KAMU POLİTİKA SÜRECİ: Teorik Perspektifler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU POLİTİKA SÜRECİ: Teorik Perspektifler"

Transkript

1 KAMU POLİTİKA SÜRECİ: Teorik Perspektifler

2

3 Editör: Alican KAPTI KAMU POLİTİKA SÜRECİ TEORİK PERSPEKTİFLER Ankara 2011

4 Kamu Politika Süreci: Teorik Perspektifler Editör: Alican Kaptı Kamu Yönetimi Dizisi: 21 ISBN Birinci Baskı: Nisan 2011 Sayfa Tasarımı: Ayşegül Genç Kapak Tasarımı: İsmail Çam Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin izni olmadan, eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç olmak üzere hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı yayınlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Faks: (312) Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Şube Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Web Adresi / Seçkin Yayıncılık Sertifika Numarası: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Sunuş Gelişmiş ülkelerde kamu politikası alanındaki çalışmalar özellikle son 50 yılda ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde ciddi gelişme göstermiş ve kamu politikası disiplinler arası önemli bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Bu alandaki bilimsel gelişmeler adı geçen ülkelerde kamu politikalarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi açısından önemli katkılar sunmaktadır. Dolayısıyla kamu politikası alanındaki akademik çalışmalar kamu politikalarının pratik dünyası için rehber olmuş ve politika uygulamalarında daha sistematik ve etkili bir yönetim anlayışı ortaya koymuştur. Kamu politikası bilimi alanında gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan bu potansiyel Türkiye de aynı paralelde gelişmemiş ve günümüzde dahi kamu politikası alanındaki çalışmalar yok denecek kadar azdır. Fakat son yıllarda Türkiye de kamu politikası alanında önemli sayılabilecek yeni çalışmaların yayınlanmaya başladığı söylenebilir. Kamu politikasının temel, kavramsal ve teorik çerçevesini çizip aktörleri tanımlayan ben Hasan Hüseyin Çevik ve Süleyman Demirci nin Kamu Politikası kitabıyla başlayan süreç, kamu politikasının teorik altyapısını ayrıntılı olarak ortaya koyan bu kitap çalışmasıyla devam etmiştir. Türkiye deki kamu politikası alanındaki gelişim sürecine bu çalışmanın önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kamu politika sürecinin teorik altyapılarını açık bir şekilde ortaya koyan ve Türkiye deki uygulanabilirliğini tartışan bu çalışma, birçok kamu politikası öğrencisi için rehber olacak ve değişik alanlardaki akademik çalışmalara ışık tutacaktır. Bu kitabın gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerde kamu politikası alanlarında doktoralarını tamamlayan Türk akademisyenler tarafından kaleme alınmış olması kamu politikası tecrübelerinin Türkiye ye aktarımı açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Genç ve değerli meslektaşlarımı, bu etkili ve kapsamlı çalışmalarından dolayı kutluyor ve bu yöndeki çalışmalarının devamını diliyorum. Prof. Dr. H. Hüseyin ÇEVİK Ankara, Nisan 2011

6

7 Önsöz Türkiye de kamu politikası ile ilgili bilimsel yayınların eksikliği yerli ve yabancı bir çok yazar tarafından dile getirilmiştir. Halbuki gelişmiş ülkelerde kamu politikası alanında çok geniş bir literatür ve teorik birikim mevcuttur. Kamu politikası birçok bilim alanıyla ortak yönünün bulunmasından dolayı son dönemlerde popüler bir bilim olarak ortaya çıkmış ve bu alanda lisans ve lisansüstü programlar tasarlanmıştır. Fakat bu gelişme hiçbir şekilde Türkiye de paralellik göstermemiştir. Birçok üniversitede siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinin altında kamu politikası dersleri okutulmasına rağmen bu alanda bilimsel eserler yok denecek kadar azdır. Kısacası kamu politikasının önemi Türkiye de gerektiği şekilde yerini bulamamıştır. Özellikle bu alan akademik çevrede ciddi şekilde ihmal edildiğinden Türkiye kamu politikasının pratik manada katkılarından yoksun kalmıştır. Bu durum birçok Batı ülkesinde böyle değildir. Kamu politikası teorik ve akademik yönden ciddi ilgi odağı olmuş ve bu birikim pratik hayata olumlu şekilde yansımıştır. Örneğin, ABD politika sisteminde karar alma mekanizmasında politika analistlerinin rolü çok büyüktür. Politika analiziyle ortaya konan çalışmalar karar verme sırasında belirleyici rol oynayabilmektedir. Gerçekte; politika analizi çalışmaları bütün bir sistemin bilimsel alt yapısını oluşturmakta ve sadece sübjektif yargılarla değil, sistematik yöntemlerle elde edilmiş objektif yargılarla hareket etme olanağı sağlamaktadır. Bu çerçevede kamu politikasının gelişimi ülkelerin kamu sistemlerinin daha fonksiyonel olması açısından çok önemlidir. Bu gelişim için ilk olarak akademik ve teorik altyapının güçlendirilmesi gerekir. Bunun için Batı dünyasında gelişen kamu politikası biliminin Türkiye ye transferinin sağlanması zorunludur. Bu başarıldığında kamu politikası alanında daha çok akademik araştırma yapma imkânı doğacak ve alan dinamik olarak gelişecektir. İşte bu kitabın en temel amacı kamu politikası teorik altyapısının Türkiye ye transfer edilmesidir. Kamu politikası alanında gelişmiş ülkelerin seçkin üniversitelerinin kamu politikası bölümlerinde doktoralarını tamamlamış olan Türk kamu politikası entelektüellerinin birikimleriyle kamu politikasının en temel kavramları, modelleri ve teorik altyapılarını içeren bölümler hazırlanmıştır. Bu şekilde kamu politikası öğrencilerinin bu alandaki gelişimlerini sağlayacak bu kitap en temel eser olarak okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Bu kitap ayrıca üniversitelerde lisans ve lisansüstü seviyede kamu politikası öğrencilerine hitap etmesinin yansıra, bu alanda çalışan akademisyenler içinde yararlı bir kaynak olacaktır. Bu çalışmada emeği geçen tüm yazarlara sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Dr. Alican KAPTI Editör Ankara, Nisan 2011

8

9 Katkıda Bulunanlar Dr. Ali DUMAN; Yüksek lisans ve doktorasını Amerika Birleşik Devletleri nde Kent State Üniversitesi nin sırasıyla Adalet Çalışmaları ve Siyasal Bilimler bölümlerinde tamamlamıştır. Doktora tezinde, bir polislik modelini baz almak suretiyle bu modele etki eden iç (bireysel ve kurumsal) ve dış (çevresel) faktörleri incelemiştir. İlgi alanları; güvenlik yönetim ve stratejileri, 21. yüzyılda güvenlik, uluslararası güvenlik işbirliği, kriminolojik teoriler ve araştırma yöntemleri, kamu politikalarının temelleri ve yaklaşımlar konularından oluşmaktadır. Dr. Alican KAPTI; Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktorasını Amerika Birleşik Devletleri nde Kuzey Teksas Üniversitesi nin Kamu Yönetimi bölümünden almıştır. Doktora tezini kamu politikası uygulamalarında aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı modellerin karakteristik özelliklerinin belirlenmesi üzerine yazmıştır. İlgi alanları; kamu politikası, politika analizi, motivasyon, liderlik, kamu yönetiminde analitik tekniklerin kullanımı, problem çözme ve karar verme konularından oluşmaktadır. Dr. Bahadır ŞAHİN; New York-John Jay Ceza ve Adalet Üniversitesinde "Ceza-Adalet Sistemi" üzerine yüksek lisans, Orlando-Orta Florida Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde "Kriz Yönetimi" üzerine doktora yapmıştır. PERISHIP kurumu tarafından parayla ödüllendirilip daha sonra kitap haline de getirilen tezinde büyük terör saldırıları sonrasında kurumlar arası kriz yönetimi ağlarının verimliliğini etkileyen faktörleri irdelemiştir. Yazar, kriz yönetiminin yanı sıra coğrafi bilgi sistemleri, terör örgütleri, yönetişim, sosyal ağ analizi gibi konularda uluslararası yayımlarda eserler sunmuştur. Yrd. Doç. Dr. Fatih DEMİR; Lisans öğrenimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde, yüksek lisans öğrenimini Kocaeli Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında tamamlamıştır. Doktorasını Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden almıştır. Doktora tezini Avrupa İdare Alanı ve Türk Kamu Yönetimine Etkileri üzerine yazmıştır. İlgi alanları; bürokrasi, kamu politikası, kamu hizmeti, kamu yönetiminin demokratikleşmesi konularından oluşmaktadır. Celal Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesidir. Dr. Hakan HEKİM; Yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri New York Eyalet Üniversitesi nde bilişim alanında, doktorasını Kuzey Karolayna Üniversitesi nde Kamu Politikası alanında yapmıştır. Doktora tezini polis bilişim sistemlerinin adî suçların aydınlatılmasına etkisi üzerine yazmıştır. İlgi alanları kamu politikası analizi, politik iktisat, bilişim teknolojileri ve nicel karar alma yöntemlerinden oluşmaktadır.

10 10 Kamu Politika Süreci Dr. Hüseyin AKDOĞAN; Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktorasını Amerika Birleşik Devletleri nde Kuzey Teksas Üniversitesi nin Kamu Yönetimi bölümünden almıştır. Doktora tezini polis yönetimi ve insan hakları üzerine yazmıştır. İlgi alanları; kamu politika analizi, organizasyon ve yönetim teorileri, insan hakları ve istatistik konularından oluşmaktadır. Dr. Mustafa Coşar ÜNAL; Maryland Üniversitesi Kamu Politikası Bölümünde "Kamu Politikaları ve Yönetimi" alanında doktorasını (2009) tamamlamıştır. Doktora tezinde, PKK ekseninde gelişen politik şiddete yönelik hayata geçirilen makro ölçekli kamu politikalarının kalitatif ve kantitatif analizi üzerinde çalışmıştır. İlgi alanları arasında, etnik çatışma, politik şiddet, terörle mücadele (politikaları), ayrılıkçı (insurgent) gruplarla mücadele, etnik çatışma kontekstinde politika algısı, meşruiyet, savaş konsepti ve psikolojisi, PKK'nin evrimi (strateji, hedef ve ideoloji acısından), terörizm alanındaki bilimsel çalışmalara metodolojik yaklaşım, devlet politikaları ve gerekçeleri, kamu politika analizi, kamu politika süreci vb. konular yer almaktadır. Dr. Sebahattin GÜLTEKİN; Yüksek lisans derecesini Amerika Birleşik Devletleri nde Doğu Kentucky Üniversitesi Adalet ve Güvenlik Fakültesi Ceza Adaleti bölümünden almıştır. Doktora eğitimini Kuzey Teksas Üniversitesi nin Kamu Yönetimi bölümünde "Citizen Involvement and Law Enforcement: Does Coproduction Affect Organizational Efficiency and Organizational Effectiveness?" başlıklı bitirme teziyle tamamlamıştır. Akademik çalışma alanları; Yönetim paradigmaları, motivasyon, kamu politikaları, liderlik, organizasyonel etkinlik ve verimlilik, kamu yönetimine vatandaş katılımıdır. Kuzey Teksas Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi, Kamu Politikaları Analizi, Devletin Finansal Boyutu gibi lisans dersleri vermiştir. Halen Güvenlik Bilimleri Fakültesinde Liderlik ve Yönetim dersi vermektedir. Dr. Serdar YILDIZ; Yüksek lisansını Arkansas Üniversitesi Ceza Adalet bölümünde "Polis Performans Değerlendirme Sistemleri" üzerine, Doktorasını Central Florida Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde "Polisin Fiziki ve Ruhi Sağlığına Etki Eden Faktörler" üzerine yapmıştır. Çalışmaları kurumsal değişim, performans değerlendirme, demokratik polislik, terörle mücadelede ve radikalleşmenin önlenmesinde polis ve devlet yöneticilerinin rolü üzerine yoğunlaşmıştır. Dr. Sinan ÜLKEMEN; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı nda yüksek lisans yapmıştır. Doktora derecesini Kuzey Teksas Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü nden almıştır. Doktora tezini, ABD yerel polis müdürlükleri polis personelinin örgütsel denetimi üzerine yazmıştır. Kamu yönetimi içerisinde birincil alanı (major field) kamu politikaları (public policy), ikincil alanı (minor field)

11 Katkıda Bulunanlar 11 ise suç-adalet (criminal-justice) bilimleridir. Akademik olarak çalıştığı ilgi alanları; kamu politikaları, kamu bürokrasisinin denetimi, siyaset ve bürokrasi ilişkileri, politika analizi, bürokratik hesap verebilirlik, karar verme, motivasyon, liderlik, örgütsel iletişim ve örgüt kültürüdür. Dr. Sıddık EKİCİ; Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Teksas Üniversitesi'nde Ceza ve Adalet alanında Yüksek Lisans ve Kamu Yönetimi Bölümünde ise Doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora tezi, ihtiyaçlar teorisini kullanarak bireylerin terör örgütlerine katılımını anlama ve örgütten ayrılmalarının nasıl sağlanabileceğini tespit etme üzerinedir. İlgi alanları arasında; terörle mücadele, kamu politikası (özellikle güvenlik politikaları), politika analizi, motivasyon, liderlik, kriz yönetimi, problem çözme ve karar verme konularından oluşmaktadır. Kendisi pek çok makalenin yanı sıra, Understanding and Responding to Terrorism; Building Terrorsim Resistant Communities ve Modern Kentleşmede Engelliler kitaplarının editörlerinden biri olup ayrıca Family Dynamics and the Runaway Problem Among Teenagers kitabının yazarıdır. Dr. Süleyman DEMİRCİ; Amerika Birleşik Devletleri nde Kuzey Teksas Üniversitesi Ceza Adalet Sistemi bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamış, doktorasını ise Virginia Commonwealth Üniversitesi (VCU) Kamu Politikası ve Yönetimi bölümünden almıştır. İlgi alanları; kent/mahalle ve suç analizi, suç ve/veya terör olaylarının mekânsal boyutları, kamu politikası analizi ve yönetimi, mekânsal istatistik yöntemleri, çoklu değişkenli ileri istatistik teknikleri, veri madenciliği, coğrafi bilgi sistemleri ve karar destek konularından oluşmaktadır. Dr. Yasin KÖSE; Cincinnati Üniversitesi Suç Adaleti bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktorasını Amerika Birleşik Devletleri nde Teksas Üniversitesi nin (Dallas Kampusu) Kamu Yönetimi bölümünden almıştır. Doktora tezinde organize suçlar ve şehirlerdeki sosyal düzensizlik arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Özellikle organize suçları azaltmak için ne gibi makro önlemler ve politikaların geliştirilebileceğini incelemiştir. İlgi alanları; kamu yönetimi, politika analizi ve suç önleme politikaları, liderlik ve psikolojik kapital konularından oluşmaktadır. Dr. Zakir GÜL; Amerika Birleşik Devletleri nde bulunan Kent Eyalet (Kent State) Üniversitesi, Adli Bilimler (Justice Studies) Bölümü nde yüksek lisans, Siyaset Bilimi (Political Science) Bölümü nde ise doktora derecesini elde etmiştir. Doktora tezini bilgi analizi destekli polislik modeli üzerine yazmıştır. İlgi alanları; kamu politikası, politika analizi, polislik modelleri, kriminoloji, bilimsel araştırma yöntemleri konularından oluşmaktadır.

12

13 İçindekiler Sunuş... 5 Önsöz... 7 Katkıda Bulunanlar... 9 GİRİŞ: KAMU POLİTİKA SÜRECİ Dr. Alican KAPTI KAMU POLİTİKA SÜRECİNDE KLASİK YAKLAŞIM MODELİ Dr. Alican KAPTI KAMU POLİTİKASINDA POST-POZİTİVİZM Dr. Hakan HEKİM KAMU POLİTİKA SÜRECİNDE KURUMSAL RASYONEL TERCİH TEORİSİ Dr. Sıddık EKİCİ KAMU POLİTİKASINDA KURUMSALLIK (INSTITUTIONALISM) TEORİSİ Dr. Zakir GÜL KAMU POLİTİKA SÜRECİNDE ÇOKLU AKIŞ MODELİ Dr. Hüseyin AKDOĞAN Dr. Yasin KÖSE KAMU POLİTİKA SÜRECİNDE KESİNTİLİ DENGE MODELİ Dr. Sinan ÜLKEMEN KAMU POLİTİKA SÜRECİNDE POLİTİKA YAYILIM VE YENİLİK MODELİ Dr. Sebahattin GÜLTEKİN KAMU POLİTİKASINDA İŞBİRLİKÇİ TARAFGİRLİK (KOALİSYON) MODELİ Dr. Süleyman DEMİRCİ KAMU POLİTİKASINDA POLİTİK AĞLAR Dr. Bahadır ŞAHİN Dr. Serdar YILDIZ KAMU POLİTİKA ANALİZİ İÇİN PRATİK UYGULAMA MODELİ Dr. Ali DUMAN KAMU POLİTİKASINDA TİPOLOJİK YAKLAŞIMLAR Dr. Mustafa Coşar ÜNAL KAMU POLİTİKASI SÜRECİNDE MÜZAKERENİN ROLÜ VE SÜRECİN DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Fatih DEMİR KAMU POLİTİKA SÜRECİNE TEORİK BAKIŞ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Dr. Zakir GÜL

Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu

Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA HUKUKUNDA ZORUNLULUK DURUMU Ankara

Detaylı

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 2013, Adres Yayınları Sayfa Düzeni: Liberte Yayınları

Detaylı

TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm

TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm Editörler: Erkan ERTOSUN Erkan DEMİRBAŞ Turgut Özal Üniversitesi Yayınları No: 020 ISBN: 978-605-4894-09-3 Bu eserin dil ve bilim bakımından sorumluluğu konuşmacılarına/yazarlarına

Detaylı

Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış

Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış Doç. Dr. Aydın Usta * Özet Kamu politikaları, yaşanan toplumsal sorunlarla ilişkili olarak hükümet tarafından alınan kararlara rehber niteliğindeki ölçüt,

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

CSG Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. City Security Group. Daha Güvenli Okullar, Daha Güvenli Yarınlar

CSG Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. City Security Group. Daha Güvenli Okullar, Daha Güvenli Yarınlar City Security Group Daha Güvenli Okullar, Daha Güvenli Yarınlar GÜVENLİ OKUL PROJESİ Eğitim Denetim - Akreditasyon Çırağan Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL 0212 381 01 18 Sayfa 1 CSG-City Security Group Mükemmeliyetçilik

Detaylı

İş Dünyası BİLGİ de, BİLGİ Akkoza da!

İş Dünyası BİLGİ de, BİLGİ Akkoza da! bilgimba Akkoza İş Dünyası BİLGİ de, BİLGİ Akkoza da! İstanbul Bilgi Üniversitesi nin 15 yıldır başarıyla yürüttüğü bilgimba Programı, deneyimini Akkoza ya taşıyor. İstanbul un yoğun hayatına alternatif

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hasan Hüseyin Çevik Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Mezun Olduğu Fakülte: İst. Üniv. SBF 1986 Yüksek Lisans: İngiltere Nottingham Üniv. 1992 Doktora: İngiltere Nottingham Üniv.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI innocentric Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır.

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar III Editörler: Gülsün EBY Gonca TELLİ YAMAMOTO Uğur DEMİRAY Yazarlar: Emine ARUĞASLAN Z. Gönül BALKIR Meltem Huri BATURAY Ahmet BAYTAK Kadir BORA Beril CEYLAN

Detaylı

AKADEMİK FORUM 2014 MESLEKİ MÜKEMMELLİĞİN AKADEMİK GELECEĞİ ARAŞTIRMA, EĞİTİM, KARİYER

AKADEMİK FORUM 2014 MESLEKİ MÜKEMMELLİĞİN AKADEMİK GELECEĞİ ARAŞTIRMA, EĞİTİM, KARİYER AKADEMİK FORUM 2014 MESLEKİ MÜKEMMELLİĞİN AKADEMİK GELECEĞİ ARAŞTIRMA, EĞİTİM, KARİYER 1 AKADEMİK FORUM 2014 Mesleki Mükemmelliğin Akademik Geleceği Araştırma, Eğitim, Kariyer TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : 117 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-356 -

Detaylı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır.

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR Dış Politika Akademisi TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR (Enerji, Mülteciler, Güvenlik) Dış Politika Akademisi, Bilim ve Medeniyet Kulübü Organizasyonudur. Turgut Özal Üniversitesi

Detaylı

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 2 SAYI: 7 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2013 Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; Üniversiteler ve teknoparklar KALKINMA

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA DA SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI Carl-Ardy Dubois Martin Mckee Ellen Nolte ANKARA 2011 Sağlık Hizmetlerinde, Kapasite Planlama:

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMPOZYUMU KİTABI 25-27 MART 2011 EGE ÜNİVERSİTESİ

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMPOZYUMU KİTABI 25-27 MART 2011 EGE ÜNİVERSİTESİ KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMPOZYUMU KİTABI 25-27 MART 2011 EGE ÜNİVERSİTESİ 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizin de içinde bulunduğu değişim sürecinde kamu yönetimi alanında da önemli düzenlemeler ve dönüşümler gerçekleşmiştir.

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı