Yataklı Servisler Çalışma Prosedürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yataklı Servisler Çalışma Prosedürü"

Transkript

1 T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Yataklı Servisler Çalışma Prosedürü Doküman Numarası TBH/400/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./ Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa Sayısı Güncellemelerinin Takibi Revizyon No Revizyon Tarihi Açıklamalar KYS nin Yeniden Planlanması KYS nin Yeniden Planlanması ISO 9001:2008 Versiyonu Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Doküman Durumu Birim Sorumlusu Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim KONTROLLÜ KOPYA BĐLGĐ AMAÇLI ĐPTAL.../.../ / 8 --

2 1. AMAÇ Hastanemizde yatarak tedavi edilmesi uygun görülen hastalarımızın yatarak tedavi işlemlerinin yerine getirilmesi ile ilgili yapılan faaliyetler için bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür hastanemiz genelindeki yataklı servislerin çalışma yöntemlerini kapsamaktadır. 3. SORUMLULUK Birimlerde verilen sağlık hizmetlerinin bu prosedüre göre yerine getirilmesinin takibi ilgili Servis Doktoruna, servislerde verilen hizmetlerin bu prosedüre göre yerine getirilmesi ise asistan doktorlar, servis hemşireleri ve sekreterlere aittir. 4. TANIMLAR VE KISALTMALAR 4.1. SDÜ :Süleyman Demirel Üniversitesi 4.2. KBB :Kulak Burun Boğaz 4.3. ANT-TA :Ateş, Nabız, Teneffüs, Tansiyon, Arteriyal 4.4. EX :Exitus, ölüm 4.5. KŞ :Kan Şekeri 5. UYGULAMA 5.1. Hastanemizde yataklı tedavi hizmeti veren birimler şunlardır; Dahiliye (Endokrinoloji, Gastroentroloji, Nefroloji, Hemotoloji, Geriatri, Romotoloji) Nöroloji Nöroloji Yoğun Bakım Fizik Tedavi ve Reh. Enfeksiyon Hastalıkları Dermatoloji Göğüs Hastalıkları Nöroşirürji (Beyin Cerrahi) Üroloji Psikiyatri Ortopedi ve Travmatoloji KBB Göz Hastalıkları Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi Plastik Cerrahi Erişkin Yoğun Bakım Neonatoloji Yoğun Bakım Dahiliye Yoğun Bakım Göğüs Cerrahi -- 2 / 8 --

3 5.2. Poliklinikler ve Acil Servisten doğrudan, Dış Kuruluşlardan ise sevkli olarak gelen hastaların yatış işlemleri, Hasta Yatış Prosedürü ne göre yerine getirilir. Servise kabul edilen hastaların Hasta Dosyaları servis sekreterine teslim edilir Servis Hemşiresi hastaya, yatacağı oda, yatağı, yemek yiyeceği yer, tuvalet, etejeri, dolabı vs. gösterir. Hastaya bir adet beden derecesi temin edilmesi söylenir Servis hemşiresi tarafından hastanın ilk ANT-TA sı alınır, Hemşire Gözlem Çizelgesi ne işlenir. Hemşire Anamnez Formu hemşire tarafından doldurulur, hemşire sistem tanımlaması yapılır ve servis asistanına haber verilir Hastanın dosyası servis asistanı tarafından alınarak değerlendirilir. Anamnezi servis asistanı tarafından tekrar alınır, Doktor Anamnez Kağıdına kaydedilir. Teşhis/muhtemel teşhisi asistan doktor yazarak imzalar ve kaşeler Hasta Tabelasında order edilen ilaçlar, servis hemşiresi tarafından önce Đlaç kartına, sonra hasta başında bulunan Hemşire Gözlem Çizlegesi ne kaydedilir. Đhtiyaç olan ilaçlar, hastane eczanesinden bilgisayar ortamında Đlaç Đstem Formu na yazılarak alınır. Tüm yatan hastaların ilaçları hastanenin eczanesinden temin edilir Hekim istemine göre tedaviler ve takipler planlanır ve devam ettirilir. ANT-TA, KŞ vb. takipler servis hemşireleri tarafından 24 saat ve kesintisiz olarak yapılır. Hemşire Gözlem Çizelgesine hemşire tarafından bilgiler kaydedilir ve normalden sapma olduğunda hekime haber verir. Hastanın gereksinimleri doğrultusunda hemşirelik tanısını koyar. Buna göre bakım hizmetleri, eğitimlerini planlar, uygular ve sonucunu değerlendirir Tetkikler gerekli olduğunda hekim tarafından istem formları (Đstem formları kullanım amacına ve kullanan birime göre değişik isimler altında kullanılmaktadır. Bu formlar bu prosedürün 5.KAYITLAR bölümünde belirtilmiştir) doldurulur ve onaylanır. Gerekli materyal (Kan, idrar, vb.) hemşire tarafından hastadan temin edilir ve ilgili laboratuara pnömatik sistem veya personel ile gönderilir. BOS, periton sıvısı, kemik iliği vb. materyal doktor tarafından hastadan alınır ve pnömatik sistem veya personel ile laboratuara gönderilir Tedavi sürecine bağlı olarak hekim tarafından radyolojik tetkik istemleri de yapılabilir. Bu durumda hasta ilgili servise personel yardımıyla gönderilerek radyolojik tetkikler yaptırılır. Gerekli ise personel tetkik süresince hasta yanında kalır ve servise geri getirilmesini sağlar Yataklı serviste yatan hastalar için cerrahi müdahale gerektiğinde hastanın ameliyat öncesi hazırlıkları servis hemşiresi tarafından yapılır Ameliyata hasta servisten ameliyat önlüğü giymiş, takıları, takma dişleri, vb. çıkmış olarak ameliyathaneye servis personeli tarafından mutlaka sedye ile götürülür. Hasta üzerinde çıkan eşyalar bu prosedürün 5.35.Hastanın Mülkiyeti başlığı altında belirtildiği şekilde korunur. Hastaya yapılan ameliyat, Ameliyat Đşlemleri Prosedürü ne göre yerine getirilir Ameliyat sonrası hastalara post-op bakım uygulanır. Hasta Dosyasına ameliyat notu doktor tarafından yazılır. Hasta tabelası hekim tarafından yeniden düzenlenir Ameliyat sonrası yada hastaların pansumanı sorumlu asistan hekim tarafından yapılır. Malzemeler Sterilizasyon Đşlemleri Prosedürü ne göre steril edilir / 8 --

4 5.14. Nazogastrik sonda ile beslenen hastaların diyeti ve bebek hastaların mamaları istek yapılarak mutfakta hazırlanır Servis sorumlu hemşiresi tarafından her sabah Hasta Rasyonları hazırlanır, diyetisyene iletilerek yemek teminleri gerçekleştirilir. Yemek dağıtımı önce diyeti olan hastalara sonra normal yemek yiyen hastalara yapılır. Yemek dağıtım görevlisine gerektiğinde servis sorumlu hemşiresi rehberlik yapabilir Konsültasyon gerektiğinde Konsültasyon Kağıdı servis hekimi tarafından yazılır. Servis hemşiresi Konsültasyon Kağıdını ilgili servise personelle gönderir. Konsültan hekim; hastayı duruma göre hasta yatağında yada servisinde muayene eder, notunu yazarak dosyasına koyar ve değerlendirir. Konsültasyon Kağıdı servis doktoru tarafından dosyasına konulur ve muhafazası Arşiv Hizmetleri Prosedürü ne göre yerine getirilir Yatan hastalara servis asistan hekimleri ve öğretim üyeleri tarafından en az günde iki kez hastalar gezilerek vizit yapılır Servis hemşireleri ve diğer çalışanların nöbet değişimleri sabah 8.00 de akşam da sorumlu hemşire sorumluluğunda mutlaka hasta başında yapılır. Nöbetler, Nöbet Hizmetleri Prosedürü ne göre düzenlenir ve aksi bir durum olmadıkça bu çizelgelere uyulur Servisde bulunan ve sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler, serumlar, vb malzemeler Ürünlerin Korunması Prosedürü ne göre muhafaza edilir ve asgari stokları kontrol edilir Refakatçi kalmasına servis hekimi tarafından karar verilir. Refakatçı kalmasına karar verildiğinde bu işlemler Refakat Đşlemleri Prosedürü ne göre yerine getirilir ve hasta yanında refakatçı kalabilir Serviste yatak yokluğu durumunda servis hekimi diğer servisin hekimi ile görüşerek yatak temin eder. Tedavi ve takibin planlanması, asıl servisin doktoru, ilacın temini ve uygulaması yatağın bulunduğu kliniği hemşiresi tarafından yapılır, Tutuklu koğuşuna yatırılan hastanın tedavi bakım ve takibi ilgili servise aittir. Bu hastaların hastanemizdeki tedavileri yukarıda belirtilen aşamalara göre yerine getirilir Yataklı hizmet veren birimlerde ziyaretler, hasta ziyaret saatlerine ve Ziyaretçi Talimatına uygun olarak yapılır Kan transfüzyonu yapılması gereken hastaların kanları Kan Transfüzyon Talimatı na göre temin edilir. Kan Transfüzyonu Uygulama Defterine gerekli bilgiler yazılır, takibi servis hemşiresi tarafından yapılır Serviste hastalar veya yakınları, banyolarını oda içinde bulunan duşlarda alırlar. Yatak içinde banyo yaptırılması gereken hastalar, servis hemşiresi tarafından temizlenir Yatan hastaların nevresim, çarşaf, yastık kılıfı gerekli görüldüğü takdirde değiştirilir. Kirliler önce kirli depoda biriktirilir. Sonra Çamaşırhane Đşleyiş Prosedürü ne göre temizlenmesi sağlanır. Temiz yatak takımları temiz depolara alınır Serviste yatan hastaların listesi günlük olarak servis sorumlu hemşire tarafından oluşturulur. Listede oda no, hasta adı soyadı, teşhis, sosyal güvence ve verilen diyet bilgileri bulunur / 8 --

5 5.28. Serviste bulunan tıbbi donanımların kalibrasyonları, Kalibrasyon Đşlemleri Süreç Haritası, arıza, bakım ve onarımlar Bakım-Onarım Đşlemleri Süreç Haritası, hijyen ve temizlik işlemleri tedarikçi kuruluş tarafından Genel Temizlik Hizmetleri Prosedürü ne göre eksiksiz olarak yapılır. Tedarikçi kuruluşların yaptıkları tüm faaliyetler Dış Kaynaklı Süreçlerin Kontrolü Prosedürü ne periyodik olarak gözden geçirilir ve gerekli düzeltici faaliyetler başlatılır Serviste kullanılan sürgü, ördek ve böbrek küvetler serviste, temizlik personeli tarafından temizlenir Hepatit vb. bulaşıcı hastalığı olan hastaların kullandığı malzemeler dezenfekte edilerek yeniden kullanıma sunulur Yatan hastanın hayatını kaybetmesi durumunda, gerekli işlemler Morg Đşlemleri Prosedürü ne göre yapılır Taburcu olmasına karar verilen hastanın dosyasını hekim gözden geçirir ve gerekli kontrolleri yaptıktan sonra Reçete (Reçeteler ilgili birimlere ve kullanım amaçlarına göre Yeşil Reçete, Kırmızı Reçete, Mor Reçete, Yatan Hasta Reçetesi, Reçete şeklinde farklı adlar altında kullanılır) yazar. Taburcu edilen hastanın dosyası servis sekreterine verilir. Servis sekreteri hastanın sosyal güvencesine göre Taburcu Đşlemleri Prosedürü nü uygular. Taburculuk eğitimi servis hekimi, hemşiresi tarafından hastaya verilir. Hasta yürüyerek, gerekirse sedye, tekerlekli sandalye ile personel tarafından hastane çıkışına kadar götürülür Narkotik ilaçların takibi Narkotik Đlaç Defteri ile yapılır Hastanın Mülkiyeti Servise kabul edilen hasta veya hasta sahibine; giyim eşyası, para, ilaç, tıbbi donanım, (protez, walker vb...) gibi mülkiyetinden kendisinin veya yakınlarının sorumlu olduğu konusunda servis sorumlu hemşiresi ve/ veya servis sekreteri tarafından bilgi verilir.. Eşyaları koymak için etajer, hasta odasında bulunan kapaklı dolaplar gösterilir. Saklama koşulları olmayan birimlerde (yoğun bakım, angio, lokal müdahalelerde veya hastanın klinikte olup değerli eşyasını emanete teslim etmek istemesi halinde sorumlu hemşire tarafından güvenliğe haber verilir). Hastanın teslim etmek istediği eşyaları koruma güvenlik görevlisi, mesai saatleri içerisinde sorumlu servis / birim hemşiresi, mesai saatleri dışında nöbetçi hemşire / doktor huzurunda tek tek sayılarak teslim alınır ve yatan hasta mülkiyeti Teslim Tesellüm Tutanak Formu yukarıda belirtilen personel tarafından iki nüsha düzenlenerek imzalatılır. Bir nüshası eşya sahibine verilir. Hastanın eşyaları nöbetçi koruma ve güvenlik görevlisi tarafından çelik kasaya konulur. Hasta servisten ayrılırken teslim alınan mülkiyet, yatan hasta mülkiyeti teslim- tesellüm tutanağının bir nüshası ile imza karşılığı hasta veya yakınına koruma güvenli görevlisi tarafından teslim edilir. Sahibi belli olmayan eşyaların hastanemizde bulunması ve herhangi birine teslim edilmesi halinde teslim edilen kişi tarafından koruma güvenlik birimine haber verilir. Koruma güvenlik görevlisi tarafından bulunan eşya ile ilgili tutanak tutulur. Eşyayı getiren kişiye tutanak imzalatılır. Eşya çelik kasada muhafaza altına alınır. Sahibinin başvurması halinde tutanak ile teslim edilir. Sahibi çıkmayan eşyalardan nüfus cüzdanları bir yıl sonunda Nüfus Müdürlüğüne gönderilir sayılı Medeni Kanununun sayılı maddelerine göre 5 yıl süre ile saklanır. Bu süre içerisinde ilan edilir.5 yılın sonunda sahibinin çıkmaması durumunda satışa çıkarılarak kuruma gelir kaydedilir Bir başka kuruluşa sevki gereken hastaların sevk işlemleri Sevk Đşlemleri Prosedürü ne göre eksiksiz olarak yapılır. Sevk edilecek hastaların son kontrolleri servis hekimi tarafından yapılır ve Hasta Dosyası alınarak Epikriz ve Hekim Notu ile birlikte hastaya verilerek sevk işlemleri başlatılır. Sevk işlemlerinde gerekli olduğunda hemşire görevlendirilir ve hastanın transportu sağlanır. Ambulansla götürecek ekibe servis hekim ve hemşiresi gerekli bilgiyi verir / 8 --

6 5. KAYITLAR Allerji Laboratuarı Đşlem Formu, Adli Tıp Đşlem Formu, Aile Hekimliği Đşlem Formu, Acil Đşlem Formu, Acil Hasta Sevk Đstem Formu, Antibiyotik Đstem Formu, Acil Kan Đstem Formu, Aşı Đstem Formu, Antibiyogram Đstem Formu, Anesteziyoloji Đşlem Formu, Ara Yoğun Bakım Đşlem Formu, Anestezi ve Yoğun Bakım Đşlem Formu, Anjiyografi ve Yoğun Bakım Sarf Malzeme Đşlem Formu, Anjıyo Đşlem Formu, Acil Cerrahi Đşlemler Bilgilendirilmiş Onam Formu Berber Đstem Formu, Beyin ve Sinir Cerrahi Đşlem Formu, Bakteriyoloji Laboratuvarı Đşlem Formu, Biyokimya Hormon Đstem Formu, Biyokimya Đdrar ve Gaita Đstem Formu, Biyokimya Đstem Formu, Biyokimya Kan Gazları Đstem Formu, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı Oral Glikoz Tolerans Testi Randevu Formu, BT Đşlem Formu, Cerrahi Đşlemler Đçin Bilgilendirilmiş Onam Formu, Çocuk Cerrahisi Đşlem Formu, Çocuk Psikiyatrisi Đşlem Formu, Dış Tetkik Đstem Formu, Down Sendromu ve NTD Tarama Testi Đşlem Formu, Diyet Đşlem Formu, Dermatoloji Đşlem formu, Dış Merkezden Kan Đstem Formu, Diş Polikliniği Đşlem Formu, EEG Laboratuvarı Đşlem Formu, ENMG Laboratuvarı Đşlem Formu, Embriyo Transfer işlemi Sonrası Bilgi Formu, EKG Đşlem Formu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Đşlem Formu, Grup D Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişi, Göz Hastalıkları Đşlem Formu, Göğüs Cerrahisi Đşlem formu, Göğüs Hastalıkları Đşlem Formu, Göz Sevk Đşlem Formu, Girişimsel Đşlem Hasta Bilgi ve Onay Formu, Gastroentroloji Đşlem Formu, Hasta Sonuç Takip Formu, Hematoloji Laboratuvarı Đstem Formu, HIV Test Sonuçları, -- 6 / 8 --

7 Đlaçlı Grafiler Đşlem Formu, Đmmünoloji Laboratuvarı Đstem Formu, Đmmünolojik Tetkikler Đstem Formu, Đnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Günlük Konsultasyon Formu, Kalıtsal Kan Hastalıkları Bildirim Formu, Kan Merkezi Aferez Ünitesi Đstem Formu, Kan Alkol Düzeyi Đstem Formu KBB Odyoloji Đstem Formu Kardiyoloji Sevk Đstem Formu Kan Merkezi Aylık Kan Çalışmları Formu, Kan Merkezi Donör Formu, Kan Merkezi Đstem Formu, Karaciğer Biyopsisi Đzin Belgesi, Kemik Mineral Dansimetresi Đstem Formu, Klinik Biyokimya Laboratuvarı VMA Tetkik Formu, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Epikrizi, Konvansiyonel Grafiler Đşlem Formu, Mamografi & Meme USG Đşlem Formu, Moleküler Tanı Laboratuvarı Đstem Formu, Mikroskopi ve Kültür Đstem Formu Nükleer Sintigrafi Đstem Formu, Parazitoloji Laboratuvarı Đstem Formu 1, Parazitoloji Laboratuvarı Đstem Formu 2, Patoloji Tetkik Đstem Formu, Seroloji Laboratuvarı Akım Sitometri Đstem Formu, Seroloji Laboratuvarı Đstem Formu, Sağlık Kurulu Konsültasyon Đstem formu Tıbbi sarf Malzeme Đstem Formu Teknik Servis Bakım Đstem Formu Ultrasonografi Đşlem Formu Hemşire Gözlem Çizelgesi Hemşire Anamnez Formu Doktor Anamnez Kağıdı Hasta Tabelası Đlaç Kartı Servis Ve Poliklinikler Sarf Malzemesi Đşlem Formu, Đlaç Đstem Formu, Eczane Đlaç Đstem Formu, Eczane Đstem Defteri Yeşil Reçete, Kırmızı Reçete, Mor Reçete, Yatan Hasta Reçetesi, Reçete Hasta Dosyası Konsültasyon Kağıdı Kan Transfüzyonu Uygulama Defteri Hasta Dosyası Epikriz ve Hekim Notu Narkotik Đlaç Defteri Yatan Hasta Teslim-Tesellüm Tutanağı Hasta Rasyonu -- 7 / 8 --

8 Hasta Listesi Yatan Hasta Sevk Đstem Formu Yeşil Kart Acil Hasta Değerlendirme Đstem Formu Yeni Doğan Konsültasyon Đstem Formu 6. REFERANSLAR Hasta Yatış Prosedürü (IDR/204/PR-002) Ameliyat Đşlemleri Prosedürü (TBH/301/PR-001) Sterilizasyon Đşlemleri Prosedürü (TBH/302/PR-001) Arşiv Hizmetleri Prosedürü (IDR/218/PR-001) Nöbet Hizmetleri Prosedürü (YON/100/PR-002) Ürünlerin Korunması Prosedürü (YON/100/PR-001) Refakat Đşlemleri Prosedürü (IDR/124/PR-001) Çamaşırhane Đşleyiş Prosedürü (IDR/108/PR-001) Genel Temizlik Hizmetleri Prosedürü (IDR/113/PR-001) Dış Kaynaklı Süreçlerin Kontrolü Prosedürü (KOM/101/PR-014) Sevk Đşlemleri Prosedürü (IDR/204/PR-004) Taburcu Đşlemleri Prosedürü (IDR/204/PR-003) Morg Đşlemleri Prosedürü (IDR/123/PR-001) Kalibrasyon Đşlemleri Süreç Haritası (TEK/200/SH-002) Bakım-Onarım Đşlemleri Süreç Haritası (TEK/200/SH-001) Ziyaretçi Talimatı (TBH/000/ÇTL-075) Kan Transfüzyon Talimatı (TBH/000/ÇTL-023) Medeni Kanunun Đlgili Maddeleri -- 8 / 8 --

Acil Servis Đşlemleri Prosedürü

Acil Servis Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Acil Servis Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/219/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın

Detaylı

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03 1. AMAÇ Hastanemizin tüm kliniklerinde yatan hastalarımızın tanı, tedavi işlemlerini hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yapmaktır. 2. KAPSAM Kliniklerinde yatan hasta ve refakatçilerine oryantasyon

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.ACL.PR.01 YAY.TRH.: ŞUBAT 2005 REV.TRH.:EYLÜL 2012 REV.NO.:4 SAYFA NO: 1/8 1.AMAÇ : Acil serviste yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2.KAPSAM :Acilde çalışan doktor,hemşire ve personelleri kapsar.

Detaylı

Diyaliz Sorumlu Hekimi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi

Diyaliz Sorumlu Hekimi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Diyaliz ünitesinde tedavinin başlatılması, takibi ve enfeksiyon kontrolünü sağlamaktır. 2. KAPSAM Tedavisinin başlatılması, takibi ve enfeksiyon kontrolünün sağlaması ile ilgili işlem basamaklarını

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ Doküman Kodu YÖN.RH.008 Yayın Tarihi 02/09/2013 Revizyon

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ DOĞ.PR.01 27.01.2014-1/8 1.AMAÇ: Hastanemize başvurarak Kadın Doğum polikliniğinden veya acil servisten yatış kararı verilen doğum yapacak gebelerin takibini, normal doğumunu gerekli görülen hallerde sezaryen

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ TANIMLAR, AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK TANIMLAR Bu yönerge de geçen; Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ H ASTA NE REHBERİ GİRİŞ Bu, rehber ne yapmış olduğunuz ziyaretin daha rahat geçmesi,

Detaylı

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kamu Hastaneleri Güney Bölgesi Genel Sekreterliği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

Detaylı

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI Başhekim Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Pratisyen Hekim HİZMET FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ Hekimlerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Akciğer hastalıklarına bağlı olarak solunum yetmezliği gelişmiş olan ve tedavi için solunumsal destek ve yakın takip gereksinimi olan hastaların etkili ve sürekli bakım ve tedavilerinin sağlanmasıdır.

Detaylı

DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU

DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU i Bu Kılavuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nde(aütf) Dönem VI öğrencilerinin kullanımına yönelik,

Detaylı

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı

TANIM Hipocrat (Hospital Information Planning, Organization, Coordination, Research and Advanced Technology),bir sağlık kurumunun yönetsel,tıbbi ve mali konulardaki tüm bilgilerini bütünleşik bir yapı

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYON... 4 3. MİSYON... 4 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 4 5. HASTANENİN TARİHÇESİ...

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. VİZYON... 3 3. MİSYON... 3 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 3 5. HASTANENİN TARİHÇESİ... 4

Detaylı

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010 www.anh.gov.tr Adres : Ülkü Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı, No:5 06100 Altındağ - Ankara Tel : 0 312 508 40 00 Faks : 0 312 311 43 40 e-posta : bilgi@anh.gov.tr web : www.anh.gov.tr

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR Sayfa No 1 / 16 1.AMAÇ Acil Servis e başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahede, konsültan hekim çağırılması, yatış veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ İDARİ HİZMETLER BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM Birim

Detaylı

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER Doküman Kodu YÖN.RH.02 Yayın Tarihi 02.01.2013 Revizyon Tarihi

Detaylı

ORYANTASYONU REHBERİ

ORYANTASYONU REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ECZANE PERSONELİ VE ECZANECI ORYANTASYONU Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

BEYAZ KOD : 111 55 MAVİ KOD : 111 10 PEMBE KOD : 111 13 KIRMIZI KOD : 154 00

BEYAZ KOD : 111 55 MAVİ KOD : 111 10 PEMBE KOD : 111 13 KIRMIZI KOD : 154 00 BEYAZ KOD : 111 55 MAVİ KOD : 111 10 PEMBE KOD : 111 13 KIRMIZI KOD : 154 00 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ORYANTASYON EL KİTABI Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine hoş geldiniz. Hastanemiz

Detaylı