ĠSTANBUL ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ LALEYĠ YAZIP ÇĠZĠYORUZ KONULU RESĠM, ġġġr, KOMPOZĠSYON, DÜZ YAZI YARIġMASI ġartnamesġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSTANBUL ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ LALEYĠ YAZIP ÇĠZĠYORUZ KONULU RESĠM, ġġġr, KOMPOZĠSYON, DÜZ YAZI YARIġMASI ġartnamesġ"

Transkript

1 ĠSTANBUL ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ LALEYĠ YAZIP ÇĠZĠYORUZ KONULU RESĠM, ġġġr, KOMPOZĠSYON, DÜZ YAZI YARIġMASI ġartnamesġ YARIġMANIN KONUSU: LALEYĠ YAZIP ÇĠZĠYORUZ YARIġMANIN AMACI : Öğrencilerimizde ve toplumda: geçmiş tarihimizde gerek bir peyzaj öğesi ve çiçek olarak önemli bir yer tutan ve gerekse kültür, sanat ve edebiyatın çeşitli dallarına esin konusu olan lalenin yaşatılması yönünden farkındalık yaratmak, Topluma kültür birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması gündemini getirerek öğrencilerde lale çiçeği bilinci oluşturmak, Öğrencilerimizin tarih ve çevre bilincini geliştirerek sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek, Evrensel, milli ve manevi değerlere sahip olmanın öğrencilerimize kendisiyle barışık, mutlu ve başarılı bir kişilik kazandırdığını fark ettirmek, Yarışmada başarılı olan öğrencilerin rol model olmalarını sağlayarak okullarımızda gündem oluşturmak. TÜRÜ: İlkokullarda resim, ortaokullarda resim, şiir, kompozisyon, düz yazı yarışması KAPSAM (HEDEF KĠTLE):Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi eğitim kurumlarında öğrenim gören Ġlkokul 1,2,3,4. öğrencileri ve ortaokul 5,6,7,8. öğrencileri OKUL MÜDÜRLÜKLERĠNCE YAPILACAK ĠġLER: 1. Yarışmaya her kategoriden öğrencilerin katılmasını sağlamak. [İlkokulda: Resim 1-2. ve Resim 3-4. olmak üzere 2 kategoride; ortaokulda: 5-6. Resim, 7-8. Resim, 5-6. Şiir, 7-8. Şiir, 5-6. Kompozisyon, 7-8. Düz yazı (Kısa Öykü-Hikaye) ] 2. Bir kategoride birden fazla katılım varsa Okul Müdürü veya müdür yardımcısı başkanlığında, kurulan komisyon ile okul içi yarışmanın ilgili tüm iş ve işlemlerini kriterlere uygun bir şekilde yerine getirmek. 3. Ödüle layık ürünleri hazırlayan öğrencileri tespit etmek 4. Okul içinde seçilip yarışmaya aday gösterdikleri öğrencilerin eserlerini EK-1 formu iliģtirilmiģ Ģekilde 17 Nisan 2015 günü mesai bitimine kadar Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmek. 5. Okulu ilçede temsil edecek öğrencileri, farkındalık oluşturacak şekilde okul imkânları dâhilinde ödüllendirmek. 6. İl genelinde yapılacak törenle ilgili olarak gelen duyuruları okulu temsilen seçilen öğrencilere ve velilere duyurmak ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠNCE YAPILACAK ĠġLER: 1. Yarışmaya, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm ilkokul ve ortaokulların katılmasını sağlamak. Bu konuda okullar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne karşı sorumludur. 2. İlçe Milli Eğitim Müdürünün görevlendireceği şube müdürü başkanlığında, ilk elemeler ilçe çapında yürütülecektir. 3. İlçe içi değerlendirmeyi şube müdürü başkanlığında ilçe komisyonu yapacaktır. Değerlendirmenin yapılmasında seçilen eserlerin yarışma konusu lale çiçeğini en iyi ifade ediyor olmasına dikkat edilecektir. 4. Yarışmalarda jüri üyeleri, bilgili ve şartlara uygun olan tecrübeli öğretmenlerden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili şube müdürleri tarafından seçilecektir. 5. Yarışmayı düzenlemekle görevli İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri yarışmalardan önce jüri üyelerine bilgilendirme toplantısı düzenleyeceklerdir. 6. Yarışma değerlendirilmesi öncesi yarışmanın yapıldığı yerde jüri üyeleri, şube müdürü başkanlığında

2 toplanarak tereddüt ettikleri hususları gözden geçirip değerlendirme kriterlerine ait tutanakları şube müdürlerinden teslim alacaklardır. 7. Yarışma ile ilgili gereken evrakın takibi, iş ve işlemlerin yürütülmesinden, her türlü ihtiyacın temin edilmesinden yarışmanın yapıldığı ilçenin, ilgili şube müdürü sorumlu olacaktır. EK-2 in doldurularak derece alan eserler ve derece almayan eserlerin tamamı ayrı ayrı zarar görmeyecek şekilde paketlenmiş şekilde İl milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. 8. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki komisyonlar; a. ġiir Kategorisi: Ortaokullarda farklı okullarda görev yapan Türkçe branşından 5 Türkçe öğretmeninden oluşacaktır. Değerlendirme kriterlerine uygun olarak bu komisyon ilçede ortaokulda: 5-6. ġiir kategorisi birinci, ikinci ve üçüncü eserlerini 7-8. ġiir kategorisi birinci, ikinci ve üçüncü eserlerini seçeceklerdir. Seçilen eserler EK-1 formu doldurularak tutanak altına alınacak ve eserlerin arkasına iliştirilecektir. İlçeyi temsil etmek üzere dereceye giren eserlerle dereceye giremeyen eserler ayrı ayrı olmak üzere tasnif edilerek il milli eğitim müdürlüğüne ulaştırılacaktır. b. Kompozisyon kategorisi: Ortaokullarda farklı okullarda görev yapan Türkçe branşından 5 Türkçe öğretmeninden oluşacaktır. Değerlendirme kriterlerine uygun olarak bu komisyon ilçede ortaokulda: 5-6. Kompozisyon kategorisi birinci, ikinci ve üçüncü olmayı hak eden eserleri seçeceklerdir. Seçilen eserler EK-1 formu doldurularak tutanak altına alınacak ve eserlerin arkasına iliştirilecektir. ilçeyi temsil etmek üzere dereceye giren eserlerle dereceye giremeyen eserler ayrı ayrı olmak üzere tasnif edilerek il milli eğitim müdürlüğüne ulaģtırılacaktır. c. Düz yazı Ortaokullarda farklı okullarda görev yapan Türkçe branşından 5 Türkçe öğretmeninden oluşacaktır. Değerlendirme kriterlerine uygun olarak bu komisyon ilçede ortaokulda: 7-8. Düzyazı (Kısa öykü veya hikaye) kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncü olmayı hak eden eserleri seçeceklerdir. Seçilen eserler EK-1 formu doldurularak tutanak altına alınacak ve eserlerin arkasına iliştirilecektir. Ġlçeyi temsil etmek üzere dereceye giren eserlerle dereceye giremeyen eserler ayrı ayrı olmak üzere tasnif edilerek il milli eğitim müdürlüğüne ulaģtırılacaktır. d. Resim kategorisinde: Ortaokullarda farklı okullarda görev yapan Görsel Sanatlar branşından 5 öğretmenden oluşacaktır. Değerlendirme kriterlerine uygun olarak bu komisyon ilçede ortaokulda: 1-2. Resim kategorisi birinci, ikinci ve üçüncü olmayı hak eden eserleri 3-4. Resim kategorisi birinci, ikinci ve üçüncü olmayı hak eden eserleri 5-6. Resim kategorisi birinci, ikinci ve üçüncü olmayı hak eden eserleri 7-8. Resim kategorisi birinci, ikinci ve üçüncü olmayı hak eden eserleri seçeceklerdir. Seçilen eserler EK-1 formu doldurularak tutanak altına alınacak ve eserlerin arkasına iliştirilecektir. Ġlçeyi temsil etmek üzere dereceye giren eserlerle dereceye girmeyen eserler ayrı ayrı olmak üzere tasnif edilerek il milli eğitim müdürlüğüne ulaģtırılacaktır. 9. Dereceye giren eserleri ve yarışmaya katılıp dereceye giremeyen eserleri ayrı ayrı tasnif edilmiş olarak doldurulması gereken evrakların tamamı ile birlikte Nisan 2015 tarihleri arasında Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir. 10. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçe elemelerinde derece alan öğrencileri farkındalık oluşturacak şekilde mahalli imkanlarla ödüllendireceklerdir. ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK ĠġLER:

3 1. Yarışmaya, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılmasını sağlamak. Bu konuda okullar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne karşı sorumludur. 2. İl Milli Eğitim Müdürünün görevlendireceği komisyon ile tüm ilçelerden gelen eserlerin il nezdinde değerlendirmesini yaparak Seçici jüriye göndermek. Başvuran eserleri puan bazında sıralayıp her kategoriden ilk 10 eseri Seçici jüri üyelerine göndermek. SEÇĠCĠ JÜRĠNĠN YAPACAĞI ĠġLER: 1. Resim Seçici Jürisi: İstanbul ilinde hizmet veren çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinde çalışma yürüten en az 3 en fazla 5 kişiden oluşturulacaktır. Jüri 1-2. lardan, 3-4. lardan, 5-6. lardan, 7-8. lardan il komisyonu puanlaması neticesinde her sınıf seviyesinde ilk onda yer alan toplam 40 eseri değerlendirecektir. Değerlendirme neticesinde her sınıf kategorisinden İl birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenecektir. 2. ġiir Seçici Jürisi: İstanbul ilinde hizmet veren çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinde çalışma yürüten en az 3 en fazla 5 kişiden oluşturulacaktır. Jüri 5-6. lardan ve 7-8. lardan il komisyonu puanlaması neticesinde her sınıf seviyesinde ilk onda yer alan toplam 20 eseri değerlendirecektir. Değerlendirme neticesinde her sınıf kategorisinden İl birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenecektir. 3. Kompozisyon ve Düz Yazı Seçici Jürisi: İstanbul ilinde hizmet veren çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinde çalışma yürüten en az 3 en fazla 5 kişiden oluşturulacaktır. Jüri Kompozisyonda 5-6. lardan ve Düz yazıda 7-8. lardan il komisyonu puanlaması neticesinde her sınıf seviyesinde ilk onda yer alan toplam 20 eseri değerlendirecektir. Değerlendirme neticesinde her sınıf kategorisinden İl birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenecektir. ĠLKOKULLARIN YARIġMA KATEGORĠSĠ: lar Resim lar Resim ORTA OKULARIN YARIġMA KATEGORĠLERĠ: lar Resim lar Resim lar Şiir lar Şiir lar Kompozisyon lar Düz yazı (Kısa Öykü-Hikaye) KATILIM ġartlari : İstanbul ilindeki ilkokullarda 1, 2, 3, 4. larında; ortaokullarda 5, 6, 7, 8. sınıflarında eğitim gören öğrenci olmak. YARIġMA KOġULLARI: 1. Tüm kategoriler için yarıģmanın konusu lale olmalıdır (gerek kültürümüzdeki, tarihimizdeki yeri, gerekse çiçek olarak) 2. Çalışmalar orijinal olup herhangi bir yerden alıntı veya kopya olmamalıdır. 3. Yarışmada ödüle değer bulunan/bulunmayan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Lale Vakfı na ait olacaktır. 4. Yarışma sonunda ödül alan/almayan eserler, bütün telif haklarıyla İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Lale Vakfı tarafından satın alınmış gibi işlem görür. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Lale Vakfı, ödüle değer bulunan eserleri, etkinliklerinde eğitim faaliyetlerinde sergileme,

4 afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır. RESĠM : Resimler 35x50 cm resim kağıdı veya fon kağıdına ya da tuvale kara kalem, kuru boya, akrilik boya, sulu boya veya pastel boya kullanarak yapılabilir. Resim üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi olmamalıdır. Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan iki büyük karton arasına yerleştirilerek gönderilmesi gerekmektedir. Her bir esere EK-1 formu iliģtirilmiģ Ģekilde gönderilmelidir. ġġġr : Şiirde ölçü kullanıp kullanmamak serbesttir. Bilgisayar ortamında Times New Roman yazı tipinde, 12 punto boyutunda, Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Yazılan her şiir EK-1 formu iliģtirilmiģ Ģekilde gönderilmelidir. Yazılan şiirler üç sayfayı geçmemelidir. KOMPOZĠSYON: Bilgisayar ortamında Times New Roman yazı tipinde, 12 punto boyutunda, Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Yazılan her kompozisyon EK-1 formu iliģtirilmiģ Ģekilde gönderilmelidir. Yazılan kompozisyon üç sayfayı geçmemelidir. DÜZ YAZI (KISA HĠKAYE- ÖYKÜ) Bilgisayar ortamında Times New Roman yazı tipinde, 12 punto boyutunda, Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Yazılan her düz yazı EK-1 formu iliģtirilmiģ Ģekilde gönderilmelidir. Yazı üç sayfayı geçmemelidir. YARIġMA TAKVĠMĠ İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, İlkokullara ve Ortaokullara Yarışma Duyurusunun Yapılması 19 Mart 2015 Öğrencilerin Eserlerini Okul İdaresine Son Teslim Tarihi 15 Nisan 2015 Okulların Her Kategoride Okul Birincilerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Etmesi 17 Nisan 2015 İlçe Milli Eğitim Komisyonlarının Kurulması Her Kategoride İlçe Birincileri, İkincileri ve Üçüncülerinin Nisan 2015 Seçilmesi Her kategoride İlçede derece alan eserlerin ve derece almayan eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nisan 2015 Gönderilmesi İl Milli Eğitim Komisyonlarının Kurulması Her Kategoride İlk 10 Eserin Seçilmesi ve Seçici Jüriye Gönderilmesi 28 Nisan 4 Mayıs 2015 Seçici Jürinin Eserleri Değerlendirmesi 4-8 Mayıs 2015 Seçici Jüri İl Derecelerini Belirleme Toplantısı 11 Mayıs 2015 Ödül Töreni 14 Mayıs 2015

5 RESĠM KATEGORĠSĠ DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ Değerlendirme kriterleri Puan derecesi Derecelendirme En az 10 puan En fazla 20 puan 1- Konuyu resimde ifade edebilme gücü 2- Resimde kullandığı tekniğin uygunluğu 3- Resimde özgünlük 4- Resimde görsellik 5- Jüriyi etkileyebilme TOPLAM KOMPOZĠSYON DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi Derecelendirme En az 10 puan En fazla 20 puan 1- Konuyu kompozisyon ile ifade edebilme gücü 2- Kompozisyonda kullandığı dilin akıcılığı 3- Kompozisyondaki yaratıcılık ve özgünlük 4- Kompozisyonla duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü 5- Jüriyi etkileyebilme TOPLAM ġġġr YAZMA DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi Derecelendirme En az 10 puan En fazla 20 puan 1- Konuyu şiir ile ifade edebilme gücü 2- Şiirde kullandığı dilin uygunluğu 3- Şiirdeki yaratıcılık ve özgünlük 4- Şiirin duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü 5- Jüriyi etkileyebilme TOPLAM DÜZ YAZI DEĞERLENDĠRME KRĠLERĠ Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi Derecelendirme En az 10 puan En fazla 20 puan 1- Konuyu düz yazı ile ifade edebilme gücü 2- Yazıda kullandığı dilin akıcılığı 3- Yazıdaki yaratıcılık ve özgünlük 4- Yazının duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü 5- Jüriyi etkileyebilme TOPLAM NOT: Tüm kategorilerdeki değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılacaktır.

6 LALEYĠ YAZIP ÇĠZĠYORUZ YARIġMA ORGANĠZASYONUNUN TARAFLARI: 1- İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2- İstanbul Lale vakfı YARIġMA SEÇĠCĠ JÜRĠ ÜYELERĠ Resim ġiir Kompozisyon-Düzyazı :Berat SARIKAYA- Ömer ALTAN- Münevver ÜÇER :Muammer YILDIZ Özcan ÜNLÜ- Adem TURAN :Murat AŞİM- Abdurrahman ŞEN- İsa KOCAKAPLAN YARIġMA ÖDÜLLERĠ Birincilere : İlkokul - Bisiklet / Ortaokul I- Pad Ġkincilere : İlkokul - Mp-4 / Ortaokul - Mini Pad, Üçüncülere : İlkokul Kol Saati / Ortaokul - Fotoğraf Makinesi Tüm finalistlere : Lale Kupası hediye edilecektir. Birinci Olan Okullara : Lale Temalı El Yapımı Orijinal Tablo Öğretmenlere :Lale sertifikası İlkokul 1,2,3,4. resim kategorisinde il değerlendirmesinde derece alan öğrencilerin sınıf öğretmenlerine Ortaokul 5,6,7,8. resim kategorisinde il değerlendirmesinde derece alan öğrencilerin görsel sanatlar dersi öğretmenlerine Ortaokul 5,6,7,8. şiir, kompozisyon ve düz yazı kategorisinde il değerlendirmesinde derece alan öğrencilerin Türkçe öğretmenlerine verilecektir TÖREN Törenin içeriği, yer ve zamanı daha sonra duyurulacaktır.

7 EK-1 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LALE YARIŞMASI KATILIM ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU ADI-SOYADI DOĞUM YERĠ VE YILI SINIFI VE OKUL NU. TELEFON NU. ĠLÇESĠ / OKULU YARIġMA KATEGORĠSĠ (kategoriyi X işareti koyarak işaretleyiniz) YARIġMAYA HAZIRLAYAN ÖĞRETMENĠN ADI SOYADI/ BRANġI ĠLÇEDE ALDIĞI DERECE sınıf RESĠM ġġġr KOMPOZĠSYON DÜZ YAZI

8 EK-2.İLÇESİ LALEYİ YAZIP ÇİZİYORUZ KONULU YARIŞMAYA İLÇE GENELİNDE ESER GÖNDEREN OKUL LİSTESİ KATEGORİ BAZINDA KATILAN ESER SAYILARI KOMPOZİSYON OKUL ADI RESİM ŞİİR HİKAYE RESİM sınıf TOPLAM

DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU. www.degerleradasi.org

DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU. www.degerleradasi.org DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU www.degerleradasi.org 1 YARIŞMANIN AMACI Öğrencilerimizde ve toplumda ahlakî değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye

Detaylı

EBA ÇİZGİ 1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

EBA ÇİZGİ 1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ EBA ÇİZGİ 1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN AMACI: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi nin genel amaç ve temel

Detaylı

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmektedir Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi ÖĞRENCİLER AB Yİ ÖĞRENİYOR: ORTAK DEĞERLER, TEMEL

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇ KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇ KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇ KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ YARIŞMANIN ADI: Genç Kalemler Öykü Yarışması GİRİŞ Gençlerin kültür ve sanat bilincini, sadece popüler olandan yola çıkarak değil, kendi

Detaylı

AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1- KONUSU : Ahi Evran ve Ahilik düşüncesine ilişkin değerleri kapsayan halk şiiri yarışması. 2- TÜRÜ : Halk Şiiri 3- AMACI : AHİLİK KONULU

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCÜ İMAM HATİPLER PROJESİ

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCÜ İMAM HATİPLER PROJESİ İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 201 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCÜ İMAM HATİPLER PROJESİ 1 ÖNCÜ İMAM-HATİPLER PROJESİ AMAÇ: Anadolu İmam-Hatip Liseleri ( -varsa- bünyelerindeki İmam-Hatip Ortaokulları

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENÇLER SU ÖDÜLÜ YARIŞMASI 2014

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENÇLER SU ÖDÜLÜ YARIŞMASI 2014 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENÇLER SU ÖDÜLÜ YARIŞMASI 2014 AMAÇ: 1997 yılından bu yana her yıl Dünya Su Haftası kapsamında Stockholm Gençler Su Ödülü verilmektedir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME NESNESİ PROJE YARIŞMASI KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME NESNESİ PROJE YARIŞMASI KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME NESNESİ PROJE YARIŞMASI KILAVUZU ANKARA 2010 MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Adres: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Detaylı

Osmanlı Türkçesi Öğreniyorum Projesi

Osmanlı Türkçesi Öğreniyorum Projesi T.C. HATAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Türkçesi Öğreniyorum Projesi Proje Uygulama Kılavuzu 2014-2015 T.C. HATAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PROJE EKİBİ İçindekiler Tablosu

Detaylı

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi YARIŞMA ŞARTNAMESİ www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi Hayal Edin, Gerçekleştirelim Yarışması Nedir? Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği

Detaylı

ORDU İLİNDEKİ ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI ARASI BİR KİTAP DA SEN ANLAT YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI

ORDU İLİNDEKİ ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI ARASI BİR KİTAP DA SEN ANLAT YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI ORDU İLİNDEKİ ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI ARASI BİR KİTAP DA SEN ANLAT YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI Konu: Ordu İli Genelindeki Anaokulları, İlkokullar, Ortaokullar ve Ortaöğretim Okulları arası Bir Kitap da

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYGULAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYGULAMA KILAVUZU T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYGULAMA KILAVUZU PROJENİN AMAÇLARI Proje değerler erozyonuna çözüm arayışının bir ürünüdür. Çocuklarımızın

Detaylı

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmanın Adı / Konusu: Düzenleyen / Yarışmayı Açan: PEMAT (Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu) ve PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMALI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. Amaç ve Tema : Dünyada ve ülkemizde büyük önemi olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda,

Detaylı

26. KATILIM KOŞULLARI

26. KATILIM KOŞULLARI 26. KATILIM KOŞULLARI 2013-2014 26. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI 26. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİR FİKRİM VAR LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR FİKRİM VAR PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA KILAVUZU 1 KAYSERİ 2014 İçindekiler 1. BÖLÜM...3 1. ÇALIŞMANIN

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükellef odaklı hizmet anlayışı ile vergi bilincinin arttırılması ve vergide

Detaylı

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nin izin ve destekleriyle genç tasarımcıların ülkemize kazandırılması

Detaylı

ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN TEMASI ATHİB 3. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından dokuma kumaş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : 99074258/60.04/121238 09/01/2014 Konu: MEB TKY Uygulamaları

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : 99074258/60.04/121238 09/01/2014 Konu: MEB TKY Uygulamaları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 99074258/60.04/121238 09/01/2014 Konu: MEB TKY Uygulamaları İlgi : 31/12/2013 tarihli ve 99074258/10.04/4083213 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 72 ARALIK 2009 SAYI: 2627 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

TOBB GAZĠANTEP KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ÜNĠVERSĠTELER ARASI GĠRĠġĠMCĠLĠK PROJE YARIġMASI ÖNSÖZ

TOBB GAZĠANTEP KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ÜNĠVERSĠTELER ARASI GĠRĠġĠMCĠLĠK PROJE YARIġMASI ÖNSÖZ TOBB GAZĠANTEP KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ÜNĠVERSĠTELER ARASI GĠRĠġĠMCĠLĠK PROJE YARIġMASI ÖNSÖZ Bu rehber TOBB GAZĠANTEP KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ÜNĠVERSĠTELER ARASI GĠRĠġĠMCĠLĠK PROJE YARIġMASI na katılacak

Detaylı

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU 8 DESIGN FOR E XPORT-15 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik bir nitelik kazanmasını

Detaylı

Yarışmaya katılan öğrenciler, yarışma katılım formlarını eksiksiz doldurmalıdırlar.

Yarışmaya katılan öğrenciler, yarışma katılım formlarını eksiksiz doldurmalıdırlar. 23. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI 23. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya yalnız 2010 2011 öğrenim yılında

Detaylı

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. YARIŞMA ŞARTNAMESİ ADI: TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması KONUSU: Hayalimdeki Araba Resim Yarışması TÜRÜ: Resim Yarışması AMACI: Çocukların hayal dünyalarını öğrenmek ve hayallerindeki arabaları

Detaylı

4. LED YARIŞMASI 2013

4. LED YARIŞMASI 2013 4. LED YARIŞMASI 2013 MARMARA TANITIM FUARCILIK Üçler İş Merkezi Değirmenbahçe Cad. No:28 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul marmara@marmarafuar.com.tr www.marmarafuar.com.tr Bu Belge, Marmara Tanıtım Fuarcılık

Detaylı

22. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

22. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI 22. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI 22. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin İletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya yalnız 2009

Detaylı

27. KATILIM KOŞULLARI

27. KATILIM KOŞULLARI 27. KATILIM KOŞULLARI 2014-2015 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI 27. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014) Amasya, 2009 1 İÇİNDEKİLER DURUM ANALİZİ... 2 Tarihi Gelişim... 2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 2 Faaliyet

Detaylı

ATHİB 4. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ATHİB 4. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ ATHİB 4. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN TEMASI ATHİB 4. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından dokuma kumaş

Detaylı