1. Tıbbi farmasötik ürünün adı : LH-RH Ferring 0.1 mg/ml Enjeksiyon Çözeltisi 2. Kalitatif ve kantitatif terkibi : 1 ml çözelti içeren bir ampulde:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Tıbbi farmasötik ürünün adı : LH-RH Ferring 0.1 mg/ml Enjeksiyon Çözeltisi 2. Kalitatif ve kantitatif terkibi : 1 ml çözelti içeren bir ampulde:"

Transkript

1 1. Tıbbi farmasötik ürünün adı : LH-RH Ferring 0.1 mg/ml Enjeksiyon Çözeltisi 2. Kalitatif ve kantitatif terkibi : 1 ml çözelti içeren bir ampulde: Gonadorelin asetat (0.091 mg gonadorelin eşdeğeri) Glasiyal asetik asit Mannitol Enjeksiyonluk su 0.1 mg ml 50 mg 1 ml 3. Farmasötik formu : Enjeksiyon çözeltisi 4. Klinik bilgiler 4.1. Terapötik Endikasyonu Hipotalamus, hipofiz ve gonad disfonksiyonlarının teşhisi: Gonadorelin, hipofiz bezinde gonadotropin serbestleşmesini stimüle eder. Uzun bir süre devam eden hipofiz bezi inovülasyonunda gonadotropin salgısını uyarmak için dozun artırılması gerekebilir (enjeksiyonların tekrarlanması ya da pulsatil tedavi). Tek doz uygulanımı: Periferden kaynaklanan gonad disfonksiyonları ve merkezi sinir sisteminin neden olduğu disfonksiyonları (hipolatamik veya hipolizer yetersizlik) birbirinden ayırmak için uygulanır. Doz artışı ve uygulamanın tekrarlanması: Hipofiz ve hipotalamustan kaynaklanan disfonksiyonları birbirinden ayırmak için (Endojen gonadorelin yetersizliğine veya yokluğuna bağlı, sırasıyla primer veya sekonder hipotalamik amenore ve hipogonadotropik hipogonadism). Tümör durumunda (örn. Kraniofarinjioma, hipofiz adenomu) yukarıdaki ölçümler, hipotalamus ve hipofiz bezi disfonksiyonlarının teşhisi ve ileri kontrolleri için yapılır. 1

2 4.2. Pozoloji ve Kullanım Şekli Teşhis için, intravenöz yoldan tek doz olarak 25 µg veya 100 µg zerkedilir. Birkaç saat sonra stimülasyon tekrarlanabilir veya bir pulsatil enfüzyon yapılabilir. Erişkinler: 100 µg gonadorelin i.v. bolus enjeksiyonu, (1 ampul LH RH Ferring) Çocuklar: Vücut yüzel alanının her m 2 si için 60 µg gonadorelin i.v. bolus enjeksiyonu, en az ¼ LH-RH Ferring ampule tekabül eden 25 µg gonadorelin verilmelidir. Uygulamanın şekli ve uzunluğu: Teşhis için LH-RH Ferring Enjeksiyon Çözeltisi intravenöz olarak uygulanır. GnRH testlerinin performansı (tek doz enjeksiyon): - Bazal LH- ve FSH değeri tayini için 2 ml kan alınır. - Sonra i.v µg LH RH bolus enjeksiyonu yapılır dakika sonra ayrıca gerekirse 60, 90, 120 dakika sonra 2 ml kan daha alınır ve serumdaki FSH ve LH radyo immünolojik miktar tayini ile tayin edilir. Açıklama: LH ve FSH da maksimum artış, yaklaşık 30 dakika sonra beklenir. Normal hipofiz bezi fonksiyonlarında yükselmiş başlangıç değerine göre 3-5 katlık LH artışı normal olarak sayılabilir. Tek bir test ile sadece mevcut olan gonadotropinler tespit edilebilir. Ancak, gonadorelinin tek uygulaması, hipotalamik ve hipofiz bezi rahatsızlıklarını birbirinden ayırmak için her zaman uygun değildir. Gonadotropin açısından hipofiz reservlerini değerlendirmek ve hipofiz ve hipotalamik fonksiyonel rahatsızlıkları birbirinden ayırmak için uygulamanın tekrarı ya da pulsatil GnRH stimülasyonu gerekecektir. Bunun için Lutrelef ve Zyklomat pulse ve seti mevcuttur. Kadınlarda gonadorelinli stimülasyonu takiben LH ve FSH yanıtı menstruasyon periyoduna bağlıdır. Luteal fazdaki artış, erken folliküler fazdan 2 kat daha fazladır. 2

3 4.3. Kontrendikasyonlar LH-RH Ferring, gonadorelin ve mannitole karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Gonadorelin, gebelik ve laktasyonda kontrendikedir Özel Uyarılar ve Özel Kullanım Tedbirleri Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda gonadorelinin etkisi daha uzun süreli ve daha fazla olabilir. Tedavi sadece uzman hekimler tarafından yapılabilir Diğer İlaçlarla Etkileşim ve Diğer Etkileşim Türleri Androjen, östrojen, gestajen ve glukokortikoid gibi hipofizin gonadotropin sekresyonunu etkileyen ilaçlar kullanılırsa test sonuçları değişebilir. Bundan başka gonadotropin düzeyi, spirono-lakton tedavisiyle beraber geçici olarak artabilir, levadopa ile az miktarda artabilir ya da sırasıyla dijoksin ve oral kontraseptiflerle beraber kullanıldığında azalabilir. Prolaktin artırıcı ajanlarla (fenilalanin, met-oktopamide benzer dopamin antagonistleri), birlikte tedavi, gonadorelin reaksiyonunu bozabilir Gebelik ve Laktasyonda Kullanım Gebelikte kullanım kategorisi B dir. Gebelik ve laktasyon süresince kontrendikedir Araç ve Makina Kullanımına Etkisi Araç ve makina kullanma yeteneği üzerine olan etkileri üzerinde herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir İstenmeyen Etkiler Aşırı duyarlılık: Aşırı duyarlılık durumlarında nadiren anafilaktik reaksiyonlar (bronşial tıkanma, taşikardi, ateş, şişlik, kaşıntı ve yüzde, gözde ve dudak çevresinde kızarıklık) ve genellikle ağrı, kaşıntı ve şişlik ile belirginleşen enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyonlar (kızarıklık) görülebilir. Anafilaktik şok tek bir vakada görülmüştür (gonadorelinin pulsatil tedavisini takiben). 3

4 Nörolojik yan etkiler: Bazen parenteral uygulamayı takiben hipofiz adenomalı hastalarda, bilhassa TRH (protirelin) ile kombine uygulandığında geçici nörolojik semptomlar bildirilmiştir. Bu tip vakalarda, gonadorelin ile teşhis veya tedavi uygulanımı dikkatle değerlendirilmelidir Doz Aşımı Gonadorelin yüksek dozda iyi tolere edilir. Doz aşımından sonraki intoksikasyonu bilinmemektedir. Gonadorelin hızla vücuttan dışarı atılabildiğinden doz aşımı durumunda alınması gereken önlemlere gerek yoktur. 5. Farmakolojik Özellikler: 5.1. Farmakodinamik özellikler Gonadorelin, yapısal olarak hipotalamik gonadotropini serbestleştiren hormona eştir (gonadorelin GnRH). Gonadorelin fizyolojik ve terapötik olarak hipofiz bezinde LH ve FSH gonadotropinlerin olgunlaşmasını ve ovülasyonu, erkekte testosteron salgısını ve spermatojenezi uyarır. Fizyolojik koşullarda, gonadorelin dakikalık aralıklarla, birer dakikalık kısa süreler içinde salgılanır Farmakokinetik özellikler Emilim ve Dağılım: Gonadorelin gastrointestinal yoldan az miktarda emilir. Proteinlere bağlanma % 15 den azdır. Metabolizma ve Atılım: Gonadorelin plazmada hidrolize olur ve inaktif metabolitler olarak idrarla atılır. Deaktivasyon, karaciğer, ön hipofiz ve diğer organ dokularındaki eksopeptidazlar ve endopeptidazlar tarafından gerçekleştirilir. En önemli inaktivasyon organları karaciğer ve böbrektir. Karaciğer bozuklukları veya böbrek yetmezliği durumunda, eliminasyon yavaşlar ve gonadorelinden kaynaklanan gonadotropin salımı artar. Gonadorelin karaciğer ve böbreklerde metabolize olur. Bozulmamış metabolitler böbreklerden elimine edilir, safra eliminasyonu düşüktür. i.v. enjeksiyondan sonraki eliminasyonu 10 dakikadan daha azdır. 4

5 Gonadorelinin böbrekten atılımı, oligopeptidlerin idrarda tespit edilebilmesine yol açar. Gonadorelinin bozulmamış yapısı biyolojik aktivite için gereklidir, terapötik dozla oluşan tüm metabolitler biyolojik olarak etkisizdir Klinik öncesi emniyet verileri Akut toksisite: Çok yüksek dozlarda bile gonadorelin toksikolojik etki göstermez, fakat testiküler fonksiyonların (testosteronda azalma) inhibisyonuna ve androjene bağlı organların inovülasyonuna neden olur. i.v. enjeksiyondan sonra gonadorelinin akut toksisitesi üzerine olan araştırmalar fare ve sıçanlarda yapılmıştır. Sub-kronik ve kronik toksisite: i.v. uygulama ilgili çalışmalar sıçanlarda (30 gün), köpeklerde (90 gün), s.c. uygulama ile ilgili çalışmalar ise sıçanlarda (90 gün) yapılmıştır. Yüksek doz gonadorelin, testiküler fonksiyonların inhibisyonuna ve androjene bağlı organların dejenerasyonuna neden olur. Lokal tolerans: Tavşanlara yapılan tek uygulamadan sonra (i.v., intraarterial, paravenöz) belirgin intolerans belirtileri görülmemiştir. Üreme ile ilgili toksisite: Sıçan ve tavşanlar ile yapılan deneyler, yüksek luteolitik etki ve yükselmiş fetal absorpsiyon ve perinatal ölüm göstermiştir. Sıçanlarda çok fazla miktarda fetus taşınması nedeniyle bu durum östrojen reseptörlerinde inhibisyonu azaltır. Sıçan ve tavşanlarda gonadorelin ile yapılan üreme ile ilgili toksikolojik deneyler yüksek luteolitik etki, embriyo ölümü ve perinatal ölüm oranında artış göstermiştir. Fetusta doza bağlı büyüme geriliği görülmüştür (vücut ağırlığında azalma, iskeletin kemikleşmesinde azalma). Bundan başka fark edilebilir anormallikler ya da iç organların ya da iskelet anormallikleri oluşmamalıdır. Hamilelik ve laktasyon sırasında gonadorelin kullanımı ile ilgili deneyimler mevcut değildir. 5

6 6. Farmasötik bilgiler: 6.1. Yardımcı maddelerin kalitatif ve kantitatif miktarı Mannitol Glasiyal asetik asit Enjeksiyonluk su 50 mg ml 1 ml 6.2. Üretimdeki Temel Proseslerin Tanımı Üretim prosesi (in-proses kontroller dahil olmak üzere) 1. Dolum ekipmanı ve membran fitrelerle birlikte filtre tutucusu doymuş su buharı ile 121 C de 30 dakika boyunca sterilize edilir. 2. Ampuller, valide edilmiş koşullar altında (ör. 300 C de 3 dakika boyunca) kuru ısı ile sterilize edilir. 3. Hammaddeleri tartılır ve ağırlıklar ile kontrol sayıları kaydedilir. Tartımlar kontrol edilir. 4. Gonadorelin asetat hidrat, toplam enjeksiyonluk su hacminin onda dokuzunda, manyetik karıştırıcı kullanılarak çözündürülür. Ardından mannitol ilave edilir ve çözünme tamamlanana dek beklenir. 5. Glasiyal asetik asit ile ph ye ayarlanır ve enjeksiyonluk su ile final hacmine seyreltilir. Glasiyal asetik asidin eklenmesinden önce ve sonra ph metre ile ph ölçümü yapılır. 6. Çözelti, hazırlandıktan hemen sonra nitrojen gazı kullanılarak sterilize membran filtre ile filtre edilir. Membran filtrenin gözenek boyutu: 0,2 µm ve 0,45 µm Filtre malzemesi: naylon Çözelti, sterilize edilmiş cam erlende toplanır. 7. Filtre bütünlüğü testi gerçekleştirilir. Kabarcıklanma noktası 3,1 bar dan fazla olamaz. 6

7 8. Filtrelenmiş çözeltiden 20 ml numune alınır ve kontrol laboratuarına aktarılır. 9. Çözelti aseptik koşullar altında saklanır. 10. Steril çözelti ampullere otomatik olarak dağıtılır. Dolum hacminin sınırları: 1,0 1,15 ml Dolum hacmi ölçüm sıklığı: her yarım saatte bir 3 ampul Ampullerin verimi (adet) kontrol edilir. 11. Dolu ampuller parçacıklar açısından görsel inceleme ile kontrol edilir. 12. Dolu ampuller karantina deposuna aktarılır. Kalite kontrol departmanı tarafından serbest bırakılır ve ambalajlamaya geçilir Ampuller etiketlenir ve prospektüsüyle birlikte dış kutu içerisinde ambalajlanır. 7

8 6.3. Bitmiş ürün spesifikasyonları Bitmiş Ürün Spesifikasyonları Berraklık Renk derecesi Koku : Berrak : Renksiz : Kokusuz ph (20 C) : Gonadorelin tanıma (HPTLC) Gonadorelin tanıma (HPLC) Mannitol tanıma (pirokateşol ile tanıma) Gonadorelin saflığı (HPTLC) Gonadorelin saflığı (HPLC) Gonadorelin madde miktarı (HPLC) : Rf değeri referans standardınkine uygun olmalı : Numunenin retansiyon zamanı referans standardına uygun olmalı : Testi geçmeli Hacim tek düzeliği : 1 ml ( + % 15) Partiküler madde Sterilite : Bütün impürite lekelerinin renk şiddetleri ana pikin renk şiddetinin % 2 sinden fazla olmamalıdır. C-terminal tetrapeptid: tesbit edilmemeli. Diğer impürite lekelerinin renk şiddetleri ana pikin renk şiddetinin % 0.5 inden fazla olmamalıdır. : Bütün impüritelerin pik alanları total pik alanının % 2 sini geçemez. Gonadorelin serbest asidi, hekzapeptid ve diğer impüritelerin pik alanları total pik alanının % 0.5 ini geçemez. : mg gonadorelin baz / ml ± % 5 : 10 µm : Maks partikül / ambalaj veya 25 µm : 500 partikül / ambalaj : Steril 8

9 6.4. Geçimsizlik Bilinen bir geçimsizliği yoktur Raf ömrü, rekonstitüsyon ve/ veya ilk açılıştan sonraki saklama şartları ve süresi Raf ömrü: 3 yıl LH-RH Ferring Enjeksiyon Çözeltisi buzdolabında (2-8 C) saklanmalıdır Ambalajın türü ve yapısı LH RH Ferring 1 ampullük ambalajlardadır Kullanma talimatı Yok. 7. Reçeteli - Reçetesiz satış şekli : Reçete ile satılır. 8. Ruhsat sahibinin adı, adresi, tel-fax no.: FERRING İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 71 A Blok Kat: Maslak Şişli / İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ruhsat tarih-no. : ve 122/ Üretici adı-adresi, tel-fax no. : 1. Adı: FERRING GmbH Adresi: Wittland 11, D Kiel, Almanya Sorumluluk: Üretim ikincil ambalajlama ve serilerin serbest bırakılması 2. Adı: FERRING International Center SA Adresi: Chemin de la Vergognausaz 1162 St-Prex, İsviçre Sorumluluk: İkincil ambalajlama 9

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. XALATAN, pediyatrik glokomda ve göz içi basıncı yükselmiş pediyatrik hastalardaki göz içi basıncını düşürmede endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. XALATAN, pediyatrik glokomda ve göz içi basıncı yükselmiş pediyatrik hastalardaki göz içi basıncını düşürmede endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI XALATAN % 0.005 göz damlası 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her mililitrede; Etkin madde: Latanoprost Yardımcı maddeler: Sodyum klorür Sodyum dihidrojen fosfat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PACTO 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PREGNYL 1500 IU Liyofilize Ampul Kas içine veya deri altına uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PREGNYL 1500 IU Liyofilize Ampul Kas içine veya deri altına uygulanır. PREGNYL 1500 IU Liyofilize Ampul Kas içine veya deri altına uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1500 IU insan koriyonik gonadotropini (hcg). Yardımcı maddeler: Mannitol, disodyum hidrojen fosfat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LANTOROL 30 mg enterik mikropellet kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: Lansoprazole 30 mg. Yardımcı Maddeler: Sukroz Sodyum metil paraben

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1 - BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAVELBINE 30mg Yumuşak Kapsül 2 - KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vinorelbin tartarat 41.55mg (30mg vinorelbin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MYESED 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz SD Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DUOCID 0.25 g IM enjektabl toz içeren flakon Kas içine uygulanır. Steril- Apirojen Etkin madde: Her flakon 250 mg ampisilin (ampisilin sodyum olarak) ve 125 mg sulbaktam (sulbaktam sodyum

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir flakon; 250 mg Sefazolin e eşdeğer, Sefazolin sodyum içermektedir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 43 mg Yardımcı

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml Damar içine uygulanır. Etkin madde: Parikalsitol. Her 2 ml ZEMPLAR enjeksiyonluk çözelti 10 mikrogram parikalsitol içerir (Her

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PEYONA, gestasyon yaşı 28 ila <33 hafta arasında olan bebeklerdeki prematüre apnesinin kısa vadeli tedavisinde kullanılmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. PEYONA, gestasyon yaşı 28 ila <33 hafta arasında olan bebeklerdeki prematüre apnesinin kısa vadeli tedavisinde kullanılmaktadır. KULLANMA TALİMATI PEYONA 20 mg/ml infüzyonluk ve oral çözelti Damar içine uygulama veya ağız yolundan alınarak kullanılır. Etkin madde: Her ml de 20 mg kafein sitrat (10 mg/ml kafeine eşdeğer) içerir.

Detaylı