1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7."

Transkript

1

2 1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. Sağlık Kurumlarında Entegre Kalite Yönetim Sistemleri 8. Atık Yönetimi 9. ISO Farkındalık Eğitimi 10. Sterilizasyon 11. Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizliği 12. Ameliyathane, Yoğun Bakım ve Özellikli Alanlarda Partikül Ölçümü ve Parametre Değerlendirmeleri 13. Bilinçli Hasta ve Hasta Yakını Olma 14. ş Sürekliliği Yönetimi 15. Hasta Bakım ve Uygulamaları 16. Tesis Yönetimi ve Güvenliği 17. letişim ve Bilgi Güvenliği Uygulamaları 18. Hasta Güvenliği 19. laç Güvenliği ve Yönetimi 20. Sağlık Kurumlarında Temel Dokümantasyon ve Doküman Yönetimi 21. Hasta ve Hasta Yakını lişkileri Yönetimi 22. Sağlık Kuruluşlarında Saha Araştırmaları ve Paydaş Memnuniyet Analizleri 23. Hastanelerde statiksel Süreç Kontrolü 24. Sağlık Alanında ndikatör Yönetim Sistemleri 25. Medikal Muhasebe ve Kontrat Yönetimi Programı 26. Hastanelerde Satınalma Yönetimi 27. Hastanelerde Çağdaş Yönetim Teknikleri 28. Tıbbi Cihaz Güvenliği ve Akılcı Tıbbi Cihaz Yönetimi 29. Tıbbi Cihazlarda Sınıfl andırma Kuralları 30. Tıbbi Cihazlarda Kalite Yönetim Sistemleri ve Risk Yönetimi 31. Tıbbi Cihazlarda Kayıt Sistemi ve Uyarı Sistemi

3 6 Sağlık Kurumlarında Kök Neden Analizi ve FMEA 2 Gün KNA - Kök Neden Analizi KNA Nedir? KNA Teorileri KNA Ne Zaman, Nasıl Yapılır? KNA ya Ait Pratik Uygulamalar (Vaka Çalışması) HTEA Hata Türü ve Etkileri Analizi HTEA Nedir, Nasıl Yapılır? yileştirme Süreçlerinde HTEA Hasta Güvenliğinde Hata Risklerinin Ortadan HTEA Kaldırılmasında HTEA ya Ait Pratik Uygulamalar.

4 7 Sağlık Sektöründe Risk Tarifi Risk Kaynakları Risklerin Seviyelendirilmesi Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kapsamında Risk Değerlendirmesi Kurumsal Risk Yönetimi Artık Risk Kavramı Sağlık kurumlarında Risk analizi

5 8 Sağlık kurumlarında kalite kavramı, ulusal ve uluslararası standartların süreçlere olan katkısı ve ortak bileşenleri Ulusal ve Uluslararası Standartların Süreçlere Olan Katkısı ve Ortak Bileşenleri ISO 9001:2008, JCI, Ulusal Standartlar Standartların Temel Bileşenleri Standartlara Yönelik Örnek Uygulamalar

6 9 Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kapsamında ç Tetkik Süreci Mevzuatlar ç Tetkik Metodolojisi ç Tetkik Sürecinin Yönetilmesi ç Tetkik Faaliyetlerini Raporlama ve Üst Yönetimle Paylaşma Teknikleri Hastane iç tetkikçisi 2 gün

7 10 Hastanelerde süreç kavramı, Süreç yönetimi ve süreç iyileştirme 2 gün Sağlık Hizmetleri Sunumunda Süreç Kavramı Süreçlerle Yönetim Süreci Oluşturan Unsurların Tanımlanması ve Kavranması Süreç Yönetiminde Kalite Kavramı ve Unsurları Süreçle lgili Bilginin Toplanması Süreç Analizinin Yapılması ve Sürecin Yeniden Yapılandırılması Süreç ve Kalite Yönetiminde Etkili Olan Kuruluş çi Örgütsel Faktörlerin Sınıfl andırılması.

8 11 ndikatör ve Alt ndikatör Kavramları Kurumsal Süreçlere Yönelik ndikatör Tespiti Sağlık Hizmeti Sunumu ve Klinik Uygulamalar Kapsamında ndikatör Yönetimi Klinik ve dari Hizmetlere Yönelik ndikatörler Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kapsamında ndikatör Uygulamaları Süreç yileştirmede ndikatörlerden Faydalanma. ndikatör kavramı, sağlık hizmeti sunumunda ve klinik uygulamalar kapsamında indikatör yönetimi

9 12 Hastanelerde entegre kalite yönetim sistemleri KYS Tanımı Entegre Yönetim Sistemleri KYS de Entegrasyon Süreci Entegre KYS Uygulamalarında Organizasyon Yapısının Oluşturulması Ve Bütünleşik Uygulamalar

10 13 Atık Mevzuatları Atıkların Tanımlanması Atık Yönetim Sürecinin Oluşturulması Atıkların Minimize Edilmesi ve Kontrolü Çalışanlar Arasında Farkındalığın Arttırılması lgili Dokümanların Oluşturulması. Standartlar ve mevzuatlar kapsamında hastanelerde Atık yönetimi

11 14 ISO temel eğitimi ISO Standardının Laboratuvarlara Kazandırdıkları, ISO Standardına Göre Akreditasyon Süreci ISO Standardının Maddesel Açıklanması Yönetim Şartları Teknik Şartlar Standart Uygulamaları.

12 15 Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kapsamında Gereklilikler, Mevzuat Gereklilikleri Sterilizasyon Uygulamaları Sterilizasyon Süreçlerinin Hasta Bazlı zlenebilirliğinin Sağlanması Manuel veya Program Bazlı Uygulama Örnekleri Tek Kullanımlık Malzemelerin Sterilizasyon Süreci Kurumda Uygulanmakta Olan Sterilizasyon Süreçlerinde Validasyon Ve Emniyet Kuralları Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Kurumlara Sağladığı Faydalar. lgili standartlar kapsamında hastanelerde Sterilizasyon

13 16 Kalibrasyon ve ölçüm belirsizliği kavramı ve hastanede uygulanma süreci Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizliği Kavramları Tıbbi Cihazların Ölçümlerinin Güvenilirliğinin Sağlanması Kalibrasyon Süreçlerinde Akreditasyon Kavramı Kalibre Edilen Cihazların Sertifi kasyonu Ölçümün Güvence Altına Alınması.

14 17 Terminoloji lgili Standartlar ve Yorumlanması Fiziki Gereklilikler Tedarikçi Değerlendirmesi ve Yasal Yükümlülükler Partikül Ölçüm Sürecinde Validasyon Testlere Yönelik Genel Bilgilendirme (Hava Kaynaklı Partikül Sayımı/Sınıfl andırma, Hava Akış Hızı/Hava Çevrim Katsayısı Testleri, Fark Basıncı Testi, Hepa/Ulpa Filtre Kaçak Testleri). Hasatanelerde ameliyathane ve yoğun bakımlarda partikül ölçümü, sınıflandırma ve ilgili standartlar kapsamında (Temiz oda, HVAC) uygulamalarına genel bakış ve yorumlama

15 18 Sağlık ve tedavi süreçlerinde nasıl bilinçli Hasta ve hasta yakını olunur? Sağlık Çalışanları le Doğru ve Etkili letişim Yöntemleri Hasta Onamı Hasta Onamının Yasal Boyutları (Rızası) Sağlık Kurumlarında Tedavi Süreçleri ve Hasta ve Hasta Yakınlarının Yasal Yükümlülükleri.

16 19 ş Sürekliliği Nedir? ş Sürekliliği Yönetimi Nedir? Sağlık Kurumuna Ne Kazandırır? ş Sürekliliği Yönetimi Temel Parçalarının Tanıtımı ş Sürekliliği Planlamasında Kullanılacak Bilgilerin Toplanması ş Sürekliliğinde Risk Yönetimi ş Sürekliliği le lgili ISO22301 Şartlarının Açıklanması. Sağlık kurumlarında iş sürekliliği kavramı

17 20 Ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında hasta bakımı ve uygulamaları Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kapsamında Hasta Bakım ve Uygulamaları Hasta çin Bakım Sağlama ve Planlama Bakım Sonucunun Değerlendirilmesi çin Hasta Durum Takibi Takip Süreci Planlama htiyaçlar Durumunda Bakım Uyarlama Bakım Tamamlama.

18 21 lgili Standartlar Kapsamında Tesis Yönetimi ve Güvenliği Tanımlamaları Standartlar Kapsamında Tesis Yönetimine lişkin Gereklilikler Risk Kavramı ve Kazaların Etkilerinin Azaltılması Yönünde Risk Analizi Tanımlanmış Risklerin Minimize Edilmesi ve Risk Yönetimi Hasta ve Çalışanlar çin Güvenli Ortam Yaratılması. Ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında Tesis yönetimi ve güvenliği.

19 22 ISO 27001, ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında iletişim ve bilgi güvenliği. ISO Kapsamında letişim ve Bilgi Güvenliği Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kapsamında letişim ve Bilgi Güvenliği Bilgi htiyaçlarının Belirlenmesi Bilgi Yönetim Sisteminin Tasarlanması Veri ve Bilgilerin, Tanımlanması ve Toplanması Verilerin Analiz Edilerek Bilgiye Dönüştürülmesi Veri ve Bilgilerin, Aktarılması ve Raporlanması Bilgilerin Entegre Edilmesi ve Kullanılması.

20 23 Hasta Güvenliği Kültürü Hasta Güvenliği hlalleri Hastanın Doğru Kimliklendirilmesi Yasal Mevzuatlar ve Uygulamalar Sağlık Hizmeti Sunumuna Bağlı Hatalar Standartlar Kapsamında Hasta Güvenliği Uygulamaları Ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında hasta güvenliği.

21 24 Standartlar kapsamında hastanelerde ilaç güvenliği ve yönetimi laç Yönetimi Sistemi Medikasyon Sürecinde laç Yönetimi Etkili laç Yönetim Sürecinin Oluşturulması laç Yönetim Sürecinde ndikatörler yileştirme Prensiplerinin Uygulanması.

22 25 Standartlar Kapsamında Doküman Kavramı Minimum Dokümanla Maksimum Fayda Çalışanların Dokümantasyon Sürecine Katılımı HBYS Kapsamında Doküman Yönetimi Kayıtların Oluşturulması ve Arşiv Yönetimi. Sağlık kurumlarında ilgili standartlar kapsamında dokümanların oluşturulması tekniği ve temel dokümantasyon

23 26 Hastanelerde Hasta ve Hasta Yakını lişkileri Yönetimi:Customer Relationship Management Stratejik Plana ve Verilere Dayalı Süreç Yapısı Hasta Odaklılık Hasta/Çalışan Sadakati Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci

24 27 Paydaş Memnuniyeti Doğru Yaklaşım Doğru Soru Stratejik Planı Destekleyecek Uygun Verilere Ulaşma Yöntemleri Hasta Şikayetleri ve Geri Bildirimleri Yönetme Sağlık kuruluşlarında Saha Araştırmaları, Paydaş Memnuniyet Analizleri:

25 28 Hastanelerde Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Temel Bilgilendirme ve PK Uygulamaları Sağlıklı Veri Toplama Yöntemleri Doğru Analiz Süreçlere Uygun statistik Prensip ve Teknikler.

26 29 Temel Bilgilendirme ve PK Uygulamaları Sağlıklı Veri Toplama Yöntemleri Doğru Analiz Süreçlere Uygun statistik Prensip ve Teknikler. Hastanelerde statistiksel Süreç Kontrolü

27 30 Sağlıkta ndikatör Yönetim Sistemi Kalite ndikatörlerini ve Çıkış Noktalarını Tanımlama Kalite ndikatörlerini Hesaplama Yöntemleri Veri Doğruluğunun ve Kalitesinin Belirlenmesi Veri Analizi Hedef Değer Belirleme ve Sonuç Raporlama.

28 31 Sağlık Sisteminin şleyişi Medikal Muhasebe Süreçleri Sosyal Güvenlik Uygulamaları SUT - Sağlık Uygulama Tebliği Güncel Sağlık Sistemi şleyişi ve Mevzuatı Özel Hastanelerde Puanlama Yöntemleri Sağlık Sisteminde Veri Girişi ve MEDULA Uygulamaları MED KAL MUHASEBE VE KONTRAT YÖNET M PROGRAMI 5 gün

29 32 Hastanelerde Satınalma Yönetimi 3 gün Sağlık Kurumlarında Hizmetin Gerçekleştirilmesi çin Yapılacak Faaliyetler Planları ve Süreçleri laç, Tıbbi Malzeme ve Cihaz Satınalma Süreci Dış Kaynaklandırılan Hizmetlerin Satınalma Süreci Tedarik Zinciri Yönetimi

30 33 Kıyaslama Dış Kaynaklandırma Değişim Mühendisliği Kriz Yönetimi Stres Yönetimi Takım Çalışması Sağlık Hizmetlerinde letişim Toplantı ve Zaman Yönetimi. Hastanelerde Çağdaş yönetim Teknikleri 5 gün

31 34 Sağlık kurumlarında / hastanelerde tıbbi cihaz güvenliği ve akılcı tıbbi cihaz yönetimi Tıbbi Cihaz Düzenlemelerine Giriş Temel Gerekler Üretim Güvenliği Dağıtım Güvenliği Kurulum ve Kullanım Güvenliği mha Güvenliği Akılcı Tıbbi Cihaz Yönetimi Uygulamaları.

32 35 Bir Ürünün Tıbbi Cihaz Olup Olmadığına Nasıl Karar Verilir? Bir Cihazın 3 Yönetmelikten Hangisine Girdiğine Nasıl Karar Verilir? 93/42/EEC ye Göre Bir Cihazın Hangi Sınıfta Olduğuna Nasıl Karar Verilir? Tıbbi cihazlarda sınıflandırma kuralları

33 36 Tıbbi cihazlarda kalite yönetim sistemleri ve risk yönetimi 2 gün Ulusal ve Uluslararası Direktif ve Yönetmelikler Sektörel ve Genel KYS Standartları Kurumsal Risk Yönetimi ve Tıbbi Cihazların Üretilmesinde Risk Analizi Tıbbi Cihaz Üreticileri Kişisel ve Kurumsal Kullanıcılar Çalışanlar ve Yöneticiler

34 37 Üreticiler ve Kurumsal Kullanıcıların lgili Bakanlık Süreçlerindeki Başvuru Gereklilikleri ve Kayıt şlemleri Ulusal Yönetmelikler ve Prosedürler Güncel Mevzuatlar Tıbbi cihazlarda kayıt sistemi ve uyarı sistemi 2 gün

35

Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları

Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları S.no DERSİN ADI SÜRESİ İÇERİK ÖĞRENME ÇIKTILARI 1 Sağlık Kurumlarında Kök Neden Analizi ve FMEA 2 Gün o Hastanelere Kök Neden Analizi (KNA) Klinik Kalite/Kalite iyileştirme prensipleri Sağlıkta KNA teorileri

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 İçindekiler ÖNSÖZ... 11

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi Günümüzde bir kalite yönetim sisteminin sahip olması gereken minimum şartlar TS EN ISO 9000 standartlarında tanımlanmış olup global düzeyde şirketlerin bu standarda

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi my kobi eğitim akademi EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001:2007 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

Prof. Dr. Murat Caner Testik Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Murat Caner Testik Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi KALİTE VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MÜHENDİSLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖNSÖZ Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı imalat ve hizmet sektörlerinde işletmeler, standartlara uygun olarak

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Biz Kimiz? Şirketimiz Farkımız, Vizyonumuz, Misyonumuz. DanıĢmanlık ve Proje Hizmetlerimiz

İÇİNDEKİLER. Biz Kimiz? Şirketimiz Farkımız, Vizyonumuz, Misyonumuz. DanıĢmanlık ve Proje Hizmetlerimiz Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Kataloğu 2010-2011 İÇİNDEKİLER Biz Kimiz? Şirketimiz Farkımız, Vizyonumuz, Misyonumuz DanıĢmanlık ve Proje Hizmetlerimiz Eğitimlerimiz Zincir Market Eğitimleri Tedarikçi

Detaylı

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001 YENİ ISO 9001 ve ISO 14001 yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri eklenmiştir. Eğitim ISO 9001 ve ISO 14001 Kataloğu. yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği YENİ

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları. Kalite Yönetimi Rehberi

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları. Kalite Yönetimi Rehberi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Kalite Yönetimi Rehberi Ocak 2014 1. Basım 2014 ISBN: 978-975-590-477-1 Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel

Detaylı

Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ

Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ INM 6801-İnşaat Yatırımlarının Planlanmasında ve Kontrolünde Proje Yönetimi Proje Yönetimine Giriş. Proje Yönetimi Bilgi Alanları Hakkında Genel Bilgi. Proje Entegrasyon Yönetimi.

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Basım Tarihi: 10.01.2011 1. 16.06.2014 2. 15.01.2015 Haziran 2014 Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Adres : Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok. No.2 Ümraniye

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi Sayfa : 1/34 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel şartlar 4.1.1 Genel şartlar - Ek 4.2 Dokümantasyon şartları 4.2.1 Genel

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Haziran 2014 ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Bu doküman, Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı nın tercümesidir. Tercüme, ADN PPP Sağlık

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı