BİLGİLENDİRME TOPLANTISI NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİLENDİRME TOPLANTISI NOTLARI"

Transkript

1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI NOTLARI Değerli İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Çalışanları İçindekiler: Bildiğiniz gibi İÜ Hastanelerinde Kalite Yönetim Sistemi kurma yönündeki çabalarımız, ivme kazanmış durumda. Bizler, sağlık çalışanları; riske atılamayacak bir varlık üzerinde; İnsan üzerinde çalışıyoruz. Sağlık hizmeti sunumu bu nedenle çok özel, tüm mesleklerden farklı, ayrıcalıklı. Bu özel durumun, bir yandan yüksek mesleki tatmin, ancak diğer yandan da başka hiçbir meslekte rastlanmayan bir stres yükü gibi yansımaları var. Kurmayı hedeflediğimiz Kalite Yönetim Sistemi nin işimizin doğasında var olan riskleri, zorlukları biraz daha başa çıkılabilir kılacağını umuyoruz. Bir Kalite Yönetim Sistemi nin ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun çalışanların katılımı ve katkısı olmaksızın ancak kağıt üstünde varlığını sürdürebileceğinin bilinciyle; tasarladığımız modeli sizlerle paylaşmak istedik. Bu toplantı, bundan sonra da sürmesini umduğumuz paylaşımların ilk adımı olarak değerlendirilebilir. Çalışma ortamımızı, mesleğimizi, hastanelerimizi, üniversitemizi ve ülkemizi, daha iyi yerlere birlikte taşıyabilmek dileğiyle İÜH Kalite Direktörlüğü Kalite nedir?- Sağlıkta Kalite nedir? İÜH Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi nedir? Neden ISO 9001:2008? İÜH Kalite çalışmalarının amacı nedir? Hastaneler Genel Direktörlüğü ve Kalite Direktörlüğü nedir? Ne yapar? Kalite çalışmalarında nasıl bir yapılanma olacak? KALİTE NEDİR? SAĞLIKTA KALİTE NEDİR? İstanbul Üniversite sinde yürütülen kalite çalışmaları hangi aşamada? 6 Kalite, bir ürünün, hizmetin, kuruluşun, beklentilere yanıt verme yeteneğidir. Sağlıkta Kalite; zamanında, güvenli, etkili, yeterli, hasta odaklı, hakkaniyetli sağlık hizmeti sunabilmektir. Sizlerden beklentilerimiz neler? 8 1

2 SAĞLIK HİZMETİ, ZORLU BİR HİZMET ALANIDIR. BÜTÜN BU KAYGILARI NASIL YÖNETİRİZ? Bu kaygıları bireysel yeteneklerle ya da çabalarla yönetmek mümkün değil. Bunun için yönetim araçlarını ve modellerini kullanmak zorundayız. İÜH ISO standartları, JCI, Kaizen, EFQM, 6 sigma, FMA; bu araçlara örnek gösterilebilecek modeller. Biz de İÜ nde tüm bu araçları sentezleyerek kullanan Bütünleşik bir model oluşturmayı hedefledik. HBKYS nde,ts-en-iso 9001:2008 Standardı temel alınmış, diğer kalite yönetim araçlarının sağlık sistemine ve İÜ ne uygun öğelerinden yararlanılmıştır. NEDEN ISO 9001:2008? Temel model olarak ISO 9001:2008 seçildi, çünkü; Standardı oluşturulmuş tek kalite yönetim modelidir, Dünyada en yaygın kullanılan kalite yönetim modelidir, Kuruma belli bir ölçüde kalite disiplini ; özellikle doküman ve kayıt disiplini sağlar, Kalite bilinci kazandırır, Diğer tüm yönetim sistemi standartları ile entegrasyonu kolaydır, çünkü yayınlanan tüm ISO standartları ISO 9001 e refere edilir. 2

3 ISO 9001 STANDARDI KURUMA NE SAĞLAR? Burada sayılanlar dışında biz sağlık çalışanları için biraz daha geri planda kalan maliyet etkinlik, müşteri sayısında artış gibi başka kazanımlardan da söz edebiliriz. Kısacası ISO 9001, biraz önce sözünü ettiğimiz kaygılarımızı ve daha fazlasını- doğru, etkin ve sistemli bir şekilde yönetmemizi sağlar. İÜH DE KALİTE ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI Sağlık sektöründe, her şeyin odağında insan var. Başka hiçbir sektörde olmadığı kadar ön planda insan faktörü. Doğal olarak İÜH Kalite çalışmalarının odağında da yine insan var. Ayrıca, elimizdeki kaynakları doğru yönetmek, kalitenin olmazsa olmazlarından. Doğru kaynak yönetimi ve harcamaları ölçme/önleme alanlarına kanalize ederek gereksiz harcamaların önüne geçmek mümkün. Sağlık hizmeti sunarken kullandığımız, işimizi etkileyen kurum dışı faktörleri düşünün (ilaçtan cihaza, malzemeden insana kadar). Bizim sunduğumuz sağlık hizmetine etkileri göz ardı edilemez. Dolayısıyla paydaşların varlığı da göz ardı edilemez. PUKÖ, aslında tüm bunları saran bir kavram, sürekli iyileştirmenin temelini oluşturuyor. Aşağıdaki toplam kalite yönetimi ilkelerini kullanarak bu amaçlara ulaşmak mümkün. 3

4 ISO 9001:2008 AMAÇLARIMIZI KARŞILIYOR MU? TKY nin temel ilkelerini bünyesinde barındıran ISO 9001:2008 standardı, İÜ nin amaçlarına da uygundur. HBKYS, içerdiği uygulamalarla hem hastalarımızın ve yakınlarının, hem çalışanlarımızın, hem birlikte iş yaptığımız tedarikçilerin ve sonuçta toplumun mutluluğunu artırmayı hedefler. HBKYS, kaynaklarımızı öngörülebilir önleme ve ölçme maliyetlerine kanalize ederek, öngörülemez başarısızlık maliyetlerini önlemeyi hedefler. Sağlık sunumunda başarısızlık, bazen hiçbir şekilde düzeltilemeyecek sonuçlara yol açabilir. Önleme ve ölçme bu nedenle sağlık sektöründe ayrıca önem taşır. 4

5 Tüm sağlık kurumları, aslında paydaşlarla çevrelenmiş olarak varlıklarını sürdürür. Hastalar, başlı başına var olma nedenimiz. Çalışanlar, her kurumda olduğu gibi, bizim de en önemli paydaşımız. Öte yandan, sağlık tedarikçilerini ki onların sağladığı ürünler/hizmetler bizim sunduğumuz sağlık hizmetini birincil olarak etkileyebilir ve geri ödeme kurumları gibi ilgili diğer kurumları ya da toplumun bütünü, yaptığımız işten soyutlamamız mümkün değil. Bu nedenle HBKYS, paydaşlarla birlikte var olmayı hedefler. Sonuç olarak bu paydaşlık yaklaşımında asıl yararlanacak olan Türkiye dir. PUKÖ döngüsü, sürekli iyileştirmeyi ifade eden bir kavram. Her sürecin sistematik olarak planlanmasını, sonrasında uygulanmasını ve uygulamanın her aşamada kontrol edilmesini, kontrol sonuçları doğrultusunda gereken önlemlerin alınmasını, sonrasında yeniden planlanmasını ve döngünün aynı şekilde işletilmesini sağlayan; dolayısıyla sürekli iyileştirmeyi mümkün kılan bir yaklaşım. HBKYS, süreçlerini bu yaklaşımla yönetmeyi hedefler. Hastaneler Genel Direktörü/Direktörlüğü (HAGED); özetle İÜH nin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla gerekli çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla yükümlü. Bu çalışmaların önemli bir ayağını da kalite çalışmaları oluşturuyor.kalite Direktörlüğü/Direktörü (KD); İÜH de yürütülen kalite çalışmalarının koordinasyonunu sağlamakla yükümlü. Bu koordinasyonu Hastane Kalite Temsilcileri (HKT) ve Hastane Kalite Kurulları ile birlikte çalışarak sağlar. HA- GED e bağlıdır ve Akademik Değerlendirme Kurulu (ADEK) ile eşgüdümlü çalışır. Yanda görülen yapılanma, bu işleyişi özetliyor. 5

6 İÜ KALİTE ÇALIŞMALARI HANGİ AŞAMADA? İÜH İÜ KALİTE ÇALIŞMALARI İKİ KOLDAN İLERLİYOR VE İÜH DE BU İKİ ÇALIŞMANIN KESİŞİMİNDE YER ALIYOR, ÇÜNKÜ HEM TIP EĞİTİMİ VERİYOR HEM DE SAĞLIK HİZMETİ SUNUYOR. HBKYS için, TSE ile ortak çalışma yürütülüyor. Bu çalışma kapsamında; 1.Toplam 1400 kişiye ISO temel eğitimi, iç tetkik, dokümantasyon, süreç yönetimi ve müşteri memnuniyeti eğitimleri verildi. 2.Ekipler oluşturuldu. 3.Süreçler belirlendi ve planlandı. 4. İÜH misyon, vizyon ve kalite politikası oluşturuldu. HBKYS el kitabı ve zorunlu prosedürler dokümante edildi. 5. İÜH çalışanlarına bilgilendirme toplantıları düzenlendi. 6.Eylem planları oluşturuldu ve kurumlarda bu plana paralel, çalışmalara başlandı. 6

7 DOKÜMAN HİYERARŞİSİNİN TEPESİNDE MİSYON, VİZYON VE POLİTİKA YER ALIR. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Kalite Politikası İnsan haklarına saygılı, evrensel değerleri ve etik kuralları benimsemiş yönetimi ve çalışanlarıyla, insanların sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunan, yaşam kalitelerini arttıran, araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim ve topluma sağlık hizmeti sunumu için gerekli olanakları sağlayan üniversite hastaneleri olarak; Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaya öncelik veren, Tıbbi hizmet süreçlerinde; Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi ni benimseyen, uygulayan ve etkinliğini sürekli iyileştiren; Sağlık hizmeti sunumunda güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak kanıta dayalı tıp uygulamalarını yürüten, Ayırım yapmaksızın zamanında, eşit, güvenilir, hasta haklarına saygılı ve etik değerlere bağlı kalarak sağlık hizmeti sunan, Ulusal ve uluslararası alanda etkili işbirlikleri geliştiren, Dünyanın değişen şartları doğrultusunda, yaratıcı, öncü ve referans kabul edilen yenilikler yapabilen, Çalışanları, işbirliği ruhu ile kendilerinin ve hastanelerin sürekli başarısına katkıda bulunabilmeleri için cesaretlendiren, destekleyen ve tüm potansiyellerini kullanabilmelerini güvence altına alan, İlgili tüm paydaşların şimdiki ve gelecekteki beklentilerini önemseyen ve karşılayan, Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan, Gelecek nesillere yaşanılabilir bir doğa ve çevre bırakmayı temel anlayış kabul eden, Öncü ve tercih edilen hastaneler olmak Kalite Politikamız dır. REKTÖR 7

8 ÇALIŞANLARIMIZDAN BEKLENTİLERİMİZ SİSTEMİ SAHİPLENMENİZ SİSTEME KATILMANIZ SİSTEMİ GELİŞTİRMENİZ ÖNGÖRÜLEN-PLANLANANA UYGUN KAYIT TUTMANIZ SİSTEMLE İLGİLİ ÖNERİLERİNİZİ-ELEŞTİRİLERİNİZİ İLETMENİZ GÖZLEDİĞİNİZ UYGUNSUZLUKLARI İLETMENİZ KENDİ İŞİNİZLE İLGİLİ DOKÜMANLARIN OLUŞTURULMASINA, GELİŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNMANIZ EĞİTİMLERE KATILMANIZ; DİNLEYİCİ YA DA EĞİTİCİ OLARAK SİSTEMLE BİRLİKTE GELİŞMENİZ, DAHA İYİYE GİTMENİZ VE EN ÖNEMLİSİ SABIR... Sık Sorulan Sorular Dokümanlara nasıl ulaşabilirim? dan. Şifre ve kullanıcı adı için lütfen Kalite Direktörlüğü ne başvurunuz. İÜH ne zaman denetime girecek? Bu uzun soluklu, fazlasıyla emek ve zaman isteyen bir çalışma. Kasım 2012 de gerçekleşmesi öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları na (HKS) tabi miyiz? Bakanlık 2011 yılı içinde Hasta ve Çalışan Güvenliği hakkında çıkardığı bir yönetmelikle üniversite hastanelerinin HKS içinde yer alan H, Ç ve G kodlu standartları (hasta ve /ya da çalışan güvenliği hakkındaki standartlar) karşılamakla yükümlü olduğunu açıkladı. İlk denetim öz denetim şeklinde gerçekleşti, ancak önümüzdeki dönemde Bakanlık ekiplerince yerinde değerlendirme yapılma olasılığı var. Kurumlarımızda oluşturduğumuz dokümanları nasıl kodlayacağız.? Kodlama yöntemi Dokümanların Kontrolü Prosedürü nde açıklandı. Sağlık hizmeti sunumu ile ilgili dokümanlarınızı bu prosedüre göre kodlayabilirsiniz. Önerilerimizi nasıl iletebiliriz? Dokümanlarla ilgili yorum ve önerilerinizi dan iletebilirsiniz. Diğer konularda Kalite Direktörü ne ulaşabilirsiniz. Dokümanlarımızla İSUZEM deyiz! Bekleriz Kalite Direktörlüğü Telefon: 0 (212) / (212) Faks: 0 (123) E-posta: 8

Rev.05 T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI O N A Y. 30.06.2014 Prof. Dr. Alper CİHAN.

Rev.05 T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI O N A Y. 30.06.2014 Prof. Dr. Alper CİHAN. Rev.05 T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ O N A Y 30.06.2014 Prof. Dr. Alper CİHAN AUZEF Dekanı Dök. No: AUZEF-YSEK Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:05 Rev Tarihi: 30.06.2015 Sayfa 1 / 26 İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ... 6

Detaylı

Bilim İlaç Kurumsal Sorumluluk Raporu 2010. Sürdürülebilirliği içselleştirmek...

Bilim İlaç Kurumsal Sorumluluk Raporu 2010. Sürdürülebilirliği içselleştirmek... Sürdürülebilirliği içselleştirmek... 1 İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 Genel Müdür Mesajı 6 Bir Bakışta 10 Rapor Hakkında 12 Kurumsal Profil 13 Hakkında 15 Yönetim Anlayışımız 20 Mükemmellik

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 1

2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 1 2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 1 2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 04 2013 YILINDA ÖDÜL ALAN KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ... 06 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2013 Türkiye Mükemmellikte Süreklilik

Detaylı

SAMPAŞ BİLİŞİM ve İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2008-2009. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

SAMPAŞ BİLİŞİM ve İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2008-2009. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı SAMPAŞ BİLİŞİM ve İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 28-29 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı İçindekiler 1 / Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 / Raporun Kapsamı

Detaylı

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON Ders I., Ders II., Ders III. Kalite Nedir?, Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Standartları, Tanımlar Dr.Sefa KOCABAŞ 2012 Bahar Kalite kavramı Dünyanın bir

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU ANKARA - 2002 1 ÖNSÖZ Bakanlığımız merkez teşkilatında Toplam

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001 YENİ ISO 9001 ve ISO 14001 yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri eklenmiştir. Eğitim ISO 9001 ve ISO 14001 Kataloğu. yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği YENİ

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU 2014 Boytaş Mobilya i Boytaş Mobilya ii İçindekiler Rapor Hakkında... 1 Küresel İlkeler Sözleşmesi... 2 Yönetim Mesajı... 3 KURUMSAL PROFİLİMİZ...

Detaylı

Sürdürülebilirliği İçselleștirmek

Sürdürülebilirliği İçselleștirmek Sürdürülebilirliği İçselleștirmek KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 4 YK Başkanı Mesajı 6 Genel Müdür Mesajı 12 Rapor Hakkında 14 KURUMSAL PROFİL 15 Bilim İlaç Hakkında 16 Çalışma Alanımız 24

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLiK RAPORU. Toplu ulaşımın geleceğini bugünden tasarlıyoruz...

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLiK RAPORU. Toplu ulaşımın geleceğini bugünden tasarlıyoruz... İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - SÜRDÜRÜLEBİLİRLiK RAPORU Toplu ulaşımın geleceğini bugünden tasarlıyoruz... Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 15, 83-93 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hasan SERİN 1, Alper AYTEKİN* 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1 / 28 1. Amaç ve Kapsam (Kalite Yönetim Sistemi) 1.1. Amaç Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile ortak kullanılan Çiğli Aydınlıkevler

Detaylı

MİGROS TÜRK T.A.Ş. kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 2005

MİGROS TÜRK T.A.Ş. kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 2005 MİGROS TÜRK T.A.Ş. kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 2005 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Migros Türk T.A.Ş., SPK 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2011 İçindekiler Rapor Hakkında 1 Mesajlar 2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Genel Müdür Mesajı 3 Şirketimiz 4 Misyonumuz Değerlerimiz 4 Roche Hakkında 6 Kurumsal

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

içerik Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı İcra Kurulu Başkanı nın Mesajı Rapor Hakkında Doğuş Otomotiv Değer Zinciri ve İşimiz Kurumsal Sorumluluk

içerik Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı İcra Kurulu Başkanı nın Mesajı Rapor Hakkında Doğuş Otomotiv Değer Zinciri ve İşimiz Kurumsal Sorumluluk içerik Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı İcra Kurulu Başkanı nın Mesajı Rapor Hakkında Doğuş Otomotiv Değer Zinciri ve İşimiz Kurumsal Sorumluluk Strateji ve Yönetim Ekonomik Kalkınma Tedarikçilerimiz

Detaylı

HAYATA İZ BIRAKIYORUZ

HAYATA İZ BIRAKIYORUZ HAYATA İZ BIRAKIYORUZ 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Rapor Hakkında Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasındaki sürdürülebilirlik performansımızı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014 BoytaĢ KSS Raporu 2 İçindekiler Rapor Hakkında... 2 Yönetim Mesajı... 3 KURUMSAL PROFĠLĠMĠZ... 5 Boytaş Mobilya Hakkında... 6 Dünya standartlarında Üretim...

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Sürdürülebilirlik Raporu 2010 çindekiler Rapor Hakk nda Genel Müdür ün Mesaj Yap Kredi ve Bankac l k Sektörü 2-3 4-5 6-21 Yap Kredi ve Kurumsal Yönetim 22-29 Yap Kredi ve Sosyal Sorumluluk 30-37 Çal şanlar

Detaylı

SAMPAŞ BİLİŞİM VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU 2013-2014

SAMPAŞ BİLİŞİM VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU 2013-2014 SAMPAŞ BİLİŞİM VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU 2013-2014 RAPOR KAPSAMI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI SAMPAŞ A.Ş. HAKKINDA

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı