Ürolojide Minimal İnvaziv Cerrahi Girişimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürolojide Minimal İnvaziv Cerrahi Girişimler"

Transkript

1 Ürolojide Minimal İnvaziv Cerrahi Girişimler Yrd. Doç. Dr. Haluk SÖYLEMEZ Dicle Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

2 Minimal İnvaziv Girişimler Endouroloji SİSTOSKOPİ-URS-RIRC-PN GİRİŞİMLER Laparoskopi başlıkları altında toplanır ve Üroloji Pratiğinin %80 den fazlasını oluşturur

3 Endoskopi Endo: İç Skopi: Bakmak Endoskopi: Lümenli ve kaviteli organların optik aletlerle incelenmesi

4 Ürolojide Endoskopi Uretra Mesane Üreter Böbrek : Uretroskopi : Sistoskopi : Üreteroskopi : Nefroskopi, renoskopi, piyeloskopi Böbrek + Üreter : Üreterorenoskopi

5 Uretrosistoskopi Tarihçe 1805 Bozzini vajina, rektum, burun ve uretranın incelenmesi 1877 Nitze modern sistoskopların öncüsü

6 Uretrosistoskopi Anterior ve posterior uretra Mesane boynu Mesane Mesane ile ilgili endoskopik operasyonlar Üst üriner sistem endoskopisinde geçiş yolu Direkt görüş altında muayenesi

7 Uretrosistoskopi Öncesi Hasta hazırlığı Üst üriner sistem değerlendirmesi İdrar : Steril Anestezi değerlendirmesi (lokal / rejyonel / genel) Bilgilendirme Ortam ve aletler Steril ortam Uygun ve çeşitli aletler Alet sterilizasyonu/dezenfeksiyonu

8 İşlem İrrigasyon sıvısı Tanısal işlemlerde serum fizyolojik Elektrokoagulasyon yapılacaksa elektrolit içermeyen sıvı (sıklıkla %5 mannitol) Tanısal işlemlerde mümkün olan en küçük endoskop kullanılmalı

9 Uretrosistoskop Rijit Daha iyi görüş Geniş çalışma kanalı İrrigasyon akımı Kolay manüplasyon Fleksible Hasta rahatlığı Pozisyon Geçiş kolaylığı Görüş alanı

10

11

12 Üretrosistoskopi Tanı Tedavi Tanı + Tedavi

13 Tanı amaçlı kullanım - 1 İnfravezikal obstrüksiyon bulguları (Post. uretral valv, uretra darlığı vb.) Hematüri Tekrarlayan üriner enfeksiyon Uretra, mesane, üreter ve renal pelvis tümörü Uretra, mesane, üreter ve böbrek taşları, yabancı cisimler

14 Tanı amaçlı kullanım - 2 Anomaliler (üreterosel, ektopi vb.) Assandan piyelografi Separe bakteriyolojik, sitolojik ve fonksiyonel tetkikin gerektiği durumlarda Biyopsi alınması TUR yapılan mesane tümörlerinin periyodik kontrollerinde

15 Tedavi amaçlı kullanım - 1 Uretrotomi intern PUV ablasyonu Mesane boynu enjeksiyonu Hipertrofik prostat ve mesane tümörü rezeksiyonu Kanayan lezyonların koterizasyonu

16 Tedavi amaçlı kullanım - 2 Litotripsi (Mekanik, pnömatik, EHLT, lazer) Üreteral kateter yerleştirme çıkartma Yabancı cisim çıkartma Üreterosel insizyonu Botulinum toxin enjeksiyonu Perkütanöz endoskopik trigonoplasti

17 TUR - P

18 TUR - T

19 Sistolitotripsi (pnömatik + mekanik)

20 Uretrosistoskopi Komplikasyonlar Erken Enfeksiyon (sepsis) Kanama Ekstravazasyon Geç Darlık

21 Üreterorenoskopi Tarihçe 1979 Castro ilk planlı üreteroskopi 1980 ler rijit üreteroskopların geliştirilmesi 1989 Kavoussi ilk fleksible üreteroskopi serisi

22 Donanım Uygun ameliyat masası Endovizyon sistemi Floroskopi ünitesi

23 Üreterorenoskoplar Rijit Semirijit Fleksible

24 Gerekli alet ve malzemeler Kılavuz tel Üreteral kateter ve stentler Balon dilatatör Steril irrigasyon sıvısı Radyolojik kontrast madde Kayganlaştırıcı jel

25 Ek aletler Basket kateter Biyopsi forsepsleri Biyopsi fırçası Bugbee koter

26 Üreterorenoskopi Tanı Tedavi Tanı + Tedavi Üst üriner sistemin endoskop aracılığıyla direkt görüntülenmesi

27 Tanı amaçlı kullanım Üst üriner sistemde dolum defekti Üst üriner sistem kaynaklı hematüri Tek taraflı pozitif sitoloji Endoskopik olarak tedavi edilen üst üriner sistem tümörlerinde izlem

28 Tedavi amaçlı kullanım Üreter taşlarının kırılması ve alınması Üreteropelvik veya üreteral darlıkların insizyonu Tümör rezeksiyonu Yabancı cisim çıkartılması Üreteral lezyon eksizyonu

29 URS holmium LASER litotripsi

30 Üreterorenoskopi Komplikasyonlar Peroperatif Majör: Avülsiyon İntussepsiyon Perforasyon Minör: Kanama Mukoza yırtıkları Ekstravazasyon Termal yaralanma Taş migrasyonu Postoperatif Erken dönem: Renal kolik Enfeksiyon Geç dönem: Üreter darlığı Orifis darlığı Vezikoüreteral reflü

31 RENAL PERKÜTAN CERRAHİ

32 PERKÜTAN CERRAHİ Perkütan nefrostomi (PCN) Perkütan nefrolitotomi (PNL) Antegrad endopyelotomi Perkütan üst trakt Tm Rezeksiyonu Kaliks Divertikül tedavisi İnfundibuler stenoz tedavisi Antegrad üreter cerrahisi

33 TARİHÇE Perkütan nefrostomi Goodwin (1955) Perkütan nefrolitotomi Fernström & Johansson (1976) Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWL) Chaussy (1980) Perkütan UP bileşke girişimleri Ramsay (1984), Badlani & Smith (1986) Perkütan üst trakt tm tedavileri Streem (1986), Woodhouse (1986)

34 Perkütan Nefrolitotomi, PNL Retrograd üreteral kateterizasyon Böbreğe perkütan giriş - iğneyle giriş - kılavuz tel yerleştirilmesi - trakt dilatasyonu (Amplazt, Balon Dilat.) - kılıf (sheath) yerleştirilmesi - nefroskopi Taşların bütün veya kırılarak çıkarılması - intrakorporeal litotripsi, forsepsler Nefrostomi yerleştirilmesi

35 X-Ray Korunma Kurşun Gömlek Tiroid Kalkanı Kurşun Eldiven Gözlük

36 Hasta pozisyonu Campbell Urology, Walsh PC, 9th ed.

37 İğneyle giriş 18 g Translomber anjiografi elmas ucu iğnesi ve trokarı Campbell Urology, Walsh PC, 9th ed.

38 İğneyle giriş Campbell Urology, Walsh PC, 9th ed.

39 Campbell Urology, Walsh PC, 9th ed. Dilatasyon

40 İrrigasyon sıvısı PNL de irrigasyon sıvısı İzotonik Sodyum Klorür Fulgurasyon Gerekirse TUR solusyonları İRRİGASYON SIVILARI ISITILMALI (mümkün olduğunca vücut ısısına yakın)

41 İntrakorporeal litotripsi Pnömatik Ultrasonik Elektrohidrolik Laser

42 PNL, Komplikasyonlar Hemoraji Ateş, sepsis Pnömotoraks-Hidrotoraks Pelvis renalis laserasyonu UP bölge striktürü Pseudoanevr., AV malform. veya fistül Kolon yaralanması

43 LAPAROSKOPİ Tarihçe; Kelling; Köpek karnını inceledi 1980 başında Televizyon-çip kamera teknolojisi appendektomi- kolesistektomi Clayman ilk böbrek cerrahisi (nefrektomi) 2000 Robotik yardımlı laparoskopik cerrahi

44 ÜROLOJİK LAPAROSKOPİK GİRİŞİMLER İnmemiş testis aranması (orşiektomi/orşiopeksi) Pelvik lenfadenektomi Varikoselektomi Basit-Radikal-Parsiyel Nefrektomi Böbrek Kisti Dekortikasyonu Piyeloplasti Transperitoneal Nefroüreterektomi veya Adrenalektomi Retroperitoneal Böbrek ve üreter taşı cerrahisi (Piyelolitotomi, Üreterolitotomi vs) Üreteroneosistostomi Üriner sistem fistüllerinin onarımı (vezikovajinal, üreterovajinal fistül vs) Radikal Prostatektomi Radikal Sistektomi ve Üriner Diversiyon

45 Hasta seçimi ve Kontraendikasyonlar; Kesin Kontraendikasyonlar; Düzelmeyen koagülopati İntestinal obstrüksiyon Karın duvar enfeksiyonu Ağır hematoperitoneum Yaygın peritonit Şüpheli malign asitler

46 Hasta seçimi ve Kontraendikasyonlar; Rölatif Kontraendikasyonlar; Bu durumlar çok dikkatli risk-yarar analizi ve kapsamlı bir araştırmayı gerektirmektedir. Aşağıdaki durumlar dikkatle incelenmeli olası zor durumlar kousunda uyanık olunmalıdır. Morbid obezite Geçirilmiş kapsamlı Karın veya Pelvik Cerrahi Pelvik Fibrozis Organomegali Asitler Hamilelik Fıtık İliak veya Aortik anevrizma

47 Gerekli Ekipman Kamera Sistemi: Kamera, monitör ve kayıt cihazları Laparoskoplar: 5 mm 10 mm / 0,30,45 İnsüfilasyon sistemi: insüfilatör ; basınç göstergeli gaz tüpü (CO 2, Argon, Helyum) CO 2 kanda emimimi yüksek, emboli riski az Giriş iğnesi: 14 gauge Veress iğnesi. Essential Urologic Laparoscopy, Nakada SY

48 Gerekli Ekipman Trokarlar: Laparoskopik aletlerin içinden çalışacağı yolu oluştururlar Bıçaklı, bıçaksız, viziport reusable,disposible Essential Urologic Laparoscopy, Nakada SY

49 Gerekli Ekipman Koter cihazı: Monopolar Bipolar Ultrasonik Argon beam Hemostatik aletler: Metal klipsler Plastik ligasyon klipsleri Stepler cihazları Hemostatik ajanlar (surgicell)

50 Gerekli Ekipman Sütür Dissektörler: Atravmatik Dişli Alice Maryland Makas vs. Retraktörler: İlgisiz organları cerrahi bölgeden uzaklaştırmak için Essential Urologic Laparoscopy, Nakada SY

51 Gerekli Ekipman Organ torbaları: Spesimenin çıkarılması için kullanılır Essential Urologic Laparoscopy, Nakada SY

52 Hasta Pozisyonu Ameliyat çeşidi: Böbrek cerrahisi? Prostat cerrahisi? Diğer? Giriş yöntemi: Transperitoneal? Retroperitoneal? Ekstraperitoneal? Böbrek cerrahisi için klasik pozisyon Lateral dekübit pozisyondur.

53 Transperitoneal Laparoskopi Transperitoneal girişte takip edilecek sıra; Pnömoperitoneum: Açık teknikler ve ya veres iğnesi ile giriş sağlanır CO2 ile insufilasyon Trokarlar yerleştirilir Görüntü sağlanması Ameliyat Organ çıkarılması Kanama kontrolü Port çıkarılması ve dren yerleştirilmesi Gazın boşaltılması ve yara kapatılması

54 Transperitoneal Laparoskopik Nefroüreterektomi 10 y, E Sağda; Bifid üreter Vezikoüreteral reflü Afonksiyone böbrek

55 Komplikasyonlar İğneyle girişe bağlı Preperitoneal yerleştirme Vasküler yaralanma Visseral yaralanma İnsüfilasyona bağlı Barsak insüfilasyonu Baro travma Subkütan amfizem Pnömomediastinum ve Pnömoperikardiyum Pnömotoraks Trokar yerleştirilmesi sırasında olaşanlar Karın duvarı damarlarının yaralanması GİS yaralanması Karın içi damarların yaralanması Üriner trakt yaralanması Cerrahi prosedür ile ilgili komplikasyonlar Barsak yaralanmaları (elektro-koter yanığı, mekanik yaralanma) Vasküler yaralanma Üriner Sistem yaralanması Sinirlerin zedelenmesi Karından çıkış ile ilintili Komplikasyonlar Barsak sıkışması Kılıf bölgesinde kanama Akut hidrosel Skrotal ve abdominal ekimoz Ameliyat Sonrası ile ilgili komplikasyonlar Ağrı İnsizyonel fıtık Derialtı amfizemi Derin venöz tromboz Yara enfeksiyonları

56 ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK CERRAHİ Maliyet yüksek Öğrenme kısa Alternatif alet üretimi?

TOTOMİ Eğitimi & PNL Komplikasyonları ve Önlemleri

TOTOMİ Eğitimi & PNL Komplikasyonları ve Önlemleri PERKÜTAN NEFROLİTOTOM TOTOMİ Eğitimi & PNL Komplikasyonları ve Önlemleri Dr. Sinan ZEREN İstanbul Cerrahi Hastanesi Böbrek ve Üreter Taşlar ları Aktif çalışan bir üroloji departmanında nda ameliyatların

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığı

Üriner Sistem Taş Hastalığı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 68 Üriner Sistem Taş Hastalığı Editör Prof. Dr. Armağan ÖNER 6 Yazar Katılımıyla 2009 İSTANBUL İstanbul Üniversitesi

Detaylı

LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ

LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Şef:Prof.Dr.Ahmet Yaser Müslümanoğlu LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ (Uzmanlık Tezi) DR.MUZAFFER AKÇAY İSTANBUL-2009

Detaylı

Üreterorenoskopi, tanım olarak üreter ve renal pelvisin. Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi

Üreterorenoskopi, tanım olarak üreter ve renal pelvisin. Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi Hüsnü Tokgöz Derlemeler / Reviews Yrd. Doç. Dr., Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi, Üroloji AD ÖZET: Ürolojik cerrahide minimal

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM Mardan Palace Hotel www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA Uzun bir hazırlık dönemi sonrasında

Detaylı

2 BOYUTLU (2D) VE 3 BOYUTLU (3D) FULL HD LAPAROSKOPĠ SĠSTEMLERĠ ĠÇĠN EĞĠTĠM FANTOMU TASARIMI VE GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ

2 BOYUTLU (2D) VE 3 BOYUTLU (3D) FULL HD LAPAROSKOPĠ SĠSTEMLERĠ ĠÇĠN EĞĠTĠM FANTOMU TASARIMI VE GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESi FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2 BOYUTLU (2D) VE 3 BOYUTLU (3D) FULL HD LAPAROSKOPĠ SĠSTEMLERĠ ĠÇĠN EĞĠTĠM FANTOMU TASARIMI VE GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ ÖZHAN BAġBOĞA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 2015 2 BOYUTLU

Detaylı

Laparaskopik Sağ Adrenalektomi. Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi

Laparaskopik Sağ Adrenalektomi. Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi Laparaskopik Sağ Adrenalektomi Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi Laparoskopik Sürrenal Cerrahisindeki Teknikler Endoskopik adrenalektomi

Detaylı

Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery

Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery 82 ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ SURGERY TREATMENT IN THE URINARY STONE DISEASE Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery Cabir Alan 1, Hasan Koçoğlu 2, Hasan Anıl Kurt 1, Ahmet

Detaylı

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur?

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Derleme Üroonkolojik Laparoskopi & Robotik Cerrahi İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Dr. Mutlu Ateş, Dr. Mustafa Karalar, Dr. İbrahim Keleş Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp

Detaylı

BÖBREK TAŞI TEDAVİSİNDE PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARI, KOMPLİKASYON VE BAŞARI ORANLARI İLE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

BÖBREK TAŞI TEDAVİSİNDE PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARI, KOMPLİKASYON VE BAŞARI ORANLARI İLE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Tahir Karadeniz Üroloji Klinik Şefi BÖBREK TAŞI TEDAVİSİNDE PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARI, KOMPLİKASYON VE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Filiz CANTÜRK Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek TURAN Bilimsel

Detaylı

ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ

ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ Hazırlayanlar: İÇERİK: Prostat Anatomisi Klinik Anatomi Cerrahi Anatomi Cerrahi Teknik Çizimler ile konu anlatımı Robotik prostat kanseri ameliyat görüntüleri ile anlatım

Detaylı

ÜRO 33 H 1. Gün/saat: Pazartesi; 10:00-11:00 ÜRO 7002 ÜROLOJİ ANABİLİM DALI AMELİYATHANE EĞİTİMİ

ÜRO 33 H 1. Gün/saat: Pazartesi; 10:00-11:00 ÜRO 7002 ÜROLOJİ ANABİLİM DALI AMELİYATHANE EĞİTİMİ ÜRO 33 ÜROLOJİ Dr. Erdal YILMAZ / 1 Dr. Ertan BATİSLAM /2 Dr. Devrim TUĞLU /3 Dr. Ercan YUVANÇ /4 ÜRO 7001 SEMİNER SAATİ Üroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Üroloji Uzmanlık Öğrencileri

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Reflü ve Üriner Enfeksiyon Üreteroneosistostomi Dr. Tayfun Oktar, Dr. Ömer Acar, Dr. Orhan Ziylan 3 Vezikoüreteral

Detaylı

ÜROLOJ K LAPAROSKOP. Ali R za KURAL* Teknolojik geliflmelere parelel olarak üroloji alan nda da endoskopik/laparoskopik

ÜROLOJ K LAPAROSKOP. Ali R za KURAL* Teknolojik geliflmelere parelel olarak üroloji alan nda da endoskopik/laparoskopik ÜROLOJ K LAPAROSKOP Ali R za KURAL* Teknolojik geliflmelere parelel olarak üroloji alan nda da endoskopik/laparoskopik enstrümanlar n gelifltirilmesi, hastanede kal fl süresinin daha k sa olmas ve kozmetik

Detaylı

İmpakte üst üreteral taşların tedavisinde antegrad perkütan yaklaşımın etkinliği

İmpakte üst üreteral taşların tedavisinde antegrad perkütan yaklaşımın etkinliği 132 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(2):132-137 Endoüroloji Endourology İmpakte üst üreteral taşların tedavisinde antegrad perkütan yaklaşımın etkinliği The effectiveness of antegrade

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde robotik piyeloplasti

Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde robotik piyeloplasti Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde robotik piyeloplasti Uğur Boylu, Cem Başataç Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Detaylı

Türk Üroloji Derneği (TÜD) TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI (TÜYK) ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI. 25 Ekim 2009

Türk Üroloji Derneği (TÜD) TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI (TÜYK) ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI. 25 Ekim 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ Türk Üroloji Derneği (TÜD) TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI (TÜYK) ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI 25 Ekim 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı

EFFICIENCY OF URETEROSCOPY AFTER FAILED SWL IN MID AND UPPER URETERAL STONES

EFFICIENCY OF URETEROSCOPY AFTER FAILED SWL IN MID AND UPPER URETERAL STONES İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 13-20, 2009 ESWL YE DİRENÇLİ ORTA VE ÜST BÖLÜM ÜRETER TAŞLARINDA ÜRETERORENOSKOPİNİN ETKİNLİĞİ EFFICIENCY OF

Detaylı

1a. Laparoscopic Calyceal Diverticulectomy: Video Review of Techniques and Outcomes *

1a. Laparoscopic Calyceal Diverticulectomy: Video Review of Techniques and Outcomes * Journal of Endourology : October 1a. Laparoscopic Calyceal Diverticulectomy: Video Review of Techniques and Outcomes * 1b Laparoskopik Kalisiyel Divertikülektomi: Teknik ve Sonuçların Video Derlemesi Ricardo

Detaylı

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi Ard ndan 8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN ki y ll k bir çal flma ve haz rl k sonras nda 4 ile 7 Kas m 2009 tarihleri aras nda Antalya n n bat k y fleridinin en sonunda

Detaylı

1950 li yıllarda hidronefrozlu böbreklerde perkütan iğne

1950 li yıllarda hidronefrozlu böbreklerde perkütan iğne Endoüroloji Bülteni 2013;6:177-186 DOI: 10.5350/ENDO2013060309 GÜNCEL LİTERATÜR TAKİBİ Yeni Literatürler Eşliğinde Perkütan Nefrolitotomi Selahattin Bedir GATA Üroloji Anabilim Dalı, Ankara Giriş 1950

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ GİRİŞİMLER PROF.DR.NİHAT YAVUZ

MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ GİRİŞİMLER PROF.DR.NİHAT YAVUZ 1 MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ GİRİŞİMLER PROF.DR.NİHAT YAVUZ 2 MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ ENDOSKOPİK CERRAHİ LAPAROSKOPİK CERRAHİ KAPALI CERRAHİ 3 LAPAROSKOPİ Laparoskopik kolesistektomi Laparoskopik adrenalektomi

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Zeki HOŞCOŞKUN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN

Detaylı

Journal of Endourology, December 2011

Journal of Endourology, December 2011 Journal of Endourology, December 2011 1- Fractured Retained Ureteral Stent in a Patient Lost to Follow-up Takipten kaybolan bir hastada unutulmuş kopuk stent Kiavash Nikkhou, B.S., Hristos Z. Kaimakliotis,

Detaylı

Endoürolojik girişimler, günümüzde birçok klinikte günlük

Endoürolojik girişimler, günümüzde birçok klinikte günlük Endoüroloji Bülteni 2013;6:171-176 DOI: 10.5350/ENDO2013060308 DERLEME Endoürolojideki Son Teknolojik Gelişmeler Altuğ Tuncel 1, Anıl Erkan 1, Ali Atan 2 1 Sağlık Bakanlığı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Dr. Mustafa TAŞAR (* )

Dr. Mustafa TAŞAR (* ) PERKÜTAN GENİTOÜRİNER GİRİŞİMSEL İŞLEMLER Dr. Mustafa TAŞAR (* ) Gülhane Tıp Dergisi 45 (3) : 299-305 (2003) ÖZET Perkütan drenaj ürogenital sistemde eskiden daha cok hidronefrotik böbreğin dekompresyonu

Detaylı