BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 112: Tek tip otonom innervasyona sahip yapılar. İkinci haberciyi oluşturan enzim. İkinci haberci. Etki.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 112: Tek tip otonom innervasyona sahip yapılar. www.tusdata.com. İkinci haberciyi oluşturan enzim. İkinci haberci. Etki."

Transkript

1

2 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 21 BOS değeri plazma değerinden düşük olanlar à K+, Ca ++, Glukoz, Kolesterol (Çok düşük), Protein (Çok düşük) BOS değeri plazmadan yüksek olanlar à Mg++, kreatinin 112. EKG: P dalgası àatriyum depolarizasyonu (ventrikül diyastolünün son bölümü); QRS dalgası ya da kompleksi à ventrikül depolarizasyonu, T dalgası à ventrikül repolarizasyonu sırasında ortaya çıkar. P-R ya da P-Q aralığı àatriyum kasılmasının başlangıcından ventrikül kasılmasının başlangıcına kadar olan süreyi gösterir(~0.16 sn). Q-T aralığı àventrikülün kasılma süresini belirtir (~0.35 sn) 0,43 sn den küçüktür. ST aralığı àventrikül depolarizasyonu ve repolarizasyonu arasındaki süredir. İzoelektrik hattan 2 mm sapması patolojiktir. 112: Tek tip otonom innervasyona sahip yapılar Sempatik Gözde radial kaslar (à1) Ekrin ter bezleri (lifl er sempatik, fakat ileti ve reseptör kolinerjiktir) Apokrin ter bezleri (à) Ventrikül kası (ß) His-Punkinje lifleri (ß) Dalak kapsülü (à1, ß2) Arter ve venler (parasempatikler sadece dış genital organların erektil yapılarındaki damarlarda belirgin aktivite gösterirler) Vezikula seminalis / Vas deferens (à1 å ejekülasyon)) Karaciğer (à1, ß2) İskelet kası (ß2) Yağ dokusu (à2, ß1, ß3) Pineal bez / Nörohipofiz (ß) Trombositler (à2) Parasempatik Gözde sirküler kaslar Gastrointestinal sistem (baskın olan parasempatiktir) Parotis Vitamin D3 (1,25 dihidroksikolekalsiferol) Prostoglandinler, sitokinler, (intraglomerüler mezanjiyal hücreler, podositler) kollajen, ekstraselüler matriks bileşenleri, endotelin Eritropoetin (iç korteks ve dış medulladaki interstisiyel hücrelerden hipoksiye yanıt olarak salınır) 115. GÖZDEKİ BEZLER Moll bezleri: Göz kapağında kirpik diplerine açılan apokrin ter bezleridir. Zeis bezleri: Göz kapağında kirpik diplerine açılan küçük sebase bezlere verilen addır. Meibomian bezleri: Göz kapağında kirpik diplerine açılan sebase bezlerdir İNTERSELÜLER BAĞLANTILAR Sıkı bağlantı bölgesi (Zonula Ocludens): Zonula ocludens en yüzeyde olan hücre bağlantısıdır. Esas fonksiyonu epitel hücreleri arasından her iki yöne doğru madde geçişini engellemektedir. Geçirgen olmayan bağlantılardır. TUS Bant şeklinde hücreyi tamamen sarar. Mesanede çok sayıda zonula occludens bulunur. Ara bağlantı bölgesi (zonula adherens); Hücreyi sarar ve komşu hücrelerin birbirine bağlandığı fikrini verir. (Membranların dış yüzleri birbirleri ile kaynaşmaz.) Önemli bir özelliği çok sayıda aktin içeren mikroflamanların dens plaklara (membranın sitoplazmik yüzeyinde) tutunmuş olmasıdır. Kadherin molekülü ile bağlantılar oluşturulur. Nokta desmozom (Macula adherens): Hücre yüzeyinde disk şeklinde bir yapıdır. Komşu hücrenin yüzeyindeki buna özdeş bir yapı ile bağlantı kurar. Derinin çok katlı yassı epitelinde yalnızca desmozom tipi bağlantı bulunur. Gap junctionlar Hücreden hücreye elektriksel iletimi sağlayan bağlantı yapılarıdır. Esas görevi hücreler arası bilgi iletimi ile ilgilidir. Bunu iyon ve hormon alışverişi ile yapar. Epitelin bazal yüzünde görülen desmozomlara ise hemidesmozom denir Hemoglobin alt tipleri Hb Gower à ζ2ε2 (embriyonik yaşam) HbPortland à ζ2γ2 (embriyonik yaşam) HbF HbA HbS HbBartz HbH HbA2 à α2γ2 (fetal-neonatal yaşam) à α2β2 (major erişkin hemoglobin) à α2β2 (β zincirinde glutamat yerine valin) à γ4 (α talasemi) à β4 (α talasemi) à α2 2 (minör erişkin hemoglobini) ζ: zeta ε: epsilon γ: gamma α: alfa β: beta 114. BÖBREKTE SENTEZLENEN MADDELER: Renin (jukstaglomerüler ya da epiteloid hücreler) Anjiyotensin-1 (Renin tarafından) Anjiyotensin-2 (ACE tarafından; böbrek ve akciğerde endotel hücrelerince) 117. camp İkinci haberci İnozitol Trifosfat (IP3) Diaçilgliserol (DAG) cgmp İkinci haberciyi oluşturan enzim Adenilat siklaz Fosfolipaz C Fosfolipaz C Guanilat Siklaz Kalsiyum - Etki Protein kinaz A aktivasyonu Sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımı Protein kinaz C aktivasyonu Protein kinaz G aktivasyonu Ca / kalmodulin e bağlı adenilat siklaz ve protein kinaz aktivasyonu

3 22 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ 118. Hücre tipi Chief (esas) hücreler G hücreleri Mukus hücreleri GASTRİK HÜCRE TİPLERİ VE FONKSİYONLARI Mide bölümü Corpus (Fundus) Corpus (Fundus) Antrum Antrum Sekresyon ürünü Oksintik (pariyetal hücreler) HCI, intrinsik faktör (yaşam için gerekli) Pepsinojen (düşük ph da pepsin olur.) ve gastrik lipaz Gastrin Mukus Salgısını stimüle edenler Gastrin vagal stimülasyon(ach) histamin Vagal stimülasyon (Ach) Vagal stimülasyon (GRP küçük peptidler racılığıyla) Somatostatin inhibe eder. Midedeki H + inhibe eder. Vagal stimülasyon (Ach) 119.Kalpte elektriksel iletimin en yavaş olduğu yer AV noddur. SA nod Atrium AV nod His demeti Purkinje Ventrikül à 0,05 m/sn à 1 m/sn à 0,04 m/sn à 1m/sn à 4m/sn à 1 m/sn 120. Nöroglia hücreleri 4 kısma ayrılır: 1. Astrositler 2. Oligodendroglialar 3. Mikroglialar 4. Ependim hücreleri X1. ASTROSİTLER Glial hücrelerin en büyüğüdür. 1. Fibröz astrosit (beyaz cevher) 2. Protoplazmik astrosit (Gri cevher) - MSS deki hasardan sonra, hasar yerinde astrositler prolifere olurlar ve skar dokusu oluştururlar. ***(gliozis)*** - Astrositler ve oligodendrogliyalar birlikte makrogliya olarak değerlendirilir. - Ektodermden gelişir. 2. OLİGODENDROGLİYALAR - Astrositlerden küçük hücrelerdir. - Oligodendrogliyalar yaygın olarak yani hem gri cevher hem de beyaz cevherde bulunur. - MSS de myelin yapımından sorumludur. - Fonksiyon bakımından PSS indeki Schwann hücrelerinin anoloğudur. Ektodermden gelişir. 3. MİKROGLİALAR - Mikroglialar beyin makrofajlarıdır. - Beyinde hasar olduğunda mikroglialar debrisin fagositozundan sorumludur. - En küçük glial hücrelerdir. - Ektodermden değil, mezodermden gelişirler. 125: ÇEŞİTLİ TRANSPORT SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ Tip Elektrokimyasal Gradient Taşıyıcı mediatör Metabolik enerji Na + Gradienti Na + -K + pompa inhibisyonu Basit difüzyon Yokuş Aşağı Yok Yok Yok Kolaylaştırılmış difüzyon Primer aktif transport Yokuş Aşağı Var Yok Yok Yokuş yukarı Var Var İnhibe (Na+-K+ pompası var ise) Kotransport Yokuş yukarı * Var İndirekt Var, yönde aynı İnhibe eder Countertransport Yokuş yukarı * Var indirekt *Bir veya daha fazla solüt yokuş yukarı; Na+ yokuş aşağı (downhill) transport edilir. Var, zıt yönde İnhibe eder

4 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER EPENDİM HÜCRELERİ - MSS deki iç boşlukları döşeyen bu prizmatik epitel hücreleri de nörogliyalar içinde değerlendirilir. - Ventriküller ve spinal kordu döşer KAN HAVA BARİYERİ BİLEŞENLERİ Surfaktan: Alveol yüzey gerilimini azaltarak kollabe olmasını önleyen, tip II alveol hücreleri tarafından salgılanan lipidden zengin (fosfolipidler ve çeşitli proteinler) salgı Tip-I alveol epiteli (yassı) sitoplazması Tip-I alveol epiteli bazal laminası İnce bir doku aralığı boşluğu (bazı bölgelerde bazal laminalar kaynaşır ve bu boşluk bulunmayabilir) Kapiller bazal laminası Kapiller endoteli. 122.İnce flamanları (aktin) Z çizgisine bağlayan protein nebulindir. 123.Kaslarda kalsiyumu yüksek afinite ile bağlayarak kontraksiyonda rola aln protein Kalmodulin dir; Gevşeme sırasında kalsiyumun sarkoplazmik retikuluma geri alınmasında kalsiyum reseptörü Ryanodin dir; kasta sarkoplazmik retikuluma alınmış olan kalsiyumu bağlayarak özellikle terminal sisternalarda depolanmasını sağlayan protein ise kalsekestrindir. Atrium sistolü : 124: KALP DÖNGÜSÜ P dalgasını takip eder. Ventrikül doluşuna katkıda bulunur ancak mecburi değildir. Atrium sistolü ile ventrikülün dolması 4. kalp sesine neden olur. Bu ses normal erişkinlerde duyulmaz. Ventrikülün izovolumetrik kontraksiyonu: QRS dalgasının başından hemen sonra başlar. Ventrikül basıncı atrium basıncını aştığında atrioventriküler kapaklar kapanır. Kontraksiyon nedeniyle ventrikül basıncı izovolümetrik olarak artar. Aort kapağı kapalı olduğu için kan ventrikülü terk etmez. Hızlı ventriküler ejeksiyon: Ventrikül basıncı maksimum değerine ulaşır. Ventrikül basıncı aort basıncını aşınca aort kapağı açılır. Ventrikül ve aort arasındaki basınç gradienti nedeniyle kan aortaya fırlatır. T dalgasının başlaması, kontraksiyonun ve hızlı ventrikül ejeksiyonunun bitişine işaret eder. Azalmış ventrikül ejeksiyonu: Kanın ventrikülden atılımı devam eder fakat daha yavaştır, ventrikül basıncı düşmeye başlar, atrium dolmaya devam eder. Ventrikülün izovolümetrik gevşemesi: Ventrikülün repolarizasyonu tamamlanır. Aort kapağı ve pulmoner kapak kapanır. Semilunar kapakların kapanması ikinci kalp sesine karşılık gelir. İnspirasyon ikinci kalp sesinin çiftlesmesine neden olur. Atrioventriküler kapaklar kapalı kalır. Hızlı ventrikül doluşu: Ventrikül basıncı atrium basıncının altına düştüğünde mitral kapak açılır ve sol ventrikül dolmaya başlar. Kanın atriumlardan ventriküllere hızlı geçişi üçüncü kalp sesine neden olur. Azalmış ventrikül doluşu (Diastasiz): Ventrikül daha yavaş hızla dolmaya devam eder. Diastazis zamanı kalp hızına bağlanır. Kalp hızı artarsa ventrikül dolum zamanı azalır.

5 24 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ BİYOKİMYA DA BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 1. LEPTİN, yağ dokusu düzeyini beyne bildiren hormon 2. Tripsin, kimotripsin, elastaz ve enteropeptidaz serin proteazdır. 3. Elektron transport zincirinin ekstrensek substratı koenzim Q dur. 5. Ca ++ bir tersiyer mesajcıdır S pre-ribozomal RNA RNA polimeraz-i tarafından sentezlenir. 7. Glikolize 3 karbonlu metabolitler düzeyinden giren monosakkarit fruktozdur. 8. İndüklenemeyen disakkaridaz laktaz dır. 9. Glukoneogenezde kullanılan başlıca yağ asidi 3 karbonlu propionik asittir. 10. İnsanda halka yapısı parçalanamayan maddeler kolesterol ve pürin nükleotidlerdir. 11. Peroksizom H 2 O 2 üreten D-aminoasit oksidaz ve ürat oksidaz gibi enzimleri içerir. H 2 O 2 yi yıkan katalaz enzimini içerir. C 24 ve C 26 gibi çok uzun zincirli yağ asitlerinin yıkımını yapar. Fitanik asitin (20 karbonlu dallı zincirli yağ asidi) yıkımını gerçekleştirir. Safra asidi sentezinde kolesterol yan zincirlerini uzaklaştırır. Plazmalojen sentezine katılır. Refsum hastalığı, adrenolökodisterofi ve zelweger sendromu peroksizomal hastalıklara örnek olarak verilebilir. 12. Metil histidin:myofibriler proteinler olan aktin ve miyozinin hücre içi yıkımı ile oluşur ve idrarla atılırlar. 13.Şaperonlar: Proteinlerin kuruluşunda ve uygun katlanmasında görevli olan proteinlerdir. Özellikleri: Bakteriden insana kadar çok değişik türlerde yer alırlar Bir çoğuna ısı-şok proteini (HSP v.b.) denilir. Bazıları katlanmış proteinin, katlanmasını bozacak uyarılarla beraber aktiflenir (örnek yüksek sıcaklık veya kimyasal maddeler). Bazıları katlanmamış veya agrege olmuş proteine bağlanarak katlanmayı kolaylaştırır. Şaperonlar ATPaz etkinliği taşır ve protein-şaperon etkileşimi ATP gerektirir., mitokondri ve endoplazmik retikulum gibi çeşitli hücresel bölümlerde yer alırlar. Kalneksin ve kalretikülin şaperonlara örnek olarak verilebilir. Kalneksin ER zarına yerleşiktir ve MHC antijenlerinin, glikoproteinlerin ve bazı plazma proteinlerinin katlanmasında önemlidir. Protein katlanmasında önemli olan iki enzim protein disülfi d izomeraz ve peptidil prolil izomeraz dır. 14: Kollajen ve elastin arasındaki farklar Kollajen Bir çok farklı genetik tipte Üçlü sarmal Gly-X-Y yineleyen çatı Hidroksilizin var Karbonhidrat içerir Molekül içi aldol çapraz bağları Sentez sırasında uzatma peptidleri var Tek genetik tipte Elastin Üçlü sarmal yok, rastgele zemberek konformasyonu (gerilmeye izin verir) Gly-X-Y yineleyen çatı yok Hidroksilizin yok Karbonhidrat yok Molekül içi desmozin çapraz bağları Sentez sırasında uzatma peptidleri yok 15. Growth hormonun sekonder mesajcı sistemi: Jak-kinaz sistemi Tüm dokularda etkilerini sadece adenilat siklaz sistemi ile gösteren başka bir sekonder mesajcı kullanmayan tek hormon PTH 16. ETZ de tek transmembraner olmayan kompleks II ETZ de elektronların ilk toplandığı ortak nokta koenzim Q 17. Yağ sentezi insanda major karbonhidratlardan elde edilen asetil KoA lardan gerçekleşir. Yağ asidi sentezi için gerekli olan asetil KoA lar sitoplazmaya sitrat içinde taşınır. Yağ asidi sentezi için gerekli olan asetil KoA lar sitoplazmada sitrat liyaz reaksiyonu ile elde edilir. 18. NO, HOCl ve H 2 O 2 nonradikal reaktif oksijen ürünleridir. 19. Yağ dokusunda bulunan LPL özellikle toklukta postprandiyal dönemde aktiftir ve aktivitesi insülinle uyarılır. Açlığa geçilen dönemde yani postabsorbtif dönemde aktivitesi azalır. Yağ dokusunda bulunan LPL dışındaki LPL ların hiç birisi insülinden etkilenmez 20. KC de yağ depolanmasını engelleyen maddelere lipotropik maddeler adı verilir. Örneğin kolin, metionin, betain, inozitol, Esansiyel yağ asitleri gibi. 21. Şilomikron kalıntılarının kandan temizlenmesinde kusur apolipoprotein E eksikliğinde görülür ve Ailesel disbetalipoproteinemi (Tip III hiperlipoproteinemi broad β-band hastalığı) olarak tanımlanır. 22. Yağ asit sentezinin sitozolde başlayabilmesi için mutlaka dört şeye ihtiyaç vardır. asetil KoA, CO 2 (genellikle bikarbonat formunda bulunur), ATP ve NADPH. 23. NADPH ın en büyük kaynağı Hekzos monofosfat şantı ve NADP bağımlı-malat dehidrojenazdır (malik enzim). 25. Beyin, diğer sinir sistemi dokuları, eritrositler ve böbrek üstü medullası serbest yağ asidlerini kan düzeyi ne olursa olursun yakıt olarak kullanamazlar. 26. Malonil KoA, karnitin açil transferaz I enzimini inhibe eder. 27. Hipoglisin β-oksidasyonun ilk enzimi olan açil KoA dehidrojenazı inhibe eder, β-oksidasyon bozulur. Hipoglisin aynı zamanda dallı zincirli aminoasid yıkımınıda engeller. Jamaika kusma hastalığı da denilen bu hastalıkta, kusma, SSS depresyonu, glukoneogenez inhibisyonu ve hipoglisemi oluşur. 28. Metil malonil KoA nın süksinil KoA ya dönüşümünde metil malonil KoA mutaz olup koenzimi deoksi-adenozilkobalamin formunda vitamin B 12 dir. 29. Kc de TİOFORAZ ENZİMİ (süksinil KoA: asetoasetat KoA transferaz) BULUNMADIĞINDAN, KC KETON CİSİMCİKLERİNİ YAKIT olarak KULLANAMAZ. 30. Safranın başlıca bileşeni olan fosfolipid, fosfatidil kolindir. 31. Fosfatidil inozitol, membranlar üzerinde glikozilfosfatidili nozitol (GPİ) kancası şeklinde bulunur ve bu noktalar özel bazı proteinlere bağlanma bölgeleri oluşturur. Örneğin alkalen fosfataz, lipoprotein lipaz, asetil kolin esteraz ve 5 nükleotidaz gibi enzimler, toksoplazma, tripanazoma ve leishmanya gibi parazitler bu bölgelere bağlanır. 32. Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH); Eritrosit zarındaki bazı proteinlere bağlı olan glikozilfosfatidilinozitol (GPİ) kancasının kusuruna neden olan mutasyonlar nedeni ile gelişen bir hastalıktır. 33.SRS-A, anaflaksinin yavaş etkili maddesi olup LTC 4, LTD 4 ve LTE 4 ten meydana gelir. 34.LTB 4 ün ülseratif kolitte mukozal hasardan sorumlu olduğu kilit rolü olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle selektif 5-lipooksijenaz inhibitörü olan ZİLEUTEN tedavide verilmektedir.

6 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER Gaucher gastalığı en sık görülen glikolipidozdur. Bu hastalıkta ACE enziminde artış, asit fosfataz yüksek, askenazi yahudilerinde taşıyıcılık 1/14, uzun kemiklerde osteoporoz, glukoserebrozid birikimi ve hepato-splenomegali. Histiositik köpük hücreler oluşur 36. Safra asidi sentezinde hız kısıtlayıcı basamağı 7-alfahidroksilaz dır 37. ApoE4 baskın olan hastalar ileri yaşta Alzheimer hastalığı için yüksek risk taşırlar. 38. Lizozomal kolesterol esteraz eksikliğinde Wollman hastalığı görülür. Bu hastalıkta, lizozomda kolesterol esterleri birikimi ve adrenal kalsifikasyon görülmektedir. 39. HDL 2, karaciğer tarafından scavenger reseptör B-1 (SR-B1) adı verilen reseptör aracılı endositoz yolu ile alınır ve kolesterol esterleri yıkılır. 40. Tip III Hiperlipoproteinemi (Disβ-Lipoproteinemi = Broad β band hastalığı): Kanda şilomikron kalıntıları ve IDL artmışır. Normal bir kişide VLDL/Trigliserid oranı < 0.2 iken bu hastalarda tipik olarak bu oran 0.3> olmaktadır. Erken yaşlarda ateroskleroz gelişebilir, familial hiperkolesterolemiden farklı olarak koroner arterler yerine daha çok abdominal ve femoral arterler gibi damarlar tutulmuştur. 41. Tangier hastalığı; Otozomal ressesif geçişlidir. Apo A I ve A II sentezi azalmıştır. Plazmada HDL nin olmadığı bu hastalıkta kolesterol esterleri RES de birikir. 42. Tiyamin eksikliğinde transketolaz aktivitesi azalır. 43. NADH özellikle 340 nm dalga boyunda verdiği absorbans nedeni ile birçok enzimin tayininde kullanılan kitlerin temel prensibini oluşturmaktadır. 44. Hartnup hastalığında, monoamino ve monokarboksilik aminoasidlerin emilimi azalmıştır. Bu hastalarda triptofanın da emilimi bozulur. bu hastalarda niasin eksikliği gelişir ve pellegra benzeri deri lezyonları oluşur. Yine triptofanın seratonin sentezine aktarıldığı malign karsinoid sendromda da pellegra görülür. 45. Biotin; Başlıca dört enzimatik reaksiyon için gereklidir. Pirüvat karboksilaz, Asetil KoA karboksilaz, Propionil KoA karboksilaz ve β-metilkrotonil KoA karboksilaz. 46. Asetil KoA nın yapı taşı olan Koenzim A, başlıca dört maddeden meydana gelir. a. β-merkapto - etilamin b. pantotenik asit c. adenin d. riboz-3-fosfat 47. Folik asit eksikliğinde oral histidin yüklenmesi sonrası bu reaksiyon yavaşladığından kanda ve idrarda FİGLU artışı görülmektedir. FİGLU atılım testi folik asit eksikliğinin tanısında kullanılmaktadır. 48. Folat, vitamin B 12 ve piridoksal fosfat eksiklikleri hiperhomosisteinemi ile beraberdir. Homosistein artışı kardiyovasküler hastalıklara neden olan atheroskleroz, hipertansiyon ve tromboza neden olmaktadır. 49. Piridoksal fosfat, özellikle amino asitlerle ilgili reaksiyonları katalizleyen çok sayıda enzimin koenzimi olarak görev yapar. Özellikle hatırlanması gereken başlıca reaksiyonlar; ALT ve AST gibi enzimlerin düzenlediği transaminasyon, DOPA dan DOPAMİN ve Histidinden histamin oluşumu gibi dekarboksilasyon reaksiyonları, ALA-sentaz ve glikojen fosforilaz enzimlerinin koenzimi olduğu. 50. Pridoksin eksikliğinde, çocuklarda konvülsiyon, aşırı hassasiyet olarak kendini gösterir. Bunun nedeni pridoksine bağımlı bir enzim olan glutamat dekarboksilaz aktivitesinde azalma sonucu beyinde GABA azalmasıdır. Ayrıca periferik nörit te oluşur. 51. Vit C hem antioksidan hem de fazla alındığı takdirde prooksidan etkili olan bir maddedir 52. Görmeyi sağlayan en önemli olay 11-cis retinal in alltransretinal e dönüşümüdür. 53. Dikumarol ve vitamin K nın sentetik bir analogu olan warfarin inhibisyonuna duyarlıdır. Sonuç olarak antikoagülanlar γ-karboksiglutamat oluşumunu engelleyerek etki gösterirler. 54. γ-karboksiglutamat, pıhtılaşma işlemiyle ilgili olmayan diğer proteinlerde de örneğin kemikte osteokalsin in aktivasyonunda görev alır. 55. E vitamini LDL oksidasyonunu en iyi engeleyen maddedir. Kalp yetmezliğinin takibinde kullanılan N-Terminal pro Brain Natriüretik Peptittir ( N-T-proBNP ) Steroid hormon sentezinde hangi basamak mitokondriyaldir? Sitp450-scc ( desmolaz ) veya 11-β-hidroksilaz Tümör kemoterapisinde kullanılan ve DNA nın minör oluğuna yerleşerek sitotoksik etki gösteren ilaç hangisidir? Daktinomisin (aktinomisin D)

7 26 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ 56.İnsülin reseptör sisteminde, insülinin reseptöre birleşmesi ile reseptörde dimerizasyon (şekil değişikliği) oluşur ve reseptörde bulunan tirozinlerde fosforillenir. Reseptöre aktarılan bu fosfor gruplarıda src homoloji 2 (SH2) yapısı içeren çeşitli proteinlerle etkileşir. Bu sistemin çalıştırılması mitojenle aktive edilen protein kinazı (MAPK) çalıştırır. MAPK nukleusa geçerek bazı transkripsiyon faktörlerini aktifl er ve böylece gen uyarılması yaratılır. Böylece hücre proliferasyonu ve farklılaşması oluşur. Yani İNSÜLİNİN BÜYÜME VE PROLİFERASYONLA İLGİLİ OLAN ETKİLERİNE MITOJENLE AKTIVE EDILEN PROTEIN KINAZ (MAPK) aracılık etmektedir. 57.Nitrik Oksit Sentezi: NO sentezi için gerekli substratlar arginin, oksijen ve NADPH dır. FMN, FAD, hem ve tetrahidrobiopterin enzimin (NO sentaz) koenzimleri, NO ve sitrülin ürünleridir. İki tür enzim bulunmaktadır (NO sentaz): 1. Yapısal (sabit hızda sentez): Endotel, sinir doku ve PLT lerde bulunan Ca-kalmodulin bağımlı enzim. İki tipi bulunur: a. Nöronal NOS (nnos) b. Endotelial NOS (enos) 2. Uyarılabilen (inos): Hepatosit, makrofaj ve nötrofi llerde yer alan Ca dan bağımsız enzim. NO sentez uyarıcıları hücre tipine göre değişir. TNF ve İL-1 enzim sentezini artırır. Damar düz kası gevşetir ve vazodilatasyon yapar (endotel kökenli gevşetici faktörün eşi). NO cgmp aracılığı ile vazodilatasyon yapar. NO endotel hücrelerinde sentezlenir. Nitrogliserin, nitroprussid gibi nitratlar NO e dönerek etki yaparlar. Bu nedenle NO endojen nitro-vazodilatatör olarak adlandırılır. Penis ereksiyonuna katılır. Sildenafi l sitrat (viagra) cgmp yi yok eden fosfodiesterazı baskılayarak bu işi yapar. Beyin ve periferal otonom sinir sisteminde nörotransmitterdir. Nörotoksisitede rolü vardır. İnfantil hipertrofi k pilor stenozunda, pilor spazmının oluşumuna düşük NO düzeyleri katılır. PLT agregasyonunu önler, makrofaj fonksiyonu için önemlidir. Makrofaj NO sentaz aktivitesi genelde düşüktür. Sentezi bakteriyal lipopolisakkarit ve γ-interferon ile artar. Uyarılmış makrofajlar serbest oksijen radikalleri oluşturur. Bunlar NO ile birleşip daha fazla bakterisidal etki oluşturur. NO oksijen ve süperoksitle tepkime vermesinden dolayı dokularda çok kısa yarı ömre sahiptir. Süperoksit radikali ile tepkimesi sonucunda, peroksinitrit (ONOO) oluşur. Bu madde de OH radikali vermek üzere parçalanır. 58. Sekonder mesajcı olarak cgmp yi kullanan hormonlar: a. ANP b. BNP c. NO d. PgF2α 59.Growth hormonun sekonder mesajcı sistemi JAK-KİNAZ sistemidir. 60. LEPTİN: Leptin laboratuvar farelerinde OB (obesite) geni ürünü olarak tanımlanmıştır. Leptin en çok adipositlerde olmak üzere çok azda intestinal epitel hücreleri ve plasentada üretilmektedir. Leptin reseptörleri beslenmeyi düzenleyen hipotalamusun arkuat, ventromedial ve dorsomedial nukleuslarının nöronlarında yer alır. Leptin yağ dokusu düzeyini beyne bildiren sinyadir. Yağ dokusu düzeyi yeterli olduğunda salgılanan leptin miktarı reseptörleri ile etkileşerek iştahı ve yakıt alımını azaltır ve enerji harcanmasını destekler. Leptin aynı zamanda sempatik sinir sistemini uyararak, kan basıncını, kalp atımını ve termogenezi artırmaktadır. Termogenezi artırması adipoz doku mitokondrilerinde ayırıcı (uncoupling protein) olarak davranmasına bağlıdır. Leptin beslenmeyi ve iştahı belirleyen tek hormon değildir. İnsülin salgısıda yağ dokusu miktarını ve enerji dengesini yansıtır. İnsülin hipotalamusdaki reseptörleri etkileyerek iştanı azaltır. Leptin sekonder mesajcı olarak JAK/STAT ı kullanır. İştahı baskılayan peptidler (anaroksijenik): insülin, α-msh, CRH, CART (kokain-amfetamin regulated transkript), CCK İştahı artıranlar: Nöropeptid Y (hipotalamus arkuat nukleusda sentezlenir) ve ghrelin (mide kaynaklı) dir. Rezistin yağ dokusundan salgılanan ve insülin rezistansından sorumlu olan hormondur. Ghrelin: Mide tarafından salınan bir peptid hormondur. İştah artırıcı hormon olarakda bilinir. Ghrelin enjeksiyonu kısa süreli iştahı artırmakta ve enerji harcanmasını ve yağ katabolizmasını azaltmaktadır. 61. Adrenal korteksde üretilen en potent androjen testesteron dur. 62. Başlıca kobalamin türevleri: Kobalamin (plazmada en fazla) Hidroksikobalamin (diğerlerinin prekürsörü) Deoksiadenozil kobalamin (koenzim) Metilkobalamin (koenzim) Siyanokobalamin (tedavide kullanılan form) Aquakobalamin (depo formu) Transkobalamin I-II-III (taşıyıcı) 63. Gastrointestinal sistemden emildikten sonra portal dolaşımla taşınmayan vitaminler Vitamin A ve Vitamin D dir. Çünkü her ikiside ŞL larla önce lenfatik sisteme oradan sol subklavian venle sistemik dolaşıma geçerler. 64. Histidin bileşikleri Histamin Karnozin histidin + β-alanin Anserin karnosin + SAM Ergotiyonein Homokarnozin GABA + histidin 65. Kolesterol biyosentezi 6 evreye bölünebilir: 1. Asetil KoA nın HMG KoA ya çevrilmesi: Karaciğerde (parankim hücrelerinde) HMG KoA sentazın iki tane izoenzimi vardır. Sitoplazmik enzim kolesterol sentezinde kullanılır, mitokondriyal enzim ise keton cismi sentezinde görevlidir C lu bir bileşik olan mevalonatın HMG KoA dan sentezlenmesi: Hız kısıtlayıcı basamaktır Bu basamak endoplazmik retikulumda oluşur ve indirgeyici olarak 2 mol NADPH kullanılır ve 1 mol KoA salınır. Geri dönüşümsüzdür. 3. Mevalonattan CO 2 kaybedilmesi ile izoprenoid birimlerin oluşumu: Mg, ATP kullanılır 3 basmak sonunda 1 mol CO2 çıkışı ile beraber kolesterol sentezinde ilk ortaya çıkan izoprenoid birim olan isopentenil pirofosfat oluşur. 4. Altı tane izoprenoid birimin bir ara ürün olan skualen yapmak üzere kondansasyona uğraması: İzopentenil pirofosfat (C5) önce izomeri olan dimetilallil pirofosfata döner. 1 izopentenil (C5) ve 1 dimetilailil pirofosta (C5) bir araya gelerek geranil pirofosfatı (C10) yapar. Sonraki basamakta 1 geranil (C10) ve 1 izopenteni pirofosfat (C5) biraraya gelir ve farnesil pirofosfatı (C15) yapar. Son basamakta 2 tane farnesil pirofosfat (C15) bir araya gelerek squaleni (C30) oluşturur.

8 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER Skualen, ata steroid olan lanosterole çevrilmesi NADPH, FADH 2 ve O 2 kullanılır. Lanesterol kolesterol sentezinde ilk ortaya çıkan steroid bileşiktir ve ata steroid olarak adlandırılır. Skualen kolesterol sentezinde halkalaşmanın başladığı noktadır. Tam kapanmış halkalar ise lanesterolde izlenir. 6. Lanosterolün üç metil grubunun yitirilmesi dahil daha ileri bir çok basamaktan geçmesiyle kolesterolün oluşması NADPH kullanılır. Kolesterol sentezinde squalenin squalen epokside çevrimi, squalen epoksidin lanesterole çevrimi ve Lanesterolden kolesterole dönüşümü sağlayan enzimler enoplazmik retikulumda bulunur. 66. Mitokondriyal DNA (mt DNA): İnsan mitokondrisi küçük, halkasal, çift sarmal DNA molekülünden 2-10 kopya içerir. Bunlar total hücre DNA sının %1 kadarını oluşturur. Zigot oluşumu sırasında mitokondrilerin tümünün ovum tarafından sağlanması nedeniyle, mendeliyen olmayan maternal kalıtım göstermesi insan mt DNA sının en önemli özelliğidir. Kuramsal olarak hasta anne bu hastalığı tüm çocuklara aktarır, fakat sadece kızlar bu hastalık için taşıyıcıdır. İnsan mitokondriyal DNA sının yapı ve işlevinin önemli özellikleri Halkasal ve çift sarmallıdır; bir ağır (H) ve bir hafif (L) zincir içerir Solunum zincirinin 67 tane olan protein alt biriminden 13 tanesini kodlar - NADH dehidrogenaz 7 alt birimi - Kompleks III ün sitokrom b si - Sitokrom oksidazın üç alt birimi - ATP sentazı iki alt birimi Protein sentezi mitokondri içinde gerçekleşir fakat mitokondrideki DNA azlığı nedeni ile mitokondrial proteinlerin az bir kısmı lokal olarak üretilmektedir. Mitokondriyal polipeptidlerin çoğu nükleer genlerce kodlanır. Büyük (16s) ve küçük (12s) mt ribozomal RNA ları kodlar 22 mt trna yı kodlar Yüksek mutasyon oranına sahiptir. Mitokondriyal hastalıklar: Leber in Herediter Optik Nöropatisi (LHON): İlk tanımlanan mitokondriyal hastalıktır. Maternal kalıtımla iletilir. Genç erişkin dönemde optik sinir ölümüne bağlı olarak ani görme kaybı şeklinde ortaya çıkar. MERRF Sendromu (Myoklonik epilepsi ve ragged red fibers): Myoklonus, ataksi, jeneralize güçsüzlük ve myopati şeklinde ortaya çıkar. MELAS: Mitokondriyal ensefalomyopati laktik asidozis MITOKONDRİYAL DNA MUTASYONLARI VE HASTALIKLAR Nükleotid değişimleri Klinik hastalık Hafif derecede baz değişimleri Orta derecede nükleotid değişimleri Şiddetli nükleotid değişimleri mt DNA problemleri Duplikasyonlar Delesyonlar Ailesel sağırlık, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı LHON, MERRF Leigh s sendromu Klinik hastalık Maternal kalıtımlı ve yetişkin başlangıçlı diabet ve sağırlık Yetişkin başlangıçlı kronik progresif eksternal oftalmopleji, Kearns-Sayre sendromu 67. Serbest yağ asidlerini primer yakıt olarak kullanan tek doku Kalp kasıdır 68. Özellikle UV ışınlar ile en kolay bozulabilen ve fototerapi alan bebeklerde eksikliği görülebilen vitamin Ribofl avindir. 69. Ağır kombine immun yetmezliğe neden olan adenozin deaminaz (ADA) eksikliğidir. 70. Kseroderma pigmentozumlu hastalarda sorunlu olan enzim UV ye özgün endonükleazdır. 71. Primidin nükleotidleri (sitozin, urasil ve timidin) kesinlikle glisin içermez. 72. Yağ dokusunda hormona duyarlı lipazı fosforilleyerek aktive eden en önemli hormon epinefrindir. 73. Fotosensitivite görülmeyen tek porfi ria türü Akut intermitant porfi ria olup, eksik olan enzim porfobilinojen deaminaz veya diğer adı ile hidroksimetilbilian sentazdır. 74. FSH salgılanması spesifik bir şekilde inhibin tarafından inhibe edilir 75. Lizozomal kolesterol esteraz eksikliği nedeni ile lizozomlarda kolesterol esterleri birikimi, hepatosplenomegali,steatore, anemi ve adrenal kalsifi kasyon görülen, hastalık Wollman hastalığıdır. 76. Hem ETZ de hem de TCA siklusunda yer alan enzim süksinat dehidrojenazdır. 77. Karnitin açil transferaz I (karnitin palmitoil transferaz) enzimi malonil KoA tarafından inhibe olur. Ayrıca sülfonilüre grubu (glibürid, tolbutamid) oral antidiabetiklerde bu enzimi inhibe eder. 78. Transaminasyon reaksiyonuna girmeyen aminoasitler üç tane olup bunlar treonin, lizin ve prolindir. 79. Timidilat sentaz inhibitörü ve dump analoğu olan olan ilaç 5- florourasildir. 80. Glukoz, galaktoz ve fruktoz gibi monosakkaritler diğer bir çok besin maddelerinin aksine ileumda emilmez. Bunlar duodenum ve üst jejunumda hızlı bir şekilde emilirler. 81. Karboksipeptidaz ve aminopeptidaz proteolitik enzimler olup ektopeptidazlara örnektir. 82. Enteropeptidaz, ince barsak mukozasında bulunur ve tripsinojenin tripsine dönüşümünü başlatır. 83. İnhalasyon yoluyla aşırı alındığında parkinson benzeri bulgulara ve psikolojik semptomlara yol açan eser element mangandır. 84. Kreatinin, 24 saatlik idrarın tam olarak toplanıp toplanmadığının en önemli göstergesidir. 85. Kanda serbest bakırın taşınmasından sorumlu olan protein albümindir. 86. Albümin hariç tüm plazma proteinleri glikoprotein yapısındadır. 87. Yağ asidi sentezinin hız kısıtlayıcı enzimi olan asetil CoA karboksilazın allosterik aktivatörü Sitrattır 88. Eritrosit içerisinde bulunup methemoglobin oluşumunu önleyen enzim sitokrom b-5 redüktazdır. 89. Uzun süreli kullanıldığı zaman İgA eksikliği yaparak ÜSYE ve GİS enf yatkınlığı arttıran, ayrıca D vit eksikliğine yol açan ilaç fenitoin dir. 90. LDL oksidasyonunu en iyi önleyen ve köpük hücre oluşumunu engelleyerek atheroskleroz riskini azaltan vitamin E vitaminidir. 91. Glikojenolizi ve TCA siklüsünü hızlandıran element kalsiyumdur. 92. Gs -α subünitinde ADP ribozilasyonuna neden olarak GTP ase aktivitesini bozan ve Gs -α subünitinin istirahat fazına geçişini engelleyerek camp yi irreversibl şekilde arttıran madde kolera toksinidir. 93. Gi -α subünitinde ADP ribozilasyonuna neden olarak Gi ü inhibe ederek camp yi arttıran madde Pertusis toksinidir.

9 28 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ 94. Alzheimer hastalığında Asetikolin düzeyleri anlamlı olarak düşüktür. Ayrıca Apo E4 baskın olan kişilerde bu hastalığın ortaya çıkma sıklığı daha yüksek olduğu bulunmuştur. 95.İnsanda tip II topoizomerazın inhibitörü, etoposide adı verilen bir kemoterapötik ajandır. 96.Eukaryotik hücrelerde 60 s ribozomal subünitteki peptidil transferazı inhibe eden siklohekzimid tir 97.ETZ komponentlerinden kompleks II olan süksinat dehidrojenaz hariç diğer komplekslere (Kompleks I, III, IV ve V) ait proteinlerinin bir kısmı mitokondriyal DNA tarafından kodlanmaktadır. Kompleks II ise tamamen nükleer DNA tarafından kodlanmaktadır. 98.Nükleusta bulunan ve DNA nın uygun şekilde katlanmasını sağlayan histon proteinler arjinin, lizinden zengin bazik proteinlerdir. 99.Genetik materyal içerisinde hatalar tolere edilemezken bir tek trna moleküllerinde anormal bazların (alkilasyon, metilasyon vb) bulunması karekteristiktir. 100.α-Amanitin, RNA polimeraz II inhibitörü olup mrna sentezini ve sonuçta da protein sentezini inhibe eden bir zehirdir. 101.Puromisin, aminoaçil-transfer RNA ya ( tirozinil-trna ) benzeyerek protein sentezini uzama fazında durdurur. 102.γ-Karboksi glutamat oluşumu K vitaminine bağımlı pıhtılaşma faktörlerinde ( faktör II, VII, IX ve X ) ayrıca protein C ve protein S yapısında önemlidir. Bunun dışında osteokalsin gibi kemik proteinlerinin yapısında da?- karboksi glutamat oluşumu gereklidir. Dikumarol ve warfarin - karboksi glutamat oluşumunu engelleyerek etki gösteren ilaçlardır. 103.Hangisi akut faz reaktanı olarak kabul edilmez? 104.Hemopeksin veya alfa-2-makroglobülin 105.Hangi organ hasarında plazma Laktat dehidrojenaz seviyesi değişmez? Beyin 106.A vitaminin görme ile ilgili fonksiyonlarında görev alan formu hangisidir? Retinal ( 11-cis-retinal ) 107.Steroid hormon sentezinde hangi basamak düz endoplazmik retikulumda yer almaz? desmolaz veya 11-β-hidroksilaz 108. Daktinomisin (aktinomisin D) 109. Önemli bazı enzim inhibitörleri İodoasetat à Gliseraldehit 3P DH Florid à Enolaz Arsenat à İnorganik P analoğudur. 1,3 bifosfogliserat basamağı atlanır. Arsenat glikolizin devamlılığını bozmadan ATP sentezini engelleyen metabolittir. Flouroasetat à Akonitaz Arsenit ve civa à alfa ketoglutarat DH, Pruvat DH Malonat à Süksinat DH Fosfoglikolik asid à Fosfofruktokinaz Bir mol gliserole 2 mol fosfatidik asit katılırsa kardiolipin oluşur. Antijenik özelliği olan tek lipiddir. Sifiliz tanısında kullanımı buna bağlıdır. 111.En fazla protein ve en fazla PL içeren apoprotein HDL3 tür. 112.Hormona duyarlı lipaz yağ yıkımının en önemli hız kısıtlayıcı basamağıdır. Karnitin sistemi Hormona duyarlı lipazdan sonra yağ asidi yıkımının 2. kontrol bölgesidir. Karnitin, Lizin ve Metiyoninden karaciğer ve böbrekte sentezlenir. Karnitin, Glutatyon ve Kreatin gibi 2-3 aa lik peptidler sitozolde enzimatik halde oluşur. Yani bunlar için ribozom gerekmez! 113. HMG-KoA sentaz Keton cisimleri ve kolesterol sentezinde ortak rol alan bir enzimdir. Karaciğer parankim hücrelerinde yer alır. HMG- KoA sentetazın mitokondriyal ve sitozolik olmak üzere 2 izoformu vardır. Tahmin edilebileceği gibi mitokondriyel formu keton cisimleri sentezinde, sitozolik formu ise kolesterol sentezinde rol alır Glutamin dolaşımda en çok bulunan aa dir. - Karaciğer dışı dokuda NH 3, Glutamin şeklinde transport edilir. - Sistin bir aa değil, dipeptiddir. - Arginin ve Histidin yarı esansiyel aa lerdir. Özellikle yenidoğanda bunlar esansiyeldir. Ayrıca Histidin üremili hastalarda esansiyel özellik kazanmaktadır Başlıca önemli ETZ inhibitörleri: Rotenon, amytal, sekobarbital, piericidin A à Kompleks I den ubikinona elektron taşınmasını bloke eder. Malonat à Yapısal olarak süksinata benzer ve kompleks II yi yani süksinat dehidrogenazı yarışmalı olarak inhibe eder. Thenaytrifloroaseton (TTFA), karboksin à Kompleks II de elektronların FeS merkezlerden ubikinona transferini engeller. BAL ( dimerkaprol), antimisin A à Sit b den c ye elektron taşınmasını bloke eder (kompleks III) Siyanür, CO, hidrojen sülfür, sodyum azid à Sitokrom oksidazı (Kompleks IV) inhibe eder. Sitokrom a 3 den Oksijene elektron geçişini engellerler. 116.Lipid Metabolizmasında Yer Alan Lipazlarin Genel Özellikleri: Gastrik lipaz, midede kısa zincirli yağ asidli trigliseridleri hidroliz eder. Pankreatik lipaz, pankreastan salgılanır, etki yeri barsak lümenidir. Etkisi için kolipaz gereklidir. Trigliseridleri hidroliz eder. Lipoprotein lipaz, ekstrahepatik dokulardan kaynaklanır. Kapiller endotel yatakta etkilidir. Şilomikron ve VLDL yi hidrolizler. Heparin tarafından plazmaya salınır. Apo C II tarafından aktifl enir. Hormona duyarlı lipaz, yağ hücrelerinde etkilidir. Depo trigliseridleri hidroliz eder. camp bağımlı kinaz tarafından aktifl enir. Asid lipaz, birçok dokuda lizozomlarda bulunur. Fagositoz sırasında hücre içine alınan lipidlerden yağ asidlerini hidroliz eder Apo AI: LCAT aktivatörüdür ve HDL de bulunur. Apo B-100 : LDL, VLDL ve IDL'de bulunur. Karaciğerde sentezlenir LDL reseptörlerine yapışmasını sağlar.

10 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 29 Apo B-48: Şilomikron ve şilomikron artıklarında bulunur. Barsaklarda sentezlenir. Apo CI : VLDL ve HDL'de bulunur. Apo CII : VLDL, HDL ve şilomikronlarda bulunur. Ekstra hepatik lipoprotein lipaz aktivatörüdür. Apo CIII : VLDL, HDL ve şilomikronlarda bulunur. ApoD : HDL'nin subfraksiyonudur. ApoE : VLDL, HDL, şilomikron ve şilomikron artıklarında bulunur Amino asitlerin Dekarboksilasyon Ürünleri Serin... Etanolamin Sistein... Taurin Histidin... Histamin Triptofan... Triptamin 5-OH triptofan...serotonin Tirozin... Tiramin Lizin... Kadaverin Arginin... Agmatin Aspartik asit... Beta alanin Glutamik asit... GABA Ornitin...Putressin 119: Bazı moleküllerin hücre içi ve dışı ortalama konsantrasyonları Madde Hücre Dışı Sıvı Hücre İçi Sıvı Na mmol/l 10 mmol/l K + 4 mmol/l 140 mmol/l Ca 2+ (serbest) 2.5 mmol/l 0.1 mmol/l Mg mmol/l 30 mmol/l Cl mmol/l 4 mmol/l HCO 3-27 mmol/l 10 mmol/l PO mmol/l 60 mmol/l Glukoz 5. 5 mmol/l 0-1 mmol/l Protein 2 g/dl 16 g/dl 120: Plazma ve serum arasındaki kompozisyon farkı Plazma ve serum arasında fark bulunmayanlar Plazmada serumdan daha fazla bulunanlar Kalsiyum, Klor LDH Total protein 121. Kofaktör Bilirubin Kolesterol Kreatinin Enzim Plazmada serumdan daha az bulunanlar Albumin, ALP, AST, CK, Glukoz, Fosfor, Na, K, Üre, Ürik asit Fe katalaz, peroksidaz, sitokrom oksidaz, triptofan pirolaz Zn karbonik anhidraz, alkol dehidrogenaz, karboksipeptidaz A ve B, RNA polimeraz, alkalen fosfataz, laktat dehidrogenaz Mg 2... heksokinaz, piruvat kinaz, glukoz 6- fosfataz Cu 2+...lizil oksidaz, süperoksid dismutaz, tirozinaz, seruloplazmin,amin oksidaz, sitokrom oksidaz, dopamin beta - hidroksilaz Se... glutatyon peroksidaz, deiyodinaz, tioredoksin redüktaz Mo... dinitrogenaz, ksantin oksidaz Ni üreaz K +... piruvat kinaz Mn 2... arjinaz, ribonükleotid redüktaz Alkol dehidrogenaz Aldolaz Alkalen fosfataz Alkalen fosfataz, plasental Amilaz Kreatin kinaz-bb GGT LDH Lösin aminopeptidaz Nöron-spesifik enolaz 5 -nükleotidaz PSA Prostatik asit fosfataz Terminal deoksitransferaz (TdT) Timidin kinaz ACTH ADH Bombesin Kalsitonin Gastrin GH Koryonik gonadotropin HPL Nörofizinler PTH Prolaktin VIP AFP CEA CA15-3 CA27-29 CA19-9 CA 72-4 CA19-5 CA50 CA : Tümör Belirteçleri Tümör belirteci olan enzimler Karaciğer Karaciğer Kemik, karaciğer, lösemi,sarkom Over, akciğer, trofoblastik, gastrointestinal, seminom, hodgkin hastalığı Pankreas Prostat, akciğer (küçük hücreli), meme, kolon, over Karaciğer Karaciğer, lenfoma, lösemi Pankreas, karaciğer Akciğer (küçük hücreli), nöroblastom, karsinoid, melanom Karaciğer Tümör belirteci olan hormonlar Prostat Prostat Lösemi Lösemi, lenfoma, akciğer hücreli) Cushing sendromu, akciğer (küçük hücreli) Akciğer (küçük hücreli), adrenal korteks Akciğer (küçük hücreli) Medüller tiroid Glukagonoma Pitiüter adenom, renal, akciğer Embriyonel, koryokarsinom, testiküler (nonseminomatöz) Trofoblastik, gonad, akciğer Akciğer (küçük hücreli) Karaciğer, böbrek, meme, akciğer Pitüiter adenom, böbrek, akciğer Pankreas, bronkojenik, feokromasitoma, nöroblastom Tümör belirteci olarak onkofetal antijenler Hepatosellüler, germ hücreli (nonseminomatöz) Kolorektal, gastrointestinal, pankreas, akciğer, meme Karbonhidrat belirteçler Meme, over Meme (küçük Pankreatik, gastrointestinal, hepatik Over, mem, gastrointestinal, kolon GİS, pankreas, over Pankreas, GİS, over Over, endometriyuım

11 30 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ 123: Biyokimyada hız kısıtlayıcı basamaklar Reaksiyon Yeri Hız Kısıtlayıcı Enzim(ler) Glikoliz Glukoneogenez Krebs Döngüsü (TCA) Pentoz Fosfat Yolu Glikojen Sentezi Glikojen Yıkımı Yağ Asit Sentezi Yağ Asit Oksidasyonu (Beta Oksidasyonu) Kolesterol Sentezi Ketogenez Üre Siklusu Hem sentezi Hem katabolizması Bilirubin metabolizması Safra asit sentezi Steroid hormon sentezi Katekolamin sentezi Pürin sentezi Pirimidin sentezi Mitokondri Mitokondri Mitokondri Karaciğer Mitokondrisi İlk iki reaksiyon mitokondride, diğer reaksiyonlar sitoplazmada gerçekleşir. Mitokondri DER stoplazma DER stoplazma Mikrozom Mitokondri Endoplazmik retikulum (Dihidropürivat dehidrogenaz mitokondriye yerleşmiştir). Hekzokinaz Fosfofruktokinaz-1 (major) Pürivat kinaz Pürivat karboksilaz PEP-Karboksikinaz Fruktoz-1,6 Bifosfataz (major) Glukoz 6-Fosfataz Sitrat Sentaz İzositrat Dehidrogenaz alfa- ketoglutarat Dehidrogenaz Glukoz 6-P Dehidrogenaz, 6- fosfat glukonat dehidrogenaz Glikojen Sentaz Glikojen Fosforilaz Asetil KoA Karboksilaz Karnitin Açil Transferaz HMG-KoA Redüktaz HMG-KoA Sentaz Karbomil Fosfat Sentetaz I (mitokondri) ALA Sentaz (mitokondri) Hem oksijenaz (mikrozom) Alınan bilirubin safraya atılımı 7-alfa hidroksilaz P450 SCC, dezmolaz Tirozin Hidroksilaz Glutamin Fosforibozil Aminotransferaz Karbomil Fosfat Sentetaz II 124.Karaciğer fonksiyon testleri 1- Karaciğerin organik anyonları taşıma ve ilaçları metabolize etme kapasitesini saptayan testler (konjugasyon kapasitesini belirleyen testler): Serum bilirubin Bromsulftalein: Karaciğerin boşaltım işlevini değerlendiren bir testtir. İndosiyanin Serum nefes testleri Serum kafein 2- Karaciğer hücre hasarını ve kolestazı belirleyen testler: Aminotransferazlar Alkalen fosfataz LDH 5 -Nükleotidaz Gama glutamil transpeptidaz (GGT) Lösin aminopeptidaz 3- Karaciğerin sentez kapasitesini belirleyen testler: Plazma proteinleri: Albümin, seruloplasmin, ferritin, α1- antitripsin düzeyleri değerlendirilir. Lipoproteinler Kan pıhtılaşma faktörleri: İmmünoglobülinler 4- Etiyolojiyi gösteren testler: Spesifi k otoantikorlar Hepatit serolojisi Alfa fetoprotein Avusturalya antijeni 5- Serum amonyak düzeyi 125. Primer safra tuzları: Glikokolik asit, Glikokenodeoksikolik asit, Taurokolik asit, Taurokenodeoksikolik asit. Kolik asit, Kenodeoksikolik asit, Deoksikolik asit ve Litokolik asit ise safra asididir TCA döngüsü reaksiyonları için gerekli vitaminler 1. Niasin, izositrat dehidrogenaz, à-ketoglutarat dehidrogenaz ve malat dehidrogenaz reaksiyonlarında kullanılan NAD nin nikotinamid bölümünün sentezi için kullanılır. 2. Riboflavin, süksinat dehidrogenazın kofaktörü olan FAD nin sentezi için kullanılır. FAD ayrıca à-ketoglutarat dehidrogenaz için de gereklidir. 3. Alfa-ketoglutarat dehidrogenaz, lipoik asit ve vitaminlerden sentezlenen diğer dört kofaktörü içeren bir multi enzim kompleksidir. a. Tiamin, tiamin pirofosfatın sentezinde kullanılır. b. Pantotenik asit, KoASH için. c. Riboflavin, FAD için. d. Niasin, NAD + için Kan lipoproteinlerinin bileşimi - Lipoproteinlerin başlıca bileşenleri triaçilgliseroller, kolesterol, kolesterol esterleri,fosfolipidler ve proteinlerdir. Protein bileşenleri (apoprotein olarak adlandırılır) A, B, C ve E ile gösterilir. - Fizyolojik olarak ve klinik tanıda önemli dört büyük lipoprotein sınıfı bulunur: 1. Şilomikronlar yoğunluğu en az olan lipoproteinlerdir, çünkü triaçilgliserol içerikleri en fazla protein içerikleri en azdır. 2. VLDL şilomikronlardan daha yoğundur fakat yine de triaçilgliserol içerikleri yüksektir. - IDL, VLDL den köken almıştır, VLDL den daha yoğundur, triaçilgliserol içeriği ise yarısından azdır. 3. LDL daha az triaçilgliserol ve daha fazla protein içerir. Bu nedenle köken aldığı IDL den daha yoğundur. LDL, en fazla kolesterol ve kolesterol esterine sahip lipoproteindir. 4. HDL, en yoğun lipoproteindir. Triaçil gliserol içeriği en az ve protein içeriği en fazladır. - Lipoproteinler dansitelerine göre (ultrasantrifügasyon) veya elektroforetik özelliklerine göre ayrılabilirler

Midede etkin enzim Pepsin Ürün; Albumoz ve pepton Barsakta etkili enzimler Tripsin Kimotripsin Elaztaz Karboksipeptidaz, Aminopeptidaz Dipeptidaz,

Midede etkin enzim Pepsin Ürün; Albumoz ve pepton Barsakta etkili enzimler Tripsin Kimotripsin Elaztaz Karboksipeptidaz, Aminopeptidaz Dipeptidaz, PROTEİN SİNDİRİMİ Polipeptit zincirini oluşturan amino asitler arasındaki peptit bağlarının hidrolizi; proteoliz Proteinlerin sindirimi midede başlar ve barsakta tamamlanır. Midede etkin enzim Pepsin Ürün;

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D.

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Kolesterol Metabolizması Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Steroidler Steroidlerin yapı taşı birbirine yapışık 4 halkalı karbon iskelehdir, bu yapı

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur?

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? a. Tıp II - Pompe hastalığı b. Tip III - Forbes - Cori Hastalığı c. Tip I- Von Gierke Hastalığı d.tıp V- Mc Ardle Hastalığı.

Detaylı

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II Doç Dr. Nurzen SEZGİN bstrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate

Detaylı

METABOL ZMA. Metabolizmanın amacı nedir?

METABOL ZMA. Metabolizmanın amacı nedir? METABOL ZMA Canlıda olu an ve devam eden fiziksel ve kimyasal olayların tümüne birden metabolizma adı verilmektedir Ara metabolizma, katabolizma ve anabolizma olmak üzere iki faz içerir; bu iki faz arasındaki

Detaylı

Enzimlerin Yapısı. Enzimler biyokatalizörlerdir,

Enzimlerin Yapısı. Enzimler biyokatalizörlerdir, Enzimler biyokatalizörlerdir,, Prof. Dr. Muhsin KONUK H 2 O 2 H 2 O + ½ O 2 A.E = 18.16 kkal/mol Kollaidal platin A.E= 11.71 kkal/mol Katalaz A.E = 1.91 kkal/mol Enzimlerin Yapısı Basit enzimler: Pepsin,

Detaylı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin β Oksidayonu Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu Yağ asitlerinin enerji üretimi amacı ile yıkımında (yükseltgenme) en önemli yol β oksidasyon yoldudur. β oksidasyon yolu

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D. kdemircan1@gmail.com twitter.com/kdemircan1 İnsan Fibroblastları Alp Can, 2002

Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D. kdemircan1@gmail.com twitter.com/kdemircan1 İnsan Fibroblastları Alp Can, 2002 Hücre Organelleri Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D. kdemircan1@gmail.com twitter.com/kdemircan1 İnsan Fibroblastları Alp Can, 2002 Hücre Organelleri Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D.

Detaylı

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER Endotel Damar duvarı ve dolaşan kan arasında tek sıra endotel hücresinden oluşan işlevsel bir organdır Endotel en büyük endokrin organdır 70 kg lik bir kişide, kalp kitlesix5

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL Multivitamin ve Mineral Kombinasyonu FORMÜLÜ : PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL 11 Vitamin Vitamin A 10.000 I.U Vitamin B 1 20 mg Vitamin B 2 5 mg Vitamin B 6 10 mg Vitamin B 12 0.005 mg Vitamin C 150

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA TANIMLAR GLĠKOLĠZ: (LĠZ LEZYON (LYSIS), YIKAMA, PARÇALAMA ANLAMINDADIR). Glikoliz hücrede sitozolde gerçekleģir. Glikoliz olayı hem aerobik hem de anaerobik organizmalarda

Detaylı

ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli

ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli Endotel, dolaşım sistemini döşeyen tek katlı yassı epiteldir. Endotel hücreleri, kan damarlarını kan akımı yönünde uzunlamasına döşeyen yassı,

Detaylı

Hücreler Arası Sinyal İletim Mekanizmaları

Hücreler Arası Sinyal İletim Mekanizmaları Hücreler Arası Sinyal İletim Mekanizmaları Prof. Dr. Selma YILMAZER Tibbi Biyoloji Anabilim Dalı Hücrelerarası iletişim(sinyalleşme) Sinyal molekülleri: Protein,küçük peptid,amino asid, nukleotid,steroid,vit

Detaylı

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI Metabolizma durumları Memelilerde ana hatları ile en az iki metabolizma durumu önemlidir. Bunların birincisi besin maddelerinin kana emildiği beslenme (rezorpsiyon),

Detaylı

HÜCRE ZARINDA TAŞINIM

HÜCRE ZARINDA TAŞINIM HÜCRE ZARINDA TAŞINIM Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ YDÜ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK AD Küçük moleküllerin zardan geçişi Lipid çift tabaka Polar moleküller için geçirgen olmayan bir bariyerdir Hücre içindeki suda

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

ÇİSEM İLGİN ( ) LÜTFİYE ALAÇAM ( ) Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÇİSEM İLGİN ( ) LÜTFİYE ALAÇAM ( ) Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYLANLAR ÇİSEM İLGİN (040559015) LÜTFİYE ALAÇAM (040559003) ZEYNEP HALICI (040559014) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1 TRANSAMİNAZLAR Transaminazlar veya Aminotransferazlar

Detaylı

Hücresel Enerji Sistemleri. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER

Hücresel Enerji Sistemleri. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Hücresel Enerji Sistemleri I-II Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Metabolizma Vücudun temel işlevlerini devam ettirebilmek için kullanılan enerji miktarıdır. Enerji değişimi içeren tepkimeler; Katabolik: Enerji

Detaylı

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır?

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinde Lipitler Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Suda çözünmezler

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI Nükleotidlerin vücuda alınımı Nükleotidler, nükleik asitlerin yapı taşları olarak besinlerde bulunur. Hücre içeren besinlerle alınan nükleik asitler, mide enzimlerinden

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

Sfingozin türevi membran lipidleri

Sfingozin türevi membran lipidleri Dr. Suat Erdoğan Sfingozin türevi membran lipidleri Sfingolipidler Sfingomyelin Glikolipidler Kolesterol ve Steroidler Bu tür lipidler gliserol içermezler Yapıda bir amino alkol olan sfingozin bulunur

Detaylı

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü Proteinler, yağlar ve karbohidratlar balıklar amino asitlerin dengeli bir karışımına gereksinim tarafından enerji

Detaylı

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR)

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR) Klinik Laboratuvar Testleri AMNO AST, KANTTATF (PLAZMA, DRAR) Kullanım amacı: Plazma ve idrarda kantitatif amino asit ölçümüne, amino asit metabolizma bozukluklarının araştırılması sırasında ihtiyaç duyulur.

Detaylı

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir.

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir. Superoxide Dismutase Hazırlayanlar: Funda İLHAN (050559017) Ebru KORKMAZ (050559021) Mehtap BİRKAN (050559008) Nihan BAŞARAN (050559007) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ İ ÜNİVERSİTESİİ

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Genelde hepsi kalıtsal ve otozomal resesifir

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

PROTEİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Nurzen SEZGİN

PROTEİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Nurzen SEZGİN PROTEİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLERİ Doç. Dr. Nurzen SEZGİN PROTEİNLER Organizmada en yüksek oranda bulunan makromoleküller % 70 su % 15 protein % 15 diğer Total hücre ağırlığı Amino asitlerin lineer

Detaylı

Sunum planı. Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları

Sunum planı. Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları Hipofiz bezi (hypophysis) Hipofizial çukurlukta bulunur (sella turcica) 9 adet hormon üretir İki bölümü vardır: Anterior

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R AMİNO ASİTLER AMİNO ASİTLER H 3 N + C a H R a-amino Asit (AA) Yapılarında Amino (-NH 3 + ) grubu Karboksil (- ) grubu Yan zincir ( R ) taşıyan organik bileşiklerdir (a-amino karboksilik asitler) Kısa zincirli

Detaylı

AMİNO ASİTLER. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

AMİNO ASİTLER. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ AMİNO ASİTLER Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Proteinler, tüm hücrelerde ve hücrelerin tüm bölümlerinde en çok bulunan biyolojik makromoleküllerdir ve canlının kuru ağırlığının % 50 veya daha fazlasını kapsarlar.

Detaylı

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER Enzimler Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu q Vücuttaki tüm reaksiyonlar, tüm işlem sonunda kendileri değişmeden reaksiyonların hızını artıran protein katalizörler olan enzimler

Detaylı

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ Dr. A. Gökhan AKKAN 1976 Moncada 1980 Furchgott ve Zawadzki (1998 Nobel Tıp Ödülü) EDRF = Endothelium- derived relaxing factor 1987 EDRF = NO Sentezi NOS L- Arginin

Detaylı

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU Arı Zehiri - Tanım Arı zehiri, bal arıları tarafından öncelikle memelilere ve diğer iri omurgalılara karşı

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

Normal büyüme ve gelişme için mutlaka gereklidirler Farklı biyokimyasal işlevler için gereklidirler (koenzim) Genellikle vücut tarafından sentez

Normal büyüme ve gelişme için mutlaka gereklidirler Farklı biyokimyasal işlevler için gereklidirler (koenzim) Genellikle vücut tarafından sentez VİTAMİNLER Normal büyüme ve gelişme için mutlaka gereklidirler Farklı biyokimyasal işlevler için gereklidirler (koenzim) Genellikle vücut tarafından sentez edilemediği için diyetle alınmaları zorunludur

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR KALSİYOTROPİK İLAÇLAR Kalsiyumun vücut için önemi: Hücrede; membran, mitokondri, Endoplazmik retikulumda bağlı halde ve; stoplazmada serbest halde bulunur. Hücrenin canlılığı ve fonksiyonları için önemlidir.

Detaylı

ELEKTRON TRANSPORT ZİNCİRİ VE OKSİDATİF FOSFORİLASYON. Doç.Dr.REMİSA GELİŞGEN

ELEKTRON TRANSPORT ZİNCİRİ VE OKSİDATİF FOSFORİLASYON. Doç.Dr.REMİSA GELİŞGEN ELEKTRON TRANSPORT ZİNCİRİ VE OKSİDATİF FOSFORİLASYON Doç.Dr.REMİSA GELİŞGEN OKSİDATİF FOSFORİLASYON Metabolik yakıt maddelerinin (glukoz, yağ asidleri, amino asidler gibi elektron vericileri) enzim katalizli

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ. Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var.

HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ. Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var. HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var. HÜCRE ZARININ GÖREVLERİ Hücre içini çevresinden ayırır Hücrenin iç bölümlerini belirler Proteinlere bağlı

Detaylı

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler)

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Biyokimya Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Bölüm 1: Biyokimya ve önemi: 1. Biyokimya tanımı, önemi ve boyutsal

Detaylı

Enzimler Enzimler metabolizma reaksiyonlarını hızlandıran moleküllerdir. Katalitik RNA moleküllerinin küçük bir grubu hariç, bütün enzimler

Enzimler Enzimler metabolizma reaksiyonlarını hızlandıran moleküllerdir. Katalitik RNA moleküllerinin küçük bir grubu hariç, bütün enzimler Enzimler Enzimler metabolizma reaksiyonlarını hızlandıran moleküllerdir. Katalitik RNA moleküllerinin küçük bir grubu hariç, bütün enzimler proteindir. Katalitik aktiviteleri doğal protein konformasyonunun

Detaylı

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat LOGO ĐÇERĐK Tarihsel Bakış B6 Vitamininin Genel Özellikleri Kimyasal Ve Biyolojik Fonksiyonları Biyokimyasal Fonksiyonları YRD. DOÇ. DR. BEKİR ÇÖL SUNAN: DUYGU BAHÇE Emilim, Transport ve Metabolizma İmmün

Detaylı

PEPTİDLER ve PROTEİNLERİN ÖZELLİKLERİ

PEPTİDLER ve PROTEİNLERİN ÖZELLİKLERİ PEPTİDLER ve PROTEİNLERİN ÖZELLİKLERİ PEPTİDLER Lineer amino asit polimerleri Amino asitlerin -amino ve -karboksil gruplarının peptid bağları ile birbirlerine bağlanmasıyla oluşurlar Peptid Bağı O - C

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

DEÜ TIP FAKÜLTESĐ 2010-2011 EĞĐTĐM YILI DÖNEM 1/3. BLOK/UYGULAMA 9 UYGULAMA REHBERĐ

DEÜ TIP FAKÜLTESĐ 2010-2011 EĞĐTĐM YILI DÖNEM 1/3. BLOK/UYGULAMA 9 UYGULAMA REHBERĐ DEÜ TIP FAKÜLTESĐ 2010-2011 EĞĐTĐM YILI DÖNEM 1/3. BLOK/UYGULAMA 9 UYGULAMA REHBERĐ Uygulamanın Adı: Sindirim Biyokimyası: Safra tuzlarının lipid sindirimindeki rolü. Uygulamanın Sorumlusu: Doç. Dr. Halil

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

20.11.2013. Prof.Dr.Dildar KONUKOĞLU. Demir; Esansiyel bir elementtir ve yaşamsal öneme sahiptir. Günlük demir gereksinimi. 1 2 mg

20.11.2013. Prof.Dr.Dildar KONUKOĞLU. Demir; Esansiyel bir elementtir ve yaşamsal öneme sahiptir. Günlük demir gereksinimi. 1 2 mg Prof.Dr.Dildar KONUKOĞLU D.KONUKOĞLU 1 Demir; Esansiyel bir elementtir ve yaşamsal öneme sahiptir. a. DNA, RNA ve protein sentezi b. Oksijen taşınması c. Elektron transportu d. Hücre solunumu e. Pek çok

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

BİYOLOJİK OKSİDASYON. Doç.Dr.Remisa GELİŞGEN

BİYOLOJİK OKSİDASYON. Doç.Dr.Remisa GELİŞGEN BİYOLOJİK OKSİDASYON Doç.Dr.Remisa GELİŞGEN OKSİDASYON-REDÜKSİYON REAKSİYONLARI Elektronların bir atom veya molekülden bir diğerine geçişleri redoks reaksiyonu olarak adlandırılmaktadır. Redoks : e-transferi

Detaylı

madde2 Transport protein Transport protein

madde2 Transport protein Transport protein Terimler Uniport taşınma Hücre zarına yerleşmiş bir transport proteinin tek bir maddeyi tek yönde taşıması. Taşınan maddeye göre pasif veya aktif olarak gerçekleşir madde Transport protein Simport taşınma

Detaylı

HÜCRELERARASI İLETİŞİM

HÜCRELERARASI İLETİŞİM HÜCRELERARASI İLETİŞİM Bazı sorular!!! Bitki hücreleri ne hakkında konuşur? Bir hücre diğerine ne söyler ve diğer hücre buna nasıl cevap verir? Bu sorulara, önce mikroorganizmalar arasındaki iletişime

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

Hipoglisemi. Giriş. Patofizyoloji. Patofizyoloji. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Murat YILDIZ

Hipoglisemi. Giriş. Patofizyoloji. Patofizyoloji. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Murat YILDIZ Hipoglisemi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Murat YILDIZ Giriş Hipoglisemi, kan şekerinin mutlak veya göreceli olarak azalması sonucu ortaya çıkan ve çeşitli klinik bulgularla

Detaylı

HORMONLAR. Hormon Biyokimyası. Hormonların yapıları. Hormonların etkileri 1/30/2012. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu

HORMONLAR. Hormon Biyokimyası. Hormonların yapıları. Hormonların etkileri 1/30/2012. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu HORMONLAR Hormon Biyokimyası Prof.Dr.Dildar Konukoğlu Mikromolar konsantrasyonda etkili, kimyasal, intersellüler mesenjerlerdir. İki veya daha fazla hücre arasında bilgi taşıyan kimyasal maddelerdir Endokrin

Detaylı

Vitamin metabolizması bozukluklarında laboratuvar. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu

Vitamin metabolizması bozukluklarında laboratuvar. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu Vitamin metabolizması bozukluklarında laboratuvar Prof.Dr.Dildar Konukoğlu Vitaminler Vitaminler büyüme, sağlık, her türlü verim performansı gibi yaşamsal fonksiyonların devamlılığı için çok az miktarlarda

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1 ÜN TE (Adenozin Trifosfat) Hücrenin enerji kaynağıdır. Yapısında bulunan elementler; C, H, O, N ve P dir. Yapı taşları: P P ¾ 3 tane fosforik (H3 4 ) P tane 5C lu şeker (Riboz) tane Azotlu organik baz

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ İ İ İ Düz Kas Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.net net Düz Kas Kalp kası İskelet kl kası Düz kas Düz Kas Düz

Detaylı

Endoplazmik Retikulum

Endoplazmik Retikulum Endoplazmik Retikulum Prof.Dr.Melek Öztürk Prof.Dr.Müjgan Cengiz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Endoplazmik Retikulum Hücrede yapı ve fonksiyon olarak birbirinden farklı iki ER vardır

Detaylı

24.03.2015. Hücre zarında en fazla fosfolipidler yer alır.en çok fosfotidil kolin (Lesitin) bulunur. %25 lipit. %42 lipit içerir.

24.03.2015. Hücre zarında en fazla fosfolipidler yer alır.en çok fosfotidil kolin (Lesitin) bulunur. %25 lipit. %42 lipit içerir. Prokaryotik Hücre Ökaryotik Hücre Büyüklük Küçük (1-10 m) Büyük (5-100 m ) HÜCRE MEMBRANI-SIVI MOZAİK MODEL Genom Hücre bölünmesi Membranlı organel DNA ve nonhiston proteinlerden oluşur. Nukleus zarı yoktur.

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

Hücreler arası Bağlantılar ve Sıkı bağlantı. İlhan Onaran

Hücreler arası Bağlantılar ve Sıkı bağlantı. İlhan Onaran Hücreler arası Bağlantılar ve Sıkı bağlantı İlhan Onaran Doku organisazyonu: Hücrelerin bağlanması 1- Hücre-matriks bağlantıları: ekstraselüler matriks tarafından hücrelerin bir arada tutulması 2- Hücre-hücre

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

2) Kolekalsiferol (D 3)

2) Kolekalsiferol (D 3) Sunum İçeriği Öğretim Görevlisi :Yrd.Doç.Dr.Bekir ÇÖL Hazırlayan ve Sunan : Fulya ÇELEBİ Konu : D Vitamini 31/10/2008 D vitamini formları kaynaklarına genel bakış Deride ve vücutta D vitamini sentezi İnce

Detaylı

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN KARBONHİDRATLAR Normal diyet alan kişilerde enerjinin % 55-60 ı karbonhidratlardan sağlanır. Bitkiler karbonhidratları fotosentez yoluyla güneş ışığının yardımıyla karbondioksit ve sudan yararlanarak klorofilden

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Bu Bölümde: Eferent sinir sistemi ve görevleri Yollar, reseptörler ve kullanılan aracı

Detaylı

Folik asit(vitamin-b9)

Folik asit(vitamin-b9) Folik asit(vitamin-b9) Emilimi metabolizması ve fonksiyonları Emilimi,metabolizması,fonksiyonları Homosistein metabolizması Eksikliğinde trombotik ve artriel hastalıklar Emilim için folik asit besinlerde

Detaylı

ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER. Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı

ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER. Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Bu derste amaçlanan öğrencilerle; Glikokortikoid hormonların (GKH) sentez ve salgılanmasını, organizmadaki hücre,

Detaylı

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Outline (İzlence) 1. Hafta Biyokimya Nedir? Organizmadaki Organik Bileşiklerin Yapısı. 2. Hafta Enerji Sistemleri 3. Hafta

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Lipoproteinler. Dr. Suat Erdoğan

Lipoproteinler. Dr. Suat Erdoğan Lipoproteinler Dr. Suat Erdoğan Lipoproteinler Kan plazmasında dolaşan yağlar lipoprotein adı verilen yapılar ile paketlenerek taşınırlar. Lipoproteinler yağların taşıt araçlarıdır. Lipoproteinlerin yapıları

Detaylı

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016 Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Besinde Lipitler Suda çözünmezler

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

2-Aminoasitlerin Yapısı ve Kimyasal Özellikleri,Aminoasitlerin Metabolizması,

2-Aminoasitlerin Yapısı ve Kimyasal Özellikleri,Aminoasitlerin Metabolizması, DERS ADI TIBBİ BİYOKİMYA Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Eğitim Öğretim Yöntemleri Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma Grupları BÖLÜMÜ TEMEL BİLİMLER Diğer* Toplam Kredi Krediler 2 222-111

Detaylı

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph NUKLEUS Bir hücrenin tüm yapılarının ve etkinliklerinin kodlandığı kromozomu Ayrıca, DNA sını dublike edecek ve 3 tip RNA yı ribozomal (rrna), haberci (mrna) ve transfer (trna)-sentezleyecek ve işleyecek

Detaylı

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM Hücreler iş yapabilmek için enerjiye gereksinim duyarlar. Enerji ekosisteme güneş enerjisi yoluyla gelir ve ototrof canlılar sayesinde güneş enerjisi besinlerdeki kimyasal bağ

Detaylı

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ Sayfa: 1 / 9 320.00451 SİEMENS SAN.TİC.A.Ş. Kodu 54 190281 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I 40000 2,29 91.600,00 320.00577 MZM SAG.UR.LAB.HIZ.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ 91.600,00 Kodu 55 56 57 190271 190272 190275

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

KAS DOKUSU. Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri

KAS DOKUSU. Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri KAS DOKUSU Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri Kasın Fonksiyonu Hareket Solunum Vücut ısısının üretimi İletişim Organların kontraksiyonu

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

LİPİD METABOLİZMASI Lipidlerin vücuda alınması ve taşınması şilomikronları Şilomikronlar

LİPİD METABOLİZMASI Lipidlerin vücuda alınması ve taşınması şilomikronları Şilomikronlar LİPİD METABOLİZMASI Lipidlerin vücuda alınması ve taşınması Besin maddelerinin büyük bir kısmı önemli oranda lipid içerir. Lipidler, yağlı yiyecek ve içeceklerde, ette bulunurlar ki günlük diyet 15-40

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı