İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Eczane Süreçleri Dökümantasyon Çalışması Uyuşturucu İlaçların Kontrolü Talimatı Pilot Uygulama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Eczane Süreçleri Dökümantasyon Çalışması Uyuşturucu İlaçların Kontrolü Talimatı Pilot Uygulama"

Transkript

1 İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Eczane Süreçleri Dökümantasyon Çalışması Uyuşturucu İlaçların Kontrolü Talimatı Pilot Uygulama Prof. Dr. Y. M. Yeşim ÜNLÜÇERÇİ Prof. Dr. Agop ÇITAK Dr. Fulden DEMİR Hem. Yeşim TOLA

2 SİSTEMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (YGG) EĞİTİM/ BİLGİLENDİRME İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜREÇLERİN TANIMLANMASI ve PLANLANMASI İÇ TETKİKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLME Sİ DOKÜMANTASYON SÜREÇLERİN İZLENMESİ (Performans indikatörleri)

3 Süreçlere ilişkin süreç tanımları oluşturuldu ve bu tanım üzerinden sürece ait aşamalar belirlendi. Bu aşamalar ile süreçlere ait işleyiş prosedürlerinin ana hatlarını oluşturulmaya çalışıldı. Ana hatlar belirlenirken olmazsa olmaz temel ilkeler belirlendi.

4 Temel ilkelerin yanında sürecin detayları belirlendi; hangi talimatlar hazırlanmalı, hangi formlara ihtiyaç var, bunların tanımlanılması için çalışmalar yürütüldü. Süreç planı üzerinde, sürecin hedeflerini ve indikatörlerinin belirlenmesine çalışıldı

5

6 DOKÜMAN HİYERARŞİSİ Kurumun ve amacının tanımlanması Kim, neyi, ne zaman, nerede yapar Nasıl yapar Yapılanlara ilişkin kanıtlar

7 ECZANE SÜRECİ Genel İşleyiş Prosedürü Uyuşturucu ilaçların Kontrolü Talimatı Yüksek Riskli İlaç Yönetimi Güvenli İlaç Kullanım Prosedürü Soğuk Zincir İlaçlarının Kontrolü Talimatı İlaçların İadesi Talimatı Yatan Hasta e-reçete Uygulamaları Talimatı Miad ve Kritik Stok Takibi Talimatı Güvenli İlaç Hazırlama, Dağıtım ve Taşıma Talimatı

8 YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR LİSTESİ YAZILIŞI VE OKUNUŞU BENZER İLAÇLAR LİSTESİ ECZANE PERSONEL ÇALIŞMA LİSTESİ SOĞUK ZİNCİR İLAÇ LİSTESİ PEDİATRİK DOZA SAHİP İLAÇ LİSTESİ IŞIKTAN KORUNMASI GEREKEN İLAÇ LİSTESİ İLAÇ BESİN ETKİLEŞİM LİSTESİ İLAÇ UYARI ETİKET LİSTESİ TERAPÖTİK ARALIĞI DAR İLAÇLAR LİSTESİ İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİM LİSTESİ ETKİLEŞİMİ EN TEHLİKELİ İLAÇLAR LİSTESİ İLAÇ GÜVENLİĞİ DİZİN KILAVUZU

9 Uyuşturucu İlaçların Kontrolü Talimatı 1.AMAÇ: Amacı uyuşturucu ilaçların güvenli ve kontrollü olarak teslim alınması, saklanması, ve imhasının, hasta ve çalışan güvenliği ilkelerinden taviz verilmeden sağlanmasıdır.

10 2.SORUMLULAR: Uyuşturucu ilaçların kontrolü talimatı ;eczacı, eczane personeli, hemşireler ve doktorlar tarafından ortaklaşa sürdürülür.

11 3.UYGULAMA Hekim uyuşturucu ilaçlar için kullanılan yeşil ve kırmızı reçete koçanlarını tutanak karşılığı eczaneden teslim alır (reçeteler sadece dışarıya reçete yazılmasının gerekli olduğu durumlarda kullanılır, hastane içinde kırmızı ve yeşil reçete kullanılmaz) Reçete koçanı teslimi için ilgili bölümden koçanın teslim edileceği hekimin adının ve TC kimlik numarası ile diploma numarasının da yer aldığı üst yazı istenir. Reçete Teslim Defteri ne reçete koçan numaraları ve hekimin kimlik fotokopisi eklenir. Eski koçan teslim alınmadan yenisi verilmez. Eski koçan içindeki her sayfayı hekim ve eczacı birlikte tek tek kontrol eder. Her koçan tesliminde eczane taşınır işlem fişi düzenlemek durumundadır. Koçan teslim edildiği andan itibaren sorumluluğu teslim alan hekimdedir Koçan bitmemiş olsa dahi 3 ayda bir bölümden eczaneye getirilir ve yazılan/yazılmayan reçetelerin kontrolü yapıldıktan sonra, koçan bitmemişse bölüme iade edilir. Biten koçanlar eczaneye teslim edilir. Koçanların her tür teslimi tutanak eşliğinde yapılır.

12 Ġ.Ü. ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANESĠ ĠLAÇ UYARI ETĠKETLERĠ LĠSTESĠ UYARI KUTU AMBALAJ BĠRĠM AMBALAJ KULLANIM ALANI YÜKSEK RĠSKLĠ ĠLAÇ YÜKSEK RĠSKLĠ ĠLAÇ Y.R.Ġ. YÜKSEK RĠSKLĠ ĠLAÇLARA YAPIġTIRILIR. SOĞUK ZĠNCĠR ĠLAÇ S.Z.Ġ. S.Z.Ġ. BUZDOLABI VEYA DERĠN DONDURUCUDA SAKLANAN ĠLAÇLARA YAPIġTIRILIR. MĠADI YAKIN MĠADI YAKIN ĠLAÇ M.Y.Ġ. MĠADI YAKIN, ÖNCELĠKLĠ OLARAK TÜKETĠLMESĠ GEREKEN ĠLAÇLARA YAPIġTIRILIR. UYUġTURUCU ĠLAÇ U.Ġ. U.Ġ. UYUġTURUCU ĠLAÇLARA YAPIġTIRILIR, KĠLĠTLĠ BÖLÜMLERDE SAKLANIR. BENZER ĠLAÇ (YAZILIġI-OKUNUġU- AMBALAJI) B.Ġ. B.Ġ. YAZILIġI-OKUNUġU-AMBALAJI BENZER ĠLAÇLARA YAPIġTIRILIR, BENZER ĠLAÇLAR AYRI BÖLÜMLERDE SAKLANIR. IġIKTAN KORUNAN ĠLAÇ III.K.Ġ. I.K.Ġ. III.K.Ġ. I.K.Ġ. IġIKTAN BOZULAN VE KORUNMASI GEREKEN ĠLAÇLARA YAPIġTIRILIR, KAPAKLI BÖLÜMLERDE SAKLANIR.

13 3.2. Uyuşturucu İlaçların Dağıtımı Yatan hastalarda uyuşturucu ilacın istemi HBYS üzerinden doktor tarafından online olarak yapılır ve doktor ilacı tedavi order ına yazar Eczacı yapılan istemi değerlendirir; dozuna, (varsa) bir önceki gün istenen miktara, veriliş yoluna (infüzyon gibi.) bakar. Uygunsuzluk söz konusu ise bölümü bilgilendirir Uyuşturucu ilaçlar bizzat eczacı tarafından hazırlanır. Her hasta için ayrı ayrı paketlenmiş ambalajlara hastanın adı, soyadı, tarih ve saat, TC kimlik/protokol numarası, yattığı bölüm, ilacın adı, günlük doz ve tedavi dozu olacak şekilde etiketleme yapılır.

14 Birimlerde kullanılacak uyuşturucu ilaçlar bizzat eczacı tarafından servis sorumlu hemşiresine ya da doktoruna teslim edilir. Teslim; hem HBYS çıktılarının ve İlaç-Malzeme Talep Formu nun karşılıklı imzalanması hem de Uyuşturucu Defteri ne kayıt şeklinde olur. Gün içinde hasta başına çıkılan tüm uyuşturucular, uyuşturucu defterinde satış kalemi altında gösterilir. Mini depolara yapılan toplu çıkışlar ise depo adı belirtilerek kaydedilir. BİRİM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İLAÇ/MALZEME TALEP FORMU Tarih İlaç Adı/mg Talep Edilen Miktar /adet Varsa İlacın Özelliği Eczanece reddedildi ise gerekçesi Teslim Edilen Miktar /adet Malzeme Adı/boyutu Talep Edilen Miktar /adet Eczanece reddedildi ise gerekçesi Teslim Edilen Miktar /adet TALEBİ YAPAN BÖLÜM SORUMLUSU TALEBİ ONAYLAYAN BÖLÜM SORUMLUSU Soğuk Zincir Uyuşturucu Işıktan Korunması Gereken Yüksek Riskli İlaç Pahalı Radyo-opak Madde SZ U IK YRİ P RO TALEBİ KABUL EDEN ECZANE SORUMLUSU TESLİMİ ONAYLAYAN ECZACI TESLİM ALAN EHU Onaylı EHU TESLİM EDEN

15 Toplu olarak uyuşturucu ilaç taleplerinde (maksimum 3 günlük ihtiyaç toplu olarak istenebilir), ilaç isteyen bölümler HBYS üzerinden talep yaparlar. 3 günü aşan resmi tatiller öncesinde toplu çıkış yapılmaz, günlük (hasta başına) istem yöntemi uygulanır Birimler uyuşturucu ilaçların kullanıldığı hastaları, order eden doktoru, varsa artan (ve imha edilen) dozları Uyuşturucu İzlem Formu na kaydeder. Bu form, ilgili doktor, uygulayan hemşire ve tanık sağlık personeli tarafından imzalanır. Uyuşturucu İzlem Formu haftalık olarak eczaneye teslim edilir.

16 BĠRĠM: ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANESĠ UYUġTURUCU ĠZLEM FORMU Tarih/Saat Hastanın Adı- Soyadı TC numarası Kullanılan UyuĢturucu Ġlacın Adı/mg Kullanılan ilaç miktarı Ġmha edilen ilaç miktarı Uygulama Saati VeriliĢ Yolu Order Eden Hekim Ġlgili Hekim Uygulayan HemĢire Tanık sağlık personeli Ġmhayı GerçekleĢtiren Eczacı: Şahit Eczacı Onaylayan

17 Kontrol eden eczacı: Birimlerde hasta başı istemi yapılıp kullanılmayan uyuşturucu ilaçlar İade Talimatı uyarınca, ilgili doktorun imzaladığı İade Formu kullanılarak aynı gün içinde eczaneye iade edilir. BİRİM: DEPO ADI VE KODU İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İLAÇ VE MALZEME İADE FORMU TARİH SAAT İADE GEREKÇESİ İLAÇ/MALZEME ADI ADET SKT Hasta taburcu Tedavi değişikliği Miadı yakın Hatalı ürün Teslim eden birim sorumlusu: Teslim alan eczane görevlisi:

18 3.3. Uyuşturucu İlaçların Saklanması: Uyuşturucu ilaç reçete koçanları eczanede baş eczacının denetimi altında, birimlerde ise koçanın teslim edildiği sorumlu hekimin denetimi altında kilitli dolaplarda saklanır. Mesai dışında kullanılması gereken birimlerde vardiya değişimlerinde koçanlar ilgili hekimler tarafından teslim edilir ve alınır Birimlerde bulundurulan uyuşturucu ilaçlar kilitli dolaplarda saklanır ve her nöbet tesliminde bu dolap teslim eden ve alan tarafından sayılır. Sayım sonuçları Uyuşturucu İlaç Devir-Teslim Formu ile kayıt altına alınır. Bu dolapların anahtarları sadece birim sorumlu hemşirelerinde ve nöbetçi hemşirede bulunur.

19 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ UYUŞTURUCU İLAÇ DEVİR TESLİM FORMU Birim: Miktar Miktar Tarih/Saat Uyuşturucu İlacın Adı/mg Teslim Eden Teslim Alan Tarih/Saat Teslim Eden Teslim Alan Kullanılan Devreden Kullanılan Devreden

20 Uyuşturucu ilaçların saklandığı dolapta yalnızca uyuşturucu ilaçlar saklanır. Başka bir amaçla kullanılamaz.

21 3.3.5.Hazırlanma, taşınma ya da muhafazası sırasında kırılan ya da zarar gören her ilaç için zayi formu düzenlenir. Zayi Formu biri birim sorumlu hekimi olmak üzere en az 3 kişinin imzasını gerektirir. Uyuşturucu ilaçların zayi olması durumunda bu durum yine Zayi Formu ile kayıt altına alınır ve zaman geçirmeden (ilaç kırıldı ise kırık parçaları ile birlikte), eczaneye iletilir Uyuşturucu ilaçların kaybolması durumunda tutanak tutulur. Tutanak biri birim sorumlu hekimi olmak üzere en az 3 kişinin imzasını gerektirir. Tutanaklar zaman geçirmeden eczaneye, eczacı tarafından da bir örneği hastane polisine iletilir.

22 BĠRĠM: Ġ.Ü. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HASTANESĠ ĠLAÇ ZAYĠ FORMU Tarih/Saat Zayi Olan Ġlacın Adı/mg Zayi olan ilaç miktarı Stokta kalan miktar Zayi Nedeni Birim Sorumlu Personeli ġahit Personel Birim Sorumlusu Hekim Ġmhayı GerçekleĢtiren Eczacı: ġahit Eczacı Onaylayan:

23 KONTROLA TABİ UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARIN REÇETELERİ HAKKINDA GENELGE Tarih: Sayı: 5768 REÇETENİN DOKTOR TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜMÜ Hastanın Adı, Soyadı, Adresi: Sigorta veya Emekli sicil numarası: Hastanın çalıştığı kurum veya işyeri Hastanın tanısı: Tarih ve Protokol Numarası: Dr. Adı ve Soyadı: Diploma numarası: Doktorun görev yaptığı kurum yazılacak, (Her nüsha) Doktorun bağlı olduğu kurum yetkilisinin kaşe ve imzası: İlacın adı ve/veya etken maddesi İlacın toplam ve günlük dozu Bu bilgilerden herhangi birinin eksikliği reçeteyi geçersiz kılar

24 KIRMIZI VE YEŞİL REÇETEYE TABİ İLAÇLAR Kırmızı Reçeteye Tabi Uyuşturucu İlaçlar.docx Yeşil Reçete İle Verilmesi Gereken İlaçlar.docx Kırmızı ve Yeşil Reçeteye Tabi İlaçların Maksimal Dozları.docx

25 İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Kalite Kurulu Olarak Zamanında, güvenli, etkili, yeterli, hasta odaklı, hakkaniyetli sağlık hizmeti sunabilmemiz için değerli katkılarınıza talibiz.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI 1. AMAÇ Birimler tarafından eczaneden talep edilen ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak. 2. KAPSAM Hastanemizdeki ilaçların güvenli kullanımı ile ilgili

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Tarsus Devlet Hastanesi Ana ve Ek Hizmet Binası Acil Servis olarak,acil Servis e baģvuran hastaların

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

MEVZUAT İNCELEMESİ TÜRKİYE ÜLKE RAPORU

MEVZUAT İNCELEMESİ TÜRKİYE ÜLKE RAPORU MEVZUAT İNCELEMESİ TÜRKİYE ÜLKE RAPORU Opioid ilaçların erişilebilirliğini ve bulunabilirliğini artırmaya yönelik mevzuat önerileri Eylül 2013 Marjolein Vranken (LLM, PharmD), Aukje Mantel-Teeuwisse (PhD,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KİMLİK KARTI VE ÇOMÜKART AKILLI GEÇİŞ SİSTEMİ YÖNERGESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KİMLİK KARTI VE ÇOMÜKART AKILLI GEÇİŞ SİSTEMİ YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KİMLİK KARTI VE ÇOMÜKART AKILLI GEÇİŞ SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin, personelinin ve ziyaretçilerinin

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709

Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709 Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ BÖLÜM KADIN DOĞUM ÇOCUK V ÇOCUK HASTALIKLARI YRİND DĞRLNDİRM SORU LİSTSİ 1 ACİL AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin tescilli

Detaylı

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ 5163 TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/12/2006 No : 2006/11545 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/1/2007 No : 26407 Yayımlandığı

Detaylı

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıj"mfiı11/ iii

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıjmfiı11/ iii Tr {;ıl Bakantıg S&()hl< ",mau.,n Genel M\.odl1rtuQU Sayı: 95966346 - Konu: Yasadışı ve Kötüye Kullal1llan ilaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL YÖNERGESİ ANKARA 2006-1 - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

I.AMAÇ II.KAPSAM III. TEMEL FELSEFESİ

I.AMAÇ II.KAPSAM III. TEMEL FELSEFESİ Bu kılavuz 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a uygun olarak; 25 Kasım 1999 tarih ve 23887 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'te değişiklik

Detaylı