dini İlimlerin Temel Meseleleri-İlmi Toplantı, İsam Yayınları, İstanbul Hadisin/Sünnetin Güncel Yorumlanması: Amacı: Hz. Peygamber in sosyal ve teknik konulardaki tavsiyelerinin günümüz hayat şartları çerçevesinde usulüne göre güncel yorumlarının yapılması yeteneğini öğrenciye kazandırmak. İçeriği: Hz. Peygamber, sahabe ve sonraki dönemlerde sünnetin hayatla olan bağlantısı ve ilişkisi, ihdas, bidat kavramları, Hz. Peygamber döneminde sahabenin koyduğu sünnetler, sonrası dönemde sahabenin sünneti ve hayatla ilişkisi ile günümüzde sosyal sünnet diyebileceğimiz sünnetlerin güncel hale getirme yöntemleri. Kaynaklar: M. Ertürk, Sünnetin Güncelleştirilmesine Doğru, Ankara 2005; M.Ertürk, Tecdid Hadisinin Metin Tenkidi Açısından Değerlendirilmesi, İslami Araştırmalar (Hadis-Sünnet Özel sayısı), c. 10 (1997), sy. 1-3, s ; S. Polat, Hz. Peygamber in Sünneti ve Değişim, Hadis Araştırmaları, İstanbul ty.; Sosyal Değişme ve Din, (İsav tarafından 17 Kasım 1990 da tertip edilen ilmi toplantı metinleri), İlmi Neşriyat, İstanbul Hadis ve Oryantalizm:

11 Amacı: Batıda yapılan hadis çalışmalarını tanınması ve kullanılan metotların hadis araştırmalarında ne kadar faydalı olabileceğinin araştırılması ve akademik batı dünyasında yapılan hadis araştırmalarını bu çerçevede tanımalarına ve eleştirebilmelerine yardımcı olmak. İçeriği: Akademik Batı dünyasında hadis çalışmaların tarihi seyri, gelişim dönemi ve hadis çalışmalarındaki yeni yaklaşımlar. Batılı ilim adamlarının hadis araştırmalarında kullandığı metotlar teorik ve pratik sonuçları açısından etüt edilmektedir. Kaynaklar: M. Ertürk, Son Dönem Oryantalist Anlayışın Modern Çehresi, G:H.A., Juynboll,Oryantalistik Hadis Araştırmaları, Ankara 2001; M.Azami, İslam Fıkhı ve Sünnet Oryantalist J. Schacht a Reddiye, İstanbul 1995; M.S. Hatiboğlu, Batıdaki Hadis Çalışmaları Üzerine, İslami Araştırmalar Dergisi, VI (1992), sy.2, s Hadis İlminin Klasik Felsefi İlimlerle İlişkisi: Amacı: Klasik dönemdeki hadisçilerin geçmişte ilgilendikleri felsefi ilimler ve uzmanlık alanlarının tespiti ve günümüz hadisçilik anlayışının açılım sağlamasını, sünnetin tespitinde, anlamında ve yorumlanmasında farklı bakış açılarını sağlamak. İçeriği: Hadis ve Felsefi ilimler; tıb, kimya, simya, astronomi, astroloji, mühendislik gibi ilk dönemde felsefi ilimlerden sayılan ilimlerle olan ilgileri, muhaddis tabib filozoflar, ilgili alanlardaki literatür.önerilen Kaynaklar: M. Ertürk, Filozof Tabib Muhaddisler, İstanbul 2007; I. Goldziher, The Attitude of Ortodox İslam Toward the Ancient Sciences, Studies On Islam, (edit. And. Trans. M.L. Swarts), New-York and Oxford, 1981, s ; M. Karakaş, Müsbet İlimlerde Müslüman Alimler, Ankara 1991; Seyyed Hossain Nasr, The Qur an and Hadith as a source and Inspritaion of Islamic Philosophy, History of Islamic Philosophy (2. vol.), (edit. S.H. Nasr and Oliver Leaman), London 1996, s

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK KISA ÖZGEÇMİŞ 25. 04. 1964 yılında Kayseri nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri de yaptı. 1980 senesinde Kayseri Lisesi nden mezun oldu. 1982 yılında

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 1 / 7 1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Prof. Dr. Bünyamin ERUL Prof. Dr. Bünyamin ERUL Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Öğretim Üyesi 1965 yılında Bolu da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bolu da tamamladı. 1987 yılında A. Ü. İlahiyat Fakültesi nden

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. E-Mail : mbayraktutar@kilis.edu.tr

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı Eposta : yzkeskin@harran.edu.tr : yzkeskin@gmail.com Telefon (Cep) : 90 536 626 56 56 (Sabit): 90 414 318 34 98 ÖĞRENİM VE AKADEMİK

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

YAYINLAR AKADEMİK 1.YAYINLAR. 1.1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlananlar

YAYINLAR AKADEMİK 1.YAYINLAR. 1.1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlananlar Prof. Dr. Salih KARACABEY 01.05.1957 tarihinde Yozgat ili Çayıralan ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenim hayatına 1964 yılında Çayıralan Cumhuriyet İlkokulu'nda başladı. İlkokul son sınıfı ise Çandır Cumhuriyet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Samsun-Terme. Temel İslam Bilimleri.

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Samsun-Terme. Temel İslam Bilimleri. KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Doğum Yeri: Bölüm: Yrd. Doç. Dr. Samsun-Terme Temel İslam Bilimleri Tel: E-Posta: ilyascanikli@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: 2.Doğum Tarihi: 29 Ocak 1978 3.Ünvanı : Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans İlahiyat Ankara 2000 Yüksek Lisans Doktora ve Din Bilimleri (İslam

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Oryantalistlerin Hadisleri Tarihlendirme Yaklaşımları

Oryantalistlerin Hadisleri Tarihlendirme Yaklaşımları Oryantalistlerin Hadisleri Tarihlendirme Yaklaşımları Süleyman Doğanay İFAV Yayınları, İstanbul 2013, 263 s. Batılı araştırmacılar, hadislerle alakalı çeşitli metotlar geliştirerek çokça çalışmalar yapmışlar

Detaylı

Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith

Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith Mustafa IŞIK Laçin Yayınları, Kayseri, 2014, 346 sayfa. Tanıtan: Nurullah AGİTOĞLU* İslâm ın temel kaynaklarından olan hadislerin rivayeti

Detaylı

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE2 - SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 25-26 NİSAN 2015 C U M A R T E S İ - P A Z A R SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR (SEÇMELİ) Ders No : 000040194 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY 1. Adı Soyadı : Halil İbrahim KUTLAY. Doğum Tarihi : 0 / 10/ 197 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek

Detaylı

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet BEDİR Anabilim Dalı : Tefsir Doğum Yeri ve Tarihi : İspir /96 Tel (Cep) : Tel (İş) : (05) 0 Faks : (05) e-posta () : ahmetbedir@hotmail.com e-posta () : bedir@bozok.edu.tr Yazışma Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 14 Sayı 1 Ocak-Haziran 2014 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 (14/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. Murat DEMİRKOL. Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Reşadiye-Tokat/1969.

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. Murat DEMİRKOL. Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Reşadiye-Tokat/1969. ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Doğum Yeri ve Yılı: Bölüm: Murat DEMİRKOL Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Reşadiye-Tokat/1969 Felsefesi) Tlf: 0312 324 15 55 Cep tlf: 0545 467 10 87 E-Posta: m.demirkol@ybu.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Marmara Üniversitesi Akademik Birim : ahiyat Fakültesi : İstanbul Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Doğum Yeri ve Tarihi : Karaman / 0..966

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no 40 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta 0216474086-1255 Doğum Tarihi 05.11.1952 Faks abradakoglu@29mayis.edu.tr

Detaylı

TEZ TANITIMI VE DEĞERLENDİRME

TEZ TANITIMI VE DEĞERLENDİRME TEZ TANITIMI VE DEĞERLENDİRME Dr. Muammer BAYRAKTUTAR Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Sabri KIZILKAYA, İsnad ve Metin Çözümlemeleri Bağlamında Geleneksel ve Yeni Yaklaşımlar, Yayınlanmamış Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Ahmet ÜNSAL. Prof. Dr.

KİŞİSEL BİLGİLER. Ahmet ÜNSAL. Prof. Dr. KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Ahmet ÜNSAL Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Mengen 1967 Bölüm: Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Tel: 312-9061582 E-Posta: ahunsal67@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI.

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI. T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI Ersin KABAKCI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Öğrenim Durumu LİSANS Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Anabilim Dalı : Kelam Doğum Yeri ve Tarihi : Seki Fethiye / Muğla / 968 Tel (İş) : (04)30757 (04)306879 Faks : (04)306889 e-posta : sabriyilmaz@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

(2005). Toplumsal ve siyasi arkaplanlar açısından İsrail in eğitim sisteminde dinin yeri. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (9), s

(2005). Toplumsal ve siyasi arkaplanlar açısından İsrail in eğitim sisteminde dinin yeri. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (9), s YARD. DOÇ. DR. ZARİFE ŞEYMA ARSLAN İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü Tel: 0212 440 0000 / 26756 e-mail: zseyma@istanbul.edu.tr Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanlar Lisans Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Hadis Istılahları. ADL: Râvînin hadîsi bozmadan rivâyet eden dürüst bir müslüman olması. AHZ: Bir şeyhden hadîs almak.

Hadis Istılahları. ADL: Râvînin hadîsi bozmadan rivâyet eden dürüst bir müslüman olması. AHZ: Bir şeyhden hadîs almak. Hadis Istılahları Her ilim dalının bir terminolojisi olduğu gibi hadîs ilimlerinin de ıstılahları vardır. Hadîs ıstılahları anlaşılmadıkça hadîs usûlü de anlaşılamaz. Hadîs ıstılahları çok sayıda olduğu

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahir Kalfa 2. Doğum Tarihi : 08.04.1966 3. Unvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA İSLÂM YORUMLARI TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 06-07 MAYIS 2016 Cuma Cumartesi KONEVÎ KÜLTÜR MERKEZİ MERAM KONYA TERTİP HEYETİ Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Dekanı

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. - Çağ Üniversitesi, Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi

ÖZGEÇMİŞ. - Çağ Üniversitesi, Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İbrahim Erol KOZAK 2. Doğum Tarihi : 01.01.1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara 1968 Lisans Hukuk Fakültesi

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı