ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI"

Transkript

1 ADAYLIK DÖNEMD NEMİNDENDE AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI

2 Helsinki Zirvesi Sonrası Türkiye AB İlişkileri Adaylık Süreci 1999 Helsinki Zirvesinde diğer adaylarla eşit koşullar altında Türkiye ye adaylık statüsünün verilmesi ile Türkiye-AB ilişkileri yeni dir döneme girmiştir Helsinki Zirvesinin getirdikleri: Eşit şartlarda adaylık Kopenhag Kriterlerinin Uygulanması Topluluk programlarına katılım (6. Çerçeve Programı gibi...) AB Mali Yardımları

3 Kopenhag Kriterleri Siyasi Kriter: Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlık haklarını güvence altına alan kurumların varlığı Ekonomik Kriter: İşleyen ve ayni zamanda Topluluk içinde rekabetçi baskılara ve diğer serbest piyasa güçlerine dayanabilecek bir serbest piyasa ekonomisinin varlığı Topluluk Mevzuatının (Müktesebat) Benimsenmesi: Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin hedeflerine bağlı kalmak üzere üyelik için gerekli yükümlülükleri yerine getirebilme kapasitesine sahip olma

4 Topluluk MüktesebatM ktesebatı Kurucu Anlaşmalar Roma Anlaşması Tek Senet Maastricht Anlaşması Amsterdam Anlaşması Üyelik Anlaşmaları TOPLULUK MÜKTESEBATI Direktifler (Kanun) ve Yönetmelikler Adalet Divanı Kararları

5 Helsinki Zirvesi Sonrası KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ AB YOL HARİTASI ULUSAL PROGRAM İLERLEME RAPORU Türkiye ULUSAL TAAHHÜT BELGESİ (İHTİYAÇLARI DA İÇERİYOR)

6 Helsinki Zirvesi Sonrası KOPENHAG ZİRVESİ (Aralık 2002) 2004 YILI SONUNDA TÜRKİYE NİN KOPENHAG SİYASİ KRİTELERİNE UYUMU DEĞERLENDİRİLECEK ÜYELİK MÜZAKERELERİ

7 Topluluk MüktesebatM ktesebatı 1. Malların Serbest Dolaşımı 2. Kişilerin Serbest Dolaşımı 3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı 5. Şirketler Hukuku 6. Rekabet 7. Ortak Tarım Politikası 8. Ortak Balıkçılık Politikası 9. Ortak Taşımacılık Politikası 10. Vergilendirme 11. Ekonomik ve Parasal Birlik 12. İstatistik 13. Sosyal Politikalar ve İstihdam 14. Enerji 15. Sanayi Politikaları 16. KOBİ ler 17. Bilim ve Araştırma 18. Eğitim 19. Telekomünikasyon 20. Kültür ve Görsel İşitsel Politika 21. Bölgesel Politikalar 22. Çevre 23. Tüketicinin Korunması ve Sağlık 24. Adalet ve İçişleri 25. Gümrük Birliği 26. Dış İlişkiler 27. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 28. Mali Kontrol 29. Mali ve Bütçesel İşler

8 ADAYLIK SÜRECS RECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

9 ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI AB Mali Yardımları I. Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri III. Topluluk Programları

10 ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI Helsinki Zirvesi Aralık 1999 Türkiye ye Adaylık Statüsü Adaylık statüsünün AB ile Mali İşbirliğine yansımaları : 17 Aralık 2001 : AB tarafından Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük yayımlanmıştır.

11 ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI Mali İşbirliğinin öncelikleri değişti... AB ile uyuma yönelik projeler finanse edilecektir. Projeler, Ulusal Program ve Katılım Ortaklığı Belgesindeki önceliklerin gerçekleştirilmesini hedef almalıdır.

12 ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI Türkiye ye sağlanan mali yardımlar tek bir program çerçevesine alınmıştır... MEDA II Gümrük Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Avrupa Stratejisi Ekonomik ve Sosyal Kalkınmaya Yönelik Avrupa Stratejisi Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Yardım

13 ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi : Türkiye ye yapılan mali yardımlar artırılacak yılly llık k ortalama 250 milyon

14 DİĞER ADAY ÜLKELERE VERİLEN MALİ YARDIMLAR VE TÜRKİYE Ülkemize Avrupa Birliği tarafın sağlanan mali yardımların (hibe) diğer aday ülkelerle karşılaştırıldığında yetersiz olduğu görülmektedir. Romanya Bulgaristan Polonya Türkiye Dönemi (milyar ) 5,1 2,8 15,3 1,7

15 Üye Ülkelere Sağlanan AB Mali Yardımı DÖNEM Milyar HİBE+KREDİ İspanya Portekiz Yunanistan

16 Merkezi Olmayan Yapılanma -Adaylık Döneminde Avrupa Birliğinden sağlanacak mali yardımların diğer aday ülkelerde de uygulanan ve Merkezi Olmayan Yapılanma olarak adlandırılan yeni bir sistem içerisinde kullanılması gerekmektedir. -Ülkemiz Merkezi Olmayan Yapılanmaya ilişkin gerekli düzenlemeyi 18 Temmuz 2001 tarih ve 2001/41 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yapmıştır. -Merkezi Olmayan Yapılanmaya ilişkin olarak 14 Şubat 2002 tarihinde AB Komisyonu ile imzalanan Mutabakat Zabıtları TBMM tarafıdan kabul edilmiş ve 20 Mart 2003 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

17 Merkezi Olmayan Yapılanma Başbakanlık Genelgesi ile Merkezi Olmayan Yapılanma içerisinde gerekli görev dağılımı gerçekleştirilmiştir. Merkezi Olmayan Sistem içerisinde yürütülecek Mali işbirliğinin dört temel unsuru/aktörü bulunmaktadır: -Ulusal Mali Yardım Koordinatörü -Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Ulusal Fon -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Uygulayıcı Kurum/Kuruluşlar

18 ADAYLIK SÜRECİNDE TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi Avrupa Birliği ile Mali İşbirliğinin koordinasyonu Projelerin öncelikler doğrultusunda seçilmesi Hazırlık çalışmalarının yapılması ve izlenmesi AB Komisyonu ile Finansman Anlaşmasının imzalanması ULUSAL YARDIM KOORDİNATÖRÜ -Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı -Sekreteryası AB Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

19 ADAYLIK SÜRECİNDE TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi Projelere tahsis edilen mali yardımların aktarılacağı fonun (Ulusal Fon) yönetimi ULUSAL YETKİLENDİRME GÖREVLİSİ Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı

20 ADAYLIK SÜRECİNDE TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi Avrupa Birliği ile finanse edilen projelerin ihalelerinin düzenlenmesi ve ihalelere ilişkin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine bağlı kalınması ve uygun bir raporlama sisteminin işlemesi MERKEZİ FİNANS ve İHALE BİRİMİ

21 MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA Merkezi Olmayan Sistem içerisinde yürütülecek Mali işbirliğinin önemli aşamaları şunlardır: Mali İşbirliği Programlama Uygulama İzleme

22 MALİ İŞBİRL RLİĞİNDE PROGRAMLAMA SÜRECS RECİ MALİ İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ ÇALIŞMA GRUPLARI ULUSAL MALİ YARDIM KOORDİNATÖRÜ Mali İşbirliği Paketi AB KOMİSYONU AB KOMİSYON TEMSİLCİLİĞİ

23 PROGRAMLAMA SÜRECS RECİNİN AŞAMALARIAMALARI Programlama Faaliyetleri -Öncelik alanları doğrultusunda potansiyel proje fikirlerinin tespit edilmesi ve yatırım programlaması ile uyumu teminen ABGS tarafından DPT ye de iletilmesi -Proje fikirlerinin Avr. Komisyonu ile ön tespiti -Yıllık programa dahil olacak proje fikirlerinin görüşülmesi ve çalışma gruplarının oluşturulması (ARA DEĞERLENDİRME) -UP ve KOB gereklilikleri doğrultusunda proje fikirlerinin çalışma gruplarınca geliştirilmesi, proje fişlerinin hazırlanması için gerekebilecek dış yardıma ilişkin çalışmaların yürütülmesi ve proje fişlerinin hazırlanması -Komisyon yetkilileri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla projelerin olgunluk seviyelerinin tespitine yönelik toplantılar yapılması Sorumlu Kuruluşlar ABGS Kurum ve Kuruluşlar ABGS, MİK Avr. Kom., Avr.Kom.Tem. MİK Kurum ve Kuruluşlar ABGS, DPT MİK, Avr.Kom.Tem. Kurum ve Kuruluşlar ABGS, MİK Avr. Kom., Avr.Kom.Tem.

24 PROGRAMLAMA SÜRECS RECİNİN AŞAMALARIAMALARI Programlama Faaliyetleri -Proje fişlerinin kurum ve kuruluşlarca Ulusal Yardım Koordinatörüne iletilmesi -Proje fişlerinin hedef uygunluğu ve mantıksal çerçeve yaklaşımı perspektifinde teknik değerlendirmesinin yapılması -Yıllık program paketinin nihai hale getirilmesi için değerlendirme (SON DEĞERLENDİRME) -Yıllık program paketinin Avrupa Komisyonuna iletilmesi -Komisyon tarafından Yıllık Planlama Belgesinin hazırlanması Sorumlu Kuruluşlar Kurum ve Kuruluşlar ABGS MİK Ulusal Yardım Koordinatörü Avr.Kom.Tem.

25 PROGRAMLAMA SÜRECS RECİNİN AŞAMALARIAMALARI Programlama Faaliyetleri -Proje fişlerinin Avr. Kom. Birimlerince değerlendirilmesi ve Phare Yönetim Komitesi tarafından onaylanması -Avr. Kom. Tarafından Finansman Kararının alınması ve Finansman Zaptının Komisyon Temsilciliğince Ulusal Yardım Koordinatörüne iletilmesi -Onaylanan proje fişlerinin kurum ve kuruluşlara ve MİK üyelerine iletilmesi -Avr.Kom.Temsilciliğine, ulusal katkı paylarına ilişkim komfirmasyon mektubunun iletilmesi (böylece Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ulusal katkı paylarına ilişkin sorumluluğu üstlenir) -Finansman Zaptının imzalanması Sorumlu Kuruluşlar Avr. Kom. Avr. Kom. Avr. Kom. Tem. ABGS Ulusal Yardım Koordinatörü Ulusal Yardım Koordinatörü Avr. Kom.

26 Mali İşbirliğinin Uygulama Süreci ULUSAL YETKİLENDİRME GÖREVLİSİ Avrupa Birliğiden sağlanacak fonları yönetir, mali işbirliği kapsamındaki ilgili projelere yönlendirir. MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen yönteme uygun olarak projelerin ihalelerini, ödemelerini ve raporlama işlemlerini yapmaktan sorumludur. ULUSAL FON (HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI) Avrupa Birliği fonlarının kanalize edildiği merkezi hazine birimidir. PROJE SAHİBİ KURUM/KURULUŞLAR Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından ihalesi gerçekleştirilen projelerin hayata geçirilmesinden sorumludur.

27 Programlaması Yapılmış Projelerin Gerçekleşme Süreci -Projelerin Hayata Geçirilmesi i. İhale yolu ile ii. Eşleştirme (Twinning) yolu ile iii.doğrudan Sözleşmeler (Direct Contracts)

28 Mali İşbirliğinin İzleme Süreci İZLEME RAPORLARI ULUSAL MALİ YARDIM KOORDİNATÖRÜ ORTAK İZLEME KOMİTESİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORLARI

29 HANGİ ALANLARDA MALİ YARDIM KULLANILIYOR? Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar 1/3 1/3 1/3 Ekonomik ve Sosyal Uyum Bölgesel Gelişme KOBİ ler Altyapı Yatırımları İnsan Kaynakları

30 MALİ YARDIMLARIN ALT BİLEB LEŞENLERİ NELERDİR R? 1. Teknik yardım m ve/veya eşlee leştirme 2. Yatırım ( % 25 ulusal katkı payı ile ) - Mevzuat uyumu ve kurumsal yapılanmaya yöneliky - ekonomik ve sosyal uyuma yöneliky hibe dağı ğıtım m programları altyapı projeleri

31 Mali Yardım Alan Konu Başlığı AB Katkısı AB Katkısının Payı Toplam Destek Ekonomik ve Sosyal uyum-bölgesel Kalkınma ,91% Topluluk Programları ve Proje Destek Faaliyetleri ,80% Ekonomik ve Sosyal uyum-istihdam ,91% Adalet ve İçişleri ,04% Çevre ,25% Tarım ,09% Gümrük Birliği ,57% Siyasi kriterler ,54% Sosyal Politika ve İstihdam ,82% Malların Serbest Dolaşımı ,52% Ulaştırma ,21% Enerji ,78% Balıkçılık ,22% Ekonomik ve Sosyal uyum-sınır Ötesi İşbirliği ,10% Hizmetlerin Serbest Dolaşımı ,04% Vergilendirme ,03% Mali Kontrol ,96% Ekonomik ve Sosyal uyum-kobi ler ,79% Ekonomik Kriterler ,74% Tüketici Sağlığı ,53% İş Hukuku ,49% Telekommünikasyon ve Bilgi Teknolojileri ,45% Rekabet Politikası ,20% TOTAL ,00%

32 Vergilendirme Hizmetlerin Serbest dolaşımı ESC-CBC Balıkçılık Ulaştırma Enerji ESC-Bölgesel Kalkınma Malların Serbest Dolaşımı Sosyal Politika ve İstihdam Siyasi Kriterler Gümrük Birliği Topluluk Programları ve Proje Destek Faaliyetleri Tarım Çevre Adalet ve İçişleri ESC-İstihdam Döneminde Konu Başlıklarına Göre AB Mali Yardımlarının Dağılımı

33 ÇOK-YILLI PROGRAMLAMA Programlama Faaliyetleri -KOB ve UP doğrultusunda çok yıllı temel hedeflerin ve önceliklerin tanımlanması -Avrupa Komisyonu ile görüşülmeden önce çok yıllı önceliklerin MİK tarafından değerlendirilmesi (ÖN DEĞERLENDİRME) -Çok yıllı önceliklerin Avrupa Komisyonu ile tespit edilmesi Sorumlu Kuruluşlar ABGS MİK MİK, ABGS, Avr. Kom., Avr.Kom.Tem.

34 2002 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI Organize Suçlarla Mücadelenin Güçlendirilmesi Sınır Yönetim Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Faaliyet Planının Geliştirilmesi Ulusal Uyuşturucu İzleme Merkezinin Oluşturulması ve Ulusal Uyuşturucu Stratejisinin Geliştirilmesi Uygulanması Türkiye nin İltica ve Göç Stratejisinin Uygulanmasına --Yönelik Faaliyet Planının Geliştirilmesi İfade Alma Yöntemlerinin ve Odalarının Geliştirilmesi SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Kara Para Aklama ile Mücadelenin Güçlendirilmesi Meslek Sağlığı ve Güvenliği ve İŞGÜM Aktif İşçi Piyasası Stratejisi Çevre Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Maliye Bakanlığı (MASAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Çevre Bakanlığı

35 2002 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI Devlet Yardımları İzleme ve Denetleme Kurulunun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Devlet Yardımları İzleme ve Denetleme Kurulu Türkiye nin AB Veterinerlik Müktesebatına Uyumu Türkiye nin AB Bitki Sağlığı Müktesebatına Uyumu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Deniz Taşımacılığı Güvenliğinin Arttırılmasının Desteklenmesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun Kurumsal Güçlendirilmesi Telekomünikasyon Kurumu nun Kurumsal Yapılandırılması Uygunluk Değerlendirme /Piyasa Gözetim Altyapısı Denizcilik Müsteşarlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Telekomünikasyon Kurumu İstanbul Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği ne Entagrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

36 2003 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI Türk Polisinin Denetime Açıklığının, Verimliliğinin ve Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) İnsan Hakları, Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi Milli Eğitim Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu Kuruluşları Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi ve STK ların Demokratik Katılımcılık Seviyelerinin Geliştirilmesi Projesi AB Genel Sekreterliği Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Yeni Yaklaşım Direktiflerinin Uygulamasında Destek Projesi Piyasa Gözetimi Alanında Telekomünikasyon Sektörünün Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Hava Kalitesi, Kimyasallar ve Atık Yönetimi alanında Türkiye'ye Destek Projesi Sanayi Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Kurumu Çevre Bakanlığı

37 2003 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI Sayıştay ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Sayıştay SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün ve Sigorta Denetleme Kurulu nun Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Hazine Müsteşarlığı Türk Kamu İhale Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Kamu İhale Kurumu Gümrüklerin Modernizasyonu Projesi Gümrük Müsteşarlığı Balıkçılık Sektörünün Yasal ve İdari Olarak AB Mevzuatına Uyumu Projesi Tarım Bakanlığı Türk Elektrik Sisteminin UCTE Elektrik Sistemine Bağlantısı İçin Tamamlayıcı Teknik Çalışmalar Projesi Enerji Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu için Düzenleyici Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Projesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

38 2003 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Gaz İletimi ve Geçişi Alanında BOTAŞ'a Teknik Yardım Projesi BOTAŞ Türkiye'de Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi Enerji Bakanlığı Demiryolu Taşımacılığı Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi Ulaştırma Bakanlığı (TCDD) Türkiye Yatırım Promosyon Ajansı nda Doğrudan Yabancı Yatırımı Teşvik Fonksiyonunun Geliştirilmesi Projesi Hazine Müsteşarlığı Polisin Suç Delillerini Bilimsel Yöntemle Analiz Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi İnsan Ticaretiyle Mücadele için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) Kara Paranın Aklanmasıyla, Suçun Mali Kaynakları ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Güçlendirilmesi Projesi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.)

39 2003 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Vize Politikası ve Uygulamaları Projesi Dışişleri Bakanlığı DPT nin Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünün Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesine Destek Projesi Samsun, Kastamonu ve Erzurum NUTS-II Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma Projesi Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği Projesi (Küçük Ölçekli Ortak Proje Fonu) Moda ve Tekstil İş Kümesi Projesi AB Entegrasyon Sürecini Güçlendirmeye Yönelik Destek Projesi DPT Müsteşarlığı DPT Müsteşarlığı DPT Müsteşarlığı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri AB Genel Sekreterliği Topluluk Programları ve Ajanslarına Katılım Dışişleri Bakanlığı

40 2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI Türkiye'de İnsan Hakları Alanında Reform Programlarının Uygulanması SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Başbakanlık İnsan Hak. Başkanlığı Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Türkiye'de İstinaf Mahkemelerinin Kurulması Adalet Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Kamu Hizmetleri ve Kalite Standartlarının İyileştirilmesi İçişleri Bak. (Dernekler Dairesi Bşk.) Sivil Toplumun Geliştirilmesi Amacıyla Örgütlenmenin Desteklenmesi AB Genel Sekreterliği Türkiye'de Ombudsman Sisteminin Kurulması Adalet Bakanlığı Türkiye de Çocuklar İçin İyi Yönetişim, Koruma ve Adalet İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Kom.) İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) Adalet Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

41 2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Türkiye de Denetimli Serbestliğin Geliştirilmesi Adalet Bakanlığı Jandarmanın Modernizasyonu Projesi İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Kom.) Kaynak (Menşei) Ülke Bilgi Sistemi Biriminin Geliştirilmesi ve Önümüzdeki Dönemde Oluşacak Göç ve İltica Otoritesinin Personelinin Eğitilmesi İçişleri Bakanlığı Sınır Polisi için Eğitim Sistemi Geliştirilmesi İçişleri Bakanlığı Tekstil, İnşaat Malzemeleri, Gübreler, Asansörler, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri ve Yasal Metroloji kapsamındaki AB Direktiflerinin Uygulanmasına Yönelik Olarak Piyasa Gözetimi Laboratuvarlarının Desteklenmesi Projesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı

42 2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Belirli Alanlardaki Piyasa Gözetimi Faaliyetleri İçin Türkiye deki Bakanlıkların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın İyi Laboratuvar Uygulamaları Alanındaki Müktesebat Uyumu ve Uygulama Çalışmalarını Güçlendirme Çevre ve Orman Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Korsanlıkla mücadele odaklı olmak üzere Türkiye'nin fikri mülkiyet hakları alanındaki mevzuatının uyumu ve etkin uygulanmasına destek sağlanması projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Tüketicinin Korunması Alanında Türkiye nin AB Mevzuatına Uyumu ve İlgili Uygulama Çalışmalarına Destek Verilmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

43 2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Gümrük Müsteşarlığı Sermaye Piyasası Kurulu nun AB Sermaye Piyasalarına Uyumunun Desteklenmesi Sermaye Piyasası Kurulu Türk Vergi İdaresinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Maliye Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Organik Tarım Alanında AB ile Mevzuat Uyumunun Sağlanması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanmasına Hazırlık Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

44 2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Çevre ve Orman Bakanlığı nın ÖzelAtık Yönetimi ve Gürültü Yönetimi Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı Sağlık Bakanlığı nın Biyosidal Ürünler ve Su Alanlarında Yürüttüğü Mevzuat Uyumu ve Uygulama Çalışmalarının Desteklenmesi Sağlık Bakanlığı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektör Politikalarına Entegrasyonu Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması DPT Müsteşarlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yenilik ve Değişim için Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların İzleme ve Kontrolünün Güçlendirilmesi Sağlık Bakanlığı

45 2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Kansersiz Yaşam Sağlık Bakanlığı Türkiye deki Karayolu Taşımacılığı Sektörünün AB Müktesebatı İle Uyumlu Hale Getirilmesi İçin Destek Sağlanması Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Türk Elektrik Sisteminin Frekans Kontrol Performansının UCTE Kriterleriyle Uyumlu Hale Getirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (TEİAŞ) Hazine Kontrolörleri Kurulunun Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hazine Müsteşarlığı Konya (Konya and Karaman), Kayseri (Kayseri, Sivas and Yozgat), Malatya (Malatya, Bingöl, Elazığ and Tunceli) and Ağrı (Ağrı, Iğdır, Kars and Ardahan) NUTS II Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma Programı DPT Müsteşarlığı Edirne Ekmeçizade Kervansarayının Restorasyonu DPT Müsteşarlığı

46 2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği (Küçük Ölçekli Ortak Proje Fonu) DPT Müsteşarlığı Türkiye-Yunanistan Sınır Ötesi İşbirliği DPT Müsteşarlığı Dışişleri Bakanlığı AB'nin Eğitim ve Gençlik Programları ile 6. Çerçeve Programına Katılım Dışişleri Bakanlığı AB Entegrasyon Sürecini Güçlendirici Destek Faaliyetleri AB Genel Sekreterliği Ön Ulusal Kalkınma Programının Uygulanmasına ve Yapısal Fonların Hazırlanmasına Destek Sağlanası DPT Müsteşarlığı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 09 Kasım 2005 Ankara İpek Aydın ipek.aydin@epri.org.tr Utku Tuncay

Detaylı

2008 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2007 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI

2008 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2007 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI 2008 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2007 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2007 İlerleme Raporu 2008 İlerleme Raporu 1. Malların Serbest Dolaşımı Malların serbest dolaşımına

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM Özet Ulusal Program 2001 GİRİŞ Modern Türkiye Cumhuriyeti nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur. Uluslararası

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI

T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI 08 EKİM 2007 İÇİNDEKİLER 1. 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN HAZIRLIK ve KOORDİNASYONU... ii 2. 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN GENEL YAPISI iii Tablo-1:

Detaylı

(İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çeviri) 1

(İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çeviri) 1 2007 YILI İLERLEME RAPORU ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENME YETENEĞİ BÖLÜMÜNÜN GENİŞ ÖZETİ (İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çeviri) 1 Müktesebat Fasılları Fasıl 1: Malların Serbest Dolaşımı

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Müzakere Sürecinde Türkiye ye Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardımları: Taahhütler ve GerçekleĢmeler Yrd. Doç. Dr. Sibel

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI ISTANBUL TICARET ODASı AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI YAYIN NO: 2007-50 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden

Detaylı

AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR

AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 17 Kasım 2005 Ankara İpek Aydın (ipek.aydin@epri.org.tr) Asuman Erdem (asuman.erdem@epri.org.tr)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009 AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI Ulusal Program Bu Doküman Özgür İşletim Sistemi Pardus üzerinde Özgür Ofis Yazılı OpenOffice.org Kullanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 SUNUŞ Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006)

ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006) ANKARA ARALIK 2003 (Yüksek Planlama Kurulu nun 22 Aralık 2003 tarih ve 2003/61 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.) Yönetici Özeti YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NİN MALİ YARDIM PROSEDÜR VE TEKNİKLERİ VE TÜRKİYE İLE MALİ İŞBİRLİĞİ Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi Hakan KARABACAK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı