İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE HARİTACILIĞIN YERİ. Orhan KURT 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE HARİTACILIĞIN YERİ. Orhan KURT 1"

Transkript

1 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE HARİTACILIĞIN YERİ Orhan KURT 1 1 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kocaeli, Özet Bir inşaat teknikeri haritacılık konuları ile iki derste yoğun olarak karşılaşılır. Bunlar, Topografya (Ölçme Bilgisi) ve Ulaştırma dersleridir. Topografya dersinin tamamı haritacılık konularından oluşurken, Ulaştırma dersinin önemli bir kısmı haritacılık konularını kapsamaktadır. Topografya dersi içerisinde inşaat teknikerinin; yatay ve düşey konum bilgilerinin anlamını, bu bilgilerin nasıl elde edildiğini, topografya dersinin düzlem geometriye dayanan yatay ve düşey konum hesaplarının nasıl yapıldığını bilmesi istenir. Ulaştırma dersi içerisinde hale hazır haritadan başlayarak, boy kesit en kesit çizim ve hesabı, alan ve hacim hesabı, taşıma türü ve taşıma uzaklıklarının belirlenmesi konularına ağırlık verilmektedir. 0. Giriş Asım KOCABIYIK Meslek Yüksek Okulu (AKMYO) İnşaat Teknolojisi Önlisans Müfredatı içerisinde yer alan Topografya (Ölçme Bilgisi) ve Ulaştırma (Ulaşım, Yol Bilgisi) derslerine 2007 yılından beri destek vermekteyim. Bu dersleri alan öğrencilerin kazanacakları bilgi ve beceriler her bir dersin alt başlığı halinde aşağıda verilmiştir. Ölçme Bilgisi (Topografya) dersinde bir inşaat teknikerinin; Yatay-düşey konum belirlemede kullanılan referans sistemlerini (Şekil-1) kavraması, 1000x1000km 2 lik bir alan içerinde yatay ve düşey konum ölçme ve değerlendirmesini yapması, Alan ve hacim hesabı yapması, beklenmekte ve buna uygun eğitim verilmektedir. Şekil-1. Yatay ve düşey datumlar, projeksiyon koordinatları ve bunlar arasındaki ilişkiler. 1

2 Ulaştırma dersinde bir İnşaat Teknikerinin; KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ASIM KOCABIYIK MYO Enkesit-boykesit çizmesi ve hesaplaması (Şekil-2), Yatay ve düşey kurp hesapları yapması (Şekil-5), Hacim hesaplarını yapması (Şekil-6), Taşıma hesaplarını kavraması (Şekil-6), amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için halihazır haritadan başlayarak en son kütleler diyagramına kadar olan bütün konulara teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir. Ayrıca her iki derste içerisinde; trigonometri, analitik geometri ve hesap makinesi kullanımı da yoğun olarak yer verilmekte, öğrencinin hesaplama yeteneği geliştirilmektedir. Şekil-2. Bir adet; a) Boykesit, b) Enkesit örneği. Topografya ve Ulaşım dersi içerikleri alt başlıklar halinde aşağıda verilmiştir. Bu alt başlıklarda, derslerde işlenilen konuların ana hatları çizilmeye çalışılmıştır. 1. Topografya Topografaya dersi içerisinde yatay ölçme aletleri teodolit - total station (Şekil 3), prizma aletleri tanıtılmakta ve bu alteler ile ölçme ve uygulama yapılmaktadır. Kutupsal ölçü yapılan aletler ile poligon açı ölçüleri, kutupsal alı ve kutupsal aplikasyon işlemleri gerçekleştirilir. Bu aletler ile arazide uygulama yapılır ve bu uygulamada elde edilen ölçüler ile kutupsal hesabın nasıl yapıldığı ayrıntılı olarak işlenir. Yeni ölçülen noktaların ülke sistemine nasıl bağlandığı ve projeden alınan bir yatay konum bilgisinin araziye nasıl aplike edileceği hakkında bilgiler verilir. Ortogonal ölçü yapılan prizma ile elde edilen ölçüler ve bunlardan yararlanılarak ülke sistemi koordinatlarının hesaplanması ve ortogonal aplikasyon konuları da uygulamalı olarak gösterilir. 2

3 Şekil 3. a) Kutupsal ölçme aletleri (Teodolit ve TotalStation); b) yatay ve düşey açılar, yatay ve eğik uzunluklar. Düşey datum kavramı (Jeoit), düşey konum ölçme aletleri (nivo, teodolit) (Şekil-3,4b), düşey konum belirleme (geometrik nivelman, trigonometrik nivelman) yöntemleri ile arazi ölçmeleri yapılır. Öğrencinin arazide ölçtüğü verilerden yararlanılarak, noktalar arasındaki yükseklik farklarının hesaplanması ve noktaların ülke düşey datumuna nasıl bağlanılacağı da verilmektedir (Şekil 4). (c) Şekil 4. a) Düşey Datumlar, b) Nivo, c) Hat nivelmanı, d) Yüzey nivelmanı. (d) 3

4 Nokta yüksekliklerinin belirlenmesinde hat nivelmanı (Şekil 4c) ve yüzey nivelmanının (Şekil 4d) İnşaat Mühendisliği alanında nerelerde kullanılacağı üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır. Ayrıca topoğrafya dersi içerisinde, İnşaat Teknolojileri alanında önemli yer tutan alan ve hacim hesaplarının nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği de ayrıntılı olarak irdelenmektedir. 2. Ulaştırma Bu derste, yaklaşık 500 metrelik bir yol projesi oluşturabilecek bir halihazır haritadan başlayarak, kütleler diyagramının çizilmesine kadar olan sürecin nasıl oluşturulduğu ayrıntılı olarak gerekçeleri ile birlikte incelenmektedir. Bu aşamalar; yolun yaklaşık eğiminin belirlenmesi, pergel açıklığının belirlenmesi, sıfır poligonunun çizilmesi, en uygun yatay (yatay kurplar) ve düşey (düşey kurplar) güzergahın belirlenmesi, boykesitin çizilmesi (Şekil 2a), enkesitlerin çizilmesi, hacim hesapları ve hacimler tablosu, yatay kurp hesapları (Şekil 5a), düşey kurp hesapları (Şekil 5b), kütleler diyagramı ve taşıma uzaklıklarının belirlenmesidir (Şekil 6). Şekil 5. a) Yatay kurp, b) düşey kurp. Bir üst paragrafta aşamalı olarak verilen konu sıraları işlenirken, bütün ara ve son hesaplar sınıfta yapılmakta, öğrencilerin harita kullanımı ve topografya konuları ile ulaştırma konuları arasındaki ilişki gösterilmekte ve karmaşık problemler ile ilgili hesaplama yetenekleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bir proje üzerinden yürütülen konuların haritacıları ilgilendiren kısmı olan (yatay ve düşey) aplikasyon elemanlarının hesaplanması da bu ders içerisinde verilir. Aliyman ve yatay kurplarda yatay aplikasyon elemanları olarak uygulamada en çok kutupsal aplikasyon elemanlarının (yatay açı ve yatay uzaklık) proje bilgilerinden nasıl türetildiği verilir. Düşey aplikasyon elemanları ise, düşey kurp üzerindeki yer alan herhangi bir noktanın yüksekliğinin hesaplanması bölümünde yer almaktadır. 4

5 Şekil 6. a) Enkesitler, b) Kütleler diyagramı. Ulaştırma dersi proje üzerinden yürütülürken temel tanımlar açıklamalı olarak öğrenciye kavratılmaya çalışılmaktadır. Geçiş eğrileri (en iyi bilinen klotoid) ile ilgili bilgiler bu bağlamda verilmekte, ön lisans öğrencileri geçiş eğrilerinin hesaplanmasından sorumlu tutulmamaktadır. Geriye kalan bütün konuların tamamı, arasınav, ödev sınavı ve yılsonu sınavlarında öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. 3. Sonuçlar Bu çalışmada, Asım KOCABIYIK Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknolojileri Bölümünde Haritacılık Konularının yer aldığı; Topografya ve Ulaştırma derslerinde işlenen konuların kısa bir özeti sunulmuştur. Kısaca özetlenen konuların tamamını kapsayan soru örnekleri ve ödev soruları öğrenciye dönem başında verilmektedir. Konular işlendikçe, öğrencinin hangi soruları çözebilecek bilgiyi öğrendiği öğrenciye bildirilmekte, çözümde karşılaşacakları sorunların sınıf ortamında çözülmesi sağlanmaktadır. Bu iki dersin işlenme aşamalarında kullanılan ders notlarına ve ödev sorularına kaynaklar bölümünde verilen linkler aracılığı ile ulaşılabilir. Yıllar içerisinde alınan; öğrenci geri dönüşleri, dersin işlenmesi sırasında görülen eksikliklerin giderilmesi yada ihtiyaca uygun genişletmelerin ayrıntıları ve uygulamaları ile birlikte aynı web sayfasından mevcut öğrencilerin ve mezunların öğrenme sürecinin devamlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. 5

6 4. Kaynaklar Orhan KURT (2012), ÖLÇME BİLGİSİ (Topoğrafya), Ders Notları, Kocaeli Üniversitesi, Yayın No: 428, Kocaeli. güz/inp203-surveying/ Orhan KURT (2012), ULAŞIM, Ders Notları, Kocaeli Üniversitesi, Yayın No: 427, Kocaeli. 6

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG )

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Mimarlık ve ġehir Planlama Bölümü HARĠTA ve KADASTRO PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk Ġlkeleri

Detaylı

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır.

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır. ÖLÇME BİLGİSİ 1.Bölüm 1.1. Tanım Ölçme Bilgisi: Yeryüzü üzerindeki doğal ve insan yapımı cisimlerin boyutlarının, konumlarının belirlenmesi ve elde edilen bilgilerin grafiksel ve sayısal olarak sunulmasıdır.

Detaylı

TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI

TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI Yeryüzünde bulunan veya yeryüzüne yakın dogal ve yapay noktalar ile bunların oluşturduğu cisimlerin belirli bir karşılaştırma düzlem veya yüzeyine

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendislliği

Harita ve Kadastro Mühendislliği 28 Harita ve Kadastro Mühendislliği Yukarıda verilen çizgisel grafiklerden şu sonuçlar çıkarılabilir: * Standart hataların büyük olması nedeniyle Türkiye'de taşınmaz değerlerinde bir istikrar ol madığı

Detaylı

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3 Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması Proje No: 106Y130 İ. Öztuğ Bildirici Aydın Üstün Necla Uluğtekin

Detaylı

Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada

Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.1 No.3 (2010), 309-325 Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada İsmail Güzel 1 İlhan Karataş

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÖZET: Matematik, sürekli değişen ve gelişen bir bilim dalı olmasının yanı sıra hemen her disiplinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R 1. GİRİŞ... 1.1. Menü DiziliŞi... 2. KOORDİNAT BİLGİ ARŞİVİ... 3. SEMT / KENAR HESABI... 4. ALAN HESABI...

İ Ç İ N D E K İ L E R 1. GİRİŞ... 1.1. Menü DiziliŞi... 2. KOORDİNAT BİLGİ ARŞİVİ... 3. SEMT / KENAR HESABI... 4. ALAN HESABI... Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Ölçme ve Yol Bilgisinin Problemlerine Yönelik Basic Dilinde Program İsmail Rakıp Karaş Lisans Bitirme Ödevi

Detaylı

NETPRO 6.0 UYGULAMA KILAVUZU-I (Yol Uygulaması)

NETPRO 6.0 UYGULAMA KILAVUZU-I (Yol Uygulaması) NETPRO 6.0 UYGULAMA KILAVUZU-I (Yol Uygulaması) (C) Bu eserin tüm telif hakları ULUSAL CAD VE GIS ÇÖZÜMLERĐ MÜHENDĐSLĐK BĐLGĐSAYAR EĞĐTĐM TĐCARET A.Ş.(ULUSAL), Türkiye. Aittir. Telif hakkı kanunları çerçevesinde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 55-82

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 55-82 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 55-82 Alınan Eğitimin Meslek Yaşamındaki Yeterlilik Düzeyinin İşletmelerin Muhasebe Finans Bölümünde Çalışanlar Üzerinde Tespitine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe

Detaylı

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 1.1 GİRİŞ Bir ülkenin kalkınmasında, iyi tasarlanmış ulaştırma sistemlerinin varlığı hayati öneme sahiptir. Ulaştırma sistemleri deyince aklımıza ilk gelen sistem elbette

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI HARİTA KADASTROCU SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0258-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 16.10.2012 28443 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI HARİTA KADASTROCU SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0258-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 16.10.2012 28443 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI HARİTA KADASTROCU SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0258-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 16.10.2012 28443 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: HARİTA KADASTROCU Seviye:

Detaylı

YAŞAYAN : Son olarak benim sormadığım fakat sizin söylemek istediğiniz bir sözünüz veya mesajınız var mı?

YAŞAYAN : Son olarak benim sormadığım fakat sizin söylemek istediğiniz bir sözünüz veya mesajınız var mı? bir oda olduğumuz bilinsin, yaptığımız iş de zeminde görünsün istedik. Biz böyle bir imaj oluşturmaya çalıştık. Sanırım bunda da başarılı olduk. Bugün artık mesleğimizin böyle bir imaja ve tanıtıma ihtiyacı

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA AMAÇLI ALIM TEKNİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA AMAÇLI ALIM TEKNİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA AMAÇLI ALIM TEKNİKLERİ FOTOGRAMETRİ UYGULAMA FÖYÜ ARAZİ ÇALIŞMASI 2012-2013 HAZİRAN 2013 1. FOTOGRAMETRİ

Detaylı

ÜLKEMİZDE ALAN ÖĞRETMENİ EĞİTİMİ NASIL OLMALI?

ÜLKEMİZDE ALAN ÖĞRETMENİ EĞİTİMİ NASIL OLMALI? ÜLKEMİZDE ALAN ÖĞRETMENİ EĞİTİMİ NASIL OLMALI? Geçmişten günümüze ülkemizdeki öğretmen yetiştirme politikalarına ve uygulamalarına genel olarak baktığımızda bir sürekliliğin olmadığını, bilen öğretir mantığı

Detaylı

MATEMATİK DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR)

MATEMATİK DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI...

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2015 GİRİŞ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ. DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık (Proje, Ödev, 4 56 19 75 (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Tek Değişkenli Fonksiyonların İki Değişkenli Fonksiyonlara Genellenmesi, Fonksiyon Makinesi ve APOS

Tek Değişkenli Fonksiyonların İki Değişkenli Fonksiyonlara Genellenmesi, Fonksiyon Makinesi ve APOS Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 465-499 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Tek Değişkenli Fonksiyonların

Detaylı