Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisinde Karar Verme Kapasitesi (Yeterliliği) Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisinde Karar Verme Kapasitesi (Yeterliliği) Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisinde Karar Verme Kapasitesi (Yeterliliği) Değerlendirilmesi Dr.Ulaş Mehmet Çamsarı Assistant Professor of Psychiatry Mayo Clinic College of Medicine Psikiyatri ve Psikoloji Bölüm Başkanı Mayo Clinic Health System in Waycross-Georgia Amerika Birleşik Devletieri 20 Mart 2015, II Adli Psikoloji Sempozyumu İncirliova, Aydın

2 Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi nedir? Tıbbi ve Cerrahi Psikiyatri, genel tıbbın (tüm branşların) psikiyatri ile kesiştiği akademik alan Psikosomatik Tıp, KLP, 2005 yılından itibaren, ABD de psikiyatrinin ABPN tarafından kabul edilmiş bir psikiyatri yandal uzmanlığı (Board Eligible) Konsültasyon Servisi ve Liyezon Servisi, ABD de genel hastanelerde ayrı bir bölüm Uç yandalları: Onkolojik Psikiyatri, AIDS Psikiyatrisi, Trasplantasyon Psikiyatrisi, Perinatal Psikiyatri Hastanedeki tüm hastaların karar verme kapasitesi değerlendirmelerini yürüten servis Blumenfield et al, Textbook of Psychosomatic Medicine, 2006

3 Karar Verme Kapasitesi (KVK) Değerlendirilmesi Decision Making Capacity (DMC) Adli Psikiyatri, KL Psikiyatrisi ve Diğer Tıp Dallarının buluştuğu klinik problem Genel bir hastanedeki psikiyatri konsültasyonlarının ciddi bir miktarı : KVK değerlendirilmesi Değenlendirme çok ciddi yasal ve adli sonuçlar doğurabilir Myers B, Barrett CL, Psychosomatics,1986

4 Sık KVK konsültasyonu nedenleri Hastanın tavsiye edilen tedaviye aydınlatılmış onam (informed consent) vermemesi Hastanın tedavi bitmeden hastaneden taburcu olmak istemesi Hastanın uygulanacak tedaviye aydınlatılmış onam verip veremeyeceğinin sorgulanması vb gibi... Farnsworth, Psychosomatics 1990 & Blumenfield, Psychosomatic Medicine, 2006

5 Aydınlatılmış Onam (Informed Consent) Nedir? Hastanın tedavisi ile ilgili karar verebilmesine yetecek ölçüde bilgilendirilmesi Bilgi (Knowledge) Gönüllülük (Voluntariness) Yasal Yeterlik/Kapasite (Competence) Blumenfield, Psychosomatic Medicine, 2006

6 Karar Verme Kapasitesi (Capacity) = K Yeterlik (Competency) = Y

7 Karar Verme Kapasitesi ( Decision Making Capacity) - K Tıbbi bir değerlendirmedir. Klinisyen tarafından değerlendirilir. Özgül (Spesifik) bir zaman için geçerlidir. Özgül bir soruyu yanıtlar. Geçici bir değerlendirmedir, kalıcı değildir. Levenson et al, Textbook of Psychosomatic Medicine, 2011

8 Yeterlik (Competency) = Y Adli bir değerlendirmedir. Mahkeme tarafından değerlendirilir. Özgül değildir, geneldir. Sadece belirli bir zaman veya durum için geçerli değil, kalıcı olacak bir değerlendirmedir. Bir vasi (legal guardian) atamasını gerekli kılar Levenson et al, Textbook of Psychosomatic Medicine, 2011

9 Karar Verme Kapasitesi (Capacity) = K Yeterlik (Competency) = Y

10 Olgu 1 45 yaşında traumatik beyin hasarı (TBI) sonrası demans öyküsü olan erkek hasta dahiliye servisinde tiroid kanseri nedeniyle yatmaktadır ve hastanın bir yasal vasisi bulunmaktadır (Mahkemece Yeterli Değil). Hastanın tedavisinde tiroid cerrahisi önerilmekte, hasta daha önce kabul ettiği ameliyatı, ameliyat olacağı sabah reddetmektedir. Tedavi ekibi bir sonraki adımda : Tedavi onamını yasal vasiden almalıdır ve cerrahi kararını uygulamalıdır. Psikiyatri Konsültasyonu istemeli ve Karar Verme Kapasitesi (KVK) değerlendirmesini yapmalıdır. Hasta yasal olarak yeterli değildir, hiçbir sorgulamaya gerek yoktur, cerrahiye alınmalıdır. Acil nöbetçi mahkemeye başvurulmalıdır.

11 Appelbaum, Grisso, 1997

12 KVK Değerlendirilmesi Kendisine sunulan gerekli bilgileri anlayabilme yeterliliği Seçim yapabilme yeterliliği Mevcut sağlık durumunu ve bunun olası sonuçlarının değerlendirebilme yeterliliği Yapılan seçimin mantıklı bir zemine dayandırılması (rationale) Appelbaum, Grisso, 1996, 1997

13 Metot 1.İletişim 3.Değerlendirebilme 2.Anlayabilme 4.Nedensellik

14 KVK gerekliliği Klinik Şüphe? Psikiyatrik Değerlendirme Kapasite VAR Kapasite YOK Aydınlatılmış Onam KİŞİDEN alınır Aydınlatılmış Onam KİŞİNİN YAKININDAN (Next-Of-Kin) alınır

15 Olgu 2 30 yaşında hiçbir psikiyatrik ve tibbi hikayesi olmayan, sağlıklı bir kadın acil servise arkadaşları tarafından bir kutlama sonrası aniden başlayan tuhaf davranışları nedeniyle getirilmiştir. Acildeki doktorlara beni kaçırdılar, hepsi büyük bir planın parçası diyerek tüm girişimleri reddetmektedir ve hastaneden ayrılmak istemektedir. Aileden ve arkadaşlardan alınan öykü sonrası kişinin bir gece önce yüksek miktarda kokainli sigara içtiği (crack), kişinin aslında çok başarılı bir yönetici olduğu ve bu durumun çok sıradışı olduğu öğrenilmiştir. Tedavi ekibi bir sonraki adımda : Hastanın psikiyatrik geçmişi yoktur, madde etkisi olduğuna kanaat getirilmiştir, hasta serbest bırakmalıdır, rızası dışında alıkonulamaz Tedavide tıbbi olarak nelerin gerekli ya da vazgeçilmez olduğunun tespitini yaptıktan sonra Psikiyatriyi KVK değerlendirmesi için aramalıdır. Hastanın kokain etkisi olduğu açıktır, psikiyatriyi aramaya gerek yoktur, yakınlarını arayıp onların rızası alınarak hasta zorla tedavi edilmelidir.

16 KVK ne için belirleniyor? --- Tedavi ekibinin sorduğu soru nedir? Kapasite VAR Kapasite YOK Kapasite VAR

17 Kapasite VAR Kapasite YOK Kapasite VAR Örnek : Kişi Yaşamsal Tedaviyi Reddedebilir mi? Örnek : Kişi Allerji İlacını Reddedebilir mi? Kapasite VAR Kapasite VAR Kapasite VAR

18 Doktor tarafından tedaviyi zaten kabul eden hastaya KVK değerlendirmesi gerekir mi?

19 Olgu 3 78 yaşında Tip 1 Diyabet ve Hipertansiyon geçmişi olan erkek hasta, sağ ayak enfeksiyonu ile hastaneye başvuruyor. Sistemik enfeksiyon bulguları gösteren hastanın bilincinin sürekli değişken olduğu, zaman zaman yer ve zaman oryantasyonunun bozulduğu hemşireler tarafından bildiriliyor. Enfeksiyon tedavisi sürerken, cerrahi ekip sağ ayak amputasyonuna karar veriyor. Cerrahi tedavi hastaya bildiriliyor, hasta amputasyon konusunu daha önce merak edip google da okuduğunu ve cerrahiye onay vereceğini bildiriyor. Tedavi ekibi için bir sonraki aşama : Hastadan aydınlatılmış onam almak ve ameliyat işlemlerini başlatmak Hastanın KVK tespiti için psikiyatri konsültasyonu istemek Hastanın yakınından (next-of-kin) onam almak

20 Doktor tarafından tedaviyi zaten kabul eden hastada KVK değerlendirmesi gerekebilir mi? EVET

21 Bir durum için yapılan KVK değerlendirmesi benzer tüm durumları kapsayacak şekilde kullanılabilir mi?

22 Olgu 4 36 yaşında evli bipolar bozukluk tanısı olan hasta karın ağrısı şikayeti ile dahiliye servisine yatırılıyor. Hemşirelerin kendisini zehirlemek istediklerini iddia ediyor. Psikiyatri konsültasyonu isteniyor, hasta manik psikoz teşhisi alıyor. Hasta tedavi ekibine kocasının kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve zarar vermek istediğini söylüyor. tedavisi hakkında hiçbir bilginin kocasıyla paylaşılmamasını istiyor, ve kocasının kendisini ziyaret etmesini istemiyor. Kocası ise bu sırada hastane yönetimine başvurarak hastaneyi dava etmekle tehdit ediyor. Hasta bu sırada imza vererk hastaneden ayrılmak istiyor. (Against Medical Advice) Psikiyatri yeniden konsülte ediliyor ve psikiyatriye iki soru soruluyor :

23 Soru 1 : Kişi, tedaviyi reddedebilir mi ve hastaneden ayrılabilir mi? Soru 2 : Kişi, eşinin kendi tedavisiyle ilgili bilgilere ulaşmasını ve ziyaret haklarını engelleyebilir mi?

24 Soru 1 : Kişi, tedaviyi reddedebilir mi ve hastaneden ayrılabilir mi? HAYIR Soru 2 : Kişi, eşinin kendi tedavisiyle ilgili bilgilere ulaşmasını ve ziyaret haklarını engelleyebilir mi? EVET

25 Bir durum için yapılan KVK değerlendirmesi benzer tüm durumları kapsayacak şekilde kullanılabilir mi? HAYIR

26 KVK değerlendirmesi çok özgül bir konuda özgül bir zamanı kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Farklı durumlar için farklı değerlendirmeler yapılmalıdır. Seri KVK değerlendirmeleri gerekebilir. (e.g. Delirium-Ensefalopati Tablosu)

27 Bilişsel Yetersizliklerle seyreden problemler (Demans, Delirium, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Zeka Geriliği vb. gibi) kişinin hiçbir konuda KVK olmadığı anlamına gelir mi?

28 Olgu 5 80 yaşında demans, hiperlipidemi ve depresyon öyküsü olan kadın hasta, 60 yıllık eşini 2 hafta önce kaybetmesi üzerine bir kutu ilacın tamamını alarak intihar girişimde bulunarak acil servise getiriliyor. Psikiyatrik değerlendirme sonrası hasta geriyatrik psikiyatri yataklı servisine multifaktoriyel demans ve major depresif bozukluk tanılarıyla yatırılıyor. Hastaya yapılan Beyin MRI da yaygın serebral atrofi, bilateral stabil laküner infarktlar gözlemleniyor, yapılan bilişsel testlerde, Folstein MMSE 17(30), MoCA 10 (30) skorları alarak orta ağır derecede bilişsel yetersizlik tespit ediliyor. Hasta yatışının 3. gününde tüm ilaçlarını alacağını ama statin grubu ilaçları almak istemediğini söylüyor. Nedeni sorulduğunda bunun ölen eşini hatırlattığını ve riski neyse bunu kabul ettiğini söylüyor. Dahiliye konsültanı hiperlipidemi hikayesi nedeniyle bu ilacın hastaya verilmesini öneriyor. Tedavide bir sonraki adım ne olmalıdır?

29 Hastanın istediğini yerine getirerek Simvastatinin kesilmesi Ağır demans nedeniyle hastanın bu duruma KVK nin olmadığı açık olduğundan ilacın gerekirse yemeğıne karıştırılarak verilmesinin sağlanması Aileden birinin aranarak onun rızasının alınması

30 Bilişsel Yetersizliklerle seyreden problemler (Demans, Delirium, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Zeka Geriliği vb. gibi) kişinin her konuda KVK olmadığı anlamına gelir mi? HAYIR

31 Herhangi bir psikiyatrik teşhisi olan kişilerin KVK kısıtlı ya da eksik midir?

32 Olgu 6 55 yaşında paranoid şizofreni öyküsü olan erkek bir hasta acil servise baş ağrısı ve yakın zamanda başlayan sabah kusmaları şikayetleriyle başvuruyor. Yapılan incelemede Glioblastome Multiforme tipinde beyin tümörü teşhisi konuluyor. Prognozu kötü olan bu tümör için, onkoloji ve beyin cerrahisi, ameliyat ve sonrasında kemoterapi ve radyoterapi öneriyor. Hasta ameliyatı beynine bir cihaz yerleştireceklerinden korktuğu için, radyoterapiyi de beynine ışınla düşünceler yerleştireceklerinden korktuğu için reddettiğini, ancak kemoterapiyi kabul edeceğini söylüyor.

33 Bir sonraki adım : Şizofreni teşhisi olması tedaviyi reddedemeyeceği anlamına gelmez, hastanın isteği yerine getirilmeli, sadece kemoterapi verilmelidir. Şizofeni teşhisi nedeniyle hastanın KVK yoktur, ameliyat yakınlarının rızası alınarak yapılmalı, sonrasında da radyoterapi ve kemoterapi kürleri tamamen uygulanmalıdır. Acil Nöbetçi Mahkemeye başvurulmalıdır.

34 Herhangi bir psikiyatrik teşhisi olan kişilerin KVK kısıtlı ya da eksik midir? HAYIR

35 Özet ve Önemli Noktalar KVK (Capacity) ve Yeterlik (Competency) kavramları farklıdır, ilki klinik bir tanım ikincisi yasal bir tanımdır. Bu iki kavram birbiriyle bir tutarlılık içinde olmayabilir. Örneğin yeterliliği olan bir kişi kapasitesini kaybedebilir, ya da yeterliliği olmayan bir kişi belli bir konuda kapasiteye sahip olabilir. Tüm hastaların, kendilerine uygulanan tüm tedaviler için bir aydınlatılmış onam (informed consent) vermeleri gerekir. Onamı sadece KVK ne sahip kişiler verebilir.

36 Özet ve Önemli Noktalar Tüm hekimler, tedaviye karar veren tüm klinisyenler yasalar önünde KVK değerlendirmesi yapabilirler, psikiyatrist olması şartı aranmaz. KVK, ya hep ya hiç yaklaşımı ile yapılamaz, her sorun için spesifik olmalı ve spesifik bir klinik çerçevede geçerli olacak şekilde yapılabilir. Kişi aynı anda belli bir konuda KVK ne sahipten diğer bir konuda olmayabilir. Bu kararın sonuçlarıa göre durum içinde değerlendirilir KVK ne sahip bulunmayan kişide, kişinin en yakın aile ferdinin (next-of-kin) kişi adına aydınlatılmış onam vermesi gerekir

37 1. Ganzini L, Volicer L, Nelson WA, Fox E, Derse AR. Ten myths about decision-making capacity. J Am Med Dir Assoc 2004;5:278â Melton GB, Petrila J, Poythress NG, Slobogin C. Psychological Evaluations for the Courtsâ A Handbook for Mental Health Professionals and Lawyers. New York, NY: Guilford Press; P Ganzini L, Volicer L, Nelson W, Derse A. Pitfalls in assessment of decision-making capacity. Psychosomatics 2003;44:237â Grisso T, Applebaum PS. Assessing Competence to Consent to Treatmentâ A Guide for Physicians and Other Health Professionals. New York, NY: Oxford University Press; Myers B, Barrett CL. Competency issues in referrals to a consultation-liaison service. Psychosomatics 1986;27:782â McKegney FP, Schwartz BJ, O'Dowd MA. Reducing unnecessary psychiatric consultations for informed consent by liaison with administration. Gen Hosp Psychiatry 1992;13:15â Masand PS, Bouckoms AJ, Fischel SV, Calabrese LV, Stern TA. A prospective multicenter study of competency evaluations by psychiatric consultation services. Psychosomatics 1998;39:55â Appelbaum PS, Grisso T. The MacArthur Treatment Competence Study: I. Mental illness and competence to consent to treatment. Law Hum Behav 1995;2. 9. Grisso T, Appelbaum PS, Mulvey E, Fletcher K. The MacArthur Treatment Competence Study: II. Measures of abilities related to competence to consent to treatment. Law Hum Behav 1995;19:127â Kim SYH, Caine ED. Utility and limits of the mini mental state examination in evaluating consent capacity in Alzheimer's disease. Psychiatr Serv 2002;53:1322â Kim SYH, Karlawish JHT, Caine ED. Current state of research on decision-making competence of cognitively impaired elderly persons. Am J Geriatr Psychiatry 2002;10:151â Schloendorff v. Society of New York Hospital, 105 NE 92,93 (1914). 19. Pages KP, Russo JE, Wingerson DK, Ries RK, Roy-Byrne PP, Cowley DS. Predictors and outcome of discharge against medical advice from the psychiatric units of a general hospital. Psychiatr Serv 1998;49:1187â Devitt PJ, Devitt AC, Dewann M. An examination of whether discharging patients against medical advice protects physicians from malpractice charges. Psychiatr Serv 2000;51:899â Anis AH, Sun H, Guh DP, Palepu A, Schechter MT, O'Shaughnessy MV. Leaving hospital against medical advice among HIV-positive patients. Can Med Assoc J 2002;167:633â Saitz R. Discharges against medical advice: time to address the causes. Can Med Assoc J 2002;167:647â Casasanto M, Simon M, Roman J. A model code of ethics for guardians. National Guardianship Association 1988:1â Farnsworth MG. Competency evaluations in a general hospital. Psychosomatics 1990;31:60â Sullivan MD, Youngner SJ. Depression, competence, and the right to refuse lifesaving medical treatment. Am J Psychiatry 1994;151:971â Appelbaum PS. Principles of Informed Consent in Psychiatry. Prepared for: APA Council on Psychiatry and Law; May Garner BA. Black's Law Dictionary. St. Paul, Minn; Hwang SW, Li J, Gupta R, Chien V, Martin RE. What happens to patients who leave hospital against medical advice? Can Med Assoc J 2003;168:417â 420.

38 Dikkatiniz için teşekkürler!

Acil tıp ta aydınlatılmış onam

Acil tıp ta aydınlatılmış onam Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Review Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010;16 (1):1-8 Derleme Acil tıp ta aydınlatılmış onam Informed consent in emergency medicine Nermin ERSOY, Müesser ÖZCAN

Detaylı

İlk defa 1928 yılında Johns Hopkins de Adolf

İlk defa 1928 yılında Johns Hopkins de Adolf Nöropsikiyatride Yeni Perspektifler Psikiyatri Eğitimine Eleştirel Bir Bakış: ABD den Bir Perspektif Dr. Ulaş M. Çamsarı * *Genel Psikiyatri Uzmanı Bağımlılık Psikiyatrisi Yandal Uzmanı Konsültasyon-Liyezon

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU. Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU. Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÇERÇEVE Giriş Yasal Bağ lam T ı p Etiğ i Bağ lamı 2. B İ LGİ LENDİ RME SÜRECİ Mezuniyet Öncesi

Detaylı

Klinik Etiğin Önemli Bir Sorunu: Aydınlatılmış Onam

Klinik Etiğin Önemli Bir Sorunu: Aydınlatılmış Onam Klinik Etiğin Önemli Bir Sorunu: Aydınlatılmış Onam Dr.Nermirı ERSOY* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi ABD, KOCAELİ ÖZET Özerklik, kötü-davranmama ve yararlılık gibi biyomedikal

Detaylı

Prof. Dr. Şefik Görkey HASTA HAKLARI

Prof. Dr. Şefik Görkey HASTA HAKLARI 1 HASTA HAKLARI HAK KAVRAMI Hak kavramının tanımı konusunda farklılıkların görülmesi bir yana bu kavramın tanımında henüz fikir birliğinin oluşmadığı söylenir. Bu bağlamda hak, Hukuken korunan ve sahibine

Detaylı

Yaşlılık Çağı Depresyonu ve Hafif Bilişsel Bozukluğu Olan Hastalarda Öznel Bellek Yakınmaları ile Nesnel Bellek Bozukluklarının Karşılaştırılması 2

Yaşlılık Çağı Depresyonu ve Hafif Bilişsel Bozukluğu Olan Hastalarda Öznel Bellek Yakınmaları ile Nesnel Bellek Bozukluklarının Karşılaştırılması 2 Türk Psikiyatri Dergisi 2015;26(): Yaşlılık Çağı Depresyonu ve Hafif Bilişsel Bozukluğu Olan Hastalarda Öznel Bellek Yakınmaları ile Nesnel Bellek Bozukluklarının Karşılaştırılması 2 Dr. Berker DUMAN 1,

Detaylı

Dürtü Kontrol Bozukluklarının Adli Psikiyatrik Yönleri

Dürtü Kontrol Bozukluklarının Adli Psikiyatrik Yönleri Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(1):16-29 doi: 10.5455/cap.20141108010848 Dürtü Kontrol Bozukluklarının Adli Psikiyatrik Yönleri Forensic Psychiatric Aspects of

Detaylı

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ AYDINLATILMIŞ ONAM ALMAK üzerine ÖNERİLER Ocak 2007 www.biyoetik.org.tr tbd@biyoetik.org.tr 2 Hazırlayanlar: Dr. Murat Civaner, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Etik

Detaylı

Yaşlı İntiharları, Nedenleri ve Önleyici Uygulamalar

Yaşlı İntiharları, Nedenleri ve Önleyici Uygulamalar Yaşlı İntiharları, Nedenleri ve Önleyici Uygulamalar Causes of Elderly Suicide and Preventive Applications (Derleme) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2009) 34 41 Hemş. Güler DURU*, Öğr.Gör.Dr.

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

TIBBI GIRISIMI REDDEDEN HASTANIN KARAR VERME YETERLIGININ DEGERLENDIRILMESI. Dr.Cagri Kalaca Aile Hekimligi Uzmanlik Tezi

TIBBI GIRISIMI REDDEDEN HASTANIN KARAR VERME YETERLIGININ DEGERLENDIRILMESI. Dr.Cagri Kalaca Aile Hekimligi Uzmanlik Tezi TIBBI GIRISIMI REDDEDEN HASTANIN KARAR VERME YETERLIGININ DEGERLENDIRILMESI Dr.Cagri Kalaca Aile Hekimligi Uzmanlik Tezi Ankara, 1994 i I. IÇINDEKILER II. TABLOLAR DIZINI... vi III. GRAFIKLER DIZINI...

Detaylı

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1 TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ I. MAKET / MODELLERLE TIBBİ BECERİ EĞİTİMİ Profesyonel bir meslek olarak hekimliğin mutlak beceri gerektirdiğini öğrenme Hümanistik anlayışla, tıbbi becerilerin

Detaylı

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu DERLEME Adli Tıp Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu Oğuz Polat 2, Işıl Pakiş 1 1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Biçimlendirilmiş: Sol: 100.8, Sağ: 100.8, Üst: 70.55, Alt: 70.55, Üstbilginin kenara uzaklığı: 35.3, Altbilginin kenara uzaklığı: 35.3 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk

Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk Van Tıp Dergisi: 7 (2): 66-71, 2000 Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk Kemal Sayar, Mücahit Öztürk, Ö. Akil Özer Özet: Bipolar Bozukluk

Detaylı

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ZKTB DERLEME Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 1 Pınar GÜNGÖR, 2 Yeliz DOĞAN MERİH, 3 Meryem YAŞAR KOCABEY 1 Hem. Zeynep Kamil Kadın Ve

Detaylı

Uzmanlık eğitiminde tıp etiği

Uzmanlık eğitiminde tıp etiği 132 Derleme Review Medical ethics in residency training Murat Civaner, Özlem Sarıkaya 1, Harun Balcıoğlu 2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deontoloji Anabilim Dalı, Bursa 1 Marmara Üniversitesi Tıp

Detaylı

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle...

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle... ÖNSÖZ İlk defa 1998 yılında Geriatrik Hasta ve Sorunları adı altında, Geriatri nin belli başlı konularını içeren bir sempozyumu Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirmiştik. Aradan

Detaylı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Kanser Hastasında Bakımın Devamlılığı/Sürekliliğinin Sağlanması Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Prof.Dr.Hatice Bostanoğlu (Fesci) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

İSTENMEYEN ERGEN GEBELİKLERİNİN PSİKOSOSYAL VE ADLİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OLGU SUNUMU

İSTENMEYEN ERGEN GEBELİKLERİNİN PSİKOSOSYAL VE ADLİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OLGU SUNUMU İSTENMEYEN ERGEN GEBELİKLERİNİN PSİKOSOSYAL VE ADLİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OLGU SUNUMU Saniye KORKMAZ ÇETİN*, Tezan BİLDİK**, Meryem DALKILIÇ***, Burcu ÖZBARAN*, Serpil ERERMİŞ**, Müge TAMAR****,

Detaylı

ÖĞRETİM SÜRECİ VE HEMŞİRELİK Teaching Process and Nursing. Meral BAYAT 1

ÖĞRETİM SÜRECİ VE HEMŞİRELİK Teaching Process and Nursing. Meral BAYAT 1 DERLEME (Review Article) ÖĞRETİM SÜRECİ VE HEMŞİRELİK Teaching Process and Nursing Meral BAYAT 1 Özet : Hemşireliğin temel işlevi, sağlıklı ya da hasta bireye yardım etmektir. Bu yardım, sağlamın sağlığını

Detaylı

Mine KAYA * Yargıtay 4. HD Tetkik Hakimi

Mine KAYA * Yargıtay 4. HD Tetkik Hakimi HEKİMİN HASTAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAYNAKLANAN TAZİMİNAT SORUMLULUĞU COMPENSATION LIABILITY ARISING FROM PHYSICIAN S OBLIGATION TO INFORM THE PATIENT Mine KAYA * 1 Özet: Kural olarak her tıbbî

Detaylı

Telepsikiyatri: Şimdi ve Burada

Telepsikiyatri: Şimdi ve Burada Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(2):136-148 doi: 10.5455/cap.20150320123914 Telepsikiyatri: Şimdi ve Burada Telepsychiatry: Now and Here Ufuk Bal, Ertan Yılmaz,

Detaylı

Bariatrik Cerrahinin Psikiyatrik ve Psikososyal Yönleri

Bariatrik Cerrahinin Psikiyatrik ve Psikososyal Yönleri Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):32-44 doi: 10.5455/cap.20130522110439 Bariatrik Cerrahinin Psikiyatrik ve Psikososyal Yönleri Psychiatric and Psychosocial Aspects

Detaylı

Sundhed og Sygdom Dialogliste - Tyrkisk

Sundhed og Sygdom Dialogliste - Tyrkisk Sundhed og Sygdom Dialogliste - Tyrkisk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak Günümüzde sağlığa çok önem verilmektedir. Bunun nedeni ise, sağlıklı olmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile hastalıkların

Detaylı

PSİKİYATRİK TIP : KONSÜLTASYON - LİYAZON PSİKİYATRİ

PSİKİYATRİK TIP : KONSÜLTASYON - LİYAZON PSİKİYATRİ Klinik Psikofarmokloji Bülteni, 1-1 (1990) PSİKİYATRİK TIP : KONSÜLTASYON - LİYAZON PSİKİYATRİ Dr.Sedat ÖZKAN ( * ) Ö Z E T 1 930 lu yıllarda bir grup doktor sağlık ve hastalığı psikosomatik tıp terimi

Detaylı

Travma Mağdurlarında Ruhsal Travma Bulguları

Travma Mağdurlarında Ruhsal Travma Bulguları Araflt rma Makalesi / Research Article 230 Doi: 10.4274/npa.y6242 Mental Findings in Trauma Victims İsmail Özgür CAN1, Zehra DEMİROĞLU UYANIKER1, Halis ULAŞ1, Gökmen KARABAĞ1, Can CİMİLLİ2, Serpil SALAÇİN1

Detaylı

Bir Psikiyatri Hastanesinde İstemli ve İstem Dışı Yatışların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Bir Psikiyatri Hastanesinde İstemli ve İstem Dışı Yatışların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6245 216 Bir Psikiyatri Hastanesinde İstemli ve İstem Dışı Yatışların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics

Detaylı