KUZEY KIBRIS IN SEÇĐLMĐŞ BAZI ÜLKELERLE KIYASLAMA (BENCHMARKING) RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS IN SEÇĐLMĐŞ BAZI ÜLKELERLE KIYASLAMA (BENCHMARKING) RAPORU"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS IN SEÇĐLMĐŞ BAZI ÜLKELERLE KIYASLAMA (BENCHMARKING) RAPORU

2 Đçindekiler I. Kıyaslama (Benchmarking) Çalışmasına Đlişkin II. Metod, Veriler ve Sonuçların Gözden Geçirilmesi III. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri III.1. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Arkaplan Verileri III.2. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Makro Ekonomik Veriler III.3. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đletişim ve Alt Yapı III.4. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đşgücü ve Eğitim III.5. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đşlevsel Altyapı III.6. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Gayrimenkul III.7. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đş Yapma Koşulları III.8. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Yaşam Kalitesi 1

3 I. Kıyaslama (Benchmarking) Çalışmasına Đlişkin 2

4 Yatırımların cezbedilmesi amacıyla yapılan Kıyaslama (Benchmarking) çalışmasında en önemli husus: Yatırımcıların, hangi ülkede yatırım yapacaklarına ilişkin kararlarında onları yönelendiren unsurların bilinmesidir. Genellikle, yatırımın hangi ülkeye yapılacağına ilişkin karar verme sürecinde, yatırımcılar farklı ihtiyaçlarına göre hesap yapmaktadırlar. Bu hesaplamalar, yatırımcının değerlendirme kriterlerinin ne olacağına ilişkin bir zemin oluşturmaktadır. Tabi ki bazı ana kriterler ve şartlar mutlak surette yatırımcılar tarafından dikkate alınmaktadırlar. Bu ana kriterler ve şartlar içerisinde en çok dikkate alınan politik ve ekonomik istikrar dır. Politik açıdan yatırımın yapılacağı lokasyonun istikrarlı olması ve ayrıca ülke düzeyinde ekonomik istikrar, yatırımcıların ilk etapta dikkate aldığı kriterlerdendir. Ayrıca, yatırımcılar o ülkede/lokasyonda açık, şeffaf ve tutarlı ekonomi, sanayi ve yatırım politikalarının olup olmadığına özellikle dikkat etmektedirler. Bütün bunlar yatırımcının özellikle uzun vadeli planlama ve yatırım kararlarını etkileyen iş/yatırım ortamını işaret etmektedir. Bu hususlar, yatırım için seçilecek ülkenin genel olarak rekabet edebilirlik veya çekicilik açılarından değerlendirilmesinde önemlidir. 3

5 ../.. Ayrıca, yatırımın yapılacağı ülkenin/lokasyonun seçiminde belirtilmiş olan ana kriterler dışında, yatırımcının kesin kararlarını verme aşamasında göz önünde bulundurduğu bir takım ortak kriterler de vardır. Bir sonraki sayfadaki tablo bu kriterleri önem sırasına göre sıralamaktadır. Yatırımın yapılacağı ülkenin/lokasyonun seçimi kriterleri ve önemi yatırımcıya göre ve; Karar aşamasında hangi safhada olunduğuna, Yatırımcının ülkesi ve kültürel altyapısı, Endüstriyel ve ticari aktivite ve özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 4

6 Yatırımcıların Yatırım Bölgesi/Lokasyonu Kararını Verme Aşamasında Dikkate Aldığı Kriterler: Kriterler/şartlar Đstikrar Piyasa Đletişim ve Ulaşım Đşgücü Altyapı (kamu hizmetleri) Esas Yatırımın yapılacağı ülke/lokasyon ile ilgili Genel iş yapma koşulları (iş yapabilirliğin kolaylığı) Seçilecek ülkenin politik riski/ istikrarı. Genel rekabetedebilirlik ve cezbedebilme Yatırımın yapılacağı ülke ve onu çevreleyen ülkelerdeki talebin, satın alma kapasitesi yapısı ve büyüklüğü- Pazar durumu Ticaret ve Yatırıma sağladığı kolaylık ve açıklık Yabancı yatırımcı gruplarının veya faaliyetlerinin olup olmadığı Piyasaya erişilebilirliği sağlayan iletişim ve ulaşım altyapısının (yol, demiryolu, liman, havayolları) olup olmadığı, kalitesi ve maliyeti. Đşgücü temininin mümkün olup olmadığı, kalitesi, esnekliği ve maliyeti. Eğitim ve Eğitim kurumlarının varlığı ve kalitesi, (eğitim kurumlarının özel ihtiyaca göre belirlenmiş eğitim programı düzenleme konusunda esnek olup olmadıkları dahil) Verimlilik (ciro durumu ve işci işveren ilişkilerindeki durumlar ise ikinci derecede önem taşımaktadır). Temel kamu hizmetlerinin olup olmadığı, katitesi ve maliyeti( Elektrik, gaz,su, atık yönetimi gibi) 5

7 Yatırımcıların Yatırım Bölgesi/Lokasyonu Kararını Verme Aşamasında Dikkate Aldığı Kriterler: Kriterler/şartlar Emlak Hammaddeye Erişimi Vergi ve Teşvikler Çevre ve Yaşam standardı Esas Yatırımın yapılacağı ülke/lokasyon ile ilgili Emlak ve/veya arsa imkanları, pozisyonu, kullanılabilirliği ve kalitesi Emlak/Arsa Maliyetleri ve sözleşme şartları Yapısı, kalitesi ve katalizör olma kapasitesinde projelerin olup olmadığı. Üreticinin önemli hammadde kaynaklarına ulaşabilirliği, hammaddenin kalitesi ve maliyeti. Kurumlar vergisi oranı Vergi yükü Hibe programlarının,düşük faizli kredi imkanlarının, vergi indirimlerinin ve diğer imkanların olup olmadığı ve nitelikleri. Yaşam Kalitesi Fiziksel ve sosyal faaliyetlerin olup olmadığı, kalitesi ve çekicilikleri. Hayat Pahalılığı eğitim ve ikamet durumları. 6

8 Yatırımcıların yatırım yapacakları ülkeye/lokasyona karar verirken sürecin iyi anlaşılması ve bilgilerin ve verilerin doğru şekilde sağlanıp değerlendirilmesi önemlidir Öncelikle Yatırımcılar, yatırım yapılacak ülke/lokasyon ile ilgili bir karar vermeden önce o yatırımın gerekliliğine yönelik stratejik kurumsal bir karar almaktadır. Bazı yatırım kararlarında yatırımın yapılacağı ülke belirlenmiş olabilir. Çoğu durumlarda ise yatırımcının yatırım yeri ile ilgili birçok seçeneği vardır. Bu noktada uygun ülke/lokasyon konusunda stratejik bir karar üretilmesi gereklidir. Genelde yatırım yapma kararını alan Yatırımcılar beş aşamalı bir karar verme prosedürü ne göre hareket etmektedirler. Yandaki akış şeması yatırımın yapılacağı ülkeye/lokasyona ilişkin karar verme sürecini göstermektedir. Investor Yatırımcı decision Karar point Süreci Corporate Kurum ve and işletme business stratejisi strategy Uluslararası Yatırım Yapma Kararı: International investment decision: 1.Aşamada Country long Uzun -listing bir ülke listesi oluşuyor. Değerlendirme Kriterleri Belirlendi: Assessment criteria decided: 2.Aşamada Country short kısaltılmış -listing ülke listesi oluşuyor. Listeden elenme Kriterler : Disqualifying killer criteria : 3.Aşamada Selecting regions bölgeler and ve states devletler seçilir. Detaylı Değerlendirme: Detailed assessment: 4.Aşamada Short -listing sayılı locations ülke listede kalır. Assess Son değerlendirime(özel against qualifying criteria: kriterler) 5.Aşama Selecting ülkenin the final seçilmesi location : Agree Kararlaştırılan preferred location ülke and ve yatırımın invest gerçekleşmesi Primary Dikkate location Alınan considerations Hususlar Global and ve industry sanayi drivers ile ilgili unsurlar Rakipler Competitor moves Access to markets Perceptions of business climate and market stability Piyasaya Erişim ile Yatırım Đklimi ve piyasa istikrarı Business climate (tax, grants, cost base) Yabancı Track record Yatırımcı of foreign Kayıtları investment Labour (skills, availability, flexibility) Yatırım Ortamı (vergi, hibe, maliyetler) Đşgüçü (vasıflar, mevcudiyeti, esnekliği) Business climate (tax, grants, cost base) Sektör Sector track bilgileri record Agency response and positioning Communications infrastructure Yatırım Ortamı (vergi, hibe, maliyetler Yatırım Ajansının yaklaşım ve yönlendirmesi Đletişim altyapısı Agency response and positioning Specific propositions (sites, property, Hibe grants, ve support) teşvikler) Cost base Ajansın yaklaşım ve yönlendirmesi Belirli teklifler(yer, Gayrimenkul, Yardımlar Maliyetler Yardımlar(değer Grants (value) olarak)) Teşvik Incentives sistemi provision (değer (value) olarak)) Yer Sites ve and gayrımenkul property provision sağlanması Agency Ajans destek support proposals önerileri and ve yatırım sonrası aftercare programlar arrangements 7

9 II. Metod, Veriler ve Sonuçların Gözden Geçirilmesi 8

10 Yatırımcılar, ülkelerin yaptırdıkları Kıyaslama (Benchmarking) çalışmalarından yararlanarak yatırım yapacakları ülkeleri kıyaslayabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Kıyaslama çalışmasını 15 kıyaslanabilir ülke/lokasyon belirleyerek yapmıştır. Bölge Açıklama/Özellikleri/Yakınlıkları/Kuzey Kıbrıs ile Benzerlikleri Arnavutluk Küçük bir ülkedir. Akdeniz de yer almaktadır. Aktif yatırım tanıtımı yapmaktadır. Azerbaycan Türkçe konuşulan bir ülkedir. Kuzey Kıbrıs ı politik olarak destekleyici bir politika izlemektedir. Yüksek büyüme hızına sahiptir. Bulgaristan Kıbrıs a yakın coğrafyada bulunmaktadır. Yeni AB üyesi olan ülkelerdendir. Yüksek büyüme hızına sahiptir. Hırvatistan Akdeniz de AB ne üye olmaya aday bir ülkedir. Yüksek büyüme hızına sahiptir. Güney Kıbrıs Adanın güneyindedir. Adanın tekrar birleşmesi ve çözüm ihtimali sözkonusudur. Birçok amaçla kıyaslanabilecek bir lokasyondur. Yunanistan Güney Kıbrıs ile yakın bağları olan bir ülkedir. Akdeniz de bir AB ülkesidir. Israil Küçük, başarılı bir Akdeniz ülkesi: gelecek vaad eden bir hedef pazardır. Politik nedenlerle ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Ar-Ge ve hizmetler sektörlerinde önemli bir gelişim göstermiştir. Bu sektörlerin bir kısımının Kuzey Kıbrıs da geliştirilmesi imkan dahilindedir. 9

11 ../.. Bölge Açıklama/Özellikleri/Yakınlıkları/Kuzey Kıbrıs ile Benzerlikleri Ürdün Küçük ama gelişen bir ülkedir. Kuzen Kıbrıs a yakın, potansiyel bir hedef pazardır. Makedonya Kuzey Kıbrıs a yakın küçük bir ülkedir. Yatırım iklimi reformuna ve yatırımın tanıtımına fazlasıyla yatırım yapan bir ülkedir. Malta Küçük ada ekonomisidir. AB üyesidir. Kıbrıs için doğal olarak kıyaslanabilecek bir ülkedir. Karadağ Yeni kurulan ve tanınan bir ülkedir. Küçük bir Akdeniz ekonomisidir. Romanya Kuzey Kıbrıs a yakın bir coğrafyadadır. Yeni AB üyesidir. Suriye Kuzey Kıbrıs a yakın bir coğrafyadadır. Potansiyel hedef pazardır. Türkiye Kuzey Kıbrıs ile sıkı bağları olan bir ülkedir. Kuzey Kıbrıs ın en yakın komşusudur. En büyük hedef pazardır. Đngiltere Kıbrıs ile sıkı uzun tarihi bağlar vardır. Olası en büyük ikinci hedef pazardır. 10

12 Bu çalışmada Yatırımcıların genellikle dikkate aldığı konular baz alarak, 67 Kıyaslama (Benchmarking) verisi incelenmiştir. Kategori Açıklama Kıyaslama (Benchmarking) göstergeleri Genel bilgiler Makro ekonomik veriler Haberleşme ve Altyapı Đşgücü ve Eğitim Ülke ile ilgili genel bilgiler: nüfus, bulunduğu coğrafya Temel makro ekonomik veriler; ekonominin genel bir görünümü. Seyahat etme kolaylığı, altyapı kalitesi, telefon etmenin ve internete bağlanmanın ne kadar pahalı ve imkan dahilinde olduğu hakkında bilgiler. Đşe alma ve işten çıkarma kolaylığının yanında iş gücünün maliyeti ve kalitesi Yüzölçümü Nüfus ve Nüfus yoğunluğu GSYĐH, GSYĐH büyümesi, GSYĐH nın sektörlere göre dağılımı Enflasyon Hava alanından kalkışlar, mesafeler Mobil telefon ağı yoğunluğu, internet ağı yoğunluğu Otel odaları Đş gücü maliyeti, üniversite mezunlarının olup olmadığı Vize koşulları 11

13 ../.. Kategori Açıklama Kıyaslama (Benchmarking) göstergeleri Çalışılan ortam altyapısı Temel altyapı ve kamu hizmetlerinin maliyeti, kalitesi ve kullanılabilirliği. Elektrik maliyeti 1000 kişi başına düşen karayolu ağı Emlak (Mal, Mülk) Emlak ve arsanın maliyeti ve kalitesi. Sanayi amaçlı emlak kiralama maliyeti Özel konut kiralama maliyeti Çalışma koşulları Vergi oranları, vergi ödemede, kredi almada kolaylıklar, yasal koruma. Gelir ve kurumlar vergisi oranları Kredi alma kolaylığı Yaşam kalitesi O ülkedeki suç oranı ve eğlence imkanları açısından çekiciliği. Suç istatistiği Hava kalitesi 12

14 Kıyaslama (Benchmarking) Verileri, Genel olarak Kuzey Kıbrıs ın küçük, yüksek ekonomik büyüme hızına sahip, birçok eğitimli insanı olan, teknolojik gelişime açık, iyi bağlantıları ve ilişkileri olan ve ayrıca emlak maliyetleri düşük olan bir ülke olduğunu işaret etmektedir. Nispeten Yüksek Performans Küçük olmakla birlikte yüksek büyüme hızı olan bir ekonomi, Đyi bir altyapı; kullanışlı bir hava alanı(yeşil Hat Tüzüğü ile birlikte yabancılar için Larnaka havaalanı imkanı), kişi başına yüksek bir uçuş sıklığı, uygun otel odalarının olması, Düşük emlak fiyatları (özel, ticari, sanayi nitelikli emlak kiralama ve satın alma), Yüksek seviyede teknolojik gelişime açıklık ve düşük iletişim fiyatları, Dünya çapında bir orta öğrenime kayıt düzeyi ve üniversitelere kayıt oranının yüksekliği, Üniversite mezunlarının elverişliliği ve öğrenci nüfusunun fazlalığı, Đşe alma ve işten çıkarma kolaylığı; yüksek işsizlik oranı, Vize gereksiniminin olmaması. Nispeten düşük Performans Politik istikrarsızlık, Hantal bürokrasi (yatırım yaparken, bir işletme kurarken birtakım izin, onay ve lisans konuları ile uğraşmak), Düşük büyüme oranı hedefleyen bir ekonomi (Đnşaat sektöründeki durgunluktan kaynaklanan nedenlerle büyüme oranı gelecek yıllarda sıfıra yakın hedeflenmiştir), Krediye ulaşımın çok zor olması, Büyüyen dış ticaret açığı (ithalat ihracat arasındaki fark artmaktadır), Yüksek enflasyon oranları, Kişi başına düşük internet bant genişliği ve düşük internet ağı yoğunluğu oranları. 13

15 III. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri 13

16 III.1. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Arkaplan Verileri 13

17 Şekil 1.1: Yüzölçümü(bin kilometre kare) Bin kilometre Kuzey Kıbrıs toplam yüzölçümü olarak en küçük ülkeler arasındadır Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Makedonya Malta Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak; Dünya Bankası, WDI 16

18 Şekil 1.2: Nüfus (000, YIL:2007) 80, ,000 60,000 50,000 Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Karadağ ve Malta ile kıyaslandığında nüfus bakımından en küçük ülkeler arasındadır. 60,550 40,000 30,000 20,000 21,590 19,410 11,500 10, Kuzey Kıbrıs 8,480 7,690 4,440 3,170 Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs 770 Yunanistan 7,050 Đsrail 5,540 2,040 Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak:Dünya Bankası, WDI 17

19 Şekil 1.3: Nüfus yoğunluğu (Kilometre kareye düşen nüfus YIL:2007) Kuzey Kıbrıs genel olarak Malta dışındaki ülkelerle kıyaslanabilmektedir Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Türkiye Britanya Kaynak: Dünya Bankası, WDI 18

20 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% 1.0% Şekil 1.4: Nüfus Artışı (% ortalama ( )). 2.7% 2.3% 1.8% 1.8% 1.1% 0.6% 0.6% 0.4% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% -0.6% Kaynak: Dünya Bankası, WDI 1.3% 0.5% Đngiltere Kuzey Kıbrıs ın nüfus artış hızı normal düzeydedir. 19 Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Türkiye Kuzey Kıbrıs

21 Şekil 1.5: Turist sayısı ( Toplam ve 1000 kişiye düşen ziyaretler, 2007) Mutlak sayı olarak düşük olankuzey Kıbrıs a Turizm ziyaretleri, nüfusa oranlandığında en yüksekler arasında 3,21 Kuzey Kıbrıs a sayı olarak az sayıda turist gelirken, kişi başına düşen turist sayısı itibarıyle yüksek olan ülkeler arasındadır , ,71 2,86 3,00 ziyaret( bin) ,91 Tourism visits per 000 population RH scale 1, Tourism visits LH scale ,50 2,00 1,50 1, kişi başına toplam ziyaretler Kuzen Kıbrıs Arnavutluk ,14 0,01 Azerbaycan Bulgaristan , Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail 0, , ,10 Ürdün Makedonya Malta Karadağ 0, ,23 0,28 0,07 Romanya Suriye Türkiye Britanya Kaynak: Dünya Turizm Örgütü 0,51 0,50 0,00 20

22 III.2. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Makro Ekonomik Veriler 21

23 Şekil 2.1: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYĐH) (Milyar Dolar, logaritma ölçeği, 2007 Tahmin veya Gerçekleşen) GSYĐH açısından Kuzey Kıbrıs küçük bir ekonomiye sahiptir Milyar Dolar Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Ülkeler Kaynak: IMF World Economic Outlook 22

24 Şekil 2.2: Kişi başına düşen GSYĐH (Satınalma Gücü Paritesi (PPP) 2007) Kuzey Kıbrıs ın, Güney Kıbrıs ile benzer Satınalma gücü paritesi sahip olduğu varsayılmıştır. Buna göre Kıyaslanan ülkeler arasında en yüksek olanlardandır. $46,865 $53, $35, $24,079 $29,172 $25, $15,549 $11,302 $11,387 $12, $6,289 $7,656 $4,886 $8,468 $4, Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak: IMF World Economic Outlook 23

25 Şekil 2.3: GSYĐH Büyümesi (%) ortalama. Azerbaycan artan petrol fiyatlarından kaynaklanan istisnai bir GSYĐH büyümesi gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs daki GSYĐH Büyümesi genel olarak diğer ülkeler ile kıyaslanabilir durumdadır. Kaynak: IMF World Economic Outlook 24

26 Şekil 2.4: Cari Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyüme Oranı 2007 (%). Geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs taki GSYĐH büyüme oranıđnşaat sektöründeki düşüş nedeniyle düşük gerçekleşmiştir. (+1,5%) 1,5% Kaynak: IMF World Economic Outlook 25

27 Şekil 2.5: Öngörülen GSYĐH Büyüme Oranı (%). 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 15.6% Kıyaslama yapılan ülkelere göre Kuzey Kıbrıs ta öngörülen GSYĐH Büyüme oranı olumludur. 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 5.0% 6.1% 5.4% 4.7% 3.6% 3.9% 5.8% 6.3% 5.3% 4.3% 4.6% 2.4% 2.0% 0.0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Greece Israel Jordan Montenegro Romania Syria Turkey ĐngiltereK Kaynak: IMF World Economic Outlook 26

28 Şekil 2.6: Kişi Başına Düşen Milli Gelir (US Dolar Tahmin veya Gerçekleşen). $50,000 $45,000 $40,000 Kuzey Kıbrıs diğer ülkelere oranla yüksek seviyede kişi başına düşen GSYĐH sahibidir. $45,574 $35,000 $30,000 $27,326 $28,273 $25,000 $22,475 $20,000 $18,088 $15,000 $10,000 $14,047 $11,576 $7,697 $9,629 $5,000 $3,353 $3,662 $5,186 $2,795 $3,658 $1,945 $0 Kuzey Kıbrıs ARnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak: WDI Ülke Profilleri 27

29 Şekil 2.7: GSYĐH Sektörelere Göre Dağılımı (GSYĐH %, 2006 yılı bilgileri) 80.0% 74.0% Kuzey Kıbrıs oldukça büyük bir kamu sektörüne sahip olmakla birlikte, hizmetler de önemli bir sektörüdür. 76.0% 75.0% 70.0% 70.0% 67.0% 60.0% 56.0% 60.0% 61.0% 58.0% 63.0% 50.0% 52.0% 49.0% 40.0% 38.0% Tarım Üretim 30.0% 31.0% 32.0% 30.0% 29.0% 32.0% 27.0% Hizmetler 20.0% 16.5% 23.0% 22.0% 22.0% 21.0% 18.0% 18.0% 10.0% 9.3% 7.0% 9.0% 7.0% 13.0% 8.0% 11.0% 10.0% 3.0% 3.0% 0.0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Kaynak: WDI Türkiye 28

30 Şekil 2.8: Đthalat ve Đhracat (% of GDP) Tanınmaması nedeniyle nispeten kapalı bir ekonomiye sahip bir ekonomi olması sonucu büyük ticaret açığı olan Kuzey Kıbrıs ın, ihracatındaki zorluklar vardır. Biri dışında tüm ülkelerin ticaret açığı olmasına rağmen en yüksek açığa sahip olan Kuzey Kıbrısdır. Güney Kıbrıs ise onu takip etmektedir. GSYĐH içerisinde ithalat ve ihracat yüzdelikleri 100,0% 90,0% 80,0% 83,0% 92,0% 92,0% 88,0% 81,0% 70,0% 70,0% 64,0% 68,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 49,0% 39,0% 25,0% 41,0% 57,0% 48,0% 55,0% 44,9% 45,0% 44,0% 27,0% 19,0% 50,0% 48,0% 44,0% 39,0% 36,0% 36,0% 34,0% 28,0% Đhracat Đthalat 10,0% 1,9% 8,6% 0,0% Kaynak: WDI 29

31 Şekil 2.9: Doğrudan Yabancı Sermaye-DYS (% GSYĐH) Veri yılı: 2005). 16.0% 14.0% Kuzey Kıbrıs a gelen Doğrudan Yabancı Sermaye göreceli olarak düşüktür. Ayrıca, burada Kıbrıs Sorunu Çözüm Planının (Annan Planı) etkisini de dikkate almak gerekir. 13.4% 12.0% 12.1% 10.0% 9.8% 8.0% 7.3% 6.7% 7.2% 6.0% 5.0% 4.6% 4.5% 4.0% 3.1% 2.7% 2.0% 1.7% 1.6% 0.3% 0.0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak: UNDP / HDI indicators 30

32 Şekil 2.10: Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) ye yapılan harcamalar(gsyih %-2007) 5.00% Kuzey Kıbrıs da çok düşük seviyede Ar-Ge yapılmaktadır. Ancak, son zamanlarda Üniversitelerdeki TechnoPark lar, Yakın Doğu Üniversitesi ndeki Innovasyon Merkezi, Süper Bilgisayar gibi oluşumlar, ortada büyük bir potansiyel olduğunu ortaya koymaktadır. 4.50% 4.46% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.89% 1.50% 1.14% 1.00% 0.50% 0.00% 0.05% Kuzey Kıbrıs 0.66% 0.58% 0.51% 0.37% 0.40% 0.30% 0.26% 0.29% Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Yunanistan Đsrail Makedonya Malta Romanya Türkiye Đngiltere Kıbrıs Kaynak: UNDP / HDI indicators 31

33 Şekil 2.11: Yurt dışı ile ticaret yapma kolaylığı(2006 yılı verileri) Kuzey Kıbrıs üst sıralarda yer almıştır, ancak, sıralama, şirketlerin ithalat ve ihracat yaparken karşılaştıkları kısıtlamaları tam olarak yansıtmamaktadır Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak; Dünya Bankası Đş Yapabilirlik Raporları 32

34 Şekil 2.12: Öngörülen Enflasyon Oranı: için ortalama (%) % 18.92% 18.00% 16.00% 15.00% Kuzey Kıbrıs için öngörülen enflasyon oranının Kıyaslanan ülkeler içerisinde en yüksek olanlar arasında olması beklenmektedir % 12.00% 10.00% 8.23% 8.00% 6.00% 6.77% 5.14% 6.75% 6.23% 4.00% 2.00% 3.25% 3.75% 3.00% 1.78% 3.55% 4.02% 2.24% 0.00% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak: IMF World Economic Outlook 33

35 Şekil 2.13: Satın Alma Gücü Paritesi dönüştürme oranı % (2007 veya mümkün olan son veriler alınmıştır) Kuzey Kıbrıs ın son dönemdeki yakınlaşma sonucunda Güney Kıbrıs ile aynı Satın Alma Gücü Paritesi dönüştürme oranına sahip olduğu varsayılmıştır.. Kuzey Kıbrıs, Türk lirasının gerçek değerlenmesi sonucunda rekabet gücünün büyük bir bölümünü kaybetmiştir Bu ölçüm bir ülkenin para biriminin aşırı değerli ya da aşırı değersiz olduğunu gösterir. 1.7 oranındaki Satın alma gücü paritesi, harcanan her dolar için, New York şehrinde 1 dolara alınan ürünü K.Kıbırs da 1.7 dolara satın alabileceğinizi gösterir Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Romanya Suriye Kaynak: IMF Türkiye Đngiltere 34

36 III.3. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đletişim ve Alt Yapı 35

37 Şekil 3.1: Başkent ya da Belli Başlı Ticaret Merkezlerine Yönelik Uluslararası Havaalanları (Sayısı ve Mevcut Durumu) Diğer ülkeler gibi, Kuzey Kıbrıs ın da Başkentte bir tane uluslararası havaalanı bulunmaktadır. (Ercan), Ancak Larnaka Havaalanının da Lefkoşa ya yönelik olduğu düşünülebilir Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycann Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Turkiye Đngiltere Kaynak: Internet araştırması, birden fazla kaynak 36

38 Şekil 3.2: Başketten Havaalanına Mesafe (km, Mevcut Durum) 45 Diğer ülkelerle kıyaslandığında, Ercan Havaalanı Lefkoşa ya yakın mesafededir Kaynak: Internet araştırması, birden fazla kaynak 37 Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Turkiye Đngiltere Kusey Kıbrıs

39 Şekil 3.3: Başkent Havaalanında Hizmet Veren Havayolları (Adet, Mevcut Durum) Diğer ülkelerle kıyaslandığında Ercan Havaalanında çok az sayıda havayolları hizmet vermektedir Kuzey Kıbrıs Alrnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izraill Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Turkiye Đngiltere Kaynak: IATA, Dünya Ekonomik Formunda Gezi ve Turizm raporları 38

40 Şekil 3.4: Kalkan Uçaklar - Uçak Yolculukları (1000 K.Kıbrıslı başına ) Nüfus oranına bakıldığında Kuzey Kıbrıs uçak yolculukları açısından en yoğun olan bölgedir Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistane Đzrail Ürdün Makedonya Malta Romanya Suriye Tükiye Đngiltere Kaynak: IATA, Dünya Ekonomik Formunda Gezi ve Turizm raporları 39

41 Şekil 3.5: Sabit Telefonların Maliyeti: Aylık Bağlantı Ücreti ile 15 dakika yoğun ve 15 dakika sakin zaman çağrıları (2007 veya en güncel veriler) $35.00 $30.00 Kıyaslanan ülkeler içinde en düşük maaliyet Kuzey Kıbrıs a aittir. Bunun başlıca nedeni düşük sabit ücretlerdir. $31.00 $25.00 $21.10 $20.00 $17.90 $16.70 $15.00 $13.10 $10.00 $8.50 $8.90 $10.50 $10.00 $11.40 $10.10 $5.35 $5.10 $5.00 $2.70 $0.00 Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đzraill Ürdün Makedonya Malta Romanya Suriye Türkiye Kaynak; Dünya Bankası ICT verileri Đngiltere 40

42 Şekil 3.6: New York la 3 dakika telefonda görüşme yapmanın maaliyeti (ABD, 2007 veya güncel mevcut veriler). Kuzey Kıbrıs uluslararası aramalar açısından diğer ülkelere göre en ucuz olan ülkelerden biridir. Kaynak; Dünya Bankası ICT verileri 41

43 Şekil 3.7: Cep Telefonlarının Yaygınlık Derecesi (%) YIL % Kuzey Kıbrıs cep telefonlarının en yaygın kullanıldığı ülkeler arasındadır % 108.0% 100.0% 95.0% 94.9% 90.4% 80.0% 80.7% 80.0% 67.2% 60.0% 62.0% 61.7% 60.5% 40.0% 40.5% 26.7% 30.4% 20.0% 15.5% 0.0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Ürdün Makedonya Malta Romanya Suriye Turkiye Kaynak: Dünya Bankası Kalkınma raporları Đngiltere 42

44 Şekil 3.8: Đnternetin Yaygınlık Derecesi (%) YIL: % 66.4% 60.0% 50.0% 46.2% Kuzey Kıbrıs karşılaştırılan ülkeler arasında internet yaygınlık derecesi en düşük olan ülkelerdendir. 40.0% 35.5% 31.5% 32.4% 30.0% 24.3% 26.9% 20.0% 15.0% 15.0% 18.4% 14.4% 13.2% 16.8% 10.0% 9.8% 7.7% 0.0% Kuzey Kıbrıs Alrnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đzrail Ürdün Makedonya Malta Romanya Suriye Turkiye Đngiltere Kaynak: Dünya Bankası Kalkınma raporları 43

45 Şekil 3.9: Đnternet Band Genişliği (kbits per capita, 2007 data) Kuzey Kıbrıs diğer ülkelere göre kişi Northern başına Cyprus düşen band has a genişliği low en düşük level olanlardandır. of available bandwidth per capital among the benchmark locations Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Ürdün Makedonya Malta Romanya Suriye Turkiye Kaynak: World Bank Kalkınma Raporları Đngiltere 44

46 Şekil 3.10: Tarifeli Seferlerde Katedilen Kilometre (milyon logarithmic; 2007 data) Karşılaştırılan ülkeler arasında Kuzey Kıbrıs tarifeli uçaklarla en az kilometre yapmışlardandır Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Malta 45.5 Karadağ 6 Romanya Türkiye Kaynak: IATA, Dünya Ekonomik Formu Gezi ve Turizm raporları 45

47 Şekil 3.11: Tarifeli Seferlerin kişi başına düşen kilometresi (2007 ) Kıyaslanan ülkeler arasında Kuzey Kıbrıs tarifeli seferlerde en yüksek kişi başına kilometreye haizdir Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Izrail Ürdün Karadağ Romanya Turkiye Đngiltere Kaynak: IATA, Dünya Ekonomik Formu Gezi ve Turizm raporları 46

48 Şekil 3.12: Uçak Yolculukları (1000 kişiye düşen yoğunluk- 2007) Kuzey Kıbrıs ın diğer kıyaslanan ülkelerle benzer yoğulukta uçuşları vardır. 36, ,47 16,9 11, ,9 3,6 1,4 1,6 1,3 1,1 1,8 0,9 2 0 Kaynak: IATA, Dünya Ekonomik Formu Gezi ve Turizm raporları 47

49 Şekil 3.13: Otel Odaları (10 kişi başına veya en güncel veri) Kuzey Kıbrıs da yeni yatırımlarla yatak kapasitesi artırmaya devam etmektedir. Bu hotel odalarının varlığı ve ulaşılabilirliği önemlidir. Ancak, dolluk oranları halen çok düşüktür Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Ürdün niakedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Turkiye Kaynak: BM Dünya Turizm Örgütü Đngiltere 48

50 III.4. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đşgücü ve Eğitim 49

51 Şekil 4.1: Toplam Đşgücü (bin) ,000 28,165 25,000 20,000 Kuzey Kıbrıs diğer ülkelerle karşılaştırıldığı zaman işgücü açısından kıyaslanan ülkeler arasında en az olandır. Ancak, Kuzey Kıbrıs aynı zamanda Türkiye deki işgücüne de erişebilir ancak bu durum istatistiklere yansıtılmamıştır. 22,330 15,000 10,000 9,313 5, Kuzey Kıbrıs Azerbaycan 3,850 3,110 Bulgaristan 4,453 2,574 1, Hırvatistan Yunanistan Đzrail Makedonya Karadağ Romanya 4,469 Suriye Turkiye Đngiltere Kaynak: ILO Laborstats, anket sonuçları 50

52 Şekil 4.2: Đşgücü Katılım Oranları (%, 2007 göstergeleri) 60% 50% 49% 51% 48% 52% 47% 50% Kuzey Kıbrıs taki işgücü katılımı diğer ülkelere kıyasla yüksektir. 47% 48% 50% 44% 44% 40% 38% 33% 34% 30% 20% 10% 0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Ürdün Makedonya Malta Suriye Turkiye Kaynak: Dünya Bankası, WDI Đngiltere 51

53 Şekil 4.3: Orta Eğitim Katılım Oranı, net (%), % 100.0% 100.0% 100.0% Dünya çapında orta eğitim oranlarına bakıldığında, Kuzey Kıbrıs diğer ülkeler arasında iyi bir yerdedir. 97.7% 96.3% 92.7% 100.0% 100.0% 80.0% 78.0% 84.0% 88.2% 87.4% 84.1% 83.7% 85.1% 79.2% 67.6% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izraill Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Turkiye Kaynak: UNESCO istatistik enstütüsü Đngiltere 52

54 Şekil 4.4: Yüksekokul Eğitime Katılım Oranı (%), % 90.0% Kuzey Kıbrıs, kıyaslanan ülkeler arasında ikinci en fazla yüksekokul eğitimi oranına sahiptir. 95.0% 80.0% 75.0% 70.0% 60.0% 58.0% 59.0% 52.0% 50.0% 46.0% 44.0% 40.0% 33.0% 39.0% 32.0% 35.0% 30.0% 20.0% 15.0% 10.0% 0.0% Kuzey Kıbrıs Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Grüney Kıbrıs Yunanistan Izrail Ürdün Malta Romanya Turkiye Đngiltere Kaynak: UNESCO istatistik enstütüsü 53

55 Şekil 4.5: Yurtdışından gelen Yüksekokul Öğrencilerinin Oranı (%), ,0% 76,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% Kuzey Kıbrıs kıyaslanan ülkeler arasında en yüksek yabancı öğrenci katılım oranına sahiptir. Ancak, Türkiye den gelen öğrenciler çıkarılırsa bu oran %6.9 a düşmektedir. 30,0% 26,0% 20,0% 10,0% 0,0% 14,0% 10,0% 6,0% 4,0% 2,0% 2,0% 3,0% 1,0% 1,0% Kuzey Kıbrıs Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Ürdün Malta Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak: UNESCO istatistik enstütüsü 54

56 Şekil 4.6: Yüksek Okul Öğrenimi Gören Öğrenciler (sayısı ve nufusa oranı), Kıbrıs taki Yüksek Okul öğrencilerinin salt sayısı düşüktür. Fakat, nüfüs oranına bakıldığında en yüksekdir. Yunanistan da genelde mesleki eğitim öğrencileri, Israil, and Ürdün de ise uzaktan okuyan öğrencilerdir Kaynak: UNESCO istatistik enstütüsü 55

57 Şekil 4.7: Đşsizlik Oranı (%), % 10.00% 10.00% 9.10% Kuzey Kıbrıs kıyaslanan ülkeler arasında en yüksek işsizlik oranına sahip ülkedir. Bunun nedeni fazla sayıda genç kalifiye mezunun bulunmasıdır. 8.28% 8.50% 8.00% 6.90% 7.30% 6.33% 6.40% 6.00% 5.42% 4.00% 3.93% 2.00% 0.00% Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Malta Romanya Turkiye Đngiltere Kaynak: IMF ve EUROSTAT 56

58 Şekil 4.8: Ortalama Đşçi Maliyetleri 2007 (ABD $). $35.00 $30.00 Kuzey Kıbrıs gelişmekte olan ülkeler arasında Hırvatistan dan sonra en yüksek işçi maliyetine sahiptir. Ancak, gelişmiş ülkelere ve ayrıca Güney Kıbrıs a kıyasla halen çok düşüktür. $32.36 $25.00 $20.00 $18.77 $16.48 $15.00 $10.00 $6.00 $7.23 $5.00 $2.52 $1.37 $2.19 $1.70 $3.16 $2.58 $0.00 Kuzey Kıbrıs Alrnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Israil Ürdün Makedonya Romaniya Đngiltere Kaynak: ILOLaborstats, USAID, Eurostat. Hırvatistan, Güney Kıbrıs ve Arnavutluk verileri 2005 tendir. 57

59 Şekil 4.9: Đşe Alma Kolaylığı (Đşyapabilirlik Endeksi:178 ekonomi arasından sıralama), Kuzey Kıbrıs işe alma kolaylığı konusunda sıralamada en iyi ülkelerden biridir Kuzey Kıbrıs Alrnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đzrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Turkiye Đngiltere Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları 58

60 Şekil 4.10: Vize Şartları (Ülkeler), Kuzey Kıbrıs girmesi en kolay ülkedir. Ülkeye girmeden önce vize şartı koyan ülkelerin durumunu gösterir. Kaynak: Dünya Ekonomik Formu Gezi ve Turizm raporları 59

61 III.5. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đşlevsel Altyapı YAGA-Northern Cyprus Benchmarking Report

62 Şekil 5.1: Elektrik Fiyatları (her kwh için ABD, yerel tüketim, 2007 data). $0.25 $0.20 $0.22 $0.19 Kuzey Kıbrıs, kıyaslanan ülkeler arasında elektrik fiyatları en yüksek olan ülkedir. $0.18 $0.15 $0.15 $0.15 $0.11 $0.12 $0.10 $0.09 $0.09 $0.05 $0.00 Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Malta Romanya Đngiltere Kaynak: EUROSTAT 61

63 Şekil 5.2: Kara ve Demir yolları Altyapısı (2007 ya da en güncel veri) Kuzey Kıbrıs kıyaslanan ülkelere oranla iyi bir karayolları altyapısına sahiptir km başına karayolları km başina demiryolları Kuzey Kıbrıs 0.00 Arnavutluk 0.14 Azerbaycan 0.25 Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đzrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Turkiye Đngiltere Kaynak: CIA World Factbook 62

64 III.6. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Gayrimenkul 63

65 Şekil 6.1: Ofis Mekanı Fiyatları (Metre Kareye düşen yıllık ABD $, 2007 veya en günceli). $2.500 $2.236 $2.000 $1.500 Kuzey Kıbrıs kıyaslanan ülkeler arasında en düşük ofis fiyatlarına sahiptir. $1.000 $500 $120 $314 $296 $296 $226 $462 $222 $388 $351 $460 $0 Kaynak: Colliers International 64

66 Şekil 6.2: Ofis Đmkanı (kiralık/satılık) Oranı (Yüzdelik, 2007 verileri). 35.0% 30.0% 30.0% 25.0% Kuzey Kıbrıs kıyaslanan ülkeler arasında ikinci en yüksek boş ofis imkanı oranına sahiptir. 20.0% 15.0% 13.0% 11.0% 10.0% 7.0% 7.0% 5.0% 5.2% 2.8% 2.0% 2.0% 2.0% 0.0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Karadağ Romanya Turkiye Đngiltere Kaynak: Colliers International 65

67 Şekil 6.3: Sanayi Yatırımı Amaçlı Arazi Kiraları (Metre kare başına ABD$; 2007). $250 $200 Kuzey Kıbrıs, kıyaslanan ülkeler içinde en düşük sanayi yatırımı arazi kiralarına sahiptir. $213 $150 $129 $137 $100 $111 $111 $100 $74 $50 $50 $0 Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Izrail Romanya Turkiye Đngiltere Kaynak: Cushman and Wakefield 66

68 Şekil 6.4: Başkentin Merkezinde veya Ekonomik açıdan önemli merkezlerde 120 m2 lik apatman dairesinin kirası(abd$) (Turkiye de: Đstanbul ). $14,000 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $0 Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Ürdün Makedonya Malta Romaniya Turkiye Đngiltere Kaynak: 67

69 Şekil 6.5: Gayrimenkul Kayıt Kolaylığı (%, 2006) Kuzey Kıbrıs kıyaslanan ülkeler arasında gayrimenkulu kaydetme açısından en kolay olan ülkelerden biridir Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Izrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Turkiye Đngiltere Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları 68

70 Şekil 6.6: : Lisans (Onay) alma kolaylığı (fabrika inşaası, 2006 verileri, %) Kuzey Kıbrıs kıyaslanan diğer ülkeler arasında fabrika inşaası için lisans alınması en zor olan olan ülkedir. Bunun en temel nedeni Kurumlar arasındaki iletişim bozukluklarıdır Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Izrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Turkiye Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları Đngiltere 69

71 III.7. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đş Yapma Koşulları 70

72 Şekil 7.1: Standart Kurumlar Vergisi oranı (%, 2006 yılı). Kuzey Kıbrıs taki %10 oranındaki kurumlar vergisi diğer benchmark ülkeleri ile rekabet edebilir durumdadır. Arnavutluk, Makedonya ve Karadağ da yatırımcıları çekmek için kurumlar vergilerini aşağı seviyelere çekmişlerdir. Kaynak: Ernst and Young Dünya Vergi Rehberi 71

73 Şekil 7.2 Standart ürünler ve Hızmetler üzerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) (%,2006 yılı) 25.0% 22.0% Uygulanan KDV oranı Kıyaslanan ülkeler ortalamasının biraz üzerindedir. 20.0% 20.0% 20.0% 19.0% 19.0% 18.0% 18.0% 17.0% 18.0% 17.5% 15.0% 16.0% 15.0% 15.5% 15.0% 13.0% 10.0% 10.0% 5.0% 0.0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak: Ernst and Young Dünya Vergi Rehberi 72

74 Şekil 7.3: Gelir Vergisi (%, 2006 mali yıl) 50% 45% 40% Kuzey Kıbrıs taki gelir vergisi oranı kıyaslanan ülkeler ile genelde benzerlik göstermektedir. 45% 40% 47% Arnavutluk, Bulgaristan ve Makedonya tüm gelir seviyelerine aynı oranda, düşük, bir tek vergi oranı uygulamaktadırlar. 40% 35% 35% 35% 30% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 16% 10% 10% 10% 10% 5% 0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Türkiye Kaynak: Đngiltere 73

75 Şekil 7.4: Vergileri Ödeme Kolaylığı (%, 2006 yılı) Kuzey Kıbrıs taki vergi tahsilatları elektronik vergi sistemi eksikliğinden dolayı, kıyaslanan ülkelere kıyasla zorluk içerir KuzeyKıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Turkiyr Đngiltere Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları 74

76 Şekil 7.5: Kredi Alma Kolaylığı (%, 2006 yılı ) Kuzey Kıbrıs, Suriye dışındaki diğer kıyaslanan ülkelerden daha kötü durumdadır Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Türkiye Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları Đngiltere 75

77 Şekil 7.6: Sözleşmelerin Uygulanma Kolaylığı (%, 2006 yılı) Sözleşmelerin uygulatılması, çoğu kıyaslanan ülkelere kıyasla daha kolaydır Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları 76

78 Şekil 7.7: Đş Kurma kolaylığı (%, 2006 yılı) Kuzey Kıbrıs da iş kurma, karışık olan bürokrasi nedeni ile diğer kıyaslanan ülkelerden daha zordur Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdünj Karadağ Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları 77

79 Şekil 7.8: Yurtdışı ile ticaret yapma kolaylığı (%, 2006 yılı) Ticaret kolaylığı(ithalat ve ihracat), politik durum nedeniyle (sertifikaların kabul edilmemesi) ilave maliyet ve navlun maliyetlerinin engel teşkil etmesinden diğer kıyaslanan ülkelere göre düşüktür Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdün Karadağ Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları 78

80 III.8. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Yaşam Kalitesi 79

81 Şekil 8.1: Toplam Suç Sayısı (2006 yılı, 1000 kişi başına bildirilen) Veriler toplam suç sayısını değil, bildirilen suç sayısını göstermektedir. Ek olarak, bildirilen suçları kaydetme usülü bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Kuzey Kıbrıs da bildirilen suç sayısı, Đngiltere dışında tüm kıyaslanan ülkelerinden yüksektir Kuzey Kıbrıs Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Makedonya Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak: Nationmaster.com / EUROSTAT 80

82 Şekil 8.2: Bildirilen Cinayet Sayısı (bir milyon kişi başına, 2006 yılı bilgileri) Veriler, toplam suç olayı değil, bildirilen suçu göstermektedir. Ek olarak, bildirilen suçları kaydetme usülü bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Kuzey Kıbrıs taki cinayet oranları diğer kıyaslanan ülkelere göre yüksektir Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Makedonya Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak: Nationmaster.com / EUROSTAT 81

83 Şekil 8.3: Bin kişi başına Haneye karşı işlenen suçlar (2006 yılı) Bilgiler toplam suç olaylarını değil, bildirilen suç sayısını göstermektedir. Ek olarak, bildirilen suçları kaydetme usülü bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Kuzey Kıbrıs daki Haneye karşı suç oranı diğer kıyaslanan ülkelere göre yüksektir Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Makedonya Malta Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak: Nationmaster.com / EUROSTAT 82

84 Şekil 8.4: Şiddet Suçları (1000 kişi başına, 2006 yılı) Bilgiler toplam suç olaylarını değil, bildirilen suç sayısını göstermektedir. Ek olarak, bildirilen suçları kaydetme usülü bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Kuzey Kıbrıs taki şiddet suçları oranı diğer kıyaslanan ülkelere göre ortalardadır Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Makedonya Malta Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak: Nationmaster.com / EUROSTAT 83

85 ĐLGĐNĐZ ĐÇĐN TEŞEKKÜRLER. 84

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

Enerji Verimliliği i Paneli

Enerji Verimliliği i Paneli KIBRIS TÜRK T YATIRIM GELĐŞ ĐŞTĐRME AJANSI Enerji Verimliliği i Paneli Ayşe Dönmezer Direktör 18 Ağustos 2009 YAGA One-stop-shop; yatırımcılara yatırım öncesi, süresince ve sonrasında ücretsiz ve gizlilik

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HONG KONG RAPOR Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Hong Kong Özel İdare Bölgesi (Çin Halk Cumhuriyeti) : Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

SAINT LUCİA ÜLKE RAPORU

SAINT LUCİA ÜLKE RAPORU SAINT LUCİA ÜLKE RAPORU Uluslararası ilişkiler Müdürlüğü Ağustos 2017 Hazırlayan: Sıla Özsümer 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Saint Lucia Başkenti :Castries Yönetim Şekli :Parlamenter Monarşi Kuruluş Tarihi

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Kosta Rika Cumhuriyeti Başkenti :San Jose Kuruluş Tarihi :15 Eylül 1821 Nüfusu :4 milyon 814 bin Yüzölçümü :51.100 km2

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MONAKO ÜLKE RAPORU Mayıs 2013 Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Monako Prensliği Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Fransa nın güneydoğusunda,

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER

KÜRESEL EKONOMİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER KÜRESEL EKONOMİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER NİSAN 2014 Birleşmiş Milletler (UN), Uluslararasın Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalınma Teşkilatı (OECD) ve Dünya Bankası nın (WB), küresel

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMASONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2012 TAHMİN DÖNEMİ: 2013-2016

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1.1. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1. Ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan kişi başına düşen GSYİH, TÜİK tarafından en son 2001 yılında hesaplanmıştır.

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti Nüfus : 4,931,226 Dil :Resmi dil Gürcücedir. Rusca,Ermenice,Azerice

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015 Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 215 The Economist Intelligence Unit, Haziran 216 Küresel ticaret finansal krizden bu yana, 215 te en zayıf yılını yaşadı. Ekonomi Politikaları

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15.1. Cari Fiyatlarla Sektörlerin Gayri Safi Katma Değer İçindeki Payı (%) - İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Temel Fiyatlarla 2007 2008 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Gayrisafi katma

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TİCARİ GAYRİMENKUL KREDİLERİNE DAYALI

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliği Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 21-24.11.2013 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

Enerji Sektörü Yatırımlarında İklim Risklerinin Yönetimi

Enerji Sektörü Yatırımlarında İklim Risklerinin Yönetimi Enerji Sektörü Yatırımlarında İklim Risklerinin Yönetimi Enerji Sektöründe İklim Değişikliği ve Risk Yönetimi Çalıştayı (Türkiye) Mövenpick Hotel, Ankara 28 Nisan 2015 Dr. Craig Davies Senior Manager,

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU HAZİRAN 2017 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı: Karadağ Nüfusu: 619.800 Dil: Sırpça %42,9, Karadağca %37, Boşnakça %8,7 Din: Ortodoks 72.1%, Müslüman 19.1%, Katolik 3.4%,

Detaylı

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan Orta Gelir Tuzağı Yenilik Ekonomileri * Bilgi yoğun teknolojiye odaklanma

Detaylı

Türkiye nin nasıl bir büyüme hikayesine ihtiyacı var?

Türkiye nin nasıl bir büyüme hikayesine ihtiyacı var? tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin nasıl bir büyüme hikayesine ihtiyacı var? Güven SAK Ankara, 1 Şubat 2010 Dünya Bankası TEPAV Bilgi Merkezi 8 Kasım 2006 da kuruldu. 3 yılda

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı

Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Orta Gelir Tuzağı ve Bankacılık Sektörünün Bunu Aşmadaki Rolü Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Türkiye 1980 lerden beri orta gelir grubunda yer alıyor... Kişi Başına Milli Gelir Türkiye

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI KASIM 14 Fon Bülteni Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 6,40% İşsizlik oranı(yıllık) 9,80% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 8,96% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 18 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır Türkiye, AKP iktidarı zamanında ekonomik büyüme ve istikrar elde etmiştir. Bu başarı, geçmiş hükümetler ve diğer büyüyen ekonomiler ile karşılaştırıldığında pek de etkileyici değildir Temel Mesajlar 1.

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2010-2013 TAHMİN DÖNEMİ: 2014-2017

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SRİ LANKA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet :

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI- ĐSTANBUL

AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI- ĐSTANBUL Avrupa Đşletmeler Ağı 2010 1 AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI- ĐSTANBUL AB Ar-Ge Programları KOBĐ Konferansı 9 Haziran 2010, Odakule Avrupa Komisyonu Đşletmeler ve Sanayi AĐA AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI Avrupa Đşletmeler

Detaylı

Türkiye deki Enerji Verimliliğinin bir Değerlendirmesi

Türkiye deki Enerji Verimliliğinin bir Değerlendirmesi Türkiye deki Enerji Verimliliğinin bir Değerlendirmesi Wietze Lise, sunucu Enerji Verimliliği (EV) Türkiye için öncelikli bir konudur. Bu hem rekabeti arttıracak hem de ekonominin uzun vadeli sürdürülebilir

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Ulusal İnovasyon Girişimi Bilgi Pınarı

Ulusal İnovasyon Girişimi Bilgi Pınarı Ulusal İnovasyon Girişimi Bilgi Pınarı The Economist Intelligence Unit E-Dünyaya Hazırlık (e-readiness) 2009 Raporu Hakkında Özet Değerlendirme Güncelleme: 29 Kasım 2010 1 The Economist Intelligence Unit,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 77.695.94 (214) Yaş ortalaması 3,7 (214) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) 1% 9% 9 8 9+ 8-89 Nüfus Piramidi

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU (February 2011) 2010 YILINDA TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 8,9 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yıl sonu itibari ile uluslararası

Detaylı

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ sunuş Türkiye de kurulan 26 kalkınma ajansı, bölgesel gelişme dinamiklerini bütün aktörlerin katılımını sağlayan bir anlayışla harekete geçirmek

Detaylı

HİNDİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Ahmet Toprak Uzman Yardımcısı

HİNDİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Ahmet Toprak Uzman Yardımcısı HİNDİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Ahmet Toprak Uzman Yardımcısı MART 2016 GENEL BİLGİLER Ülke adı: Hindistan Cumhuriyeti Yönetim biçimi: Federal Cumhuriyet Başkent: Yeni

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN 1) Genel Bilgiler (2008) Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Parlamenter Demokrasi Resmi Dili : Estonya dili Başkenti : Tallin Yüzölçümü : 45.277

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Can EREL Uçak Mühendisi

Can EREL Uçak Mühendisi Can EREL Uçak Mühendisi can.erel@canerel.com.tr From: Can EREL Sent: Sunday, September 07, 2014 10:14 AM Subject: Dünya Ekonomik Formu - Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu 2014-2015 (WEF - Global Competitiveness

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ

SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ İZMİR TİCARET ODASI SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ Pınar Erdem Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı Şubat - 2007 Slovenya iki milyonluk

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı