DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU i

2 Bu Kılavuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nde(aütf) Dönem VI öğrencilerinin kullanımına yönelik, olarak Dönem VI Kurulu tarafından hazırlanmış, güncellenmiş kılavuz AÜTF Fakülte Kurulunun / sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı nın yazılı izni olmadan başka amaçla kullanılamaz. Haziran 2014 Yayına Hazırlık: Mehtap KULAKSIZ ii

3 Sevgili Dönem VI öğrencimiz, Toplumun sağlık gereksinimlerinin üstesinden gelebilecek bilgi, tutum ve becerilerle donanmış, araştırıcı, sorgulayıcı ve yaşam boyu öğrenmeyi kendine hedef edinmiş hekimler yetiştirmek amacıyla planlanan tıp eğitimin beş yılını geride bıraktınız. Tıp eğitiminizin son yılında ise hekimlik bilgi, tutum ve becerilerinizi toplumda ve kliniklerde sunulan sağlık hizmetinin içinde fiilen yer alarak pekiştirmeniz gerekmektedir. Şimdiye kadar yaptığınız gibi; hekimlik bilgi, beceri ve tutumlarına ulaşma sorumluluğu temelde sizin elinizdedir. Bu kılavuz, size bu amacınızda yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kılavuzda Dönem VI da hizmet sunumuna katılacağınız bölümlerde öğrenecekleriniz ve yapmanız gerekenler, bunları hangi kliniklerde görebileceğiniz ve bu bölümlerde uymanız gereken kurallar ve çalışma koşulları açıklanmaktadır. Bu kılavuzun intörnlük dönemi çalışmalarınızda sizlere yol gösterici olacağı inancıyla hepinize başarılar dileriz. iii

4 iv

5 İÇİNDEKİLER Dönem VI Eğitimi Kapsam ve Genel İşleyişi.1 İntörnlük Dönemi Eğitim İlkeleri...5 Değerlendirme Ölçütleri...9 Rotasyon Çizelgesi.11 Rotasyonlarda Çalışma İlke, Kural ve Koşulları ve Dönem VI Eğitimi İçeriği A) Acil Tıp B) Genel Cerrahi C) Kadın Hastalıkları ve Doğum D)Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi...30 E) Halk Sağlığı F)Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk İmmunolojisi ve Allerji Hast Çocuk Onkolojisi Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Hematolojisi Çocuk Gastroenteroloji Çocuk Nörolojisi Çocuk Kardiyoloji Çocuk Nefrolojisi Çocuk Acil ve Genel Poliklinik Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Neonatoloji Sosyal Pediatri Çocuk Göğüs Hastalıkları..90 Çocuk Metabolizma Hastalıkları..93 Çocuk Romatolojisi 96 G) İç Hastalıkları Kardiyoloji Endokrinoloji ve Metabolizma Hast Göğüs Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji v

6 Gastroenteroloji Tıbbi Onkoloji Hematoloji Nefroloji İç Hastalıkları Yoğun Bakım İç Hastalıkları Romatoloji İç Hastalıkları İmmünoloji ve Allerji Geriatri H) Seçmeli Stajlar Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Çocuk Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Göz Hastalıkları Kalp ve Damar Cerrahisi Kulak Burun Boğaz Ortopedi ve Travmatoloji Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üroloji Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İmmünoloji ve Allerji (Göğüs Hastalıkları) Nöroloji Radyoloji vi

7 Dönem VI Eğitimi Kapsam ve Genel İşleyişi İntörn Doktor Tanımı Tıp Fakültesinin 6. yılı intörnlük (aile hekimliği dönemi) dönemi olarak tanımlanır. Bu dönemde intörn doktorlar kendilerini meslek yaşantılarına hazırlayacak olan eğitimlerini almaya devam ederler. İntörnlük Eğitiminin Amaç ve Hedefleri İntörnlük eğitim döneminde, öğrencilerin önceki dönemlerde kazandıkları yeterlikleri pekiştirmeleri, bu yeterliklere uygun klinik uygulamalar gerçekleştirmeleri ve insani ve mesleki değerlere uygun davranışlar sergilemeleri, yani önceki dönemlerde kazandıkları yeterlikleri performansa dönüştürmeleri amaçlanır. İntörnlük eğitiminin temel hedefi, öğrencilerin pratisyen hekimlik için tanımlanmış olan yeterliklerle donanmış ve temel hekimlik uygulamalarını bu yeterlikler çerçevesinde tek başına yapabilen hekimler olarak mezun olmalarının sağlanmasıdır. Staj Kapsamı ve Öğrenme Kazanımları 1. Her klinik stajın öğrenme kazanımları (bilgi, beceri ve tutumlar) anabilim/bilim dalı akademik kurulunda belirlenir. 2. Klinik stajda tüm intörn doktorların Mezuniyet Öncesi Ulusal Çekirdek Eğitim Proğramında (ÇEP) yer alan konu ve hastalıklar ile standart bir şekilde karşılaşması ve klinik uygulamalar yapması hedeflenir. 3. Klinik staj öğrenme kazanımları doğrultusunda intörn çalışma programı oluşturulur ve poliklinik ve klinikte hasta bakımı, tanısal ve tedaviye yönelik girişimler ve diğer mesleksel beceri uygulamalarına ilişkin gözlem ve uygulama sayılarının işleneceği bir intörn karnesi hazırlanır. Klinik Staj İşleyişi 1. Dönem başında Anabilim Dalı/Bilim Dalı (AD/BD) tarafından tüm personele (uzman doktor, araştırma görevlisi, hemşire, teknisyen, sekreter vs) intörn doktorların görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verilir. 1

8 2. İntörn doktorlar, kliniğe hekim kimliğine uygun bir şekilde temiz ve bakımlı olarak beyaz önlükle gelirler. 3. Her AD/BD, intörn doktorlar için gereken fiziksel koşulları (oda, dolap vs) sağlar. 4. Sorumlu öğretim üyesi: Her AD/BD akademik kurulu, intörn eğitiminden sorumlu bir öğretim üyesi belirler. İntörn sorumlusu öğretim üyesi; a. Klinik staj öğrenme kazanımları doğrultusunda intörn çalışma programını hazırlar, programın uygulanmasını izler, sorunları tespit eder ve çözümüne yardımcı olur. b. Her klinik staj başında intörn doktorları klinik staj öğrenme kazanımları, intörn çalışma programı, intörnlerin görev ve sorumlulukları, bölüm/klinik, gerekli iletişim bilgileri ve intörn eğitiminde görev alacak öğretim üyeleri hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir. 5. Danışman öğretim üyesi: AD/BD öğretim üyeleri, intörn eğitiminde danışman öğretim üyesi olarak görev alır. Danışman öğretim üyesi, danışmanlığını üstlendiği intörn doktorların klinik staj çalışma programındaki etkinliklerinde aktif olarak görev alır. Her klinik staj başında danışman öğretim üyelerinin danışmanlık yapacağı intörn doktorlar belirlenir. 6. Öğretim üyelerinin sorumluluğunda intörn doktorlar aşağıda tanımlanan etkinliklere katılırlar. a. Poliklinik uygulamaları: Poliklinik eğitimi süresince intörn doktorların ilgili klinik stajın ÇEP kapsamındaki hastalıkları görmesi; önleme ve risk tanımlaması yapma, ayırıcı tanı yapma, tanı yöntemlerini doğru kullanma, akılcı ilaç kullanım ilkeleri doğrultusunda reçete yazma ve sevk kriterleri konularında bilgi, beceri ve tutumlarını pekiştirmeleri beklenir. İntörn doktorların klinik staj süresinin en az % 25 ini poliklinikte bir öğretim elemanı gözetiminde hasta görerek geçirmeleri sağlanır. 2

9 b. Yatan hasta uygulamaları İntörn doktorlar öğretim üyelerinin sorumluluğunda ve uzman doktor veya araştırma görevlilerinin gözetiminde klinikte hasta takibi yapar ve vizitlerde hastalarını sunarlar. c. Mesleksel Beceri uygulamaları Mesleksel Beceri eğitimi, staj öğrenme kazanımları doğrultusunda yapılandırılır. Tanımlanan mesleksel becerilerde (idrar sondası takma vb) önceki eğitim dönemlerinde kazanılmış olan yeterliğin pekiştirilmesi için gerekli asgari uygulama/çalışma sayısı belirlenerek, her intörnün yapması sağlanır. 7. İntörn doktorların haftalık nöbet süresi, mesai süresi haricinde 40 saati geçemez. Diğer Eğitim Etkinlikleri 1) İntörn doktorlar her klinik stajda bir danışman öğretim üyesinin sorumluluğunda bir olgu sunumu (klinik olgusu ve/veya literatür sunumu şeklinde) yaparlar. 2) Her klinik stajda haftada en az 2 saat bir öğretim üyesinin yönetiminde intörn doktorlara yönelik probleme veya olguya dayalı interaktif eğitim oturumları ve profesyonelliğe yönelik gelişim sağlayıcı danışmanlık oturumları yapılır. 3) İntörn doktorlar AD/BD tarafından belirlenen ders, seminer, literatür, olgu sunumu gibi eğitim ve bilimsel faaliyetlere katılırlar. Geri Bildirim 1) Klinik staj sonunda intörn doktorlardan sözlü ve yazılı geri bildirim alınır. 2) Klinik stajın son haftasında, AD/BD başkanı, intörn sorumlusu öğretim üyesi, bölümdeki diğer öğretim üyeleri ve intörn doktorların katılımı ile birlikte intörn doktorların klinik staj uygulamasına yönelik geri bildirimlerinin alındığı bir toplantı düzenlenir. 3

10 3) Bu geri bildirim toplantısının raporu her staj grubu sonunda akademik kurul kararı ile dekanlığa gönderilir. 4) Her intörn doktorun karnesi AD/BD başkanı ve sorumlu öğretim üyesi tarafından değerlendirilir. 5) İntörn doktorlar, klinik staj programına ilişkin yazılı geribildirimlerini, bir sonraki klinik stajlarının başında verirler. Güvenlik Yaşamsal tehlikesi olan, acil müdahale gerektiren ve adli vakaların muayenesinde ve/veya naklinde intörn doktor tek başına görev alamaz. 4

11 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM VI İNTÖRN EĞİTİMİ ÇALIŞMA İLKELERİ Madde 1: Dönem VI intörnlük eğitiminin amacı, tıp öğrencilerinin tıp eğitiminin daha önceki dönemlerinde elde ettikleri bilgi, beceri ve tutumları sağlık hizmeti sunum alanlarında tek başına uygulayabilir hale gelmelerini sağlamaktır. Madde 2: Dönem VI intörnlük dönemi 12 aydır. Ankara Üniversitesi Senatosu nun belirlediği Haklı ve Geçerli Nedenler dışında öğrenciler intörnlük dönemine ara vermeden devam ederler. Madde 3: Dönem VI intörnlük döneminde öğrenciler, sağlık hizmeti sunum alanlarında (klinik, poliklinik, laboratuvar, tıbbi görüntüleme merkezi, sağlık ocağı, aile sağlığı, toplum sağlığı merkezleri, toplum içi sağlık kuruluşları, vb.) sorumlu öğretim üyesi/leri gözetiminde çalışır ve İntörn karnesinde yer alan etkinlikleri yapmakla yükümlüdürler. Madde 4: İntörnlük dönemi öğrencileri, çalıştıkları sağlık hizmeti sunum alanlarının çalışma koşullarına uymak, kendilerine verilen sağlık hizmetine ilişkin görevleri yerine getirmek, fiilen yapmak ya da izlemek ya da sorumluluk alacakları etkinlikleri başarı ile tamamlamak zorundadırlar. İntörnlük yaptıkları anabilim dallarında seminer, makale saati çalışması, olgu sunusu, konferans, vb. bilimsel etkinliklere katılmak ve gereğinde (sorumlu öğretim üyesince görevlendirildiğinde) fiilen yapmakla yükümlüdürler. Madde 5: İntörn doktorlar eğitim gördükleri kliniklerde nöbet tutarlar, nöbet yerinden nöbet sırasında ayrılamazlar. Nöbet sırasında klinik nöbetçi doktoruna karşı sorumludurlar. 5

12 Nöbetler haftada 40 saati aşmayacak şekilde (1 hafta içi, bir hafta sonu ya da diğer bir uygulama olarak 1 hafta 2 hafta içi sonraki hafta 3 hafta içi nöbeti şeklinde) düzenlenir. Madde 6: İntörn doktorlar eğitim gördükleri bölümlerin kuralları çerçevesinde hastalarının sağlık hizmeti ile ilgili tüm işlerini (tanı, tetkik, tedavi, konsültasyon, vb) yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu bölümlerin çalışma kuralları İntörn Çalışma Kılavuzu nda açıklanmıştır. Madde 7: İntörnlük eğitimi; İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Acil, Genel Cerrahi, Halk Sağlığı ve Psikiyatri dallarında zorunlu olarak yapılır. Madde 8: Adli Tıp Uygulama Eğitimi: Sağlık hizmeti sunan hekimin adli tıp uygulamasını bilmesi ve değerlendirmesi gerekli olduğundan Adli tıp zorunlu uygulamalı eğitimi intörnlük döneminde yapılır. Adli Tıp zorunlu uygulamalı eğitimi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı arasında yapılan protokole göre, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı nda yapılır. Her öğrenci İntörnlük eğitimi sırasında toplam 1 tam gün (Saat: 08:30-17:00 arasında) bu eğitimi alır. Adli Tıp zorunlu uygulamalı eğitimine katılacak öğrencilerin listesi ve eğitim alacakları tarihler Dekanlık ve Dönem VI Kurulu nca yapılacak programa göre düzenlenir ve bu eğitime katılacak öğrenciler intörnlük yaptıkları Anabilim Dallarından belirtilen tarih ve saatlerde bu eğitime katılmakla yükümlüdürler. Katılım ve başarı durumu Adli Tıp Dersi Uygulamalı Eğitimi Devam ve İzlem Kartı ile belgelenir ve İntörn Karnesi ne eklenir. Geçerli mazereti nedeniyle belirlenen tarih ve saatte bu eğitime katılamayan öğrencilere intörn eğitimi döneminde telafi hakkı verilir. Mazereti kabul edilmeyen ya da telafi hakkı verildiği halde programlanan tarihte bu hakkı kullanmayan öğrenciler, intörnlük eğitimini tamamladıktan sonra bu eğitimi almak zorundadırlar, bu eğitimi tamamlamadan mezun olamazlar. 6

13 Madde 9: İntörnlük dönemi programları ve içeriği Dönem VI Kurulu nca hazırlanır, Mezuniyet Öncesi Müfredatı Geliştirme Kurulu nda görüşülür, onaylanır ve Fakülte Kurulu nca karara bağlanır. Programı Mezuniyet Öncesi Eğitimin Koordinasyonu ve Müfredatı Geliştirme Kurulu yürütür. Kurul eğitimin yürütülmesinde Dönem VI Kurulu ile işbirliği içinde çalışır. Madde 10: Değerlendirme: İntörnlük eğitiminin değerlendirilmesi, intörn öğrencinin hekim olması ve kaliteli sağlık hizmet sunumu için gerekli yeterlik düzeyinin değerlendirilmesine dayanır. Bu yeterlik intörn doktordan sorumlu öğretim üyesi tarafından, İntörn Çalışma Raporu ve İntörn değerlendirme formuna dayanılarak yapılır. Yeterlik Belgesi Anabilim/Bilim dalı dalı başkanınca onaylanır ve Dönem VI Kurulu na gönderilir. Gereğinde son değerlendirme Dönem VI kurulunca yapılarak Dekanlığa bildirilir. Dönem VI Kurulu, Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinasyon Yönergesi gereğince intörn eğitim etkinliklerini denetler ve geribildirimlerini İntörn eğitimi kurullarına, ilgili Anabilim/Bilim Dallarına ve Mezuniyet Öncesi Eğitimi Koordinasyon ve Müfredatı Geliştirme Kurulu na bildirir. Madde 11: A) Dönem VI intörnlük eğitiminin bir bölümü (en fazla altı ay) yurtdışında yapılabilir. Bunun için intörnlük eğitimini yurtdışında yapmak isteyen öğrencilerin; dilekçe, yurtdışındaki gelişmiş bir tıp fakültesinin kabul belgesi ile birlikte, Fakültemizde yapacağı intörn eğitim dilimine karşılık gelen tarihten en az bir ay önce Dekanlığa başvurmaları ve başvuruların Yönetim Kurulu nca kabulü gerekir. B) Yurtdışı ve yurtiçi diğer tıp fakültelerinden Fakültemiz Anabilim / Bilim Dallarında bir süre Dönem VI intörnlük eğitimi almak isteyen intörnlerin müracaat ve kabulünde aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gereklidir. 1. Kişinin dilekçesi ve transkripti 2. İlgili fakülte dekanlığının onay/teklif yazısı 3. İntörn eğitimi alınması talep edilen tarihten en az bir ay önce Dekanlığımıza başvurmaları. 4. Başvuruların, Yönetim Kurulu nca uygun görülmesi.. 7

14 Madde 12: İntörnlük Eğitimi alan öğrenciler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci kıyafet Yönergesinin 4. Maddesine uymak zorundadırlar. Madde 13: Tüm intörn doktorlar klinik çalışmalarında en az 3 hastanın sorumluluğunu alarak, tanı, takip ve tedavi süreçlerinde sorumlu araştırma görevlisi ve uzman doktor denetiminde görev yaparlar. Klinik vizitlerinde bu hastaları sorumlu öğretim üyelerine sunmakla yükümlüdürler. Madde 14: Polikliniği olan bölümlerde tüm intörn doktorlar eşit süreyle dönüşümlü olarak poliklinikte görevlendirilir. Günde en az 5 hastanın anamnez, fizik muayenesini yapıp, tetkik ve tedavisinde sorumlu hekim denetiminde görev alırlar. 8

15 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Bu dönemin değerlendirilmesi, sizden sorumlu öğretim üyesi/leri tarafından İntörn Doktor Karnesi ile yapılacaktır. Başarılı olabilmeniz için; 1. İntörn Çalışma Raporu nuzu intörnlük yaptığınız her dilim için size sunulacak biçime uygun olarak hazırlayıp teslim etmeniz, 2. Kliniklerdeki nöbetlerinizi eksiksiz tutmanız, 3. Devamınızın tam olması, 4. Bölümün çalışma kurallarına uymanız ve etkinliklere aktif katılmanız gerekmektedir. UNUTMAYINIZ, bu dönem, şimdiye kadar tıp eğitiminiz boyunca öğrendiklerinizi pekiştireceğiniz son yılınızdır. Bu nedenle, bu kılavuzda size sunulmuş olan ve bir intörnlük diliminde yapmanız gerekenleri sizin elinizde olmayan nedenlerle uygulayamadıysanız bu eksiklikleri diğer bölümlerde tamamlayınız. Dönem VI Kurulu ve tüm öğretim üyeleri bu konuda size destek olacaktır. ROTASYON ÇİZELGESİ Rotasyon Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil Tıp Genel Cerrahi İç Hastalıkları Halk Sağlığı Psikiyatri Seçmeli ( Dahili Tıp Bilimleri ) Seçmeli ( Cerrahi Tıp Bilimleri ) SÜRE 2 ay 1 ay 2 ay 1 ay 2 ay 1 ay 1 ay 1 ay 1 ay 9

16 a) Yukarıdaki çizelgede belirtilen bölümlerde ve sürelerde intörnlük eğitiminizi tamamlayacaksınız. Zorunlu intörnlük eğitimi yapacağınız bölümlerden İç Hastalıkları diliminde Kardiyoloji, Endokrinoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Gögüs Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji, Klinik Romatoloji ve İmmünoloji, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon ve İç Hastalıkları Yoğun Bakım gibi anabilim/bilim dallarında çalışacaksınız. Ancak her intörnün her bölümde çalışması mümkün olamayacağından, dağılımınız eğitiminize destek olacak şekilde yapılacaktır. b) Seçmeli intörnlük diliminde her Anabilim / Bilim Dalının olanaklarına göre belirlenmiş kontenjanları vardır. Kontenjan dolduğu takdirde başka bir Anabilim / Bilim Dalına yönlendirileceksiniz. c) Seçmeli Stajlar: Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Çocuk Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Kalp ve Damar Cerrahisi Göz Hastalıkları Kulak Burun Boğaz Beyin ve Sinir Cerrahisi Ortopedi ve Travmatoloji Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üroloji Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nöroloji Radyoloji İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı (Göğüs Hastalıkları) Adli Tıp Seçmeli Stajlarda devamsızlık veya başka nedenlerle başarısız olunduğunda aynı seçmeli staj tekrarlanacaktır. Seçmeli Stajların belirlenmesi için yapılacak kura çekimlerine Fakülte öğrenci temsilcisinin yanısıra üç öğrenci daha katılabilir. 10

17 11 11

18 AÜTF İntörnlük Dönemi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları ve Dönem VI Eğitimi İçeriği 12

19 Acil Tıp Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı : Doç.Dr.Onur POLAT Telefon: Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Doç.Dr.N.Arda DEMİRKAN Telefon: Anabilim Dalı Sekreteri : Yasemin Buket SOY Telefon: A) Acil Tıp AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları 1) İlk Gün: Acil tıp intörn çalışma programı, bu dilime başlamadan iki gün önce Anabilim Dalı tarafından belirlenip duyuru panosunda ilan edilir. Her intörn doktor bu program doğrultusunda Acil Servis te hazır bulunmalıdır. Bu programa başlamadan bir gün önce belirlenen saatte tüm intörnler Acil Tıp Anabilim Dalı Konferans Salonu nda toplanıp çalışma programı hakkında bilgilendirileceklerdir. Bu oturumda size eğitim programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Acil Tıp intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak, Acil Tıp intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır. 2) Günlük çalışma koşulları: 08:00 20:00 ile 20:00 08:00 olacak şekilde 12 saat çalışıp 36 saat dinlenmek üzere dört şift şeklinde çalışılır. a. Acil serviste çalışma koşulları: Acil Servis üç modülden oluşur. Triaj modülü: Hastaların ilk kabullerinin olduğu ve aciliyet seviyelerinin belirlendiği bölümdür. Travma ve resüsitasyon modülü: Travmalı hastalara müdahale, resüsitasyon, küçük cerrahi girişimler, alçı işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Gözlem modülü: Hastaların 24 saat izlemlerinin yapıldığı bölümdür. 13

20 b. Acil serviste çalışma kuralları: İntörn doktorlar genel vizitlere katılır ve hastalar hakkında gerekli bilgileri edinir. Acil Servise gelen hastaların gelişinden taburculuğuna kadar hastanın izlenimine yardımcı olmakla sorumludur. Bakım birimlerine alınan hastanın, ön tanısı için ilk muayenesini yapar. Anamnezin vital bulgularını dosyaya işler. Kapalı resüssitasyon, resüssitasyon ve monitörlü gözlem bölümlerine alınmış hastaların ilk stabilizasyonu ve tıbbi bakımında, Öğretim Görevlisi/ Uzman / Asistan ile birlikte çalışır. Hasta için gerekebilecek tetkikler hakkında Öğretim Görevlisi /Uzman/Asistan ile görüş alış verişinde bulunur, Öğretim Görevlisi / Uzman / Asistan onayından sonra tetkiklerin istemlerini yapar. Konsültasyon istemez, konsültasyon evrakının düzenlenmesini sağlar. Öğretim Görevlisi / Uzman / Asistan onayı olmadan tetkik istemez. Acil Serviste gözlem altında tutulmasına karar verilen hastaların; a) Vital bulgularının takip edilmesini sağlar. b) Hastanın tedavisini planlanmasında ve acil bakımında Öğretim Görevlisi / Uzman / Asistan ile işbirliğinde bulunur. c) Araştırma görevlileri gözetiminde girişimlere yardımcı olur. Anabilim Dalı İntörn Eğitim ve Öğretim Programı na katılır. 14

21 Hastane ve bölümün çalışma ilkelerine tamamen uyar, çalıştığı yerin tertip ve düzenini sağlar, kullandığı malzemeleri korur, işlerini zamanında tamamlar. Hastane ve bölüm çalışanları ile iyi ilişkiler kurarak görevini işbirliği ve uyum içinde yürütür. Hastane ve çalıştığı bölümdeki görevi ile ilgili mevzuat ve alınan kararlara eksiksiz uyar ve uygulanmasını sağlar. Çalışma saatlerinde yaka kartlarını taşımakla yükümlüdür. Nöbetçi intörn doktorlar 12 saatlik nöbetleri süresinde görev başında olur ve nöbet süresince uyumazlar. Nöbette temiz ve düzenli mesleki kıyafet içinde olmak zorundadırlar. Görev yeri izinsiz olarak ve nöbet devredilmeden terk edilemez. Nöbet devirleri asistan / uzman/ öğretim görevlisi gözetiminde yapılır. Nöbet değişimi veya izin yapılmak istendiği zaman, nöbet değişimi yapacak her iki intörnün imzası ve değişilecek günün ve gecenin uzmanlarının izin ve onayı (imzası ile) alınarak yapılabilir ve bu değişim belgesi Anabilim Dalı Sekreterliği ne teslim edilir. İntörnler kendileri için düzenlenmiş intörn doktor odalarının temiz ve düzenli kullanımından sorumludurlar. İntörn doktor odalarında bulunan kendilerine tahsis edilmiş giyinme dolaplarının temiz ve düzenli bir şekilde kullanımı ve kendilerinden sonra gelecek intörn doktorlara aynı şekilde tesliminden sorumludurlar. Odalarda yiyecek içecek bulundurulması ve sigara içilmesi kesinlikle yasaktır. 15

22 İntörn doktorlara verilen nöbet kıyafetlerinin son nöbet sonrası Acil Servis deposuna verilmesi zorunludur. Teslim etmeyenlerin yeterlilikleri değerlendirmeye alınmayacaktır. B) Acil Tıp AD Dönem VI Eğitimi İçeriği 1) Amaç: Tıp eğitiminin klinik öncesi ve klinik eğitim dönemlerinde kazandıkları bilgi, beceri ve tutumları acil sağlık hizmeti sunum alanlarında uygulayabilir hale gelmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, acil sağlık hizmeti sunulan acil serviste alanlarında sorumlu öğretim üyesi/leri gözetiminde, çalışma ilkeleri doğrultusunda intörnlük dönemi için tanımlanan görev ve sorumlulukları yerine getirmektedirler 2) Öğrenme Hedefleri: a) Acil hastalarından anamnez alır. b) Sistemik fizik muayene yapar. c) Anamnez ve fizik muayene sonucuna göre patolojik semptom ve bulguları belirler, ön tanılar oluşturur ve temel tanı testlerini ister. d) Temel biyokimyasal, hematolojik ve idrar inceleme sonuçlarını yorumlar. e) Anamnez, fizik muayene bulguları ve temel tanı testlerinin sonuçlarını birlikte değerlendirerek ayırıcı tanı yapar ve kesin tanı koymak için gerekli ileri incelemeleri belirler. f) Dahili ve cerrahi hastalıkların tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımı bilir, gerekli konsültasyonları ister. g) Hastalarının tıbbi kayıtlarını (hasta dosyaları, epikriz vb.) düzenler. h) Toplumda sık görülen hastalıklar (kalp-damar, diabet, hipertansiyon, böbrek hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, yaşlılık hastalıkları, maligniteler ve önerilen tarama testleri), risk 16

23 faktörleri, önlenmesi konusunda bireyleri ve toplumu bilgilendirir. i) Hekimler ve diğer sağlık personeli ile etkili ekip çalışması yapar. j) Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık personeli ile etkili sözlü iletişim kurar. k) Tıbbi bilgilerini güncelleştirme ve öğrenme gereksinimleri doğrultusunda literatür taraması yapar, literatür bulgularını eleştirel değerlendirebilir ve sunabilir. l) Tanısal ve girişimsel uygulamalar (I.V. ve I.M. enjeksiyon, venöz ve arteriyal kan örneği alma, damar yolu açma, nazogastrik sonda ve idrar sondası takma, idrar kan ve boğaz kültürü alma, katater bakımı ve pansuman) yapar. m) Kritik hastaların durumunu (vital ve klinik bulgular, laboratuar sonuçları) yakın izler ve değerlendirir. n) Dahili ve cerrahi acil klinik tabloları tanır, klinik ve laboratuar bulgularını izler, gerekli acil müdahaleyi yapar. o) Hastanın tedavisini planlar ve uygun reçeteyi düzenler. p) Hasta ve yakınları ile ilişkide tıbbi etik ilkeler doğrultusunda davranır. q) Hekimler ve diğer sağlık personeli ile etik kurallarına uygun olarak çalışır. r) Mevcut sağlık sistemi ve mevzuatı bilir ve mevzuata uygun davranır. s) Adli vakaları değerlendirerek rapor yazabilir. 3) İntörn Eğitimi Kapsamı: Tıp Fakültesi Dönem VI öğrencilerinin Acil Tıp stajı öğrenme hedefleri doğrultusunda eğitimlerini kapsar. 4) Öğretim Yöntemleri: Hasta Devir Vizitleri Her gün, Acil Servis te devredilen hastaların klinik ve laboratuar tartışmalarına intörnlerin aktif katılımı sağlanır. Vaka Tartışmaları / Hasta Başı Eğitimler 17

24 Her gün o nöbette bulunan vakaların vizitler sırasında tartışılması sağlanır. Teorik Ders Programında Yer almayan Küçük Sunumlar Çalışma Programına uygun biçimde belirlenen konularda aktif olarak yer alması sağlanır. İntörn doktorlara acil serviste kaldıkları 2 aylık dönem içerisinde her Salı düzenlenen Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Programına katılımları sağlanır. 5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri: Tıp Fakültesi Dönem VI Karnesinde yer alan Çalışma Ortamındaki Etkinlik Durumu ve Tutumunun Değerlendirilmesi kriterlerine göre Sorumlu Öğretim Üyeleri ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından değerlendirilir. 18

25 Genel Cerrahi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Nezih ERVERDİ Telefon: Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr.Üyesi: Prof.Dr. Nezih ERVERDİ Telefon: Anabilim Dalı Öğrenci İşleri Sekreteri : Ceyda ARCAK Telefon: A) Genel Cerrahi AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları: 1) İlk Gün: İntörn doktorlar ilan edilen çalışma programı doğrultusunda, da çalışacakları bölüme giderler. Sabah saat 08:30 da İbn-i Sina 2.Katta bulunan Genel Cerrahi AD dershanesinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Genel Cerrahi intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak, intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır. 2) Günlük çalışma koşulları: a. Klinikte çalışma kuralları: İntörnler çalıştığı birimin araştırma görevlisi ile birlikte ve aynı saatte göreve başlarlar. Ameliyatlara ameliyat ekibi ile birlikte katılırlar, ameliyatta 2.ve 3. Asistan görevi yaparlar. Uygun olgularda karının kapatılması gibi operasyon bölümlerine yardımcı olurlar. Klinikte yatan hastaları muayene etmek, kabul notlarının yazılmasına yardımcı olmak, araştırma görevlilerine danışarak günlük gözlemleri yazmak, hasta pansumanlarına yardımcı olmak, dikiş almak, küçük cerrahi işlemleri yapmak, hasta order ı yazılmasını izlemek ve gereğinde yardımcı olmak, hastaların konsültasyon, tetkik istenmesi, radyolojik incelemelerinin hazırlanmasında görev almak ve hasta çıkış notlarını araştırma görevlileri ile birlikte hazırlamakla yükümlüdürler. 19

26 b. Poliklinikte çalışma kuralları: İbn-i Sina da her ekip nöbetçi olduğu günden bir önceki gün poliklinikte çalışacaktır. Poliklinikte hastaları muayene etmek ve araştırma görevlisine danışarak izlemekle görevlidirler. Ayrıca, poliklinikte cerrahi işlemlere yardımcı olurlar. c. Nöbet kuralları: Hafta içinde saat da, tatil günlerinde ise saat da nöbet yerlerinde bulunulması gerekmektedir. d. Laboratuar birimlerinde çalışan intörnler; vasküler ve endoskopik laboratuarda çalışırlar ve laboratuar koşullarına uymakla yükümlüdürler. 3) Anabilim/Bilim Dalına özel kurallar: a. Ameliyatlara da başlanıldığı için en geç de klinikte hazır bulunulması gerekmektedir. b. İntörn doktorlar, Genel Cerrahi stajları boyunca 1. Yıl asistanları gibi aktif görev alacaklardır. c. Yoğunbakımda çalışan intörnler gündüz ve gece nöbet tutarlar ve tüm işlemlere yardımcı olurlar. B) Genel Cerrahi AD Dönem VI Eğitimi İçeriği 1) Öğrenme Hedefleri: a. Hekim-hasta iletişiminin sağlanması ve geliştirilmesi. b. Ufak cerrahi girişim becerilerinin verilmesi (abse açma, dikiş atma) c. İntra-arteriel kan almak, santral venöz kateter yerleştirmek 2) İntörn Eğitimi Kapsamı: a. 1.Basamak hekimine yönelik bilgi, beceri, tutum ve davranışların öğretilmesini içermektedir. 20

27 Bilgi/Tutum Beceri 1- Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları 2- Sıvı-elektrolit denge bozukluğu 3- Guatr 4- Akut pankreatit 5- Karın duvarı hernileri 6- Üst GİS kanaması 7- Hemoroid 8- Anal fissür 9- Akut karın 10- Akut-Kronik Ekstremite iskemisi 11- Derin Ven Trombozu 1- Meme ve aksiler bölge muayenesi 2- Digital rektal muayene 3- Nazogastrik sonda uygulama 4- Yüzeysel sütür koyup alma 5- Abse açma 6- Lokal anestezi uygulamaları 7- Direkt karın grafisi değerlendirme 8- Damar yolu açma 3) Öğretim Yöntemleri: a. Yüzyüze (bire bir) b. Toplu halde (grup olarak) 4) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri: a. İntörn geri bildirim anketi b. Anabilim Dalı Başkanı nın son gün yaptığı toplantı 21

28 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr.Cem ATABEKOĞLU Telefon: Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Doç.Dr.Batuhan ÖZMEN Telefon: Anabilim Dalı Sekreteri : Derya ALHAN Telefon: A) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları 1) İlk Gün: Sabah saat 08:30 da Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Kadın Hastalıkları ve Doğum intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak, Kadın hastalıkları ve Doğum intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır. 2) Günlük çalışma koşulları: Çalışma saatleri, sabah 08:00 ile akşam 17:00 arasındadır. İntörnler doğum ve poliklinik hizmetleri ağırlıklı olmak üzere katlarda rotasyonla çalışırlar. a. Klinikte çalışma kuralları: Her intörn çalıştığı bölümde asistanlarla birlikte hasta hazırlar, hastanın çalıştığı öğretim üyesinin vizitlerine katılmak ve sırasıyla ameliyatlarına girmekle yükümlüdür. b. Poliklinikte çalışma kuralları: Poliklinikte hastayı hazırlar, asistana sunar, birlikte muayene eder, tedavinin planlanmasında katkıda bulunur. İntörnlerden tek başına hasta takip ve tedavisi beklenmez ve istenmez. c. Nöbet kuralları: İntörnlerin nöbetleri aylık olarak düzenlenir, ayda 3 hafta içi, 2 hafta sonu (yada tatil günü) nöbet tutulur. Nöbetlerde öncelikli olarak doğum katında ve doğumhanede hasta takibi yapılır. Katlarda birer intörn kat sorumlusu olarak hastaları takip eder. 22

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetmeliğinde

Detaylı

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren 1 TAHYK Yürütme Kurulu Başkan Prof. Dr. H. NezihDağdeviren Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ungan Üyeler Prof. Dr. ZekeriyaAktürk Doç. Dr. AyferGemalmaz Doç. Dr. E. MelihŞahin Doç. Dr. KurtuluşÖngel Doç. Dr.

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173 Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Sevgili Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerimiz, Tıpta Uzmanlık ya da Yan Dal Uzmanlık Sınavında başarılı olarak Erciyes

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR Bölüm I: Eğitim Merkezi Tanımı Uzmanlık eğitiminin verildiği merkezin (Anabilim dalı veya özel dal eğitim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 1 2 Atatürk ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI İÇİNDEKİLER GİRİŞ A. Amaç B. Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM

Detaylı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı Hasta Bilgilendirme El Kitabı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYON... 4 3. MİSYON... 4 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 4 5. HASTANENİN TARİHÇESİ...

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ 2009 - DÜZCE

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ 2009 - DÜZCE T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ 2009 - DÜZCE 1 Not: Bu rehberde yer alan bilgiler Kasım 2009 tarihi itibariyle geçerlidir. Düzce Üniversitesi ve Tıp Fakültesi yetkili

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ TANIMLAR, AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK TANIMLAR Bu yönerge de geçen; Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

Detaylı