2009 Kasım. TOLERANSLAR. Ve ÖLÇÜLENDİRME. Özet. M. Güven KUTAY. 02-toleranslar.doc

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 Kasım. www.guven-kutay.ch TOLERANSLAR. Ve ÖLÇÜLENDİRME. Özet. M. Güven KUTAY. 02-toleranslar.doc"

Transkript

1 29 Kasım TOLERANSLAR Ve ÖLÇÜLENDİRME 2 Özet M. Güven KUTAY 2-toleranslar.doc

2 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Ölçülendirme ve Toleranslar Genel Toleransların Tanımlanması Tolerans guruplarının tanımlanması Ölçü toleransları Genel Geçmeler Örnek, boşluklu geçme Tolerans birimi " i ve İ " nin hesaplanması " k " Faktörünün saptanması Geçme toleransları için öneriler Geçmelere örnek Ara geçme Sıkı geçme Genel toleranslar GT Boyuna toleranslar Boyuna toleransların analitik hesaplanması Boyuna toleransların Tablo ile hesaplanması Öçülendirme ve toleransların maliyete etkisi Örnek 1, Kaldırma redüktörü mili Örnek 2, Fonksiyon ölçü ağının yapılması, elektrik motoru Şekil ve konum toleransları Şekil toleransları Konum toleransları Örtü şartı Yüzey kalitesi Genel tanımlamalar İmalata göre yüzeyler Kullanılışa göre yüzeyler Yüzey tipolojisi Yivsiz yüzeylerin özellikleri Dalgalı yüzeyler Yivli yüzeylerin özellikleri Yivin tarifi Yiv profili Yiv şekilleri Yiv gruplarının tanımı Yivlerin istenilen yönde verilmesi (DIN ISO 132) Yüzey kalitesi sembolü Yüzey kalitesi ve maliyet Yüzey kalitesi toleransı sembolünün şartlarla tamamlanması Yüzey pürüzlüğü kalitesi seçimi Talaşlı imalat için yüzey pürüzlüğü kalite önerileri Yüzey pürüzlüğü tolerans birimleri Aritmetik ortalama değeri R a max. Prüzlük derinliği R t Ortalama Prüzlük R z...48

3 Yüzey dalgası toleransı h D Örnekler Örnek 1, Eksentrik mil, bak Şekil 1 deki montaj hali Örnek 2, Redüktör orta mili Örnek 3, Şekil 68, Montaj plakası teknik resminin analizi: Kaynaklar Literatür Standartlar VSM- Normen (İsviçre Standartları) DIN- Normen ve VDI-Richtlinien (Alman Standartları) TS-Standartları Konu İndeksi...57

4 4 Sembol ve tanımlamaları Sembol AaG AaM A BB A BK A SB A SK AüG AüM B BB B B BK B KB B N BOR ç (v) d dg dm E B E K GT GT h (f) IT Tanımlama Göbek alt sapma değeri Mil alt sapma değeri Büyük boşluk sapma değeri Küçük boşluk sapma değeri Büyük sıkılık sapma değeri Küçük sıkılık sapma değeri Göbek üst sapma değeri Mil üst sapma değeri Boşluk Büyük boşluk Boyuna büyük boşluk Küçük boşluk Boyuna küçük boşluk Boyuna boşluğun nominal değeri Ortalama boşluk Çok kaba (very coarse) Çap Göbek çapı Mil çapı En büyük boyut En küçük boyut Geçme toleransı Genel toleranslar Hassas (fine) İnternasyonal Toleranslar i, I Tolerans birimi k Faktör k (c) Kaba (coarse) L H Hakiki boyut o (m) Orta (medium) SB Büyük sıkılık S B Boyuna büyük sıkılık SK Küçük sıkılık S KB Boyuna küçük sıkılık SOR Ortalama sıkılık T Tolerans T A Tolerans Alanı TT Temel tolerans

5 5 Ölçülendirme ve Toleranslar.1 Genel Üretilecek her parçanın sayısal bir boyutu vardır. Bu sayısal boyut aritmetik bir sayı ile ölçülendirilir. Pratikte bu boyut hiçbir zaman istenilen aritmetik değerde tam olarak elde edilemez. Bunun için önceden kabul edilen bir sapma alanı ile ölçü tolerans lanır. Ölçülendirmede ve toleranslamada bir ölçü şu şekilde ayırt edilir. Bir ölçü ya doğrudan fonksiyon ölçüsüdür veya, dolaylı fonksiyon ölçüsüdür. Doğrudan fonksiyon ölçüsü olarak Göbek/Mil bağlantısındaki mil çap ölçüsünü ele alabiliriz. Bu ölçüyü analize edecek olursak; Üzerine geçecek göbek ile (Rulman yatak, dişli çark, v.s.) istenilen fonksiyonu yapacak şekilde ölçülendirilir ve toleranslanır. Tolerans sapma alanları oldukça dar yani küçük alınır. Parçalar oldukça hassas bir şekilde üretilir. Üretimde kalite pilanı bilinçli olarak kontrol altında tutulacak şekilde yapılır. Konrol altında bilinçli bir imalat sistemiyle üretilir. Çok az bir kısmı kabul edilebilecek kadar sapma alanı dışında olabilir. Üretim resminde kontrol ölçüsü belirli ve anlaşılır şekilde gösterilir. Örneğin: Alman Standartlarında böyle ölçüler Zeppelimass olarak ±,5 4 gösterilmektedir. Dolaylı fonksiyon ölçüsünü analize edecek olursak; Tolerans sapma alanları oldukça geniş, yani büyüktür. Parçalar oldukça kaba bir şekilde üretilir. Genelde kontrol edilmezler ve bundan ötürü kalite pilanı yapılmaz. Tolerans sapma alanı dışındaki ölçüler genelde hata olarak kabul edilmez. Dolaylı fonksiyon ölçüleri kontrol ölçüleri değildir. Dolaylı fonksiyon ölçüleri genelde Genel tolerans larla toleranslanırlar. Tolerans sistemleri genel olarak şu üç grupta tolanırlar: 1. Aritmetik (linear) tolerans hesapları, 2. Karesel (İkinci dereceden) tolerans hesapları, 3. Statik tolerans hesapları Dörtgen dağılımlı, Trapez dağılımlı, Üçgen dağılımlı. Bu fasikülde yalnız Aritmetik (linear) tolerans hesaplarını göreceğiz.

6 6.2 Toleransların Tanımlanması İmal edilen parçada önceden kabul edilen hatalara, veya barış içinde severek ve memnuniyetle kabullendiğimiz hatalara Tolerans denir. İmal edilen her parçada belirli bir hata vardır. Hatanın olmaması imkansızdır. Kalite ve maliyetin en iyi ve ekonomik şekilde tutulabilmesi için, gerekli toleranslar kabul edilmiştir. Toleranslar kabul edilecek en büyük sapmalardır. Bu sapmaları Ölçü, Şekil ve konum ve Yüzey kalite toleransları olarak gruplandırırız..2.1 Tolerans guruplarının tanımlanması KAMA Şekil 1, Tolerans guruplarının tanımlanması 1. Ölçü toleransları Geçmeler Genel toleranslar ± Boşluk veya boyuna toleranslar 2. Şekil ve konum toleransları 3. Yüzey kalite toleransı

7 7 1 Ölçü toleransları 1.1 Genel Aşağıdaki anlatımlar çevre ısısının sabit ve parçaların elastik ve plastik olarak deforme olmaması halinde geçerlidir. Buradadaki toleranslar Aritmetik tolerans değerleridir ve min ile max değerler ile tolerans hesapları yapılmıştır. Diğer deyimle statistik toleranslar burada ele alınamamıştır. Çevre referans ısısı olarakta 2 C kabul edilmiştir. Terim tanımlamaları N L N L Nominal ölçü: Parçanın adlandırılan aritmetik değerli boyu. E K Aa L T Sıfır çizgisi Aü L E K En küçük boy: Parçanın olabilecek en küçük boyu. E B En büyük boy: Parçanın olabilecek en büyük boyu. E B L H Hakiki ölçü: Parçanın imalattan sonraki hakiki boyu. L H T Tolerans: Kabul edilen hatanın değeri NL = 3 EB = 3,2 EK = 29,8 NL = 3 EB = 3,4 EK = 3, NL = 3 EB = 3, EK = 29,6 NL = 3 EB = 3,3 EK = 29,9 NL = 3 EB = 3,1 EK = 29,7 NL = 3 EB = 3,5 EK = 3,1 NL = 3 EB = 29,9 EK = 29,5 Şekil 2, Parçadaki boylar ve tolerans T =,4 Aü = +,2 Aa =,2 T =,4 Aü = +,4 Aa = T =,4 Aü = Aa =,4 T =,4 Aü = +,3 Aa =,1 T =,4 Aü = +,1 Aa =,3 T =,4 Aü = +,5 c = Aa = +,1 T =,4 c = Aü =,1 Aa =,5 Şekil 3, Toleransın ölçüde verilmesi Yukarıda Şekil 3 de verilen ölçülendirmede boy ve tolerans aynıdır. Maliyet bunun için değişmez aynı kalır. Fakat şartlara göre bu ölçülendirmeden biri seçilir. Programlanan makinalar için simetrik toleranslama idealdir. 3 ±,2 3 +,4 3,4 3 +,3 +,1 +,1 3,3 +,5 3 +,1 3,5,1

8 8 Toleransın ölçüde verilmesinin şekilsel gösterilmesi Aşağıda Şekil 4 de toleranslar büyüklükleri ve şekillerine göre şekilsel gösterilmiştir. 1 numaralı tolerans Simetrik tolerans dır. 2 numaralı tolerans sıfır çizgisi ile kesilen Asimetrik tolerans lardır. 3 numaralı tolerans tek yönlü Asimetrik tolerans lardır. N L Sıfır çizgisi 1 T Aa L=T/2 + Aü =T/2 L 2 Aa L= Aa L=T Aa L Aa L Aü L Aü =T L Aü = L Aü L 3 Aa =T L c c Aü =T L Şekil 4, Toleransın ölçüde verilmesinin şekilsel gösterilmesi Şekil 3 ve Şekil 4 de verilen toleranslar, ISO toleranslarının pratikteki hali görülmektedir. Şöyleki: Simetrik tolerans Js... Sıfır çizgisi ile kesilen Asimetrik tolerans Tek yönlü Asimetrik tolerans h.., j.., H.., J.. m.., g.., M.., G

9 9 1.2 Geçmeler Sıkılık d M = d G dmmax < dgmin boşluklu geçme d M Boşluk içi boş cisim Göbek d G dmmax > dgmin d Mmin < d Gmax ara geçme Dolu cisim Mil dmmin > dgmax sıkı geçme Boşluklu geçme Ara geçme Sıkı geçme B B = Aü G Aa M B B = Aü G Aa M S K = Aü G - Aa M B K = Aa G Aü M S B = Aa G - Aü M S B = Aa G - Aü M B OR =,5. (B B - B K ) B OR =,5. (B B - B K ) S OR =,5. (S B + S K ) S OR =,5. (S B + S K ) G T = B B - B K G T = B B - B K (S B ) G T = S B - S K Örnek, boşluklu geçme d G = 5 H7 d M = 5 h6 Tablo 3 den AaG = µm Tablo 2 den AüM = µm Tablo 1den 5 ve IT 7 TT = +25 µm Tablo 1den 5 ve IT 6 TT = -16 µm AüG = +25 µm Aa M = -16 µm ÖLCÜ TOLERANS ALANLARI, GECME TOLERANS ALANI, Aü =+25 G H7 Aa = G B K Aü = M h6 Aa = -16 M B B B = +41 B B = K G T B K = Aa G Aü M = = B OR =,5. (B B - B K ) =,5(+41-) = + 2,5 µm B B = Aü G Aa M = 25 (-16) = +41 µm GT = B B - B K = +41 = + 41 µm ön işaret + Boşluklu geçmeyi, - Sıkı geçmeyi gösterir.

10 1 Tablo 1, Temel tolerans TT değerleri µm olarak nominal ölçü sınırı mm olarak Tolerans Grubu 1 >3 >6 >1 >18 >3 >5 >8 >12 >18 >25 >315 > IT ,5,6,6,8 1, 1,2 2 2,5 3 4 IT.5.6.6,8 1, 1, 1,2 1, IT 1.8 1, 1, 1,2 1,5 1,5 2 2,5 3,5 4, IT ,5 2, IT IT IT k faktörü IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT Temel tolerans değerlerinin hesaplanması (TT=IT İnternasyonal Toleranslar): IT = k. i veya IT = k. I i, ve I Tolerans birimi k Faktör Tolerans birimi " i ve İ " nin hesaplanması nominal ölçü < 5 mm i =,45 D +,1 D nominal ölçü = mm I =,4 D + 2,1 Ortalama geometrik değer D = Dmax. Dmin D max ve D min nominal ölçü sınır değerleridir. Sonuçlarda yuvarlamalar yapılır " k " Faktörünün saptanması Temel toleranslar T 1... IT 4 için k değeri özel hesaplanır. Temel toleranslar IT 5... IT 16 için IT 5, k = 7 ve IT 6, k = 1 alınır. Diğerleri içinde R5 Standart sayı sırası 1 dan itibaren kullanılır. 3

11 11 Tablo 2, a) Dolu cisim (miller) için sapma değerleri µm olarak (DIN 7152) Üst sapma değeri Aü M nominal ölçü sınırı mm olarak Alt sapma değeri Aa M c d e f g h js j k Bütün temel tolerans değerleri için > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > AaM = AüM TT TT bak Tablo 1 AüM = AaM + TT Tolerans değeri ±TT/2, TT bak Tablo 1 IT5 ve IT 6 IT 7 IT4 - IT 7 IT 7 den büyük Okuma örneği : Mil φ 5 js6. 5 mm > 4-5 nominal ölçü sınırındadır. Çünkü bu 5mm ve 5 mm ye kadar demektir. Tablo 1 den IT 6 ve > 4-5 nominal ölçü sınırı için TT = 16 okunur. Aü M = Aa M = ± TT/2 = ±16/2 = ±8µm Böylece φ 5 js6 için Aü M = +8 µm ve Aa M = - 8 µm dir.

12 12 Tablo 2, b) Dolu cisim (miller) için sapma değerleri µm olarak (DIN 7152) devam nominal ölçü sınırı mm olarak Alt sapma değeri Aa M m n p r s t u x z za zb zc Bütün tolerans değerleri için > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > AaM = AüM TT TT bak Tablo 1 AüM = AaM + TT Okuma örneği : Mil φ 5 r6. 5 mm > 4-5 nominal ölçü sınırındadır. Çünkü bu 5mm ve 5 mm ye kadar demektir. Böylece r için Aa M = +34 okunur. Tablo 1 den IT 6 ve > 4-5 nominal ölçü sınırı için TT = 16 okunur. Aü M = Aa M + TT = (16) = + 5 Böylece φ 5 r6 için Aü M = + 5 µm ve Aa M = + 36 µm dir.

13 13 Tablo 3, a) Kaval cisim (göbek) için sapma değerleri µm olarak (DIN 7152) nominal ölçü sınırı mm olarak Alt sapma değeri Aa G Üst sapma Aü G C D E F G H Js J Bütün temel tolerans değerleri için TT6 TT7 TT8 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Tolerans değeri ±TT/2, TT bak Tablo 1 > AaG = AüG TT TT bak Tablo 1 AüG = AaG + TT Okuma örneği : Göbek φ 6 Js8. Burada değer: 6 mm > 5-8 nominal ölçü sınırındadır. Tablo 1 den IT 8 ve > 5-8 için TT = 46 µm okunur. Tolerans dağılımı : ±TT/2 = ± 23 µm Böylece φ 6 Js8 için Aü G = -23 µm ve Aa G = - 23 µm dir.

14 14 Tablo 3, b) Kaval cisim (göbek) için sapma değerleri µm olarak (DIN 7152)devam nominal Üst sapma değeri Aü G δ µm olarak ölçü sınırı K M N P...ZC mm olarak IT8 kadar IT7 kad. IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 > δ -4+δ -8+δ > δ -6+δ -1+δ > δ -7+δ -12+δ > δ -7+δ -12+δ > δ -8+δ -15+δ > δ -8+δ -15+δ > δ -9+δ -17+δ > δ -9+δ -17+δ > δ -11+δ -2+δ > δ -11+δ -2+δ > δ -13+δ -23+δ > δ -13+δ -23+δ > δ -13+δ -27+δ > δ -15+δ -27+δ > δ -15+δ -27+δ > δ -15+δ -31+δ > δ -17+δ -31+δ > δ -17+δ -31+δ > δ -2+δ -34+δ > δ -2+δ -34+δ > δ -21+δ -37+δ > δ -21+δ -37+δ > δ -23+δ -4+δ > δ -23+δ -4+δ AaG = AüG TT TT bak Tablo 1 AüG = AaG + TT Değerler temel tolerans değerleri bak Tablo 1, c) + δ eklenecek Okuma örneği : Göbek φ 6 M7. Burada değer: 6 mm > 5-8 nominal ölçü sınırındadır. Tablo 1 den IT 7 ve > 5-8 için TT = 3 µm okunur. > 5-65 ve M için Aü G = -11+ δ, burada δ = 11, böylece Aü G = Aa G = Aü G TT = (3) = -3 µm Böylece; φ 6 M7 için Aü G = µm ve Aa G = - 3 µm dir. Göbek φ 6 P6. Tablo 1 den IT 6 ve > 5-8 için TT = 19 µm okunur. Tablo 3, c) den P için Aü G = δ, δ = 6 Aü G = 26 µm, Aa G = Aü G TT = 26 (19) Aa G = 45 µm

15 15 Tablo 3, c) Kaval cisim (göbek) için sapma değerleri µm olarak (DIN 7152)devam nominal ölçü sınırı mm olarak Üst sapma değeri Aü G P R S T U X Z ZA ZB ZC IT7 den büyük temel tolerans değerleri için > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > AaG = AüG TT TT bak Tablo 1 AüG = AaG + TT Okuma örneği : Göbek φ 6 P8. Burada değer: 6 mm > 5-8 nominal ölçü sınırındadır. Tablo 1 den IT 8 ve > 5-8 için TT = 46 µm okunur. > 5-65 ve P için Aü G = 32 Aa G = Aü G TT = 32 (46) = -78 µm Böylece φ 6 P8 için Aü G = 32 µm ve Aa G = -78 µm dir.

16 Geçme toleransları için öneriler Geçme toleransları için genel geçerli bir reçetenin verilmesi imkansızdır. Fakat bir aşağıda Birim delik ve Birim mil sistemleri için toleranslar öneri olarak verilmiştir. Özel tecrübe ile belirlenmiş verilerin olmadığı yerde kullanılmasında fayda vardır. Tablo 4, Birim delik sistemi için geçme toleransları önerileri Geçme Sıkı Ara Boşluklu H8 d9 e8 Mil H7 Geçme karakteri kaba boşluk hissedilen boşluk Kullanıldığı yer için örnek İkiden fazla yataklanmış miller, Kaygan yataklar h9 hafif kaymalı Kaymalı kavramalar, bilezikler f7 f6 çok az boşluk Kılavuz, Piston ve krank kolları mafsalı, düz yatak g6 hissedilmeyen boşluk Hassas kaygan yatak h7 h6 yağlanınca kayan Ayar bileziği, vites dişlileri, merkezleme, torna kızağı js6 hafif bastırmada kayan Tam hassas merkezleme k6 normal kuvvette kayan Kavramalar, kayış kasnağı, el çarkı, sıkı geçme m6 n6 kuvvetle geçirilen Ek emniyetle torsiyon momenti aktarma elemanlarında, boyuna sıkı geçme p6 Isıtarak veya Torsiyon momenti aktarma elemanlarında, boyuna r6 presleyerek geçirilen ve enine sıkı geçmeler s6 Tablo 5, Birim mil sistemi için geçme toleransları önerileri Geçme Sıkı Ara Boşluklu h9 Göbek h6 Geçme karakteri Kullanıldığı yer için örnek H11 kaba boşluk Kolay monte edilmek istenen parçalarda D1 oldukça büyük boşluk Serbest kamalarda E9 büyük boşluk Boşluklu saplamalar ve manevelalardba F8 hissedilen boşluk Kılavuz, Piston ve krank kolları mafsalı, düz yatak G7 hissedilmeyen boşluk Kaygan yataklarda H9 H7 el kuvvetiyle kayan Mil/Göbek kamalarında, oynak kavramalarda JS9 JS7 hafif bastırmada kayan Ara geçmeli Mil/Göbek kamalarında Sık sık De/monte edilen parçalarda K7 normal kuvvette kayan El çarları, Kavramalar ve Kayış kasnaklarında N7 kuvvetle geçirilen Silindirik saplamalarda P9 sıkıya yakın geçme Sıkı geşmeli Mil/Göbek kamalarında P7 Isıtarak veya presleyerek geçirilen Ek emniyetsiz küçük moment iletmelerinde Burada önerilen toleransların sayısal değerleri Tablo 6 dan Tablo 9 a kadar verilmiştir. Buradaki Tablo 4 ve Tablo 5 de öneriler toleransların dışındaki toleranslar Tablo 1 den Tablo 3 e kadar verilen değer ve örneklere göre hesaplanır.

17 17 Tablo 6, H7 ile geçme toleransları. Değerler µm olarak Nominal ölçü mm olarak 3 > 3-6 > 6-1 > 1-18 > 18-3 > 3-5 > 5-65 > 65-8 > 8-1 > 1-12 > > > > 18-2 > > > > > > > 4-45 > 45-5 H Boşluklu geçme Ara geçme Sıkı geçme f6 g6 h6 js6 k6 m6 n6 p6 r6 s ± ± ± 4, ± 5, ± 6, ± ± 9, ± ± , ±14, ± ± ±

18 18 Tablo 7, H8 ile geçme toleransları. Değerler µm olarak Nominal ölçü mm olarak 3 > 3-6 > 6-1 > 1-18 > 18-3 > 3-5 > 5-65 > 65-8 H Boşluklu geçme d9 e8 h9 f7 h > 8-1 > > > > > 18-2 > > > > > > > 4-45 >

19 19 Tablo 8, h9 ile geçme toleransları. Değerler µm olarak Nominal ölçü mm olarak 3 > 3-6 > 6-1 > 1-18 > 18-3 > 3-5 > 5-65 > 65-8 h Boşluklu geçme Ara geçme H11 D1 E9 F8 H9 JS9 P ± 12 ± 15 ± 18 ± 21 ± 26 ± 31 ± > 8-1 > ± > > ± > > 18-2 > ± > > > ± > > ± > 4-45 > ±

20 2 Tablo 9, h6 ile geçme toleransları. Değerler µm olarak Nominal ölçü mm olarak 3 > 3-6 > 6-1 > 1-18 > 18-3 > 3-5 > 5-65 > 65-8 h Boşluklu geçme Ara geçme Sıkı G7 H7 JS7 K7 N7 P ± ± ± ± ± ± ± > 8-1 > ± > > ± > > 18-2 > ± > > > ± > > ± > 4-45 > ±

21 Geçmelere örnek Ara geçme Çapı 1 mm olan kayış kasnağının geçme toleransları belirleyip tolerans diyagramlarını çiziniz. Geçme toleransları Tablo 4 veya Tablo 5 den: 1 H7/k6 Toleransın nominal ölçü sınırı: Tablo 1 den IT 7 1 mm için 35 µm IT 6 1 mm için 22 µm Alt sapma değeri: Tablo 3, a dan H ve 1 mm için Tablo 2, a dan k ve 1 mm için +3 µm Veya Tablo 6 AüG = + 35 µm AüM = + 25 µm AaG = µm AaM = + 3 µm Büyük boşluk B B = AüG AaM = + 35 (+ 3) = + 32 µm Küçük boşluk veya büyük sıkma S B = AaG - AüM = (+ 25) = 25 µm Ortalama boşluk veya sıkma S OR =,5. (B B + S B ) = [ ( 25) ]/2= + 3,5 µm Geçme toleransı G T = B B - S B = + 32 ( 25 ) = 57 µm ÖLCÜ, TOLERANS ALANLARI GECME, TOLERANS ALANI Aü G= +35 Aü = + 25 M B = +32 B H7 B = 32 µm B k6 S B = - 25 µm G T -5 Aa = G Aa = + 3 M -3 S = -25 B Şekil 5, φ1 H7/k6, ara geçme diyagramı

22 Sıkı geçme Çapı 1 mm olan moment ileten göbek/mil bağlantısının geçme toleransları belirleyip tolerans diyagramlarını çiziniz. Geçme toleransları Tablo 4 veya Tablo 5 dan: 1 H7/s6 Toleransın nominal ölçü sınırı: Tablo 1 den IT 7 1 mm için 35 µm IT 6 1 mm için 22 µm Alt sapma değeri: Tablo 3, a dan H ve 1 mm için Tablo 2 b, den s ve 1 mm için +71 µm Veya Tablo 6 AüG = + 35 µm AüM = + 93 µm AaG = µm AaM = + 71 µm Küçük sıkılık S K = AüG AaM = + 35 (+ 71) = 36 µm Büyük sıkılık S B = AaG - AüM = (+ 93) = 93 µm Ortalama boşluk veya sıkma S OR =,5. (S K + S B ) = [ 36 + ( 93) ]/2= 64,5 µm Geçme toleransı G T = S B S K = 93 ( 36 ) = 57 µm ÖLÇÜ TOLERANS ALANLARI GEÇME TOLERANS ALANI Aü = +35 G H7 Aa = G S K = 36 µm Aü = + 93 M s6 Aa = + 71 M S B = - 93 µm Şekil 6, φ1 H7/s6, sıkı geçme diyagramı S = -36 K S B= -93 G T

23 Genel toleranslar GT Genel toleranslar için firmada bir yönerge yapılır. Eğer böyle bir yönerge yoksa burada verilen bilgiler yönerge olarak kabul edilir. Tablo 1, Uzunluk ölçüleri için Genel toleranslar Nominal ölçü sınırları Tolerans gurubları, > > > > > >1...2 >2...4 >4...8 >8..12 Sapmalar h Hassas ±,5 ±,5 ±,1 ±,15 ±,2 ±,3 ±,5 o Orta ±,1 ±,1 ±,2 ±,3 ±,5 ±,8 ±1,2 ±2 ±3 ±4 k Kaba ±,2 ±,3 ±,5 ±,8 ±1,2 ±2 ±3 ±4 ±5 ±6 ç Çok kaba ±,5 ±1 ±1,5 ±2 ±3 ±4 ±6 ±8 ±1 Tablo 11, Yuvarlamalar, yarı çaplar ve köşe kırmaları için Genel toleranslar Nominal ölçü sınırları Tolerans gurubları,5 3 > 3 6 > 6 3 >3 12 >12 4 Nominal ölçü sınırları h Hassas o Orta k Kaba ç Çok kaba ±,2 ±,5 ±1 ±2 ±4 ±,4 ±1 ±2 ±4 ±8 L KK a x 45 Şekil 7, Örnek lama Tablo 12, Açılar için Genel toleranslar Açının kısa kolunun nominal değeri mm olarak Tolerans gurubları... 1 > 1 5 > 5 12 > > 1 5 > 5 12 >12 4 Sapmalar ± derece ve dakika olarak Sapmalar ±mm/1mm olarak h Hassas o Orta ±1 ±3 ±2 ±1 ±1,7 ±,9 ±,6 ±,3 k Kaba ±1 3 ±1 ±3 ±15 ±2,5 ±1,7 ±,9 ±,4 ç Çok kaba ±3 ±2 ±1 ±3 ±5 ±3,5 ±1,7 ±,9 α R Milletler arası ISO h, Hassas f, fine o Orta m, medium Toleranslarında k Kaba c, coarse ç Çok kaba v, very coarse Okuma örneği : Şekil 7 de α = 6 açısının kısa kolu L KK = 15 mm, a = 8 mm ve Genel Tolerans GT o ise, ölçülerin toleransları ne kadar dır? 15 mm ve o için Tablo 11 dan ±,5 mm, 6 için, Tablo 12 den L KK = 15 mm için ya ±1 veya eşdeğer büyüklük ±,3 mm ve 8 mm için Tablo 11 dan ±,5mm okunur.

24 Boyuna toleranslar Boyuna toleransları hesaplayabilmek için Kuvvet çemberi diye adlandırdığımız ölçü veya kuvvet çemberini kurmamız gerekir. Bu işlem söylendiği kadar kolay ve basit değildir. Fakat bunu basite indirerek anlatabiliriz. Şöyleki; Bir kitaplık rafımızın olduğunu ve bu rafta bir sürü çeşitli kalınlıkta kitaplarımızın bulunduğunu var sayalım, Şekil 8. Kitapların düzgün görünmeleri için raftaki boşluk kalınlığında bir kitabı rafa koymak istersek iki elimizi kitaplar arasındaki boşluğa koyup raf kenarlarına doğru iteriz. Böylece kitaplara etkilediğimiz kuvveti raf kenarları karşı kuvvetle tutar ve ellerimizin bulunduğu yerde bir B boşluğu oluşur. B kalınlığında bir katabı buraya koyarsak raftaki bütün kitaplar gayet güzel ve muntazam olarak durur, Şekil 9. Şekil 8, Kitaplık rafı Bu düşünce makina montajındada aynen uygulanır. Makinadaki parçalarla raftaki kitaplar arasında hiç bir fark yoktur. Boşluk veya sıkılığın arandığı yere gelinir ve sanki itme kuvveti ile bütün parçaları harekete geçirileceği kabul edilir. Makinadada raf kenarları gibi bu kuvveti karşılayacak parçalar vardır ve aranılan yerdeki boşluk veya sıkılık bulunur. Bulunan değerin işareti artı ise boşluk, eksi ise sıkılık var demektir. + B Şekil 9, Kitaplık rafı kuvvet çemberi B Şekil 1, Gereken kitap, parça, boşluk veya sıkılık

25 25 S S S Şekil 11, Küçük kayış kasnağı L2 L1 B L3 Şekil 12, Kuvvet çemberi Boyuna toleransların analitik hesaplanması Boyuna boşluğun nominal değeri B N B N = + L 1 - L 2 L 3 Boyuna büyük boşluk veya boyuna büyük sıkılığın değeri B BB, S BB B BB = S BB = L 1max - L 2min - L 3mın Boyuna küçük boşluk veya boyuna küçük sıkılığın değeri B KB, S KB B KB = S KB = + L 1mın L 2max L 3max Formül olarak Boşluğun üst sapma değeri A üb Boşluğun alt sapma değeri A ab Ortalama Tolerans B B max min = = i=n i=1 i=n i=1 i=n ( +L ) + ( ) imax i=1 i=n - L imin ( + L ) + (- ) i min A üb = A ül1 + A al2 + A al3 A ab = A al1 + A ül2 + A ül3 B OR = (B BB + B KB )/2 S OR = (S BB + S KB )/2 i=1 L imax Tolerans Alanı T A = A BB A BK T A = A SB - A SK

26 Boyuna toleransların Tablo ile hesaplanması L1 = 4 ±,1 L2 = 37,5 +,2/-,1 L3 = 2,5 +,6/ Tablodaki çözüm: L2 L1 B L3 B =,2 +,36/-,2 B =...,56 mm B = L1 - L2 - L3 Şekil 13, Kuvvet çemberi Sembol ölçü mm Tol. mm Aü mm A a mm Tan 1mlama L1 +4, +,1 -,1 +,1 -,1 L2-37,3 +,1 -,2 +,2 -,1 L3-2,5 + -,6 +,6 B +,2 +,36 -,2 +,36 -,2 Çözümün anlatımı: 2. Boşluğa göre formül yazılır: B = L1 - L2 -L3, 3. Tablonın birinci sütununa formül yerleştirilir, 4. Üst ve alt sapma değerleri okların gösterdiği gibi yerleştirilir, 5. Sapmalar ve nominal değerler matematiğe göre topanır (ön işaretlere göre), 6. Boşluğun sapmaları okların gösterdiği gibi ters yönden yerleştirilir.

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI TOLERANSLAR P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L I H O Ğ LU Tolerans Gereksinimi? Tasarım ve üretim

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Toleranslar

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Toleranslar Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler Toleranslar İçerik Tolerans nedir? Boyut toleransı Geçme Yüzey pürüzlülüğü Örnekler 2 Tolerans nedir? Tasarım ve üretim süreci arasında boyut

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Mil-Göbek Bağlantıları Soruları 1. Mil-göbek bağlantılarını fiziksel esasa göre sınıflandırarak her sınıfın çalışma prensiplerini açıklayınız. 2. Kaç çeşit uygu kaması vardır? Şekil ile açıklayınız. 3.

Detaylı

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98)

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) temel bilgiler tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) helisel matkap ucu silindirik saplı/ konik saplı matkap ucu-ø kanal sırt döndürücü dil (DIN 1809' a göre) sap-ø eksen gövde

Detaylı

1. Kayma dirençli ( Kaymalı) Yataklar 2. Yuvarlanma dirençli ( Yuvarlanmalı=Rulmanlı ) Yataklar

1. Kayma dirençli ( Kaymalı) Yataklar 2. Yuvarlanma dirençli ( Yuvarlanmalı=Rulmanlı ) Yataklar YATAKLAR Miller, dönel ve doğrusal hareketlerini bir yerden başka bir yere nakletmek amacıyla üzerlerine dişli çark, zincir, kayış-kasnak ve kavramalara bağlanır. İşte yataklar; millerin bu görevlerini

Detaylı

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde DİŞLİ ÇARKLAR Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde özel bir yeri bulunan mekanizmalardır. Mekanizmayı

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU

YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ İ (SURFACE QUALITY SPECIFICATIONS) YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU Maliyetin artmaması için yüzeyler, gerektiği kadar düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Parça yüzeyleri, imalat yöntemine

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR İçerik Giriş Konik dişli çark mekanizması Konik dişli çark mukavemet hesabı Konik dişli ark mekanizmalarında oluşan kuvvetler

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER 05-5a M. Güven KUTAY 05-5a-ornekler.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 5. MUKAVEMET HESAPLARI İÇİN ÖRNEKLER...5.3 5.1. 1. Grup örnekler...5.3 5.1.1. Örnek 1, aturalı mil

Detaylı

GEÇME TOLERANSLARI. (Not: I, L, O, Q büyük veya küçük harfleri tolerans gösteriminde kullanılmazlar)

GEÇME TOLERANSLARI. (Not: I, L, O, Q büyük veya küçük harfleri tolerans gösteriminde kullanılmazlar) GEÇME TOLERANSLARI İki mekanik elemanın birlikte çalışmasını sağlayan ölçülerinin toleransı bu iki elemanın birlikte hangi durumlarda çalışacağını belirler. Bu durumlar çok gevşekten çok sıkıya kadar değişir.

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

DİŞLİ GEOMETRİSİ. Metin Yılmaz Arge Müdürü Yılmaz Redüktör

DİŞLİ GEOMETRİSİ. Metin Yılmaz Arge Müdürü Yılmaz Redüktör DİŞLİ GEOMETRİSİ Metin Yılmaz Arge Müdürü Yılmaz Redüktör Yuvarlanma Prensibi: Evolvent (Involute) Eğrisinin Tanımı Evolvent Dişli Formu Özellikleri Kolay imal edilebilir. Farklı diş sayılarına sahip dişliler

Detaylı

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir.

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. 9. VİDALAR Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. Vida Helisi Vida Adımı Bir kenarı silindirin çapına eşit dik bir üçgen, silindirin üzerine sarıldığında

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATALAR Cıvatalar: Özel baş biçimine sahip silindirik gövde üzerine belli boylarda diş açılmış bağlantı elemanlarına cıvata denir. Cıvataların diş açılmış kısımları üçgen vida

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy AKSLAR ve MİLLER AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler. Eksen durumlarına göre Genel olarak düz elemanlardır

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek III. Hafta Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek Page 1-1 Page 1-2 Vida Türleri Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet

Detaylı

RULMANLI YATAKLAR. Dönme şeklindeki izafi hareketi destekleyen ve yüzeyleri arasında yuvarlanma hareketi olan yataklara rulman adı verilir.

RULMANLI YATAKLAR. Dönme şeklindeki izafi hareketi destekleyen ve yüzeyleri arasında yuvarlanma hareketi olan yataklara rulman adı verilir. RULMANLI YATAKLAR Yataklar iki eleman arasındaki bir veya birkaç yönde izafi harekete minimum sürtünme ile izin veren fakat kuvvet doğrultusundaki harekete engel olan destekleme elemanlarıdır. Dönme şeklindeki

Detaylı

BÖLÜM 14. YÜZEY DURUMLARI

BÖLÜM 14. YÜZEY DURUMLARI BÖLÜM 14. YÜZEY DURUMLARI A- YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ Makine imalâtında talaşlı veya talaşsız şekillendirme ile elde edilen yüzeylerde yapımdan dolayı pürüzler kalır. Bu pürüzler uygulanan yapım çeşidine göre

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar İçerik Giriş Dinamik yük sayısı Eşdeğer yük Ömür Rulman katalogları Konstrüksiyon ilkeleri Örnekler 2 Giriş www.tanrulman.com.tr

Detaylı

RULMANLAR YUVARLANMALI YATAKLAR-I. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

RULMANLAR YUVARLANMALI YATAKLAR-I. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Makine Elemanları 2 YUVARLANMALI YATAKLAR-I RULMANLAR Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Yuvarlanmalı Yataklamalar Ve Türleri Bilyalı Rulmanlar Sabit Bilyalı Rulmanlar Eğik

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Kesit Alma 2/45 Kesit Alma Kesit Alma Kesit Alma Nedir? Kesit Almanın Amacı Kesit Düzlemi Kesit Yüzeyi Tam Kesit Bina Tam Kesit Kesit

Detaylı

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES CIVATA BAĞLANTILARI Cıvata bağlantıları teknikte en çok kullanılan çözülebilen bağlantılardır. Cıvatalar makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşların, silindir kapaklarının

Detaylı

YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR

YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR Rulmanlı Yataklar YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Rulmanlı Yataklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Yuvarlanmalı

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Üretim. Dişli çarklar

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Üretim. Dişli çarklar Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Üretim Dişli çarklar İçerik Üretim Yöntemleri Yuvarlanma yöntemi MAAG yöntemi Fellow yöntemi Azdırma yöntemi Alt kesilme 2 Giriş 3 Üretim Yöntemleri Dişli çarklar

Detaylı

Kavramlar ve açılar. temel bilgiler. Yan kesme ağzı. ana kesme ağzı. = helis açısı. merkez boşluk açısı Yan kesme kenarı

Kavramlar ve açılar. temel bilgiler. Yan kesme ağzı. ana kesme ağzı. = helis açısı. merkez boşluk açısı Yan kesme kenarı temel bilgiler Kavramlar ve açılar Yan kesme ağzı ana kesme ağzı α P = ana kesme kenarı boşluk açısı β H = ana kesme kenarı kama açısı γ P = ana kesme kenarı talaş açısı α O = yan kesme kenarı boşluk açısı

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir.

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR ve MİLLER Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler.

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ İMALAT DALI MAKİNE LABORATUVARI II DERSİ TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ DENEY RAPORU HAZIRLAYAN Osman OLUK 1030112411 1.Ö. 1.Grup DENEYİN AMACI Torna tezgahı ile işlemede, iş parçasına istenilen

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. Akgün ALSARAN Arş. Gör İlyas HACISALİHOĞLU Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular:

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

DİŞLİ ÇARKLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI DİŞLİ ÇARKLAR MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Dişli Çarklar 2 Dişli çarklar, eksenleri birbirine paralel, birbirini kesen ya da birbirine çapraz olan miller arasında

Detaylı

Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Katalog Verileri Katalogda motorsuz tablolarında verilen nominal moment değerleri doğrusal yükler (servis faktörü fs=1) için verilir. Motorlu tablolarında verilen

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı

0384 Aşağıdakilerden hangisi şekil A'ya göre 3 parçanın doğru görünüşüdür? 1- Şekil l 2- Şekil 2 3- Şekil 3 4- Şekil 4 5- Şekil 5

0384 Aşağıdakilerden hangisi şekil A'ya göre 3 parçanın doğru görünüşüdür? 1- Şekil l 2- Şekil 2 3- Şekil 3 4- Şekil 4 5- Şekil 5 0384 Aşağıdakilerden hangisi şekil A'ya göre 3 parçanın doğru görünüşüdür? 0385 Aşağıdakilerden hangisi şekil A'ya göre 2 no parçanın doğru görünüşüdür? 123 124 0386 Aşağıdakilerden hangisi şekil A'ya

Detaylı

RULMANLI YATAKLAR 28.04.2016. Rulmanlı Yataklar

RULMANLI YATAKLAR 28.04.2016. Rulmanlı Yataklar RULMANLI YATAKLAR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-II DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Rulmanlı Yataklar Yataklar minimum sürtünme ile izafi harekete müsaade eden, fakat kuvvet doğrultusundaki

Detaylı

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket.

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket. Frezeleme İşlemleri Üst başlık Askı yatak Fener mili yuvası İş tablası Üst başlık hareket kolu Devir sayısı seçimi Boyuna hareket volanı Düşey hareket kolu Konsol desteği Eksenler ve CNC Freze İşlemler

Detaylı

YÜRÜME SİSTEMİ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI. 40-2-4a. 2012 Eylül. www.guven-kutay.ch. M. Güven KUTAY 2009 Kasım

YÜRÜME SİSTEMİ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI. 40-2-4a. 2012 Eylül. www.guven-kutay.ch. M. Güven KUTAY 2009 Kasım 01 Eylül YÜRÜME SİSTEMİ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI 40--4a M. Güven KUTAY 009 Kasım 01-09-06/Ku Değiştirilen yerlerin satır sonuna dik çizgi çekildi. 40--4a-yuruyus-motorlari.doc İ Ç İ N D E K İ L E R Yürüme Sistemi....3.

Detaylı

YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI

YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI Makine Elemanları 2 YUVARLANMALI YATAKLAR-III YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Rulmanların Montajı Tolerans Değerlerinin Belirlenmesi

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 5.BÖLÜM Bağlama Elemanları Kaynak Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Bağlama Elemanlarının Tanımı ve Sınıflandırılması Kaynak Bağlantılarının

Detaylı

Şekil ve Konum Toleransları

Şekil ve Konum Toleransları Şekil ve Konum Toleransları (GEOMETRIC TOLERANCES, Tolerances of shape/form and location/position) Örnek: Punta mili işlenirken, tam silindirik şekil elde edilememişse (farklı çaplar elde edilmişse) şekil

Detaylı

Havalı Matkaplar, Kılavuz Çekmeler, Hava Motorları KILAVUZ

Havalı Matkaplar, Kılavuz Çekmeler, Hava Motorları KILAVUZ 2016 Havalı Matkaplar, Kılavuz Çekmeler, Hava Motorları 1. Çalışma Prensibi Matkaplar, kılavuz çekmeler ve paletli tip hava motorları aynı çalışma prensibine sahiptir. Rotorlu (vane) motor ve dişli kutusu

Detaylı

MAKİNA ELEMANLARI I-1 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ. Dr. Yavuz SOYDAN soydan@sakarya.edu.tr 264-2955853 (kat 4 / 7352) www.soydan.info

MAKİNA ELEMANLARI I-1 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ. Dr. Yavuz SOYDAN soydan@sakarya.edu.tr 264-2955853 (kat 4 / 7352) www.soydan.info MAKİNA ELEMANLARI I-1 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ Dr. Yavuz SOYDAN soydan@sakarya.edu.tr 264-2955853 (kat 4 / 7352) www.soydan.info 1. HAFTA GENEL BİLGİ 1. Ders tanıtımı ve değerlendirme 2. Teknik sistemler ve

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

2009 Kasım. BANTLI FRENLER. 40-4d. M. Güven KUTAY. 40-4d-bantli-frenler.doc

2009 Kasım.  BANTLI FRENLER. 40-4d. M. Güven KUTAY. 40-4d-bantli-frenler.doc 009 Kasım BANTI RENER 40-4d M. Güven KUTAY 40-4d-bantli-frenler.doc İ Ç İ N D E K İ E R 4 renler... 4.3 4. ntlı frenlerler... 4.3 4..1 ntlı basit frenler... 4.3 4.. Çıkarmalı frenler... 4.6 4..3 Toplamalı

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. ZİNCİR DİŞLİ ÇARKLAR

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. ZİNCİR DİŞLİ ÇARKLAR ÖĞRENME FAALİYETİ -2 AMAÇ TS ISO Standart çielgelerinde, incir dişli çark ile ilgili hesaplamaları yapabilecek, elde edilen verilere göre yapım resmini çiebileceksini. ARAŞTIRMA İmal edilmiş ve yapım resimleri

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 Uygun ortam sağlandığında standart makine elemanlarının çizimlerini ve standart makine elemanları ile birleştirme çizimleri yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA

Detaylı

Cıvata-somun bağlantıları

Cıvata-somun bağlantıları Cıvata-somun bağlantıları 11/30/2014 İçerik Vida geometrik büyüklükleri Standart vidalar Vida boyutları Cıvata-somun bağlantı şekilleri Cıvata-somun imalatı Cıvata-somun hesabı Cıvataların mukavemet hesabı

Detaylı

YENİLİKÇİ METROLOJİ DİŞLİ KALİTENİZİ ARTIRIYOR. BU NEDENLE MARGEAR VAR

YENİLİKÇİ METROLOJİ DİŞLİ KALİTENİZİ ARTIRIYOR. BU NEDENLE MARGEAR VAR 2 M arg e a r. Di ş l i Ö l çme M a k i n e l e r i YENİLİKÇİ METROLOJİ DİŞLİ KALİTENİZİ ARTIRIYOR. BU NEDENLE MARGEAR VAR MARGEAR ürünleri ile ilgili en güncel bilgilere web sitemizden ulaşılabilir: www.mahr.com,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ YÜZEY SEMBOLLERİ VE ÖLÇÜLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ YÜZEY SEMBOLLERİ VE ÖLÇÜLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ YÜZEY SEMBOLLERİ VE ÖLÇÜLENDİRME ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından; Soru 1) Şekilde gösterilen ve dış çapı D 10 mm olan iki borudan oluşan çelik konstrüksiyon II. Kaliteli alın kaynağı ile birleştirilmektedir. Malzemesi St olan boru F 180*10 3 N luk değişken bir çekme

Detaylı

YUVARLANMALI YATAKLAR III: Yuvarlanmalı Yatakların Montajı ve Bakımı

YUVARLANMALI YATAKLAR III: Yuvarlanmalı Yatakların Montajı ve Bakımı Rulmanlı Yataklar YUVARLANMALI YATAKLAR III: Yuvarlanmalı Yatakların Montajı ve Bakımı Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Rulmanlı Yataklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Taşlama ve Taşlama Tezgahı (12.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Taşlama Đşleminin Tanımı: Belirli bir formda imal

Detaylı

KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ

KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ 2009 Kasım KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ SON RAPOR KALDIRMA REDÜKTÖRÜ 30-09 M. Güven KUTAY 30_09_ks_son_rapor.doc KS A n a ö r n e ğ i n ç ö z ü m ü 9.1 9 Ana Örnek, Kaldırma Redüktörü, Son Rapor Teknik rapor

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif TEKNİK RESİM DERSİ Modüller Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

Destekleme Elemanları

Destekleme Elemanları Destekleme Elemanları Destekleme Elemanları Dönel ve doğrusal hareketlerini bir yerden başka bir yere nakletmek amacıyla millerin üzerlerine dişli çark, zincir, kayış-kasnak ve kavramalar gibi makine elemanları

Detaylı

GÜÇ VE HAREKET ĠLETĠM ELEMANLARI

GÜÇ VE HAREKET ĠLETĠM ELEMANLARI GÜÇ VE HAREKET ĠLETĠM ELEMANLARI P=sbt n m? n iģmak Ġġ MAKĠNASI Yapı olarak motor, güc ve hareket iletim elemanları ve iģ makinası kısmından oluģan bir makinanın esas amacı baģka bir enerjiyi mekanik enerjiye

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS 009 he MGraw-Hill Companies, In. All rights reserved. - Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS ( τ ) df da Uygulanan

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar

08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar 1 08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar M. Güven KUTAY 2011 Ocak Tablo 1, Cıvatanın pratik seçimi Seçim statik ve dinamik kuvvet içinde aynıdır. Boyuna işletme kuvveti F İŞ Statik 1,6 2,5 4,0 6,3

Detaylı

Belirtilen taşıma kapasitelerine, ancak döner tekerin taban tablası tamamen bitişik olması halinde ulaşılır.

Belirtilen taşıma kapasitelerine, ancak döner tekerin taban tablası tamamen bitişik olması halinde ulaşılır. Tabla (Üst tabla) Bağlantı deliği Çelik geçme pim Dişli pim (Ürün No. eklentisi: -GS...) Teker, cıvatalar ve somunlar aracılığıyla düz bir yüzeye monte edilir. Vida delikleri arasındaki mesafeler standartlar

Detaylı

DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARI

DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARI DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARI Bir milin dönme hareketini diğer mile dönme kaybı olmadan nakletmek için kullanılan mekanizmalardır. Bir dişli çark mekanizması biri döndüren diğeri döndürülen olmak üzere en az

Detaylı

Endüstriyel Ölçme ve Kontrol

Endüstriyel Ölçme ve Kontrol TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Endüstriyel Ölçme ve Kontrol 3. MİKROMETRELER Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Prof. Dr. Nihat AKKUŞ Page 2 Page 1 MİKROMETRELER Dış, iç ve derinlik ölçmelerinde, vida, dişli

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir.

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir. YAYLAR Gerek yapıldıktan malzemelerin elastiktik özellikleri ve gerekse şekillerinden dolayı dış etkenler (kuvvet, moment) altında başka makina elemanlarına kıyasla daha büyük bir oranda şekil değişikliğine

Detaylı

1.Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006. = Nominal yüzey basıncı K faktörleri = Çalışma şartlarına uygun düzeltme katsayıları

1.Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006. = Nominal yüzey basıncı K faktörleri = Çalışma şartlarına uygun düzeltme katsayıları DİŞLİ MUKAVEMETİ 1.Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006 = Nominal yüzey basıncı K faktörleri = Çalışma şartlarına uygun düzeltme katsayıları Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006 Ft =

Detaylı

Endüstriyel Balans. High Technology

Endüstriyel Balans. High Technology Endüstriyel Balans M500-2A Endüstriyel Yatay Balans 860 mm 1000 mm En Küçük Parça Çapı 70 mm (1000 D/d) En Küçük Parça Çapı 70 mm (1000 D/d) 500 kg 500 kg En Küçük Parça Ağırlığı 0,25 kg (1000 D/d ve üzeri)

Detaylı

İMALAT TEKNOLOJİLERİ

İMALAT TEKNOLOJİLERİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ GĐRĐŞ Đmalat yöntemleri Alışılmış Đmalat Yöntemleri ve Alışılmamış Đmalat Yöntemleri olarak iki gruba ayrılır. Alışılmış yöntemler kesici uç, matkap ucu veya taşlama taşı gibi takımlar

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI ÇİZİMLER Vaziyet Planı (1/100 veya 1/50) Detaylar Paftası (1/5 veya 1/2) Yarım Çerçeve (1/10 veya

Detaylı

Esnek Burulmalı Mil Kaplinleri

Esnek Burulmalı Mil Kaplinleri Kaplinler Esnek Burulmalı Mil Kaplinleri Birn esnek burulmalı mil Kaplinleri dönen iki mil arasındaki güç aktarımı sırasında çıkabilecek sorunları önlemek üzere, makina üretiminde yaygın olarak kullanılır.

Detaylı

Mikrometrelerle ölçüm yaparken 250 gramdan fazla kuvvet uygulanmamalıdır. Fazla uygulanıp uygulanmadığı cırcırla anlaşılır.

Mikrometrelerle ölçüm yaparken 250 gramdan fazla kuvvet uygulanmamalıdır. Fazla uygulanıp uygulanmadığı cırcırla anlaşılır. Mikrometreler Kumpaslara nazaran daha hassas olan ve okuma kolaylığı sağlayan ölçü aletleridir. Genellikle silindirik parçaların çaplarının ve ya düz parçaların kalınlıklarının ölçülmesinde kullanılır.

Detaylı

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Yılmaz Redüktörün standart üretim yelpazesinin içerisinde genel kullanım amaçlı üretilen redüktörlerin dışında sektöre özgü imal edilmiş özel redüktörlerde bulunmaktadır. Bu

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

AKSLAR VE MĐLLER 1. GENEL

AKSLAR VE MĐLLER 1. GENEL AKSLAR VE MĐLLER 1. GENEL Akslar ve miller benzer elemanlar olmakla beraber aralarında fonksiyon bakımından fark vardır. Akslar kasnak, tekerlek, halat makarası vs. gibi elemanları taşırlar ve esas olarak

Detaylı

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz.

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz. Ø50 Şekilde gösterilen boru bağlantısında flanşlar birbirine 6 adet M0 luk öngerilme cıvatası ile bağlanmıştır. Cıvatalar 0.9 kalitesinde olup, gövde çapı 7,mm dir. Cıvatalar gövdelerindeki akma mukavemetinin

Detaylı

RULMAN HESAPLARI YUVARLANMALI YATAKLAR-II. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız

RULMAN HESAPLARI YUVARLANMALI YATAKLAR-II. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız Makine Elemanları 2 YUVARLANMALI YATAKLAR-II RULMAN HESAPLARI Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Rulman hesap yöntemi Dinamik ve statik yük sayısı Eşdeğer yük Ömür hesabı Statik

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Yardımcı fonksiyonu (soğ. sıvısı, mili on/off) İlerleme miktarı Kesme hızı Blok(Satır) numarası Dairesel interpolasyonda yay başlangıcının yay merkezine X,Y veya

Detaylı

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır.

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim İzometrik Perspektifler Küpün iz düşüm düzlemi üzerindeki döndürülme açısı eşit ise kenar uzunluklarındaki kısalma miktarı da aynı olur. Bu iz düşüme, izometrik

Detaylı

KLINGER contaları için montaj talimatları

KLINGER contaları için montaj talimatları KLINGER contaları için montaj talimatları 1. Conta ebatları 2. Muhafaza 3. Taşıma 4. Cıvatalar/ Somunlar/ Rondelalar 5. Conta montajı KLINGER Statik sızdırmazlıkta küresel lider KLINGER contaları için

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR 1. ÖLÇME TEKNİĞİ Bilinen bir değer ile bilinmeyen bir değerin karşılaştırılmasına ölçme denir. Makine parçalarının veya yapılan herhangi işin görevini yapabilmesi için istenen ölçülerde olması gerekir.

Detaylı

Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar.

Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar. REDÜKTÖR TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar. Helisel dişli redüktörler Sonsuz dişli redüktörler Konik dişli redüktörler Planet dişli

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları İçerik Giriş Vida Vida çeşitleri Cıvata-somun Hesaplamalar Örnekler 2 Giriş 3 Vida Eğik bir doğrunun bir

Detaylı

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNACILIK Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNANIN TANIMI VE ENDÜSTRİDEKİ ÖNEMİ Bir eksen etrafında dönen iş parçalarını, kesici bir kalemle

Detaylı

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata Hata Hesabı Hata Nedir? Herhangi bir fiziksel büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka hata denir. Ölçülen bir fiziksel büyüklüğün sayısal değeri, yapılan deneysel hatalardan dolayı

Detaylı

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası Kompakt bir yapıya sahip olan serisi frenler kontrollü veya kontrolsüz elektrik kesilmelerinde devreye giren kolay montajlı sistemlerdir. Vinç ve otomasyon sistemlerinde, asansörlerde, tekstil, tarım,

Detaylı

Bilyalı Vida ile Aktarma Vidalarının Farkı

Bilyalı Vida ile Aktarma Vidalarının Farkı Bilyalı Vida ile Aktarma Vidalarının Farkı Mekanik bir sistemde güç veya hareketi lineer olarak aktarmak istediğinizde en çok karşılaşılan mekanik unsur, vida mekanizmalarıdır. Özellikle CNC ve 3B yazıcı

Detaylı

1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun.

1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun. pdrilling Content DLİK DLM Matkap seçimi Matkap seçimi Delik çapını ve delme derinliğini belirleyin 1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun. 2 Matkap tipini seçin

Detaylı

Silindirik Düz Pim : Sertleştirilmeden kullanılan silindirik bir pimdir. Şekilde görüldüğü gibi iki tipi mevcuttur.

Silindirik Düz Pim : Sertleştirilmeden kullanılan silindirik bir pimdir. Şekilde görüldüğü gibi iki tipi mevcuttur. PİMLER Tanım : Birden fazla sayıda parçayı istenilen konumda tutma, parçalar arası yatay ve düşey kaymayı önleme, merkezlemeyi sağlamak amacıyla kullanılan makine elemanlarına PİM denir. Silindirik Düz

Detaylı

2 Karbür Matkaplar 2 3. 2 Karbür Matkaplar Sayfa. 12 HSS-Frezeler. 17 Mengeneler. Teknisyenler için yeni ürünler. HSS Matkaplar. Takma Uçlu Matkaplar

2 Karbür Matkaplar 2 3. 2 Karbür Matkaplar Sayfa. 12 HSS-Frezeler. 17 Mengeneler. Teknisyenler için yeni ürünler. HSS Matkaplar. Takma Uçlu Matkaplar 1 HSS Matkaplar Teknisyenler için yeni ürünler Delme 2 Karbür Matkaplar 2 3 Takma Uçlu Matkaplar 2 Karbür Matkaplar Soğutma Kanallı Karbür Matkaplar, TB 20 ve TB 30 Ürün ilavesi 42-43 4 5 Raybalar ve havşa

Detaylı