Önemli Biyolojik Zenginliklerimizden Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice-Doruk) nın Böcek ve Bitki Çeşitliliği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önemli Biyolojik Zenginliklerimizden Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice-Doruk) nın Böcek ve Bitki Çeşitliliği"

Transkript

1 Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): , 2010 ISSN: , Önemli Biyolojik Zenginliklerimizden Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice-Doruk) nın Böcek ve Bitki Çeşitliliği Ziya ŞİMŞEK¹ Nuri ÖNER 1* Yalçın KONDUR 1 Muharrem ŞİMŞEK 2 ¹Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi, Çankırı, TÜRKİYE 2 Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Bitki Koruma Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE * Sorumlu Yazar Geliş Tarihi : e-posta: Kabul Tarihi : Özet Araştırma alanı olarak seçilen Ilgaz Dağı (Yenice-Doruk) ormanları, Avrupa Sibirya floristik bölgesinin Öksin sektöründe yer almaktadır. Bu alanın florasını oluşturan 170 bitki türü ve türaltı seviyesindeki taksonların floristik bölgelere göre dağılımı; Avrupa Sibirya %20.00, İran Turan %4.71, Akdeniz %4.71, Öksin %4.11 ve birden fazla bölgeliler %56.47 dir. Yöredeki endemik tür sayısı 18 olup, endemizm oranı ise %10.59 olarak saptanmıştır. Çalışma alanındaki bitki türlerinin %11,76 sı Leguminosae, %11,18 i Labiatae, %9,41 i Compositae, %7,65 i Rosaceae, %5,29 u Gramineae ve %54,71 i de diğer familyalarına aittir. Aynı alan böcek faunası bakımından değerlendirildiğinde; Lepidoptera takımından türlerin familyalara göre dağılımı ise; %21,13 Noctuidae, %16,90 ı Arctiidae, %14,08 i Geometridae, %14,08 i Notodontidae, %12,68 i Sphingidae, %8,45 i Lasiocampidae, %12,68 i de diğer familyalara (Lemoniidae, Lymantriidae, Tortricidae, Ethemiidae, Pyralidae ve Sesiidae) bağlı olmak üzere toplam 71 türün bulunduğu saptanmıştır. Sözü edilen türlerden, 33 ünün orman zararlısı, diğer 38 inin de orman faunasında yer alan türler olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde, Ilgaz orman ekosisteminde çok sayıda bitki ve böcek türünün birlikte bulunmasına karşın, herhangi bir böcek zararı gözlenmemiştir. Bu durum da, söz konusu alanda biyolojik çeşitliliğin önemini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Ilgaz Dağı, biyolojik çeşitlilik, flora, böcek faunası. Insect and Plant Diversity in an Important Biological Richness, Ilgaz Mountain National Park (Yenice-Doruk) Abstract The research area, Ilgaz Mountain (Yenice-Doruk) forests, is in the Euxine sector of Europeran-Cyberian floristic region. Distribution of 170 plant species and subspecies level taxa that constitue the regional flora is 20.00% for European-Cyberian, 4.71% for Iranian-Turan, 4.71% for Mediterranean, 4.11% for Euxine and 56.47% for multiple regional species. Endemic species number is 18 and the endemism ratio is determined as percent. It is determined that 11.76% of the plant species were Leguminosae, 11.18% were Labiate, 9.41% were Compositae, 7.65% were Rosaceae, 5.29% were Gramineae and 54.71% were other families. With regard to the insect fauna of the region; %21.13 of the species were Noctuidae, 16.90% were Arctiidae, 14.08% were Geometridae, 14.08% were Notodontidae, 12.68% were Sphingidae, 8.45% were Lasiocampidae and 12.68% were other lepidopteran species (Lemoniidae, Lymantriidae, Tortricidae, Ethemiidae, Pyralidae and Sesiidae) of total 71 lepidopteran species. While 38 of the determined species were determined to be in the forest fauna, 33 species were determined as forest pest species. It was determined that there was no insect damage was observed in the research area whereas there were many plant and insect species. This shows the importance of the biological diversity. Keywords: Ilgaz Mountain, biological diversity, flora, insect fauna GİRİŞ Bilindiği üzere biyolojik çeşitliliğin ana kaynaklarının başında ormanlar gelmektedir. Ülkemizde iğne yapraklı ve geniş yapraklı olmak üzere toplam ha orman alanı bulunmaktadır. Bunun hektarı normal, hektarı bozuk orman alanları olup sırasıyla %10.73 ( ha) ve %8.9 u ( ha) Orta Anadolu Bölgemizde yer almaktadır. Çankırı ilinde ise Ülkemiz orman varlığının ancak %1,0 i ( ha) bulunmaktadır. [1]. Sözü edilen ildeki normal orman alanının % 35 i ise ( ha) Ilgaz ormanlarında yer almakta olup yaklaşık %60 ı Sarıçam, Anadolu Karaçamı; %15-20 si Uludağ Göknarı; %10 u Meşe; %10 u ise diğer ağaç türlerinden (Gürgen, Akçaağaç, Titrek Kavak) oluşmaktadır. Ilgaz orman alanının yaklaşık %80 90 ı Anadolu Karaçamı, Sarıçam, Uludağ Göknarı; %10-20 si diğer ağaç türlerinden (Meşe, Kayın, Titrek Kavak) ibarettir 3. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, Çankırı ilinde orman varlığı oldukça sınırlıdır. Günümüzde başta olumsuz toprak yapısı, hastalık ve zararlılar yanında, yarı kurak/kurak iklim karakteri gösteren ilde, ormancılık faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen pek çok sorun bulunmaktadır. 3 Orman Bakanlığı Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü kayıtları

2 170 Z. Şimşek ve ark / Bibad, 3 (1): Bu sorunlara, olabildiğince çözüm getirilmesinin; ileri teknoloji kullanımına ve sürdürülebilir ormancılığın gerçekleştirilmesine bağlı olduğu kanısındayız. Okyanuslar, küresel ısınma nedeniyle günümüzde büyük ölçüde işlevini kaybetmiştir. Temiz kaynaklar olarak elimizde sadece ormanlar kalmıştır. Karbondioksiti; denizdeki planktonlar ile ormanlar bağladığından, kıt olan orman kaynaklarımızın yeterince korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Son yıllarda, doğal afetlerin biyolojik çeşitlilik üzerine etkileri konusunda yoğun bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Buna göre uzmanlar, küresel ısınmanın etkisiyle, önümüzdeki yıllarda doğal düzensizliklerin daha sıklıkla ve şiddette artacağını belirtmektedirler. Nitekim gerek uygulamalı ve gerekse teorik çalışmalar; en ağır kayıpların biyolojik çeşitlilikle ilgili olacağını göstermektedir. Bilindiği üzere Küresel Isınma; sera gazlarının atmosferde birikmesiyle yeryüzü ve yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarında sıcaklığın artmasıdır. Küresel İklim Değişimi ise küresel ısınmaya bağlı olarak, diğer iklim elemanlarının değişmesidir. Küresel ısınma (global warming) özellikle son 10 yıl içerisinde bütün dünyanın tartışmaya başladığı ve çözümler üretmek amacıyla uluslararası toplantıların düzenlendiği önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Küresel ısınmaya neden olan karbondioksit ve diğer sera gazlarının, dünya atmosferinin kimyasal bileşimini yıl öncesine göre fark edilir oranda değişikliğe uğrattığı bilinmektedir. Halen azot ve oksijen, atmosferin ana gazları olmasına rağmen karbondioksit, metan; normalde atmosferde bulunmayan sentetik kimyasallarda (kloroflorokarbonlar (CFC)) oransal olarak son yıllarda önemli artışlar olduğu gözlenmektedir. Günümüzde bile küresel sıcaklık, 100 yıl öncesine göre 0,5 C artmıştır [2]. Bugün yoğun bir şekilde tartışılan ve bilim adamlarını düşündüren konu; dünyanın sıcaklığında meydana gelecek 1 2 C lik ısınmanın tarım, ormancılık üzerine yapacağı olumsuz etkiler ile, biyolojik çeşitlilikdeki beklenilen değişikliklerdir. Bu değişim sürecinin hızı ve süresi konusunda bilim adamları tarafından görüş birliğine varılmış bir kriter de bulunmamaktadır [3]. İnsanlığın yerleşik düzene geçişinden sonra dünya iklimleri her ne kadar değişmiyor gibi görünse de, geçmişten günümüze dek elde edilen bulgular böyle olmadığını göstermektedir. Dünyanın iklimi doğal nedenlerle değişeceği gibi, günümüz antropojenik etkiler de buna büyük ölçüde hızlandırmaktadır. Küresel iklimde meydana gelecek değişimler muhtemelen böcekler de dahil, pek çok canlının davranışını ve yaşam tarzını etkileyebilecektir. Sıcaklık ve nem değerlerinde meydana gelebilecek artış, pek çok böcek türünün yer değiştirme hızını ve üreme gücünü etkileyebileceği gibi bu olaylar ekosistemdeki dengeyi değiştirebilecektir. İklimde meydana gelmesi beklenilen değişimler, aynı zamanda canlıların yaşadığı çevresel karakterleri de değiştirebilecek ve sonuç olarak ekolojik ortamda yaşayan bitki ve böcek toplumlarının davranışları da dolaylı olarak bu süreçten etkilenecektir. Çankırı orman alanlarındayapılan gözlemlerde bu durumu destekler niteliktedir. Küresel iklim değişimiyle birlikte sert ve devamlı esecek rüzgârlar, suyun topraktan daha hızlı bir şekilde buharlaşmasına yol açacak, bu da bazı bölgelerin eskisinden daha kurak olmalarına neden olabilecektir. Ülkemiz ormanları Akdeniz kuşağında yer aldığından dolayı, küresel iklim değişikliğinin etkileri bakımından risk grubu ülkeler arasındadır. Bu nedenle küresel iklim değişimi sonucunda özellikle yağışın azalması, su kaynaklarının zayıflaması, hava sıcaklığının yükselmesi, orman yangınlarının artması, kuraklık ve çölleşme ile hastalık ve böcek salgınlarına bağlı ekolojik bozulmalar Ülkemizde de görülebilecektir. Ağaçlarda stres faktörlerinin başında kuraklık, diğer bir ifade ile su açığı gelmektedir. İç Anadolu Bölgesinde son beş yılda yapılan çalışmalarda incelenen alanların niteliklerine göre tüm ağaç kurumalarının %43 ünün ağaçlandırma sahalarında, %39 unun park ve bahçelerde, %15 inin doğal ormanlarda %3 ünün ise fidanlıklarda olduğu saptanmıştır. Alanların, nitelikleri gözetilmeksizin, tümü dikkate alındığında; ağaç kurumalarının %37 sinin kuraklıktan, %15 inin dondan, %15 inin topraktaki olumsuz koşullardan,%24 ünün tekniğine uygun olmayan ağaçlandırma uygulamalarından, %9 unun hastalık ve zararlılardan kaynaklandığı belirlenmiştir [4]. Küresel iklim değişikliği; günümüzde biyolojik çeşitliliği tehdit eden olumsuz faktörlerin başında gelmektedir. Biyolojik çeşitlilik, ya da kısaca biyoçeşitlilik ; bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Yeryüzünde yaşayan her canlı türü, yalnız onları kullanan insanoğlu için değil, birbirleri için de birer biyolojik kaynak tır. Biyoçeşitliliğin kaynağı da ormanlarımızdır. Ekosistem (bir alanda yaşayan canlı topluluğunun birbiri ve çevreleriyle olan ilişkileri); proseslerini gerçekleştirebilmesi ve kendisinden beklenilen hizmetleri sürdürebilmesi için biyoçeşitlilik esastır [5]. İklim değişikliği, geçerli bir tehdit olmadan önce; biyolojik çeşitlilik için, gerek ulusal ve gerekse uluslararası tehdit olarak, başta arazi kullanımı olmak üzere, insan kaynaklı risk faktörleri gelmekteydi. Biyolojik çeşitlilikte, son 100 yıl içerisinde tarihinde görülmemiş kayıplar olduğundan, iklim değişikliği; günümüzde ekosistemin sürdürebilirliğini riske eden ek stres kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Bazı araştırıcılar; biyolojik çeşitliliği tehdit bakımından, iklimdeki değişikliğin, arazi kullanımına oranla daha büyük tehdit oluşturduğunu ortaya koymuşlardır [6, 7]. Habitat (yaşam alanları) ihtiyaçları, rekabet yetenekleri ve fizyolojik tolerans bakımından canlılar ele alındığında; türler, çevresel değişimlere karşı tepki veririler. Bazı alanlarda (serin alanların ılıman hale gelmesi) tür çeşitliliğinde artışlar olmakla birlikte [8], biyolojik

3 Z. Şimşek ve ark / Bibad, 3 (1): çeşitlilikte ani düşüşler beklenmektedir. İklim değişimi ile arazi kullanımının kümülatif etkisini değerlendirmesi ise oldukça güçtür. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, küresel iklim değişikliği, tarım ve ormanlığımız ile insanlık için önemli tehditlerden birisidir. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak, orman ekosisteminde bulunan canlıların popülasyon dinamikleri sürekli değişebileceğinden, günümüzde zararlı durumda bulunmayan bazı böcek türlerinin de zamanla salgın yapabileceği gerçeği unutulmamalıdır. Ülkemizin önemli milli parklarından olan Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice ve Doruk) nın böcek ve bitki çeşitliliği saptanarak; konunun literatür ve mevcut bilgiler ışığında değerlendirilmesi amacıyla bu çalışma ele alınmıştır. MATERYAL VE METOT Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice ve Doruk) nda yürütülen çalışmanın ana materyalini; dağın güney aklanının alt kesiminde (1300 m) Yenice orman alanı ile üst kesimde (1900 m) Doruk orman alanında bitki florası ile böcek faunası, feromon tuzaklar, 160 Wattlık cıva buharlı Pensilvanya tipi ışık tuzağı [9] ile yapışkan tuzaklar oluşturmuş; streoskopik mikroskop, buz kabı, altimetre ise diğer materyal olarak yer almıştır. Çalışma süresince ışık tuzakları yapışkan tuzaklar ile feromon tuzaklar genellikle haftada iki kez kontrol edilerek yakalanan böcekler laboratuara taşınmış ve teşhise hazır hale getirilmiştir. Toplanan böcek örnekleri, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsünde teşhis ettirilmiştir. Çalışmalar, Mayıs Ekim ayı arasında ve örnekler haftada ikişer kez alınarak yürütülmüştür. Çalışma alanında bitki florası ise periyodik olarak araziye çıkılarak bitkilerin değişik fenolojik dönemlerinde örnekler alınmıştır. Alınan her örneğe tarih, örnek alan numarası, örnek numarası verilerek daha sonra teşhisi yapılmak üzere toplanmıştır. Toplanan örnekler bitkinin teşhisine yardımcı olacak şekilde, bitkinin türüne göre yumru, soğan, rizom, kök, gövde, yapraklar, çiçekler ve varsa meyvelerinin alınmasına özen gösterilmiştir. Toplanan örnekler özen ile kurutularak teşhisleri yapılmak üzere saklanmıştır. Örneklerin teşhisleri; İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Herbaryumlarında yapılmış ve örnek alanlardaki türler doğru olarak ortaya çıkarılmıştır [10-19]. BULGULAR VE TARTIŞMA Yapılan çalışma sonucunda; Yenice (Ilgaz Dağı Milli Parkı) de Arctiidae (12); Ethemiidae (1); Geometridae (10); Lasiocampidae (6); Lemoniidae (2); Lymantriidae (2) ; Noctuidae (15); Notodontidae (10); Pyralidae (1); Sesiidae (1); Sphingidae (9); Tortricidae (2) familyasına bağlı toplam 71 türün bulunduğu; bunlardan 33 türün orman zararlısı olduğu, diğer 38 inin de orman faunasında yer aldığı saptanmıştır. Orman zararlısı lepidopter türlerinin Arctia caja L, Eilema sp., Epatalmis casearea Goeze (=Arctinia casearea), Epicallia villica L. (=Arctia villica), Lithosia quadra L. (Arctiidae); Biston betularia L., Semiothisa clathrata L. ( Geometridae); Dendrolimus pini L., Lasiocampa quercus L., Malacosoma neustrium L., Phyllodesma termulifolia Hüb., (=Epignoptera tremulfolia) (Lasiocampidae);Euproctis chrysorrhoea L., Leucoma salicis L. (=Stilpnotia salicis) (Lymantriidae); Acronycta psi L., Acronycta megacephala D&S, Catocala fraxini L., Earias chlorana L. (Noctuidae);Furcula bifida Brahm, (=Cerura bifida), Cerura vinula L., Eligmodonta ziczac L. (=Notodonta ziczac), Eligmodonta phoebe L., Phalera bucephala L., Pheosia tremula Clerk, Pygaera curtula L., (=Clostera curtula), Pygaera pigra Hfn. (Clostera pigra), Pterostoma palpinua L., Spatalia argentina Schiff. (Notodontidae); Parantherene tabaniformis (Rott.) (Sesiidae); Hyloicus pinastri L. (=Sphinx pinastri), Laothoe populi L. (Amorpha populi), Mimas tiliae L., Smerintus ocellatus L. (Sphingidae); Tortrix viridana L. (Tortricidae) nın olduğu saptanmıştır. Faunistik açıdan bulunan 37 türün ise Chelis maculosa (Grening), Diaphora mendica L., Diacrisia sannio L., Eucharia casta Esp., Panaxia dominula L., Phragmatobia fuliginosa L., Phrogmatobia placida Frivaldsky (Arctiidae); Ethmia bipunctella F. (Ethmiidae); Acidaira decorata L., Aplocera plagiata L., Cidaria fulvata Forster, Elicrinia cardiaria Hbn., Lomaspilis marginata L. (=Abraxas marginata ), Opisthograpis leuteolata L., Rhodostrophia tabidoria Zeller, Rhodostrophia vibicaria Cl. (Geometridae); Malacosoma castrensis L., Odonestis pruni L. (Lasiocampidae) : Leucania conigera Schiff., Lemonia balcanica H.-S. (Lemoniidae); Aletia l- album L., Autographa gamma L., Catocala elocata Esper., Copiphana olivina H.-S., Emmelia trabealis Scop., Noctua orbona Hufn., Noctua pronuba L., Phlogophora meticulosa L., Noctua haywardi Tams., Triphaena fimbria L., Triphaena janthiana Schiff. (Notodontidae); Crambus pinellus L. (Pyralidae); Deilephila suellus Stgr., Agrius convolvuli L., Hyles euphorbiae L., Hyles hippophaes Esp. (Sphingidae); Hedya nubiferana Hw. (Tortricidae) olduğu anlaşılmıştır [20]. Doruk (Ilgaz Dağı Milli Parkı) da Arctiidae (9); Geometridae (2) ; Lasiocampidae (3); Lymantriidae (1); Noctuidae (15); Notodontidae (3); Pyralidae (1); Sesiidae (1); Sphingidae (11); Tortricidae (1) familyasına bağlı toplam 47 türün bulunduğu; bunlardan 21 türün orman zararlısı olduğu, 26 sının da aynı alanda yer aldığı belirlenmiştir. Orman zararlısı lepidopterlerin Arctia caja L., Eilema sp., Epatalmis casearea Goeze. (=Arctinia caesarea), Epicallia villica L. (= Arctia villica ), Lithosia quadra L. (Arctiidae) ; Selenia lunaria Schiff.

4 172 Z. Şimşek ve ark / Bibad, 3 (1): , Semiothisa clathrata L. (Geometridae); Dendrolimus pini L., Lasiocampa quercus L., Malacosoma neustrium L. ( Lasiocampidae ) ; Leucoma salicis L. (=Stilpnotia salicis) (Lymantriidae ) ; Catocala fraxini L. (Noctuidae) ; Cerura vinula L., Pheosia tremula Clerk, Pygaera pigra Hfn. (=Clostera pigra ) (Notodontidae) ; Parantherene tabaniformis (Rott.) (Sesiidae); Hyloicus pinastri L.(= Sphing pinastri), Laothoe populi L. (Amorpha populi), Marumba quercus [D-S.] (Sphingidae); Tortrix viridana L. ( Tortricidae ) türleri olduğu saptanmıştır. Faunistik açıdan bulunan 26 türün; Chelis maculosa Grening, Eucharia casta Esp., Phragmatobia fuliginosa L., Phragmatobia placida Frivaldsky. (Arctiidae); Aletia l- album L., Aletia conigera [D-S.], Autographa gamma L., Catocala elocata Esp., Noctua orbona Hufn., Noctua pronuba L., Phlogophora sciata Hüb., Phlogophora meticulosa L., Rhodocleptria peltigera [D-S.], Triphaena fimbria L., Triphaena janthiana L., Triphaena pronuba L., Triphaena orbona Hufn. (Noctuidae); Cerura vinula L. (Notodontidae); Crambus pinellus L. (Pyralidae); Acherontia atropos L., Deilephila suellus Stgr., Agrius convolvuli L., Hyles euphorbiae L., Hyles nicaea Prunner, Hyles livornica Esp., Macroglossum stellatarum L. (Sphingidae) olduğu belirlenmiştir [20]. Ilgaz Dağı Milli Parkı nda saptanan 35 orman zararlısı türden Yenice de 15 tür (Eilema sp., Epicallia villica, Lithosia quadra (Arctiidae) ; Biston betularia (Geometridae); Dendrolimus pini, Malacosoma neustrium (Lasiocampidae); Euproctis chrysorrhoea (Lymantriidae); Furcula bifida,eligmodonta ziczac, Phoesia tremula, Pygaera curtula (Notodontidae); Parantherene tabaniformis (Sesiidae); Smerinthus ocellatus, Hyloicus pinastri, Laothoe populi (Sphingidae) ün;doruk da 4 tür (Eilema sp., Lithosia quadra Dendrolimus pini, Hyloicus pinastri) ün ana zararlı durumunda bulunduğu saptanmıştır [20]. Şimşek ve Öner [21]; Uludağ göknarı nın hakim tür olduğu m yükseltilerde, genellikle kuzey ve kuzeybatı bakılarda, % kapalılıklarda, % eğimlerde, yaş ve cm göğüs çapına sahip meşcerelerde 7 kabukböceği türü (Cryphalus piceae (Ratz.), Ips acuminatus (Gyll.), Orthotomicus erosus (Woll.), Pityogenes quadridens (Hartig), Ips (Pityokteines) curvidens (Germ.), Trypodendron lineatus (Oliver) (Scolytidae) ; Pissodes piceae (Illig.) (Curculionidae) nün bulunduğu saptanmış olup, bunlar içerisinde en yaygın ve zararlı türlerin ise önem sırasına göre C. piceae, I. curvidens, Pissodes piceae olduğu belirlenmiştir. Kabukböceklerinin saf göknar meşcerelerinde yoğunlaştığı, karışıma sarıçam ın katıldığı alanlarda da göknarı tercih ettiği, saf sarıçam meşcerelerinde ise bulunmadığını bildirmektedir. Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice ve Doruk) nda; Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. (Hypolepidaceae), Abies nordmanniana (Steven) Spach subsp. bornmuelleriana (Mattf.) Coode & Cullen., Pinus sylvestris L., P. nigra Arnold.subsp. nigra var. caramanica (Loudon) Rehder. (Pinaceae), Juniperus communis L. var. saxatilis Pall., J. oxycedrus L. subsp. oxycedrus (Cupressaceae), Helleborus orientalis Lam., Actaea spicata L., Ranunculus constantinopolitanus (DC) d Urv., R. damascenus Boiss & Gaill. (Ranunculaceae), Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Cruciferae), Viola parvula Tineo., V. kitaibeliana Roem & Schult. (Violaceae), Polygala anatolica Boiss & Heldr. (Polygalaceae), Vaccaria pyramidata Medik. subsp. pyramidata, Silene dichotoma Ehrh. subsp. dichotoma (Caryophyllaceae), Rumex crispus L. (Polygonaceae), Hypericum calycinum L., H. montanum L. (Guttiferae), Linum tenuifolium L. (Linaceae), Geranium rotundifolium L., G. tuberosum L. subsp. tuberosum (Geraniaceae), Acer platanoides L., A. hyrcanum Fisch & C.A.Mey subsp. hyrcanum (Aceraceae), Paliurus spina-christi Miller. (Rhamnaceae), Rhus coriaria L. (Anacardiaceae), Chamecytisus pygmaeus (Willd.) Rothm., Galega officinalis L., Colutea cilicica Boiss & Ball.., Astragalus angustiflorus C. Koch., A. micropterus Fischer., A. macrocephalus Willd. subsp. macrocephalus, A. karamasicus Boiss & Ball., A. nitens Boiss & Heldr., A. vulnerariae D.C., Vicia villosa Roth. subsp. erocarpa (Hausskn.) P.W. Ball., Trifolium pratense L. var. pratense, T. medium L. var. medium, T. arvense L. var. arvense, Melilotus officinalis (L.) Desr., M. alba Desr., Medicago sativa L. subsp. sativa, Dorycnium graecum (L.) Ser., D. pentaphyllum Scop., Coronilla emerus L., C. varia L. subsp. varia (Leguminosae), Rubus canescens DC. var. canescens, Potentilla recta L., P. reptans L., Fragaria vesca L., Geum urbanum L., Sanguisorba minor Scop. subsp. minor, Alchemilla persica Rothm., Rosa canina L., Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna, Sorbus aucuparia L., S. umbellata (Desf.) Fritsch in Kerner var. umbellata, S. torminalis (L.) Crantz. var. torminalis, Pyrus elaeagnifolia Decne. subsp. elaeagnifolia (Rosaceae), Lhytrum salicaria L. (Lhytracaceae), Epilobium angustifolium L. (Onagraceae), Sedum acre L., S. sempervivoides Bieb., S. hispanicum L. var. hispanicum, S. pallidum Bieb. var. pallidum (Crassulaceae), Sanicula europaea L., Oenanthe pimpinelloides L., Conium maculatum L. (Umbelliferae), Valeriana alliarifolia Adams in Weber & Mohr., V. tuberosa L. (Valerianaceae), Inula oculus-christi L., Helichyrsum stoechas (L.) Moench., H. arenarium (L.) Moench., Bellis perennis L., Doronicum orientale Hoffm., Anthemis tinctoria L. var. tinctoria, A. wiedemanniana Fisch & Mey., Achillea biebersteinii Afan., Tanacetum parthenium (L.) Schultz., Cirsium vulgare ( Savi) Ten., C. hypoleucum D.C., C. alatum (Gmelin) Bobrov subsp. alatum, C. arvense (L.) Scop. subsp. arvense, Centaurea drabifolia (Sm.) Boiss. subsp. drabifolia, Tragopogon dubius Scop., Taraxacum serotinum (Waldst & Kit) Poiret. (Compositae), Campanula lyrata Lam. subsp. lyrata, C. rapunculoides L. subsp. rapunculoides, C. olympica Boiss., C. rapunculus L. var.

5 Z. Şimşek ve ark / Bibad, 3 (1): rapunculus, Asyneuma lobelioides (Willd) Hand-Mazz. (Campanulaceae), Primula vulgaris L. subsp. vulgaris, Anagallis arvensis L. var. arvensis. (Primulaceae), Jasminum fruticans L. (Oleaceae), Convolvulus arvensis L., C. galaticus Rotsan ex Choisy. (Convolvulaceae), Myosotis lithospermifolia (Willd) Hornem., Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb., Echium italicum L., Onosma armeniacum Klokov., O. bracteosum Hausskn & Bornm., O. isauricum Boiss & Heldr., O. tauricum Palas ex Willd. var. tauricum (Boraginaceae), Linaria corifolia Desf., Digitalis ferruginea L. subsp. ferruginea, D. lamarckii Ivan., D. lanata Ehrh., Veronica hederifolia L., V. chamaedrys L., V. multifida L. (Scrophulariaceae), Orobanche nana Noe ex. G.Beck., O. anatolica Boiss & Reuter. (Orobanchaceae), Ajuga reptans L., A. salicifolia (L.) Schreber., Teucrium orientale L. var. orientale, Phlomis armeniaca Willd., Lamium amplexicaule L., L. purpureum L. var. purpureum, Wiedemannia orientalis Fisch & Mey., Stachys cretica L., S. thirkei C.Koch., Melissa officinalis L. subsp. officinalis, Nepeta racemosa Lam., Prunella vulgaris L., P. orientalis Bornm., Thymus longicaulis C. Presl. subsp. longicaulis var. longicaulis, Mentha spicata L. subsp. spicata, Salvia viridis L., S. hypargeia Fisch & Mey., S. virgata Jacq. (Labiatae), Acantholimon acerosum (Willd.) Boiss. var. acerosum (Plumbaginaceae), Plantago lagopus L. (Plantaginaceae), Daphne pontica L., D. glomerata Lam. (Thymelaeaceae), Hippophae rhamnoides L. (Elaeagnaceae), Euphorbia stricta L., E. coniosperma Boiss & Buhse., E. falcata L. subsp. falcata var. falcata, E. macroclada Boiss., E. amygdaloides L. var. amygdaloides (Euphorbiaceae), Ulmus glabra Hudson. (Ulmaceae), Quercus macranthera Fisch & Mey. subsp. syspirensis (C.Koch) Menitsky, Q. petraea (Mattuschka) Liebl. subsp. petraea, Q. pubescens Willd. (Fagaceae), Carpinus betulus L., Ostrya carpinifolia Scop., Corylus avellana L. var. avellana (Corylaceae), Salix triandra L. subsp. triandra, S. alba L., S. caprea L., S. amplexicaulis Bory & Chaub., Populus tremula L. (Salicaceae), Galium odoratum (L.) Scop., G. verum L. subsp. verum, Rubia tinctorum L. (Rubiaceae), Ornithogalum sphaerocarpum Kerner., Muscari tenuiflorum Tausch., M. neglectum Guss., Colchicum autumnale L. (Liliaceae), Crocus fleischeri Gay. (İridaceae), Orchis anatolica Boiss. (Orchidaceae), Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv., Hordeum bulbosum L., Bromus erectus Hudson., Holcus lanatus L., Polypogon monspeliensis (L.) Desf., Dactylis glomerata L. subsp. glomerata, Briza media L., B. maxima L., Setaria viridis (L.) P.Beauv. (Gramineae) florayı oluşturmaktadır [22]. Sonuç olarak Ilgaz Dağı çalışma alanında Lepidoptera takımına bağlı 71 tür bulunup bunlardan 33 ünün orman alanında zarar yapabilecek türler olduğu; Coleoptera takımına bağlı 7 adet türden 3 ünün ana zararlı durumunda olduğu ve buna göre söz konusu dağda toplam 78 adet böcek türünün bulunduğu saptanmıştır. Bu durum, Ilgaz Dağı nın böcek populasyonu bakımından da ne kadar önemli olduğunu ve bitki böcek çeşitliliği arasında sıkı bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Elde edilen veriler birlikte değerlendirildiğinde Ilgaz Dağı Milli Parkı nda saptanan 35 orman zararlısı türden Yenice de 15 tür ( Eilema sp., Epicallia villica, Lithosia quadra (Arctiidae) ;Biston betularia (Geometridae); Dendrolimus pini, Malacosoma neustrium (Lasiocampida); Euproctis chrysorrhoea (Lymantriidae); Furcula bifida, Eligmodonta ziczac, Pheosia tremula, Pygaera curtula (Notodontidae); Parantherene tabaniformis (Sesiidae); Smerinthus ocellatus, Hyloicus pinastri, Laothoe populi (Sphingidae) ün; Doruk da 4 tür (Eilema sp., Lithosia quadra (Arctiidae), Dendrolimus pini (Lasiocampida); Hyloicus pinastri (Sphingidae) ün ana zararlı durumunda bulunmasına karşın biyolojik dengenin varlığı nedeniyle zararlı duruma geçemediği belirlenmiştir. Özellikle ibreli ağaç türleri (Uludağ Göknarı, Sarıçam, Anadolu Karaçamı) nin hakim olduğu monokültür orman alanında yapılacak yanlış bir müdahalenin veya uygun iklim koşullarının önemli salgınlara neden olabileceği anlaşıldığından söz konusu türleri izlemenin gerekli olduğu kanısına varılmıştır. Sonuç olarak belirtmek gerekirse; araştırma alanı, Avrupa Sibirya floristik bölgesinin Öksin sektöründe yer almaktadır. Bu alanın florasını oluşturan 170 bitki türü ve türaltı seviyesindeki taksonların floristik bölgelere göre dağılımı; Avrupa Sibirya %20.00, İran Turan %4.71, Akdeniz %4.71, Öksin % 4.11 ve birden fazla bölgeliler % dir. Yöredeki endemik tür sayısı 18 olup, endemizm oranı ise %10.59 olarak saptanmıştır. Çalışma alanındaki bitki türlerinin %11,76 sı Leguminosae, %11,18 i Labiatae, %9,41 i Compositae, %7,65 i Rosaceae, %5,29 u Gramineae ve %54,71 i de diğer familyalarına aittir. Aynı alan böcek faunası bakımından değerlendirildiğinde; Lepidoptera takımından türlerin familyalara göre dağılımı ise; %21,13 Noctuidae, %16,90 ı Arctiidae, %14,08 i Geometridae, %14,08 i Notodontidae, %12,68 i Sphingidae, %8,45 i Lasiocampidae, %12,68 i de diğer familyalara (Lemoniidae, Lymantriidae, Tortricidae, Ethemiidae, Pyralidae ve Sesiidae) bağlı olmak üzere toplam 71 türün bulunduğu saptanmıştır. Sözü edilen türlerden, 35 ünün orman zararlısı, diğer 38 inin de orman faunasında yer alan türler olduğu anlaşılmıştır. Buna göre; Ilgaz orman ekosisteminde çok sayıda bitki ve böcek türü birlikte bulunmasına karşın, bir tür hariç (C.piceae), herhangi bir böcek zararı gözlenmemiştir. Yukarıda bahsedildiği üzere, Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice ve Doruk) nda 170 bitki ve 71 böcek türünün bulunması, bitki ve böcek türü zenginliğini yansıtmaktadır. Ancak, bu çalışma konuları dışında yapılacak biyolojik zenginliklere yönelik çalışmaların, konunun önemini daha da arttıracağı kanısındayız. Örneğin, saptanan böcek faunası üzerinde beslenmesi beklenen çok sayıda kuş türünün bulunduğu tahmin

6 174 Z. Şimşek ve ark / Bibad, 3 (1): edilmektedir. Söz konusu çalışmalar sırasında, özellikle yaşlı, kurumuş ve/veya kurumaya yüz tutmuş ağaçların gövdelerinde bulunan sekonder böcek larvalarının bazı kuş türlerince gagalanmak suretiyle yerlerinden çıkarılmış olmaları ve ağaçlarda yuvalarına rastlanılmış olması bu kanımızı güçlendirmektedir. Çalışma alanı Milli Park olması nedeniyle bahsedilen ağaçlar bölmelerden çıkarılmamakla birlikte, diğer orman alanlarında yapılacak uygulamalarda da bu konunun dikkate alınmasında yarar görülmektedir. Gerek ülkemizde ve gerekse diğer ülkelerde orman alanlarında yapılan zararlılarla savaş ile silvikültürel çalışmalarda uzmanların ilk kez dikkatini çeken husus; kurumuş ağaçların bölmelerden çıkarılması yönündedir. Çalışma alanının Milli Park olması nedeniyle, kurumuş ağaçlar bölmelerden çıkarılmamaktadır. Ancak diğer orman alanlarında yapılacak uygulamalarda biyolojik çeşitlilik bakımından konunun değerlendirilmesinde yarar görülmektedir. Flora ve faunanın incelendiği bu çalışma sonuçları birlikte değerlendirildiğinde; bundan sonra yapılacak çalışmaların değişik disiplinleri de içerecek şekilde ve orman alanının bir bütün olarak ele alınmasının yararlı ve zorunlu olduğu kanısına varılmaktadır. KAYNAKLAR [1] Konukçu, M Ormancılığımız, Turkish Forestry, DPT, 146s., Ankara. [2] Jones PD, Wingley TML., Global Warming Trends. Sci. Ani., 263 (2):84. [3] Akbulut S, Küresel Isınmanın Böcek Popülasyonları Üzerine Muhtemel Etkileri. Ekoloji Çevre Dergisi, 9(36): [4] Semerci A, Çelik O, Şanlı B, Şahin Ö, Eczacıbaşı B, Argun N., İç Anadolu Bölgesinde Son Beş Yılda İncelenen Bazı Ağaç Kurumalarının Nedenlerinin İrdelenmesi ve Çözüm Önerileri. Türkiye de Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Cilt (1): 42 53, 7 10 Kasım 2006, Ürgüp-Nevşehir. [5] Parmesan C, Yohe G., A Globally Coherent Fingerprint of Climate Change Impacts Across Natural Systems. Nature, 421: [6] Sala OE, Chapin FS-III, Armesto JJ., Global Biodiversity Scenarios For The Year Science, 287: [7] Thomas CD, Cameron A, Green RE., Extinction Risk From Climate Change. Nature, 416: [8] Curie DJ., Projected Effects of Climate Change on Patterns of Vertebrate and Tree Species Richness in the Conerminous United States. Ecosystems, 4: [9] Gül S, Böcek Kollleksiyonlarının Hazırlanması ve Muhafazaları, T.C. Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müd. Yayınları, Mesleki Kitaplar Serisi, 67 s. [10. Davis PH., Flora of Turkey and The East Aeagean Islands, Vol I-X, Edinburg. [11] Yaltırık F, Efe A., Otsu Bitkiler Sistematiği, İ.Ü. Yayın No: 3568, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No: 3, Dilek Matbaası, İstanbul. [12] Yaltırık F., 1984(a). Türkiye Meşeleri Teşhis Klavuzu, Yenilik Basımevi, İstanbul. [13] Yaltırık F., 1984(b). Bazı Yapraklı Ağaç ve Çalıların Kışın Tanınması, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 3200, O.F. Yayın No: 360, İstanbul [14] Eliçin G., Türkiye Doğal Ardıç (Juniperus L.) Taksonlarının Yayılışları ve Önemli Morfolojik ve Anatomik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, İ.Ü. Yayın No: 2327, O.F. Yayın No: 232, İstanbul. [15] Baytop T., Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 578, Ankara. [16] Baytop A., İngilizce - Türkçe Botanik Kılavuzu, Üniversite Yayın No: 4058, Eczacılık Fakültesi Yayın No: 70, İstanbul. [17] Erik S, Akaydın G, Göktaş A., Başkentin Doğal Bitkileri, Ankara Valiliği Çevre Koruma Vakfı Başkanlığı, Ankara. [18] Acartürk R., Şifalı Bitkiler Flora ve Sağlığımız, O.G.M. Mensupları Yardımlaşma Vakfı, Yayın No: 1, Ankara. [19] Thommen E., Taschenatlas Der Schweizer Flora, Bırkhauser Verlag Basel und Stuttgart. [20] Şimşek Z., Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice ve Doruk) nda Bulunan Lepidoptera Türleri ve Popülasyon Dalgalanması. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 3: [21] Şimşek Z, Öner N., Ilgaz (Derbent ve Doruk) da Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf.) Meşcerelerinin Silvikültürel Özellikleri ile Saptanan Kabukböcekleri ve Mücadele Yöntemleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, 2: [22] Öner N, Abay G., Contributions to the Flora of Yenice Forests (Ilgaz/Çankırı). Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 5:

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI ORMAN FAKÜLTESİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI ORMAN FAKÜLTESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI ORMAN FAKÜLTESİ KENBAĞI ORMAN FİDANLIĞI (ÇANKIRI )'NDA BULUNAN LEPİDOPTERA TÜRLERİNİN TESPİTİ İLE KAVAK YALANCIARISI [Paranthrene tabaniformis (Rott.)]'NIN MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Detaylı

Orman ve Av Dergisi 3, 7 15, (2003) ILGAZ DAĞININ GÜNEY AKLANINDAKİ BAZI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Orman ve Av Dergisi 3, 7 15, (2003) ILGAZ DAĞININ GÜNEY AKLANINDAKİ BAZI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR ILGAZ DAĞININ GÜNEY AKLANINDAKİ BAZI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Dr. Nuri ÖNER Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Silvikültür

Detaylı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı BÖLÜM 3 Artvin de Orman Varlığı Özgür EMİNAĞAOĞLU Orman, oldukça geniş bir alanda kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaçcık, çalı ve otsu bitkiler, yosun,

Detaylı

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Cumhuriyet University Faculty of Science ISSN: 1300-1949 Science Journal (CSJ), Vol.34, No.1 (2013) Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Behlül GÜLER* 1, Handan ÇINAR 2, Ömer VAROL 3

Detaylı

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Erol ATAY * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya, Hatay, TÜRKİYE * Corresponding author: eatay@mku.edu.tr

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ Seval Aknil MERALER YIL: 2010 Sayfa: 56 Bu çalışmada, Mahlep (Prunus mahaleb L.) bitkisinin yaprak, çiçek, meyve, meyve

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ölçme Bilgisi Ve Kadastro Ayhan ATEŞOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. Zonguldak Karaelmas Üniver. Orman fakültesi Orman müh. Böl. Y. Lisans Tez Konusu

Detaylı

Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR

Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR BAÜ Fen Bil. Enst. Derg. (2002).4.1 Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR Berna SANÖN, Fazıl ÖZEN Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böliimii 10100 Balıkesir, TÜRKİYE ÖZET

Detaylı

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Cilt: 10 Sayý: 40 (2001), 12-16 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Prof. Dr. Oya ZEREN Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15-17 Mayıs 2002 Cilt No : II Sayfa No:790-794 ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri BÖLÜM 6 Artvin in Ballı Bitkileri Özgür EMİNAĞAOĞLU, Hayal AKYILDIRIM BEĞEN, Güven AKSU Ballı bitkiler, balarısının bal üretmek için ziyaret ettiği çiçekli bitkilerdir. Arılar çiçeklerden polen taneleri

Detaylı

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YENİ YAYILIŞ ALANLARI

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YENİ YAYILIŞ ALANLARI Mayıs 2010 Cilt:18 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 623-630 AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YENİ YAYILIŞ ALANLARI Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1 NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY Birol Mutlu 1 Abstract: In this paper 28 species are reported as new records from A2, A3, B3, B4, B5, B6, B8, C3, C4, C5, C9 and C10 squares

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 Geophytes of Sof Mountain (Gaziantep/Turkey) Ergün ÖZUSLU *1, Elman ĐSKENDER

Detaylı

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 5A0011 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7358

Detaylı

Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet

Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet PEYZAJ MATRİS, YAMA VE KORİDORLARININ VEJETASYON FORMASYONLARINDAKİ FARKLILIKLARA DAYANARAK BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KAZDAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet Bu çalışma kapsamında

Detaylı

ağaç arbor belli bitkilerin yetiştirildiği alan - etum

ağaç arbor belli bitkilerin yetiştirildiği alan - etum Arboretum Arboretum terimi Latince "ağaç" anlamına gelen arbor sözcüğü ile "belli bitkilerin yetiştirildiği alan" anlamındaki - etum son ekinin birleşmesinden oluşur. Bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla

Detaylı

TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : (109-115) TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Cengiz Acar KTÜ Orman Fakültesi, Peyzaj

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: , Sayfa:1-14

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: , Sayfa:1-14 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, : 1, Yıl: 2003, ISSN: 1302-7085, Sayfa:1-14 ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ULUDAĞ GÖKNAR ALANINDA BULUNAN KÜÇÜK GÖKNAR KABUKBÖCEĞİ [Cryphalus piceae

Detaylı

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Sayı 3, 48-65, 2015 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 48-65, 2015 Isparta Kasnak

Detaylı

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 191-196 191 KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District İ.Ümit YAPICI 1 Hülya

Detaylı

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Yatık nadiren yükselici çok yıllık otsu bitkiler. Gövdeler 5-20 cm. Yapraklar eliptikten ovat-yuvarlağa doğru, 5-15 x 4-9 mm, tam veya uç kısma doğru testere dişil,

Detaylı

ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI

ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI SEMİNER İSTANBUL, 1998 DOÇ.DR. NASİP DEMİRKUŞ: Sayın Vali'm, Sayın İktisadi Araştırmalar Vakfı Yetkilileri, Saygıdeğer Misafirler, Değerli

Detaylı

BÜLBÜLPINARI (ELDİVAN-ÇANKIRI) YÖRESİ MEŞCERE KURULUŞLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

BÜLBÜLPINARI (ELDİVAN-ÇANKIRI) YÖRESİ MEŞCERE KURULUŞLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 67-79 BÜLBÜLPINARI (ELDİVAN-ÇANKIRI) YÖRESİ MEŞCERE KURULUŞLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Nuri ÖNER

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY Fazıl ÖZEN Balıkesir University Faculty of Science and Art Department of Biology 10100

Detaylı

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI Doç. Dr. Ali ÇELİK, Prof. Dr. Ramazan MAMMADOV, Öğr. Gör. Olcay DÜŞEN, Araş. Gör. İdris ARSLAN Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ÖZET Denizli nin

Detaylı

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET:

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET: 14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Celalettin AYGÜN 1, Đsmail KARA 1, A. Levent SEVER 1, Đlker ERDOĞDU 1, A.Kadir ATALAY 1, Arife

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ Özet Ümit BUDAK 1, Osman YILMAZ 2 Bu çalışma Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü florasını belirlemek amacıyla 2014-2015 yılları arasında

Detaylı

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ*

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 261-266 KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* Mehmet BİLGEN Yaşar ÖZYİĞİT Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası

Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 3. Sayı, s. 407-425, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 3, p. 407-425, 2013 Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası Meryem Sümeyye Yılancı 1* Mehmet Sağıroğlu 1

Detaylı

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR 1. Giriş Türkiye Ormancılar Derneği genel merkezinin talebi ve görevlendirmesi üzerine TOD KTÜ Orman Fakültesi temsilcisi

Detaylı

KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ

KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi 7-10 Eylül 1998, SAMSUN Cilt I, 420-440 (1998) KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ ÖZET Akşehir, Eğridir ve Beyşehir Gölleri arasında kalan Kızıldağ

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ormancılık Ekonomisi ADI VE SOYADI Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR İstanbul Orman Fakültesi Bölümü İstanbul Orman Ekonomisi Y. Lisans Tez Konusu Türkiye deki Doğu Ladini (Picea orientalis

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İlker ERCANLI Doğum Tarihi: 6 Eylül 1977 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği Karadeniz

Detaylı

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Cistus sp.(güneşgülü, Laden, Pamucak); Crataegus monogyna JACQ.(Adi Akdiken, Adi Alıç); Duacus carota L.(Yabani Havuç); Echium plantagineum L.(Sığırkuyruğu);

Detaylı

BALABANDERE VADİSİ VE YAKIN ÇEVRESİ VEJETASYON ARAŞTIRMASI. Ulvi Erhan EROL

BALABANDERE VADİSİ VE YAKIN ÇEVRESİ VEJETASYON ARAŞTIRMASI. Ulvi Erhan EROL Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2008, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 103-122 BALABANDERE VADİSİ VE YAKIN ÇEVRESİ VEJETASYON ARAŞTIRMASI Ulvi Erhan EROL ÖZET SDÜ Orman

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

Ağaç Fizyolojisi (2+0)

Ağaç Fizyolojisi (2+0) Ağaç Fizyolojisi (2+0) Prof. Dr. Ünal AKKEMİK İ.Ü.Orman Faku ltesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Ağaç Fizyolojisi neden önemlidir? Orman; geniş bir alanda, kendine özgu bir iklim yaratabilen, belirli bir

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL KASNAK MEŞESİ (Quercus vulcanica (Boiss. And Heldr. ex) Kotschy) NİN TÜRKİYE DEKİ İKİNCİ YENİ BİR YAYILIŞ ALANI (The second newly spread area of Qurcus

Detaylı

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler BYL118 Çevre Biyolojisi-II Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü lisans dersi Çağatay Tavşanoğlu 2016-2017 Bahar Biyoçeşitlilik - Tür çeşitliliği - Genetik

Detaylı

ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online 3/1 (2010) 103-120. Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey)

ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online 3/1 (2010) 103-120. Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online 3/1 (2010) 103-120 Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey) Arzu CANSARAN *1, M.

Detaylı

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip 2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip karışıma katılabilmeleridir. Karışımdaki ağaç türleri

Detaylı

EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ

EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ Hasan YILMAZ 1 Faris KARAHAN 2 Özet: Sanayi devriminden sonra kıyısal alanlara ve deniz turizmine doğru talep artışı, dağlık

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Contributions to the Flora of Büyükyayla (Eskişehir)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Contributions to the Flora of Büyükyayla (Eskişehir) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 011003 (15-24) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 011003 (15-24)

Detaylı

ORMAN BOTANİĞİ. 2- Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi hızlı gelişen türlerdendir? a) Şimşir b) Karayemiş c) Kermez meşesi d) Kavak e) Gürgen

ORMAN BOTANİĞİ. 2- Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi hızlı gelişen türlerdendir? a) Şimşir b) Karayemiş c) Kermez meşesi d) Kavak e) Gürgen DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri

Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 8 (2): 12-23, 2015 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri Mustafa KORKMAZ

Detaylı

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YAYILIŞ ALANLARI

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YAYILIŞ ALANLARI İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 17, Sayfa 46-56, İstanbul, 2008 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica)

Detaylı

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI GÖKNAR ALANINDA BULUNAN KÜÇÜK GÖKNAR KABUKBÖCEĞİ

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI GÖKNAR ALANINDA BULUNAN KÜÇÜK GÖKNAR KABUKBÖCEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2003, ISSN: 1302-7085, Sayfa:1-18 ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI GÖKNAR ALANINDA BULUNAN KÜÇÜK GÖKNAR KABUKBÖCEĞİ [Cryphalus piceae

Detaylı

Hava Durumu İKLİM İklim Değişiyor Peki Siz Bunun Farkında mısınız? Sera Etkisi Ve İklim Değişikliği En önemli sera gazları Karbon dioksit (CO2) Metan (CH4) Diazot monoksit(n2o) İklim Değişikliğine Sebep

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

Özet. Anahtar kelimeler: Feromon, ortero, orthotomicus erosus, çam, kabuk böcekleri.

Özet. Anahtar kelimeler: Feromon, ortero, orthotomicus erosus, çam, kabuk böcekleri. İstanbul Gaziosmanpaşa Ağaçlandırma Alanında Akdeniz Çam Kabuk Böceği Orthotomicus Erosus Wollaston, 1857 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) a Karşı Feromon Denemesi Sakin Vural VARLI 1,*, Aydın SEVER

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Sarıçam, Titrek Kavak, Zararlı, Sarıkamış Ormanları, Kars, Türkiye

ÖZET. Anahtar kelimeler: Sarıçam, Titrek Kavak, Zararlı, Sarıkamış Ormanları, Kars, Türkiye III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1377-1382 SARIKAMIŞ (KARS) ORMANLARINDA SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) VE TİTREK KAVAK (Populus tremula L.) DA ZARARLI COLEOPTERA

Detaylı

BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM OLANAKLARI. Burçin EKİCİ

BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM OLANAKLARI. Burçin EKİCİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2010, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 110-126 BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

GRUP ENDEMİKUS. Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani

GRUP ENDEMİKUS. Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani GRUP ENDEMİKUS KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani ÇANAKKALE İLİ ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİNİN SAĞLANMASI Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, 2010 Proje Ekibi Abuzer BERKKAYA

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye)

Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye) 1494 Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye) *1 Mehmet Cüneyt ÜNVER ve 2 Ahmet Zafer TEL *1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY 85 ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY Yusuf KAYA Özkan AKSAKAL ** ÖZET Ülkemiz coğrafik konumu, fiziki yapısı tarihsel gelişimi vb.

Detaylı

DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Doç. Dr. Necmi Aksoy Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı & DUOF Herbaryumu TR-81620 Beçiyörükler-Düzce

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 Research article/araştırma makalesi Threat categories and endemism status of plants in

Detaylı

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ İBRELİ VE YAPRAKLI ORMAN ALANLARI Ġbreli ormanlar 61% Yapraklı Ormanlar 39% ĠBRELĠ= GYMNOSPERMAE (AÇIK TOHUMLULAR)= 13 220 721 Ha YAPRAKLI = ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR)=8 447

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora *ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora Yasemin ÖZONUR Biyoloji Anabilim Dalı Halil ÇAKAN Biyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II Fazıl ÖZEN Mahmut KILINÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 55139 Kurupelit, Samsun-TURKEY

Detaylı

İLGAZ DAĞLARI VE ÇEVRESİNİN BİTKİ COĞRAFYASI II (BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN COĞRAFİ DAĞILIŞI) Meral Avcı?

İLGAZ DAĞLARI VE ÇEVRESİNİN BİTKİ COĞRAFYASI II (BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN COĞRAFİ DAĞILIŞI) Meral Avcı? AVCI, M. 1998. Ilgaz dağları ve çevresinin bitki coğrafyası II: Bitki örtüsünün coğrafi dağılışı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, Sayı 6, s. 275-344, İstanbul.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1275 KAHRAMANMARAŞ'IN İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA GÖZLENEN BAZI BÖCEK TÜRLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1275 KAHRAMANMARAŞ'IN İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA GÖZLENEN BAZI BÖCEK TÜRLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1275 KAHRAMANMARAŞ'IN İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA GÖZLENEN BAZI BÖCEK TÜRLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Doç. Dr. Mehmet KANAT* Özet İğne yapraklı ağaç türlerinden bölgede ağırlıklı

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

(*) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Beytepe

(*) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Beytepe AMAÇ: Araştırma alanının cep şeklinde Sovyetler Birliği toprakları içine doğru girinti yapmasına bağlı olarak Türkiye Florası için yeni olabilecek bitki türlerinin floraya kazandırılması, Floristik açıdan

Detaylı

Kuşak Dağı Florası (Hadim-Konya)

Kuşak Dağı Florası (Hadim-Konya) S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Sayı 20 (2002) 1-18, KONYA Kuşak Dağı Florası (Hadim-Konya) Hakkı DEMİRELMA 1, Kuddisi ERTUĞRUL 1 Özet: Bu araştırma 1998-1999 yılları arasında Kuşak Dağı (Hadim-Konya)

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 6/1 (2013) Flora of Armutluçayır (Kastamonu/Turkey)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 6/1 (2013) Flora of Armutluçayır (Kastamonu/Turkey) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 22-31 Research article/araştırma makalesi Flora of Armutluçayır (Kastamonu/Turkey) Münevver

Detaylı

ÇANKIRI İLİ PARKLARININ BİTKİSEL PEYZAJ TASARIMINDA KULLANILAN DOĞAL AĞAÇ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇANKIRI İLİ PARKLARININ BİTKİSEL PEYZAJ TASARIMINDA KULLANILAN DOĞAL AĞAÇ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ ÇANKIRI İLİ PARKLARININ BİTKİSEL PEYZAJ TASARIMINDA KULLANILAN DOĞAL AĞAÇ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ B. Cemil BİLGİLİ 1*, Nuri ÖNER 2, İbrahim AYTAŞ 3 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj

Detaylı

An endemic pest of Taurus fir, Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carrière; Pityokteines marketae Knížek, (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)

An endemic pest of Taurus fir, Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carrière; Pityokteines marketae Knížek, (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) Türk. entomol. derg., 2012, 36 (2): 277-285 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Toros Göknarı, Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carrière nın endemik bir zararlısı; Pityokteines marketae

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0020 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: July 2009 Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010 Yafes Yıldız

Detaylı

BÖLÜM 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon

BÖLÜM 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon BÖLÜM 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... i KISALTMALAR... iii 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon...7.3.2.4-1 7.3.2.4.1. Metodoloji...7.3.2.4-1 7.3.2.4.2. Örnekleme İstasyonları...7.3.2.4-3

Detaylı

Sarıçam ormanlarının verimliliği ile vejetasyon ve tür çeşitliliği arasındaki ilişkiler: Türkmen Dağı örneği

Sarıçam ormanlarının verimliliği ile vejetasyon ve tür çeşitliliği arasındaki ilişkiler: Türkmen Dağı örneği SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 211, 12: 1-6 Araştırma makalesi/research article Sarıçam ormanlarının verimliliği ile vejetasyon ve tür çeşitliliği arasındaki ilişkiler: Türkmen

Detaylı

BURSA PĐYASASINDA SATILAN VE ULUDAĞ ĐLE KARACABEY YÖRELERĐNE AĐT OLDUĞU BELĐRTĐLEN POLENLERĐN MĐKROSKOBĐK ANALĐZĐ

BURSA PĐYASASINDA SATILAN VE ULUDAĞ ĐLE KARACABEY YÖRELERĐNE AĐT OLDUĞU BELĐRTĐLEN POLENLERĐN MĐKROSKOBĐK ANALĐZĐ BURSA PĐYASASINDA SATILAN VE ULUDAĞ ĐLE KARACABEY YÖRELERĐNE AĐT OLDUĞU BELĐRTĐLEN POLENLERĐN MĐKROSKOBĐK ANALĐZĐ Arş.Gör. Đpek SABUNCU, Doç.Dr. Adem BIÇAKÇI, Arş.Gör Sevcan TATLIDĐL, Prof. Dr. Hulusi

Detaylı

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI Orman Bakanlığı Yayın No: 206 ISSN : 1300-7912 DOA Yayın No: 27 ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI ODC: 173.5 ; 174 ; 175 The Flora of Aladağ National Park Sedat TÜFEKÇİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet SAVRAN Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Bitkilerin Adlandırılması

Bitkilerin Adlandırılması Bitkilerin Adlandırılması Bitki isimlerinin bir yerden diğerine değişmemesi, hangi bitkinin söz konusu olduğunun kesin ve emin bir şekilde anlaşılabilmesi ve dünya üzerinde birlik sağlamak için bitkilerde

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARAKÖSE

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARAKÖSE ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARAKÖSE Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu mustafa.karakose@giresun.edu.tr mustafakarakose80@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : Ağustos

Detaylı

TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI & ORMAN EKOSİSTEMLERİMİZ

TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI & ORMAN EKOSİSTEMLERİMİZ TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI & ORMAN EKOSİSTEMLERİMİZ Arş. Gör. Uğur KEZİK Toprak İlmi ve Ekoloji A.B.D. KTÜ Land use Türkiye Arazi Kullanımı Forest Orman Varlığımız TÜRKİYE ORMANLARI 21.6 MİLYON HEKTAR Verimli

Detaylı

Silvikült Temel Esasları

Silvikült Temel Esasları Silvikült ltürün Temel Esasları (Klasör 19) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı 32260 Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU Gezinin Yapıldığı Tarih-Saat : 17/05/2013---09:30-13:00 Geziye Katılan Öğrenci Sayısı : 20 Geziden Sorumlu Öğretmen : Duygu AYDEMİR Gezinin

Detaylı

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*²

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*² Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TA*² ¹Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adıyaman - aztel@adiyaman.edu.tr ²ilis 7 Aralık Üniversitesi,

Detaylı

Yarı Kurak Bölgelerde Rehabilitasyon-Toprak Koruma Çalışmalarında Kullanılabilecek Bazı Bitki Türleri

Yarı Kurak Bölgelerde Rehabilitasyon-Toprak Koruma Çalışmalarında Kullanılabilecek Bazı Bitki Türleri Yarı Kurak Bölgelerde Rehabilitasyon-Toprak Koruma Çalışmalarında Kullanılabilecek Bazı Bitki Türleri Mehmet S. ÖZÇELİK 1* Kamil ŞENGÖNÜL 1 1: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÖLBAŞI NA ENDEMİK CENTAUREA TCHIHATCHEFFII FISH. & MEY. (SEVGİ ÇİÇEĞİ) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Aslı GÜNÖZ BAHÇE BİTKİLERİ

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ ÖNSEN-HACIAĞALAR YÖRESİNDEKİ FISTIKÇAMLARINDA (Pinus pinea L.) KORUMA PROBLEMLERİ VE ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİ

KAHRAMANMARAŞ ÖNSEN-HACIAĞALAR YÖRESİNDEKİ FISTIKÇAMLARINDA (Pinus pinea L.) KORUMA PROBLEMLERİ VE ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 2 37 KAHRAMANMARAŞ ÖNSEN-HACIAĞALAR YÖRESİNDEKİ FISTIKÇAMLARINDA (Pinus pinea L.) KORUMA PROBLEMLERİ VE ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİ Mehmet KANAT KSÜ Orman Fakültesi,

Detaylı

KENT ORMANCILIĞI VE ARTVİN İLİ KENT ORMANCILIĞI UYGULAMALARI

KENT ORMANCILIĞI VE ARTVİN İLİ KENT ORMANCILIĞI UYGULAMALARI KENT ORMANCILIĞI VE ARTVİN İLİ KENT ORMANCILIĞI UYGULAMALARI Fahrettin TİLKİ Sinan GÜNER Aydın TÜFEKÇİOĞLU Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Artvin Özet: Şehirleşme konusunda yaşanan gelişmeler

Detaylı

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim Dr. Nejat ÇELİK Eğitim 2001 2006 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji A.B.D. Doktor 1990 1994 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı A.B.D. Peyzaj

Detaylı

Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak haritası Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Toprak ağaçlandırma başarısını en çok etkileyen faktörlerden birisidir. İklim koşulları bakımından yeterlilik olsa

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Atatürk Ü.Zir.Fak.Derg. 28 (3), 433-440, 1997 ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hüseyin ZENGİN (1 ) ÖZET:

Detaylı

The Effect of Different Improvement Methods on Botanical Composition of Secondary Succession Rangeland

The Effect of Different Improvement Methods on Botanical Composition of Secondary Succession Rangeland YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(3): 174-189 Geliş Tarihi (Received): 03.03.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.06.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Farklı Islah Yöntemlerinin

Detaylı

Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırması ve Türkiye Batı Öksin Alanındaki Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Ormanları Örneği

Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırması ve Türkiye Batı Öksin Alanındaki Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Ormanları Örneği Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (2012) 13(2):278-290 http://edergi.artvin.edu.tr ISSN:2146-1880 (basılı) 2146-698X (elektronik) Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırması

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s. 435-444 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 11.05.2017 25.06.2017 Arş. Gör. Makbulenur

Detaylı

DOĞU KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HÜLYA TURNA ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

DOĞU KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HÜLYA TURNA ENSTİTÜ MÜDÜRÜ DOĞU KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HÜLYA TURNA ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 1 ÇALIŞMA ALANI 1959 yılında kurulan; Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Çalışma alanı içerisinde

Detaylı

Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs

Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/3 (2010) 31-45 Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in

Detaylı