GÖREVLENDİRME VE HARCIRAH YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖREVLENDİRME VE HARCIRAH YÖNERGESİ"

Transkript

1 GÖREVLENDİRME VE HARCIRAH YÖNERGESİ Belge Kodu: GD-GHY

2

3 Sayfa: ii İÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI... İ İÇİNDEKİLER... İİ REVİZYON KAYITLARI... İİİ REVİZYON TARİHÇESİ... İV YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALARIN LİSTESİ... İV DAĞITIM LİSTESİ... İV 1. KAPSAM VE TANIMLAR Kapsam Tanımlar GENEL ESASLAR Günlük Harcırah Görev Emri ve Avans Görev Dönüşü İşlemler Ulaşımla İlgili Hususlar Konaklamayla İlgili Hususlar Ödeme Usulleri Görev süresinin hesaplanaması HARCIRAH VE PRİM Günlük Harcırah Günlük Görev Primi ŞEHİR İÇİ YOLCULUKLAR VE HARCIRAH ÖDENMEYEN GÖREVLER TAHAKKUK İŞLEMLERİ EKLER Görev Emri Formu (Ek-1) Masraf Listesi (Ek 2) Harcırah Ödeme Listesi (Ek 3)... 8

4 Sayfa: iii REVİZYON KAYITLARI Rev. No. Düzeltilen Sayfalar Revizyon Tarihi Geçerlilik Tarihi İşleyen Kişi ve İşleme Tarihi İmza 00 İlk yayım 1 Ağu Ağu 2009 Baskıda işlendi Tümüyle yeniden yayım Tümüyle yeniden yayım 11 May May 2011 Baskıda işlendi - 24 Ara Ara 12 Hasan Sarıdağ GEÇİCİ REVİZYON YAPILAN SAYFALARIN KAYITLARI Rev. No. Düzeltilen Sayfalar Revizyon Tarihi Geçerlilik Tarihi İşleyen Kişi ve İşleme Tarihi İmza

5 Sayfa: iv REVİZYON TARİHÇESİ Revizyon Detayları Revizyon Numarası : 00 Revizyon Tarihi : 01 Ağu 2009 Geçerlilik Tarihi : 01 Ağu 2009 Revizyon Numarası : 01 Revizyon Tarihi : 11 May 2011 Geçerlilik Tarihi : 11 May 2011 Revizyon Numarası : 02 Revizyon Tarihi : 24 Ara 12 Geçerlilik Tarihi : 24 Ara 12 Düzeltilen Sayfalar İlk yayınlanma. Tümüyle yeniden yayınlanma. Saha operasyonlarına başlanması üzerine tüm usuller yeniden gözden geçirilip muhtelif iyileştirmeler yapılmıştır. Tümüyle yeniden yayınlanma YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALARIN LİSTESİ Sayfa Rev no Geçerlilik Tarihi Sayfa Rev no Geçerlilik Tarihi Sayfa Rev no Geçerlilik Tarihi i Ara 12 iii Ara 12 ii Ara 12 iv Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara Ara 12 DAĞITIM LİSTESİ 1. Dokümantasyon Birimi (Orijinal Kopya) 2. Tüm Birim Yöneticileri (Elektronik kopya)

6 Sayfa: 1 1. KAPSAM VE TANIMLAR 1.1. Kapsam Bu yönetmelik, Şirketimiz bünyesinde maktu aylıklı olarak hizmet akdi ile çalışan personelin yurt içi, yurt dışı ve şehir içinde yapacağı görev seyahatlerinde uygulanacak harcırah ve ödemelerle ilgili esasları belirler. 1.2 Tanımlar - Avro: Avrupa Para Birimi. - Saha Operasyonu: İngilizcede aerial work olarak bilinen tanımlı bir bölgede belirli bir süre için yapılan özel operasyon türleridir. Örneğin, harici yük taşıma, heli kayak uçuşları, sismik arama uçuşları. - Günlük Harcırah: Yurt içi ve yurt dışında konaklama ve harcırah giderleri için verilen günlük azami miktardır. - Şirket: Güneydoğu Havacılık işletmesi Ltd. Şti. yi ifade eder. - Ulaşım Giderleri: Görev seyahatlerinde şehir içi, yurt içi ve yurt dışı ulaşım harcamalarıdır.

7 Sayfa: 2 2. GENEL ESASLAR 2.1 Günlük Harcırah a. Görev seyahatlerine giden personele, deverilen şart ve sınırlarda gündelik harcırah ödenir. b. Günlük harcırah yurt içi görevlerde TL, yurt dışı görevlerinde görev yeri olan ülkenin para birimi Avro ise Avro, aksi takdirde ABD Doları cinsinden ödenir. c. Mal ve hizmet satın alımları veya dış firmalarla yapılan anlaşmalarda, görev seyahatlerindeki giderler Şirketimiz dışından karşılanıyorsa, karşı tarafça karşılanan giderler için personele ödeme yapılmaz. Bu tür ayrıntılar Görev Emri Formu nda belirtilir. d. Günlük harcıraha dahil olan giderler belgelendirilmesi kaydıyla aşağıdaki masraflardır: i. Görev sırasındaki yemek ve iaşe masrafları ii. İşin gereği olan telefon, internet erişimi, vs. iletişim masrafları iii. Görevli personelin görev seyahati amacıyla iş yeri, ikamet yeri ile görev yeri arasındaki ulaşım masrafları e. Günlük harcıraha dahil olmayan ve belge karşılığı ödenecek masraflar ise aşağıdaki şekildedir: i. Görev sırasındaki konaklama giderleri, ii. İşin gereği olan fazla bagajın taşınması, iii. Yapılan iş ile ilgili olarak görevli personel tarafından yapılan harcamalar iv. Birim yöneticisinin onayıyla misafir ağırlama. 2.2 Görev Emri ve Avans a. Görevlendirilecek personel için, birim yöneticisi tarafından Görev Emri Formu (Ek-1) doldurulur ve e-posta vasıtasıyla Genel Müdür, Mali işler ve göreve gidilecek personele dağıtımı yapılır. Önceden planlanamayan ve acil görevlerde göreve gidecek personelin kendisi de bu işlemi yapabilir. b. Toplam maliyeti 500 TL yi aşan görevler için Genel Müdürün onayı gerekir. 500 TL yi geçmeyen görev harcırahları için birim yöneticisi ve/veya bizzat görevi yapan personelin talebi yeterlidir. c. Görevlendirilen personel o görev ile ilgili olarak Mali İşler Birimi ve ilgili birim yöneticisince hesaplanmış olan masraf miktarını Mali İşler Birimi nden avans olarak alır. Avans ödemesi görevin aciliyetine göre birim amiri veya bizzat göreve giden personel tarafından da yapılabilir. d. Saha operasyonları için hazırlık aşamalarında görevin alt yapısının hazırlanması (ev, ofis, araç kiralanması, malzeme alımı, vb.) amacıyla yapılan şehir dışı görevlendirmelerde, görevlendirilmiş olan personele harcırahtan başka ilgili birim yöneticisinin talebi ve Genel Müdürün onayı ile Şirket mali işler usullerine uygun olarak gündelik harcırah dışında da avans verilebilir. Bu amaçla alınan avanslar, görev dönüşü iki gün içinde kapatılır. e. Göreve gidiş aracı, saati, konaklama ayrıntıları, aksi görev emri formunda belirtilmediği sürece görevlendirilen birim yöneticisi tarafından koordine edilir. 2.3 Görev Dönüşü İşlemler a. Personel görev sırasında yapılan harcamaları görev seyahatinden dönüşü izleyen üç gün içinde Masraf Listesi (Ek-2) düzenleyerek ve gider belgelerini de ekleyerek, Şirket organizasyon hiyerarşisi içinde birim yöneticilerinin onayının alınması işlemlerini takip ettikten sonra İdari ve Mali İşler Birimine iletir. Mali İşler Birimi söz konusu personelle mahsuplaşma sürecini ve Genel Müdürün onayının alınması işlemlerini takip eder. b. Doğrudan personelin kendisi tarafından yapılan ve Şirket tarafından ödenmesi gereken masraflar olursa (uçak bileti, konaklama, vs.), ilgili belgelerin orijinalleri masraf listesiyle beraber Mali İşler Birimi'ne iletilir.

8 Sayfa: 3 c. Masraf Listesi nde Genel Müdürün onayının alınmasını müteakip Mali İşler Birimi tarafından gerekli işlemleri görüldükten sonra, tahakkuk sonrası varsa bakiye harcırah alacağı ilgili personele ödenir veya maaşıyla birlikte maaş hesabına yatırılır. Seyahat avansı harcırah tutarını aşmışsa, ödenmesi gerekli bakiye ilgili kişinin o aya ilişkin maaşından mahsup edilir. Mahsuplaşma en geç bir sonraki maaş ödemesi sırasında gerçekleştirilir. d. Görev bildiriminde bulunulan personel, görev sürecinde (görev yeri, görev süresi, vs.) meydana gelen her türlü değişikliği yazılı olarak (e-posta, faks, vs.) Görev Emrini düzenleyen birim yöneticisine bildirmekle, birim yöneticisi de Mali İşler Birimi ile Genel Müdürlüğü bilgilendirmekle mükelleftir. 2.4 Ulaşımla İlgili Hususlar a. Ulaşım şekli birim yöneticisi veya Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Ulaşım şekli belirlenirken en optimum yöntemin seçilmesi esastır. b. Ulaşım giderleri harcırahtan ayrı olarak ibraz edilecek fatura karşılığı veya belge alınamayan ulaşım giderleri (dolmuş, şehir içi otobüs, vb.) beyan üzerine ödenir. c. Kendi veya Şirket aracıyla yapılan seyahatte, yalnız faturaya dayanan işle ilgili giderler onaylanır. Yapılan harcamanın makul ve uygun olması gerekir. 2.5 Konaklamayla İlgili Hususlar a. Konaklama yeri Şirket tarafından belirlenir. Şirketçe temin edilenden farklı bir konaklama yerinde kalınması gerektiğinde kalınacak yer için Genel Müdürlük bilgilendirilir ve onay alınır. Bu durumda konaklama giderleri ibraz edilecek fatura karşılığında ödenir. b. Görevli personele konaklamaya ait gerçek masraf ödenir. Konaklamaya ait faturaların alınması zorunludur. c. Konaklanacak yer ile görev yeri arasındaki mesafe planlanan ulaşım aracıyla 45 dk. yı aşmamasına dikkat edilmelidir. d. Standartları karşılayan, varsa Şirketin anlaşmalı bulunduğu konaklama yerinin kullanılması zorunludur. 2.6 Ödeme Usulleri a. Yurtdışı görevlerde ve 1 günü aşan yurtiçi görevlerde harcırah peşin ödenir. Peşin ödeme gerektiren görevlerde, görevdeyken görev süresi uzayan personelin mağdur olmaması için, uzayan süre tutarındaki harcırah Mali İşler Birimi tarafından personele ulaştırılır. b. Peşin ödemesiz görevlerde veya görev sonu alacaklarında, görevin tamamlanmasına müteakip görev ile ilgili olarak yapılan harcamalara ait giderler; belgelerinin veya beyanının Mali İşler Birimi ne teslim edilmesini takip eden üç gün içinde personele veya hesabına ödenir. c. Gereken durumlarda, harcırahı bir kişi vasıtasıyla personele dağıtılacaksa Ödeme Listesi Kullanılarak (Ek-3) imza karşılığı dağıtılır ve Ödeme Listesi en kısa zamanda dağıtan kişi tarafından İdari ve Mali İşler Birimi ne iletilir. 2.7 Görev süresinin hesaplanaması a. Görev süresi görevlendirilen personelin görevlendirildiği gün mesai bitimi başlar, üsse döndüğü gün mesai bitimi sona erer. Görevlendirilen gün ile dönülen gün arasında geçen her gece 1 gün görev süresi sayılır. b. Görevde geçen sürenin görevin konusu olan işe ait olması şarttır. Görevli iş gereğinde olmayan nedenlerle süreyi uzatamaz. Böyle durumlarda ek süreye ait gündelik ödenmez.

9 Sayfa: 4 3. HARCIRAH VE PRİM 3.1 Günlük Harcırah Belgelenmesi kaydıyla Şirket tarafından ödenecek azami günlük harcırah aşağıdaki gibidir: Yurtdışı Yurtiçi Para Birimi Avro Olan Ülkeler Diğer Ülkeler 50 TL 50 Avro 50 USD Gidilecek yerin ve görevin özel şartlarına göre bu değerler Genel Müdür ün yazılı kararıyla aşılabilir 3.2 Günlük Görev Primi Yurt içi veya yurt dışına Göreve gönderilecek personele (Bakım, uçuş, diğer) görev sırasında yapılan ve belgelenen masrafların ödenmesi dışında o görev ile ilgili olarak ayrıca prim ödemesi yapılır. Prim ödemesi: - Görevin özelliği (Heli kayak, maden arama, orman yangını, harici yük vb.) - Görev yerinin coğrafi konumu, - Görev yapılan günler (dini bayramlar, tatil günleri vs.) dikkate alınarak her bir görev için ayrıca Genel Müdürlükçe belirlenir.

10 Sayfa: 5 4. ŞEHİR İÇİ YOLCULUKLAR VE HARCIRAH ÖDENMEYEN GÖREVLER a. Personelin iş yerinin bulunduğu şehir/ilçe merkezi içindeki günübirlik görevlendirmeleri için birim yöneticisinin sözlü onayı yeterli olup Görev Emri düzenlenmesi gerekmez ve prim ödenmez. Bu durumda, nakil araçları ve yemek harcamaları ile ilgili giderler gerçek beyana göre ve bu yönergede belirtilen sınırlamalar dahilinde ödenir. b. İş yerinin bulunduğu şehir/ilçe merkezi içindeki yolculuklar, personelin evi ile işyeri arasındaki gidiş-gelişleri kapsamaz. Mesaisinin bitiminden sonra tekrar göreve çağrılanlarla ilgili mevcut uygulamalar geçerlidir. 5. TAHAKKUK İŞLEMLERİ a. Finans Birimi tarafından, onaylanmış olan Görev Emir Formuna istinaden görev yeri yurtiçi değilse, ödeme peşin olarak göreve gidecek personele yapılır. b. Tamamlanmış görevler sonrası, Personel İşleri Birimi tarafından onaylanan görev süresinin tahakkuku yapılarak, Muhasebe Birimi ne iletilir. Tahakkuk işlemleri takip eden ayın 15. gününü geçmeyecek şekilde yapılır. c. Muhasebe Birimi, Finans Birimi tarafından yapılan harcırah ödemesini ve Personel İşleri Birimi nden gelen tahakkuk fişini karşılaştırarak ilave ödeme bilgisini Finans Birimine, maaş kesintisi bilgisini Personel İşleri Birimi ne bildirir.

11 Sayfa: 6 6. EKLER 6.1 Görev Emri Formu (Ek-1)

12 Sayfa: Masraf Listesi (Ek 2)

13 Sayfa: Harcırah Ödeme Listesi (Ek 3)

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜBİTAK 1513 - TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 05.13.v.1 1/28 İçindekiler GİRİŞ... 4 BÖLÜM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE, MUHASEBE, GİDER VE ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İç

Detaylı

ESASLAR X/4. (*) Bi lim Ku ru lu nun 05.07.2008 tarih ve 166 sayılı toplantısında değiştirilmiştir.

ESASLAR X/4. (*) Bi lim Ku ru lu nun 05.07.2008 tarih ve 166 sayılı toplantısında değiştirilmiştir. TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAPSAMINDAKİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR (*) (**) (***) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1.

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI

DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Belge Adı DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Türü UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Kodu 31.UUE.02 Onay Tarihi 12/02/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon Numarası - Hazırlayan KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ

Detaylı

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (San-Tez)

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131226-10.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131226-10.htm Sayfa 1 / 7 26 Aralık 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28863 Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA YURT DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01)

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01) HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01) 26.12.2014 tarih 29217 sayılı Mükerrer gazetede yayımlanan 6583 Sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili,

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ 2005-ANKARA 1 AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmelik hükümleri; Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünde (bu yönetmeliğin takip eden maddelerinde Dernek olarak anılacaktır), özel sözleşmelerle

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun, bütçe ve muhasebe işlemlerinin

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu,

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU NCA KURUM DIŞINA VERİLEN HİZMETLERİN BEDELİNİN TESPİTİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; TEMSAN lüğü nün yurt içi ve yurt dıģı harcırah ödemelerinin etkili, ekonomik, süresinde

Detaylı

X/5 ESASLAR 1. Madde 2-(**) Bu Esaslar, TÜBİTAK a bağlı Merkez, Enstitü ve

X/5 ESASLAR 1. Madde 2-(**) Bu Esaslar, TÜBİTAK a bağlı Merkez, Enstitü ve TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Esaslar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Detaylı

HARCIRAH VE VERGİ II. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10

HARCIRAH VE VERGİ II. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 VERGİ DÜNYASI, SAYI : 251 HARCIRAH VE VERGİ II ZIHNI KARTAL Hesap Uzmanı V- HARCIRAH ALMAK İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER Harcırah Kanunu na göre harcırah alabilmek için ilgili kuruma başvuru yapılması ayrıca

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye Tenis Federasyonu nun merkez

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İZLEME VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ SUNUM İÇERİĞİ İzleme Kapsamı, Araçları ve Faaliyetleri Yararlanıcının İzleme Kapsamındaki

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAPSAMINDAKİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR BİRİNCİ

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının ve harcama işlemlerinde mevzuata

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.03.03.00/ 216 12/03/2009 KONU: Fatura Bedellerinin Ödenmesi GENELGE 2009/44 Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin hizmet

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Eğitim Alma Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı. 2014-2021

Detaylı

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Adı Türü Kodu KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI 31.UUE.03 Belge Onay Tarihi 12/02/2015 Revizyon Tarihi 12/05/2015 Revizyon Numarası

Detaylı

TÜBİTAK-ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı. Eylül 2014 AFYON

TÜBİTAK-ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı. Eylül 2014 AFYON TÜBİTAK-ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı Eylül 2014 AFYON Sunum Programı (Sunum sırasına göre) Baran BİNGÖL Fatih DEMİR Proje Önerisi Yürürlüğe Alma Proje İzleme (Mali Rapor)

Detaylı