Proje Sahibinin: Proje İçin Seçilen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje Sahibinin: Proje İçin Seçilen"

Transkript

1 İçindekiler Proje Sahibinin:... 2 Proje İçin Seçilen... 2 Hizmet Amaçları:... 3 Önem ve Gerekliliği:... 3 PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU:... 4 YER ALTI FALİYETLERİ... 4 Tahkimat (tahkimat sistemi, tahkimat sisteminin uygulaması, havalandırma tekniği... 6 ve bu amaçla kullanılacak ekipmanın özellikleri):... 6 Havalandırma (ocak boyutu ve ilişkilendirilmiş gerekli hava miktarı, hızı, havakapılarının miktarı ve yeri, havalandırma planı, temiz ve kirli hava güzergah planı, kaçamak yolu):... 8 Gerekli Hava Miktarı :... 9 Ocağın Direnci :... 9 Mekanik Havalandırma Vantilatör Kapasitesinin Hesabı; Havanın Ocak Yollarında Dağılımı Ocak Eşdeğer Açıklığı: HAZIRLIK AŞAMASINDA HAVALANDIRMA Kullanılacak Basınçlı Hava Makinaları: Basınçlı Hava Tüketimi: Basınçlı Hava Şebekesi: Yeraltı nakliyesi (nakliye sistemi ve tekniği, kullanılacak donanımın özellikleri): Su tahliyesi (su tahliyesi, su ile mücadele ve bununla ilgili donanım ve teknikleri): PROJENİN ÖZELLİKLERİ Proje Kapsamında Kullanılacak Üretim Yöntemleri, Üretim Miktarları, İş Akım Şeması, Çalışacak Personel Sayısı : Patlatma Tekniği ve Detayları: Üretimde Kullanılacak Makinelerin, Araçların Sayı ve Özellikleri : Projenin Fayda-Maliyet Analizi: Proje Giderleri: Yatırım Giderleri Pazar ve Satış Fiyatı: Projenin Ekonomik Ömrü:... 15

2 Proje Sahibinin: Adı, Ayşe Nur ALPEREN Adresi: Aşağı kayabaşı mahallesi, acar1 apt. no:3/8 NİĞDE Telefon ve Mail: Projenin Adı: MADEN (KROM) OCAĞI YERALTI İŞLETMESİ Proje İçin Seçilen Yerin Adı, Mevkii: Denizli İli, Beyağaç İlçesi, Yumaklı Yaylası, Çukurçam Mevkii, Muğla İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü, Yassıkır ve Sarıkaya Madeni Mevkiileri Proje Bedeli: TL (İkiyüzellibinTürkLirası) Tanımı: Proje konusu faaliyet, Denizli İli, Beyağaç İlçesi, Yumaklı Yaylası, Çukurçam Mevkii Ve Muğla İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü, Yassıkır ve Sarıkaya Madeni Mevkiileri civarında bulunan 1265,39 hektardan oluşan İR ruhsat numaralı sahada yer altı ocak işletmesi olarak çalışılmakta olan krom maden ocağının alanlarının genişletilmesi, kapasitesinin artırılması ve 3 poligon halinde açık ocak işletmelerinin açılmasına yöneliktir. İR numaralı maden ruhsatı 5177 sayılı Maden Kanunu na istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tarihinde ALPEREN A. Ş. adına alınmıştır. Bu tarihten sonra tarihinde İşletme İzni alınarak alandan 10 yıl için maden üretim hakkı kazanılmıştır. Üretim devam ettiği sürece ruhsat süresi devam edebilecektir. Projeye konu olan ruhsat sahası ile ilgili 5,63 hektarlık alan için Muğla Valiliğinin (Mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün) tarih ve V570 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir belgesi ve 1,5 hektarlık alan için Denizli Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün) tarih ve 26 karar numaralı ÇED Gerekli Değildir belgesi alınmıştır. Aynı alanlar için II. Sınıf GSM ruhsatları da alınmış olup bu bölgelerde Orman kiralamaları yapılarak maden ocakları faaliyete geçmiştir. Denizli ve Muğla İl sınırlarında bulunan İR ruhsat numaralı saha toplam 1265,39 hektardan oluşmaktadır. Proje kapsamında 7,13 hektar alanda yer altı işletme yöntemi ile madencilik faaliyetleri yapılmaktadır. Madencilik faaliyetlerinin ruhsat koordinatları ile sınırlandırılmış alanın tamamında yapılması planlanmaktadır. Ruhsatın kalan kısmında yer altı işletme yöntemi ile krom üretimi gerçekleştirilecektir. Mevcut durumda alınan belgede ton/yıl krom üretimi yapılacağı beyan edilmiştir. Kapasite artırımı ile proje alanında patlatmalı açık ocak işletmeciliği yönteminin uygulanmaya başlanması ve yeni galerilerin açılması ile tüm ruhsattan yılda ton krom madeni üretilmesi planlanmaktadır. Krom madeni üretimi 2 yöntemle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ruhsat sahasının 32,75 hektarlık kısmında açık ocak işletmeciliği, kalan kısmında ise yer altı işletme yöntemi ile üretim gerçekleştirilecektir.

3 Hizmet Amaçları: Denizli ve Muğla İl sınırlarında bulunan İR ruhsat numaralı saha toplam 1265,39 hektardan oluşmaktadır. Proje kapsamında 7,13 hektar alanda yer altı işletme yöntemi ile madencilik faaliyetleri yapılmaktadır. Yeni bulunan mostralarda 3 ayrı alanda toplam 32,75 hektarlık kısmında açık ocak işletmeciliği yöntemi ile krom madeni üretimi yapılması planlanmıştır. Ruhsatın kalan kısmında ise yer altı işletme yöntemi ile krom üretimi gerçekleştirilecektir. Ayrıca ton/yıl kapasite ile çalışma yapılması için ÇED Gerekli Değildir kararları alınmış olup, üretim kapasitesinin açık ocakların faaliyete geçmesi ile ton/yıl kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir. Önem ve Gerekliliği: Krom cevheri ya da kromit, lavın katılaşması sonucu oluşan yoğun kayalarda bulunur. Krom rezervleri, yer yüzeyinin üstünde olduğu kadar derin kısımlarda da bulunur. Dolayısıyla hem açık alan hem de yeraltı madenciliği ile çıkartılabilir. Krom, Birleşik Devletler Jeoloji Araştırmaları na göre 11 milyar tonu aşan rezervleri ve yüzyıllar boyunca dünya talebini karşılayacak yeterliliği ile bol bulunan bir kaynaktır yılından bu yana, krom cevheri üretimi düzenli olarak artış göstermiş, 15 milyon tondan, 2008 yılında 25 milyon tona yükselmiştir. Bu kayda değer artış, gelişmekte olan dünyadaki paslanmaz çeliğe olan talebin ciddi artışıyla açıklanabilir. Planlanan faaliyetle ilgili olarak zamanlama tablosu aşağıda sunulmuştur.

4 PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU: Proje alanı Denizli İli, Beyağaç İlçesi, Yumaklı Yaylası, Çukurçam Mevkii Ve Muğla İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü, Yassıkır ve Sarıkaya Madeni Mevkii sınırları dahilinde yer almaktadır. Proje sahası yatırımcı firma uhdesinde bulunan İR maden ruhsat sahasıdır. Alanda mevcut durumda 5 poligonda yer altı işletme yöntemi ile krom madeni çıkartılmaktadır. YER ALTI FALİYETLERİ Ocak yeri seçimi, kuyu, desandre, galeri uzunlukları, kesiti, üretim yöntemi ve uygulaması, üretimde kullanılacak donanım, bu donanımların teknik özellikleri: Krom cevheri filonlarının tabana doğru dalması nedeniyle açık işletmeye müsait olmayan bu alanda kapalı işletme metodu ile üretim gerçekleştirilecektir. Hazırlık yollarının açılması ve üretim panolarının oluşturulmasını takiben aşağıdan yukarı doğru yatay dilimli tavan arınlı dolgulu kazı metodu uygulanacaktır ( Tahkimatlı Yatay Dilimli Dolgu Yöntemi ). Bu sistemde üretim panolarının oluşturulmasını takiben tabandan yukarı doğru dilimler halinde cevher alınarak, alınan dilim ramble malzemesi ile doldurulduktan sonra bir üst dilime geçilecektir. Ramble malzemesi olarak, hazırlık yolları açımı esnasında çıkan pasa malzemesi kullanılacaktır. Aynalardan üretilen cevherler sırası ile (geriden başlayarak), ferelere dökülerek, ferelerin ana nakliye yolu üzerindeki oluklara dolması sağlanır. Oluklara dolan cevher altlarına yerleştirilen vagonlara doldurularak nakliye yoluna getirilir. Ana nakliye yolundan dışarıya çıkartılarak stok alanında depolanır. Cevheri alınan topuklar emniyet kuralları dahilinde pasa ile (ramble) doldurulacaktır. Ramble malzemesi taban taşında sürülen galerilerden, yantaşta sürülecek pasa galerilerinden veya arama maksadı ile sürülen arama bacalarından alınan pasalardan sağlanacaktır. 2 m. lik yatay dilim (kat) cevheri alınıp Ramble işlemi tamamlanan ceplerin arasında kalan baş yukarı bölümleri, yani oluklar,

5 tahkimatları tamamlanarak bir üst kata çıkılacak ve işlem tekrarlanarak üretim devam edecektir. İlk etapda 30º meyilli 5 m2 kesit alanına sahip ana nakliye ve havalandırma desandresi sürülecek ve cevhere ulaşıldıktan sonra kotunda taban yolu ve ana nakliye galerisi sürülecektir kotundan cevher içinde fere çıkılarak kotunda üst kat galerisi oluşturulacaktır. Bu katta yerüstüne doğru 45º meyilli bir başyukarı sürülerek nefeslik bağlantısı yapılacaktır kotunda 45 m genişliğinde panolar oluşturulacak ve dolgulu tavan ayak metodu ile üretim yapılacaktır. Galeri tavanından yukarı doğru fere bacaları sürülerek üretim panoları oluşturulacak ve taban yolunda topuk bırakılarak alttan üstte doğru yatay dilimli rambleli üretim sistemiyle cevher alınacaktır. Taban yolunda tavan yoluna çıkılırken, oluklar oluşturularak, alınan cevher bu oluklardan taban yoluna, oradan ocak dışına alınarak triyaj yapıldıktan sonra satılmak üzere stoklanacaktır. Oluşturulacak ana nakliye galerileri 2.5 m. yükseklikte, üst kısım genişliği 2.25 m., alt kısım genişliği 2,00 m. olacak şekilde açılacaktır. Cevher üretilecek dilimler ise, açılacak dilim genişliği 2 m., panoda günlük üretim ayak boyu 10 m olacaktır. 1 m. yüksekliğinde dilimler halinde ilerleme yapılacaktır. Ortalama cevher kalınlığı 0,8 m. dir. Buna göre : Günlük kazı miktarı : l0 m x 2 m x 1m = 20 m3 (Cevher + pasa) Panodan günlük krom üretimi : l0 m x 0,8 m x 1m = 8 m3 Üretim panolarında günlük 20 m3 kazı yapılarak cevher+pasa elde edilecektir. Bu miktar malzeme içinden 8 m3 krom cevheri elde edilecek olup geri kalan 12 m3 malzeme kazı boşluğuna doldurulacak olup ocak dışına taşınmayacaktır. Panodan günlük krom üretimi : 8 m3 x 4 ton/m3 = 32 ton olarak gerçekleşmiş olacaktır. Sahada bulunan diğer zuhurlarda da yeraltı dolgulu tavan ayak metodu ile üretim yöntemi uygulanacak olup bu sistemde cevher takip edilerek ve tahkimat kullanılarak üretim yapılacak olup, açılacak fereler ile hem doğal havalandırma sağlanacak hem de kaçış yolları oluşturulacaktır. Tahkimat malzemesi olarak ağaç tahkimat ve üretim esnasında çıkan malzeme ramble malzemesi olarak kullanılacaktır. Üretim sürecinin en önemli faaliyetlerinden birini kazı oluşturur. Ocakta delme patlatma ve martopikör ile kazı yapılacaktır. Kazı işlemi cevher içinde veya cevhere ulaşmak için kayaç içinde bir boşluk açılması, açılan boşluğun bir tehlike yaratmayacak şekilde tahkim edilmesi, çıkan postanın alınması aşamalarını içerecektir. Gerek cevherin, gerekse yantaşın gevşetilmesi için patlayıcı madde kullanılacaktır. Hazırlık yolları yapımı esnasında aynaya 1,5 m uzunluğunda 48 adet delik açılacak olup, patlatma sonrası 1,25 m. ilerleme sağlanacaktır. Her deliğe 300 gr. Dinamit yerleştirilecektir. Bir patlatmada toplam 14,4 kg. dinamit kullanılacaktır. Cevherin gevşetilmesinde yine maksimum 48 delik açılıp patlatıldıktan sonra, yan tarafın delme ve patlatma işlemine geçilecektir. Yeraltı işletme uygulanacağından yapılacak patlatmanın çevreye olumsuz etkisi yoktur. Patlatma tekniği olarak prizma orta çekme olarak tabir edilen teknik uygulanacaktır. Bu teknikte orta kısımdaki 4 delik prizma oluşturacak şekilde delinecek ve bu deliklerde ilk öncepatlayacak, kapsüller etrafındaki deliklerde de daha sonra patlatmayı sağlayacak gecikmeli kapsüller kullanılacaktır. Bu sayede orta kısmı boşaldıktan sonra yan tarafların daha kolay ve etkili gelmesi sağlanmaktadır. Her galeride 100 m hazırlık ilerlemesi için 80 adet patlatma yapılacaktır. Buradan üretilecek olan 400 ton cevherden başka tavan ayaklardan da ton üretim yapılacaktır. Tavan ayaktaki günlük ilerleme miktarı 1,0 m olacaktır. Bunun için 1,2 m. uzunluğunda 48 delik delinerek, her patlatmada ortalama 20 m3 ton malzeme (cevher+pasa) üretilecek olup bu malzeme içindeki pasalar dolguya verildikten sonra geri 8 m3/gün (32 Ton) cevher

6 üretilmiş olacaktır. Yıllık üretim kapasitesinin sağlanması için ayakta 300 defa patlatma yapılacaktır. Ayak içinde de her delik için aynı miktarda patlayıcı kullanılacaktır. l delikte 0.3 kg. Power-gel Magnum 365 kartuş tipinde patlayıcı, l adet kapsül kullanılacaktır. Hazırlık ve üretim panolarında yılda toplam 380 x 48 = adet delik delinip patlatılacaktır. CinsiDelik Başı Sarfi, Yıllık Sarfii Dinamit 0,3 kg kg. Kapsül 1 adet adet Tahkimat (tahkimat sistemi, tahkimat sisteminin uygulaması, havalandırma tekniği ve bu amaçla kullanılacak ekipmanın özellikleri): İlk madencilik faaliyetinden bugüne kadar kullanılmaktadır. II. Dünya Savaşından bu yana önemi giderek kaybolmuş ve yerini çelik tahkimata bırakmıştır. Ahşap sahip olduğu özellikler nedeniyle madencilik faaliyetlerinin kaçınılmaz tahkimat malzemesidir. En yaygın olanı iki yan direk ve bir boyunduruktan oluşan çintili bağdır. Özellikleri;

7 Hafif olması nedeniyle ocak içinde taşıma ve tahkimat yapımında kolaylık sağlar, kolay işlenebilir. Dayanımı yüksektir. İşçiliği kolay ve basit olup kısa sürede hazırlanabilir. Kırılmadan önce kıymıklanır, ihbarlı kırılma özelliğine sahiptir, tahkimatın değiştirilmesi ve takviyesi için zaman sağlar. Yeraltında faylı, killi, yol ağızları (desandre ve kat rekup girişleri) tahkimatlı olacaktır. Ana galeriler ve bacalarda iki direk ve bir boyunduruktan oluşan çintili bağ yapılacaktır. Gereken yerlerde ilave tahkimat olarak kilit çekilecektir. Tavan arınlı ayaklarda ise; tavan ile taban taşı arasına tabaka meyiline dik olacak şekilde direk vurularak, hem çalışma platformu elde edilecek, hem de tahkimat görevi yapacaktır. Ferelerde, gerekli olan kısımlarda karşılıklı olarak çekilecek sarmalar birbirine fırçalarla bağlanarak bür tahkimatı yapılacaktır. Fereler ortadan ikiye bölünecek, bir tarafında cevher dolgu malzemesi nakliyatı yapılacak, diğer tarafında ise merdiven yapılarak katlar arasına personel iniş çıkışı ve havalandırma için kullanılacaktır. Ayrıca 2. sınıf malzeme (ağaç) ile travers ve yer altı oluk, silo, gibi tesis yapımı söz konusu olup, yılda yaklaşık 30 m3 birinci, 30 m3 ikinci sınıf maden direği orman işletmesinden temin edilecektir. Ocakta havalandırmada, doğal havalandırma kullanılmaktadır. Metal maden ocaklarında genellikle kullanılan bir yöntem olup, yöntemin ana prensibi ısı farkına dayalıdır. Isınan havanın yükselerek vakum etkisi yaratması sonucu ocak dışındaki daha düşük ısıdaki temiz havanın yeraltına doğru hareketlenmesi ilkesine dayanır. Üretim çalışmaları sırasında taban yolu ve tavan yolu merkez kuyu ile bir birine bağlanacaktır. Merkez kuyu, aynı zamanda nakliye yolu olarak kullanılacak ve ocak ağızlarından içeriye giren havanın tavan-taban yolu arasındaki sirkülasyonunu sağlayarak ocakta doğal havalandırmayı gerçekleştirecektir.

8 Havalandırma (ocak boyutu ve ilişkilendirilmiş gerekli hava miktarı, hızı, havakapılarının miktarı ve yeri, havalandırma planı, temiz ve kirli hava güzergah planı, kaçamak yolu): Havalandırma planlamasının başlıca amaçlarından birisi, gerekli miktardaki havayı yeraltı çalışma yerlerine minimum havalandırma maliyet ile göndermektir. Yeraltı madenciliğinin dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle yeni çalışma yerlerinin açılması veya eski çalışma yerlerinin kapanması durumunda hava akımı dağılışında değişikler olabilmektedir. Gaz ve toz problemlerinin fazla olduğu ocaklarda, gaz ve toz yeterli hava göndermek suretiyle ocak dışına taşınabilmekte ve ocak hazasının toz ve gaz konsantrasyonu tehlike sınırları altında tutulabilmektedir. Yeraltındaki çalışma yerlerine gereğinden fazla hava göndermenin de bir çok mahsurları bulunmaktadır. Genel olarak ocak havalandırma maliyetlerinin artmasının yanı sıra kendiliğinden yanmaya müsait cevherlerde gizli (içsel) ocak yangınlarının çıkmasına neden olmakta ve üretimin aksamasına, can ve mal kaybına ve hatta ocağın tamamen kapanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, çalışma yerlerinin hava gereksinimi doğru bir şekilde hesaplanmalı ve gerekli miktardaki hava çalışma yerlerine gönderilmelidir. Ocakta, +1220/+1280 nefeslik bacası ve +1220/+1260 ana desandresinin yeryüzü ile bağlantısı bulunacaktır. Temiz hava girişi ana desandreden yapılacak, kirli hava ise / nefeslik bacasından ocak dışına atılacaktır. Nefeslikbacası gerektiğinde ikinci kaçış yolu olarak kullanılacaktır. Ana desandre ağzı girişi ile nefeslik ağzı arasında 20 m kot farkı oluşmaktadır. Oluşturulacak nakliye galerileri ana nakliye galerileri 2.5 m. yükseklikte, üst kısım genişliği 2.25 m., alt kısım genişliği 2,60 m. olacak şekilde açılacaktır. Cevher içindeki

9 fereler ise, 2X1,5 m ebadında açılacaktır. Hava yolları pürüzlü olarak dikkate alınmıştır. Yan kayaç oldukça sağlam olup, orta ve zayıf kısımlarda ağaç tahkimat yapılacaktır. Ocakta hazırlık yolları ve üretim için maksimum 80 kişi çalışacaktır. Gerekli Hava Miktarı : a) Solunum için gerekli hava :Ocakta maksimum 80 kişi çalışacak olup, 80 kişinin toplam hava ihtiyacı kişi başına 5 m3/dak. ile 400 m3/dak.,7,0 m3 / saattir. b) Patlayıcı madde miktarına göre gerekli hava miktarı: Bir patlatmada maksimum 5 kg dinamit kullanılacaktır. Patlatma yapılan kısımda havanın 20 dakikada temizlenmesi gerekmektedir. Bu durumda; Q= (0,4/t). W.V2 = 1,5 m3/s (W: patlayıcı miktarı kg, V: havalandırılacak hacım m3, t:havalandırma süresi, Q: gerekli hava miktarı) c) Toza karşı gerekli hava miktarı : Gerekli hava miktarı kullanılan her bir delici için yaklaşık l.0-l.2 m3/s temiz havanınçalışma yerine gönderilmesi ilkesine göre hesaplanmıştır. Maksimum iki delicikullanılacağından toza karşı 2,5 m3/s hava gerektiği hesaplanmıştır. Yukarıdaki koşullar göz önüne alındığında, ocağın tamamı için 10 m3/s (600m3/dak) temiz hava miktarı yeterli olacaktır. Ocağın Direnci : R = KCL/A3 R = Direç. Gaul (Ns2/m8) K = sürtünme katsayısı, kg/m3 C = kesit çevre uzunluğu, m. L = Galeri uzunluğu, m. A = kesit alanı, m2dir. DHB = DxgxB (tu-td) x l l x (tuxtd) D: Kot farkı: 20 m. B: Giriş+çıkış arası basınç ortalaması(ortalama l00 kpa olarak alınmıştır.) 287.l = Gaz Sabitesi g:gravite: 9.8l kg/cm2 td : Giriş sıcaklığı : Kelvin (273 + Cº) tu : Çıkış sıcaklığı : Kış aylarında ocak giriş havasının -5 Cº, çıkış havasının 22 Cº olması durumunda doğal havalandırma basıncı: DHB = 9,81 x 20 x l00 x ( ) x l.000= 23,34 Pa 287.l x (295 x 268) AtkinsonFormulü : P = R Q2 Hava miktarı : Q2 = P/R Q = 2.33 / = 3,22 m3/s = 193,2 m3/dak. Yaz aylarında giriş havasının 25 Cº, çıkış havasının 20 Cº olması durumunda; P= 0,391 Pa. Q : 1,318 m3/s =79,1 m3/dak Doğal havalandırma yetersiz kalmaktadır. Bu durumda mekanik havalandırma yapılması gereklidir.

10 Mekanik Havalandırma Doğal havalandırma ile ocak havalandırmasının yapılamadığı durumlar için ana nefeslik başına bir emici fan tesis edilecek ve gerekli hallerde çalıştırılacaktır. Fan tesisi kayıp ve kaçaklarının ve kısa devrelerin dikkate alınması durumunda, fanın çekeceği hava miktarı 600 m3/dak (10 m3/s) olarak belirlenmiştir. Vantilatör Kapasitesinin Hesabı; Vantilatör kapasitesinin hesabında aşağıdaki formül kullanılmıştır. N = (Q x h) / (102 x ) kw N: Vantilatör gücü kw, h: Depresyon (kg/m2) = Vantilatör verimi ( % 65 ) h = 224,7 x 10-3 x (10)2 = 22,47 kg/m2, N = (10 x 22,47) / (102 x 0,65) = 3,5 kw 6 Kw gücünde bir fan seçilmiştir. Gücü belirlenen bu fan temin edilecek ve nefeslik galerisi başında hazırlanacak fan dairesine monte edilecektir. Havanın Ocak Yollarında Dağılımı Ocakların çalışma ömürleri boyunca en zor dönemini temsil eden, en derin ve en uzak durumlarındaki havalandırma dirençleri ve ocak şebekesi dikkate alınarak hava dağılımları hesaplanmıştır. Ocak Eşdeğer Açıklığı: A= 144/R Ocak eşdeğer ocak açıklığı: A= 144/224.7=0,64 m2 Ocak, havalandırma açısından "DAR" açıklıkta ocak olarak havalandırılacaktır. HAZIRLIK AŞAMASINDA HAVALANDIRMA Hazırlık aşamasında, ocak dışında uygun yerlere kurulacak tali havalandırma pervaneleri ile cebri olarak havalandırılacaktır. Havalandırma üfleyici sistemle yapılacak, 40 cm çapında vantüpler kullanılarak hava çalışma arınlarına sevk edilecektir. Tali havalandırma mesafesi 200 m olacaktır. Bir arının havalandırılması için, üfleyici vantilatörden 2.5 m3/s temiz hava sağlanacak, bu hava galeri kesitinden dönerek ocak dışına atılacaktır. 40 cm. çaplı borunun direnci: 400 m. havalandırma mesafesi için R = x 400 x 1, x 0.13 x 0.13 = 688 gaul =70.2kmurg 1.5 m3/s, temiz hava için yaratılması gerekli basınç farkı : P = R Q2 P = 70,2 x (1.5)2 = = 157,95 kg/m2 = 158 mmss Tali havalandırma için 3,32 = 5 Kw gücünde bir üfleyici vantilatörün bağlanması yeterli olacaktır Bu vantilatörün ocak içinde kurulması halinde, vantilatörün emdiği havanın, galeriden geçen temiz havanın %70'inden daha fazla miktarda olmamasına dikkat edilecektir.

11 Kullanılacak Basınçlı Hava Makinaları: Üretim panosunda ayakta üretim delme-patlatma ile yapılacaktır. Deliklerin delinmesi için 1 adet martoperforatör kullanılacak ve üretim yapılacak sarmalarda patlatma ile gevşetmeyi müteakip, 2 adet martopikör ile kazı ve tahkimat işlemleri yürütülecektir. Hazırlık için toplam 1 adet fere bacası ve 1 adet kılavuz galerisi sürülecektir. Bu arınlarda aynı anda birer adet martopikör ve 1 adet de martoperforatör olmak üzere toplam 2 adet martopikör ve 1 adet martoperforatör kullanılacaktır. Basınçlı Hava Tüketimi: Martoperforatörlerde basınçlı hava tüketimi 2 m3/dak, martopikörlerde basınçlı hava tüketimi ise 1 m3/dak değerindedir. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda ocakta, aynı anda 4 adet martopikör ve 2 adet martoperforatör kullanılması planlanmaktadır. Buna göre kazı araçlarında toplam 8 m3/dak (480 m3/h) basınçlı hava kullanılacaktır. Basınçlı Hava Şebekesi: Ocaktaki basınçlı hava şebekesinin toplam uzunluğu 350 m olarak hesaplanmıştır. Boru çapı: d= 2,5 x (QhN)0,371/P d:boru çapı (mm) QhN: Hava miktarı (Nm3/h), P1, P2:Boru girişi ve çıkışındaki basınçlar (atü) Şebekedeki boru çapları: d12= 6,41 mm = 80 mm (DIN) d23= 4,38 mm = 50 mm (DIN) d24= 4,49 mm = 50 mm (DIN) d45= 2.23 mm = 25 mm (DIN) d46= 3,47 mm = 50 mm (DIN) Yeraltı nakliyesi (nakliye sistemi ve tekniği, kullanılacak donanımın özellikleri): Tavan ayaklarda üretilen cevher kürek ile 40 kg. kapasiteli el arabalarına doldurularak fereler vasıtasıyla ana galerideki vagonlara boşaltılacaktır. Dolgu için kullanılan malzeme ise ferelerden dilimlere yerçekimi ile oluklardan akıtılacaktır. Sonra işçiler malzemeyi el arabası ile gerekli yere taşıyıp dolguyu yapacaktır. Ana yollarda 500 kg kapasiteli demiryolu vagonları ile nakliyat yapılacaktır. Ana nakliye desandresinde ise vinç nakliyatı yapılarak, üretilen cevherin ocak dışına ihracı yapılacaktır.

12 Su tahliyesi (su tahliyesi, su ile mücadele ve bununla ilgili donanım ve teknikleri): Üretim sırasında, geçilen formasyonun niteliğine göre sızıntı su ve/veya tünek su ortaya çıkmaktadır. Mevcut durumda su kendi cazibesi ile ocak dışına çıkmaktadır. Galeri derinliği arttıkça pompalar kullanılacaktır. Yeraltında su tahliyesi için ocak içinde tabantavan yolunu birleştiren merkez ana yolun, taban yolu ile birleştiği kesimde drenaj havuzu oluşacaktır. Galeri içinde açılan drenaj kanalı ile ve oluşan eğimle su burada toplanır ve kademeli pompa ile havuzdan galeri dışına yapılan çökeltme havuzuna nakil olur. Ana desandreden itibaren sürülecek kat galerileri, desandreye doğru %0,5 meyil ile sürülecek ve katlardan gelecek su geliri kanallar vasıtası ile toplanarakdesandreye alınacaktır. Desandre dibinde kotunda 20 m3 kapasiteli bir havuz ve tulumba dairesi yapılacaktır. Sahada tahmin edilen 2-3 m3/saat su gelirini atabilecek 5 m3/saat kapasiteli ve 150 m basma yüksekliği olan tulumbalar kullanılacaktır. Tulumba olarak 5 kw gücünde, 90 m basma yüksekliğine sahip birisi yedek olmak üzere 2 adet tulumba kurulacaktır havuzundan ana desandre içine 50 mm çapında su boruları döşenecek, su tahliyesi bu borularla yapılacak ve galeri dışına yapılan çökeltme havuzuna nakil olur. Çökeltme havuzları betonarme yapılacaktır. Çökeltme havuzunda bekletilen su partiküllerinden büyük ölçüde arınacaktır. Bu su yollarda tozumaya karşı kullanılacaktır. Bu suyun analizleri düzenli olarak yaptırılıp, uygun olması halinde tozumaya karşı kullanılabilecektir. Analiz sonuçlarının uygun çıkmaması halinde ilave arıtma sistemi kurulmadan her hangi bir şekilde deşarj edilmeyecek ve sistem kuruluncaya kadar çalışma yapılmayacaktır. İzin alınmadan, alıcı ortama direkt veya dolaylı olarak deşarj yapılmayacaktır.

13 PROJENİN ÖZELLİKLERİ Proje Kapsamında Kullanılacak Üretim Yöntemleri, Üretim Miktarları, İş Akım Şeması, Çalışacak Personel Sayısı : Proje konusu faaliyet kapsamında Eti Krom A. Ş. tarafından İR nolu maden ruhsat sahasında krom madeni üretimidir. Krom madeni üretimi 2 yöntemle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ruhsat sahasının 32,75 hektarlık kısmında açık ocak işletmeciliği, kalan kısmında ise yer altı işletme yöntemi ile üretim gerçekleştirilecektir. Mevcut durumda alınan belgelerde ton/yıl krom üretimi yapılacağı beyan edilmiştir. Kapasite artırımı ile proje alanında patlatmalı açık ocak işletmeciliği yönteminin uygulanmaya başlanması ve yeni galerilerin açılması ile tüm ruhsattan yılda ton krom madeni üretilmesi planlanmaktadır. Patlatma Tekniği ve Detayları: Gerek cevherin, gerekse yantaşın gevşetilmesi için patlayıcı madde kullanılacaktır. Hazırlık yolları yapımı esnasında aynaya 1,5 m uzunluğunda 48 adet delik açılacak olup, patlatma sonrası 1,25 m. ilerleme sağlanacaktır. Her deliğe 300 gr. Dinamit yerleştirilecektir. Bir patlatmada toplam 14,4 kg. dinamit kullanılacaktır. Cevherin gevşetilmesinde yine maksimum 48 delik açılıp patlatıldıktan sonra, yan tarafın delme ve patlatma işlemine geçilecektir. Yeraltı işletme uygulanacağından yapılacak patlatmanın çevreye olumsuz etkisi yoktur. Patlatma tekniği olarak prizma orta çekme olarak tabir edilen teknik uygulanacaktır. Bu teknikte orta kısımdaki 4 delik prizma oluşturacak şekilde delinecek ve bu deliklerde ilk öncepatlayacak, kapsüller etrafındaki deliklerde de daha sonra patlatmayı sağlayacak gecikmeli kapsüller kullanılacaktır. Bu sayede orta kısmı boşaldıktan sonra yan tarafların daha kolay ve etkili gelmesi sağlanmaktadır. 100 m hazırlık ilerlemesi için 80 adet patlatma yapılacaktır. Buradan üretilecek olan 400 ton cevherden başka tavan ayaklardan da ton üretim yapılacaktır. Tavan ayaktaki günlük ilerleme miktarı 1,0 m olacaktır. Bunun için 1,2 m. uzunluğunda 48 delik delinerek, her patlatmada ortalama 20 m3 ton malzeme (cevher+pasa) üretilecek olup bu malzeme içindeki pasalar dolguya verildikten sonra geri 8 m3/gün (32 Ton) cevher üretilmiş

14 olacaktır. Yıllık üretim kapasitesinin sağlanması için ayakta 300 defa patlatma yapılacaktır. Ayak içinde de her delik için aynı miktarda patlayıcı kullanılacaktır. l delikte 0.3 kg. Power-gel Magnum 365 kartuş tipinde patlayıcı, l adet kapsül kullanılacaktır. Hazırlık ve üretim panolarında yılda toplam 380 x 48 = adet delik delinip patlatılacaktır. CinsiDelik Başı Sarfi.Yıllık Sarfii Dinamit 0.3 kg kg. Kapsül 1 adet adet Üretimde Kullanılacak Makinelerin, Araçların Sayı ve Özellikleri : Sahada üretim ve nakliyede kullanılan / kullanılması planlanan iş makineleri aşağıda verilmiştir. Projenin Fayda-Maliyet Analizi: 1- Proje Giderleri: Kapasite arttırımı gerçekleştirilecek olan alanların işletilmesi için hazırlanacak olan projelerin (Özel Format Harcı, Ruhsat Harçları, 1. Sınıf GSM Ruhsatının Alınması ve Ruhsat Harcı, Ormanlık Alanlarda Orman Tahsis Projeleri vs.) bedeli yaklaşık TL civarında olacaktır. 2- Yatırım Giderleri Yatırımcı firma, kapasite artırımın sağlanması ile faaliyette olan alanda çalışan iş makinelerine ek olarak makine ekipman eklemeyi planlamaktadır.

15 4- Pazar ve Satış Fiyatı: Krom ocak başı satış fiyatı; 200 TL/ton civarındadır. Buna göre yıllık gelir = 200 TL/ton * ton/yıl = ,00 TL/yıl Brüt Kar = ,00 TL/yıl ,98= ,02 TL/yıl Bu bedel kapasite artırımının gerçekleşmesi ve pazar durumunun uygun olması ile oluşabilecektir. Projenin Ekonomik Ömrü: Maden ocaklarının işletme projeleri 10 yıllık hazırlanarak maden işleri genel müdürlüğüne verilmesinden dolayı planlanan krom madeni ocağının ömrü 10 yıllık çalışma planlarına bağlı sürecektir. İşletme ruhsatı tarihinde yürürlüğe girmiş olup tarihinde ruhsat süresi bitecektir. Alanda topoğrafik kotlar takip edilerek yapılan derinlik hesaplarına göre sahada ton civarında krom bulunmaktadır. Yıllık ton krom madeni üretileceğinden / =4 yıl içerisinde maden ocağı ekonomik ömrünü tamamlayacağı öngörülmektedir. Ancak bu süre üretim miktarı değişikliği ve ruhsat sahasında yeni bulunabilecek cevherlerle uzayabilecektir. Bunun için Maden İşleri Genel Müdürlüğüne Temdit başvurusunda bulunularak maden ruhsatının 10 yıl olan süresi uzatılabilecektir.

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

5.2.1 Yakıt Giderleri Hesaplama;... 34 BÖLÜM VI... 36 6.PROJENİN MALİ BOYUTU... 36 6.1. Düşünülen Finansman Kaynakları... 36

5.2.1 Yakıt Giderleri Hesaplama;... 34 BÖLÜM VI... 36 6.PROJENİN MALİ BOYUTU... 36 6.1. Düşünülen Finansman Kaynakları... 36 İçindekiler Tablosu BÖLÜM I... 4 RUHSAT BİLGİLERİ... 4 1.1.Ruhsat Sahasının Bilgileri... 4 1.2.Ruhsat Sahibinin Bilgileri... 4 1.3 Ruhsat Sınır Koordinatları, Paftası ve Alanı... 4 1.4 Talep Edilen İşletme

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

Madenlerde Hazırlık Kazısı Ders Notları

Madenlerde Hazırlık Kazısı Ders Notları Maden Teknolojisi Programı Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü MDT 1152 Madenlerde Hazırlık Kazısı Ders Notları İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. MADENCİLİKTE KULLANILAN TERİMLER 3. MADEN İŞLETMECİLİĞİNİN ANA İŞLEMLERİ

Detaylı

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ TAHTALI KÖYÜ 20059354 NOLU İŞLETME RUHSATLI ALAN ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Atabulvarı Altınşehir Mah. 241

Detaylı

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJE TANITIM DOSYASI KAYSERİ İLİ, YAHYALI İLÇESİ, ÇAMLICA ( FARAŞA ) KÖYÜ ÇED Raporu Proje Tanıtım Dosyası Nihai ÇED Raporu Nihai Proje Tanıtım

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Sayfa 1/43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TARİFİ... 3 1.1 Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Ana Hatları... 6 1.2 Proje Bileşenleri ve İnşaat İşlerinin Tanımı...

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

ZONGULDAK KÖMÜR OCAKLARINDA YERALTI MADENCİLİK FAALİYETLERİ

ZONGULDAK KÖMÜR OCAKLARINDA YERALTI MADENCİLİK FAALİYETLERİ ZONGULDAK KÖMÜR OCAKLARINDA YERALTI MADENCİLİK FAALİYETLERİ Mehmet GÜNEY Orta Doğu Teknik üniversitesi, Ankara ÖZET. Bu yazının hazırlanmasındaki gaye, maden ocaklarının tarihi, jeolojik durumları, kömür

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kamuoyunu derinden etkileyen ölümlere ve yaralanmalara neden olan maden kazalarının önlenebilmesi için gerekli

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Önemli Not: Yrd. Doç. Dr. Yavuz GÜL ün "Madenlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" sunumundan istifade edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği

Detaylı

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇALDAĞ NİKEL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI SRK DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ANKARA TEMMUZ 2013

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

SERAMİK KİLİ - KÖMÜR OCAĞI ve KÖMÜR KIRMA TESİSİ S. 68074 RUHSAT ER. NO: 2546936 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI

SERAMİK KİLİ - KÖMÜR OCAĞI ve KÖMÜR KIRMA TESİSİ S. 68074 RUHSAT ER. NO: 2546936 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI KÖMÜR KIRMA TESİSİ S. 68074 RUHSAT ER. NO: 2546936 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI İSTANBUL İLİ, ÇATALCA İLÇESİ, ISTIRANCA KÖYÜ NİSAN-2009 İSTANBUL KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA TESİSİ EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇESİ KİRİŞHANE MAHALLESİ 36 PAFTA 2291-2295 PARSELLER 42 PAFTA 6073-6075-6077 PARSELLER ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Ata

Detaylı

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ KAHRAMANMARAŞ İLİ, AFŞİN-ELBİSTAN-GÖKSUN İLÇELERİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ANKARA, EKİM 2007 Proje Sahibinin Adı ERE Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Adresi

Detaylı

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU KOCAELİ İLİ, KARTEPE İLÇESİ ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED Raporu Nihai ÇED

Detaylı

Soma Maden Faciası ve Yeraltı Maden Ocaklarında Alınması Gereken Önlemler

Soma Maden Faciası ve Yeraltı Maden Ocaklarında Alınması Gereken Önlemler Soma Maden Faciası ve Yeraltı Maden Ocaklarında Alınması Gereken Önlemler GÜNAY KOCASOY Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD)

Detaylı

AYTAŞI NAKLİYE, TEKSTİL, TURİZM, İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

AYTAŞI NAKLİYE, TEKSTİL, TURİZM, İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ AYTAŞI NAKLİYE, TEKSTİL, TURİZM, İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ KAZANIM TESİSİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, Vatan Caddesi,

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ARAŞTIRMA KOMİSYONU SOMA FACİASI ÖN RAPORU

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ARAŞTIRMA KOMİSYONU SOMA FACİASI ÖN RAPORU TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ARAŞTIRMA KOMİSYONU SOMA FACİASI ÖN RAPORU Temmuz 2014, Ankara 1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TANIMLAR 1. GİRİŞ 2. ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN YASAL DAYANAĞI 3. ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Detaylı

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ BAYRAKLI MAHALLESİ DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ÇED Raporu

Detaylı

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu Tablo 74. Amasra İlçesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları Öğretmen sayısı İlköğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 94 Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 47 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı (Kadrolu) 2 Okul

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ DAĞPAZARI RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM DOSYASI

MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ DAĞPAZARI RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM DOSYASI ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Sabancı Center Kule 2 Kat:4 34330 4. Levent / İSTANBUL TEL: 0 (212) 385 88 25 FAKS: 0 (212) 385 88 39 MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ DAĞPAZARI RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ PROJE

Detaylı