FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz."

Transkript

1 FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki gibidir. TUTAR KALAN 100 KASA HESABI ALINAN ÇEKLER BANKALAR HESABI HİSSE SENETLERİ ALICILAR TİCARİ MALLAR GELECEK AYLARA AİT GİDERLER DEVREDEN KDV İNDİRİLECEK KDV TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR DEMİRBAŞLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR BANKA KREDİLERİ BORÇ SENETLERİ GELECEK AYLARA AİT GELİRLER SERMAYE YURTİÇİ SATIŞLAR SATIŞ İSKONTOLARI FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ TOPLAM (*) Birikmiş amortisman tutarının tümü demirbaşlara ait olup, demirbaşların satın alma tarihi 2007 yılıdır. Makine, tesis ve cihazlar 2008 yılında satın alınmıştır. Envanter Bilgileri: i) İşletme, müşterisinden olan alacağının 1.000,- liralık kısmını tahsil etmiş; bu işlemi şöyle muhasebeleştirilmiştir. 100 KASA 1.000,- 320 SATICILAR 1.000,- ii) İşletmenin stokların ,- lira maliyetli mal mevcudu olduğu belirlenmiştir. iii) Gelecek aylara ait giderler hesabında kayıtlı olan giderin 5.000,- liralık kısmının 2008 yılına ait olduğu belirlenmiştir. iv) Demirbaşlar ile makine, tesis ve cihazların kullanım süreleri 5 yıldır ve işletmede azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemi uygulanmaktadır. v) İşletmenin bankadaki mevduat hesabına 6.000,- lira, kredi hesabına(kısa vadeli borçlanma ile ilgili) ise 180,- lira faiz tahakkuk etmiştir. Gelir vergisi kesintisi oranı % 15 tir. vi) İşletme, senetli borçları için tasarruf değeri ölçüsünü kullanmış ve tasarruf değeri ,- lira olarak belirlenmiştir. vii) Aralık ayında işletme çalışanının ücret bordrosundaki bilgiler şöyledir: Brüt Ücret 1.500,- Sosyal Güvenlik Kesintisi İşçi Payı 210,- Sosyal Güvenlik Kesintisi İşveren Payı 290,- İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 15,- İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı 30,- Gelir Vergisi Kesintisi 190,- Damga Vergisi Kesintisi 10,- Aralık ayına ilişkin ücret tahakkuk etmiş, ödeme 07 Ocak-2009 tarihinde yapılacaktır. İSTENENLER: Vergi oranının % 20 olduğunu kabul ederek: a) Envanter kayıtlarını yapınız b) İşletmenin dönemsonu bilançosu ile gelir tablosunu düzenleyiniz. c) Kapanış kaydını yapınız.

2 FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (B) İşletmesi nin Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki gibidir. TUTAR KALAN 100 KASA HESABI BANKALAR HESABI ALACAK SENETLERİ DİĞER TİCARİ ALACAKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV DEMİRBAŞLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR BANKA KREDİLERİ SATICILAR GELECEK AYLARA AİT GELİRLER SERMAYE YURTİÇİ SATIŞLAR SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ SATIŞTAN İADELER FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR KARŞILIK GİDERLERİ FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GİDER VE ZARARLAR PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAM Envanter Bilgileri: i) Sayım sonucunda stoklarda ,- lira maliyetli mal olduğu belirlenmiştir. İşletmede yasal fire oranı % 5 tir. Noksanlığın nedeni tümüyle fire ile ilgilidir. ii) İşletme, şüpheli alacaklarının 5.000,- liralık kısmını tahsil etmiş; kalan 2.000,- liralık kısmının tahsil edilemeyeceği kesinleşmiştir. iii) İşletmenin (T) Bankasındaki mevduat hesabından yanı bankadaki kredi hesabına 1.000,- lira virman yapılmış ve işlem şöyle muhasebeleştirilmiştir. 102 BANKALAR 1.000,- (T) Bankası Mevduat Hs. 300 BANKA KREDİLERİ 1.000,- (T) Bankası Kredi Hs. iv) İşletmenin dönemiçinde tahsil ettiği ve Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Kârlar Hesabına kaydettiği gelirin ,- liralık kısmının 2009, ,- liralık kısmının da 2010 yılına ait olduğu belirlenmiştir. v) İşletmenin senetli alacakları için değerleme ölçüsü tasarruf değeri dir. İşletmenin senetli alacaklarının vadesi olup, reeskont faiz oranı % 10 dur. vi) İşletme, pazarlama faaliyetlerinde kullanmak üzere 01 Aralık 2008 tarihinde aylık kira bedeli 2.000,- lira olan bir bina kiralamış ve gelir vergisi kesintisi (% 20) yaptıktan sonra bir aylık kira bedelini peşin olarak ödemiştir. Bu işlemin kaydının unutulduğu belirlenmiştir. vii) İşletmenin demirbaşlarının tümü 2007 yılında satın alınmıştır. İşletme azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemini benimsemiştir. Demirbaşların kullanım süresi 5 yıldır. İSTENENLER: Vergi oranının % 20 olduğunu kabul ederek: d) Envanter kayıtlarını yapınız e) İşletmenin dönemsonu bilançosu ile gelir tablosunu düzenleyiniz. f) Kapanış kaydını yapınız.

3 FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ FİNAL SINAVI Sınav Süresi 60 (altmış) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: Aşağıda (A) İşletme sinin Tarihli Genel Geçici Mizanı verilmiştir. TUTAR KALAN 100 KASA BANKALAR ALACAK SENETLERİ İNDİRİLECEK KDV TİCARİ MALLAR DEMİRBAŞLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR BANKA KREDİLERİ SATICILAR HESAPLANAN KDV SERMAYE ÖZEL FONLAR YURTİÇİ SATIŞLAR SATIŞTAN İADELER DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAM Dönemsonu işlemleri: 1. Sayım sonucunda kasada (YTL Kasası) 550,- YTL olduğu belirlenmiştir. İnceleme sonucunda farklılığın nedeni belirlenememiştir. 2. Sayım sonucunda stoklarda ,- YTL maliyetli mal olduğu belirlenmiştir yılı içinde ödenen ve 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabına kaydedilen giderin ,- YTL lik kısmının 2008 yılana ait olduğu belirlenmiştir. 4. Satıcı (Y) İşletmesi ne keşide edilen 500,- YTL tutarlı çekin aşağıdaki gibi kaydedildiği belirlenmiştir. 320 SATICILAR 500,- (Y) İşletmesi Hs. 121 ALACAK SENETLERİ 500,- Cüzdandaki Senetler 5. İşletmenin senetli alacakları tasarruf değerine göre değerlenmiş ve tasarruf değeri 2.300,- YTL olarak belirlenmiştir. 6. Demirbaşlar için kullanım süresi 5 yıl olup, işletmede normal amortisman yöntemi uygulanmaktadır. 7. İşletmenin bankadaki kredi (kısa vadeli borçlanma) hesabına 2.000,- YTL, mevduat hesabına ise 400,- YTL faiz tahakkuk etmiştir. Gelir Vergisi Kesintisi oranı % 15 tir. 8. İşletmenin (D) Bankası ndaki kredi hesabından aynı bankadaki mevduat hesabına yapılan virmanın kayıtlara alınmadığı belirlenmiştir. İSTENEN: İşletmenin kârı üzerinden ödenecek vergi % 20 dir. Dönemsonundaki kayıtları yaparak, işletmenin kârını veya zararını hesaplayınız. Bilanço ve Gelir Tablosunu düzenleyiniz.

4 Sınav süresi 60 (altmış) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ FİNAL SINAVI SORU: Aşağıda (Y) İşletmesi nin Tarihli Genel Geçici Mizanı yer almaktadır. TUTAR KALAN 100 KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR ALICILAR TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV TAŞITLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR GELECEK YILLARA AİT GİDERLER SATICILAR BORÇ SENETLERİ HESAPLANAN KDV SERMAYE YURTİÇİ SATIŞLAR SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAM Dönemsonu İşlemleri: 1. Satıcı (D) İşletmesi ne olan borca karşılık ciro edilen 3.000,- YTL tutarlı müşteri çeki için aşağıdaki kaydın yapıldığı belirlenmiştir. 101 ALINAN ÇEKLER 3.000,- Cüzdandaki Çekler 320 SATICILAR 3.000,- (D) İşletmesi tarihinde ,- YTL maliyetli ve birikmiş amortismanı ,- YTL olan binek otomobili KDV dahil ,- YTL ye satılmış, ancak bu işlemin kaydının unutulduğu belirlenmiştir.(yenileme amacı yoktur) 3. İşletmenin senetli borçları tasarruf değeri ölçüsüne göre değerlenmiş ve tasarruf değeri ,- YTL olarak belirlenmiştir. 4. Sayım sonucunda stoklarda ,- YTL maliyetli mal olduğu belirlenmiştir. Yapılan incelemede farklılığın nedeninin fire olduğu anlaşılmıştır. İşletmede fire oranı % 1 dir. 5. Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı nda kayıtlı olan 3.000,- YTL lik tutarın 2008 yılına ait olduğu belirlenmiştir. 6. Taşıtlar için amortisman payı 4.000,- YTL olarak hesaplanmıştır. 7. İşletmenin bankadaki mevduat hesabına 5.000,- YTL faiz tahakkuk etmiştir. Gelir vergisi kesintisi oranı % 15 tir. 8. İşletme, müşterisinden 500,- YTL tahsil etmiş, ancak 5.000,- YTL olarak kaydedildiği belirlenmiştir. İSTENEN: İşletmenin kârı üzerinden ödenecek vergi % 20 dir. Dönemsonundaki kayıtları yaparak, işletmenin kârını veya zararını hesaplayınız. Bilanço ve Gelir Tablosunu düzenleyiniz.

5 FİNANSAL MUHASEBE II FİNAL SINAVI Soru 1: Sayım sonucunda işletmenin kasasında 100 Euro olduğu tespit edilmiştir. Maliyet Bakanlığı nın ilan ettiği değerleme kuru 1 Euro = liradır. Kasa sayım sonucuna ilişkin araştırmalar devam etmektedir. Gerekli dönem sonu kaydını yapınız. (15 puan) Yabancı Paralar /Euro Hs : : : : : : Soru 2: İşletmenin ticari mevduat hesaplarına ilişkin brüt faiz tutarları aşağıdaki gibidir: Garanti Bankası 6371 nolu A.c.h Tekstil Bankası 7121 nolu A.c.h Toplam Bankalara tahakkuk eden faizler üzerinden Gelir Vergisi Stopajı (% 5) ve Fon (%10) kesilmiştir. Gerekli dönem sonu kaydını yapınız. (15 puan) Soru 3: İşletme (Z) İşletmesinden olan lira nominal değerli alacak senedinin vadesi geçmesine rağmen henüz ödenmediğini belirlemiştir. Senet protesto edilmiş ve icraya verilmiştir. Gerekli dönem sonu kaydını yapınız. (15 puan) Soru 4: Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izleyen (A) işletmesi stok değerlemede İlk Giren İlk Çıkar yöntemini uygulamaktadır. Dönem içindeki mal alış bilgileri şu şekildedir: Tarih Miktar Birim Fiyat Dönembaşı miktarı 70 adet Nisan 40 adet Ekim 90 adet Sayım sonucunda dönem sonunda 85 adet mal bulunduğu saptanmıştır. Bu durumda işletmenin dönem sonu stok maliyetini ve satılan ticari malın maliyetini hesaplayarak, gerekli dönem sonu kayıtlarını yapınız. (25 puan) Soru 5: Çimento toptancılığı yapan (K) işletmesinin sel felaketi nedeniyle 200 torba çimentosu bozulmuştur. Mali yargı mercilerince yapılan inceleme sonucu bu malların hiç satış değerinin kalmadığı anlaşılmıştır. Gerekli dönem sonu kaydını yapınız. (15 puan) Soru 6: tarihi itibariyle işletmenin KDV hesapları aşağıdaki gibidir: 190 DEVREDEN KDV HS 191 İNDİRİLECEK KDV HS 391 HESAPLANAN KDV HS : : : : : : : : : : : : Gerekli dönem sonu kaydını yapınız. (15 puan) Not: Sınav süresi 60 dakikadır Soru kağıtları iade edilecektir

6 Açıklamalar Sınav süresi (60)altmış dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II FİNAL SINAVI SORU 1: (A) İşletmesi nin 31 Aralık 2006 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki gibidir. TUTAR KALAN HESAP ADI Borç Alacak Borç Alacak 100 KASA ALACAK SENETLERİ TİCARİ MALLAR GELECEK AYLARA AİT GİDERLER DEMİRBAŞLAR BANKA KREDİLERİ SATICILAR SERMAYE ÖZEL FONLAR YURTİÇİ SATIŞLAR GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAM Dönemsonu işlemleri: 1. Sayım sonucunda stoklarda lira maliyetli mal olduğu belirlenmiştir. 2. Senetli alacaklar tasarruf değerine göre değerlenmiş ve tasarruf değeri 1.700,- lira olarak hesaplanmıştır. 3. Demirbaşlar 20 Eylül 2006 tarihinde daha önce yenileme amacıyla satılan demirbaşların yerine satın alınmıştır. İşletme azalan kalanlar üzerinden amortisman ayırmakta ve demirbaşın kullanım süresi 10 yıldır. 4. Gelecek Aylara ait Giderler Hesabında kayıtlı olan tutarın 3.500,- liralık kısmının 2006 yılına ait olduğu belirlenmiştir. 5. İşletmenin (D) Bankasındaki kredi hesabına 500,- lira faiz tahakkuk ettiği öğrenilmiştir. Bankadaki kredi kısa vadelidir. İSTENENLER: Vergi oranının % 20 olduğunu dikkate alarak, envanter kayıtlarını yapınız. İşletmenin dönemsonu bilançosu ve gelir tablosunu düzenleyiniz. (80 puan) SORU 2: İşletme hesabı esasına göre defter tutan (T) Ticaret işletmesine ilişkin bilgiler şöyledir: Dönemiçi kredili alışları ,- lira Dönemiçi peşin alışları ,- lira Dönem kredili satışları ,- lira Dönem peşin satışları ,- lira Komisyon gelirleri ,- lira Faiz gelirleri ,- lira Faiz giderleri ,- lira Dönembaşı mal mevcudu ,- lira Dönemsonu mal mevcudu ,- lira İSTENENLER: İşletme Hesabı Özeti ni düzenleyerek, dönem kârı veya zararını hesaplayınız. (20 puan)

7 Açıklamalar Sınav süresi (60)altmış dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II FİNAL SINAVI SORU 1: (A) İşletmesinin Tarihli Genel Geçici Mizanı şöyledir. TUTAR KALAN 100 KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR ALICILAR TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV DEMİRBAŞLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR GELECEK YILLARA AİT GİDERLER BORÇ SENETLERİ HESAPLANAN KDV SERMAYE YURTİÇİ SATIŞLAR SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAM Envanter Bilgileri: 1. Sayım sonucunda stoklarda ,- lira maliyetli mal olduğu belirlenmiştir. İşletmede yasal fire ,- lira olarak hesaplanmıştır. 2. Satıcı (A) İşletmesine ciro edilen 2.000,- liralık müşteri çekinin kayıtlara alınmadığı belirlenmiştir. 3. İşletmenin senetli borçları tasarruf değeri ölçüsüne göre değerlenmiş olup, hesaplanan tasarruf değeri ,- liradır. 4. Demirbaşlar için normal amortisman yöntemi benimsenmiş olup, demirbaşın kullanım süresi 5 yıldır. 5. Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabında kayıtlı olan tutarın ,- liralık kısmının 2007 yılına ait olduğu belirlenmiştir. 6. İşletmenin bankadaki mevduat hesabına ,- lira faiz tahakkuk etmiştir. İSTENENLER: Vergi oranının % 20 olduğunu dikkate alarak, envanter kayıtlarını yapınız. İşletmenin dönemsonu bilançosu ile gelir tablosunu düzenleyiniz. (80 puan) SORU 2: İşletme hesabı esasına göre defter tutan (Z) Ticaret işletmesine ilişkin bilgiler şöyledir: Dönemiçi alışları ,- lira İndirilecek KDV ,- lira Dönemin satışları ,- lira Hesaplanan KDV ,- lira Kira gelirleri ,- lira Şüpheli Alacak Zararı 5.000,- lira Dönembaşı mal mevcudu ,- lira Dönemsonu mal mevcudu ,- lira İSTENEN: İşletme Hesabı Özetini düzenleyerek işletmenin kâr veya zararını hesaplayınız. Bu sorunun cevabı size verilen hazır tablo üzerine yapılacaktır. (20 puan)

8 FİNANSAL MUHASEBE II FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (KLM) İşletmesi nin Tarihli Genel Geçici Mizanı TU TAR KA LAN 100 KASA ALINAN ÇEKLER ALICILAR ALACAK SENETLERİ DİĞER TİCARİ ALACAKLAR TİCARİ MALLAR DEVREDEN KDV GELECEK YILL. AİT GİDERLER TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR BORÇ SENETLERİ HESAPLANAN KDV SERMAYE ÖZEL FONLAR YURTİÇİ SATIŞLAR SATIŞ İSKONTOLARI SATILAN TİCARİ MALL. MALİYETİ FİNANSMAN GİDERLERİ TOPLAM Envanter Bilgileri: 1. Sayın sonucunda kasada lira olduğu belirlenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda farklılığın nedeni belirlenememiştir. 2. İşletme senetli alacak ve borçlarını tasarruf değeri ölçüsüne göre değerlemiştir. Senetli alacakların tasarruf değeri lira; senetli borçların tasarruf değeri ise lira olarak belirlenmiştir. 3. Dönem içinde Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına kaydedilen liralık kira tutarının; liralık kısmının 2000 yılına, kalan kısmının ise 2001 yılına ait olduğu belirlenmiştir. 4. İşletmenin aktifinde kayıtlı olan makineler amortismana tabi tutulacaktır. İşletme azalan kalanlar yöntemini benimsemiş olup, normal amortisman oranı % 20 dir. (Dikkat: 549 Özel Fonlar Hesabı nda kayıtlı olan tutar bir önceki yılda yenileme amacıyla satılan makine ile ilgili olarak ortaya çıkan kârdır.) 5. İşletme, Müşterisi Bay (A) dan olan alacağına karşılık aldığı liralık senedin kaydının unuttuğunu belirlemiştir. 6. Sayım sonucunda lira maliyetli mal olduğu belirlenmiştir. İSTENENLER: Vergi ve fon payı oranının toplam % 25 olduğunu kabul ederek: a) Envanter kayıtlarını yapınız. (65 puan) b) İşletmenin, tarihli Bilançosunu ve 2000 yılına ilişkin Gelir Tablosunu düzenleyiniz. (35 puan)

9 Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II FİNAL SINAVI SORU: (KLM) İşletmesi nin Tarihli Genel Geçici Mizanı TU TAR KA LAN 100 KASA ALINAN ÇEKLER HİSSE SENETLERİ VER. ÇEKL. VE ÖDEME EMİRL ALACAK SENETLERİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ŞÜP. TİC. ALACAKL. KARŞILIĞI TİCARİ MALLAR GELECEK AYL. AİT GİDERLER DEMİRBAŞLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR BANKA KREDİLERİ SATICILAR SERMAYE YURTİÇİ SATIŞLAR KARŞILIK GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAM Envanter Bilgileri: 1. Sayım sonucunda lira maliyetli malın stoklarda olduğu belirlenmiştir. 2. Hisse senetlerinin borsa değeri liradır. 3. Dönemiçinde şüpheli hale gelen liralık senetli alacağın tahsil edildiği belirlenmiştir. 4. İşletmenin aktifinde kayıtlı olan liralık demirbaş 1999 yılında edinilmiştir. İşletme azalan kalanlar yöntemini benimsemiş ve normal amortisman oranı % 20 dir yılı için yeniden değerleme oranı % 50 dir. 5. İşletme, Satıcı (D) ye olan borcunun liralık kısmını ödemiş; ancak bu işlemi satıcı (G) ye yapılmış gibi kayıtlarına almıştır Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı nda kayıtlı olan liralık kira giderinin 2000 yılına ait olduğu belirlenmiştir. 7. Bankadaki kredi hesabına lira faiz tahakkuk ettiği belirlenmiştir. İSTENENLER: Vergi ve fon payı oranının toplam % 25 olduğunu kabul ederek: a) Envanter kayıtlarını yapınız. (65 puan) b) İşletmenin, tarihli Bilançosunu ve 2000 yılına ilişkin Gelir Tablosunu düzenleyiniz. (35 puan)

10 Açıklamalar - Sınav süresi 45 (kırk beş) dakikadır - Sınav sorularını alabilirsiniz FİNANSAL MUHASEBE II FİNAL SINAVI Soru 1- İşletme ile ilgili bazı bilgiler şöyledir: * Dönem başı varlıkları : ,- * Dönem başı borçları : ,- * Dönem sonu varlıkları : ,- * Dönem sonu borçları : ,- * Dönem içinde işletmeden çekilen : ,- * Vergiden muaf gelirler : ,- * Kanunen kabul edilmeyen giderler : ,- İstenen: Bu bilgilere göre işletmenin Mali (vergi) Karını hesaplayınız. (20 puan) Soru 2- İşletmenin protesto ettirdiği 200,- liralık senetli alacağı, protestoya rağmen borçlusu tarafından ödenmediğinden yasal takibe geçilmiştir. İstenen : Gerekli kayıtları yapınız. (20 puan) SORU 3: Dönemsonunda İşletmenin elinde faiz başlangıç tarihi ve yıllık faizi % 50; faiz ödemesi yıllık olan olan (F) A.Ş. Şirketinin çıkardığı ,- lira tutarlı tahvil bulunmaktadır tarihi itibariyle işlemiş faizi ,- liradır ve tarihlerindeki kayıtları yapınız. (20 puan) Soru 4-31 Aralık itibariyle (A) işletmesinin Yabancı Paralar / Euro hesabının borcunda ,- lira, alacağında ise 3.300,- liradır. İşletmenin 31 Aralık itibariyle kasasında Euro vardır. Maliye Bakanlığının ilan ettiği değerleme kuru ise, 1 Euro için 1,60 liradır. İstenen: Gerekli yevmiye kayıtlarını yapınız. (20 puan) Soru 5-1 Ocak 2002 tarihinde faaliyete başlayan bir işletmenin 1 Ocak/31 Aralık dönemi muhasebe sürecini açıklayınız. (20 puan) 100 KASA 102 BANKALAR 110 Hisse Senetleri 111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BOMOLARI 120 ALICILAR 121 ALACAK SENETLERİ 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 153 TİCARİ MALLAR 191 İNDİRİLECEK KDV 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 197 SAYIM VE TESELÜM NOKSANLARI 320 SATICILAR 391 HESAPLANAN KDV 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ 642 FAİZ GELİRLERİ 646 KAMBİYO KARLARI 656 KAMBİYO ZARARLARI 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

11 FİNANSAL MUHASEBE II FİNAL SINAVI Açıklamalar - Sınav süresi 45 (kırk beş) dakikadır - Sınav sorularını alabilirsiniz SORU 1: Bir limited şirketin kullanacağı yasal defterler nelerdir? Bu defterlerden birini seçerek hangi bilgilerin yer alacağını ve kayıt sırasında nelere dikkat edileceğini açıklayınız. (20 puan) SORU 2: tarihinde Kasa Hesabının borç tarafı toplamı ,- lira, alacak tarafı toplamı ise ,- liradır. Sayım sonucunda kasada ,- lira olduğu belirlenmiştir. Yapılan inceleme Satıcı (Y) İşletmesine ödenen 5.000,- liranın kayıtlara alınmadığı belirlenmiştir. Kalan farklılığın nedeni belirlenememiş ve işletmede kasadan sorumlu kişi bulunmamaktadır. (20 puan) SORU 3: İşletme vadesiz mevduata ilişkin işlemlerini (A) ve (B) Bankası ile gerçekleştirmektedir itibariyle Bankalar hesabının durumu aşağıdaki gibidir: 102 BANKALAR HS (A) Bankası Hs (B) Bankası Hs. : : : : : : : : : : : : a) (A) Bankası ndan gelen hesap özetine göre; İzmir deki toptancıya olan borcumuza karşılık olarak (A) Bankası ndan yapılan 300 liralık havale işlemi, işletmenin kayıtlarında (B) Bankası na kaydedildiği anlaşılmıştır. (10 puan) b) Bankalardan gelen hesap özetlerinde işletmenin lehine tahakkuk eden faizler şöyledir: Gelir Vergisi Stopajı Fonlar (A) Bankası A.c.h 250 YTL 30 YTL 3 YTL (B) Bankası A.c.h. 100 YTL 10 YTL 1 YTL 350 YTL 35 YTL 4 YTL Gerekli kaydı yapınız. (10 puan) SORU 4: tarihi itibariyle, işletmenin müşterisi (K) dan lira senetsiz ve lira senetli alacağı olduğu belirlenmiştir. Müşteri (K) ile yapılan görüşmede kredili alacağın YTL olduğu belirlenmiştir. Yapılan incelemede Müşteri (K) den olan kredili alacaktaki farklılığın, Müşteri (K) nın tarihinde senetsiz borcuna karşılık 330 liralık bir senet düzenlenmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Gerekli yevmiye kaydını yapınız. (20 puan) SORU 5: İşletme geçici yatırım yapmak amacıyla birim fiyatı 2,40 liradan adet hisse senedi satın almıştır tarihinde birim fiyatı 2,60 liradan 500 adedini satmıştır tarihinde kalan hisse senetlerinin borsa rayicinin 1.000,- lira olduğu belirlenmiştir ve tarihlerindeki kayıtları yapınız. (20 puan)

12 Açıklamalar: Sınav Süresi 60 (Altmış) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II FİNAL SINAVI SORU 1: İşletme, 10 Mart 2000 tarihinde 500 milyon liraya bir demirbaş satın almıştır. İşletme bu demirbaş için normal amortisman yöntemini benimsemiş ve amortisman oranı % 20 dir. Yeniden değerleme oranları ise, 2000 yılında % 85, 2001 yılında % 75, 2002 yılında ise % 50 dir. İSTENEN: 2000 ve 2002 yıllarına ilişkin amortisman paylarını yeniden değerlemeyi de esas alarak hesaplayınız ve gerekli kayıtları bu iki yıl için yapınız. SORU 2: Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izleyen işletmede (Y) Cinsi mala ilişkin işlemler şöyledir. Tarih Açıklama Miktar Birim Fiyat 01 Ocak Dönembaşı Mevcudu Ocak Satış Ocak Satış Ocak Alış Ocak Satış 100 Satış bilgileri: 05 Ocak tarihinde (Y) Malının birim satış fiyatı lira, 12 Ocak tarihinde (Y) Malının birim satış fiyatı lira, 27 Ocak tarihinde (Y) Malının birim satış fiyatı liradır. İSTENEN: a) Ortalama maliyet yöntemini göre, satılan malın maliyeti ve dönem sonu stoklarının maliyetini belirleyiniz. b) Bu işlemlere ilişkin Ocak ayı içindeki ve dönemsonundaki kayıtları yapınız. SORU 3: İşletme, 05 Ocak 2003 vadeli 500 milyon lira nominal değerli senedini vadesinde tahsil edemediği için 07 Ocak 2003 tarihinde protesto ettirmiş ve 10 milyon lira protesto gideri ödemiştir. Protestoya rağmen ödenmeyen senedi için 15 Ocak 2003 tarihinde yasal takibe geçmiştir. İSTENENLER: a) 07 Ocak 2003 tarihindeki, b) 15 Ocak 2003 tarihindeki kayıtları yapınız. SORU 4: İşletmenin bankadaki kredi hesabına 150 milyon lira faiz tahakkuk etmiş ve bu işlem aşağıdaki gibi kaydedilmiştir. 780 FİNANSMAN GİDERLERİ BANKALAR İSTENEN: Kayıt hatalı ise düzeltme kaydını yapınız. SORU 5: Dönemsonunda 121 Alacak Senetleri Hesabının borç tarafı toplamı 800 milyon lira, alacak tarafı toplamı ise 700 milyon liradır. Dönemsonunda işletmenin senetli alacaklarının tasarruf değeri 75 milyon lira olarak hesaplanmıştır. İSTENEN: Bu bilgilere göre gerekli kayıtları yapınız. İzleyen Sayfaya Geçiniz.

13 SORU 6: (T) İşletmesi nin 31 Aralık 2002 tarihindeki bazı hesapların kalanları şöyledir: HESAP ADI Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı 100 KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR ALICILAR ALACAK SENETLERİ TİCARİ MALLAR DEMİRBAŞLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR BANKA KREDİLERİ BORÇ SENETLERİ SERMAYE???? 590 DÖNEM NET KARI YURTİÇİ SATIŞLAR SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA FİNANSMAN GİDERLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA TOPLAM İSTENEN: İşletmenin 31 Aralık 2002 tarihli Bilançosunu düzenleyiniz.

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU SINAV SÜRESİ ALTMIŞ (60) DAKİKADIR. SORU KAĞITLARINI ALABİLİRSİNİZ. SORU 1: Mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izleyen (A) İşletmesinin

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI SORU: X Ticaret İşletmesi nin muhasebe dönemine ilişkin işlemleri aşağıdaki gibidir; 1. İşletme, 230.000

Detaylı

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER 20.01 Monografi-1 ABC Ticaret İşletmesi nin dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: Aktif ABC İşletmesi nin 01.01.2018 Tarihli Bilançosu Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 178.000 A. Hazır

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AKTİF I DÖNEN VARLIKLAR 20151.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR X ANONİM ŞİRKETİ ( 01.01.2013-31.12.2013 ) BİLANÇOSU PASİF

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2017 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 Temmuz 2017- Pazar 09.00-12.00 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018.1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI AKTİFKUZEY Beyaz Eşya Ticareti Limited Şirketi 31.12.2017 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSUPASİF DÖNEN VARLIKLAR KISA

Detaylı

2018/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2018/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2018/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 01.01.2017 tarihinde kurulan ve kuru gıda ticareti ile iştigal eden EGE Gıda Ticaret Kolektif Şirketi muhasebe kayıtlarını 7/A

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 SORU ) Poyraz Kırtasiye Malzemeleri Ticareti Anonim Şirketinin 31.09.2016 tarihindeki geçici mizanı

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

10 HAZIR DEĞERLER ... /... / KASA HESABI DEĞERLEME BÖLÜM 1

10 HAZIR DEĞERLER ... /... / KASA HESABI DEĞERLEME BÖLÜM 1 0- HAZIR DEĞERLER İşletmenin nakit olarak elde ya da bankada bulundurduğu para, para gibi kullanılabilen varlıklar ve istenildiği anda herhangi bir değer kaybına uğramadan paraya dönüştürülebilen varlıkların

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

MONOGRAFİ (1) Güneş işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır: Nakit para... : TL. Banka hesaplarındaki para... : 15.

MONOGRAFİ (1) Güneş işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır: Nakit para... : TL. Banka hesaplarındaki para... : 15. (1) Güneş işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır: Nakit para... : 25.000 TL Banka hesaplarındaki para... : 15.000 TL Ticari Mallar... : 40.000 TL Demirbaşlar... : 10.000 TL Kısa vadeli

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

2018/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 11 Mart 2018 Pazar

2018/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 11 Mart 2018 Pazar 2018/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 11 Mart 2018 Pazar KUZEY BEYAZ EŞYA TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ 31/12/2017 KAPANIŞ BİLANÇOSU Aktif Pasif

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 14. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Monografi Uygulaması Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Monografi Uygulaması

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI 5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI Adasal Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 1 Ocak 2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıdaki gibidir: Adasal Tic. Ve San. AŞ 1

Detaylı

KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ÖRNEK: İşletme 4.600.000 TL'ye (%15 KDV Dahil) mal satın almış,karşılığında 2.400.000 TL nakit vermiş,2.200.000. TL için de cüzdanındaki aynı tutarda bir alacak senedini

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

,- 0, ,- 0,-

,- 0, ,- 0,- 2018/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018 yılı Ocak yılı ayında kurulan RÜZGAR OTEL Ticaret Limited Şirketi nin 31 Eylül 2018 tarihli geçici

Detaylı

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız?

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? Sorular 1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? a) 03.01.2015 Tarihinde işletmenin Ziraat Bankasındaki

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

120Alıcılar Hs , , ,- 0,- 127Diğer Ticari Alacaklar Hs. 01. Kredi Kartlarından ticari Alacak

120Alıcılar Hs , , ,- 0,- 127Diğer Ticari Alacaklar Hs. 01. Kredi Kartlarından ticari Alacak 2018/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018 yılı Ocak yılı ayında kurulan RÜZGAR OTEL Ticaret Limited Şirketi nin 31 Eylül 2018 tarihli geçici

Detaylı

Borçlu Hesap Tarih Alacaklı Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Kasa Hesabı Banka Hesabı

Borçlu Hesap Tarih Alacaklı Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Kasa Hesabı Banka Hesabı 2018/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 11 Mart 2018- Pazar 09.00-12.00 Beyaz Eşya Ticareti ile uğraşan KUZEY Limited Şirketinin.2017 yılı kapanış bilançosu

Detaylı

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 15 MART 9-9/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI Lale Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.8 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir: Lale Ticaret Ltd. (01.01.8 Tarihli)

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2016/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 28 Ağustos 2016-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2016/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 28 Ağustos 2016-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2016/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 28 Ağustos 2016-Pazar 09:00-12:00 Soru : SORULAR X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2016/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2016-Pazar 09:00-12:00

2016/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2016-Pazar 09:00-12:00 20163.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2016-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Soru : (X) Anonim Şirketi nin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması Muhasebe 2 Dersi Uygulaması 1. E İşletmesi (anonim şirket) 27.08.2013 tarihindeki envanter işleminde kasada fiilen 12.000,-TL, kayıtlarında ise 13.000,- TL olduğunu tespit etmiştir. Yapılan araştırmaya

Detaylı

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 20 Mart 2016-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 20 Mart 2016-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: 20161.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 20 Mart 2016-Pazar 09:00-12:00 SORULAR AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.000,00 300 BANKA

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Monografi Çözümü Teknik A.Ş. nin 31.12.2016 tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki gibidir. Dönem sonu işlemlerine ait bilgiler şöyledir; KDV mahsup kaydı yapılmıştır. Yapılan

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri:

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri: VAKA-T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Tuna VARLIKLI (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki Türk Lirası 95.000,- Alıcı

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2012 01.01.2011 31.03.2012 31.03.2011 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.702.856,15 4.928.477,12 15,71% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.702.856,15 4.928.477,12 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat 016 /. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 8 Ağustos 016 Pazar - 09.00 Sınav Süresi: 3Saat Soru : X A.Ş. nin 015/3. Geçii vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2018 01.01.2017 31.03.2018 31.03.2017 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.220.458,21 6.434.479,22-3,33% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.217.110,05 6.407.405,61 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602 -Diğer

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

SMMM YETERLİLİK FİNANSAL MUHASEBE

SMMM YETERLİLİK FİNANSAL MUHASEBE SMMM YETERLİLİK FİNANSAL MUHASEBE MONOGRAFİ 01 201X/X. DÖNEM / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE Mart / Temmuz / Aralık Pazar 09.00-12.00 ZTE Ticaret A.Ş. ye ait 31.12.2016

Detaylı

Kasa Hesabı 3.985,- Faiz Gelirleri Hesabı 395,- Alacak Senetleri Hesabı 3.590,- - Protestolu Senetler

Kasa Hesabı 3.985,- Faiz Gelirleri Hesabı 395,- Alacak Senetleri Hesabı 3.590,- - Protestolu Senetler VAKA-Z Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Atıf ÇAKA (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2013 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 77.000,- Depodaki giyim eşyaları

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2018/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI AKTİF KUZEY Beyaz Eşya Ticareti Limited Şirketi 31.12.2017 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.00-12.

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.00-12. 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı,

Detaylı

HAFTA ISL 2003 ENVANTER VE BİLANÇO. Doç.Dr. Murat YILDIRIM.

HAFTA ISL 2003 ENVANTER VE BİLANÇO. Doç.Dr. Murat YILDIRIM. 13-14. HAFTA ISL 2003 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1. Ticaret İşletmelerinde 7/A Seçeneğine

Detaylı

1. Daha önce verilmiş olan 200 000 TL. teminat, teminatı alan firma tarafından iade edilmemiştir.

1. Daha önce verilmiş olan 200 000 TL. teminat, teminatı alan firma tarafından iade edilmemiştir. 1. Daha önce verilmiş olan 200 000 TL. teminat, teminatı alan firma tarafından iade edilmemiştir. 689 DİĞER OL.DIŞI GİD.VE ZARARLAR 126 VER.DEP.VE TEMİNATLAR 126.02 Ver.Teminatlar 2. Müşterilerden olan

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2015 01.01.2014 31.03.2015 31.03.2014 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 3.814.161,48 5.731.679,10-33,45% 600 -Yurtiçi Satışlar 3.814.161,48 5.731.557,77 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) Sermaye = ( ) Sermaye = TL.

Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) Sermaye = ( ) Sermaye = TL. ÖRNEK MONOGRAFİ ŞARŞAR Ticaret İşletmesi 01.12.2016 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor. 100.01.01 Merkez Kasa 80.000 102.01.01 Z Bankası 0001 Nolu Hesap 20.000 153.01.01 Sehpa 60.000

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin

Detaylı