Doç.Dr. S.B.Haşıloğlu 1/8

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç.Dr. S.B.Haşıloğlu 1/8"

Transkript

1 Selçuk Burak Haşıloğlu Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum, 05 Mayıs 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Atatürk Üniversitesi 1993 Y. Lisans İşletme Pamukkale Üniversitesi 1998 Doktora İşletme Gazi Üniversitesi 2006 Post-doktora IRC, Business School Reading University 2009 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Öğr.Gör. Denizli Meslek Yüksekokulu, Pamukkale Üniversitesi Arş.Gör. İİBF, Pamukkale Üniversitesi Arş.Gör.(Madde 35) İİBF, Gazi Üniversitesi Öğr.Gör.(Dr.) İİBF, Pamukkale Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. İİBF, Pamukkale Üniversitesi Doç.Dr. İİBF, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: - Türkiye Bilişim Derneği Doç.Dr. S.B.Haşıloğlu 1/8

2 Projelerde Yaptığı Görevler: Elektronik Posta ile Pazarlama Modellerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 107K528, Proje Yürütücüsü, 2008-devam ediyor. Denizli İl Merkezi Suç Haritası ve Suç Analizi, TÜBİTAK, EGM, Proje No:105G090, Yardımcı Araştırmacı, İmalat Sanayi, Madencilik ve Taşocakçılığı ve Enerji Gaz ve Su Sektörlerine Ait ISIC Revize 2-Revize 3 Veri Sınıflandırma Sistemlerine İlişkin Dönüşüm Oranlarının Hesaplanması, TUBİTAK, Proje No: 106K052, Yardımcı Araştırmacı, Elektronik Posta ile Pazarlama Stratejileri, Pamukkale Üniversitesi BAP Birimi, NO:2006- İİBF-001, Tez Projesi-Yardımcı Yürütücü, Denizli Sanal Ticaret Noktası Araştırması, Pamukkale Üniversitesi BAP Birimi, Yardımcı Yürütücü, Denizli, Afyon, Uşak ve Muğla İlleri Doğal Gaz Potansiyeli Araştırması, Pamukkale Üniversitesi, ODTÜ ve BOTAŞ, Yardımcı Araştırmacı, Denizli Sanayi Envanteri Araştırması, KOSGEB, DİE ve Denizli Sanayi Odası, Yardımcı Araştırmacı, Denizli Tekstil ve Turizm Sektöründe Bilgisayar Sistemlerinin Kullanımı ve Yaygınlaştırılması, PAÜ BAP ve DPT, No:1996 DMYO-02, Yardımcı Araştırmacı, İdari Görevler: - Yüksekokul Müdür Yrd. PAÜ Denizli M.Y.O Fakülte Proje Merkezi Koordinatörü PAÜ İİBF Bölüm Başkan Yardımcılığı PAÜ İİBF.İşletme dvm - Fakülte Kurul Üyeliği (Yrd.Doç.Tem) PAÜ İİBF Ens.Yönetim Kurulu Üyeliği PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü dvm - Fakülte Kurul Üyeliği (Doç.Tem) PAÜ.İİBF dvm - Fak.Yönetim Kurul Üyeliği (Doç.Tem) PAÜ.İİBF dvm Edidörlükler/Komiteler - IJBM- International Journal of Business and Management, Editorial Board (2007-devam) - The Electronic Journal of Business Research Methods, Reviewer Committee (2009- devam) - Pamukkale Journal of Sport Sciences, Editorial Board, (2010-devam) - Scince ALert - PAU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bölüm Editörü (2008- devam) - İnternet Uygulamaları ve Yönetimi, Genel Yayın Yönetmeni, Editör (2010-devam) - E-Pazarlama Çalıştayı, Çalıştay Yürütme Kurulu Başkanı,10 Haziran 2011 Girilen Dersler - İnternette Pazarlama, Yüksek Lisans - Pazarlama Araştırmaları, Yüksek Lisans - Uluslararası Pazarlama, Yüksek Lisans - E-Ticaret, Lisans - Pazarlama Araştırmaları, Lisasns - Pazarlama İlkeleri, Lisans - Hizmet Pazarlaması, Lisans - Tüketici Davranışları, Lisans Doç.Dr. S.B.Haşıloğlu 2/8

3 Ödüller/Burslar: DTM Bilim Ödülü Birinciliği TUBİTAK Post-Doktora Bursu PAÜ. Akademik Başarı Ödülü KAM Makale Yarışması Ödülü T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2008 Yılı Dış Ticaret Bilim Ödülü Birinciliği, Türkiye Menşeli Tekstil Mamulleri İmajının Bulanık Mantık ile Değerlendirilmesi ve Denizli Tekstil Sanayisine Yönelik bir Uygulama, Ödül Töreni: 13 Ekim 2008, Ankara Sheraton Otel, 7000 TL. TUBITAK-BIDEB_Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı-2219, Informatics Research Center, Business School, University of Reading, Şubat 2008 Şubat 2009, USD. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Yılı Akademik Başarı Ödülü, Elektronik Posta ile Pazarlama Modellerinin Geliştirilmesi, TUBITAK- 107K528 nolu proje, Ödül Töreni: 29 Şubat 2008, PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi. Ahmet Bardakcı, Selçuk Burak Haşıloğlu (2008) Buldan Dokumacılık İşletmelerinde Güç Birliği: Ortak Marka Perakendecilik Kent Araştırmaları Merkezi, Kent Esnaf ve Zanaatkârlarının Ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri Makale Yarışması, 9 Ocak 2008, İkincilik Ödülü, 1500 TL. Davetli Konuşmacı / Paneller: Panel Konuşmacısı Panel Konuşmacısı Konuşmacı Davetli Konuşmacı Denizli Tekstili İmajı ve Geleceği, III. Teknoloji ve Ar-Ge Günleri "BÖLGESEL KALKINMA, Pamukkale Üniversitesi, İİBF Konferans Salonu, 5 Mayıs 2011 Web ve e-posta üzerinden pazarlama, E-pazarlama Çalıştayı, Pamukkale Üniversitesi, İİBF Konferans Salonu, 10 Haziran 2011 Web ve e-posta üzerinden pazarlama, E-pazarlama Çalıştayı, Pamukkale Üniversitesi, İİBF Konferans Salonu, 10 Haziran 2011 Algılanan İmaj Değerlendirmelerinde Bulanık AHP-TOPSİS Yönteminin Kullanımı, Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Nicel Yöntemler Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Tınaztepe Yerleşkesi, İzmir, Nisan 2011 Doç.Dr. S.B.Haşıloğlu 3/8

4 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : HASILOGLU, Selcuk Burak (2009) Evaluation of the product with cognitive mapping method, one of the elements of internet marketing mix, Journal of Applied Sciences, Vol.9(14), DOI: /jas Indexed/Abstracted: Thomson Reuters, SCOPUS, AGRIS, EMBASE ASCI, ISI Web of Knowledge, Cambridge Scientific Abstracts ZERENLER, Muammer, Mete Sezgin, Selcuk Burak Hasiloglu (2009) Strategic Utilization of IT for Corporate Crisis Management: The Empirical Study on Textile and Automotive Suppliers Sectors", International Journal of Business and Management, Vol.4(1), 3-8. Indexed/Abstracted: AMICUS, APAIS, Canada-The National Bibliography KARAMAN, Abdullah, Sabahat Bayrak Kok, Selcuk Burak Hasiloglu, Mario Rivera (2008) Vision, Creativity, Strategic Innovation, and Transformational Leadership, Problems & Perspectives in Management, Vol.6(2), Indexed/Abstracted: IBSS, EconLit, ABI/INFORM, PAIS International HASILOGLU, Selcuk Burak, Recai Cinar (2008) Evaluating Direct Marketing Practices on the Internet via the Fuzzy Cognitive Mapping Method, International Journal of Business and Management, Vol.3(12), Indexed/Abstracted: AMICUS, APAIS, Canada-The National Bibliography ZERENLER, Muammer, Selcuk Burak Hasiloglu, Mete Sezgin (2008) Intellectual Capital and Innovation Performance: Empirical Evidence in the Turkish Automotive Supplier, Journal of Technology Management & Innovation, Vol.3(4), Indexed/Abstracted: EBSCO Business Source Complete, Dialnet, DOAJ, Latindex B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : HASILOGLU, Selcuk Burak (2011) Müşteri İlişkileri Yönetimine Dayalı Elektronik Posta İle Pazarlama Modeli Çalışması 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Mayıs 2011, Bişkek, Kırgızistan, HASILOGLU, Selcuk Burak, Ahmet Bardakcı (2011) Ağızdan Ağza İletişime Dayalı Elektronik Posta İle Pazarlama, International Congress on Knowledge, Economy and Management Congress ICKEM2011, 23rd-25th Jun, 2011 Sarajevo, Bosnia&Herzegovina, Kecheng Liu (2009) Applicability of Marketing on Academic Staff in the UK in Comparison with Turkey, European and Mediterranean Conference on Information Systems - EMCIS 2009, July 13-14, Izmir, Turkey Doç.Dr. S.B.Haşıloğlu 4/8

5 SOYDAŞ, Muhammed Emin, Selçuk Burak Haşıloğlu (2007) Local Festival Tourism And Interaction of Vocational Schools Students In That Locality, Proceedings of the 2007 International Tourism Biennial, Çanakkale 18 Mart University, School of Tourism & Hotel Management, 30 April-5 May 2007, Çanakkale, Turkey, HAŞILOĞLU, Selçuk Burak, Muhammed Emin Soydaş (2007) Database Marketing Applications In Accommodation Establishments In Pamukkale, Proceedings of the 2007 International Tourism Biennial, Çanakkale 18 Mart University, School of Tourism & Hotel Management, 30 April-5 May 2007, Çanakkale, Turkey, HAŞILOĞLU, Selçuk Burak (2005) Denizli Gıda Sanayi İşletmelerinin Gümrük Birliğinden Ne Derece Etkilendikleri Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Kobiler: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu / SME s Towards The Membership Of European Union: Experiences of Turkey And Other Similar Countries, May 2005, Bandırma, Turkey, C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : - D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: SEZGİN, Mete, Selçuk Burak Haşıloğlu, Emin İnal (2011) Müze Pazarlamasında Müşteri İlişkileri ve Deneyimleri Üzerine bir Araştırma, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13): KAYA, Dursun, A. Samet Haşıloğu, Selçuk Burak Haşıloğlu (2010) Girişimci Web Sayfalarının Değerlendirilmesinde Bulanık Bilişsel Haritalama Yönteminin Kullanımı, EKEV Akademi Dergisi, 14(44), HAŞILOĞLU, A.Samet, Dursun Kaya, Selçuk Burak Haşıloğlu (2010) E-Girişimcilik Araçları ve Türkiye deki e-girişimciler Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2): BARDAKCI, Ahmet, Duygu Koçoğlu, Selçuk Burak Haşıloğlu (2010) "Pazarlama Alanında Yapılan Araştırmalarda Elde Edilen Aritmetik Ortalama Ölçek Orta Noktasına Eşit Midir?", Sosyoekonomi Dergisi, , HAŞILOGLU, Selçuk Burak (2009) Türkiye Menşeli Tekstil Mamulleri İmajının Bulanık Mantık ile Değerlendirilmesi ve Denizli Tekstil Sanayisine Yönelik bir Uygulama UEDTP editörlüğünün tayin ettiği hakemler tarafından değerlendirilen bu araştırma eseri, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2008 Yılı Dış Ticaret Bilim Ödülü Birinciliği ne layık görülmüş ve 13 Ekim 2008 tarihinde Başbakan tarafından plaket ve ödülü (7000 TL) verilmiştir. BARDAKCI, Ahmet, Selçuk Burak Haşıloğlu, Duygu Koçoğlu, Süleyman Barutçu (2009) İşletme Alanındaki Tutum Ölçekli Çalışmalarda Cevaplama Tarzı ile Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiyi Tespite Yönelik bir Araştırma, PPAD Dergisi, Cilt: 2, S.4, 1-17 ASLAN, Şebnem, Mete Sezgin, Selçuk Burak Haşıloğlu (2008) Özel sağlık kuruluşlarında müşteri memnuniyeti ve tercihleri üzerine bir araştırma, İLKE- Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.20 Bahar 08, BARDAKCI, Ahmet, Selçuk Burak Haşıloğlu (2008) Şehirlerarası Otobüs Firmalarının Hizmet Kalitesini Ölçmeğe Dönük Bir Araştırma, Pazarlama Dünyası, Y.22 S.1, Ocak-Şubat 08, Doç.Dr. S.B.Haşıloğlu 5/8

6 HAŞILOGLU, Selçuk Burak, İrfan Süer (2008) Beyaz Eşya Sanayi İşletmelerinin İnternet Üzerindeki Hizmetlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Y.45 S.520, HAŞILOGLU, Selçuk Burak, Mete Sezgin ve Ahmet Bardakcı (2008) Hizmet Sektöründeki Veritabanlı Pazarlama Araştırmalarının Değerlendirilmesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.10 S.14, KOÇOĞLU, Duygu, Selçuk Burak Haşıloğlu (2008) Reklam Harcamalarının İşletmelerin Etkinlik Seviyesi Üzerindeki Etkisine Yönelik bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. 10 S.1, SEZGİN, Mete, Selçuk Burak Haşıloğlu, Muammer Zerenler (2008) Pazarlamada Ambalajlama ve Un Mamulü Ambalajının Müşteri Üzerindeki İmajını Belirlemeye Yönelik Bulanık Mantık Yaklaşımı, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.XXV S.2, KARAMAN, Abdullah, Selçuk Burak Haşıloğlu (2006) Bilgi Kavramı ve Bilgiye Dayalı Organizasyonlarda Bilgi Sistemleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, C.9 S.1-2, HAŞILOĞLU, Selçuk Burak, Abdullah Karaman (2006) Antalya Bölgesindeki Konaklama İşletmelerinin İnternet teki Faaliyetleri Üzerine bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, C.9 S.1-2, HAŞILOĞLU, Selçuk Burak, M. Ensar Yeşilyurt (2002) Yeni Ekonomilerin Sigortacılık Sektörüne Kazandırdığı Yeni Bir Pazar: Bilgi Teknolojileri Pazarı, Reasürör Milli Reasürans T.A.Ş., S.44 Nisan 2002, YÜKSEL, Öznur, Selçuk Burak Haşıloğlu (2000) Denizli deki Büyük Sanayi Kuruluşlarının Sanal Örgütlenme Stratejileri, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C.1 S.1, E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: HAŞILOĞLU, Selçuk Burak (2011) Algılanan İmaj Değerlendirmelerinde Bulanık AHP-TOPSİS Yönteminin Kullanımı, Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Nicel Yöntemler Sempozyumu, Nisan 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Tınaztepe Yerleşkesi, İzmir BARDAKCI, Ahmet, Selçuk Burak Haşıloğlu (2010) Tutum Ölçeklerinde İdeal Cevap Alternatifi Sayısı Ne Olmalıdır? Pamukkale İİBF Örneği, 15.Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 10, BARDAKCI, Ahmet, Selçuk Burak Haşıloğlu, Süleyman Barutçu, Duygu Koçoğlu (2009) İşletme Alanındaki Tutum Ölçekli Çalışmalarda Cevaplama Tarzı ile Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiyi Tespite Yönelik bir Araştırma, 14.Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 09, Yozgat, HAŞILOĞLU, Selçuk Burak (2009) Bir Turizm Merkezi Olan Pamukkale ve Çevresi İmajının Bulanık Mantık ile Değerlendirilmesi, 14.Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 09, Yozgat, HAŞILOĞLU, Selçuk Burak (2009) İnternet te Pazarlama Karması Elemanlarından Mamulün Bilişsel Haritalama Yöntemi ile Değerlendirilmesi, 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, 7-9 Mayıs 09, Manisa, HAŞILOĞLU, Selçuk Burak, İrfan Süer (2007) Akademik Personelin Turizm İçerikli Reklam İletilerinden Etkilenme Durumları Üzerine Boylamsal bir Çalışma, 12. Doç.Dr. S.B.Haşıloğlu 6/8

7 Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 07, Sakarya, BARDAKCI, Ahmet, Selçuk Burak Haşıloğlu (2007) Farklı Boyutlardaki Metrik Ölçeklerin Ortak Boyuta Dönüştürülmesi, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 07, Sakarya, TOPUZ, Bülent, Esin Barutçu, Selçuk Burak Haşıloğlu (2007) Hizmet Sektöründe Bilgi Teknolojilerine Dayalı Değişim Ve Değişime Direnmeye Yönelik Bir Araştırma, YA/EM 2007 Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 2-4 Temmuz 07, İzmir, F. Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler : HAŞILOGLU, Selçuk Burak, Mete Sezgin (2009) Japon İşletmeciliği ve Japonya Pazarına Yönelik Bir Uygulama, Çizgi Kitabevi, Konya, ISBN HAŞILOGLU, Selçuk Burak (2008) İnternet te Hizmet Pazarlaması, Ed. Çatı K. ve Baydaş A., Hizmet Pazarlaması ve Hizmet Kalitesi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, ISBN , BARDAKCI, Ahmet, Selçuk Burak Haşıloğlu (2008) Buldan Dokumacılık İşletmerlerinde Güç Birliği: Ortak Marka Perakendecilik, Ed. YÜCEL, F., Bardakcı, A., Haşıloğlu S.B., Karagöz, M. ve Çiftçi, H., Kent Esnaf ve Zanaatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri, KAM Yayınları, İstanbul, ISBN , Bu makale aynı zamanda; Yerel Siyaset Dergisi (S.31, 74-81) nde yayınlandı ve Kent Araştırmaları Merkezi, Kent Esnaf ve Zanaatkârlarının Ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri Makale Yarışması, İkincilik Ödülü ne (1500 TL) layık görülmüştür. HAŞILOĞLU, Selçuk Burak (2005) Denizli İmalat Sanayisinde Bilgi Teknolojilerine Dayalı Üretim ve Pazarlama, Denizli Sanayi Odası Denizli İmalat Sanayi Envanteri Serisi-12, DSO, Denizli, ISBN Seçilmiş Diğer Yayınlar HAŞILOĞLU, Selçuk Burak, İrfan Süer (2007) Elektronik Posta ile Pazarlamaya bir Model Çalışması, YA/EM 2007 Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 2-4 Temmuz 2007, İzmir, SÜER, İrfan, Selçuk Burak Haşıloğlu, Sabahat Bayrak Kök (2007) Elektronik Postanın Bir Reklam Aracı Olarak Kullanılması ve İzinli Pazarlamadaki Rolü, VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi İİBF., 31 Mayıs 2 Haziran 2007, Kırıkkale, Doç.Dr. S.B.Haşıloğlu 7/8

8 HAŞILOĞLU, Selçuk Burak, İrfan Süer (2005) Elektronik Posta Aracılığı İle Müşteri İlişkileri Yönetimi Sisteminin Uygulanabilirliği, YA/EM 2005 Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği 25. Ulusal Kongresi, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 4-6 Temmuz 2005, Rumelifeneri, İstanbul. HAŞILOĞLU, Selçuk Burak (2003) Sanal İşletmecilik Stratejisi Anlayışında Elektronik Ticarette Yaşanan Olumsuzluklar ve Bir Uygulama, Bilgi Teknolojileri Kongresi II, BİLGİTEK 2003, 1-4 Mayıs 2003, Denizli, HAŞILOĞLU, Selçuk Burak (2001) Sigortacılık Sektöründe Sanal Organizasyon Teknolojileri: Internet, Intranet, ve Extranet, Reasürör Milli Reasürans T.A.Ş., S.39 Ocak 2001, İstanbul, HAŞILOĞLU, Selçuk Burak, Muhammet Ensar Yeşilyurt (1997) Geleceğin Pazarlama Stratejisi: İnternet, 21.Yüzyıla Doğru Denizli Sanayi Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Yayın No:1990, Ekim 1997, Denizli, HAŞILOĞLU, Selçuk Burak (1997) Bilgisayar Teknolojisinin Toplam Kalite Yönetimine Stratejik Desteği: CAD-CAM, İnternet ve Multimedya, I. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Tesisleri, Ekim 1997, Maçka, İstanbul, HAŞILOĞLU, Selçuk Burak (1996) CAD-CAM Teknolojisinin Konfeksiyon Sanayisine Getirdikleri, Konfeksiyon Teknik Dergisi, S. 30, Aralık 1996, HAŞILOĞLU, Selçuk Burak (2007) Elektronik Posta ile Pazarlama, Beta Basım AŞ., İstanbul, ISBN: HAŞILOĞLU, Selçuk Burak (1999) Elektronik Ticaret ve Stratejileri, Türkmen Kitabevi, No:143, İstanbul, ISBN: Doç.Dr. S.B.Haşıloğlu 8/8

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir.

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. ÖĞRENİM 2014 - Halen Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. 2004-2008 Doktora, Bankacılık ve Finans, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Doç. Dr. Nilsun SARIYER Doç. Dr. Nilsun SARIYER 1. Adres: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Kocasinan KAYSERİ 2. Telefon No: 352 324 00 00-3251 3. Öğrenim Durumu: Derece Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı Unvanı : A. ZAFER ACAR : DOÇ. DR. Doğum Tarihi : 30 AĞUSTOS 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Kara Harp Okulu 1987 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Doç.Dr.Ramazan KAYNAK 2. Doğum Tarihi: 01.01.1974 3. Unvanı: DOÇENT 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 Deniz

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

: Altıntepe Mah. Çeşme Sok. No:1/6 Maltepe/İstanbul : 0533 2547761 : draykutarslan@gmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl

: Altıntepe Mah. Çeşme Sok. No:1/6 Maltepe/İstanbul : 0533 2547761 : draykutarslan@gmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykut ARSLAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Altıntepe Mah. Çeşme Sok. No:1/6 Maltepe/İstanbul : 0533 2547761 : draykutarslan@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 06.11.1968 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Doç. Dr. Adı Soyadı : Serpil (ÇAKIR) YILMAZ Doğum Tarihi : 01.03.1963 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Su ürünleri Ekonomisi-Su Ürünleri

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı