BOLÜM BAŞKANI ĠġĠN ADI: BÖLÜM BAġKANI Ġġ KODU: 3003

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOLÜM BAŞKANI ĠġĠN ADI: BÖLÜM BAġKANI Ġġ KODU: 3003"

Transkript

1 BOLÜM BAŞKANI ĠġĠN ADI: BÖLÜM BAġKANI Ġġ KODU: 3003 MÜDÜR ĠĢ Görevleri Bölüm baģkanı bölümün her düzeyde eğtfim-öğretim ve araģtırmaları ve bölüme ait her türlü faaliyeti düzenli ve verimli bir Ģekilde yürütmek. Büro malzemesi, bilgisayar Bölüm genelinde tüm akademik ve idari personel BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI ĠġIN ADI: BOLUM BAġKAN YARDIMCISI Ġġ KODU: 3004 ĠĢi Yapan ĠĢ görenin Bağlı Bulunduğu ilk BÖLÜM BAġKANI iģ Görevleri 1. Bölüm BaĢkanının yetki devri ile aktardığı iģleri yapmak, 2. Bölüm BaĢkanına çalıģmalarında yardımcı olmak, 3. Bölüm BaĢkanına görevinin baģında bulunmadığı durumlarda vekalet etmek. Büro malzemesi, bilgisayar PROFESÖR (DEVAMLI STATÜDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ) IġIN ADI: PROFESÖR (DEVAMLI Ġġ KODU: 3005 STATÜDE ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ) ĠĢi Yapan ĠĢ görenin Bağlı Bulunduğu ilk MÜDÜR iģ Görevleri 1. Yükseköğretim kurumlarında ve Yükseköğretim Kanunu'ndaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalıģmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek, 2. Yükseköğretim kurumlarında bilimsel araģtırmalar ve yayımlar yapmak, 3. Ġlgili birim baģkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, Yükseköğretim Kanunu'ndaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek, 4. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, 5. Yüksek Öğretim Kanunu'nca verilen diğer görevleri yapmak. Büro malzemesi, bilgisayar, eğitim araç-gereçleri 657 ve 2547 sayılı Kanunda sıralanan nitelikleri taģımak

2 AKADEMİK İŞ TANIMLARI MÜDÜR IġIN ADI: MUDUR Ġġ KODU: 3001 REKTÖR iģ Görevleri 1. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kurullarına baģkanlık etmek, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul/Meslek yüksekokulu birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun genel durumu ve iģleyiģi hakkında rektöre rapor vermek, 3. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun bütçesi ile ilgili yönetim kurulunun da görüģünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 4. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, sayılı yasayla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Büro malzemesi, bilgisayar Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun genelinde tüm akademik ve idari personel Harcama Yetkilisi olarak MÜDÜR YARDIMCISI IġIN ADI: MUDUR YARDIMCISI Ġġ KODU: 3002 MÜDÜR iģ Görevleri 1. Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürünün yetki devri ile aktardığı iģleri yapmak, 2. Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürüne çalıģmalarında yardımcı olmak 3. Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürünün görevinin baģında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekalet etmek» Büro malzemesi, bilgisayar Verilen yetki çerçevesinde akademik ve idari personel ÇalıĢma KoĢullan

3 AKADEMİK İŞ TANIMLARI MÜDÜR IġIN ADI: MUDUR Ġġ KODU: 3001 ĠĢi Yapan ĠĢ görenin Bağlı Bulunduğu ilk REKTÖR iģ Görevleri 1. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kurullarına baģkanlık etmek, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul/Meslek yüksekokulu birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun genel durumu ve iģleyiģi hakkında rektöre rapor vermek, 3. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun bütçesi ile ilgili yönetim kurulunun da görüģünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 4. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, sayılı yasayla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Büro malzemesi, bilgisayar Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun genelinde tüm akademik ve idari personel Harcama Yetkilisi olarak MÜDÜR YARDIMCISI IġIN ADI: MUDUR YARDIMCISI Ġġ KODU: 3002 MÜDÜR iģ Görevleri 1. Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürünün yetki devri ile aktardığı iģleri yapmak, 2. Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürüne çalıģmalarında yardımcı olmak 3. Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürünün görevinin baģında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekalet etmek Büro malzemesi, bilgisayar Verilen yetki çerçevesinde akademik ve idari personel

4 DOÇENT (KISMĠ STATÜDE ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ) ĠġĠN ADI: DOÇENT (KISMĠ STATÜDE Iġ KODU: 3008 ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ) MÜDÜR iģ Görevleri 1. Yükseköğretim kurumlarında ve Yükseköğretim Kanunu'ndaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitimöğretim ve uygulamalı çalıģmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek, 2. Yükseköğretim kurumlarında bilimsel araģtırmalar ve yayımlar yapmak, 3. Ġlgili birim baģkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, Yükseköğretim Kanunu'ndaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek, 4. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, 5. Yüksek Öğretim Kanunu'nca verilen diğer görevleri yapmak. Büro malzemesi, bilgisayar, eğitim araç-gereçleri IġIN ADI: YARDIMCI DOÇENT Ġġ KODU: 3009 MÜDÜR iģ Görevleri 1. Yükseköğretim kurumlarında ve Yükseköğretim Kanunu'ndaki amaç ve 'ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitimöğretim ve uygulamalı çalıģmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek, 2. Yükseköğretim kurumlarında bilimsel araģtırmalar ve yayımlar yapmak, 3. Ġlgili birim baģkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, Yükseköğretim Kanunu'ndaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek, 4. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, 5. Yüksek Öğretim Kanunu'nca verilen diğer görevleri yapmak. 6. En az devlet memurları için kabul edilmiģ olan haftalık çalıģma süresi kadar bir süre eğitim öğretim, bilimsel araģtırma, uygulama ve yönetim görevleriyle üniversite organlarınca verilen diğer görevleri yapmak. Büro malzemesi, bilgisayar, eğitim araç-gereçleri

5 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ IġIN ADI: ARAġATIRMA GÖREVLĠSĠ Ġġ KODU: 3013 :DEKAN iģ Görevleri 1. Yükseköğretim kurumlarında yapılan araģtırma, inceleme ve deneylere yardımcı olmak, 2. Yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapmak Büro malzemesi, bilgisayar, eğitim araç gereçleri ÇalıĢma KoĢullan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ IġIN ADI: OGRETIM GÖREVLĠSĠ Ġġ KODU: 3010 MÜDÜR iģ Görevleri sayılı Kanun uyarınca atanmıģ Öğretim üyesi bulunmayan alanlarda dersler vermek, 2. Herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitimöğretim ve uygulamalarını yaptırmak Büro malzemesi, bilgisayar, eğitim araç-gereçleri OKUTMAN IġIN ADI: OKUTMAN Ġġ KODU: 3011 ĠĢi Yapan ĠĢ görenin Bağlı Bulunduğu ilk MÜDÜR iģ Görevleri 1. Özellikle yabancı dil alanında dersler vermek, 2. Herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitimöğretim ve uygulamalarını yaptırmak Büro malzemesi, bilgisayar, eğitim araç-gereçleri

6 UZMAN IġIN ADI: UZMAN Ġġ KODU: 3012 ' MÜDÜR iģ Görevleri Öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya 1 uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir iģle laboratuarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarındaki görevleri yerine getirmek Büro malzemesi, bilgisayar, eğitim araç-gereçleri

7 İDARİ İŞ TANIMLARI YÜKSEKOKUL/ YÜKSEKOKULU SEKRETERİ IġIN ADI: Ġġ KODU: , MÜDÜR iģ Görevleri 1. Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu idari teģkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir Ģekilde çalıģmasını sağlamak, 2. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Kurulu ve Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alman kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, 3. Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu kurulu ve yönetim kurulunun kararlarını ilgili birimlere iletmek, 4. Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu idari teģkilatında görevlendirilecek personel hakkında Müdüre Öneride bulunmak, 5. Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu yazıģmalarını yürütmek, 6. Müdürün protokol, ziyaret ve tören iģlerini düzenlemek, 7. Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, 8. Ġdari personelin kullanımına tahsis edilmiģ bilgisayar, fotokopi, yazıcı ve benzeri ofis makinelerimin kullanımına iliģkin talimatlar hazırlamak, bu makinelerin iģ amacı dıģında kullanılmasının kesinlikle yasaklanmasını sağlamak, 9. Ġdari personelin kullandığı her türlü kırtasiye ve sarf malzemelerinin aylık ve yıllık kullanım istatistiklerini rapor haline getirmek, 10. Ġdari ve akademik personele iliģkin özlük dosyalarını düzenlemek ve saklamak, 11. Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu bütçesini yapılmasını sağlamak, 12. Yönetim kurulu ve disiplin kurulu kararlarının dosyalanması ve muhafazasını sağlamak. 13. Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin güvenlik iģleri ile sevk ve idareyi yürütmek. Büro malzemesi, bilgisayar, eğitim araç-gereçleri Fakülte idari personeli GerçekleĢtirme Görevlisi olarak IġIN.ADI: ġef Ġġ KODU: 3102 iģ Görevleri Öğrenci iģleri, idari ve mali iģler ve benzeri konularda Fakülte Sekreterine yardımcılık yapmak. Büro malzemesi, bilgisayar, eğitim araç-gereçleri ġeflik personeli

8 MEMUR (PERSONEL) ĠġĠN ADI: ġube MÜDÜRÜ Ġġ KODU: Tarih: , YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ iģ Görevleri 1. Akademik ve idari personelle ilgili özlük haklarından doğan ödeneklerin tahakkukunun yapılmasını, ödenmesini, Personel MaaĢ Programından takip edilmesini ve güncelleģtirilmesini sağlamak, 2. Akademik ve Ġdari personelin maaģlarını tahakkuk ettirerek ödenmesini sağlamak, 3. Kadro Unvan değiģikliğinden doğan maaģ farklarını tahakkuk ettirmek ve ödenmesini sağlamak, 4. SözleĢmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına her yılbaģında alınan vizeler doğrultusunda maaģlarını tahakkuk ettirerek ödenmesini sağlamak, 5. Tüm personelin sosyal yardımlarını (aile, doğum, çocuk, ölüm vb.) ve aylıkla ödüllendirme gibi ücretleri tahakkuk ettirmek ve ödenmesini sağlamak, 6. Fakülte, Enstitü, Konservatuar, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullarında görevli Öğretim Elemanlarına 2914 sayılı Kanunun 11.Maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulundan onaylanmıģ ders programlarına göre ek ders ücretlerini ve fazla mesai ücretlerini tahakkuk ettirerek ödenmesini sağlamak, 7. Fazla ödemelerden dolayı borçlandırma iģlemlerinin yürütülmesini sağlamak, Banka Ödemeleri disketlerinin hazırlanmasını sağlamak, 8. ġahıs Emeklilik Ġcmal Bordrolarının düzenlenip Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak, 9. Her türlü hizmeti, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak yapmak ve devam etmesini sağlamak, 10. Kanun ve diğer mevzuat değiģikliklerini takip etmek, 11. Yüksekokul, Konservatuar ve Meslek Yüksekokulu Sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak, 12. Faaliyet raporunu hazırlamak ve göndermek. Büro malzemesi, bilgisayar. ÇalıĢma KoĢullan.

9 MEMUR (ÖĞRENCİ İŞLERİ) ĠġĠN ADI: MEMUR (ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ) Ġġ KODU: 3103 ĠĢ Görevleri 1. Öğrenci kayıt iģlemlerini yapmak, 2. Kayıl sildirme ve kayıt dondurma iģlerini takip etmek, 3. Öğrencilerin kayıt dönemi ve ekle sil dönemi sonrası ders kodlamaları çıktılarını almak, 4. Öğrenci kimlik belgelerinin hazırlanması ile ilgili iģlemleri gerçekleģtirmek, 5. Ders seçme kataloglarının hazırlamak, 6. Öğrenci notlarını bilgisayardan kontrol etmek, 7. Öğrenci dosyalarını düzenlemek ve saklamak, 8. Öğrencilerle ilgili burs iģlemlerini duyurmak ve baģvuruları almak 9. Öğrencilerin sağlık ile ilgili iģlemlerini yapmak ve dosyalamak, > 10. Erkek Öğrencilerinin askerlikle ilgili iģlerini yapmak ve takip etmek, 11. Öğrencilerle ilgili yatay ve dikey geçiģ iģlemlerinin takip etmek ve dosyalamak, 12. Öğrencilerle ilgili transkript (not dökümü) belgelerini hazırlamak, 13. Öğrencilerle ilgili çıkıģ, mezuniyet belgesi ve diplomaları hazırlamak, 14. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafından verilecek diğer iģleri yapmak. ÇalıĢma KoĢullan Büro malzemesi, bilgisayar, eğitim araç-gereçleri AYNİYAT MEMURLUĞU ĠġĠN ADI: AYNĠYAT MEMURLUĞU Ġġ KODU: 3104 iģ Görevleri 1. DemirbaĢ iģlemlerini gerçekleģtirmek 2. DemirbaĢ ve malzemeleri ilgililere zimmetlemek ve geri almak, 3. DemirbaĢ eģyaların bakım ve onarımım takip etmek,, 4. Ambar ve ayniyat iģlemlerini gerçekleģtirmek, 5. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafmdan verilecek diğer iģleri yapmak. Büro malzemesi, bilgisayar

10 MALİ İŞLER MEMURLUĞU ĠġĠN ADI: MALĠ ĠġLER MEMURLUĞU Ġġ KODU: 3105 ĠĢ Görevleri 1. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bütçesini hazırlamak, 2. Hazırlanan bütçeden ilgili ödeneklerin harcanmasına iliģkin tahakkuk iģlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve takip etmek 3. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafından verilecek diğer iģleri yapmak. Büro malzemesi, bilgisayar BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ĠġĠN ADI: BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ Ġġ KODU: 3106 ĠĢ Görevleri 1. Bağlı olduğu birimin yazıģmalarını yapmak, yazıģmalarını saklamak ve arģivlemek, 2. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Büro malzemesi, bilgisayar EVRAK KAYIT MEMURLUĞU ĠġĠN ADI: EVRAK KAYIT MEMURLUĞU Ġġ KODU: 3107 ĠĢ Görevleri 1. Gelen ve giden evrakın kayıtları ve bunlarla ilgili yazıģmaları zamanında yapmak, 2. Posta, kurye veya kargo yoluyla gelen her türlü evrakı geliģ günü itibariyle kayda girmek ve ilgili birim veya kiģiye iletmek, 3. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafından^ verilecek diğer iģleri yapmak. Büro malzemesi, bilgisayar

11 KÜTÜPHANE MEMURLUĞU ĠġĠN ADI: KÜTÜPHANE MEMURLUĞU Iġ KODU: 3108 Tanımı Y.apan: KOMĠSYON iģ Görevleri 1. Kütüphaneye bağıģ, satın alma, değiģim veya derleme yoluyla giren kütüphane materyalini sınıflamak, katalog fiģi çıkarmak ve okuyucunun hizmetine hazırlamak, 2. Kütüphaneye gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları kütüphane malzemesini veya kitabı bulmalarına yardımcı olmak, 3. DıĢarıya ödünç kitap kaset veya CD verme hizmetini yürütmek, 4. Eskiyen ve Ģekli bozulan kitapları ayırmak, gerekli bakımlarını yapmak veya yaptırmak, 5. Kıymetli kitapların korunması için önlem almak, 6. Zamanında kitapları getirmeyenlere uyarı yazısı göndermek 7. Kütüphanedeki materyalin sayımını yapmak 8. Kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutmak 9. Abone olunan süreli yayınları izlemek ve gelmeyenleri ilgililere bildirmek, 10. Yeni yayınları izleyerek kütüphaneye kazandırmaya çalıģmak. 11. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafından verilecek diğer iģleri yapmak. Kitap, Video-Video Kaset, Ses Kaseti, Televizyon, Bilgisayar, MikrofiĢ Okuma Cihazları, Katalog FiĢleri Ve Kartlar, Fotokopi Makinesi. SEKRETER ĠġIN ADI: SEKRETER Iġ KODU 3109 iģ Görevleri 1. Bağlı olduğu birim amirinin toplantılarını ve randevularını tespit etmek, 2. Bağlı olduğu birim amirinin telefon irtibatını sağlamak, 3. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafından verilecek diğer iģleri yapmak.. Büro malzemesi, bilgisayar

12 DOKTOR IġIN ADI: DOKTOR Ġġ KODU: 3110 iģ Görevleri 1. Hastayı muayene etmek, 2. Bilgi için özel testler veya röntgen incelemesi yaptırmak ve bunların sonucunu tahlil etmek, 3. Gerektiğinde diğer doktorlara danıģarak insan vücudundaki bozukluğun nedenini saptamak, 4. Hastanın sağlığına kavuģması bakımından tavsiyelerde bulunmak, 5. Reçete yazarak ilaç vermek, gerektiğinde ilaç terkibi hazırlamak, 6. Muayene edilen hastaların hastalıklarının verilen ya da tavsiye edilen tedavilerin kayıtlarını tutmak ÇalıĢma KoĢullan Stetoskop, Kalp elektro cihazı, Dil baskısı, Otoskop (kulak muayene Aleti) Oftalmoskop (göz muayene aleti), IġIN ADI: HEMġĠRE Ġġ KODU: 3111 Yönetici iģ Görevleri 1. Hastayı kabul etmek ve muayeneye hazırlamak, 2. Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boģaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate almak ve uygulama yapmak, 3. Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapmak, 4. Hasta için öngörülen tedaviyi uygulamak, takip etmek ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin etmek, enjeksiyon yapmak, serum takar, ameliyat yaralarını temizlemek, tansiyon ve vücut ısısını ölçmek. Tansiyon aleti, sıcaklık ölçer (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı, Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda, pansuman aletleri ve malzemeleri, aspiratör, ameliyatta gerekli diğer malzemeler, beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

13 TEKNİKER ĠġĠN ADI: TEKNĠKER Ġġ KODU: 3112 ĠĢ Görevleri 1. Atölye ve laboratuarlarda bulunan eğitim setlerinin bakım ve onarımlarının yapılarak uygulamaya hazır hale getirilmesi, 2. Makinelerin ve mekanik iģlevli tüm tesisat ve teçhizatın bakımını yapmak, 3. Torna tezgahı, kaynak makinesi ve diğer atölye malzemelerini kullanarak yeni projeler geliģtirmek suretiyle bu yöndeki araģtırmalara yardımcı olmak, 4. Makinelerin periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak, 5. ĠĢin türüne göre uygun projeler çizmek, 6. Tesisat ve imalat aģamasında iģin yapımını incelemek, denetlemek ve kontrolünü yapmak 7. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafından verilecek diğer iģleri yapmak.. ÇalıĢma KoĢullan Makine ile ilgili tezgahlar, plan ve projeler için gerekli malzemeler, bakım ve onarım iģleminde kullanılan takım çantası, ampermetre, mikrometre, avadanlık vb. malzemeler. TEKNİSYEN IġIN ADI: TEKNĠSYEN Ġġ KODU: 3113 iģi Yapan ĠĢ görenin Bağlı Bulunduğu Ġlk iģ Görevleri 1. Atölye ve laboratuarlarda bulunan eğitim setlerinin bakım ve onarımlarının yapılarak uygulamaya hazır hale getirilmesi, 2. Bağlı olduğu birimde bulunan bütün sıhhi ve fenni tesisler ve cihazların, muayene, kontrol, bakım, iģletme ve küçük onarımlarını yapmak ve korumak. 3. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafından verilecek diğer iģleri yapmak. ÇalıĢma KoĢullan Metre, açıölçer, inģaatla ilgili çeģitli tablo ve çizelgeler, bilgisayar, hesap makinesi. Açık ve kapalı alan

14 TEKNİSYEN YARDIMCISI ĠġĠN ADI: TEKNĠSYEN Ġġ KODU: 3114 YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ iģ Görevleri 1. Bağlı olduğu birimde bulunan bütün sıhhi ve fenni tesisler ve cihazların, muayene, kontrol, bakım, iģletme ve küçük onarımlarını yapmada ve korumada teknisyene yardımcı olmak 2. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafından verilecek diğer iģleri yapmak.. Metre, açıölçer, inģaatla ilgili çeģitli tablo ve çizelgeler, bilgisayar, hesap makinesi. ÇalıĢma KoĢullan Açık ve kapalı alan HİZMETLİ IġIN ADI: HĠZMETLĠ LĠġKODU: ĠĢ Görevleri 1. Bağlı olduğu birimin temizlik ve bakımını periyodik olarak zamanında yapmak, 2. Kendisine teslim edilen dosya, evrak ve malzemeleri güvenli Ģekilde ve zamanında ilgili kurum ve kiģilere ulaģtırmak, 3. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri verilen diğer görevleri yerine _getirmek. Evrak çantası, bakım ve temizlik malzemeleri Kapalı ve açık alan GÜVENLİK GÖREVLİSİ ĠġĠN ADI: GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ Ġġ KODU: 3116 Yöneüci: YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ ĠĢ Görevleri 1. Gündüz ve gece vardiyaları olarak, üniversite kampusu içindeki birim binalarının ve kampus içi güvenliği sağlamak, 2. Kampus giriģindeki danıģma kulübesinde giriģ ve çıkıģların kontrolünü sağlamak, 3. Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu destek sağlayan dıģ alım hizmetlerine iliģkin kiģiler ile araçların kimlik kontrolünü yapmak, 4. Gece vardiyasında, belirli yerlere konulmuģ bulunan güvenlik kontrol saatlerini belirlenen aralıklarla periyodik olarak oluģturmak, 5. Güvenlik kulübelerinin düzenli bakımını sağlamak, ÇalıĢma KoĢullan Güvenlik araç ve gereçleri Açık ve kapalı alan

15 KALORİFERCİ IġIN ADI: KALORĠFERCĠ Ġġ KODU: 3117 ĠĢ Görevleri 1. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreterinin hazırlayacağı çalıģma programına göre kaloriferleri yakmak; kaloriferlerin bakım, onarım ve temizliğini yapmak, 2. Yakıtları tasarruflu kullanmak, ihtiyaçların zamanında temin edilmesini göz önünde bulundurarak Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreterine iletmek, 3. Elektrik, su ve diğer tesisatlarındaki küçük onarım ve bakım iģlerini yapmak, 4. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreterinin vereceği benzer görevleri yapmak. Kalorifer ve kazan dairesi kullanım ve bakım ekipmanları, iģe uygun iģ kıyafetleri Açık ve kapalı alan IġIN ADI: ġoför Ġġ KODU: 3118 iģ Görevleri 1. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafından belirlenecek çalıģma I koģullan çerçevesinde, kendisine tahsis edilecek binek veya nakil araçlarını, trafik kurallarına uygun Ģekilde kullanmak, 2. Aracın, periyodik kasko, taģıt vergisi, teknik bakım ve temizliklerini gerçekleģtirmek, 3. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafından verilecek diğer iģleri yapmak. Trafik belgeleri, araç bakım, onarım ve temizlik malzemeleri Açık ve kapalı alan

16 SANTRAL MEMURU ĠġĠN ADĠ: SANTRAL MEMURU Ġġ KODU: 3119 ĠĢ Görevleri 1. DıĢardan gelen telefonları, personelin konusuna göre ilgili personele bağlamak, i 2. Ġçerden yapılacak telefon görüģmelerine iliģkin bağlantıları gerçekleģtirmek; 3. ĠĢlerini yaparken nezaket kurallarına uygun davranmak, 4. Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu Sekreterinin verdiği diğer iģleri yapmak. Telefon santralı ve ilgili diğer malzemeler

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SORUMLULUKLAR YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. 01 Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR Üniversitesinin amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik

Detaylı

İK-14. Yayın Tarihi Rev. Tarihi Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1. Beşikdüzü MYO İç Kontrol MİSYONUMUZ

İK-14. Yayın Tarihi Rev. Tarihi Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1. Beşikdüzü MYO İç Kontrol MİSYONUMUZ İK-14 MİSYONUMUZ Sayfa No: 1 / 1 Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu nun misyonu; dünyada artan rekabet koşullarını göğüsleyebilecek bilgi birikimine sahip, yaratıcı düşünen, araştırmacı ve uygulamacı nitelikli

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Tüm Akademik ve Ġdari Birim Personeli Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. kendisine

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları

Yetki ve Sorumlulukları Yetki ve Sorumlulukları KURUM BÖLÜM : ORGANİZASYONEL GÖREVİ : ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ : Rektör ASTLARI : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Meslek Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA EL KĠTABI 2014 1 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GENEL BĠLGĠLER Üniversite içi ve dıģında kaydedilen bilimsel çalıģmaları, geliģmeleri ve araģtırmaları

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Nisan 2014 İçindekiler MÜDÜR... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MYO SEKRETERİ... 3 MÜDÜR YARDIMCISI... 4 BÖLÜM BAŞKANI... 5 ÖĞRETİM

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Günümüzün ulusal ve uluslar arası sosyoekonomik sistemleri, kamu veya özel sektör ayrımı yapmaksızın kurum ve kuruluģların, kendilerinden

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI Fakülte Sekreteri Kadir MERT Tahakkuk Satın Alma Şef Özcan AYTEN Dekan Sekreterliği Kurullar Sekreteryası Personel İşleri Öğrenci İşleri Yazı İşleri Kütüphane Hizmetleri Taşınır

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

Siirt Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Siirt Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 5 I- GENEL BĠLGĠLER... 6 A- Misyon ve Vizyon.. 13 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 13 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler. 26

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesinin yönetim, işleyiş, denetim ve görevlerine

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı