FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Muhasebe Uygulamaları 30 2 Muhasebe Denetimi ve Mali naliz 30 7 Genel Muhasebe Muhasebe ilgi Sistemi Yönetim ilgi Sistemi u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 40 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2011 OC e MUHSEE UYGULMLRI şağıdakilerden hangisi envanter/dönemsonu kayıtlarının gerekçelerinden birideğildir? 4. ir işletmenin Kasa Hesabının durumu aşağıdaki gibidir: ) Dönem içindedüzenlenmemiş aylık mizanların dönemsonundadüzenlenmesi gerekir. ) ralıklı envanter yönteminde dönem içinde satılan malların maliyetinin Ticari Mallar Hesabındandüşülmesi gerekir. C) Şüpheli duruma düşen alacaklar için karşılık ayrılmasıgerekir. D) Dönemsonunda tahakkuk eden gelir ve giderlerinkaydaalınmasıgerekir. E) Maddi duran varlıklar içinde amortisman payı ayrılmasıgerekir. 170 KS HESI İşletmenin sayım sonucu kasa mevcudu 180 TL ise yapılacak düzeltme kaydı ) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. 10 borçlu, Olağandışı Gelir ve Kârlar Hs.10 alacaklı ) Kasa Hs. 10 borçlu, Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs. 10 alacaklı C) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. 10 borçlu, Kasa Hs. 10 alacaklı D) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs. 10 borçlu, Kasa Hs. 10 alacaklı E) Kasa Hs. 10 borçlu, Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. 10 alacaklı 2. şağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur? ) Vergi kanunları dikkate alınarak bulunan kâra, ticari kâr denir. ) Muhasebe ilkelerine göre bulunan kâra, mali kâr denir. C) Muhasebe ilkelerine göre bulunan kâra, ticari kâr denir. D) Ticaret Kanunu ve muhasebe ilkeleriaçısından ihtiyatlılık kavramı uyarınca varlıklar yüksek değerledeğerlenebilir. E) Vergikanunlarınagöreher türlügiderler kârdan indirilebilir. 5. Şüpheli bir ticari alacağın değersiz duruma düşmesi durumunda yapılacak yevmiye kaydı ) Karşılık Giderleri Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklar Hesabıalacaklı ) Dönem Kâr veya Zararı Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklarhesabıalacaklı C) Dönem Net Zararı Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklar Hesabıalacaklı D) Şüpheli Ticari lacaklar Hesabı borçlu -KonusuKalmayanKarşılıklar Hesabıalacaklı E) Şüpheli Ticari lacaklar Karşılığı Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklar Hesabı alacaklı 3. Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdaki hesaplardan hangisi yardımcıhesaptır? 6. şağıdaki hesaplardan hangisi Tekdüzen Hesap Planında "13. Diğer lacaklar" grubunda yer almaz? ) KasaHesabı ) ankalar Hesabı C) HisseSenetleri Hesabı D) YabancıParalar Hesabı E) İştirakler Hesabı ) İştiraklerden lacaklar ) Şüpheli Ticari lacaklar C) ağlı Ortaklardan lacaklar D) Ortaklardan lacaklar E) Personelden lacaklar 2

3 2011 OC e İşletmenin malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdadır: Satın lma Tarihi Miktar irim Maliyet Toplam Maliyet Dönembaşı mevcudu Temmuz Ekim Dönemsonunda işletmenin stoklarında 70 adet malı bulunmaktadır. İlk giren ilk çıkar yöntemine göre dönemsonu stoklarının değeri kaç TL dir? ) ) C) D) E) İşletmenin pazarlama işlerinde kullandığı taşıt aracı için ayırdığı amortisman payının kaydı ) Genel Yönetim Giderleri Hesabı borçlu / Taşıtlar Hesabı alacaklı ) Taşıtlar Hesabı borçlu / irikmiş mortismanlar Hesabı alacaklı C) Karşılık Giderleri Hesabı borçlu / irikmiş mortismanlar Hesabı alacaklı D) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı borçlu / irikmiş mortismanlar Hesabı alacaklı E) mortisman Giderleri Hesabı borçlu / Taşıtlar Hesabı alacaklı 8. İşletmenin satın aldığı malla ilgili olarak yaptığı ödemeler aşağıdaki gibidir: Fatura edeli: İndirilecek KDV: Taşıma Giderleri: Sigorta Giderleri: TL 100 TL 50 TL 20 TL u bilgilere göre alınan malın maliyeti kaç TL dir? ) ) C) D) E) İşletmenin kredi aldığı "Z" ankasından gelen hesap özetinden hesaptan çekilen TL nin işletme kayıtlarına geçmediği anlaşılmıştır. u durumda yapılacak yevmiye kaydı ) Kasa Hesabı borçlu, anka Kredileri Hesabı alacaklı ) Kasa Hesabı borçlu, ankalar Hesabı alacaklı C) Kasa Hesabı borçlu, anka Kredileri Hesabı alacaklı D) Kasa Hesabı borçlu, ankalar Hesabı alacaklı E) Finansman Giderleri Hesabı borçlu, anka Kredileri Hesabı alacaklı 12. Kredili alınan TL lik mal, yanlışlıkla 250 TL olarak kaydedilmiştir. u bilgilere göre yapılacak düzeltme kaydı 9. İşletmenin maddi duran varlıkları ile ilgili amortisman paylarının muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? ) Genel Yönetim Giderleri Hesabı ) PazarlamaSatış vedağıtım Giderleri Hesabı C) KonusuKalmayanKarşılıklar Hesabı D) Karşılık GiderlerHesabı E) irikmiş mortismanlar Hesabı 3 ) Satıcılar Hesabı borçlu -Ticari Mallar Hesabı alacaklı ) Satıcılar Hesabı borçlu -Ticari Mallar Hesabı alacaklı C) Satıcılar Hesabı 250 borçlu - Ticari Mallar Hesabı 250 alacaklı D) Ticari Mallar Hesabı borçlu -Satıcılar Hesabı alacaklı E) Ticari Mallar Hesabı borçlu -Satıcılar Hesabı alacaklı

4 2011 OC e ir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: GELECEK YLR İT GİDERLER HESI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESI u bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Genel yönetim giderlerinin TL si gelecek döneme aittir. ) Genel yönetim giderleri, gelir tablosunda TL olarak yer alır. C) İçinde bulunulan döneme ait gider TL dir. D) Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilecek tutar TL dir. E) ilançonun aktifinde gelecek aylara ait giderler TL olarak yer alır Gelir tablosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kâr ve sermaye yedekleri gelir tablosunda yer almaz. ) Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilen gelir ve gider hesapları gelir tablosunun düzenlenmesine temel oluşturur. C) Gelir tablosunda net satışlardan satışların maliyeti düşürülerek, brüt satış kârı ya da zararı gösterilir. D) Gelir tablosu belli bir döneme ait faaliyet sonucuna nasıl ulaşıldığını gösteren tablodur. E) Geçmiş Yıllar Kârları gelir tablosunun en alt sırasında yer alır. Gelir tablosunda aşağıdaki bölümlerden hangisi yer almaz? 14. şağıdaki hesaplardan hangisi doğrudan Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilmez? ) Karşılık Giderleri ) Satış Iskontoları C) Satılan Malların Maliyeti D) Satıştan İadeler E) Finansman Giderleri ) Olağan Kâr veya Zarar ) Faaliyet Kârı veya Zararı C) rüt Satış Kârı veya Zararı D) Faaliyet Dışı Kâr veya Zarar E) Dönem Kârı veya Zararı 19. şağıdakilerden hangisi şahıs özelliklerinden biridir? şirketlerinin 15. şağıdakilerdenhangisi sermayeyedeğidir? ) Statüyedekleri ) Olağanüstüyedekler C) Hissesenedi ihraç primleri D) Yasal yedekler E) Özel fonlar ) Şirketin vergi mükellefi olması ) Şirket sözleşmesinin oy çokluğu ile değiştirilememesi C) Ortakların oy hakkının şirket sermayesi ile orantılı olması D) Sermayenin paylara bölünmemesi E) Ortaklığın devrinin kolay olması 16. Sermaye şirketlerinde, şirketin finansal yapısını sağlam tutabilmek için net kârın dağıtılmayarak işletmede alıkonulan kısmına ne ad verilir? ) Vergiden Önceki Kâr ) Yedekler C) Özsermaye D) Özel Fonlar E) Olağandışı Gelir ve Kârlar Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliðinde aþaðýdakilerden hangileri temel mali tablo olarak kabul edilir? ) Özkaynaklar Deðiþim Tablosu -Kâr Daðýtým Tablosu ) Gelir Tablosu -Satýþlarýn Maliyeti Tablosu C) ilanço -Gelir Tablosu D) Özkaynaklar DeðiþimTablosu -ilanço E) Satýþlarýn Maliyeti Tablosu - Kâr Daðýtým Tablosu

5 2011 OC e ve Ortakları Kolektif Şirketi TL sermaye ile kurulmuştur. Ortak TL sermaye taahhüdünün TL sini nakit ve geri kalanınıda TL değerindeki bilgisayar koyarak yerine getirmiştir. u bilgilere göre Ortak nın sermaye taahhüdünü yerine getirmesine ait yapılması gereken yevmiye kaydı ) 23. ir komandit şirkette dönem kârının ortaklara dağıtım kaydıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Dönem Kârı veya Zararı Hesabı borçlandırılır. ) Dönem Kâr veya Zarar Hesabı alacaklandırılır. C) Dönem Net Kârı Hesabı borçlandırılır. D) Ortaklara orçlar Hesabı borçlandırılır. E) Ortaklardan lacaklar Hesabı alacaklandırılır. KS HS DEMİRŞLR HS ÖDENMEMİŞ SERMYE HS Ser. Taah. Hs ) ÖDENMEMİŞ SERMYE HS SERMYE HS C) KS HS TİCRİ MLLR HS SERMYE HS D) KS HS TİCRİ MLLR HS ÖDENMEMİŞ SERMYE HS Ser. Taah. Hs E) KS HS DEMİRŞLR HS SERMYE HS eş kurucu ortak tarafından TL sermaye ile kurulan Karaca Ş' nin kuruluş işlemleri ile ilgili olarak 500 TL gider ve 50 TL KDV karşılığındaki harcama, şirketin "" ankasındaki mevduat hesabından ödenmiştir. u bilgilere göre şirketin kuruluş giderlerinin kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) ankalar Hesabı 500 TL alacaklandırılır. ) Genel Yönetim Giderleri Hesabı 500 TL borçlandırılır. C) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı 500 TL borçlandırılır. D) Genel Yönetim Giderleri Hesabı 550 TL borçlandırılır. E) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı 550 TL borçlandırılır. 22. Mehmet Kuş ve Tayfun Er Kolektif Şirketinin sermayesi TL dir. Ortakların sermaye payları eşittir. Şirket, 2010 yılı sonunda TL kâr elde etmiştir. Sözleşmeye göre kâr, ortakların sermaye payları ile orantılı olarak dağıtılacaktır. u bilgilere göre Ortak Mehmet Kuş'un kârdan alacağı pay kaç TL dir? ) ) C) D) E) ile anonim þirketlerinde sermaye arttýrým iþlemleri sýrasýnda ortaya çýkan hisse senetleri ihraç giderleri aþaðýdaki hesaplardan hangisinde izlenir? ) Kuruluþ ve Örgütlenme Giderleri Hesabýnda ) Finansman Giderleri Hesabýnda C) Kambiyo Giderleri Hesabýnda D) Menkul Kýymet Satýþ Zararlarý Hesabýnda E) Komisyon Giderleri Hesabýnda

6 2011 OC e (EK) Limited Şti. / /. Tarihli ilançosu NKLR ORTKLR ORÇLR 200 İNDİRİLECEK KDV 15 SERMYE KURULUŞ VE ÖRG. GİD 185 ÖDENMEMİŞ SERMYE (3.750) 29. Tasfiye döneminde 600 TL nominal değerli alacak senetleri 500 TL peşin (ıskontolu) değer üzerinden tahsil edilmiştir. ktif Toplamı: Pasif Toplamı: Yukarıda kuruluş bilançosu verilen şirketin ödenmiş sermayesi kaç TL dir? u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ) ) ) C) D) E) KS HS. 500 KIS VDELİ ORÇLNM GİDERLERİ HS. 100 LCK SENETLERİ HS. 600 ) KS HS. 500 LCK SENETLERİ REESKONTU HS. 100 LCK SENETLERİHS. 600 C) KS HS. 500 LCK SENETLERİ HS Limited şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sermayesi en az TL dir. ) Ortak sayısı 50'den fazla olamaz. C) Ortakların sorumlulukları sermaye taahhütleri ile sınırlıdır. D) Sigortacılık yapabilirler. E) Ortakların sermaye payları birbirinden farklı olabilir. D) KS HS. 600 LCK SENETLERİ HS. 600 E) KS HS. 600 LCK SENETLERİHS. 500 REESKONT FİZ GİDERLERİ HS Devir yolu ile birleşmede, devralan şirketin ilk muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) Yeni ortakların sermaye taahhüdü ) Kendi bilançosuna göre açılış kaydı C) Devralınan şirketin bilançosuna göre açılış kaydı D) Yeni hisse senetlerinin ihracı kaydı E) Devralınan şirketin varlıklarının satış kaydı 28. Faaliyetine son verilen işletmenin tüm varlıklarının paraya çevrilmesi, alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi ve kalanın ortaklara dağıtılması işlemine ne ad verilir? ) Dağıtılma ) Fesih C) İnfisah D) Dağılma E) Tasfiye 6

7 2011 OC e İşletmelerle ilgili olan kişi ve kuruluşların finansal bilgi gereksinimini aşağıdakilerden hangisi sağlamaktadır? ) Ortaklar ) İşletmeüstyönetimi C) Muhasebebilgi sistemi D) Denetçiler E) Devlet şağıdakilerden hangisi faaliyet denetimini tanımlamaktadır? 5. Kanıtla ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) ir kalemin önemlilik derecesi kanıtın uygunluğuna bağlıdır. ) ir kalemin önemlilik derecesi ile kanıt sayısı arasında bir bağıntı yoktur. C) ir kalemin önemlilik derecesi arttıkça daha fazla sayıda kanıt toplanması gerekir. D) ir kalemin önemlilik derecesi arttıkça daha az sayıda kanıt toplanması gerekir. E) ir kalemin önemlilik derecesi azaldıkça daha fazla sayıda kanıt toplanması gerekir. 3. ) İşletme personelince yapılan işlemlerin, yetkili organlarca konulmuş olan belli kural ve yöntemlere uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirlemeyi amaçlayan denetimtürüdür. ) İşletmenin özel amaçlı araştırma ve incelemelerini yapan denetim türüdür. C) İşletmenin vergisel sonuçlarını araştıran denetimtürüdür. D) İşletmenin herhangi bir bölümünün etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi amacıyla işletmenin faaliyet yordamlarını ve politikalarını gözden geçiren denetim türüdür. E) İşletmenin finansal tablolarının denetimini yapan denetim türüdür. şağıdakilerden hangisi, denetim kanıtlarının kalitesini belirlemede kullanılan ölçütlerden biri değildir? 6. Önemlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Hataların kullanıcıların yargısını etkilemeyeceği düşünülüyorsa büyük tutardaki bir hesap kalanına büyük tutarda önemlilik dağıtılabilir. ) ir hesap kalanının denetimi maliyetli ise hesaba daha fazla önemlilik dağıtılabilir. C) Denetçinin hata beklentisi düşükse hesabın denetimalanı daraltılır. D) Denetçi bir hesap kalanında yanlışlık beklemiyorsa hesaba büyük tutarda önemlilik dağıtılabilir. E) Denetçinin bir hesap kalanı ile ilgili hata beklentisi yüksekse dağıtılan önemlilik tutarı da büyük olur. 4. ) Çokluk ) Geçerlilik C) Nesnellik D) Süreklilik E) Zamanlılık şağıdakilerden hangisi, mali tabloların bağımsız denetimini gerektiren nedenlerden biri değildir? 7. şağıdakilerden hangisi iç kontrol açısından yeterli bir bilginin taşıması gereken özelliklerinden birideğildir? ) naliz edilebilirlik ) Gereklilik C) Zamanlılık D) Geçerlilik E) Ulaşılabilirlik ) Mali tabloların ait oldukları işletme yönetimince açıklanması ) Mali tabloların karmaşık hesaplardan oluşması C) Mali tablolardaki açıklamaların doğruluğuna olan güvenin artırılması D) Mali tablolardaki açıklamaların işletme ile ilgili kararlarda, çeşitli taraflarca kullanılması E) Mali tabloların dönemlik finansal faaliyet sonuçlarına ilişkin karşılaştırılabilir bilgiler içermesi 8. şağıdakilerden hangisi işletmede çalışan kişilerde kontrol bilinci oluşmasını sağlayan faktörlerden biri değildir? ) Uzmanlığın dikkate alınması ) Yönetimfelsefesi ve faaliyet yaklaşımı C) maçların belirlenmesi D) Dürüstlük ve etik değerler E) Örgütsel yapı 7

8 2011 OC e Denetçinin öncelikle bir örnekleme aralığı hesaplayarak bu örnekleme aralığının büyüklüğüne göre örneklem birimlerini seçtiği yöntemhangisidir? ) lok seçim ) İstatistiksel olmayan seçim C) Katmanlı seçim D) Sistematik seçim E) Yargısal seçim 13. şağıdakilerden hangisi sonuçların değerlendirilmesi aşamasında yapılmaz? ) İşletmeden hataların düzeltilmesini isteme ) Önemlilik düzeyinin ve denetim riskinin son defa ölçülmesi C) Kanıtların yeterliliğinin değerlenmesi D) Müşteri işletmeden beyan mektubu istenmesi E) Çalışma kağıtlarının son kez gözden geçirilmesi 10. şağıdakilerden hangisi istatistiksel olmayan örneklemedir? ) Değişkenlerörneklemesi ) Olasılığa dayanmayan örnekleme C) Nicelik örneklemesi D) Parasal birimörneklemesi E) Nitelik örneklemesi 14. Denetim bittiğinde denetçi denetimin yapılışı hakkında aşağıdakilerden hangisine bilgi verir? ) Maliye bakanlığına ) Ortak sorumlu denetçiye C) Mali tablolardan sorumlu yöneticiye D) Yönetimkuruluna E) aş denetçiye 15. şağıdakilerden hangisi temel mali tablolardan biridir? 11. şağıdakilerden hangisi denetçinin özkaynaklar grubuna uygulayacağı uygunluk testlerinden biri değildir? ) İşletmede çıkarılan hisse senetlerine nakit yerine, aynî ödeme yapılıp yapılmadığının incelenmesi ) na sözleşmede değişiklik yapılıp yapılmadığının incelenmesi C) İşletmenin ana kuruluş sözleşmesinde hisselerin dağılımı ile ilgili incelemelerin yapılması D) Mevcut menkul kıymetlerin saklanmasına ait prosedürlerin incelenmesi E) Kâr payı dağıtımları ile ilgili kararların incelenmesi 16. ) Kâr dağıtım tablosu ) Gelir tablosu C) Nakit akım tablosu D) Satışların maliyeti tablosu E) Öz kaynaklar değişim tablosu şağıdakilerden hangisi, ödenmeleri işletmenin yatırım politikasına ve kârlılığına bağlı olanborçlardanbirideğildir? ) Uzun vadeli borç ve gider karşılıkları ) eş yıl vadeli ticari borçlar C) Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları D) Uzun vadeli alınan avanslar E) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 12. Denetçi hazır değerlere ilişkin uygunluk testlerini tamamladığında, işletmenin son kez hangi riskini belirler? ) Doğal riskini ) Kontrol riskini C) Hata bulamama riskini D) Denetim riskini E) nalitik riskini Finansal tablolarda yer alan her bir kalemin yıllar itibarıyla belirlenen değişmelerini incelemek suretiyle işletmenin finansal durum ve faaliyet sonuçları bakımından göstermiş olduğu gelişmeyi görebilmek, aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisinin amacıdır? ) Oran analizinin ) Karşılaştırmalı tablolar analizinin C) Fon akışı analizinin D) Yüzde metodu ile analizin E) Trend analizinin

9 2011 OC e İşletmenin net dönem kârı (zararı) kalemine bakıldığında ilk yıl TL zarar; ikinci yılda TL zarar raporlandığı görünmektedir. u bilgilere göre karşılaştırmalı gelir tablosunda bu kaleme ilişkin değişme büyüklüğü ne kadardır? ) Zarardaki azalış TL ) Kârdaki azalış TL C) Zarardaki artış TL D) Zarardaki azalış TL E) Kârdaki artış TL 22. şağıdakilerden hangisi trend analizinin uygulanma amacıdır? ) Mali tablo kalemlerindeki mutlak ve oransal değişmenin nedenlerini ve sonuçlarını belirlemek ) Mali tablo kalemlerindeki değişme eğilimini net satışlarla ilişkilendirmek C) Mali tablo kalemlerindeki kısa dönemli değişme ve gelişme eğilimini belirlemek D) İşletmenin mali durumunun ve faaliyet sonuçlarının uzun dönemli değişme eğilimini belirlemek E) Mali tablo kalemlerinin oransal büyüklüğünü belirlemek 19. şağıdaki dikey yüzdeler bir ticaret işletmesinin bilançosundan elde edilmiştir. % % Dönen varlıklar 60 Kısa vadeli yabancı kaynak 40 Duran varlıklar 40 Uzun vadeli yabancı kaynak 10 Özkaynaklar ir işletmenin yıları arası stoklar ve satışlarının değerleri aşağıdaki gibidir: u bilgilere göre varlık-kaynak ilişkisi analiz edildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? ) İşletmenin net çalışma sermayesi mevcudu vardır. ) İşletmenin duran varlıklarının finansmanında kısa vadeli yabancı kaynaklar kullanılmamıştır. C) ir ticaret işletmesi olduğu için varlıkların dağılımı normaldir. D) İşletmenin kaynak dağılımı normaldir. E) İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü yoktur. Yıllar/ Kalemler Stoklar Net Satışlar Yukarıda verilen eğilim yüzdelerinin yorumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) İşletmenin stokları yetersizdir. ) İşletme aşırı stok bulundurmaktadır. C) İşletme iyi bir satış politikası izlemektedir. D) İşletme satışlarını kredili yapmaktadır. E) Satışlardaki yavaş artış eğiliminin nedeni satış indirimleridir. 20. Farklı büyüklüklerdeki ve yapılardaki işletmelerin birbirleriyle karşılaştırılarak analiz edilmesine aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisi olanak tanımaz? ) Karşılaştırmalı tablolar analizi ) Oran analizi C) Rasyo analizi D) Yüzde analizi E) Dikey analiz 24. ir varlığın paraya çevrilmesindeki çabukluk vekolaylığanead verilir? ) Likidite ) Varlığınkalitesi C) Varlığıngerçekdeğeri D) Varlığınpiyasadeğeri E) Etkinlik 21. şağıdakilerden hangisi hem bilanço hem de gelir tablosu kalemleri ilişkilendirilerektrend analizi yapıldığınıgösterir? ) Stoklar -ticari borçlar ) Netsatışlar-faaliyetgiderleri C) Netsatışlar-finansmangiderleri D) Netsatışlar-satışlarınmaliyeti E) Netsatışlar-ticari alacaklar şağıdakilerden hangisi cari oranın yeterliliği konusunda karar verilirken dikkate alınmaz? ) Satışların düzenliliği ve kararlılığı ) ankalarla ilişkiler C) Toplamvarlıkların tutarı D) Dönen varlıkların yapısı ve dağılımı E) Dönen varlıkların gerçek değeri

10 2011 OC e ir işletmenin tek bir yıla ait finansal tablolarında yer alan kalemler arasında matematiksel ilişkiler kurularak finansal tablolarda yer alan kalemlerin ilişkisinin görülebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır? ) Dinamik analiz ) Oran analizi C) Dikey analiz D) Fon akış analizi E) Finansal tablo analizi 29. Gelir tablosu kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesindeki kriter aşağıdakilerden hangisidir? ) ilanço tarihindeki paranın satın alma gücü ) Tarihi maliyetler C) Standart maliyetler D) Sabit maliyetler E) Düzeltme katsayısı 27. şağıdakilerden hangisi net çalışma sermayesinde azalış yaratan işlemlerden biri değildir? ) Uzun vadeli yabancı kaynak tutarındaki azalışlar ) Ödenen kâr payları C) Duran varlık tutarındaki artışlar D) Sermayedeki artışlar E) İşletme faaliyetleri ile ilgili kullanımlar 30. Paranın değerindeki değişmeleri yansıtmaması sebebiyle gerçek durumu yansıtmayan mali tablolardaki kalemlerin uygun değerleme ölçüleriyle düzeltilmesi işlemine ne ad verilir? ) Dönem sonu değerleme işlemleri ) Yeniden değerleme C) Makul değer muhasebesi D) Finansal muhasebe E) Enflasyon muhasebesi 28. Dönen varlıkların günlük faaliyetleri sürdürmek için kullanılan kısmına ne ad verilir? ) Dönen varlık sermayesi ) Normal faaliyet döngüsü C) Öz sermaye D) rüt çalışma sermayesi E) Net çalışma sermayesi 10

11 2011 OC e Türkiye'de muhasebe organizasyonunu, muhasebe kayıtlarının tutulmasını ve mali tabloların düzenlenmesi işlemlerini yapmaya yetkili meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir? ) Hesap uzmanı ) Vergi denetmeni C) Finansal yatırımuzmanı D) Serbest muhasebeci mali müşavir E) Yeminli mali müşavir GENEL MUHSEE 5. ir işletme aşağıdaki değerlerle işe başlamıştır. Nakit para anka mevduatı Demirbaşlar anka kredileri : TL : TL : TL : TL u bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç TL dir? ) ) C) D) E) şağıdaki işlemlerden hangisi varlık toplamında birdeğişme yaratmaz? ) Peşin mal alışı ) Kredili malalışı C) Senetli alacağın gecikme faizi ile tahsil edilmesi D) Kârlı peşin mal satışı E) orç ödeme 6. "Mali tabloların bu tablolardaki bilgilerden yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli ve anlaşılır olması gereği" hangi temel muhasebe kavramına dayanır? ) Tam açıklama ) Sosyal sorumluluk C) Tarafsızlık ve belgelendirme D) Özün önceliği E) Tutarlılık 3. ir yevmiye maddesinde birden fazla hesap borçlandýrýlýrken, birden fazla hesabýn alacaklandýrýldýðý madde türüne ne ad verilir? ) asit madde ) Genel madde C) ileþik madde D) Karýþýk madde E) Geçici madde 7. Satılan mal iade edilirse, iade tutarı hangi hesaba ve nasıl kaydedilir? ) lıcılar Hesabının alacağına ) Satıştan İadeler Hesabının borcuna C) Ticari Mallar Hesabının alacağına D) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının borcuna E) Satıştan İadeler Hesabının alacağına 4. Kasadan para çıkışını kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın/ hesapların borçlandırılacağını gösteren belgeye ne ad verilir? 8. þaðýdakilerden hangisi dönen varlýklar grubunda yer almaz? ) Havale fişi ) Tediye fişi C) KDV fişi D) Mahsup fişi E) Tahsil fişi ) Dönem kârý ) Stoklar C) ankalar D) lacaklar E) Kasa 11

12 2011 OC e İşletme, bankadaki mevduat hesabından para çekmiştir. una göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? ) NKLR HS KS HS. ) 11. Kısmen peşin, kısmen senet karşılığı satın alınan ve katma değer vergisine tabi olan demirbaş eşyanın muhasebeleştirilmesi sırasında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? ) İndirilecek KDV Hesabı borçlandırılır. ) Demirbaşlar Hesabı borçlandırılır. C) orç Senetleri Hesabı borçlandırılır. D) orç Senetleri Hesabı alacaklandırılır. E) Kasa Hesabı alacaklandırılır. KS HS. NKLR HS C) KS HS. D) DİĞER ORÇLR HS 12. İşletmenin () ankası'ndaki kredi (b.c./h) hesabına, bir müşterisinin senetsiz borcuna karşılık gönderdiği 250 TL lik havale tutarı işlendiğinde, işletmenin yapacağı yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? NKLR HS ÇEK HS. E) KS HS. NK KREDİLERİ HS ) anka Kredileri Hesabı alacaklandırılır. ) lıcılar Hesabı borçlandırılır. C) Satıcılar Hesabıalacaklandırılır. D) anka Kredileri Hesabı borçlandırılır. E) ankalar Hesabı borçlandırılır. 13. şağıdakilerden hangisi ticari borç değildir? ) lınan Depozito Ve Teminatlar ) orç Senetleri C) lınan Sipariş vansları D) Satıcılar E) anka Kredileri 10. TİCRİ MLLR HS. İNDİRİLECEK KDV HS. LINN ÇEKLER HS. 14. STICILR HS LCK SENETLERİ HS. u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? u yevmiye kaydı hangi işleme aittir? ) Çek düzenleyerek mal satın alınmasına ) Çek karşılığı mal satılmasına C) Kredili mal alınmasına D) Peşin mal satılmasına E) Çek ciro ederek mal satın alınmasına ) Satıcılara olan borca karşılık müşteri senedinin ciro edilmesine ) orç senetlerinin satıcılara iade edilmesine C) Senetli borca karşılık müşteri senedi ciro edilmesine D) Kredili satışlardan doğan alacakların senede bağlanmasına E) Satıcılara olan senetsiz borçlara karşılık bono düzenlenerek verilmesine 12

13 2011 OC e şağıdaki maddi duran varlıklar grubunda yer alan hesaplardan hangisi alacak kalanı verir? ) irikmiş mortismanlar ) inalar C) Tesis, Makine ve Cihazlar D) Demirbaşlar E) Taşıtlar 19. İşletmenin tahsil edilebilecek veya tahsil edilemeyecek alacakları birbirinden ayrılarak gerçek durumun saptanması ve olası zararların önlenmesi amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılır? ) Dönem sonunda şüpheli alacak karşılığı ayrılır. ) Peşin ve kredili satışlar ayrı izlenir. C) Tüm alacaklar senede bağlanır. D) orç ve gider karşılığı ayrılır. E) lacaklar derhal tahsil edilir. 16. Dönem net kârı veya zararı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Dönemin ana faaliyet gelir ve giderlerinin karşılaştırılmasıyla bulunur. ) ilançonun yabancı kaynaklar bölümünde yeralır. C) Dönem Kârı veya Zararı Hesabının kalanıdır. D) Dönem sonunda Sermaye Hesabına devredilir. E) Yalnızca gelir tablosunda yeralır. 20. İşletmenin bir hesap döneminde elde ettiği tüm gelirlerile aynı dönemde katlandığı gider ve zararların karşılaştırılmasıyla aşağıdakilerden hangisi elde edilir? ) Mali kâr/ zarar ) İktisadi kâr/ zarar C) Vergi kârı/ zararı D) Ticari kâr/ zarar E) rüt satış kârı/ zararı 17. Ýþletmelerin mal satýþlarýndan elde ettiði hasýlatý hangi hesapta izlenir? ) Faaliyetle Ýlgili Diðer Gelir ve Kârlar Hesabýnda ) Ticari Mallar Hesabýnda C) Satýlan Ticari Mallar Maliyeti Hesabýnda D) Önceki DönemGelir ve Kârlarý Hesabýnda E) Yurtiçi Satýþlar Hesabýnda 21. LINN ÇEKLER HS. LICILR HS. 18. şağıdakilerden hangisi "ana faaliyet geliri"dir? ) Ortaklardanalacaklar ) Yurtiçi satışlar C) Ödenmiş sermaye D) İştiraklerdentemettügelirleri E) Faiz gelirleri 13 Muhasebe içi envanter sırasında yapılan bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Satıcılara verilen çeklerin geri alınmasına ) Satıcılara çek cirosunun unutulan kaydının yapılmasına C) Müşteriden, senetsiz alacağın tahsil kaydına D) çık hesabı bulunan müşteriden alınan çeklerin kaydedilmesine E) lınan müşteri çekinin karşılıksız çıkması nedeniyle müşteriye iade edilmesine

14 2011 OC e İşletmenin TL nominal değerli bir alacak senedinin tahsilinin şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. u bilgilere göre yapılması gerekli yevmiye kaydı ) 23. ve 24. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. İşletmenin TL maliyetli makineleri için amortisman hesaplanacaktır. Normal amortisman oranı %20 dir. ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ) ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS LCK SENETLERİ HS C) LICILR HS LCK SENETLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS u bilgilere ve normal amortisman yöntemine göre, ikinci yıl sonunda irikmiş mortismanlar Hesabı'nın durumu nedir? ) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın alacak kalanı TL dir. ) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın borç kalanı TL dir. C) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın alacak kalanı TL dir. D) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın borç kalanı TL dir. E) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın alacak kalanı TL dir. D) KRŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS E) ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS LCK SENETLERİ HS KRŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS Yukarıdaki bilgilere ve azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemine göre, ikinci yıl sonunda ayrılacak yıllık amortisman payı kaç TL dir? ) ) C) D) E) ankalara olan kredi borçlarıyla ilgili olarak tahakkuk ettirilen faizlerin muhasebeleştirilmesinde hangi hesap alacaklandırılır? ) Finansman Giderleri ) ankalar C) anka Kredileri D) Kısa Vadeli orçlanma Giderleri E) Uzun Vadeli orçlanma Giderleri

15 2011 OC e İşletmenin açık hesabının bulunduğu satıcı tarafından, dönem sonunda sağlanan ıskontonun muhasebeleştirilmesi ile ilgili yevmiye kaydı ) KS HS. LIŞ İSKONTOLRI HS. 28. şağıdakilerden hangisi Dönem Kârı veya Zararı Hesabının alacağına devredilir? ) Satıştan iadeler ) Gelecek ylara it Giderler C) Genel YönetimGiderleri D) Ticari Mallar E) Yurtiçi Satışlar ) TİCRİ MLLR HS. STICILR HS. C) DİĞER ÇEŞİTLİ LCKLR HS. TİCRİ MLLR HS. 29. DÖNEM KRI VEY ZRRI HS. STIŞTN İDELER HS. STILN TİCRİ MLLR MLİYETİ HS. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. KIS VDELİ ORÇLNM GİDERLERİ HS. D) TİCRİ MLLR HS. LICILR HS. E) u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Giderlerin Kâr/Zarara devrine ) Gelirlerin Kâr/Zarara devrine C) Giderlerin bilanço hesabına aktarılmasına D) Faaliyet giderlerinin gelir tablosu hesaplarına aktarılmasına E) Kâr veya zararın bilançoya aktarılmasına STICILR HS. TİCRİ MLLR HS. 30. şağıdakilerden hangisi gelir tablosunun birinci bölümünde yer alır? 27. şağıdakilerden hangisi, gelir ve gider hesaplarının kapatılması için doğrudur? ) Gelecek döneme ait gelirler bilançonun aktifinde yer alır. ) Peşin ödenmiş giderler bilançonun pasifinde yer alır. C) Dönem gelirleri için Dönem Kârı/Zararı Hesabı borçlandırılır. D) Dönem Kârı/Zararı Hesabının alacağına gelirler, borcuna giderler aktarılır. E) Karşılıklı olarak gider hesapları borçlandırılırken, gelir hesapları alacaklandırılır. 15 ) Dönem net kârı/ zararı ) Gelir tahakkukları C) Net satışlar D) Genel yönetim giderleri E) Pazarlama, satış ve dağıtımgiderleri

16 2011 OC e şağıdakilerden hangisi bir eylemi gerçekleştirmek, bir amaca varmak için bir takım işleri yapmak üzere birbirine bağımlı, bir araya getirilmiş öğeler ve bunlara ilişkin yönergeler bütünüdür? ) ilgi ) Planlama C) Yönetim D) Sistem E) Koordinasyon 5. İşletmenin varlıkları ve bu varlıkların kaynakları olan sermaye ve borçlar üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ait verileri toplayan, toplanan verileri süreçleyerek bilgiye dönüştüren ve ortaya çıkan bilgileri raporlayan bilgi sistemi ) Yönetimbilgi sistemi ) Muhasebe bilgi sistemi C) Pazarlama bilgi sistemi D) Üretim bilgi sistemi E) Mali raporlar bilgi sistemi 2. şağıdakilerden hangisi mamul kararlarından biri değildir? ) Üretim planlaması ) Tüketici istekleri C) Fonksiyonel tasarım D) Mamul tasarımı E) Mamul belirlenmesi 6. şağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin alt sistemlerinden birideğildir? ) Fon sağlama -sermaye bütçelemesi ) Üretim -maliyetleme -maliyet kontrolü C) Gelir ve gider işlemleri D) Harcama -satın alma -borçlar E) İnsan kaynakları -ücret bordrosu -işçilik 3. şağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin alt sistemlerinden biri değildir? 7. şağıdakilerden hangisi işletme içi faaliyetlerden biridir? ) Satın alma ) Satışların planlanması C) Pazar araştırması D) Satış analizi E) Satış yönetimi ) Üretime hammadde verilmesi ) Satıcılardan hammadde alınması C) Müşterilere satış yapılması D) ankalardan kredi alınması E) Devlete vergi ödenmesi 4. Yönetim bilgi sistemleri hangi düzeyde yönetime bilgi sağlar? 8. Veri veya bilgilerin belirli gruplara, bölümlere, konulara veya çeşitli özelliklerine göre düzenlenmesi faaliyetine ne ad verilir? ) Stratejik yönetim ) Orta yönetim C) Tepe yönetim D) İşlembirimleri E) lt yönetim ) Kaydetme ) Tekrar kullanma C) Sınıflandırma D) Hesaplama E) Saklama 16

17 2011 OC e şağıdakilerden hangisi veri tabanının taşıması gereken özelliklerden biri değildir? ) Esnek olması ) Herkese açık olması C) Performanslı olması D) Yönetilebilir olması E) Güvenli olması 13. Satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde temel kanıt belge ) lış faturası ) Satış faturası C) Sevk irsaliyesi D) Mahsup fişi E) Sipariş formu 10. Verilerin satır ve sütunlardan oluşan matris tabloda yer aldığı veri tabanı modeli ) İçsel yapılandırma ) İlişkisel yapılandırma C) Mantıksal yapılandırma D) Kavramsal yapılandırma E) Kuramsal yapılandırma 14. Hasılat işlemleri akışında siparişle ilgili kredi onayı alındıktan sonraki aşama ) Stok durumunun kontrol edilmesi ) Sevkiyatın yapılması C) Faturalamanın yapılması D) Malların hazırlanması E) Siparişin kabul edilmesi 11. şağıdakilerden hangisi kaynak dokümanlara örnek olarak verilemez? ) Nakit makbuzları ) Zaman kartları C) Satın alma faturaları D) Denetim formları E) Kullanımkılavuzları 15. şağıdakilerden hangisi harcama sistemindeki işlemlerden biri değildir? ) Teslim alma ) Sipariş kabulü C) Fatura onayı D) Satın alma emrinin hazırlanması E) Satın alma isteğinin yapılması 12. Verilerin makine diline çevrilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir? ) İletişimbirimi ) Çıkış birimi C) Merkezi işlembirimi D) Giriş birimi E) Yönetim merkezi Satın alma işlemleri işleme sisteminde normalde aşağıdaki bölümlerden hangisi satın alma isteğinin hazırlanmasından sorumludur? ) Satın alma ) Faturalama C) Muhasebe D) Stok kontrol E) Teslim alma

18 2011 OC e şağıdakilerden hangisi üretim işlemleri faaliyetlerinin amaçlarından birideğildir? ) Ürün kârlılığından çok müşteri kârlılığına önem vermek ) Üretim süreçlerinde yer alan yarı mamulleri; üretim programları çerçevesinde minimum stok felsefesi ile depolanmak ve sevk edilmek üzere nihai ürünlere dönüştürmek C) Maliyetlerle ilgili dış bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak D) Özellikle iç bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak E) Yüksek ürün kalitesi ve satış sonrası destek hizmetine ulaşmak 21. şağıdakilerden hangisi Tekdüzen Muhasebe Sistemi'nde üretilmesi gereken raporlardan biri değildir? ) Satışların maliyeti tablosu ) Öz kaynaklarda değişim tablosu C) Üretim maliyeti tablosu D) Nakit akım tablosu E) Kâr dağıtım tablosu 18. ir üretim işletmesinde üretim işlemleri aşağıdaki işlemlerden hangisi ile veri alış verişinde bulunmaz? ) Maddi duran varlıklar işlemleri ) Satın alma ve harcama işlemleri C) Satış ve hasılat işlemleri D) Finansal yönetim E) İnsan kaynakları işlemleri 22. şağıdakilerden hangisi kaydetme ve raporlama işlemleri sisteminin işlevlerinden biri değildir? ) Veri ve hesapların sınıflandırılması ve kodlanması ) Verilerin toplanması C) Dönem sonu kayıtlarının yapılması D) Dönem başı kayıtlarının yapılması E) Defterlerin tasdiki 19. Zaman kartları yığınının bilgisayarlı ortama aktarılması ile aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmemektedir? ) ordro dökümünün alınması ) Çalışanlara ilişkin verilerin, sicil numaralarına göre sıralanması C) Üretim maliyetlerindeki işçilik maliyetlerinin hesaplanması D) ordroya ilişkin yasal işlemlerin yapılması E) Ücret ödeme çeklerinin hazırlanması 23. Dijitallik kavramı aşağıdakilerden hangisi ile eş anlamlı olarak ele alınabilir? ) Elektroniklik ) Güçlülük C) Sayısallık D) Şeffaflık E) Sanallık 20. şağıdakilerden hangisi bir işletmenin maddi duran varlık (MDV) işlemleri işleme sistemi içinde ele alınması gereken faaliyetlerden biri değildir? ) MDV için personel alınması ) MDV'nin satılması C) MDV'nin yenilenmesi D) MDV'nin bakım-onarımı E) MDV için amortisman ayrılması şağıdakilerden hangisi e-ticaretin iş hayatında etkilediği faaliyetlerden biri değildir? ) Ön satış, taşeronluk, tedarik ) Hizmetlerden yararlanma C) Muhasebe işlemleri D) Kişiselhesaplar oluşturma E) Servis ve bakım işlemleri

19 2011 OC e şağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin (e-ticaret) ekonomik yaşamı etkileyen unsurlarından biri değildir? ) Tüketiciyi güçlü kılması ) Rekabetin artması C) Tüketici açısından ürün alternatiflerinin artması D) Maliyetlerin fiyatlara yansıması E) Maliyetlerin artması 29. İşletmenin satış elemanlarından kaynaklanan bir güvenlik sorununun kaynağı ) Dış gizli anlaşmalar ) İç gizli anlaşmalar C) Dış kaynak D) Gizli anlaşmalar E) İç kaynak 30. şağıdakilerden hangisi hile üçgeni içinde yer alan unsurlardan biridir? 26. şağıdakilerden hangisi MS geliştirme aşamalarından biri değildir? ) Girdilerin belirlenmesi ) Sistemsınırlarının belirlenmesi C) Çıktıların belirlenmesi D) İnsan kaynağının belirlenmesi E) ilgi gereksinimlerinin saptanması ) Dış kaynaklar ) Kontrol C) İç kaynaklar D) Gizlilik E) askı 27. şağıdakilerden hangisi belirlenen girdilerle belirlenen çıktılara ulaşmak için yapılması gerekli sistem geliştirme aşamasıdır? ) Sistemdokümanlarının hazırlanması ) Kodlama işlemlerinin belirlenmesi C) Sistembelgelerinin geliştirilmesi D) ilgi teknolojisinin seçimi E) ilgi işlem faaliyetlerinin belirlenmesi 28. ir MS'nin sistem bileşenlerinin seçilmesinde tasarlanan sistemin hangi unsuru göz önünde bulundurulmaz? ) Kapasitesi ) ilgi akışı C) Maliyeti D) İşletmenin büyüklüğü E) Mimarisi 19

20 2011 OC e şağıdakilerden hangisi belirlenmiş hedef ya da işlevleri yerine getirmek için işletme içine alınan bilgi teknolojisinin özel ve ayrı bir şeklidir? ) ilgi mimarisi ) ilgisayar bilimi C) Yönetim bilgi sistemi D) Ofis otomasyonu E) İşletim sistemi YÖNETÝM ÝLGÝ SÝSTEMÝ 5. ir işletmenin, coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan birimlerinin, bunların tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezlerinin (depo) kaynaklarını eşgüdümlü olarak planlaması ve tüm sistemin eş zamanlı olarak çalışmasına ne ad verilir? ) Pazarplanlaması ) Üretim planlaması C) İşgücü planlaması D) Kurumsal kaynak planlaması E) Stratejik planlama 2. Dijital işletmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Müşterilerle ilişkiler dijital olarak sağlanır. ) İşletme kararlarını destekleyen bilgiye çabuk ulaşılır. C) Küresel organizasyon ve yönetim için olağanüstü fırsatlar sunar. D) Dijital olarak işler karmaşıklaşır. E) ilgi teknolojisi işletmenin en önemli yönetim aracıdır. 6. şağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir? ) Tam açıklama kavramı ) Tutarlılık kavramı C) Güncellik kavramı D) Maliyet esası kavramı E) Muhafazakârlık kavramı 3. şağıdaki bilgi sistemi yaklaşımlarından hangisi, bilgi sistemi çalışmalarında hem matematiksel modellerin, hem de bu sistemlerin fiziksel teknoloji ve yeterliliğinin önemini vurgular? ) Sosyoteknik yaklaşım ) Teknik yaklaşım C) Sosyolojik yaklaşım D) Yönetsel yaklaşım E) Davranışsal yaklaşım 7. şağıdakilerden hangisi yöneticilerin kişiler arası ilişkilere dayalı rollerinden biridir? ) rabuluculukrolü ) İşletme sahipliği rolü C) Kaynak dağıtma rolü D) Sorun çözme rolü E) Temsil rolü 4. Planlama, denetleme ve düzeltici faaliyetlerde bulunabilmek amacıyla geliştirilmiş ve üretim, pazarlama, muhasebe, finans ve insan kaynakları gibi işletme işlevlerine ilişkin bilgileri çeşitli araçlar aracılığıyla yöneticilere sunan bilgi sistemi 8. Organizasyon amaçlarına ulaşılmasında kaynakların nasıl etkili ve verimli bir şekilde kullanılacağı ile ilgilenen karar düzeyi ) Veri işleme sistemleri ) Üst yönetim bilgi sistemleri C) Yönetim bilgi sistemleri D) Ofis otomasyon sistemleri E) Karar desteksistemleri ) Kaydiişlemler ) İşlemsel kontrol C) Yönetsel kontrol D) ilgiye dayalı kontrol E) Teknik kontrol 20

21 2011 OC e şağıdakilerden hangisi sanal organizasyon yaşam çevrimi modelindeki önoluşum mekanizmasının kapsamında yeralır? ) Tüm aşamalarda, dış çevreden pazar araştırmasına benzer bilgi toplama ) Seçilmiş üyelerin izleyeceği süreçleri birleştirme C) İşlem aşamasında üyeler arasındaki faaliyetleri koordine etme D) Sanal organizasyon ve müşteri arasındaki işlemleri destekleme E) Potansiyel pazar fırsatlarını tanıma 13. Sunucu ve istemcilerin aynı veri hattı üzerinde sıralandığı bilgisayar ağ topolojisi ) Yıldız yapı ) Doğrusal yapı C) Örgü yapı D) İlişkisel yapı E) Halka yapı 10. Çok sayıda satıcıyı ve alıcıyı; bilgi, mal, hizmet ve ödeme değiş tokuşu için birbirine bağlayarak bütünleştiren bilgi sistemi ) İntranet ) Elektronik devlet C) Dijital noter D) Elektronik pazar E) Elektronik işletme 14. şağıdakilerden hangisi sistem programlarına bir örnek değildir? ) Format programı ) Yedekleme programı C) Kopya programı D) Geri yükleme programı E) İstatistik paket programı 11. şağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin(e-ticaretin) ekonomik ve sosyal yaşama etkilerinden birideğildir? ) İşletmeler arası rekabetin artması ) Ürün tasarımının gelişmesi C) Maliyetlerin fiyatlara yansıması D) Tüketiciler açısından ürün seçeneklerinin artması E) İşletmelerdeki genel maliyetlerin düşmesi 15. ir işletmedeki bilişim sisteminde yer alan proje liderinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yazılımları güncellemek ) Sistemanalizi yapmak C) ilişim sisteminde kullanılan programları kodlamak D) Sistemodasını denetlemek E) Yazılımgeliştirmek 12. Yönetim bilgi sistemlerinde kullanılan programların birbirleri ile uyum içinde çalışmasını sağlayan en önemli yazılım bileşeni ) İşletim sistemi ) Uygulama yazılımları C) Veri tabanı D) Paket programlar E) Muhasebe programları şağıdakilerden hangisi, bir grup insanın telefon hatları ya da elektronik posta yazılımlarını kullanarak aynı anda karşılıklı konuşabilmelerini sağlar? ) Hesap tablosu yazılımı ) Protokol C) Telekonferans D) Modem E) Ethernet

22 2011 OC e şağıdakilerden hangisi geniş alan ağlarının sağladığı yararlardan biri değildir? ) ilgi sistemlerinden herhangi bir cihazda arıza oluşması halinde sistemin devre dışı kalmasını sağlama ) Fiziksel olarak birbirinden ayrı birimler arasında veri paylaşımını sağlama C) Veri işleme sisteminin kapasitesini ve kaynaklarını paylaştırma D) Veri işleme konusunda iş yükünün dengeli dağıtılmasını sağlama E) irimler arasında yönetime ilişkin komutları ve geribildirim bilgilerinin paylaşımını sağlama 21. Prototiplendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Maliyeti çok yüksektir. ) ilgi sisteminin son kullanıcı ara yüzünü tasarlamada yardımcıdır. C) Dört aşamadan oluşur. D) ir bilgi sisteminin tasarım ve başarım değerlendirmesine imkân veren ilk üretim modelidir. E) Son aşaması prototipin gözden geçirilmesi ve çoğaltılmasıdır. 18. şağıdakilerden hangisi işletme içinde kullanılan telekomünikasyon teknolojilerinden biri değildir? ) Elektronik veri değişimi ) Sesli mesaj C) Elektronik posta D) Dijital bilgi servisleri E) ilgi otoyolu 22. şağıdakilerden hangisi eski sistemi yeni sistemle değiştirme sürecidir? ) Sınama ) Dönüştürme C) naliz D) Programlama E) akım 19. İnternet üzerinde yer alan bilgilerin görüntülü, sesli ya da hareketli görüntülü olabilmesi özelliğine ne ad verilir? ) Web tasarımözelliği ) Multimedya özelliği C) ağlanabilirlik özelliği D) ilgi transferi özelliği E) Güncelleme özelliği 23. şağıdakilerden hangisi bilgi sistemine yapılan yatırımın soyut faydalarından biri değildir? ) İş tatmininin artması ) Müşteri memnuniyetinin artması C) İşlem maliyetlerinin azalması D) Motivasyonun artması E) Zamanında bilgiye ulaşılması 20. Mesajların iletim ortamı olarak kablolu veya kablosuz ortamlar üzerinde elektrik sinyali, ışık demeti ya da hava boşluğu üzerinden dalgalar halinde iletildiği TCP / IP katmanı ) Sunumkatmanı ) Uygulama katmanı C) IP katmanı D) ğ katmanı E) TCP katmanı şağıdakilerden hangisi projelerin planlanması, çizelgelenmesi ve kontrolünde yararlanılan şebeke esaslı tekniklerden biridir? ) Kritik yol yöntemi ) Gerçek opsiyonlu fiyatlama yöntemi C) Net bugünkü değer yöntemi D) Puanlama yöntemi E) Portföy analizi

23 2011 OC e inlerce çözümün olası olduğu ve tek bir en iyi çözümün bulunması için değerlendirme yapılması gerektiği durumlarda hangi yapay zekâ uygulamasının kullanılması yararlı olur? ) Melez yapay zekâ ) Zeki ajanlar C) Uzman sistemler D) Genetik algoritmalar E) ulanık mantık 26. İşletme tecrübesini yansıtan yeni standart işletme yöntemlerinin ve iş süreçlerinin yaratılmasına ne adverilir? 30. Elektronik Veri Değişimi (EDI-Electronic Data Interchange) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Göreceli olarak sınırlı ve esnek olamayan bir yapıya sahiptir. ) Göreceli olarak uygulamak pahalıdır. C) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin EDI'yi oluşturmaları kolaydır. D) Küresel pazara kolaylıkla uyum sağlayamaz. E) İşletmeden işletmeye (2) ticaret üzerine daha çok yoğunlaşır. ) ilgi yönetimi ) Veri ambarı C) İnsan kaynakları yönetimi D) Karar desteksistemleri E) Örgütsel öğrenme 27. şağıdakilerden hangisi yönetim bilgi sistemlerinde genellikle karşılaşılan güvenlik sorunlarından biri değildir? ) Uygulamaların standart olmaması ) ilgisayar ağlarında açık noktaların olması C) ilgilerin yedeklerinin alınmaması D) ilgi aktarma trafiğinin denetlenmemesi E) Teknisyenlerin yeterli olmaması 28. ilgisayara bulaştığında hemen çalışmayan, sisteme verilecek bir komut veya sistemden alacağı bir bilgiye dayanarak çalışan zararlı yazılım ) Sinirsel ağlar ) teş duvarı C) ilgisayar kurtları D) Trojan virüsler E) Zeki ajanlar 29. şağıdakilerden hangisi işletmeleri küresel pazarlara ve rekabete yönlendiren genel kültürel faktörlerden biridir? ) Küresel sosyal normlar ) Küresel işgücü C) Küresel koordinasyon D) Küresel pazarlar E) Küresel ölçek ekonomileri 23 TEST İTTİ.

24 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Muhasebe Uygulamaları 30 2 Muhasebe Denetimi ve Mali naliz 30 7 Genel Muhasebe Muhasebe ilgi Sistemi Yönetim ilgi Sistemi u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 40 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

25 2011 OC e MUHSEE UYGULMLRI Kredili alınan TL lik mal, yanlışlıkla 250 TL olarakkaydedilmiştir. u bilgilere göre yapılacak düzeltme kaydı ) Satıcılar Hesabı 250 borçlu - Ticari Mallar Hesabı 250 alacaklı ) Satıcılar Hesabı borçlu -Ticari Mallar Hesabı alacaklı C) Satıcılar Hesabı borçlu -Ticari Mallar Hesabı alacaklı D) Ticari Mallar Hesabı borçlu -Satıcılar Hesabı alacaklı E) Ticari Mallar Hesabı borçlu -Satıcılar Hesabı alacaklı 4. Şüpheli bir ticari alacağın değersiz duruma düşmesi durumunda yapılacak yevmiye kaydı ) Karşılık Giderleri Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklar Hesabıalacaklı ) Dönem Kâr veya Zararı Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklarhesabıalacaklı C) Dönem Net Zararı Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklar Hesabıalacaklı D) Şüpheli Ticari lacaklar Hesabı borçlu -KonusuKalmayanKarşılıklar Hesabıalacaklı E) Şüpheli Ticari lacaklar Karşılığı Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklar Hesabı alacaklı 2. İşletmenin malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdadır: Satın lma Tarihi Miktar irim Maliyet Toplam Maliyet Dönembaşı mevcudu Temmuz Ekim Dönemsonunda işletmenin stoklarında 70 adet malı bulunmaktadır. İlk giren ilk çıkar yöntemine göre dönemsonu stoklarının değeri kaç TL dir? 5. Devir yolu ile birleşmede, devralan şirketin ilk muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) Yeni ortakların sermaye taahhüdü ) Devralınan şirketin varlıklarının satış kaydı C) Yeni hisse senetlerinin ihracı kaydı D) Kendi bilançosuna göre açılış kaydı E) Devralınan şirketin bilançosuna göre açılış kaydı ) ) C) D) E) ir işletmenin Kasa Hesabının durumu aşağıdaki gibidir: KS HESI 3. İşletmenin satın aldığı malla ilgili olarak yaptığı ödemeler aşağıdaki gibidir: Fatura edeli: İndirilecek KDV: Taşıma Giderleri: Sigorta Giderleri: TL 100 TL 50 TL 20 TL u bilgilere göre alınan malın maliyeti kaç TL dir? ) ) C) D) E) İşletmenin sayım sonucu kasa mevcudu 180 TL ise yapılacak düzeltme kaydı ) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. 10 borçlu, Olağandışı Gelir ve Kârlar Hs.10 alacaklı ) Kasa Hs. 10 borçlu, Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs. 10 alacaklı C) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. 10 borçlu, Kasa Hs. 10 alacaklı D) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs. 10 borçlu, Kasa Hs. 10 alacaklı E) Kasa Hs. 10 borçlu, Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. 10 alacaklı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UZMANLIĞI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UZMANLIĞI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 120 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 KURUMSL KYNK PLNLMSI UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

2011 BS 3200-1. Vergi Usul Kanunu'na göre "ticari mallar" hangi değerleme ölçüsü i le değerlenir? MUHSEBE UYGULMLRI 4. işletmenin "C" malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdaki gibidir:

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2011 YS 3200-1. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: -Kasa Borç senetleri lacak senetleri 1000 TL TL 2.500 TL MUHSEBE UYGULMLRI -Ticari Mallar -Demirbaşlar -Banka kredileri 9.000 TL 2.000

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri. ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme

ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri. ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme ÜNİTE:3 Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri-I (Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Alacaklar) ÜNİTE:4 Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri-II (Stoklar

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş GENEL MUHASEBE İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1. Tahakkuk esası aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine dayanır? A) Özün önceliği C) Dönemsellik D) Maliyet esası E) Parayla ölçülme 6. Bankadan elde edilen gelirin ilgili döneme alınması muhasebenin

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II GELİR TABLOSU 14. Hafta Ders İçeriği Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir Hesapları Gider Hesapları Gelir Tablosu nun Kar/Zarar İle İlgili Hesapları Gelir Tablosu

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 14. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Monografi Uygulaması Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Monografi Uygulaması

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

Kasa Hesabı 3.985,- Faiz Gelirleri Hesabı 395,- Alacak Senetleri Hesabı 3.590,- - Protestolu Senetler

Kasa Hesabı 3.985,- Faiz Gelirleri Hesabı 395,- Alacak Senetleri Hesabı 3.590,- - Protestolu Senetler VAKA-Z Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Atıf ÇAKA (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2013 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 77.000,- Depodaki giyim eşyaları

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

için doğru değildir?

için doğru değildir? TİCRET MESLEK DERSLERİ (MUHSEBE FİNNSMN) ÖĞRETMENİ (M.T.Ö.D.) 1 "Muhtemel zararların kayda alınması" muhasebenin hangi temel kavramının bir gereğidir? ) Tarafsızlık ve belgelendirme B ) Para ölçüsü kavramı

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 1100-1. şağıdakilerden hangisi varlıkları tam olarak tanımlamaktadır? ) Üçüncü şahısların aktifler üzerindeki hakları işletmenin sahip olduğu iktisadi değerler işletme sahiplerinin aktifler üzerindeki

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri:

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri: VAKA-T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Tuna VARLIKLI (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki Türk Lirası 95.000,- Alıcı

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı