Bilgiyi tek bir kaynaktan değil, bol ve çeşitli kaynaklardan elde etmesini, Bilgiye ulaşma yollarını öğrenmesin i,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgiyi tek bir kaynaktan değil, bol ve çeşitli kaynaklardan elde etmesini, Bilgiye ulaşma yollarını öğrenmesin i,"

Transkript

1 KOZA Yayın Grubu; evrensel dğruların ışığı altında, ulusal değerlere saygılı, ülkesini seven, özgür düşünen, araştırıcı, srgulayıcı, hşgörülü, yardımsever, dürüst, çalışkan, kumayı ve öğrenmeyi yaşamının amacı larak gören bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlama misynunu birçk akademisyen, eğitimci, yazar, seç-kin bilim insanı ve uzmanlardan luşan yayın kuruluyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu ilkelere uygun öğretim teknljileri geliştirmek, öğretim materyalleri hazırlamak; hazırlanan ürünleri sizlere en güzel şekilde sunmak çabası içinde lan yayınevimizin 43 yılı aşan geçmişinde öncelikli hedefi, öğrencilerin; Bilgiyi tek bir kaynaktan değil, bl ve çeşitli kaynaklardan elde etmesini, Bilgiye ulaşma yllarını öğrenmesin i, Edindiği bilgileri kullanabilmesi ni, Bilgiyi kullanarak çözüm ylu üreten bireyler larak yetişmesini, Zihinsel becerilerini geliştirmesini, Türkçayi daha etkili ve güzel kullanma becerilerini geliştirmesini destekleyecek ürünler yayımlamak lmuştur. "Kaliteli ve güvenilir yayıncılık" ilkesiyle sürekli gelişen ve kendini yenileyen KOZA Yayın Grubu, eğitim yayıncılığının dışında, yayın dünyasının farklı alanlarında da yayın plitikasını geliştirmeye devam etmektedir. Her türlü öneri, e l eştıri ve katkılarınızı r veya internet adreslerimizden bizlere ulaşab ı li rsiniz. Yeni eğitim öğretim yı l ında sağlı k, başarı ve mutluluk d ileklerimizle saygılar sunarız

2 KOZA Çahşma Yapraklar 4 KOZA Çalışma Yaprakları Türkçe, matematik, ssyal bilgiler, fen ve teknlji, ingilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden her biri 30'ar çalışma yaprağı lacak şekilde düzenlenmiştir. Her çalışma yaprağında ; Önce çktan seçmeli srulara daha snra dğru yanlış, bşluk dldurma, eşleştirme, kavram haritası dldurma, grafik düzenleme, bulmaca vb. ölçme ve değerlendirme tekniklerine yer verilmiştir. 9,5 x 27,5cm 64sayfa Velilerin de çcuklarının çalışmalarını görmesi amaçlanarak KOZA Çalışma Yaprakları hafta snlarında ev çalışması için de kullanılabilir. Bu amaçla veli imza yeri de açılmıştır. 4. Sınıf Tüm Dersler Bilgi Treni Yaprak Testleri ile birlikte kullanılacak şekilde hazırlanmıştır. KOZA Çalışma Yaprakları BO g kağıda 4 renk baskılıdır. Baskılı paket içinde satışa sunulmuştur. 9,5 x 27,5cm 64sayfa 9,5 x 27,5cm 64sayfa 9,5 x 27,5cm 64sayfa 2 9,5 x 27,5cm 64sayfa

3 Tüm Dersler Bilgi Treni Yaprak Testleri 4 ÇOKTAN SEÇMELI SORULARlN YER ALDlGI YAPRAK TESTLER, ÇEK KOPAR SAYFALARIYLA UYGULAMA KOLAYLIGI SAÖLAR. TfMATiK rijrkçf - r~syal silgilfr FfN Vf TfKNOLOJ - ~.,, 9,5x27,5cm 60sayfa 4. sınıf öğrencilerinin derslerinde daha ba arılı lmaları ve sınavlar için sağlam bir temel lu turabilmeleri amacıyla, Tüm Dersler Bilgi Tren i Yaprak Testleri 4 uzman bir kadr tarafından hazırlanmı tır. Türkçe, matematik, fen ve teknlji, ssyal bilgiler derslerinin tema ünite ya da alt öğrenme alanlarının knu dağılımları dikkate alınmı tır; ilgili derse ait testler ayrı ayrı bölümler halinde tasarlanmı tır. Tüm Dersler Bilgi Treni Yaprak Testleri 4; Testierin tümü, öğretim prgramiarına ve prgramlar üzerinde yapılan sn deği ikliklere uygun larak hazırlanmı tır. KOZA Çalı ma Yaprakları ile birlikte de kullanılabilir. Yaprak testler, farklı zeka alanlarına yönelik, yapılandırıcı yakla ıma uygun, çcuklarımızı derslere ve girecekleri sınaviara imdiden alı tıracak özellikte lup alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanmı tır. Yaprak testler, dersin/prgramın özelliğine göre ünite, tema ve öğrenme alanları biçiminde gruplandırılmı tır. Yaprak testlerde her bir sru, bir kazanımı temsil etmektedir. Mümkün lduğunca tüm kazanımların verilmesine çalı ılmı tır. Yaprak testler, i lenen knuya, kazanıma bağlı larak istenilen zamanda ve istenilen sırayla kullanılabilme özelliğine sahiptir. Knuya uygun testin kparılarak kullanılması, öğretmen tarafından da tplu halde değerlendirilmesi; veliye bilgilendirme amaçlı gönderilmesi ya da öğrenci ürün dsyasında saklanması vb. birçk ekilde kullanılabilecek özelliktedir. Tüm Dersler Bilgi Treni Yaprak Testleri 4 kitabında 63 adet knu değerlendirme testi, 9 adet genel değerlendirme testi lmak üzere tplam 72 testte 25 sruya yerverilm i lup: Türkçe dersinde, n be er srudan lu an tplam 6 adet knu yaprak testi ve 20 sruluk 2 adet genel değerlendirme testi, Matematik dersin de, n be er sruluk tplam 9 adet knu yaprak testi ve 20 sruluk 3 adet genel değerlendirme testi, Fen ve Teknlji dersinde, n be er sruluk 4 adet knu yaprak testi ve 20 sruluk 2 adet genel değerlendirme testi, Ssyal Bilgiler dersinde, n be er sruluk 4 adet knu yaprak testi ve 20 sruluk 2 adet genel değerlendirme testi bulunmaktadır. Bilgi Tren i, öğrenmeye ve bilgiye önem veren ylcularını bekliyr! iyi ylculuklar... 3

4 KARACA Tüm Dersler 4 KARACA Tüm Dersler 4 kitabımız, öğrencileri hem çe itli kulların giri sınavlarına, hem girecekleri farklı sınaviara hazırlayacak hem de derslerine katkıda bulunacak biçimde düzenlenmi tir. KARACA Tüm Dersler 4 kitabında, ssyal bilgiler, Türkçe, fen ve teknlji, matematik, ingilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi ders prgramlarında yer alan tüm kazanımlarla ilgili açıklama, sru ve örneklere; i lenen her knunun snunda çe itli tekniklerde ölçme ve değerlendirme çalı malarına, bölüm snlarında ise deneme sınaviarına yer verilmi lup öğretmen ve öğrenciler için iyi bir kaynak eserdir. KOZA Fasikül Fasikül Sru Bankas Kitaplari 4. sınıf Tükçe, matematik, ssyal bilgiler, fen ve teknlji, ingilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin öğretim prgramlarındaki kazanımlara uygun larak hazırlanmı tır. Kitap snlarında her öğrencinin kendisini değerlendirmesini sağlayan 5'er adet "Genel Değerlendirme Testi" yer almaktadır. Kza Fasikül Fasikül Sru Bankası Matematik 4 kitabı fasikül47 test ve 735 srudan lu maktadır. Kza Fasikül Fasikül Sru Bankası Ssyal Bilgiler 4 kitabı2 fasikül55 test ve 842 srudur. Kza Test Bank In Fascicles English 4 kitabı fasikül, 75 test ve 50 sruyu kapsamaktadır. Kza Fasikül Sru Bankası fen ve teknlji 4, Türkçe 4, din kültürü ve ahlak bilgisi 4 kitapları hazırlık a amasındadır. En kısa sürede sizlere ula tırılacaktır. HAZlRLANlYOR HAZlRLANlYOR HAZlRLANlYOR 4

5 Türkçe Dil Yeteneği 4 9,5 x 27,5 cm 288 sayfa Kza Türkçe Dil Yeteneği 4, Türkçe Dersi Öğretim Prgramı'nda belirtilen kazanımlara uygun larak öğrencilerimizi, ders ve sınaviara hazırlamak amacıyla düzenlenmiştir. Aynı zamanda bir başvuru kitabı özelliği taşımaktadır. Kazanımların işlenişi sırasında ders kitaplarının ve prgramın ön gördüğü sıralamaya uyulmuş, nadiren prgram sınırlılıkları aşılmıştır. Kza Türkçe Dil Yeteneği 4, ders prgramındaki öğrenme alanlarının dil becerileriyle ilgili kazanımlarını içerir. Verilen kısa açıklamalar, öğrencinin ulaştığı bilgilerin dğruluğunun değerlendirilmesine rehberlik edecek, dil becerisi knusunda ders kitaplarında bulunan bilgi eksikliğini giderecektir. Hem kazanımların daha iyi kavranmasını sağlayacak hem de öğrencinin ilgisini çekecek metinler verilmiştir. Bu metinler, öğrencinin tür bilgisinin ve metin inceleme becerisinin gelişimine katkı sağlayacaktır. Bölüm aralarında ve her bölümün snunda öğrenciyi çk yönlü düşünmeye, analiz - sentez yapmaya, edindiği bilgiler arasında ilişki kurmaya yönlendiren çktan seçmeli testler bulunmaktadır. "Biraz da Eğlenelim" bölümlerinde öğrencileri eğlendirecek, dinlendirecek tekerleme, fıkra ve karikatür gibi etkinliklere yer verilmiştir. Bu etkinlikler aynı zamanda öğrencinin dil gelişimini destekler niteliktedir. Kitabımıza, bireysel farklılıkların gözetilmesi amacıyla knulmuş lan bilgi ve etkinlikler öğrencileri gelecek yıllarda edinmeleri gereken kazanımlara hazırlayacaktır. KOZA Yetenek Matematik 4 Yetenek Matematik 4 kitabında ; Çklu zeka uygulamaları Yetenek testleri Zihinden işlemler Zeka yunları Örnek çalışmalar vb. matematiği sevdirerek öğretecek, çözerken eğlendirecek etkinlikler yer almaktadır. iç baskı BO g kağıda, kapak 230 g bristle 4 renkfset baskı lup kapaklar selfan kaplıdır. 3,5 x 9,5 cm 256 sayfa 5

6 MATEMATiGiN EGLENCELi DÜNYASINA H O Ş GELDiN iz!.. 9,5 x 27,5 cm 96 sayfa Bu kitap, çcuklarımızın matematiğe ilgi duymasını, nu sevmesini sağlamak amacıyla hazırlandı. Tamamen eğlenceli matematik yunlarına, bilmece, bulmaca, zek yunları, sayı ve şifre çözme yunları, yaratıcı düşünce etkinlikleri, deney, yarışma vb. etkinliklere yer verildi. Her çcukta lan matematik zekanın rtaya çıkarılması ve geliştirilmesine çaba gösterildi. Çünkü matematik, eğlenmeye, ynamaya, yarışmaya ve zevkle vakit geçirmeye en uygun derstir. Öğrenciler, bu kitaptaki etkinlikleri tek başlarına yapabilecekleri gibi birkaç kişi birlikte yun - yarışma havası içinde de gerçekleştirebilirler. Öğrenciler, Cin Can'la Eğlence Zamanı 4 ile; Bazı işlem klaylıklarını öğrenecekler Bir prbleminfarklı çözüm ylları labildiğini keşfedecekler Yeni çözüm yöntemleri bulmalarına teşvik edilecekler Yeni fikirler üretecekler. Yaparak yaşayarak öğrenecekler Prje çalışmaları yapacaklar. Cin Can'la Eğlence Zamanı 4 kitabını kullanan çcuk: Mantıklı düşünme yeteneğini geliştirir. Yaşadığımız dünyayı anlamak ve dğayı keşfetmek için öğrenme isteği duyar. Karşılaştığı prblemlere çözüm üretebilme, işlemleri klay yapma becerisini geliştirir. Cin Can'la Eğlence Zamanı 4 kitabını kullanan öğretmen: Öğrencilerinin öğrendikleri bilgiyi kullanabilmelerine imkan tanır. Farklı ve eğlenceli çalışmalarla öğrencilerinin derslere ilgilerinin artmasına yardımcı lur. Öğrencilerinin zekalarının gelişmesine yardımcı lur. Serbest zaman saatlerini değerlendirecekleri güzel bir kaynağa sahip lur. 6

7 Cin Can'la Eğlenerek Öğrenme Zaman 4 Kitab Sayfa Örnekleri Sen de Deneyebilirsin PiiYapmakBuKadarKlaymı? Bir gün Cin Can, fen ve teknlji dersinde öğretmeninden söz isteyerek "Öğretmenim! Ben bir pil yapma deneyi hazırladım. Arkadaşlarıma sunabi tir miyim?" dedi. Öğretmen buna memnun ldu. Zaten bu knuyu işieyecektl Cin Can, işlenecek knuların arasında pil knusunun da bulunduğunu hazırt ı k yapmıştı. Cin Can, masanın üzerine malzemelerini çıkardı. Bunlar; iki limn, cm eninde, 5 cm byunda kesilerek birer ucu delinmiş üç tane çink levha ile 3 tane bakır levha, kablsu syutmuş bakır teller ve bir tane led ampul do. iri limnları enine rtadan kesti. Bakır ve çink levhaları resimdeki gibi limnların kesik yüzone iyice batırdı. Bakır telleri delikterden geçirerek. timnun bakı r ını 2. timnun çinksuna, 2.nin çinksunu 3.nün bakırına ba!)ladı. Snra.ninçinksunu2.ninbakırına, 2.ninbakırın ı 3.nünçinksunabağ l adı.bu aradabirincikanalıntel l erininikinci kanalıntellerinedei)memesigerektiğini de söyledi. Levhalar ve teller resimdeki gibi lma l ıydı. Telterin ucunu led ampulün bacaklarına değdirdi. Led ampul ışık vermedi. Led ampulün bacaklarını döndürüp teliere tekrar dkundurdu, led ampul ışık verdi. Led ampulün +, -yönü lduğunu, ters ba\'jlanırsa ça lışmay a cağını söyledi. Böyle durumda bacaklarının yer değiştirilmesi gerektiğini belirtti. E\'jer tavhaların sayısını artırıp dört yarım timnla deneyi yaparsak bir cep feneri ampulün de ışık vermesini sağ l ayabileceğimizi açıkladı. Öğretmen, Cin Can'a teşekkür etti. Di\'jer öğrenciler, "Demek ki pil yapmak bu kadar klaymış. Brava Cin Can." diye nu takdir ettiler ve uzun uzun alkışladılar Sanırım siz de bu deneyi yapmak için sabırsızlanıyrsunuz. Haydi klay gelsin NedirBuAnagram? Cin Can, dün bazı kaynakları incelerken "Anagram" diye yeni bir sözcükle karşılaşmış. Nedir bu anagram siz biliyr musunuz? Cin Can, internet'te bu tür bilgilere klayca ulaştığı bir adresten araştırma yapmış. Bu adresin "www. wikipedia.rg ~ lduğunu söylüyr. Anagram sözco!)ünün anlamının, "Bir sözcüğün harllerinin yerleri değişt ir i t erek anlamlı yeni sözcükler luşturmak " lduğunu öğrenmiş 8. Çalıştır Mantıöını, Oyna Oyunu Birçk zekıi yunları kitabında ve internet'te yer alan bir zeka yunu tü~ ro var. Eğitim uzmanları, bu tür zek& yunlarını yo{ıunlukla önermekteler. Bu yunların insanın hayal gücünü, irdeleme yeteneğini, laylar veya durumlar arasında ilişki kurma yeteneqini geliştirdi(lini belirtmekteler. Cin Can, bu zek& ve mantık yunlar ı ndan çkça ynuyr. Size de öneriyr. Bunun için emek verip size bir yun hazırlamış. Oyun şöyle Salih, Bekir ve Yeliz birkamu kurumunda çalışıyrlar. Bunlarınsyad l an sıralı lmaksızın Yazıcı, Turna ve u ~ ~ :ğ Gündüz'dür. Memuriyatıeki görev un-,---~t"-t"-t"f-"a :.= 0 ı.: ~ l ;:~ıa~/ğ:: ~~:~~~~rb~:iy:~s~~: z ~: lf- ~8 _''-'h ~~~e~~~d0~n d!e~e~ne:~~~d~~~;n~7~ If-EB_''-'' _, Can, bu kişilerin adı, syadı ve görev Yeliz unvaniarını bir çizelgede göstermiş ~='::;::::':::=:'::=:'::====; Bir kişinin adı ile syad n n kesişti\'ji Adı Syadı Görev unvanı kareye "X" semblü yazılacak. Ayrıca, kişinin ismiile görevunvan ı nın kesişti- Qi kareye de "X" semblü yazılacak f Snuçta bu Oç kişinin adı, syadı ve görev unvanı bulunarak tablya yazı- f lacak. Bunu yapabilmek için aşa!)ıdaki açıklamalardanyarartanacaksınız. Açıklamalar:. Erkeklerin ikisi de OçOncO kişi lan bayandan Ost görevdedir 2. Syadı Gündüz lan erkek, adı Salih landan daha üst görevdedir 3. Şefin syadı Yazıcı de!)ildir. Cin Can: "Sakin kafayla, tüm dikkatinizi vererek mantı!)ınızı çalıştırırsa nız klay bir yundur bu. Zrlanaca\'jınızı sanmıyrum. EQer zrlanıyrsanız, zeka yunlarından biraz fazlaca aynama l ısınız demektir." diyr. Hemen çözüme başlayın ız. Bakalım zrlanacak mısınız? Başar ı lar Anagram, yun amaçl ı kullanılabilir. Bazı özel isimterin gizlenmesi için kullanılabilir. Bazı sözcükleri şiiretemek için de ku l lanılabilir. Örneğin; kısa sözcoqo askı veya ıska şeklinde de\'jiştirilebil i r. Cin Can da bazı isimterin harllerinin yerlerini dei)iştirmiş. Aşa!)ıdaki gibi anagramlar luşturmuş. Bakal ı m hangi anagramın hangi isme ait lduğunu ne kadar zamanda bulabileceksiniz. Anagram ı n karşısına, ait ldu!)u insan isminiyadais i mle r iniyazınız salı rende -.. til e kiler peki.. içten - elem.. sade.. Aşağıdaki anagramların hangi sözcüklere ait lduklarını araştırınız. Her birinin halileriyle birden faz l asözcüklerluşturmayaçalışınız. ya ka acil ayak,. ru kitap.. atkı emlak. Sanırım siz de bazı sözeokierden anagramlar üretip arkadaşlar ı nızla ynayabilirsiniz. Öyledeğil mi? 4. Sudku Oyunu Cin Can, gazetelerde ve dergilerde sık sık sudku yunu ile karşı l aşıyr. Merak etmiş, ki taplarda ve internet'te araştırmış. Sudku hakkında ulaştığı bilgiler na ilginç gelmiş. Bakın bu bilgileri nası l özetliyr. Sudku, Japnya kökenli bir yundur. Japnlar sudkunun insanda zihni ve zekii.yı gelişlird i ğine inanıyrlarmış. Çk eskilerden beri bu yuna önem verirtermiş. Çcuklarının çk küçük yaş lardan itibaren en basitinden başlayarak sudku ile ynamalarını sağlartarmış. Sudakuyu her yaşta ynamanın önemine inanırlarm ış. Sudku, büyüklerde de zihnin canlı kalmasına, unutkanlığın önlenmesine yardımcı luyrmuş. ' Em ~ m Üçlü sudkuda, 2, 3 sayıları, dörtlü sudkuda, 2, 3, 4 sayıları, beşli sudkularda, 2, 3, 4, 5 sayıları karaiere yerleştiril i yr. Ancak her satır ve sütundahersayı yalnızbirkere kullanılacaktır Cin Can, sizler için bu sudkularını hazırlamış. Eminim zevkle ynayacak ve klaylıkla tamamlayacaksınız ' ~ ~ ~ ttee BErE Oldukça klay değil mi? isterseniz yeni dörtlü sudkular hazırlayıp arkadaşlarınıza srunuz.lsterseniz birbirinizin hazırladığı sudkularta yarış yapınız. Bakalım kim önce tamamlayacak Biliyr musunuz? Cin Can beşli sudkuları da klaylıkla dlduruyr. Siz de deneyin. Gazete, kitap veya internet'ten beşli sudkular bulunuz. Dldurup eğ l eniniz. iyilmaz mı? 7

8 KOZA Knu Anlaflmh Sru Bankasi 4 Kitaplan 9,5 x 27,5 cm 232 sayfa 9,5 x 27,5 cm 232 sayfa ll 9,5 x 27,5 cm 408 sayfa 9,5 x 27,5 cm 224 sayfa 9,5 x 27,5 cm 40 sayfa KOZA Knu Aniatımlı Sru Bankası kitapları hazırlanırken; Knu anlatımlarının hemen arkasından çözümlü testlere yer verilmi tir. Tamamı özgün lan çktan seçmeli srularda b luk dldurma, tanılayıcı dallanmı ağaç, kavram haritası, e le tirme, dğru- yanlı, yapılandırılmı grid tekniklerinden de yararlanılmı tır. KOZA Knu Aniatımlı Sru Bankası kitaplarında: Zevkli ve bilgilendirici etkinliklere, bilgi ntları na, çalı ma kö eleriyle zenginle tirilmi knu anlatımlarına, Ünite içerisinde yer alan knu aralarında çözümlü testlere, Dersin özelliğine göre her ünite / tema alt öğrenme alanı snunda 20' er sruluk 3 adet çktan seçmeli teste, Kitap snunda tüm ünite tema alt öğrenme alanını kapsayan 5 adet 20' er sruluk genel değerlendirme testine yer verilmi tir. KOZA Knu Aniatımlı Sru Bankası kitapları, öğrencilerin; Okulda öğrendiklerini peki tirmesi Anlama, analiz-sentez yapabilmeleri ve kısa sürede bilgi ve beceri kazanmalarını sağlaması Olay ve lgulara farklı açılardan da bakabilmelerini sağlaması Gelecekte girecekleri sınaviara hazırlanmaları na yardımcı lması Sınav sırasında, zamanı dğru ve verimli kullanabilme becerileri kazanmalarını sağlaması vb. amaçlanarak hazırlanmı tır. 8

9 Türkçe Dersi Knu Anlaflmh Sru Bankasi 4 Sayfa Örnekleri DINlEME ~ - Bu~eniRkiliwY8rimll Hı;ıpirı'Qbirır:ıplımiçnle~~~ ~yeme~içkıciikb!iwtiemlz yız_buk:ıplımi.icuııili$kil&flmizidıllınuşaralı; gerebn~v.dır. uıiılutı. Olirıi..urmıdi!)ITIZ bkiyiiiı ilı;ıli$im DINLEME KURALLARI kı.ntıakazıt.anırız. kn~;ıı- ilfqmınd;ıı Nışbnz. Ai!Dmizdı;ınii'IIÇ8Yr8ftzdeıı~lwı.K pııkiftgrgkbigiygdooüpiırilıüz. -kıpirrr, ai'niziı kurailirını f9wip ırygulayabilm8l, iin<mimiltaruwgqzalblf gerekir. Budlb8cıliKiıırl4nlerı'ıe, ~ y-,gfinalkı.nıwıgörsglsınudı.. t:ıiçifnd8lcu)tupyazabi'nei)'i%.bunl.lnyapabiiitiqtiçiıdç$idilbcriıridinrnmiz I. Dinle~ ter" Hazutııc Ypma Dinllım9ııtkiılildcırWıbd~Oncdillıırken bizg gıırgklj ı.:m ~ gımıçlllri lıuır -. ~ryıı. OncecKın, ~~ ilgi~bwiıurrtıky;ııpmmi)'ibirdinkımıırin ggr ~lçin~cınemlidr.bufv.ınlçin --.. merakellildeflniziellgillsrulirha2ı~ ~sruı.ıy.ı!uyınız. ~ Bt giniıiiziı dü$iırıünüz. Siz bir güııdg ~~:~?gibi 0 Hıtr~ O e.zen Q Hiçlıiruman ~diıledioinizd&neu_.,duyuytnu- e.oirmıt«rınofırgiikı.nlanı'wıuyanm. IIIQ? 0 Hıır~ 0 Buıın Q HiçtıirUII'Wl Birgr.ı.ıı pııkç«~ bajlbıılanmdin- ButtWnliı!Jikn.ıbittikteııSOfrGtdtnr km'n8tdl geçi'lril m::== Dinllı:TKI ~. evlmizde, \.':... 'fgphiil Dinleme lwnusundc:ı göstudi ikısac.\ ~ ya~ımım büy('jc bir boiti- niz gdiı!m)'i ;"""' _:_. belirleyinil 8udn srraki II'IU'ıd8~Jı0imi.Zblretkinliktir. Dir»tüııdl~etklnl iklerindebtrd~ :m~.:. c:: ""' ="":.."..:. ' -----' Matematik Dersi Knu Anlaflmh Sru Bankasi 4 Sayfa Örnekleri O Bscımklı Dgl Syılrın Bölük ve B:;Qmkl r ı Bı::ı::mkl.rınd.kı R.k.ml.rın B.sm.k Dcgerlerı. 5~G2s.ııyıYıdlılci2f'lklmlann ınmsamekdegeferi0plamıuçtır? A. hdbkı)'lmıl a.iıdtwıikl S. 8432A)'I~ unbtiıın.kdegeri ile 3 'ün MYI degm ıpl8ml Uçlır? A C V~ 't328 Y.: lliw:l Yazılıit I RIIIII ~ OOıl bil'l ll;,oz)'imielıi:ı:.ı., -.ıışııtı-; ~ I'Ciz...._ BiryYıdaki~wyı de{ıariile ~n~ç;upım~ Silyıdaılli ~ı.pmııkdegerioiin'w..,, 7~ ~ EıL~ ~ 3 ıı.~ t 0 30 ıı ll illill ~ B ii,.. lll YuUrıdMI ablküsle gl!l;lerlletı sayı h- gi5idir? A.Onbeştwı~yüıymıl B.Yüzllllibirbincuziki C. Yiizal~biıiiçyüıyimıidbn D.Yilzalliblrl*ıflç~ymıldbn 00Uz.Y'Ibqltfinbirpi.,.gbileti8- rıqtır. Biletinin r..umı.ı ile ilt;ıi~ werdis)i ipucune gore ıı..ngi MYI nun bi~ine Ml A.! 767asa! B-! :m:m:j j c ! 0!76;w Bunııgöre3rakamııwıbulundul)uba5a. B.5030.ın ~. uç - 4. Baumll ldanndıald nııı-ıı.nn sayı det)erl«l tpl8mı3 ı.n dön buamııkiıdga l -..yıyazıl.lbilir? A. B 8.2 IMt)ın.ılıNnglır.dıl ıidoru~w? 9

10 :::ı '"' ~ z ~ ~ z... => =>..., "" z s ~ z ;;;..;..., ll Fen ve Teknlii Dersi Knu Anlahmh Sru Bankasi 4 Sayfa Örnekleri ISUUT ISKEETHBOL.a.Ut.Emre i~eti ngôrevteriileilgilihll.ır 4. l.lltaılı:em«- Jclvet:ı.c.ıfjar ı.ctı0ı c0aj (D) yani~ (Y) tablsunun YuUrıdaklklllimelerensrlldabirilişkil'arhangiAtınndıi!!!!!Y~IIjlır? dır. "" Birşernsi)win~bvirleyvn!Mialıetw, biıçactırıntııldinibliıliıidynlsııdnlklrd ir. Bu mııı.ltı~lervedhıklıımjıllımiylıninveçactınn lskliıiqiini~ ı. Miılaltlllmdllnbiill(ıil i vyaıcınnru~şkliv~ bzu kı r. ŞGmsiy gargyinl wn yap.ımu. BGnzıırJ'Ikidııçadırdirllklrindı;ıbirlyQI'IndQn çıkarwıyaklnlırsııçadınnşqidiw~ Şeııniy9deki metal teliere çad ı rdmıi d~ A. y Sindirimllyardımc t U. B. Y içtpılinnrızıınnıanw. t ~:~ =~~- Çözüm: /slrele! l'licula enetji Y#am&Z. Vıbn rnqijiyi bfsinl«dım u6far. 2. ' IOifaYst,.,. 6- """""' is.kdetln, yilklındil Hmbllefle göl;ıerı. Bullitki)'ebenzerilltklhengi~e verilen~ ~.? A.Kluı..nwk -.goo[is~ B.Kts.ılwmik - köll.ı.tası C.ICts.ıılwmik - IWıu~ D.Kısakemik - mull}il Ç6züm:~~~ kıukflt7liktk. aı l"'iidmıı. umı khnı» 0 ' b.kalıl.lr atll!ilfldalme benzw bir ~. kısırlf8mildıt Ollllıg;J aras«jdıı ".my ann: 0 nı«kkreimınzefyapı imbizimyiicud~d;ıı v.nlıı. ıeı b<5(~n tıangi~mnl n yapısında yusı k Hnlkbu lunıır? MfATA KaliASI, beyrwnizidıtllllkillrden krur. ~aqsındıı ~l«<mmılgri, ~VVUsiÇIIOIIk8mldıllibtaınu'. BurUıdanudıııc.dçgrKıkwniOi lsbkıl:imizi Dklştınn kemiklıınl8n bazıimi hiıı~ ir. OtO«kmildılr hanlkgi tı.ıırlllwllltmllmizi~. B;ı.z ı kıımiklilr beyin, kalp, akci{ıer, rnurilikibiyapı O.. wı ~ Çc5z0m: IWMgiii'Okııt.aıastk~ yaptsırrj/ty.assik6'llirtıuuu". 5. ~ıdaki re.imlmlen tıio(iiii i5uie tinbölilmleıindenbirine il~ 3.A.-gıda verilen ömi~ " dentıag5 {60üli Ufe&ınln gört"yidir? ~ -- l B. Viicuıllm.ızun lwılb lirıi ~ C. TmııırnıınkıltırdalıliııUplıdlr. D.Jii:~bulundOOM. Ç6züm: e pamıaldan, kl k~ yııpısını~di/ih_/$julltjnb6ı\jtrıs;ıriıdıln bitidfığildir. ~... l Ssyal Bilgiler Dersi Knu Anlahmh Sru Bankasi 4 Sayfa Örnekleri Yııılıl"'~ -... ı.rııırı_.. dd'..,.,.., pı,. tırilı.. c*l...'"uglllf& CM!Jtı i4ılı'jwn~&iimıwlrıni Jılrtıd;lııkldiJ, Bt'rtıdiıh:ıı 2 tqtı, lhtııı ~ aatmludlkom ~ a ~ k. Jıeın.-.m C;ıı"n -.. t'ılf"ı O!lltUı. WIIrcıl p!dll "H NIH.., Bilttı blkınal ddıgw.ı!)jııalımu... ~!ıii.. Ç _.,._.,_.-.:ıııın:ıııt:ıtıııııı:ı'ılııl lılılıl'llll,.. tıır~ O.Dı: ıtııılı ~ ~ h lii.mi DDI ~~t a.lbaınerı Mıtıböıdiıı~llı~t.mııfi!NIIwlilllll c...ın..--,.,.,c.,.,!j!ı ı.t;ıl"fll:lldlr. l.ı!n tm,;ı~.,- 4ii'IJJ'rr. ılrıl8rioi""*"m,diiiiij'giıcirı'rl bıı!ml~.. lılnmr hııllı.,... ı..,ıı Nlll dlıblr. a..-. n dt~~ m!miiiwbnlllı!jg~mmz. "'';pjj~tlhlııll JOII~f:l(llllllllldiılnuııiOIII'Ip;ıiHIIıld,,...,.lıl!th'I8Nirwı -~ -~ uıı~retdıgıı ôll'ı&ılıllfll -,tltt...,.. -- ~:ı-.-ııı... m, ı.-.,.ıt.. P'...._.. ı.a.... ldırn. - ~.,...ııs.....,.... rj... s-~.,..,..... 'J' '! l. AllJl rur- ı L"9ı6ıdıı...,.. i... -ııa..,.. z._. bh.. ıılıııllıılıım - *'ttıııı~ A.'ttl~ll.. ı\:l i ~ ~.. ~ C.'ır.q a ~tt~ -.n.,.. ılllllllııılııııııııal ıcı.. -&.ımz: Mrtı ll-""~... II.Jııııııklıı., n ıı.e~dn.., ~6tıı.Qıl.. ~'"' &.MibDA:IDIDI~iiiii'I.,WMIRII:I r..... ~~~~~ lıırtıııı- - llı- ~, aa.. ~.._. ~. Aı.T IIı ıı..~..,_....,.. C.BıVI ~ llıatr'ldllıll'nı:ıılıı - ~. ~ '.. llllllıııllıı:~._,...,..,...,. llllı~ruuamnıldr. &QızıMaa-.ı... ı\~llftl,..id., a.ı.ı..-ılıi Mnll!llıl_.._., C.ılle ı;ı,m.ı. ı..e.ım& t.lld ~.. r. --~ ll llıızlı... r.. ı\,brfa l.ı3;rı.. _ t. _._,dlah!._diu-.wdiiim.ılll..- ı\.eii"iuiii B. T.ı;::..IIHiını.~ ~T*VInlllillill.. MI~NIIIIIIIii5N lo

11 Başar Tespit Snavlar Bu sınavlar öğrencilerin dğru, geçerli, merkezi sistem sınaviarına uyumlu bir sistemle derslere destek sınaviara hazırlık çalışmlarını yürütebilmeniz için hazırlanmıştır. Bir öğretim yılı byunca. dönem 3 ve 2. dönem 3 lmak üzere tplam 6 sınav yapılmaktadır. Her sınav için A ve B kitapçıkları ayrı ayrı düzenlenmiştir. Sınavlarımız öğretim prgramiarına uygun, özgün, ayırt edici ve birbirinden farklı sru biçimlerini içeren testlerden luşmaktadır. MEB tarafından hazırlanan 4. sınıf Türkçe, Matematik, Fen ve Teknlji, Ssyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, ingilizce ders i öğretim prgramiarına birebir uygundur. Sınavlardaki her sru dersin öğretim prgramlarında yer alan en az bir kazanımla ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Bu ilişkilendirme knu dağılımı kitapçıklarında açıkça verilmektedir. Sıralama yerine kazanım değerlendirmesi ön planda lduğu için ideal bir değerlendirme aracıdır. Öğretmene öğrencinin tüm derslerle ilgili başarı durumunu ölçme ve değerlendirme lanağını sağlamaktadır. 4. sınıfiara ait sınavi arda; Türkçe: 5 Matematik: 5 Fen ve Teknlji: 5 Ssyal Bilgiler: 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5 ingilizce: 5 sru lmak üzere tplam 90 sru yer almaktadır. KOZA Başarı tespit sınavlarını uygulayan öğretmenler ve kul yöneticileri verilen şifre ile internet üzerinden detaylı bilgilere belgelere klayca ulaşabilmektedir. Öğretmenler de internetten kendi sınıfları ile ilgili snuçlara rahatça ulaşmaktadırlar. ı ı

12 KOZA Sru Bankasi 4 Öğrencilerin lgu ve laylara başka açılardan da bakmalarını, fark etmelerini ve gerekli durumlarda bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak bilimsel süreçlerine katkıda bulunmayı sağlayan kitap... KOZA Sru Bankası 4'deki testler ; derslerin öğretim prgramlarından yla çıkılarak knu, ünite ve kazanımlara paralel hazırlanmış çktan seçmeli srulardan luşmaktadır. KOZA Sru Bankası 4, titiz bir çalışma snucunda, ders prgramları ve uluslararası uygulamalar dikkatle incelenerek hazırlanmıştır. Alışık lduğumuz test srularının yanı sıra senarylu ve yruma dayalı srular, bşluk dldurma veya cümle tamamlama, kavram haritası, eşleştirme, tabl grafik değerlendirme, görsel kuma - yrumlama sruları gibi farklı uygulamalara yer verilmiştir. KOZA Sru Bankası4, yapılandırıcı yaklaşıma uygun, çklu zekayı dikkate alan, öğrencilerin bireysel farklılıklarını fark etmelerine lanak sağlayan, farklı tiplerde binlerce sru içeren, ünite testleri ve deneme sınavlarının yer aldığı eğlenceli ve zevkli bir kaynak kitaptır. 9,5 x 27,5 cm 476 sayfa KOZA Sru Bankası 4, 4 renk iç baskılı lup kapak 220 g ve selfanlıdır. ingilizce Sru Bankasi 4 ingilizce Sru Bankası 4, ilkkul 4. sınıf öğrencilerinin ingilizce derslerine yardımcı ve sınaviarına destek lmak amacıyla farklı sru tarzları, görsele dayalı ölçme değerlendirme anlayışı ve yapılandırıcı öğretim bakış açısı ile hazırlanmıştır. KOZA Sru Bankası ingilizce 4 kitabındaki testler; 4. sınıf ingilizce dersi öğretim prgramındaki ünite, knu ve kazanımlara paralel hazırlanan çktan seçmeli srulardan luşmaktadır. Öğrencilerin test tekniklerini geliştirmeleri, sınavlarda karşılaşılan farklı sru tiplerine hazırlıklı lmaları için en uygun ve görsel zenginliği lan bir kaynak kitaptır... KOZA Sru Bankası ingilizce 4 kitabında 4 ünite için 5 sruluk tplam 40 knu testi ile her biri 5 sruluk tplam O adet "evaluatin" testi (bütün ünite knularını içeren değerlendirme testil ne yer verilmiştir. Ayrıca kitap snunda öğrenilenleri pekiştirrnek ve öğrenciyi çeşitli sınaviara hazırlamak amacıyla 3 sruluk 2 adet "general revisin" (genel tekrar) testine yer verilerek kitap zenginleştirilmiştir. 9,5 x 27,5 cm 36 sayfa 2

13 KOZA English Stry Series 4.. Stries Fr 4th Grade.. KOZA ingilizce Hikôye Seti 4 th stry : A NEW FRIEND 2nd stry: A PENPAL FROM TURKEY 3rd stry: A NICE CLOSET 4th stry: KATI E AND ROBOT MAX 5th stry: A PENPAL FROM AFRICA 6th stry: PAVPAV THE PARROl + Audi CD Özel kutulu p etli 6,5 x 24 cm 24'er sayfa ingilizce öğrenmenin en klay ve etkili yllarından biri blca kitap kumak ve pratik yapmaktır. Bu nedenle ilkkul 4. sınıf öğrencilerinin seviyesine uygun, 6 adet hikaye kitabı ve audi+cd'den luşan KOZA ingilizce Hikaye Seti 4 hazırlandı. ingilizce hikaye kitapları, Mil rı Eğitim Bakanlığının ingilizce ders prgramında yer alan knular ve temalar dikkate alınarak ingilizceyiyeni öğrenmeye başlayanlar ve ilkkul4. sınıf öğrencileri için hazırlandı. Dil öğreniminde telaffuzun önemi göz önünde bulundurularak 6 hikayenin tamamı, öğrencinin dinleme, anlama ve telaffuz yeteneğini geli tirmek amacıyla özel larak ingiliz dili uzmanı bir ingiliz öğretim üyesince CD'ye kunmuştur Sınıf seviyesine uygun, öğrenilenlerle uyumlu, rahatça ve krkmadan kunabilecek, farklı knuları içeren, görsel açıdan zengin KOZA ingilizce hikaye kitapları artık sizinle... Hikayeler, derslerde öğrenilen sözcük hazinesi ve dil bilgisi düzeyine uygun lup fazla uzun değildir. Her hikayede ayrı bir evrensel ve güncel knu işlenmiştir. Hikayeler anlatımla uyumlu görsellerle zenginleştirilmiştir. Kitap snlarında kitaptaki hikaye ile ilgili açık uçlu srulara, kavram haritası, bulmaca vb. çeşitli ölçme değerlendirme çalışmalarına yer verilmiştir. 3

14 ilköğretim Fen ve Teknlii Dizisi 4 20 x 25 cm 40'ar sayfa Vücudumuzu Tanıyalım Maddeyi Tanıyalım Kuvvet ve Hareket Ya amımızdaki Elektrik Gezegenimiz Dünya Canlılar Dünyası l ık ve Ses isimli 7 kitap birlikte 4. sınıflar için ba vuru kaynak seti haline getirilmi tir. Öğrencilerimizin, fen ve teknlji derslerinde öğrenilenleri günlük ya amla bağda tırmaları ve bu bilgileri kullanabilmeleri için yayınevimiz, 4. sınıflar için tamamı 7 kitaptan lu an bu diziyi hazırlamı tır. Knular, bir ders kitabında i lenenden farklı bir yakla ımla ; ancak özellikle ders prgramlarıyla uyumlu, içerik açısından zenginle tirilerek ve günlük ya amdan örneklendirilerek ele alınmı tır. Ödev ve prje hazırlamak için deneyler, gözlemler, resimler ile mini sınaviara yer verilmi tir. Bilgiye ula mayı, kavramayı klayla tıran anlatım ve tasarımla düzenlenmi tir. Öğrencilerimizin, fen ve teknlji dersi ile ilgili ara tırma ve prje çalı malarında kaynak larak kullanabilecekleri ekilde düzenlenmi tir. Kitapların herbiri 40 sayfa lup 20x25 cm byutlarındadır. Özel kağıda 4 renk, düz fsette basılmı tır. Kapakları selfan kaplıdır. 4

15 KOZA Kş Arkadaşm Yaryl Tatil Kitab 4 "KOZA Kı Arkada ım 4" Yarıyıl tatil kitabı 2 fasikül larak düzenlenmiştir. 6 ve 2. fasiküllerinde 5'er sruluk "Çözmeden Geçme" testleri bulunmaktadır. Her fasikülde 2 Matematik, Ssyal Bilgiler, 2 Türkçe, Fen ve Teknlji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve ingilizce sayfası bulunmaktadır.. dönemdeki kazanımlar eğlenceli etkinliklerle dersliklerde öğrenilenleri pekiştirici etkinliklerle sunulmuştur. Öğrendiklerini unutmadan eğlenceli bir tatil geçirmek isteyen öğrenciler için bulunmaz bir kaynaktır. Kapaklar s elefn kaplı lup lakla görsel larak zenginleştirilmiştir. 9,5cm x 27,5 88sayfa KOZA Yaz Arkadaşm Fasikül Tatil Kitab 4 4. sınıf KOZA YAZ ARKADAŞIM kitabımız uçurtma ekiyle ve uçurtmasız larak satışa sunulmuştur. DZA Yaz Arkadaşım 4 tatil kitabında ilk 6 fasikül "Yaz Etkinliklerim" şeklinde adlandırılmıştır. Bu fasiküllerde çeşitli eğlenceli etkinliklere yer verilmiştir. Okuma, çözme, inceleme, tasarlama, beyin fırtınası etkinliklerinin bulunduğu fasiküller elinizden bırakamayacağınız nitelikte kaynaklardır. Yaz Etkinliklerim fasiküllerinin 3 ve 6. fasiküllerinden snra "Çözmeden Geçme" adıyla ikişer testten luşan iki fasikül bulunmaktadır. Bu testierin yanıt anahtarları fasikül snunda verilmiştir. 9,5 x 27,5 cm 44 sayfa "Okurgezer'in Ylculuğu" fasikülü, kahramanı ayraç lan eğlenceli kitap tanıtım sayfaları içermektedir. Okurgezer'le iyi dst lacağınıza eminiz. Tatil bittiğinde sizler de birer kurgezer lacaksınız. "Bu Gezi Kaçmaz" fasikülünde yöreler, müzeler, tarihi ve dğal güzellikleri, önemli özellikleri gibi ilgi çekici bir biçimde bl görselli larak anlatılmıştır. "Hemen Yazmalayı m" defterimiz; tatil günlerinde yaptığınız etkinlikleri, gezdiğiniz - gördüğünüz yerleri, kuduğunuz kitapları, yaşadığınız duyguları yazabileceğimiz şirin bir defterdir. KOZA Yaz Arkadaşım 4: O fa si kül 44 sayfa - Hemen Yazmalıyım Defteri 36 sayfa. Kapaklar, selefn kaplı lup lak ile görsel larak zenginleşti rilmiştir. 5

16 KOZA ingilizceenglish Yaryl Tatil Kitab 4 Öğrencilerin öğrendiklerini yarıyıl tatilinde unutmamaları, blca pratik yapıp sözcük hazinelerini geliştirebilmeleri ve için ingilizce Yarıyıl Tatil Kitabı4 hazırlandı. ingilizce Yarıyıl Tatil Kitabı 4'te MEB ingilizce ders prgramının ilk 5 ünitesinde işlenen knuları içeren bulmacalar, açık uçlu srular, bşluk dldurma, tamamlama çalışmaları, dğru yanlış testleri, görsel kuma etkinlikleri, bşluklara uygun kelimeleri ve yapıları yerleştirme, resme bakarak cümle kurma vb. çalışmalara yer verildi. Böylece öğrencinin ingilizce kuma yeteneğini, gramer bilgisini ve kelime hazinesini tatil döneminde de geliştirecek, öğrendiklerini unutturmayacak bir kaynak kitap hazırlandı. 9,5cm x 27,5 64sayfa KOZA Fasikül ingilizce English Yaz Tatil Kitab 4 ingilizce öğrenmenin ve pratik yapmanın en klay ve etkili yllarından biri kitap kumak, dili sürekli kullanmaktır. Öğrencilerin yaz tatilinde öğrendiklerini unutmamaları ve pekiştirmeleri için MEB ingilizce ders prgramının 4. sınıf üniteleri dikkate alınarak renkli, eğlenceli, bl etkinlikli Fasikül ingilizce English Yaz Tatil Kitabı4 hazırlandı. Kza ingilizce English Yaz Tatil Kitabı 4'de yıl içinde öğrenilen en önemli knuların tekrarını sağlayan bulmacalar, açık uçlu srular, bşluk dldurma, dğru yanlış, kavram haritası dldurma, eşleştirme gibi farklı ölçme değerlendirme çalışmalarına ; görsel kuma etkinliklerine ve kelime hazinesini geliştirecek farklı ölçme değerlendirme çalışmalarına yer verildi. Böylece öğrenciler için ingilizce kuma yeteneğini, gramer bilgisini ve kelime hazinesini tatil döneminde de geliştirecek, öğrendiklerini unutturmayacak bir yardımcı kitap hazırlandı. Tatilde hem iyi zaman geçirmenizi sağlayacak hem de yabancı dil kullanımınızı lumlu yönde etkileyecek, rahatça ve krkmadan kunabilecek, Kza Fasikül ingilizce English Yaz Tatil Kitabı4 artık sizinle... 9,5 x 27,5 cm 80 sayfa 6

17 KOZA Klavuz Çizgili Kenar Süslü Yaz Defterleri 5 x 2 cm 48 sayfa 5 x 2 cm 80 sayfa 5 x 2 cm 80 sayfa 9,5 x 27,5 cm 96 sayfa 9,5 x 27,5 cm 48 sayfa 9,5 x 27,5 cm 64 sayfa 9,5 x 27,5 cm 80 sayfa 5 x 2 cm 48 sayfa 5 x 2 cm 80 sayfa 5 x 2 cm 80 sayfa 5 x 2 cm 80 sayfa 5 x 2 cm 80 sayfa 9,5 x 27,5 cm 48sayfa 9,5 x 27,5 cm 64 sayfa 9,5 x 27,5 cm 80 sayfa 9,5 x 27,5 cm 96 sayfa Çcuklarımızın, bitişik eğik yazıyı kurallarına uygun yazabilmeleri ve bunu alışkanlık haline getirebilmeleri için Türkçe ders prgramına uygun kılavuz çizgili, kenar süslü ve süssüz, değişik kalınlık ve büyüklükte yazı defterleri hazırlanmıştır. Bu defterlerde yazı alanı4 çizgi ve 3 aralıktan luşmuş ve satır araları4, 5, 4 mm düzenindedir. 7

18 KOZA Kitap Okuma Defteri Her şeyi bakarak, görerek, yaparak... öğrenemeyiz. Öğrenmenin yllarından en önemlisi kumaktır. ister şiir ister öykü, masal, fıkra, rman lsun... Okumalıyız. Unutmayalım ki kumak insanı yüceltir, geliştirir. Çcuklarımızın da her yaşta kitap kumaya mutlaka zaman ayırmaları, ayda en az bir kitap kuması gerekmektedir. Türkçe Öğretim Prgramı'nda da dil, zihinsel ve üst düzey becerilerin geliştirilmesi, kuma alışkanlığının kazandırılması ve öğrencilerin kudukları kitapları incelemelerinin sağlanması ön görülmektedir. KOZA Kitap Okuma Defteri bu amaçla hazırlanmıştır. 9,5 x 27,5cm 48sayfa Öğrenciler, KOZA Kitap Okuma Defteri'nde yer alan kitap inceleme srularına vereceği yanıtlarla kuduğu kitabın değerlendirmesini, srgulamasını yapabilecektir. Böylelikle kuduğu kitabın karakterleri, kitabın knusu, layın geçtiği yer, zaman ve yazar hakkında srgulama yapma lanağı bulacaktır. Ayrıca kitapta beğendiği özlü sözleri defterindeki uygun yere yazabilecektir. Öğrenci, kuduğu her kitabı defterine kaydedip elinin altında yıllarca unutamayacağı kitaplarla ilgili bilgi kaynağı luşturabilecektir. Zamanla iyi bir kitap kuru lmanın zevkini yaşayacaktır. KOZA Örnekli ve Uygulamall Güzel Yaz Kitab Farklı sınıflardaki öğrencilerimizin rahatlıkla kullanabileceği ve yazı çalışmalarında uygulanması gereken kuralları öğrenebileceği kaynak kitaptır. Bitişik eğik yazıya hazırlık, harflerin başlangıç ve bitiş nktaları. düzenli çizgi çalışmaları. seslerin bağlantı yönleri, harf, sözcük ve satır aralıkları ile ilgili kurallar bl örnekli uygulama çalışmaları ile verilmiştir. 9,5 x 27,5cm BBsayfa 8

19 Hzh Okuma Seti Hem hızlı kuyup hem de daha iyi anlamak isteyenler için hazırlanan bu set O hikaye + uygulama kitabından luşmaktadır. Çcuklar, bu set sayesinde sadece ders ve kaynak kitaplarını değil dergi, gazete, sınav sruları gibi her türlü metni de en az 2-3 kat daha hızlı kuyabilecek, kuduklarını daha iyi anlayacak, sınavlarda kendilerine daha çk zaman kalacak... ANLAYARAK HlZLI OKUMA TEKNiKLERi - OKUMAVI HlZLANDlRlCI UYGULAMA KiTABI Çcuğunuzun aniayarak daha hızlı kuyabilmesini gerçekleştirmek için hazırlanan bu kitapta çk sayıda resimli alıştırmaya yer verildi. Alıştırmalar; eğlenceli tekerleme, bulmaca, şiir, fıkra ve hikayelerle zenginleştirildi. Bu alıştırmalar sayesinde; 9,5 x 27,5cm 96sayfa Çcuğumuzun gözü esneklik ve ritim kazanacak, Gözün görme alanı genişleyecek ve birden fazla kelimeyi aynı anda görmeye alışacak, Çcuğumuz, gözünü daha hızlı hareket etti recek, Satır altına bakarak ritmik ve akıcı kuma alışkanlığı kazanacak, böylece daha hızlı kuyacak ve kuduğunu da anlayacaktır. iç sayfalar ve kapak dört renk baskılı lup kapak selfan kaplıdır. Hızlı kuma çcuklarımıza neler kazandırır?. Bu kitap düzenli kullanıldığında kuma hızı 2-3 kata kadar artabilir. 2. Kısa sürede daha çk yazıyı kuma lanağına kavuşur, verimli çalışma şansına sahip lur. 3. Okuduklarını daha rahat ve dğru anlar. 4. Bir dakikada kuduğu kelime sayısı artar. Buna paralel larak daha çk kuyup daha çk bilgi sahibi lur. 5. Sınavlarda sruları daha çabuk kuyup anlama lanağına kavuşur. Böylece sınav ve yarışmalarda başarılı lma şansı artar. 6. Hızlı kuduğu için kumayı daha kısa sürede tamamlar. Dinlenme ve eğlenmeye daha fazla zaman ayırabilir. "HlZLI OKUMA DiZiSi"nin her kitabı çcukların bedensel ve ruhsal gelişimine uygun larak hazırlanmıştır. Her kitabın sn iki sayfası değerlendirme bölümü larak düzenlenmiş lup dört renk baskılı ve 6 x 23,5 cm byutlarındadır. 6 x 23,5 cm 32 'ş er sayfa 9

20 Canh Kitap Fen ve Teknlii Dizisi \ \ \ \ Siz hiç çizgi film kudunuz mu? Siz hiç kitap izlediniz mi? Artık siz kitap sayfalarını açıyrsunuz, Bilgisayarınız canlandırıyr... Kitaplar sizin için canlanıyr! Evet, artık "Calı Kitap" dönemi Öğrenme sürecinde görsel ögelerin, yazılı ve sözel unsurlardan çk daha etkili lduğu bilinmektedir. Teknljinin hızla gelişip tpluma yayılmakta lduğu günümüzde temel eğitim süreci başta lmak üzere her düzeydeki eğitimde, yazılı ve sözel unsurların yanında görsel unsurlardan da yararlanmamız gerekir. iletişim teknljilerinin gelişimi snucunda bilgisayar, artık temel bilgi kaynağı lan kitabı tamamlayıcı bir rl üstlenmektedir. işte bu amaçla dünyada yepyeni bir teknljik yaklaşım lan "artırılmış gerçeklik" uygulamasıyla, özel bir yazılım prgramı sayesinde, Türkiye'de ve dünyada gerçekleştirilen ilk kitap larak Canlı Kitap tasarlandı. 20

Değerli Eğitimciler, KOZA Yayın Dağıtım AŞ

Değerli Eğitimciler, KOZA Yayın Dağıtım AŞ Değerli Eğitimciler, Hızla gelişen ve değişen dünyada öğretim teknolojileri ve öğretim materyalleri de hızla değişmekte, gelişmektedir. Öğretmenlerimiz öğrenme ortamını etkin kılmak için çaba göstermektedir.

Detaylı

Değerli Eğitimciler, KOZA Yayın Dağıtım AŞ

Değerli Eğitimciler, KOZA Yayın Dağıtım AŞ Değerli Eğitimciler, Hızla gelişen ve değişen dünyada öğretim teknolojileri ve öğretim materyalleri de hızla değişmekte, gelişmektedir. Öğretmenlerimiz öğrenme ortamını etkin kılmak için çaba göstermektedir.

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI KARACA Eğitim Yayınları Tic. ve San. Ltd. Ş OKUL ÖNCESİ YAYINLARI TL Etkinlik Kitabım 1-10 (10 etkinlik kitabı) 57,50 Adet Tutar Portakal Çiçeği Eğlenceli Matematik (48 Ay ve Üstü) 13,50 Portakal Çiçeği

Detaylı

Değerli Eğitimciler, Niçin İngilizce?

Değerli Eğitimciler, Niçin İngilizce? Niçin İngilizce? Değerli Eğitimciler, Elinizdeki yayın kataloğunda Kaliteli ve güvenilir yayıncılık ilkesiyle sürekli gelişen ve kendini yenileyen KOZA Yayın Grubunun İngilizce yayınlarına yer verdik.

Detaylı

Sınıf Defteri Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-5,

Sınıf Defteri Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-5, MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ KIPIR KIPIR KUKLALAR EĞİTİM SETİ (Öneri: 36-48 Ay) 1. Kıpır Kıpır Kuklalar (8 kitap) (Kukla Sincap, Kukla Kirpi, Kukla Kutup Ayısı, Kukla Kaplumbağa, Kukla Pelikan, Kukla Maymun,

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Ürün Fiyat Kataloğu 2014-2015. Tek bir şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak...

Ürün Fiyat Kataloğu 2014-2015. Tek bir şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak... Ürün Fiyat Kataloğu 2014-2015 Tek bir şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak... 1. Sınıf Ürünleri 1. Sınıf Okuma Yazma Seti İlk Okuma Yazma Seti 1 Adet 55.00 1. Sınıf Okuma Yazma Seti Kırmızı Set 1 Adet

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

Değerli Eğitimciler, KOZA Yayın Dağıtım AŞ

Değerli Eğitimciler, KOZA Yayın Dağıtım AŞ Değerli Eğitimciler, Hızla gelişen ve değişen dünyada öğretim teknolojileri ve öğretim materyalleri de hızla değişmekte, gelişmektedir. Öğretmenlerimiz öğrenme ortamını etkin kılmak için çaba göstermektedir.

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

Değerli Eğitimciler, KOZA Yayın Grubu 40 yılı aşan öncelikli hedefi KOZA Yayın Grubu

Değerli Eğitimciler, KOZA Yayın Grubu 40 yılı aşan öncelikli hedefi KOZA Yayın Grubu Başlarken Değerli Eğitimciler, Hızla gelişen ve değişen dünyada öğretim teknolojileri ve öğretim materyalleri de hızla değişmekte, gelişmektedir. Öğretmenlerimiz öğrenme ortamını etkin kılmak için çaba

Detaylı

Değerli Eğitimciler, KOZA Yayın Grubu 40 yılı aşan öncelikli hedefi KOZA Yayın Grubu

Değerli Eğitimciler, KOZA Yayın Grubu 40 yılı aşan öncelikli hedefi KOZA Yayın Grubu Başlarken Değerli Eğitimciler, Hızla gelişen ve değişen dünyada öğretim teknolojileri ve öğretim materyalleri de hızla değişmekte, gelişmektedir. Öğretmenlerimiz öğrenme ortamını etkin kılmak için çaba

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 2016-2017 ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler Oyun gemisi Eğitim Dizisi Her cilt 24 cm x 30 cm - 110 gr. 1. hamur Bu eğitim dizisinde okul öncesi dönem çocuklarının hem bilişsel gelişimlerini, hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen zengin

Detaylı

Okul Öncesi Devam Takip Defteri (Öğretmen - Öğrenci) Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-5,

Okul Öncesi Devam Takip Defteri (Öğretmen - Öğrenci) Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-5, MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ KIPIR KIPIR KUKLALAR EĞİTİM SETİ (Öneri: 36-48 Ay) 1. Kıpır Kıpır Kuklalar (8 kitap) (Kukla Sincap, Kukla Kirpi, Kukla Kutup Ayısı, Kukla Kaplumbağa, Kukla Pelikan, Kukla Maymun,

Detaylı

ATA YAYINCILIK

ATA YAYINCILIK 2016-2017 ATA YAYINCILIK 1. SINIF ATA 1. SINIF AFACAN OKUMA YAZMA SETİ - - 978-9944-320-81-8 ATA 1. SIN IF EĞİTİCİ ÖYKÜLER (8'Lİ SET) 13,00 10,00 978-9944-81-572-7 ATA 1. SINIF AFACAN FASİKÜL MATEMATİK

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ. ZIPZIP İLE PITPIT EĞİTİM SETİ (Öneri: 24-36 Ay) KIPIR KIPIR KUKLALAR EĞİTİM SETİ (Öneri: 36-48 Ay)

MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ. ZIPZIP İLE PITPIT EĞİTİM SETİ (Öneri: 24-36 Ay) KIPIR KIPIR KUKLALAR EĞİTİM SETİ (Öneri: 36-48 Ay) MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ ZIPZIP İLE PITPIT EĞİTİM SETİ (Öneri: 24-36 Ay) 1. Zıpzıp ile Pıtpıt uygulama kitapları - 5 kitap 2. Zıpzıp ile Pıtpıt Aile Katılımı 3. İlk Portfolyom 4. Kavramlarla Labirent

Detaylı

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. GĠRĠġ Bu kılavuz, TED Kcaeli Klejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuza, 2015-2016 eğitim öğretim yılında kul öncesi, ilkkul, 5, 6 ve 7. sınıf

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

5-6 YAŞ NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI

5-6 YAŞ NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI 3 NİSAN-7 NİSAN 2017 AY GENELİNDE YAPILACAK ETKİNLİKLER 5-6 YAŞ NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI Tema: Karıncalar ( Gems ) Kavramlar Srumluluk Eğitimi Eğitim Rutinleri Özel Gün ve Kutlamalar Dil Gelişimi Etkinlikleri

Detaylı

İLKOKUL YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR FİYAT LİSTESİ

İLKOKUL YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR FİYAT LİSTESİ YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR FİYAT LİSTESİ İLKOKUL 2 FİYATI KOZA 1. SINIF KAYNAK ÜRÜNLERİ KOZA FASİKÜL SET (1. Sınıf) 70,00 1. SINIF EV ÇALIŞMALARI 6,00 1. SINIF PORTFOLYOM 5,00 1. SINIF YARATICI DRAMA

Detaylı

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter İLKOKUL YAYINLARI First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter 2 7 8 10 11 11 First Step Series İlkokul İngilizce Hello! Blue FIRST STEP 1

Detaylı

YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ 2012-2013 YAYINLARIMIZ katalog_2012-2_son copy.indd 1 26.07.2012 14:28:25 katalog_2012-2_son copy.indd 2 26.07.2012 14:28:25 katalog_2012-2_son copy.indd 3 26.07.2012 14:28:26 PÜDEM PÜR DİKKAT EĞİTİM MODELİ

Detaylı

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri Değerli eğitimciler, Ö retmenin ve öğrenmenin en zevkli yolunu keşfedeceğiniz Morpa Kampüs e hoş geldiniz. Alan uzmanlar ta ra f n dan ha z r la nan Mor pa Kam püs le ge le nek sel e i tim uy gu la ma

Detaylı

KOZA Yayın Dağıtım AŞ

KOZA Yayın Dağıtım AŞ KOZA Yayın Dağıtım AŞ YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR FİYAT LİSTESİ 2 KOZA OKUMA YAZMA ÖĞRETİM SETİ VE ÜRÜNLERİ KOZA OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SETİ 65,00 SESLERİN YOLCULUĞU 1-6 (6 KİTAP) 30,00 EĞLENCELİ ÇİZGİLER

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU 4. SINIFLAR KASIM 2013 TÜRKÇE. fikrini bulacağız. Metinlerin konularını tahmin edeceğiz.

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU 4. SINIFLAR KASIM 2013 TÜRKÇE. fikrini bulacağız. Metinlerin konularını tahmin edeceğiz. İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU VELİ BÜLTENİ 4. SINIFLAR KASIM 2013 TÜRKÇE Dinleme kurallarının neler olduğunu hatırlayacağız. Okurken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat edeceğiz. Şiirlerin ana duygusu,

Detaylı

5-6 YAŞ NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI

5-6 YAŞ NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI 30- Mart 03 Nisan 2015 AY GENELİNDE YAPILACAK ETKİNLİKLER Tema: KARINCALAR (Gems) Kavramlar Srumluluk Eğitimi Prtfly Dil Gelişimi Etkinlikleri Görsel Sanat Teknikleri Yapı Materyal: Cam- tprak- taştan

Detaylı

İLKOKUL YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR FİYAT LİSTESİ

İLKOKUL YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR FİYAT LİSTESİ YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR FİYAT LİSTESİ İLKOKUL 2 FİYATI KOZA 1. SINIF KAYNAK ÜRÜNLERİ KOZA FASİKÜL SET (1. Sınıf) 80,00 1. SINIF EV ÇALIŞMALARI 7,00 1. SINIF PORTFOLYOM 6,00 1. SINIF YARATICI DRAMA

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

ENGLISH by. Yayın grubumuzun amacı eğitim ve öğretime katkıda bulunup farklı bir parantez açmaktır.

ENGLISH by. Yayın grubumuzun amacı eğitim ve öğretime katkıda bulunup farklı bir parantez açmaktır. ENGLISH by Yayın grubumuz 23 Mart 2004 tarihinde Emin ERDEMİR öncülüğünde kurulmuştur. English by Spring Publication tescilli markamızdır. Yayın grubumuzun amacı eğitim ve öğretime katkıda bulunup farklı

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

KOZA Yayın Dağıtım AŞ

KOZA Yayın Dağıtım AŞ YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR FİYAT LİSTESİ KOZA OKUMA YAZMA ÖĞRETİM SETİ VE ÜRÜNLERİ KOZA OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SETİ 60,00 SESLERİN YOLCULUĞU 1-6 (6 KİTAP) 30,00 EĞLENCELİ ÇİZGİLER 5,00 GÜZEL YAZI ÇALIŞMALARIM

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU 2016-2017 EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KaLELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları Cumhuriyet

Detaylı

İLKOKUL ÜRÜN KATALOĞU SINIF.

İLKOKUL ÜRÜN KATALOĞU SINIF. İLKOKUL ÜRÜN KATALOĞU 2017-2018 www.zekakupuyayinlari.com.tr 1-4.SINIF Eğitimde Yeni Boyut ÜÇ BOYUTLU SORU BANKALARI YENİ ÜRÜN Öğrenmeyi Sevdiren Üç boyutlu soru bankaları, konu anlatımlı sorularla tam

Detaylı

ÇOCUK YAYINCILIĞININ PARLAYAN YILDIZI PARILTI YAYINCILIK YAYIN KATALOĞU. www.pariltiyayincilik.com

ÇOCUK YAYINCILIĞININ PARLAYAN YILDIZI PARILTI YAYINCILIK YAYIN KATALOĞU. www.pariltiyayincilik.com ÇOCUK YAYINCILIĞININ PARLAYAN YILDIZI YAYINCILIK 2 15 YAYIN KATALOĞU www.pariltiyayincilik.com 1 KÜÇÜK PRENS İçindekiler Çocukların Parlayan Yıldızı! 3 4-5 6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

w w w. p a y d o s y a y i n c i l i k. c o m Uygulanamayan bilgiler, sindirilmemiş besin maddesi gibidir. (Piage)

w w w. p a y d o s y a y i n c i l i k. c o m Uygulanamayan bilgiler, sindirilmemiş besin maddesi gibidir. (Piage) w w w. p a y d o s y a y i n c i l i k. c o m Uygulanamayan bilgiler, sindirilmemiş besin maddesi gibidir. (Piage) Uygulanabilir bilgiler öğretir. 1. Sınıflar için iki ayrı eğitim seti İçeriği, di li,

Detaylı

DİK TEMEL HARFLERLE AFACAN OKUMA YAZMA SETİ

DİK TEMEL HARFLERLE AFACAN OKUMA YAZMA SETİ 1 DİK TEMEL HARFLERLE AFACAN OKUMA YAZMA SETİ 1. Afacan Dinleme Eğitimi (16 Sayfa) Bu yıl ilk defa uygulanacak olan dinleme eğitimi çalışmaları, ilk harfin (e) öğretimine geçmeden tamamlanacaktır. Dinleme

Detaylı

FİRMA İSMİ BANKA İSMİ İBAN NUMARASI İŞBANKASI

FİRMA İSMİ BANKA İSMİ İBAN NUMARASI İŞBANKASI 5. SINIF ÖĞRENCİ VELİLERİMİZ İÇİN AÇIKLAMALAR * Kitaplar okulumuzdaki satış standından satın alınabilir. Taksitli alımlarda yalnızca Axes ve İş Bankası kartları geçerlidir. Kitap satışı 7-16 Eylül 2015

Detaylı

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL 2013-2014 EĞİTİM YILI KELEBEK GRUBU ARALIK AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL Uzay ve gökyüzü panosu hazırlama

Detaylı

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz!

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! 510 TÜRK DÜNYASI VAKFI HAKKIMIZDA Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda, çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim- 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Sayın Velilerimiz merhabalar, Okan Koleji İlkokulu 1. Dönemini gururla tamamladı. Öğrencilerimiz bu dönem boyunca sanat, spor, sosyal etkinlik ve akademik

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ÇOCUK YAYINCILIĞININ PARLAYAN YILDIZI PARILTI YAYINCILIK YAYIN KATALOĞU.

ÇOCUK YAYINCILIĞININ PARLAYAN YILDIZI PARILTI YAYINCILIK YAYIN KATALOĞU. ÇOCUK YAYINCILIĞININ PARLAYAN YILDIZI YAYINCILIK YAYIN KATALOĞU www.pariltiyayincilik.com 1 NEŞELİ DİZİ Çıkartmalarla Birlikte İçindekiler 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-24 25 26-27 28-29

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

EŞ ZAMANLI İPUCU İLE ÖĞRETİM DERS PLANI

EŞ ZAMANLI İPUCU İLE ÖĞRETİM DERS PLANI Yrd. Dç. Dr. Emre ÜNLÜ Bülent Ecevit Üniversitesi EŞ ZAMANLI İPUCU İLE ÖĞRETİM DERS PLANI Öğretilecek Beceri: Ev eşyalarının öğretimi Öğrenciler: Çalışmaya üç öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin

Detaylı

Sargın Yayıncılık. İngilizce Yayın Kataloğu. Sargın Yayıncılık www.sarginyayincilik.com

Sargın Yayıncılık. İngilizce Yayın Kataloğu. Sargın Yayıncılık www.sarginyayincilik.com Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu 2012 Sargın Yayıncılık www.sarginyayincilik.com 4. Sınıf Yayınlarımız Upgrade 4 Practice Book 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Kitap MEB tarafından ders kitabı

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

5. SINIF ÖĞRENCİ VELİLERİMİZ İÇİN AÇIKLAMALAR

5. SINIF ÖĞRENCİ VELİLERİMİZ İÇİN AÇIKLAMALAR 5. SINIF ÖĞRENCİ VELİLERİMİZ İÇİN AÇIKLAMALAR Kitap satışı 7-6 Eylül 205 tarihleri arasında Seyrek Kampüsümüzde yapılacaktır. 7 Eylül 205'ten itibaren ise Ekin Kitapçılık ofisinden (Zübeyde Hn. Cad. No:2/C

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI KELEBEK GRUBU BÜLTENİ TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ Kule nedir? Kule resimlerini inceleme

Detaylı

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 1/B SINIFI KASIM AYI E-BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Mihver Dersler 2.Branş Dersler 3.Kulüpler 2 TÜRKÇE Kasım ayında Türkçe dersinden harfleri öğrenmeye

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 )

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Ahşap Eğitici Oyuncaklar. Diz Oyna Kuleler. Şekil Bulmacalar. Bloklar

Ahşap Eğitici Oyuncaklar. Diz Oyna Kuleler. Şekil Bulmacalar. Bloklar Ahşap Eğitici Oyuncaklar Hem eğlenceli, hem eğitici! Yenilikçi tasarımlar, canlı renkler, eğlenceli grafikler. El göz koordinasyonu, ince motor becerileri, Görsel algılama ve sosyal beceriler, Erken dönem

Detaylı

Akıl Oyunları. Genel Yetenek Alternatif Öğrenme. Hem öğretici, hem eğlendirici, hem de beyninizi çalıştırmayı hedefleyen harika bir dizi

Akıl Oyunları. Genel Yetenek Alternatif Öğrenme. Hem öğretici, hem eğlendirici, hem de beyninizi çalıştırmayı hedefleyen harika bir dizi ORTAOKUL 2017-2018 Akıl Oyunları Alternatif Öğrenme Hem öğretici, hem eğlendirici, hem de beyninizi çalıştırmayı hedefleyen harika bir dizi Kolaydan zora doğru düzenlenen düşündürücü sorularla düşünme

Detaylı

5-6 YAŞ NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI

5-6 YAŞ NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI 4 NİSAN 8 NİSAN 2016 AY GENELİNDE YAPILACAK ETKİNLİKLER Tema: Karıncalar ( Gems ) Kavramlar Srumluluk Eğitimi Eğitim Rutinleri Özel Gün ve Kutlamalar Dil Gelişimi Etkinlikleri Yapı Materyal : Cam tprak

Detaylı

Neden e-dershane? Sürekli güncellenen ve kendisini yenileyen bir yapıya sahip olan e-dershane.biz, öğrencilerine. rahatlığını sunmaktadır.

Neden e-dershane? Sürekli güncellenen ve kendisini yenileyen bir yapıya sahip olan e-dershane.biz, öğrencilerine. rahatlığını sunmaktadır. Uygar bir neslin yetişmesi ancak ve ancak başarılı bireylerin geleceğine şimdiden yatırım yapmakla olanaklıdır. Bizlere düşen görev, bilgi çağında onlara gereken desteği vermektir... Neden e-dershane?

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 2014 9 Mayıs 2014)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 2014 9 Mayıs 2014) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 2014 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, PYP çalışmaları kapsamında hazırladığımız, 24 Mart 2014 9 Mayıs 2014 tarihleri arasındaki beşinci temamıza

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ İstek Kemal Atatürk İlkokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ Sayın Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bugün tamamlıyoruz. İlk dönem,

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ TÜRKÇE 4. sınıf Türkçe kazanımları 4 yerine 3 başlıkta toplanmış. Konuşma

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

5 YAŞ ANASINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

5 YAŞ ANASINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ 5 YAŞ ANASINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ DRAMA Araştırma ve problem çözme becerilerini Arkadaş ilişkilerini geliştirmek,akıcı geliştirmek konuşmalarını kendine güvenmelerini - Öğrenmeyi

Detaylı

ARAÇ: Sınıf kitaplığındaki masal kitapları. YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim EYLÜL

ARAÇ: Sınıf kitaplığındaki masal kitapları. YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim EYLÜL AYLIK FAALİYET RAPORU Rapor No:1 EYLÜL Serbest Etkinlikler Dersi Kapsamında Yapılan Çalışmalar: 1- MASAL SESLENDİRME: Seviyeye uygun seçilen masallardaki kahramanlar seslendirilmeye çalışıldı. Burada anlatılan

Detaylı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar Mevsimi Canlı-Cansız YARATICI

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ CANLI-CANSIZ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ CANLI-CANSIZ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ CANLI-CANSIZ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar Mevsimi Canlıların

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı