DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU i

2 Bu Kılavuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nde(aütf) Dönem VI öğrencilerinin kullanımına yönelik, olarak Dönem VI Kurulu tarafından hazırlanmış, güncellenmiş kılavuz AÜTF Fakülte Kurulunun / sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı nın yazılı izni olmadan başka amaçla kullanılamaz. Haziran 2014 Yayına Hazırlık: Mehtap KULAKSIZ ii

3 Sevgili Dönem VI öğrencimiz, Toplumun sağlık gereksinimlerinin üstesinden gelebilecek bilgi, tutum ve becerilerle donanmış, araştırıcı, sorgulayıcı ve yaşam boyu öğrenmeyi kendine hedef edinmiş hekimler yetiştirmek amacıyla planlanan tıp eğitimin beş yılını geride bıraktınız. Tıp eğitiminizin son yılında ise hekimlik bilgi, tutum ve becerilerinizi toplumda ve kliniklerde sunulan sağlık hizmetinin içinde fiilen yer alarak pekiştirmeniz gerekmektedir. Şimdiye kadar yaptığınız gibi; hekimlik bilgi, beceri ve tutumlarına ulaşma sorumluluğu temelde sizin elinizdedir. Bu kılavuz, size bu amacınızda yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kılavuzda Dönem VI da hizmet sunumuna katılacağınız bölümlerde öğrenecekleriniz ve yapmanız gerekenler, bunları hangi kliniklerde görebileceğiniz ve bu bölümlerde uymanız gereken kurallar ve çalışma koşulları açıklanmaktadır. Bu kılavuzun intörnlük dönemi çalışmalarınızda sizlere yol gösterici olacağı inancıyla hepinize başarılar dileriz. iii

4 iv

5 İÇİNDEKİLER Dönem VI Eğitimi Kapsam ve Genel İşleyişi.1 İntörnlük Dönemi Eğitim İlkeleri...5 Değerlendirme Ölçütleri...9 Rotasyon Çizelgesi.11 Rotasyonlarda Çalışma İlke, Kural ve Koşulları ve Dönem VI Eğitimi İçeriği A) Acil Tıp B) Genel Cerrahi C) Kadın Hastalıkları ve Doğum D)Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi...30 E) Halk Sağlığı F)Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk İmmunolojisi ve Allerji Hast Çocuk Onkolojisi Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Hematolojisi Çocuk Gastroenteroloji Çocuk Nörolojisi Çocuk Kardiyoloji Çocuk Nefrolojisi Çocuk Acil ve Genel Poliklinik Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Neonatoloji Sosyal Pediatri Çocuk Göğüs Hastalıkları..90 Çocuk Metabolizma Hastalıkları..93 Çocuk Romatolojisi 96 G) İç Hastalıkları Kardiyoloji Endokrinoloji ve Metabolizma Hast Göğüs Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji v

6 Gastroenteroloji Tıbbi Onkoloji Hematoloji Nefroloji İç Hastalıkları Yoğun Bakım İç Hastalıkları Romatoloji İç Hastalıkları İmmünoloji ve Allerji Geriatri H) Seçmeli Stajlar Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Çocuk Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Göz Hastalıkları Kalp ve Damar Cerrahisi Kulak Burun Boğaz Ortopedi ve Travmatoloji Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üroloji Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İmmünoloji ve Allerji (Göğüs Hastalıkları) Nöroloji Radyoloji vi

7 Dönem VI Eğitimi Kapsam ve Genel İşleyişi İntörn Doktor Tanımı Tıp Fakültesinin 6. yılı intörnlük (aile hekimliği dönemi) dönemi olarak tanımlanır. Bu dönemde intörn doktorlar kendilerini meslek yaşantılarına hazırlayacak olan eğitimlerini almaya devam ederler. İntörnlük Eğitiminin Amaç ve Hedefleri İntörnlük eğitim döneminde, öğrencilerin önceki dönemlerde kazandıkları yeterlikleri pekiştirmeleri, bu yeterliklere uygun klinik uygulamalar gerçekleştirmeleri ve insani ve mesleki değerlere uygun davranışlar sergilemeleri, yani önceki dönemlerde kazandıkları yeterlikleri performansa dönüştürmeleri amaçlanır. İntörnlük eğitiminin temel hedefi, öğrencilerin pratisyen hekimlik için tanımlanmış olan yeterliklerle donanmış ve temel hekimlik uygulamalarını bu yeterlikler çerçevesinde tek başına yapabilen hekimler olarak mezun olmalarının sağlanmasıdır. Staj Kapsamı ve Öğrenme Kazanımları 1. Her klinik stajın öğrenme kazanımları (bilgi, beceri ve tutumlar) anabilim/bilim dalı akademik kurulunda belirlenir. 2. Klinik stajda tüm intörn doktorların Mezuniyet Öncesi Ulusal Çekirdek Eğitim Proğramında (ÇEP) yer alan konu ve hastalıklar ile standart bir şekilde karşılaşması ve klinik uygulamalar yapması hedeflenir. 3. Klinik staj öğrenme kazanımları doğrultusunda intörn çalışma programı oluşturulur ve poliklinik ve klinikte hasta bakımı, tanısal ve tedaviye yönelik girişimler ve diğer mesleksel beceri uygulamalarına ilişkin gözlem ve uygulama sayılarının işleneceği bir intörn karnesi hazırlanır. Klinik Staj İşleyişi 1. Dönem başında Anabilim Dalı/Bilim Dalı (AD/BD) tarafından tüm personele (uzman doktor, araştırma görevlisi, hemşire, teknisyen, sekreter vs) intörn doktorların görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verilir. 1

8 2. İntörn doktorlar, kliniğe hekim kimliğine uygun bir şekilde temiz ve bakımlı olarak beyaz önlükle gelirler. 3. Her AD/BD, intörn doktorlar için gereken fiziksel koşulları (oda, dolap vs) sağlar. 4. Sorumlu öğretim üyesi: Her AD/BD akademik kurulu, intörn eğitiminden sorumlu bir öğretim üyesi belirler. İntörn sorumlusu öğretim üyesi; a. Klinik staj öğrenme kazanımları doğrultusunda intörn çalışma programını hazırlar, programın uygulanmasını izler, sorunları tespit eder ve çözümüne yardımcı olur. b. Her klinik staj başında intörn doktorları klinik staj öğrenme kazanımları, intörn çalışma programı, intörnlerin görev ve sorumlulukları, bölüm/klinik, gerekli iletişim bilgileri ve intörn eğitiminde görev alacak öğretim üyeleri hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir. 5. Danışman öğretim üyesi: AD/BD öğretim üyeleri, intörn eğitiminde danışman öğretim üyesi olarak görev alır. Danışman öğretim üyesi, danışmanlığını üstlendiği intörn doktorların klinik staj çalışma programındaki etkinliklerinde aktif olarak görev alır. Her klinik staj başında danışman öğretim üyelerinin danışmanlık yapacağı intörn doktorlar belirlenir. 6. Öğretim üyelerinin sorumluluğunda intörn doktorlar aşağıda tanımlanan etkinliklere katılırlar. a. Poliklinik uygulamaları: Poliklinik eğitimi süresince intörn doktorların ilgili klinik stajın ÇEP kapsamındaki hastalıkları görmesi; önleme ve risk tanımlaması yapma, ayırıcı tanı yapma, tanı yöntemlerini doğru kullanma, akılcı ilaç kullanım ilkeleri doğrultusunda reçete yazma ve sevk kriterleri konularında bilgi, beceri ve tutumlarını pekiştirmeleri beklenir. İntörn doktorların klinik staj süresinin en az % 25 ini poliklinikte bir öğretim elemanı gözetiminde hasta görerek geçirmeleri sağlanır. 2

9 b. Yatan hasta uygulamaları İntörn doktorlar öğretim üyelerinin sorumluluğunda ve uzman doktor veya araştırma görevlilerinin gözetiminde klinikte hasta takibi yapar ve vizitlerde hastalarını sunarlar. c. Mesleksel Beceri uygulamaları Mesleksel Beceri eğitimi, staj öğrenme kazanımları doğrultusunda yapılandırılır. Tanımlanan mesleksel becerilerde (idrar sondası takma vb) önceki eğitim dönemlerinde kazanılmış olan yeterliğin pekiştirilmesi için gerekli asgari uygulama/çalışma sayısı belirlenerek, her intörnün yapması sağlanır. 7. İntörn doktorların haftalık nöbet süresi, mesai süresi haricinde 40 saati geçemez. Diğer Eğitim Etkinlikleri 1) İntörn doktorlar her klinik stajda bir danışman öğretim üyesinin sorumluluğunda bir olgu sunumu (klinik olgusu ve/veya literatür sunumu şeklinde) yaparlar. 2) Her klinik stajda haftada en az 2 saat bir öğretim üyesinin yönetiminde intörn doktorlara yönelik probleme veya olguya dayalı interaktif eğitim oturumları ve profesyonelliğe yönelik gelişim sağlayıcı danışmanlık oturumları yapılır. 3) İntörn doktorlar AD/BD tarafından belirlenen ders, seminer, literatür, olgu sunumu gibi eğitim ve bilimsel faaliyetlere katılırlar. Geri Bildirim 1) Klinik staj sonunda intörn doktorlardan sözlü ve yazılı geri bildirim alınır. 2) Klinik stajın son haftasında, AD/BD başkanı, intörn sorumlusu öğretim üyesi, bölümdeki diğer öğretim üyeleri ve intörn doktorların katılımı ile birlikte intörn doktorların klinik staj uygulamasına yönelik geri bildirimlerinin alındığı bir toplantı düzenlenir. 3

10 3) Bu geri bildirim toplantısının raporu her staj grubu sonunda akademik kurul kararı ile dekanlığa gönderilir. 4) Her intörn doktorun karnesi AD/BD başkanı ve sorumlu öğretim üyesi tarafından değerlendirilir. 5) İntörn doktorlar, klinik staj programına ilişkin yazılı geribildirimlerini, bir sonraki klinik stajlarının başında verirler. Güvenlik Yaşamsal tehlikesi olan, acil müdahale gerektiren ve adli vakaların muayenesinde ve/veya naklinde intörn doktor tek başına görev alamaz. 4

11 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM VI İNTÖRN EĞİTİMİ ÇALIŞMA İLKELERİ Madde 1: Dönem VI intörnlük eğitiminin amacı, tıp öğrencilerinin tıp eğitiminin daha önceki dönemlerinde elde ettikleri bilgi, beceri ve tutumları sağlık hizmeti sunum alanlarında tek başına uygulayabilir hale gelmelerini sağlamaktır. Madde 2: Dönem VI intörnlük dönemi 12 aydır. Ankara Üniversitesi Senatosu nun belirlediği Haklı ve Geçerli Nedenler dışında öğrenciler intörnlük dönemine ara vermeden devam ederler. Madde 3: Dönem VI intörnlük döneminde öğrenciler, sağlık hizmeti sunum alanlarında (klinik, poliklinik, laboratuvar, tıbbi görüntüleme merkezi, sağlık ocağı, aile sağlığı, toplum sağlığı merkezleri, toplum içi sağlık kuruluşları, vb.) sorumlu öğretim üyesi/leri gözetiminde çalışır ve İntörn karnesinde yer alan etkinlikleri yapmakla yükümlüdürler. Madde 4: İntörnlük dönemi öğrencileri, çalıştıkları sağlık hizmeti sunum alanlarının çalışma koşullarına uymak, kendilerine verilen sağlık hizmetine ilişkin görevleri yerine getirmek, fiilen yapmak ya da izlemek ya da sorumluluk alacakları etkinlikleri başarı ile tamamlamak zorundadırlar. İntörnlük yaptıkları anabilim dallarında seminer, makale saati çalışması, olgu sunusu, konferans, vb. bilimsel etkinliklere katılmak ve gereğinde (sorumlu öğretim üyesince görevlendirildiğinde) fiilen yapmakla yükümlüdürler. Madde 5: İntörn doktorlar eğitim gördükleri kliniklerde nöbet tutarlar, nöbet yerinden nöbet sırasında ayrılamazlar. Nöbet sırasında klinik nöbetçi doktoruna karşı sorumludurlar. 5

12 Nöbetler haftada 40 saati aşmayacak şekilde (1 hafta içi, bir hafta sonu ya da diğer bir uygulama olarak 1 hafta 2 hafta içi sonraki hafta 3 hafta içi nöbeti şeklinde) düzenlenir. Madde 6: İntörn doktorlar eğitim gördükleri bölümlerin kuralları çerçevesinde hastalarının sağlık hizmeti ile ilgili tüm işlerini (tanı, tetkik, tedavi, konsültasyon, vb) yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu bölümlerin çalışma kuralları İntörn Çalışma Kılavuzu nda açıklanmıştır. Madde 7: İntörnlük eğitimi; İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Acil, Genel Cerrahi, Halk Sağlığı ve Psikiyatri dallarında zorunlu olarak yapılır. Madde 8: Adli Tıp Uygulama Eğitimi: Sağlık hizmeti sunan hekimin adli tıp uygulamasını bilmesi ve değerlendirmesi gerekli olduğundan Adli tıp zorunlu uygulamalı eğitimi intörnlük döneminde yapılır. Adli Tıp zorunlu uygulamalı eğitimi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı arasında yapılan protokole göre, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı nda yapılır. Her öğrenci İntörnlük eğitimi sırasında toplam 1 tam gün (Saat: 08:30-17:00 arasında) bu eğitimi alır. Adli Tıp zorunlu uygulamalı eğitimine katılacak öğrencilerin listesi ve eğitim alacakları tarihler Dekanlık ve Dönem VI Kurulu nca yapılacak programa göre düzenlenir ve bu eğitime katılacak öğrenciler intörnlük yaptıkları Anabilim Dallarından belirtilen tarih ve saatlerde bu eğitime katılmakla yükümlüdürler. Katılım ve başarı durumu Adli Tıp Dersi Uygulamalı Eğitimi Devam ve İzlem Kartı ile belgelenir ve İntörn Karnesi ne eklenir. Geçerli mazereti nedeniyle belirlenen tarih ve saatte bu eğitime katılamayan öğrencilere intörn eğitimi döneminde telafi hakkı verilir. Mazereti kabul edilmeyen ya da telafi hakkı verildiği halde programlanan tarihte bu hakkı kullanmayan öğrenciler, intörnlük eğitimini tamamladıktan sonra bu eğitimi almak zorundadırlar, bu eğitimi tamamlamadan mezun olamazlar. 6

13 Madde 9: İntörnlük dönemi programları ve içeriği Dönem VI Kurulu nca hazırlanır, Mezuniyet Öncesi Müfredatı Geliştirme Kurulu nda görüşülür, onaylanır ve Fakülte Kurulu nca karara bağlanır. Programı Mezuniyet Öncesi Eğitimin Koordinasyonu ve Müfredatı Geliştirme Kurulu yürütür. Kurul eğitimin yürütülmesinde Dönem VI Kurulu ile işbirliği içinde çalışır. Madde 10: Değerlendirme: İntörnlük eğitiminin değerlendirilmesi, intörn öğrencinin hekim olması ve kaliteli sağlık hizmet sunumu için gerekli yeterlik düzeyinin değerlendirilmesine dayanır. Bu yeterlik intörn doktordan sorumlu öğretim üyesi tarafından, İntörn Çalışma Raporu ve İntörn değerlendirme formuna dayanılarak yapılır. Yeterlik Belgesi Anabilim/Bilim dalı dalı başkanınca onaylanır ve Dönem VI Kurulu na gönderilir. Gereğinde son değerlendirme Dönem VI kurulunca yapılarak Dekanlığa bildirilir. Dönem VI Kurulu, Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinasyon Yönergesi gereğince intörn eğitim etkinliklerini denetler ve geribildirimlerini İntörn eğitimi kurullarına, ilgili Anabilim/Bilim Dallarına ve Mezuniyet Öncesi Eğitimi Koordinasyon ve Müfredatı Geliştirme Kurulu na bildirir. Madde 11: A) Dönem VI intörnlük eğitiminin bir bölümü (en fazla altı ay) yurtdışında yapılabilir. Bunun için intörnlük eğitimini yurtdışında yapmak isteyen öğrencilerin; dilekçe, yurtdışındaki gelişmiş bir tıp fakültesinin kabul belgesi ile birlikte, Fakültemizde yapacağı intörn eğitim dilimine karşılık gelen tarihten en az bir ay önce Dekanlığa başvurmaları ve başvuruların Yönetim Kurulu nca kabulü gerekir. B) Yurtdışı ve yurtiçi diğer tıp fakültelerinden Fakültemiz Anabilim / Bilim Dallarında bir süre Dönem VI intörnlük eğitimi almak isteyen intörnlerin müracaat ve kabulünde aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gereklidir. 1. Kişinin dilekçesi ve transkripti 2. İlgili fakülte dekanlığının onay/teklif yazısı 3. İntörn eğitimi alınması talep edilen tarihten en az bir ay önce Dekanlığımıza başvurmaları. 4. Başvuruların, Yönetim Kurulu nca uygun görülmesi.. 7

14 Madde 12: İntörnlük Eğitimi alan öğrenciler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci kıyafet Yönergesinin 4. Maddesine uymak zorundadırlar. Madde 13: Tüm intörn doktorlar klinik çalışmalarında en az 3 hastanın sorumluluğunu alarak, tanı, takip ve tedavi süreçlerinde sorumlu araştırma görevlisi ve uzman doktor denetiminde görev yaparlar. Klinik vizitlerinde bu hastaları sorumlu öğretim üyelerine sunmakla yükümlüdürler. Madde 14: Polikliniği olan bölümlerde tüm intörn doktorlar eşit süreyle dönüşümlü olarak poliklinikte görevlendirilir. Günde en az 5 hastanın anamnez, fizik muayenesini yapıp, tetkik ve tedavisinde sorumlu hekim denetiminde görev alırlar. 8

15 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Bu dönemin değerlendirilmesi, sizden sorumlu öğretim üyesi/leri tarafından İntörn Doktor Karnesi ile yapılacaktır. Başarılı olabilmeniz için; 1. İntörn Çalışma Raporu nuzu intörnlük yaptığınız her dilim için size sunulacak biçime uygun olarak hazırlayıp teslim etmeniz, 2. Kliniklerdeki nöbetlerinizi eksiksiz tutmanız, 3. Devamınızın tam olması, 4. Bölümün çalışma kurallarına uymanız ve etkinliklere aktif katılmanız gerekmektedir. UNUTMAYINIZ, bu dönem, şimdiye kadar tıp eğitiminiz boyunca öğrendiklerinizi pekiştireceğiniz son yılınızdır. Bu nedenle, bu kılavuzda size sunulmuş olan ve bir intörnlük diliminde yapmanız gerekenleri sizin elinizde olmayan nedenlerle uygulayamadıysanız bu eksiklikleri diğer bölümlerde tamamlayınız. Dönem VI Kurulu ve tüm öğretim üyeleri bu konuda size destek olacaktır. ROTASYON ÇİZELGESİ Rotasyon Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil Tıp Genel Cerrahi İç Hastalıkları Halk Sağlığı Psikiyatri Seçmeli ( Dahili Tıp Bilimleri ) Seçmeli ( Cerrahi Tıp Bilimleri ) SÜRE 2 ay 1 ay 2 ay 1 ay 2 ay 1 ay 1 ay 1 ay 1 ay 9

16 a) Yukarıdaki çizelgede belirtilen bölümlerde ve sürelerde intörnlük eğitiminizi tamamlayacaksınız. Zorunlu intörnlük eğitimi yapacağınız bölümlerden İç Hastalıkları diliminde Kardiyoloji, Endokrinoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Gögüs Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji, Klinik Romatoloji ve İmmünoloji, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon ve İç Hastalıkları Yoğun Bakım gibi anabilim/bilim dallarında çalışacaksınız. Ancak her intörnün her bölümde çalışması mümkün olamayacağından, dağılımınız eğitiminize destek olacak şekilde yapılacaktır. b) Seçmeli intörnlük diliminde her Anabilim / Bilim Dalının olanaklarına göre belirlenmiş kontenjanları vardır. Kontenjan dolduğu takdirde başka bir Anabilim / Bilim Dalına yönlendirileceksiniz. c) Seçmeli Stajlar: Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Çocuk Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Kalp ve Damar Cerrahisi Göz Hastalıkları Kulak Burun Boğaz Beyin ve Sinir Cerrahisi Ortopedi ve Travmatoloji Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üroloji Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nöroloji Radyoloji İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı (Göğüs Hastalıkları) Adli Tıp Seçmeli Stajlarda devamsızlık veya başka nedenlerle başarısız olunduğunda aynı seçmeli staj tekrarlanacaktır. Seçmeli Stajların belirlenmesi için yapılacak kura çekimlerine Fakülte öğrenci temsilcisinin yanısıra üç öğrenci daha katılabilir. 10

17 11 11

18 AÜTF İntörnlük Dönemi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları ve Dönem VI Eğitimi İçeriği 12

19 Acil Tıp Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı : Doç.Dr.Onur POLAT Telefon: Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Doç.Dr.N.Arda DEMİRKAN Telefon: Anabilim Dalı Sekreteri : Yasemin Buket SOY Telefon: A) Acil Tıp AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları 1) İlk Gün: Acil tıp intörn çalışma programı, bu dilime başlamadan iki gün önce Anabilim Dalı tarafından belirlenip duyuru panosunda ilan edilir. Her intörn doktor bu program doğrultusunda Acil Servis te hazır bulunmalıdır. Bu programa başlamadan bir gün önce belirlenen saatte tüm intörnler Acil Tıp Anabilim Dalı Konferans Salonu nda toplanıp çalışma programı hakkında bilgilendirileceklerdir. Bu oturumda size eğitim programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Acil Tıp intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak, Acil Tıp intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır. 2) Günlük çalışma koşulları: 08:00 20:00 ile 20:00 08:00 olacak şekilde 12 saat çalışıp 36 saat dinlenmek üzere dört şift şeklinde çalışılır. a. Acil serviste çalışma koşulları: Acil Servis üç modülden oluşur. Triaj modülü: Hastaların ilk kabullerinin olduğu ve aciliyet seviyelerinin belirlendiği bölümdür. Travma ve resüsitasyon modülü: Travmalı hastalara müdahale, resüsitasyon, küçük cerrahi girişimler, alçı işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Gözlem modülü: Hastaların 24 saat izlemlerinin yapıldığı bölümdür. 13

20 b. Acil serviste çalışma kuralları: İntörn doktorlar genel vizitlere katılır ve hastalar hakkında gerekli bilgileri edinir. Acil Servise gelen hastaların gelişinden taburculuğuna kadar hastanın izlenimine yardımcı olmakla sorumludur. Bakım birimlerine alınan hastanın, ön tanısı için ilk muayenesini yapar. Anamnezin vital bulgularını dosyaya işler. Kapalı resüssitasyon, resüssitasyon ve monitörlü gözlem bölümlerine alınmış hastaların ilk stabilizasyonu ve tıbbi bakımında, Öğretim Görevlisi/ Uzman / Asistan ile birlikte çalışır. Hasta için gerekebilecek tetkikler hakkında Öğretim Görevlisi /Uzman/Asistan ile görüş alış verişinde bulunur, Öğretim Görevlisi / Uzman / Asistan onayından sonra tetkiklerin istemlerini yapar. Konsültasyon istemez, konsültasyon evrakının düzenlenmesini sağlar. Öğretim Görevlisi / Uzman / Asistan onayı olmadan tetkik istemez. Acil Serviste gözlem altında tutulmasına karar verilen hastaların; a) Vital bulgularının takip edilmesini sağlar. b) Hastanın tedavisini planlanmasında ve acil bakımında Öğretim Görevlisi / Uzman / Asistan ile işbirliğinde bulunur. c) Araştırma görevlileri gözetiminde girişimlere yardımcı olur. Anabilim Dalı İntörn Eğitim ve Öğretim Programı na katılır. 14

21 Hastane ve bölümün çalışma ilkelerine tamamen uyar, çalıştığı yerin tertip ve düzenini sağlar, kullandığı malzemeleri korur, işlerini zamanında tamamlar. Hastane ve bölüm çalışanları ile iyi ilişkiler kurarak görevini işbirliği ve uyum içinde yürütür. Hastane ve çalıştığı bölümdeki görevi ile ilgili mevzuat ve alınan kararlara eksiksiz uyar ve uygulanmasını sağlar. Çalışma saatlerinde yaka kartlarını taşımakla yükümlüdür. Nöbetçi intörn doktorlar 12 saatlik nöbetleri süresinde görev başında olur ve nöbet süresince uyumazlar. Nöbette temiz ve düzenli mesleki kıyafet içinde olmak zorundadırlar. Görev yeri izinsiz olarak ve nöbet devredilmeden terk edilemez. Nöbet devirleri asistan / uzman/ öğretim görevlisi gözetiminde yapılır. Nöbet değişimi veya izin yapılmak istendiği zaman, nöbet değişimi yapacak her iki intörnün imzası ve değişilecek günün ve gecenin uzmanlarının izin ve onayı (imzası ile) alınarak yapılabilir ve bu değişim belgesi Anabilim Dalı Sekreterliği ne teslim edilir. İntörnler kendileri için düzenlenmiş intörn doktor odalarının temiz ve düzenli kullanımından sorumludurlar. İntörn doktor odalarında bulunan kendilerine tahsis edilmiş giyinme dolaplarının temiz ve düzenli bir şekilde kullanımı ve kendilerinden sonra gelecek intörn doktorlara aynı şekilde tesliminden sorumludurlar. Odalarda yiyecek içecek bulundurulması ve sigara içilmesi kesinlikle yasaktır. 15

22 İntörn doktorlara verilen nöbet kıyafetlerinin son nöbet sonrası Acil Servis deposuna verilmesi zorunludur. Teslim etmeyenlerin yeterlilikleri değerlendirmeye alınmayacaktır. B) Acil Tıp AD Dönem VI Eğitimi İçeriği 1) Amaç: Tıp eğitiminin klinik öncesi ve klinik eğitim dönemlerinde kazandıkları bilgi, beceri ve tutumları acil sağlık hizmeti sunum alanlarında uygulayabilir hale gelmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, acil sağlık hizmeti sunulan acil serviste alanlarında sorumlu öğretim üyesi/leri gözetiminde, çalışma ilkeleri doğrultusunda intörnlük dönemi için tanımlanan görev ve sorumlulukları yerine getirmektedirler 2) Öğrenme Hedefleri: a) Acil hastalarından anamnez alır. b) Sistemik fizik muayene yapar. c) Anamnez ve fizik muayene sonucuna göre patolojik semptom ve bulguları belirler, ön tanılar oluşturur ve temel tanı testlerini ister. d) Temel biyokimyasal, hematolojik ve idrar inceleme sonuçlarını yorumlar. e) Anamnez, fizik muayene bulguları ve temel tanı testlerinin sonuçlarını birlikte değerlendirerek ayırıcı tanı yapar ve kesin tanı koymak için gerekli ileri incelemeleri belirler. f) Dahili ve cerrahi hastalıkların tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımı bilir, gerekli konsültasyonları ister. g) Hastalarının tıbbi kayıtlarını (hasta dosyaları, epikriz vb.) düzenler. h) Toplumda sık görülen hastalıklar (kalp-damar, diabet, hipertansiyon, böbrek hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, yaşlılık hastalıkları, maligniteler ve önerilen tarama testleri), risk 16

23 faktörleri, önlenmesi konusunda bireyleri ve toplumu bilgilendirir. i) Hekimler ve diğer sağlık personeli ile etkili ekip çalışması yapar. j) Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık personeli ile etkili sözlü iletişim kurar. k) Tıbbi bilgilerini güncelleştirme ve öğrenme gereksinimleri doğrultusunda literatür taraması yapar, literatür bulgularını eleştirel değerlendirebilir ve sunabilir. l) Tanısal ve girişimsel uygulamalar (I.V. ve I.M. enjeksiyon, venöz ve arteriyal kan örneği alma, damar yolu açma, nazogastrik sonda ve idrar sondası takma, idrar kan ve boğaz kültürü alma, katater bakımı ve pansuman) yapar. m) Kritik hastaların durumunu (vital ve klinik bulgular, laboratuar sonuçları) yakın izler ve değerlendirir. n) Dahili ve cerrahi acil klinik tabloları tanır, klinik ve laboratuar bulgularını izler, gerekli acil müdahaleyi yapar. o) Hastanın tedavisini planlar ve uygun reçeteyi düzenler. p) Hasta ve yakınları ile ilişkide tıbbi etik ilkeler doğrultusunda davranır. q) Hekimler ve diğer sağlık personeli ile etik kurallarına uygun olarak çalışır. r) Mevcut sağlık sistemi ve mevzuatı bilir ve mevzuata uygun davranır. s) Adli vakaları değerlendirerek rapor yazabilir. 3) İntörn Eğitimi Kapsamı: Tıp Fakültesi Dönem VI öğrencilerinin Acil Tıp stajı öğrenme hedefleri doğrultusunda eğitimlerini kapsar. 4) Öğretim Yöntemleri: Hasta Devir Vizitleri Her gün, Acil Servis te devredilen hastaların klinik ve laboratuar tartışmalarına intörnlerin aktif katılımı sağlanır. Vaka Tartışmaları / Hasta Başı Eğitimler 17

24 Her gün o nöbette bulunan vakaların vizitler sırasında tartışılması sağlanır. Teorik Ders Programında Yer almayan Küçük Sunumlar Çalışma Programına uygun biçimde belirlenen konularda aktif olarak yer alması sağlanır. İntörn doktorlara acil serviste kaldıkları 2 aylık dönem içerisinde her Salı düzenlenen Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Programına katılımları sağlanır. 5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri: Tıp Fakültesi Dönem VI Karnesinde yer alan Çalışma Ortamındaki Etkinlik Durumu ve Tutumunun Değerlendirilmesi kriterlerine göre Sorumlu Öğretim Üyeleri ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından değerlendirilir. 18

25 Genel Cerrahi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Nezih ERVERDİ Telefon: Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr.Üyesi: Prof.Dr. Nezih ERVERDİ Telefon: Anabilim Dalı Öğrenci İşleri Sekreteri : Ceyda ARCAK Telefon: A) Genel Cerrahi AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları: 1) İlk Gün: İntörn doktorlar ilan edilen çalışma programı doğrultusunda, da çalışacakları bölüme giderler. Sabah saat 08:30 da İbn-i Sina 2.Katta bulunan Genel Cerrahi AD dershanesinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Genel Cerrahi intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak, intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır. 2) Günlük çalışma koşulları: a. Klinikte çalışma kuralları: İntörnler çalıştığı birimin araştırma görevlisi ile birlikte ve aynı saatte göreve başlarlar. Ameliyatlara ameliyat ekibi ile birlikte katılırlar, ameliyatta 2.ve 3. Asistan görevi yaparlar. Uygun olgularda karının kapatılması gibi operasyon bölümlerine yardımcı olurlar. Klinikte yatan hastaları muayene etmek, kabul notlarının yazılmasına yardımcı olmak, araştırma görevlilerine danışarak günlük gözlemleri yazmak, hasta pansumanlarına yardımcı olmak, dikiş almak, küçük cerrahi işlemleri yapmak, hasta order ı yazılmasını izlemek ve gereğinde yardımcı olmak, hastaların konsültasyon, tetkik istenmesi, radyolojik incelemelerinin hazırlanmasında görev almak ve hasta çıkış notlarını araştırma görevlileri ile birlikte hazırlamakla yükümlüdürler. 19

26 b. Poliklinikte çalışma kuralları: İbn-i Sina da her ekip nöbetçi olduğu günden bir önceki gün poliklinikte çalışacaktır. Poliklinikte hastaları muayene etmek ve araştırma görevlisine danışarak izlemekle görevlidirler. Ayrıca, poliklinikte cerrahi işlemlere yardımcı olurlar. c. Nöbet kuralları: Hafta içinde saat da, tatil günlerinde ise saat da nöbet yerlerinde bulunulması gerekmektedir. d. Laboratuar birimlerinde çalışan intörnler; vasküler ve endoskopik laboratuarda çalışırlar ve laboratuar koşullarına uymakla yükümlüdürler. 3) Anabilim/Bilim Dalına özel kurallar: a. Ameliyatlara da başlanıldığı için en geç de klinikte hazır bulunulması gerekmektedir. b. İntörn doktorlar, Genel Cerrahi stajları boyunca 1. Yıl asistanları gibi aktif görev alacaklardır. c. Yoğunbakımda çalışan intörnler gündüz ve gece nöbet tutarlar ve tüm işlemlere yardımcı olurlar. B) Genel Cerrahi AD Dönem VI Eğitimi İçeriği 1) Öğrenme Hedefleri: a. Hekim-hasta iletişiminin sağlanması ve geliştirilmesi. b. Ufak cerrahi girişim becerilerinin verilmesi (abse açma, dikiş atma) c. İntra-arteriel kan almak, santral venöz kateter yerleştirmek 2) İntörn Eğitimi Kapsamı: a. 1.Basamak hekimine yönelik bilgi, beceri, tutum ve davranışların öğretilmesini içermektedir. 20

27 Bilgi/Tutum Beceri 1- Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları 2- Sıvı-elektrolit denge bozukluğu 3- Guatr 4- Akut pankreatit 5- Karın duvarı hernileri 6- Üst GİS kanaması 7- Hemoroid 8- Anal fissür 9- Akut karın 10- Akut-Kronik Ekstremite iskemisi 11- Derin Ven Trombozu 1- Meme ve aksiler bölge muayenesi 2- Digital rektal muayene 3- Nazogastrik sonda uygulama 4- Yüzeysel sütür koyup alma 5- Abse açma 6- Lokal anestezi uygulamaları 7- Direkt karın grafisi değerlendirme 8- Damar yolu açma 3) Öğretim Yöntemleri: a. Yüzyüze (bire bir) b. Toplu halde (grup olarak) 4) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri: a. İntörn geri bildirim anketi b. Anabilim Dalı Başkanı nın son gün yaptığı toplantı 21

28 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr.Cem ATABEKOĞLU Telefon: Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Doç.Dr.Batuhan ÖZMEN Telefon: Anabilim Dalı Sekreteri : Derya ALHAN Telefon: A) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları 1) İlk Gün: Sabah saat 08:30 da Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Kadın Hastalıkları ve Doğum intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak, Kadın hastalıkları ve Doğum intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır. 2) Günlük çalışma koşulları: Çalışma saatleri, sabah 08:00 ile akşam 17:00 arasındadır. İntörnler doğum ve poliklinik hizmetleri ağırlıklı olmak üzere katlarda rotasyonla çalışırlar. a. Klinikte çalışma kuralları: Her intörn çalıştığı bölümde asistanlarla birlikte hasta hazırlar, hastanın çalıştığı öğretim üyesinin vizitlerine katılmak ve sırasıyla ameliyatlarına girmekle yükümlüdür. b. Poliklinikte çalışma kuralları: Poliklinikte hastayı hazırlar, asistana sunar, birlikte muayene eder, tedavinin planlanmasında katkıda bulunur. İntörnlerden tek başına hasta takip ve tedavisi beklenmez ve istenmez. c. Nöbet kuralları: İntörnlerin nöbetleri aylık olarak düzenlenir, ayda 3 hafta içi, 2 hafta sonu (yada tatil günü) nöbet tutulur. Nöbetlerde öncelikli olarak doğum katında ve doğumhanede hasta takibi yapılır. Katlarda birer intörn kat sorumlusu olarak hastaları takip eder. 22

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi sınıf VI eğitim müfredatıyla,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Seçmeli) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan AKDUR Doç.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Uygulama Esasları

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Uygulama Esasları Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Uygulama Esasları Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Uygulama Esasları Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI eğitim programının müfredatla ve fakültenin hedef

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 205-206 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV ACİL TIP STAJI Stajyer Öğrenci Karnesi Hazırlayan Acil Tıp Anabilim Dalı 2 ACİL TIP ANABİLİM DALI STAJ(DERS) KODU-ADI

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VI. SINIF PSİKİYATRİ INTERN PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Mustafa Aydın Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Selçuk Keser Doç. Dr. Nejat Demircan Baş

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYSAL

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi DVI (İntörnlük Dönemi) Eğitimi Yönergesi (7 Ağustos 2014 Tarihli Senato toplantısında kabul edilmiştir)

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi DVI (İntörnlük Dönemi) Eğitimi Yönergesi (7 Ağustos 2014 Tarihli Senato toplantısında kabul edilmiştir) Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi DVI (İntörnlük Dönemi) Eğitimi Yönergesi (7 Ağustos 2014 Tarihli Senato toplantısında kabul edilmiştir) Amaç Madde- 1 Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi(KOÜTF)

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Aile Hekimliği (ASM) Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan AKDUR Yrd.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik ÜROLOJİ (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR. Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR. Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı ORTAK PROGRAMLAR İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK KULLANIM Farklı kurumların insan

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Denklik ve Ziyaret Kurulu; Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında eğitim

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 26/07/2011 Sağlık Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - Staj Sağlık Yüksekokulu nda eğitim-öğretim gören öğrencilerin

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi MÖTEK Eylül / 2015 2 Sevgili Öğrenciler Dönem IV klinik öncesi dönemde kazandığınız

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ (İNTÖRN) YÖNERGESİ 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta

Detaylı

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR Sayfa 1 / 13 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı 7 / ç maddesi hükümlerine göre; Kurulumuzca, Tıpta dallarının

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderilen Alanı ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Aile Hekimliği Dönemi Öğrenci Çalışma Yönergesi

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Aile Hekimliği Dönemi Öğrenci Çalışma Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Aile Hekimliği Dönemi Öğrenci Çalışma Yönergesi Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI eğitim programının fakültenin

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1: Bu yönerge İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN

HEKİM DIŞI PERSONELİN HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı

Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu

Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Bölüm I Demografik Bilgiler - I Adı ı Doğum Yeri Doğum i Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Üniversite Öncesi Eğitim (Okulun adı, başlangıç ve mezuniyet tarihleri) İlkokul Ortaokul Lise Üniversite

Detaylı

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN TSİM RAPORLARI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN 15 Haziran 2015 GİRİŞ YAPTIĞINIZ VERİLER NASIL RAPORLANIR? TSİM sistemi girmiş olduğunuz verilerin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR Toplantı Tarihi : / 0 / 00 Toplantı No : Karar No : 8 KARAR TUTANAĞI Sayfa / KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı

Detaylı

Madde 2- Bu usul ve esaslar; aşağıda belirtilen Kanun ve Yönetmeliklerin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2- Bu usul ve esaslar; aşağıda belirtilen Kanun ve Yönetmeliklerin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA DAİR USUL VE ESASLAR Kadro ve Pozisyon BİRİMİ : Tıp Fakültesi STATÜSÜ : Akademik Personel ÜNVANI : Öğretim

Detaylı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Tablo Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 000 TIP 1 01 Acil Tıp 1 02 Adli Tıp 1 70 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 1 04 Aile Hekimliği 1 71 Algoloji 1 05 Anatomi 1 72 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ ÇOCUK NEFROLOJİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON ALT KURULU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi EBELİK Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çebi Ebelik bölümünün amacı;

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar Sayfa 1 / 14 Karar (1) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 29. Maddesinin (2). fıkrasında tarif edilen uzmanlık eğitimi bitirme sınavı jüri üyelerinin, eğitim sorumluları havuzundan

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Acil Tıp 010 (İlk ve acil yardım) Adli Tıp (Adli tababet) 020 (Adli ve ruhi tababet) (Tababeti ruhiye ve adliye) 030 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 035

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Boğaz Hastalıkları (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET : Kalp ve Damar Cerrahisi AD, her yaş grubundaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form)

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) 1. Kurum Adı: 2. Eğitim programınız asistan karnesinde yazılı amaç ve hedeflere uygun mudur? 3. Kurumdan son

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci Dr. Pınar ŞEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim

Detaylı

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 100111061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 1 1 0 65,00000 65,00000 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO Üniversitesi Senatosunun 17.08.2015 tarih ve 2015/06-3 no lu kararıyla onaylanmıştır. Ek-3 SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 0-17 yaş arasındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Kapsam: MADDE 1- Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı UÜ-Sağlık Kuruluşları Beslenme Ekibinin öncelikle

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kadın Hastalıkları ve Doğum Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S)

Detaylı

TUKMOS ASKERİ PSİKİYATRİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Kamil Nahit Özmenler Ali Bozkurt Aytekin Özşahin Haluk Savaş

TUKMOS ASKERİ PSİKİYATRİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Kamil Nahit Özmenler Ali Bozkurt Aytekin Özşahin Haluk Savaş Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Yüksekokulunun Üniversite

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T ıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı:

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UZMAN TABİPLER İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UZMAN TABİPLER İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UZMAN TABİPLER İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ ACİL TIP 2 ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Madde.1.1. Tanım: Bu yönergede adı geçen ve ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇERÇEVE EĞİTİM PROGRAMI I. MİSYON Tıbbi etik değerler ve bilimsel düşünceye sahip, evrensel bilime katkı sağlayacak araştırmalar yapmaya gönüllü ve topluma nitelikli

Detaylı

02 Ekim 2013 Çarşamba YÖNERGE Sayı : 72 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ

02 Ekim 2013 Çarşamba YÖNERGE Sayı : 72 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ STAJYER ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ STAJYER ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ STAJYER ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ* AMAÇ VE KAPSAM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ* AMAÇ VE KAPSAM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ* AMAÇ VE KAPSAM Amaç MADDE 1- Bu yönerge İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde 4924 Sayılı Kanuna göre istihdam edilen

Detaylı

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI Kadro Adı : Yüksek Hemşire Hizmet Sınıfı: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (Đlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 120 Maaş :

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Klinik Biyokimya (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

1. EĞİTİM HASTANELERİ 2. İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARININ ACİL SERVİSLERİ 3. YARDIMCI SAĞLIK PERSONELLERİ

1. EĞİTİM HASTANELERİ 2. İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARININ ACİL SERVİSLERİ 3. YARDIMCI SAĞLIK PERSONELLERİ GÖREV TANIMLARI 1. EĞİTİM HASTANELERİ 2. İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARININ ACİL SERVİSLERİ 3. YARDIMCI SAĞLIK PERSONELLERİ EĞİTİM HASTANELERİ (TIP FAKÜLTELERİ ANABİLİM DALLARI VEYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi GİRİŞ Türkiye de Dermatoloji ve Veneroloji uzmanlık eğitimini düzenleyen Dermatoloji Yeterlik Kurulu, ilgili uzmanlık alanı derneği yönetim kurulu tarafından,

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Madde 1- Amaç: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönergenin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YAZ STAJI YÖNERGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YAZ STAJI YÖNERGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YAZ STAJI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin almış

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Aile Hekimliği Seçmeli Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd.

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3. Yarıyılı

Uygulama (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3. Yarıyılı Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3 AKTS Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü Prof.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI AMAÇ: Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık eğitiminin amacı, temel ve tıbbi biyokimya

Detaylı

DÖNEM VI. Dönem VI - 351

DÖNEM VI. Dönem VI - 351 DÖNEM VI Dönem VI - 351 352 DÖNEM VI EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAM ÖZETİ Dönem başlama tarihi: 16.07.2015 Dönem bitiş tarihi: 15.07.2016 Dönem VI intörn eğitimi her yıl 16 Temmuz da başlar ve bir yıl sürerek

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı