BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 112: Tek tip otonom innervasyona sahip yapılar. İkinci haberciyi oluşturan enzim. İkinci haberci. Etki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 112: Tek tip otonom innervasyona sahip yapılar. www.tusdata.com. İkinci haberciyi oluşturan enzim. İkinci haberci. Etki."

Transkript

1

2 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 21 BOS değeri plazma değerinden düşük olanlar à K+, Ca ++, Glukoz, Kolesterol (Çok düşük), Protein (Çok düşük) BOS değeri plazmadan yüksek olanlar à Mg++, kreatinin 112. EKG: P dalgası àatriyum depolarizasyonu (ventrikül diyastolünün son bölümü); QRS dalgası ya da kompleksi à ventrikül depolarizasyonu, T dalgası à ventrikül repolarizasyonu sırasında ortaya çıkar. P-R ya da P-Q aralığı àatriyum kasılmasının başlangıcından ventrikül kasılmasının başlangıcına kadar olan süreyi gösterir(~0.16 sn). Q-T aralığı àventrikülün kasılma süresini belirtir (~0.35 sn) 0,43 sn den küçüktür. ST aralığı àventrikül depolarizasyonu ve repolarizasyonu arasındaki süredir. İzoelektrik hattan 2 mm sapması patolojiktir. 112: Tek tip otonom innervasyona sahip yapılar Sempatik Gözde radial kaslar (à1) Ekrin ter bezleri (lifl er sempatik, fakat ileti ve reseptör kolinerjiktir) Apokrin ter bezleri (à) Ventrikül kası (ß) His-Punkinje lifleri (ß) Dalak kapsülü (à1, ß2) Arter ve venler (parasempatikler sadece dış genital organların erektil yapılarındaki damarlarda belirgin aktivite gösterirler) Vezikula seminalis / Vas deferens (à1 å ejekülasyon)) Karaciğer (à1, ß2) İskelet kası (ß2) Yağ dokusu (à2, ß1, ß3) Pineal bez / Nörohipofiz (ß) Trombositler (à2) Parasempatik Gözde sirküler kaslar Gastrointestinal sistem (baskın olan parasempatiktir) Parotis Vitamin D3 (1,25 dihidroksikolekalsiferol) Prostoglandinler, sitokinler, (intraglomerüler mezanjiyal hücreler, podositler) kollajen, ekstraselüler matriks bileşenleri, endotelin Eritropoetin (iç korteks ve dış medulladaki interstisiyel hücrelerden hipoksiye yanıt olarak salınır) 115. GÖZDEKİ BEZLER Moll bezleri: Göz kapağında kirpik diplerine açılan apokrin ter bezleridir. Zeis bezleri: Göz kapağında kirpik diplerine açılan küçük sebase bezlere verilen addır. Meibomian bezleri: Göz kapağında kirpik diplerine açılan sebase bezlerdir İNTERSELÜLER BAĞLANTILAR Sıkı bağlantı bölgesi (Zonula Ocludens): Zonula ocludens en yüzeyde olan hücre bağlantısıdır. Esas fonksiyonu epitel hücreleri arasından her iki yöne doğru madde geçişini engellemektedir. Geçirgen olmayan bağlantılardır. TUS Bant şeklinde hücreyi tamamen sarar. Mesanede çok sayıda zonula occludens bulunur. Ara bağlantı bölgesi (zonula adherens); Hücreyi sarar ve komşu hücrelerin birbirine bağlandığı fikrini verir. (Membranların dış yüzleri birbirleri ile kaynaşmaz.) Önemli bir özelliği çok sayıda aktin içeren mikroflamanların dens plaklara (membranın sitoplazmik yüzeyinde) tutunmuş olmasıdır. Kadherin molekülü ile bağlantılar oluşturulur. Nokta desmozom (Macula adherens): Hücre yüzeyinde disk şeklinde bir yapıdır. Komşu hücrenin yüzeyindeki buna özdeş bir yapı ile bağlantı kurar. Derinin çok katlı yassı epitelinde yalnızca desmozom tipi bağlantı bulunur. Gap junctionlar Hücreden hücreye elektriksel iletimi sağlayan bağlantı yapılarıdır. Esas görevi hücreler arası bilgi iletimi ile ilgilidir. Bunu iyon ve hormon alışverişi ile yapar. Epitelin bazal yüzünde görülen desmozomlara ise hemidesmozom denir Hemoglobin alt tipleri Hb Gower à ζ2ε2 (embriyonik yaşam) HbPortland à ζ2γ2 (embriyonik yaşam) HbF HbA HbS HbBartz HbH HbA2 à α2γ2 (fetal-neonatal yaşam) à α2β2 (major erişkin hemoglobin) à α2β2 (β zincirinde glutamat yerine valin) à γ4 (α talasemi) à β4 (α talasemi) à α2 2 (minör erişkin hemoglobini) ζ: zeta ε: epsilon γ: gamma α: alfa β: beta 114. BÖBREKTE SENTEZLENEN MADDELER: Renin (jukstaglomerüler ya da epiteloid hücreler) Anjiyotensin-1 (Renin tarafından) Anjiyotensin-2 (ACE tarafından; böbrek ve akciğerde endotel hücrelerince) 117. camp İkinci haberci İnozitol Trifosfat (IP3) Diaçilgliserol (DAG) cgmp İkinci haberciyi oluşturan enzim Adenilat siklaz Fosfolipaz C Fosfolipaz C Guanilat Siklaz Kalsiyum - Etki Protein kinaz A aktivasyonu Sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımı Protein kinaz C aktivasyonu Protein kinaz G aktivasyonu Ca / kalmodulin e bağlı adenilat siklaz ve protein kinaz aktivasyonu

3 22 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ 118. Hücre tipi Chief (esas) hücreler G hücreleri Mukus hücreleri GASTRİK HÜCRE TİPLERİ VE FONKSİYONLARI Mide bölümü Corpus (Fundus) Corpus (Fundus) Antrum Antrum Sekresyon ürünü Oksintik (pariyetal hücreler) HCI, intrinsik faktör (yaşam için gerekli) Pepsinojen (düşük ph da pepsin olur.) ve gastrik lipaz Gastrin Mukus Salgısını stimüle edenler Gastrin vagal stimülasyon(ach) histamin Vagal stimülasyon (Ach) Vagal stimülasyon (GRP küçük peptidler racılığıyla) Somatostatin inhibe eder. Midedeki H + inhibe eder. Vagal stimülasyon (Ach) 119.Kalpte elektriksel iletimin en yavaş olduğu yer AV noddur. SA nod Atrium AV nod His demeti Purkinje Ventrikül à 0,05 m/sn à 1 m/sn à 0,04 m/sn à 1m/sn à 4m/sn à 1 m/sn 120. Nöroglia hücreleri 4 kısma ayrılır: 1. Astrositler 2. Oligodendroglialar 3. Mikroglialar 4. Ependim hücreleri X1. ASTROSİTLER Glial hücrelerin en büyüğüdür. 1. Fibröz astrosit (beyaz cevher) 2. Protoplazmik astrosit (Gri cevher) - MSS deki hasardan sonra, hasar yerinde astrositler prolifere olurlar ve skar dokusu oluştururlar. ***(gliozis)*** - Astrositler ve oligodendrogliyalar birlikte makrogliya olarak değerlendirilir. - Ektodermden gelişir. 2. OLİGODENDROGLİYALAR - Astrositlerden küçük hücrelerdir. - Oligodendrogliyalar yaygın olarak yani hem gri cevher hem de beyaz cevherde bulunur. - MSS de myelin yapımından sorumludur. - Fonksiyon bakımından PSS indeki Schwann hücrelerinin anoloğudur. Ektodermden gelişir. 3. MİKROGLİALAR - Mikroglialar beyin makrofajlarıdır. - Beyinde hasar olduğunda mikroglialar debrisin fagositozundan sorumludur. - En küçük glial hücrelerdir. - Ektodermden değil, mezodermden gelişirler. 125: ÇEŞİTLİ TRANSPORT SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ Tip Elektrokimyasal Gradient Taşıyıcı mediatör Metabolik enerji Na + Gradienti Na + -K + pompa inhibisyonu Basit difüzyon Yokuş Aşağı Yok Yok Yok Kolaylaştırılmış difüzyon Primer aktif transport Yokuş Aşağı Var Yok Yok Yokuş yukarı Var Var İnhibe (Na+-K+ pompası var ise) Kotransport Yokuş yukarı * Var İndirekt Var, yönde aynı İnhibe eder Countertransport Yokuş yukarı * Var indirekt *Bir veya daha fazla solüt yokuş yukarı; Na+ yokuş aşağı (downhill) transport edilir. Var, zıt yönde İnhibe eder

4 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER EPENDİM HÜCRELERİ - MSS deki iç boşlukları döşeyen bu prizmatik epitel hücreleri de nörogliyalar içinde değerlendirilir. - Ventriküller ve spinal kordu döşer KAN HAVA BARİYERİ BİLEŞENLERİ Surfaktan: Alveol yüzey gerilimini azaltarak kollabe olmasını önleyen, tip II alveol hücreleri tarafından salgılanan lipidden zengin (fosfolipidler ve çeşitli proteinler) salgı Tip-I alveol epiteli (yassı) sitoplazması Tip-I alveol epiteli bazal laminası İnce bir doku aralığı boşluğu (bazı bölgelerde bazal laminalar kaynaşır ve bu boşluk bulunmayabilir) Kapiller bazal laminası Kapiller endoteli. 122.İnce flamanları (aktin) Z çizgisine bağlayan protein nebulindir. 123.Kaslarda kalsiyumu yüksek afinite ile bağlayarak kontraksiyonda rola aln protein Kalmodulin dir; Gevşeme sırasında kalsiyumun sarkoplazmik retikuluma geri alınmasında kalsiyum reseptörü Ryanodin dir; kasta sarkoplazmik retikuluma alınmış olan kalsiyumu bağlayarak özellikle terminal sisternalarda depolanmasını sağlayan protein ise kalsekestrindir. Atrium sistolü : 124: KALP DÖNGÜSÜ P dalgasını takip eder. Ventrikül doluşuna katkıda bulunur ancak mecburi değildir. Atrium sistolü ile ventrikülün dolması 4. kalp sesine neden olur. Bu ses normal erişkinlerde duyulmaz. Ventrikülün izovolumetrik kontraksiyonu: QRS dalgasının başından hemen sonra başlar. Ventrikül basıncı atrium basıncını aştığında atrioventriküler kapaklar kapanır. Kontraksiyon nedeniyle ventrikül basıncı izovolümetrik olarak artar. Aort kapağı kapalı olduğu için kan ventrikülü terk etmez. Hızlı ventriküler ejeksiyon: Ventrikül basıncı maksimum değerine ulaşır. Ventrikül basıncı aort basıncını aşınca aort kapağı açılır. Ventrikül ve aort arasındaki basınç gradienti nedeniyle kan aortaya fırlatır. T dalgasının başlaması, kontraksiyonun ve hızlı ventrikül ejeksiyonunun bitişine işaret eder. Azalmış ventrikül ejeksiyonu: Kanın ventrikülden atılımı devam eder fakat daha yavaştır, ventrikül basıncı düşmeye başlar, atrium dolmaya devam eder. Ventrikülün izovolümetrik gevşemesi: Ventrikülün repolarizasyonu tamamlanır. Aort kapağı ve pulmoner kapak kapanır. Semilunar kapakların kapanması ikinci kalp sesine karşılık gelir. İnspirasyon ikinci kalp sesinin çiftlesmesine neden olur. Atrioventriküler kapaklar kapalı kalır. Hızlı ventrikül doluşu: Ventrikül basıncı atrium basıncının altına düştüğünde mitral kapak açılır ve sol ventrikül dolmaya başlar. Kanın atriumlardan ventriküllere hızlı geçişi üçüncü kalp sesine neden olur. Azalmış ventrikül doluşu (Diastasiz): Ventrikül daha yavaş hızla dolmaya devam eder. Diastazis zamanı kalp hızına bağlanır. Kalp hızı artarsa ventrikül dolum zamanı azalır.

5 24 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ BİYOKİMYA DA BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 1. LEPTİN, yağ dokusu düzeyini beyne bildiren hormon 2. Tripsin, kimotripsin, elastaz ve enteropeptidaz serin proteazdır. 3. Elektron transport zincirinin ekstrensek substratı koenzim Q dur. 5. Ca ++ bir tersiyer mesajcıdır S pre-ribozomal RNA RNA polimeraz-i tarafından sentezlenir. 7. Glikolize 3 karbonlu metabolitler düzeyinden giren monosakkarit fruktozdur. 8. İndüklenemeyen disakkaridaz laktaz dır. 9. Glukoneogenezde kullanılan başlıca yağ asidi 3 karbonlu propionik asittir. 10. İnsanda halka yapısı parçalanamayan maddeler kolesterol ve pürin nükleotidlerdir. 11. Peroksizom H 2 O 2 üreten D-aminoasit oksidaz ve ürat oksidaz gibi enzimleri içerir. H 2 O 2 yi yıkan katalaz enzimini içerir. C 24 ve C 26 gibi çok uzun zincirli yağ asitlerinin yıkımını yapar. Fitanik asitin (20 karbonlu dallı zincirli yağ asidi) yıkımını gerçekleştirir. Safra asidi sentezinde kolesterol yan zincirlerini uzaklaştırır. Plazmalojen sentezine katılır. Refsum hastalığı, adrenolökodisterofi ve zelweger sendromu peroksizomal hastalıklara örnek olarak verilebilir. 12. Metil histidin:myofibriler proteinler olan aktin ve miyozinin hücre içi yıkımı ile oluşur ve idrarla atılırlar. 13.Şaperonlar: Proteinlerin kuruluşunda ve uygun katlanmasında görevli olan proteinlerdir. Özellikleri: Bakteriden insana kadar çok değişik türlerde yer alırlar Bir çoğuna ısı-şok proteini (HSP v.b.) denilir. Bazıları katlanmış proteinin, katlanmasını bozacak uyarılarla beraber aktiflenir (örnek yüksek sıcaklık veya kimyasal maddeler). Bazıları katlanmamış veya agrege olmuş proteine bağlanarak katlanmayı kolaylaştırır. Şaperonlar ATPaz etkinliği taşır ve protein-şaperon etkileşimi ATP gerektirir., mitokondri ve endoplazmik retikulum gibi çeşitli hücresel bölümlerde yer alırlar. Kalneksin ve kalretikülin şaperonlara örnek olarak verilebilir. Kalneksin ER zarına yerleşiktir ve MHC antijenlerinin, glikoproteinlerin ve bazı plazma proteinlerinin katlanmasında önemlidir. Protein katlanmasında önemli olan iki enzim protein disülfi d izomeraz ve peptidil prolil izomeraz dır. 14: Kollajen ve elastin arasındaki farklar Kollajen Bir çok farklı genetik tipte Üçlü sarmal Gly-X-Y yineleyen çatı Hidroksilizin var Karbonhidrat içerir Molekül içi aldol çapraz bağları Sentez sırasında uzatma peptidleri var Tek genetik tipte Elastin Üçlü sarmal yok, rastgele zemberek konformasyonu (gerilmeye izin verir) Gly-X-Y yineleyen çatı yok Hidroksilizin yok Karbonhidrat yok Molekül içi desmozin çapraz bağları Sentez sırasında uzatma peptidleri yok 15. Growth hormonun sekonder mesajcı sistemi: Jak-kinaz sistemi Tüm dokularda etkilerini sadece adenilat siklaz sistemi ile gösteren başka bir sekonder mesajcı kullanmayan tek hormon PTH 16. ETZ de tek transmembraner olmayan kompleks II ETZ de elektronların ilk toplandığı ortak nokta koenzim Q 17. Yağ sentezi insanda major karbonhidratlardan elde edilen asetil KoA lardan gerçekleşir. Yağ asidi sentezi için gerekli olan asetil KoA lar sitoplazmaya sitrat içinde taşınır. Yağ asidi sentezi için gerekli olan asetil KoA lar sitoplazmada sitrat liyaz reaksiyonu ile elde edilir. 18. NO, HOCl ve H 2 O 2 nonradikal reaktif oksijen ürünleridir. 19. Yağ dokusunda bulunan LPL özellikle toklukta postprandiyal dönemde aktiftir ve aktivitesi insülinle uyarılır. Açlığa geçilen dönemde yani postabsorbtif dönemde aktivitesi azalır. Yağ dokusunda bulunan LPL dışındaki LPL ların hiç birisi insülinden etkilenmez 20. KC de yağ depolanmasını engelleyen maddelere lipotropik maddeler adı verilir. Örneğin kolin, metionin, betain, inozitol, Esansiyel yağ asitleri gibi. 21. Şilomikron kalıntılarının kandan temizlenmesinde kusur apolipoprotein E eksikliğinde görülür ve Ailesel disbetalipoproteinemi (Tip III hiperlipoproteinemi broad β-band hastalığı) olarak tanımlanır. 22. Yağ asit sentezinin sitozolde başlayabilmesi için mutlaka dört şeye ihtiyaç vardır. asetil KoA, CO 2 (genellikle bikarbonat formunda bulunur), ATP ve NADPH. 23. NADPH ın en büyük kaynağı Hekzos monofosfat şantı ve NADP bağımlı-malat dehidrojenazdır (malik enzim). 25. Beyin, diğer sinir sistemi dokuları, eritrositler ve böbrek üstü medullası serbest yağ asidlerini kan düzeyi ne olursa olursun yakıt olarak kullanamazlar. 26. Malonil KoA, karnitin açil transferaz I enzimini inhibe eder. 27. Hipoglisin β-oksidasyonun ilk enzimi olan açil KoA dehidrojenazı inhibe eder, β-oksidasyon bozulur. Hipoglisin aynı zamanda dallı zincirli aminoasid yıkımınıda engeller. Jamaika kusma hastalığı da denilen bu hastalıkta, kusma, SSS depresyonu, glukoneogenez inhibisyonu ve hipoglisemi oluşur. 28. Metil malonil KoA nın süksinil KoA ya dönüşümünde metil malonil KoA mutaz olup koenzimi deoksi-adenozilkobalamin formunda vitamin B 12 dir. 29. Kc de TİOFORAZ ENZİMİ (süksinil KoA: asetoasetat KoA transferaz) BULUNMADIĞINDAN, KC KETON CİSİMCİKLERİNİ YAKIT olarak KULLANAMAZ. 30. Safranın başlıca bileşeni olan fosfolipid, fosfatidil kolindir. 31. Fosfatidil inozitol, membranlar üzerinde glikozilfosfatidili nozitol (GPİ) kancası şeklinde bulunur ve bu noktalar özel bazı proteinlere bağlanma bölgeleri oluşturur. Örneğin alkalen fosfataz, lipoprotein lipaz, asetil kolin esteraz ve 5 nükleotidaz gibi enzimler, toksoplazma, tripanazoma ve leishmanya gibi parazitler bu bölgelere bağlanır. 32. Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH); Eritrosit zarındaki bazı proteinlere bağlı olan glikozilfosfatidilinozitol (GPİ) kancasının kusuruna neden olan mutasyonlar nedeni ile gelişen bir hastalıktır. 33.SRS-A, anaflaksinin yavaş etkili maddesi olup LTC 4, LTD 4 ve LTE 4 ten meydana gelir. 34.LTB 4 ün ülseratif kolitte mukozal hasardan sorumlu olduğu kilit rolü olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle selektif 5-lipooksijenaz inhibitörü olan ZİLEUTEN tedavide verilmektedir.

6 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER Gaucher gastalığı en sık görülen glikolipidozdur. Bu hastalıkta ACE enziminde artış, asit fosfataz yüksek, askenazi yahudilerinde taşıyıcılık 1/14, uzun kemiklerde osteoporoz, glukoserebrozid birikimi ve hepato-splenomegali. Histiositik köpük hücreler oluşur 36. Safra asidi sentezinde hız kısıtlayıcı basamağı 7-alfahidroksilaz dır 37. ApoE4 baskın olan hastalar ileri yaşta Alzheimer hastalığı için yüksek risk taşırlar. 38. Lizozomal kolesterol esteraz eksikliğinde Wollman hastalığı görülür. Bu hastalıkta, lizozomda kolesterol esterleri birikimi ve adrenal kalsifikasyon görülmektedir. 39. HDL 2, karaciğer tarafından scavenger reseptör B-1 (SR-B1) adı verilen reseptör aracılı endositoz yolu ile alınır ve kolesterol esterleri yıkılır. 40. Tip III Hiperlipoproteinemi (Disβ-Lipoproteinemi = Broad β band hastalığı): Kanda şilomikron kalıntıları ve IDL artmışır. Normal bir kişide VLDL/Trigliserid oranı < 0.2 iken bu hastalarda tipik olarak bu oran 0.3> olmaktadır. Erken yaşlarda ateroskleroz gelişebilir, familial hiperkolesterolemiden farklı olarak koroner arterler yerine daha çok abdominal ve femoral arterler gibi damarlar tutulmuştur. 41. Tangier hastalığı; Otozomal ressesif geçişlidir. Apo A I ve A II sentezi azalmıştır. Plazmada HDL nin olmadığı bu hastalıkta kolesterol esterleri RES de birikir. 42. Tiyamin eksikliğinde transketolaz aktivitesi azalır. 43. NADH özellikle 340 nm dalga boyunda verdiği absorbans nedeni ile birçok enzimin tayininde kullanılan kitlerin temel prensibini oluşturmaktadır. 44. Hartnup hastalığında, monoamino ve monokarboksilik aminoasidlerin emilimi azalmıştır. Bu hastalarda triptofanın da emilimi bozulur. bu hastalarda niasin eksikliği gelişir ve pellegra benzeri deri lezyonları oluşur. Yine triptofanın seratonin sentezine aktarıldığı malign karsinoid sendromda da pellegra görülür. 45. Biotin; Başlıca dört enzimatik reaksiyon için gereklidir. Pirüvat karboksilaz, Asetil KoA karboksilaz, Propionil KoA karboksilaz ve β-metilkrotonil KoA karboksilaz. 46. Asetil KoA nın yapı taşı olan Koenzim A, başlıca dört maddeden meydana gelir. a. β-merkapto - etilamin b. pantotenik asit c. adenin d. riboz-3-fosfat 47. Folik asit eksikliğinde oral histidin yüklenmesi sonrası bu reaksiyon yavaşladığından kanda ve idrarda FİGLU artışı görülmektedir. FİGLU atılım testi folik asit eksikliğinin tanısında kullanılmaktadır. 48. Folat, vitamin B 12 ve piridoksal fosfat eksiklikleri hiperhomosisteinemi ile beraberdir. Homosistein artışı kardiyovasküler hastalıklara neden olan atheroskleroz, hipertansiyon ve tromboza neden olmaktadır. 49. Piridoksal fosfat, özellikle amino asitlerle ilgili reaksiyonları katalizleyen çok sayıda enzimin koenzimi olarak görev yapar. Özellikle hatırlanması gereken başlıca reaksiyonlar; ALT ve AST gibi enzimlerin düzenlediği transaminasyon, DOPA dan DOPAMİN ve Histidinden histamin oluşumu gibi dekarboksilasyon reaksiyonları, ALA-sentaz ve glikojen fosforilaz enzimlerinin koenzimi olduğu. 50. Pridoksin eksikliğinde, çocuklarda konvülsiyon, aşırı hassasiyet olarak kendini gösterir. Bunun nedeni pridoksine bağımlı bir enzim olan glutamat dekarboksilaz aktivitesinde azalma sonucu beyinde GABA azalmasıdır. Ayrıca periferik nörit te oluşur. 51. Vit C hem antioksidan hem de fazla alındığı takdirde prooksidan etkili olan bir maddedir 52. Görmeyi sağlayan en önemli olay 11-cis retinal in alltransretinal e dönüşümüdür. 53. Dikumarol ve vitamin K nın sentetik bir analogu olan warfarin inhibisyonuna duyarlıdır. Sonuç olarak antikoagülanlar γ-karboksiglutamat oluşumunu engelleyerek etki gösterirler. 54. γ-karboksiglutamat, pıhtılaşma işlemiyle ilgili olmayan diğer proteinlerde de örneğin kemikte osteokalsin in aktivasyonunda görev alır. 55. E vitamini LDL oksidasyonunu en iyi engeleyen maddedir. Kalp yetmezliğinin takibinde kullanılan N-Terminal pro Brain Natriüretik Peptittir ( N-T-proBNP ) Steroid hormon sentezinde hangi basamak mitokondriyaldir? Sitp450-scc ( desmolaz ) veya 11-β-hidroksilaz Tümör kemoterapisinde kullanılan ve DNA nın minör oluğuna yerleşerek sitotoksik etki gösteren ilaç hangisidir? Daktinomisin (aktinomisin D)

7 26 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ 56.İnsülin reseptör sisteminde, insülinin reseptöre birleşmesi ile reseptörde dimerizasyon (şekil değişikliği) oluşur ve reseptörde bulunan tirozinlerde fosforillenir. Reseptöre aktarılan bu fosfor gruplarıda src homoloji 2 (SH2) yapısı içeren çeşitli proteinlerle etkileşir. Bu sistemin çalıştırılması mitojenle aktive edilen protein kinazı (MAPK) çalıştırır. MAPK nukleusa geçerek bazı transkripsiyon faktörlerini aktifl er ve böylece gen uyarılması yaratılır. Böylece hücre proliferasyonu ve farklılaşması oluşur. Yani İNSÜLİNİN BÜYÜME VE PROLİFERASYONLA İLGİLİ OLAN ETKİLERİNE MITOJENLE AKTIVE EDILEN PROTEIN KINAZ (MAPK) aracılık etmektedir. 57.Nitrik Oksit Sentezi: NO sentezi için gerekli substratlar arginin, oksijen ve NADPH dır. FMN, FAD, hem ve tetrahidrobiopterin enzimin (NO sentaz) koenzimleri, NO ve sitrülin ürünleridir. İki tür enzim bulunmaktadır (NO sentaz): 1. Yapısal (sabit hızda sentez): Endotel, sinir doku ve PLT lerde bulunan Ca-kalmodulin bağımlı enzim. İki tipi bulunur: a. Nöronal NOS (nnos) b. Endotelial NOS (enos) 2. Uyarılabilen (inos): Hepatosit, makrofaj ve nötrofi llerde yer alan Ca dan bağımsız enzim. NO sentez uyarıcıları hücre tipine göre değişir. TNF ve İL-1 enzim sentezini artırır. Damar düz kası gevşetir ve vazodilatasyon yapar (endotel kökenli gevşetici faktörün eşi). NO cgmp aracılığı ile vazodilatasyon yapar. NO endotel hücrelerinde sentezlenir. Nitrogliserin, nitroprussid gibi nitratlar NO e dönerek etki yaparlar. Bu nedenle NO endojen nitro-vazodilatatör olarak adlandırılır. Penis ereksiyonuna katılır. Sildenafi l sitrat (viagra) cgmp yi yok eden fosfodiesterazı baskılayarak bu işi yapar. Beyin ve periferal otonom sinir sisteminde nörotransmitterdir. Nörotoksisitede rolü vardır. İnfantil hipertrofi k pilor stenozunda, pilor spazmının oluşumuna düşük NO düzeyleri katılır. PLT agregasyonunu önler, makrofaj fonksiyonu için önemlidir. Makrofaj NO sentaz aktivitesi genelde düşüktür. Sentezi bakteriyal lipopolisakkarit ve γ-interferon ile artar. Uyarılmış makrofajlar serbest oksijen radikalleri oluşturur. Bunlar NO ile birleşip daha fazla bakterisidal etki oluşturur. NO oksijen ve süperoksitle tepkime vermesinden dolayı dokularda çok kısa yarı ömre sahiptir. Süperoksit radikali ile tepkimesi sonucunda, peroksinitrit (ONOO) oluşur. Bu madde de OH radikali vermek üzere parçalanır. 58. Sekonder mesajcı olarak cgmp yi kullanan hormonlar: a. ANP b. BNP c. NO d. PgF2α 59.Growth hormonun sekonder mesajcı sistemi JAK-KİNAZ sistemidir. 60. LEPTİN: Leptin laboratuvar farelerinde OB (obesite) geni ürünü olarak tanımlanmıştır. Leptin en çok adipositlerde olmak üzere çok azda intestinal epitel hücreleri ve plasentada üretilmektedir. Leptin reseptörleri beslenmeyi düzenleyen hipotalamusun arkuat, ventromedial ve dorsomedial nukleuslarının nöronlarında yer alır. Leptin yağ dokusu düzeyini beyne bildiren sinyadir. Yağ dokusu düzeyi yeterli olduğunda salgılanan leptin miktarı reseptörleri ile etkileşerek iştahı ve yakıt alımını azaltır ve enerji harcanmasını destekler. Leptin aynı zamanda sempatik sinir sistemini uyararak, kan basıncını, kalp atımını ve termogenezi artırmaktadır. Termogenezi artırması adipoz doku mitokondrilerinde ayırıcı (uncoupling protein) olarak davranmasına bağlıdır. Leptin beslenmeyi ve iştahı belirleyen tek hormon değildir. İnsülin salgısıda yağ dokusu miktarını ve enerji dengesini yansıtır. İnsülin hipotalamusdaki reseptörleri etkileyerek iştanı azaltır. Leptin sekonder mesajcı olarak JAK/STAT ı kullanır. İştahı baskılayan peptidler (anaroksijenik): insülin, α-msh, CRH, CART (kokain-amfetamin regulated transkript), CCK İştahı artıranlar: Nöropeptid Y (hipotalamus arkuat nukleusda sentezlenir) ve ghrelin (mide kaynaklı) dir. Rezistin yağ dokusundan salgılanan ve insülin rezistansından sorumlu olan hormondur. Ghrelin: Mide tarafından salınan bir peptid hormondur. İştah artırıcı hormon olarakda bilinir. Ghrelin enjeksiyonu kısa süreli iştahı artırmakta ve enerji harcanmasını ve yağ katabolizmasını azaltmaktadır. 61. Adrenal korteksde üretilen en potent androjen testesteron dur. 62. Başlıca kobalamin türevleri: Kobalamin (plazmada en fazla) Hidroksikobalamin (diğerlerinin prekürsörü) Deoksiadenozil kobalamin (koenzim) Metilkobalamin (koenzim) Siyanokobalamin (tedavide kullanılan form) Aquakobalamin (depo formu) Transkobalamin I-II-III (taşıyıcı) 63. Gastrointestinal sistemden emildikten sonra portal dolaşımla taşınmayan vitaminler Vitamin A ve Vitamin D dir. Çünkü her ikiside ŞL larla önce lenfatik sisteme oradan sol subklavian venle sistemik dolaşıma geçerler. 64. Histidin bileşikleri Histamin Karnozin histidin + β-alanin Anserin karnosin + SAM Ergotiyonein Homokarnozin GABA + histidin 65. Kolesterol biyosentezi 6 evreye bölünebilir: 1. Asetil KoA nın HMG KoA ya çevrilmesi: Karaciğerde (parankim hücrelerinde) HMG KoA sentazın iki tane izoenzimi vardır. Sitoplazmik enzim kolesterol sentezinde kullanılır, mitokondriyal enzim ise keton cismi sentezinde görevlidir C lu bir bileşik olan mevalonatın HMG KoA dan sentezlenmesi: Hız kısıtlayıcı basamaktır Bu basamak endoplazmik retikulumda oluşur ve indirgeyici olarak 2 mol NADPH kullanılır ve 1 mol KoA salınır. Geri dönüşümsüzdür. 3. Mevalonattan CO 2 kaybedilmesi ile izoprenoid birimlerin oluşumu: Mg, ATP kullanılır 3 basmak sonunda 1 mol CO2 çıkışı ile beraber kolesterol sentezinde ilk ortaya çıkan izoprenoid birim olan isopentenil pirofosfat oluşur. 4. Altı tane izoprenoid birimin bir ara ürün olan skualen yapmak üzere kondansasyona uğraması: İzopentenil pirofosfat (C5) önce izomeri olan dimetilallil pirofosfata döner. 1 izopentenil (C5) ve 1 dimetilailil pirofosta (C5) bir araya gelerek geranil pirofosfatı (C10) yapar. Sonraki basamakta 1 geranil (C10) ve 1 izopenteni pirofosfat (C5) biraraya gelir ve farnesil pirofosfatı (C15) yapar. Son basamakta 2 tane farnesil pirofosfat (C15) bir araya gelerek squaleni (C30) oluşturur.

8 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER Skualen, ata steroid olan lanosterole çevrilmesi NADPH, FADH 2 ve O 2 kullanılır. Lanesterol kolesterol sentezinde ilk ortaya çıkan steroid bileşiktir ve ata steroid olarak adlandırılır. Skualen kolesterol sentezinde halkalaşmanın başladığı noktadır. Tam kapanmış halkalar ise lanesterolde izlenir. 6. Lanosterolün üç metil grubunun yitirilmesi dahil daha ileri bir çok basamaktan geçmesiyle kolesterolün oluşması NADPH kullanılır. Kolesterol sentezinde squalenin squalen epokside çevrimi, squalen epoksidin lanesterole çevrimi ve Lanesterolden kolesterole dönüşümü sağlayan enzimler enoplazmik retikulumda bulunur. 66. Mitokondriyal DNA (mt DNA): İnsan mitokondrisi küçük, halkasal, çift sarmal DNA molekülünden 2-10 kopya içerir. Bunlar total hücre DNA sının %1 kadarını oluşturur. Zigot oluşumu sırasında mitokondrilerin tümünün ovum tarafından sağlanması nedeniyle, mendeliyen olmayan maternal kalıtım göstermesi insan mt DNA sının en önemli özelliğidir. Kuramsal olarak hasta anne bu hastalığı tüm çocuklara aktarır, fakat sadece kızlar bu hastalık için taşıyıcıdır. İnsan mitokondriyal DNA sının yapı ve işlevinin önemli özellikleri Halkasal ve çift sarmallıdır; bir ağır (H) ve bir hafif (L) zincir içerir Solunum zincirinin 67 tane olan protein alt biriminden 13 tanesini kodlar - NADH dehidrogenaz 7 alt birimi - Kompleks III ün sitokrom b si - Sitokrom oksidazın üç alt birimi - ATP sentazı iki alt birimi Protein sentezi mitokondri içinde gerçekleşir fakat mitokondrideki DNA azlığı nedeni ile mitokondrial proteinlerin az bir kısmı lokal olarak üretilmektedir. Mitokondriyal polipeptidlerin çoğu nükleer genlerce kodlanır. Büyük (16s) ve küçük (12s) mt ribozomal RNA ları kodlar 22 mt trna yı kodlar Yüksek mutasyon oranına sahiptir. Mitokondriyal hastalıklar: Leber in Herediter Optik Nöropatisi (LHON): İlk tanımlanan mitokondriyal hastalıktır. Maternal kalıtımla iletilir. Genç erişkin dönemde optik sinir ölümüne bağlı olarak ani görme kaybı şeklinde ortaya çıkar. MERRF Sendromu (Myoklonik epilepsi ve ragged red fibers): Myoklonus, ataksi, jeneralize güçsüzlük ve myopati şeklinde ortaya çıkar. MELAS: Mitokondriyal ensefalomyopati laktik asidozis MITOKONDRİYAL DNA MUTASYONLARI VE HASTALIKLAR Nükleotid değişimleri Klinik hastalık Hafif derecede baz değişimleri Orta derecede nükleotid değişimleri Şiddetli nükleotid değişimleri mt DNA problemleri Duplikasyonlar Delesyonlar Ailesel sağırlık, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı LHON, MERRF Leigh s sendromu Klinik hastalık Maternal kalıtımlı ve yetişkin başlangıçlı diabet ve sağırlık Yetişkin başlangıçlı kronik progresif eksternal oftalmopleji, Kearns-Sayre sendromu 67. Serbest yağ asidlerini primer yakıt olarak kullanan tek doku Kalp kasıdır 68. Özellikle UV ışınlar ile en kolay bozulabilen ve fototerapi alan bebeklerde eksikliği görülebilen vitamin Ribofl avindir. 69. Ağır kombine immun yetmezliğe neden olan adenozin deaminaz (ADA) eksikliğidir. 70. Kseroderma pigmentozumlu hastalarda sorunlu olan enzim UV ye özgün endonükleazdır. 71. Primidin nükleotidleri (sitozin, urasil ve timidin) kesinlikle glisin içermez. 72. Yağ dokusunda hormona duyarlı lipazı fosforilleyerek aktive eden en önemli hormon epinefrindir. 73. Fotosensitivite görülmeyen tek porfi ria türü Akut intermitant porfi ria olup, eksik olan enzim porfobilinojen deaminaz veya diğer adı ile hidroksimetilbilian sentazdır. 74. FSH salgılanması spesifik bir şekilde inhibin tarafından inhibe edilir 75. Lizozomal kolesterol esteraz eksikliği nedeni ile lizozomlarda kolesterol esterleri birikimi, hepatosplenomegali,steatore, anemi ve adrenal kalsifi kasyon görülen, hastalık Wollman hastalığıdır. 76. Hem ETZ de hem de TCA siklusunda yer alan enzim süksinat dehidrojenazdır. 77. Karnitin açil transferaz I (karnitin palmitoil transferaz) enzimi malonil KoA tarafından inhibe olur. Ayrıca sülfonilüre grubu (glibürid, tolbutamid) oral antidiabetiklerde bu enzimi inhibe eder. 78. Transaminasyon reaksiyonuna girmeyen aminoasitler üç tane olup bunlar treonin, lizin ve prolindir. 79. Timidilat sentaz inhibitörü ve dump analoğu olan olan ilaç 5- florourasildir. 80. Glukoz, galaktoz ve fruktoz gibi monosakkaritler diğer bir çok besin maddelerinin aksine ileumda emilmez. Bunlar duodenum ve üst jejunumda hızlı bir şekilde emilirler. 81. Karboksipeptidaz ve aminopeptidaz proteolitik enzimler olup ektopeptidazlara örnektir. 82. Enteropeptidaz, ince barsak mukozasında bulunur ve tripsinojenin tripsine dönüşümünü başlatır. 83. İnhalasyon yoluyla aşırı alındığında parkinson benzeri bulgulara ve psikolojik semptomlara yol açan eser element mangandır. 84. Kreatinin, 24 saatlik idrarın tam olarak toplanıp toplanmadığının en önemli göstergesidir. 85. Kanda serbest bakırın taşınmasından sorumlu olan protein albümindir. 86. Albümin hariç tüm plazma proteinleri glikoprotein yapısındadır. 87. Yağ asidi sentezinin hız kısıtlayıcı enzimi olan asetil CoA karboksilazın allosterik aktivatörü Sitrattır 88. Eritrosit içerisinde bulunup methemoglobin oluşumunu önleyen enzim sitokrom b-5 redüktazdır. 89. Uzun süreli kullanıldığı zaman İgA eksikliği yaparak ÜSYE ve GİS enf yatkınlığı arttıran, ayrıca D vit eksikliğine yol açan ilaç fenitoin dir. 90. LDL oksidasyonunu en iyi önleyen ve köpük hücre oluşumunu engelleyerek atheroskleroz riskini azaltan vitamin E vitaminidir. 91. Glikojenolizi ve TCA siklüsünü hızlandıran element kalsiyumdur. 92. Gs -α subünitinde ADP ribozilasyonuna neden olarak GTP ase aktivitesini bozan ve Gs -α subünitinin istirahat fazına geçişini engelleyerek camp yi irreversibl şekilde arttıran madde kolera toksinidir. 93. Gi -α subünitinde ADP ribozilasyonuna neden olarak Gi ü inhibe ederek camp yi arttıran madde Pertusis toksinidir.

9 28 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ 94. Alzheimer hastalığında Asetikolin düzeyleri anlamlı olarak düşüktür. Ayrıca Apo E4 baskın olan kişilerde bu hastalığın ortaya çıkma sıklığı daha yüksek olduğu bulunmuştur. 95.İnsanda tip II topoizomerazın inhibitörü, etoposide adı verilen bir kemoterapötik ajandır. 96.Eukaryotik hücrelerde 60 s ribozomal subünitteki peptidil transferazı inhibe eden siklohekzimid tir 97.ETZ komponentlerinden kompleks II olan süksinat dehidrojenaz hariç diğer komplekslere (Kompleks I, III, IV ve V) ait proteinlerinin bir kısmı mitokondriyal DNA tarafından kodlanmaktadır. Kompleks II ise tamamen nükleer DNA tarafından kodlanmaktadır. 98.Nükleusta bulunan ve DNA nın uygun şekilde katlanmasını sağlayan histon proteinler arjinin, lizinden zengin bazik proteinlerdir. 99.Genetik materyal içerisinde hatalar tolere edilemezken bir tek trna moleküllerinde anormal bazların (alkilasyon, metilasyon vb) bulunması karekteristiktir. 100.α-Amanitin, RNA polimeraz II inhibitörü olup mrna sentezini ve sonuçta da protein sentezini inhibe eden bir zehirdir. 101.Puromisin, aminoaçil-transfer RNA ya ( tirozinil-trna ) benzeyerek protein sentezini uzama fazında durdurur. 102.γ-Karboksi glutamat oluşumu K vitaminine bağımlı pıhtılaşma faktörlerinde ( faktör II, VII, IX ve X ) ayrıca protein C ve protein S yapısında önemlidir. Bunun dışında osteokalsin gibi kemik proteinlerinin yapısında da?- karboksi glutamat oluşumu gereklidir. Dikumarol ve warfarin - karboksi glutamat oluşumunu engelleyerek etki gösteren ilaçlardır. 103.Hangisi akut faz reaktanı olarak kabul edilmez? 104.Hemopeksin veya alfa-2-makroglobülin 105.Hangi organ hasarında plazma Laktat dehidrojenaz seviyesi değişmez? Beyin 106.A vitaminin görme ile ilgili fonksiyonlarında görev alan formu hangisidir? Retinal ( 11-cis-retinal ) 107.Steroid hormon sentezinde hangi basamak düz endoplazmik retikulumda yer almaz? desmolaz veya 11-β-hidroksilaz 108. Daktinomisin (aktinomisin D) 109. Önemli bazı enzim inhibitörleri İodoasetat à Gliseraldehit 3P DH Florid à Enolaz Arsenat à İnorganik P analoğudur. 1,3 bifosfogliserat basamağı atlanır. Arsenat glikolizin devamlılığını bozmadan ATP sentezini engelleyen metabolittir. Flouroasetat à Akonitaz Arsenit ve civa à alfa ketoglutarat DH, Pruvat DH Malonat à Süksinat DH Fosfoglikolik asid à Fosfofruktokinaz Bir mol gliserole 2 mol fosfatidik asit katılırsa kardiolipin oluşur. Antijenik özelliği olan tek lipiddir. Sifiliz tanısında kullanımı buna bağlıdır. 111.En fazla protein ve en fazla PL içeren apoprotein HDL3 tür. 112.Hormona duyarlı lipaz yağ yıkımının en önemli hız kısıtlayıcı basamağıdır. Karnitin sistemi Hormona duyarlı lipazdan sonra yağ asidi yıkımının 2. kontrol bölgesidir. Karnitin, Lizin ve Metiyoninden karaciğer ve böbrekte sentezlenir. Karnitin, Glutatyon ve Kreatin gibi 2-3 aa lik peptidler sitozolde enzimatik halde oluşur. Yani bunlar için ribozom gerekmez! 113. HMG-KoA sentaz Keton cisimleri ve kolesterol sentezinde ortak rol alan bir enzimdir. Karaciğer parankim hücrelerinde yer alır. HMG- KoA sentetazın mitokondriyal ve sitozolik olmak üzere 2 izoformu vardır. Tahmin edilebileceği gibi mitokondriyel formu keton cisimleri sentezinde, sitozolik formu ise kolesterol sentezinde rol alır Glutamin dolaşımda en çok bulunan aa dir. - Karaciğer dışı dokuda NH 3, Glutamin şeklinde transport edilir. - Sistin bir aa değil, dipeptiddir. - Arginin ve Histidin yarı esansiyel aa lerdir. Özellikle yenidoğanda bunlar esansiyeldir. Ayrıca Histidin üremili hastalarda esansiyel özellik kazanmaktadır Başlıca önemli ETZ inhibitörleri: Rotenon, amytal, sekobarbital, piericidin A à Kompleks I den ubikinona elektron taşınmasını bloke eder. Malonat à Yapısal olarak süksinata benzer ve kompleks II yi yani süksinat dehidrogenazı yarışmalı olarak inhibe eder. Thenaytrifloroaseton (TTFA), karboksin à Kompleks II de elektronların FeS merkezlerden ubikinona transferini engeller. BAL ( dimerkaprol), antimisin A à Sit b den c ye elektron taşınmasını bloke eder (kompleks III) Siyanür, CO, hidrojen sülfür, sodyum azid à Sitokrom oksidazı (Kompleks IV) inhibe eder. Sitokrom a 3 den Oksijene elektron geçişini engellerler. 116.Lipid Metabolizmasında Yer Alan Lipazlarin Genel Özellikleri: Gastrik lipaz, midede kısa zincirli yağ asidli trigliseridleri hidroliz eder. Pankreatik lipaz, pankreastan salgılanır, etki yeri barsak lümenidir. Etkisi için kolipaz gereklidir. Trigliseridleri hidroliz eder. Lipoprotein lipaz, ekstrahepatik dokulardan kaynaklanır. Kapiller endotel yatakta etkilidir. Şilomikron ve VLDL yi hidrolizler. Heparin tarafından plazmaya salınır. Apo C II tarafından aktifl enir. Hormona duyarlı lipaz, yağ hücrelerinde etkilidir. Depo trigliseridleri hidroliz eder. camp bağımlı kinaz tarafından aktifl enir. Asid lipaz, birçok dokuda lizozomlarda bulunur. Fagositoz sırasında hücre içine alınan lipidlerden yağ asidlerini hidroliz eder Apo AI: LCAT aktivatörüdür ve HDL de bulunur. Apo B-100 : LDL, VLDL ve IDL'de bulunur. Karaciğerde sentezlenir LDL reseptörlerine yapışmasını sağlar.

10 BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 29 Apo B-48: Şilomikron ve şilomikron artıklarında bulunur. Barsaklarda sentezlenir. Apo CI : VLDL ve HDL'de bulunur. Apo CII : VLDL, HDL ve şilomikronlarda bulunur. Ekstra hepatik lipoprotein lipaz aktivatörüdür. Apo CIII : VLDL, HDL ve şilomikronlarda bulunur. ApoD : HDL'nin subfraksiyonudur. ApoE : VLDL, HDL, şilomikron ve şilomikron artıklarında bulunur Amino asitlerin Dekarboksilasyon Ürünleri Serin... Etanolamin Sistein... Taurin Histidin... Histamin Triptofan... Triptamin 5-OH triptofan...serotonin Tirozin... Tiramin Lizin... Kadaverin Arginin... Agmatin Aspartik asit... Beta alanin Glutamik asit... GABA Ornitin...Putressin 119: Bazı moleküllerin hücre içi ve dışı ortalama konsantrasyonları Madde Hücre Dışı Sıvı Hücre İçi Sıvı Na mmol/l 10 mmol/l K + 4 mmol/l 140 mmol/l Ca 2+ (serbest) 2.5 mmol/l 0.1 mmol/l Mg mmol/l 30 mmol/l Cl mmol/l 4 mmol/l HCO 3-27 mmol/l 10 mmol/l PO mmol/l 60 mmol/l Glukoz 5. 5 mmol/l 0-1 mmol/l Protein 2 g/dl 16 g/dl 120: Plazma ve serum arasındaki kompozisyon farkı Plazma ve serum arasında fark bulunmayanlar Plazmada serumdan daha fazla bulunanlar Kalsiyum, Klor LDH Total protein 121. Kofaktör Bilirubin Kolesterol Kreatinin Enzim Plazmada serumdan daha az bulunanlar Albumin, ALP, AST, CK, Glukoz, Fosfor, Na, K, Üre, Ürik asit Fe katalaz, peroksidaz, sitokrom oksidaz, triptofan pirolaz Zn karbonik anhidraz, alkol dehidrogenaz, karboksipeptidaz A ve B, RNA polimeraz, alkalen fosfataz, laktat dehidrogenaz Mg 2... heksokinaz, piruvat kinaz, glukoz 6- fosfataz Cu 2+...lizil oksidaz, süperoksid dismutaz, tirozinaz, seruloplazmin,amin oksidaz, sitokrom oksidaz, dopamin beta - hidroksilaz Se... glutatyon peroksidaz, deiyodinaz, tioredoksin redüktaz Mo... dinitrogenaz, ksantin oksidaz Ni üreaz K +... piruvat kinaz Mn 2... arjinaz, ribonükleotid redüktaz Alkol dehidrogenaz Aldolaz Alkalen fosfataz Alkalen fosfataz, plasental Amilaz Kreatin kinaz-bb GGT LDH Lösin aminopeptidaz Nöron-spesifik enolaz 5 -nükleotidaz PSA Prostatik asit fosfataz Terminal deoksitransferaz (TdT) Timidin kinaz ACTH ADH Bombesin Kalsitonin Gastrin GH Koryonik gonadotropin HPL Nörofizinler PTH Prolaktin VIP AFP CEA CA15-3 CA27-29 CA19-9 CA 72-4 CA19-5 CA50 CA : Tümör Belirteçleri Tümör belirteci olan enzimler Karaciğer Karaciğer Kemik, karaciğer, lösemi,sarkom Over, akciğer, trofoblastik, gastrointestinal, seminom, hodgkin hastalığı Pankreas Prostat, akciğer (küçük hücreli), meme, kolon, over Karaciğer Karaciğer, lenfoma, lösemi Pankreas, karaciğer Akciğer (küçük hücreli), nöroblastom, karsinoid, melanom Karaciğer Tümör belirteci olan hormonlar Prostat Prostat Lösemi Lösemi, lenfoma, akciğer hücreli) Cushing sendromu, akciğer (küçük hücreli) Akciğer (küçük hücreli), adrenal korteks Akciğer (küçük hücreli) Medüller tiroid Glukagonoma Pitiüter adenom, renal, akciğer Embriyonel, koryokarsinom, testiküler (nonseminomatöz) Trofoblastik, gonad, akciğer Akciğer (küçük hücreli) Karaciğer, böbrek, meme, akciğer Pitüiter adenom, böbrek, akciğer Pankreas, bronkojenik, feokromasitoma, nöroblastom Tümör belirteci olarak onkofetal antijenler Hepatosellüler, germ hücreli (nonseminomatöz) Kolorektal, gastrointestinal, pankreas, akciğer, meme Karbonhidrat belirteçler Meme, over Meme (küçük Pankreatik, gastrointestinal, hepatik Over, mem, gastrointestinal, kolon GİS, pankreas, over Pankreas, GİS, over Over, endometriyuım

11 30 TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ 123: Biyokimyada hız kısıtlayıcı basamaklar Reaksiyon Yeri Hız Kısıtlayıcı Enzim(ler) Glikoliz Glukoneogenez Krebs Döngüsü (TCA) Pentoz Fosfat Yolu Glikojen Sentezi Glikojen Yıkımı Yağ Asit Sentezi Yağ Asit Oksidasyonu (Beta Oksidasyonu) Kolesterol Sentezi Ketogenez Üre Siklusu Hem sentezi Hem katabolizması Bilirubin metabolizması Safra asit sentezi Steroid hormon sentezi Katekolamin sentezi Pürin sentezi Pirimidin sentezi Mitokondri Mitokondri Mitokondri Karaciğer Mitokondrisi İlk iki reaksiyon mitokondride, diğer reaksiyonlar sitoplazmada gerçekleşir. Mitokondri DER stoplazma DER stoplazma Mikrozom Mitokondri Endoplazmik retikulum (Dihidropürivat dehidrogenaz mitokondriye yerleşmiştir). Hekzokinaz Fosfofruktokinaz-1 (major) Pürivat kinaz Pürivat karboksilaz PEP-Karboksikinaz Fruktoz-1,6 Bifosfataz (major) Glukoz 6-Fosfataz Sitrat Sentaz İzositrat Dehidrogenaz alfa- ketoglutarat Dehidrogenaz Glukoz 6-P Dehidrogenaz, 6- fosfat glukonat dehidrogenaz Glikojen Sentaz Glikojen Fosforilaz Asetil KoA Karboksilaz Karnitin Açil Transferaz HMG-KoA Redüktaz HMG-KoA Sentaz Karbomil Fosfat Sentetaz I (mitokondri) ALA Sentaz (mitokondri) Hem oksijenaz (mikrozom) Alınan bilirubin safraya atılımı 7-alfa hidroksilaz P450 SCC, dezmolaz Tirozin Hidroksilaz Glutamin Fosforibozil Aminotransferaz Karbomil Fosfat Sentetaz II 124.Karaciğer fonksiyon testleri 1- Karaciğerin organik anyonları taşıma ve ilaçları metabolize etme kapasitesini saptayan testler (konjugasyon kapasitesini belirleyen testler): Serum bilirubin Bromsulftalein: Karaciğerin boşaltım işlevini değerlendiren bir testtir. İndosiyanin Serum nefes testleri Serum kafein 2- Karaciğer hücre hasarını ve kolestazı belirleyen testler: Aminotransferazlar Alkalen fosfataz LDH 5 -Nükleotidaz Gama glutamil transpeptidaz (GGT) Lösin aminopeptidaz 3- Karaciğerin sentez kapasitesini belirleyen testler: Plazma proteinleri: Albümin, seruloplasmin, ferritin, α1- antitripsin düzeyleri değerlendirilir. Lipoproteinler Kan pıhtılaşma faktörleri: İmmünoglobülinler 4- Etiyolojiyi gösteren testler: Spesifi k otoantikorlar Hepatit serolojisi Alfa fetoprotein Avusturalya antijeni 5- Serum amonyak düzeyi 125. Primer safra tuzları: Glikokolik asit, Glikokenodeoksikolik asit, Taurokolik asit, Taurokenodeoksikolik asit. Kolik asit, Kenodeoksikolik asit, Deoksikolik asit ve Litokolik asit ise safra asididir TCA döngüsü reaksiyonları için gerekli vitaminler 1. Niasin, izositrat dehidrogenaz, à-ketoglutarat dehidrogenaz ve malat dehidrogenaz reaksiyonlarında kullanılan NAD nin nikotinamid bölümünün sentezi için kullanılır. 2. Riboflavin, süksinat dehidrogenazın kofaktörü olan FAD nin sentezi için kullanılır. FAD ayrıca à-ketoglutarat dehidrogenaz için de gereklidir. 3. Alfa-ketoglutarat dehidrogenaz, lipoik asit ve vitaminlerden sentezlenen diğer dört kofaktörü içeren bir multi enzim kompleksidir. a. Tiamin, tiamin pirofosfatın sentezinde kullanılır. b. Pantotenik asit, KoASH için. c. Riboflavin, FAD için. d. Niasin, NAD + için Kan lipoproteinlerinin bileşimi - Lipoproteinlerin başlıca bileşenleri triaçilgliseroller, kolesterol, kolesterol esterleri,fosfolipidler ve proteinlerdir. Protein bileşenleri (apoprotein olarak adlandırılır) A, B, C ve E ile gösterilir. - Fizyolojik olarak ve klinik tanıda önemli dört büyük lipoprotein sınıfı bulunur: 1. Şilomikronlar yoğunluğu en az olan lipoproteinlerdir, çünkü triaçilgliserol içerikleri en fazla protein içerikleri en azdır. 2. VLDL şilomikronlardan daha yoğundur fakat yine de triaçilgliserol içerikleri yüksektir. - IDL, VLDL den köken almıştır, VLDL den daha yoğundur, triaçilgliserol içeriği ise yarısından azdır. 3. LDL daha az triaçilgliserol ve daha fazla protein içerir. Bu nedenle köken aldığı IDL den daha yoğundur. LDL, en fazla kolesterol ve kolesterol esterine sahip lipoproteindir. 4. HDL, en yoğun lipoproteindir. Triaçil gliserol içeriği en az ve protein içeriği en fazladır. - Lipoproteinler dansitelerine göre (ultrasantrifügasyon) veya elektroforetik özelliklerine göre ayrılabilirler

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

Midede etkin enzim Pepsin Ürün; Albumoz ve pepton Barsakta etkili enzimler Tripsin Kimotripsin Elaztaz Karboksipeptidaz, Aminopeptidaz Dipeptidaz,

Midede etkin enzim Pepsin Ürün; Albumoz ve pepton Barsakta etkili enzimler Tripsin Kimotripsin Elaztaz Karboksipeptidaz, Aminopeptidaz Dipeptidaz, PROTEİN SİNDİRİMİ Polipeptit zincirini oluşturan amino asitler arasındaki peptit bağlarının hidrolizi; proteoliz Proteinlerin sindirimi midede başlar ve barsakta tamamlanır. Midede etkin enzim Pepsin Ürün;

Detaylı

Enzimler. Yrd.Doç.Dr.Funda GÜLCÜ BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO

Enzimler. Yrd.Doç.Dr.Funda GÜLCÜ BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO Enzimler Yrd.Doç.Dr.Funda GÜLCÜ BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO Enzimler Biyokimyasal olayların vücutta yaşam ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan katalizörlerdir. Katalitik RNA moleküllerinin

Detaylı

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 471 Lipid Metabolizması-I Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Lipoproteinler Türev lipidler: Glikolipidler Lipoproteinler Lipoproteinler, lipidlerin proteinlerle oluşturdukları komplekslerdir.

Detaylı

BİY 315 Lipit Biyosentezi (Lipojenez) Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 Lipit Biyosentezi (Lipojenez) Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 Lipit Biyosentezi (Lipojenez) Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Lipojenez (Lipit sentezi) Yağ asidi sentezi Doymamış yağ asidi sentezi Triaçilgliserol (trigliserid) sentezi Kolesterol

Detaylı

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ 9. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI Palmitoleik ve oleik asitlerin sentezi için palmitik ve stearik asitler hayvansal organizmalardaki çıkş maddeleridir.

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D.

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Kolesterol Metabolizması Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Steroidler Steroidlerin yapı taşı birbirine yapışık 4 halkalı karbon iskelehdir, bu yapı

Detaylı

GLİKOJEN METABOLİZMASI

GLİKOJEN METABOLİZMASI METABOLİZMASI DİLDAR KONUKOĞLU TIBBİ BİYOKİMYA 8.4.2015 DİLDAR KONUKOĞLU 1 YAPISI Alfa-[1,6] glikozid Alfa- [1-4] glikozid bağı yapısal olarak D-glukozdan oluşmuş dallanmış yapı gösteren homopolisakkarittir.

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Sitrik Asit Döngüsü. (Trikarboksilik Asit Döngüsü, Krebs Döngüsü)

Sitrik Asit Döngüsü. (Trikarboksilik Asit Döngüsü, Krebs Döngüsü) Sitrik Asit Döngüsü (Trikarboksilik Asit Döngüsü, Krebs Döngüsü) Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş hamdiogus@gmail.com Yakın Doğu Ünversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Le>oşa, KKTC Sir Hans

Detaylı

LİPİTLERİN ORGANİZMADAKİ GÖREVLERİ SAFRA ASİTLERİ

LİPİTLERİN ORGANİZMADAKİ GÖREVLERİ SAFRA ASİTLERİ 8. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI LİPİTLERİN ORGANİZMADAKİ GÖREVLERİ 1. Yapısal fonksiyon görevi: Lipitler fosfolipitler başta olmak üzere hücre ve organel zarlarının yapısına girer

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN MİTOKONDRİ Doç.. Dr. Mehmet GÜVENG Hemen hemen bütün b ökaryotik hücrelerde ve ökaryotik mikroorganizmalarda bulunur. Eritrositlerde, bakterilerde ve yeşil alglerde mitokondri yoktur. Şekilleri (küremsi

Detaylı

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II Doç Dr. Nurzen SEZGİN bstrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate

Detaylı

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur?

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? a. Tıp II - Pompe hastalığı b. Tip III - Forbes - Cori Hastalığı c. Tip I- Von Gierke Hastalığı d.tıp V- Mc Ardle Hastalığı.

Detaylı

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI Receptörler İntrasellüler hidrofobik(llipofilik)ligandlara baglananlar Nükleer hormon reseptörleri Guanylate siklaz(nitrikoksid receptor) Hücre yüzey hidrofilik ligandlara

Detaylı

Enzimlerin Yapısı. Enzimler biyokatalizörlerdir,

Enzimlerin Yapısı. Enzimler biyokatalizörlerdir, Enzimler biyokatalizörlerdir,, Prof. Dr. Muhsin KONUK H 2 O 2 H 2 O + ½ O 2 A.E = 18.16 kkal/mol Kollaidal platin A.E= 11.71 kkal/mol Katalaz A.E = 1.91 kkal/mol Enzimlerin Yapısı Basit enzimler: Pepsin,

Detaylı

METABOL ZMA. Metabolizmanın amacı nedir?

METABOL ZMA. Metabolizmanın amacı nedir? METABOL ZMA Canlıda olu an ve devam eden fiziksel ve kimyasal olayların tümüne birden metabolizma adı verilmektedir Ara metabolizma, katabolizma ve anabolizma olmak üzere iki faz içerir; bu iki faz arasındaki

Detaylı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı Hücrenin fiziksel yapısı HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücreyi oluşturan yapılar Hücre membranı yapısı ve özellikleri Hücre içi ve dışı bileşenler Hücre membranından madde iletimi Vücut sıvılar Ozmoz-ozmmotik basınç

Detaylı

TRANSLASYON ve PROTEİNLER

TRANSLASYON ve PROTEİNLER TRANSLASYON ve PROTEİNLER Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN 13 Aralık 2016 mrna daki baz sırasının kullanılarak amino asitlerin doğru sıra ile proteini oluşturmasını kapsayan olayların tümüne Translasyon veya

Detaylı

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 Lipid Metabolizması-II Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Yağ Asidi Oksidasyonu Besinlerin sindirimi sonucu elde edilen yağlar, bağırsaktan geçerek lenf sistemine ulaşır ve bu

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin β Oksidayonu Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu Yağ asitlerinin enerji üretimi amacı ile yıkımında (yükseltgenme) en önemli yol β oksidasyon yoldudur. β oksidasyon yolu

Detaylı

METABOLİZMA. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

METABOLİZMA. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ METABOLİZMA Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ altintas@veterinary.ankara.edu.tr Canlı organizmaların özelliği olarak Metabolizma Canlıların yapı taşlarının devamlı yapım, yıkım ve değişim içinde bulunması ve bu

Detaylı

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon ENZİMLER Enzimler Canlı sistemlerde meydana gelen tüm yapım ve yıkım reaksiyonlarına metabolizma denir Metabolizma faaliyetleri birer biyokimyasal tepkimedir. Ve bu tepkimelerin başlayabilmesi belirli

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

Hipotalamus hormonları. Leptin 1/30/2012 HİPOFİZ ÖN LOP HORMONLARI. Growth hormon : Büyüme hormonu Somatotropin

Hipotalamus hormonları. Leptin 1/30/2012 HİPOFİZ ÖN LOP HORMONLARI. Growth hormon : Büyüme hormonu Somatotropin Hipotalamus hormonları Hipotalamik hormonlar, ön hipofiz hormonlarının sentezini ve sekresyonunu düzenler. Hipotalamik hormonlar, hipotalamik-hipofizer sistemin kapillerlerindeki hipotalamik sinir uçlarından

Detaylı

Yağ Asitlerinin Biyosentezi. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin Biyosentezi. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Biyosentezi Prof. Dr. Fidancı Yağ asitlerinin sentezi özellikle karaciğer ve yağ dokusu hücrelerinde iki şekilde gerçekleşir. Bu sentez şekillerinden biri yağ asitlerinin, hücrenin sitoplazma

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Yeterlilik Testleri Sağlayıcısı Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sokak 42 Maslak No:2A Daire: 231 (A9/07) Sarıyer 34398 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 241 26 53 Faks

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D. kdemircan1@gmail.com twitter.com/kdemircan1 İnsan Fibroblastları Alp Can, 2002

Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D. kdemircan1@gmail.com twitter.com/kdemircan1 İnsan Fibroblastları Alp Can, 2002 Hücre Organelleri Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D. kdemircan1@gmail.com twitter.com/kdemircan1 İnsan Fibroblastları Alp Can, 2002 Hücre Organelleri Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D.

Detaylı

AZOTLU BİYOMOLEKÜLLERİN METABOLİZMASI. Protein Metabolizması Doç. Dr. A. Eser ELÇİN

AZOTLU BİYOMOLEKÜLLERİN METABOLİZMASI. Protein Metabolizması Doç. Dr. A. Eser ELÇİN AZOTLU BİYOMOLEKÜLLERİN METABOLİZMASI Protein Metabolizması Doç. Dr. A. Eser ELÇİN Proteinler Makromoleküldür. Karbon, Hidrojen, Oksijen, Azot ve Kükürt içerir. Azot %16 sını içerir. Anorganik azottur.

Detaylı

GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş

GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş hamdiogus@gmail.com Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Le>oşa, KKTC GLİKOLİZİN ALLOSTERİK DÜZENLENMESİ Metabolik düzenleme: Bütün

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

METABOLİZMA REAKSİYONLARI. Hazırlayanlar Prof. Dr. Ayşe CAN Prof.Dr. Nuriye AKEV

METABOLİZMA REAKSİYONLARI. Hazırlayanlar Prof. Dr. Ayşe CAN Prof.Dr. Nuriye AKEV METABOLİZMA REAKSİYONLARI Hazırlayanlar Prof. Dr. Ayşe CAN Prof.Dr. Nuriye AKEV METABOLİZMA Canlı sistemde maddelerin uğradığı kimyasal değişikliklerin hepsine birden metabolizma, bu değişiklikleri meydana

Detaylı

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER Endotel Damar duvarı ve dolaşan kan arasında tek sıra endotel hücresinden oluşan işlevsel bir organdır Endotel en büyük endokrin organdır 70 kg lik bir kişide, kalp kitlesix5

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol)

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) hücre solunumu Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 0 + enerji (ATP + ısı) Hücre solunumu karbonhidratlar, yağlar ve protein

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA TANIMLAR GLĠKOLĠZ: (LĠZ LEZYON (LYSIS), YIKAMA, PARÇALAMA ANLAMINDADIR). Glikoliz hücrede sitozolde gerçekleģir. Glikoliz olayı hem aerobik hem de anaerobik organizmalarda

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli

ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli Endotel, dolaşım sistemini döşeyen tek katlı yassı epiteldir. Endotel hücreleri, kan damarlarını kan akımı yönünde uzunlamasına döşeyen yassı,

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL Multivitamin ve Mineral Kombinasyonu FORMÜLÜ : PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL 11 Vitamin Vitamin A 10.000 I.U Vitamin B 1 20 mg Vitamin B 2 5 mg Vitamin B 6 10 mg Vitamin B 12 0.005 mg Vitamin C 150

Detaylı

HÜCRE ZARINDA TAŞINIM

HÜCRE ZARINDA TAŞINIM HÜCRE ZARINDA TAŞINIM Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ YDÜ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK AD Küçük moleküllerin zardan geçişi Lipid çift tabaka Polar moleküller için geçirgen olmayan bir bariyerdir Hücre içindeki suda

Detaylı

Hücreler Arası Sinyal İletim Mekanizmaları

Hücreler Arası Sinyal İletim Mekanizmaları Hücreler Arası Sinyal İletim Mekanizmaları Prof. Dr. Selma YILMAZER Tibbi Biyoloji Anabilim Dalı Hücrelerarası iletişim(sinyalleşme) Sinyal molekülleri: Protein,küçük peptid,amino asid, nukleotid,steroid,vit

Detaylı

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır?

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinde Lipitler Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Suda çözünmezler

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI

Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI 1 Lipidler Lipidler organizmanın en önemli organik gruplarındandır. Yedek enerjinin organizmada büyük oranda depolanmasını sağlar. 2 Lipidlerin organizmadaki başlıca fonksiyonları

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 1 METABOLİZMA Hücrede meydana gelen tüm reaksiyonlara denir Anabolizma: Basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezlendiği enerji gerektiren reaksiyonlardır X+Y+ENERJİ

Detaylı

MOTOR PROTEİNLER. Doç. Dr. Çiğdem KEKİK ÇINAR

MOTOR PROTEİNLER. Doç. Dr. Çiğdem KEKİK ÇINAR MOTOR PROTEİNLER Doç. Dr. Çiğdem KEKİK ÇINAR Hücre iskeleti, Hücre şeklini ve sitoplazmanın organizasyonunu belirleyen bir yapı iskelesi görevi yapar. Hücre hareketlerinin gerçekleşmesinden sorumludur.

Detaylı

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI Metabolizma durumları Memelilerde ana hatları ile en az iki metabolizma durumu önemlidir. Bunların birincisi besin maddelerinin kana emildiği beslenme (rezorpsiyon),

Detaylı

BİYOKİMYA I-DERS TANIMLARI

BİYOKİMYA I-DERS TANIMLARI BİYOKİMYA I-DERS TANIMLARI 1-Tanım: Biyokimyaya girişin öğretilmesi. b. Amaç: Biyokimya biliminin ne olduğu, nelerle ilgilendiği ve biyokimyanın amacı ile ilgili genel bilgi öğretilmesi c. Öğrenim Hedefleri:

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ DNA replikasyonu DNA nın replikasyonu, DNA molekülünün, sakladığı genetik bilgilerin sonraki nesillere aktarılması için kendi kopyasını

Detaylı

ÇİSEM İLGİN ( ) LÜTFİYE ALAÇAM ( ) Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÇİSEM İLGİN ( ) LÜTFİYE ALAÇAM ( ) Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYLANLAR ÇİSEM İLGİN (040559015) LÜTFİYE ALAÇAM (040559003) ZEYNEP HALICI (040559014) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1 TRANSAMİNAZLAR Transaminazlar veya Aminotransferazlar

Detaylı

Keton Cisimleri. Prof. Dr. Fidancı

Keton Cisimleri. Prof. Dr. Fidancı Keton Cisimleri Prof. Dr. Fidancı Yağ asitlerinin oksidasyonunda oluşan Asetil CoA'nın daha ileri oksidasyonu karaciğerde iki yol takip etmektedir. Bunlar sitrik asit döngüsü yolu ile asetoasetat, D β

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

Hücresel Enerji Sistemleri. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER

Hücresel Enerji Sistemleri. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Hücresel Enerji Sistemleri I-II Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Metabolizma Vücudun temel işlevlerini devam ettirebilmek için kullanılan enerji miktarıdır. Enerji değişimi içeren tepkimeler; Katabolik: Enerji

Detaylı

(Anaplerotik Reaksiyonlar)

(Anaplerotik Reaksiyonlar) 5. Hafta: Karbohidrat Metabolizması Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI TCA ARA ÜRÜNLERİNİN ANABOLİK İŞLEMLERDE KULLANILMASI (Anaplerotik Reaksiyonlar) Sitrik asit döngüsü, aerobik organizmalarda amfibolik bir

Detaylı

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI Nükleotidlerin vücuda alınımı Nükleotidler, nükleik asitlerin yapı taşları olarak besinlerde bulunur. Hücre içeren besinlerle alınan nükleik asitler, mide enzimlerinden

Detaylı

Adrenal Korteks Hormonları

Adrenal Korteks Hormonları Adrenal Korteks Hormonları Doç. Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji AD Bu derste öğrencilerle Adrenal korteks hormonlarının (AKH) sentez ve salgılanması, organizmadaki hücre, doku ve sistemlerde genel fizyolojik

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER)

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) 11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZ) Her bir böbreğin üst kısmında bulunan endokrin bezdir. Böbrekler ile doğrudan bir bağlantısı

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2030 09.01.2017-03.03.2017 DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM 26 5x2 31 EMBRİYOLOJİ 12 4x2 16 FİZYOLOJİ 18 1X2 19 BİYOFİZİK

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

İlaçların hedefleri. Hücreler

İlaçların hedefleri. Hücreler İlaçların hedefleri. Hücreler FARMAKOLOJİYE GİRİŞ 1 Yard. Doç. Dr. M. Kürşat Derici Tıbbi Farmakoloji Ab. Dalı mkursatderici@hitit.edu.tr 2 İlaç; bir hastalığı tedavi etmek için insan vücuduna uygulanan

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir.

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir. Superoxide Dismutase Hazırlayanlar: Funda İLHAN (050559017) Ebru KORKMAZ (050559021) Mehtap BİRKAN (050559008) Nihan BAŞARAN (050559007) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ İ ÜNİVERSİTESİİ

Detaylı

Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI

Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI 13. Hafta: Vitaminler ve Koenzimler: Vitamin tanımı, vitaminlerin görevleri, vitaminlerin sınıflandırılmaları, koenzim tanımı, önemli vitaminler, suda çözünen vitaminler, yağda çözünen vitaminler, vitaminlerin

Detaylı

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR)

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR) Klinik Laboratuvar Testleri AMNO AST, KANTTATF (PLAZMA, DRAR) Kullanım amacı: Plazma ve idrarda kantitatif amino asit ölçümüne, amino asit metabolizma bozukluklarının araştırılması sırasında ihtiyaç duyulur.

Detaylı

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü Proteinler, yağlar ve karbohidratlar balıklar amino asitlerin dengeli bir karışımına gereksinim tarafından enerji

Detaylı

Sfingozin türevi membran lipidleri

Sfingozin türevi membran lipidleri Dr. Suat Erdoğan Sfingozin türevi membran lipidleri Sfingolipidler Sfingomyelin Glikolipidler Kolesterol ve Steroidler Bu tür lipidler gliserol içermezler Yapıda bir amino alkol olan sfingozin bulunur

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak Metabolizma Yaşamak için beslenmek zorundayız. Çünkü; Besinlerden enerji elde ederiz ve bu enerji; Hücresel faaliyetleri sürdürmemiz, Hareket etmemiz, Taşınım olaylarını gerçekleştirebilmemiz, Vücut sıcaklığını

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ Çok hücreli organizmaların kompleks omurgalılara evrimi, hücreler birbirleriyle iletişim kuramasalardı mümkün olmazdı. Hücre-hücre Hücre-matriks etkileşimini

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1 VÜCUTTA ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI ASİDOZ Kan ph ının ALKALOZ Kan ph ının ASİDOZLAR: Vücut ekstrasellüler sıvılarında H + artmasından ya da bazların azalmasından ileri gelir. Vücut normal ph ının (7.35-7.45)

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU Fizyolojiye Giriş Temel Kavramlar Fizyolojiye Giriş Canlıda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklerin tümüne birden yaşam denir. İşte canlı organizmadaki

Detaylı

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Genelde hepsi kalıtsal ve otozomal resesifir

Detaylı

Sunum planı. Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları

Sunum planı. Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları Hipofiz bezi (hypophysis) Hipofizial çukurlukta bulunur (sella turcica) 9 adet hormon üretir İki bölümü vardır: Anterior

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA. Prof. Dr. Serenay ELGÜN ÜLKAR

TIBBİ BİYOKİMYA. Prof. Dr. Serenay ELGÜN ÜLKAR TIBBİ BİYOKİMYA Prof. Dr. Serenay ELGÜN ÜLKAR 2017 TIBBİ BİYOKİMYA ISBN: 978-605-9160-56-8 Tüm hakları saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri yasası gereği; bu kitabın basım, yayın ve satış

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

Aminoasitler proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu (-NH2) hem de karboksil grubu (-COOH) içeren

Aminoasitler proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu (-NH2) hem de karboksil grubu (-COOH) içeren AMİNO ASİTLER Aminoasitler proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu (-NH2) hem de karboksil grubu (-) içeren bileşiklerdir. Amino asitler, hem bir asidik

Detaylı

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ Dr. A. Gökhan AKKAN 1976 Moncada 1980 Furchgott ve Zawadzki (1998 Nobel Tıp Ödülü) EDRF = Endothelium- derived relaxing factor 1987 EDRF = NO Sentezi NOS L- Arginin

Detaylı

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R AMİNO ASİTLER AMİNO ASİTLER H 3 N + C a H R a-amino Asit (AA) Yapılarında Amino (-NH 3 + ) grubu Karboksil (- ) grubu Yan zincir ( R ) taşıyan organik bileşiklerdir (a-amino karboksilik asitler) Kısa zincirli

Detaylı