Patent Ductus Arteriosus. Doç. Dr. Ömer ERDEVE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji BD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Patent Ductus Arteriosus. Doç. Dr. Ömer ERDEVE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji BD"

Transkript

1 Patent Ductus Arteriosus Doç. Dr. Ömer ERDEVE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji BD

2 Patent Ductus Arteriosus İU hayatta ventriküler çıkış akımını akciğerlerden aorta yoluyla plasentaya yönlendirir Sağlıklı term ve preterm bebeklerde ilk 3 günde fizyolojiktir Pretermlerde sol-sağ şant derecesine göre persistan PDA nın klinik sonuçları olabilir: Pulmoner akımda artış Pulmoner ödem Akciğerde komplians kaybı Solunum sıkıntısı Kronik akciğer hastalığı Organ perfüzyonlarında kayıplar

3 Semptomatik PDA insidansı Term bebekler g <1000 g 57/ /3 1/2

4 Duktus ilişkili morbidite Tedavinin etkisi??? Solunum sıkıntısı Sol-sağ şant Düşük onkotik basınç Artmış kapiller geçirgenlik Komorbiditeler İnterstisyel ve alveolar pulmoner ödem Miyokard disfonksiyonu BPD MV ve O2 de artış AC kompliansında azalma Duktal çalma fenomeni Sol yük İVK PVL NEK ABY

5 g spontan kapanma oranı yüksek <1000 g: %35 spontan kapanma <28 hafta %60-70 medikal-cerrahi tedavi Solunum sıkıntısı Kalp yetmezliği İKK BPD NEK Ölüm GÜNÜMÜZDE PRETERM BEBEKLERDE DOĞAL PDA SEYRİNİ HALEN BİLMİYORUZ!!!

6 Miyozin hafif zincir fosforilasyonu İNTRAUTERİN Düşük PaO2 Yüksek prostanoidler (PGI2, PGE2) EKSTRAUTERİN Yüksek PaO2 Düşük prostanoidler (PGI2, PGE2) Vazokonstriksiyon DA ve aorta-pulmoner arter makroskobik olarak benzer Histolojik olarak farklı DA mediası uzun ve spiral düz kas, iç elastik doku intiması düzensiz ve kalın düz kas ve endotel hücreden oluşan neointimal yastıklar

7 PaO2, prostaglandin Hipoksik zon oluşumu Hücre ölümü TGF-ß ve VEGF salınımı Düz kasta kasılma fonksiyonel kapanma Vasküler remodeling ve DA kapanması

8 Trombositler bu kapanma işleminin neresinde? 2010 Disfonksiyonda DA açık kalıyor Sepsiste kümelenme azalıyor Trombositopenide ilaca yanıt düşüyor

9 Trombosit sayısı ve indeksleri ile PDA insidansı ve tedaviye yanıt arasında ilişki? <30 hf, <1250 g 361 preterm 154 hspda, 207 kontrol Trombosit sayımı (/mm3) ( ) ( ) <0.001 OR 95% C.I.for OR p Gestasyonel yaş ,859 1,067 0,432 RDS varlığı 2.2 1,407 3,594 0,001 Trombosit sayımı <150,000/mm ,260 3,617 0,005 PDW > ,408 5,097 0,003 Trombosit sayısı hspda Tedaviye yanıtla ilişki Ф

10 Persistan PDA da genetik yatkınlık var mıdır? PDA çevresel etkenlerin önemli rol oynatığı bir genetik tablodur TFAP2, TRAF1 ve PTGIS PDA ile ilişkili bulunan 3 genetik variasyondur

11 Düşük oksijen saturasyonu hedefi PDA oranını artırıyor mu? Postnatal oksijen duktus kontraksiyonunda etkin Retrospektif dönemsel çalışma %89-94 vs. % yıl, <1000 g 263 preterm ROP PDA Final kapanma oranı aynı Cerrahi ihtiyacı aynı

12 Kritik soru: Hangi duktus tedavi edilecek, hemodinamik belirgin duktus nasıl anlaşılır? Ekokardiografi DA çapı 1.4 mm/kg LA/Ao 1.4 Sol ventrikül genişlemesi DA sonrası inen aortada diyastol boyunca ters akım DA öncesi inen aortada diyastol boyunca yüksek antegrad akım ( 0.5 m/sn) Serebral doppler Biyokimya Ön serebral arterde rezistif indeks 0.9 Serebral akımdan çalmayı gösterir BNP NT-proBNP Hemodinamik belirgin duktus tanısı Tedaviye yanıt Gereksiz doz bağlantılı yan etkiyi azaltma Cut-off değer? Troponin T (ctnt) <32 hf PDA ilişkili IVH evre III/IV ve ölüm ilişkili Klinik?

13 Duktusun anatomik yapısı önemli midir? Araştırma konusu Uygun cihaz geliştirilmesi En bilgi verici: duktal çap DA internal ölçümleri (6-12 saat) Kapanan hspda Pulmonary arter girişi çapı 3.2 (0.2) 3.3 (0.2) 0.08 Ampulla aortik son çapı 4.6 (0.4) 4.5 (0.3) 0.09 Aorta pulmoner arter arası duktal uzunluk 4.7 (0.7) 5.9 (0.7) <0.001 Duktal konstriksiyon olmaması, n (%) 1 (3) 5 (23) Duktal konstriksiyondan pulmoner girişe duktal 1.4 (0.5) 2.2 (0.6) <0.001 uzunluk 58 <1000 g, <28 hf preterm, DU< 5.2 mm (sens 82%, spes 83%),Konstriksiyon alanından uzunluk < 1.7 mm (sens 83% and spes 86%)

14 Objektif olmak için bir klinik skorlama var mı? Klinik, ekokardiografik ve biyolojik değerlendirme 140 preterm bebek (28 hf, 1159 g) FiO2 >0.3 ve inotrop desteğinde saatte NTproBNP, EKO >830 g Duktus çapı >1.5 mm Sol PA diyastol sonu hız >0.2 m/sn NTproBNP > 8500 pg/ml Sensitivite %88 Spesifite %94

15 Tedavi etmek için yeterli kanıt var mı? 2012 Duktal kapanma oranı Ligasyona gidiş IVK/PVL (INDO) BPD / BPD veya ölüm / NEK / NG aynı Hiçbir çalışma veya meta-analiz PDA kapama tedavilerinin uzun dönem yararını gösterememiştir

16 PDA kapama tedavisi ileri dönemde faydasız ise biz bu bebekleri ne yapacağız? Kapama çabalarının uzun dönem etkilerinin olmaması tedavi faydalı değil tedavi gerekli değil PDA ihmal edilebilir anlamına gelmez!!! Spontan kapanma oranının yüksekliği Aşırı pulmoner akımının uygun PEEP, sıvı ve Htc ayarlaması ile azaltılması Profilaktik tedavilerin faydasız olması <1000 g altında spontan kapanmanın daha düşük olması hspda tedavisinin solunum destek tedavisi alan ileri preterm bebeklerde düşünülmelidir (bireysel tedavi kararı; Please Doctor Act individually)

17 1 yıllık prospektif çalışma saatte EKO ile değerlendirme 3. günde kısıtlı sıvı Yüksek PEEP, düşük Ti ile destek

18 Furosemid verelim mi, vermeyelim mi? Furosemid renal prostaglandin sentezini artırır 68 preterm INDO alan hasta Randomizasyon (35 Furosemid 1 mg/kg vs. Placebo) PDA kapanma oranlarında fark yok ABY furosemid grubunda daha sık Cr, cys-c ve FeNa furosemid grubunda yüksek Diüretik kullanımı kapanma oranını etkilemezken ABY oranını artırmaktadır

19 Hastaya kullanılan ilaçlar DA açıklığına neden olabilir mi? 2010 Morfin, fentanil Pen-G, gentamisin, vankomisin Dopamin, doputamin Sidenafil NO Nifedipin Aminofilin Furosemid Fenobarbital Heparin

20 Tedaviye ne zaman karar verelim? 24 saat Profilaktik 2-7 gün Erken semptomatik >7 gün Geç semptomatik Kısa dönem yarar? İlaç maruziyeti Renal ve GİS yan etkiler KALIP ZAMANLAMA MI? vs. BİREYSEL HASTA KARARI MI?

21 Tedavide ne kullanalım? iv indometazin iv ibuprofen Oral ibuprofen

22 İBUPROFEN vs. İNDOMETAZİN İbuprofen en az indometazin kadar etkili NEK ve geçici BY daha az Özellikle NEK oranındaki düşüşten dolayı ibuprofen tercih nedeni Uzun dönem sonuçlarına bakılmalı 2009

23

24 Kapanma oranları 1. KÜR: oral (%84.6) > iv (%62) 2. KÜR: ligasyona giden hasta %1.9 vs. %2 OR: 4.86 (%95 CI )

25 Yan etki profili Kümülatif doz 2.kür 2009

26

27 2012

28

29

30 <1000 g profilaktik oral ibuprofen çalışması İlk saatte Tx (23): 10, 5, 5 mg/kg ibuprofen Kontrol (23): erken semptomatik Profilaktik oral ibuprofen EKO İlaç düzeyi 4.gün hspda %58.8 den %26 ya iniyor Yan etki: ABY(2), GİS kanama(2), SIP (2) Uzun dönem fark yok Bireysel farklılıklar etkin Cut-off? SONUÇ

31 Cerrahi öncesi bir şans daha? sürpriz gelişme! Tedaviye yanıtsız Trombositopeni Hiperbilirubinemi Böbrek yetmezliği

32 2012 An alternative drug (Paracetamol) in the management of patent ductus arteriosus in ibuprofen resistant or contraindicated preterm infants Oncel MY, Yurttutan S, Uras N, Altug N, Ozdemir R, Ekmen S, Erdeve O, Dilmen U. Hastaların karakteristik bulguları Olgu GH DA Tedavi günü Duktal çap, mm Sol atrialaortik root oranı / / Tedavi öyküsü 2 kür sonrası ibuprofene yanıtsızlık 2 kür sonrası ibuprofene yanıtsızlık Tedavi kontraindikasyonu Yok Böbrek yetmezliği / kür sonrası ibuprofene yanıtsızlık Yok / Yok Yok Yok Hiperbilirubinemi Trombositopeni Tedavi sonucu Kapandı Kapandı Kapandı Kapandı Takip 1 kür sonrası ibuprofene yanıtsızlık Böbrek yetmezliği Kapandı / kür sonrası ibuprofene yanıtsızlık Yok Kapandı 2 kür sonrası ibuprofene yanıtsızlık Yok Kapandı

33 Cerrahi ligasyon KİME NE ZAMAN KOMPLİKASYONLAR Tedavi kontraindike Tedaviye yanıtsız 2 kürden sonra yanıtsız klinik PDA Sol ventrikül disfonksiyonu RLN hasarı Cerrahi ilişkili komplikasyonlar Skolyoz

34 ÖZET- 5N1K PDA Tedavi kararı Tedavi etmek ya da etmemek? İşte bütün mesele bu! KİME NEDEN NE ZAMAN NEREDE verilmeli? Tedavi de NE kullanılmalı? Cerrahi kararı NE ZAMAN verilmeli?

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON

PULMONER HİPERTANSİYON PULMONER HİPERTANSİYON Dr.Gül Öngen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Giriş Pulmoner hipertansiyon (PH) kronik ve ilerleyici bir kardiyopulmoner hastalıktır. İlk kez 1865

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİ ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP

Detaylı

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği NEONATOLOJİDE YENİLİKLER Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Preterm bebeklerde NEK in önlenmesinde probiyotikler Meta-analiz Probiyotiklerin etkileri GIS in

Detaylı

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT*

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* Sepsis Tanısı N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA Diagnosis of Sepsis Key Words: Sepsis, Systemic

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 1

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Dr. Alp Aydınalp

Kalp Yetersizliği. Dr. Alp Aydınalp Kalp Yetersizliği Dr. Alp Aydınalp Kalp Yetersizliği Sendrom Semptom; Nefes darlığı Halsizlik Belirti;Ödem Tetkik: EKO Nonspesifik Semptom tarifleyen hasta? 1) Tedavi altında asemptomatik (Kompanse kalp

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMU OLAN HASTALARDA BİRİNCİ ve ALTINCI SAATTEKİ PAPP-A DEĞERLERİNİN BİR AYLIK SONLANIM NOKTASI İLE OLAN İLİŞKİSİ

AKUT KORONER SENDROMU OLAN HASTALARDA BİRİNCİ ve ALTINCI SAATTEKİ PAPP-A DEĞERLERİNİN BİR AYLIK SONLANIM NOKTASI İLE OLAN İLİŞKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. DAHİLİYE KLİNİĞİ ( ŞEF VEKİLİ UZM. DR. HİKMET FEYİZOĞLU ) AKUT KORONER SENDROMU OLAN HASTALARDA BİRİNCİ ve ALTINCI SAATTEKİ PAPP-A DEĞERLERİNİN

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI AĞIR PREEKLAMPSİDE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ,SOLUBL FMS BENZERİ TİROZİN KİNAZ-1 VE ENDOTELİN DÜZEYLERİ VE BUNLARIN

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP-DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI Dr. Halil HÜZMELİ UZMANLIK

Detaylı

10-TRA-01-Mart-2014 İmtiyaz Sahibi: Dr. Şermin KARTAL, Yayın Sorumlusu: Derya DİLEK KANÇAĞI. *Editörler soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmiştir.

10-TRA-01-Mart-2014 İmtiyaz Sahibi: Dr. Şermin KARTAL, Yayın Sorumlusu: Derya DİLEK KANÇAĞI. *Editörler soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmiştir. Sayı: 18 Akciğer Hastalığı ve/ 2veya Hipoksi ile ilişkili Pulmoner Hipertansiyon Bölüm 1 Çocukluk Çağı Pulmoner 6Hipertansiyonunda Tanı, İzlem, Fonksiyonel Sınıflama Ve Prognoz Sistemik Sklerozlu Hastalarda

Detaylı

-T.C- Dr. Siyami Ersek. İstanbul

-T.C- Dr. Siyami Ersek. İstanbul -T.C- Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul KORONER KALP HASTALIĞI MEVCUT HASTALARDA BRAİN NATRİURETİK PEPTİT İLE SOL ATRİAL VOLÜM İNDEKSİ VE DİĞER DİYASTOLİK FONKSİYON PARAMETRELERİ

Detaylı

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu

Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu Dr. Tiraje Celkan Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hedefler Yd erişkin hemostaz farkı Yd hemostaz adaptasyonu Yd da kanama test yorumlama Yd kanama

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ Şef Vekili Uzm.Sacide ATALAY AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Reyhan Başak ÖZDEN

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

Uzm. Dr. Zeynel GÖKME

Uzm. Dr. Zeynel GÖKME T.C. BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A ABĐLĐM DALI EO ATOLOJĐ BĐLĐM DALI PREMATÜRE BEBEKLERDE UMBĐLĐKAL KORD KLEMPLEME ZAMA I I PERĐFERĐK KA DEĞERLERĐ VE PERĐFERĐK KA HEMATOPOETĐK KÖK

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ

YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ 2014 Prof. Dr. Asuman ÇOBAN Prof. Dr. Münevver TÜRKMEN Doç. Dr. Tuğba GÜRSOY Bu klinik protokol uygulayıcıya konusundaki

Detaylı

PREMATÜRİTE. Dr. Duran karabel. SAT göre 37 haftadan küçük olması. Etyoloji. Fetusla İlgili. Fetal distres. Çoğul gebelik. Eritroblastozis fetalis

PREMATÜRİTE. Dr. Duran karabel. SAT göre 37 haftadan küçük olması. Etyoloji. Fetusla İlgili. Fetal distres. Çoğul gebelik. Eritroblastozis fetalis PREMATÜRİTE Dr. Duran karabel SAT göre 37 haftadan küçük olması Etyoloji Fetusla İlgili Fetal distres Çoğul gebelik Eritroblastozis fetalis Hidrops Uterusla ilgili Uterus anomalileri Serviks yetmezliği

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOŞUYOLU KALP EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.YELDA BAŞARAN ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı