Giriş 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER. 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramları 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giriş 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER. 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramları 3"

Transkript

1 Giriş 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramları 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı Genel Olarak Maddi Gerçeği Bulma Amacı Maddi Gerçek Kavramı Maddi Gerçeğin Bulunmasındaki Kıstas Olarak Vicdani Maddi Gerçeğe Ulaşmanın Yöntemi Olarak Çelişmeli 2.3. Adaletli Sağlama Amacı Hukuki Barışı Koruma Amacı Amaçların Birbirleriyle Çatıştığı Durumlarda Dengenin Sağlanması Ceza Muhakemesi Hukukunun, Cezai Yaptırım Uygulama Sürecinde Etkili Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları Genel Olarak Anayasa Uluslararası Sözleşme Genel Olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kanun Genel Olarak Ceza Muhakemesi Kanunu Kanun Hükmünde Kararname Tüzük ve Yönetmelik Yardımcı Kaynaklar Kaynakların Yorumu ve Kıyas Ceza Muhakemesi Kaynaklarının Yorumu ve Kıyas Serbestisi 50

2 5.2. Ceza Muhakemesinde Kıyas Serbestisinin İstisnaları Ceza Muhakemesinin Genel Yürüyüşü Ceza Muhakemesi Kurallarının Yer, Kişi ve Zaman Bakımından Uygulanması 64 Kanaat 10 Muhakeme Yer Bakımından Uygulanma Kişi Bakımından Uygulanma Genel Olarak Kişi Bakımından Uygulanmanın İstisnaları Diplomatik temsilciler bakımından söz konusu olan istisnalar NATO statüsü kapsamındaki yabancı askerler bakımından söz konusu olan istisnalar Zaman Bakımından Uygulanma 69 İKİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİ SÜJELERİ 1. Süje Kavramı ve Süjelere İlişkin Genel Bilgiler Hakim Genel Olarak Hakimlik Mahkeme Kararı Ayrımı Soruşturmada Görevli Yargılama Makamı Olarak Sulh Ceza Hakimliği Hakimin Zorunlu Hallerde İddia Makamı Süjesi Olarak Görev Yapması (Zorunlu Savcılık) Hakimlerin Bağımsızlığı Genel Olarak Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu Haller Hakimin Tarafsızlığını Şüpheye Düşüren Haller Hakimin Reddi 96

3 Hakimin Çekinmesi Cumhuriyet Savcısı Genel Olarak Savcının Hukuki Statüsü Suçsuzluk Karinesinin Gereği Olarak İspat Yükünün Cumhuriyet Savcısında Olması Savcının Taraf Olup Olmadığı Sorunu Savcının Yasaklılığına ve Tarafsızlığından Şüpheye Düşüren Nedenlere İlişkin Tartışmalar Savcının Yardımcısı Olarak Kolluk Genel Olarak Cumhuriyet Savcısının Adli Kolluğun Amiri Olması Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi Kolluğun Durdurma ve Kimlik Sorma Yetkisi Özel Sektör Kolluğu SANIK Genel Olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Sanık Kavramı Sanığın Adil Yargılanma Hakkı MÜDAFİ Genel Olarak Müdafiin Hukuki Statüsü Genel Olarak Organ Teorisi Menfaat Temsili (Sözleşme) Teorisi Sınırlandırılmış Organ Teorisi Teorilerin Değerlendirilmesi Müdafiin Seçimi, Görevlendirilmesi ve Zorunlu Müdafilik Müdafiin Yetkileri Genel Olarak Dosya İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi Şüpheli ve Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi 154

4 Hazır Bulunma Yetkisi Doğrudan Soru Sorma Yetkisi Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi Hukuk Sistemimizde Müdafiliğe İlişkin Bazı Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri Genel Olarak Sanığa Atanmış Müdafiini Seçme Hakkı Tanınması SUÇTAN ZARAR GÖREN SUÇTAN ZARAR GÖREN VEKİLİ DİĞER MUHAKEME SÜJELERİ 167 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI VE İŞLEMLERİ 1. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI Genel Olarak Muhakeme Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları Bazı Muhakeme Şartları Şikayet Kavram Şikayet Süresi Şikayetin Sirayeti Şikayetten Feragat ve Vazgeçme Şikayet Usulü Talep İzin Yabancı Devlet Şikayeti Dokunulmazlığın Bulunmaması Sanığın Akıl Hastası Olmaması CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ Kavram, Muhakeme İşlemlerinin Unsurları ve Unsurlardaki Eksikliklerin Yaptırımı Bir Muhakeme İşlemi Olarak Yargılama Makamı

5 Kararlarının Verilmesi ve Tebliği Muhakeme İşlemlerinde Süreler Kavram ve Sürelerin Sınıflandırılması Sürelere Uymamanın Muhakeme Hukuku Sürelerin İşlemeye Başlaması, Sona Ermesi ve 2.4. Eski Hale Getirme Genel Olarak Eski Hale Getirme Başvurusu ve Süresi Eski Hale Getirme Başvurusunun Etkisi ve Başvuru Bakımından Yaptırımı 191 Hesaplanması 191 Üzerine Verilecek Karar 194 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 1. DELİLLERE İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE İLKELER Genel Olarak Vicdani İspat İlkesi Re sen Araştırma İlkesi BEYAN DELİLLERİ Sanık Beyanı Genel Olarak İfade veya Sorgu için Çağrı ve Zorla Getirme İfade Alma ve Sorgu İfade Alma ve Sorguda Yasak Yöntemler İfade Almada Müdafi Bulunmasının Önemi Doğrulatma İfadesinin C. Savcısı Tarafından Alınması Sanığın Susma Hakkı ve Kapsamı Sanığın Tercümandan Faydalanma Hakkı Yer Gösterme Tanık Beyanı Genel Olarak Tanık Dinlemeye Yetkili Merciler Tanıkların Çağrılması ve Zorla Getirilmesi 225

6 Tanıklıktan Çekinmeye Hakkı Olanlar 226 Zorunluluğu Genel olarak Yakın akrabalık veya kişisel ilişki nedeniyle çekinmeye hakkı olanlar Meslekleri nedeniyle çekinmeye hakkı olanlar Devlet sırrına ilişkin tanık dinlenmesi ve çekinme Yakınları Aleyhine Tanıklığa Zorlanamama Tanıkların Dinlenme Usulü Tanıklık Yapma ve Yemin Etme Zorunluluğunun Yansımaları Genel olarak Yemin verdirilmeyecek tanıklar ve yeminden çekinme Tanıkların Giderlerinin Karşılanması BELGE DELİLLERİ BELİRTİ DELİLLERİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ Genel Olarak Bilirkişilik Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerekli Kılan Haller ve Görevlendirecek Merciler Bilirkişinin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü Bilirkişi İncelemesinin Yapılması Duruşmada Bilirkişinin Dinlenmesi Bilirkişinin Reddi Bilirkişinin Görevini Yapmamasının Yaptırımı ve Bilirkişi Ücreti KEŞİF ÖLÜNÜN KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ, ADLİ MUAYENESİ VE OTOPSİ Genel Olarak Ölünün Kimliğinin Belirlenmesi, Adli Muayenesi ve Otopsi 255

7 7.2. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayenesi Otopsi Yeni Doğanın Cesedi Üzerinde Adli Muayene, Otopsi ve Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem DELİLLERİN ELDE EDİLMESİNDE ORTAYA ÇIKAN HUKUKA AYKIRILIKLAR VE BUNLARIN HUKUKİ SONUÇLARI Genel Olarak Hukuka Aykırı Deliller Sorunu AİHM nin Hukuka Aykırı Delillere İlişkin Bakış Açısı Ceza Muhakemesi Bağlamında Hukuka Aykırı Delillere İlişkin İç Hukukumuzdaki Düzenlemeler ve Sonuçları Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi Hukuka Aykırı Delillerin Dosyadan Çıkartılıp Çıkartılmayacağı Sorunu 266 BEŞİNCİ BÖLÜM KORUMA TEDBİRLERİ 1. KORUMA TEDBİRİ KAVRAMI KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA Genel Olarak Müzekkeresiz (Yakalama Emri Olmaksızın) Yakalama Gözaltına Alma Genel Olarak Yakalananın Nakli Gözaltına Alınan Kişinin Bulundurulacağı Yer Gözaltı Süreleri Kolluk Amirince Gözaltı Kararı Verilmesi Müzekkereli (Yakalama Emri Üzerine) Yakalama Arama Emri Üzerine Yakalama TUTUKLAMA Genel Olarak Tutuklamanın Koşulları Genel Olarak 288

8 Önşart: Kuvvetli Suç İşleme Şüphesi Bir Tutuklama Nedeni Bulunması veya Katalog Suçlardan Diğer Koşullar Tutuklama Kararını Verebilecek Merciler Tutukluluk Süreleri Tutuklunun Salıverilmesi Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi ve Tutukluluğun İncelenmesi Tutuklulukta Geçecek Sürenin Mahsubu ADLİ KONTROL Genel Olarak Adli Kontrolün Uygulanma Koşulları Adli Kontrol Tedbirleri Adli Kontrol Kararı ve Tedbire Karar Verebilecek Merciler Adli Kontrol Kapsamında Güvence Alınması ve Sonuçları ARAMA Genel Olarak 313 Birisine İlişkin Muhakeme Yürütülüyor Olması Adli Arama Genel Olarak Arama Kararı ve Tedbire Karar Verecek Merciler Gece Vakti Arama Aramada Hazır Bulunacaklar Arama Sırasında Elde Edilen Belgeler Hakkındaki Arama Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Deliller Önleme Araması Adli ve Önleme Aramaları Bakımından Arama Kararı Olmaksızın Arama Yapılabilecek Haller Hukuka Aykırı Arama Yapılmasının Sonuçları ELKOYMA Genel Elkoyma Kavram 332

9 Elkoyma Kararı ve Karar Vermeye Yetkili Merciler Elkonulamayacak Eşyalar Elkonulan Eşyanın İadesi ve Elden Çıkarılması Postada Elkoyma Kavram Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler Tedbirin Uygulanma Usulü Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma Kavram ve Tedbire Başvurmanın Koşulları Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler Tedbir Kapsamında Elkonulabilecek Malvarlığı İlgili Kurumlardan Rapor Alma Koşulu Tedbirin Uygulanabileceği Muhakeme Konusu Suçlar ve 7.4. Zorlama Amaçlı Elkoyma Kavram Tedbirin Uygulanabileceği Muhakeme Konusu Suçlar Tedbirin Uygulanmasına Karar Vermeye Yetkili Merci Tedbirin Uygulanma Usulü Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma Kavram Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler 346 İşlemler 323 Değerleri 339 Uygulanma Usulü Tedbirin Uygulanma Usulü Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma Kavram ve Tedbire Başvurmanın Koşulları Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler Tedbirin Uygulanma Usulü Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Kavram ve Tedbire Başvurmanın Koşulları 350

10 Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler Tedbirin Uygulanabileceği Muhakeme Konusu Suçlar Tedbirin Uygulanma Usulü TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA İLETİŞİMİN DENETLENMESİ Genel Olarak Kavram ve Tedbirin Uygulanma Koşulları Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler Tedbirin Uygulanma Usulü ve Süresi İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi ve İlgililerin Bilgilendirilmesi Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Deliller Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Önleme Amaçlı Olarak Denetlenmesi GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRME Kavram ve Tedbire Başvurma Koşulları Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler Tedbirin Uygulanma Usulü Tesadüfen Elde Edilen Deliller TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME Kavram ve Tedbire Başvurulmasının Koşulları Tedbire Karar Vermeye Yetkili Merciler Tedbirin Uygulanma Süresi Tedbirin Uygulanma Usulü Tesadüfen Elde Edilen Deliller CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DIŞINDAKİ KANUNLARDA YER ALAN BAZI KORUMA TEDBİRLERİ Genel Olarak Basılı Eserlere Elkoyma, Eserleri Toplatma, Dağıtım ve Satış Yasağı Erişimin Engellenmesi KORUMA TEDBİRLERİNİN HAKSIZ OLARAK UYGULANMASI

11 NEDENİYLE TAZMİNAT Genel Olarak Tazminat Talebine Konu Olabilecek Koruma Tedbirleri ve Haksızlık Türleri Tazminat Talebinin Süresi ve Talebin Yapılacağı Merci Tazminat Talebinin Yetkili Merci Tarafından İncelenme Usulü Tazminatın Geri Alınması Tazminat İsteyemeyecek Kişiler 389 ALTINCI BÖLÜM SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI VE SORUŞTURMANIN AMACI SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK SORUŞTURMA EVRESİNİN BAŞLAMASI Genel Olarak Re sen Öğrenme İhbar Yoluyla Öğrenme Şikayet Yoluyla Öğrenme Tutanakla Öğrenme Diğer Yollarla Öğrenme SORUŞTURMAYA HAKİM OLAN İLKELER Genel Olarak Mecburilik Kamusallık Gizlilik Yazılılık Dağınıklık Kurallara Bağlı Olmama SORUŞTURMANIN YÜRÜYÜŞÜ BAZI SORUŞTURMA İŞLEMLERİ Genel Olarak 404

12 6.2. Fizik Kimliğin Tespiti Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Genel Olarak Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve 6.4. Gözlem Altına Alma SORUŞTURMADAN SONUÇ ÇIKARTILMASI Genel Olarak Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Kovuşturma Davası Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesini Kovuşturma Davası C. Savcısının Takdir Yetkisini Kullandığı Hallerde Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verildikten Sonra 7.3. İddianamenin Hazırlanarak Mahkemeye Verilmesi Genel Olarak İddianamenin Unsurları İddianamenin Değerlendirilmesi İddianamenin İadesinin Sonuçları Diğer Yollarla Sona Erme Önödeme 428 Vücudundan Örnek Alınması 411 Vücuttan Örnek Alınması 415 Gerektiren Haller 420 Kovuşturma Davası Açılamaması 422 Yeniden Soruşturma veya Kovuşturma Yapılması Uzlaşma Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kavram ve Hukuki Niteliği Önödemelik Suçlar Önödeme Teklifi ve Usülü Kavram Uzlaşma Teklifi 434

13 Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar Soruşturmada Uzlaştırma Usulü Mahkeme Tarafından Uzlaştırma Kavram Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilebilecek Uyuşmazlıklar Kamu Davasının Ertelenmesinin Koşulları Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Usulü 447 YEDİNCİ BÖLÜM MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ, UYUŞMAZLIKLAR ARASI BAĞLANTI 1. GENEL OLARAK CEZA MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİSİ Genel Olarak Ceza Mahkemeleri Görev Genel Olarak Görev Kurallarının İstisnaları Yetki Genel Olarak Yetki Kurallarının İstisnaları UYUŞMAZLIKLARA ARASI BAĞLANTI Genel Olarak Bağlantının Sonuçları Birleştirme Nispi Muhakeme ve Bekletici Mesele 468 SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR ANLAMDA KOVUŞTURMA EVRESİ 1. KOVUŞTURMA KAVRAMI KOVUŞTURMAYA GEÇİLMİŞ OLMASININ SONUÇLARI KAMU DAVASINA KATILMA (MÜDAHALE) Kavram Kamu Davasına Katılabilecekler Kamu Davasına Katılma İstemi ve Süresi 480

14 3.4. Kamu Davasına Katılma Usulü Katılanın Hakları Katılmanın Davaya Etkisi Katılmanın Hükümsüz Kalması DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİ Genel Olarak Duruşmaya Hazırlık Tutanağının (Tensip Zaptının) Düzenlenmesi Genel Olarak İlgililere Çağrı Kağıdı Gönderilmesi Sanık ve Müdafiine Çağrı Kağıdı Gönderilmesi Duruşma Hazırlığında Delil Toplanması İşlemleri Erken Dinleme ve Erken Keşif DURUŞMA DEVRESİ Duruşma Kavramı Duruşmanın Amacı Duruşmaya Hakim Olan İlkeler Genel Olarak Aleniyet İlkesi Genel Olarak Duruşmanın Aleni Yapılması İlkesinin İstisnaları Sözlülük İlkesi Bağlılık İlkesi Doğrudan Doğruyalık İlkesi Yoğunluk (Kesintisizlik) İlkesi Genel Olarak Yoğunluk İlkesi Bağlamında Sanığın Makul Sürede Yargılanma Hakkı Duruşmada Yargılama, İddia ve Savunma Makamlarının Oluşturulması Genel Olarak Yargılama Makamının Oluşturulması İddia Makamının Oluşturulması Savunma Makamının Oluşturulması 520

15 Genel Olarak Müdafiin Duruşmada Hazır Bulunması Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Genel Olarak Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmasının İstisnaları Duruşmanın Akışı Delillerin Tartışılması ve İspat Genel Olarak Ceza Muhakemesinde İspatın Tarihsel Gelişimi Delillerin Tartışılması Suretiyle İspata Ulaşma Zorunluluğu Suçluluğun Tek Delille İspat Edilip Edilemeyeceği Sorunu Suçluluğun İspatının Tek Delile Dayanmasının Muhakeme Hukuku Bakımından Ortaya Çıkardığı Önemli Sonuçlar Duruşmanın Yönetimi, Düzen ve Disiplini Duruşmanın Tutanağa Bağlanması Genel Olarak Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği Duruşma Tutanağının İspat Kuvveti HÜKÜM DEVRESİ Genel Olarak Hüküm Çeşitleri Müzakere ve Hükmün Belirlenmesi Hükmün ve Gerekçesinin İçereceği Hususlar Hükmün Açıklanması Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kavram HAGB nin Önşartları ve Koşulları Genel Olarak Önşartlar HAGB nin Koşulları Erteleme ve Seçenek Yaptırımlara Çevirme Yasağı 569

16 Denetim Süresi, Bu Süre İçerisinde Yeniden Denetim Süresinin Kurallara Uygun Geçirilmesi Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Suç İşlenmesi veya HAGB Kararına İtiraz YARGILAMA SIRASINDA FİİLİN VEYA FİİLİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ Genel Olarak Sanığın Yargılamadan Önce Neyle Suçlandığını Bilmesinin Savunma Bakımından Önemi Fiilin veya Fiilin Hukuki Niteliğinin Değişmesi Kavramları Fiilin Hukuki Niteliğinin Değişmesinin Muhakemeye Etkisi Fiilin Değişmesinin Muhakemeye Etkisi Fiilin Aynılığının Değiştiği Durumlarda Yeni İddianame Düzenlenmesinin Önemi 596 HAGB Uygulama Yasağı ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri 570 Yükümlülüklere Aykırı Davranılması 572 DOKUZUNCU BÖLÜM KANUN YOLLARI 1. KANUNYOLLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER Kanunyolu Kavramı Kanunyollarının Ortak Amacı Kanunyollarının Kavramsal Gelişimi Kanunyolu ve Hakim Bağımsızlığı İlişkisi KANUNYOLU ÇEŞİTLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Genel Olarak Olağan ve Olağanüstü Kanunyolu Ayrımı KANUNYOLUNA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER, BAŞVURUDA YANILMA VE BAŞVURUNUN GERİ ALINMASI ALEYHE DEĞİŞTİRME YASAĞI İTİRAZ Genel Olarak İtiraza İlişkin Terim Problemi 613

17 5.3. İtiraz Nedenleri İtiraz Edilebilen Kararlar İtiraz Süresi, Merci ve Usulü İtiraz Başvurusunun Etkisi İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler İtiraz Üzerine Verilecek Karar İSTİNAF Genel Olarak İstinafa Başvurulamayacak Kararlar Otomatik İstinaf İstinaf İstemi ve Süresi İstinaf Nedenlerinin Dilekçede Gösterilmesi İstinaf Başvurusunun Etkisi İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevi Bölge Adliye Mahkemesinin Dosya Üzerinde Yapacağı Ön İnceleme Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve İnceleme Sonucu Verilecek Kararlar İstinaf Yargılamasında Duruşma Hazırlığı İstinaf Duruşması İstinafta Aleyhe Değiştirme Yasağı İstinafta Kovuşturma Sonunda Verilecek Karar Direnme Yasağı SAYILI CMK YA GÖRE TEMYİZ Genel Olarak Aleyhine Temyize Başvurulamayacak Bölge Adliye Mahkemesi Kararları Temyiz İstemi ve Süresi Temyiz Başvurusunun İçeriği Temyiz Nedeni 634

18 7.6. Temyiz Başvurusunun Etkisi Ek Temyiz Dilekçesi Nispi ve Mutlak Hukuka Aykırılık Halleri (Nispi ve Mutlak Temyiz Sebepleri) Temyiz İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Usulden Reddi Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi Temyiz İsteminin Yargıtay İlgili Ceza Dairesince Usulden Reddi Temyiz İncelemesinin Duruşmalı veya Duruşmasız Yapılması Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar Genel Olarak Temyiz İsteminin Esastan Reddi (Onama)Kararı Temyiz İsteminin Kabulü (Bozma) Kararı Islah Kararı Düşme Kararı İncelemeden Sonra Verilen Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci Onama, Islah ve Düşme Kararlarından Sonra Kararların Bozma Kararından Sonra Kararın Gönderileceği Merci Yargıtay da Hükmün Açıklanması ve Hükmün Temyize Başvurmayan Sanıklara Etkisi Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri Bozmaya Uyma veya Direnme Aleyhe Değiştirme Yasağı 650 Gönderileceği Merci SAYILI CMUK A GÖRE TEMYİZ Genel Olarak Temyiz Edilemeyecek Hükümler Otomatik Temyiz Temyiz Nedenleri 654

19 Genel Olarak Temyiz Nedeni Nispi Temyiz Nedenleri Mutlak Temyiz Nedenleri (Hukuka Kesin Aykırılık Halleri) Temyiz İstemi ve Süresi Temyiz Başvurusunun Etkisi Temyiz Dilekçesi (Süre Tutum Dilekçesi) ve İçeriği İhtiyari Temyiz Layihası Temyiz İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Usulden Reddi Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı Dosyanın Yargıtay a Gönderilmesi ve Yargıtay C. Başsavcılığı nın Tebliğnamesi Temyiz İsteminin Yargıtay İlgili Ceza Dairesince Usulden Reddi Temyiz İncelemesi, İncelemenin Duruşmalı veya Duruşmasız Yapılması Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar Genel Olarak Temyiz İsteminin Esastan Reddi (Onama) Temyiz İsteminin Kabulü (Bozma) Islah Düşme Kararı İncelemeden Sonra Verilen Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci Yargıtay da Hükmün Açıklanması ve Hükmün Temyize Başvurmayan Sanıklara Etkisi Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri ve Bozmadan Sonra Serbestlik İlkesi Bozmaya Karşı Direnme Aleyhe Değiştirme Yasağı YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI NIN İTİRAZI (OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ) Genel Olarak Başvuru Yetkisi 677

20 9.3. Başvuru Usulü ve Süresi İtirazı İnceleme Usulü KANUN YARARINA BOZMA (YAZILI EMİR / OLAĞANÜSTÜ TEMYİZ) Genel Olarak Başvuru Usulü İnceleme ve Karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı nın Kanun Yararına Başvurması Direnme Yasağı YARGILAMANIN YENİLENMESİ Genel Olarak Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Lehe Yenileme Nedenleri Lehe Yenilemede İnfazın Geri Bırakılması veya Durdurulması Hükmün İnfaz Edilmiş Olması veya Hükümlünün Ölümünün Yeniden Yargılamaya Etkisi Sanık veya Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi ve Aleyhe Yenileme Nedenleri Genel Olarak Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hal Bir Suça Dayanan Yenileme İstemlerinin Kabulü Koşulları Yargılamanın Yenilenmesi İstemi Genel Olarak Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı Kararı ve Mercii Yenileme İsteminin Kabulü Üzerine Delillerin Toplanması Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi, Aksi Takdirde Kabulü Duruşma Yapılmaksızın Yenileme İsteminin İncelenmesi Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm Aleyhe Değiştirme Yasağı 694

21 Yargılamanın Yenilenmesi Sonunda, Önceki Mahkumiyet Hükmünün Kısmen veya Tamamen İnfazı Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararın Tazmini 695 KAYNAKÇA

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU A. Tanım ve Terim B. Hukuk Düzenindeki Yeri C. Amacı D. Tarihçesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ CEZA MUHAKEMESININ ANA YAPISI I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Usul Hukuku LAW 403 Güz 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstinaf Kavramı Ġstinaf, ilk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin, bölge adliye mahkemesi (BAM) tarafından

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku. El Kitabı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku. El Kitabı Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

100 Başlıkta Soruşturma Evresi

100 Başlıkta Soruşturma Evresi 100 Başlıkta Soruşturma Evresi Cüneyd Altıparmak Mesleğe Yeni Başlayan Avukat ve CMK Müdafilerine Yönelik 100 BAŞLIKTA SORUŞTURMA EVRESİ EL KİTABI Gözden Geçirilmiş 3. Baskı Ankara, 2010 100 Başlıkta

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YASAYOLLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER I. YASA YOLU KAVRAMI... 9 II. YASA YOLUNUN AMACI... 10 III. YASA YOLLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ CEZA YARGILAMASI HUKUKU

GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ CEZA YARGILAMASI HUKUKU İÇİNDEKİLER I Prof. Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Anabilim Dalı Başkanı GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ CEZA YARGILAMASI HUKUKU II GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU HUK204U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Ceza Muhakemesine İlişkin Temel Bilgiler GİRİŞ Ceza muhakemesi,

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ 1. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 58.nci maddesine göre Avukatların, avukatlık veya

Detaylı

T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yarg lama Hukuku Ö retim Üyesi

T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yarg lama Hukuku Ö retim Üyesi Prof. Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yarg lama Hukuku Ö retim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU Yay n No : 2335 Hukuk Dizisi : 1156 1. Bask Ekim 2010 STANBUL

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Ankara, 2010 Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Eğitimci El Kitabı 3 YAZARLAR (İsimlerine göre sıralanmıştır) - Ahmet TÜYSÜZ (Avukat, Şanlıurfa Barosu) - Feridun YENİSEY (Prof. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi)

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA Yrd. Doç. Dr. HASAN SINAR İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş (20 Dakika) Türk yargı teşkilatı Genel Husular Cumhuriyet Başsavcılıkları İlk Derece Mahkemeleri o Hukuk

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 1.ders - - - TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI 14-15 Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 14 Ekim 2017/ 1.GÜN Giriş, Türk Yargı Teşkilatı, o Genel Hususlar o Cumhuriyet Başsavcılıkları

Detaylı

İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Ceza muhakemesi hukukunu tanımlayınız ve temel ilkelerini yazınız. (en az 10 temel ilke, birer cümle

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR VE İŞARETLER...XXXIII

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR VE İŞARETLER...XXXIII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR VE İŞARETLER...XXXIII 1. KISIM CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 1. KAVRAM...1 2. 2004 TARİH VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ

Detaylı

B&M Prof. Dr. ERDENER YURTCAN. (Sorular-Cevaplar)

B&M Prof. Dr. ERDENER YURTCAN. (Sorular-Cevaplar) I B&M Prof. Dr. ERDENER YURTCAN UYGULAMACI Ç N CEZA YARGILAMASI (Sorular-Cevaplar) II Yay n No : 1852 Hukuk : 841 1. Bas Kas m 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-746 - 6 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

Ceza Muhakemesine İlişkin Temel Bilgiler

Ceza Muhakemesine İlişkin Temel Bilgiler I.ÜNİTE Ceza Muhakemesine İlişkin Temel Bilgiler Ceza Muhakemesi Cezai uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için yürütülen faaliyetlerin tümüdür. Ceza Muhakemesi Hukuku ise, bu faaliyetleri düzenleyen hukuk

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI 1.GÜN DERS DERS İÇERİĞİ 09.30-10.20 - DERSE GİRİŞ (20 dk) - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) GENEL HUSUSLAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLK DERECE MAHKEMELERİ * Hukuk Mahkemeleri *Ceza Mahkemeleri *İdare/vergi

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ KANUN NO: 6526 KABUL TARİHİ: 21.02.2014 MADDE 1- Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinin görevlerine son verilmiştir.

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KISIM CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER 1. KISIM CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE İŞARETLER VII IX XXXV 1. KISIM CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 1. KAVRAM 1 2. 2004 TARİH VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 2

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 1. GRUP : CEZA HUKUKU : AYDIN ŞEN : MEHMET OĞRAŞ Raporlama

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku İçindekiler I Prof.Dr. Nur Centel / Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı 3. Baskı - 2012 Sınavlara

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

ĠSTĠNAF KANUN YOLU GENEL ESASLAR

ĠSTĠNAF KANUN YOLU GENEL ESASLAR ĠSTĠNAF KANUN YOLU GENEL ESASLAR Beytullah METİN Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Yola çıkınca her sabah, Bulutlara selam ver. TaĢlara, kuģlara, Atlara, otlara, Ġnsanlara selam ver. Ne görürsen

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İSPAT

İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İSPAT Doç. Dr. Melikşah YASİN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İSPAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

MADDE GEREKÇELERİ MADDE

MADDE GEREKÇELERİ MADDE GENEL GEREKÇE Bilindiği üzere özel görevli mahkemeler ve bu mahkemelerin artık rutin hale gelmiş olduğu bilinen adil yargılanma hakları ihlalleri, ceza muhakemesi hukukumuzun en önemli sorunudur. Bu mahkemeler

Detaylı

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İçindekiler Sunuş 5 İkinci Baskıya Önsöz 7 Yeni Eski Karşılaştırma Tablosu 29 Eski Yeni Karşılaştırma Tablosu 35 GENEL GEREKÇE (HÜKÜMET GEREKÇESİ) 43 ADALET KOMİSYONU RAPORU (ADALET KOMİSYONU RAPORUNDAKİ

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ hakemli makaleler Devrim AYDIN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ Devrim AYDIN * 1. Genel Olarak Yargılama makamlarının karar veya hükümlerinde hukuka aykırılıkların veya hataların bulunması söz konusu

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU

CEZA YARGILAMA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı II CEZA

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku İçindekiler I Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Ceza Usul Hukuku II HUK 308 6 ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku. Pratik Çalışma Kitabı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku. Pratik Çalışma Kitabı Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İKİNCİ KISIM Olağan Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM İtiraz

İKİNCİ KISIM Olağan Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM İtiraz İKİNCİ KISIM Olağan Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM İtiraz İtiraz olunabilecek kararlar Madde 297- Kanunun gösterdiği hâllerde, hâkim veya mahkeme kararlarına karşı itiraz veya acele itiraz yoluna gidilebilir.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Ceza Usul Hukuku I HUK 309 5 ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Avukat Erhan GÜNAY HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Yasal Süreç ve Hukuki Nitelik Önkoşul ve Koşulları Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri Hagb

Detaylı

Kanun No: Ceza Muhakemesi Kanunu. Kabul Tarihi: R.G. Tarihi: R.G. No: Tazminat isteyemeyecek kişiler

Kanun No: Ceza Muhakemesi Kanunu. Kabul Tarihi: R.G. Tarihi: R.G. No: Tazminat isteyemeyecek kişiler Kanun No: 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu Kabul Tarihi: 04.12.2004 R.G. Tarihi: 17.12.2004 R.G. No: 25673 Tazminat isteyemeyecek kişiler 1 / 22 MADDE 144 - (1) Kanuna uygun olarak yakalanan veya tutuklanan

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNDEKİ SÜJELER İÇİN CMK CEP KİTABI. Çulha/Demirci/Nuhoğlu/Yenisey

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNDEKİ SÜJELER İÇİN CMK CEP KİTABI. Çulha/Demirci/Nuhoğlu/Yenisey TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNDEKİ SÜJELER İÇİN CMK CEP KİTABI Çulha/Demirci/Nuhoğlu/Yenisey Dördüncü Baskı Haziran 2015 Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 295 Ceza Muhakemesinin

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku Dersi Final Sınavı (Çift Numaralı Öğrenciler 24.06.2015)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku Dersi Final Sınavı (Çift Numaralı Öğrenciler 24.06.2015) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku Dersi Final Sınavı (Çift Numaralı Öğrenciler 24.06.2015) Açıklamalar: Sınav süresi 3 saattir. Bir tabaka daha ek kâğıt alabilirsiniz. Lütfen

Detaylı

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ İçindekiler SUNUŞ BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.. İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ 1- TANIM 1 2 2 - TARİHİ GELİŞİMİ 3. KANUNİ DÜZENLEME

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI Ücret: 1.250 TL Grup İndirimi Mevcut. Eğitim Yeri: Cevizlibağ-Topkapı Üniversite Kampusu Eğitim Süresi 4 gün

Detaylı

08.05.2012 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku Final Sınavı Açıklamalar: ÇÖZÜM

08.05.2012 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku Final Sınavı Açıklamalar:  ÇÖZÜM 08.05.2012 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku Final Sınavı Açıklamalar: Sınav süresi 3 saattir. Sorular, sadece olayın anlaşılabilmesinin kolaylaştırmak amacıyla olayın içine

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Mazeret Sınavı (02.05.2012 Saat:09.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Mazeret Sınavı (02.05.2012 Saat:09. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Mazeret Sınavı (02.05.2012 Saat:09.00) Açıklamalar: 1-Sınav süresi 80 dakikadır. 2-Mevzuat kullanılabilir. 3-Soruların

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı