ÇEVRE EPİDEMİYOLOJİSİ ALİYE MANDIRACIOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE EPİDEMİYOLOJİSİ ALİYE MANDIRACIOĞLU"

Transkript

1 ÇEVRE EPİDEMİYOLOJİSİ ALİYE MANDIRACIOĞLU

2 Hipokrat: (MÖ 427) havada, karada, suda Her kim tıbbi bir inceleme yapacaksa yılın hangi mevsiminde olduğunu, rüzgar ve sıcaklık durumunu göz önüne almalı. İnsanların kullandıkları su ve yaşam uygulamaları da bilinmeli.

3 Çevre ve sağlık (WHO 1997) Eski ve yeni sağlık riskleri geleneksel modern risk risk Kötü yönetilen İyi yönetilen

4 Çevresel epidemiyoloji kimleri ilgilendirir Yerel yöneticiler Çevre ile ilgili kurumlar endüstri Sağlık otoriteleri halkın sağlığı diğer Sağlık personeli hukukcular Medya araştırmacılar

5 yerel Fizik çevre zaman ulusal Bibiyolojik çevre Kültürel çevre yer GLOBAL Kimyasal çevre Sosyal çevre kişi

6 Çevre-sağlık tehlike maruziyet Vücudun etkilenmesi Hedef organ İstenmeyen etki Klinik etki

7 SU KİRLİLİĞİ HAVA KİRLİLİĞİ Toprak kirlenmesi su bitki hayvan insanlar

8 Çevresel Risk değerlendirme Maruziyet analizi Tehlikenin belirlenmesi Risk belirlenmesi Doz-yanıtın belirlenmesi

9 Etkilenimle ilgili başlıca etmenler için: - Hangi kimyasal maddenin, hava, toprak, su, besin veya diger çevresel alanlarda bulundugu - Bu kimyasal maddelerin hangi konsantrasyonda bulundugu - Hangi canlıların, bu kimyasal maddelerin etkisi altında olduğu - Bu canlıların kimyasal maddelerden etkilenim yolunun hangisi olduğu - Gelecekte hangi boyutta bir etkilenimin söz konusu oldugu, sorularına yanıt!

10 Risk değerlendirmesi için, 1. Kimyasal maddelerin kaynagı ve ne kadar süre salındığı 2. Kimyasal maddelerin dogada nasıl yayıldığı 3. Maddenin insan hayvan ve bitkilerde (canlı vücudundaki) davranışı ve kimyasal maddelerin birbirleriyle etkileşimleri 4. Maddenin çevrede varlığını sürdürme derecesi, insan tarafından alındıktan sonra özgün organa ulaşmasının ne kadar sürdügü 5. Bireyin aldığı dozla meydana gelen etki arasındaki ilişki 6. Etkilenen popülasyonla ilgili risk belirlenmelidir

11 İ H T İ M A L ZARAR - HASAR Risk = İ x D İ : İhtimal D: Zararın derecesi RİSK RİSK : Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir.

12 TEHLİKE Tehlike potansiyel olarak zarara sebep olabilecek durum ZARAR Zarar fiziksel yaralanma, ölüm, hastalık, mal mülk hasarı ve bunlardan kaynaklanan her türlü kayıp RİSK Risk meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının bileşkesi

13 Risk değerlendirmesi Sistematik olarak Tehlikeleri belirlemek, Riskleri ortaya çıkarmak ve Riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünü

14 Risk kaynakları Çevrede yer alan unsurlardan Çalışma Çevresi, Fiziki Çevre, Biyolojik Çevre, Coğrafi Çevre, Jeolojik Çevre

15 risk algılama Ciddi olay Risk algılama lama? Zaman

16 R= İ X D RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU SONUÇ ZARARIN AĞIRLIĞI ÇOK Çok CİDDİHafif CİDDİ Hafif (2) (1) Çok ÇOK Anlamsı Düşük Küçük YÜKSEK YÜKSE YÜKSE z 2 K 1 K (1) 25 OLASILI OLASILIK K 5 Küçük YÜKSEK (2) 4 Orta ORTA (3) 3 Yüksek KÜÇÜK (4) 2 Çok ÇOK Yüksek KÜÇÜK (5) 1 Düşük 2 Düşük 3 Düşük 4 Düşük 5 Düşük 4 Düşük 6 Orta 8 Orta 10 Orta ORTA (3) Düşük 3 Düşük 6 Orta 9 Orta 12 Orta 15 HAFİF Ciddi (4) Düşük 4 Orta 8 Orta 12 Yüksek 16 Yüksek 20 ÇOK HAFİF Çok Ciddi (5) YÜKSE K 20 ORTA YÜKSE K YÜKSE K ORTA ORTA 10 ORTA Düşük 5 DÜŞÜK Orta 10 Orta 15 5 DÜŞÜK ORTA ORTA DÜŞÜK DÜŞÜK Yüksek 20 ORTA ORTA DÜŞÜK DÜŞÜK DÜŞÜK DÜŞÜK DÜŞÜK DÜŞÜK DÜŞÜK Tolore Edileme z 25 DÜŞÜK

17

18

19

20 mortalite morbidite Advers sağlık etkileri Patolojik değişiklikler Saptanamayan fizyolojik değişiklikler Kirlilik yükü Etkilenen insanların toplumdaki %

21 Maruziyet değerlendirmesi doğrudan dolaylı Kişisel izlem Biolojik göstergeler Çevresel izlem modeller anketler günlükler Farmakokinetik farmakodinamik Maruziyet modelleri

22 Dolaylı Maruziyet değerlendirme anketleri Kayıtlar Coğrafi, meterolojik vb gibi bilgiler

23 Doğrudan

24 Dose or exposure Dose or exposure Response Response Response Response Dose or exposure Dose or exposure

25

26

27

28 EDI= ( CxIRxEF)/BW EDI: tahmini inhale edilen hava mg/kg/gün C: kirli hava konsantrasyonumg/m 3 IR:inhalasyon hızı m 3 /gün EF: maruziyet faktörü BW: vücut ağırlığı

29 Çevresel maruziyet kaynakları Noktasal kaynak: Bir fabrika, çöp alanı Çizgisel kaynak: yüksek gerilim hattı Alan kaynak:trafik kirliliği, Su kontaminasyonu

30 maruziyet ölçüm hataları: 1. Ölçüm yönteminin seçiminde hata yapılabilir 2. Yöntemin uygulanmasında hata yapılabilir: ölçüm aletlerin kalibre edilmemesi, görüşme yapan kişilerin standardize eğitim almaması, örnek toplama yönteminde hata yapılması. 3. Ölçüm yapılan kişilere bağlı gelişen kısıtlıklıklar : kişilerin günlük olarak biyolojik özelliklerinde değişim olması, öz-bildiriyi farklı vermesi, hatırlama sorunu. 4. Verilerin girilmesinde ve/ veya analizinde hatalar yapılması.

31 Diferansiyel yanlış sınıflama hasta olan grupta maruziyetin gerçeğinden fazla veya az gösterilmesi sonucu ortaya çıkar. Non-diferansiyel yanlış sınıflama ise hem hasta ve hem de hasta olmayan grupta benzer hatanın yapılmasıdır

32 Kanserlerde başlangıç maruziyetten sonra hastalık belirtilerinin oluşması için epey bir süre geçmesi gerekir. Maruziyet değerlendirilmesinde bu gizli dönem (latency time) de göz önünde bulundurulmalıdır.

33 Çalışma toplum maruziyet sağlık problem tipi etkisi Tanımlayıcı toplum kayıt mortalite maruziyet-etki subgrup eski ölçüm morbidite ilişkisi? Prospektif toplum çalışmanın kohort özel grup başlangıcında çalışma pahalı, zaman tanımlı sırasında alıcı, maruziyet sınıfları değişken devamsızlık Historical özel gruplar eski ölçümler kayıtlar kayıtlar güvenli Kohort işçiler, hastalar şimdiki tanılar olmalı Olgu-kontrol hasta/sağlam kayıtlar bilinir genellenemez görüşmeler bias Deneysel toplum bilinir çalışma sırasında pahalı, etik? özel gruplar değerlendirilir uyum?

34

35

36 Nested case control: tüm olgular ve kontroller iyi tanımlanmış bir kohorttan seçilir. Seçim biasının önlenmesini ve maruziyet ile sonuç ilişkisini her iki çalışmaların avantajları ile ortaya çıkarılmasını sağlar.

37 Göçmen çalışmaları: Fiziksel, sosyal, kültürel çevrenin hastalık riski üzerine etkisini araştırabilmek için bir fırsattır. geldikleri orijini tümüyle temsil etmeseler de Yaşam tarzı farklılıklarının ve çevresel etkilerin etkisi çok iyi değerlendirilebilir

38 Ekolojik çalışmalar: Karıştırıcıları kontrol altına almak güçtür. (Adjusment) Hastalıkların sıklığının coğrafi bölgelere göre farklılığı gösterilebilir Belli bir zaman diliminde maruziyet hastalık ve maruziyet ilişkisi gösterilebilir. ilişkinin ölçümü korelasyon katsayısının hesaplanması ile olur.

39 Birim kişi değil bölge veya bir nüfus grubu Sağlık verileri ile çevresel verilerin birlikte analizini sağlar Ucuz yöntemdir Coğrafi bilgi sistemi

40 Ekolojik yanıltmaca: Maruziyetin yanlış sınıflanması Karıştırıcı faktörler ( sigara, sosyal sınıflar) Tanıdaki coğrafi farklılıklar

41

42

43 Çevresel maruziyet ile kümelenmenin ilişkisinin araştırılması Farzedilen Nedensel ilişki Çevresel maruziyet Kümelenme Red Küme işaretlerinin İncelenmesi Öncü ilişki (+) maruziyet işaretlerinin incelenmesi akla yatkınlık Kalitatif inceleme Kalitatif inceleme Kalitatif inceleme zamanla ilişki Kantitatif inceleme ilişkinin kantitatif Kantitatif inceleme incelenmesi Tesadüf gerçek küme gerçek ilişki izlem önlem

44 Zaman serileri analizi Zaman içinde ölümler, hastane yatışları gibi sağlık sorunlarının değişimi karşılaştırılır. Belli bir coğrafi ünitede (bir şehir vb.) Maruziyet zaman içinde tanımlanır Bağımsız değişkenlerdeki değişikliklere göre maruziyetin ve sonuçlarının değişim ilişkisi incelenebilir.

45 Ucuz ve çabuk yürütülen bir yöntem Kişisel düzeyde maruziyeti değerlendiremez Karıştırıcılarla ilgili yeterli veri yoktur. Zaman içinde toplum içindeki diğer değişimler (sosyoekonomik gibi ) gözardı edebilir.

46 karşılaştırma Referens aralık indeks aralık indeks olay zaman

47 karşılaştırma karşılaştırma Referens aralık İndeks aralık İndeks olay Referens aralık zaman

48 MI ve hava kirliliği (PM 2.5 )*( 1. e örnek) PM 2.5 (ug/m3) 1 hour before MI onset Odds ratio (95%CI) ( - ) ( ) ( ) ( ) ( ) * Peters A, et al. Circulation 2001; 103:

49 2. örnek Olay günü 1 gün önce 2 gün önce sigara OR (95%CI) OR (95%CI) OR (95%CI) içen (N=177) 1.08 ( ) 1.06 ( ) 1.29 ( ) içmeyen (N=576) 0.91 ( ) 0.94 ( ) 0.99 ( )

50 Alzheimer hastalığı ve aluminyum - Olgu serileri Kohort: Silikozis önlemek için McIntyre s isimli bir toz yer altı maden işçilerinde kullanılmış Ekolojik korelasyon içme sularındaki aliminyum ile Olgu kontrol Aliminyuma maruz işçilerde çalışma Toplum tabanlı çalışma:içme suyu ve kognitif bozukluk

51 Alzheimer ve içme suyu aluminyum konsantrasyonu, UK Al (mg/l) Probable Alzheimer RR Possible Alzheimer Diğer demans Epilepsi >

52 Alzheimer ve içme suyunda aluminyum Kanada olgu -kontrol maruziyet Yüksek aluminyum Yüksek floride düşük aluminyum/ Yüksek fluoride Yüksek aluminyum/düşük fluoride OR *McLacklin DRC, et al. Neurology 1996;46:401-5

53

54

55

56 Partikül hava kirliliği ve sağlık riskleri

57

58

59

60

61 Arsenic Yorgunluk Anemi Periferal nöropati Deri değişiklikleri KC fonksiyon bozukluğu

62

63 Arsenic maruziyet ve sağlık araştırması Su testi kiti kullanılmış 19% unda arsenik düzeyi > 10 ug/.

64 Cigarettes Arsenic ug/l - + <1 13/554 (2.3%) 6/244 (2.5%) /460 (2.2%) 12/194 (6.2%) >10 6/215 (2.8%) 7/94 (7.4%) Age > 35 and water use at least 10 years

65 Toxic oil sendromu Mayıs 1981 de İspanya da Daha önce hiç bilinmeyen bir hastalık tablosu: Ateş, döküntü, solunum sıkıntısı, bulantı-kusma Gıda alımları araştırılıyor Yasal olmayan yağlar Olgu-kontrol çalışması: Olgular %100 tüketim Kontroller %6.4

66 Historical kohort çalışması Vinilklorid ve kanser VC petrol endüstrisinde, etilenin klorinasyonu ile meydana gelen gaz Polimerize edilince PVC : plastik bir ürün 1967 de NIOSH 4 ölüm karaciğer anjiosarkomu bildirmiş Hayvan deneylerinde VC ile Angiosarkom ilişkisi saptanmış 1980 lerde NIOSH çalışma planlamış: 4 fabrikada gözlenen nedene özel mortalite hızları ve SMR hesaplanmış. (1287 işçi): 25 olgu saptanmış

67 Ölüm nedeni gözlenen beklenen SMR Kardiovas Kanserler * 149 akciğer Karaciğer ** beyin Kan/lenf diğer Siroz Akc hast Şiddet Diğer Bilinmiyen 1 Toplam

68 A Review of Reproductive and developmental Effects of Pesticide Exposure in Humans Susan A. Laessig, Sonia A. Tabacova, Carole A. Kimmel

69 Toksikolog ve epidemiyolog ve istatistikçilerin birlikte çalışması Moleküler epidemiyoloji

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL 48 49 EPĠDEMĠYOLOJĠ TANIM, AMAÇ, KULLANIM ALANI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL, Öğr. Gör. Eray YURTSEVEN Yunanca EPĠ (=üstünde), DEMOS (=toplum,

Detaylı

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN Epidemiyolojide Nedensellik Doç Dr. Ali CEYLAN Amaç Bu dersin sonunda Dönem III öğrencileri epidemiyolojik araştırmalarda etken ile sonuç arasında bir ilişkinin varlığının nasıl araştırılabileceği ve değerlendirebileceği

Detaylı

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Giriş... 3-1 ÇSED Süreci... 3-1 3.2.1 Ön İnceleme... 3-4 3.2.2 ÇSED

Detaylı

Temel epidemiyoloji. T. Kjellström Dünya Sağlık Örgütü Çevre Sağlığı Bölümü Cenevre isv;çre

Temel epidemiyoloji. T. Kjellström Dünya Sağlık Örgütü Çevre Sağlığı Bölümü Cenevre isv;çre Temel epidemiyoloji R. Beaglehole R. Bonita Auckland Oniversitesi Toplum Sağlığı Bölümü ve Tıp Auckland Yeni Zelanda Bölümü T. Kjellström Dünya Sağlık Örgütü Çevre Sağlığı Bölümü Cenevre isv;çre Çeviren:

Detaylı

Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi. Raika Durusoy

Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi. Raika Durusoy Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi Raika Durusoy 1 Olgu-kontrol araştırmaları Belli bir hastalığı olan ( olgu ) ve olmayan ( kontrol ) bireyler belirlenir Her iki grubun bir etkene

Detaylı

Epidemiyolojik Çalışma Tipleri. Doç.Dr. Emel ĐRGĐL Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Epidemiyolojik Çalışma Tipleri. Doç.Dr. Emel ĐRGĐL Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyolojik Çalışma Tipleri Doç.Dr. Emel ĐRGĐL Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyolojik Çalışma Tipleri Gözlemsel Tanımlayıcı Olgu bildirimleri Analitik Đlişkisel Kesitsel Olgu-kontrol Topluluk Deneysel

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARININ YÖNETİMİ. Prof. Dr. Nurhan İNCE İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARININ YÖNETİMİ. Prof. Dr. Nurhan İNCE İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARININ YÖNETİMİ Prof. Dr. Nurhan İNCE İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı İnsanların hastalıklarla çalışıp da nasıl her zaman sağlıklı

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan ANKARA - SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ 2 ISBN975-8571-06-0 Yaşamayı değil, iyi yaşamayı sağlamalıyız.

Detaylı

(GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER)

(GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER) SAĞLIĞA AZ YA DA ÇOK ZARARLI OLABİLECEK KURULUŞLAR (GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER) (Genişletilmiş İkinci Baskı) Doç.Dr.Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Ankara 1996 1. Basım: 3500 Adet- 1994 2. Basım: 3500 Adet

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim GOLD Girişimine Koşulsuz Eğitim Desteği Sunan Firmalar: Almirall AstraZeneca Boehringer Ingelheim Chiesi Dey Pharmaceuticals Forest Laboratories GlaxoSmithKline Grupo Ferrer Merck Sharp and Dohme Nonin

Detaylı

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi

Detaylı

Cemal KOZACI, Kim.B.S.,İSG M.S. MIFPO

Cemal KOZACI, Kim.B.S.,İSG M.S. MIFPO RİSK YÖNETİMİ Cemal KOZACI, Kim.B.S.,İSG M.S. MIFPO YENİ İSG YAKLAŞIMI AB, İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi 89/391/EEC ile Sorumluluğu büyük ölçüde işverene vererek; RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞANLARIN

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ Ġlke Aktuğ BUZKAN, Rifat Mert GÜLMEZ, Duygu KARACAN, Ezgi SÜMER, Mustafa TAġDEMĠR DanıĢman: Kumru Didem ATALAY ÖZET Araştırmalar, doğadaki

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov.

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov. KURUMSAL İTİBARIN ARTIRILMASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ İLE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BULUNAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI PROGRAMININ ANALİZİ* Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı