ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ."

Transkript

1 ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ ARA DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 18 Mayıs 2012

2 1- Yönetim Kurulu ve Komiteler Yönetim Kurulumuza iliģkin bilgiler YÖNETĠM KURULU Adı Soyadı Görevi/Unvanı Görev Süresi Rıdvan ÇELĠKEL Yönetim Kurulu BaĢkanı Devam ediyor Avniye Mukaddes ÇELĠKEL Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Devam ediyor Ahmet Bülent BATUKAN Yönetim Kurulu Üyesi Devam ediyor Merve ġirin ÇELĠKEL Yönetim Kurulu Üyesi Devam ediyor Aydın ÇAMLIBEL Yönetim Kurulu Üyesi Devam ediyor Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Devam ediyor Cahit Düzel Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Devam ediyor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değiģik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ"e uyum amacıyla ġirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Turgut Alp Çolakoğlu ve Sn. Mehmet Güvey'in, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifalarını bildirmiģ olduklarından, istifa nedeni ile boģalan yönetim kurulu üyeliklerine Kurumsal Yönetim Komitesinin hazırlamıģ olduğu tarihli rapor ve adayların Kurumsal Yönetim Komitesine sunmuģ oldukları tarihli bağımsızlık beyanlarının incelenmesi sonrasında Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi ve Sn. Cahit Düzel'in Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak seçilmesine karar verilmiģtir. Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi ve Sn. Cahit Düzel'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri 2011 yılı Olağan Genel Kurulunda ortaklarımızın onayına sunularak onaylanmıģtır. Rıdvan ÇELĠKEL (Yönetim Kurulu BaĢkanı) Sn. Rıdvan Çelikel, lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamladı. ÇalıĢma hayatına, 1975 yılında Öneren Mühendislik te baģlayan Çelikel, yılları arasında Aktek Elektrik te ortak olarak çalıģtı yılında Anel Elektrik i kurarak proje ve taahhüt alanında çalıģma yaģamına devam etti. Halen Anel Grup bünyesindeki ġirketlerde Yönetim Kurulu BaĢkanlığını sürdürmektedir. Sn. Rıdvan Çelikel, aynı zamanda ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Kurucu Üyesi olup halen derneğin Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Avniye Mukaddes ÇELĠKEL (Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı) Yüksek öğrenimini Ġstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği dıģında Satın Alma Süreç Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, Çelikel Vakfı nın Yönetim Kurulu Üyesidir. Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden 1976 yılında mezun olan Sn. Ahmet Bülent Batukan, Gazi Üniversitesi ĠĢletme Yönetimi nde yüksek lisansını tamamlamıģtır yılları arasında Koç Burroughs Bilgisayar Sistemleri Tic. A.ġ. de Ankara Bölgesi SatıĢtan Sorumlu Müdür Yardımcısı, yılları arasında Saniva A.ġ. de (Sperry Univac) Ankara Bölge Müdürü ve Ġstanbul Büyük Bilgisayarlar Bölüm Müdürü, yılları arasında Kavala Grup Teleteknik A.ġ. de Genel Müdür, yılları arasında Setus A.ġ. de Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra yılları arasında Setkom A.ġ. de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüģtür. Anel Grup ta 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi

3 olarak görevini sürdüren Sn. Ahmet Bülent Batukan, Anel Grup bünyesinde Anel Elektrik, AnelTech, Anelmak, AnelMarin, ESistem, AnelMek ve Anel Enerji de Yönetim Kurulu Üyesidir. Merve ġirin ÇELĠKEL (Yönetim Kurulu Üyesi) Sn. Merve ġirin Çelikel, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitimini tamamlamıģtır. Halen Insead da ĠĢletme Yüksek Lisans ına devam eden Sn. Merve ġirin Çelikel, iģ hayatına Kasım 2008 tarihinde alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji de Proje Mühendisi olarak baģlamıģtır yılları arasında Siemens Enerji A.ġ. de Projeler Kalite Müdürü ve Sağlık Emniyet Çevre Koordinatörlüğü ile Teklif Koordinatörlüğü görevlerini eģ zamanlı olarak yürütmüģtür. Ocak 2011 Eylül 2011 tarihleri arasında Siemens Rüzgar Enerjisi grubunda Teklif Müdürü olarak görev yapmıģtır de Anel Grup bünyesine katılan Sn. Merve ġirin Çelikel, Anel Elektrik, Anel Enerji ve Anel Doğa da Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ile beraber Anel Elektrik te Marmaray Proje Sorumlusu görevini yürütmektedir. Aydın ÇAMLIBEL (Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi) Sn. Aydın Çamlıbel Ġstanbul Erkek Lisesi ni 1976 yılında bitirdikten sonra Almanya da Darmstadt Teknik Üniversitesi Elektronik Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamlamıģtır yılında Siemens Ġstanbul da zayıf akım ürünleri SatıĢ Mühendisi olarak ise baģlayan Sn. Aydın Çamlıbel, 16 yıl çalıģtığı Siemens te daha sonra sırasıyla Dahili Telefon Santralleri ve Telefon Cihazları SatıĢ Müdürü, Kablo TV Proje Müdürü ve EriĢim ġebekeleri Yöneticisi olarak görev yapmıģtır yılında Mobil ġebeke operatörü Telsim de Teknik Yatırımlar Koordinatörü olarak çalıģmaya baģlamıģ, 2003 yılında da Pazarlama ve Regülasyon Koordinatörü ardından da aynı sene SatıĢ Koordinatörü olmuģtur yılında Telsim desatıģ ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı na atanmıģtır. Kasım ġubat 2011 arasında ise Türk Telekom da SatıĢtan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıģmıģtır. Sn. Aydın Çamlıbel Kasım 2011 den bu yana Ortaklığın Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 1955 yılında Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde yüksek öğrenimi tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi ne ĠĢ Hukuku asistanı olarak atanmıģtır. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde doktora öğrenimi yapmıģ ve ĠĢ Hukuku bilim dalında doktor ünvanını almıģtır. Ġstanbul Teknik Üniversitesi ndeki görevinin devamında doçent ünvanını alan Sn. Ahmet Münir Ekonomi, daha sonra profesörlüğe yükselmiģtir. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, emeklilik statüsüne geçtiği 2000 yılına kadar, Ġstanbul Teknik Üniversitesi nde ĠĢ Hukuku dersleri vermiģtir yılından itibaren ĠĢ Hukuku dersleri vermeye baģladığı Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi nde emeklilik sonrasında da bir süre ders vermeye devam etmiģtir. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grubu ġirketleri dıģında, Akbank T.A.ġ., EczacıbaĢı Holding A.ġ., Türk Ekonomi Bankası A.ġ., Türk Telekom A.ġ., PharmaVision Holding A.ġ, Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.ġ., Unilever Holding A.ġ. de danıģmanlık görevlerini yürütmektedir; ancak bu görevlere ayırdığı zaman Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. de yürüttüğü bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine herhangi bir engel oluģturmamaktadır. Bir süre YaĢar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Sn. Ahmet Münir Ekonomi, Ġstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Dr. Nejat EczacıbaĢı Bilim ve Sanat Vakfı, Ġstanbul Modern Sanat Vakfı ve Ġstanbul Modern Sanat Müzesi ile Ġstanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taģımaktadır. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. ve iliģkili tarafları ile herhangi bir iliģkisi bulunmamaktadır.

4 Cahit Düzel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 1971 yılında Robert Kolej ĠĢ Ġdaresi ve Ġktisat Yüksek Okulu ndan mezun olan Sn. Cahit Düzel, yılları arasında Philip Morris Sabancı A.ġ. de Kurumsal ĠliĢkiler Direktörü ve Philsa A.ġ. de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüģtür. Sn. Düzel, 2005 yılından bu yana PAL DanıĢmanlık Ltd. ġti. de Yönetici Ortaklığıyla beraber Menzel Kimya A.ġ. nin Yönetim Kurulu BaĢkanlığı görevini yürütmektedir. Sn. Cahit Düzel, SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taģımaktadır. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. ve iliģkili tarafları ile herhangi bir iliģkisi bulunmamaktadır. ġirketin Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan denetçisi Hüseyin Oruç tur. Komitelere iliģkin bilgiler DENETĠM KOMĠTESĠ Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ahmet Münir Ekonomi Komite BaĢkanı Devam ediyor Cahit Düzel Komite Üyesi Devam ediyor KURUMSAL YÖNETĠM KOMĠTESĠ Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ahmet Münir Ekonomi Komite BaĢkanı Devam ediyor Cahit Düzel Komite Üyesi Devam ediyor RĠSKĠN ERKEN SAPTANMASI KOMĠTESĠ Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ahmet Münir Ekonomi Komite BaĢkanı Devam ediyor Cahit Düzel Komite Üyesi Devam ediyor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değiģik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ"e uyum amacıyla ġirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar sonucunda: Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Sn. Mehmet Güvey ve Sn. Merve ġirin Çelikel yerine yine yukarında anılan tebliğin 4.5. maddesine uyum gereğince tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere komite baģkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, üyeliğe de Sn. Cahit Düzel getirilmiģtir. Denetimden Sorumlu Komite üyesi olan Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, Sn. Ahmet Bülent Batukan ve Sn. Çetin Aydınhan yerine yine aynı tebliğin anılan maddesine uyum gereğince tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere komite baģkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, üyeliğe de Sn. Cahit Düzel getirilmiģtir. Yönetim Kurulu nun tarihli ve 11 no.lu kararıyla kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin baģkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, üyeliğe de Sn. Cahit Düzel, tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere getirilmiģtir. Yukarıda anılan tebliğ doğrultusunda kurulan komitelerin görev ve çalıģma esaslarına ġirketimiz websitesi da Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümünün altında yer verilmiģtir.

5 2- Yönetim Takımı Adı Soyadı Görevi/Unvanı Mesleki Tecrübe Aydın ÇAMLIBEL Genel Müdür 28 Ali AÇA Servisler ĠĢ Birimi Yöneticisi 26 Celalettin DEMĠREL Transmisyon ĠĢ Birimi Yöneticisi 26 Engin ġenyer BilgiTeknolojileri Grup Yöneticisi 23 Mehmet GÜVEY Aneles Genel Müdür 26 Nurdan TUNÇAY SözleĢme Grup Yöneticisi 23 Kasım TOPRAK SatıĢ Yöneticisi 39 Tayfun AĞRI Mobil Uygulamalar ve IT Çözümleri Bölüm Yöneticisi 15 Engin KARAKUġ Ġç Denetim Yöneticisi tarihinde ġirketimizin de bağlı olduğu Anel Grup'ta Finans ve Mali ĠĢler Direktörü olarak göreve baģlayan Sn. Murat Göktepe itibariyle görevinden ayrılmıģtır. 3- Ortaklık Yapısı tarihi itibariyle TL olan ġirketimiz sermayesinin halka açıklık oranı %50,04 tür. ġirketimizin kayıtlı sermaye tavanı TL dir. Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı (%) Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.ġ.* ,43 %22,34 Verusaturk GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ ,56 %16,60 Rıdvan ÇELĠKEL* ,34 %9,31 Diğer Gerçek KiĢiler ,93 %1,71 Halka Açık ,74 %50,04 Toplam ,00 * ġirket in sermayedarlarından Rıdvan Çelikel in, Grup sermayesinin halka açık kısmındaki hisselerinden sahip olduğu ,45 adet hisse ile sermayedeki toplam pay tutarı ,79 TL ve toplam pay oranı %9,35 tir. Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.ġ. nin, Grup sermayesinin halka açık kısmındaki hisselerinden sahip olduğu ,50 adet hisse ile toplam pay tutarı ,9 TL ve toplam pay oranı %27,41 dir. 4- ĠĢtiraklerimiz ve Bağlı /ĠĢ Ortaklıklarımız itibariyle, bağlı ortaklıklarımız ve iģtiraklerimiz aģağıda yer almaktadır. ġirketin Ġsmi Faaliyet Alanı Sermaye (TL) Plastikkart Akıllı Kart ĠletiĢim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.ġ. Anelyapı Gayrimenkul A.ġ.* Aneles Elektronik Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. ** AMS-Aneltech Adi Ortaklığı Anel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.ġ. ĠĢtirak Oranı (%) Kart üretimi ,12 Gayrimenkul alım satımı Elektronik devre üretimi ve satımı Otomatik Tanımlama Sistemi GüneĢ enerjisine dayalı üretim, satıģ ve benzeri iģlemler , , , ,00

6 *Anel Yapı, Anel Sera Adi Ortaklığı nın %70,2 sine sahiptir. Bu nedenle, söz konusu Ģirket, Aneltech in Konsolide finansal tablolarında oransal konsolidasyon yönteminin uygulandığı müģterek yönetime tabi ortaklık olarak konsolide edilmektedir. **Aneles, E-Sistem Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin %99.99 una sahiptir. Bu nedenle, söz konusu Ģirket, Aneltech in Konsolide finansal tablolarında bağlı ortaklık olarak tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmektedir Dönemine ĠliĢkin Değerlendirme Mevcut durumda ġirketin %99,99 oranında bağlı ortaklığı olan AnelEs'in yurtiçinde üretim yaptığı firmalar ve ürünlerden bazıları Ģöyledir; Arçelik için beyaz eģya elektroniği, Grundig için uydu alıcısı, Demirdöküm için kombi elektroniği, Ericsson için santral teçhizatı, TetaĢ için taksimetre ve takometre, Makelsan için kesintisiz güç kaynakları elektroniği, ISM için minibar elektroniği ve daha küçük hacimlerde değiģik müģterilere muhtelif elektronik üretimler yapılmaktadır. Ayrıca Aselsan, Roketsan ve FNSS firmaları için de tesisimizde savunma sanayiine yönelik elektronik üretimler de yapılmaktadır. Yıllar itibariyle %99,99 oranında bağlı ortaklığımız Aneles in kapasite kullanım aģağıdadır. bilgileri Yıl Makine Kapasite % Adam Kapasite % ,21 74, ,43 71, ,49 75, ,67 74,12 1Ç ,32 84,16 6- SatıĢlar ġirketin 2011 yılı itibariyle net satıģları geçen yıla göre %17,2 oranında azalmıģtır. Yıl Telekomünikasyon Gayrimenkul Kiralama ĠnĢaat - Elektrik Elektronik Devre Üretimi- Satımı Konsolidasyon Düzeltmeleri Toplam 1Ç ( ) Ç ( ) % Değ. (%91,4) (%49,5) - (%36,9) (%73,9) (%82,2)

7 7- Finansal Rasyolar ġirketin mali yapısına iliģkin bazı oranlara aģağıda yer verilmiģtir. Milyon TL 1Ç Ç 2012 % Net SatıĢlar 42,8 7,6-82,2% Brüt Kar 1,1 0,2-83,4% Brüt Kar Marjı 2,5% 2,4% -0,2% Faaliyet Karı -0,2-2,3 1076,8% Faaliyet Kar Marjı -0,5% -30,3% -29,9% Net Dönem Karı -6,9-2,9-58,4% Net Kar Marjı -16,2% -37,8% -21,5% Toplam Aktifler 391,5 192,4-50,9% Özkaynaklar 49,2 64,7 31,5% Net Borç 143,1 87,6-38,8% Cari oran 1,0 1,3 25,7% Net Borç*/Özsermaye Oranı 290,9% 135,5% -155,5% *Sadece Finansal borçlar dikkate alınmıģtır. 8- Faaliyet Gösterilen Sektörlerdeki Durum ve Faaliyet Alanlarımız ġirketimiz ana faaliyet konusu telekomünikasyon hizmetleri, endüstriyel ve profesyonel elektronik uygulamları, mobil uygulamalar ve akıllı ev çözümleridir. Bu kapsamda kamu, sağlık, denizcilik, enerji ve savunma sektörlerine hizmet verilmektedir. Bahsedilen sektörlerdeki müģterilerimize tasarım, sistem entegrasyonu, bakım, onarım, proje yönetimi ve danıģmanlık alanlarında hizmetler sunulmaktadır. Bağlı ortaklığımız Aneles telekomünikasyon, savunma, bilgi teknolojileri ve tüketici elektroniği sektörlerindeki firmalara da elektronik üretim yapmaktadır. Bugüne kadar üretimi yapılan ürünler arasında kiģisel bilgisayar ve aksesuarları, cep telefonları, uydu alıcıları, enerji sistemleri, optik ve kablosuz ürünler yer almaktadır. Diğer taraftan Aneles, müģterileri için üretim yapmasının ötesinde özgün ürünler geliģtirerek müģterileri aracılığı ile pazara sunmayı hedeflemektedir. ġirketin mevcut ürün ve servis portföyünün elektronik üretim yeteneği ile desteklenmesi ġirket'e avantaj sağlamaktadır. Ağırlıklı olarak yerli pazara üretim yapmakta olan Aneles, Avrupa pazarına üretim yapmak üzere yeni bir yapılanma içindedir. Sektör için büyük bir potansiyel oluģturan ve 3 yıl içerisinde tamamlanması planlanan Fatih projesi kapsamında devlet tarafından ilköğretim okullarına 15 milyon Tablet PC, 620,000 Akıllı Tahta verilmesi ve aynı zamanda okuldaki sınıfın internet bağlantısının kurulması planlanmaktadır. Mevcut kapasitemizi kullanarak Tablet PC üretimi ve dersliklerde internet ağ altyapısının kurulması ihalelerinde yer almayı hedeflemekteyiz.

8 ġirketimiz, Turkcell Teknoloji AraĢtırma ve GeliĢtirme A.ġ. tarafından geliģtirilen ürün ve servislerin satıģını yapabilmek adına Turkcell Teknoloji ile Stratejik ĠĢ ve Çözüm Ortaklığı sözleģmesi imzalamıģtır. Bu sözleģmeye göre AnelTech yurtdıģındaki GSM operatörlerine ihtiyaçları doğrultusunda uygulama, platform satıģı yapabilecektir. Ayrıca uygulama geliģtirme konusunda çalıģan ve bu konuda kendisini kanıtlamıģ bilgi teknolojileri firmalarıyla iģbirliği yaratmak, bu firmaların mevcut ürünlerinin satıģını yapmak, birlikte yeni ürünler tasarlamak ve operatörlerin ihtiyacına yönelik uygulama geliģtirmek adına gerekli giriģimlerde bulunmuģtur. Bu iģbirliği sonucunda Turkcell SağlıkMetre cihazının pilot üretimleri gerçekleģtirilerek Turkcell e sunulmuģtur. Projenin daha farklı versiyonları ve yüksek adetli üretimi konusunda Turkcell Teknoloji ile ortak çalıģmalar sürdürülmektedir. 9- Temettü politikası ġirketimizin temettü politikası ile ilgili açıklamalar Esas SözleĢmemizin 5. bölümünde belirtilmiģtir. Esas sözleģmemize adresinden ulaģılabilir. 10- Yapılan araģtırma ve geliģtirme faaliyetleri döneminde ġirketin, TL tutarında araģtırma-geliģtirme gideri bulunmaktadır. 11- Personel Bilgileri ġirketimiz ile %99.99 oranında bağlı ortaklığımız Aneles in personel sayıları itibariyle aģağıdaki gibidir: ġirket Adı ANELTECH ANELES TOPLAM ġirketimizde toplu sözleģme uygulaması bulunmamakta olup, personel ve iģçilerimize ĠĢ Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır. 12- Yıl Ġçinde Yapılan BağıĢlar ġirket, döneminde toplam TL tutarında bağıģ ve yardımda bulunmuģtur.

9 13- Ġlgili Ara Dönem Ġçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli GeliĢmeler Genel Kurul Kararları: Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ nin 2011 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde yapılmıģ olup gündem maddelerine iliģkin olarak aģağıdaki kararlar alınmıģtır. 1. Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu BaĢkanlığına Aydın ÇAMLIBEL, Oy Toplama Memurluğuna Özge AYDEMĠR, Katipliğe Çetin AYDINHAN seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Böylece BaĢkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin BaĢkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aydın ÇAMLIBEL tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi takvim yılı denetim raporu toplantıya bizzat katılan ġirket Denetçisi Sn. Hüseyin ORUÇ tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi takvim yılı Bilançosu ve Kâr Zarar Hesapları okundu, Bilanço ve kar zarar hesapları tetkik, kabul ve tasdik edilerek katılanların oybirliği ile kabul edildi. 6. Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK nın 374. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi. 7. Denetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada denetçinin ibrası da katılanların oybirliği ile kabul edildi mali yılının gerek Vergi Usul Kanunu gerekse Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre zararla sonuçlanmasından dolayı, 2011 mali yılına iliģkin kar dağıtımı yapılamayacağı konusunda Yönetim Kurulu nun önerisi görüģüldü. ġirketimizin 2011 takvim yılı zararının ileriki yıllarda doğabilecek Ģirket karlarından mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi. 9. ġirket Esas SözleĢmesinin; Merkez ve ġubeler baģlıklı 3. maddesi, Maksat ve Mevzu baģlıklı 4. maddesi, Yönetim Kurulu baģlıklı 11. maddesi, Yönetim Kurulunun Toplantıları baģlıklı 12. maddesi, Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Yönetim Kurulu Komiteleri baģlıklı 13. maddesi, Yönetim Kurulunun Ücreti baģlıklı 15. maddesi, Rekabet Yasağı baģlıklı 16. maddesi, Toplantı ġekli baģlıklı 20. maddesi, Bakanlığa Bildirme ve Komiser Tayini baģlıklı 22. maddesi, Toplantı ve Karar Nisabı baģlıklı 23. maddesi, Ana SözleĢme DeğiĢikliği baģlıklı 27. maddesi, Gönderilecek Raporlar baģlıklı 28. maddesi, Gönderilecek Ana SözleĢme baģlıklı 38. Maddesinin değiģtirilmesine ve Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum baģlıklı 40. maddenin ana sözleģmeye ilave edilmesi ile ilgili ana sözleģme tadil metninin T.C BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve 5112 Sayılı izni, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Genel Müdürlüğünün tarih ve 3492 sayılı izninden geçen yeni ekli ile değiģtirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10 10. TTK nun 315 nci maddesi gereği yıl içerisinde Yönetim Kurulu na seçilen Mehmet GÜVEY ile Aydın ÇAMLIBEL in üyeliklerinin onaylanmasına, bu üyelerden halen görevine devam eden Aydın ÇAMLIBEL in görev süresinin diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi kadar devam etmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üye adayı olarak gösterilen Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMĠ ve Cahit DÜZEL in bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine, görev sürelerinin diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi kadar devam etmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi. 11. ġirket Murakıplığına 2012 yılı için görev yapmak üzere T.C. kimlik numaralı Hüseyin ORUÇ un seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu nca seçilen Bağımsız Denetim KuruluĢu AC Ġstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ. ile Bağımsız Denetim SözleĢmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. 13. SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:56 Tebliği uyarınca düzenlenen ve ġirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 11 no.lu kararı kararı ile yürürlüğe giren Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları sayın ortaklarımızın bilgisine sunuldu. 14. Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Rıdvan ÇELĠKEL e aylık net TL, Sn. Avniye Mukaddes ÇELĠKEL e aylık net TL, Sn. Ahmet Bülent BATUKAN a aylık net TL, Sn. Merve ġirin ÇELĠKEL e aylık net TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMĠ ye aylık net TL ve Sn. Cahit DÜZEL e aylık net TL sı Huzur Hakkı verilmesine, ġirket Murakıbına ise aylık net 275-TL sı ücret ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eģ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı iģlemleri yapabilmelerine izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 16. ġirketimiz 2011 yılı içinde çeģitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam TL tutarında bağıģ ve yardımlarda bulunmuģtur. ġirketimizin yapmıģ olduğu bağıģlar ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiģtir. 17. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No:41 Tebliği uyarınca ġirketin ĠliĢkili Taraflarla olan iģlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2012 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi. 18. Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite nin tarihli ve 11 No.lu Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Görev ve ÇalıĢma Esasları hakkında genel kurul bilgilendirilmiģtir.

11 19. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, ġirketin 3. KiĢiler lehine vermiģ olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiģ oldukları gelir veya menfaat hususunda; ġirketimiz tarafından verilen teminatlara iliģkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. TRĠ lerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiģtir, TRĠ ler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiģtir. 20. Gündemde görüģülecek baģkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi denetiminde son verildi. Esas SözleĢme DeğiĢikliği ġirket Esas SözleĢmesinin; Merkez ve ġubeler baģlıklı 3. maddesi, Maksat ve Mevzu baģlıklı 4. maddesi, Yönetim Kurulu baģlıklı 11. maddesi, Yönetim Kurulunun Toplantıları baģlıklı 12. maddesi, Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Yönetim Kurulu Komiteleri baģlıklı 13. maddesi, Yönetim Kurulunun Ücreti baģlıklı 15. maddesi, Rekabet Yasağı baģlıklı 16. maddesi, Toplantı ġekli baģlıklı 20. maddesi, Bakanlığa Bildirme ve Komiser Tayini baģlıklı 22. maddesi, Toplantı ve Karar Nisabı baģlıklı 23. maddesi, Ana SözleĢme DeğiĢikliği baģlıklı 27. maddesi, Gönderilecek Raporlar baģlıklı 28. maddesi, Gönderilecek Ana SözleĢme baģlıklı 38. maddesinin değiģtirilmesine ve Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum baģlıklı 40. maddenin ana sözleģmeye ilave edilmesi ile ilgili ana sözleģme tadil metninin T.C BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve B.02.6.SPK sayılı izni, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Genel Müdürlüğünün tarih ve B.21.0.ĠTG / sayılı izninden geçen Ģekli ile değiģtirilmesine tarihli Olağan Genel Kurulda karar verildi. EĢanlı sermaye azaltımı artırımı ġirketimizin TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL olan çıkarılmıģ sermayesinin Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon ÇıkıĢı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı ĠĢlemlerinde Uyulacak Ġlke ve Esaslar Duyurusu Kapsamında TL'ye azaltılması ve eģanlı olarak tamamı nakden karģılanmak suretiyle tekrar TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması için SPK ya müracaat edilmiģ ve bu kapsamda tarih ve 13/8 sayılı "Anonim Ortaklıkların Sermaye Artırımı Dolayısıyla Ġhraç Edecekleri Payların Kayda Alınmasına ĠliĢkin Belge" Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınmıģtır. Ġzahname ile tarihinde anılan sermaye azaltımına iliģkin olarak akdedilen olağanüstü genel kurul kararı tarihinde Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiģtir. Bedelli pay alma hakları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda iģlem görmüģ olup, yeni payların halka arzı tarihinde sona ermiģtir. Ortaklar tarafından kullanılmayan rüçhan haklarına iliģkin sermaye payları ise tarihleri arasında Borsa Birincil Piyasa da halka arz edilmiģtir. Kayıtlı sermaye sistemine tabi bulunan anonim ortaklıklarca yapılan sermaye artırımının tamamlanmasına iliģkin tarih ve 1238 no.lu belge tarihinde Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiģtir. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değiģik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ"e uyum amacıyla; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Turgut Alp Çolakoğlu ve Sn. Mehmet Güvey'in, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifalarını bildirmiģ olduklarından, istifa nedeni ile boģalacak yönetim kurulu üyeliklerine Kurumsal Yönetim Komitesinin hazırlamıģ olduğu tarihli rapor ve adayların Kurumsal Yönetim Komitesine sunmuģ oldukları

12 tarihli bağımsızlık beyanlarının incelenmesi sonrasında Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi nin ve Sn. Cahit Düzel in bağımsız yönetim kurulu üyelikleri tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul unda onaylanarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiģlerdir. Mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Sn. Mehmet Güvey ve Sn. Merve ġirin Çelikel yerine yine aynı tebliğin 4.5. maddesine uyum gereğince 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere komite baģkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, üyeliğe de Sn. Cahit Düzel getirilmiģtir. Mevcut Denetimden Sorumlu Komite üyesi olan Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, Sn. Ahmet Bülent Batukan ve Sn. Çetin Aydınhan yerine yine aynı tebliğin anılan maddesine uyum gereğince 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere komite baģkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, üyeliğe de Sn. Cahit Düzel getirilmiģtir yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesinin baģkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, üyeliğe de Sn. Cahit Düzel getirilmiģtir. 14- Merkez ve Merkez DıĢı Ġrtibat Bilgileri Aneltech in yönetim merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5 Anel ĠĢ Merkezi, Ümraniye/Ġstanbul adresindedir. ġirketin merkez, Ģube ve irtibat bürolarına ait iletiģim bilgilerine aģağıda yer verilmiģtir. Birim Adres Telefon Genel Müdürlük Saray Mahallesi Siteyolu Sokak No:5/4 Anel iģ Merkezi, Ümraniye, Ġstanbul ġube C.Cabbarlı 44, Caspian Plaza Kat:2 D:4 Bakü, Azerbaycan Ġrtibat Ofisi Çetin Emeç Bulvarı 2.Cad. 29\8 AĢağı Öveçler, Ankara

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 30.09.2012 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 16

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1- Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim ve Denetimden Sorumlu Komiteye iliģkin bilgiler

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Nisan 30 Haziran 2013 23.08.2013 İçindekiler 1.Anel Telekom

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. Anel Telekom Hakkında...2 2. Yönetim Kurulu/Komiteler ve Yönetim Takımı...4 3. Faaliyet Gösterilen

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Temmuz 30 Eylül 2013 11.11.2013 İçindekiler 1.Anel Telekom

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013

FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU 2013 Sayfa 2 İçindekiler 1. Anel Telekom Hakkında... 4 2. Yönetim Kurulu / Komiteler ve Yönetim Takımı... 5 3. Operasyonel Faaliyetler... 12 4. Finansal Bilgiler... 14 5. Yatırımcı İlişkileri...

Detaylı

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 30.09.2012 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 16 Kasım 2012 ANEL ELEKTRİK

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2011-30.09.2011 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2011-30.09.2011 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2011-30.09.2011 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU I. Raporun Dönemi Raporun Dönemi 01.01.2011-30.09.2011 dir. II. Ortaklığın Unvanı Şirketimizin

Detaylı

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ *Bakü Olimpiyat Stadyumu Projesi II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2014 31 Mart 2014 12.05.2014 1

Detaylı

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ *Bakü Olimpiyat Stadyumu Projesi II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Temmuz 2014 30 Eylül 2014 10.11.2014

Detaylı

ADEL KALEMCĠLĠK TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 8 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

ADEL KALEMCĠLĠK TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 8 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ADEL KALEMCĠLĠK TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 8 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ġirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün unsurlarıyla

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2011-31.03.2011 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2011-31.03.2011 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2011-31.03.2011 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 1 I. Raporun Dönemi Raporun Dönemi 01.01.2011-31.03.2011 dir. II. Ortaklığın Unvanı

Detaylı

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013-31.03.2013

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2010-31.03.2010 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2010-31.03.2010 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2010-31.03.2010 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU I. Raporun Dönemi, Ortaklığın Unvanı, Dönem İçinde Yönetim Ve Denetleme Kurullarında

Detaylı

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Nisan 30 Haziran 2013 26.08.2013 1 İÇİNDEKİLER 1. BİR BAKIŞTA ANEL ELEKTRİK

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com - ġubat 2014 - 2 3 1. Portföyümüz 4 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2012 1 Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi

Detaylı

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT SERMAYE PĠYASASI KURULUNUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : 01.01.2012 31.03.2012 2 Ortaklığın

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2009 yılı ilk 9 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Egeli & Co. Tarım GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ) Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ĠĢbu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporumuzda, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde değinilen konu baģlıklarının her biri için

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 2013 YILI FAALĠYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEġME TADĠLĠNĠN GÖRÜġÜLECEĞĠ 01 TEMMUZ 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ġirketimizin, 2009 yılı ilk 3 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1.ġirket Hakkında Genel Bilgiler Unvanı : Say Reklamcılık Yapı

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 31.03.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 31.03.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 31.03.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : 01.01.2011 31.03.2011 2 Ortaklığın

Detaylı