PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI"

Transkript

1 PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Uzm. Dr. Neslim G. Doksat, Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrı

2 Açıklama Araştırmacı: 0 Danışman: 0 Konuşmacı: 0

3 SAMe (S Adenozil-L Metionin) SAMe bedende ve beyinde metil grubu donörü olarak 35 den fazla tepkimede rol oynar. Membran fosfolipidlerinin, NT lerin (nörotransmitter), protein ve nukleotidlerin sentezini kolaylaştırır. En çok, beyin ve karaciğerde bulunur. 3

4 SAMe, Üç Merkezî Metabolizma Yolağında Önemlidir: 1-Transmetilasyon (Metil grubu şeklinde karbon verilmesi); 2-Transülfürasyon (Sülfür verilmesi); 3-Transaminopropilasyon (Poliaminlerin oluşumu) 4

5 1-TRANSMETİLASYON Tek karbon metabolizması döngüsü olarak da bilinir. Metilfolat+homosistein Metionin+ATP Metilasyon B12 SAMe Metionin SAMe, fosfatidiletanolamine metil grubu verir, fosfatidilkolin oluşur, bu da, hücre membran akışkanlığını arttırır, nörotransmisyon artar. 5

6 1-TRANSMETİLASYON NT seviyesi yükselir (serotonin, dopamin, noradrenalin vs.) -SAMe tarafından karbon grubunun verilmesi dopamin nöronlarını korur; -Sinir hücre zarının fosfolipid alımını (uptake ini) arttırır, protein reseptörlerini nöronal iletiye yatkın hâle getirir. -Metil grupları, DNA yı karsinojen ajanların saldırısından korur, homosistein düzeyini düşürür. -Önemli antioksidan olan, glutatyon üretiminde hayatîdir. -Sekonder antioksidan olan sistein ve taurin üretimine katkıda bulunur. 6

7 2-TEANSSÜLFÜRASYON (Sülfür Verilmesi) Sülfür donasyonu ile proteoglikan sentezini uyarır; Artrit tedavisinde, kıkırdak rejenerasyonunda rol oynar. 7

8 3-TRANSAMİNOPROPİLASYON SAME nin Analjezik ve Antieflamatuar Etkileri ve GİS Mukozasını Koruyucu Etkileri Ortaya Çıkar. BOS TA DÜŞÜK SAMe SEVİYESİ -Depresyon -Alzheimer -Parkinson Hastalığı -HIV nöropatisi -B12, Folat metabolizması hastalıklarında görülür. SAMe nin etkisi için, B6, B12 ve folik aside ihtiyaç vardır. 8

9 SAMe DESTEĞİ İLE BOS SAMe düzeyi yükselir. Monoamin NT artar. Protein metilasyonu artar. Reseptör sayısı ve reseptör bağlanması artar. Serotonin ve dopamin aktivitesi artar. Membran akışkanlığı artar. SONUÇ: SAMe nin etkinliğinin konvansiyonel antidepresanlara eşdeğer olduğu ileri sürülmektedir. 9

10 DOZAJ MDB de, 2x200 mg /gün ile (sabah-öğle) başlanıp, her 3 ilâ 7 günde mg yükseltip, mg/gün PO dozuna çıkılabilir. 400 mg/gün dozu yeterli olabilir. 3-7 günde olumlu gelişmeler ortaya çıkar. Hızlı etki başlangıcı ve düşük yan etki profiline sâhiptir. SSGİlerle ve imipramin le güçlendirme stratejisinde etkili olduğuna dair çalışmalar var. Türkiye de, dil altında eriyen tablet (200 mg SAMe, Vit B mcg, Folik Asid 200 mcg) mevcut ama güvenilirliği tartışmalı çünkü tavsiye edilen doz literatürle uyumsuz ve hasta tatmini yeterli değil!

11 SONUÇ SAMe: Fiziksel hastalığı takip eden depresyonda, Postpartum depresyonda, Postmenapozal depresyonda etkili bulunmuştur. Hızlı etki başlangıcı, düşük yan etki profili önemlidir. İlâç etkileşimi yoktur. Uzun süreli kullanıma dair çalışma mevcut değil. Antioksiden etkisi, DNA yı koruyucu etkisi önemlidir. Duygudurum bozukluğunda ilk tercihe girmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 11

12 OMEGA 3 YAĞ ASİTLERİ Beyin fosfolipidlerinin doğal yapısal elemanları olan 4 Esansiyel Yağ Asidi (EYA): Omega 6 EYA, Linolenik Asid, Arakidonik Asid, Omega 3 EYA (Eikozapentaenoik Asid- EPA, Dokozahekzanoik Asid-DHA). 12

13 MEMBRAN FOSFOLİPİD HİPOTEZİ DHA, sinir hücre membranının temel yapı taşı olan fosfolipid sentezinde rol oynar. Bilişsel işlevleri zenginleştirir. EPA, bebeklikten, yetişkinliğe sinir hücre membranının yapı taşında rol oynar. DHA ve EPA, beyin fosfolipid sentezi, akson ve dendrit sentezi, yeni sinaps sentezi ve eski sinapsların budanması, reseptörlerin güçlenmesinde önemlidir. 13

14 ANORMAL FOSFOLİPİD METABOLİZMASI İntranöronal sinyal sistemleri, NT reseptörlerinin işlevsel bütünlüğü, nöral membranın yapısı bozulur. Şizofrenide ve BB da bu etkilerden söz edilmektedir. Şizofrenide, genetik ve çevresel hasarla, fosfolipaz A2 artar, bu enzim, sinir hücre membranındaki fosfolipidlerden EPA yı çeker. Şizofrenide, eritrosit membranında, arakidonik asid ve DHA azalır. Şizofrenide, beyinde fosfolipid yıkımı artar, retinal DHA azalır. 14

15 ANORMAL FOSFOLİPİD METABOLİZMASI Klozapin, eritrosit fosfolipid arakinodik asid ve DHA sını arttırır. (Pozitif belirtilerde EPA daha etkili, 2gr EPA + klozapin güçlendirmesi çok etkili bulunmuştur). Klozapin, ProstoglandinE (PGE) analoğu gibi davranıp, nöronal membran lipid metabolizması üzerinden antipsikotik etki yapar. Beyine EPA desteğini düzenleyen lipoprotein lipaz enzimine ait genin, 8. kromozomdaki anormal yerleşimi, şizofreniye eğilim yaratır. 15

16 ANORMAL FOSFOLİPİD METABOLİZMASI DEHB da, normal beyin gelişimi için gereken EPA konsantrasyonu düşer. BB da, MSS fosfolipaz aktivitesi inhibe olur, sinir hücre membranı fosfolipidlerinden doymamış EPA salıverilmesi azalır, PGE1 sentezi azalır-pg ler mani ve depresyonla ilişkilidir. Omega 6n / Omega3 EYA nin oranıyla, depresyon insidansı doğru orantılıdır. DEHB, Disleksi ve öğrenme bozukluklarında da, bu mekanizmadan söz edilmektedir. 16

17 OMEGA 3 TEDAVİSİ Psikiyatrik hastalıklarda, monoterapi değil, adjuvan olarak tavsiye edilmektedir. Kronik depresyon, şizofreni, dikkat ve itkisel bozuklukta, 1 gr/gün EPA/DHA, Majör Depresyon ve BB da, adjuvan olarak 9 gr/gün EPA/DHA, BB de duygudurumu dengelemede yardımcı, Hafif bilişsel bozulmayı geciktirme ve demans gelişimini engellemede, şiddet içeren ve itkisel davranışlarda, Disleksi, öğrenme bozukluğu ve DEHB da verilebilir. EPA/DPA, Omega 6 YA i kombinasyonu sâdece DEHB semptomlarında monoterepi olarak tavsiye edilmektedir. 17

18 DEHİDROEPİANDROSTERON (DHEA) Adrenal bezler ve yumurtalıklardan salgılanır, pubertede yükselir, 40 yaşından sonra düşer, androjen ve östrojen prekürsörüdür. Bellek gelişimi üzerindeki etkileri üzerinde çalışılmaktadır. Kısmî dirençli majör depresyonda, 90mg/gün dozunda plasebodan üstün sonuçlar alınmıştır. 18

19 DHEA Menopoz döneminde, özellikle adrenal bezleri veya yumurtalıkları alınanlar ve tıbbî ve nörolojik hastalığı olan geriatri hastalarında, DHEA desteğinin duygudurum ve belleği güçlendirdiğine işaret eden çalışmalar mevcuttur. Yaşlılarda, kuvvette, uykuda, eklem mobilitesinde ve libidoda düzelme gösteren, kadında östrojen düzeyini arttırabileceğini gösteren çalışmalar vardır. 19

20 KAYNAKLAR Lake JH, Spiegel D (2007) Complementary and Alternative Treatments in Mental Health Care. Arlington: American Psycihatric Publishing, , Muskin PR (2000) Complementary and Alternative Medicine and Psychiatry, Review of Psychiatry, Volume 19. Washington DC: American Psychiatric Press, 6-16,

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film kaplı tablet Silindirik, iki yüzü dış bükey, pembeyle açık kırmızı arası renkte film kaplı tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film kaplı tablet Silindirik, iki yüzü dış bükey, pembeyle açık kırmızı arası renkte film kaplı tablet. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BENEXOL B12 film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 250 mg B1 vitamini (Tiamin hidroklorür.1 H2O), 250 mg B6 vitamini (Piridoksin

Detaylı

FOLĠK ASĠT BESĠN KAYNAKLARI

FOLĠK ASĠT BESĠN KAYNAKLARI FOLĠK ASĠT Folik asit birçok yerde B12 vitamini ile birlikte görev görür. DNA sentezinde gerekli olduğu için hücre bölünmesinde önemli rol oynar. Folik asit eksikliğinde hücreler yeterli şekilde bölünemezler.

Detaylı

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLER Vitaminler, vücudun normal metabolizması için küçük miktarda gerekli olan ve vücudun hücrelerinde yapılamayan organik bileşiklerdir.

Detaylı

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Nilda TURGUT MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ

Detaylı

Açıklama 2011-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2011-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2011-2013 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK ALZHEİMER HASTALIĞI tedavisinde ASETİLKOLİNESTERAZ İNHİBİTÖRLERİ ve MEMANTİN Dr. Aysu Tihan Bursa Devlet Hastanesi, Psikiyatri kliniği ÖRNEK

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

E VİTAMİNİ. EKSİKLİK BELİRTİLERİ ve SEMPTOMLAR

E VİTAMİNİ. EKSİKLİK BELİRTİLERİ ve SEMPTOMLAR E VİTAMİNİ 1922 de yapılan deneylerde, farelerin diyetlerinden E vitamini çıkarıldığında üreyemedikleri görülmüştür. Farelerin diyetine buğday tohumu eklendiğinde, tekrar üreme yeteneğini kazandıkları

Detaylı

Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry

Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):486-505 doi:10.5455/cap.20120429 Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry

Detaylı

C VĠTAMĠNĠ. EKSĠKLĠK SEMPTOM ve BULGULARI

C VĠTAMĠNĠ. EKSĠKLĠK SEMPTOM ve BULGULARI C VĠTAMĠNĠ C vitamini diyetle mutlaka alınması gereken besinlerdendir. Çoğu insan turunçgillerin en iyi C vitamini kaynağı olduğunu düşünse de brokoli, patates gibi sebzeler de yüksek oranda C vitamini

Detaylı

C VĠTAMĠNĠ. EKSĠKLĠK SEMPTOM ve BULGULARI

C VĠTAMĠNĠ. EKSĠKLĠK SEMPTOM ve BULGULARI C VĠTAMĠNĠ C vitamini diyetle mutlaka alınması gereken besinlerdendir. Çoğu insan turunçgillerin en iyi C vitamini kaynağı olduğunu düşünse de brokoli, patates gibi sebzeler de yüksek oranda C vitamini

Detaylı

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI Doç. Dr. Mehmet A. OSMANAĞAOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Trabzon

Detaylı

DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ (Antimanik İlaçlar) Prof. Dr. Alaattin Duran

DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ (Antimanik İlaçlar) Prof. Dr. Alaattin Duran DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ (Antimanik İlaçlar) Prof. Dr. Alaattin Duran LİTYUM Lityumun eser miktarları besin ve suda ve yaşayan her dokuda mevcuttur. Farmakokinetikler: Lityum hızlı şekilde ve tamamiyle

Detaylı

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ -T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Dikmen DÖKMECİ DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU

Detaylı

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Cengiz TUĞLU BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN

Detaylı

DERLEME REVIEW ARTICLE

DERLEME REVIEW ARTICLE DERLEME ALOIS ALZHEIMER ve ALZHEIMER HASTALIĞI ÖZ 13 / Özel Sayı 3 / 2010 (9-14) 13 / Suppl 3 / 2010 (9-14) Kaynak SELEKLER Alois Alzheimer (14 Haziran 1864-19 Aralık 1915) Alman psikiyatristi ve nöropatalogu.

Detaylı

YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE B 12 VİTAMİNİ, DEMİR, FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN SIKLIĞI VE MATERNAL DÜZEYLERLE OLAN İLİŞKİSİ

YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE B 12 VİTAMİNİ, DEMİR, FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN SIKLIĞI VE MATERNAL DÜZEYLERLE OLAN İLİŞKİSİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Betül ORHANER YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE B 12 VİTAMİNİ, DEMİR, FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN

Detaylı

Dopamin, Dopaminerjik Sistem, İşlevleri ve Psikiyatrik Bozukluklarla İlişkisi. Prof. Dr. Mesut ÇETİN GATA Haydarpaşa - İstanbul

Dopamin, Dopaminerjik Sistem, İşlevleri ve Psikiyatrik Bozukluklarla İlişkisi. Prof. Dr. Mesut ÇETİN GATA Haydarpaşa - İstanbul Dopamin, Dopaminerjik Sistem, İşlevleri ve Psikiyatrik Bozukluklarla İlişkisi Prof. Dr. Mesut ÇETİN GATA Haydarpaşa - İstanbul 1 Bildirim Aşağıdaki İlaç Şirketleri ile Konsültan / Konuşmacı olarak çalıştım:

Detaylı

Propolis değeri yüzyıllardan beridir bilinen bir arıcılık ürünüdür.

Propolis değeri yüzyıllardan beridir bilinen bir arıcılık ürünüdür. PROPOLİS Nedir? Propolis değeri yüzyıllardan beridir bilinen bir arıcılık ürünüdür. Balarıları tarafından kovanlarının civarında bulunan genç kozalaklı ağaçların sürgünleri ve kabuklarından toplanan reçineler

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

ENGELLİLERDE BESLENME

ENGELLİLERDE BESLENME Hazırlayan Prof. Dr. Gülden Köksal Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın No: 726

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi)

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi) T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI ETYOPATOGENEZİNDE SERULOPLAZMİNİN YERİ VE PROTON MR SPEKTROSKOPİ İLE VERİFİKASYONU

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):206 236 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder Meliha

Detaylı

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI?

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI? BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI? Hazırlayan Arş. Gör. Nilüfer Acar Tek Prof. Dr. Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

Kimler Vitamin Almalı ve Nasıl Kullanmalı?

Kimler Vitamin Almalı ve Nasıl Kullanmalı? Kimler Vitamin Almalı ve Nasıl Kullanmalı? Vitaminler, vücudumuzdaki birçok metabolik olayın gerçekleşmesinde önemli görevleri olan maddelerdir. Vücudumuz vitaminleri kendisi yapamadığından gıdalarla almak

Detaylı

Özlem Ak İkinci. Dr., Bilimsel Programlar Uzmanı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi. Modern Çağın Salgın Hastalığı

Özlem Ak İkinci. Dr., Bilimsel Programlar Uzmanı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi. Modern Çağın Salgın Hastalığı Özlem Ak İkinci Dr., Bilimsel Programlar Uzmanı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Modern Çağın Salgın Hastalığı Depresyon Gelişmiş ülkelerde hemen hemen herkesin çantasında bir antidepresan var. Modern

Detaylı

Psikiyatride Bireye Özgü Tedavi: Belki Biraz Eski Veya Biraz Yeni, Ama Geleceğin Tedavisi

Psikiyatride Bireye Özgü Tedavi: Belki Biraz Eski Veya Biraz Yeni, Ama Geleceğin Tedavisi Editörden / Editorial Psikiyatride Bireye Özgü Tedavi: Belki Biraz Eski Veya Biraz Yeni, Ama Geleceğin Tedavisi Feyza Arıcıoğlu 1, Mesut Çetin 2 ÖZET: Psikiyatride bireye özgü tedavi: Belki biraz eski

Detaylı

DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL VE BİYOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ

DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL VE BİYOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL

Detaylı

İÇ HASTALIKLARININ EŞLİK ETTİĞİ DEPRESYONUN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ

İÇ HASTALIKLARININ EŞLİK ETTİĞİ DEPRESYONUN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ İÇ HASTALIKLARININ EŞLİK ETTİĞİ DEPRESYONUN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ Duygudurum bozuklukları alanında,klinik tablonun ana karakteri eşlik eden bir iç hastalıkla meydana gelen bazı belirgin oluşumlar vardır.

Detaylı

Vitaminler. Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com

Vitaminler. Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Vitaminler Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Tiyamin = B1 Vitamini Tiyamin, bir diğer ismiyle B 1 vitamini, kimyasal formülü C 12 H 17 ClN 4 OS olan renksiz

Detaylı

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Dr. Burcu Balam YAVUZ, Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Risk Factors and Treatment

Detaylı