2009 Kasım. TOLERANSLAR. Ve ÖLÇÜLENDİRME. Özet. M. Güven KUTAY. 02-toleranslar.doc

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 Kasım. www.guven-kutay.ch TOLERANSLAR. Ve ÖLÇÜLENDİRME. Özet. M. Güven KUTAY. 02-toleranslar.doc"

Transkript

1 29 Kasım TOLERANSLAR Ve ÖLÇÜLENDİRME 2 Özet M. Güven KUTAY 2-toleranslar.doc

2 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Ölçülendirme ve Toleranslar Genel Toleransların Tanımlanması Tolerans guruplarının tanımlanması Ölçü toleransları Genel Geçmeler Örnek, boşluklu geçme Tolerans birimi " i ve İ " nin hesaplanması " k " Faktörünün saptanması Geçme toleransları için öneriler Geçmelere örnek Ara geçme Sıkı geçme Genel toleranslar GT Boyuna toleranslar Boyuna toleransların analitik hesaplanması Boyuna toleransların Tablo ile hesaplanması Öçülendirme ve toleransların maliyete etkisi Örnek 1, Kaldırma redüktörü mili Örnek 2, Fonksiyon ölçü ağının yapılması, elektrik motoru Şekil ve konum toleransları Şekil toleransları Konum toleransları Örtü şartı Yüzey kalitesi Genel tanımlamalar İmalata göre yüzeyler Kullanılışa göre yüzeyler Yüzey tipolojisi Yivsiz yüzeylerin özellikleri Dalgalı yüzeyler Yivli yüzeylerin özellikleri Yivin tarifi Yiv profili Yiv şekilleri Yiv gruplarının tanımı Yivlerin istenilen yönde verilmesi (DIN ISO 132) Yüzey kalitesi sembolü Yüzey kalitesi ve maliyet Yüzey kalitesi toleransı sembolünün şartlarla tamamlanması Yüzey pürüzlüğü kalitesi seçimi Talaşlı imalat için yüzey pürüzlüğü kalite önerileri Yüzey pürüzlüğü tolerans birimleri Aritmetik ortalama değeri R a max. Prüzlük derinliği R t Ortalama Prüzlük R z...48

3 Yüzey dalgası toleransı h D Örnekler Örnek 1, Eksentrik mil, bak Şekil 1 deki montaj hali Örnek 2, Redüktör orta mili Örnek 3, Şekil 68, Montaj plakası teknik resminin analizi: Kaynaklar Literatür Standartlar VSM- Normen (İsviçre Standartları) DIN- Normen ve VDI-Richtlinien (Alman Standartları) TS-Standartları Konu İndeksi...57

4 4 Sembol ve tanımlamaları Sembol AaG AaM A BB A BK A SB A SK AüG AüM B BB B B BK B KB B N BOR ç (v) d dg dm E B E K GT GT h (f) IT Tanımlama Göbek alt sapma değeri Mil alt sapma değeri Büyük boşluk sapma değeri Küçük boşluk sapma değeri Büyük sıkılık sapma değeri Küçük sıkılık sapma değeri Göbek üst sapma değeri Mil üst sapma değeri Boşluk Büyük boşluk Boyuna büyük boşluk Küçük boşluk Boyuna küçük boşluk Boyuna boşluğun nominal değeri Ortalama boşluk Çok kaba (very coarse) Çap Göbek çapı Mil çapı En büyük boyut En küçük boyut Geçme toleransı Genel toleranslar Hassas (fine) İnternasyonal Toleranslar i, I Tolerans birimi k Faktör k (c) Kaba (coarse) L H Hakiki boyut o (m) Orta (medium) SB Büyük sıkılık S B Boyuna büyük sıkılık SK Küçük sıkılık S KB Boyuna küçük sıkılık SOR Ortalama sıkılık T Tolerans T A Tolerans Alanı TT Temel tolerans

5 5 Ölçülendirme ve Toleranslar.1 Genel Üretilecek her parçanın sayısal bir boyutu vardır. Bu sayısal boyut aritmetik bir sayı ile ölçülendirilir. Pratikte bu boyut hiçbir zaman istenilen aritmetik değerde tam olarak elde edilemez. Bunun için önceden kabul edilen bir sapma alanı ile ölçü tolerans lanır. Ölçülendirmede ve toleranslamada bir ölçü şu şekilde ayırt edilir. Bir ölçü ya doğrudan fonksiyon ölçüsüdür veya, dolaylı fonksiyon ölçüsüdür. Doğrudan fonksiyon ölçüsü olarak Göbek/Mil bağlantısındaki mil çap ölçüsünü ele alabiliriz. Bu ölçüyü analize edecek olursak; Üzerine geçecek göbek ile (Rulman yatak, dişli çark, v.s.) istenilen fonksiyonu yapacak şekilde ölçülendirilir ve toleranslanır. Tolerans sapma alanları oldukça dar yani küçük alınır. Parçalar oldukça hassas bir şekilde üretilir. Üretimde kalite pilanı bilinçli olarak kontrol altında tutulacak şekilde yapılır. Konrol altında bilinçli bir imalat sistemiyle üretilir. Çok az bir kısmı kabul edilebilecek kadar sapma alanı dışında olabilir. Üretim resminde kontrol ölçüsü belirli ve anlaşılır şekilde gösterilir. Örneğin: Alman Standartlarında böyle ölçüler Zeppelimass olarak ±,5 4 gösterilmektedir. Dolaylı fonksiyon ölçüsünü analize edecek olursak; Tolerans sapma alanları oldukça geniş, yani büyüktür. Parçalar oldukça kaba bir şekilde üretilir. Genelde kontrol edilmezler ve bundan ötürü kalite pilanı yapılmaz. Tolerans sapma alanı dışındaki ölçüler genelde hata olarak kabul edilmez. Dolaylı fonksiyon ölçüleri kontrol ölçüleri değildir. Dolaylı fonksiyon ölçüleri genelde Genel tolerans larla toleranslanırlar. Tolerans sistemleri genel olarak şu üç grupta tolanırlar: 1. Aritmetik (linear) tolerans hesapları, 2. Karesel (İkinci dereceden) tolerans hesapları, 3. Statik tolerans hesapları Dörtgen dağılımlı, Trapez dağılımlı, Üçgen dağılımlı. Bu fasikülde yalnız Aritmetik (linear) tolerans hesaplarını göreceğiz.

6 6.2 Toleransların Tanımlanması İmal edilen parçada önceden kabul edilen hatalara, veya barış içinde severek ve memnuniyetle kabullendiğimiz hatalara Tolerans denir. İmal edilen her parçada belirli bir hata vardır. Hatanın olmaması imkansızdır. Kalite ve maliyetin en iyi ve ekonomik şekilde tutulabilmesi için, gerekli toleranslar kabul edilmiştir. Toleranslar kabul edilecek en büyük sapmalardır. Bu sapmaları Ölçü, Şekil ve konum ve Yüzey kalite toleransları olarak gruplandırırız..2.1 Tolerans guruplarının tanımlanması KAMA Şekil 1, Tolerans guruplarının tanımlanması 1. Ölçü toleransları Geçmeler Genel toleranslar ± Boşluk veya boyuna toleranslar 2. Şekil ve konum toleransları 3. Yüzey kalite toleransı

7 7 1 Ölçü toleransları 1.1 Genel Aşağıdaki anlatımlar çevre ısısının sabit ve parçaların elastik ve plastik olarak deforme olmaması halinde geçerlidir. Buradadaki toleranslar Aritmetik tolerans değerleridir ve min ile max değerler ile tolerans hesapları yapılmıştır. Diğer deyimle statistik toleranslar burada ele alınamamıştır. Çevre referans ısısı olarakta 2 C kabul edilmiştir. Terim tanımlamaları N L N L Nominal ölçü: Parçanın adlandırılan aritmetik değerli boyu. E K Aa L T Sıfır çizgisi Aü L E K En küçük boy: Parçanın olabilecek en küçük boyu. E B En büyük boy: Parçanın olabilecek en büyük boyu. E B L H Hakiki ölçü: Parçanın imalattan sonraki hakiki boyu. L H T Tolerans: Kabul edilen hatanın değeri NL = 3 EB = 3,2 EK = 29,8 NL = 3 EB = 3,4 EK = 3, NL = 3 EB = 3, EK = 29,6 NL = 3 EB = 3,3 EK = 29,9 NL = 3 EB = 3,1 EK = 29,7 NL = 3 EB = 3,5 EK = 3,1 NL = 3 EB = 29,9 EK = 29,5 Şekil 2, Parçadaki boylar ve tolerans T =,4 Aü = +,2 Aa =,2 T =,4 Aü = +,4 Aa = T =,4 Aü = Aa =,4 T =,4 Aü = +,3 Aa =,1 T =,4 Aü = +,1 Aa =,3 T =,4 Aü = +,5 c = Aa = +,1 T =,4 c = Aü =,1 Aa =,5 Şekil 3, Toleransın ölçüde verilmesi Yukarıda Şekil 3 de verilen ölçülendirmede boy ve tolerans aynıdır. Maliyet bunun için değişmez aynı kalır. Fakat şartlara göre bu ölçülendirmeden biri seçilir. Programlanan makinalar için simetrik toleranslama idealdir. 3 ±,2 3 +,4 3,4 3 +,3 +,1 +,1 3,3 +,5 3 +,1 3,5,1

8 8 Toleransın ölçüde verilmesinin şekilsel gösterilmesi Aşağıda Şekil 4 de toleranslar büyüklükleri ve şekillerine göre şekilsel gösterilmiştir. 1 numaralı tolerans Simetrik tolerans dır. 2 numaralı tolerans sıfır çizgisi ile kesilen Asimetrik tolerans lardır. 3 numaralı tolerans tek yönlü Asimetrik tolerans lardır. N L Sıfır çizgisi 1 T Aa L=T/2 + Aü =T/2 L 2 Aa L= Aa L=T Aa L Aa L Aü L Aü =T L Aü = L Aü L 3 Aa =T L c c Aü =T L Şekil 4, Toleransın ölçüde verilmesinin şekilsel gösterilmesi Şekil 3 ve Şekil 4 de verilen toleranslar, ISO toleranslarının pratikteki hali görülmektedir. Şöyleki: Simetrik tolerans Js... Sıfır çizgisi ile kesilen Asimetrik tolerans Tek yönlü Asimetrik tolerans h.., j.., H.., J.. m.., g.., M.., G

9 9 1.2 Geçmeler Sıkılık d M = d G dmmax < dgmin boşluklu geçme d M Boşluk içi boş cisim Göbek d G dmmax > dgmin d Mmin < d Gmax ara geçme Dolu cisim Mil dmmin > dgmax sıkı geçme Boşluklu geçme Ara geçme Sıkı geçme B B = Aü G Aa M B B = Aü G Aa M S K = Aü G - Aa M B K = Aa G Aü M S B = Aa G - Aü M S B = Aa G - Aü M B OR =,5. (B B - B K ) B OR =,5. (B B - B K ) S OR =,5. (S B + S K ) S OR =,5. (S B + S K ) G T = B B - B K G T = B B - B K (S B ) G T = S B - S K Örnek, boşluklu geçme d G = 5 H7 d M = 5 h6 Tablo 3 den AaG = µm Tablo 2 den AüM = µm Tablo 1den 5 ve IT 7 TT = +25 µm Tablo 1den 5 ve IT 6 TT = -16 µm AüG = +25 µm Aa M = -16 µm ÖLCÜ TOLERANS ALANLARI, GECME TOLERANS ALANI, Aü =+25 G H7 Aa = G B K Aü = M h6 Aa = -16 M B B B = +41 B B = K G T B K = Aa G Aü M = = B OR =,5. (B B - B K ) =,5(+41-) = + 2,5 µm B B = Aü G Aa M = 25 (-16) = +41 µm GT = B B - B K = +41 = + 41 µm ön işaret + Boşluklu geçmeyi, - Sıkı geçmeyi gösterir.

10 1 Tablo 1, Temel tolerans TT değerleri µm olarak nominal ölçü sınırı mm olarak Tolerans Grubu 1 >3 >6 >1 >18 >3 >5 >8 >12 >18 >25 >315 > IT ,5,6,6,8 1, 1,2 2 2,5 3 4 IT.5.6.6,8 1, 1, 1,2 1, IT 1.8 1, 1, 1,2 1,5 1,5 2 2,5 3,5 4, IT ,5 2, IT IT IT k faktörü IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT Temel tolerans değerlerinin hesaplanması (TT=IT İnternasyonal Toleranslar): IT = k. i veya IT = k. I i, ve I Tolerans birimi k Faktör Tolerans birimi " i ve İ " nin hesaplanması nominal ölçü < 5 mm i =,45 D +,1 D nominal ölçü = mm I =,4 D + 2,1 Ortalama geometrik değer D = Dmax. Dmin D max ve D min nominal ölçü sınır değerleridir. Sonuçlarda yuvarlamalar yapılır " k " Faktörünün saptanması Temel toleranslar T 1... IT 4 için k değeri özel hesaplanır. Temel toleranslar IT 5... IT 16 için IT 5, k = 7 ve IT 6, k = 1 alınır. Diğerleri içinde R5 Standart sayı sırası 1 dan itibaren kullanılır. 3

11 11 Tablo 2, a) Dolu cisim (miller) için sapma değerleri µm olarak (DIN 7152) Üst sapma değeri Aü M nominal ölçü sınırı mm olarak Alt sapma değeri Aa M c d e f g h js j k Bütün temel tolerans değerleri için > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > AaM = AüM TT TT bak Tablo 1 AüM = AaM + TT Tolerans değeri ±TT/2, TT bak Tablo 1 IT5 ve IT 6 IT 7 IT4 - IT 7 IT 7 den büyük Okuma örneği : Mil φ 5 js6. 5 mm > 4-5 nominal ölçü sınırındadır. Çünkü bu 5mm ve 5 mm ye kadar demektir. Tablo 1 den IT 6 ve > 4-5 nominal ölçü sınırı için TT = 16 okunur. Aü M = Aa M = ± TT/2 = ±16/2 = ±8µm Böylece φ 5 js6 için Aü M = +8 µm ve Aa M = - 8 µm dir.

12 12 Tablo 2, b) Dolu cisim (miller) için sapma değerleri µm olarak (DIN 7152) devam nominal ölçü sınırı mm olarak Alt sapma değeri Aa M m n p r s t u x z za zb zc Bütün tolerans değerleri için > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > AaM = AüM TT TT bak Tablo 1 AüM = AaM + TT Okuma örneği : Mil φ 5 r6. 5 mm > 4-5 nominal ölçü sınırındadır. Çünkü bu 5mm ve 5 mm ye kadar demektir. Böylece r için Aa M = +34 okunur. Tablo 1 den IT 6 ve > 4-5 nominal ölçü sınırı için TT = 16 okunur. Aü M = Aa M + TT = (16) = + 5 Böylece φ 5 r6 için Aü M = + 5 µm ve Aa M = + 36 µm dir.

13 13 Tablo 3, a) Kaval cisim (göbek) için sapma değerleri µm olarak (DIN 7152) nominal ölçü sınırı mm olarak Alt sapma değeri Aa G Üst sapma Aü G C D E F G H Js J Bütün temel tolerans değerleri için TT6 TT7 TT8 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Tolerans değeri ±TT/2, TT bak Tablo 1 > AaG = AüG TT TT bak Tablo 1 AüG = AaG + TT Okuma örneği : Göbek φ 6 Js8. Burada değer: 6 mm > 5-8 nominal ölçü sınırındadır. Tablo 1 den IT 8 ve > 5-8 için TT = 46 µm okunur. Tolerans dağılımı : ±TT/2 = ± 23 µm Böylece φ 6 Js8 için Aü G = -23 µm ve Aa G = - 23 µm dir.

14 14 Tablo 3, b) Kaval cisim (göbek) için sapma değerleri µm olarak (DIN 7152)devam nominal Üst sapma değeri Aü G δ µm olarak ölçü sınırı K M N P...ZC mm olarak IT8 kadar IT7 kad. IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 > δ -4+δ -8+δ > δ -6+δ -1+δ > δ -7+δ -12+δ > δ -7+δ -12+δ > δ -8+δ -15+δ > δ -8+δ -15+δ > δ -9+δ -17+δ > δ -9+δ -17+δ > δ -11+δ -2+δ > δ -11+δ -2+δ > δ -13+δ -23+δ > δ -13+δ -23+δ > δ -13+δ -27+δ > δ -15+δ -27+δ > δ -15+δ -27+δ > δ -15+δ -31+δ > δ -17+δ -31+δ > δ -17+δ -31+δ > δ -2+δ -34+δ > δ -2+δ -34+δ > δ -21+δ -37+δ > δ -21+δ -37+δ > δ -23+δ -4+δ > δ -23+δ -4+δ AaG = AüG TT TT bak Tablo 1 AüG = AaG + TT Değerler temel tolerans değerleri bak Tablo 1, c) + δ eklenecek Okuma örneği : Göbek φ 6 M7. Burada değer: 6 mm > 5-8 nominal ölçü sınırındadır. Tablo 1 den IT 7 ve > 5-8 için TT = 3 µm okunur. > 5-65 ve M için Aü G = -11+ δ, burada δ = 11, böylece Aü G = Aa G = Aü G TT = (3) = -3 µm Böylece; φ 6 M7 için Aü G = µm ve Aa G = - 3 µm dir. Göbek φ 6 P6. Tablo 1 den IT 6 ve > 5-8 için TT = 19 µm okunur. Tablo 3, c) den P için Aü G = δ, δ = 6 Aü G = 26 µm, Aa G = Aü G TT = 26 (19) Aa G = 45 µm

15 15 Tablo 3, c) Kaval cisim (göbek) için sapma değerleri µm olarak (DIN 7152)devam nominal ölçü sınırı mm olarak Üst sapma değeri Aü G P R S T U X Z ZA ZB ZC IT7 den büyük temel tolerans değerleri için > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > AaG = AüG TT TT bak Tablo 1 AüG = AaG + TT Okuma örneği : Göbek φ 6 P8. Burada değer: 6 mm > 5-8 nominal ölçü sınırındadır. Tablo 1 den IT 8 ve > 5-8 için TT = 46 µm okunur. > 5-65 ve P için Aü G = 32 Aa G = Aü G TT = 32 (46) = -78 µm Böylece φ 6 P8 için Aü G = 32 µm ve Aa G = -78 µm dir.

16 Geçme toleransları için öneriler Geçme toleransları için genel geçerli bir reçetenin verilmesi imkansızdır. Fakat bir aşağıda Birim delik ve Birim mil sistemleri için toleranslar öneri olarak verilmiştir. Özel tecrübe ile belirlenmiş verilerin olmadığı yerde kullanılmasında fayda vardır. Tablo 4, Birim delik sistemi için geçme toleransları önerileri Geçme Sıkı Ara Boşluklu H8 d9 e8 Mil H7 Geçme karakteri kaba boşluk hissedilen boşluk Kullanıldığı yer için örnek İkiden fazla yataklanmış miller, Kaygan yataklar h9 hafif kaymalı Kaymalı kavramalar, bilezikler f7 f6 çok az boşluk Kılavuz, Piston ve krank kolları mafsalı, düz yatak g6 hissedilmeyen boşluk Hassas kaygan yatak h7 h6 yağlanınca kayan Ayar bileziği, vites dişlileri, merkezleme, torna kızağı js6 hafif bastırmada kayan Tam hassas merkezleme k6 normal kuvvette kayan Kavramalar, kayış kasnağı, el çarkı, sıkı geçme m6 n6 kuvvetle geçirilen Ek emniyetle torsiyon momenti aktarma elemanlarında, boyuna sıkı geçme p6 Isıtarak veya Torsiyon momenti aktarma elemanlarında, boyuna r6 presleyerek geçirilen ve enine sıkı geçmeler s6 Tablo 5, Birim mil sistemi için geçme toleransları önerileri Geçme Sıkı Ara Boşluklu h9 Göbek h6 Geçme karakteri Kullanıldığı yer için örnek H11 kaba boşluk Kolay monte edilmek istenen parçalarda D1 oldukça büyük boşluk Serbest kamalarda E9 büyük boşluk Boşluklu saplamalar ve manevelalardba F8 hissedilen boşluk Kılavuz, Piston ve krank kolları mafsalı, düz yatak G7 hissedilmeyen boşluk Kaygan yataklarda H9 H7 el kuvvetiyle kayan Mil/Göbek kamalarında, oynak kavramalarda JS9 JS7 hafif bastırmada kayan Ara geçmeli Mil/Göbek kamalarında Sık sık De/monte edilen parçalarda K7 normal kuvvette kayan El çarları, Kavramalar ve Kayış kasnaklarında N7 kuvvetle geçirilen Silindirik saplamalarda P9 sıkıya yakın geçme Sıkı geşmeli Mil/Göbek kamalarında P7 Isıtarak veya presleyerek geçirilen Ek emniyetsiz küçük moment iletmelerinde Burada önerilen toleransların sayısal değerleri Tablo 6 dan Tablo 9 a kadar verilmiştir. Buradaki Tablo 4 ve Tablo 5 de öneriler toleransların dışındaki toleranslar Tablo 1 den Tablo 3 e kadar verilen değer ve örneklere göre hesaplanır.

17 17 Tablo 6, H7 ile geçme toleransları. Değerler µm olarak Nominal ölçü mm olarak 3 > 3-6 > 6-1 > 1-18 > 18-3 > 3-5 > 5-65 > 65-8 > 8-1 > 1-12 > > > > 18-2 > > > > > > > 4-45 > 45-5 H Boşluklu geçme Ara geçme Sıkı geçme f6 g6 h6 js6 k6 m6 n6 p6 r6 s ± ± ± 4, ± 5, ± 6, ± ± 9, ± ± , ±14, ± ± ±

18 18 Tablo 7, H8 ile geçme toleransları. Değerler µm olarak Nominal ölçü mm olarak 3 > 3-6 > 6-1 > 1-18 > 18-3 > 3-5 > 5-65 > 65-8 H Boşluklu geçme d9 e8 h9 f7 h > 8-1 > > > > > 18-2 > > > > > > > 4-45 >

19 19 Tablo 8, h9 ile geçme toleransları. Değerler µm olarak Nominal ölçü mm olarak 3 > 3-6 > 6-1 > 1-18 > 18-3 > 3-5 > 5-65 > 65-8 h Boşluklu geçme Ara geçme H11 D1 E9 F8 H9 JS9 P ± 12 ± 15 ± 18 ± 21 ± 26 ± 31 ± > 8-1 > ± > > ± > > 18-2 > ± > > > ± > > ± > 4-45 > ±

20 2 Tablo 9, h6 ile geçme toleransları. Değerler µm olarak Nominal ölçü mm olarak 3 > 3-6 > 6-1 > 1-18 > 18-3 > 3-5 > 5-65 > 65-8 h Boşluklu geçme Ara geçme Sıkı G7 H7 JS7 K7 N7 P ± ± ± ± ± ± ± > 8-1 > ± > > ± > > 18-2 > ± > > > ± > > ± > 4-45 > ±

21 Geçmelere örnek Ara geçme Çapı 1 mm olan kayış kasnağının geçme toleransları belirleyip tolerans diyagramlarını çiziniz. Geçme toleransları Tablo 4 veya Tablo 5 den: 1 H7/k6 Toleransın nominal ölçü sınırı: Tablo 1 den IT 7 1 mm için 35 µm IT 6 1 mm için 22 µm Alt sapma değeri: Tablo 3, a dan H ve 1 mm için Tablo 2, a dan k ve 1 mm için +3 µm Veya Tablo 6 AüG = + 35 µm AüM = + 25 µm AaG = µm AaM = + 3 µm Büyük boşluk B B = AüG AaM = + 35 (+ 3) = + 32 µm Küçük boşluk veya büyük sıkma S B = AaG - AüM = (+ 25) = 25 µm Ortalama boşluk veya sıkma S OR =,5. (B B + S B ) = [ ( 25) ]/2= + 3,5 µm Geçme toleransı G T = B B - S B = + 32 ( 25 ) = 57 µm ÖLCÜ, TOLERANS ALANLARI GECME, TOLERANS ALANI Aü G= +35 Aü = + 25 M B = +32 B H7 B = 32 µm B k6 S B = - 25 µm G T -5 Aa = G Aa = + 3 M -3 S = -25 B Şekil 5, φ1 H7/k6, ara geçme diyagramı

22 Sıkı geçme Çapı 1 mm olan moment ileten göbek/mil bağlantısının geçme toleransları belirleyip tolerans diyagramlarını çiziniz. Geçme toleransları Tablo 4 veya Tablo 5 dan: 1 H7/s6 Toleransın nominal ölçü sınırı: Tablo 1 den IT 7 1 mm için 35 µm IT 6 1 mm için 22 µm Alt sapma değeri: Tablo 3, a dan H ve 1 mm için Tablo 2 b, den s ve 1 mm için +71 µm Veya Tablo 6 AüG = + 35 µm AüM = + 93 µm AaG = µm AaM = + 71 µm Küçük sıkılık S K = AüG AaM = + 35 (+ 71) = 36 µm Büyük sıkılık S B = AaG - AüM = (+ 93) = 93 µm Ortalama boşluk veya sıkma S OR =,5. (S K + S B ) = [ 36 + ( 93) ]/2= 64,5 µm Geçme toleransı G T = S B S K = 93 ( 36 ) = 57 µm ÖLÇÜ TOLERANS ALANLARI GEÇME TOLERANS ALANI Aü = +35 G H7 Aa = G S K = 36 µm Aü = + 93 M s6 Aa = + 71 M S B = - 93 µm Şekil 6, φ1 H7/s6, sıkı geçme diyagramı S = -36 K S B= -93 G T

23 Genel toleranslar GT Genel toleranslar için firmada bir yönerge yapılır. Eğer böyle bir yönerge yoksa burada verilen bilgiler yönerge olarak kabul edilir. Tablo 1, Uzunluk ölçüleri için Genel toleranslar Nominal ölçü sınırları Tolerans gurubları, > > > > > >1...2 >2...4 >4...8 >8..12 Sapmalar h Hassas ±,5 ±,5 ±,1 ±,15 ±,2 ±,3 ±,5 o Orta ±,1 ±,1 ±,2 ±,3 ±,5 ±,8 ±1,2 ±2 ±3 ±4 k Kaba ±,2 ±,3 ±,5 ±,8 ±1,2 ±2 ±3 ±4 ±5 ±6 ç Çok kaba ±,5 ±1 ±1,5 ±2 ±3 ±4 ±6 ±8 ±1 Tablo 11, Yuvarlamalar, yarı çaplar ve köşe kırmaları için Genel toleranslar Nominal ölçü sınırları Tolerans gurubları,5 3 > 3 6 > 6 3 >3 12 >12 4 Nominal ölçü sınırları h Hassas o Orta k Kaba ç Çok kaba ±,2 ±,5 ±1 ±2 ±4 ±,4 ±1 ±2 ±4 ±8 L KK a x 45 Şekil 7, Örnek lama Tablo 12, Açılar için Genel toleranslar Açının kısa kolunun nominal değeri mm olarak Tolerans gurubları... 1 > 1 5 > 5 12 > > 1 5 > 5 12 >12 4 Sapmalar ± derece ve dakika olarak Sapmalar ±mm/1mm olarak h Hassas o Orta ±1 ±3 ±2 ±1 ±1,7 ±,9 ±,6 ±,3 k Kaba ±1 3 ±1 ±3 ±15 ±2,5 ±1,7 ±,9 ±,4 ç Çok kaba ±3 ±2 ±1 ±3 ±5 ±3,5 ±1,7 ±,9 α R Milletler arası ISO h, Hassas f, fine o Orta m, medium Toleranslarında k Kaba c, coarse ç Çok kaba v, very coarse Okuma örneği : Şekil 7 de α = 6 açısının kısa kolu L KK = 15 mm, a = 8 mm ve Genel Tolerans GT o ise, ölçülerin toleransları ne kadar dır? 15 mm ve o için Tablo 11 dan ±,5 mm, 6 için, Tablo 12 den L KK = 15 mm için ya ±1 veya eşdeğer büyüklük ±,3 mm ve 8 mm için Tablo 11 dan ±,5mm okunur.

24 Boyuna toleranslar Boyuna toleransları hesaplayabilmek için Kuvvet çemberi diye adlandırdığımız ölçü veya kuvvet çemberini kurmamız gerekir. Bu işlem söylendiği kadar kolay ve basit değildir. Fakat bunu basite indirerek anlatabiliriz. Şöyleki; Bir kitaplık rafımızın olduğunu ve bu rafta bir sürü çeşitli kalınlıkta kitaplarımızın bulunduğunu var sayalım, Şekil 8. Kitapların düzgün görünmeleri için raftaki boşluk kalınlığında bir kitabı rafa koymak istersek iki elimizi kitaplar arasındaki boşluğa koyup raf kenarlarına doğru iteriz. Böylece kitaplara etkilediğimiz kuvveti raf kenarları karşı kuvvetle tutar ve ellerimizin bulunduğu yerde bir B boşluğu oluşur. B kalınlığında bir katabı buraya koyarsak raftaki bütün kitaplar gayet güzel ve muntazam olarak durur, Şekil 9. Şekil 8, Kitaplık rafı Bu düşünce makina montajındada aynen uygulanır. Makinadaki parçalarla raftaki kitaplar arasında hiç bir fark yoktur. Boşluk veya sıkılığın arandığı yere gelinir ve sanki itme kuvveti ile bütün parçaları harekete geçirileceği kabul edilir. Makinadada raf kenarları gibi bu kuvveti karşılayacak parçalar vardır ve aranılan yerdeki boşluk veya sıkılık bulunur. Bulunan değerin işareti artı ise boşluk, eksi ise sıkılık var demektir. + B Şekil 9, Kitaplık rafı kuvvet çemberi B Şekil 1, Gereken kitap, parça, boşluk veya sıkılık

25 25 S S S Şekil 11, Küçük kayış kasnağı L2 L1 B L3 Şekil 12, Kuvvet çemberi Boyuna toleransların analitik hesaplanması Boyuna boşluğun nominal değeri B N B N = + L 1 - L 2 L 3 Boyuna büyük boşluk veya boyuna büyük sıkılığın değeri B BB, S BB B BB = S BB = L 1max - L 2min - L 3mın Boyuna küçük boşluk veya boyuna küçük sıkılığın değeri B KB, S KB B KB = S KB = + L 1mın L 2max L 3max Formül olarak Boşluğun üst sapma değeri A üb Boşluğun alt sapma değeri A ab Ortalama Tolerans B B max min = = i=n i=1 i=n i=1 i=n ( +L ) + ( ) imax i=1 i=n - L imin ( + L ) + (- ) i min A üb = A ül1 + A al2 + A al3 A ab = A al1 + A ül2 + A ül3 B OR = (B BB + B KB )/2 S OR = (S BB + S KB )/2 i=1 L imax Tolerans Alanı T A = A BB A BK T A = A SB - A SK

26 Boyuna toleransların Tablo ile hesaplanması L1 = 4 ±,1 L2 = 37,5 +,2/-,1 L3 = 2,5 +,6/ Tablodaki çözüm: L2 L1 B L3 B =,2 +,36/-,2 B =...,56 mm B = L1 - L2 - L3 Şekil 13, Kuvvet çemberi Sembol ölçü mm Tol. mm Aü mm A a mm Tan 1mlama L1 +4, +,1 -,1 +,1 -,1 L2-37,3 +,1 -,2 +,2 -,1 L3-2,5 + -,6 +,6 B +,2 +,36 -,2 +,36 -,2 Çözümün anlatımı: 2. Boşluğa göre formül yazılır: B = L1 - L2 -L3, 3. Tablonın birinci sütununa formül yerleştirilir, 4. Üst ve alt sapma değerleri okların gösterdiği gibi yerleştirilir, 5. Sapmalar ve nominal değerler matematiğe göre topanır (ön işaretlere göre), 6. Boşluğun sapmaları okların gösterdiği gibi ters yönden yerleştirilir.

2010 Ekim. www.guven-kutay.ch DİŞLİ ÇARKLAR SİLİNDİRİK DİŞLİLER 12-01. M. Güven KUTAY. www.guven-kutay.ch

2010 Ekim. www.guven-kutay.ch DİŞLİ ÇARKLAR SİLİNDİRİK DİŞLİLER 12-01. M. Güven KUTAY. www.guven-kutay.ch 010 Ekim DİŞLİ ÇARKLAR SİLİNDİRİK DİŞLİLER 1-01 M Güven KUTAY Sevgili eşim FİSUN ' a ÖNSÖZ Bir konuyu bilmek demek, onu eldeki imkanlara göre kullanabilmek demektir Dişliler konusunu bilmek, dişli üretip

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ MEKANİZMA TEKNİĞİ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BÖLÜM 14. YÜZEY DURUMLARI

BÖLÜM 14. YÜZEY DURUMLARI BÖLÜM 14. YÜZEY DURUMLARI A- YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ Makine imalâtında talaşlı veya talaşsız şekillendirme ile elde edilen yüzeylerde yapımdan dolayı pürüzler kalır. Bu pürüzler uygulanan yapım çeşidine göre

Detaylı

18 MALZEMENİN KONTROLÜ

18 MALZEMENİN KONTROLÜ 21 Şubat 18 MALZEMENİN KONTROLÜ M. Güven KUTAY İÇİNDEKİLER Giriş...3 1 Parçayı bozarak kontrol yöntemleri...4 1.1 Çekme deneyi...4 1.1.1 Çekme deneyinin akışı...5 1.1.2 Gerilme-Uzama diyagramı...6 1.2

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Keçe kodlama ve genel tip tanımı

Keçe kodlama ve genel tip tanımı Keçe tanımlaması Keçe kodlama ve genel tip tanımı Kullanım yerleri, şartları ve ölçülerine göre keçeler birbirlerinden farklı fiziksel, kimyasal özellikler ve şekillere sahiptirler. Keçe seçiminde ve sınıflandırılmasında

Detaylı

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 1 İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 4. KESİCİ TAKIM BİLGİSİ VE KESİCİ TAKIM SEÇİMİ Talaşlı imalatta, iş parçalarının istenilen boyutta ve şekilde üretilebilmesi için iş parçası üzerinden uygun bir şekilde

Detaylı

Atölyede Güvenlik Kuralları

Atölyede Güvenlik Kuralları Atölyede Güvenlik Kuralları Güvenlik önemli bir sağduyu ve iyi bir çalışma alışkanlığıdır. Takım veya avadanlığın kullanılmasını öğrenen kişi, önce onu güvenle kullanmasını öğrenmelidir. İyi iş alışkanlıkları

Detaylı

Şekil ve Konum Toleransları

Şekil ve Konum Toleransları Şekil ve Konum Toleransları (GEOMETRIC TOLERANCES, Tolerances of shape/form and location/position) Örnek: Punta mili işlenirken, tam silindirik şekil elde edilememişse (farklı çaplar elde edilmişse) şekil

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

TALAġLI ĠMALAT ĠġLEMLERĠ VE MAKĠNELERĠ

TALAġLI ĠMALAT ĠġLEMLERĠ VE MAKĠNELERĠ TALAġLI ĠMALAT ĠġLEMLERĠ VE MAKĠNELERĠ TALAġLI ĠMALAT ĠġLEMLERĠ VE MAKĠNELERĠ TESVĠYECĠLĠK Metaller üzerinde aletler (eğe, matkap ucu, kılavuz, rayba vb.) ve makineler (torna, freze, vargel, taşlama vb.)

Detaylı

TEKNİK RESİM DERS KİTABI

TEKNİK RESİM DERS KİTABI Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI İŞSİZLİĞE ÇARE MESLEKİ

Detaylı

MEKANİZMALAR VE DETAY 3

MEKANİZMALAR VE DETAY 3 1 2. Hafta 2 MEKANİZMALAR VE DETAY 3 Kavramsal Çerçeve Neden gerekli? Mekanizma nedir? Temel elemanlar - Bağlantı - Hareket Dönüştürme / Güç ve Kuvvet İletme - Birleştirme / Yataklama Mekanizmalar / Çeşitleri

Detaylı

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI CNC TEZGAHLARI Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım

Detaylı

Güç vidaları da makine parçalarından olup, onlar üzerinde de mühendisler tarafından yoğun bir araştırma sürdürülmektedir.

Güç vidaları da makine parçalarından olup, onlar üzerinde de mühendisler tarafından yoğun bir araştırma sürdürülmektedir. 10 VIDA DİŞLİ BAĞLAMA ELEMANLARI 10.1 GİRİŞ Makine mühendis olmayan kişiler bağlama elemanlarından (cıvata, somun ve vida) bahsederken son derece önemsizlermiş gibi konuşurlar. Makine mühendisleri ise

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ GEOMETRİK ÇİZİMLER ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2 ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TOPHANE TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

TOPHANE TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TOPHANE TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ENDÜSTRİYEL KALIP DALI. SINIF TEMEL SAC METAL VE HACİM KALIPLARI İMALATI MESLEK TABLOLARI ADI SOYADI GRUP SINIF NO GRUP ÖĞRETMENİ "Türkiye

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PANO MALZEME TESPİT ELEMANLARI VE MONTAJI 522EE0069 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

BORU HATLARINDA ISIL GENLEŞME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ

BORU HATLARINDA ISIL GENLEŞME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ 495 BORU HATLARINDA ISIL GENLEŞME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ Cihan ÇANAKÇI Arif HEPBAŞLI ÖZET Boru hatlarının malzeme ve montaj giderleri, ısı tekniği ile ilgili tesislerin önemli kısmını oluşturur. Boru hatlarının

Detaylı

REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI

REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MALZEME PLANLAMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI Hazırlayan = Mak. Yük. Müh. Metin BIÇAKÇI MART-1999 RĠZE Ġ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ HAREKET VE GÜÇ İLETME ELEMANLARI 3 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007

KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007 KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007 SERVO MOTORLAR II.1. GİRİŞ Servo sözcüğü Latincede servus sözcüğünden

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 521MMI004

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 521MMI004 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 521MMI004 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, aynı cinsten bilinmeyen bir değeri karşılaştırmaya ÖLÇME denir. Örneğin ; cetvel, kumpas ve mikrometre Çelik cetvel ve şerit

Detaylı

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI T.C EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (BİTİRME TEZİ) BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Serdal UYANIK Latif AKPINARLI Sercan

Detaylı