17 ŞAFT ve RELATED PARÇALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "17 ŞAFT ve RELATED PARÇALAR"

Transkript

1 17 ŞAFT ve RELATED PARÇALAR Şaft kesiti daire şeklinde olup, boyu daire çapına oranla çok fazla olan ve dönerek güç transfer eden makine elemanlarıdır. Genelde dişli, kasnak, kam ve zincir dişlisi gibi bir ya da birden fazla makine elemanları pim, kama ve emniyet segmanı gibi elemanlar kullanılarak şaftlar üzerine monte edilir. Otomobil ve ağır vasıtalarda tekerleklere hareket ileten şaftlar ise aks olarak adlandırılır. Dönme hareketi yapmayan şaftların kesit alanları dairesel olmak zorunda değildir. Bu Şaftlar sabit olup üzerlerine takılı olan makine elemanı hareketli olabilir. Bunlar kısa şaftlar olarak ta adlandırılır ve genelde avara dişli gibi çalışan makine elemanlarının yataklanmasında kullanılırlar. Kullanım durumundan da anlaşılacağı üzere şaftlar (akslar) radyal, eksenel, kuvvetlerin, eğilme ve döndürme momenti oluşturacak kuvvetlerin kombinasyonunun etkisi altında çalışırlar. Bu kuvvetler statik ve dinamik olabilirler. Örneğin, dönerek güç ileten bir şaft sabit bir döndürme momentine maruz kalırken burulma gerilmesi üretir. Eğer şaft üzerinde sabit veya değişken radyal bir yük mevcut ise, bunun sonucunda da eğilme momenti oluşur. Mukavemet değerlerini sağlamak için, şaftlar belli bir eğilme değeri kabul edilerek tasarlanırlar. Eğer şaft üzerinde dişliler mevcut ise ve şaftın eğilmesi kabul edilebilir değerden fazla ise, çok fazla gürültülü çalışmaya sebep olur. Eğer şaft üzerinde kamlar mevcut ise ve burulma değeri kabul edilebilen değerin üzerinde ise, kamların zamanlaması sorun olur. Şaftlarda eğilme ve burulma değerleri yüksek ise, şaftın kritik dönme hızı azaltılarak bu sorun giderilebilir ŞAFT YATAKLANMASINDAKİ KURALLAR Dişli, kasnak, zincir dişlisi ve kam gibi makine elemanları taşıyan şaftlar mutlaka yataklanmak zorundadırlar. Eğer şaft sadece iki yatakla yataklandığında, eğilme miktarı kabul edilebilen değerler içinde kalıyor ise, bu son derece basit bir yataklama tasarımı olmuş olur. Fakat bazı durumlarda, mesela krank mili (şaftı) yataklanmasında, şaftın eğilme miktarını kabul edilebilir değerler içinde tutmak için, şaftın ikiden fazla yerden yataklanmasına ihtiyaç duyulur ve bu mutlak suretle yapılmalıdır. Şaftlarda her iki yünde oluşan eksenel kuvvetleri taşımak maksadıyla, sadece bir tane eksenel yatağın kullanılması yeterlidir. Çünkü şaftlara eksenel yük uygulanmayıp, eksenel yükler tasarımın ve hareketin doğasından meydana gelmektedir. Bazı durumlarda milin yataklanmasında birden fazla rulman kullanılmakta olup burada her iki rulmanda eksenel yük taşıyan rulman olarak seçilebilir. Krank mili örneğinde ise birden fazla eksenel yatak kullanılır fakat burada sadece bir tanesi eksenel yükü taşıyabilecek kapasiteye sahip olacak şekilde tasarlama yapılır. İki tane kullanılmasının amacı imalattan doğabilecek tolerans hatasını minimize etmektir.

2 17.2 MAKİNE ELEMANLARININ ŞAFTLARR ÜZERİNEE MONTE EDİLMESİ Bazen dişli ya da kamlar (genelde kamlar) mil ile bir bütün olarak işlenirler. Fakat genelde dişliler, zincir dişlileri ve kasnaklar ayrı olarak imal edilip şaft üzerine ü bazıı makine elemanları kullanılarak monte edilirler. Makine elemanının şaft ile temas ettiği bölgeye göbek (hub) denir ve göbel şaftaa çeşitli yöntemler kullanılarak monte edilir. Bu yöntemlerden kama (key) şekil 17.1 de gösterilmiştir. Göbek üzerine acılan kama kanalınaa kama yuvası (keyways) adı verilir. Şekil 17.1 Şaftlarda En Çok Kullanılann Kamalarr

3 Düşük güç iletimimde ise genelde şekil 17.2 de gösterilen pim (pin) çeşitleri kullanılır. Pim kamayaa oranla daha az güç iletiminde kullanılan imalatı ucuz parçalardır. Şekil 17.2 Şaftlarda En Çok Kullanılan Pimler Bazen sabitleme cıvatası (setscrew) göbeğe radyan doğrultuda acılan a bölgeye takılarakk makine elemanınınn dönmesinee engel olur. Sabitleme cıvatasınınn çapı genelde mil çapının dörtte biri kadar olup 90 o lik acılarda yerleştirilirler. Bu cıvatalar bazı şartlar altında (titreşim gibi) gevşeyerek hareket iletimine engel olabilirler. Özellikle emniyet söz konusu ise, bu durumuu ortadan kaldırmak amacıyla bazı tasarım önlemleri almak uygun olabilir. Tespit segmanı (snap ring veya retainingg ring) kullanarak makine elemanlarını şaft üzerine monte etmek en etkili ve en ucuz metottur. Şekil 17. 3a kanal gerektiren birkaç çeşit tespit segmanını göstermektedir. Şekil 17.3b isee kanal gerektirmeyen, sadece bir defalık kullanılabilen basmalı emniyet segmanına örnekler göstermektedir. Bu tipp segman çözümleri en ucuz çözümler olup, hassaslık istenen yerlerde kullanılması uygun u değildir. Şekil 17.6a daki tespit segmanıı ise, A pozisyonundaki rulmanın yuvasına nasıl tespit edildiğini göstermektedir. Bazı durumlarda, tespit segmanı için şaftın üzerine kanal açılır, bu kanalın açıldığı yerde şaftınn mukavemeti düşer fakat o bölgede yüksek mukavemetm te gerek yoktur. Şekil 17.6c de ise T 1 ve T 2 elemanları şaft üzerine monte edilmek için şaft kademeli olarak işlenmiştir, halbuki şaft tek kademeli olarak işlenip maliyeti azaltılıp, T 1 vee T 2 elemanları ise emniyet segmanı kullanılarak şaftın üzerine monte edilir. Fakat burada emniyet segmanı için açılacak kanal yüksek gerilmee bölgesine denk geleceğinden, şaft çapı gözden geçirilerek, kademeli şaft mı yoksa emniyet segmanımı daha ekonomik olurr diye düşünülüp karar verilmelidir. Bazı durumlarda göbek çapı mil çapındann biraz küçük işlenerekk iki yüzey arasında basınç oluşturulur. Bu iki parça ancak ya presle ya da parçalardan biri soğutulup s diğeri ısıtılarak bir birine monte edilirler. Yüksekk güç iletimimde bu tip montajda birde b kama kullanılır. İki parçanın, şaft ve göbek üzerine açılmış kanala monte edilen kama ile birleştirilmesi durumunda en fazla güç (moment) iletimii sağlanır. Şekil 17.4 buu kamalara örnekler gösterilmektedir.

4 Şekil 17.3 En Çok Kullanılan Tespit Segmanları S Şekil 17.4 En Çokk Kullanılan Kamalı Segmanlar

5 17.4 DÖNEN ŞAFT DİNAMİĞİ Dönen şaftlar tasarlanırken (özellikle yüksek hızlı şaftlar) çalışma bölgesi şaftın kritik hızından uzakta seçilmelidir. Bunun anlamı, şaftın mukavemetini artırarak kritik hızı çalışma bölgesinin çok üzerine çıkarmaktır. Eğer burulma değişimleri de göz önüne alınırsa, şafta dinamik etkilerde yüklenerek tasarlanmalıdır. Şaftın burulma doğal frekansı şafta uygulanan zorlayıcı frekanstan daha küçük seçilmelidir. Bunun anlamı ise, şaftın burulma doğal frekansı mümkün olduğu kadar küçük olmalıdır (şaftın sertliği gereğinden fazla olmamalıdır). Yanal titreşimlere ve kritik hıza göre, imal edilen hiçbir milde kütle dönme ekseninde değildir. Bu nedenle dönen şaftın hızı artırıldıkça, merkezde olmayan kütlenin (balans olmamış kütlenin) etkisiyle mil eğilmeye başlar. Eğilme artıkça eksantriklik ve merkezkaç kuvvet artar. Dönmedeki en düşük kritik hızın altında iken, sonlu şaft eğilmesinde santrifüj ve saftın elastik kuvvetleri dengeye gelir. Kritik hızda ise, kütle merkezi teorik olarak sonsuz bir eğilmeye uğrar. Milin ve milin monte edildiği yatakların sağladığı sönümleme sonucunda, teorik olarak oluşan sonsuz eğilme sonlu hale gelir. Bununla birlikte yine de şaftın zarar görmesine engel olunamaz. Dönme hızının kritik hızın üzerine çıkması ile, kütle merkezi hızlı bir şekilde dönme merkezine yanaşır. Yüksek hızla dönen millerde (yüksek hızlı türbinlerde) kritik hız bölgesi, mile zarar verecek eğilmeler ortaya çıkmadan hızla geçilerek yüksek hızlara ulaşılır. Kritik hız ile şaftın doğal frekansı aynıdır. Temel kritik hız şekil 17.5 de denklem 17.1, 17.2 ve 17.3 ile verilmiştir. Şaftın kritik hızı birçok noktada hesap edilen statik eğilme ile tahmin edilebilir.

6 Sekil 17.5 Şaftın Kritik Hızı

7 17.5 AYRINTILI ŞAFT TASARIMI Şaft tasarımı için aşağıdaki kurallar göz önünde bulundurulmalıdır. 1. Şaft mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır ve yataklar şafta kuvvetin uygulandığı noktanın (bölgenin) mümkün olduğu kadar yakınına konmalıdır. Bu durum, eğilmeyi ve eğilme momentini azaltırken kritik hızın artmasına neden olur. 2. İmkân olması durumunda, gerilme artırıcı geometrik değişimler (kesit değişimi, kama yuvası gibi) şaftın üzerinde yüksek gerilmeye maruz kalan bölgelerden (yerlerden) uzak tutulmalıdır. Eğer bunu yapmak imkânsız ise, şaft çapı büyük seçilip, yüzey pürüzlülüğü azaltılabilir. 3. Tüm çelikler hemen hemen aynı elastisite modülüne sahip olduğundan, kritik eğilmeye maruz kalan şaft için ucuz çelikler kullanılır. 4. Ağırlığın önemli olduğu durumlarda içi boş mil (şaft) kullanılır. Örneğin; arabalarda hareket ileten şaft bu tiptedir. Şaftın ağırlığı azaltılarak kritik hızı artırılmış olur. Şaftın izin verilebilir maksimum eğilmesi genelde kritik hız, dişli veya yataklama gereksinimleriyle belirlenir. Kritik hız gereksinimi uygulamadan uygulamaya değişmektedir. Yeterli dişli ve yatak performansı için müsaade edilen şaft eğilmesi dişli veya yatak tasarımı ve uygulamaları ile değişmektedir. Bunlara rağmen, takip eden maddeler genel olarak uygulanabilir. 1. Birlikte çalışan dişlilerde eğilme 0.13 mm (0.005 inç) den fazla olmamalıdır. İzafi eğilme ise 0.03 o den fazla olmamalıdır. 2. Şaftın eğilmesi kaymalı yatak boyunca yağ filminin kalınlığından az olmalıdır. 3. Şaftın açısal eğilmesi bilyeli yataklarda 0.04 o dereceyi aşmamalıdır. Bu değer kendi kendini ayarlayan rulmanlarda biraz daha fazla olabilir. Burulma doğal frekansı gereksinimleri ve burulma yer değiştirmesi üzerindeki sınırlama nedeniyle, şaft eğilme hesaplamaları yapıldıktan sonra, bu hesaplara ilaveten, burulma yer değiştirmesi mutlaka hesaplanmalıdır. Dönen şaftın yorulma mukavemetinin belirlenmesi, genel olarak şaftın iki eksende yüklenerek analiz edilmesiyle ortaya konulur. Şaft tasarımına başlandığında ya mukavemet ya da yer değiştirme kritik faktör alınarak hesaplar yapılır. Daha sonra, geriye kalan faktörler (yer değiştirme veya mukavemet) kontrol edilir. Problem 1: Şekil 17.6b de görüldüğü gibi kar motorunun güç şaftı A ve B noktalarından motorun şasisine monte edilmiş olup C noktasına zincir dişlisi yerleştirilmiştir. T 1 ve T 2 ise motorun paletini hareket ettirmektedir. Ana boyutlar şekil 17.6b üzerinde verilmiştir. Şaftı 20KW motor gücü ve 72 km/h motor hızı için boyutlandırın. Motorda ve zincirde yer değiştirmelerin olmadığını ve yatakların kendi kendini mile göre ayarladığını kabul edin. Tasarım yorulma mukavemeti temeli üzerine yapılmalıdır.

8 Verilenler: Şekildee mevcut, 20KW motor gücü, 72 km/h motorr hızı İstenen: Şaft tasarımı Şekil 17.6a ve 17.6b Bazı kararlar: 1. Şekil 17.6c şaftın önerilen tasarımını göstermektedir. Görüldüğü üzere zincir dişlisi dışarıya monte edilerek dişliye kolay ulaşım sağlanmıştır. Emniyet somunu ise şafta karşı sıkıştırılmıştır. (Somunun fazla sıkıştırılması, S noktasında statik ön gerilmeye neden olacağından şaftın yorulmaa mukavemetine negatiff etki eder).. Zincir dişlisine en yakın B yatağı en büyük yükü taşıyacağından, A noktasındaki yatağın her iki yöndeki eksenel yükleri taşıdığı kabul edilsin. Dişli ile mil arasındaki moment transferi kama ile sağlanmaktadır. 2. Şafta, T 2 civarında oluşan büyük eğilme momenti nedeniyle başlangıç boyutları şekilde görüldüğü gibi seçilmiştir.. (Bu bölgede kademe olması nedeniyle gerilme yoğunluğu göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmalıdı r.) 3. Masrafların düşük olması için, soğuk çekilmiş 1020 çeliği seçilmiştir. Bu çelik için gerilme değerleri; S u = 530 MPa ve S y = 450 Mpa dır.

9 4. D/d = 1,25 ve r/d = 0.03 ve de S noktasındaki hesaplamalarda K f için yüksek değer alınması uygundur. 5. Emniyet katsayısı ise 2.5 alınabilir. 6. Standart yatak boyutları (standart rulman) seçilmelidir. Kabuller: 1. Motor gücünün tamamı paletlere ulaşmaktadır. 2. Her iki taraktaki palete eşit olarak ve toplam gücün yarısı transfer edilmektedir. 3. A ve B noktalarındaki rulmanlı yataklar kendi kendini mile göre ayarlayabilen yataklardandır. 4. S ve B noktalarındaki gerilme yoğunluğu aynıdır. Çözüm: 1. Motorun tüm gücünün paletlere transfer edildiğini kabul edersek Paletlere gelen kuvvet; üçü / Bu kuvvet eşit olarak T 1 ve T 2 dişlilerine dağılmaktadır Şekil 17.6b de moment alınırsa Kuvvet, kesme kuvveti ve moment diyagramları Şekil 17.6d de olduğu gibi çizilir. Dikey kuvvetler sadece cos 30 ve yatay kuvvetler ise sin 30 ve zincir dişlisine gelen kuvvetlerdir. O da /2 dir. A ve B rulmanları kendi kendini ayarlayabildiği için moment almazlar. 4. Diyagramlardan anlaşılacağı üzere d için kritik yer ya S yada B veya C dir. Kırılma S de olur çünkü B ve C pozisyonu yatak civarında olduğundan iyi desteklenmiştir. Fakat Şaftın çapı hesaplanırken B deki kuvvet göz önünde bulundurulurken S deki gerilme yoğunluğu alınmalıdır. 5. K f değerini bulabilmek için kademenin geometrik oranı, yüzey pürüzlüğü ve malzeme Şekil 8.23 ve 8.24 den, q = 0.7 için r = 1 dir. Aşağıdaki denklemden eğilme ve burulma için K f değerini bulunur ğ ç ç

10 Şekil 17.6c ve 17.6d 6. İki eksenli yüklemede eğilme içinn alternatif gerilme 32 ğ ,

11 Şekil 17.6e 7. Şekil 17.6e yorulma mukavemeti için çizildiğinde nin 165 MPaa ile sınırlı olduğu görülür. Bu değer emniyet katsayısıyla birlikte kullanılmalıdır. Buna göre Burada d = 35 mm seçmek normaldir. Hatta d = 40 mm dahi seçilebilir. Daha sonra s r/d oranından r = 2 mm bulunur KAMALAR, PİMLER VE ÇOKLU KAMALAR Şaftlarda dişli göbeklerine moment transferinde en çok kullanılan yöntem şekil 17.1 de görüldüğü gibi kama ile birleştirme yöntemidir. En çok kullanılan kamalar ise, şekil 17.1a da görülen kare kesitlii kamalardır. Kamaların genişlikleri en fazla milin m çapının dörtte biri kadar olur. Kamalar genelde soğuk şekillendirilş lmiş düşük karbonlu çeliklerden imal edilip, daha geniş bilgi SAE veya AISI 1020 standardından elde edinilebilir.. Kamanın yüklenmesi boşlukların ve kamanın elastikliğinin karışık bir fonksiyonudur. Şekil 17.7a boşluklu kare kesitli bir kamanın yük altındaki durumunu göstermektedir. Burada ana yüklemee yatak doğrultudaki kuvvet tarafından olur ve bu kuvvet etkisi ile kama yuvasında döndürülmeye çalışılır. Fakat kama, şekilde görüldüğü gibi, kama yuvasının kenarlarına temas ederek dönmesi engellenir. Şekil 17.7b de ise kare şeklindeki kamanın alt ve üst yüzeylerinin kama yuvasına temas ettiği ve yan yüzeylerin ise boşlukluu olduğu görülmektedir. Burada yine yatay kuvvet düzgün bir dağılımla kamanın yan yüzeyine etkimektedir. Yatay kuvvet iletilen döndürme momentinin ve yarıçapın bir fonksiyonudur.

12 Burada transfer edilen momente bağlı olarak kamanın boyutlandırılması yapılmalıdır. Transfer edilen moment olarak ta, milin elastik bölgede kalacakk şekilde taşıyabileceği en büyük moment alınır. Şaftın ve kamanın gevrek bir çelikten imal edildiği kabulü ile 0.58 alınabilir. Şekil 17.7 Kare Şeklindeki Kama ve v Gerilmeler Şaftın moment kapasitesi ise aşağıdaki formülle hesaplanır Moment kamanı yan yüzeyinee etki eden kuvvet ile transfer edilir. Bu kuvvetin kama üzerinde oluşturduğu gerilme, yüzey alanına ve yarıçapa bağlıdır Kayma gerilmesi göz önüne alınarak iletilen moment yine kamanın yüzeyinde oluşan gerilmelerin ve yarıçapın bir fonksiyonudf dur Denklem a ve b den L = 1.82d, denklem a ve c den ise L = 1.57d hesaplanır. Yapılan kabuller göz önünde bulundurularak L = 1.82d oranının alınmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Teorik hesaplamalar sonucunda, kamanın yüksekliğinin genişliğinden çok az büyük olması, basma ve kayma mukavemeti acısından daha iyi i sonuç verdiği anlaşılmıştır.

13 Kamayla kasnak arasında iyi bir balans oluşturmak için, kama boyu b genelde göbek genişliğine eşit ve göbeğin genişliği 1.5d veya 2.0d olmalıdır. Şekil 17.8 Kama Kanal Tipleri ve Bunlara Karşilik Yorulma Gerilmesi Konsantrasyon faktörü f (Şaftın Kesitindeki Normal N Gerilmeye Göre) Eğer şaftın çapı mukavemet yerine yer değiştirmeye göre hesaplanıyor ise kısa kama daha iyi sonuç verebilir. Eğer boyutlar şokun ve yorulmanın etkisiyle mukavemete göre hesaplanır ise, kama kanalı boyunca gerilme yoğunluğu mutlaka göz önüne alınmalıdır. Şekil 17.8 iki değişik kama yuvası açma yöntemini göstermektedir. Şekil 17.2a da yuvarlak pim ile göbeğin şafta bağlantısını göstermektedir. Moment kapasitesi, pimin her iki taraftan kesilmes ile sınırlıdır. Burada pimin çapını d ve Kayma gerilmesini ile gösterirsek, iletilebilecek moment şöyle hesaplanır Bazen momenti taşıyan pim, mukavemeti i daha düşük olan bir malzemedenm n imal edilerek, şaft tarafından taşınacak momenti sınırlayabilir. Bu amaçla pim kesilerek, sistemi aşırı yüklemeden korur ve daha büyük zararların ortaya çıkmasını önler. Çoklu kamalar adı üzerinde birden çok kamaya sahiptirler. Bunlar ya düzgün olarak ya da iç bükey olarak imal edilirler. İç bükey olanlarda basınç açısı genelde 30 o dir..

14 Problem 2: Şekilde üzerinde iki i kütle olan milin kritik devir sayısını bulunuz. Verilenler: Şekildee İstenenler : Kritik hız? Çözüm ve Kabuller: 1. Yatak sürtünmeleri ihmal ediliyor ve yataklar mil ile aynı eksendedir. 2. Şaft lineer elastik. 3. Şaft basit olarak desteklenmiş. 4. Şaftın kütlesi ihmal ediliyor. Basit olarak desteklenmiş mil üzerinde herhangi bir pozisyona yerleştirilmiy iş yoğunlaştırılmış kütle için elde edilmiş denklemler kullanılarak kütlelerin olduğuu noktalardaki yer değiştirme aşağıdaki gibi bulunur. 6 0 Ç; Herhangi bir noktaya yoğunlaşmış kütleyi koyup her iki uç için moment alırsak yataklardaki destek kuvveti;

15 A noktasındaki 50 kg yoğunlaşmış kütlenin oluşturduğu çökme; A noktasındaki 35 kg yoğunlaşmış kütlenin oluşturduğu çökme; A noktasındaki toplam yer değiştirme= B noktasındaki 35 kg yoğunlaşmış kütlenin oluşturduğu çökme; B noktasındaki 50 kg yoğunlaşmış kütlenin oluşturduğu çökme; Bu durumda x ve b mesafeleri diğer yataktan alınmak zorundadır. Çünkü denklemim çıkarılışında x mesafesi içinde kalan bölgede herhangi bir kütle yok kabul edilmiştir. Eğer 50 kg lık kütlenin B deki çökmesini hesaplarken biz aynı eksenleri kullanırsak 50 kg lık kütle x mesafesinin içinde kalır. Bu durumda yanlış olur. Bunun için sadece 50 kg lık kütlenin B deki çökmesinin hesabında denklem diğer taraftaki yataktan uygulanmalıdır. (örnekte olduğu gibi) B noktasındaki toplam yer değiştirme= Denklem 17.2 den

5 MĠLLER, ġaftlar, AKSLAR ve MĠL-GÖBEK BAĞLANTILARI

5 MĠLLER, ġaftlar, AKSLAR ve MĠL-GÖBEK BAĞLANTILARI 5 MĠLLER, ġaftlar, AKSLAR ve MĠL-GÖBEK BAĞLANTILARI Miller, Şaftlar ve Akslar kesiti daire Ģeklinde olup, boyu daire çapına oranla çok fazla olan, güç/moment transfer eden ve gövde üzerinde oluģturulan

Detaylı

Güç vidaları da makine parçalarından olup, onlar üzerinde de mühendisler tarafından yoğun bir araştırma sürdürülmektedir.

Güç vidaları da makine parçalarından olup, onlar üzerinde de mühendisler tarafından yoğun bir araştırma sürdürülmektedir. 10 VIDA DİŞLİ BAĞLAMA ELEMANLARI 10.1 GİRİŞ Makine mühendis olmayan kişiler bağlama elemanlarından (cıvata, somun ve vida) bahsederken son derece önemsizlermiş gibi konuşurlar. Makine mühendisleri ise

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (3.Hafta)

MAKİNE ELEMANLARI - (3.Hafta) MAKİNE ELEMANLARI - (3.Hafta) Tanımlar MİLLER VE AKSLAR Miller ve akslar benzer elemanlar olmakla beraber, aralarında fonksiyon bakımından farklılıklar vardır. Piyasada her ikisini de farklı makinalar

Detaylı

Vedat Temiz. Makina Elemanları I Miller ve Akslar

Vedat Temiz. Makina Elemanları I Miller ve Akslar Miller ve Akslar Vedat Temiz Miller Makinalarda, hareketi dönme hareketi olan parça ve elemanların kullanılması konstrüktif açıdan çok çeşitli avantajlar sağlar. Gerek motor elemanında, gerek güç iletim

Detaylı

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI T.C EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (BİTİRME TEZİ) BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Serdal UYANIK Latif AKPINARLI Sercan

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

ALHAN KONVEYÖR TASARIM KILAVUZU

ALHAN KONVEYÖR TASARIM KILAVUZU ALHAN KONVEYÖR TASARIM KILAVUZU KARE MİLLER Konveyör sistemlerinde kullanım amaçlarına göre kare kesitli miller sıkça tercih edilmektedir.kare millerin hassaslığı düzeltildikten sonra rulman yerleri işlenir,

Detaylı

Hidrolik asansörler sahip oldukları avantajlar nedeniyle bazı binalarda ve tesislerde kullanım imkanı bulmuşlardır.

Hidrolik asansörler sahip oldukları avantajlar nedeniyle bazı binalarda ve tesislerde kullanım imkanı bulmuşlardır. HİDROLİK ASANSÖRLER Hidrolik asansörler modern bir icat olmayıp prensip olarak çok eskidir. Sıvı olarak ilk önceleri su, daha sonra yağ kullanılmıştır. Önceleri sadece fabrikalarda ve depolarda kısa irtifalı

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTLARI

MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTLARI MM-303 MAKİNE ELEMANLAI-I DES NOTLAI KAYNAK KİTAPLA Akkurt M., Makine Elemanları I-II, Birsen yayınları Babalık.C, Çavdar K., Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, Dora yayınları Babalık.C, Çavdar

Detaylı

Arş.Gör.Ali Kaya GÜR. MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik. T.C Fırat Üniversitesi

Arş.Gör.Ali Kaya GÜR. MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik. T.C Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü T.C Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik Arş.Gör.Ali

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ MEKANİZMA TEKNİĞİ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

1. YÜRÜYEN MERDİVENLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE YAPISI

1. YÜRÜYEN MERDİVENLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE YAPISI YÜRÜYEN MERDİVENLER Yürüyen merdivenler, günümüzde insan trafiğinin bulunduğu iş merkezleri, büyük mağazalar, süper marketler, demiryolu istasyonları, havaalanları, okullar, hastaneler, fabrikalar, oteller,

Detaylı

MOTOR TASARIMINA GİRİŞ

MOTOR TASARIMINA GİRİŞ MOTOR TASARIMINA GİRİŞ GĠRĠġ İçten yanmalı motorlar, Otto nun 1876 ve Diesel in 1897 yılında yaptığı motorlardan bu yana, 100 yılı aşkın bir süredir geliştirilerek kullanılmaktadırlar. Bu süre içerisinde,

Detaylı

MEKANİZMALAR VE DETAY 3

MEKANİZMALAR VE DETAY 3 1 2. Hafta 2 MEKANİZMALAR VE DETAY 3 Kavramsal Çerçeve Neden gerekli? Mekanizma nedir? Temel elemanlar - Bağlantı - Hareket Dönüştürme / Güç ve Kuvvet İletme - Birleştirme / Yataklama Mekanizmalar / Çeşitleri

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 SUNAY DOĞAN M0120014 DANIŞMAN:

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 LABORATUVARLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Deneye gelmeden önce yapılacak deneyle ilgili föy

Detaylı

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler.

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Pompey the Triumvir Öneri ve görüşleriniz için AKes@petkim.com.tr

Detaylı

1. GİRİŞ Titreşim, en genel haliyle bir cismin denge konumu etrafında yaptığı salınım hareketi olarak tarif edilir. Titreşim genellikle istenmeyen

1. GİRİŞ Titreşim, en genel haliyle bir cismin denge konumu etrafında yaptığı salınım hareketi olarak tarif edilir. Titreşim genellikle istenmeyen 1. GİRİŞ Titreşim, en genel haliyle bir cismin denge konumu etrafında yaptığı salınım hareketi olarak tarif edilir. Titreşim genellikle istenmeyen bir durumdur. Çünkü makinenin görevini zorlaştıracak,

Detaylı

BORU HATLARINDA ISIL GENLEŞME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ

BORU HATLARINDA ISIL GENLEŞME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ 495 BORU HATLARINDA ISIL GENLEŞME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ Cihan ÇANAKÇI Arif HEPBAŞLI ÖZET Boru hatlarının malzeme ve montaj giderleri, ısı tekniği ile ilgili tesislerin önemli kısmını oluşturur. Boru hatlarının

Detaylı

Mil Göbek Bağlant ğ ıları Vedat Temiz

Mil Göbek Bağlant ğ ıları Vedat Temiz Mil Göbek Bağlantıları Vedat Temiz Genel Bilgiler Çoğunlukla bir mil ile bir göbeğin (dişli çark, kayış kasnağı, zincir çarkı, kavrama göbeği, varyatör çarkı, fan gövdesi, türbin çarkı...) moment aktaracak

Detaylı

UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ i ii UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Roger KINSKI ÇEVİREN YrdDoçDr Hüseyin BULGURCU iii Ön Kapak: Kurnell, NSW de Avustralya Petrol Rafinerisinde Santrifüj Pompa ve Boru Tesisatı Tekrarlanan baskı tarihleri:

Detaylı

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ Oğuz Aydoğan AR GE Mühendisi MAS DAF Makina Sanayi A.Ş. 1. GİRİŞ Pompa başka bir kaynaktan aldığı mekanik enerjiyi dönüştürerek sıkıştırılamayan akışkanlara hidrolik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı