TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ISSN: Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale 1.Giriş Atilla TUNALI*, Abdullah FERİKOĞLU** *Selçuk Üniversitesi, Güneysınır Meslek Yüksekokulu,Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü, KONYA **Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü, SAKARYA (Geliş Tarihi: 17 Nisan 2004, Kabul Tarihi: 22 Nisan 2004) Özet Bu çalışmada, telefon hatları kullanılarak PC ile ev veya ofislerdeki elektrikli cihazların kontrolü amaçlanmıştır. Çalışma gerek teorik gerekse de pratik olarak gerçekleştirilmiştir. Sistem Türkiye de bulunan ve kullanılan telefon standartları baz alınarak ve varolan telefon ağına herhangi bir telefon setinin bağlanmasıyla oluşturulmuştur. Sistem donanım ve yazılım olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Donanım kısmı, telefonun çalma sinyalini (ring) algılayan ring dedektör devresi, hattı açan ve kapatan (on/off hook) devresi, DTMF sinyallerini 4 bit koda dönüştüren DTMF ( dual tone multi frequency ) receiver devresi ve çıkış kontrol devrelerinden meydana gelmektedir. Yazılım kısmı ise kontrol programı olarak kullanılan CAT den oluşmakta (control of appliances using by telephone lines - Telefonla Cihaz Kontrolü) olup Borland C++ Builder 5.0 programlama dilinde yazılmıştır. Anahtar Kelimeler: Telefon, Ring, On/Off Hook, DTMF, CAT, C++ Builder, Paralel Port Modern Dünyada otomasyon alanı hızla gelişmiş ev ve ofislerin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Sonuçta her teknolojik gelişme daha iyi bir hayat için yapılmaktadır. Evler-Ofisler veya Ofisler-Evler arasındaki bilgi değişimi hayatı daha kolay ve yaşanılır hale getirmektedir. Yapılmak istenen sistem ile ev veya ofis dışında iken telefon hatları üzerinden bir PC aracılığıyla elektrikli cihazların uzaktan kontrolü amaçlanmıştır. Gerçeklenen sistem Türk telefon standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Yani sistem çok amaçlı anahtarlama kullanımlarına yöneliktir.[1] Standartlara göre iki çeşit telefon seti bulunmaktadır. Birincisi Ton (pulse) gönderen, ikincisi ise DTMF (Dual Tone Multi Frequency) gönderen setlerdir. DTMF telefonların iletişim hızı Pulse telefonlara göre yaklaşık on katı kadar daha fazladır. Bizim de sistemimizde DTMF sinyali gönderen telefonlar baz alınmıştır. Ev veya ofislerde bilindiği üzere bir çok elektrikli cihaz kullanılmaktadır. Genellikle de bir çoğunun kontrolü açık-kapalı (on-off) olarak yapılmaktadır. Bu çalışma ile bu cihazların durum kontrolü açıkkapalı olarak yapılabilir. Ülkemizde buna benzer çalışmalar bulunmaktadır. Fakat yapılan çalışmalar çoğunlukla analog veya analog olmasa dahi sistem maliyetleri oldukça yüksektir.tabii ki buda kullanıcı açısından önemli bir kriterdir. Bilindiği üzere çağımız bilgisayar çağı olmasıyla birlikte hemen hemen herkesin evinde bir PC ( Personel Computer - Kişisel Bilgisayar ) bulunmaktadır.

2 Tunalı, A., Ferikoğlu, A. Teknolojik Araştırmalar 2004 (2) Yapılan çalışmada sistemin donanım kısmına ilave olarak bir yazılım programı kullanılmıştır. Yazılım programı C++ Builder da yazılmıştır ve gerçeklenmesi de bir PC üzerinden yapılmıştır. Sistemde PC kullanılmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi PC yi telefon hatları kullanarak açıp kapatabilmenizdir ( Wake up Modem, Rising özelliği kullanılarak ). Böylece ev veya ofiste tamamen enerji off durumunda iken bile sistemi açıp çalıştırabilirsiniz [2]. Diğer bir neden ise sistemin çok esnek olmasıdır. Çünkü kontrol işlemi bir yazılımla gerçeklendiği için yapılacak küçük değişikliklerle sistem kullanıcının istediği şekle kolayca getirilebilir. Diğer bir önemli neden kullanılan yazılımın görsel olmasıyla birlikte anlaşılırlığının yüksek olmasıdır. Tasarlanan sistem bu amaçlara hizmet etmektedir. 2. Sistem Donanımı 2.1 Giriş Gerçeklenen sistem, DTMF (Dual Tone Multi Frequency) sinyallerini almak ve cevaplamak üzere hazırlanmıştır. Bu nedenle sistemde kullanılacak olan telefon setinin DTMF sinyal gönderebilme ve alabilme özelliğine sahip olması gerekir. DTMF metodu kullanarak iletişim kuran telefon setleri 0 ile 9 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) arasındaki rakamlar ve #, * sembollerini içeren 12 tuştan oluşmaktadır. Şekil 1 de bu gösterilmiştir A B C * 0 # D Şekil 1. Telefon tuş takımı (keypad) Tuşlardan birine basmak DTMF üreticinin Hz arasında konuşma bandında 2 ton üretmesine neden olur. Her tuş için düşük ve yüksek frekansta ton vardır. Örneğin; 5 tuşuna basıldığında 770 Hz ve 1336 Hz frekansa değerine sahip bir ton üretilir.ikili ton metodu kullanılarak 12 tane kombinasyon 7 tonla üretilebilir. [3] Bu DTMF tonları telefon hatlarından konuşma hızı ile eşit bir hızda iletilir. Buda tuş takımında herhangi bir numaraya basıldığında DTMF alıcısının DTMF tonları almasına izin verir. 2.2 Sistem donanımı Sistem Donanımı Ring Dedektör, On/Off hook dedektör, DTMF dedektör ve kontrol devreleri olmak üzere 4 kısımdan oluşur Ring dedektör devresi Telefon sistemlerinde arananı (karşı tarafı) uyarmak için telefonuna çalma sinyali gönderilir. Gönderilen sinyalin gerilim değeri Volt, frekansı 25 Hz dir. Yapılan sistemdeki bu devre telefonun çalıp çalmadığını kontrol etmektedir. Devreyi analiz edecek olursak; Telefon hatlarından gelen analog sinyal ilk olarak köprü tipi diyotlarla doğrultularak köprü tipi doğrultma işlemi yapılmaktadır. Ardından kullanılan kondansatör ise sinyali daha da yumuşatarak aradaki boşlukları doldurmaktadır ve daha düzgün bir sinyalin oluşmasını (dc ye yakın) sağlamaktadır. Düzgün hale gelen sinyal opto izolatördeki diyot üzerinden foto transistorün eşik gerilimini aşmasını sağlayarak transistorü iletime geçirmektedir [4]. Telefon çalar durumdayken transistör çıkışında 1 (+5V), çalmaz durumdayken 0 (0 V) oluşmaktadır. Bu sinyal yazılım tarafından işlenmek üzere PC nin paralel portuna ( C2 biti - 16 nolu pin ) giriş olarak iletilmektedir. Şekil 2. de devre şaması verilmiştir. 31

3 Teknolojik Araştırmalar 2004 (2) Dtmf (dual tone multi frequency) alıcı devresi Şekil 2. Ring dedektör devresi. DTMF alıcısının görevi, telefon hattı üzerinde geçerli bir çift tonun varlığını kontrol etmektir. Bu geçerli ton çifti tek bir rakamı ifade eder. Geçerli bir rakam sıralaması üretmek için çiftler arasında uygun bir süre aralığı bırakılması gerekir. Aşağıdaki tabloda geçerli ton çifti ve uygun süre için gerekli standartlar gösterilmiştir. Tablo 1. Geçerli ton çiftleri ve uygun süreleri Düşük ton grupları (Hz) Genlik sınırları (db) veya dBm < A < ohm Yüksek ton grupları (Hz) Ton aralığı (ms) veya ms veya daha uzun Frekans toleransları (Hz) Durma aralığı (ms) % Hz 40 ms veya daha az Sistemde DTMF alıcısı olarak KT 3170 (MT 8870) entegresi kullanılmıştır. Tasarlanan devre Şekil 3. de gösterilmiştir. [5] Şekil 3. DTMF alıcısı devresi 32

4 Tunalı, A., Ferikoğlu, A. Teknolojik Araştırmalar 2004 (2) On/Off hook dedektör ( hattı açma/kapama ) devresi Bu devre telefon hattının on/off hook konumuna geçmesini sağlar.off Hook konumunda hat açık ve DTMF girişleri için hazırdır. Bu konuma girmek için özellikle PC nin paralel portu çıkışı gecikmeye gönderilmelidir. (Yani paralel porttan 1 gönderilmelidir) Bu gecikme 5 voltluk girişi kontrol eder. Çünkü opto izalatörün izolasyon transformatörüne köprü tipi diyodun toprağına sinyal göndermesi gerekir. Bu diyotlarla telefon hatlarından gelen sinyaller doğrultulur. Transistorün beyzine optoizalatörden gelen sinyal sayesinde izalosyon transformatörünün iki girişi kısa devre olur ve telefon hattı Off Hook konumuna girer. Eğer başlangıçta hat off hook konumunda ise arayanın telefonuna meşgul tonu gönderilir. Sistemin On Hook konumunda olması için Röleye sıfır gönderilir. İzolasyon transformatörünün iki çıkışı DTMF alıcısı devresine giriş olarak bağlanır. Devre şeması Şekil 4. de gösterilmiştir Kontrol devreleri Şekil 4. On/Off ( Hattı açma/kapama ) hook dedektör devresi Yapılan sistemde DTMF alıcısının çıkışında oluşan 4 bitlik kod sayesinde toplam 2 4 = 16 adet elektrikli cihaz kontrol edilebilir. İstenirse bir MUX kullanılarak kontrol edilebilecek cihaz sayısı 32, 64, çıkartılabilir. Bizim sistemimizde toplam 3 çıkış ve çıkıştaki cihazları temsil etmek üzere ledler kullanılmıştır. İstenirse bu çıkışlara bir sürücü devresi eklenerek birden fazla elektrikli cihaz kontrol edilebilir. 3. Sistem Yazılımı Sistem yazılımı bir ana bölümden oluşur. Girişler ve çıkışlar ( Input / Output ) kullanıcıya bağlıdır ve girilen değerlere göre paralel port pinleri konum ( 1 veya 0 ) değiştirir. Uygulama I/O ile başlar. Daha önceden paralel porta ait kaydediciler (378, 379, 37A) kullanılmış olabilir. Bu yüzden tüm kaydedici bitleri lojik 0 seviyesine sürülür. Sonra telefonun iki sefer (isterse kullanıcı bunu değiştirebilir) çalması beklenir. Eğer telefon 2 kere çalarsa döngü sonlanır, çalmaz ise paralel porttaki C2 biti 16 nolu pin kontrol edilmeye devam eder. Çalma (ring) gerçekleştikten sonra sistem, data bitlerinden DTMF sinyallerinin girişini açmak için paralel portun ilgili D0 bitine 2 nolu pinine 1 gönderir. Böylece bağlantı kurulmuş olur. 33

5 Teknolojik Araştırmalar 2004 (2) Şekil 5. Ring sinyali için bekleniyor Şekil 6. Telefon çalıyor. Şekil 7. Bağlantı gerçekleştirildi, şifreyi giriniz Bağlantı kurulduktan sonra şifre kontrol işlemi başlar. Şifre 4 haneli bir tamsayıdır. Örnek olarak kullanıcı şifresi başlangıçta 1234 olarak kurulmuştur. Kullanıcı bu 4 haneyi girdiğinde girilen şifre ile kullanıcı şifresi karşılaştırılır. Doğru ise Şekil 8 deki şifre tamam ekranı ortaya çıkar. Doğru değil ise Şekil 9 daki şifre yanlış ekranı ortaya çıkar ve bağlantı kopar. Şekil 8. Bağlantı sağlandı, şifre doğru. 34

6 Tunalı, A., Ferikoğlu, A. Teknolojik Araştırmalar 2004 (2) Şekil 9. Bağlantı sağlandı, şifre doğru değil. Bağlantı kapandıktan sonra program başlangıç durumuna geri döner ve Ring (çalma) tonu için bekler. Şekil 10 da bu durum gösterilmiştir. İstenirse bu program autoexec.bat dosyasına yerleştirilerek bilgisayarınızı her açtığınızda başlangıçta otomatik olarak çalışması gerçekleştirilebilir. Şekil 10. Ring sinyali için bekleniyor 4. Sonuç Sonuç olarak, Telefon Hatlarını Kullanarak PC İle Cihazların Uzaktan Kontrolü isimli çalışma, gerek teorik gerekse de pratik olarak gerçeklenmiştir. Ev veya ofisteki cihazların durumu on/off olarak kabul edilmiştir ve sistem çıkışında bu cihazlar bir led ile temsil edilmiştir ki kontrolleri bu kriterlere göre yapılmıştır. Bu cihazların devreye alınma ve devreden çıkartılma durumları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Sistem kullanıcısı tarafından belirlenen şifrenin (passsword) sisteme uygun bir biçimdeki çalışırlığı kontrol edilmiştir. Kullanıcının şifreyi değiştirebilme imkanı incelenmiştir. Sistem çalışırken aniden telefon hattının kapanması veya hattın kopması durumunda ev veya ofisteki elektrikli cihazların eski konumlarını korudukları tespit edilmiştir. 1. Sistemin çalışması aşağıdaki gibi özetlenebilir; 2. Kullanıcı bir numara çevirir. 3. PC paralel port aracılığı ile çalmayı algılar, hatta bağlanır ve bir ton gönderir. 4. Sistem şifre için bekleyerek çalışır. 5. Kullanıcı şifreyi girer. 6. Şifre doğru ise kullanıcı cihazları kontrol etmek için sisteme girer. 7. Şifre yanlış ise PC arayanı sisteme bağlamaz ve hat kapanır. 5. Kaynaklar 1. Koyuncu, B., Remote Control of Appliances, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 40, No. 1, pp , February

7 Teknolojik Araştırmalar 2004 (2) Coşkun İ, And Ardam H., Remote Controller, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 44, No. 4, November Teltone, Application Guide, Teltone. 4. Texas Instruments, 4N25 Optocoupler Data Book, March Cmos Ics High Reliability Products Data Book, Volume 1. 36

UZAKTAN SABİT HAT ERİŞİMLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EV OTOMASYONU

UZAKTAN SABİT HAT ERİŞİMLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EV OTOMASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 379-385

Detaylı

AKILLI EV SİSTEMİ. : Doç. Dr. Gökalp KAHRAMAN Yrd. Doç. Dr. Aydoğan SAVRAN. Haziran 2003 Bornova

AKILLI EV SİSTEMİ. : Doç. Dr. Gökalp KAHRAMAN Yrd. Doç. Dr. Aydoğan SAVRAN. Haziran 2003 Bornova AKILLI EV SİSTEMİ Proje Danışman : Ömer ÇETİN : Doç. Dr. Gökalp KAHRAMAN Yrd. Doç. Dr. Aydoğan SAVRAN Haziran 2003 Bornova Sistemin Tanıtımı Sisteme, İnternet üzerinden bağlantı kurulup kurulmadığını

Detaylı

AKILLI EV SİSTEMLERİ VE UYGULAMASI SMART HOME DESIGN AND APPLICATION

AKILLI EV SİSTEMLERİ VE UYGULAMASI SMART HOME DESIGN AND APPLICATION AKILLI EV SİSTEMLERİ VE UYGULAMASI Gül Nihal GÜĞÜL 1, Müzeyyen SARITAŞ 2 1 Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 06800, Ankara, gugul@hacettepe.edu.tr 2 Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Fırat Üniversitesi-Elazığ KABLOSUZ VERİ İLETİŞİMİ İLE SİSTEMLERİN UZAKTAN KONTROLÜ VE BİR UYGULAMA Yaşar DAŞDEMİR 1, Nihat İNANÇ 2 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mustafa Kemal Üniversitesi ydasdemir@hotmail.com

Detaylı

PULSE-DTMF ARAMA TABANLI BİNA GÜVENLİK SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI

PULSE-DTMF ARAMA TABANLI BİNA GÜVENLİK SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI PAMUKKAL ÜNİ VRSİ TSİ MÜNDİ SLİ K FAKÜLTSİ PAMUKKAL UNIVRSITY NGINRING COLLG MÜNDİ SLİ K B İ L İ MLRİ DRGİ S İ JOURNAL OF NGINRING SCINCS YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 423-428 PULS-DTMF ARAMA TABANLI

Detaylı

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (63-72) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (63-72) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ 243455 Doğan Can SAMUK 228418 Havva ÖZKAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Mayıs,

Detaylı

BÖLÜM I PLC NİN TANITILMASI

BÖLÜM I PLC NİN TANITILMASI BÖLÜM I PLC NİN TANITILMASI 1.1 PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) Nedir? Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (Programmable Logic Controller PLC) analog-dijital giriş/çıkış bağlantıları aracılığıyla

Detaylı

MĐKRODENETLEYĐCĐ TABANLI SESLĐ BĐLGĐLENDĐRME SĐSTEMĐ OTO GÖZ

MĐKRODENETLEYĐCĐ TABANLI SESLĐ BĐLGĐLENDĐRME SĐSTEMĐ OTO GÖZ T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MĐKRODENETLEYĐCĐ TABANLI SESLĐ BĐLGĐLENDĐRME SĐSTEMĐ OTO GÖZ Selçuk COŞKUN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRONĐK BĐLGĐSAYAR EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ELEKTRONĐK-HABERLEŞME

Detaylı

MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU

MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU 210205 Ertunç AYYILDIZ 210222 Samed AL 210243 Alper AY Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK GERİLİM DAĞITIM MERKEZLERİNİN KODLU RF İLE HABERLEŞTİRİLMESİ Hakan ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A.B.D. KONYA, 2006 i

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİSİ SAYACININ UZAKTAN KONTROLÜ VE İLGİLİ İŞLETMECİLİĞİN OTOMASYONU Okan IŞIK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya,

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ Mehmet ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2006 TC.

Detaylı

T.C. KARADENİZ Mühendislik. Fakültesi TELSİZ. Danışman. Mayıs 2014 TRABZON

T.C. KARADENİZ Mühendislik. Fakültesi TELSİZ. Danışman. Mayıs 2014 TRABZON T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü TELSİZ BOMBA İMHA ROBOTU 2433966 Büşra SARAÇ 2434288 Yasemin ÖZDEMİR 2434577 Necmettin TAFLAN Danışman Yrd.

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMATİK KONTROLLÜ BİR MOBİL ARAÇ PROJESİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMATİK KONTROLLÜ BİR MOBİL ARAÇ PROJESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMATİK KONTROLLÜ BİR MOBİL ARAÇ PROJESİ BİTİRME ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN UTKU YILMAZ YÖNETEN Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) 481BB015 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KABLOSUZ KAFE OTOMASYONU WIRELESS CAFE AUTOMATION

KABLOSUZ KAFE OTOMASYONU WIRELESS CAFE AUTOMATION 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye KABLOSUZ KAF OTOMASYONU WIRLSS CAF AUTOMATION Abdülkadir ÇAKIR a*, Tuncay AYDOĞAN a ve Ahmet ÖZRN b a Süleyman

Detaylı

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION EV VE İŞYERİ OTOMASYONUNUN UZAKTAN ÇOKLU YÖNTEMLE SAĞLANMASI A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION ARMAĞAN ÜNER Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ

SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ Ozan AKBULUT Prof. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU Mayıs 2013 TRABZON T.C. KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

1. TOP PLAKA SİSTEMİNİN KONTROLU VE GERÇEKLEMESİ

1. TOP PLAKA SİSTEMİNİN KONTROLU VE GERÇEKLEMESİ PROJELER 1. TOP PLAKA SİSTEMİNİN KONTROLU VE GERÇEKLEMESİ 2. JAVA İLE İNTERNET TABANLI ALARM SİSTEMİ GELİŞTİRME 3. RADYODİYAGNOSTATİK GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARINDA ELDE EDİLEN 4. GÖRÜNTÜLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

AÇIK TARIMDA SULAMA OTOMASYONU

AÇIK TARIMDA SULAMA OTOMASYONU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK TARIMDA SULAMA OTOMASYONU MUSTAFA BIÇAKLI DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. M. CENGİZ KAYACAN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ISPARTA-2005

Detaylı

5.53. CG 100 PLC İLE KONTROL. 1. PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) Nedir?

5.53. CG 100 PLC İLE KONTROL. 1. PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) Nedir? 5.53. CG 100 PLC İLE KONTROL Prof. Dr. Asaf Varol avarol@firat.edu.tr Ar. Gör. Abdulkadir Şengür ksengur@firat.edu.tr Arş. Gör. Engin Avcı enginavci@firat.edu.tr 1. PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör)

Detaylı

SIVI TANKLARDA SEVİYE KONTROL SİSTEMİ

SIVI TANKLARDA SEVİYE KONTROL SİSTEMİ T.C. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SIVI TANKLARDA SEVİYE KONTROL SİSTEMİ Hazırlayan: 1316010011 İlkay KATICIOĞLU 1316000052 Cafer SEFER Danışman: Yard.

Detaylı

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ LABORATUARLAR HAKKINDA AÇIKLAMA Genel bilgi ve uyarılar:. Laboratuarlar programda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ MALZEME BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER 1.1 Genel Endüstri devriminde görüldü ki ; kaliteyi arttırmak ve kütlesel (çok sayıda) üretim için mekanizasyon ve otomasyon uygulamalarına gerek vardır. Mekanizasyon sistemlerinde

Detaylı

MS SERİSİ TELEFON SANTRALLARI

MS SERİSİ TELEFON SANTRALLARI MS SERİSİ TELEFON SANTRALLARI MS26C MS38C MS38S MS38-ISDN MS48 MS48S MS48C MS48-ISDN MS128 MS224 PROGRAMLAMA KILAVUZU MAYIS 2008 MS Sistemler Yazılım Versiyon AAB- AAH AAK - AAO AAK - AAO AAQ - AAR,

Detaylı

1.GĐRĐŞ... 2 2.PLC LERĐN GELĐŞĐM SÜRECĐ VE TANIMLAR... 2 3.PLC NĐN ÜSTÜNLÜKLERĐ VE SAKINCALARI... 4 4.PLC LERIN YAPISI... 6 4.

1.GĐRĐŞ... 2 2.PLC LERĐN GELĐŞĐM SÜRECĐ VE TANIMLAR... 2 3.PLC NĐN ÜSTÜNLÜKLERĐ VE SAKINCALARI... 4 4.PLC LERIN YAPISI... 6 4. 1.GĐRĐŞ... 2 2.PLC LERĐN GELĐŞĐM SÜRECĐ VE TANIMLAR... 2 3.PLC NĐN ÜSTÜNLÜKLERĐ VE SAKINCALARI... 4 4.PLC LERIN YAPISI... 6 4.1 Plc nin Bağlantı Düzeni... 7 4.2 Plc nin Đç Yapısı Ve Çalışması... 8 4.3

Detaylı