Melanomda Adjuvan Sistemik Tedavi Prensipleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Melanomda Adjuvan Sistemik Tedavi Prensipleri"

Transkript

1 Melanomda Adjuvan Sistemik Tedavi Prensipleri Dr.Ali Arıcan 23.Şubat.2013, Adana

2

3

4 Yaşayan Hasta Oranı (%) Melanom: 10 Yıllık OS 100 Evre Ia Evre IV Aylar Evre Ia Evre IIIa Evre Ib Evre IIIb Evre IIa Evre IV Evre Ib Evre IIa Evre IIb Evre IIb Evre IIIa Evre IIIb Häffner AC. Br J Cancer. 1992;66:

5 Sağkalım Oranı Sağkalım Oranı Yüksek Riskli Melanomda Sağkalım Evre I/II Melanom IA (n = 9452) IB (n = 8918) IIA (n = 4644) IIB (n = 3228) IIC (n = 1397) Yıl Evre III Melanom IIIA (n = 1196) IIIB (n = 1391) IIIC (n = 720) Yrs Yüksek Riskli Hasta Grubu Yüksek risk oranı ve kötü sağkalım Balch CM. J Clin Oncol. 2009;27:

6 RFS Romano E et al. JCO 2010;28:

7 Adjuvan Tedavi Süreci Kemoterapi Kemobiyoterapi Levamizol, BCG Aşılar İnterferon Radyoterapi

8 Kemoterapi-RKÇ lar

9 Kemoterapi-Metanaliz 7 RKÇ: Çalışma sonuçları arasında heterojenite yok. OS datası yok. Mortalite risk oranı (3-yıllık mortalite oranı): 0.94, 95% CI, ; p: 0.3) Verma S. Cancer 106: , 2006.

10 Levamizol Metaanaliz: RR:0.94 (95% CI, , p:0.08) Verma S. Cancer 106: , 2006.

11 KT-Levamizol-BCG KT-İnterferon Adjuvan Dakarbazin x3 + İnterferon vs Gözlem N: 26 hasta Medyan izlem: 4.5 yıl Adj.biyoterapi kolunda 8 ölüm Gözlem kolunda 2 ölüm Eur J Surg Oncol 21:548-50, 1995.

12 KT + İnterferon: DECOG Çalışması-Faz-III Garbe C. Ann Oncol 19: , 2008.

13 KT + İnterferon: DECOG Çalışması-Faz-III Garbe C. Ann Oncol 19: , 2008.

14 Aşılar

15 Aşılar Faz-III Çalışma: Canvaxin: Polivalan melanom hücre aşısı Sonuç: Belirgin sağkalım yararı yok. SWOG9035 Çalışması (Altgrup Analizi): HLA-A2 ve HLA-C3 + lerde; 5-yıl OS: %93 (melanom hücre lizat) vs %74 (gözlem) (p:0.009) Morton DL. Ann Surg 236:438-44, Sondak VK. Proc ASCO 2004;14S:22.

16 İnterferon

17 Melanomda İleti ve İnterferon Etkisi Melanomda İleti İnt un İmmunmodülatör Etkisi TİL lerde Dolaşımdaki Treg hc.lerinde Tm hc lerinde ve lenfositlerdeki STAT1/STAT3 dengesinde modülasyon Serum sitokin konsantrasyonunda değişiklik T hc STAT1 ileti defektinde normalizasyon Ascierto PA. J Translation Med 2008, 6:62.

18 İnterferon Treg ve STAT1/STAT3 Dengesi Üzerine Etkisi STAT: Signal transducers and activators of transcription Ascierto PA. J Translational Med 2008, 6:62. Wang W. Clin Cancer Res 2007, 13:5.

19 Adjuvant IFN-alfa Protokolleri: 2012 Uygulama Doz Sıklık Süre Düşük doz Ilımlı (Intermediate) doz 3 MIU Haftada 3 gün ay İndüksiyon 10 MIU Haftada 5 gün 4 hafta İdame 10 MIU Haftada 3 gün ay Yüksek doz 5 MIU Haftada 3 gün 24 ay İndüksiyon 20 MIU/m 2 Haftada 5 gün 4 hafta İdame 10 MIU/m 2 Haftada 3 gün 11 ay Kısa süreli İndüksiyon x 1 20 MIU/m 2 Haftada 5 gün 4 hafta Aralıklı İndüksiyon x 3 20 MIU/m 2 20 MIU/m 2 Haftada 5 gün 4 hafta Eggermont AMM, et al. Ann Oncol. 2009;20:vi30-vi34. Eggermont AM, et al. Lancet. 2005:366: Agarwala SS, et al. ASCO Abstract 8505.

20 Yüksek Riskli Melanomda DDİ-alfa (DDİ vs Gözlem) Randomize Çalışma Evre N Doz Süre Sonuç WHO-16 [1] III MU SC haftada 3 gün UKCCCR [2] IIB, III MU SC haftada 3 gün ECOG-1690 [3] (YDİ vs DDİ vs gözlem) IIB, III MU SC haftada 3 gün 3 yıl OS, RFS (P = NS) 2 yıl OS, RFS (P = NS) 2 yıl OS, RFS (P = NS) Adjuvan DDİ yüksek riskli, lenf nodu met+ (evre IIb/III) hastalarda sonuç üzerine olumlu etki etmemektedir. 1. Cascinelli N, et al. Lancet. 2001;358: Hancock BW, et al. ASCO Abstract Kirkwood JM, et al. ASCO Abstract 1395.

21 Yüksek Riskli Melanomda IDİ-alfa Randomize Çalışma Nordic Trial [1] EORTC [2] Evre N Doz Süre Sonuç IIB/IIC/III MU SC 5/7 g (İnd) 10 MU SC 3/7 g (İdame) veya 10 MU SC 3/7 g IIB/III MU SC 5/7 d (İnd) 10 MU SC 3/7 g (İdame) veya 5 MU SC 3/7 g (İdame) 4 hf 1 yıl veya 2 yıl 4 hf 1 yıl veya 2 yıl RFS+ P =.034 OS P = NS DMFI P = NS DMFS P = NS OS P = NS Adjuvan IDİ ile elde edilen sonuçlar uyumsuz (Evre ve nod durumuna bağlı olabilir). Hansson J, et al. Lancet Oncol. 2011;12: Eggermont AM, et al. Lancet. 2005;366:

22 AJCC Evre IIB/III Melanomda YDİ alfa-2b ve 2a Çalışma Evre N Doz ve Süre Etki RFS OS ECOG 1684 [1] T4, N1 287 IFN alfa-2b 20 MU/m 2 /g IV x 1 ay 10 MU/m 2 SC 3/7 g x 11 ay vs gözlem ECOG 1690 [2] T4, N1 642 IFN alfa-2b 20 MU/m 2 /g IV x 1 ay 10 MU/m 2 SC 3/7 g x 11 ay vs 3 MU/g SC 3/7 g x 2 yıl ECOG 1694 [3] T4, N1 880 IFN alfa-2b 20 MU/m 2 /g IV x 1 ay 10 MU/m 2 SC 3/7 gün x 11 ay vs GMK aşı x 96 hafta NCCTG [4] T3,T4,N1 262 IFN alfa-2a 20 MU/m 2 /gün IM 3/7 g x 3 ay + + at yrs + at yrs + + at yrs at ~7 yrs 1. Kirkwood JM, et al. J Clin Oncol. 1996;14: Kirkwood JM, et al. J Clin Oncol. 2000;18: Kirkwood JM, et al. J Clin Oncol. 2001;19: Creagan ET, et al. J Clin Oncol. 1996;13:

23 Nükssüz Kalma Oranı Sağkalım Oranı YDİ (ECOG 1684): 12.6-Yıllık Takipte Etkinlik RFS Log-rank test: P 2 =.02; P 1 =.01 Tedavi grupları (N = 286) YDİ Gözlem Yıl OS Log-rank test: P 2 =.18; P 1 =.09. Tedavi Grupları (N = 286) YDİ Gözlem Yıl Total Ölü ya da Nüks Canlı ya da Nükssüz Median Total Ölen Yaşayan Medyan Gözlem YDİ Gözlem YDİ Kirkwood JM, et al. Clin Cancer Res. 2004;10:

24 Meta-analiz RKÇ n Int-alfa 3 Ayrı Metaanaliz: RFS ve OS Üzerine Olumlu Etki RFS OS Yorum Ives [1] /+ E1694 yi içermemekte Wheatley [2] 13 + OR: 0.87; 95% CI: ; p: Mocellin [3] 14 + HR: % CI: ; p< OR: 0.9; 95% CI: ; p: HR: 0.89; 95% CI: ; p:0.002 IFN doz ile klinik yararda 5 yılda OS de %3 mutlak artış (CI: 1% to 5%) DFS de %18 risk OS de %11 risk 1. Ives NJ, et al. J Clin Oncol. 2007;25: Wheatley K, et al. ASCO Abstract Mocellin S, et al. J Natl Cancer Inst. 2010;102:

25 Adjuvan YDİ Tedavisinde Prognostik Faktörler RFS OS Kirkwood JM. Clin Cancer Res 10:1670-7, 2004.

26 Adjuvan İnterferon Tedavisinde Biyobelirleyiciler Metiltiyoadenozin fosforilaz ekspresyonu YKL-40 (memeli kitinaz benzeri protein) S100B Melanoma-inhibitory activity (MIA) protein Tumor-associated antigen 90 immune complex (TA90IC) Sonuç: Prospektif veriler yeterli değil. Validasyon şart. Davar D. Cancer J. 18: , 2012.

27 Olasılık Olasılık Melanomda Adjuvan YDİ ve (Serolojik/Klinik) Otoimmünite + Otoimmünite RFS OS 3.ay 12.ay HR (%95 CI) P HR (%95 CI) P 0.15 ( ) 0.08 ( ) < ( ) < < (< ) < RFS 1.0 OS 0.5 Otoimmünite + (n = 52) 0.5 Otoimmünite + (n = 52) 0 Otoimmünite - (n = 148) Aylar 0 Otoimmünite - (n = 148) Aylar Gogas H,. N Engl J Med. 2006;354:

28 Kanserin Adjuvan Tedavisinde 5-Yıllık Mutlak Yarar Ascierto PA. J Translation Med 2008, 6:62.

29 EORTC 18991: Peg-IFN alfa-2b vs Gözlem Hasta sayısı: 1256): Rezeke TxN1-2M0 melanom, LN diseksiyonu + Randomizasyon Stratifikasyon: Mikroskopik (N1) vs palpabl (N2) 1 vs 2-4 vs 5+ LN Breslow Ülserasyon Cins ve yerleşim yeri Gözlem Peg-IFN alfa-2b İndüksiyon (8 hafta) 6 µg/kg/hf İdame (5 yıl veya uzak metastaza kadar) 3 µg/kg/hf Sonlanım noktaları: RFS DMFS Eggermont AM, et al. Lancet. 2008;372:

30 EORTC (2011 Güncellemesi): 7.6 Yıllık Takip RFS azalmakla birlikte devam ediyor. (2008: %45.6 vs %39, 2011: %39 vs %34.6) DMFS ve OS de değişim yok. Sonuç (ITT) HR (%95 CI) P HR (%95 CI) P RFS 0.82 ( ) ( ) 0.05 DMFS 0.88 ( ) ( ) 0.33 OS 0.98 ( ) ( ) 0.57 Eggermont AM. J Clin Oncol 30:3810-8, 2012.

31 EORTC (2011 Güncellemesi): Altgruplara Göre RFS Değerlendirmesi RFS 2011 HR (%99 CI) P Evre III N ( ) 0.08* Evre III N ( ) 0.21 Ülserasyon ( ) 0.11* Ülserasyon ( ) 0.64 *N1 ve ülserasyon + hastalık e gelindiğinde istatiksel önemini kaybetmiştir. Eggermont AM. J Clin Oncol 30:3810-8, 2012.

32 EORTC (2011 Güncellemesi): Evre III N1, Ülsere Hastalık Evre III N1 ve ülsere primer tümörlerde DMFS ve OS yararı +. Örnek: mos pegifn vs gözlem: > 9.0 yıl vs 3.7 yıl Sonuç (Evre III N1, Ülsere primer tümör) HR (%99% CI) RFS 0.72 ( ).06 DMFS 0.65 ( ).02 OS 0.59 ( ).006 P EORTC çalışması ile ülsere primer tümörlerde > 1mm pegifn x 2 yıl vs gözlem karşılaştırması planlanmıştır. Eggermont AM. J Clin Oncol 30:3810-8, 2012.

33 Yan Etkiler ve Tedavi Kompliansı Medyan indüksiyon süresi: 8 hafta Medyan idame süresi: 14.9 ay Hastaların %31 i yan etkiler nedeniyle tedaviyi bıraktı; 4-5 yılda %23 ü tedaviye devam edebilmekte Grad 3/4 Yan Etkiler PegIFN (n = 627) Gözlem (n = 629) Herhangi bir yan etki %47 %16 %5 in üzerinde grade 3 ve 4 yan etki Halsizlik 14/1 1/0 Hepatotoksisite 10/< 1 1/< 1 Depresyon 6/< 1 < 1/< 1 Eggermont AM. J Clin Oncol 30:3810-8, 2012.

34

35 KIT/RAS/RAF/ERK Yolağı ve Melanomda Yeni Tedavi Hedefleri

36 Melanomda Moleküler Değişiklikler

37 Devam Eden Adjuvan Randomize Çalışmalar RKÇ Araştırıcı/ Grup N Beklenen Tarih MM-ADJ-5 (standart YDİ vs aralıklı YDİ) Mohr MM-ADJ-8 (pegifn vs DDİ) Garbe /13 AVAST-M (bevacizumab vs gözlem, UK) Lorigan /13 SWOG/ECOG 0008 (N2, N3) (CVD/IL-2/IFN vs YDİ x 1 yıl) SWOG DERMA (MAGE-3 vs gözlem) GSK EORTC (ipilimumab vs gözlem) EORTC ECOG 4697 (GM-CSF ± peptid aşı vs plasebo -HLA-A2 +/- hastalarda) ECOG ? ECOG 1609 (ipilimumab vs YDİ) ECOG ? EORTC (pegifn vs gözlem- ülsere melanomda) EORTC ? ClinicalTrials.gov.

38

39 FDA Onaylı Adjuvan Tedavi Endikasyonu Tahmini nüks riski %30 T3b ve T4 tümörler Lenf nodu metastazı (+) 1 yıl süreyle YDİ ya da 5 yıla kadar pegile İNT

40 Adjuvan Tedaviler Özet IFN alfa-2b, 2a; PegIFN alfa- 2b IL-2 YDİ ile doğrulanmış, önemli ve uzun süreli OS ve RFS yararı (ITT) ( > 10 yılda) (E1684/90/94) Test edilmedi, çok toksik. Hücre aşıları Gangliosid aşıları Protein MAGE-3 GM-CSF, Peptid aşıları Canvaxin ile (faz-iii çalışmalarda) olumsuz sonuç. GMK (gangliozid aşısı) inaktif. MAGE-3 sonucu bekleniyor. OS ve DFS yararı yok. (GM-CSF nin metastatik hastalıkta OS ve DFS yararı var.) Anti-CTLA4 MoAbs B-RAF inhibisyonu Bekleniyor; EORTC US Intergroup E1609 Bekleniyor

41 Teşekkürler

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR?

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? Doç. Dr. M. Coşkun SALMAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Over kanseri Dünyada; 7. en sık kadın kanseri 240.000

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI

TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI MELANOM ÇALIŞMA GRUBU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER BİLİMSEL KURUL... 2 KISALTMALAR... 3 ÖZET... 4 1. GİRİŞ ve GEREKÇE... 5 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. Melanom Nedir?... 6 2.2. Melanom

Detaylı

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):13-17 13 Üroonkoloji Urooncology İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının

Detaylı

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir?

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Açta Oncologica Turcica 2006; 39: 8 0-8 4 Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Is Minimum 10 Nodes Removed to Correctly Determine

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları Doktor Jean-Yves Blay, PhD: Merhaba ve programa hoşgeldiniz. Adım Jean-Yves Blay. Fransa'da Lyon'da çalışan bir Tıbbi Onkoloji Profesörüyüm. TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları başlıklı bu programa

Detaylı

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER REVIEW/DERLEME MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER Ayfer Haydaroğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir PREDICTIVE MOLECULAR

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar. Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014

Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar. Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yapılır? Faz II çalışmalar Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Yapabildiğin

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Derleme: Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Güler Yavaş 1, Çağdaş Yavaş 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya 2 Konya Eğitim ve Araştırma

Detaylı

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: YILLAR İÇİNDE SAĞKALIM NASIL DEĞİŞTİ? DİĞER HEMATOLOJİK KANSERLERLE KIYASLAMA (http://seer.cancer.gov) HL KLL ALL KML MM AML MULTİPL

Detaylı

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KBY de ESA TEDAVİSİ Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KRONĠK BÖBREK YETERSĠZLĠĞĠ VE ANEMĠ K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic

Detaylı

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2 Yeni Tıp Dergisi 2014;31:83-87 Derleme Meme Kanserinde Moleküler Alt Tiplere Göre Cerrahi Tedavi Yaklaşımları (Surgical treatment approaches according to the molecular subtypes in breast cancer) Aydan

Detaylı

Hipertansiyon ve Diyabet

Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon ve Diyabet Optimal Vasküler Koruma (Kardiyak ve Renal Koruma) Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Yüzyılın n iki epidemisi; Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon

Detaylı

Alkol kullanım bozuklukları (AKB) tüm dünyadaki

Alkol kullanım bozuklukları (AKB) tüm dünyadaki Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:275-280 DOI: 10.5350/DAJPN20142704001 Editoryal / Editorial Düşük Riskli İçicilik için Nalmefen: Sadece Zarar Azaltma Anlamına Gelen

Detaylı

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? Dr. Hayrettin Şahin Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Muğla DERLEME ABSTRACT Bladder cancer represents the fourth

Detaylı

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER. DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D.

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER. DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER Kemoterapiye göre: Tümör hücreleriini spesifik olarak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER ÜROONKOLOJİ/Urooncology MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER Yusuf KİBAR*, Yaşar ÖZGÖK*, Serdar GÖKTAŞ*, Okan KUZHAN**, Lütfü TAHMAZ*, A.Fuat PEKER* * Gülhane Askeri

Detaylı

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü Okmeydanı Tıp Dergisi 27(3):153160, 2011 doi:10.5222/otd.2011.153 Araştırma Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid anserli Olgularda F18 FDG PT/BT

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

IFN ve Antivirallerde Yan Etki Yönetimi. Dr. Oral ÖNCÜL

IFN ve Antivirallerde Yan Etki Yönetimi. Dr. Oral ÖNCÜL 1 IFN ve Antivirallerde Yan Etki Yönetimi Dr. Oral ÖNCÜL 2 Kadın, genç yaşta enfekte olma Yavaş İlerleme hızı Normal karaciğer Akut enfeksiyon Kronik enfeksiyon (>%85) Kronik hepatit Siroz gelişimi (%20)

Detaylı

KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI

KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 Dr. brahim C. Haznedaro lu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Ünitesi, Ankara e-posta: haznedar@yahoo.com Tel: 0312 305 15 42

Detaylı