Aşağıda belirtilen pazarlama yaklaşımlarının kronolojik sıradaki doğru dizilimi hangisidir? I Satış Yaklaşımı II Pazar Yaklaşımı 1 III Üretim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşağıda belirtilen pazarlama yaklaşımlarının kronolojik sıradaki doğru dizilimi hangisidir? I Satış Yaklaşımı II Pazar Yaklaşımı 1 III Üretim"

Transkript

1 Aşağıda belirtilen pazarlama yaklaşımlarının kronolojik sıradaki doğru dizilimi hangisidir? I Satış Yaklaşımı II Pazar Yaklaşımı 1 III Üretim Yaklaşımı IV Ürün Yaklaşımı a III I IV II b IV III I II c III IV I II d II III I IV e II I III IV 2 Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yöneticilerinin uğraştığı güncel konulardan biri değildir? a Küreselleşme b Deneyim ve hizmetlerden mallara doğru dönüşüm c Tüketim kalıpları ve alışveriş alışkanlıklarının benzeşmesi d Ürünler arası farklılıkların azalması e Rekabetin yapısında değişim 3 Theodore Levitt tarafından Pazarlama Miyopluğu olarak nitelenen durum aşağıdakilerden hangisidir? a Pazar talebini ölçmeden üretim imkanlarının arttırılması b Pazarlama faaliyetleri yerine yoğun satış çabalarına verilen önem c Yeni ürün geliştirme için pazar fırsatlarının tam olarak analiz edilememsi d Müşteri ihtiyaçlarının göz ardı edilerek ürün özelliklerine odaklanılması e Tüketicinin ürünle ilgili sorunlarını görememe 4 Hangisi modern pazarlama anlayışına temel ilkesidir? a Yüksek promosyon uygulanarak tüketiciye ulaşma imkanı arttırılmalıdır. b Pazarda başarılı olmak için en inovatif ve kaliteli ürünler üretilmeye çalışılmalıdır. c Maliyet yönetiminde uzmanlaşılması ile fiyat rekabetinde öne geçilerek pazar lideri olunmalıdır. d Stratejik işbirlikleri yapılarak satış aşamasında ve satış sonrası hizmetler mükemmellik hedeflenmelidir. e Örgütsel amaçlara ulaşmak için pazar ihtiyaç ve isteklerinin rakiplere oranla daha yüksek oranda tatmin edilmesine çalışılmalıdır. 5 Stratejik pazarlama yönetimi bünyesinde yer almayan faaliyet hangisidir? a İşletme vizyon ve misyonunun oluşturulması b Reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri c Pazarlama programlarının formüle edilmesi d Stratejik pazarlama alternatiflerin belirlenmesi e Pazarlama amaçlarının saptanması 6 Mevcut bir pazarda mevcut bir ürünle yol alınacak temel pazarlama stratejisi hangisidir? a Pazara nüfuz etme b Pazar geliştirme c Çeşitlendirme d Ürün geliştirme e Tutundurma "Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, ve 7 dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir." tanımındaki boşluğu doldurunuz. a Satılması b Tanıtılması c Üretilmesi d Tasarlanması e Tutundurması 8 Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın mikro çevresine dahil unsurlardan biri değildir? a Tedarikçiler b Pazarlama aracıları c Teknolojik çevre d Müşteriler e Rakipler 9 Endüstriyel pazarlamada en çok tercih edilen "Tutundurma Karması" bileşeni hangisidir? a Halkla ilişkiler b Reklam c Kişisel satış d Sponsorluk e Promosyon 10 Tüketici ve endüstiriyel pazarlarda satın alma davranışına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a Endüstriyel satın alma süreci tüketici pazarına göre daha biçimseldir b Endüstriyel pazardaki talep elastiktir. c Tüketici davranışlarını etkilemek için yoğun reklam faaliyeti yapılır. d Endüstriyel alıcıların talebi son kullanıcılardan doğar. e Tüketicinin satın alma kararında kişisel faktöreler, psikolojik faktörler ve sosyokültürel faktörler önem taşır. 11 Pazar bölümlemesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a Analitik bir süreçtir. b Müşterileri ikinci planda tutar. c Kaynaklardan en yüksek seviyede yararlanmayı esas alır. d İşletmenin güçlü yönlerinin rakiplare karşı kullanılmasını esas alır. e Modern pazarlamanın anahtar bileşenlerinden birisidir. 12 Aşağıdakilerden hangisi Kotler'e göre pazarlama konularında yetersizlik sorunu oluşturan konulardan birisidir? a Hedeflerin açık olmaması ve bilginin karar odaklı kullanılmaması. b İşletmenin misyonunun açık bir şekilde belirtilmemesi c İşletmelerde pazarbölümlemesinin rolü konusunda görüş birliğinin olmaması d Tutundurma stratejisine odaklanılmaması ve tüketici yerine ürün odaklı olunması 13 Pazar bölümlemesinin iki aşamalı süreci hangi şıkta doğru olarak verilmiştir a üretime başlamak-satışı dengelemek b ürün yenilemek-pazarı güçlendirmek c hedef pazar seçmek-ürün satmak d ürün pazarlarını isimlendirip hedef pazarları seçmek-pazar bölümlemesi yapmak e tasarımda uzmanlaşıp ürünü farklılaştırmak-ürün odaklı planlar yapmak 14 Henry Ford'un ürettiği T modeli ve "siyah olmak koşulu ile herhangi bir rengi seçebilirsiniz" sözü Pazar bölümleme seviyelerinden hangisine girmektedir? a Kitle Pazarlaması b Bireysel Pazarlama c Nish Pazarlama d Yerel Pazarlama 15 Bir banka müşterilerini mal varlığı yönünden 5 sınıfa, yıllık gelir yönünden 7 ve yaş yönünden de 6 sınıfa ayırdığında kaç Pazar bölümü oluşturulabilir? a 18

2 b 180 c 21 d 210 e Pazar bölümlemesinin doğru yapılabilmesi için Roger Best'in öngördüğü aşamalar tam ve doğru olarak yer almaktadır? a İhtiyaç temelli bölümleme/bölümün tanımlanması/bölümün açıklığı/bölümün karlılığı/bölümü Konumlandırma/Bölüm "Asit Test"/Pazarlama yönetim stratejisi b İhtiyaç temelli bölümleme/bölümün tanımlanması/bölümün çekiciliği/bölümün karlılığı/bölümü Konumlandırma/Bölüm "Asit Test"/Pazarlama karması stratejisi c İhtiyaç temelli bölümleme/bölümün tanımlanması/bölümün çekiciliği/bölümün karlılığı/bölümü Konumlandırma/Pazarlama karması stratejisi d Bölümün tanımlanması/bölümün çekiciliği/bölümün karlılığı/bölümü Konumlandırma/Bölüm "Asit Test"/Pazarlama karması stratejisi e İhtiyaç temelli bölümleme/bölümün tanımlanması/bölümün karlılığı/bölümü Konumlandırma/Bölüm "Asit Test"/Pazarlama karması stratejisi 17 Pazar bölümlemesinde karar vericilerin kararlarının etkinliği açısından önemlidir? a Ölçülebilirlik b Büyüklük c Ulaşılabilirlik d İstikrar 18 Tüketicilerin kişilik, motivasyon, yaşam tarzı gibi özelliklerine göre ayrışmasına ne denir? a Coğrafya temelli bölümlendirme b Ürün temeline göre bölümlendirme c Psikografik Bölümlendirme d Demografik bölümlendirme 19 Endüstriyel Pazarların bölümlendirmesinde hagi etkenler esas alınır? a Bölge ya da Coğrafya b Örgüt tipi c Müşteri büyüklüğü d Ürün kullanımı 20 Aşağıdakilerden hangisi işlemsel verilerin kullanılması ile ilgili doğrudur? a POS sistemlerinin kurulması satın alma verilerinin sağlanmasını kolaylaştırmıştır. b Barcode sisyemi ABD ve Avrupa ülkelerinde yüksek oranda standarttır. c Perakendeciler bu sayede müşterilerinin tüm davranışlarını kesin olarak ve derinlemesine izleyebilir d Satın alma eğilimleri ile ilgili genel bilgi sahibi olunmasına yardımcı olur. e CRM için yoğun olarak kullanılır. 21 Pazar bölümlerine uluslararası olarak bakıldığında üç çeşit ürünle pazara hitap edilebilmektedir.bu ürünler hangi şıkta tam ve doğru olarak verilmiştir? a Yasal Ürünler / Zorunlu Ürünler /Hibrid Ürünler b Tamamen Küresel Ürünler / Yasal Ürünler / Hibrid Ürünler c Ulusal Ürünler / Zorunlu Ürünler /Yarı Küresel Ürünler d Tamamen Küresel Ürünler / Ulusal Ürünler / Hibrid Ürünler e Kısmen Küresel Ürünler / Yerel Ürünler / Hibrid Ürünler 22 Aşağıdakilerden hangisi bir Pazar bölümünün çekiciliğinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlar arasındadır? a Pazar bölümünün büyüklüğü b Pazar bölümünün büyüme oranı c Pazar bölümündeki rekabet d Pazar bölümünde firmanın yapabileceği potansiyel satış e hepsi 23 aşağıdakilerden hangisi kotlere göre farklı Pazar bölümlerinin değerlendirilmesinde dikkate alınan stratejilerden değildir? a tek bölüme yoğunlaşma b seçici uzmanlaşma c üründe uzmanlaşma d finansta uzmanlaşma e pazarda uzmanlaşma 24 tüm Pazar yerine sadece tek bir Pazar bölümüne tek bir pazarlama karması ile yoğunlaşmak hangi pazarlama stratejisine girer? a seçici uzmanlaşma stratejisi b tam Pazar stratejisi c üründe uzmanlaşma stratejisi d tekli Pazar stratejisi e hiçbiri 25 firmanın üretmiş olduğu bütün ürün grupları ile pazardaki bütün müşteri gruplarının ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediği hedef pazara ulaşma stratejisi hangisidir? a seçici uzmanlaşma stratejisi b Pazar bölümünde uzmanlaşma stratejisi c üründe uzmanlaşma stratejisi d tekli Pazar stratejisi e tam Pazar stratejisi 26 firmanın ürettiği tek bir ürünü birçok Pazar bölümüne sattığı hedef pazara ulaşma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? a üründe uzmanlaşma stratejisi b tekli Pazar stratejisi c tam Pazar stratejisi d seçici uzmanlaşma stratejisi e Pazar bölümünde uzmanlaşma stratejisi 27 farklılaştırma yapmaksızın standart bir pazarlama ile tüm pazarlara ulaşılmaya çalışılması aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır? a uluslararası pazarlama b küresel pazarlama c yerel pazarlama d bölgesel pazarlama e nispi pazarlama 28 aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış pazarların maliyet arttırıcı unsurlarıdır? a ürün uyarlama ve üretim maliyetleri b yönetim maliyetleri c envanter maliyetleri d tutundurma maliyetleri e hepsi 29 Aşağıdakilerden hangisi hedef Pazar seçiminde dikkate alınması gereken diğer konular arasında yer almaz? a hedef Pazar seçiminde etik b bölümler arası ilişki ve üstün bölümler c bölüm bölüm işgal planları d firma çalışanlarının sayısı e bölümler arası işbirliği 30 Al Ries ve Jack Trout konumlandırmayı ne olarak tanımlar?

3 a stratejik hedeflere uygunluk b lidere göre marka imajı ve statüsü c mevcut bir ürünle yaratıcı bir uygulama yapmak d satın almadan bağımsız pazarlama e yeni ürün üretmek 31 Kotlere göre bir rakibin sahip olduğu alternatif straterji(ler) hangi şıkta yer almamaktadır? a kendi konumunu tüketici zihninde güçlendirmek b boş bir pozisyon kapmak c yeniden konumlandırma stratejisi d ürün maliyetini düşürmek e hiçbiri 32 Kotlere göre şirketler kendilerini konumlandırıken yaptıkları hatalar tam ve doğru olarak yer almaktadır a alt konumlandırma-aşırı konumlandırma-karışık konumlandırma b alt konumlandırma-aşırı konumlandırma-karışık konumlandırma-kuşkulu konumlandırma c aşırı konumlandırma-karışık konumlandırma-kuşkulu konumlandırma d alt konumlandırma-karışık konumlandırma-kuşkulu konumlandırma e alt konumlandırma-aşırı konumlandırma-kuşkulu konumlandırma 33 Pazarda ürün ve markaları konumlandırmada yararlanılan araç(lar) hangileridir? a semantik ölçekler b müşteri değer haritaları c algılama haritaları d konumlandırma ifadeleri e hepsi 34 Tüketicilerin marka ya da içerik markalı ürünleri satın almasındaki ana neden aşağıdaki hangi risklerden kaçınmak istemesinin bir sonucudur? a Finansal Riskler b Sosyal Riskler c Psikolojik Riskler d Fiziksel Riskler 35 Aşağıdakilerden hangisi markalaştırma kavramının tanımı olarak kabul edilemez? a Bir satıcının mal ya da hizmetlerini diğer satıcılarınkilerden farklı olarak tanımlayan; bir isim, terim, tasarım, sembol yada diğer özelliklerdir. b Markalaşma bir ürün ya da hizmetin, pazarda, tüketici tarafından bilinse de bilinmese de kullanılabilir hale gelmesidir. c Bir ürünün ya da hizmetin kalite ve güveninin pazarlanması süreci olarak tanımlanır. d Markalaşma; pazarlanabilir, satışa sunulabilinen her ürün veya hizmetin kendi ayırt edici özelliklerini, ön plana çıkartmak sureti ile izlediği yol, yöntemdir. e Markalaşma işletmenin üretmiş olduğu ürün veya hizmetin taklit edilebilirliğini azaltabilmek için farklılığını ortaya koyabilmek olarak tanımlanmaktadır. 36 Aşağıdakilerden hangisi içerik markalaştırmasının önemi ile ilgili yanlış bir açıklamadır? a Günümüzde bir çok ürün marka olmuş bileşenleri ile birlikte satılmaktadır. b Tüketiciler içeriği veya parçaları marka olan ürünlere daha fazlasını ödemeyi kabul etmemektedirler. c İçerik markalaştırması tüketicilere ürünün içeriğini bilme ve seçebilme avantajı sunar. d Marka içerisinde bir marka anahtar öneme sahiptir. 37 İçerik markalaştırması yapılabilecek endüstriyel ürünler hangi şıkta tam ve doğru olarak verilmiştir? a Sermaye ürünleri-malzemeler ve Parçalar b Malzemeler ve Parçalar-Kaynaklar ve İşletme Hizmetleri c Sermaye ürünleri-kaynaklar ve İşletme Hizmetleri d Sermaye ürünleri-malzemeler ve Parçalar-Kaynaklar ve İşletme Hizmetleri e Kaynaklar 38 Bileşen üreticisinin sadece endüstriyel tüketici ile ilişki kurmayıp aynı zamanda parakende pazarlar ve tüketiciler ile ilişki kurması... aşamalı markalaştırmadır. a Tek aşamalı markalaştırma b Çok aşamalı markalaştırma c İki aşamalı markalaştırma d Dört aşamalı markalaştırma e Genel markalaştırma 39 İtme ve çekme ilkelerini uygulayabilme potansiyeli aşağıdakilerden hangisine bağlıdır. a İçerik üreticisi işletmenin satış miktarına b Tüketicilerin gelir durumlarına c İçerik üreticisi işletmenin ürünlerine ve kaynaklarına d İçerik üreticisi işletmenin çalışan sayısına e Tüketicilerin bölgedeki yoğunluğuna 40 İçerik markalaştırma sürecindeki aşamalar ve yapılanlar yanlış eşleşme ile verilmiştir? a İlk aşama-parça üreticisi ürün üreticisi ile işbirliği sözleşmesi yapar. b İkinci aşama- İçerik üreticisi ürettiği parçanın yararlarını nihai tüketiciye tanıtmaya başlar. c Üçüncü aşama-içerik üreticisi olan işletme iş ortaklığı ilişkisini yönetir ve bu ortaklıktaki her katılımcıya yarar sağlar. d Son aşama-içerik markasının marka değeri nihai ürün üreticisinin marka değerini yükseltir. e Son aşama-içerik markasının marka değeri nihai ürün üreticisinin marka değerini düşürür. 41 Kothler'e göre endüstriyel pazarlardaki müşterilerden değildir? a Nihai Tüketiciler b Devlet kurumları c Özel müşteriler d Kamu Kuruluşları 42 Aşağıdakilerden hangisi içerik markalaştırma stratejisi sayesinded içerik üreticilerinin sahip olduğu fırsatlardandır? a Tüketiciler tarafından tanınır hale gelmek b Farklılışma ile rekabet üstünlüğü sağlayabilmek c Tüketici sadakatini artırmak d Talep üzerinde baskı yaratmak 43 Aşağıdakilerden hangisi içerik markalaştırma stratejisinin içerik tedarikçileri adına yarattığı riskler arasında yer almaz? a Yüksek maliyet ve uzun yönetim süresi b Nihai ürün üreticisinin kalite problemlerinin artması c Daha önceden girilmemiş pazarlara girmek d Kalitenin giderek artması gerekliliği e Rekabetçi saldırılara açıkça hedef olmak 44 Kotler'e göre aşağıdakilerden hanigsi dış pazara girerken verilecek kararlarlardandır? a Dışarıya gidip gitmemeye karar vermek b Hangi pazarlara girileceğine karar vermek c Pazarlara nasıl girileceğine karar vermek d Pazarlama programına karar vermek

4 45 Uluslararası pazarlamacının toplam çevresi (Cateora) modeli hangi 3 çevreye vurgu yapmaktadır? a Kontrol edilebilir iç değişkenler, kontrol edilemeyen iç değişkenler, kontrol edilemeyen dış değişkenler b Kontrol edilebilir sosyolojik faktörler, kontrol edilemeyen sosyolojik faktörler, kontrol edilemeyen demografik faktörler c Kontrol edilemeyen para politikaları, kontrol edilebilen para politikaları, kontrol edilemeyen uluslararası finansal krizler d Kontrol edilemeyen siyasi oluşumlar, kontrol edilebilir siyasi oluşumlar, kontrol edilemeyen çok uluslu ihtilaflar e Kontrol edilebilir şirket birleşmeleri, kontrol edilemeyen iflaslar, kontrol edilemeyen devlet müdahaleleri 46 Politik çevreyi oluşturan ilgi alanları aşağıdakilerden hangileridir? a Sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler b Ülkedeki diplomatik misyon ve uluslarararası ticaret - sanayi odaları c Kamu düzenini sağlayan kolluk kuvvetleri ile savcılıklar d Politik sistemdeki partiler, iş dünyası hükümet ilişkileri, ülkedeki politik ideoloji ve ekonomik felsefeler e Yabancı iş adamları ile olan ilişkiler, menkul kıymetler borsasındaki direk yabancı yatırımcılar 47 Politik çevrenin temel bileşenleri aşağıdakilerden hangileridir? a İdeolojik iklim ve politik süreçler b Milliyetçilik c Yönetim müdahaleleri d Politik istikrar 48 Aşağıdakilerden hangisi Yönetimlerin müdahale ve kontrollerinden değildir? a Giriş Kısıtlamaları b Fiyat Kontrolleri c Kotalar ve Tarifeler d Persona non grata e Kamulaştırma 49 ABD Hükümeti aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine operasyonu kısıtlamamıştır? a Küba b Irak c Kamboçya d Kuzey Kore e İran 50 Politik Çevrenin daha iyi algılanabilmesi için hangi kavramların açıklanması gerekir(toyne&walters)? a Politik Risk b Politik Çevrenin Temel Bileşenleri c Politik Riskin Ölçülmesi d Politik Riskin Yönetimi 51 Aşağıdakilerden hangisi Dünya Politik Risk Raporuna göre Politik Risklerden değildir? a Transfer ve Konvertabilite b Kamulaştırma c Pandemikler d Egemenlik haklarının kötüye kullanılması e Sivil rahatsızlık 52 Politik risk analiz etmede aşağıdaki yöntemlerden hangileri kullanılır? a Bilgi sahibi banka, işadamı, hükümet görevlileri ile görüşme yapmak b Bu amaçla hazırlanan raporlara üye olmak c LİBOR borçlanma faizini incelemek d Rating (Sıralama) ajansları 53 Aşağıdakilerden hangisi "Politik risk değerlendirmesi"nin doğru tanımıdır? a Politik partileri takip ederek sonuçları değerlendirilmesi b Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile ülkelerin ilişkilerinin analizi c Uluslararası faaliyet gösterilmesi sürecünde politik riskin analiz edilmesi ve değerlendirimesi süreci d Siyasi seçimler ve parti oy oranlarının incelenmesi e Uluslararası tahkime verilmiş dosyaların sayısındaki artış 54 Scharpiro'ya göre politik riskleri en aza indirgemek için kullanılan 5 yöntem hangileridir? a Planlı olarak risklerden kaçınma/kısa dönem kar realizasyonu/kamulaştırmada maliyet-yarar oranı değiştirme/yerel hissedar/politik değişmden avantaj b Görsel medyayı takip etme/yazılı medyayı takip etme/sosyal medyayı takip etme/sektörel dergileri inceleme/ekonomi dergileri inceleme c Yerel belediyelerle ilişkiler/ticaret odaları ile ilişkiler/sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilişkiler/sivil toplum Örgütleri ile ilişkiler/yabancı misyonlarla ilişkiler d Organizasyonel ilişkiler/genel Ticari ilişkiler/sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilişkiler/sivil toplum Örgütleri ile ilişkiler/yabancı misyonlarla ilişkiler 55 Kategori yönetiminin ilk bilinen sınıflandırması hangi yüzyılda yapılmıştır? a M.Ö 2. yüzyılda b M.Ö 4. yüzyılda c M.Ö 6. yüzyılda d M.Ö 8. yüzyılda e M.Ö 10. yüzyılda 56 Kategori yönetiminin ilk bilinen sınıflandırması aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmıştır? a Henry Ford b Sokrates c Aristo d Kotler e Roger Best 57 Aşağıdakilerden hangisi kategori yönetiminin perakendecileri sağladığı yararlardan biri değildir? a Finansal yararlar b Artan satışlar c Örgütsel öğrenme d Tedarikçilerle daha açık iletişim e Azalan marjlar 58 Aşağıdakilerden hangisi kategori yönetiminin tüketicilere sağladığı yararlardan biri değildir? a Azalan tüketici karmaşası b Daha fazla ürün çeşitliliği c Daha düşük fiyatlar d Azalan ürün bilgisi e Artan ürün bilgisi 59 Kategori yönetimi iş süreci eylemi kaç aşamalı bir süreçtir? a 1 b 3 c 5 d 7

5 e 9 60 Aşağıdakilerden hangisi kategori yönetimi iş süreci eylemlerindendir? a Kategori tanımı b Kategori puan kartı c Kategori stratejileri d Kategori taktikleri Dağıtıcı ve tedarikçiye rolünü,stratejilerini ve puan kartlarını başarabilmesi için kategorilerinin çeşitlendirmesi,fiyatlandırması,raf sunumu,tutundurma ve ürün arzı ile ilgili optimum tatktiklerin 61 belirlenmesi'açıklaması aşağıdaki iş süreci eyleminin tanımıdır? a Kategori taktikleri b Kategori stratejileri c Kategori rolü d Kategori tanımı e Kategori değerlendirmesi 62 Aşağıdakilerden hangisi kategoriye yol verilmesinde kullanılacak analitik araçlardan biri değildir? a Sepet analizi b Mevsimsel analiz c Finansal analiz d Dönemsel analiz e Doğru pay ve talep açığı 63 Kategori büyüklüğünü ve satış trendlerini içeren,ulusal satışlar ile yerel pazar satışları ile nasıl karşılaştırıldığını açıklayan analitik araç aşağıdakilerden hangisidir? a Doğru pay ve talep açığı b Satış noktası(pos)verileri c Finansal analiz d Mevsimsel analiz e Sepet analizi 64 Kategorinin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen analitik araçlardan yararlanılmaz? a Satış noktası tarama verileri b Hane halkı panel verileri c Alan yönetimi yazaılım verileri d Satış öncesi potansiyel belirleme verileri e Satış terminalleri 65 Yıllık gayri safi karın ortalama stok maliyetine bölünmesi yoluyla bulunmasına ne denir? a Arz süresi b Stokların devir hızı c Stokların geri dönüşüm oranı d Doğrudan ürün karlılığı e Raf uzunluğu başına gayri safi kar 66 Aşağıdakilerden hangisi günümüzde görülen yaygın pazarlama stratejilerinden değildir? a Kar yaratmak b Nakit yaratmak c Heyecan yaratmak d Duygusallık yaratmak e İşlem yaratmak 67 Aşağıdailerden hangisi taktik karar alanlarındandır? a Çeşitlendirme b Fiyatlandırma c Promosyon d Merchandising(görsel sunum) 68 Aşağıdakilerden hangisi TURQUALITY programının özelliklerinden değildir? a Devlet destekli olarak ortaya çıkmıştır. b Dünyada benzer örneklerine rastlanılabilir. c Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşmasını ve Türk Malı imajının yerleşmesini hedefler. d Uluslar arası marka ya da markalara sahip olmanın önemi ortaya çıkışında etkili olmuştur. e Ülkemizin rekabet avantajını elinde tutan ve markalaşma potansiyeli olan firmalara destek verir. 69 Aşağıdakilerden hangisi TURQUALITY programının organizasyonundaki dört temel organdan biri değildir? a Turquality Komitesi b Turquality Çalışma Grubu c Turquality Sektörel Çalışma Grubu d Turquality Denetleme Grubu e Turquality Sekreteryası 70 Uluslar arası marka oluşturabilmek hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a Uluslar arası marka olmak sadece firmaya katkı sağlar. b Genelde çok kısa sürede hedeflenen noktaya ulaşılabilir. c Sadece maddi desteğe ihtiyaç duyulur. d Uluslar arası marka oluşturabilmek için gidilen ülkelerdeki pazarın en azından %50 sine hakim olunması gerekir. e Uluslar arası markaları fazla olan ülkelerin ihracatları ithalatlarına oranla daha fazladır. 71 Turquality Organizasyon organları ve çalışmaları ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? a Turquality Komitesi - Destek programına alınacak şirketlerin belirlenmesi b Turquality Çalışma Grubu - Program kapsamına alınacak şirketlerin seçimi ile ilgili Komiteye görüş bildirmek c Turquality Sektörel Çalışma Grubu - Kuruldukları sektörle ilgili Turquality programının teknik çalışmalarını yürütmek d Turquality Sekreteryası - Programın uygulanması konusunda çalışmaları yürütmek ve koordinasyon sağlamak 72 Turquality programında, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin desteklenmesi faaliyetleri alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a Yurtdışı faaliyetleri için görsel ve yazılı tanıtım harcamalarına belirli oranda destek olmak b Yurtdışı faaliyetleri için ülke imaj kampanyası harcamalarına belirli oranda destek olmak c Yurtdışı faaliyetleri için kira, konut harcamalarına belirli oranda destek olmak d Yurtdışı faaliyetleri için Stratejik Danışmanlık giderleri harcamalarına belirli oranda destek olmak e Yurtdışı faaliyetleri için Pazar araştırması harcamalarına belirli oranda destek olmak 73 Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerle alakalı olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a Patent, Model ve Endüstriyel tasarım tesciline ilişkin maddi destek b Açılacak yurtdışı birimine ilişkin kira giderleri için maddi destek c Danışmanlık, eğitim ve dış kaynak harcamaları için maddi destek d Maaş ödemeleri konusunda maddi destek e Reklam, Pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar için maddi destek 74 Turquality Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin desteklenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a Turquality Sertifikasına sahip firmaların markalarının yurtdışında tescil ve korunmasına ilişkin giderleri belirli oranlarda karşılanır b Yurtdışı Pazar araştırması, reklam, tanıtım işlerini yürütecek firma ve kuruluşları belirlemek için heyet oluşturulur.

6 c Reklam, tanıtım,pazar araştırması vb gibi giderleri belirli oranlarda karşılanır. d Satın alınan Yazılım, Danışmanlık, Lisans ve Dış Kaynak giderleri belirli oranlarda karşılanır. e Açılacak ofis,depo, showroom vb alanlara ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve komisyon harcamaları belirli oranlarda karşılanır. 75 Turquality programının Desteklenmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a Program kapsamındaki şirketlerin hammadde ve ulaşım ihtiyaçları belirli oranda karşılanir. b Program kapsamındaki şirketlerin PR faaliyetleri ile alakalı giderleri belirli oranda karşılanır. c Program kapsamındaki şirketlerin rehberlik ve eğitim giderleri belirli oranda karşılanir. d Program kapsamına alınan şirketlerin, performansları ile alakalı olarak her türlü denetim ve danışmanlık giderleri beliri oranda desteklenir. e Turquality Programının geliştirilmesine ilişkin yapılan eleman istihdamı ve eğitimine ayırdıkları harcamaları karşılanır. 76 Turquality'nin yönetici geliştirme etkinlikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a Finansal desteğin yanısıra, Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri de verilir. b Executive MBA programlarından esinlenilerek, yönetici geliştirme programı hazırlanmıştır. c Uluslar arası markalaşmayı teşvik etmek üzere, yurtdışına eğitim seyahatleri düzenlenir. d Eğitim kapsamında temel rekabet gücü analizi, strateji uygulamaları,ekonomi,bilgi yönetimi ve benzeri çok sayıda ana konu başlığı altında dersler verilir. e Programda verilen dersler arasında Perakendecilikte ERP ve MIS dersi de bulunmaktadır. 77 Turquality Programı destek dapsamına alınma konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? a İhracatçı Birliklerin, Program kapsamındaki destek unsurlarından yararlanması için müsteşarlığa başvurmaları gerekmektedir. b Şirketlerin,Marka Destek Programıkapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmeleri için Stratejik İş Planlarının müsteşarlık tarafından uygun bulunması gerekmektedir. c Şirketlerin, müsteşarlığa tebliğ ettikleri Stratejik İş Planlarının incelenmesi için Danışmanlık/Denetleme firmalarının raporları istenilebilir. d Şirketlerin,Turquality Destek Programı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmeleri için Stratejik İş Planlarının müsteşarlık tarafından uygun bulunması gerekmektedir. 78 "Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) nedir" sorusu için aşağdakilerden hangisi en doğru cevabı ifade eder. a Müşteri bilgilerinin kullanılarak kampanyalar geliştirilmesi. b Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve bunlar doğrultusunda satış teklifleri olurulması. c Müşteri ilişkilerini verimli kılmaya yönelik bir yazılım. d Müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve müşterileri tatmin etmek için müşteri profillerini içeren bir veri tabanına sahip olmak. e Müşterilere yol göstermek 79 Müşteri İlişkileri Yönetiminin amacı nedir? a Müşteri ile ilgili bilgileri sistematik bir şekilde tutmak. b Müşteri ihtiyaçlarına uygun kampanyalar geliştirmek. c Müşteri ilişkilerini iyileştirmek. d Satış kanallarını otomasyona almak. e Ciroları ölçmek 80 Aşağıdakilerden hangisi MİY projelerine başlarken dikkat edilmesi gerekli hususlardan değildir? a Güvenilir Kurum anlayışı benimsenmelidir. b Teknolojik Altyapı c İnsan Kaynağı d Kullanılacak veri tabanı e Değişim yönetimi ile örgütsel dönüşüm hedefi. 81 MİY'nin sunuduğu başlıca fırsatlar nelerdir? a Satış ve pazarlama alanında yararlar sağlar. b Tüm kurum içindeki verimi arttırır. c Satış, pazarlama, müşteri hizmeti aktiviteleri ile internet fırsatlarını birleştiri. d Rekabet üstünlüğü sağlar. 82 Kampanya yönetimi aşağıdakilerden hangi müşteri ilişkileri yönetimi türü içerisinde sayılır? a Operasyonel MİY b Analitik MİY c Coğrafik MİY d Ayırtedici MİY 83 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi veri madenciliği süreçlerindendir? a Betimleyici analiz b Tahminsel analiz c Kümelenme analizi d İlişkilendirme 84 Aşağıdakilerden hangisi MİY'nin pazarlama faaliyetlerine sağladığı temel katkılar arasında yer almaz? a Kaybedilen müşterinin yeniden kazanılması b Yeni müşteri bulma c Üretim maliyetlerinden tasarruf sağlama d Çapraz satış olanaklarından yararlanma e Müşteri sadakati yaratma 85 Aşağıdakilerden hangisi MİY de yer alan temel adımlar arasında değerlendirilmez? a Müşteri seçimi b Müşteri edinme c Müşteri sınama d Müşteri koruma e Müşteri derinleştirme 86 Aşağıdakilerden hangisi MİY nin temel amaçları arasında sayılmaz? a Yeni müşteriler kazanma b Her bir müşteriye aynı anlayışla yaklaşılması c Müşteri elde tutma d Karsız müşterilerin elimine edilmesi e Müşterilerle uzun vadeli, güçlü ilişkiler kurulması 87 Aşağıdakilerden hangisi MİY deki temel adımlardan biri olan Müşteri Seçimi evresindeki temel çalışmalar arasında sayılmaz? a Hedef kitlenin belirlenmesi b Pazar bölümleme c Konumlandırma d Taleplerin organizasyonu e Marka ve müşteri planlamaları 88 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a Doğru hazırlansın ya da hazırlanmasın bir iş planı kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlar.. b İş planı iş ya da projeye duygusal değil rasyonel ve objektif bakılmasını sağlar c Pazarlama planı iş planının yardımcısıdır, onun bir aracıdır. d İş planları üçüncü kişiler için referans bilgiler oluşturur.. e Pazarlama planı özellikle pazarlama karması bileşenleri ile ilgili olarak nelerin yapılacağını gösterir. 89 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a İş planları işletmenin misyon ve hedeflerini açık bir şekilde belirtirken çalışanlarla ilgili bilgileri içermez.

7 b İş planları finansal bir araç olarak kullanılabilir. c İş planları sadece yeni proje ya da şirketler için kullanılır, işletmenin tüm yaşamı boyunca kullanılmaz d Pazarlama planlarının işletmenin misyon ve hedeflerini yansıtması gerekli değildir. e İyi bir pazarlama planı iş planının içermediği alanlara da taşmalıdır. 90 Aşağıdakilerden hangisinin bir iş planında bulunması gerekli değildir? a Kapak Sayfası b İçindekiler c Yönetici Özeti d Hazırlayan ya da hazırlayanların özgeçmişi, organizasyon şemasındak i görevleri e Endüstri Analizi 91 Bir iş planında bulunması gereken Pazar Analizinde şu bilgilerden hangisi yer alır? a Müşterilerimizin gözünden mal ve hizmetlerimiz. b Müşterilerimizin özellikleri, nereden alışveriş yaptıkları vs c Faaliyet göstereceğimiz /gösterdiğimiz binanın kiralanacağı mı yoksa satın mı alınacağı d Rakiplerimizin bize göre avatajları 92 Bir iş planında bulunması gereken Finansal Plan ve Projeksyon bilgileri içinde şu bilgilerden hangisinin olmaması bir eksiklik oluşturmaz? a Başlangıç Giderleri ve Sermaye b Tahmini gelir ve gider tablosu c Eğer varsa finansal geçmiş d Tahmini Bilanço e En az bir yıllık Vergi Beyannameleri 93 Pazarlama planı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a Pazarlama planlama süreci şirketin zayıf ve güçlü yanlarını belirler b Pazarları bölümlendirir c Pazar büyüklüğünü tahmin eder d Pazarlama kaynaklarının kullanılma yöntemlerini belirler e Pazarlama planı esneklik içermez oldukça biçimsel olmak zorundadır. 94 Aşağıdakilerden hangisinin bir Pazarlama Planı içerisinde bulunması gerekli değildir? a Yönetici Özeti b Müşteri Analizi c Şirket Analizi d Swot Analizi e Ortaklık Yapısı 95 Bir pazarlama planında, bir pazarlama stratejisi belirlemeden önce aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olur? a Marka isminin belirlenmesi b Ürün fiyatının belirlenmesi c Alternatif pazarlama stratejilerinin sıralanması d Dağıtım kanalına karar vermek e Yapılacak reklamın bütçesinin belirlenmesi 96 Pazarlama Planında olması gereken Pazar bölümlemesinde ilgili Pazar için aşağıdaki özelliklerden hangisinin belirtilmesi gerekli değildir? a Satışların yüzdesi b Müşterilerin ne istedikleri c Müşterilerin ürünü nasıl kullandıkları d Müşterilerin fiyat duyarlılığı 97 Pazarlama Planında aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının dağıtımla ilgili karar değişkenlerinden değildir? a Dağıtım kanalının doğrudan mı, parekende mi vs olduğu b Dağıtım kanalının motivasyon yöntemi c Lokasyon ve Yer d Ürün hattının genişliği e Taşımacılık ve depolama yöntemi

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

DESTEKLENECEK FAALİYET

DESTEKLENECEK FAALİYET LENECEK FAALİYETLER I.TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN LENMESİ Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla aşağıdaki faaliyetler belirtilen tutarda desteklenmektedir. LENECEK FAALİYET

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları. İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları. İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı İhracata Yönelik Devlet Yardımları İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı MEVCUT DESTEKLER İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İhracata Hazırlık Destekleri UR-GE

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Pazarlamanın Ana Hizmetleri Pazarlama Karması Pazarlama Kanalları

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ Modern Yönetim Yaklaşımları İle Bir Dünya Markasının Modern Yönetim ve Global Perakende Yapısını Kurmaya Yönelik Değişim Projesi Dr. Abdurrahman Baş www.abdurrahmanbas.com

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1 ix İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii 1. Bölüm: Giriş... 1 1.1 Hizmet Kavramı... 4 1.2 Hizmet Pazarlaması... 5 1.3 Hizmetler ile Mallar Arasındaki Farklılıklar... 7 1.3.1 Soyutluk...

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Detaylı

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Giriş Tipik sorular Aspirin satabilmek için ne gerekir? Renault Clio mu yoksa Mercedes Benz 200 mü daha kolay satılır? Bir fincan Nescafe yi 12 YTL ye nasıl satarsınız? Bayanlar mı yoksa erkekler

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ 1.1. Perakendeciliğin Tarihsel Gelişimi...1 1.2. Türkiye de Perakendeciliğin Tarihi...2 1.2.1. Osmanlı da Ticaret...3 1.2.2. Cumhuriyet Döneminde Perakende

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi DENIZ BAYHAN 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü. Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü. Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi GÜNDEM TURQUALITY /Marka Desteği (2006/4 sayılı Tebliğ) Tasarım Desteği (2008/2 sayılı Tebliğ) Ofis Mağaza Desteği

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ Dış Çevre Analizi Doç. Dr. Barış BARAZ PESTE ANALİZİ NEDİR? Ricardo Peste, 1983, Connecticut PESTE ANALİZİ Politik ve Yasal Güçler Ekonomik Güçler Sosyal, Kültürel ve Demografik Faktörler Teknolojik Güçler

Detaylı

İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI

İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI MAĞAZA GÖRSELLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI MODELİMİZ UCZ Mağazacılık iş ortaklığı modeli iki kuruluş arasındaki sürdürülebilir ve karşılıklı kazançlı ticari ilişkiyi ifade eder. UCZ Mağazacılık

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

DERS ÖN İZLEME Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü

DERS ÖN İZLEME Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü PAZARLAMA İLKELERİ 9. HAFTA STRATEJİLERİ MÜŞTERİ DEĞERİNİN ANLAŞILMASI VE ELDE EDİLMESİ Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü DERS ÖN İZLEME Fiyatın önemi..

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Bölüm 5 Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Çevresel Unsurun Olasılık Derecesi, Çevresel Unsurun İşletmeye Etki Derecesi, Çevresel Unsurun İşletme

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAYIS 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAYIS 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 23-24 MAYIS 2017 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

Pazarlama Yönetimi (MGMT 502) Ders Detayları

Pazarlama Yönetimi (MGMT 502) Ders Detayları Pazarlama Yönetimi (MGMT 502) Ders Detayları Ders Adı Pazarlama Yönetimi Ders Kodu MGMT 502 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/58

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/58 05.06.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/58 KONU : Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Moda Pazarlama (MTT482) Ders Detayları

Moda Pazarlama (MTT482) Ders Detayları Moda Pazarlama (MTT482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Moda Pazarlama MTT482 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama.

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. - Kotler, Philip & Armstrong, Gary

Detaylı

İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ. 26 Şubat 2015

İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ. 26 Şubat 2015 İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ 26 Şubat 2015 2023 HEDEFLERİ 500 Milyar $ MAL İHRACATI 625 Milyar $ MAL İTHALATI 1,1 Trilyon $ DIŞ TİCARET HACMİ 150 Milyar $ HİZMET İHRACATI %1,5 DÜNYA İHRACAT PAYI 2

Detaylı

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm XI. Bölüm BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ Akdeniz University, Pazarlama Bölümü 17.10.2016 1 BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI 17.10.2016 Pazarlama Bölümü 2 Büyüyen pazarlar yeni rakiplerin piyasaya

Detaylı

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4)

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4) TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4) Özet Bilgilendirme Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi Pazar Kavramı Pazarlama si Mikro Makro Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları.

Detaylı