1a. Laparoscopic Calyceal Diverticulectomy: Video Review of Techniques and Outcomes *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1a. Laparoscopic Calyceal Diverticulectomy: Video Review of Techniques and Outcomes *"

Transkript

1 Journal of Endourology : October 1a. Laparoscopic Calyceal Diverticulectomy: Video Review of Techniques and Outcomes * 1b Laparoskopik Kalisiyel Divertikülektomi: Teknik ve Sonuçların Video Derlemesi Ricardo Dario Gonzalez, B.A., Bryant Whiting, M.D., and Benjamin K. Canales, M.D., M.P.H. Department of Urology, Center for the Study of Lithiasis and Pathological Calcification, University of Florida, Gainesville, Florida. : Kalis divertikülleri idrar stazına, taş oluşumuna ve tekrarlayan üriner enfeksiyona yol açabilen renal parankim içi kistik genişlemelerdir. ICD-9 kod ve CPT kod kullanılarak kliniğimizde Ağustos 2007 ve Haziran 2010 tarihleri arasında laparoskopik kalisiyel divertikülektomi uygulanan 5 kadın ve 2 erkek hasta (ortalama yaş 42) belirledik. Temel ve ileri düzey laparoskopik tekniklerin (retroperitoneal yaklaşım ve parsiyel nefrektomi) vurgulandığı hasta videoları etik kurul onaylı video kütüphanesinden seçildi. Literatürde yayınlanan vaka serileri az sayıda olduğu için, işlem sırasında kullanılan malzemeleri ve tüm hastaların sonuçlarını çalışmamıza dahil ettik. Posterior divertikülü olan dört hastaya (4/7) balon yardımlı retroperitoneal yaklaşımla ablasyon uygulandı. Bir hastada, böbrek içerisindeki solid kitle nedeniyle aynı seansta parsiyel nefrektomi uygulanırken, 2 hastada divertikülün belirlenmesi için laparoskopik ultrason probu gerekti. Hiçbir hastada komplikasyon gelişmedi. Ortalama kan kaybı (40 ml), operasyon süresi (160 dk) ve hastanede kalış süresi (2 gün) olarak saptanmış ve kabul edilebilir bulunmuştur. Tüm divertiküllerin 3. aydaki tomografik incelemede gerilediği görülmüştür. 2a. Endoscopic Replacement of the Amplatz Sheath with a Larger One, for Larger Stone Fragments Extraction 2b. Büyük taş parçaları çıkarılması amacıyla endoskopik olarak daha büyük amplatz kılıfın yerleştirilmesi Mohammed Lerzek, MD., Abdelghani Ammani, M.D., Khalil Bazine, M.D., Mohammed Asseban, M.D., El Hassan Kasmaoui. M.D., Amoqran Beddouch, M.D., Abdelmounim Qarro, M.D., and Mohammed Alami, M.D. Department of Urology, Military Hospital Moulay Ismail, Méknes, Morocco

2 Daha büyük taş parçalarını çıkarabilmek amacıyla perkütan renal cerrahi esnasında 24 F amplatz kılıf yerine 30 F sheath yerleştirme tekniği sunulmaktadır. Zaman kazanmak amacıyla 30 F kılıf, 24 F kılıf üzerinden endoskopik olarak radyasyona gerek kalmadan direkt olarak kaydırılmaktadır. Perkütan nefrolitotomi (PCNL) operasyonlarında genellikle daha büyük çaplı rijid nefroskop kullanılmak amacıyla trakt 30 F ile dilate edilerek 30 F amplatz kılıf yerleştirilmektedir. Buna karşın minyatür nefroskopların kullanıma girmesiyle daha küçük çaplı amplatz kılıflar da kullanılabilirmektedir. Gerçekte büyük bir amplatz kılıf ile küçük bir nefroskopun kullanılması irrigasyon sıvısının büyük ölçüde kılıf dışına akışına sebep olurken, bu durum pelvikalisiyel sistemin retrakte olmasına, görüntünün azalmasına ve işlemi gerçekleştirmenin zorlaşmasına sebep olur. Biz rutin olarak 20.8 F nefroskop (Richard Wolf) ve 24 F çalışma kılıfı kullanmaktayız. Ancak bazı büyük taşlarını parçalayıp çıkartmak zor olabilmektedir. Bu nedenle 30 F bir çalışma kılıfının yerleştirilmesi daha büyük taş parçalarının çıkarılmasına olanak sağlamaktadır. Çalışma kılıfının çevresini genişletmek amacıyla deri insizyonu yaklaşık 2-3 mm olmak uzatılır. Nefroskopun çalışma kılıfı içine giren bölümünün arka kısmına 30 F lik kılıf yerleştirilir (Fig 1A). Daha sonra nefroskop 24 F lik kılıf içine yerleştirilir (Fig 1B). Böylece 30 F lik kılıf vida gibi döndürülerek 24 F kılıf üzerinden ilerletilir. Bütün bu prosedür nefroskop ile sağlanan direkt endoskopik görüntü altında içte kalan kılıfın ilerlemediğini kontrol ederek gerçekleştirilir.(ek video; adresinden izlenebilir). Dışta bulunan 30 F lik kılıf kalisiyel kaviteye ulaşınca çalışma kanalından ikili yakalama forsepsi ilerletilerek 24 F lik kılıfın arkasında açılır. Daha sonra nefroskop ve içteki kılıf sürüklenerek geri çekilir.(fig 2)Bu prosedür genellikle büyük taş yükünde, ultrasonik litotriptör ile parçalanması zor olan taşlarda ve balistik litotriptorun oluşturduğu büyük taş fragmaları için kullanılır. Bu tür vakalarda 24 F lik kılıfın ileri hareketi taş tarafından engellenir. İkinci olarak bu teknik, perkütan taş çıkarılmasını kolaylaştırmak için yapılan amplatz kılıfın ikiye bölünmesi gerektiği durumda aynı endikasyonla kullanılabilir. Bu 1 cm boyutundaki multipl taşların büyük kılıflardan parçalanmadan geçmesine yardımcı olabilir. Bu vakada 24 F sheath renal pelvise yerleştirilir ve üreteropelvik bileşkeye yönlendirilir. Eğer sheath değiştirilecekse böylece yeterli bir boşluk oluşturulur. Ayrıca taşlar 1 cm den biraz büyük ise sonrasında 30 F lik kılıf yerleştirmeden önce ikiye bölünebilir; iki teknik birleştirilebilir. En son ve daha seyrek olarak rastlanan endikasyon ise amplatz kılıfın uç kısmının hasarlanmasıdır. Eger kılıf değiştirildikten sonra görüntü azalırsa basınç uygulanarak irrigasyon sıvısının akışı hızlandırılabilir. Bunun dışında ürologun sol eli amplatz kılıfı ve nefroskopu kavrayarak, irrigasyon sıvısının fazla olarak geri akışını engellemek amacıyla kılıfın giriş-çıkışı kapatılır. Küçük sheathin dış çapı ile 30 f lik sheathin iç çapı arasındaki fark sadece 2F tir. Bu boyut 30 F lik kılıfın kayması için yeterli büyüklüğü sağlarken; parenkim dokusunu kesmeyecek kadar küçüktür. Hiç bir vakada bu komplikasyon gelişmemiştir. İlk 10 vaka için yer değiştirme tekniği floroskopinin yol göstericiliği yardımıyla da yapılabilir. Ancak radyasyonu azaltmak amacıyla bu yöntem kullanılmadı ve 24 F lik kılıfın hiçbir vakada hareket etmediği tespit edildi. Ayrıca 30 dan fazla vakanın hiçbirinde kanama, renal pelvis perforasyonu ve teknikle ilişkili bir komplikasyon görülmedi. Aynı zamanda bu teknik daha küçük kılıf kullanan ürologların daha büyük çaplısını kullanması gerektiği durumlarda da kullanılabilir. Örneğin 18 F lik kılıfın 24 F e değişimi gibi. Bundan dolayı bizim deneyimimize göre kılıf değiştirme tekniği PCNL esnasında rahatlık ve kolaylık katması açısından kullanışlı bir tekniktir.

3 3a. Water-Jet Aided Transurethral Dissection of Urothelial Carcinoma: A Prospective Clinical Study. 3b.Üretelyal Karsinomanın jet akımlı su yardımıyla transüretral olarak disseksiyonu Hans-Martin Fritsche, M.D., FEBU,1 Wolfgang Otto, M.D.,1 Fabian Eder, M.D.,2 Ferdinand Hofsta dter, M.D.,2 Stefan Denzinger, M.D.,1 Christian G. Chaussy, M.D.,1 Christian Stief, M.D.,3 Wolf F. Wieland, M.D.,1 and Maximilian Burger, M.D., FEBU1 1Department of Urology, University of Regensburg, Caritas St. Josef Medical Center, Regensburg, Germany. 2Institute of Pathology, University of Regensburg, Regensburg, Germany. 3Department of Urology, Ludwigs-Maximilians-University, Munich, Germany : Giriş ve Amaç : Jet akımlı su disseksiyonu uygulamasının mukozal elevasyon yaparak gastrointestinal trakt lezyonlarının rezeksiyonlarını kolaylaştırdığı daha önce gösterilmiştir. Ürotelyal mesane karsinomunun tedavisi amacıyla jet akımlı su disseksiyon yöntemi ile kombine iğne uçlu bıçak ( HybridKnife) kullanımının değerlendirildiği ilk prospektif klinik çalışmayı sunuyoruz. Hastalar ve Metod: 17 hastadaki 30 adet mesane tümörü, HybridKnife kullanılarak disseke ve rezeke edilmiştir.çalışmanın amacı, HybridKnife yönteminin güvenilirliğini, rezeksiyon etkinliğini ve genel olarak kullanılabilirliğini değerlendirmektir. Bulgular: Hiçbir hastada perforasyon veya ek başka komplikasyona rastlanmadı. Tüm tümörler mesane duvarından tamamiyle rezeke edildi. Mesanenin papiller ve solid tümörlerinin HybridKnife kullanılarak transüretral olarak disseksiyonu teknik olarak uygulanabilir ve güvenli bir yöntemdir. Sonuç: Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonunda HybridKnife kullanımı güvenle uygulanabilen bir yöntem olarak görülmektedir. Mesane tümörünün transüretral olarak rezeksiyonunda ise onkolojik prensiplere uygun an-blok rezeksiyon imkanı sunmaktadır. Histopatolojik değerlendirmeyi kolaylaştırıyor gibi gözükmekle birlikte onkolojik olarak daha iyi sonuçlar elde etmek için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 4a. Laparoendoscopic Single-Site Varicocele Repair in Adolescents Initial Experience at a Single Institution 4b. Adolesanlarda Laparoendoskopik Tek Port Varikosel Tamiri-Tek Merkez Başlangıç Deneyimi Joseph G. Barone, M.D., Kelly Johnson, M.D., Matthew Sterling, B.S., and Murali K. Ankem, M.D. Division of Urology, Robert Wood Johnson Medical School, New Brunswick, New Jersey.

4 : Özgeçmiş ve amaç: Laparoendoskopik tek port varikosel tamiri (LESS) standart laparoskopik varikosel tamirinin tek port kullanılarak uygulanan bir modifikasyonudur. Bu çalışmada LESS varikosel tamirindeki başlangıç deneyimimiz sunulmaktadır. Hastalar ve metodlar: Bir yıllık süre içerisinde, varikosel tamiri için başvuran tüm hastalara LESS yöntemi uygulandı. Başlangıç deneyimlerimizi operasyon süresi, operatif ve postoperatif komplikasyon oranları ve maliyeti saptayarak değerlendirdik. Bulgular: Toplam 11 adelosan gruptaki hastaya LESS varkosel tamiri uygulandı. İntraoperatif komplikasyon görülmedi. Açık cerrahiye veya standart laparoskopiye dönüş gerekli olmadı. olması. Kan kaybı minimaldi ve ortalama operasyon süresi 66.9 dakika (48-91 dk) olarak belirrlendi. Tüm vakalarda varikoselektomi başarıyla uygulandı. Dört ile 14 aylık takip süresince hiçbir hastada nüks, testis atrofisi veya herni oluşumu saptanmadı. Bir hastada düzeltilmeye gerek olmayan subklinik hidrosel gelişti. Yorum: Adolesan hasta grubundaki LESS varikoselektomi deneyimimiz yöntemin adolesanlarda güvenli ve etkili bir yöntem olduğunu düşündürmektedir. 5a. Prevalence of Orthopedic Complaints Among Endourologists and Their Compliance with Radiation Safety Measures 5b. Endoürologlarda Ortopedik Komplikasyon Prevalansı ve Radyasyon Güvenlik Önlemlerine Uyma Durumu Mohamed A. Elkoushy, M.D., and Sero Andonian, M.D., M.Sc., FRCSC Department of Urology, McGill University Health Centre, Montreal, Canada. Amaç: Endoürologların radyasyon güvenlik önlemlerine uyumunu değerlendirmek ve ortopedik komplikasyon prevalansını değerlendirmek. Metod: Endoüroloji derneğinin tüm üyelerine internet tabanlı anket yollandı. Çalışma özellikleri (coğrafik bölge, yaş, hizmet yılı, haftada endoüroloji yapılan gün sayısı ve bir önceki yılda yapılan vaka sayısı), çeşitli radyasyondan korunma kurallarına uyum (tiroid, pelvik ve göğüs kalkanları, eldivenler, gözlük ve dozimetre) ve çeşitli ortopedik yakınma prevalansları (boyun, sırt, ve eklem problemleri), değerlendirildi. Bunun ötesinde açık uçlu sorular kullanılarak kurallara uymama nedenleri değerlendirildi. Bulgular: Geri dönen 160 anketin içinden 24 tanesi eksik veri nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldı. Göğüs ve pelvik kalkanlarının kullanılma oranı % 97 idi. Tiroid sadece % 68 oranında kullanılmaktaydı. Bunun dışında dozimetre, kurşun kaplı gözlük ve eldiven kullanım

5 oranları sırasıyla % 34.3, % 17.2 ve % 9.7 idi. Anketi yanıtlayanların 86 sı (% 64,2) si ortopedik sorunlardan yakınmaktaydı. Elli bir kişi (% 38.1) sırt sorunları, 37 kişi (% 27.6) boyun sorunu, 23 kişi (% 17.2) de el problemleri ve 19 kişi (% 14.2) kalça ve diz problemlerinden yakınmaktaydı. Ortopedik yakınmalar, Afrikalı endoürologlarda, daha yaşlı olanlarda (>40 yaş), daha uzun hizmet ylı olanlarda (>10 yıl) ve yıllık combine üreteroskopi (URS) ve perkütan nefrolitotomi(pcnl) sayısı daha fazla olanlarda anlamlı bir şekilde daha yüksek idi. Sonuç: Tiroid kalkanı, dozimetre, kurşun kaplı gözlük ve eldiven kullanımı daha iyi seviyelere çıkarılabilir. Ortopedik yakınmalar, kombine URS - PCNL yöntemlerinde artan vaka sayısı ile paralel olarak, endoürologlar arasında oldukça yaygın olarak görülmektedir. 6a. Percutaneous Nephrolithotripsy in Patients with Urinary Diversions: A Case- Control Comparison of Perioperative Outcomes 6b. Üriner Diversiyonlu Hastalarda Pekrütan Nefrolitotripsi: Perioperatif Sonuçların Vaka-Kontrol Çalışması ile Karşılaştırılması Alfonso Fernandez, M.D., Kirsten Foell, M.D., Linda Nott, R.N., John D Denstedt, M.D., FRCSC, FACS, and Hassan Razvi, M.D., FRCSC Division of Urology, Department of Surgery, Schulich School of Medicine & Dentistry, The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada. Amaç: Perkütan nefrolitotripsi (PCNL) yapılan intestinal üriner diversiyonlu hastaların ameliyat teknikleri ve perioperatif komplikasyonlarını diversiyonsuz hastalar ile karşılaştırmak. Hastalar ve Metod: Bindokuzyüzdoksan 2009 yılları arasında PCNL yapılmış tüm hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Üriner diversiyonlu her hastanın ilk PCNL tedavisi, üriner diversiyonu olmayan dört hasta ile yaşa göre eşleştirildi. Perioperatif sonuçlar, diversiyonlu hastalar ve kontrol grubundaki hastalar için karşılaştırıldı. Bulgular: Otuzüç PCNL operasyonu yapılan üriner diversiyonlu 25 hasta bulundu. Ortalama yaş diversiyonlu grupta 49,3 (8-85) diversiyonsuz grupta 48,9 (4-84) idi. İdrar yolları enfeksiyonu (% 64 e karşılık % 15, p<00001), nörolojik hastalık (% 64 e karşılık % 2 p<0,0001), aynı taş için önceden geçirilmiş müdahale ((% 24 e karşılık % 4 P=0,0004), idrar yolu anomalileri (% 56 ya karşılık % 14, P<0,0001), soliter böbrek (% 20 ye karşılık % 3, P=0,0081) ve strüvit taşı (% 80 e karşılık % 12.5 P=0,0006) diversiyonlu hastalarda daha sık görüldü.

6 Sonuç: Üst üriner sistem taşları ve üriner diversiyonlar, giriş güçlüğü ve anatomik faktörler nedeniyle endoürologlar için zorlayıcı vakalardır. Bu gibi durumlarda ultrasonografi kılavuzluğunda giriş, kolaylık sağlayabilir. Üriner diversiyonlu hastalar, diversiyonu olmayan hastalar gibi PCNL ile güvenli bir şekilde tedavi edilebilirler. 7a. Supine Versus Prone Position During Percutaneous Nephrolithotomy: A Report from the Clinical Research Office of the Endourological Society Percutaneous Nephrolithotomy Global Study 7b. Perkütan nefrolitotomi sırasında supin ve prone pozisyonlarının karşılaştırmaları. Endoüroloji derneğinin klinik çalışma ofisinin perkütan nefrolitotomi global çalışmasının sonuçları. José G. Valdivia, M.D., 1 Roberto M. Scarpa, M.D., 2 Mordechai Duvdevani, M.D., 3 Andreas J. Gross, M.D., 4 Robert B. Nadler, M.D., 5 Kikuo Nutahara, M.D., 6 and Jean J.M.C.H. de la Rosette, on behalf of the CROES PCNL Study Group, M.D., 7 1 Department of Urology, Clinical University Hospital Lozano Blesa, Zaragoza, Spain. 2 Department of Urology, Clinica Urologica Università di Torino, Orbassano, Italy. 3 Department of Urology, Hadassah Hebrew University Hospital (Ein-Karem), Jerusalem,Israel. 4 Department of Urology, Asklepios Hospital Barmbek, Hamburg, Germany. 5 Department of Urology, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois. 6 Department of Urology, Kyorin University School of Medicine, Tokyo, Japan. 7 Department of Urology, AMC University Hospital, Amsterdam, The Netherlands. : Amaç: Perkütan nefrolitotomi sırasında supin ve prone pozisyonlarının hasta karakteristiği, operasyon süresi, operasyon sonuçları üzerine olan etkilerinin endoüroloji derneğinin klinik araştırma ofisinin PCNL global çalışma data bankası sonuçları kullanılarak karşılaştırılması. Hastalar ve yöntemler: Kasım 2007 ve Aralık 2009 tarihleri arasında 1 yıllık süre zarfında toplamda 5803 hastanın tedavi edildiği 96 merkezin dataları prospektif olarak toplandı. Hastaların prone ve supin pozisyonuna göre operasyon sonuçları değerlendirildi. Bulgular: PCNL vakaların çoğunluğu prone pozisyonunda opere edildi (n=4637, % 80.3 ü). Prone pozisyonda opere edilen hastlardaki ana farkılıklar arasında erkek hastalar (%57 ye karşı %52.2), genç hastalar (%48.8 e karşı %51), daha az sok dalga tedavisi kullanılan hastalar (%19.5 e karşı 28.6), ASA skoru 1 olan hastalar (%54.7 ye karşı %46.8) ve Clavien 2 ve üstü değerler (%10 e karşı %7.2) çoğunluğu oluşturmaktadır. Ortalama operasyon süresi dilatasyon yönteminden bağımsız olmak üzere anlamlı derecede prone pozisyonunda daha kısa olarak ölçülürken taşsızlık oranlarında yine prone pozisyonu lehine daha fazlaydı (%77 ye karşı %70.2). Supine pozisyonunda opere olan hastalarla kıyaslandığında, prone

7 pozisyonunda opere olan hastalarda daha fazla ateş görülürken (%11.1 e karşı %7,6) bu grupta daha fazla kan transfüzyonu gerekmiştir (%6.1 e karşı %4.3). Bununla birlikte prone pozisyonu başarısız operasyon oranı daha az olmuştur. (%1.5 e karşı %2.7) Sonuç: Operasyon süresi ve taşsızlık oranları prone pozisyondaki PCNL lehine daha avantajlı görünse de, hasta güvenliği açısından supin pozisyonu daha avantajlıdır. Hangi pozisyonda operasyonun yapılacağı her hastanın karakteristiklerine göre ve cerrahın tercihine göre yapılmalıdır 8a. Percutaneous Nephrolithotomy Among Patients with Renal Anomalies: Patient Characteristics and Outcomes; a Subgroup Analysis of the Clinical Research Office of the Endourological Society Global Percutaneous Nephrolithotomy Study 8b. Renal Anomalili Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi: Hasta Özellikleri ve Sonuçlar: Endoüroloji Topluluğu Klinik Araştırma Ofisi Global Perkütan Nefrolitotomi Çalışmasının Alt Grup Analizi Palle Jo rn Osther, M.D.,1 Hassan Razvi, M.D.,2 Evangelos Liatsikos, M.D.,3 Timothy Averch, M.D.,4 Alfonso Crisci, M.D.,5 Juan Lo`pez Garcia, M.D.,6 Arup Mandal, M.D.,7 and Jean de la Rosette, M.D.,8 on behalf of the CROES PCNL Study Group 1Department of Urology, Fredericia Hospital, University of Southern Denmark, Fredericia, Denmark. 2Division of Urology, The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada. 3Department of Urology, University of Patras, Patras, Greece. 4Department of Urology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, Pennsylvania. 5Department of Urology, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Florence, Italy. 6Department of Urology, Complejo, Hospitalario Donostia, San Sebastian, Guipuzkoa, Spain. 7Department of Urology, Postgraduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh, India. 8Department of Urology, AMC University Hospital, Amsterdam, The Netherlands. Amaç: Bu çalışmada, Endoüroloji Topluluğu Klinik Araştırma Ofisi (CROES) in global perkütan nefrolitotomi(pcnl) çalışma veritabanı kullanılarak, renal malformasyonu olan ve olmayan hastaların özellik ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Hastalar ve Metod: CROES PCNL Global çalışmasında 1 yıl içinde dünyada PCNL yapılan hastaların verileri prospektif olarak toplanmıştır. Hasta özellikleri, ameliyat verileri ve PCNL sonuçları, renal anomalilerde ve böbreği normal olanlarda karşılaştırılmıştır. Bulgular: Renal anatomisi bilinen 5542 hastanın 202(% 3.6) sında renal malformasyon bulunmuştur. En sık anomali, at nalı böbrek (% 1.8) ve böbrek malrotasyonu (% 1.3) idi. Renal anomalili hastalarda en sık pron pozisyon ve üst polden giriş kullanılmıştır. PCNL den

8 sonra taşsızlık oranı, anomalili böbrekler için % 76.6 normal böbrekler için ise % 76.2 idi. Komplikasyon sıklığı her iki grupta benzer sıklıkta görüldü. Ortanca ameliyat süresi (87 dk ya karşılık 75 dk P=0,037) ve PCNL için başarısız giriş, sayısı (% 5 e karşılık % 1,7), renal anomalili grupta istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazlaydı. Sonuç: PCNL yapılan hastalarda, renal anomali mevcudiyeti, ameliyat süresini uzatmaktadır. Taşsızlık ve komplikasyon sıklığı, renal anomali mevcudiyetinden etkilenmemektedir. 9a. The Learning Curve of Robot-Assisted Radical Prostatectomy 9b. Robot yardımlı radikal prostatektominin öğrenme eğrisi Eyup Gumus, M.D., Ugur Boylu, M.D., Turgay Turan, M.D., and Fikret Fatih Onol, M.D. Department of Urology, Umraniye Teaching Hospital, Istanbul, Turkey. Amaç: Daha önce laparoskopi deneyimi olmayan bir cerrahın robot yardımlı radikal prostatomi (RYRP) öğrenme eğrisinin değerlendirilmesi. Hastalar ve amaç: RYRP yapılan ve 1 yıllık takip süresini dolduran 120 hasta prospektif olarak bu çalışmaya dahil edildi. Hastalar 40 hastadan oluşan 3 gruba ayrıldı. Gruplar arasındaki cerrahi, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar değerlendirildi. Değişimin değerlendirilmesinde, chi- kare ve Kruskal-Wallis istatistik testleri kullanıldı. Sonuçlar: Tüm gruplar yaş, PSA, vücut kitle indeksi, Gleason skoru ve klinik evre olarak karşılaştırıldığında benzerdi. Operasyon süreleri 1. Grup için 182 dakika, 2. Grup için 168 dakika ve 3. Grup için 139 dakika olarak ölçülmüştür (p=0.01). Operasyonun değişik aşamalarının (seminal vezikül diseksiyonu, ekstraperitoneal aralığa girme ve endopelvik fasyanın açılması, mesane boynu diseksiyonu, prostatik pediküllerin ayrılması ve nörovasküler bantların diseksiyonu, üretrovezikal anastomoz ) zamanlaması ayrı ayrı değerlendirilmelerinde, zaman içinde önemli düşüşler görüldü. Ortalama kanama miktarları grup 1, 2 ve 3 için 287 ml, 238 ml ve 170 ml olarak ölçüldü (p=0.04). Hastanede kalış süreleri grup 1, 2 ve 3 için 5.1 gün, 4 gün ve 3.1 gün olarak ölçüldü. Cerrahi sınır pozitiflik oranları grup 1, 2 ve 3 için % 22, % 17 ve % 6 olarak değerlendirildi (p=0.03). Grup 1 de 7 hasta ve grup 2 de 2 hastada biyokimyasal nüks görüldü. Kontinans oranları 12 aylık süre içerisinde değerlendirildiğinde grup 1, 2 ve 3 için % 72.5, % 85 ve % 92.5 olarak ölçüldü (P=0.01). Potens oranlarına bakıldığında 12 aylık süre zarfında yine grup 1, 2 ve 3 için % 60.5, % 66.7 ve % 76.6 olarak ölçüldü (p=0.03) Yorum: Cerrahi, fonksiyonel ve onkolojik sonuçlar robot yardımlı radikal prostatektomi için deneyimle beraber düzelmektedir. 80 ila 120 RYRP sonrasında, bu operasyonların yüksek miktarda yapıldığı kliniklerin benzer sonuçlarına ulaşılabileceği kanaatindeyiz. 10a. Retroperitoneal Laparoscopic Kidney Biopsy: Technical Tips for a Minimally Invasive Approach

9 10b. Laparoskopik retroperitoneal böbrek biyopsisi: Minimal invaziv yöntemin teknik incelikleri. Lorenzo Repetto, M.D., 1 Marco Oderda, M.D., 1 Francesco Soria, M.D., 1 Francesca Pisano, M.D., 1 Luca Besso, M.D., 2 Giovanni Pasquale, M.D., 3 Alessandro Tizzani, M.D., 1 and Paolo Gontero, M.D. 1 1 Department of Urology-1, University of Turin, Molinette Hospital, Turin, Italy. 2 Department of Nephrology, University of Turin, Molinette Hospital, Turin, Italy. 3 Department of Urology-2, University of Turin, Molinette Hospital, Turin, Italy. Amaç: Günümüzde ultrason-eşliğinde perkütan böbrek biyopsisi, renal biyopsiler için altın standart yöntemdir. Buna rağmen,kanama diyatezi, ileri derecede obezite, soliter böbrek, kontrol edilemeyen hipertansiyon ve daha önceki başarısız perkütan renal biyopsi gibi bazı durumlarda kontrendikedir. Bu tip vakalarda, laparoskopik yaklaşım açık cerrahiye alternatif minimal invaziv bir yöntem olabilir. Bu yazıda tekniğimizi tarif ediyoruz ve laparoskopik retroperitoneal böbrek biyopsisi yapılan serideki sonuçlarımızı bildiriyoruz. Materyal ve metod: Laparoskopik böbrek biyopsisi yapılan hastaların retrospektif olarak değerlendirildiği bu çalışmada endikasyonlar, sonuçlar ve komplikasyonlar Clavien klasifikasyonuna göre sınıflayarak gözden geçirdik. Bulgular: 2001 ve 2010 yılları arasında ortalama yaşı (SD 10.87) olan 40 hastaya laparoskopik renal biyopsi uygulandı. Cerrahi sırasında ortalama serum kreatinin değeri 3.02 mg/dl idi. Laparoskopik böbrek biyopsisi için endikasyonlar koagülopati (%30), polikistik böbrek veya multipl böbrek kistleri (%30), soliter böbrek ( %12.5) ve morbid obezite idi. Tüm biyopsiler Trucut iğne kullanılarak uygulandı. Tüm işlemler başarıyla uygulandı ve patolojik tanı yapılabilmesiyle sonuçlandı. En sık karşılaşılan patolojik tanılar glomerulonefrit( %47.5) ve glomeruloskleroz (%27.5) idi. Tüm biyopsiler 1 saatten kısa sürede gerçekleştirildi. Clavien sınıflamasına göre 2 hastada grade 1 ve 1 hastada da grade 3a olmak üzere toplam 3 (%7.5) adet komplikasyon görüldü. Üç seçilmiş vakada ready to laparo açık cerrahi teknik kullanıldı ve bu teknikte Hasson trokar yerleştirmek için yapılan 10 mm lik insizyondan böbrek parankiminin bir kısmı görülerek trucut biyopsiler ve hemostaz direk görüş altında uygulandı. Sonuç: Bu çalışmada laparoskopik böbrek biyopsisinin güvenli, etkili ve direk hemostaz sağlanmaya imkan veren minimal invaziv bir yöntem olduğu ve açık biyopsi ile kıyaslandığında postoperatif morbidite riskini azalttığı görülmüştür. Perkütan böbrek biyopsisinin kontrendike olduğu durumlarda laparoskopik böbrek biyopsisi alternatif yöntem olarak ilk planda seçilmelidir. 11a. Robot-Assisted Radical Prostatectomy in Patients with Previous Renal Transplantation 11.b. Renal transplantasyon uygulanmış hastalarda Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi

10 Damien L. Smith, M.D.,Forrest C. Jellison, M.D.,Jonathan P. Heldt, B.S., Christopher Tenggardjaja, M.D., Ryan J. Bowman, M.D., Daniel H. Jin, M.D., Joshua Chamberlin, B.S., Paul D. Lui, M.D., and D. Duane Baldwin, M.D. Department of Urology, Loma Linda University, Loma Linda, California. Amaç : Daha önce renal transplantasyon uygulanmış olan hastalarda robot yardımlı radikal prostatektomi ( RYRP ) sonuçlarını değerlendirmek. Hastalar ve metod : Enstitümüzde yılları arasında lokalize prostat kanseri nedeniyle RYRP uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi ( N: 228 ). Bu hastalardan 3 üne daha önce böbrek transplantasyonu uygulanmıştı. Tüm hastalarda 4 kollu robotik konfigürasyon kullanıldı. Hastaların 2 sinde renal allograftın travmadan korunması amacıyla port konfigürasyonu modifiye edildi. Preoperatif demografik datalar, perioperatif parametreler ve postoperatif sonuçlar gözden geçirildi. Bulgular : Böbrek transplantasyonu olan 3 hastada da RYRP başarıyla gerçekleştirildi. Beklenileceği gibi ASA skoru ( 3.3 e karşın 2.4 ) ve Charlson komorbidite indeksi ( 4.7 ye karşın 2.4 ) renal transplant hastalarında daha yüksekti. İki grup arasında ortalama yaş, Gleason skor, vücut kitle indeksi, tahmini kan kaybı, ameliyat süresi, komplikasyonlar ve onkolojik sonuçlar açısından bir fark yoktu. Renal transplantasyonlu hastaların hepsi 13 ay takip sonunda kontinandılar ( ped kullanmadan ) ve saptanmayacak düzeyde PSA ölçümleri vardı. Sonuç: Robot yardımlı radikal prostatektomi daha önce renal transplantasyon olmuş hastalarda uygulanabilir bir yöntemdir. Teknik olarak daha zor olmasına karşın RYRP transplant hastalarında kabul edilebilir bir morbidite ve diğer prostat kanserli hastalara benzer onkolojik sonuçlarla uygulanabilir. 12a. Does Nephrometry Scoring of Renal Tumors Predict Outcomes in Patients Selected for Robot-Assisted Partial Nephrectomy? 12b. Robot-Yardımlı Parsiyel Nefrektomi Uygulanan Hastalarda Renal Tümörlerin Nefrometri Skoru Sonuçları Belirlemede Etkili Mi? Patrick W. Mufarrij, Spencer Krane, Srinivas Rajamahanty, Ashok K. Hemal Wake Forest University Baptist Medical Center, Winston-Salem, North Carolina Giriş ve Amaç: Bazı renal tümörlerde robot-yardımlı parsiyel nefrektomi güncel bir cerrahi tedavi seçeneğidir. Nefrometri skoru ile yapılan derecelendirme sonucu daha kompleks tümörlerin ameliyat edilmesinde operatif ve post-operatif sonuçların düşük nefrometri skorlu olgulara oranla daha kötü olacağını varsaydık. Nefrometri ile ölçülen tümör kompleksitesinin operatif ve post-operatif sonuçlara etkisini rapor ediyoruz.

11 Hastalar ve Metod: Deneyimli tek bir cerrah tarafından 100 ün üzerinde robot yardımlı parsiyel nefrektomi uygulandı. Kurumsal Değerlendirme Kurulundan onayı olan 95, nefrometri skoru olan 92 hasta vardı. Hastalara nefrometri değerlendirmesine göre düşük, orta ve yüksek skorlu 3 gruba ayrıldılar. İstatistiksel değerlendirme JMP 8 yazılımı ile yapıldı. Bulgular: Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında sırasıyla 66, 22 ve 4 hasta vardı. Her 3 grup arasında sıcak iskemi süresi, tahmini kan kaybı, ameliyat süresi, hastanede kalış, glomerüler filtrasyon hızında değişiklik, komplikasyoların Clavien derecelendirmesi veya herhangi bir parametrede fark saptanmadı. Sonuçlar: Robot-yardımlı parsiyel nefrektomi uygulamadan once rutin olarak hastalarımızı nefrometri skoru ile değerlendiriyoruz. Sonuçlarımız nefrometri skoru ile değerlendirilen tümör kompleksitesinin ameliyat sonuçlarına etkisi olmadığını göstermiştir. Nefrometri skoru renal tümör anatomisini değerlendirmede standart ve tekrarlanabilen bir yöntemdir; ancak, cerrahi sonuçlarına olan etkisi olup olmadığını zaman içinde görmek gereklidir. 13a. Blood Loss Comparison During Transurethral Resection of Prostate and High Power GreenLight Laser Therapy Using Isotopic Measure of Red Blood Cells Volume 13b. Transüretral Prostat Rezeksiyonu ve Yüksek Güçlü GreenLight Lazer Tedavisindeki Kan Kaybının Eritrosit Hacminin İzotopik Ölçümü ile Kıyaslaması Franck Bruyere, Damien Huglo, Benjamin Challacombe, Olivier Haillot, Chantal Valat, Nicolas Brichart Tours Üniversite Hastanesi, Loire Vadisi, Fransa Giriş: Benign prostat hipertrofisi (BPH) cerrahi tedavisinde transurethral prostat rezeksiyonu (TURP) halen altın standart tedavidir. TURP nin en sık görülen komplikasyonu kanamadır; bu durum pıhtı retansiyonuna neden olabilir ve kan transfüzyonuna gereksinim duyulabilir. Bu konuda yeni yöntemler tanımlanmış, ve mesane çıkım tıkanıklığı tedavisinde yan etkileri azaltabilmek amacıyla GreenLight lazer ile prostatın fotovaporizasyonu yöntemi geliştirilmiştir. Total eritrosit ve total kan hacmi ölçümünde izotopik yöntem, endoskopik prostat cerrahisinde kanamayı değerlendirmede referans yöntem olarak bildirilmektedir. Bu çalışmada TURP ile PVP arasındaki kan kaybını izotopik yöntem kullanarak karşılaştırdık. Metod: Semptomatik BPH tanısıyla aynı cerrah tarafından 18 hastaya PVP, 20 hastaya da TURP uygulandı. İki grubun demografik verileri benzerdi; ancak, prostat hacmi PVP kolunda anlamlı olarak daha yüksekti. Kan hacmi ameliyat öncesi ve sonrasında izotop yöntemle karşılaştırıldı.

12 Bulgular: Kan hacmi PVP grubunda ameliyat sonrası 362 ml artmışken, TURP grubunda 315 ml azalmış bulundu (p=0,001). Toplan eritrosit hacmi PVP grubunda 148 ml artarken, TURP grubunda 216 ml azaldı, p=0,005). Sonuç: İzotop yöntem kullanarak ameliyat sonrasında PVP ve TURP arasında anlamlı kan kaybı olduğunu gösterdik. Bu çalışma PVP cerrahisinde kan kaybı tayininde izotop yöntemin kullanıldığı ilk çalışmadır. Yöntemin rutin uygulamaya sokulmadan once standardizasyonu gereklidir. 14a. Evaluation of Zotarolimus-Eluting Metal Stent in Animal Ureters 14b. Hayvan üreterlerine yerleştirilen ve Zotarolimus salgılayan metal stentlerin değerlendirilmesi Panagiotis Kallidonis, M.D.,1 Panagiotis Kitrou, M.D.,2 Dimitrios Karnabatidis, M.D., Ph.D.,2, Iason Kyriazis, M.D.,1 Christina Kalogeropoulou, M.D., Ph.D.,2 Athanasios Tsamandas, M.D., Ph.D.,3 Dimitrios J. Apostolopoulos, M.D., Ph.D.,4 Theofanis Vrettos, M.D.,5 Despoina Liourdi, M.D.,1 Stavros Spiliopoulos, M.D.,2 Abdulrahman Al-Aown, M.D.,1 Chrisoula D. Scopa, M.D., Ph.D.,3 and Evangelos Liatsikos, M.D., Ph.D. Departments of 1Urology, 2Radiology, 3Pathology, 4Nuclear Medicine, and 5Anesthesiology, University of Patras, Patras, Greece. : Giriş ve amaç: İlaç salgılayan stentlerin koroner damarlardaki neointimal hiperplaziyi minimize ettiği gösterilmiştir. Hiperplastik reaksiyon üreterde kullanılan metal örgülü stentlerle ilgili en sık rastlanan istenmeyen bir durumdur. Çalışmamızda zotarolimus salgılayan stent (ZSS) Endeavor Resolute un etkisini domuz ve tavşan üreterinde araştırdık. Materyal ve metod: ZSS ve ilaç içermeyen boş metal stentler (BMS) 10 domuz ve 6 tavşanın her bir üreterine ayrı ayrı yerleştirildi. Stentler retrograd olarak yerleştirildi. Domuz üreterleri bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirilirken tavşanlarda intraoperatif intravenöz ürografi (IVU) kullanıldı. Takip domuzlarda sonraki dört hafta boyunca, tavşanlarda ise 8 hafta boyunca her hafta yapılan BT veya IVU ile yapıldı. Tüm hayvanlara stent uygulamasından önce ve stent sonrası 3. haftada renal sintigrafi yapıldı. Stentli üreterlerin lümen ve lümen içi durumlarını değerlendirmek optik koherens tomografisi (OKT) kullanıldı. Histopatolojik inceleme bu üreterler glikol-metakrilat içinde bekletildikten sonra yapıldı. Bulgular: Hiperplastik reaksiyon her iki stent tipinde de görüldü. Yedi domuz üreterindeki BMS ler tamamen tıkanırken, ZSS stentleri içeren domuz üreterlerinde obstrüksiyona neden olmayan hiperplastik değişiklikler görüldü. Boş metal stent içeren 2 tavşan üreterinde tıkanma görülürken, ZSS içeren hiçbir tavşan üreterinde obstrüksiyona rastlanmadı. Obstrükte üreteri olan 7 domuz ve 2 tavşan böbreğinde renal fonksiyon bozukluğu görüldü. OKT ile yapılan değerlendirmede, çıplak metal stentli üreterlerde ZSS yerleştirilen üreterlere kıyasla artmış

13 hiperplastik reaksiyon görüldü. Tüm vakalarda hiperplastik reaksiyon olmakla birlikte, patolojik incelemede çıplak metal stentlerde anlamlı derecede artmış hiperplastik reaksiyona rastlandı. Sonuç: ZSS ler domuz ve tavşan üreterinde stent tıkanmasına neden olan hiperplastik reaksiyona neden olmadılar. Bu stentler BMS ler ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede az hiperplastik reaksiyona sebep oldular. Yangı oranları her iki stent tipinde de benzerdi. 15a. Robotics Training Program: Evaluation of the Satisfaction and the Factors That Influence Success of Skills Training in a Resident Robotics Curriculum 15b. Robotik Eğitim Programı: Asistan robot eğitim programındaki memnuniyetin ve becerinin arttırılmasını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi Steven M. Lucas, M.D., David A. Gilley, M.D., Shreyas S. Joshi, M.D., Thomas A. Gardner, M.D., and Chandru P. Sundaram, M.D. Department of Urology, Indiana University, Indianapolis, Indiana. Amaç: Bu çalışmada asistanların, hafta sonu robotik eğitim programında eğitilmesinin etkinliğini ve faydasını değerlendirmeyi amaçladık. Materyal ve Metod: Asistanların iki ayda bir, hafta sonu bir saatliğine başvurabileceği eğitim programları düzenlendi. Asistanların dört adet eğitim dönemini tamamlamaları istendi. Beş adet taslak, zaman ve doğruluk açısından skorlandı; delikli tahta, dama tahtası, ip germe, model kesme ve dikiş atma. Katılımcılar anketi (5-nokta likert skalası),programın faydası, katılım kolaylığı, ve gelecekteki hafta sonu kurslarına katılma isteği, açısından tamamladılar. Sonuçlar: Asistanların on dokuz tanesi tarafından tamamlanan testlerin ortalama sayısı 4 ün üzerinde idi ve 16 tanesi testleri ortalama 13.7±8.1 ay süre içerisinde tamamladı. Delikli tahta testi doğruluğu, (95,8% karşın 79.0%), dama tahtası testi (4.8% karşın 18.2%), Süre (293 karşın 404), model kesme zamanı (257 karsın 399) ve dikiş atma zamanı (203 karsın 305) gibi parametrelerde belirgin düzelme görüldü (p<0.05). Bir önceki eğitimin zamanı, delikli tahta ve model kesme zamanı ile ilgili olarak rölatif bir düzelme gösterdi (r=0.300 ve 0.277, p=0,021 ve 0,041), ancak hiçbir eğitim intervali bu düzelmeyi ön göremedi. Asistanlar kursu, katılımı kolay (3, 6), yetenekleri arttırıcı (4.1) ve faydalı (4, 0) bulmuşlardır. Yorum: Hafta sonu eğitimleri robottaki temel hareketlerin uygulanışını kolaylaştırmıştır. Eğitim aralıkları bazı egzersizler üzerine orta derecede etki göstermiş ve daha zor hareketlerde daha önem li olabilir. Bu eğitim programı asistan eğitiminde oldukça faydalı ve bir çok programda kolaylıkla uygulanabilir.

14 Journal of Endourology Part B, Videourology 1a. Pure Laparoscopic Radical Cystectomy and Ileal Conduit Diversion: Report of Two Cases 1b. Pür Laparoskopik radikal sistektomi ve ileal konduit diversiyon: İki vaka sunusu Chao Qin, M.D.,Jie Li, M.D, Xiaoxin Meng, M.D, Xiaobin Ju, M.D., Pengfei Shao, M.D., Changjun Yin, M.D. Department of Urology, The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, China. : Amaç: Kasa invaziv mesane tümörü olan hastalarda laparoskopik radikal sistektomi ve ileal konduit diversiyon operasyonlarının teknik ve klinik etkinliğinin araştırılması Materyal ve Metod: Laparoskopik radikal sistektomi ve ileal konduit diversiyon operasyonu iki hastada uygulandı (T2b, N0, M0; yüksek gradeli papiller üretelyal karsinom). Ortalama yaşı 69 olan hastalar genel anestezi altında ve supin pozisyonuna alındı. Göbek 4 cm üzerinden küçük bir insizyon yapılarak pnömoperitoneum oluşturulmak üzere Veres iğnesi ile girildi. Hasta daha sonra 30 derece Trendelenburg pozisyonuna alındı ve 5 port kullanılarak transperitoneal yöntem kullanıldı. Genişletilmiş lenf nodu sınırları yukarda iliak çatallanma ile inferior mezenterik arterin alt sınırı olarak değerlendirildi. Presakral nodlar da ayrıca çıkarıldı. Sistektomi, genişletilmiş lenf nodu disseksiyonu ve ileal konduit operasyonu pür laparoskopik olarak yapıldı. Bulgular: Tüm operasyonlar başarıyla tamamlandı. Operasyon süreleri 320 ve 280 dakika olarak ölçüldü. İntraoperatif kan kaybı 350 ve 450 cc olarak değerlendirildi. Lenf nod sayıları 16 ve 18 iken hiçbir lenf nodunda metastaz saptanmadı. İki vakada da cerrahi sınırlar negatifdi. Barsak fonksiyonları 3 günde normale döndü. Üreter kateterleri 2 hafta içinde alındı. İdrar kaçağı gibi bir komplikasyon gelişmedi. 6 ve 10 aylık takiplerde nüks veya metastaz lehine bulgu saptanmadı. Sonuç: Laparoskopik radikal sistektomi ve laparoskopik ileal konduit diversiyon operasyonlarının minimal invaziv olmanın yanında erken normal yaşama dönüş gibi avantajları vardır. Operasyon kompleks bir işlem olmanın yanı sıra cerrah için ileri cerrahi teknikleri gerektirmektedir 2a. Video Technique of Single-Port and Abdominal Robotic Microsurgical Neurolysis for Chronic Groin Pain or Orchialgia 2b. Kronik kasık ağrısı veya testiküler ağrı için single-port ve abdominal robotic mikrocerrahi nörolizisin videolu tekniği Sijo Parekattil, M.D., Joseph H. Ellen, M.D., Karen B. Priola, B.A., Hany N. Atalah, M.D., Marc S. Cohen, M.D. Department of Urology, University of Florida, Gainesville, Florida. 2 Biostatistics-Department of Health Studies, University of Chicago Medical Center, Chicago, Illinois.

15 3 Department of Pathology, University of Chicago Medical Center, Chicago, Illinois. Amaç: Kronik kasık ağrısı hastaları kuvvetten düşürebilmektedir. 1-3 Mikrocerrahik subinguinal spermatik kord serbestlemesi (MDSC) bir tedavi seçeneğidir. Bu tedavinin başarısız olduğu hastalar veya orşiektomi sonrası fantom ağrısı olanlarda sınırlı ek tedavi tercihleri vardır. 4-6 Amacımız single-port ve abdominal robotik mikrocerrahi nörolizis tekniğiyle internal inguinal halka yukarısında genitofemoral ve inferior hipogastrik sinir liflerinin ligasyonunu gerçekleştirmektir. Nörolizisin kronik testiküler ağrıda efektif bir tedavi olduğu gösterilmiştir. 1,2,7-9 Bir seride yama ile herni tamiri sonrası kasık ağrısı ve testiküler ağrısı olan hastalarda ilioinguinal, iliohipogastrik ve genital sinirlerin abdominal ligasyonunun ağrıda anlamlı iyileşme veya düzelme yaptığı gösterilmiştir. 4 Bir başka çalışmada, cerrahi dışı tedavi modalitelerinin başarısız olduğu vakalarda laparoskopik transperitoneal testiküler denervasyonunun %71 lik oranda ağrıda düzelme yaptığı gösterilmiştir. 5 Kasık diseksiyonu için robot çok gerekli olmamasına rağmen, standart laparoskopi ile daha zor olan damarların mikrocerrahi düzenli diseksiyonuna imkan vermektedir. 7 Bu videoda inatçı testiküler ağrı tedavisinde yeni bir teknik sunulmaktadır. Hastalar ve Metod: Bu çalışma orşiektomi sonrası fantom ağrısı olan kronik kasık ağrılı hastalardan oluşan grupta prospektif olarak düzenlenmiştir. İlk amaç ağrının hayat kalitesine olan etkisini araştırmak (RAND Birliği nin PIQ-6 ağrı etkisi sorgu formu) ve ikinci amaç ise robot ile yapılan işlemin süresini saptamak oldu. PIQ-6 skorları preoperatif ve postoperatif 1,3,6 ve 12. aylarda toplandı. Bulgular: Haziran 2009 dan Nisan 2010 a kadar 5 I single port olmak üzere 18 hasta gerçekleştirdik. Bu ilk hastaların hepsi orşiektomi sonrası inatçı ağrıları olup ağrı nedeniyle opere edilen hastalardı. Burada sunulmamasına rağmen, spermatic kordun başarısız olmuş subinguinal mikrocerrahik denervasyonu sonrası kasık ağrısı olan az sayıda hastada da bu teknik uygulanmıştır. Bu hastalardaki testiküler veya kasık ağrısının esas nedeni 3 te 1 olguda daha once yapılan vazektomi, 3 te 1 inde önceki herni tamiri, 3 te 1 inde idiopatikti (saptanabilir bir sebebi yok). Operasyondan sonraki birinci ayda hastaların %78 inde (14/18) ağrıda anlamlı azalma (PIQ-6 <50: hayat kalitesine etkisi olmayan ağrı) gerçekleşti. Başarısız olunan 2 hastada 6 ay süreyle ağrı düzelmesi olup daha sonra ağrının geri döndüğü görüldü. Bu hastaların birinde teknik tekrar uygulanıp ağrı düzelmesi gözlendi. Median operasyon süresi konsol zamanı 10 dakikaydı (5-30). Damarların mikrocerrahik diseksiyonu için robotic kolların fazla lateral hareketi gerekmediğinden ortalama robotic insizyon 2,5 cm kadar küçük insizyondu. Bu faktör kolların birbiri yanına pozisyon almasına izin verdi ve robotik enstrümanların endowrist teknoloji denilen uçlarının her yöne hareketinin sağladığı manüplasyonlarla ameliyatlar gerçekleştirildi. Başlangıçta cerrahın konforuna gore periumblikal taraf seçilirken, sonraki çoğu olguda umblikal insizyon kullanıldı. Bu seride sadece bir komplikasyon gözlendi; konservatif izlemle gerileyen postoperative skrotal hematom. Sonuç: Single-port ve abdominal robotik mikrocerrahi tekniğiyle yapılan nörolizis, minimal kısa dönem komplikasyonları ile efektif ve uygulanabilir bir teknik olarak görünmektedir. Ağrıyı dindirmede etkiliyken uzun dönem takip gerekmektedir. Kaynaklar:

16 1. Levine LA, Matkov TG. Microsurgical denervation of the spermatic cord as primary surgical treatment of chronic orchialgia. J Urol 2001;165: Davis BE, Noble MJ, Weigl JW. Analysis and management of chronic testicular pain. J Urol 1990;143: Costabile RA, Hahn M, McLeod DG. Chronic orchialgia in the pain prone patient: The clinical perspective. J Urol 1991;146: Dickinson KJ, Thomas M, Fawole AS. Predicting chronic post-operative pain following laparoscopic inguinal hernia repair. Hernia 2008;12: Massaron S, Bona S, Fumagalli U. Analysis of post-surgical pain after inguinal hernia repair: A prospective study of 1,440 operations. Hernia 2007;11: Loos MJ, Roumen RM, Scheltinga MR. Classifying post-herniorrhaphy pain syndromes following elective inguinal hernia repair. World J Surg 2007;31: Parekattil SJ, Cohen MS. Robotic surgery in male infertility and chronic orchialgia. Curr Opin Urol 2010;20: Levine LA. Surgical techniques: Microsurgical denervation of the spermatic cord. J Sex Med 2008;5: Myers SA, Mershon CE, Fuchs EF. Vasectomy reversal for treatment of the postvasectomy pain syndrome. J Urol 1997;157: a. Hemostatic Sandwich to Control Percutaneous Nephrolithotomy Tract Bleeding 3b. Perkütan nefrolitotomi trakt kanamasını kontrol altına almak için hemostatik sandviç Gregory R. Lamberton, M.D., Gene Huang, M.D., Forrest C. Jellison, M.D., Christopher Tenggardjaja, M.D., William W. Millard, II, B.S., Lesli I. Nicolay, M.D., D. Duane Baldwin, M.D Department of Urology, Loma Linda University Medical Center, Loma Linda, California Amaç: Cerrahi trakt kanaması, perkütan böbrek taşı cerrahisinde (perkütan nefrolitotomi) potansiyel, anlamlı bir komplikasyondur. 1-8 Bu kanamayı kontrol etmek için ideal metod böbrek fonksiyonlarını riske etmeden kanamayı durdurmak olmalıdır. Trakt kanamasını kontrol etmek için var olan teknikler; damar embolizasyonu 9,10 ve nefrektomi 11 böbrek fonksiyonlarında kayıpla sonuçlanır. Bu çalışmanın amacı, iki kateterin balonu arasında tamponad etkisi oluşturarak perkütan traktta oluşan ciddi kanamayı kontrol etmek için yeni hemostatik sandviç tekniğini tarif etmektir. 12,13,15-20 Hastalar ve Metod: Ciddi trakt kanaması olan ve hemostatik sandviç teknik kullanılarak tedavi edilen 4 perkütan nefrolitotomi hastası retrospektif olarak değerlendirildi. Hemostatik sandviç oluşturmak için jelatin matriksle 2 balon kateter birlikte kullanıldı. Büyük bir balon

17 kateter renal pelvise yerleştirildi, şişirildi ve nefrostomi traktının iç yüzeyini tıkamak için böbrek iç duvarına dikkatlice çekildi. Bu işlem kan veya jelatin matriks gibi (FloSeal; Baxter) hemostatik ajanların renal pelvis veya toplayıcı sisteme girişini engellerken aynı anda idrarın da böbrek dışına kaçmasına mani oldu. Traktın dış yüzeyi ise cildin hemen altına yerleştirilmiş olan ek bir balon kateter ile tıkandı. İkinci balon kateteri şişirmeden önce 5 mililitre jelatin matriks iki balon kateter arasına trakt içine enjekte edilirek hemostatik sandviç tamamlandı. Bulgular: Tüm hastalarda ortalama tahmini kan kaybı 562 ml ve 2 gün içerisinde postoperatif hemoglobin düzeyleri stabilize oldu. Kanamayı kontrol altına almak için hiçbir hastada ek, invaziv prosedür veya renal eksplorasyon gereksinimi olmadı. Bu tekniğin kullanımı sonrasında major komplikasyon olmadı ve tek olguda bir minor komplikasyon olarak kan transfüzyonu gereksinimi oldu. Sonuç: Hemostatik sandviç uygulaması kanamayı dört olguda da başarıyla kontrol altına aldı. Hemostazın böbrek hasarı olmadan gerçekleşmesi, bu prosedürün perkütan renal cerrahi sonrası ciddi kanamalı hastaların tümünde kullanılabileceğini göstermektedir. Kaynaklar: 1. Michel MS, Trojan L, Rassweiler JJ. Complications in percutaneous nephrolithotomy. Eur Urol 2007;51: ; discussion Preminger GM, Assimos DG, Lingeman JE, Nakada SY, Pearle MS, Wolf JS, Jr. Chapter 1: AUA guideline on management of staghorn calculi: Diagnosis and treatment recommendations. J Urol 2005;173: Kessaris DN, Bellman GC, Pardalidis NP, Smith AG. Management of hemorrhage after percutaneous renal surgery. J Urol 1995;153(3 Pt 1): Stoller ML, Wolf JS, Jr., St Lezin MA. Estimated blood loss and transfusion rates associated with percutaneous nephrolithotomy. J Urol 1994;152(6 Pt 1): Davidoff R, Bellman GC. Influence of technique of percutaneous tract creation on incidence of renal hemorrhage. J Urol 1997;157: Andonian S, Okeke Z, Smith AD. Complications of percutaneous renal surgery. AUA update series 2008;26: Gupta M, Ost MC, Shah JB, McDougall EM, Smith AD. Percutaneous Management of the Upper Urinary Tract, Vol. 2, 9th edition. Philadelphia: Elsevier, Go AS, Chertow GM, Fan D, McCulloch CE, Hsu CY. Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. N Engl J Med 2004;351: Mohsen T, El-Assmy A, El-Diasty T. Long-term functional and morphological effects of transcatheter arterial embolization of traumatic renal vascular injury. BJU Int 2008;101:

18 10. Han YM, Kim JK, Roh BS, et al. Renal angiomyolipoma: Selective arterial embolization effectiveness and changes in angiomyogenic components in long-term follow-up. Radiology 1997;204: Lotan Y, Gettman MT, Roehrborn CG, Pearle MS, Cadeddu JA. Cost comparison for laparoscopic nephrectomy and open nephrectomy: Analysis of individual parameters. Urology 2002;59: Kim IY, Eichel L, Edwards R, et al. Effects of commonly used hemostatic agents on the porcine collecting system. J Endourol 2007;21: Uribe CA, Eichel L, Khonsari S, et al. What happens to hemostatic agents in contact with urine? An in vitro study. J Endourol 2005;19: a. Laparoendoscopic Single-Site Nephroureterectomy and En Bloc Resection of Bladder Cuff with an Endoloop 4b. Laparoendoskopik Single-Site Nefroüreterektomi ve Endoloop ile mesane kafının en-blok rezeksiyonu Shih-Dong Chung, M.D., 1 Shih-Chieh Chueh, Ph.D., 2 Yao-Chou Tsai, M.D. 3 1 Department of Surgery, Far Eastern Memorial Hospital, Ban Ciao, Taiwan. 2 Department of Urology, National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan. 3 Department of Surgery, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Taipei Branch, Taipei, Taiwan. Department of Urology, Tzu Chi University, Medical College, Hualien, Taiwan Amaç: Ev yapımı single port kullanarak ve mesane cuff ını endoloop ile rezeke ederek gerçekleştirdiğimiz transperitoneal yaklaşımla ile ilk laparoendoskopik single-site (LESS) nefroüreterektomi deneyimlerimizi sunmayı amaçladık. Hastalar ve Metod: LESS nefroüreterektomi, Aleksis yara retraktörü kullanarak oluşturulan giriş platformundan oluşan ev yapımı single portun umblikus üzerinden 4 cm lik bir insizyondan yerleştirilmesi suretiyle gerçekleştirildi. 1 Bu video, ağrısız makroskobik hematüri ile başvuran 57 yaşında kadın hastanın kısa bir sunumunu da içermektedir. Hastaya üst üriner sistem yüksek dereceli ürotelyal karsinom tanısı kondu. LESS nefroüreterektomi ve mesane cuff ı rezeksiyonu umblikus üzerinden aynı insizyondan gerçekleştirildi. Distal üreter endoloop ile rezeke edilerek yöntem tamamlandı. 2 Ek bir port kullanılmadı. Enstrümanların hareketlerini içeren dış çekimler de video içinde yer almaktadır. Bulgular ve sonuç: Ağustos 2009 ile Mayıs 2010 arasında üst üriner sistem ürotelyal karsinomu olan 5 ardışık hastaya LESS nefroüreterektomi uygulandı. Ortalama operasyon süresi dakikaydı. Ortalama kan kaybı ml ölçüldü. Ortalama hospitalizasyon süresi gündü. Mesane cuff rezeksiyonu tüm olgularda makroskopik olarak konfirme edildi.

19 Postoperatif sistografide hiçbir olguda idrar kaçağı olmadığı tespit edildi. Renal hilus çevresinde ilerlemeyi zorlaştıran yapışıklıklar nedeniyle sadece 1 olguda laparoskopiye dönüldü. Operasyona bağlı komplikasyon görülmedi. Histopatolojik incelemede tüm olgularda cerrahi sınır negatifti. İlk deneyimlerimiz sonucunda LESS nefroüreterektomi ve endoloop ile mesane cuff ı rezeksiyonu üst üriner sistem ürotelyal karsinom tedavisinde güvenilir ve uygulanabilir bir yöntem olarak görünmektedir. Peroperatif avantajları ve onkolojik kontrolü de kapsayan anlamlı kanıtları içeren prospektif ve uzun dönem sonuçları bildiren çalışmalara ihtiyaç vardır. Kaynaklar: 1. Tai HC, Lin CD, Wu CC, Tsai YC, Yang SS. Homemade transumbilical port: an alternative access for laparoendoscopic single-site surgery (LESS). Surg Endosc 2010;24: Tsai YC. Laparoendoscopic single-site (LESS) nephroureterectomy & en bloc resection of bladder cuff with a novel endoloop technique. 28th World Congress on Endourology and SWL, Chicago, Illinois, 2010; VS a. Laser-Assisted Laparoscopic Partial Nephrectomy Without Ischemia: Procedure and Challenges 5b. İskemi olmadan Lazer yardımlı Laparoskopik parsiyel nefrektomi: Teknik ve zorluklar Wael Y. Khoder, M.Sc., M.D., 1 Ronald Sroka, Ph.D., 2 Nicole Kellhammer, M.D., 1 Nikolas Haseke, M.D., 1 Christian G. Stief, M.D., 1 Armin J. Becker, M.D. 1 1 Department of Urology, University Hospital MunichGrosshadern, Ludwig-Maximilians- University, Munich, Germany. 2 Laser-Forschungslabor, LIFE-Centre at University of Munich, Marchioninistr, Munich, Germany. Amaç: Laparoskopik ve retroperitonoskopik parsiyel nefrektomi iyi tanımlanmış tekniklerdir. 1 Bu tekniklerde hemostaz zor olmaktadır. Kansız bir alandan tümör temizleyebilmek için çoğu zaman böbrek damarlarını klemplemek gereklidir. Bu sırada oluşan sıcak iskemi (Sİ) ise cerrahı anlamlı zaman kısıtlaması yönünden strese sokmaktadır. 2 Değişik lazer tipleri kullanarak lazer-yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılmış farklı ex vivo çalışmalar yayınlanmış olmasına rağmen, soğuk iskemi altında açık parsiyel nefrektomiyi açıklayan in vivo seriler azdır Bu çalışmanın amacı lazer yardımlı laparoskopik (LLPN)/retroperitonoskopik (LRPN) parsiyel nefrektomi için klemp kullanmaksızın güvenilir ve etkin bir teknik geliştirmektir. Hastalar ve Metod: LLPN/LRPN yi değerlendirmek için ardarda 8 hasta (6 erkek, 2 kadın; yaş aralığı, 32-88) prospektif çalışmaya alındı. Bu hastalar, farklı boyutlarda ve lokalizasyonda T1-tümörü olan, değişik koşullardaki 28 hastadan seçildi ve cerrahlar arası deneyim farkını önlemek için tek cerrah tarafından gerçekleştirildi. Tüm tümörler yapılan

20 rutin ultrasonografik incelemelerde ve/veya abdominal tomografi/manyetik rezonanas gibi incelemeler sırasında rastlantısal olarak teşhis edilmiştir. Dalga boyu 1318 nm olan diot-lazer ışığını W şiddetinde devamlı dalga modunda ileten ve çapı 600 mikrometre olan fleksibl end-fiber probu kullanıldı. Bu amaca uygun bir prob yönlendirici ve irrigasyon sistemi geliştirildi. Kan aspirasyonu ve su irrigasyonuna parallel olarak 3 mm/s hızında hareket eden problar kullanıldı. Börek parenkimini kesmek için probun dokuya teması gerekirken koagülasyon için nonkontakt tekniğin kullanılması gerekti. Lazerin 1 dakikadan daha uzun surely uygulandığı durumlarda yağun bir duman oluştuğu gözlendi. Parankimin çevresinde dairesel koagülasyon doku büzüşmesini indükler ve daha sonra enerji damarların oklüzyonuna yoğunlaşır. Daha büyük damarlara dikiş koymak gerekebilir. Tümör eksizyonu sırasında bazı olgularda toplayıcı sistem lazerlenmesi gerekebilir. Böyle bir durumun oluştuğu 1 olguda toplayıcı sisteme girildiği görülmüş ve 4/0 vicryl dikiş ile su geçirmez bir şekilde kapatılmıştır. Peroperatif serum C-reaktif protein ve böbrek fonksiyonları ölçüldü. Koagülasyon derinliği ve rezeksiyon mesafesi (R) histolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: 5 LLPN ve 3 LRPN gerçekliştirildi. Ortalama tümör boyutu 3.5 cm (2 5 cm), ortalama operasyon süresi 143 dakika ( dk) ve ortalama ölçülen kan kaybı 345 ml ( ml) idi. Açık cerrahiye dönüş olmadı. Kanamanın cerrahi alanı bozması sonucu iki santral tümörde klempleme sonucu sıcak iskemi (Sİ) (19 dk, 24 dk) gerekti. Sİ gerek olmadan 1 olgudaki santral tümör çıkartılabildi. Perioperatif komplikasyon gözlenmedi. Postoperatif idrar kaçağı görülmedi. Postoperatif kreatinin ( mg/dl, median 1.0) mg/dl arasında ölçüldü (median 0.15) (p = 0.032) ve postoperatif 8. günden önce preoperatif düzeylerine geldi. Serum C-reaktif protein median 7.24 mg/dl (aralık , p = 0.003) değeriyle anlamlı şekilde yükseldi. Histolojik incelemelerde rezeksiyon sınırlarını değerlendirmeyi engelleyen 1-2 mm lik bir koagülasyon derinliği vardı ve 1 santral tümör haricinde tüm olgularda cerrahi sınırlarda tümör saptanmadı. Tümörlerin histolojisi berrak hücreli, papiller, kromofob renal kanser, onkositom ve anjiyomyolipom olarak saptandı. Takipte (6 8 ay), bir hastada postoperatif 1. ayda A-V fistul gelişti ve embolize edildi. Bunun haricinde takipler sorunsuzdu. Sonuç: Burada tarif edilen klempsiz LLPN/LRPN tekniği peripheral renal tümörlerde onkolojik kuralları bozmadan uygulanabilir. Teknik ekipmanlar daha fazla optimize edilmelidir. Büyük serilerde uzun dönem takip sonuçları gerekmektedir. Santral tümörlerde teknik bir hayli zordur. Kaynaklar 1. Porpiglia F, Volpe A, Billia M, et al. Laparoscopic versus open partial nephrectomy: Analysis of the current literature. Eur Urol 2008;53: Lane BR, Gill IS. 5-year outcomes of laparoscopic partial nephrectomy. J Urol 2007;177: Benderev TV, Schaeffer AJ. Efficacy and safety of the ND: YAG laser in canine partial nephrectomy. J Urol 1985;133: Eret V, Hora M, Sykora R, et al. GreenLight (532 nm) laser partial nephrectomy followed by suturing of collecting system without renal hilar clamping in porcine model. Urology 2009;73:

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ ÜST ÜRINER SISTEM ÜROTELYAL KARSINOMU Tüm renal tümörlerin %4-%9 u Tüm ürotelyal tümörlerin

Detaylı

Dr.Süleyman Sami ÇAKIR Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Dr.Süleyman Sami ÇAKIR Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Dr.Süleyman Sami ÇAKIR Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 38 E 1 aydır sağ yan ağrısı Dizüri (+) Hematüri (+) Bulantı ve kusma (+) FM: özellik yok Ek sistemik hastalık yok ??? TİT

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Fatih Elbir DOĞUM YERİ : Malatya DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4 Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59 E-MAİL :

Detaylı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vaka Takdimleri Prof.Dr. Kemal SARICA Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1. VAKA ANAMNEZ 52 yaşında erkek hasta Ağrısız, gross hematüri ve 6 aylık süreçte 10 kg kilo kaybı Anlamlı

Detaylı

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI Robotik böbrek ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Her yıl Dünya da 190.000 kişide böbrek kanseri saptanmaktadır. Erkeklerde biraz

Detaylı

Pediatrik PNL ve üreteroskopideki son yenilikler. Dr. Ali Güneş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

Pediatrik PNL ve üreteroskopideki son yenilikler. Dr. Ali Güneş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Pediatrik PNL ve üreteroskopideki son yenilikler Dr. Ali Güneş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. TANIMLAR Cerrahi aktif taş hastalığı: İnfeksiyon, obstrüksiyon veya kolik atağının eşlik ettiği

Detaylı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ÜOD/2009 Olgu 1 55 y Hematüri USG: Mesanede perivezikal uzanımı olmayan 1.5 4 cm çaplı tümörler

Detaylı

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE EĞİTİM MODELLERİ. Dr.Emre Tüzel Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji AD

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE EĞİTİM MODELLERİ. Dr.Emre Tüzel Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji AD PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE EĞİTİM MODELLERİ Dr.Emre Tüzel Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji AD PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ PNL ilk kez 1976 da tanımlanmıştır Fernström et al. Scand J Urol Nephrol. 1976;10:257-9.

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

5. Akademik Unvanlar - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri - 6.1 Yüksek Lisans Tezleri - 6.2 Doktora Tezleri - 7.

5. Akademik Unvanlar - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri - 6.1 Yüksek Lisans Tezleri - 6.2 Doktora Tezleri - 7. EK4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alper Eken 2. Doğum Tarihi: 02.06.1979 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp Doktoru Tıp Hacettepe Üniversitesi 2003 Uzman Dr. Üroloji Çukurova

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite. Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD

Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite. Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD Radikal Sistektomi Radikal Sistektomi Pelvik Lenfadenektomi Üriner Diversiyon Radikal

Detaylı

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır Radikal Prostatektomi Prof.Dr.Bülent Soyupak 2005 Diyarbakır Tarihçe İlk perineal radikal prostatektomi: 1867, Theodore Billroth Standardize perineal yaklaşım: 1900-1904, Hugh Hampton Young Retropubik

Detaylı

AMELİYATHANEDE İNOVASYON. Nermin Ocaktan Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

AMELİYATHANEDE İNOVASYON. Nermin Ocaktan Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü + AMELİYATHANEDE İNOVASYON Nermin Ocaktan Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü + Sunu Akışı 2 Neden İnovasyon? Neredeydik? Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz? + Sunu Akışı 3 Neden

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI

ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI Robotik prostat ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Organa sınırlı prostat kanserini farklı yöntemler ile tedavi etmek olasıdır.

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM YERİ : DOĞUM TARİHİ : 18/11/1986. Şehremini Mah. Şair Mehmet Emin Sk. 9/10 Fatih - İSTANBUL TELEFON :

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM YERİ : DOĞUM TARİHİ : 18/11/1986. Şehremini Mah. Şair Mehmet Emin Sk. 9/10 Fatih - İSTANBUL TELEFON : ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI : Emre KANDEMİR. DOĞUM YERİ : Yunak DOĞUM TARİHİ : 18/11/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Şehremini Mah. Şair Mehmet Emin Sk. 9/10 Fatih - İSTANBUL TELEFON : 05427880636 E-MAİL

Detaylı

Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi

Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi Simge Bardak, Kenan Turgutalp, Gizem İşgüzar, Ezgi Payas, Esra Akgül, Merve Türkegün, Serap Demir, Kaan Esen, Ahmet Kıykım Mersin Üniversitesi İç

Detaylı

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bülent Çitgez 1, İsmail Akgün 1, Ayhan Öz 1, Gürkan Yetkin 1, Feyza Yener Öztürk 2, Mehmet Mihmanlı 1, Mehmet Uludağ 1 1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Türk Üroloji Dergisi: 34 (3): 315-319, 2008 315

Türk Üroloji Dergisi: 34 (3): 315-319, 2008 315 TARTIŞMALI OLGU: ENDOÜROLOJİ/Endourology Uğur KUYUMCUOĞLU, Bilal ERYILDIRIM, Gökhan FAYDACI, Fatih TARHAN, Aydın ÖZGÜL Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği, İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ : Meftun ÇULPAN : Balıkesir DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987 YABANCI DİL ADRES : İngilizce : Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ Prof. Dr. Özkan POLAT Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji 9-10 Mayıs 2009, Sarıkamış/Kars Prostat

Detaylı

MINI FELLOWSHIP. PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı. Endoüroloji Derneği.

MINI FELLOWSHIP. PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı. Endoüroloji Derneği. MINI Endoüroloji Derneği FELLOWSHIP PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı 21-25 Mart 2016 Anadolu Yakası Laparoskopik Cerrahi Robotik Cerrahi Retrograd

Detaylı

YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜPSÜZ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ A NEW TECHNIQUE: TUBELESS PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY

YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜPSÜZ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ A NEW TECHNIQUE: TUBELESS PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY DERLEME/Review ENDOÜROLOJİ/Endourology YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜPSÜZ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ A NEW TECHNIQUE: TUBELESS PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY Mustafa SOFİKERİM Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı birlikteliğinde perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması

Benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı birlikteliğinde perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2016;41(4):709-713 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cutf.254202 ARAŞTIRMA/RESEARCH Benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı birlikteliğinde

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI 2015-2016

MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI 2015-2016 www.gynoncomis.org www.gynoncomis.org Değerli Meslektaşlarım, Endoskopik cerrahinin, açık cerrahiye olan üstünlüğü bilinen bir gerçektir. Hem doktor hem de hastalar için çok sayıda avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı

ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN MESLEKTAġLARIMIZ ĠÇĠN ENDOÜROLOJĠDE EĞĠTĠMĠN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN MODELLER

ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN MESLEKTAġLARIMIZ ĠÇĠN ENDOÜROLOJĠDE EĞĠTĠMĠN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN MODELLER ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN MESLEKTAġLARIMIZ ĠÇĠN ENDOÜROLOJĠDE EĞĠTĠMĠN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN MODELLER Dr. Haluk Akpınar Ġstanbul Bilim Üniversitesi Üroloji AD 1 Plan: ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN ÜROLOGLAR ENDOÜROLOJĠ

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Son yıllarda teknolojideki baş döndürücü gelişmeler böbrek

Son yıllarda teknolojideki baş döndürücü gelişmeler böbrek Endoüroloji Bülteni 2014;7:142-146 DOI: 10.5350/ENDO2014070309 NASIL YAPIYORUM Mikroperk Abdullah Armağan Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul Giriş Son yıllarda

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme A.Cem Dural 1, Cevher Akarsu 1, İlhan Gök 1, Aysel Koyuncu

Detaylı

BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR. Dr.Burak Koçak. Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri

BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR. Dr.Burak Koçak. Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR Dr.Burak Koçak Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri İlk Başarılı Böbrek Nakli Böbrek Tx Canlı Vericiden Böbrek Tx (LRDK-Tx/LURDK-Tx)

Detaylı

S. B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara; 2 Sarıkamış Devlet Hastanesi, Üroloji, Kars; 3

S. B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara; 2 Sarıkamış Devlet Hastanesi, Üroloji, Kars; 3 ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2016; 6(3):184 188 doi: 10.5505/kjms.2016.19970 Çocuk Hastalarda Böbrek Taşı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Mini-Perkütan Nefrolitotomi Yöntemlerinin

Detaylı

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostatın anatomik yapısı Prostat symphysis pubis`in inferior kollarının

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi *Necati Şentürk, *Koray Öcal, *Ahmet Dağ, **İlter Helvacı, **Tamer Akça * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F.

Detaylı

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalları 26-27 Şubat 2016 26 Şubat 2016 - Benign Prostat Hastalıkları / 27 Şubat 2016 - Prostat ve Mesane Kanserleri İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

T1b (4-7 cm) BÖBREK TÜMÖRLERİNDE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ

T1b (4-7 cm) BÖBREK TÜMÖRLERİNDE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ T1b (4-7 cm) BÖBREK TÜMÖRLERİNDE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ Dr. Yıldırım Bayazıt Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 5 Mart 2011, KONYA Evre T1b Renal Tümörlerde Laparoskopik

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

Ürolojide Minimal İnvaziv Cerrahi Girişimler

Ürolojide Minimal İnvaziv Cerrahi Girişimler Ürolojide Minimal İnvaziv Cerrahi Girişimler Yrd. Doç. Dr. Haluk SÖYLEMEZ Dicle Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Minimal İnvaziv Girişimler Endouroloji SİSTOSKOPİ-URS-RIRC-PN GİRİŞİMLER

Detaylı

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları İnmemiş Testis ve İnguinal Herni PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları DR.CEVPER ERSÖZ ÜROLOJİ ANABİ L İ M DALI Vaka 1 18 aylık, erkek çocuk Ailesi sağ yumurtalığının yukarıda olduğunu ifade ediyor

Detaylı

Dr. Erdal APAYDIN. Üroloji Anabilim Dalı

Dr. Erdal APAYDIN. Üroloji Anabilim Dalı Endoüroloji Derneği i 2010 yılıy EĞİTİM ve BİLİMSEL B ETKİNL NLİKLERİ Dr. Erdal APAYDIN Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı İZMİR Endoüroloji Derneği Aralık k 2007 tarihi ile Yönetim

Detaylı

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Arena resmi koyalım Sunu Planı Varikosel tanımı ve pato-fizolojisi Varikosel testisi etkiler mi? Varikosel

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Küçük renal kitlelerde aktif izlem

Küçük renal kitlelerde aktif izlem Küçük renal kitlelerde aktif izlem Prof Dr.Tarık Esen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Epidemiyoloji Erişkin malign tm: ~ % 3 İnsidansı artmakta 7.1 / 100,000 (1983) 10.8

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

RETROGRAD ĠNTRARENAL CERRAHĠ. Doç.Dr.Turhan ÇAġKURLU Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği

RETROGRAD ĠNTRARENAL CERRAHĠ. Doç.Dr.Turhan ÇAġKURLU Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği RETROGRAD ĠNTRARENAL CERRAHĠ Doç.Dr.Turhan ÇAġKURLU Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği TARĠHÇE 1912---- Hugh Hampton Young (dilate üretere rigid sistoskopla giriģ) 1960---- Hopkins

Detaylı

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM M DALI İnsidans Otopsi serilerinde: asemptomatik selim adrenal neoplazi %2-20 20 İnsidental

Detaylı

Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri. Doç.Dr.Cem Çelik BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU

Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri. Doç.Dr.Cem Çelik BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri Doç.Dr.Cem Çelik BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU Major komplikasyonlar açısından fark yok ( %1.4 vs. %1.4) Minor komplikasyonlar laparoskopide daha az ( %7.5 vs.

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

Perkütan nefrolitotomi ameliyatında hidronefrozun önemi

Perkütan nefrolitotomi ameliyatında hidronefrozun önemi Dicle Tıp Dergisi / M. M. Rafaioğlu ve ark. Perkutan nefrolitotomi ve hidronefroz 2013; 40 (3): 441-445 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0306 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü *Hakan Seyit, *Ahmet Dağ, *Tamer Akça, **Emel C Güney, ***M. Ali Sungur, *Suha Aydın * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F. Nükleer

Detaylı

Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri. Dr. Gökhan Toktaş İstanbul Eğt. ve Arş. Hastanesi Üroloji Kl.

Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri. Dr. Gökhan Toktaş İstanbul Eğt. ve Arş. Hastanesi Üroloji Kl. Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri Dr. Gökhan Toktaş İstanbul Eğt. ve Arş. Hastanesi Üroloji Kl. Sözlük Anlamları Diversiyon : saptırma, yoldan çevirme Heterotopik, : olmaması gereken bir yerde oluşmuş

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00 ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI: Ahmet ÜRKMEZ DOĞUM YERİ: Erzincan DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986 YABANCI DİL: İngilizce ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. DR. MEHTAP DURAK ARKA PLAN Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık 12.500 yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. Yaralanma nedenleri arasında motorlu taşıt kazaları ilk sırayı

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

Muş Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üst Üriner Sistem Taşı Cerrahi Girişimlerinin Analizi

Muş Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üst Üriner Sistem Taşı Cerrahi Girişimlerinin Analizi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Muş Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üst Üriner Sistem Taşı Cerrahi Girişimlerinin Analizi Ayhan KARAKÖSE a, Mehmet Bilgehan YÜKSEL, Murat ÇİLOĞLU, Muammer ALTOK

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR!

METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR! METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) http://www.obezitecerrahisi.com/wp-content/uplo ads/2014/09/metabolik-cerrahi-ile-tip-2- diyabet-seker-hastaligi-nasil-tedaviedilir_qtp1.mp4

Detaylı

Prostat kanserinin gerçek sebebi bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar aşağıdaki faktörlerin prostat kanseri gelişiminde önemli olduğunu göstermiştir:

Prostat kanserinin gerçek sebebi bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar aşağıdaki faktörlerin prostat kanseri gelişiminde önemli olduğunu göstermiştir: PROPSTAT KANSERİ Prostatik kasrisnom; Prostat karsinomu; Prostat kanseri erkeklerde kansere bağlı ölümlerin en büyük sebebidir. Erken teşhis prostat kanserinde hayat kurtarır. Prostat ceviz büyüklüğünde,

Detaylı

ÜROLOJİDE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ GİRİŞİMLER

ÜROLOJİDE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ GİRİŞİMLER ÜROLOJİDE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ GİRİŞİMLER Yrd. Doç. Dr. Haluk SÖYLEMEZ Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji AD. GİRİŞ: Üriner sistem hastalıkları ve bazı tedavi uygulamaları antik çağlara kadar

Detaylı

Alihan Gürkan Bodrum - 2010 1

Alihan Gürkan Bodrum - 2010 1 Böbrek Nakli Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar DR.ALİHAN GÜRKAN Alihan Gürkan Bodrum - 2010 1 56 yıldır yapılan bir tedavi yöntemi ile ilgili neredeyiz. Alıcı operasyonunda uzun süredir bir değişiklik yok.

Detaylı

MINI FELLOWSHIP. PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı. Endoüroloji Derneği.

MINI FELLOWSHIP. PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı. Endoüroloji Derneği. MINI Endoüroloji Derneği FELLOWSHIP PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı 21-25 Mart 2016 Avrupa Yakası Laparoskopik Cerrahi Robotik Cerrahi Retrograd

Detaylı

Santral Venöz Kateter. Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi

Santral Venöz Kateter. Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi Santral Venöz Kateter Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi 8 yaşında ALL VAKA sürecinde SVK TANI : 8/2010 RELAPS 1/2011 KİT 6/2011 7/2011 3/2013 +55.gün +13.ay hafif kgvhh Santral venöz Port kateter

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Lokalize prostat Ca: 1-radikal prostatektomi 2- radyoterapi RP sonrası rezidü PSA olmaması gerekir. PSA nın total olarak ortadan kaldırılmasından

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ. Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ. Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı GLEASON DERECELENDİRME SİSTEMİ GLEASON SKORU Hastalığın evresi Biyokimyasal ve

Detaylı

PNL de Komplikasyonların Standardizasyonu ve Önlemler

PNL de Komplikasyonların Standardizasyonu ve Önlemler ULUSAL BiLİNÇLE GÜNCEL ÜROLOJİ 21-22 KASIM 2009 Antalya PNL de Komplikasyonların Standardizasyonu ve Önlemler Dr. Selçuk GÜVEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Teknolojik gelişmeler

Detaylı

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi Tarihçe Tarihsel olarak ilk extrakorporeal dolaşım ve kardiyopulmoner bypas(kbp)larda prime volumu

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

Önsöz. Değerli Meslektaşlarım,

Önsöz. Değerli Meslektaşlarım, Önsöz Değerli Meslektaşlarım, Laparoskopik cerrahinin yaygınlığı dünyada giderek artmaktadır. Özellikle son dekatta Jinekoloji alanında hemen hemen tüm operasyonlar ağırlıklı olarak laparoskopik olarak

Detaylı

ENDOÜROLOJ ROLOJİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji AD

ENDOÜROLOJ ROLOJİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji AD ENDOÜROLOJ ROLOJİ Prof.Dr.Veli.Veli YALÇIN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji AD Ekstracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) A- ESWL Tedavisini Etkileyen Faktörler Taş boyutu :

Detaylı

BÖBREK NAKLİ CERRAHİSİNDE YENİ GELİŞMELER

BÖBREK NAKLİ CERRAHİSİNDE YENİ GELİŞMELER BÖBREK NAKLİ CERRAHİSİNDE YENİ GELİŞMELER PROF. DR. İBRAHİM BERBER ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ INTERNATIONAL HASTANESİ ORGAN NAKLİ MERKEZİ DİREKTÖRÜ Böbrek Naklinde Önemli Tarihler Emerich Ulmann, 1902 Köpekte

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği. Abstract

1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği. Abstract Böbrek Taşı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Deneyimlerimiz Our Experiences of Retrograde Intrarenal Surgery in The Treatment of Renal Stones Orjinal Arastirma Başvuru: 04.10.2013 Kabul: 12.12.2013

Detaylı

ÜROGENİTAL TRAVMALAR. Yard.Doç.Dr Haluk Söylemez

ÜROGENİTAL TRAVMALAR. Yard.Doç.Dr Haluk Söylemez ÜROGENİTAL TRAVMALAR Yard.Doç.Dr Haluk Söylemez Böbrek Üreter Mesane Uretra Genital Travmalar Acil serviste görülen tüm travmaların yaklaşık %10 u bir ölçüde ürogenital sistemi ilgilendirir. Ciddi komplikasyonları

Detaylı

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi Giriş-Amaç RLS (rekürren laringeal sinir) paralizisi

Detaylı

DEKTOMİ (MIRP) & EKSPLORASYONU (MITBE) ILAŞTIRILMASI

DEKTOMİ (MIRP) & EKSPLORASYONU (MITBE) ILAŞTIRILMASI PRİMER HİPERPARATH PERPARATİROİDİZMİN N CERRAHİ TEDAVİSİNDE İNTRAOPERATİF qpth ÖLÇÜMÜ YARDIMIYLA MİNİMAL MAL İNVAZİV V RADYOGUIDED PARATROİDEKTOM DEKTOMİ (MIRP) & MİNİMAL MAL İNVAZİV V TEK BEZ EKSPLORASYONU

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu Doç. Dr. Halil Coşkun Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu GİRİŞ 2010 verilerine göre dünyada erişkinlerde (20-79 yaş) diabet prevalansı %6,4 (285 milyon). 2030 da bu oranın %7,7 ye (439 milyon) yükseleceği öngörülüyor.

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm;

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; PROSTAT BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; İyi huylu prostat büyümesi prostat bezinin iyi huylu büyümesi sonucu ortaya çıkan şikayetlerdir. Prostat bezi mesane

Detaylı

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ELİF ÇOLAK, NURAYDIN ÖZLEM, METİN KEMENT, SADIK KEŞMER Gelişen teknoloji ligasure (LG) yada ultracision gibi

Detaylı

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma.

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. RFA Temel Mekanizma Pozitif Negatif iyonlar iyonlar elektrod elektrod yönüne yönüne

Detaylı

Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz

Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 151-155 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0390 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz Our initial

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler GÖREV Mesane ve üreter hastalıklarınd a GÖREV ANALİZİ 1. YAZILMA DÜZEYİ ulaştırılmasında kritik danışmanlık. GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA DÜZEYİ Mesane ve üreterin normal ve Makroskopik inceleme ve örnekleme.

Detaylı

Cerrahi ne zaman gerekli. Mini-slingler Periuretral enjeksiyonlar. Mini-slingler. Mid-slingler. MiniArc MUS yerleştirme. MiniArc MUS yerleştirme

Cerrahi ne zaman gerekli. Mini-slingler Periuretral enjeksiyonlar. Mini-slingler. Mid-slingler. MiniArc MUS yerleştirme. MiniArc MUS yerleştirme Cerrahi ne zaman gerekli Mini-slingler Periuretral enjeksiyonlar Dr Tevfik Yoldemir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Konservatif veya medikal tedavi faydalı olmazsa Urodinamik

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi, tedavinin en önemli basamağıdır, daha sonra adjuvan

Detaylı