PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA PROJE YAZARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA PROJE YAZARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR"

Transkript

1 PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA VE PROJE YAZARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Prof. Dr. Sadık KARA Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü Fa$h Üniversitesi 13 Mart TÜBİTAK

2 Takdim Planı PROJE FİKRİNİN OLUŞTURULMASI PROJENİN KURGULANMASI Ø Niçin proje yapmalıyız? Ø Proje Nedir? Proje döngüsü nedir? Ø Proje yapmanın kazanımları Ø TÜBİTAK ın desteklediği alanlar Ø Projeleri başarısızlıktan koruyucu tedbirler Ø EXk Meseleler PROJE BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI v Projenin teması, kapsamı, hedefleri ve tarafları v Özet, Amaç, literatür özex, Özgün değer v Yaygın Etki/ Katma Değer, Yöntem, YöneXm v Yapılabilirlik, Çalışma takvimi, Başarı Ölçütleri v İzleme ve değerlendirme

3 PROJE FİKRİNİN OLUŞTURULMASI PROJENİN KURGULANMASI

4 Proje Yapmanın kazanımları - I Araştırmacı yönümüzle kendimizi yenileme Geleceğin bilim insanlarının platformunu oluşturma Yüksek Lisans, Doktora Paylaşım kültürü kazanma Bilim insanları arasında ortaklık tesisi Bireysel Çalışma Katı Sınır Disiplinlerarası Çalışma BİLİM Geçirgen Sınır

5 Problemler tek bir kaynaktan doğmuyor Mesela; Özel bir hastalık (Malaria) birbirine yakın oturan veya aynı diye$ uygulayan iki toplulukta sıklıkla görülmekte olsun (Nigeria). Hastalığın toplumda yayılma sebebini tespit edebilmek için; Hastalık hakkında bilgi (Tıbbi bilgi) Hastalığın nasıl ve niçin yayıldığı; (bilgisayar modellemesi, bilgisi) İlgili toplumun ekonomik ve kültürel yönlerinin incelemesi, Bölgenin dili bilinmiyor ise; (dil bilimci) Çözüm: Ayrı ayrı disiplinlerin biraraya gelmesi.

6 Disiplinlerarası Çalışmanın Avantajları Kaynakların daha verimli kullanımı Sabırlı olma kabiliye$nin gelişimi Özen göstermeye istekli hale gelme Grup halinde terfi Önceden görme kapasitesinde arpş. Ar-Ge ortamı Vahşi ortam Filin her bir kısmı doğru analiz yapılabilecek kadar küçük kısımlara ayrılıyor.

7 Disiplinlerarası Çalışmanın Zorlukları ve Dezavantajları Ortaklaşa çalışmayı sürdürebilme zorluğu Yöne$msel karmaşa Genişledikçe Derinliğin azalması

8 Proje Yapmanın kazanımları - II Bilimsel çalışmalarımız için destek sağlama Teçhizat, sarf, seyahat, hizmet alımı vs Hayat standardı - Araştırma faaliyetlerine daha iyi yoğunlaşabilme Proje Teşvik İkramiyesi Kurumumuzun Gelişmesine katkıda bulunma Kurumun temsili, Kurum Hissesi Ülkemizin gelişmesine katkı sağlama ve Proje çıktılarının ekonomiye yol haritasını oluşturma Üniversite-Sanayi işbirliği, TEYDEB, SANTEZ vs projelerinde yer alma - Patent

9 Bilimsel Çalışma Niçin Yapılır? Bilimsel araşprmalar eşyayı araşprmak, problemlere çözüm üretmek, sosyal ve kültürel unsurların tanımlanmasını sağlamak için yapılır. Elde edilen ne$celerin toplum yararına kullanımı ve çalışmaların devamlılığı esaspr. Bundan dolayı yapılan araşprma ne$celerinin paylaşılması zaruridir.

10 PROJE NEDİR? Proje, oluşturulan bir strateji çerçevesinde bir sorunu çözmeye / araşprmaya yönelik, belirli bir zaman içinde tamamlanması gereken, yapılacak faaliyetlerin detaylandırıldığı ve bu faaliyetleri gerçekleş$rmek için kullanılacak kaynakların tanımlandığı bir me$ndir. Proje sürekli devam eden bir çalışma değildir. Durağan bir organizasyon değildir. Varlığı garan$ alpnda olan bir çalışma veya çalışma birimi değildir.

11 PROJE YÖNETİMİ Projeyle ilgili süreçlerde tüm kaynakların en etkin şekilde kullanılması için izlenen yöne$m sistemidir.

12 PROJE DÖNGÜSÜ ve AŞAMALARI Proje döngüsü; ü fikrin ortaya çıkışı ü bu fikrin kâğıda dökülmesi ve geliş$rilmesi, ü fon başvurularının yapılması, ü projenin yürütülmesi, ü bi$rilmesi ve değerlendirilmesi, ü ardından yeni proje fikirlerinin türe$lmesi. Projenin tanımlanması Proje formülasyonu Onay ve finansman sağlanması Projenin Yürütülmesi Değerlendirilmesi

13 PROJENİN TANIMLANMASI Projenin tanımlanması: Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra, projenin amacı, hedefleri, çıkpları ve uygulama adımlarının tanımlanmasıdır. q Proje hangi bağlamda gerçekleşecek? q Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? q Neden bu proje yürütülecek? q Beklenen sonuç ne? q Proje kimler için tasarlandı? q Gündemdeki konular neler? (Öncelikli alanlar) ü Bu adımları doğru tanımlayabilmek ve projeyi somutlaştırabilmek için, çözüm yolları bulabilmek için, ortak aklı yakalayabilmek için ilgi sahipleriyle toplantılar düzenlenmeli. ü Hedefler proje gerçekleş$rilirken ve uygulama sırasında kaybedilmemeli, ü Projenin tarafları iyi analiz edilmeli, bilgilendirilmeli, sahiplenme sağlanmalı,

14 PROJE FORMÜLASYONU Proje formülasyonu: proje ile ilgili tüm detayların ortaya çıkarılarak fon kaynağı sağlayan kurum tarafından değerlendirmeye alınması için proje metninin ve bütçesinin hazır hale getirilmesidir. Projeyi oluşturan faaliyetlerin belirlenmesi, Projeye faaliyetlerine ilişkin süre, kaynak ve maliyet analizlerinin yapılması Nerede ve Ne zaman? q Proje nerede uygulanacak? q Ne kadar sürecek? q Ne zaman başlayacak/bitecek? Uygulama q Lojistik olarak neler gerekli? q Hangi pratik konularla uğraşılması gerekecek? Ortaklar q Projede kimler yer alacaklar? q Rolleri ne? q Koordinasyon için yapılan düzenlemeler neler?

15 PROJEYE KAYNAK SAĞLANMASI Proje için nasıl kaynak bulunacağını ve kullanılacağını gösteren aşamadır. Proje için kaynak aktarımı onaylandıktan sonra bu aşamada, fon kaynağı sağlayan kurum ve projeyi yürütecek olan kurum arasında finansman anlaşması yapılacaktır. Finansman q Toplam maliyet ne kadar? q Gerekli fon nereden gelecek? q Var olan imkanları (koşulları) kullanabilir mi? q Proje, herhangi bir finansal destek için yeterli mi?

16 PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ Bu aşamada, finansman anlaşmasında yer alan kaynaklar ve süre içinde, projenin önceden belirlenmiş hedefler, çıktılar ve uygulama adımlarına göre proje yürütülür. İletişim İç İleXşim: Bilgi, proje ekibi içerisinde nasıl dolaşacak? Dış İleXşim: Projenin başka yerlerde duyurulma gereksinimi var mı? (Neden? Nasıl? Hangi yönleriyle?) Mesela: askeri gizlilik içeren projeler

17 PROJENİN İZLENMESİ VE DEĞERLENİRİLMESİ Projenin İzlenmesi ve kapatılması: Proje performansının tespit ve/veya tenkit edileceği aşamadır. Proje süresince belli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra projenin sonuçlarının değerlendirmesi yapılır. q Proje nasıl ve ne zaman değerlendirilecek? q Hangi yönleri? Neden? Nasıl bir izleme planlandı? q Projenin her aşamasında dene$m, raporlama ve arşivlemeye önem verilmeli

18 EXk Meseleler - I q E4k terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden q İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, iyi- kötü, doğru- yanlış gibi durumlarını ifade eder. q Türkçede sözcüğü ahlak sözcüğüyle eş anlamlıdır. İNSANLAR HER ZAMAN, HER YERDE ACIKMIŞLARDIR; AMA HER ZAMAN HER YERDE ERDEMLİ OLAMAMIŞLARDIR. SOKRATES

19 EXk Meseleler - II Karşılaşılan ETİK Meseleler : q Daha önce yapılmış ve sonuçları yayınlanmış projelerin akademik proje olarak sunulması q Klinik araşprmalar ile ciddi biçimde sınanmış ve üzerinde meta analizlerle ve konuyu irdeleyen ciddi derlemelerle fikir birliği oluşmuş bazı araşprma konularının hipotez haline ge$rilerek deney hayvanlarında da araşprma planlanması. q Bilimsel sorunun veya hipotezin o alana özgül yeterli deneyimi ve birikimi olan kişi veya kişilerce oluşturulmaması. Mesela, ilaç ile ilişkili alanda yeterli ve geçerli sahip olmayan bir sağlık bilimleri alanı çalışanının ilaç araşsrmaları ile ilişkili doğrudan hipotez ve çalışma planlaması

20 EXk Meseleler - III Karşılaşılan ETİK Problemler: q Başkasının fikrinden veya verilerinden esinlenilerek geçerli ve etkili bir hipotez oluşturulup hipotezin doğrudan kendine aitmiş gibi ortaya koyulması. q Çalışmanın gerek$rdiği e$k kurul onayını almadan çalışmaya başlama. q Uygun ista$s$k kullanıldığında anlamsız çıkan ve hipotezin çürütülmesine neden olan bir sonucun, uygun olmayan bir ista$s$k kullanılarak anlamlı ve hipotezi destekler şekilde sunulması. q Belli bir protokol ile yürütülen, birbiri ile bağlanplı çok merkezli çalışmalarda, elde edilen ilginç bir sonucun aynı protokole bağlı olarak çalışan diğer birimlerle paylaşılmaksızın bağımsız bir şekilde yayına gönderilmesi. q İnternet ile ilgili exk! (Mesela; elektronik kaynaklardan kes yapışsr türü bilgi elde etme)

21 DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR- I Ø Proje döngüsü süresince doğru zamanda doğru kararı alma disiplini sağlanmalıdır. (Mesela: Proje yürütülmesi esnasında öngörülmeyen durumlara zamanında doğru karar alabilecek yetkinlikte olunması) * * * Ø Proje sonuçlarını etkileyen devlet politikaları ya da ilgili diğer politikalar dikkate alınmalı. (Mesela: Proje çıktısını.. Bakanlığının kullanmasının beklenmesi) * * *

22 DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR- II Ø Projede belirlenen hedefler, projeden fayda sağlayan gruplara sürdürülebilir hizmet vermelidir. (Mesela: Projenin tamamlanmasıyla, fon kaynağı sağlayan kurumun sunduğu finansman kaynağı ve teknik danışmanlığın da sona ermesiyle; proje hedeflenen gruplara yeterli bir süre içinde fayda sağlamaya devam ediyorsa bu projenin sürdürülebilir olduğunun göstergesidir. Kısaca, proje tamamlandıktan sonra proje amaçlarının yerine getiriliyor olmasıdır.) Fayda sağlayan gruplar, projenin amaçları doğrultusunda ortaya çıkacak ürünlerden fayda sağlayacak kesimdir. Mesela; sağlık konusunda yapılan projelerin hedef aldığı proje çıktılarını kullanıcı kesimler olabilir. Proje planı eğer dar bir grup tarafından tasarlanırsa proje yürütme aşamalarında diğer gruplar tarafından işbirliği desteği alınmasında güçlüklerle karşılaşılabilir. Projede paydaşlarının proje planını onaylaması önemlidir.

23 DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR- III Ø Çevresel değerler ve doğal kaynakların korunması dikkate alınmalıdır. (Mesela: Proje yapılırken zehirli (tıbbi atık) veya radyasyon içerikli atıkların nasıl bertaraf edileceği) * * * Ø Uygun teknoloji ve yenilenebilir kaynaklar kullanılmalıdır. (Mesela: Proje uygulama esnasında demode komponentler kullanılmamalı ve kullanılan malzemelerin maliyet muhasebesi göz ardı edilmemeli. ) * * * Ø Proje yürütüldüğü sürece ilgili kişilerin yönetim kapasitesi gelişiyor olmalıdır. (Mesela: Projenin bütün katılımcılara sağladığı yararlar (eğiticiliği veya öğreticiliği) olmalıdır.)

24 DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR- IV Ø Sadece proje devam ettiği sürece değil, proje sona erdikten sonra da ekonomik ve finansal yeterlilik sağlanmalıdır. (Mesela: Proje kapatıldıktan sonra rafa kaldırılacak tarzda olmamalıdır.) * * * Ø Olası riskler önceden tespit edilmeli ve dikkate alınmalıdır (Mesela: Proje planında diyelim veri toplama işlemi var. Veri toplanacak yerde çıkacak bir problemden dolayı bu verilerin başka bir yerden toplanması mümkün olacak mı?)

25 PROJE BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI

26 PROJE ÖNERİSİ BÖLÜMLERİ Projenin Yazımı Yaygın Etki Proje Özeti Proje Y., Ekip ve Arş. Ol. Amaç ve Hefefler Konu, Kapsam, Literatür Özgün Değer Yöntem

27 1001 projeleri aşağıda yer alan başlıklar üzerinden değerlendirilir. Ø Özgün Değer Ø Yöntem Ø Yapılabilirlik (Ekip, Ekipman) Ø Yaygın Etki Bütçe ve süre ile ilgili hususlar değerlendirme kriteri olarak ele alınmaz.

28 Araşdrma konusu ve Projenin ismi Araşdrma konusu Seçilen konu makul bir hedefe ulaşmalıdır ve bir gerçeği açığa çıkarmalıdır. Seçilen konu aşağıdaki sorulara cevap verebilir nitelikte ise etkili olur. ü Seçilen konuyu önemli kılan nedir? ü Seçilen konunun yapılabilirlik düzeyi nedir? ü Seçilen konunun özgünlük düzeyi nedir? Projenin ismi Proje için, projenin amacını kısa yolla aktaran net ve öz bir proje ismi bulunmalıdır. Proje teklif metni hazırlandıktan sonra isme karar vermek daha kolay olacakpr.

29 Özet - I Özet yazma, bir bakıma metni kısaltma işlemidir. Ancak bu kısaltma me$ndeki temel hedefi, ana düşünceyi ve önemli bilgileri içerecek şekilde olmalıdır. Özet, kısa cümlelerle ve projenin esasını iyi temsil edecek şekilde yazılmalıdır. Özeae, konunun tarihçesi ve literatürdeki yeri çok kısa belir$ldikten sonra projenin özgün değeri ve beklenen sonucunun etkileri vurgulanmalıdır. Uygulama adımları, kullanılacak araçlar ve proje maliye$ yazılmalıdır ve projeyi hangi kurumun yürüteceği ve varsa ortakların da isimleri verilmelidir. Proje özetleri birer sayfayı geçmemelidir. Projenin aklımızda rasgele kalan bölümlerini bir araya toplayarak özet yazılmaz Özet nasıl yapılandırılmalıdır? v Kısa bir arkaplan bilgisi v Problem v Projenin hedef(ler)i ve hipotez(ler) v Ön sonuçlar (beklen$ler) v Metodoloji ve/veya strateji v Projenin önemi ve yenilikçi yönü

30 Bazı hakemlerin proje ÖZETLERİ hakkındaki görüşleri: Özet, projenin pazarlamasını yapan temel bileşendir. Eğer ilk sayfada proje ilgimi çekmezse büyük ihtimalle proje önerisinin desteklenmeye değer olmadığını düşünürüm Çünkü; Projenin kabul edilmesine kadar olan süreçde ilk (bazan sadece) okunan kısım özebr Projenin değerlendirileceği gurubun (ve ilgili hakemlerin) seçimi çoğu zaman özete (ve/veya anahtar kelimelere) bakılarak yapılır Özet, araşprmanızın önemini ve konuyla ilgisini gösteren bir tür önsözdür.

31 Özet örneği - 1 Küresel ısınma, çevreye ve iklime etkileri bilim adamları taraindan dile ge$rilen günümüzün en kaygı verici problemlerinden biridir. Ancak, artan CO salınımı ve diğer faktörlerin sıcaklığı ne kadar arkracağını doğru olarak tahmin etmemize yarayacak bir model maalesef henüz geliş$rilememiş$r. Bunun sebepleri güneşin enerji çıkışındaki değişkenlik gibi iklim modellerindeki farklı bileşenlerdeki belirsizliklerdir. Güneşin enerji çıkpsı ve küresel sıcaklık arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için uluslararası bir işbirliği oluşturarak 2013 Haziran ında atmosfere bir uydu göndermeyi öneriyoruz. Buradaki amacımız, güneşin çapını, şeklini, salınımlarını ve fotosferdeki sıcaklık değişimlerine ait verileri 1 yıl boyunca kaydetmek$r. Bu verileri kullanarak güneşin enerji çıkışındaki değişkenliği çok daha doğru tahmin etmemize imkan verecek bir model oluşturacağız. Bu modeli kullanarak elde edeceğimiz sonuçlar iklimin güneşteki değişimlerle ne şekilde değiş$ğine 31 dair bililinmeyleri gün yüzüne çıkaracakpr. Arkaplan Problem tanımı Amaç/ Hedef Strateji Önem/ Etki

32 Özet örneği - 2 X, her yıl 100 milyondan fazla kişiyi etkileyen, çoğu zaman hastalığa ve ölüme sebep olan bir patojendir. Günümüzdeki tedavi yöntemleri pahalıdır ve patojenleri kontrol alpna almada pek etkin değildirler. Yakın zamanlarda bizim gurubumuz ve Y gurubu X i bir hücre kültüründe büyütmekte kullanılabilecek bir sistem oluşturmayı başardık. Bu sistemler X in yaşam döngüsünü tam olarak anlamamıza imkan verecek. Hücre kültüründe üre$len X in karakterizasyonundan elde ebğimiz ön bulgularara göre X, daha önce bilinmeyen fiziksel özelliklere sahip. X in yaşam döngüsünü anlamak daha etkin ilaçlar geliş$rmemize imkan verecek$r. Problem tanımı? Amaç/ Hedef?

33 Özeae olmaması gereken bilgiler Özetlerde olmaması gereken bilgiler: Önereceğiniz proje içerisinde olmayan bilgiler Başkaları taraindan bilinmesini istemediğiniz bilgiler Çizimler/Grafikler/Resimler Diğer yayınlara apflar Özetlerdeki yaygın problemler Yazım problemleri Gereğinden fazla uzun özet Açık olmayan ifadeler 33

34 Özet için bazı öneriler Faydasız vurgulardan kaçınmalıyız Deneyin sonuçları açıkça gösteriyor ki... Sonuçlar gerçekten beklendiği gibi... Öz ve basit kelimeleri tercih etmeliyiz. büyük miktarda = çok genel bir kural olarak = genellikle Öz ve basit kelimeleri tercih etmeliyiz. Özet, okuyucu/hakem gözüyle yazılmalıdır. Özet, kelime sayısı sınırını geçmemelidir.

35 Amaç ü ü Projeyi hazırlamadaki amacınız nedir? Ümit edilen sonuçlar neler olabilir? Amaç, elde edilmek istenen sonucun basitçe anlapmıdır. Bu aşamada problemler ortadan kaldırıldığında ortaya çıkacak durum tanımlanmalıdır. Varılmak istenen sonuçlar amaç olarak vurgulanmalıdır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılabilir. Amaçlar tespit edilmeli ve amaçlar arasında öncelik sıralaması yapılmalıdır. Amaçlarla, o amaçlara ulaşmada kullanılacak araçlar arasında ilişki kurulması gerekir. Bu bölümde unutulmamalıdır ki, asıl odak noktası projeyle ortaya çıkarılan hizmetlerin ne olduğu değil bu hizmetlerden hedef kesimin sağlayacağı faydadır.

36 Literatür ÖzeX q Konu ile ilgili önceki çalışmalardan bahsedilmelidir. q Projenin sağlayacağı yeni bilginin literatürde eksik olduğu belirxlen hangi bilgi ihxyacını gidereceği izah edilmelidir. q Ham literatür listesi yorum yapılmadan kesinlikle verilmemelidir. Yani kısa bir literatür analizi yapılmalıdır. q Bu analiz, önerilen araşdrma konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması gereken boşluğu ortaya koymalıdır. Referanslar, hgp://www.tubitak.gov.tr/ardeb- kaynakca sayfasındaki açıklamalara uygun olarak verilmelidir. q Ortalama Xpik olarak kadar referans kullanılır.

37 Özgün Değer - I q q q q q AraşPrmanın dayandığı hipotez/ler açıkça ortaya konulmalı ve özgün değeri belirgin bir biçimde vurgulanmalıdır. Önerilen yeni teknoloji, metot veya kuramın literatüre nasıl bir katkısı olacağı açıklanmalıdır. Yani, yapılacak çalışmanın hangi yönden orijinalite oluşturacağı, benzerlerinden farkı ve üstünlüğü iyi vurgulanmalıdır. Evrensel bilime katkı sağlamalıdır. Türkiye için orijinal olması yeterli değildir. Projenin bilime olan katkısı ve teknolojiye olan katkısı ayrı ayrı izah edilmelidir. Uluslararası yayın ve/veya patent potansiyeli yüksek olmalı Projenin üreteceği temel bilgi veya çözümün hangi esas fikre veya tekniğe dayandığı açık olarak belir$lmelidir q Projeyi savunacak cümleler yerleş$rmelidir. Bu şekilde amaca ulaşılabileceği, ih$yaç duyulan sonucun, bilginin elde edilebileceği konusunda bir sorunla karşılaşılmayacağı açıkça izah edilmelidir.

38 Özgün Değer - II Mesela; Metodolojisinde sinyal işleme olan bir proje önerisinde literatürden fark olarak (özgünlük olarak) sadece uygulanacak sinyal işleme yöntemini değiş$rip hastalardan kaydedilecek verilere STFT yerine WT uygulayacağım demek yeterince bir özgünlük sağlamayacakpr. Ama alpn standart bir tanı koymak için nükleer Ppta radyoizotop madde verilen bir hastaya önereceğiniz proje ile radyoizotop madde alımını engelleyecek noninvasive zararısız bir metot uygulayacaksanız bu projenin özgünlük değeri maksimum seviyede olacakpr. Çünkü, kısmen hastaya zararlı invasive bir metot yerine şimdiye kadar hiç uygulanmamış noninvasive bir metot öneriyorsunuz ayrıca hastalara belirli bir konfor sağlamış oluyorsunuz. TÜBİTAK ın destekleri içerisinde yer alan 1001 Xpi bir projede özgünlük olmazsa olmaz kırmızı çizgidir.

39 Özgün Değer - III Mesela; Ağız Yapısı Bozuk Çocuklarda Ortodontik Apareylerin Kullanımında Optimum Tedavi Süresinin Belirlenmesi bir problemdir. Bu problemi çözmek için daha önce denenmemiş bir yaklaşım öneriliyorsa burada bir özgünlük ortaya çıkabilir. Proje önerisinde denilebilir ki; ağız yapısı bozuk kişilerin ağzına takılacak apareylerin ağızda optimum kalması gereken süreleri aparey takılan ve tedavisi devam etmekte olan hastaların çene kaslarından periyodik olarak kaydedilecek sinyallerin analizi ile gerçekleştireceğiz. İşte bu fikir bir özgünlük olarak ortaya çıkacaktır.

40 Özgün Değer - IV Özgün değerin ÇOK İYİ olması için aşağıdaki hususları barındırması gerekir ü Yürütücünün projeye bilimsel katkısı açık bir şekilde tanımlanmışpr. ü Yeni bir bilimsel yöntem / kavramsal / kuramsal çerçeve veya teknoloji ge$rilmesine veya mevcudun iyileş$rilmesine yönelik$r. ü Proje konusunun mevcut bilim ve teknolojideki yeri açıkça ortaya koyulmuş ve gerekli literatür taramasıyla desteklenmiş$r. ü Sonuçların uluslararası saygın indekslere kayıtlı dergilerde, kitaplarda veya bankalarda yayımlanma potansiyeli çok güçlüdür. ü Ülkemiz adına patent alma potansiyeli bulunmaktadır. ü Ülkemizin bilimsel / teknolojik / sosyal sorunlarının dünya ölçeğinde tarpşılıp çözülmesine ışık tutup, katkı sağlamaktadır.

41 Özgün Değer - V Özgün değerin YETRSİZ olması için aşağıdaki hususları barındırması gerekir ü Projenin bilimsel tutarlılığı, bütünlüğü ve anlamı açıkça ortaya koyulmamışpr. ü Araştırmada net bir bilimsel / teknolojik soru ortaya atılmamıştır. ü Proje özgün değerden çok ileri teknoloji / altyapı olanaklarını kullanarak inceleme / veri toplama / durum saptama ağırlıklıdır.

42 Yöntem - Deneysel Akış 42

43 Yöntem - I Ø Ø Ø AraşPrmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır. Amaç ve kapsamla uyumlu olması da gereken bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyal net bir biçimde tanımlanmalıdır. Deneysel tasarımlar yapılmalı: Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrınplı biçimde anlaplmalıdır. ü Hangi yöntemler kullanılacak? (Deneyler, bilgisayar programları, Anali$k metotlar, matema$k teknikler vb.) Mesela ista$s$k analiz yapılacak denildi ise bunun hangi metotlarla yapılacağı tek tek anlaplmalı. ü Proje bir algoritma içeriyor ise Mesela, Kabızlık hesaplama algoritması olsun. Bu algoritma anlaşılır vaziyeae verilmeli ve izah edilmeli. ü Bu parametrelerin sonuçlar üzerinde ne gibi etkileri olduğu açıklanmalı. (Bu şekilde elde edilen bilgiler nasıl yorumlanacak ve sonuçta bilgiye dönüştürülebilecek tarpşılmalı.) 43

44 Yöntem - II q Her bir cümle ve kelime dikkatle ve düşünülerek yazılmalı. q Yazar aslında burada şunu kastetmek is$yor gibi yorumlara meydan verilmemeli. q Bu fikri başkası alır, kullanır gibi bir düşünce ile detaydan kaçınılmamalıdır. q Değerlendirme bizim yazdıklarımız (yazmak istediklerimiz değil) esas alınarak yapılacak ve proje kabul edilirse yine bizim ifadelerimiz esas alınarak takip edilecek$r. 44

45 Yöntem - III Donanım Proje kapsamında bir cihaz geliş$rilecekse, yapılacak cihazla Mesela, hastalardan kayıt alınacaksa kayıtların izlenebilmesi, sistemin modüler olup olmadığı vs. anlaplmalı. Bilgilerin nasıl bir plauormda takip edileceği, yazılımın nasıl yapılacağı, Mesela; Projede Mikroişlemci kullanılacak olsun. Kullanılacak mikroişlemcinin $pi vs. açıklanmalı. Ø NXP LPC1788 Ø Fresscale imx53 (Gömülü Linux gerekxği takdirde kullanılabilir) Ø Freescale KineXs K70 Ø Texas Instruments MSP430 Ø PSOC 5 (bu daha çok ölçüm amaçlı destek olmak üzere kullanılabilecek programmable SOC ürünüdür) 45

46 Yöntem - IV Donanım Tasarlanacak cihazda nasıl özellikler olacağı açıklanmalıdır. Mesela; Cihazda aşağıdaki özellikler olacak: Ø Renkli ve dokunmaxk ekran Ø Grafik LCD ekran Ø Ekran arayüzü Ø Ethernet özelliği Ø Bluetooth özelliği Ø Batarya Ø USB bağlandsı Ø Hastane bilgi sistemleri ile entegrasyon Ø Mobil telefonlarla ilexşim Ø Raporlama Yukarıda ki özellikler tek tek açıklanmalıdır. 46

47 Yöntem - V Mikro- denetleyici veya mikroişlemci ailesi seçimlerini doğru yapabilmek PC / WEB / HBYS ÖLÇÜM MODÜLÜ NIBP, ECG, SPO2, vs Seri Haberleşme ANA İŞLEM MODÜLÜ Cihaza Göre: Güçlü mikroişlemci 8 veya 16 bit mikrodenetleyici Haberleşme Modülü (USB,Ethernet,vs) BATARYA YÖNETİM MODÜLÜ Kullanıcı Arayüzü: 1.Dokunma$k LCD 2. Grafik LCD

48 PROJE EKİBİ

49 YöneXm ve Proje Ekibi Maliyet & Personel Ön Aşama Orta Aşamalar (Bir veya Daha Fazla) Son Aşama Başlangıç Zaman Bitiş PROJENİN DE BİR HAYAT SEYRİ VARDIR...

50 YöneXm v Proje ekibinde çalışacak kişi sayısı projenin büyüklüğüne ve kapsamına göre belirlenmelidir. v Proje ekip seçiminde kişilerin deneyimleri ve uzmanlıkları proje konusuna göre dikkate alınmalıdır. v Yürütücü ve yardımcı araşdrmacılar görev ve sorumlulukları ile birlikte belirxlmelidir. Üst unvanlı birisini gerçekten yardımcı araşdrmacı olarak isxhdam etmek mümkün değilse bu kısımda yazmayıp danışman olarak yer verilmeli. Disiplinlerarası çalışmalarda her konunun uzmanı muhakkak yardımcı araşdrmacı olarak bulundurulmalıdır. Mesela; biyomedikal bir projede mühendisin yanında Tıptan ilgili kişi olmalıdır. Yürütücü, ortak çalışma yapdğı bütün personeli değişxrebilir.

51 Çalışma takvimi Projede yer alacak başlıca iş paketleri, her bir iş pake$nin kim/kimler taraindan ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleş$rileceği açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. q Çalışma takvimine göre projenin yeterli zamanda yapılıp yapılamayacağına karar verilecek, q Projeniz kabul edildikten sonra ise bu çalışma takvimine uyup uymadığınız ara raporlarla takip edilecek$r. q Muhtemel aksamaları göz önüne alarak çalışma takvimini biraz geniş tutmakta fayda var. q Fazla abarplı olunursa, panel süre indirimine gidebilir. q Alet teçhizapn alımındaki prosedür ve aksamalardan dolayı gecikmeler sıklıkla karşılaşılmaktadır.

52 Çalışma Takvimi Projenin belli başlı aşamaları ve bunlardan her birinin ne zaman gerçekleşeceği, bu aşamalarda görev alacak proje personeli ve iş tanımları ek sayfa kullanılarak ayrınplı olarak yazılmalıdır. İŞ ZAMAN ÇİZELGESİ İP No İP Adı Sistem Tasarımı 2. Yazılım Tasarımı 3. Donanım Tasarımı 4 Sistem Entegrasyon ve Test 5. Endüstriyel Tasarım

53 Başarı Ölçütleri ve Risk YöneXmi

54 Başarı Ölçütleri ve Risk YöneXmi Projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabilmesi için hangi iş ve işlemlerin ne ölçüde gerçekleşmesi gerektiği Çalışma Takvimi bölümündeki İş-Zaman Çizelgesinde yer alan her bir iş paketi için ayrı ayrı belirtilmelidir. Her bir iş paketinin önem derecesi açıklanmalı ve projenin başarısına yapacağı katkı ifade edilmelidir. Ø Vereceğimiz başarı ölçütleri çok önemli, kendi ifadelerimizle kendimizi bağlamış oluyoruz. Ø Başarı kriterleri; yayın, sonuçlar yada sonuçların belli bir miktarı vb olabilir. Ø Ulaşılmak istenen sonuçlar göz önünde bulundurularak, bu sonuçlar mümkün olduğunca somut değerler şeklinde belir$lmelidir.

55 B planı Projenin başarıya ulaşmasını olumsuz yönde etkileyecek ne gibi durumların/ risklerin ortaya çıkabileceği ve bu durumlarda projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için nelerin yapılacağı, ne tür tedbirlerin alınacağı, yani devreye sokulacak B Planı İş Zaman Çizelgesinde yer alan her bir iş pake$ de dikkate alınarak ortaya konulmalıdır. B planı çok önemli, öngörülen çalışmalar yürütücüyü çıkmaz sokağa götürürse alterna$f olarak ne yapılması gerekir? BAŞARI ÖLÇÜTLERİ VE B PLANI İ P No İP Adı 1 Donanım 2 Yazılım B a ş a r ı Projenin Ölçütleri Başarısında (yüzde, sayı, ki ifade vb.) Önemi (%) % % İP için en önemli risk Kameranın sisteme uymaması ios yazılım izni alamamak Risk YöneXmi B Planı Diğer kamera sistemlerinin denenmesi Sadece android yazılıma uygun olacak 3 Medikal % Hekimlerin uyumsuzluğu Kurs/tanıPm planlanacak 4 Tasarım % Yeterince küçültememek Ek özelliklerden feragat edilecek

56 Yapılabilirlik

57 Yapılabilirlik Ekip açısından Projenin kapsadığı faaliyet ve disiplin(ler) dikkate alındığında; Nitelik ve nicelik yönünden ne ölçüde yeterli ve uygundur? İş ve görev dağılımı kişilerin yetkinlikleri ve iş paketleri dikkate alınarak ne ölçüde doğru planlanmışdr? q Projede öngörülen iş- zaman planlaması, iş paketleri, her bir iş pakexnin önem derecesi ve başarı ölçütleri ne kadar uygulanabilir ve ölçülebilir/ izlenebilirdir? q Proje ekibinin (birden fazla disiplinin yer aldığı projelerde ekiplerin) işbirliği ve koordinasyonu iş paketleri dikkate alınarak ne kadar gerçekçi ve uygulanabilir şekilde planlanmışpr? q Ekibin yayın, proje ve konu hakkında tecrübesi (Yürütücünün eski projelerinden çıkan yayınlar varsa verilmeli) q Proje Yürütücüsünün Diğer Projeleri q Proje tecrübesi değerlendirmede dikkate alınmaktadır. (İlk defa müracaat edeceklerin BAP projesi tamamlamış olmasında yarar var.)

58 Proje yürütücüsünün diğer projeleri Proje yürütücüsünün son beş yılda; TÜBİTAK, üniversite ya da diğer kurum/ kuruluşların desteği ile tamamlamış olduğu projeler ile şu sırada yürütmekte olduğu veya destek almak için başvurduğu projeler hakkında bilgiler verilmelidir. Proje ekibinin önerilen proje konusu ile ilgili diğer projeleri Proje ekibinin, TÜBİTAK a, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna veya Türkiye nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan fonlara sunulmuş olup öneri durumunda olan, yürüyen veya sonuçlanmış benzer konudaki projelerinin bu projeden farkını belir$niz.

59 Ekip açısından Yapılabilirlik - II Yapılabilirliğin ÇOK İYİ olması için aşağıdaki hususları barındırması gerekir ü Proje yürütücüleri önerilen projeyi yürütebilecek bilimsel birikime sahip$r ve yeterli zaman ayırabilecek$r. ü Proje yürütücülerinin genel olarak / proje konusuyla ilgili olarak ulusal / uluslararası proje yürütme / işbirliği deneyimi vardır. ü Proje yürütücülerinin / araşprmacıların proje ile ilgili konularda son yıllarda uluslararası indekslerdeki dergilerde yapılmış yayınları vardır / uluslararası veri bankalarında tescilli bilgi sunmuştur ü Proje ekibi projenin gerek$rdiği sayı ve disiplinlerdendir. Bayan araşprmacı sayısı dengelidir. Tüm ekip üyelerinin görevleri, rolleri ve gereklilikleri/ gerekçeleri iş paketleri halinde belir$lmiş$r. ü Ekipte araşprmacılarla birlikte sonuçları kullanacak uygulayıcılar da bulunmaktadır. ü Ekipteki araşprmacıların ulusal/uluslararası işbirliği deneyimi vardır. ü Proje yürütücüleri / araşprmacılar proje konusunda yüksek lisans ve doktora yapprmış / yapprmaktadır.

60 Yapılabilirlik - III Ekip açısından Yapılabilirliğin YETERSİZ olması için aşağıdaki hususları barındırması gerekir ü Yürütücülerin önerilen projeye yakın büyüklükte proje yürütme deneyimi yoktur. ü Yürütücülerin proje ile ilgili konulardaki bilgi birikimi yeterli değildir. ü Yürütücülerin proje ile ilgili konularda nitelikli yayını bulunmamaktadır. ü Ekipteki araştırmacıların proje ile ilgili konularda bilgi birikimi yeterli değildir / projeye katkısı belirsiz / gereksiz kişiler bulunmaktadır. ü Çok gerekli olmasına karşın ekipte... konusunda uzman bulunmamaktadır.

61 Yapılabilirlik Altyapı ve Ekipman açısından Projenin yürütüleceği kuruluş(lar) projenin yürütülmesi için gerekli altyapı ve ekipmana (laboratuvar, cihazlar, elektronik ortam v.b.) ne ölçüde sahipxr?

62 Yapılabilirlik - II Altyapı ve Ekipman açısından Yapılabilirliğin ÇOK İYİ olması için aşağıdaki hususları barındırması gerekir ü Projenin yürütüleceği birimlerin ulusal altyapısı / ortamı / imkanları yeterlidir. ü Proje kapsamında istenilen ekipman ek ekipman mahiyetindedir ve mevcut altyapı ve proje ile uyumludur. ü İstenilen ekipman uzun süreli ve birden fazla projede kullanıma uygundur. ü TÜBİTAK dışında kurum/kurumların önemli ayni/nakdi katkısı vardır.

63 Yapılabilirlik - III Altyapı ve Ekipman açısından Yapılabilirliğin YETERSİZ olması için aşağıdaki hususları barındırması gerekir ü İstenilen ekipman "ek" değil, projenin yürütülmesi için gerekli "başlıca" ekipman mahiye$ndedir. ü İstenilen ekipman, mevcut altyapı ve proje konusu ile uyumlu değildir. ü Kuruluşta mevcut olan ekipman proje kapsamında tekrar talep edilmiş$r.

64 Proje Bütçesinin Oluşturulması, Gerekçelendirilmesi ve Dağılımı

65 Bütçe q Bütçe iyi gerekçelendirilmelidir. q İstenilenlerin proje ile ilgisi açıkça belirtilmelidir. q Proje ile ilgisiz teçhizat, sarf malzemesi, seyahat vb yazılmamalı. q Makul fiyatlandırma yapılmalı, abartılı rakamlardan kaçınılmalıdır. q Ağır maliyetli teçhizat yerine mümkünse hizmet alımı tercih edilmelidir.

66 Bütçe Adı / Modeli (*) NanoUSB2 (1 Adet) Rigol DS1204B Dijital Osiloskop MAC Bookpro Dizüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Iphone 4 Cep Telefonu Samsung GalaxyS3 Cep Telefonu Alınması Önerilen Makine Teçhizat Alım Türü Yurt içi Yurt dışı Kullanım Gerekçesi Kameraların test edilmesi amacıyla arabirim, görüntüleme yazılımı ve LED ışık kaynağından oluşan bu üniteye ih$yaç vardır. Yurt içi Yurt dışı Elektronik Tasarım ölçüm cihazı TL Yurt içi Yurt dışı Yurt içi Yurt dışı Yurt içi Yurt dışı Yurt içi Yurt dışı IOS Yazılım Geliş$rme Ortamı olarak kullanılacakpr. Android Yazılım Geliş$rme Ortamı olarak kullanılacakpr. IOS Test cihazı olarak kullanılacakpr. Android test cihazı olarak kullanılacakpr. Bedeli (TL) (**) (Vergiler ve Nakliye dahil) TL (Proforma fatura ekte sunulmuştur.) TL TL TL TL

67 Bütçe Alınması Önerilen Sarf Malzemesi Adı ve Miktarı Alım Türü Kullanım Gerekçesi NanEye2C_RGB_F2.8 Hazır Kamera Üniteleri cihaz _Flat Ribbon geliş$rme ve proto$p Cable_bCr Yurt içi Yurt dışı oluşturma aşamalarında (10 Adet) kullanılacakpr. NanEye_Illumina$on LED halkaları cihaz geliş$rme ve _Ring_Ve_Assembled Yurt içi Yurt dışı proto$p oluşturma 2.4 mm (10 Adet) aşamalarında kullanılacakpr. TCM8230MD CMOS Alterna$f hazır kamera ünitesi Yurt içi Yurt dışı Camera (10 Adet) olarak kullanılacakpr. 271 TL AT90USB1287 (10 Adet) Yurt içi Yurt dışı RGB to USB conversion 336 TL AT90USBKEY (1 Adet) Yurt içi Yurt dışı RGB to USB conversion 128 TL RN171 (4 Adet) Yurt içi Yurt dışı Wifi modül 654 TL TL- 5935/P (10 Adet) Yurt içi Yurt dışı Pil 336 TL Bedeli (TL) (Vergiler ve Nakliye dahil) TL (Proforma fatura ekte sunulmuştur.) TL (Proforma fatura ekte sunulmuştur.)

68 Bütçe MahiyeX Ürün Geliş$rme ve Endüstriyel Tasarım Hizme$ Nereden/Kimden Alınacağı Hizmet Alımı..Üniversitesi Medikal Ürünler Tasarım AraşPrma ve Uygulama Merkezi Gerekçesi Gereksinim Analizi- Kavramsal Tasarım Çalışması- Tasarım Detaylandırma- Proto$p ve KaP Model oluşturma süreçlerinin her birinde proje Pbbı ekibi MEDEC ile koordinasyon halinde çalışılacakpr. Bu şekilde ortaya çıkacak Pbbi ürünün, tüm detayların önceden düşünüldüğü profesyonel bir tasarımla üre$me hazır hale ge$rilmesi amaçlanmaktadır. Bedeli (TL) (Vergiler Dahil) TL (Teklif mektubu Ekte sunulmuştur.)

69 Bütçe Bursiyer (*) Niteliği ve Varsa Adı (Y. Lisans/Doktora/Doktora Sonrası Araşdrmacı) Bursiyer- 1 Doktora (..Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği) Yazılım Bursiyer- 2 Yüksek Lisans (..Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği) Biyomedikal Bursiyer- 3 Yüksek Lisans (..Üniversitesi Elektronik Mühendisliği) Donanım Projede Yer Alma Süresi (ay) Burs Miktarı (TL/ ay) Toplam (TL) TL/ay TL/ay TL/ay TOPLAM

70 Bütçe ve Gerekçesi Genel Bütçe Tablosu nun TÜBİTAK tan Talep Edilen Katkı kısmındaki toplamlarla TÜBİTAK tan Talep edilen Bütçe Tablosundaki ana toplamlar aynı olmalıdır. TÜBİTAK'tan talep edilen desteğin her bir kalemi için ayrınplı gerekçe verilmeli, istenen makine- teçhizatla ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu, hizmet alımı ile ilgili proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir. Sarf malzemeleri için proforma faturaya gerek olmayıp sadece projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkân veren ayrınpda liste verilmelidir. Eğer varsa, öneren ve destekleyen diğer kuruluş katkıları ve kuruluş yetkililerinin niteliği ve miktarı açıkça belir$lmiş olan destek mektupları da eklenmelidir.

71 Süre q Proje süresi hesaplanırken planlanan faaliyet Planı ile uyumlu ve gerçekçi olmalıdır. q Proje süresi hesaplanırken, uygulama esnasında karşılaşılabilecek muhtemel aksaklıklar da hesaba katılmalıdır ve yeterinden az yada fazla yazılmamalıdır.

72 Araşdrma imkanları

73 Araşdrma imkanları Öneren kuruluşta var olan ve projede kullanılacak altyapı imkanları ü Proje konusuyla ilişkili mevcut laboratuvarlar ü Proje konusuyla ilişkili mevcut cihazlar ve ekipmanlar ü Proje konusuyla ilişkili tamamlanmış veya devam etmekte olan projeler Projede Kullanılacak Mevcut Makine Teçhizat Listesi Projenin Yürütüleceği Kuruluş Adı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Makine Teçhizat Adı/Modeli Projede Kullanım Amacı Kişisel bilgisayar Doküman sağlanması Yazıcı ÇıkPların alınması CNC tezgah (MEDEC te) KaP modelleme Plas$k yazıcı (MEDEC te) KaP modelleme ve proto$p oluşturma Elektronik gereçler İşlemci oluşturulması

74 YAYGIN ETKİ

75 Yaygın Etki/ Katma Değer - 1 Ulusal ekonomiye ve/veya bilimsel birikime katkı sağlamalıdır. Toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek potansiyeli bulunmalıdır. Sonuçlarından kimlerin ne şekilde yararlanabileceği açıkça ortaya konmalıdır. Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim insanı yetiştirilmesi ve yeni yetenekler kazanılmasına katkı sağlama potansiyeli bulunmalıdır. Sonuçlar ne ölçüde hayata geçirilebilecek$r? Kimler sonuçlardan nasıl faydalanacak? (Hangi kullanım boşluğunun dolduracağı) Proje ekonomik yada diğer uygulamalar bakımından nasıl kullanıma girecek? Ülkemizin gelişme ve ilerlemesine katkısı nedir? Ülke önceliklerine uygunmudur? Ulusal ekonomiye katkısı nedir? (Mevcut duruma nasıl bir ilave katkı yapacağı)

76 Yaygın Etki/ Katma Değer - 2 Proje başarıyla gerçekleş$rildiği takdirde projeden nitelikli akademik yayın, patent/tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, araşprmacı ye$ş$rilmesi, yeni proje üre$lmesi, farklı bilim/teknoloji alanlarında kullanılabilme gibi çıkp ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir? Proje konusunun yürütücünün kariyer gelişimine yapacağı katkılar yeni yetenekler kazandırma potansiyeli ne düzeydedir?

77 Yaygın Etki/ Katma Değer - 3 Proje başarıyla gerçekleş$rildiği takdirde proje çıkpsı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, $carileş$rilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığını azaltma ilgili alanda ülkenin rakabet gücünü arkrma potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıkp ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara ulaşprılması ve yayılımına ilişkin sunulan plan ne düzeyde yeterli ve gerçekçidir?

78 Yaygın Etki/ Katma Değer - 4 Ekonomik Öngörüler Ekonomik öngörüler tam ve net verilmeli (kaç kişi hedefleniyor, pazarın büyüklüğü nedir, vs) Mesela; TÜİK ista$s$klerine göre Türkiye'de..? milyon boy uzatma bekleyen hasta var. Bu hastaların hepsine satmayacağız ama %0.01'lik bir hedef belirledik demek çok isabetli olur. Bu durumda alet başı sapş yapılacak tahmini birim fiyat verilip Toplam Hasta sayısı x %0.01 x Alet Birim fiyatı =....$ lık bir pazardan bahsedilebilir. Bu hesaplama bizim hedeflerimizin net olduğunu izah eder. ve orada, «Bütün bu hesaplamalar sonucunda ülkemizde bu sektör alanında, ortalama? milyon dolar işlem hacmi olduğu görülmektedir.» sözcüğünü yazabiliriz. 78

79 Yaygın Etki/ Katma Değer - 5 Ekonomik Öngörüler Cihaz sadece büyük hastanelere değil de eczanelere, küçük kliniklere, özel muayenehane sahiplerine saplabilir mi? Cihaz internet üzerinden saplabilir mi? Geliş$rilen cihazın diğer markalar için Türkiye fiyap bizim maliyetlerimizin en az 3 kap kadar mı? (Mesela; maliyet 300 TL ise diğer markaların sapş fiyap en az 900 TL olmalı ki bayi veya diğer sapş kanallarına gerekli kar oranı verilebilsin) Geliş$rilen cihaz aynı zamanda dünya pazarında saplabilir mi? 79

80 Yaygın Etki/ Katma Değer - 6 Yaygın Etkinin ÇOK İYİ olması için aşağıdaki hususları barındırması gerekir ü Ülkenin bilimsel ve teknolojik araşprma gücüne (araşprma altyapısına, bilim insanı ye$ş$rilmesi, geliş$rilmesi ve is$hdamı, ve yeni ve kri$k yetenekler kazanılmasına) önemli katkı sağlayacak niteliktedir. ü Kuramsal / metodolojik olarak var olan paradigmaların dışında, yeni araşprma alanları açıcı, evrensel, bilimsel katkısı bakımından ufuk açıcı niteliktedir. ü Uluslararası alanda Türkiye'nin öncü rol oynamasına yardımcı olabilecek / ender çalışılan alanlarda söz sahibi olunmasına yol açabilecek / milli kültürü / ürünlerini evrensel boyutlara ulaşpracak / tanıtacak niteliktedir. ü Ülkedeki mevcut apl araşprma potansiyelini / kaynaklarını kullanacakpr. ü Genç araşprmacıları mo$ve edebilecek özelliğe sahip$r / kaplımları için önemli destekler sağlanmışpr. ü Yürütülmekte olan araştırmaların başarıyla devamına da önemli katkı sağlayacak niteliktedir.

81 Yaygın Etki/ Katma Değer - 6 Yaygın Etkinin ÇOK İYİ olması için aşağıdaki hususları barındırması gerekir ü Yeni bilimsel / teknolojik projelerin üre$lmesini te$kleme potansiyeli güçlüdür. ü Kurumlararası / disiplinlerarası boyutu çok güçlüdür / üniversite / araşprma kurumu - sanayi - kamu işbirliklerine önemli katkılar sağlayacak niteliktedir. ü Yeni teknoloji / ürün / kavram geliş$rilmesi / üre$lmesi hedeflenmekte, ülkenin dışarıya bağımlılığını azaltma / ülkenin rekabet gücünü / yaşam kalitesini arprma potansiyeli bulunmaktadır. ü Hedef kitle geniş$r ve bu proje ve çıkp / sonuçlarından hedef kitlenin büyük oranı / farklı alanlarda yararlanacakpr. ü Projeden beklenen çıkplar / sonuçlar ülkenin önemli bir ekonomik / teknolojik / toplumsal probleminin çözülmesine / ulusal bilgi ve veri tabanı oluşturulmasına / AB ve uluslararası normlara uyuma önemli katkı sağlayacakpr. ü Projeden inovasyon çalışmalarına katkısı olacak ve "$carileş$rilme" potansiyeli yüksek çıkplar / sonuçlar beklenmektedir.

82 Yaygın Etki/ Katma Değer - 7 Yaygın Etki açısından YETERSİZ olması için aşağıdaki hususları barındırması gerekir ü Hedef kitle belirsizdir / çok sınırlı kullanılacağı anlaşılmaktadır. ü Endüstriyel amaçlı kullanım mümkün olmasına rağmen öngörülmemiş, programlanmamışpr. ü Toplumsal fayda / katma değer sağlama beklen$si zayı ır.

83 83 Öneriler

84 Desteklenme ihxmalini Ar{rmak için Öneriler Proje teklif metni hazırlanırken Proje manpksal çerçevesi çizilmeden önce geçerliliği olan yeterli düzeyde bilgi toplanmalı ve mevcut durum hakkında analiz yapılmalıdır. Projenin sınırları iyi bir şekilde çizilmelidir Projenin konu başlığı hiçbir zaman tam olarak yapılacakları aktaramaz. Gerek$ği yerlerde Şekiller ve Tablolar kullanılmalıdır. Sanki konuyu hiç bilmeyen birine anlapyormuş gibi en basite indirgenerek izah yapılmalıdır. Proje ile elde edilmek istenen bilgilerin amaca olan katkısı açık açık izah edilmelidir. Mevcut durum analizi; Var olan durumun olumsuz sonuçları ortaya konur; bunların sebep- sonuç ilişkisi değerlendirilir. Problemler arasında öncelik sıralaması yapılır.

85 Desteklenme ihxmalini Ar{rmak için Öneriler Başvurulacak alana ait dökümanları/kılavuzları dikkatlice okuyup anlamak. Başvurulacak alanda projeden beklen$lerin neler olduğunu, istenen materyalleri not etmek. Başvuru konusu ile ilgili yürütücünün ve/veya kurumunuzun güçlü yönlerini belirlemek. Proje konusu ile ilgili kapsamlı bir okuma/anlama faaliye$ gerçekleş$rmek. Buna göre bir ÖZET yazmak.

86 Hakemlerin (Panelistler) ilk etapta bir projeden beklenxleri! İlgili alana katkı sağlayacak ilginç/yenilikçi fikirler. Önerilen yaklaşımın umut verici olduğunu gösteren veriler. Proje ekibinin (yürütücü, araşprmacı, danışman) araşprmayı yürütebilecek niteliklere sahip olduğunun kanıtları. İyi düşünülmüş/planlanmış proje anlapmı. Yazımın öz ve yeterince açık olması.

87 Online Proje Başvurusu

88 Başvuru Aşamaları 2 Temel Adımdan Oluşuyor.. 1. Çevrimiçi Başvuru Sisteminden başvuru yapılması (ardeb- pbs.tubitak.gov.tr) 2. Basılı gönderilmesi gereken evrakların gönderilmesi (Son başvuru tarihini müteakip 1 ha a içerisinde)

89 Hak Sahipliği Beyan Formu ve Feragat Formu Proje önerisini hazırlayan ve sunan kişilerin proje önerisi üzerindeki payları belirlenebiliyor mu? Not: Proje önerisini revize ederken Feragat Formu gereken durumlar olabilir.

90 Proje Değerlendirme Süreci Nasıl İşliyor? Çevrimiçi Başvuru - %6 Biçimsel Eksiklik (imza, belge vs.) ARDEB İade ARDEB Ön İnceleme (Biçimsel) - %14 ü EXk/Yasal izin ü Yetersiz içerik vs. Ret Araşdrma Grubu İnceleme (Biçimsel+Bilimsel) - %56 Panel Süreci %24 Kabul Not: Yüzdeler dönem 1001, 1005, 3501 programlarının verileridir.

91 Değerlendirme Kriterleri* Araştırma Hızlı Destek Başlangıç Ar- Ge (1001, 1002, 3001) Kariyer (3501) Öncelikli Alanlar (1003) Ulusal Yeni Fikirler (1005) Kamu Ar- Ge (1007) UBAP (1011) 1 Özgün Değer Özgün Değer Özgün Değer Yenilikçi Yönü Ar- Ge Niteliği Özgün Değer 2 Yöntem Yöntem Yöntem Yöntem Yöntem Yöntem 3 Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları Projenin Gerçekleşme Düzeyi, Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları 4 Yaygın Etki Kariyer Geliştirme Potansiyeli ve Yaygın Etkisi Yaygın Etki Ulusal Kazanım ve Yaygın Etki Bütçenin Uygunluğu Bilimsel İşbirliğinin Önemi ve Yaygın Etkisi 5 Çağrı Programı Amaç Ve Hedeflerine Katkısı * 1001, 3501, 1003, 1005, 1007 ve 1011 projeleri panellerde, 1002 ve 3001 projeleri dış danışman görüşü alınarak değerlendirilmektedir.

92 Panel - Panelist Sayıları ( ) Toplam Panel Sayısı Panelist Sayısı Panellerde Değerlendirilen Proje Sayısı Panel Başına Ortalama Proje Sayısı ,8 11,8 7,0 6,0 4,7 5,0 4,9 4,6 4,5 5,1 54 Farklı Üniversite 423 Panelist 147 Farklı Üniversite 3580 Panelist

93 Temenniler ve Hedefler Üniversitelerde Lisansüstü eğixmin öneminin kavranması Yapılan tezlerin ve projelerin insanlığa katkı sağlayacak tarzda seçilmesi EğiXmde ülkenin dışa bağımlılıktan kurtarılması Teknopark ve Akredite olmuş hayvan deneyleri laboratuvarlarının çoğaldlması Ar- Ge merkezlerinin kurulması ve sayılarının ardrılması (Üniversitelerimizin araş>rma için bir cazibe merkezi olması için bunu sağlayacak ens4tü ve merkezlerin oluşturulması) Üniversitelerde performansa dayalı değerlendirme sistemlerinin gelişxrilmesi Bilimin teknolojiye dönüştürülmesi amacına yönelik olarak Almanya daki Fraunhofer EnsXtüleri gibi ülkemiz şartlarına uygun programlar oluşturulmalıdır. Girişim sermayesi için, Silikon Vadisi gibi örnekleri kopyalamak yerine, kendi pazarımıza ve paydaşlarımıza ve gelecek vizyonuna uygun bir sistem oluşturmalıyız.

94 HaPrlatma Panelistlerin seçiminde TÜBİTAK AraşPrmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) ak$f olarak kullanılmaktadır. ARBİS te kayıtlı olan bilgilerimizin düzenli olarak güncellenmesini unutulmamalıyız. htp://arbis.tubitak.gov.tr 94

95 TÜBİTAK ın DESTEKLEDİĞİ ALANLAR

96 Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programı Programın amacı, yeni bilgiler üre$lmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemek$r.

97 Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programı Üniversite Özel/Kamu Kuruluşları Destek Süresi 36 aya kadar Doktora Derecesi Lisans Eği$mi Destek Miktarı TL ye kadar TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi Başvuru Dönemleri Dönem Son Tarihi Mart - Eylül 28 Mart Eylül ay Değerlendirme Süresi

98 Hızlı Destek Programı Programın amacı, üniversitelerde, araşprma hastanelerinde ve araşprma ens$tülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araşprma ve geliş$rme projelerine destek sağlamakpr.

99 Hızlı Destek Programı Üniversiteler / AraşPrma Ens$tüleri AraşPrma Hastaneleri Destek Süresi 12 aya kadar Doktora Derecesi Tıpta Uzmanlık Derecesi Destek Miktarı TL ye kadar veya veya Doktora Öğrencisi Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Yüksek Kabul Oranı Başvuru Dönemleri Zaman kısıtlaması yoktur. 2 ay Değerlendirme Süresi

100 Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı Bu programın amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmek$r Ulusal Kariyer Genç AraşPrmacı Programı

101 Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı Üniversite - Doktora Derecesi - 5 yıl - Farklı Üniversite Destek Süresi Destek Miktarı 36 aya kadar TL ye kadar TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi Başvuru Dönemleri Dönem Son Tarihi Mart - Eylül 28 Mart Eylül ay Değerlendirme Süresi

102 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Programın amacı, öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan Ar- Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasındaki eşgüdüm sağlamakpr.

103 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Üniversite Özel/Kamu Kuruluşları Destek Süresi aya kadar Doktora Derecesi Lisans Eği$mi Destek Miktarı 2.5 milyon TL ye kadar TL/ay Başvuru Dönemleri Çağrılı - İki Aşamalı Proje Teşvik İkramiyesi Üniversite Sanayi İşbirliği YENİ!

104 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı Programın amacı, kamu kurumlarının Ar- Ge ile giderilebilecek ih$yaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulmasıdır.

105 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı Üniversite Özel/Kamu Kuruluşları Destek Süresi aya kadar Doktora Derecesi Lisans Eği$mi Destek Miktarı Çağrıya göre değişmektedir TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi Başvuru Dönemleri Çağrılı - İki Aşamalı Amaç Kamu kurumlarının Ar- Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla başlatılmıştır. Üniversite Sanayi İşbirliği YENİLENDİ!

106 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Programın amacı, ülkemizde ih$yaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü arpracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün, süreç, yöntem ve model geliş$rme amacına yönelik uygulamalı araşprma ve/veya deneysel geliş$rme projelerinin desteklenmesidir.

107 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Üniversite Özel/Kamu Kuruluşları/ Yüksekokul Destek Süresi Destek Miktarı 18 aya kadar 200 Bin TL ye kadar Lisans Eği$mi Lisans Eği$mi TL/ay Başvuru Dönemleri Dönem Son Tarihi Mart - Eylül 28 Mart Eylül 2014 Proje Teşvik İkramiyesi YENİ! Ulusal Çapta Özgünlük Anlayışı

108 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Programın amacı, Ar- Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB taraindan desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araşprmacıların sunacakları ArGe projelerini desteklemek$r.

109 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Üniversite Özel/Kamu Kuruluşları Destek Süresi 24 aya kadar Doktora Derecesi Lisans Eği$mi Destek Miktarı 60 Bin TL ye kadar Başvuru Dönemleri Zaman kısıtlaması yoktur. 500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi YENİ! Proje Almamış Kişileri Ar- Ge ye Isındırma

110 Proje Performans Ödülü (PPÖ) Uygulaması Amaç: Desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak. Miktar: TL ye kadar. Kriterler: Makale, Bildiri, Kitap, Ödül, Patent, Ürün, Model, Şirket, Yayılım, Araştırmacı Yetiştirme, Yeni Proje Başvuru: Proje yürütücüsü başvurur. Sonuçlandıktan sonra 3 yıl içinde başvuru yapılabilir. Başvurular çevrimiçi alınır

111 Lisans Öğrencileri Bursiyer Olabiliyor.

112 Proje Yürütmenin Önündeki İdari Kotalar GevşeXldi 1) İdari Kotalar GevşeXldi: Dekan, Dekan Yrd., Yüksek Okul Müdürü, Yüksek Okul Müdür Yrd., Meslek Yüksek Okul Müdürü, Meslek Yüksek Okul Müdür Yrd., Genel Sekreter, Ens$tü Müdürü, Ens$tü Müdür Yrd., Bölüm Başkanı, AraşPrma Ens$tüsü Müdürü, Daire Başkanı, Merkez Müdürü arpk idari kotaya dahil değil. 2) Standart Proje Kota Uygulaması GevşeXliyor: 2 Yürütücülük 1 Yürütücülük + 2 Araşdrmacılık 4 Araşdrmacılık 3 Yürütücülük 1 Yürütücülük + 4 Araşdrmacılık 2 Yürütücülük + 2 Araşdrmacılık 6 Araşdrmacılık

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri 13 Mart 2014 Perşembe Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2013) 1 23. BTYK Kararı:

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Mahmut ÖZER Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Sağlık Bilimleri Araştırma

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Gökçe BİRBİÇER TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU Proje No: (Proje Yönetimi Ofisi tarafından verilir) Proje Başlığı Proje Alanı Sağlık Bilimleri Fen ve Mühendislik Bilimleri

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU 1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖNERİ ÖZETİ VE ANAHTAR KELİMELER: (Projenin literatürdeki yeri, özgün değeri, amacı, yöntem,

Detaylı

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini. Bilgilendirme Toplantısı. Doç.Dr. D Bülent MERTOĞLU Doç.Dr. Zehra Semra CAN

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini. Bilgilendirme Toplantısı. Doç.Dr. D Bülent MERTOĞLU Doç.Dr. Zehra Semra CAN TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini i Destekleme Programı (1001) Bilgilendirme Toplantısı Doç.Dr. D Bülent MERTOĞLU Doç.Dr. Zehra Semra CAN Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) ÖNERİ FORMU (Tasarım/Bitirme Projelerine Uygulamak İçin Düzenlenmiş Versiyonu)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) ÖNERİ FORMU (Tasarım/Bitirme Projelerine Uygulamak İçin Düzenlenmiş Versiyonu) 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Projenin adı ve türü Projenin adı: T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) ÖNERİ FORMU (Tasarım/Bitirme Projelerine Uygulamak İçin Düzenlenmiş Versiyonu)

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi PROJE BAŞVURU FORMU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi PROJE BAŞVURU FORMU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi PROJE BAŞVURU FORMU Projenin Başlığı Proje Yürütücüsü Araştırmacı(lar) Proje Türü 1. ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER:

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Doç. Dr. Cengiz ARICI Matematik, Fizik Araştırma Destek Grubu (MFAG) Yürütme Komitesi Sekreteri 04 Eylül 2015 Ar-Ge

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ (UBAIP) PROJE BAŞVURU FORMU

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ (UBAIP) PROJE BAŞVURU FORMU ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ (UBAIP) PROJE BAŞVURU FORMU Projenin Başlığı Proje Yürütücüsü Birim/Bölüm/ABD ( 1 ) Araştırmacı(lar) Proje Türü Proje Grubu Fen ve Mühendislik Bilimleri

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJE ÖNERİSİ FORMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJE ÖNERİSİ FORMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJE ÖNERİSİ FORMU Proje Başlığı: Project Title: Proje Yürütücüsü: Proje Ekibi: İsim Görev Başvuru Tarihi: * Bu form TÜBİTAK Proje

Detaylı

Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar

Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Değerlendirme Kriterleri* TÜBİTAK Araştırma Hızlı Destek Başlangıç Ar Ge (1001, 1002, 3001) Kariyer (3501) ÖncelikliAlanlar (1003) Ulusal Yeni Fikirler (1005)

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İÇ ARAŞTIRMA DESTEKLERİ PROJE ÖNERİ FORMU

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İÇ ARAŞTIRMA DESTEKLERİ PROJE ÖNERİ FORMU MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İÇ ARAŞTIRMA DESTEKLERİ PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BİLGİLERİ Proje Başlığı: Proje Süresi: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ* Adı ve Soyadı Birimi Tel Faks E-Posta Ünvanı Adresi Başvuru Tarihi İmza Bölüm/Program

Detaylı

Ulusal Akademik Proje Destekleri

Ulusal Akademik Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Proje Destekleri Prof. Dr. Vahide Savcı 2/56 İçerik TÜBİTAK vizyon Temel İşlev ve Destekler ARDEB olanakları 3/56 Vizyon Toplumumuzun yaşam

Detaylı

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kim. Müh. Kadir Yılmaz

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kim. Müh. Kadir Yılmaz TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Yük. Kim. Müh. Kadir Yılmaz TÜBİTAK DESTEKLERİ -Sanayiye Yönelik Ar-Ge Destekleri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) -Bilim İnsanı Destekleri

Detaylı

TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ

TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ Dr. Bora KAT 9 Şubat 2015 Pazartesi Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2013) 23. BTYK Kararı: 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi Yılı Hedefleri

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri 26 Mart 2015 Perşembe Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Doç. Dr. Cengiz ARICI Araştırma Destek Programları Bşk. Yrd. 04 Nisan 2017 Salı TÜBİTAK ın Görevleri* Bilim, teknoloji

Detaylı

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 29 Ocak 2015 Perşembe Ar Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri Banu GÖKÇAY TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu SB Ar-Ge Toplantısı,

Detaylı

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 29 Ocak 2015 Perşembe Türkiye nin Bilimsel Yayın Sayısı Bakımından Dünya Sıralamasındaki Yeri Yükseldi.. Kaynak: ISI

Detaylı

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayan: Proje Destek Ofisi www.pdo.yildiz.edu.tr Son Başvuru Tarihi: 7 Eylül 2012 TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme

Detaylı

Değerlendirme Sistemi ve Kriterler ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEB)

Değerlendirme Sistemi ve Kriterler ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEB) Değerlendirme Sistemi ve Kriterler ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEB) Puanlama seviyesi sayısı 5 e çıkartıldı Her seviyenin tanımı ve her boyutun açıklaması bulunmaktadır. 5 Çok İyi (A) 4

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU S.KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE TEKLİF VE DEĞERLENDİRME FORMU. Proje Bilgileri

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU S.KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE TEKLİF VE DEĞERLENDİRME FORMU. Proje Bilgileri T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU S.KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE TEKLİF VE DEĞERLENDİRME FORMU Tarih:../../20.. Proje No: (Boş Bırakınız) Proje Bilgileri Proje Başlığı: Proje Süresi: (1-8ay)

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri Banu GÖKÇAY TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu SB Ar-Ge Toplantısı,

Detaylı

Ulusal Akademik Araştırma Destekleri

Ulusal Akademik Araştırma Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Araştırma Destekleri Dr. Ebru GÖNCÜOĞLU TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu Bilimsel Programlar Uzmanı Kayseri,

Detaylı

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayan: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bilimsel Destek Ofisi : http://www.yalova.edu.tr/i.aspx?q=601 Son Başvuru Tarihi: 02 MART 2012

Detaylı

ETTOM e-bülten SAYI 2

ETTOM e-bülten SAYI 2 ETTOM e-bülten SAYI 2 TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2014 YILI ÇAĞRISI 1003 PROGRAMI ve ÖZELLİKLERİ Programın amacı; belirlenecek öncelikli alanlarda Sonuç odaklı, İzlenebilir

Detaylı

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kimya Müh. Kadir Yılmaz Destek Programları Yönetimi Sorumlusu

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kimya Müh. Kadir Yılmaz Destek Programları Yönetimi Sorumlusu TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Yük. Kimya Müh. Kadir Yılmaz Destek Programları Yönetimi Sorumlusu TÜBİTAK DESTEKLERİ -Sanayiye Yönelik Ar-Ge Destekleri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 05.03.2014 San Tez Programı Program; 635 sayılı K.H.K ve 7 Temmuz 2007 tarihli Sanayi Tezlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Programın Amacı Nedir? Yeni bilgiler üretilmesi, Bilimsel yorumların

Detaylı

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Proje Hazırlama Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Hayat Sürecinde Kısa Orta ve Uzun Vadede planlanan bir yatırım-araştırma-geliştirme organizasyonları veya endüstriyel veya

Detaylı

Bilimsel İletişim. Tez gerekçesi Bilimsel proje önerisi

Bilimsel İletişim. Tez gerekçesi Bilimsel proje önerisi Bilimsel İletişim Tez gerekçesi Bilimsel proje önerisi Bilimsel iletişim Makale Tez Tez gerekçesi Bilimsel proje önerisi Tez veya proje nedir? Bir sorusu olan, belli bir amaç ve hedef dahilinde, belli

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri 21 Nisan 2016 Perşembe TÜBİTAK ın Görevleri* Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları oluşturmak Ar-Ge altyapısı oluşturmak

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri TÜBİTAK ın Görevleri* Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları oluşturmak Ar-Ge altyapısı oluşturmak ve destek sağlamak

Detaylı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB, üniversitelerden, kamu Ar-Ge enstitülerinden ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek vermektedir. SBAG SOBAG TOVAG TBAG H 2 0 TÜBİTAK

Detaylı

TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU

TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU 1003 Programının Yenilikleri (Özet) Her öncelikli alana özgü Çağrı Programı Çağrı esaslı proje başvuruları İki aşamalı başvuru

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 07 Temmuz 2014 Pazartesi Ar Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2013) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 21 Mayıs 2014 Çarşamba Ar Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2013) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ. Online Proje Başvuru Adımları

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ. Online Proje Başvuru Adımları DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ Online Proje Başvuru Adımları 1.Adım: Başvuru Kapak Sayfası 1.Adım: Başvuru Kapak Sayfası Bu adımda projenizin genel bilgilerini giriniz ve ardından Kaydet

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri M. Hamidullah TARHAN TÜBİTAK İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 15.04.2013 Sunum Planı Genel Tanıtım Akademik Destek Programları

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ (2013/1 Sayılı Genelge) Hazırlayan: Dr. Nejla Can Güler AB Uzmanı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 20 Kasım 2013 SUNUM PLANI I. GENELGENİN

Detaylı

1001 BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA PROJELERĠNĠ DESTEKLEME PROGRAMI

1001 BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA PROJELERĠNĠ DESTEKLEME PROGRAMI 1001 BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA PROJELERĠNĠ DESTEKLEME PROGRAMI BaĢvurunun bilimsel değerlendirmeye alınabilmesi için, Arial 9 yazı tipinde hazırlanması ve toplamda 20 sayfayı geçmemesi gerekmektedir.

Detaylı

TÜBİTAK-Akademik Ar-Ge Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı Proje Yazılması-2

TÜBİTAK-Akademik Ar-Ge Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı Proje Yazılması-2 TÜBİTAK-Akademik Ar-Ge Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı Proje Yazılması-2 Proje Yazılması. PROJE BAŞLIĞI Başlık projeyi yansıtmalı, anlaşılır ve kısa olmalıdır ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER

Detaylı

Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkanı (V.) Mart 2012

Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkanı (V.) Mart 2012 Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkanı (V.) Mart 2012 Giriş "Şans ancak hazırlanmış fikirlere güler." Louis Pasteur 2 Araştırma Projesi Başlangıcı ve sonu belirli

Detaylı

Proje Hazırlama. Proje Kriterleri. Ne Çeşit Proje? Proje Kavramı... Prof. Dr. Hasan Efeoğlu

Proje Hazırlama. Proje Kriterleri. Ne Çeşit Proje? Proje Kavramı... Prof. Dr. Hasan Efeoğlu PROJE Proje Hazırlama Kısa Orta ve Uzun Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Vadede planlanan bir Yatırım-Araştırma-Geliştirme Endüstriyel veya Bilimsel manada AR-GE faaliyetleri

Detaylı

TÜBİTAKTAK projesi hazırlama süreci 1001 örneği. Proje. Proje çeşitleri. Bu sunuda: Genel proje süreci. Doç.Dr. Ercan Kurar

TÜBİTAKTAK projesi hazırlama süreci 1001 örneği. Proje. Proje çeşitleri. Bu sunuda: Genel proje süreci. Doç.Dr. Ercan Kurar TÜBİTAKTAK projesi hazırlama süreci 1001 örneği Doç.Dr. Ercan Kurar Bu sunuda: İ ğ S.Ü.V.F. Genetik Anabilim Dalı İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK) Konya 2013 Proje Belirli bir amacı

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri TÜBİTAK ın Görevleri* Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları oluşturmak Ar-Ge altyapısı oluşturmak ve destek sağlamak

Detaylı

(PROJE BAŞLIĞI - TÜRKÇE) (PROJE ADI KISALTMASI-AKRONİM) Proje Yürütücüsü: (Proje Yürütücüsü Ünvan ve Adı, Kurumu) Yardımcı Araştırmacı I-II:

(PROJE BAŞLIĞI - TÜRKÇE) (PROJE ADI KISALTMASI-AKRONİM) Proje Yürütücüsü: (Proje Yürütücüsü Ünvan ve Adı, Kurumu) Yardımcı Araştırmacı I-II: 1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNERİSİ KAPAK SAYFASI (PROJE BAŞLIĞI - TÜRKÇE) (PROJE BAŞLIĞI - İNGİLİZCE) (PROJE ADI KISALTMASI-AKRONİM) Proje Yürütücüsü:

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri 21 Nisan 2016 Perşembe TÜBİTAK ın Görevleri* Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları oluşturmak Ar-Ge altyapısı oluşturmak

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 19 Kasım 2015 Perşembe TÜBİTAK ın Görevleri* Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları oluşturmak Ar Ge altyapısı oluşturmak

Detaylı

Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V.

Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. Kasım 2011 Giriş "Şans ancak hazırlanmış fikirlere güler." Louis Pasteur 2 Araştırma Projesi Başlangıcı ve sonu belirli

Detaylı

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NE İSKENDERUN.. başlıklı Yönlendirilmiş Proje nin (YP)* desteklenmesini talep etmekteyim. Bilgilerinize ve gereğini arz ederim... /.. /. Proje Yürütücüsü Adı Soyadı / İmza

Detaylı

TÜBİTAK PROJE ÖNERİSİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME FORMU VE BİLGİ NOTU (POBDF-01)

TÜBİTAK PROJE ÖNERİSİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME FORMU VE BİLGİ NOTU (POBDF-01) TÜBİTAK PROJE ÖNERİSİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME FORMU VE BİLGİ NOTU (POBDF-01) Bu form, proje önerilerinin (1) özgün değer, (2) yapılabilirlik ve (3) yaygın etki boyutlarında bilimsel değerlendirilmesi amacıyla

Detaylı

TÜBİTAK 3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK 3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK 3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Prof. Dr. Feray KÖÇKAR Proje Koordinasyon Ofisi Birim Sorumlusu Dr. Gülşah ÇELİK GÜL Uzman İçerik 1 2 3 4 5 6 7 Amaç Kimler Başvurabilir? Proje

Detaylı

3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı. Fatih Sinan ESEN Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı

3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı. Fatih Sinan ESEN Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Fatih Sinan ESEN Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Mart 2012 TÜBİTAK ARDEB in Paydaşları Kamu Ar-Ge Enstitüleri

Detaylı

Sosyal Bilimler Alanında TÜBİTAK Projeleri ve Önemli Hususlar. Prof. Dr. Yüksel SAYAN Ege Üniversitesi - İzmir

Sosyal Bilimler Alanında TÜBİTAK Projeleri ve Önemli Hususlar. Prof. Dr. Yüksel SAYAN Ege Üniversitesi - İzmir Sosyal Bilimler Alanında TÜBİTAK Projeleri ve Önemli Hususlar Prof. Dr. Yüksel SAYAN Ege Üniversitesi - İzmir Sunum Planı Genel Tanıtım Süreçlerimiz Sosyal Bilimlerde Ar-Ge Bilimsel Değerlendirme Kriterleri

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 07 Temmuz 2014 Pazartesi Ar Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2013) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

TUJJB PROJE ÖNERİSİ (İKİNCİ AŞAMA) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TUJJB PROJE ÖNERİSİ (İKİNCİ AŞAMA) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR TUJJB PROJE ÖNERİSİ (İKİNCİ AŞAMA) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR TUJJB ye verilen araştırma projesi önerileri, DDYK tarafından bir ön değerlendirmeden geçirilir. Bu çalışma sonucunda, ikinci aşama değerlendirilmeye

Detaylı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) 26 Aralık 2014 İstanbul Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) 26 Aralık 2014 İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) 26 Aralık 2014 İstanbul Üniversitesi Sunum Planı Genel Tanıtım Destek Programlarımız Başvuru Değerlendirme Süreci Proje Başvurusunda Dikkat Edilecek

Detaylı

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş YTÜ TEKNOPARK BİLGİ FORMU Bu formu, YTÜ- TEKNOPARK bünyesinde oluşturmayı düşündüğünüz birim için doldurunuz.

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ 13 MART 2012 ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri San-Tez Programı

Detaylı

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Proje Hazırlama Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü PROJE Kısa Orta ve Uzun vadede planlanaması olan Bilimsel / Endüstriyel manada AR-GE (Araştırma-Geliştirme ) faaliyetleri birer

Detaylı

Ek1 KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLĐMSEL ARAŞTIRMALAR PROJE ÖNERĐSĐ HAKEM/ÖDAK/KOMĐSYON DEĞERLENDĐRME FORMU 1- PROJENĐN ÖZGÜN DEĞERĐ

Ek1 KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLĐMSEL ARAŞTIRMALAR PROJE ÖNERĐSĐ HAKEM/ÖDAK/KOMĐSYON DEĞERLENDĐRME FORMU 1- PROJENĐN ÖZGÜN DEĞERĐ Ek1 KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLĐMSEL ARAŞTIRMALAR PROJE ÖNERĐSĐ HAKEM/ÖDAK/KOMĐSYON DEĞERLENDĐRME FORMU PROJE NO: PROJE BAŞLIĞI: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: 1- PROJENĐN ÖZGÜN DEĞERĐ ÇOK Yeni bir teknoloji, yeni bir

Detaylı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri San-Tez Programı Teknopazar Destek Programı Teknogirişim Sermayesi Desteği Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Rekabet Öncesi İşbirliği F.Kemal ÖZTÜRK

Detaylı

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. 7 Haziran 2011, Bilkent Üniversitesi TÜBİTAK ARDEB ARDEB Kamu Ar-Ge Enstitüleri Gruplar ve Mali Denetleme

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 1. Proje Hakkında Genel Bilgi PROJE BAŞLIĞI: Başvuru Formu PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM: (Bölüm, Fakülte) DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR: (Kuruluşun

Detaylı

TÜBİTAK Ar- Ge Destekleri. Dr. Suat ERDOĞAN 24 Aralık 2014

TÜBİTAK Ar- Ge Destekleri. Dr. Suat ERDOĞAN 24 Aralık 2014 TÜBİTAK Ar- Ge Destekleri Dr. Suat ERDOĞAN 24 Aralık 2014 Şans ancak hazırlanmış fikirlere güler. Louis Pasteur Sunum Planı Genel Tanıtım ve Türkiye nin Dünyadaki Bilimsel Konumu Akademik Destek Programları

Detaylı

Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V.

Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. Ocak 2012 Giriş "Şans ancak hazırlanmış fikirlere güler." Louis Pasteur 2 Araştırma Projesi Başlangıcı ve sonu belirli

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 31.01.2014 San-Tez Programı (Yürürlükte Olan Yönetmeliğe Göre) Program; 635 sayılı K.H.K ve 7 Temmuz 2007 tarihli Sanayi Tezlerinin

Detaylı

www.biggsea.com PROJE YAZMAK BiGG SEA

www.biggsea.com PROJE YAZMAK BiGG SEA www.biggsea.com PROJE YAZMAK BiGG SEA Proje yazmanın 3 kuralı: TÜBİTAK AR-GE PROJE YAZIMI Olduğu gibi değil, olması gerektiği gibi yazmak Ürün değil süreç bazlı kurgulamak Aynı şeyleri değişik yerlerde

Detaylı

Sonuçların Raporlanması, Dokümantasyonu ve Bilimsel Etkinliklere Hazırlık

Sonuçların Raporlanması, Dokümantasyonu ve Bilimsel Etkinliklere Hazırlık Sonuçların Raporlanması, Dokümantasyonu ve Bilimsel Etkinliklere Hazırlık Proje Gelişme (Ara) Raporu Proje sözleşmesi imzalandıktan sonra, sözleşmede belirtilen tarihte proje başlamaktadır. Proje süresi

Detaylı

Teknoloji Üretiminde Proje Kültürünün Yeri

Teknoloji Üretiminde Proje Kültürünün Yeri Teknoloji Üretiminde Proje Kültürünün Yeri Lise Öğretmenleri-Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik- Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı (LİSE-4 [Çalıştay 2014]) Doç.Dr.Kıvanç SEL ÇOMÜ, Fizik Bölümü Yıl 1959

Detaylı

A a a t ırma m a De D s e t s ek e k Pr P og o r g am a l m ar a ı a k k n a l n ı (ARDEB)

A a a t ırma m a De D s e t s ek e k Pr P og o r g am a l m ar a ı a k k n a l n ı (ARDEB) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Özet Genel Bilgi Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma Grupları Destek Programları Đstatistikler 2 TÜBĐTAK Destekleri Sanayiye yönelik

Detaylı

Proje Hazırlama Eğitimi (1)

Proje Hazırlama Eğitimi (1) Proje Hazırlama Eğitimi (1) Dr. Necati VARDAR KTO Karatay Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Proje Hazırlama Eğitimi Ön Hazırlık (1) Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma rma Destek Programları Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Özet Genel Bilgi Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma Grupları Destek Programları İstatistikler 2 TÜBİTAKTAK

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ARAŞTIRMA ÖNERİ FORMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ARAŞTIRMA ÖNERİ FORMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ARAŞTIRMA ÖNERİ FORMU PROJE YÖNETİCİSİNİN ÜNVANI, ADI, SOYADI: PROJE YÖNETİCİSİNİN SİCİL NUMARASI: BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM: PROJENİN SUNULDUĞU BİRİM: (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul)

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ

ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ 1-BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI A.GENEL BİLGİLER Proje adı Projenin Amacı Projenin Alanı Etik Kurul Belgesi : Proje adını kısaltma yapmadan yazınız. : Proje hakkında

Detaylı

EK-1B: PROJE BAŞVURU FORMU (ALTYAPI OLUŞTURMA)

EK-1B: PROJE BAŞVURU FORMU (ALTYAPI OLUŞTURMA) EK-1B: PROJE BAŞVURU FORMU (ALTYAPI OLUŞTURMA) PROJEYİ ÖNEREN KURULUŞ: PROJE BAŞLIĞI (Boşluklarla beraber 50 karakterden uzun olmamalıdır) : ÖNERİLEN PROJENİN SÜRESİ (AY): PROJE MALİYETİ : İSTENİLEN DESTEK

Detaylı

Akademik Destek Programları. ARDEB ve Üniversiteniz. Proje Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Akademik Destek Programları. ARDEB ve Üniversiteniz. Proje Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Dr. Ebru GÖNCÜOĞLU Bilimsel Programlar Başuzmanı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı 1 Ülke İhtiyaçları Analizi Devlet Kuruluşları İlgili Fakülteler Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK STK lar Özel Sektör 2 Ülke İhtiyaçları Analizi 3 Öncelikli

Detaylı

TÜBİTAK Çağrıları Dr. Burcu SAYIN UZUN TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı

TÜBİTAK Çağrıları Dr. Burcu SAYIN UZUN TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı TÜBİTAK Çağrıları Dr. Burcu SAYIN UZUN TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı 19 Eylül 2013 İTAM Proje Toplantısı, İSTANBUL Sunum Planı Genel Tanıtım 1003 Programı 1007 Programı Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEĞİ PROJE BAŞVURU FORMU

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEĞİ PROJE BAŞVURU FORMU İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEĞİ PROJE BAŞVURU FORMU PROJE KODU (boş bırakınız) PROJE YÖNETİCİSİNİN ÜNVANI, ADI, SOYADI PROJE YÖNETİCİSİNİN E-POSTA ADRESİ PROJE YÖNETİCİSİNİN

Detaylı

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi) Tanıtımı Dr. Olcay Özçakır 16.12.2014 HT-TTM: Yapılanma Kuruluş : 2008 Temmuz (Hacettepe Teknokent A.Ş. nin bir alt birimi) Şirketleşme (A.Ş.) :

Detaylı

ENAR PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

ENAR PROJE DEĞERLENDİRME FORMU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENAR PROJE DEĞERLENDİRME FORMU Proje Yürütücüsü Adı Soyadı veya Firma Adı : Proje Konu Başlığı : Proje Kodu : Değerlendirenin

Detaylı

Proje Başvurusu Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Proje Başvurusu Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Proje Başvurusu Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU Banu GÖKÇAY Bilimsel Programlar Uzmanı 13.03.2014 Başvuru Formunun Hazırlanması TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi

Detaylı

SUNUM AKIŞI o Proje Nedir? o Problemin Tanımı o Niçin Proje Yaparız o TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Akademik Sanayi Kamu

SUNUM AKIŞI o Proje Nedir? o Problemin Tanımı o Niçin Proje Yaparız o TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Akademik Sanayi Kamu SUNUM AKIŞI o Proje Nedir? o Problemin Tanımı o Niçin Proje Yaparız o TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Akademik Sanayi Kamu o ARDEB Araştırma Grupları o Bazı Akademik Araştırma Destek Programları 1001

Detaylı

AR-GE PROJE ÖNERİ FORMU

AR-GE PROJE ÖNERİ FORMU TP/ Ar-Ge Proje Öneri Formu AR-GE PROJE ÖNERİ FORMU PROJE ADI : KUYU BAŞI MALZEMELERİ KURULUŞ ADI : BAŞVURU TARİHİ : İçindekiler 1. KURULUŞ BİLGİLERİ...3 2. PROJE ÖZETİ...4 2.1 Projenin Tanımı... 4 2.2

Detaylı

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com Dernek olarak ana amacımız: Üretici firmaların ARGE faaliyetlerini geliştirmeleri ve ihracat potansiyellerini artırmaları

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Ankara Üniversitesi Lisansüstü Tez Proje Desteği Başvurusu İçin Hazırlık Eğitimi Atölye Çalışması 21.02.2014 Sunum

Detaylı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Kırklareli Üniversitesi, 19.06.2013 Sunum Planı Genel Tanıtım Süreçlerimiz Sosyal Bilimlerde Ar-Ge Bilimsel Değerlendirme Kriterleri Proje Başvurusunda

Detaylı

Türk Antarktik Bilim Seferi II Araştırma Projeleri PROJE BAŞVURU FORMU

Türk Antarktik Bilim Seferi II Araştırma Projeleri PROJE BAŞVURU FORMU Türk Antarktik Bilim Seferi II Araştırma Projeleri PROJE BAŞVURU FORMU Projenin Başlığı Proje Yürütücüsü Üniversite(ler) Birim/Bölüm/ABD Araştırmacı(lar) Sefere Katılması Planlanan Araştırmacı Projenin

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ/ PROJE DESTEĞİ VEREN KURUM VE KURULUŞLAR. Kimya Y. Müh. Pınar AKYÜREK ÖKTEM EÜ EBİLTEM-TTO Sanayi İlişkileri Birimi Uzmanı

PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ/ PROJE DESTEĞİ VEREN KURUM VE KURULUŞLAR. Kimya Y. Müh. Pınar AKYÜREK ÖKTEM EÜ EBİLTEM-TTO Sanayi İlişkileri Birimi Uzmanı PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ/ PROJE DESTEĞİ VEREN KURUM VE KURULUŞLAR Kimya Y. Müh. Pınar AKYÜREK ÖKTEM EÜ EBİLTEM-TTO Sanayi İlişkileri Birimi Uzmanı 25.02.2016 Proje Nedir? Belirlenen bir amaca ulaşmak için

Detaylı

YÖNTEM ve YAPILABĠLĠRLĠK

YÖNTEM ve YAPILABĠLĠRLĠK YÖNTEM ve YAPILABĠLĠRLĠK YAPILABİLİRLİK Yönetim Düzeni (İş Paketleri;Görev Dağılımları ve Süreleri) Ekipman/ortam yönünden YÖNTEM YÖNTEM Seçilecek yöntemler ve kullanılacak materyal araştırmanın tasarımı/yaklaşımları

Detaylı

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) BİDEB Organizasyon Yapısı 2 BİDEB 2011 Yılı Destek Bütçesi 2011 Toplam Destek Bütçesi 81,3 Milyon TL 3 BİDEB Burslarının Temel Amacı Başarıya verilen ödül

Detaylı

NASIL BAŞARDIM: Planlanma, İş Yükü Dağıtımı ve Zaman Yönetimi

NASIL BAŞARDIM: Planlanma, İş Yükü Dağıtımı ve Zaman Yönetimi NASIL BAŞARDIM: Planlanma, İş Yükü Dağıtımı ve Zaman Yönetimi Ahmet CANSIZ İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Maslak İstanbul 1 ÖZET 1. Başarıya Giden

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK BAŞVURU FORMU

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK BAŞVURU FORMU T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK BAŞVURU FORMU PROJE YÖNETİCİSİNİN ÜNVANI, ADI, SOYADI: BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM: PROJENİN SUNULDUĞU BİRİM:(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul) Proje Kodu:

Detaylı

Fikirden Projeye III

Fikirden Projeye III Fikirden Projeye III Proje içeriği Amaç ve hedefler Özgün değer Yaygın etki Proje Yönetimi Ana Hatlar 22 Araştırılabilir YAPILABİLİRLİK Uygulama veya kuramsal açıdan faydalı YAYGIN ETKİ İlgi çekici, merak

Detaylı