Hücreler Arası Sinyal İletim Mekanizmaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hücreler Arası Sinyal İletim Mekanizmaları"

Transkript

1 Hücreler Arası Sinyal İletim Mekanizmaları Prof. Dr. Selma YILMAZER Tibbi Biyoloji Anabilim Dalı

2 Hücrelerarası iletişim(sinyalleşme) Sinyal molekülleri: Protein,küçük peptid,amino asid, nukleotid,steroid,vit D3,retinoid,yağ asidi türevleri, çözünmüş gazlar (Nitrik oksid,co ) Sinyalleşme Şekilleri 1-Salgılanan moleküller ile sinyal gönderme 2-Plazma membranına bağlı moleküller ile sinyal gönderme

3 Kontakt (Temas yolu ile) etkileşim Hücre-hücre Hücre-matriks etkileşimini sağlayan moleküller ( Kaderin,integrin) aracılığı ile sinyal iletimi Embryo gelişimi esnasında görülür

4 Sinyalin alınması Ekstraselüler sinyal molekülleri hedef hücrelerin yüzeyindeki veya İçindeki özel reseptörler tarafından tanınır.

5 Salgılanan moleküllerle sinyal iletme şekilleri: A-Parakrin B-Sinaptik C-Endokrin D-Otokrin

6 PARAKRİN Hücrenin yakın çevresindeki hücreler etkilenir. SİNAPTİK Vücudun birbirinden çok uzaktaki kısımları arasında sinyal iletimi.(sinir hücresi uzantısı ile hedef hücreye) ENDOKRİN Sinyal molekülleri (hormon) kan dolaşımına salınır (tüm vücuttaki hedef hücreler )

7 Otokrin sinyal Hücrenin kendi kendine sinyal göndermesi Bağışıklık sistemi hücrelerinde ( bazı T lenfosit tipleri kendi çoğalmasını uyaran büyüme faktörü sentezler) Erken gelişim evresinde komünite etkisi Kanser hücrelerinde görülür

8 Erişkinde otokrin sinyalleşme; Eicosanoid ler - yağ asidi türevleri - Arachidonic asitden yapılır - Erişkin memelilerde otokrin sinyal molekülleri Otokrin sinyal molekülleri (prostoglandinler, prostacyclin, tromboxan,lökotrien) Hızla yıkılırlar

9 Eicosanoidlerin çeşitli biyolojik aktiviteleri Düz kas kontraksiyonunu etkileme (uterus kasında doğum sırasında-prostoglandin) Platelet agregasyonunu etkileme Ağrı, ateş İltihabi reaksiyon Doku hasarı eicosanoid sentezi (siklooksigenaz, lipoksigenaz) Aspirinin hedefi

10 Gap junctionlar ile iletişim Sinyalin komşu hücreler arasında ortaklaşa kullanımı Küçük intraselüler sinyal molekülleri (intraselüler mediatörler) Ca +2 siklik AMP

11 I. HÜCRE SİNYALİZASYONU Hücre sinyalizasyonundaki aşamalar Hücre (1) (2) (3) (1)sinyal molekülünün sentezi (2)Sinyal molekülünün salgılanması (3)sinyal molekülünün hedef hücreye transportu (4) (4) Sinyalleyici molekülün reseptörü tarafından tanınması (5)intrasellüler sinyal oluşumu Gen ekspresyonu ve hücre metabolismasında degişiklikler (6)hücresel cevabın sonlanması (6) (6) Büyüme, farklılaşma, apoptoz gibi

12 Sinyal moleküllerinin farklı kombinasyonları farklı hücresel cevaplar oluşturur Farklı hücreler aynı sinyale farklı cevap verebilir (Farklı reseptörler nedeniyle)

13 Sinyal Molekülleri NO (gaz şeklinde sinyal) Sinir sistemi,bağışıklık sistemi ve dolaşım sistemi için önemli bir sinyal molekülüdür Plazma membranını difüzyonla geçer Nitrik oksit hedef hücre içindeki bir enzime (guanil siklaz) doğrudan doğruya bağlanarak sinyal verir

14 Kan damarılarının genişlemesini sağlayan sinyal yolu Kan damarı duvarındaki otonom sinirlerden Asetilkolin salınır (indirekt etki) Endotel hücresinden NO sentezi, salınmasını uyarır NO komşu düz kas hücresine difüzyonla girer Guanil siklaz enzimini aktive eder cgmp sentezlenir,düz kas hücresi gevşer

15 Nitrogliserin (Angina tedavisinde 100 yıldır kullanılır) Nitrogliserin NO yadönüşür kasgevşemesi, damar genişlemesine neden olur Aktif makrofaj NO Aktif nötrofil NO Otonomik sinir NO Mikroorganizmaları öldürme

16 Sinyalin hedef hücre tarafından alınması Reseptörler: 1) İntraselüler reseptörler Küçük hidrofobik sinyal molekülleri membranı geçer ve intraselüler reseptörlere bağlanır. Örn: Steroid hormonlar, tiroid hormonlar, kortizol, retinoidler, vitamin D 2) Hücre yüzey reseptörleri Hidrofilik sinyal molekülleri membranı geçemez; hücre yüzey reseptörlerine bağlanır. Örn: Peptid hormonlar, nöropeptidler, büyüme faktörleri, nörotransmitterler

17 Hücre içi (İntraselüler) reseptörler ile sinyal iletimi Sitozol veya nukleusta yerleşir (nüklear reseptör süperailesi Ligand bağlama, DNA ya bağlanma bölgeleri içeren transkripsiyon faktörleridir Örn: Steroid hormonlar (östrojen,progesteron,testosteron) Tiroid hormonlar, Kortikosteroidler (glukokortikoidler,mineralokortikoidler) Retinoidler, vitamin D 3 Membranı geçer sitoplazmaya girer İntraselüler reseptörlere bağlanır Reseptör aktif hale gelir Özel genlerin transkripsiyonunu düzenler

18 Hücre yüzey reseptörleri İyon kanalına bağlı reseptörler (hızlı sinaptik sinyal) Enzim ilişkili reseptörler G proteini ile ilişkili reseptörler

19 1-Enzim ilişkili reseptörler Reseptör protein-tirozin kinazlar En büyük reseptör ailesi (58 çeşit bulunmuş). Büyüme faktörü reseptörlerinin çoğu bu türden (PDGF,NGF,EGF,) Hayvan hücresi çoğalma ve farklılaşmasını kontrol eden mekanizma 1980 de keşfedildi Onkogenik protein,rous Sarcoma virus:src, ilk bulunan protein tirozin kinaz

20 Reseptör protein-tirozin kinazlar Tek geçişli heliks transmembran proteinlerdir Sitozolik bölge protein tirozin kinaz etkinliği gösterir Reseptör protein tirozin kinazlar substratlarını tirozin kalıntılarında fosforiller Çoğu tek bir polipeptid İnsülin reseptörü dimer yapıdadır

21 EGF reseptörü NGF reseptörü PDGF reseptörü İnsulin reseptörü Diğer büyüme faktörü (GF) reseptörleri

22 Reseptör protein-tirozin kinazlar Etki mekanizması Ligand (GF) bağlanır Reseptör dimerizasyonu.ligand bağlanınca iki reseptör bir araya gelir; dimer oluşur (PDGF, NGF dimer yapıdadır.). Reseptörün otofosforilasyonu: 1. Protein kinaz aktivitesi artar 2. Katalitik bölge dışındaki fosforillenme ile diğer proteinler için bağlanma bölgeleri oluşur

23 SH2 (Src homoloji 2) bölgesi içeren proteinlerin reseptöre bağlanması sonucu SH2 içeren protein membrana yakın yerleşir ve Membrandaki diğer proteinlerle etkileşir

24 *Reseptör tirozin kinazlara bağlanan Fosfolipaz C aktif hale geçer Aktif Fosfolipaz C membran lipidlerinden; Fosfotidil inositol 4,5 bifosfatın (PIP2), IP3 ve diaçilgliserole (DAG) hidrolizini gerçekleştirir.

25 Fosfolipaz C nin PIP2 yi hidrolizi DAG Protein kinaz C (PKC) yolunu aktifleştirir.(hücre çoğalması ) IP3 hücre içi Ca2+ depolarından Ca2+ salınmasını uyarır

26 IP3 ER deki ligand kapılı Ca kanalına bağlanır ve Ca 2+ salınır

27 CAM Kinaz Metabolik enzimler Transkripsiyon faktörleri İyon kanallarını fosforiller

28 Reseptör Tirozin Kinazlar (RTK lar) hücrede Ras sinyal yolunu aktifler Ras,Raf, MAP kinaz yolağı Hücre proliferasyonu ve farklılaşmasını uyarır Ras küçük bir G proteinidir (monomerik) Küçük GTP-GDP bağlayan bir protein GDP bağlı Ras = inaktif durumda GTP bağlı Ras = aktif durumda Mutant Ras proteinleri GTP den ayrılamaz. Bu nedenle sürekli aktif halde (proliferatif halde) kalırlar: Ras geni mutasyonları %30 insan kanserinde bulunur.

29 Reseptör Tirozin Kinazlar (RTK lar) aracı proteinler (GEF) yoluyla Ras ı aktif (GTP bağlı) hale getirir Aktif Ras, Raf protein kinaza bağlanır

30 Reseptör Tirozin Kinazlar hücrede Ras sinyal yolunu; (Ras-Raf-MAP kinaz yolu) aktifler (ERK=ekstraselüler sinyalle düzenlenen kinaz) (MAP kinaz=mitojenle aktiflenen protein kinaz)

31 Reseptör Tirozin Kinazlar ve ilişkili genler gelişim hataları ve kanserde önem taşır RTK ların aşırı aktivasyonu kontrolsüz büyüme ve habis değişime neden olabilir. Tirozin kinazların birçok hatalı veya viral şekilleri ve ilişkili proteinler onkogeniktir: v-src Abl erbb

32 2- G proteini ile ilişkili reseptörler En büyük reseptör ailesi 7 geçişli transmembran protein Etkisini guanin nükleotidlerini bağlayan proteinler (trimerik G proteinleri) aracılığı ile yapar 1000 den fazla çeşit G proteini ilişkili reseptör tanımlandı. Örn: -nörotransmitter reseptörleri -nöropeptid reseptörleri -peptid hormon reseptörleri -Eicosanoid reseptörleri -koku, görme, tat reseptörleri

33 1970 Epinefrin çalışmaları: Adenilil siklaz; camp sentezinden sorumlu enzim. Adenilil siklazın uyarılması için GTP gerekli olduğu bulundu G proteini keşfedildi

34 G proteini Reseptörle efektör arasında aracılık yapar Trimerik, GTP-GDP bağlayan proteinler 3 alt ünite;,, alt üniteleri (heterotrimerik) alt ünite GTP ve GDP bağlar -Dinlenme halinde; ve ile birliktedir ve GDP bağlar -Aktif halde; GTP bağlar, ve dan ayrılır

35 Etki mekanizması Hormon reseptöre bağlanır Reseptör şekil değiştirir Sitoplazmik bölge trimerik G proteini ile etkileşir G proteini aktif hale gelir GDP yi salar GTP bağlar Aktif alt ünitesi ve dan ayrılır. Hedef proteinlerle etkileşir GTP hidrolizi ile nın aktifliği sona erer Aktif olmayan GDP bağlı ; tekrar kompleksi ile birleşir

36 G proteini Adenilat siklaz aktivasyonu camp artışı (ATP den sentez) Protein kinaz A aktivasyonu Seçilmiş proteinlerin serin ve treonin kalıntılarının fosforillenmesi

37 camp ile Gen Ekspresyonunun Uyarılması camp protein kinaz A ya bağlanır Katalitik ünitesi ayrılır Nukleusa girer camp cevap elementi (CRE) dizisini içeren genlerin transkripsiyonunu aktif hale getirir. CRE bağlayan protein= CREB i fosforilleyerek

38 camp yolağı (protein kinaz A) Glikojen metabolizması düzenlenmesinde; protein kinaz A iki hedef enzimi fosforiller. 1-Fosforilaz kinaz glikojen fosforilazı aktive eder glikojen yıkılması 2-Glikojen sentaz fosforilasyon ile inaktif hale gelir. Hayvan hücrelerinde proliferasyon,sağ kalım ve farklılaşmanın kontrolunda

39 G proteinleri Hedef enzimleri aktif hale getirir veya baskılar G s G i adenilat siklaz aktivasyonu adenilat siklaz inhibisyonu İyon kanallarını düzenler Memeli genomunda; 20 çeşit 6 çeşit 11 çeşit alt ünitesi kodlanmaktadır.

40 Hücre içi sinyal iletimi İkincil haberci moleküller Ca2+/Kalmodulin Siklik nükleotidler; camp cgmp Lipidler Fosfotidil inositol Diaçilgliserol (DAG) İnositoltrifosfat (IP3) Protein kinaz ve fosfatazlar G proteinleri

41 Hücresel cevaplar 1. Gen ekspresyonunda değişiklik 2. Metabolik enzimlerin aktivitesinde değişiklik 3. Sitoiskeletin yeniden düzenlenmesi 4. İyon geçirgenliğinde değişiklik 5. Bir hormon veya protein salınması 6. DNA sentezinin uyarılması (hücre çoğalması) 7. Hücre ölümü

42 Hücreiçi sinyal iletim yolakları camp yolağı (protein kinaz A) cgmp yolağı Fosfolipidler ve Ca 2+ Ras,Raf, MAP kinaz yolağı JAK /STAT yolağı

HORMONLAR. Prof. Dr. Ezel Uslu

HORMONLAR. Prof. Dr. Ezel Uslu HORMONLAR Prof. Dr. Ezel Uslu 1 Vücut fonksiyonlarının integrasyonu 3 sistemle sağlanır (haberleşme, etkileşim) Sinir sistemi İmmun sistem Endokrin sistem 2 Endokrin sistem - Endokrin hormon salgılar -

Detaylı

HORMONLAR. Hormon Biyokimyası. Hormonların yapıları. Hormonların etkileri 1/30/2012. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu

HORMONLAR. Hormon Biyokimyası. Hormonların yapıları. Hormonların etkileri 1/30/2012. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu HORMONLAR Hormon Biyokimyası Prof.Dr.Dildar Konukoğlu Mikromolar konsantrasyonda etkili, kimyasal, intersellüler mesenjerlerdir. İki veya daha fazla hücre arasında bilgi taşıyan kimyasal maddelerdir Endokrin

Detaylı

OKÜLER RESEPTÖR FİZYOLOJİSİ

OKÜLER RESEPTÖR FİZYOLOJİSİ OKÜLER RESEPTÖR FİZYOLOJİSİ Temel Reseptör Kavramı Endojen madde ve onlara yapıca benzerliği olan ilaç moleküllerini seçici bir şekilde yüksek affinite göstererek bağlayan ve etkinin başlamasına aracılık

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ALEGEBRİUM (ALT-711) UN İZOLE KAROTİS ARTER PREPARATLARINDA FONKSİYONEL ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇİĞDEM TOPRAK

Detaylı

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz),

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz), NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi Bir hücre veya organelin bir uyarıya yanıt verebilme yeteneği uyarılabilme olarak tanımlanmaktadır. Uyarı, membranda geriye dönebilen bir değişiklik meydana

Detaylı

Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının

Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının Hematolojik Malignitelerde Sinyal İleti Sistemleri Dr. Güray SAYDAM Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, İzmir Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının devamı için gerekli iletişim

Detaylı

İÇİNDEKİLER... Sayfa i ii iii vi vii viii 1 2 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 11 13 15 16 16 18 18 18 19 20 KABUL VE ONAY SAYFASI... ÖNSÖZ...

İÇİNDEKİLER... Sayfa i ii iii vi vii viii 1 2 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 11 13 15 16 16 18 18 18 19 20 KABUL VE ONAY SAYFASI... ÖNSÖZ... ÖNSÖZ Fibrosarkom, mezenkimal dokudan köken alan, hızlı ve infiltratif büyüyen bağ dokunun kötü huylu tümörü olup tüm hayvan türlerinde ortaya çıkabilir. Kanserlerde erken teşhis yanında prognozun tayini,

Detaylı

HÜCRE ORGANELLERİ VE MEMBRAN YAPILARI. Doç.Dr. Remisa GELİŞGEN

HÜCRE ORGANELLERİ VE MEMBRAN YAPILARI. Doç.Dr. Remisa GELİŞGEN HÜCRE ORGANELLERİ VE MEMBRAN YAPILARI Doç.Dr. Remisa GELİŞGEN PLAZMA MEMBRAN YAPISI Hücre Membranlarının Özellikleri Hücre içini dış ortamdan ve hücre içi organelleri sitoplazmadan membranlar ayırmaktadır.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Müzeyyen İZMİRLİ PROSTAT KANSERİNİN ELAC2 VE SRD5A2 GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010

Detaylı

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİMDALI HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

HÜCRENĐN ORGANELLERĐ. Doç.Dr. Erdal BALCAN

HÜCRENĐN ORGANELLERĐ. Doç.Dr. Erdal BALCAN Hücrelerin yapı ve fonksiyon maddeleri, kimyasal reaksiyonları kolaylaştıran bu sıvı ortamda belirli oranlarda dağılmıştır: MOLEKÜL VÜCUT AĞIRLIĞINA GÖRE Su %60 Protein %17 Lipid %15 Mineraller (Na, K,

Detaylı

1 2 Hücre Zarı 7.5-8 nm kalınlığındadır. Işık mikroskobu ile görülemez. 3 4 Görevleri: Hücrenin sınırlarının belirlenmesi Hücrenin çevresi ile ilişkilerini düzenler Çeşitli maddelerin hücre içine giriş

Detaylı

Endoplazmik Retikulum

Endoplazmik Retikulum Endoplazmik Retikulum Prof.Dr.Melek Öztürk Prof.Dr.Müjgan Cengiz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Endoplazmik Retikulum Hücrede yapı ve fonksiyon olarak birbirinden farklı iki ER vardır

Detaylı

DOKULAR Bağ doku ekstrasellüler matriks Hiyalüronidaz Kollajen, Kollajen moleküllerinin en belirleyici özelliği,

DOKULAR Bağ doku ekstrasellüler matriks Hiyalüronidaz  Kollajen, Kollajen moleküllerinin en belirleyici özelliği, DOKULAR Bağ doku Bağ doku, nispeten az sayıda canlı hücrenin ekstrasellüler matriks denen bir ortam içine dağılmasıyla oluşmuş dokudur. Bağ doku, deri, tendonlar, ligamentler, kıkırdak ve kemikte yaygın

Detaylı

Prokaryotlarda durum. Gen düzenleyici proteinler ve gen anlatımının düzenlenmesi 11.10.2012

Prokaryotlarda durum. Gen düzenleyici proteinler ve gen anlatımının düzenlenmesi 11.10.2012 Gen düzenleyici proteinler ve gen anlatımının düzenlenmesi Prokaryotlarda durum 2 PROKARYOTLARDA GEN ANLATIMININ NEGATĐF KONTROLÜ Negatif Đndüklenebilen Operonlarda, düzenleyici bir repressör normalde

Detaylı

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

SİNYAL İLETİMİ ve KANSER. Dr. Lale Doğan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji ABD

SİNYAL İLETİMİ ve KANSER. Dr. Lale Doğan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji ABD SİNYAL İLETİMİ ve KANSER Dr. Lale Doğan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji ABD Reseptör Tirozin Kinaz (RTK)= Protein Tirozin Kinaz RTK lar hücre membranında yerleşim gösterir. İnsan

Detaylı

Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir:

Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir: HÜCRE VE METABOLİZMAYA GİRİŞ Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir: Hücre Canlıların en küçük yapısal ve fonksiyonel ünitesi hücredir;

Detaylı

BÖLÜM - 9 HORMONLAR. Tablolarla Biyokimya Cilt II * Prof. Dr. Tanju Ası * Ankara - 1999 http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

BÖLÜM - 9 HORMONLAR. Tablolarla Biyokimya Cilt II * Prof. Dr. Tanju Ası * Ankara - 1999 http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci BÖLÜM - 9 HRMNLAR 9.1-GENEL BAKI. Hormonlar, özel bezler tarafından kana salgılanan ve kan yolu ile ulaştıkları doku ve organlarda fonksiyon düzenleyici bir etki meydana getiren ve çok düşük miktarları

Detaylı

O-Bağlı Glikozilasyon. Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER

O-Bağlı Glikozilasyon. Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER O-Bağlı Glikozilasyon Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER Genel olarak O-Glikosilasyon a maruz kalan şekerler, Musinler ve Proteoglikanlar olarak bilinirler. Buna göre genel özelliklerini özetlersek; 1.Musin glikoproteinleri

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKCİĞER KANSER TANILI HASTALARDA EGFR MUTASYONLARININ KEMOTEROPATİK İLAÇLAR İLE YANIT İLİŞKİLERİNİN VE BU MUTASYONLARIN TÜMÖR HÜCRELERİNDEKİ P53,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

Bölüm Yazarı: Dr. Engin ULUKAYA

Bölüm Yazarı: Dr. Engin ULUKAYA AKCİĞER KANSERLERİ Tanı ve Tedavide Temel İlkeler ve Uygulamalar adlı kitaptan Editörler: Prof. Dr. Kayıhan ENGİN ve Prof. Dr. Nihat ÖZYARDIMCI Bölüm III Bölüm Yazarı: Dr. Engin ULUKAYA Hücre Siklusu ve

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA PTEN GEN MUTASYONLARININ TANIMLANMASI MERİÇ TUĞBA AKGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ Biyoloji Anabilim Dalı Haziran-2012 KONYA Her Hakkı

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

İmmün Sistemin Tanıtımı

İmmün Sistemin Tanıtımı İmmün Sistemin Tanıtımı Nurşen DÜZGÜN 97 İmmünite, yabancı ve zararlı olan her türlü maddeye (mikroorganizma, protein ve polisakkarid gibi) karşı organizmanın verdiği reaksiyonu tanımlayan bir kavramdır.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ p53 YOLAĞINDA YER ALAN MDM2 VE p53 GENLERİNDE GÖRÜLEN TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZİMLERİNİN MEME KANSERLİ HASTALARDA ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ

Detaylı

ÖNSÖZ. Fibrosarkomlar bağ dokunun kötü huylu tümörlerinden olup başlıca kedi ve köpeklerde görülmektedir.

ÖNSÖZ. Fibrosarkomlar bağ dokunun kötü huylu tümörlerinden olup başlıca kedi ve köpeklerde görülmektedir. ÖNSÖZ Fibrosarkomlar bağ dokunun kötü huylu tümörlerinden olup başlıca kedi ve köpeklerde görülmektedir. Kanserlerde erken teşhis yanında prognozun tayini, hastanın yaşamını uzatmada ve daha uygun tedavi

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı