MENTOR BROŞÜRÜ. Mentorluk yaklaşımı ve eğitim materyalleri. Gelsenkirchen, Ağustos 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MENTOR BROŞÜRÜ. Mentorluk yaklaşımı ve eğitim materyalleri. www.dimensaai.eu. Gelsenkirchen, Ağustos 2013"

Transkript

1 MENTOR BROŞÜRÜ Mentorluk yaklaşımı ve eğitim materyalleri Gelsenkirchen, Ağustos 2013 Bu proje, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın (iletişim), sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasnından sorumlu tutulamaz. 1

2 Önsöz Mentorluk hem kamu ve hem özel sektörde giderek daha yaygın hale gelmektedir. Bu katılan mentor, menti ve kuruluşlar için ödüllendiricidir. Mentorluğun yararları pek çoktur, örneğin, istihdam ve kariyer için fırsatların geliştirilmesi, artan iş doyumu, becerilerin geliştirilmesi/iyileştirilmesi, daha hızlı öğrenme, daha iyi sosyal entegrasyon. Mentor eğitimi başarılı mentorluk programının önemli bir bileşenidir. Bu özellikle önemlidir çünkü yakınlık, destek, memnuniyet ve danışman olarak etkinliği duygularını da dahil olmak üzere mentor-menti ilişkisi hakkında mentor algıları için uygulamaları belgelemiştir. Bundan başka, mentor-menti ilişkisindeki bu algıların, olumlu sonuçları ve mentor-menti ilişkisinin devamını etkilediği düşünüldüğünden gençlik sonuçları için mentor eğitiminin kalıcı önemini önermektedir. Bu kısa, ilk mentor eğitiminin temel hedefleri, mentor sözleşmesini onaylamak, temel programın parametrelerini oluşturmak ve işlerinde verimli olmaları için gerekli araçları ve bilgileri vererek mentorları hazırlamaya başlamaktır. İlk adım olan mentileri ile eşleştikten sonra, mentor olarak becerilerini geliştirmeleri ve bilgilerini genişletmeye devam etmelerini onlara hatırlatmak için mentorların daha fazla eğitimden yararlanmaları önemlidir. Birincil ve devam eden eğitime gelecekteki mentorlar tarafından yapılan yatırım programın başarısına pekçok şekilde katkıda bulunur çünkü hem mentorların hem mentilerin beklentileriyle ilgili açık/net bir anlayışa ihtiyaçları vardır. Başından itibaren rolleri ve sorumlulukları netleştirerek, gelecekteki yanlış anlamalar için potansiyel en aza inecektir. Mentorlara işlerinde ve mentorluktaki anlamlı gönüllü deneyiminlerinde başarılar dileriz. 2

3 İçerik 1. Mentorluğun tanımı ve hedefleri 2. Mentorluk süreci 3. Mentorların rolleri ve mentorluğun avantajları 4. Mentor yeterlilik ve becerileri 5. Çeşitlilik ve kültürlerarası yeterlilik 6. Etkili ve etkisiz mentorluk uygulamaları 7. ICT destekli eğitim ve mentorluk 8. ICT destekli DIMENSAAI Sosyal Öğrenme Topluluğu 3

4 1. Mentorluğun tanımı ve hedefleri Mentorluğun eski Avrupa toplumunda derin kökleri vardır. Mentor, o truva savaşlarına gittiğinde krallığını emanet ettiği adam Odysseus tur. Klasik Yunanistan da genç erkekler sadece bilgi için değil aynı zamanda becerileri ve tutumları öğrenmek içinde sıklıkla daha deneyimli büyükleri ile yaşadılar. Mentorluk ilişkisi, ortaçağ Avrupasının loncalarında ve onlardan gelişen çıraklık formlarında belirgindir. Mentorluk, koçluk ve danışmanlık, sıklıkla askere almak ve istihdam yerine personeli tanıtmak için kullanılan insan kaynaklarının geliştirilmesi süreçleridir. Mentorluk, sadece rehberlik ve önerileri değil, aynı zamanda özerklik becerilerinin, muhakeme, kişisel ve mesleki ustalığın gelişimini ima etmektedir. Büyük değer uzmanlık ve zaman içinde özgüven gelişimine yerleştirildi. Mentorluk genellikle iki kişi arasındaki bir ortaklıktır: başka bir kişinin (menti) gelişimini kolaylaştıran deneyimli bir kişi (mentor). İşbaşında (veya işyerinde) mentorluk, iş temelli öğrenmenin önemli bir yönü olarak saptanmıştır. Önceden belirlenmiş bazı hedeflere ulaşmak için, deneyimli bir meslektaş/arkadaş (mentor) tarafından bir çalışana (menti) doğal destek, kariyer gelişimi ve eşlik etmeyi içerir. Mentorlar mentilere bilgi ve deneyimlerini aktarır, ve onları kurumdaki sosyal entegrasyonlarında, düşünce süreçlerinde ve mesleki gelişimlerinde sürekli olarak destekler. Mentorluk ilişkisinin doğası ve algısı yıllar içinde değişti, ve mentor ve menti arasındaki ilişki artık hiyerarşik değil, ancak eşit öğrenme ortaklıklarından biridir. 4

5 2. Mentorluk süreci Mentorluk, mentorluk sürecinin başında müzakere edilebilir kararlaştırılmış belirli bir süre içinde gerçekleşir. Mentorluk süreci farklı aşamalara ayrılabilir. Olası bir mentorluk süreci, özel görevlerde dahil olmak üzere, Şekil 1 de (kaynak IAT) ve Tablo 1 de (kaynak VOCA Projesi) gösterilmiştir. Şekil 1: Mentorluk süreci Kaynak: IAT Bir seçim süreci mentor olarak çalışacak kişilere karar verir. Uygun bir mentor, özel olarak geliştirilmiş eşleştirme işlemi kullanılarak gözden geçirilecektir. Eşleşen mentor ve menti birlikte, buluşmak, birbirlerini tanımak ve arzu ve isteklerini paylaşmak için bir tarih üzerinde anlaşırlar. Daha sonra bu hedefleri için tartışma serileri planlarlar, örneğin, hedeflere ulaşılması, toplantıların sıklığı, ve diğer problemler. Mentorun süreci, toplantıların kısa kayıtlarını/tutanaklarını tutarak izlemesi önemlidir. Mentor ve menti arasında işbirliğinin mümkün olmadığı durumda, işveren, menti ve diğer meslektaşlar tarafından yeni bir çözüm aranacaktır. Bir sosyal ağ, bir destekleyici İletişim ve Ağ platfromu mentorluğu geliştirebilir. 5

6 Tablo 1 (bakınız Aşama/Evre Öncülük (Başlangıç) Takip (Orta) Yoldan çekilme (Tamamlama) Araçlar Güven inşa etme Mentorluk sözleşmesi Aktif dinleme Hedef belirleme Görüşme (proaktif hedef belirleme) Güç soruları Eylem planları Feedback/Geribildirim Mentorluk herhangi bir sebeple oluşturulabilir. Mentorluk geleneksel olarak, gayri resmi ve kendi seçimidir. Mentorluğun doğası dostça ve meslektaşlardır. Mentorluk ayrıca, mesleki ve etik bir çerçeve içinde çalışmak/faaliyet göstermek zorundadır. Bu nedenle, gönüllü ve karşılıklı anlaşmaya tabi kalmalıdır. Mentorluk sadece sorunları çözümü ile ilgili değildir. Ancak, problemler mentorluk aramak için verilen bir kararın altında yatabilir. 3. Mentorların rolleri and mentorluğun avantajları Son yıllarda, mentorluk, koçluk ve danışmanlık arasındaki farklar hakkında pekçok tartışma bulunmaktadır/vardır. Danışmanlığın, kökenininde psikoloji vardır ve performansın ve işin yerine getirilmesinin önündeki engellerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasını ana hedef alan iki yönlü bir ilişkinin geliştirilmesi ve korunmasını içerir. Koçluk, kökenini spor çevrelerinden alır. Belirli bir iş ortamında uygulanacak gerekli olan özel becerilerin gelişiminde gruplara veya bireylere rehberlik vermeyi daha çok hedefler. İşle ilgilidir ve özel işyeri becerilerindeki tekniği içerir. Çeşitlilik (Diversity) Danışmanları veya Çeşitlilik (Diversity) Koçları olarak adlandırılmaktadır çünkü onlar kaynak olarak çeşitliliği (diversity) kullanırlar. Voca2 yaklaşımında (http://www.voca.net/) mentor rolü aşağıdakileri içermelidir: Tüm taraflar arasında olumlu sonuç odaklı bir ilişki kurmak Hedefleri/eylem planlarını belirlemek Değişimin kolaylaştırılması Başarıyı kabul etme Özel ihtiyaçları olan insanları motive etme/teşvik etme/güçlendirme Tüm taraflar için beklentileri şekillendirme/formüle etme Kayıt tutma, mentorluk sürecini izleme. Mentorluk sürecinden mentor, menti ve şirketin faydalanması/yararlanması önemlidir. 6

7 Şirkete yararı nedir? resmi ve resmi olmayan firma yapıları ve talepleri içine Mentinin hızlı girişi/tanıtımı teknik ve/veya iç bilginin yaygınlaştırılması mentor ve mentinin sosyal yeterlilik eğitimi Mentorluk mentilere neyi garanti eder? Mentilerin fırsatları: güvenilir bir kişi ile görüşme, bir işyerine hızlı giriş yapma, birincil sorunlarla başa çıkma kişinin ihtiyaçlarıyla alakalı ve gerçek ortaya çıkan iş sorunlarını tartışmak ve çözmek gerçekci hedefler belirlemeyi ve onlara nasıl ulaşacağını öğrenmek becerilerini geliştirerek, böylece gelecekteki kariyer fırsatlarını ve potansiyelini artırmak/yükseltmek işrutinleri ve diğer çalışanların sosyal rutinlerine karşılık gelen bir yol seçerek, onları işte güvenli, koruyan ve ilerlemelerini sağlayan ilişkiler veya etkileşimler kurmaları Çalışma ortamında mevcut sosyal destekler ile bağlantılı edilerek doğal destek almak (doğal desteğe katkıda bulunmak) Mentorlar için mentorluk eğitimi ne anlama geliyor? liderlik ve danışmanlık becerilerinin artırılması/ilerletilmesi şirket bünyesindeki rollerinin gelişimi diğerleriyle mesleki deneyimlerini paylaşma fırsatı mentorluğu desteklemek için örneğin web tabanlı bir sistem (WBMCS) kullanarak Mentorlarla değiş tokuş 7

8 4. Mentor yeterlilik ve becerileri İlgili bir mesleki yeterlilik ve alan deneyimine ek olarak, mentor özel yetkinliklere/yeterliliklere sahip olmalıdır. Aşağıdaki Şekil 2, farklı alanlardaki yeterliliklere genel bir bakış açısı sunmaktadır. Sosyal beceriler (empati, iletişim, çatışma yönetimi...) Güçlendirme Metodolojik yaklaşımlar (koçluk, odaklanma, problem çözme, öğrenerek destek verme, geri bildirim...) Mesleki yeterlilikler (bakın ve destek) Şekil 2: Temel mentor becerileri Sosyal beceriler Mentorların ilkeli olması, güçlü odaklanması, ve başkalarının bakış açıları ile empati geliştirebilmeleri gerekir. Sosyal yeterlilikler, mentorlar için kilit öneme sahiptir, özellikle ilgi, motivasyon ve farkındalık, sözlü ve sözsüz iletişim, yetenek, empati ve taahhüt/yükümlülük becerileri. Bir mentorun mentisi veya işi için özel bir ilgisi veya motivasyonu, veya empatisi, yeteneği ve yükümlülüğü yoksa, uygun bir mentorluk ve olumlu iş sonuçları olamaz. Mentor çatışma yönetimi yeterliliğine sahip olmalıdır. Metodolojik yeterlilikler İnsanların birbirleriyle etkili ve sözel iletişim kurmalarını sağlayan beceriler vardır. Tüm iletişimler için temel, aktif dinleme ve iletişim engellerinin üstesinden gelme (http://www.problem-solving-techniques.com/listening-barriers.html). Aktif dinlemenin bazı temel unsurları, dikkatini vermek, dinlediğini göstermek, geri bildirim vermek, yargılamamak, uygun karşılık vermek, saygılı olmak ve konuşanı anlamaktır. Stres faktörlerini en aza indirerek ve gürültüden (görsel ve diğer duyusal oyalamadan) kaçınarak, iletişim engelleri çözülebilir. Mentor ve menti işi ve işini etkinliğiyle ilgili geribildirim verir. Mentor, mentinin kendi deneyimlerinden öğrenmesini sağlamak için yansıtıcı uygulamayı teşvik etmelidir. 8

9 Mesleki yeterlilikler Herhangi bir mentor, aktif olduğu alana özel referans ile beş ana başlık altında mesleki yeterliliğe sahip olmalıdır. Bunlar: Kendi kurumu, işyeri, korumalı işyerleri, ve engelli insanları etkileyen yasalar/mevzuat hakkında temel bilgi Başarıyı tanıma Aile, hizmetler ve toplum ile ilgili motivasyon & güçlendirme Rutin işlerde uzmanlık Günlük rutin ile başa çıkmayı mümükün kılan ve ayrıca günlük rutin olmayan olaylar ile başa çıkmayı mümkün kılan kişisel beceriler Güçlendirmek İnsanların eşitlik, çeşitlilik (diversity) ve haklarını yükseltmek Klavuzların fırsat eşitliği ilkelerini anlamaları ve en iyi uygulamayı sergilemeleri gerekir. Onlar kendi değerleri, inançları ve tutumlarının farkında olmalıdır ve bunları mentinin çıkarları doğrultusunda esasen fakat özellikle değil yapıcı bir şekilde kullanmanın yollarını araştırmalı/istemelidir. Aksi yasalar/tüzükler veya görevi tarafından gerekmedikçe gizliliği korumaları gerekir. Kişisel gelişim Mentorlar, mesleki ve kurumsal sınırlar çerçevesinde, kendilerinin ve mentilerinin bilgi ve pratiğini geliştirebilmelidir. Onlar mentiye uygun olan sağlıkbakım bağlamını anlamalı ve en iyi uygulamaları engelleyebilecek sorunlar ve konular (mentilerin tutum, inanç, öğrenme stili, motivasyon vb dahil) için gerçekleri göz önüne almalıdır/hesaba katmalıdır. Ulusal ve yerel sağlık öneliklerini ve bunların mentinin koşullarına nasıl uygun olacağını anlayarak onlar, mentorun günlük calışması içinde rekabet talepleri hakkında bilgili konuşmalı ve karşılık vermelidir. 5. Çeşitlilik (Diversity) ve Kültürlerarası yeterlilik The German Society of Diversity Management/Çeşitlilik Yönetimi Alman Topluluğu (DGDM), çeşitliliği (çeşitliliği), özellikleri, ilişkileri, davranışları, yetenekleri, deneyimleri, duygusal durumları, sağlık koşulları, süreçleri, işlevleri, sorunlulukları ve statik ve dinamik baskın boyutları farklı, mevcut veya değil, benzer veya değil birçok özelliklerin karışımı olarak tanımlamıştır. Ayrıca, kişisel özelliklerinin, örneğin, cinsiyet, yaş, cilt rengi, etnik köken, cinsel yönelim, dini inançlar, engellilik, eğitim veya mesleki yeterlilikler ve deneyimin, dikkate alınması gerekir. 9

10 Loden ve Rosner (1991) çeşitliliği (diversity) 20 den fazla özellikleri açısından sınıflandırmıştır ve dört ana bağlam veya sınıflandırma seviyelerinde, Şekil 3, aşağıdaki gibidir: 1. Kişilik ve karakter, 2. doğal/iç boyutlar, örneğin, yaş, cinsiyet vb. 3. dış boyutlar, örneğin, aile durumu, yaşadığı yer/yaşam alanı, gelir vb. 4. örgütsel boyutlar, örneğin, işyeri organizasyonu ve süreç ihtiyaçları gibi. ÖRGÜTSEL BOYUTLAR İŞLEVSEL DÜZEY/SINIFLANDIRMA DIŞ BOYUTLAR İSTİHDAM TÜRÜ COĞRAFİK YERLEŞİM ÇALIŞMA ALANI MEDENİ HALİ İÇ BOYUTLAR GELİR ARAŞTIRMA İLGİSİ/ALAN ÇALIŞMASI AİLE DURUMU DIŞ GÖRÜNÜŞ SOSYAL SINIF ÖZGEÇMİ Şİ UYRUK VE ETNİK KÖKEN YAŞ KİŞİLİK CİNSİYET CİNSEL YÖNELİM KİŞİSEL ALIŞKA NLIKLA R EĞLENCE ALIŞKAN LIKLARI FAKÜLTE/MERKEZ/ BÖLÜM/BRANŞ/ HİZMETLER7 ETKİNLİKLER İŞ DENEYİMİ ZİHİNSEL VE FİZİKSEL YETERLİLİK DİN/DÜNYA GÖRÜŞÜ EĞİTSEL ÖZGEÇMİŞ İŞ YERLEŞİMİ İSTİHDAM SÜRESİ Şekil 3: Çeşitliliğin (diversity) dört tabakası /katmanı Kaynak: Marilyn Loden ve Judy Rosner, İşgücü Amerika! dan uyarlanan İç Boyutlar ve Dış Boyutlar (Business One Irwin, 1991) Kültürlerarası yeterlilik/yetkinlik, kültürel açıdan daha uygun olmak için bir kişinin kendi eylemlerini değiştireceği bir dizi metod ve teknikleri ifade etmez. Mentorluk sürecinin tüm önemli seviyelerinde gerçekleşen bütünsel bir yetkinliği/yeterliliği ifade eder. Kültürlerarası yetkinlik/yeterlilik, mentorların başka biri gibi davranmasını veya diğer kültürü taklit etmesini gerektirmez, ama bunun yerine etkin işbirliği ve iletişime ulaşmak için, birlikte çalıştığı, koçluk veya mentorluk yaptığı mentiler hakkında aktif öğrenmeyi gerektirir (www.uq.edu.au). Bu kültürler arası bir bağlamda çalışma için de geçerlidir. 10

11 Önemli bir adım farklılıklara açık olmaktır, örneğin kültürün static olmadığını, kültürel bağlamda değiştiğini anlayarak/anlayışıyla. Gerçek veya sanal, sınırların ötesinde çalışma yeteneği yararlıdır. Kültürlerarası yetkinlik/yeterlilik geliştirmek için kilit/önemli olan, saygı göstermek ve çeşitliliği (diversity) ve ayrımcılık için olası zeminleri anlamaktır. Avrupada ve başka yerlerde, uluslararası hale getirme nedeniyle, sosyal ve istihdam ortamlarında kültürlerarası yeterliliğe ulaşmak için, kişinin kendi ülkesinde, örneğin çok kültürlü bir işyeri takımında, kuruluşlarda ve politikaların geliştirilmesinde, veya uluslararası ve dış pazarlar için yurtdışında, Çeşitlilik (Diversity) yaklaşımını anlamak çok daha gerekli hale gelmiştir. Öğrenme grupları/topluluklarındaki kültürlerarası farklılıklar, özellikle, öğrenme süreçlerinde mentorlar/eğtimenler/çeşitlilik koçlarının kültürlerarası yeterliliğini/yetkinliğini gerektirir. Çok kültürlü, bir öğrenme grubunda/topluluğunda arabulucunun/başkanın (moderatör) rolü önemlidir. Moderatörün, konuşmaları gözlemlemesi, tavsiye vermesi ve kültürlerarasında bir arabulucu olmaya çalışması gerekir. Ancak, farklı kültürlerin meydan okuması ayrıca, katılımcıların rollerini etkiler. Farklı bir özgeçmişi olan insanlarla işbirliğine hazır olmak için, onlar ayrıca, kendilerinin ve diğer katılımcıların önyargılarına duyarlılık ve farkındalık geliştirme ihtiyacındadır. Kültürlerarası mücadele için kullanılan dil ile ilgili olarak, basmakalıp sözler üreten dilden veya gruplara karşı önyargı gösteren dilden kaçınılmalıdır. Uygun olmayan dil kullanımı, modaretörün/eğitmenin itibarına zarar verme ve öğrenicileri soğutma/uzaklaştırma potansiyeline sahiptir. 11

12 Kültürlerarası yeterlilik, öğrenme yoluyla elde edilebilir. Bu öğrenmeye erişmek için faktörler aşağıdadır: Güven oluşturulması. Bu, karşılıklı öğrenme süreci için, farklı bakış açılarını ve farklı duyguları paylaşmak için önemlidir. Bu örneğin, beklentilerini açıkca tartışarak, herkesin ifadelerine ve katkılarına yer vererek desteklenebilir. Kişinin kendi kimliğini anlamaya çalışması Kişisel kararlara saygı, diğer görüşleri kabul klavuzluğunda öğrenme sürecindeki gerçekliği sezme, farklı bakış açılarına uzlaşma arama, bu süreçte kişinin kendi kişisel sorumluluğunun bilincinde olması 'Diğeri' ile iletişim içinde olmak. Bu, 'ötekinin' bakış açılarının belirlenmesi olasılığı açar. Eski inançlar, gelenekler ve fikirlerden kurtulmak için hazırlanmak Çatışmanın bazen kültürlerarası öğremenin kalbinde olduğunu dikkate alma Kültürlerarası diyalog, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için saygıyı artırarak sadece topluluk duygusu geliştirmek için değil aynı zamanda çatışmanın önlenmesi ve çözümü için bir araç olarak kullanılabilir. Kültürel diyaloğun kesin bir tanımı yoktur. Modülde, biz tanımımızı, Kasım 2006'da Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen bir forum tarafından önerilen aşağıdakine dayandırdık: Kültürlerarası diyalog, diğer küresel algının daha derin bir anlayışına yol açan, farklı kültürlere ait gruplar ve bireyler arasındaki açık ve saygılı görüş alışverişidir. Kültürlerarası diyalog AB tarafından desteklenmiştir yılı "Avrupa Kültürlerarası Diyalog Yılı" olarak tasarlanmıştır. Mentor/menti ilişkisi her zaman saygı, empati, gerçeklik ve sıcaklıktan oluşmalıdır, ancak kültürel çeşitlilik (diversity) böyle bir ilişkiye meydan verebilir. Mentorlar, başarılı bir şekilde bu tür sorunlarla karşılaşmak için eğitilmiş olabilir. Örneğin, mentorun aşağıdakileri yapabilir/olabilir: Hem kendi ile ilgili konularda dürüst olarak, menti ile açık olun ve kendi kültürü ile ilgili konular hakkında konuşmalar başlatın. Mentor, başkalarıyla bu inanç ve deneyimleri paylaşmanın güçlüğünü takdir etmeli ve savunmaya geçmeden dinlemeyi hatırlamalıdır. Mentinin kültürünü öğrenin, örneğin, belirli toplulukları hedef alan dergiler ve gazeteler topluma içgörü/görüş sağlar. Uygunsa, mentinin kültürüne özgü bir dili öğrenme görevini üstlenmek. Menti mentora öğretebilir, veya onlar birlikte öğrenebilir. Mentinin kültürel geleneklerine katılın. 6. Etkili ve etkisiz mentorluk uygulamaları Klavuzun bu bölümü, mentorluk programının etkili uygulamaları çevresinde var olan kanıtlara genel bir bakış açısı sağlamayı amaçlıyor. Şimdiki düşünme ve uygulama, iyi mentorluk ilkele- 12

13 rinin asgari olarak aşağıdakileri içermesi gerektiğini gösterir, (www.dhs.vic.gov.au/.../ Genç insanlara mentorluk için etkili uygulama rehberi): 1. Mentinin ihtiyaçları, ilgileri ve güçlendirilmesi, programın planlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme yönleriyle düşüncenin/düşünmenin ana merkezinde olma 2. Programın tasarımında kilit paydaşların girişi, özellikle yaşlılar ve engelli insanlar 3. Öğretmen yerine mentorun mentiye eşit olduğu bir yerde mentor ve menti arasında ilişkinin kurulması, geliştirilmesi ve beslenmesi 4. Mentinin yaşamında birçok katmanlar/tabakalar, ilişkiler ve etkiler olduğunu kabul ederek, mentorluk yaklaşımları doğal olarak bütünseldir, mentorluk bunlardan biridir. 5. Uygun politikalar ve prosedürler tarafından desteklenen ve işlerin kanıtına dayalı sağlam/güvenilir program tasarımı 6. Kültür, yetenek ve cinsiyet uygun içerik ve süreçleri 7. Yöneticiler, danışmanlar ve eğitimciler ile etkili işbirliği ve ortaklık 8. İyi tanımlanmış, etkin yönetim yapıları 9. Mentorluk sürecine entegre edilmiş izleme ve değerlendirme Etkili mentorluk uygulamaları (www.bementor.org) Çiftin birlikte nasıl vakit geçireceği kararına mentinin katılımı Mentinin hayatında sürekli varlığını korumak için mentor katılımının sürekliliğini ve güvenilirliğini garantiye almak/sağlamak İlişkinin bir süre için oldukça tek taraflı olabileceğinin farkına varma, örneğin, ilişkiyi canlı tutmak için sorumlu olan menti değil, mentordur Mentinin bakış açısına saygı Mentinin hatalar yapmasına izin vermek Mentor ve mentinin hedeflerini ayırma Program personeli veya meslektaşların öğüt ve yardımını arama/araştırma ve kullanma. Etkisiz mentorluk uygulamaları Menti ile düzenli görüşmelerde zorluklar yaşama Mentinin iletişimi başlatmada eşit rol almasında ısrarcılık/talepkarlık Hedefleri ve görevleri erkenden belirleyerek, mentiyi yenileme veya dönüştürme/değiştirme girişimleri Menti ile etkileşimde otoriter veya ebeveyn rolünü üstlenmek/benimsemek Karşılıklı güven ve saygının geliştirilmesi üzerinde davranış değişikliklerinin üzerinde durma Bir takım tutarsız değerleri yerleştirmeye çalışmak Meslektaşların veya program personelinin tavsiyelerini gözardı etmek. Mentorlar ne değildir Mentorluk programlarının katılımcılarının ebeven, meslek danışmanı veya sosyal çalışmacı rollerini alacağıyla ilgili hiçbir beklentinin olmaması. Fakat özelliklerinden bazılarının mentor rolünün bir parçası olacağı, örneğin: Dinleme Büyütme/yetiştirme Destek 13

14 Tavsiye/nasihat. Mentorluk, mentinin tüm problemleri ve yetersizlikleri için sihirli bir deynek (her derde deva) değildir. Mentorluğun özü, sürekli insan ilişkisidir. Mentinin sosyal becerilerinin geliştirilmesi için destek faaliyetleri ve fırsatlar sağlayarak, mentorluk programları, bu ilişkinin etkinliğini artırabilir. 7. ICT destekli eğitim ve mentorluk Mentorluk ve çeşitliliği (diversity) desteklemek için (WBMCS), ICT tabanlı bir system, özellikle web-tabanlı bir sistem, uygun bilgilere erişmek, online (çevrimiçi) öğrenmek, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, bilgiyi paylaşmak, ve öğrenme süreçlerini değerlendirmek için mentorlara, çeşitlilik danışmanlarnaı ve mentilere olanak verir. WBMCS, dünya çapında web tarafından desteklenen öğrenme-devir-teslim ortamlar olarak tanımlanabilir (Neville et al., 2002). Sosyal medya, özellikle Web 2.0 tabanlı, örneğin, sosyal etkileşimi destekleyen medya, bu tür sistemlerin geliştirilmesi için kullanılabilir. Sosyal medya çok farklı şekillerde olabilir, internet forumları, web günlükleri, ve wiki gibi. Bu sosyal medyayı kullanmak için gerekli teknik becerileri oldukça düşüktür. Blog yazılımı, örneğin, gelişmiş/ileri ve pahalı içerik yönetim sistemlerinin yerini alabilir. Bu, içerik sağlayıcıların, örneğin gazetecilerin, yazarların ve eğitimcilerin, altta yatan teknoloji hakkında çok fazla rahatsız etmeden, içeriğe konsantre olmalarını sağlar. Sosyal ağlar üzerinden iletişim kurmak, çok daha hızlı ve daha az zahmetlidir, örneğin Facebook, Twitter ve diğerleri. Bu tür uygulamalar ve boşlukların diğer önemli özelliği, öğretmen ve öğretileri arasındaki, resmi ve gayri resmi öğretim süreçleri arasındaki, eğitim ve bilgi edinme/bilgi yönetimi arasındaki azalan farklılıklardır. Bu, yeni bütünleşmiş ve dünya çapında öğrenme biçimlerine yol açar, örneğin, uygulama topluluklarında ortak çıkarlara dayanan bir topluluk, hiyerarşik bir yapı olmadan, uzmanlık ve deneyim alışverişi yaparak eşit toplumda öğrenir çünkü herhangi bir katılımcı aynı zamanda öğretmen ve öğreti olarak kabul edilir. Resmi ve gayri resmi öğrenme uygulamarını, grup işbirliğini, öğrenme materyallerinin elde edilmesini ve alışverişini sağlamak için düşük maliyetli ve erişimi kolay sanal oda, sosyal medya uygulamalarını destekleyen, bizim 14

15 WBMCS prototipi için kullandığımız TikiWiki CMS Groupware/grup yazılımı araçlarına dayalı e- öğrenme ortamında fark edilebilir. Aslen ve daha yaygın TikiWiki veya sadece Tiki olarak bilinen TikiWiki CMS Groupware/grup yazılımı, içerik yönetim sistemi öncelikle PHP de yazılan ücretsiz ve wiki tabanlı açık bir kaynaktır ve GNU Lesser genel kamu lisansı altında dağıtılmaktadır. Web tabanlı destekli mentorluğun, aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok avantajı vardır: Eğitim materyali ve iletişim için 24 saat erişim sağlanması Internetin olduğu her yerde erişilebilir Yüz-yüze iletişim gerektirmeyen bir platform sağlanması Öğrenmenin değerlendirilmesi ve mentor/menti ilişkisindeki ilerleme izlenebilir. Eğitim materyalini online/çevrimiçi mevcuttur, fakat buna ek olarak, her modül için bir tartışma forumu öğrenicilerin ve eğitmenlerin/uzmanların fikir alışverişinde bulunmasını ve ortamına/çevresine eklemesini sağlar. Bu öğrenicilerin uzmanlara geri bildirimde (eğer arzu edilirse) bulunmasını sağlar. Ayrıca, onların, diğer katılımcıların veya uzmanların cevaplayabileceği sorular sormasına/sorgular yapmasına olanak sağlar. Bir grubu yeterli derecede herekete geçirmek için, Bu ICT destekli yaklaşım, öğrencilerin değişen/çeşitli öğrenme yeteneklerini hesaba katar ve kurallar ile sınırlandırılmış geleneksel eğitim ortamlarındaki kısıtlamaların üstesinden gelir. Yeterli bir şekilde tasarlanmış WBMCS, sınıf sınırlamalarını azaltabilir ve hem eğitimcilerin ve hemde öğrenicilerin yapılandırılmış desteğiyle öğrenicilerin kendi hızında çalışmasına izin verir. Diğer proje deneyimleri, WBMCS içinde mentorların daimi varlığı için ihtiyacı gösterir. Eğer WBMCS, mentorlar ve mentiler tarafından düzenli olarak projede kullanılırsa, güven ilişkisinin online/çevrimiçi kurulması gerekir. WBMCS, öğrencilerin öğrenme sürecinde tutulmasını ve motivasyonunu sağlamalıdır. WBMCS, online ortam için uygun olmayan kişisel konuların herkes tarafından ulaşılamayacağı bir bağlamda kullanılmalıdır. WBMCS gerçek mentorluğu desteklemeli ve tek başına bir denetim aracı olarak kullanılmamalıdır. 8. ICT Destekli DIMENSAAI Sosyal Öğrenme Topluluğu Daha önceki projeler Voca2 (http://www.vo-ca.net/ ve IBB2 dan (www.lebenshilfe-guv.at/ibb) bir mentoring modelini Almanya ve diğer ülkelere transfer ederek, sağlık ve bakım sektörlerindeki işyerlerine odaklanan çeşitlilik yaklaşımı ve mentorluk eğitim modelini kullanarak, Avrupa Konsorsiyumu iki hedef grup için örneğin özellikle yaşlılar ve engelli insanlar için eğitim, iş yeterliliği ve istihdama katılımı artırmak istemektedir. Şekil 4, DIMENSAAI projesine (www.dimensaai.eu) genel bir bakış ile mentor ve çeşitlilik danışmanının rollerini göstermektedir. 15

16 Süre: Başlangıç: menti iş ararken/son: istihdamdan 1 yıl sonra Amaçlar: sağlık/bakım sektöründe yaşlı ve engelli insanların başarılı iş entegrasyonu Görevler: iş ararken destekle, tavsiye ver, sağlık/bakım kurumları hakkında genel bir bakış açısı edin, işle ilgili en doğru pozisyonu bul, becerilerin gelişimini destekle, motivasyonu yansıt, problemleri yansıt Mentor ve Menti için seçmeli Bakım işçisi veya bakım yardımcısı, 55 yaşında veya engelli insan Sektörde çalışmaya başla Mentorluk süreci Menti İstidam edilmiş veya sağlık bakım sektöründe deneyimli emekli insanlar Sağlık/bakım kurumu Diğer destek Çeşitlilik (diversity) danışmanı ve atölye çalışması teknik destek öğrenme/sosyal platform iş tanımı Yeterli bakım işcisine sahip olmak oldukça güçtür Yüksek işten çıkış-yüksek maliyet Farklı çalışma seviyeleri: destek, bakım, hemşirelik, ev idaresi, Meydan okuma ve finans -Gönüllüleri kapsama İşsiz ve bakım kurumu arasında arayüz işlevi-yönetim Yaşlı işçileri ve engelli insanları entegre ederek yönetimi destekleme Sağlık ve bakım kurunundaki takımların çeşitlilik (diversity) yeterliliklerini yansıtmak ve büyütmek için 3-4 saatlik çeşitlilik (diversity) atölyesi sunmak (platformumuzda daha fazla bilgi ve atölye tasarımı IBB2 bulabilirsiniz) Bir danışman ve yansıtıcı ortak Mentor Şekil 4: DIMENSAAI Yaklaşımı Kaynak: Lebenshilfe Graz DIMENSAAI Projesi içinde, ICT platform ile desteklenen sosyal öğrenme topluluğu gelişim içindedir (http://platform.dimensaai.eu), Şekil 5. Şekil 5: DIMENSAAI Platformu 16

17 Bu topluluğun amacı, çeşitlilik yönetimini ve mentorluğu desteklemek, özel gereksinimi olan insanları iş yaşamına entegre etmek, ve aktif yaşlanmayı desteklemek. Bu nedenle, aşağıda belirtildiği gibi Şekil 6 daki gösterilen özellikleri sağlar: Sosyal ağ hizmeti Modaratörlü forum Çeşitlilik danışmanı ve mentorlar için yenilikçi eğitim oturumları Ürün ve eğitim materyalleri geliştirmek için proje ortakları arasında işbirliği Şekil 6: Platformun özellikleri Sosyal ağ hizmeti İlişkilerin oluşturabilmesi için, her üye kendisini diğer topluluk üyelerine sunmak/tanıtmak için kişisel profil oluşturabilme için yeteneğe sahiptir. Üyelik alanında, topluluk üyeleri diğer üyelere mesaj gönderebilir ve diğerlerinin profilini görebilirler. Üyeler, tam gizlilik güvencesiyle mentor veya çeşitlilik danışmanlarıyla ilgili özel sorular sorabilirler. Modaratörlü forum Modaratörlü forum, belirli konuların diğer topluluk üyeleriyle tartışıldığı bir yerdir. Moderator bir tartışmayı başlatır ve herkes katılım için karşılanır. Konular yaygındır ve çeşitli konuları ele alabilir. 17

18 Çeşitlilik danışmanları ve mentorlar için yenilikçi eğitim oturumları Platform, kendikendine öğrenme ve harmanlanmış öğrenme için tasarlanmış eğitim materyallerini ve bilgiyi bulabilecekleri (örneğin, yüzyüze ve online/çevrimiçi eğitim) çeşitlilik danışmanları ve mentorlar için özel alanlar sağlar. Ayrıca, çeşitlilik danışmanları ve mentorların herbiri, digger çeşitlilik danışmanları ve mentorlar ile eğitim materyallerini tartışacağı yapacağı belirli bir foruma sahiptir. Gelecekte, öz-değerlendirme (kendikendini değerlendirme) testine platform üzerinden ulaşılacaktır. Ürün ve eğitim materyallerini geliştirmek için proje ortakları arasında işbirliği Ortak alanı/bölgesi, DMENSAAI proje ortakları tarafından işbirliği geliştirme yeridir. Bu alanda, wiki yardımıyla proje ortakları çevrimiçi/online belgeler ve eğitim materyalleri oluştururlar. Wiki belgeleri oluşturmak ve değiştirmek için aynı anda birçok kişi tarafından kullanılabilecek güçlü bir araçtır. Her değişiklik, belgenin 'bireysel/tek versiyonu' olarak kaydedilir, gerektiğinde diğer sürümleri ile karşılaştırılabilir ve geri alınabilir. 18

19 DIMENSAAI Sosyal Öğrenme Topluluğu nasıl kullanılır Tanıtım/Giriş DIMENSAAI sosyal öğrenme topluluğu, mentiler, mentorlar ve çeşitlilik koçları için özellikler sağlar. Platform aşağıdakileri sağlar: o o o o Sosyal ağ hizmeti Modaratörlü forumlar Yenilikçi eğitim oturumları Ürünleri ve eğitim materyallerini geliştirmek için proje ortakları arasında işbirliği için ortam. Topluluğu aşağıdaki adreste bulabilirsiniz Register Sosyal öğrenme topluluğunu kullanmak için, sağlanan tüm özelliklere erişmek için platform üzerinde önce kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt olmak için, yalnızca kayıt/register bağlantısını tıklayın, Şekil 7. Şekil 7: DIMENSAAI platformuna kayıt/register Daha sonra, kayıt için gerekli tüm alanları doldurmanız gerekmektedir ve son olarak kayıt butonuna tıklayın. Kullanıcı adınızı ve parolanızı akıllıca seçin, giriş yapmak için ihtiyacınız olacak. 19

20 Şekil 8: Yeni kullanıcı olarak giriş/kayıt Başarılı bir şekilde kayıt/giriş yaptığınız zaman, bir üye olarak kayıt doğrulamak için bir bağlantıyı içeren bir e-posta alacaksınız. Kayıt işlemini tamamlamak için bu bağlantıyı tıklayın. Giriş/Login Mailinizdeki doğrulama linkini tıkladıktan ve kayıt olduktan sonra, platform üzerinden giriş yapabileceksiniz. After registration and clicking on the validation link in your , you will be able to login on the platform. Giriş yapmak için, yalnızca giriş tuşlarından/düğmelerinden birini tuşlayın, Şekil 9. 20

21 Şekil 9: DIMENSAAI topluluğuna giriş 21

22 Kullanıcı adınız ve şifreniz doğrulandığında, sosyal medya platformunun iç alanine getirileceksiniz. Eğer parolanızı unutursanız, yardım için şifremi unuttum u tıklayabilirsiniz. Şimdi, kayıt sırasında seçmiş olduğunuz kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin ve sonra giriş tuşunu tıklayın, Şekil 10. Şekil 10: DIMENSAAI ye giriş Kullanıcı adınız ve şifreniz kontrol edildiğinde, sosyal medya platformunun iç alanına getirileceksiniz. Eğer parolanızı unutursanız, yardım almak için şifremi unuttum u tıklayabilirsiniz. 22

Çeşitlilik (Diversity) Danışmanı ve Mentor Yeterlilikleri

Çeşitlilik (Diversity) Danışmanı ve Mentor Yeterlilikleri Çeşitlilik (Diversity) Danışmanı ve Mentor Yeterlilikleri Entegrasyon ve aktif yaşlanmayı desteklemede mentorluk süreci için yardım eli Bu proje, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın

Detaylı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I MENTORLUK MENTORLUK için Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı Bilgili ve deneyimli bir kişinin, bilge liğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için onun hizmetine

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm.

Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm. Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm www.bmw-eu.net Proje numarası: 2013-1-PT1-LEO05-15778 MENTORLARIN IŞYERİNDE SERTİFİKALANDIRILMASI Kredi başlık Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm Koordinasyon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR. European Mentoring and Coaching Council (EMCC) TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı. Dr. Riza KADILAR / EMCC Türkiye YK Başkanı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR. European Mentoring and Coaching Council (EMCC) TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı. Dr. Riza KADILAR / EMCC Türkiye YK Başkanı MENTORLUK Dr. Riza KADILAR European Mentoring and Coaching Council (EMCC) TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı MENTORLUK yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı bilgi bir kişinin bilgeliğini

Detaylı

Proje Ürünlerinin En İyi Kullanımı.

Proje Ürünlerinin En İyi Kullanımı. www.bmw-eu.net Proje Ürünlerinin En İyi Kullanımı Bu proje Avrupa Komisyonu [Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı] desteği ile finanse edilmiştir. Bu rapor sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Sağlık ve Bakım Sektörlerinde istihdamı Artırmak için Çeşitlilik ve Mentorluk Kavramları

Sağlık ve Bakım Sektörlerinde istihdamı Artırmak için Çeşitlilik ve Mentorluk Kavramları This project has been funded with support by the European Commission. This publication reflects the views of the authors only and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN 212 Derece Koçluk Akademisine hoş geldiniz! Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! Binlerce kilometrelik seyahatler, küçük bir adımla başlar. -Lao Tzu 1 2.ADIM.ADIM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

Hayat Sende Derneği Geleceğe Koşanlar Birebir Mentorluk Programı Dönemi Mentorluk Programı Program Tanıtım Sunumu

Hayat Sende Derneği Geleceğe Koşanlar Birebir Mentorluk Programı Dönemi Mentorluk Programı Program Tanıtım Sunumu Hayat Sende Derneği Geleceğe Koşanlar Birebir Mentorluk Programı 2017-2018 Dönemi Mentorluk Programı Program Tanıtım Sunumu Hayat Sende Derneği Geleceğe Koşanlar Birebir Mentorluk Programının Amacı Hayat

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER 33Sanayi Devriminin etkisi 33Eğitimin gelişimi 33Sanat tarihinde yansıtıldığı haliyle insan hakları 3 3 Avrupa ve dünya BİR GEZGİN Tarih öğretimi

Detaylı

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Türkiye ve Avrupa ülkelerinde bulunan eğitim ve istihdam fırsatlarına ulaşmak için sisteme üye olarak kayıt yaptırmanız gerekir. Nasıl Üye Olurum? Ø Sayfamızın

Detaylı

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LdV PROJELERİ VE İTALYA UYGULAMALARI DOÇ. DR. İ. SEDAT BÜYÜKSAĞİŞ EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim Programı) NEDİR? Leonardo da Vinci i

Detaylı

YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN KURS PLANI

YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN KURS PLANI Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet konağı 17400 - Çan, Turkey Tel.: +902864161030 Fax: +902864161044 can.meb.gov.tr O4: Yetişkin Eğitmenlerinin Eğitim Kursu Çok kültürlü ve çok etnik yapılı grupların

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI 01 02 03 YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu MODERNLEŞME

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim PROJE nº: 2011-1-ES1-LEO05-35863 Öğrenci Kılavuzu Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

Başarılı Destekleyici İstihdam Uygulamaları için Değişim Yönetimi

Başarılı Destekleyici İstihdam Uygulamaları için Değişim Yönetimi Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı & Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırmak Bu proje Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon buradaki

Detaylı

DOSB l KÜLTÜRLERARASI SPOR

DOSB l KÜLTÜRLERARASI SPOR DOSB l Sport bewegt! DOSB l KÜLTÜRLERARASI SPOR Alman Olimpik Spor Birliği ve üye organizasyonlarının Spor ile Entegrasyon projesi çerçevesinde düzenlenen spor ile uyum çalışmalarına yeterlik semineri

Detaylı

İçindekiler. 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1. 2 Norm: Geleneksel Okullar Neden Böyle? / Devingen Okullar / 33. Kısım 1 Giriş.

İçindekiler. 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1. 2 Norm: Geleneksel Okullar Neden Böyle? / Devingen Okullar / 33. Kısım 1 Giriş. İçindekiler Kısım 1 Giriş 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1 Denetim (SuperVision): Yeni Bir Paradigma İçin Yeni Bir İsim / 7 Başarı İçin Bir Metafor Olarak Denetimsel Yapıştırıcı / 8 Denetimden Kim Sorumludur?

Detaylı

Sinbad- erken çocukluk eğitiminde öykü anlatımı yöntemiyle anahtar yeterliklerin geliştirilmesi yolculuğu

Sinbad- erken çocukluk eğitiminde öykü anlatımı yöntemiyle anahtar yeterliklerin geliştirilmesi yolculuğu Sinbad- erken çocukluk eğitiminde öykü anlatımı yöntemiyle anahtar yeterliklerin geliştirilmesi yolculuğu ERASMUS+ KA2 MESLEKİ EĞİTİM STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ 2014-2016 Sinbad? Proje Ortakları KURUM

Detaylı

EPWN İstanbul. Giriş

EPWN İstanbul. Giriş EPWN İstanbul Giriş Avrupa Profesyonel Kadınlar Ağı ("EPWN") EPWN, tüm sektörlerden ve sanayilerden profesyonel kadınlar için dinamik ve hızlı büyüyen çevrimdışı ve çevrimiçi bir ağ ve liderlik geliştirme

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19 İçindekiler 1 Okul Psikolojik Danışmanlığı Mesleği 1 Bir Meslek Olarak Psikolojik Danışmanlık 2 Tarihsel Geçmiş 3 Kimlik 5 Okul Psikolojik Danışmanlığının Gelişimi 6 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama BANU GÖKÇÜL 24-25 Kasım 2012 Cumartesi / Pazar Eğitim Programının Amacı Yüz Okuma Yoluyla Bu eğitim, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Sosyal Bakım Sektöründe Yaşlıların ve Engellilerin İstihdamı için Çeşitlilik ile Kurumsal/Teknik

Sosyal Bakım Sektöründe Yaşlıların ve Engellilerin İstihdamı için Çeşitlilik ile Kurumsal/Teknik DIMENSAAI Diversity and Mentoring approaches to Support Active Ageing and Integration Sosyal Bakım Sektöründe Yaşlıların ve Engellilerin İstihdamı için Çeşitlilik ile Kurumsal/Teknik Destek Baskı Yayımcı:

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? Rahile Yeni, 14.03.2012

KOÇLUK NEDİR? Rahile Yeni, 14.03.2012 KOÇLUK NEDİR? Rahile Yeni, 14.03.2012 Beklentileriniz.. Birey olarak, ne gibi ihtiyaçlar için koçluk alınabilir Bir alışkanlığınızı değiştirmek istiyorsanız Kişisel gelişiminizde bir davranış / yetkinliğinizi

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

SATIŞ & PAZARLAMA İLETİŞİM VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMİ

SATIŞ & PAZARLAMA İLETİŞİM VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMİ SATIŞ & PAZARLAMA İLETİŞİM VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMİ Genel Amaç İş yaşamında başarılı olmak ve rakiplerinden sıyrılarak farklılık yaratarak isteyen kişi ve kuruluşlara yönelik olarak, akademik bilgiler

Detaylı

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler Tanıtım Kataloğu Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz 212 Derece Hakkında Akademimiz Can Deniz Timur tarafından profesyonel koçluk ve kişisel gelişim programları vermek üzere 2014 yılında Ankara da kuruldu.

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Ön yargı Farklılık Tutumlar Korkular Kaygılar Tabular Hoşgörü Tahammül Farklılıklar Hepimiz birbirimizden farklıyız. Aşağıdakileri kabul ettiğimizde

Detaylı

Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI?

Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI? Dale Carnegie Akademi nin Liderlik Klavuzu: ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI? Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl artıracağınızı öğrenin.

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

Eğitim Takvimi. 2015 Sonbahar Dönemi. CTI ın çığır açan Co-Active Koçluk Programı. İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri

Eğitim Takvimi. 2015 Sonbahar Dönemi. CTI ın çığır açan Co-Active Koçluk Programı. İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri CTI ın çığır açan Co-Active Koçluk Programı 2015 Sonbahar Dönemi Eğitim Takvimi İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri Elemental - Value, CTI Co-Active Koçluk programlarının Türkiye temsilcisidir. NEDEN CTI?

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Amacı: Ülke geleceği üzerinde söz sahibi olan, hedef kitledeki dezavantajlı grubun, BSRM lerde kalan 14-20 yaş arası 60 genç kızın,

Detaylı

ICF Etik Kuralları. Müşteri: Müşteri / Koçluk Alan koçluk hizmeti verilen kişidir.

ICF Etik Kuralları. Müşteri: Müşteri / Koçluk Alan koçluk hizmeti verilen kişidir. ICF Etik Kuralları Önsöz ICF, koçlukta mükemmelliğin korunması ve teşvik edilmesinde kararlıdır. Bu nedenle, ICF tüm üyeleri ve unvanlı koçlarından (koçlar, mentor koçlar, koç süpervizörleri, koçluk eğitmenleri

Detaylı

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ UZM. OZAN SELCİK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN HACET TEPE ÜNİVERSİTES İ SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2015 Sunum

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

YÖNETİM VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME SEMİNERLERİ ŞİRKET İÇİ TAKIM TUHU VE ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASININ İLKELERİ

YÖNETİM VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME SEMİNERLERİ ŞİRKET İÇİ TAKIM TUHU VE ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASININ İLKELERİ YÖNETİM VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME SEMİNERLERİ ŞİRKET İÇİ TAKIM TUHU VE ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASININ İLKELERİ 08.10.2012 YÜKSEK PERFORMANSLI İŞ TAKIMLARININ OLUŞTURULMA YÖNTEMLERİ A. Takım türlerinin grupları:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER A. Sosyal Değişim...2 B. Öğretmenlerin İşleri ve Kimlikleri...6 C. Akademisyen-Öğretmen Ayrımı...9 D. Geleceğe Bakış...10 E. Yapılandırıcılık

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

GENEL İNGİLİZCE KULLANIM KILAVUZU. 1. Seviyeler 2. Genel İngilizce Kurslarının Yapısı 3. Rehber Öğretmenin Rolü 4. Sanal Dil Okulu

GENEL İNGİLİZCE KULLANIM KILAVUZU. 1. Seviyeler 2. Genel İngilizce Kurslarının Yapısı 3. Rehber Öğretmenin Rolü 4. Sanal Dil Okulu GENEL İNGİLİZCE KULLANIM KILAVUZU 1. Seviyeler 2. Genel İngilizce Kurslarının Yapısı 3. Rehber Öğretmenin Rolü 4. Sanal Dil Okulu Net Languages Portal Eğitim Platformu ; Web Adresi Kullanıcı Adı Şifresi

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

a. Koç, hedeflere ulaşmak, problemleri çözmek, öğrenmek ve geliştirmek için yardım etmeye çalışan ortaktır.

a. Koç, hedeflere ulaşmak, problemleri çözmek, öğrenmek ve geliştirmek için yardım etmeye çalışan ortaktır. 1 Koç ile ilgili verilmiş olan bilgilerden hangisi yanlıştır? a. Koç, hedeflere ulaşmak, problemleri çözmek, öğrenmek ve geliştirmek için yardım etmeye çalışan ortaktır. b. Koç; ilgili yasal süreçler,

Detaylı

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ İÇİNDEKİLER Kişilik Testleri 3-22 Öğrenme Modeli Testleri 23-32 Dikkat Testleri 33-42 Düşünme Becerileri Testleri 43-48 Dikkat Setleri 49-54 Oyunlar 55-60 YÜKSEK BAŞARI İÇİN; Benego

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI 17-21 Haziran 2015 EĞİTİMİN KAPSAMI VE HEDEFİ Eğitim ve öğrenci koçluğunda amaç: koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğioluşturmaktır.

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir?

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı

Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı CM/Rec(2010)7 sayılı Tavsiye Kararı Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı (Bakanlar Komitesinde,

Detaylı

SGK Yönetici Eğitimi Ankara, 6 Temmuz 2010

SGK Yönetici Eğitimi Ankara, 6 Temmuz 2010 Özürlülerin ve dezavantajlı grupların istihdamı SGK Yönetici Eğitimi Ankara, 6 Temmuz 2010 Jan Spooren 1 Özürlülerin işgücü dışında kalma oranı özürlü olmayanların oranının iki katıdır AB deki mevcut durum

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı