FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Muhasebe Uygulamaları 30 2 Muhasebe Denetimi ve Mali naliz 30 7 Genel Muhasebe Muhasebe ilgi Sistemi Yönetim ilgi Sistemi u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 40 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2011 OC e MUHSEE UYGULMLRI şağıdakilerden hangisi envanter/dönemsonu kayıtlarının gerekçelerinden birideğildir? 4. ir işletmenin Kasa Hesabının durumu aşağıdaki gibidir: ) Dönem içindedüzenlenmemiş aylık mizanların dönemsonundadüzenlenmesi gerekir. ) ralıklı envanter yönteminde dönem içinde satılan malların maliyetinin Ticari Mallar Hesabındandüşülmesi gerekir. C) Şüpheli duruma düşen alacaklar için karşılık ayrılmasıgerekir. D) Dönemsonunda tahakkuk eden gelir ve giderlerinkaydaalınmasıgerekir. E) Maddi duran varlıklar içinde amortisman payı ayrılmasıgerekir. 170 KS HESI İşletmenin sayım sonucu kasa mevcudu 180 TL ise yapılacak düzeltme kaydı ) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. 10 borçlu, Olağandışı Gelir ve Kârlar Hs.10 alacaklı ) Kasa Hs. 10 borçlu, Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs. 10 alacaklı C) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. 10 borçlu, Kasa Hs. 10 alacaklı D) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs. 10 borçlu, Kasa Hs. 10 alacaklı E) Kasa Hs. 10 borçlu, Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. 10 alacaklı 2. şağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur? ) Vergi kanunları dikkate alınarak bulunan kâra, ticari kâr denir. ) Muhasebe ilkelerine göre bulunan kâra, mali kâr denir. C) Muhasebe ilkelerine göre bulunan kâra, ticari kâr denir. D) Ticaret Kanunu ve muhasebe ilkeleriaçısından ihtiyatlılık kavramı uyarınca varlıklar yüksek değerledeğerlenebilir. E) Vergikanunlarınagöreher türlügiderler kârdan indirilebilir. 5. Şüpheli bir ticari alacağın değersiz duruma düşmesi durumunda yapılacak yevmiye kaydı ) Karşılık Giderleri Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklar Hesabıalacaklı ) Dönem Kâr veya Zararı Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklarhesabıalacaklı C) Dönem Net Zararı Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklar Hesabıalacaklı D) Şüpheli Ticari lacaklar Hesabı borçlu -KonusuKalmayanKarşılıklar Hesabıalacaklı E) Şüpheli Ticari lacaklar Karşılığı Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklar Hesabı alacaklı 3. Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdaki hesaplardan hangisi yardımcıhesaptır? 6. şağıdaki hesaplardan hangisi Tekdüzen Hesap Planında "13. Diğer lacaklar" grubunda yer almaz? ) KasaHesabı ) ankalar Hesabı C) HisseSenetleri Hesabı D) YabancıParalar Hesabı E) İştirakler Hesabı ) İştiraklerden lacaklar ) Şüpheli Ticari lacaklar C) ağlı Ortaklardan lacaklar D) Ortaklardan lacaklar E) Personelden lacaklar 2

3 2011 OC e İşletmenin malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdadır: Satın lma Tarihi Miktar irim Maliyet Toplam Maliyet Dönembaşı mevcudu Temmuz Ekim Dönemsonunda işletmenin stoklarında 70 adet malı bulunmaktadır. İlk giren ilk çıkar yöntemine göre dönemsonu stoklarının değeri kaç TL dir? ) ) C) D) E) İşletmenin pazarlama işlerinde kullandığı taşıt aracı için ayırdığı amortisman payının kaydı ) Genel Yönetim Giderleri Hesabı borçlu / Taşıtlar Hesabı alacaklı ) Taşıtlar Hesabı borçlu / irikmiş mortismanlar Hesabı alacaklı C) Karşılık Giderleri Hesabı borçlu / irikmiş mortismanlar Hesabı alacaklı D) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı borçlu / irikmiş mortismanlar Hesabı alacaklı E) mortisman Giderleri Hesabı borçlu / Taşıtlar Hesabı alacaklı 8. İşletmenin satın aldığı malla ilgili olarak yaptığı ödemeler aşağıdaki gibidir: Fatura edeli: İndirilecek KDV: Taşıma Giderleri: Sigorta Giderleri: TL 100 TL 50 TL 20 TL u bilgilere göre alınan malın maliyeti kaç TL dir? ) ) C) D) E) İşletmenin kredi aldığı "Z" ankasından gelen hesap özetinden hesaptan çekilen TL nin işletme kayıtlarına geçmediği anlaşılmıştır. u durumda yapılacak yevmiye kaydı ) Kasa Hesabı borçlu, anka Kredileri Hesabı alacaklı ) Kasa Hesabı borçlu, ankalar Hesabı alacaklı C) Kasa Hesabı borçlu, anka Kredileri Hesabı alacaklı D) Kasa Hesabı borçlu, ankalar Hesabı alacaklı E) Finansman Giderleri Hesabı borçlu, anka Kredileri Hesabı alacaklı 12. Kredili alınan TL lik mal, yanlışlıkla 250 TL olarak kaydedilmiştir. u bilgilere göre yapılacak düzeltme kaydı 9. İşletmenin maddi duran varlıkları ile ilgili amortisman paylarının muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? ) Genel Yönetim Giderleri Hesabı ) PazarlamaSatış vedağıtım Giderleri Hesabı C) KonusuKalmayanKarşılıklar Hesabı D) Karşılık GiderlerHesabı E) irikmiş mortismanlar Hesabı 3 ) Satıcılar Hesabı borçlu -Ticari Mallar Hesabı alacaklı ) Satıcılar Hesabı borçlu -Ticari Mallar Hesabı alacaklı C) Satıcılar Hesabı 250 borçlu - Ticari Mallar Hesabı 250 alacaklı D) Ticari Mallar Hesabı borçlu -Satıcılar Hesabı alacaklı E) Ticari Mallar Hesabı borçlu -Satıcılar Hesabı alacaklı

4 2011 OC e ir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: GELECEK YLR İT GİDERLER HESI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESI u bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Genel yönetim giderlerinin TL si gelecek döneme aittir. ) Genel yönetim giderleri, gelir tablosunda TL olarak yer alır. C) İçinde bulunulan döneme ait gider TL dir. D) Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilecek tutar TL dir. E) ilançonun aktifinde gelecek aylara ait giderler TL olarak yer alır Gelir tablosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kâr ve sermaye yedekleri gelir tablosunda yer almaz. ) Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilen gelir ve gider hesapları gelir tablosunun düzenlenmesine temel oluşturur. C) Gelir tablosunda net satışlardan satışların maliyeti düşürülerek, brüt satış kârı ya da zararı gösterilir. D) Gelir tablosu belli bir döneme ait faaliyet sonucuna nasıl ulaşıldığını gösteren tablodur. E) Geçmiş Yıllar Kârları gelir tablosunun en alt sırasında yer alır. Gelir tablosunda aşağıdaki bölümlerden hangisi yer almaz? 14. şağıdaki hesaplardan hangisi doğrudan Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilmez? ) Karşılık Giderleri ) Satış Iskontoları C) Satılan Malların Maliyeti D) Satıştan İadeler E) Finansman Giderleri ) Olağan Kâr veya Zarar ) Faaliyet Kârı veya Zararı C) rüt Satış Kârı veya Zararı D) Faaliyet Dışı Kâr veya Zarar E) Dönem Kârı veya Zararı 19. şağıdakilerden hangisi şahıs özelliklerinden biridir? şirketlerinin 15. şağıdakilerdenhangisi sermayeyedeğidir? ) Statüyedekleri ) Olağanüstüyedekler C) Hissesenedi ihraç primleri D) Yasal yedekler E) Özel fonlar ) Şirketin vergi mükellefi olması ) Şirket sözleşmesinin oy çokluğu ile değiştirilememesi C) Ortakların oy hakkının şirket sermayesi ile orantılı olması D) Sermayenin paylara bölünmemesi E) Ortaklığın devrinin kolay olması 16. Sermaye şirketlerinde, şirketin finansal yapısını sağlam tutabilmek için net kârın dağıtılmayarak işletmede alıkonulan kısmına ne ad verilir? ) Vergiden Önceki Kâr ) Yedekler C) Özsermaye D) Özel Fonlar E) Olağandışı Gelir ve Kârlar Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliðinde aþaðýdakilerden hangileri temel mali tablo olarak kabul edilir? ) Özkaynaklar Deðiþim Tablosu -Kâr Daðýtým Tablosu ) Gelir Tablosu -Satýþlarýn Maliyeti Tablosu C) ilanço -Gelir Tablosu D) Özkaynaklar DeðiþimTablosu -ilanço E) Satýþlarýn Maliyeti Tablosu - Kâr Daðýtým Tablosu

5 2011 OC e ve Ortakları Kolektif Şirketi TL sermaye ile kurulmuştur. Ortak TL sermaye taahhüdünün TL sini nakit ve geri kalanınıda TL değerindeki bilgisayar koyarak yerine getirmiştir. u bilgilere göre Ortak nın sermaye taahhüdünü yerine getirmesine ait yapılması gereken yevmiye kaydı ) 23. ir komandit şirkette dönem kârının ortaklara dağıtım kaydıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Dönem Kârı veya Zararı Hesabı borçlandırılır. ) Dönem Kâr veya Zarar Hesabı alacaklandırılır. C) Dönem Net Kârı Hesabı borçlandırılır. D) Ortaklara orçlar Hesabı borçlandırılır. E) Ortaklardan lacaklar Hesabı alacaklandırılır. KS HS DEMİRŞLR HS ÖDENMEMİŞ SERMYE HS Ser. Taah. Hs ) ÖDENMEMİŞ SERMYE HS SERMYE HS C) KS HS TİCRİ MLLR HS SERMYE HS D) KS HS TİCRİ MLLR HS ÖDENMEMİŞ SERMYE HS Ser. Taah. Hs E) KS HS DEMİRŞLR HS SERMYE HS eş kurucu ortak tarafından TL sermaye ile kurulan Karaca Ş' nin kuruluş işlemleri ile ilgili olarak 500 TL gider ve 50 TL KDV karşılığındaki harcama, şirketin "" ankasındaki mevduat hesabından ödenmiştir. u bilgilere göre şirketin kuruluş giderlerinin kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) ankalar Hesabı 500 TL alacaklandırılır. ) Genel Yönetim Giderleri Hesabı 500 TL borçlandırılır. C) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı 500 TL borçlandırılır. D) Genel Yönetim Giderleri Hesabı 550 TL borçlandırılır. E) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı 550 TL borçlandırılır. 22. Mehmet Kuş ve Tayfun Er Kolektif Şirketinin sermayesi TL dir. Ortakların sermaye payları eşittir. Şirket, 2010 yılı sonunda TL kâr elde etmiştir. Sözleşmeye göre kâr, ortakların sermaye payları ile orantılı olarak dağıtılacaktır. u bilgilere göre Ortak Mehmet Kuş'un kârdan alacağı pay kaç TL dir? ) ) C) D) E) ile anonim þirketlerinde sermaye arttýrým iþlemleri sýrasýnda ortaya çýkan hisse senetleri ihraç giderleri aþaðýdaki hesaplardan hangisinde izlenir? ) Kuruluþ ve Örgütlenme Giderleri Hesabýnda ) Finansman Giderleri Hesabýnda C) Kambiyo Giderleri Hesabýnda D) Menkul Kýymet Satýþ Zararlarý Hesabýnda E) Komisyon Giderleri Hesabýnda

6 2011 OC e (EK) Limited Şti. / /. Tarihli ilançosu NKLR ORTKLR ORÇLR 200 İNDİRİLECEK KDV 15 SERMYE KURULUŞ VE ÖRG. GİD 185 ÖDENMEMİŞ SERMYE (3.750) 29. Tasfiye döneminde 600 TL nominal değerli alacak senetleri 500 TL peşin (ıskontolu) değer üzerinden tahsil edilmiştir. ktif Toplamı: Pasif Toplamı: Yukarıda kuruluş bilançosu verilen şirketin ödenmiş sermayesi kaç TL dir? u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ) ) ) C) D) E) KS HS. 500 KIS VDELİ ORÇLNM GİDERLERİ HS. 100 LCK SENETLERİ HS. 600 ) KS HS. 500 LCK SENETLERİ REESKONTU HS. 100 LCK SENETLERİHS. 600 C) KS HS. 500 LCK SENETLERİ HS Limited şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sermayesi en az TL dir. ) Ortak sayısı 50'den fazla olamaz. C) Ortakların sorumlulukları sermaye taahhütleri ile sınırlıdır. D) Sigortacılık yapabilirler. E) Ortakların sermaye payları birbirinden farklı olabilir. D) KS HS. 600 LCK SENETLERİ HS. 600 E) KS HS. 600 LCK SENETLERİHS. 500 REESKONT FİZ GİDERLERİ HS Devir yolu ile birleşmede, devralan şirketin ilk muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) Yeni ortakların sermaye taahhüdü ) Kendi bilançosuna göre açılış kaydı C) Devralınan şirketin bilançosuna göre açılış kaydı D) Yeni hisse senetlerinin ihracı kaydı E) Devralınan şirketin varlıklarının satış kaydı 28. Faaliyetine son verilen işletmenin tüm varlıklarının paraya çevrilmesi, alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi ve kalanın ortaklara dağıtılması işlemine ne ad verilir? ) Dağıtılma ) Fesih C) İnfisah D) Dağılma E) Tasfiye 6

7 2011 OC e İşletmelerle ilgili olan kişi ve kuruluşların finansal bilgi gereksinimini aşağıdakilerden hangisi sağlamaktadır? ) Ortaklar ) İşletmeüstyönetimi C) Muhasebebilgi sistemi D) Denetçiler E) Devlet şağıdakilerden hangisi faaliyet denetimini tanımlamaktadır? 5. Kanıtla ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) ir kalemin önemlilik derecesi kanıtın uygunluğuna bağlıdır. ) ir kalemin önemlilik derecesi ile kanıt sayısı arasında bir bağıntı yoktur. C) ir kalemin önemlilik derecesi arttıkça daha fazla sayıda kanıt toplanması gerekir. D) ir kalemin önemlilik derecesi arttıkça daha az sayıda kanıt toplanması gerekir. E) ir kalemin önemlilik derecesi azaldıkça daha fazla sayıda kanıt toplanması gerekir. 3. ) İşletme personelince yapılan işlemlerin, yetkili organlarca konulmuş olan belli kural ve yöntemlere uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirlemeyi amaçlayan denetimtürüdür. ) İşletmenin özel amaçlı araştırma ve incelemelerini yapan denetim türüdür. C) İşletmenin vergisel sonuçlarını araştıran denetimtürüdür. D) İşletmenin herhangi bir bölümünün etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi amacıyla işletmenin faaliyet yordamlarını ve politikalarını gözden geçiren denetim türüdür. E) İşletmenin finansal tablolarının denetimini yapan denetim türüdür. şağıdakilerden hangisi, denetim kanıtlarının kalitesini belirlemede kullanılan ölçütlerden biri değildir? 6. Önemlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Hataların kullanıcıların yargısını etkilemeyeceği düşünülüyorsa büyük tutardaki bir hesap kalanına büyük tutarda önemlilik dağıtılabilir. ) ir hesap kalanının denetimi maliyetli ise hesaba daha fazla önemlilik dağıtılabilir. C) Denetçinin hata beklentisi düşükse hesabın denetimalanı daraltılır. D) Denetçi bir hesap kalanında yanlışlık beklemiyorsa hesaba büyük tutarda önemlilik dağıtılabilir. E) Denetçinin bir hesap kalanı ile ilgili hata beklentisi yüksekse dağıtılan önemlilik tutarı da büyük olur. 4. ) Çokluk ) Geçerlilik C) Nesnellik D) Süreklilik E) Zamanlılık şağıdakilerden hangisi, mali tabloların bağımsız denetimini gerektiren nedenlerden biri değildir? 7. şağıdakilerden hangisi iç kontrol açısından yeterli bir bilginin taşıması gereken özelliklerinden birideğildir? ) naliz edilebilirlik ) Gereklilik C) Zamanlılık D) Geçerlilik E) Ulaşılabilirlik ) Mali tabloların ait oldukları işletme yönetimince açıklanması ) Mali tabloların karmaşık hesaplardan oluşması C) Mali tablolardaki açıklamaların doğruluğuna olan güvenin artırılması D) Mali tablolardaki açıklamaların işletme ile ilgili kararlarda, çeşitli taraflarca kullanılması E) Mali tabloların dönemlik finansal faaliyet sonuçlarına ilişkin karşılaştırılabilir bilgiler içermesi 8. şağıdakilerden hangisi işletmede çalışan kişilerde kontrol bilinci oluşmasını sağlayan faktörlerden biri değildir? ) Uzmanlığın dikkate alınması ) Yönetimfelsefesi ve faaliyet yaklaşımı C) maçların belirlenmesi D) Dürüstlük ve etik değerler E) Örgütsel yapı 7

8 2011 OC e Denetçinin öncelikle bir örnekleme aralığı hesaplayarak bu örnekleme aralığının büyüklüğüne göre örneklem birimlerini seçtiği yöntemhangisidir? ) lok seçim ) İstatistiksel olmayan seçim C) Katmanlı seçim D) Sistematik seçim E) Yargısal seçim 13. şağıdakilerden hangisi sonuçların değerlendirilmesi aşamasında yapılmaz? ) İşletmeden hataların düzeltilmesini isteme ) Önemlilik düzeyinin ve denetim riskinin son defa ölçülmesi C) Kanıtların yeterliliğinin değerlenmesi D) Müşteri işletmeden beyan mektubu istenmesi E) Çalışma kağıtlarının son kez gözden geçirilmesi 10. şağıdakilerden hangisi istatistiksel olmayan örneklemedir? ) Değişkenlerörneklemesi ) Olasılığa dayanmayan örnekleme C) Nicelik örneklemesi D) Parasal birimörneklemesi E) Nitelik örneklemesi 14. Denetim bittiğinde denetçi denetimin yapılışı hakkında aşağıdakilerden hangisine bilgi verir? ) Maliye bakanlığına ) Ortak sorumlu denetçiye C) Mali tablolardan sorumlu yöneticiye D) Yönetimkuruluna E) aş denetçiye 15. şağıdakilerden hangisi temel mali tablolardan biridir? 11. şağıdakilerden hangisi denetçinin özkaynaklar grubuna uygulayacağı uygunluk testlerinden biri değildir? ) İşletmede çıkarılan hisse senetlerine nakit yerine, aynî ödeme yapılıp yapılmadığının incelenmesi ) na sözleşmede değişiklik yapılıp yapılmadığının incelenmesi C) İşletmenin ana kuruluş sözleşmesinde hisselerin dağılımı ile ilgili incelemelerin yapılması D) Mevcut menkul kıymetlerin saklanmasına ait prosedürlerin incelenmesi E) Kâr payı dağıtımları ile ilgili kararların incelenmesi 16. ) Kâr dağıtım tablosu ) Gelir tablosu C) Nakit akım tablosu D) Satışların maliyeti tablosu E) Öz kaynaklar değişim tablosu şağıdakilerden hangisi, ödenmeleri işletmenin yatırım politikasına ve kârlılığına bağlı olanborçlardanbirideğildir? ) Uzun vadeli borç ve gider karşılıkları ) eş yıl vadeli ticari borçlar C) Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları D) Uzun vadeli alınan avanslar E) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 12. Denetçi hazır değerlere ilişkin uygunluk testlerini tamamladığında, işletmenin son kez hangi riskini belirler? ) Doğal riskini ) Kontrol riskini C) Hata bulamama riskini D) Denetim riskini E) nalitik riskini Finansal tablolarda yer alan her bir kalemin yıllar itibarıyla belirlenen değişmelerini incelemek suretiyle işletmenin finansal durum ve faaliyet sonuçları bakımından göstermiş olduğu gelişmeyi görebilmek, aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisinin amacıdır? ) Oran analizinin ) Karşılaştırmalı tablolar analizinin C) Fon akışı analizinin D) Yüzde metodu ile analizin E) Trend analizinin

9 2011 OC e İşletmenin net dönem kârı (zararı) kalemine bakıldığında ilk yıl TL zarar; ikinci yılda TL zarar raporlandığı görünmektedir. u bilgilere göre karşılaştırmalı gelir tablosunda bu kaleme ilişkin değişme büyüklüğü ne kadardır? ) Zarardaki azalış TL ) Kârdaki azalış TL C) Zarardaki artış TL D) Zarardaki azalış TL E) Kârdaki artış TL 22. şağıdakilerden hangisi trend analizinin uygulanma amacıdır? ) Mali tablo kalemlerindeki mutlak ve oransal değişmenin nedenlerini ve sonuçlarını belirlemek ) Mali tablo kalemlerindeki değişme eğilimini net satışlarla ilişkilendirmek C) Mali tablo kalemlerindeki kısa dönemli değişme ve gelişme eğilimini belirlemek D) İşletmenin mali durumunun ve faaliyet sonuçlarının uzun dönemli değişme eğilimini belirlemek E) Mali tablo kalemlerinin oransal büyüklüğünü belirlemek 19. şağıdaki dikey yüzdeler bir ticaret işletmesinin bilançosundan elde edilmiştir. % % Dönen varlıklar 60 Kısa vadeli yabancı kaynak 40 Duran varlıklar 40 Uzun vadeli yabancı kaynak 10 Özkaynaklar ir işletmenin yıları arası stoklar ve satışlarının değerleri aşağıdaki gibidir: u bilgilere göre varlık-kaynak ilişkisi analiz edildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? ) İşletmenin net çalışma sermayesi mevcudu vardır. ) İşletmenin duran varlıklarının finansmanında kısa vadeli yabancı kaynaklar kullanılmamıştır. C) ir ticaret işletmesi olduğu için varlıkların dağılımı normaldir. D) İşletmenin kaynak dağılımı normaldir. E) İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü yoktur. Yıllar/ Kalemler Stoklar Net Satışlar Yukarıda verilen eğilim yüzdelerinin yorumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) İşletmenin stokları yetersizdir. ) İşletme aşırı stok bulundurmaktadır. C) İşletme iyi bir satış politikası izlemektedir. D) İşletme satışlarını kredili yapmaktadır. E) Satışlardaki yavaş artış eğiliminin nedeni satış indirimleridir. 20. Farklı büyüklüklerdeki ve yapılardaki işletmelerin birbirleriyle karşılaştırılarak analiz edilmesine aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisi olanak tanımaz? ) Karşılaştırmalı tablolar analizi ) Oran analizi C) Rasyo analizi D) Yüzde analizi E) Dikey analiz 24. ir varlığın paraya çevrilmesindeki çabukluk vekolaylığanead verilir? ) Likidite ) Varlığınkalitesi C) Varlığıngerçekdeğeri D) Varlığınpiyasadeğeri E) Etkinlik 21. şağıdakilerden hangisi hem bilanço hem de gelir tablosu kalemleri ilişkilendirilerektrend analizi yapıldığınıgösterir? ) Stoklar -ticari borçlar ) Netsatışlar-faaliyetgiderleri C) Netsatışlar-finansmangiderleri D) Netsatışlar-satışlarınmaliyeti E) Netsatışlar-ticari alacaklar şağıdakilerden hangisi cari oranın yeterliliği konusunda karar verilirken dikkate alınmaz? ) Satışların düzenliliği ve kararlılığı ) ankalarla ilişkiler C) Toplamvarlıkların tutarı D) Dönen varlıkların yapısı ve dağılımı E) Dönen varlıkların gerçek değeri

10 2011 OC e ir işletmenin tek bir yıla ait finansal tablolarında yer alan kalemler arasında matematiksel ilişkiler kurularak finansal tablolarda yer alan kalemlerin ilişkisinin görülebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır? ) Dinamik analiz ) Oran analizi C) Dikey analiz D) Fon akış analizi E) Finansal tablo analizi 29. Gelir tablosu kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesindeki kriter aşağıdakilerden hangisidir? ) ilanço tarihindeki paranın satın alma gücü ) Tarihi maliyetler C) Standart maliyetler D) Sabit maliyetler E) Düzeltme katsayısı 27. şağıdakilerden hangisi net çalışma sermayesinde azalış yaratan işlemlerden biri değildir? ) Uzun vadeli yabancı kaynak tutarındaki azalışlar ) Ödenen kâr payları C) Duran varlık tutarındaki artışlar D) Sermayedeki artışlar E) İşletme faaliyetleri ile ilgili kullanımlar 30. Paranın değerindeki değişmeleri yansıtmaması sebebiyle gerçek durumu yansıtmayan mali tablolardaki kalemlerin uygun değerleme ölçüleriyle düzeltilmesi işlemine ne ad verilir? ) Dönem sonu değerleme işlemleri ) Yeniden değerleme C) Makul değer muhasebesi D) Finansal muhasebe E) Enflasyon muhasebesi 28. Dönen varlıkların günlük faaliyetleri sürdürmek için kullanılan kısmına ne ad verilir? ) Dönen varlık sermayesi ) Normal faaliyet döngüsü C) Öz sermaye D) rüt çalışma sermayesi E) Net çalışma sermayesi 10

11 2011 OC e Türkiye'de muhasebe organizasyonunu, muhasebe kayıtlarının tutulmasını ve mali tabloların düzenlenmesi işlemlerini yapmaya yetkili meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir? ) Hesap uzmanı ) Vergi denetmeni C) Finansal yatırımuzmanı D) Serbest muhasebeci mali müşavir E) Yeminli mali müşavir GENEL MUHSEE 5. ir işletme aşağıdaki değerlerle işe başlamıştır. Nakit para anka mevduatı Demirbaşlar anka kredileri : TL : TL : TL : TL u bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç TL dir? ) ) C) D) E) şağıdaki işlemlerden hangisi varlık toplamında birdeğişme yaratmaz? ) Peşin mal alışı ) Kredili malalışı C) Senetli alacağın gecikme faizi ile tahsil edilmesi D) Kârlı peşin mal satışı E) orç ödeme 6. "Mali tabloların bu tablolardaki bilgilerden yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli ve anlaşılır olması gereği" hangi temel muhasebe kavramına dayanır? ) Tam açıklama ) Sosyal sorumluluk C) Tarafsızlık ve belgelendirme D) Özün önceliği E) Tutarlılık 3. ir yevmiye maddesinde birden fazla hesap borçlandýrýlýrken, birden fazla hesabýn alacaklandýrýldýðý madde türüne ne ad verilir? ) asit madde ) Genel madde C) ileþik madde D) Karýþýk madde E) Geçici madde 7. Satılan mal iade edilirse, iade tutarı hangi hesaba ve nasıl kaydedilir? ) lıcılar Hesabının alacağına ) Satıştan İadeler Hesabının borcuna C) Ticari Mallar Hesabının alacağına D) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının borcuna E) Satıştan İadeler Hesabının alacağına 4. Kasadan para çıkışını kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın/ hesapların borçlandırılacağını gösteren belgeye ne ad verilir? 8. þaðýdakilerden hangisi dönen varlýklar grubunda yer almaz? ) Havale fişi ) Tediye fişi C) KDV fişi D) Mahsup fişi E) Tahsil fişi ) Dönem kârý ) Stoklar C) ankalar D) lacaklar E) Kasa 11

12 2011 OC e İşletme, bankadaki mevduat hesabından para çekmiştir. una göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? ) NKLR HS KS HS. ) 11. Kısmen peşin, kısmen senet karşılığı satın alınan ve katma değer vergisine tabi olan demirbaş eşyanın muhasebeleştirilmesi sırasında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? ) İndirilecek KDV Hesabı borçlandırılır. ) Demirbaşlar Hesabı borçlandırılır. C) orç Senetleri Hesabı borçlandırılır. D) orç Senetleri Hesabı alacaklandırılır. E) Kasa Hesabı alacaklandırılır. KS HS. NKLR HS C) KS HS. D) DİĞER ORÇLR HS 12. İşletmenin () ankası'ndaki kredi (b.c./h) hesabına, bir müşterisinin senetsiz borcuna karşılık gönderdiği 250 TL lik havale tutarı işlendiğinde, işletmenin yapacağı yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? NKLR HS ÇEK HS. E) KS HS. NK KREDİLERİ HS ) anka Kredileri Hesabı alacaklandırılır. ) lıcılar Hesabı borçlandırılır. C) Satıcılar Hesabıalacaklandırılır. D) anka Kredileri Hesabı borçlandırılır. E) ankalar Hesabı borçlandırılır. 13. şağıdakilerden hangisi ticari borç değildir? ) lınan Depozito Ve Teminatlar ) orç Senetleri C) lınan Sipariş vansları D) Satıcılar E) anka Kredileri 10. TİCRİ MLLR HS. İNDİRİLECEK KDV HS. LINN ÇEKLER HS. 14. STICILR HS LCK SENETLERİ HS. u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? u yevmiye kaydı hangi işleme aittir? ) Çek düzenleyerek mal satın alınmasına ) Çek karşılığı mal satılmasına C) Kredili mal alınmasına D) Peşin mal satılmasına E) Çek ciro ederek mal satın alınmasına ) Satıcılara olan borca karşılık müşteri senedinin ciro edilmesine ) orç senetlerinin satıcılara iade edilmesine C) Senetli borca karşılık müşteri senedi ciro edilmesine D) Kredili satışlardan doğan alacakların senede bağlanmasına E) Satıcılara olan senetsiz borçlara karşılık bono düzenlenerek verilmesine 12

13 2011 OC e şağıdaki maddi duran varlıklar grubunda yer alan hesaplardan hangisi alacak kalanı verir? ) irikmiş mortismanlar ) inalar C) Tesis, Makine ve Cihazlar D) Demirbaşlar E) Taşıtlar 19. İşletmenin tahsil edilebilecek veya tahsil edilemeyecek alacakları birbirinden ayrılarak gerçek durumun saptanması ve olası zararların önlenmesi amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılır? ) Dönem sonunda şüpheli alacak karşılığı ayrılır. ) Peşin ve kredili satışlar ayrı izlenir. C) Tüm alacaklar senede bağlanır. D) orç ve gider karşılığı ayrılır. E) lacaklar derhal tahsil edilir. 16. Dönem net kârı veya zararı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Dönemin ana faaliyet gelir ve giderlerinin karşılaştırılmasıyla bulunur. ) ilançonun yabancı kaynaklar bölümünde yeralır. C) Dönem Kârı veya Zararı Hesabının kalanıdır. D) Dönem sonunda Sermaye Hesabına devredilir. E) Yalnızca gelir tablosunda yeralır. 20. İşletmenin bir hesap döneminde elde ettiği tüm gelirlerile aynı dönemde katlandığı gider ve zararların karşılaştırılmasıyla aşağıdakilerden hangisi elde edilir? ) Mali kâr/ zarar ) İktisadi kâr/ zarar C) Vergi kârı/ zararı D) Ticari kâr/ zarar E) rüt satış kârı/ zararı 17. Ýþletmelerin mal satýþlarýndan elde ettiði hasýlatý hangi hesapta izlenir? ) Faaliyetle Ýlgili Diðer Gelir ve Kârlar Hesabýnda ) Ticari Mallar Hesabýnda C) Satýlan Ticari Mallar Maliyeti Hesabýnda D) Önceki DönemGelir ve Kârlarý Hesabýnda E) Yurtiçi Satýþlar Hesabýnda 21. LINN ÇEKLER HS. LICILR HS. 18. şağıdakilerden hangisi "ana faaliyet geliri"dir? ) Ortaklardanalacaklar ) Yurtiçi satışlar C) Ödenmiş sermaye D) İştiraklerdentemettügelirleri E) Faiz gelirleri 13 Muhasebe içi envanter sırasında yapılan bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Satıcılara verilen çeklerin geri alınmasına ) Satıcılara çek cirosunun unutulan kaydının yapılmasına C) Müşteriden, senetsiz alacağın tahsil kaydına D) çık hesabı bulunan müşteriden alınan çeklerin kaydedilmesine E) lınan müşteri çekinin karşılıksız çıkması nedeniyle müşteriye iade edilmesine

14 2011 OC e İşletmenin TL nominal değerli bir alacak senedinin tahsilinin şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. u bilgilere göre yapılması gerekli yevmiye kaydı ) 23. ve 24. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. İşletmenin TL maliyetli makineleri için amortisman hesaplanacaktır. Normal amortisman oranı %20 dir. ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ) ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS LCK SENETLERİ HS C) LICILR HS LCK SENETLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS u bilgilere ve normal amortisman yöntemine göre, ikinci yıl sonunda irikmiş mortismanlar Hesabı'nın durumu nedir? ) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın alacak kalanı TL dir. ) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın borç kalanı TL dir. C) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın alacak kalanı TL dir. D) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın borç kalanı TL dir. E) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın alacak kalanı TL dir. D) KRŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS E) ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS LCK SENETLERİ HS KRŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS Yukarıdaki bilgilere ve azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemine göre, ikinci yıl sonunda ayrılacak yıllık amortisman payı kaç TL dir? ) ) C) D) E) ankalara olan kredi borçlarıyla ilgili olarak tahakkuk ettirilen faizlerin muhasebeleştirilmesinde hangi hesap alacaklandırılır? ) Finansman Giderleri ) ankalar C) anka Kredileri D) Kısa Vadeli orçlanma Giderleri E) Uzun Vadeli orçlanma Giderleri

15 2011 OC e İşletmenin açık hesabının bulunduğu satıcı tarafından, dönem sonunda sağlanan ıskontonun muhasebeleştirilmesi ile ilgili yevmiye kaydı ) KS HS. LIŞ İSKONTOLRI HS. 28. şağıdakilerden hangisi Dönem Kârı veya Zararı Hesabının alacağına devredilir? ) Satıştan iadeler ) Gelecek ylara it Giderler C) Genel YönetimGiderleri D) Ticari Mallar E) Yurtiçi Satışlar ) TİCRİ MLLR HS. STICILR HS. C) DİĞER ÇEŞİTLİ LCKLR HS. TİCRİ MLLR HS. 29. DÖNEM KRI VEY ZRRI HS. STIŞTN İDELER HS. STILN TİCRİ MLLR MLİYETİ HS. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. KIS VDELİ ORÇLNM GİDERLERİ HS. D) TİCRİ MLLR HS. LICILR HS. E) u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Giderlerin Kâr/Zarara devrine ) Gelirlerin Kâr/Zarara devrine C) Giderlerin bilanço hesabına aktarılmasına D) Faaliyet giderlerinin gelir tablosu hesaplarına aktarılmasına E) Kâr veya zararın bilançoya aktarılmasına STICILR HS. TİCRİ MLLR HS. 30. şağıdakilerden hangisi gelir tablosunun birinci bölümünde yer alır? 27. şağıdakilerden hangisi, gelir ve gider hesaplarının kapatılması için doğrudur? ) Gelecek döneme ait gelirler bilançonun aktifinde yer alır. ) Peşin ödenmiş giderler bilançonun pasifinde yer alır. C) Dönem gelirleri için Dönem Kârı/Zararı Hesabı borçlandırılır. D) Dönem Kârı/Zararı Hesabının alacağına gelirler, borcuna giderler aktarılır. E) Karşılıklı olarak gider hesapları borçlandırılırken, gelir hesapları alacaklandırılır. 15 ) Dönem net kârı/ zararı ) Gelir tahakkukları C) Net satışlar D) Genel yönetim giderleri E) Pazarlama, satış ve dağıtımgiderleri

16 2011 OC e şağıdakilerden hangisi bir eylemi gerçekleştirmek, bir amaca varmak için bir takım işleri yapmak üzere birbirine bağımlı, bir araya getirilmiş öğeler ve bunlara ilişkin yönergeler bütünüdür? ) ilgi ) Planlama C) Yönetim D) Sistem E) Koordinasyon 5. İşletmenin varlıkları ve bu varlıkların kaynakları olan sermaye ve borçlar üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ait verileri toplayan, toplanan verileri süreçleyerek bilgiye dönüştüren ve ortaya çıkan bilgileri raporlayan bilgi sistemi ) Yönetimbilgi sistemi ) Muhasebe bilgi sistemi C) Pazarlama bilgi sistemi D) Üretim bilgi sistemi E) Mali raporlar bilgi sistemi 2. şağıdakilerden hangisi mamul kararlarından biri değildir? ) Üretim planlaması ) Tüketici istekleri C) Fonksiyonel tasarım D) Mamul tasarımı E) Mamul belirlenmesi 6. şağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin alt sistemlerinden birideğildir? ) Fon sağlama -sermaye bütçelemesi ) Üretim -maliyetleme -maliyet kontrolü C) Gelir ve gider işlemleri D) Harcama -satın alma -borçlar E) İnsan kaynakları -ücret bordrosu -işçilik 3. şağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin alt sistemlerinden biri değildir? 7. şağıdakilerden hangisi işletme içi faaliyetlerden biridir? ) Satın alma ) Satışların planlanması C) Pazar araştırması D) Satış analizi E) Satış yönetimi ) Üretime hammadde verilmesi ) Satıcılardan hammadde alınması C) Müşterilere satış yapılması D) ankalardan kredi alınması E) Devlete vergi ödenmesi 4. Yönetim bilgi sistemleri hangi düzeyde yönetime bilgi sağlar? 8. Veri veya bilgilerin belirli gruplara, bölümlere, konulara veya çeşitli özelliklerine göre düzenlenmesi faaliyetine ne ad verilir? ) Stratejik yönetim ) Orta yönetim C) Tepe yönetim D) İşlembirimleri E) lt yönetim ) Kaydetme ) Tekrar kullanma C) Sınıflandırma D) Hesaplama E) Saklama 16

17 2011 OC e şağıdakilerden hangisi veri tabanının taşıması gereken özelliklerden biri değildir? ) Esnek olması ) Herkese açık olması C) Performanslı olması D) Yönetilebilir olması E) Güvenli olması 13. Satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde temel kanıt belge ) lış faturası ) Satış faturası C) Sevk irsaliyesi D) Mahsup fişi E) Sipariş formu 10. Verilerin satır ve sütunlardan oluşan matris tabloda yer aldığı veri tabanı modeli ) İçsel yapılandırma ) İlişkisel yapılandırma C) Mantıksal yapılandırma D) Kavramsal yapılandırma E) Kuramsal yapılandırma 14. Hasılat işlemleri akışında siparişle ilgili kredi onayı alındıktan sonraki aşama ) Stok durumunun kontrol edilmesi ) Sevkiyatın yapılması C) Faturalamanın yapılması D) Malların hazırlanması E) Siparişin kabul edilmesi 11. şağıdakilerden hangisi kaynak dokümanlara örnek olarak verilemez? ) Nakit makbuzları ) Zaman kartları C) Satın alma faturaları D) Denetim formları E) Kullanımkılavuzları 15. şağıdakilerden hangisi harcama sistemindeki işlemlerden biri değildir? ) Teslim alma ) Sipariş kabulü C) Fatura onayı D) Satın alma emrinin hazırlanması E) Satın alma isteğinin yapılması 12. Verilerin makine diline çevrilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir? ) İletişimbirimi ) Çıkış birimi C) Merkezi işlembirimi D) Giriş birimi E) Yönetim merkezi Satın alma işlemleri işleme sisteminde normalde aşağıdaki bölümlerden hangisi satın alma isteğinin hazırlanmasından sorumludur? ) Satın alma ) Faturalama C) Muhasebe D) Stok kontrol E) Teslim alma

18 2011 OC e şağıdakilerden hangisi üretim işlemleri faaliyetlerinin amaçlarından birideğildir? ) Ürün kârlılığından çok müşteri kârlılığına önem vermek ) Üretim süreçlerinde yer alan yarı mamulleri; üretim programları çerçevesinde minimum stok felsefesi ile depolanmak ve sevk edilmek üzere nihai ürünlere dönüştürmek C) Maliyetlerle ilgili dış bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak D) Özellikle iç bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak E) Yüksek ürün kalitesi ve satış sonrası destek hizmetine ulaşmak 21. şağıdakilerden hangisi Tekdüzen Muhasebe Sistemi'nde üretilmesi gereken raporlardan biri değildir? ) Satışların maliyeti tablosu ) Öz kaynaklarda değişim tablosu C) Üretim maliyeti tablosu D) Nakit akım tablosu E) Kâr dağıtım tablosu 18. ir üretim işletmesinde üretim işlemleri aşağıdaki işlemlerden hangisi ile veri alış verişinde bulunmaz? ) Maddi duran varlıklar işlemleri ) Satın alma ve harcama işlemleri C) Satış ve hasılat işlemleri D) Finansal yönetim E) İnsan kaynakları işlemleri 22. şağıdakilerden hangisi kaydetme ve raporlama işlemleri sisteminin işlevlerinden biri değildir? ) Veri ve hesapların sınıflandırılması ve kodlanması ) Verilerin toplanması C) Dönem sonu kayıtlarının yapılması D) Dönem başı kayıtlarının yapılması E) Defterlerin tasdiki 19. Zaman kartları yığınının bilgisayarlı ortama aktarılması ile aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmemektedir? ) ordro dökümünün alınması ) Çalışanlara ilişkin verilerin, sicil numaralarına göre sıralanması C) Üretim maliyetlerindeki işçilik maliyetlerinin hesaplanması D) ordroya ilişkin yasal işlemlerin yapılması E) Ücret ödeme çeklerinin hazırlanması 23. Dijitallik kavramı aşağıdakilerden hangisi ile eş anlamlı olarak ele alınabilir? ) Elektroniklik ) Güçlülük C) Sayısallık D) Şeffaflık E) Sanallık 20. şağıdakilerden hangisi bir işletmenin maddi duran varlık (MDV) işlemleri işleme sistemi içinde ele alınması gereken faaliyetlerden biri değildir? ) MDV için personel alınması ) MDV'nin satılması C) MDV'nin yenilenmesi D) MDV'nin bakım-onarımı E) MDV için amortisman ayrılması şağıdakilerden hangisi e-ticaretin iş hayatında etkilediği faaliyetlerden biri değildir? ) Ön satış, taşeronluk, tedarik ) Hizmetlerden yararlanma C) Muhasebe işlemleri D) Kişiselhesaplar oluşturma E) Servis ve bakım işlemleri

19 2011 OC e şağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin (e-ticaret) ekonomik yaşamı etkileyen unsurlarından biri değildir? ) Tüketiciyi güçlü kılması ) Rekabetin artması C) Tüketici açısından ürün alternatiflerinin artması D) Maliyetlerin fiyatlara yansıması E) Maliyetlerin artması 29. İşletmenin satış elemanlarından kaynaklanan bir güvenlik sorununun kaynağı ) Dış gizli anlaşmalar ) İç gizli anlaşmalar C) Dış kaynak D) Gizli anlaşmalar E) İç kaynak 30. şağıdakilerden hangisi hile üçgeni içinde yer alan unsurlardan biridir? 26. şağıdakilerden hangisi MS geliştirme aşamalarından biri değildir? ) Girdilerin belirlenmesi ) Sistemsınırlarının belirlenmesi C) Çıktıların belirlenmesi D) İnsan kaynağının belirlenmesi E) ilgi gereksinimlerinin saptanması ) Dış kaynaklar ) Kontrol C) İç kaynaklar D) Gizlilik E) askı 27. şağıdakilerden hangisi belirlenen girdilerle belirlenen çıktılara ulaşmak için yapılması gerekli sistem geliştirme aşamasıdır? ) Sistemdokümanlarının hazırlanması ) Kodlama işlemlerinin belirlenmesi C) Sistembelgelerinin geliştirilmesi D) ilgi teknolojisinin seçimi E) ilgi işlem faaliyetlerinin belirlenmesi 28. ir MS'nin sistem bileşenlerinin seçilmesinde tasarlanan sistemin hangi unsuru göz önünde bulundurulmaz? ) Kapasitesi ) ilgi akışı C) Maliyeti D) İşletmenin büyüklüğü E) Mimarisi 19

20 2011 OC e şağıdakilerden hangisi belirlenmiş hedef ya da işlevleri yerine getirmek için işletme içine alınan bilgi teknolojisinin özel ve ayrı bir şeklidir? ) ilgi mimarisi ) ilgisayar bilimi C) Yönetim bilgi sistemi D) Ofis otomasyonu E) İşletim sistemi YÖNETÝM ÝLGÝ SÝSTEMÝ 5. ir işletmenin, coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan birimlerinin, bunların tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezlerinin (depo) kaynaklarını eşgüdümlü olarak planlaması ve tüm sistemin eş zamanlı olarak çalışmasına ne ad verilir? ) Pazarplanlaması ) Üretim planlaması C) İşgücü planlaması D) Kurumsal kaynak planlaması E) Stratejik planlama 2. Dijital işletmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Müşterilerle ilişkiler dijital olarak sağlanır. ) İşletme kararlarını destekleyen bilgiye çabuk ulaşılır. C) Küresel organizasyon ve yönetim için olağanüstü fırsatlar sunar. D) Dijital olarak işler karmaşıklaşır. E) ilgi teknolojisi işletmenin en önemli yönetim aracıdır. 6. şağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir? ) Tam açıklama kavramı ) Tutarlılık kavramı C) Güncellik kavramı D) Maliyet esası kavramı E) Muhafazakârlık kavramı 3. şağıdaki bilgi sistemi yaklaşımlarından hangisi, bilgi sistemi çalışmalarında hem matematiksel modellerin, hem de bu sistemlerin fiziksel teknoloji ve yeterliliğinin önemini vurgular? ) Sosyoteknik yaklaşım ) Teknik yaklaşım C) Sosyolojik yaklaşım D) Yönetsel yaklaşım E) Davranışsal yaklaşım 7. şağıdakilerden hangisi yöneticilerin kişiler arası ilişkilere dayalı rollerinden biridir? ) rabuluculukrolü ) İşletme sahipliği rolü C) Kaynak dağıtma rolü D) Sorun çözme rolü E) Temsil rolü 4. Planlama, denetleme ve düzeltici faaliyetlerde bulunabilmek amacıyla geliştirilmiş ve üretim, pazarlama, muhasebe, finans ve insan kaynakları gibi işletme işlevlerine ilişkin bilgileri çeşitli araçlar aracılığıyla yöneticilere sunan bilgi sistemi 8. Organizasyon amaçlarına ulaşılmasında kaynakların nasıl etkili ve verimli bir şekilde kullanılacağı ile ilgilenen karar düzeyi ) Veri işleme sistemleri ) Üst yönetim bilgi sistemleri C) Yönetim bilgi sistemleri D) Ofis otomasyon sistemleri E) Karar desteksistemleri ) Kaydiişlemler ) İşlemsel kontrol C) Yönetsel kontrol D) ilgiye dayalı kontrol E) Teknik kontrol 20

21 2011 OC e şağıdakilerden hangisi sanal organizasyon yaşam çevrimi modelindeki önoluşum mekanizmasının kapsamında yeralır? ) Tüm aşamalarda, dış çevreden pazar araştırmasına benzer bilgi toplama ) Seçilmiş üyelerin izleyeceği süreçleri birleştirme C) İşlem aşamasında üyeler arasındaki faaliyetleri koordine etme D) Sanal organizasyon ve müşteri arasındaki işlemleri destekleme E) Potansiyel pazar fırsatlarını tanıma 13. Sunucu ve istemcilerin aynı veri hattı üzerinde sıralandığı bilgisayar ağ topolojisi ) Yıldız yapı ) Doğrusal yapı C) Örgü yapı D) İlişkisel yapı E) Halka yapı 10. Çok sayıda satıcıyı ve alıcıyı; bilgi, mal, hizmet ve ödeme değiş tokuşu için birbirine bağlayarak bütünleştiren bilgi sistemi ) İntranet ) Elektronik devlet C) Dijital noter D) Elektronik pazar E) Elektronik işletme 14. şağıdakilerden hangisi sistem programlarına bir örnek değildir? ) Format programı ) Yedekleme programı C) Kopya programı D) Geri yükleme programı E) İstatistik paket programı 11. şağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin(e-ticaretin) ekonomik ve sosyal yaşama etkilerinden birideğildir? ) İşletmeler arası rekabetin artması ) Ürün tasarımının gelişmesi C) Maliyetlerin fiyatlara yansıması D) Tüketiciler açısından ürün seçeneklerinin artması E) İşletmelerdeki genel maliyetlerin düşmesi 15. ir işletmedeki bilişim sisteminde yer alan proje liderinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yazılımları güncellemek ) Sistemanalizi yapmak C) ilişim sisteminde kullanılan programları kodlamak D) Sistemodasını denetlemek E) Yazılımgeliştirmek 12. Yönetim bilgi sistemlerinde kullanılan programların birbirleri ile uyum içinde çalışmasını sağlayan en önemli yazılım bileşeni ) İşletim sistemi ) Uygulama yazılımları C) Veri tabanı D) Paket programlar E) Muhasebe programları şağıdakilerden hangisi, bir grup insanın telefon hatları ya da elektronik posta yazılımlarını kullanarak aynı anda karşılıklı konuşabilmelerini sağlar? ) Hesap tablosu yazılımı ) Protokol C) Telekonferans D) Modem E) Ethernet

22 2011 OC e şağıdakilerden hangisi geniş alan ağlarının sağladığı yararlardan biri değildir? ) ilgi sistemlerinden herhangi bir cihazda arıza oluşması halinde sistemin devre dışı kalmasını sağlama ) Fiziksel olarak birbirinden ayrı birimler arasında veri paylaşımını sağlama C) Veri işleme sisteminin kapasitesini ve kaynaklarını paylaştırma D) Veri işleme konusunda iş yükünün dengeli dağıtılmasını sağlama E) irimler arasında yönetime ilişkin komutları ve geribildirim bilgilerinin paylaşımını sağlama 21. Prototiplendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Maliyeti çok yüksektir. ) ilgi sisteminin son kullanıcı ara yüzünü tasarlamada yardımcıdır. C) Dört aşamadan oluşur. D) ir bilgi sisteminin tasarım ve başarım değerlendirmesine imkân veren ilk üretim modelidir. E) Son aşaması prototipin gözden geçirilmesi ve çoğaltılmasıdır. 18. şağıdakilerden hangisi işletme içinde kullanılan telekomünikasyon teknolojilerinden biri değildir? ) Elektronik veri değişimi ) Sesli mesaj C) Elektronik posta D) Dijital bilgi servisleri E) ilgi otoyolu 22. şağıdakilerden hangisi eski sistemi yeni sistemle değiştirme sürecidir? ) Sınama ) Dönüştürme C) naliz D) Programlama E) akım 19. İnternet üzerinde yer alan bilgilerin görüntülü, sesli ya da hareketli görüntülü olabilmesi özelliğine ne ad verilir? ) Web tasarımözelliği ) Multimedya özelliği C) ağlanabilirlik özelliği D) ilgi transferi özelliği E) Güncelleme özelliği 23. şağıdakilerden hangisi bilgi sistemine yapılan yatırımın soyut faydalarından biri değildir? ) İş tatmininin artması ) Müşteri memnuniyetinin artması C) İşlem maliyetlerinin azalması D) Motivasyonun artması E) Zamanında bilgiye ulaşılması 20. Mesajların iletim ortamı olarak kablolu veya kablosuz ortamlar üzerinde elektrik sinyali, ışık demeti ya da hava boşluğu üzerinden dalgalar halinde iletildiği TCP / IP katmanı ) Sunumkatmanı ) Uygulama katmanı C) IP katmanı D) ğ katmanı E) TCP katmanı şağıdakilerden hangisi projelerin planlanması, çizelgelenmesi ve kontrolünde yararlanılan şebeke esaslı tekniklerden biridir? ) Kritik yol yöntemi ) Gerçek opsiyonlu fiyatlama yöntemi C) Net bugünkü değer yöntemi D) Puanlama yöntemi E) Portföy analizi

23 2011 OC e inlerce çözümün olası olduğu ve tek bir en iyi çözümün bulunması için değerlendirme yapılması gerektiği durumlarda hangi yapay zekâ uygulamasının kullanılması yararlı olur? ) Melez yapay zekâ ) Zeki ajanlar C) Uzman sistemler D) Genetik algoritmalar E) ulanık mantık 26. İşletme tecrübesini yansıtan yeni standart işletme yöntemlerinin ve iş süreçlerinin yaratılmasına ne adverilir? 30. Elektronik Veri Değişimi (EDI-Electronic Data Interchange) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Göreceli olarak sınırlı ve esnek olamayan bir yapıya sahiptir. ) Göreceli olarak uygulamak pahalıdır. C) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin EDI'yi oluşturmaları kolaydır. D) Küresel pazara kolaylıkla uyum sağlayamaz. E) İşletmeden işletmeye (2) ticaret üzerine daha çok yoğunlaşır. ) ilgi yönetimi ) Veri ambarı C) İnsan kaynakları yönetimi D) Karar desteksistemleri E) Örgütsel öğrenme 27. şağıdakilerden hangisi yönetim bilgi sistemlerinde genellikle karşılaşılan güvenlik sorunlarından biri değildir? ) Uygulamaların standart olmaması ) ilgisayar ağlarında açık noktaların olması C) ilgilerin yedeklerinin alınmaması D) ilgi aktarma trafiğinin denetlenmemesi E) Teknisyenlerin yeterli olmaması 28. ilgisayara bulaştığında hemen çalışmayan, sisteme verilecek bir komut veya sistemden alacağı bir bilgiye dayanarak çalışan zararlı yazılım ) Sinirsel ağlar ) teş duvarı C) ilgisayar kurtları D) Trojan virüsler E) Zeki ajanlar 29. şağıdakilerden hangisi işletmeleri küresel pazarlara ve rekabete yönlendiren genel kültürel faktörlerden biridir? ) Küresel sosyal normlar ) Küresel işgücü C) Küresel koordinasyon D) Küresel pazarlar E) Küresel ölçek ekonomileri 23 TEST İTTİ.

24 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Muhasebe Uygulamaları 30 2 Muhasebe Denetimi ve Mali naliz 30 7 Genel Muhasebe Muhasebe ilgi Sistemi Yönetim ilgi Sistemi u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 40 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

25 2011 OC e MUHSEE UYGULMLRI Kredili alınan TL lik mal, yanlışlıkla 250 TL olarakkaydedilmiştir. u bilgilere göre yapılacak düzeltme kaydı ) Satıcılar Hesabı 250 borçlu - Ticari Mallar Hesabı 250 alacaklı ) Satıcılar Hesabı borçlu -Ticari Mallar Hesabı alacaklı C) Satıcılar Hesabı borçlu -Ticari Mallar Hesabı alacaklı D) Ticari Mallar Hesabı borçlu -Satıcılar Hesabı alacaklı E) Ticari Mallar Hesabı borçlu -Satıcılar Hesabı alacaklı 4. Şüpheli bir ticari alacağın değersiz duruma düşmesi durumunda yapılacak yevmiye kaydı ) Karşılık Giderleri Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklar Hesabıalacaklı ) Dönem Kâr veya Zararı Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklarhesabıalacaklı C) Dönem Net Zararı Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklar Hesabıalacaklı D) Şüpheli Ticari lacaklar Hesabı borçlu -KonusuKalmayanKarşılıklar Hesabıalacaklı E) Şüpheli Ticari lacaklar Karşılığı Hesabı borçlu - Şüpheli Ticari lacaklar Hesabı alacaklı 2. İşletmenin malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdadır: Satın lma Tarihi Miktar irim Maliyet Toplam Maliyet Dönembaşı mevcudu Temmuz Ekim Dönemsonunda işletmenin stoklarında 70 adet malı bulunmaktadır. İlk giren ilk çıkar yöntemine göre dönemsonu stoklarının değeri kaç TL dir? 5. Devir yolu ile birleşmede, devralan şirketin ilk muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) Yeni ortakların sermaye taahhüdü ) Devralınan şirketin varlıklarının satış kaydı C) Yeni hisse senetlerinin ihracı kaydı D) Kendi bilançosuna göre açılış kaydı E) Devralınan şirketin bilançosuna göre açılış kaydı ) ) C) D) E) ir işletmenin Kasa Hesabının durumu aşağıdaki gibidir: KS HESI 3. İşletmenin satın aldığı malla ilgili olarak yaptığı ödemeler aşağıdaki gibidir: Fatura edeli: İndirilecek KDV: Taşıma Giderleri: Sigorta Giderleri: TL 100 TL 50 TL 20 TL u bilgilere göre alınan malın maliyeti kaç TL dir? ) ) C) D) E) İşletmenin sayım sonucu kasa mevcudu 180 TL ise yapılacak düzeltme kaydı ) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. 10 borçlu, Olağandışı Gelir ve Kârlar Hs.10 alacaklı ) Kasa Hs. 10 borçlu, Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs. 10 alacaklı C) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. 10 borçlu, Kasa Hs. 10 alacaklı D) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs. 10 borçlu, Kasa Hs. 10 alacaklı E) Kasa Hs. 10 borçlu, Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. 10 alacaklı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır..

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır.. İŞLETME VE MUHASEBE İşletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda

Detaylı

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 ADAYIN ADI SOYADI :... :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:... *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

Sevgili Arkadaşlar, Çalışmalarınızda kolaylık ve sınavlarda başarılar diliyorum Şakir DEMİRBUĞA Muhasebe Ve Finansman

Sevgili Arkadaşlar, Çalışmalarınızda kolaylık ve sınavlarda başarılar diliyorum Şakir DEMİRBUĞA Muhasebe Ve Finansman Sevgili Arkadaşlar, Ülkemizde kariyerli bir iş sahibi olabilmek için KPSS, Bankaların açtığı sınavlar, Maliye Bakanlığı Uzmanlık ve Müfettişlik Sınavları, vs.. bir çok sınavla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Detaylı

BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK

BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 101 e-sertifika Programları / 21 Eylül 2008 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 NKCILIK - GİRİŞİMCİLİK TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür?

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür? YS 2100-9. KS HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. LCK SENETLERİ HS. Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lacak senedinin vadesinde tahsil edilmesine B) lacak senedinin ciro edilmesine C) lacak senedinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 20 AĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 7 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı