TELEVİZYON REKLÂMLARINA TOPLUMSAL CİNSİYETİN YANSIMASI: ERKEK ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELEVİZYON REKLÂMLARINA TOPLUMSAL CİNSİYETİN YANSIMASI: ERKEK ANALİZİ"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 18, Sayı: 2 Sayfa: , ELAZIĞ-2008 TELEVİZYON REKLÂMLARINA TOPLUMSAL CİNSİYETİN YANSIMASI: ERKEK ANALİZİ Reflection of Social Sex in the TV Advertisements: Male Analyze Bengü Emine ÇOLAKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Kuyucak MYO,. Aydın. Mustafa DOĞANER Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF, Aydın. ÖZET Bu çalışmanın amacı televizyon reklâmlarında rol alan erkek karakterlerin analizini yapmaktır. Çalışmada içerik çözümlemesi kullanılmıştır. 15 Eylül- 5 Ekim 2005 tarihleri arasında gösterilen 149 reklâm spotu kaydedilmiş ve erkeklerin rol aldığı 65 reklâm spotu belirlenmiştir. Reklâm spotları içerisinde yer alan 81 erkek karakteri mekân, ürün, birlikte rol aldıkları kişiler, yaş, medeni durum, meslek gibi değişkenlerle incelenmiştir. Ki kare analizi ile değişkenler arasında ilişki olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre erkekler ev içinde tespit edilmiştir ancak, ev içinde ikincil rolleri oynadıkları görülmüştür. Türk toplumunda da erkeğin geleneksel rollerinin değiştiği bilinmektedir. Ancak bu çalışmada, erkeğe özgü yeni rol davranışlarının reklâmlara yeterli ölçüde yansımadığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Reklâm, Televizyon Reklâmları, Erkek Analizi, İçerik Çözümlemesi. ABSTRACT The aim of this study is to examine male role in the Turkish TV advertising. A content analysis is used as a method of analyzing the subjects. The sampling of the study consists of 149 advertisements aired during the period of September 15 to October 5, of 149 the advertisements included male representation. The 81 male characters were coded for place, production, co-starring, age, marital status and occupation, which are the common method used in previous studies. We have analyzed whether there is a relationship among variables with the help of chi-square test. The results of this study show that male characters have a role inside their home, which is unlike the results of many other previous studies. On the other hand, male figures have been portrayed as a secondary role at home. It is known that traditional male characters have been changing in Turkey. However, it is clarified in the study that changing character of Turkish males has not been represented enough in the TV advertisements. Key Words: Social Gender, Advertisements, Television Advertisements, Male Analysis, Content.

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) 1-GİRİŞ Reklâm, belli bir davranışta bulunmaya ikna eden, kişisel olmayan, tekrara dayalı bir satış çabası ve bir kitle iletişim biçimidir. Toplumsal cinsiyet; kadın ve erkeğin rollerini, sorumluluklarını, analiz etmeye yarayan sosyo-ekonomik bir değişkendir ve kitle iletişim araçları ile toplumsal cinsiyete ait roller öğrenilmektedir. Toplumsal cinsiyetin sürekli olarak yeniden öğreniliyor oluşu, temelinde tekrar olan reklâmı önemli bir yere koymaktadır. Bu bağlamda, her gün görülen reklâmlarda cinsiyet, farkına bile varılmadan toplumsal olarak yeniden üretilip yeniden öğretilmektedir. Toplumsal cinsiyetin reklâmlara nasıl yansıdığına dair yapılmış pek çok araştırma vardır. Bu araştırmaların çoğunluğu reklâm spotlarına yansıyan kadın ve erkek karakterleri birlikte incelemişler ve aralarındaki farkları tespit etmeye çalışmışlardır. Erkek karakterleri tek başına inceleyen çalışma sayısı oldukça azdır. Erkek karakterler yeni ve eski baba imajının yansıması reklâmın rol davranışları üzerindeki etkisi ve değişen erkek imajı gibi sayılı araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı; televizyon reklâmlarındaki erkek karakterlerin sunumunu analiz etmektir. Çalışmada, içerik çözümlemesi kullanılmıştır. Pozitivist bilim anlayışı içinde iletilen mesajın içeriğine yönelik olarak yapılan araştırma yöntemine içerik çözümlemesi denilmektedir. İçerik çözümlemesi nicelikseldir, görünen gerçeği ele alır ve sistematik olması nedeniyle nesnellik iddiasını taşımaktadır. Medyadaki cinsiyet çalışmalarında yaygınca kullanılan bir yöntemdir. Değişkenler arasında ilişki olup olmadığı ki kare testi ile tespit edilmiştir. 15 Eylül 5 Ekim 2005 tarihleri arasında, ulusal yayın yapan, izlenme oranları yüksek kanallar arasından ATV, Kanal D, TRT 1, TV 8 ve Show TV seçilmiştir. Bu kanallarda, saatleri arasında gösterilen 149 reklâm kaydedilmiş ve erkeklerin rol aldığı toplam 65 reklâm spotu mekân, ürün, birlikte rol aldıkları kişiler, yaş, medeni durum, meslek gibi unsurlarla incelenmiştir. 65 reklâm spotu içerisinde yer alan 81 erkek karakteri bu araştırmada yer almıştır. Araştırmada yer alan kategoriler belirlenirken, daha önce yapılmış çalışmalar baz alınmıştır. Reklâmların kategorilere ayrılarak incelenmesi cinsiyet eğilimlerin tespiti açısından önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada ürünler, Schneider in 1979 yılında televizyon reklâmlarındaki cinsiyet eğilimleri ile ilgili yaptığı çalışmasında olduğu gibi otomobil ve aksesuarları, giyim, ev dekorasyonu-mobilya, ev gereçleri, kişisel bakım ve güzellik ürünleri, medya, banka ve sigorta, gıda, içecek ve diğer olmak üzere on kategoride incelenmiştir. Ayrıca çalışmada erkeklerin ev içinde, ev dışında, mesleği ile ilgili bir mekânda, açık havada ya da diğer olarak belirlenen mekânlardan hangisinde 334

3 Televizyon Reklâmlarına... daha çok görüldükleri saptanmaya çalışılmıştır. Amaç cinsiyet farklılaşmasının mekâna yansıyıp yansımadığını bulmaktır. Ek olarak çalışmada erkeklerin birlikte rol aldıkları kişiler kadın, erkek, birlikte, çoğunlukla kadın, çoğunlukla erkek, aile, çocuk, yalnız başlıkları altında incelenmiştir. Çünkü reklâmda ana karakterin yanında rol alan yardımcı karakterler, cinsiyet farklılaşması ile ilgili çıkarımlar yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Pek çok çalışmada çocuk karakterlerin, kadınlara göre erkeklerin yanında daha az bulunduğu tespit edilmiştir. Tablo 1: Dünyanın değişik ülkelerinde yapılmış televizyon reklâmlarındaki içerik çözümlemeleri Örnek Sayısı Dönem Yıl Yapıldığı Ülke McArthur & Resko (1975) 199 İlkbahar 1971 Amerika Bretl & Cantor (1988) 397 Ocak-Şub Amerika Manstead & McCulloch (1981) 170 Temmuz 1979 İngiltere Furnham & Skae (1997) 109 Kasım 1995 İngiltere Gilly (1988) 204 Şubat 1985 Meksika Furnham & Voli (1989) 175 Eylül 1987 İtalya Mazzella (1992) 281 Ağustos 1989 Avustralya Craig (1992) 2209 Ocak 1990 Amerika Mwangi (1996) 105 Tem.-Ağu.1996 Kenya Furnham (1999) 151 Kasım 1995 Danimarka Furnham et al. (1999) 211 Ekim 1995 Fransa Furnham et al. (1999) 119 Yaz dön.1997 Endonezya 175 Yaz dön.1997 Hong Kong Neto & Punto (1998) 304 Haziran 1996 Portekiz Kaynak: Furnham A, Twiggy Mak Sex-Role Stereotyping in Television Commercials: A Review and Comparison of Fourteen Studies Done on Five Continents Over 25 Years, Sex Roles:A Journal of Research, 99, 414 Kadın ve erkek temsillerinin saptanmasına yönelik pek çok çalışma vardır. Bu çalışmalardan bir kısmı yukarıdaki Tablo-1 de gösterilmeye çalışılmıştır. Tabloda yer alan çalışmaların sonuçları dikkat çekmektedir yılında McArthur ve Resko nun yaptığı araştırma, erkeklerin kadınlara göre daha çok ana rolde yer aldıklarını gösterirken, Gilly nin 1988 yılındaki araştırması, kadınların erkeklere göre daha çok ana rolde yer aldıklarını yönündedir. Craig in 1992 yılında yaptığı araştırma, bu farklı sonuca bir cevap niteliğindedir. Reklâmlarda yer alan kadın ve erkeğin gösterilme oranlarının en çok izlenme kuşağında (prime time) eşit, hafta sonlarında erkeklerin, hafta içinde kadınları daha yüksek bir oranda reklâmlarda yer aldığını saptamıştır (Craig, 1992: 26). 335

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) 2-TOPLUMSAL CİNSİYET VE ERKEK Toplumsal cinsiyet, bir kadın ya da erkek olarak davranmayı öğrenmekten daha fazla bir şeyi ifade etmektedir. Gün boyu, binlerce önemsiz eylemde, cinsiyet toplumsal olarak yeniden üretilmekte ve yeniden oluşturulmaktadır (Giddens, 2000: ). Toplumsal cinsiyet farklılığı, sosyal yapılandırmanın bir sonucudur ve değiştirilebilmektedir. Zaman içerisinde değişen cinsiyet rolleri bunun bir göstergesidir. Toplumsal cinsiyet yaşamımızı şekillendirmekte ve nasıl davranmamız gerektiğini öğretmektedir. Sosyal çevre içerisinde öğrenilen roller tekrarlanan reklâmlar tarafından da pekiştirilmektedir. İzleyiciler reklâmdaki sembolik sunum alanını çözümlemekte ve farkında olmadan benimsemektedirler. Günümüzde erkekler, büyük bir hızla kadınların egemenlik alanı saydıkları günlük tüketim faaliyetlerine katılmaya başlamışlardır. Bunun nedenleri arasında; erkeğin evin günlük işlerine katılımı, öğrencilerin sayısının artması, ilk evlenme yaşının yükselmesi, boşanma oranının artması, yalnız eşcinsellerin yaşadıkları evlerin ortaya çıkması ve erkeklerin efemineleş(tiril)mesi gelmektedir. Bu bağlamda, reklâmcılık sektöründe erkeklere ilişkin bir değişim yaşanmaktadır (Wernick,1996: 82). Kadınlar eski yuva yapıcı rollerinden çıkıp, kendilerine çalışma hayatında ve toplumsal yaşamda bir yer bulmaya başlamışlardır. Tüm bu faktörler ürün seçimleri ve satın alma davranışları açısından bir zamanlar aralarında büyük farklar bulunan bu iki cinsin birbirine daha çok benzemeye başladığını göstermektedir (Odabaşı,2002:260). Erkekliğin bu değişen tanımı reklâmcıların işini zorlaştırmaktadır. Çünkü erkekliğin tanımı, feminizmin yükselişinin yol açtığı daha genel cinsiyet kargaşası içinde büyük ölçüde sarsılmıştır. Kıllı, sert bakışlı, kaslı, sağlam yapılı, kavgaya hazır, ürkütücü erkek tipinin yerini kibar, masum, nazik, ince parmaklı, zarif, efemine erkekler almaya başlamıştır (Kınıkoğlu, 2005). Erkekliğin, belirli kodlarla anlatılma biçimine alışmış olan tüketici de bu yeni duruma ayak uydurmaya çabalamaktadır li yıllarda erkeklere pazarlanan ürünler arasında yalnızca otomobil, alkollü içecekler, sigara, mekanik araçlar ve hayat sigortası varken, günümüzde spor aletlerinden parfüme, saç boyasından, kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok ürün bulunmaktadır. Erkekler kamusal alanda egemendirler ve hâlâ kadınlardan daha fazla kazanmaktadırlar, ama ayrıcalıklarını da kaybetmeye başlamışlardır (Wernick,1996: 83 84). Ailenin tanımı ve yapısı da erkeğin tanımı gibi büyük bir değişim içindedir. Yükselen evlenme yaşı, doğum oranın azalması, boşanmaların artışı bu değişimin birer göstergesidir (Cherlin, 1992: 2). Aile içerisinde erkeğin rolünü araştıran çalışmalar, günümüzde erkeklerin eskiye oranla daha fazla çocuk bakımı ile ilgilendiklerini 336

5 Televizyon Reklâmlarına... göstermektedir. Ancak erkeğin baba olarak farklı bir yaklaşımla yeniden tanımlandığı sınıflar orta veya orta üstü sınıflardır li yılların reklâmlarında toplumsal roller ve kimlikler aile içinde tanımlanmıştır. Bu aile, erkeklerin çalışıp, kadınların çocuk büyüttüğü, iki üç çocuklu ideal orta sınıf ailesidir. Bu yıllarda erkek gömlek giyen, pipo içen, televizyon alan, otomobil süren aile reisidir. Bu davranış kalıbını sergileyen erkekler bazen koca, bazen baba veya kariyerini yükseltirken aile birliğini de koruyan kimselerdir lerin başlarında bekârlık, yükselen bir eğilim olmaya başlamıştır. Reklâmlar erkeklerin kendilerine yetecekleri görüşünü besleyen, yalnız adam temasını işlemeye koyulmuşlardır (Wernick, 1996: 88). Kauffman ın 1999 yılında yaptığı araştırma, reklâmlarda yer alan erkeğin aile içindeki rolünün kadının rolünden farklı olduğunu göstermektedir. Evin dışında zaman geçiren erkeklerin oranı kadınlardan fazladır. Erkekleri küçük çocuklarıyla gösteren reklâmların azlığı bir yana, erkekleri erkek çocuklarla gösteren reklâmlar kız çocuklarıyla gösterilenlerden daha çoktur. Reklâmlarda fast-food restoranlarda çocuklarıyla zaman geçiren babalar vardır. Ancak bu reklâmlarda bile erkekler, oğullarıyla birlikte daha fazla görülmektedirler lerin başlarında Amerika da pek çok araştırma kadın ve erkeğin televizyon reklâmlarında farklı tanımlandığını ortaya koymuştur lerde toplumsal roller değişmeye başlamıştır ancak meydana gelen değişimin televizyon reklâmlarına yansımadığı görülmektedir. Erkekleri meslek sahibi olarak gösteren reklâmlar yoğunluktayken kadınlar eş, anne ve aile içinde tanımlanmışlardır. Oysaki Amerika da çalışan kadın sayısı % 60 lardadır. Amerikan toplumu içerisinde bile kadın ve erkek ayrımı hâlâ yapılmaktadır (Arima, 2003: 81). 3- ARAŞTIRMA BULGULARI ATV, Kanal D, TRT 1, TV 8 ve Show TV de, saatleri arasında gösterilen 149 reklâm 15 Eylül 5 Ekim 2005 tarihleri arasında kaydedilmiştir. Erkeklerin rol aldığı toplam 65 reklâm spotu mekân, ürün, birlikte rol aldıkları kişiler, yaş, medeni durum, meslek gibi kategorilere ayrılarak incelenmiştir. 65 reklâm spotu içerisinde yer alan 81 erkek karakteri ile ilgili şu sonuçlara ulaşılmıştır: a) Mekân ve Ürün İncelediğimiz reklâmlarda yer alan erkek karakterlerin % 32,1 i ev içinde, % 23,5 i meslekleriyle ilgili bir mekân içerisinde tespit edilmişlerdir. Erkekler % 45,7 oranında gıda reklâmlarında, % 13,6 oranında temizlik ürünleri reklâmlarında, % 9,9 oranında 337

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) içecek reklâmlarında ve % 8,6 oranında kişisel bakım reklâmlarında (kolonya, parfüm, diş macunu gibi) yer almışlardır. Erkek karakterler, % 45,7 oranında hazır çorba, margarin, yoğurt, dondurma, çikolata gibi gıda reklâmlarında rol almışlardır. Bu reklâmlarda erkekler, genelde ev içinde görülmektedirler. Mutfakta görünmelerine karşın mutfak ile ilgili hiçbir işe aktif olarak katılmamakta, yalnızca tüketmekte ya da işbirliği yapmak amacıyla orada bulunmaktadırlar. Yemek ile ilgili asıl görev kadına aittir. Kadın iyi bir eş, iyi bir anne olarak mutfaktaki sorumluluğunu tek başına yerine getirmektedir. Bu durumdan şikâyetçi görünmemekte, tersine yaptıklarının tüketilmesine sıcak bir gülümseyiş ile kabullenmektedir. Erkeği geleneksel davranış kalıplarının dışında gördüğümüz reklâmlar da mevcuttur, ancak bu istatistiği değiştirecek denli yüksek bir oranda değildir. Erkekler gıda reklâmlarında merkezi rollerde değildirler. Daha çok ikincil rolleri oynamaktadırlar. Bu tip reklâmlarda karşımıza çıkan erkekler yetişkin bile olsalar, kendi yemeklerini kendileri yapamayacak kadar beceriksizdirler ve yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Erkek karakterler %13,6 oranında temizlik ürünleri reklâmlarında yer almışlar ve ev içinde konumlanmışlardır. Erkekler bu ürünleri tanıtan, ürün hakkında bilgi veren kişiler olarak kullanılmışlardır. Bu ürünleri kendileri kullanmadıkları halde, tüketilmeleri konusunda kadınları ikna etmeye çalışmaktadırlar. Temizlik ürünleri ile ilgili en iyi bilginin yine kadınlarca bilinebileceği olasılığı görmezlikten gelinmiştir. Çünkü kadınların bilgileri, gözlemleri ve çıkarımları bilimsel değildir. Erkek, evin temizliği ile ilgilenmektense, temizliği yapacak olan kadının kullanabileceği ürünü üretmekle meşgul olmaktadır. Böyle davranmaların nedeni erkeklerin otoriteyi temsil etmeleri ve daha akıllı, bilgili oldukları yargısının payı bulunmaktadır. 338 Tablo:2: Frekans Dağılımları Frekans % Mekan Ev içi 26 32,1 Ev dışı 12 14,8 Meslek 19 23,5 Açık alan ,0 Diğer 7 8,6 Ürün Diğer 6 7,4 Oto. Ve aks. 3 3,7 Giyim 1 1,2 Ev dek. Mobilya 4 4,9 Temizlik ürünleri 11 13,6 Kişisel bakım 7 8,6

7 Televizyon Reklâmlarına... Medya 3 3,7 Banka, sigorta 1 1,2 Gıda 37 45,7 Içecek 8 9,9 c) Rol -Ekranda Birlikte Görüldükleri Kişiler Erkeklerin % 29,6 sı kendilerinin de kullandıkları bir ürünün reklâmında rol almışlar, % 19,8 i aile içindeki rolleri ya da sevgili gibi özel ilişki içerisinde gösterilmişlerdir. Erkek karakterler % 22,2 oranında bir kadınla beraber ekran önüne çıkmaktadırlar. Reklâmlarda tek başına rol alan erkek oranı %9,9 iken, çocuklarla birlikte görülen erkeklerin oranı ise %2,5 dir. Erkekler çocuklarıyla beraber yalnızca gıda reklâmlarında yer almışlardır. Erkekler % 17,3 oranında çoğunlukla erkeklerin olduğu bir grup içinde tespit edilmişlerdir. Tablo 3: Rol Dağılımı Rol Tanıtıcı 9 11,1 Özel ilişki 16 19,8 Uzman 12 14,8 Kullanıcı 24 29,6 Yok 16 19,8 Diğer 4 4,9 Bir, rol aldıkları Kadın 18 22,2 Erkek 17 21,0 Birlikte 10 12,3 Çocuk 2 2,5 Çoğunlukla kadın 5 6,2 Çoğunlukla erkek 14 17,3 Karışık grup 7 8,6 Yalnız 8 9,9 d) Medeni Durumu Reklâmlarda yer alan erkeklerin %32,1 i evli, %25,9 u bekârdır. % 42 sinin medeni hâli hakkında belirgin bir işaret yoktur. Giyim, banka-sigorta, medya ve otomobil reklâmlarında yer alan erkek karakterlerin medeni hâllerini belli eden bir gösterge mevcut değilken, kişisel bakım ürünleri (%71,4) reklâmlarında yer alan erkek karakterler bekârdır. Gıda reklâmlarında rol alan erkeklerin % 32,4 ü evlidir. Bu sonuç bizi; erkeklerin bakıma ihtiyacı olan küçük çocuklar benzetmesine götürmektedir. Kadın anne rolünü oynamaya devam etmektedir. Temizlik ürünleri ile ilgili olan reklâmlarda yer alan erkeklerin medeni hâli hakkında reklâmda bir bilgi mevcut değildir. 339

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Ürünü tanıtıcı rolü üstlenen erkeklerin medeni durumları belirgin değilken, özel ilişki kategorisinde yer alan erkeklerin % 81,3 ü evlidir (α = 0,05 anlamlılık düzeyinde ki-kare ile test edilmiş 0,00<0.05 ilişki bulunmuştur). Ürün ile mekân arasında bir ilişki söz konusudur. Yukarıda daha önce belirtildiği gibi gıda ve temizlik ürünleri reklâmlarında yer alan erkekler ev içinde oldukları saptanmıştır (α = 0,05 anlamlılık düzeyinde ki-kare ile test edilmiş 0,001<0.05 ve ilişki bulunmuştur). Bekâr erkekler, kişisel bakım ile ilgili reklâmlarda % 47,1 ile yüksek bir oranda yer almaktadırlar. Mükemmel fizikleri ve sportif vücutlarıyla reklâmda yer alan bu erkeklerin bekâr olmaları normal karşılanmaktadır. Evli erkeğin toplumsal sorumluluğu, cüretkâr bakışlarını ve çapkın gülüşünü bastırmasına neden olmaktadır. e) Yaş yaş aralığında yer alan erkeklerin %42 si bekarken, yaş aralığındaki erkeklerin %62,5 inin medeni durumları belli değildir. 51 üstü yaş aralığındaki erkeklerin ise % 53,3 ü evlidir (α = 0,05 anlamlılık düzeyinde ki-kare ile test edilmiş (0,001<0.05) ve ilişki bulunmuştur). f) Meslek Reklâm spotlarında, prestijli, toplum tarafından kabul gören bir işte çalışan erkeklerin oranı %24,7, meslekleri ile ilgili herhangi bir ipucu olmayan erkeklerin oranı %33,3, emekli, üniversite öğrencisi gibi diğer kategoriye yerleştirdiğimiz erkeklerin oranı %27,2 dir. Tablo 4: Demografik özellikler Medeni Durum Evli 26 32,1 Bekar 21 25,9 Belli değil 34 42,0 Yaş , ,8 51 ve üstü 15 18,5 Meslek Beyaz yakalı 20 24,7 Mavi yakalı 9 11,1 Sanatçı,aktör 3 3,7 Belli değil 27 33,3 Diğer 22 27,2 340

9 Televizyon Reklâmlarına... 4-SONUÇ Reklâm bir kitle iletişim aracıdır ve bilgi vermek, ikna etmek amacıyla kullanılmaktadır. Reklâm aynı zamanda hayatımız içerisindeki anlam yapılarını oluşturmakta, sembolleri ve düşünceleri aktarmaktadır. Ancak bu aktarımla insanların basmakalıp biçimlerde davranmaya başladığı bir kısır döngüye katkıda bulunmaktadır(burton, 1995:150). Çünkü reklâmın temelinde bir şeyleri değiştirmekten çok var olanları pekiştirme ve sürdürme eğilimi vardır. Toplumsal cinsiyet kadınların ve erkeklerin kendi cinsiyetleri esas alınarak onlara atfedilen yapılandırılmış rolleri ifade etmektedir. Reklâm, toplumsal cinsiyet rollerini tekrarlayarak sağlamlaştırmaktadır (Lull, 2001: 24 26). Reklâmın toplumsal cinsiyet rollerini sağlamlaştırdığı gerçeğinden yola çıkarak yapılan sayısız araştırma vardır. Bu araştırmaların çoğunluğu kadın ve erkek karakterleri birlikte incelemiş ve aralarındaki farkları tespit etmeye çalışmışlardır. Araştırmalar aile içinde, kadının annelik rolünün öne çıktığını ve ev içi sorumlulukların genellikle kadının rolü kapsamında görüldüğü gerçeğinin reklâmlara yansıdığını tespit etmişlerdir. Ancak kadınların ev dışında az görünmelerinin, erkeklerin çocuk bakımı reklâmlarında görülmemelerin nedenlerini kültür içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Bu araştırmaların eksiklik olarak nitelendirilebilecek olan yanı erkek karakterlerin tek başına incelenme sayısının az olmasıdır. Bu çalışma ile televizyon reklâmlarındaki erkek karakterlerin sunumunu analiz edilmeye çalışılmıştır. Reklâm spotları içerisinde yer alan 81 erkek karakteri ile ilgili olarak ortaya çıkan sonuçlar şunlardır: Erkekler hiç de alışık olunmadığı bir şekilde ev içinde tespit edilmişler ve en çok gıda reklâmlarında yer almışlardır. Ancak bu reklâmlarda merkezi rollerde değildirler. Meslekleriyle ilgili bir mekân içerisinde tespit edilen erkek sayısı % 23,5 ile ikinci sırada gelmektedir. Erkek karakterler temizlik ürünleri reklâmlarında da ev içinde konumlanmışlardır ancak burada ürünleri tanıtan, ürün hakkında bilgi veren kişiler olarak kullanılmışlardır. Reklâmlarda, çocuklarla birlikte görülen erkeklerin oranı yalnızca %2,5 dur. Bu reklâmlar erkeklerin ikincil roller üstlendikleri gıda reklâmlarıdır yaş grubundaki genç erkeklerin reklâmlarda daha çok yer aldığı tespit edilmiştir. Genç erkeklerin büyük bir kısmı bekârdır ve kişisel bakım ürünleri reklâmlarında yer almaktadırlar. Giyim, banka-sigorta, medya ve otomobil reklâmlarında yer alan erkek karakterlerin medeni durumlarını belli eden bir gösterge mevcut değildir. Reklâmlarda yer alan erkeğe özgü yeni rol davranışları görülmekle birlikte yeterli ölçüde televizyon reklâmlarına yansımadığı tespit edilmiştir. 341

10 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) KAYNAKLAR Arima, N. Akie (2003), Gender Stereotypes in Japanese Television Advertisements, Sex Roles 49(1/2): Burton, Graeme (1995), Görünenden Fazlası, (Çev. Nefin Dinç. Alan.) İstanbul. Cherlin, Andrew (1992), Marriage, Divorce, Remarriage, Cambridge, Ma: Harvard University Press. Craig, Stephen (1992), The Effect Of Television Day Part On Gender Portrayals İn Television Commercials: A Content Analysis, Sex Roles, 26(5/6): Furnham, Adrian ve Twiggy Mak (1999). Sex-Role Stereotyping In Television Commercials: A Review And Comparison Of Fourteen Studies Done On Five Continents Over 25 Years, Sex Roles,41(5/6): Giddens, Anthony (2000), Sosyoloji-Toplumsal Cinsiyet Ve Cinsellik, Hüseyin Özel ve Cemal Güzel (der.) içinde.: Bilim ve Sanat Yayınları Ankara. Gilly, M.C (1988), Sex roles in advertising: A comparison of television advertisements in Australia, Mexico, and the United States, Journal of Marketing, 52, Kauffman, Gayle (1999), The Portrayal Of Men s Family Roles İn Television Commercials, Sex Roles, 41(5/6): Kınıkoğlu, Murat (2005), Akşam Gazetesi, Lull, James (2001), Medya, İletişim, Kültür, (Çev. Nazife Güngör Vadi), Ankara. McArthur, L. Zebrowitz ve Resko, B. Gabrielle (1975) The portrayal of men and women in American television commercials, Journal of Social Psychology, 97: Odabaşı, Yavuz ve Barış Gülfidan (2002), Tüketici Davranışı: Mediacat, İstanbul Schneider, Kenneth C. ve Schneider, Sharon Barich(1979). Trends in sex roles in television commercials, Journal of Marketing, 43: Wernick, Andrew (1996), Promosyon Kültürü, Reklam, İdeoloji Ve Sembolik Anlatım, (Çev. Osman Akınhay), Bilim ve Sanat. Ankara. 342

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

- İşgücüne katılım oranlarının önemi anlaşılmalıdır.

- İşgücüne katılım oranlarının önemi anlaşılmalıdır. DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Ekonomide Kadın Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Seviyesi Seçmeli Lisans Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

TÜRK TELEVİZYON REKLAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET SUNUMLARI AÇISINDAN YAŞIN SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN ANALİZİ

TÜRK TELEVİZYON REKLAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET SUNUMLARI AÇISINDAN YAŞIN SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN ANALİZİ TÜRK TELEVİZYON REKLAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET SUNUMLARI AÇISINDAN YAŞIN SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN ANALİZİ Analysis of Age Upon Its Relationship With Socio-Cultural Variables in

Detaylı

KÜLTÜREL DEĞİŞİMİN TÜRK TELEVİZYON REKLAMLARINDAKİ KADIN İMAJINA ETKİSİ

KÜLTÜREL DEĞİŞİMİN TÜRK TELEVİZYON REKLAMLARINDAKİ KADIN İMAJINA ETKİSİ KÜLTÜREL DEĞİŞİMİN TÜRK TELEVİZYON REKLAMLARINDAKİ KADIN İMAJINA ETKİSİ Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN * Gülay YILMAZEL ** Burcu AKBULUT BAŞCI *** Atıf/ : Duman, Nuriye, Gülay Yılmazel ve A. Burcu Akbulut Başçı

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ Çağdaş kuramlar kişiliğin kalıtımla getirilen bir takım özellikler ve çevreyle kurulan etkileşimler sonucu oluştuğunu ileri sürmektedir. Aile, hem kalıtımla aktarılan özellikler

Detaylı

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu Digiboard Mecra Ölçüm Raporu Ocak 2014 Şubat 2014 2013 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da dahil üçüncü bir kurum/kişi/medya ile paylaşılamaz. Ipsos tarafından

Detaylı

ROLLERİ ÜZERİNE BİR ANALİz (*)

ROLLERİ ÜZERİNE BİR ANALİz (*) REKLAMLARDA GÖRÜNEN KADıNLARıN FONKSİYONEL ROLLERİ ÜZERİNE BİR ANALİz (*) Alice E. COURTNEY Sarah W. LOCKERETZ Çeviren Doç. Dr. Birol TENEKECİOGLU haklarını savunanlardan bazıları, reklamlarda yer alan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Algı Araştırması Sonuçları. Digital Age Peter Pan Kuşağı Araştırması

Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Algı Araştırması Sonuçları. Digital Age Peter Pan Kuşağı Araştırması Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Algı Araştırması Sonuçları Digital Age Peter Pan Kuşağı Araştırması Araştırma, Dünya literatüründe 25-40 yaş arasında yer alan, uzatılmış bir ergenlik dönemi yaşayan ve evlilik,

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

MİMARLIK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ EĞİTİM SÜRECİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

MİMARLIK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ EĞİTİM SÜRECİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, 2013 ARAŞTIRMA MİMARLIK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ EĞİTİM SÜRECİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ Murat ÖZYABA

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

The perception of Gender and Women in Turkey

The perception of Gender and Women in Turkey Survey of Social Perceptions of Gender and Women in Turkey Kadir Has University Gender and Women Studies Research Center The perception of Gender and Women in Turkey Quantitative Research Summary May 8,

Detaylı

Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı

Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile yapısının çekirdek aileye dönüşmesi, çalışan anne sayısının artması tarihsel süreç içinde baba olma kavramını

Detaylı

YENİLEŞİM VE TASARIM 9. KALİTE VE BAŞARI SEMPOZYUMU 15-16 NİSAN 2011 BURSA

YENİLEŞİM VE TASARIM 9. KALİTE VE BAŞARI SEMPOZYUMU 15-16 NİSAN 2011 BURSA YENİLEŞİM VE TASARIM 9. KALİTE VE BAŞARI SEMPOZYUMU 15-16 NİSAN 2011 BURSA Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Tasarımla düşünmek ve gelişmek sadece üreten ya da hizmet veren firmaları değil, alışkanlıkları,

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi. Parametrik Olmayan Testler. Ki-kare (Chi-Square) Testi

Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi. Parametrik Olmayan Testler. Ki-kare (Chi-Square) Testi Parametrik Olmayan Testler Ki-kare (Chi-Square) Testi Ki-kare (Chi-Square) Testi En iyi Uygunluk (Goodness of Fit) Ki-kare Dağılımı Bir çok önemli istatistik testi ki kare diye bilinen ihtimal dağılımı

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Televizyon-Sinema-Fotoğraf Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aybike SERTTAŞ 2. Doğum Tarihi : 1 Temmuz 1980 3. Unvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim

Detaylı

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu HAZİRAN 2014

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu HAZİRAN 2014 Digiboard Mecra Ölçüm Raporu HAZİRAN 2014 DIGIBOARD EKRANLARI AYLIK TREND OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Mağaza adedi 38 38 38 44 44 44 Gün sayısı 31 28 31 30 31 30 Ziyaretçi (Mio) 2,3 2,3 2,3 2,9

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

DÜĞÜN GÜNÜM PROGRAMI

DÜĞÜN GÜNÜM PROGRAMI DÜĞÜN GÜNÜM TV PROGRAMI HEDEF KİTLE Potansiyel Hedef Kitle 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Programın Hedef Kitlesi 14-65 yaş A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Potansiyel

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME

FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (4), 32-40 FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME Ferda RAMANU,

Detaylı

TABLO DÜZENLEME. Biyoistatistik (Ders 5: Tablo Düzenleme) TABLO DÜZENLEME KURALLARI

TABLO DÜZENLEME. Biyoistatistik (Ders 5: Tablo Düzenleme) TABLO DÜZENLEME KURALLARI TABLO DÜZENLEME Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr Tabloların Genel Amacı Elde edilen bulguların yazı metnine başvurmadan, açık kolay anlaşılır bir

Detaylı

Dünyanın en büyük fırsatı

Dünyanın en büyük fırsatı Dünyanın en büyük fırsatı Bir büyüme öngörüsü (trilyon) $18T $13T 2014 2009 $4.4T $6.6T 2009 2014 $1.2T 2009 $1.8T 2014 Kadın geliri Çin in GSYİH sı Hindistan ın GSYİH sı 139 Silverstein ve Sayre Altı

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı Ġlknur M. Gönenç BİR PRENSES HAYAL EDELİM. SİZCE HANGİ MESLEK? KALIP YARGILAR Kalıpyargılar bir gruba iliģkin bilgi, inanç ve beklentilerimizi

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri İçindekiler Birinci Bölüm Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri 1.1. TURİZM KAVRAMLARI... 1 1.1.1. Turizmin Tanımı... 2 1.1.2. Turizm Olayının Yapısal Özellikleri... 4 1.2. TURİSTİN

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül 2 ÖZET Ağustos ayında yıllık enflasyon, yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiş ve önceki raporlarımızdaki öngörülerimizle tutarlı bir seyir izlemiştir. Aylık tüketici fiyat

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR ARAŞTIRMA MODELLERİ 1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR A. BETİMLEME (KAMUOYU) ARAŞTIRMALARI Bir survey yöntemi olan betimleme yöntemi, grupla ilgili, genişliğine bir çalışmadır. Bu tür araştırmalar, çok sayıda

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları 1 Nobody s Unpredictable Çocukluk Affan Dede ye para saydım,. Havuzda su şırıl şırıldır Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese

Detaylı

MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ)

MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ) Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Sayı: 21, 1-10 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ)

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 2010

KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 2010 KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 21 KANAL KULLANIMLARI ÖZETĠ Bu çalışmada, Ocak - Aralık 21 döneminde Nielsen tarafından dakika bazında raporlanan 8 ana kanalın, tüm kişiler hedef kitlesinde, aylık TV

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012

HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012 HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012 1.8 MİLYON KİŞİ her gün Hürriyet okur... AB sosyo-ekonomik statü grubunda 650 bin kişi ile en yüksek erişim (SES 2012) Yüksek eğitimli okurlarda en

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9 10 Nisan il ilçe mahalle/ köy

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9 10 Nisan il ilçe mahalle/ köy ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Saha Tarihi: 9 10 Nisan 2011 35 134 200 il ilçe mahalle/ köy 2366 görüşme öü BEKLENTİLER Benim hayat şartlarım 5 yıl sonra daha iyi olacak Kes. yanlış 2,5 Ne doğru ne Yanlış 16,2 yanlış

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÇALIŞAN VE TEZ YAZMAK YERİNE DERS ALMAK İSTEYENLER İÇİN Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 266 19 44 Fax: 0312 266 20 09 Web: www.rtuk.org.

Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 266 19 44 Fax: 0312 266 20 09 Web: www.rtuk.org. TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI - 2012 MART 2013 KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 266 19 44

Detaylı

Kadınlar kimsenin namusu değildir

Kadınlar kimsenin namusu değildir Kadınlar kimsenin namusu değildir Son dönemlerde medyada namus cinayetlerine sıkça rastlanmaya başlandı. Kadınlarımız vahşice öldürüldü. Bu tür insan hakları ihlallerinin yapıldığı olaylar karşısında sessiz

Detaylı

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011 35 il 134 ilçe 200 mahalle/ köy 2366 görüşme ARAġTIRMANIN KAPSAMI Türkiye nüfus 73,7 milyon 15-30 YaĢ nüfus 17,3 milyon Araştırma saha uygulama Araştırma

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2015 ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 31.03.2014 İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 1. BÖLÜM: ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

#1ReasonWhy: Game Communities and the Invisible Woman

#1ReasonWhy: Game Communities and the Invisible Woman #1ReasonWhy: Game Communities and the Invisible Woman Bridget Blodgett & Anastasia Salter University of Baltimore Sezin Coşkun / MSGSÜ BOST / Seminer Dersi #1ReasonWhy there aren t many women game creators...

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 -

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - (OECD ve Avrupa Birliği işbirliğinde hazırlanan Bir Bakışta Sağlık-Avrupa 2010 adlı yayının özetidir) AĞUSTOS 2011 ANKARA İçindekiler ÖZET 1 BÖLÜM 1- SAĞLIĞIN DURUMU...

Detaylı

Okula Dönüş Alışverişi 2015: Pazarlamacılar Nasıl Başarılı Olabilir?

Okula Dönüş Alışverişi 2015: Pazarlamacılar Nasıl Başarılı Olabilir? Okula Dönüş Alışverişi 2015: Pazarlamacılar Nasıl Başarılı Olabilir? Yazar Jordan Rost Allison Mooney Yayınlanan Temmuz 2015 Yoğun çalışan ebeveynler eğitim yılı biter bitmez çocuklarını okula geri göndermek

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adınız: Soyadınız: Doğum Tarihi: Doğum Yeri: Adres: (Ev) (İş) Telefon:(Ev): (İş) (Cep) E-mail: Eğitim Durumunuz: Mesleğiniz: KİLO

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER Dr. Ümit ATMAN CİHAN Dr. Gönül DİNÇ Yük. Hemş. Safiye ÖZVURMAZ Dr.

Detaylı

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar 1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER Daha önceki derslerimizde anlatıldığı bilimsel araştırmalar soruyla başlamaktadır. Ancak sosyal bilimlerde bu soruların cevaplarını genel geçerli sonuçlar

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

TiMNET İNTERNET MEDYA PAZARLAMA. 2005 İnternet Reklâm Geliri Raporu

TiMNET İNTERNET MEDYA PAZARLAMA. 2005 İnternet Reklâm Geliri Raporu TiMNET İNTERNET MEDYA PAZARLAMA 2005 İnternet Reklâm Geliri Raporu TiMNET İnternet Medya Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. No: 266 Kat 4 Çankaya Apt. 34363 Şişli İ/STANBUL Tel:

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN DEĞİŞKEN BAZINDA İNCELENMESİ

250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN DEĞİŞKEN BAZINDA İNCELENMESİ 250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN DEĞİŞKEN BAZINDA İNCELENMESİ Prof. DR. Necmi GÜRSAKAL I. GİRİŞ Çalışmamızın ilk bölümünde 2002 yılına ilişkin 250 büyük firma verilerini değişken bazında inceleyerek bazı yorumlar

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Q1-Q2-Q3 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU

Q1-Q2-Q3 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU Q1-Q2-Q3 211 KANAL VE SEKTÖR RAPORU KANAL KULLANIMLARI ÖZETİ Bu çalışma, AGB tarafından dakika bazında raporlanan kanalların, 211 Q1-Q2-Q3 dönemine ait performansları ile sektör ve firmaların süre ve tüm

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 27 ÖZET Şubat ayında yıllık enflasyon, tütün ürünleri fiyatlarındaki artışın ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki düşük bazın etkisiyle yükselmiştir: (i) 2 yılı Şubat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

REKLAMLARDAKİ KADIN İMGESİ: ULUSAL TELEVİZYON REKLAMLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME *

REKLAMLARDAKİ KADIN İMGESİ: ULUSAL TELEVİZYON REKLAMLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3 s.479-500. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Dış Ticaret Endeksleri

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL İYİ UYUM TESTİ Rassal değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonunun ve parametresinin bilinmediği, ancak belirli

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı