Proje Sahibinin: Proje İçin Seçilen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje Sahibinin: Proje İçin Seçilen"

Transkript

1 İçindekiler Proje Sahibinin:... 2 Proje İçin Seçilen... 2 Hizmet Amaçları:... 3 Önem ve Gerekliliği:... 3 PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU:... 4 YER ALTI FALİYETLERİ... 4 Tahkimat (tahkimat sistemi, tahkimat sisteminin uygulaması, havalandırma tekniği... 6 ve bu amaçla kullanılacak ekipmanın özellikleri):... 6 Havalandırma (ocak boyutu ve ilişkilendirilmiş gerekli hava miktarı, hızı, havakapılarının miktarı ve yeri, havalandırma planı, temiz ve kirli hava güzergah planı, kaçamak yolu):... 8 Gerekli Hava Miktarı :... 9 Ocağın Direnci :... 9 Mekanik Havalandırma Vantilatör Kapasitesinin Hesabı; Havanın Ocak Yollarında Dağılımı Ocak Eşdeğer Açıklığı: HAZIRLIK AŞAMASINDA HAVALANDIRMA Kullanılacak Basınçlı Hava Makinaları: Basınçlı Hava Tüketimi: Basınçlı Hava Şebekesi: Yeraltı nakliyesi (nakliye sistemi ve tekniği, kullanılacak donanımın özellikleri): Su tahliyesi (su tahliyesi, su ile mücadele ve bununla ilgili donanım ve teknikleri): PROJENİN ÖZELLİKLERİ Proje Kapsamında Kullanılacak Üretim Yöntemleri, Üretim Miktarları, İş Akım Şeması, Çalışacak Personel Sayısı : Patlatma Tekniği ve Detayları: Üretimde Kullanılacak Makinelerin, Araçların Sayı ve Özellikleri : Projenin Fayda-Maliyet Analizi: Proje Giderleri: Yatırım Giderleri Pazar ve Satış Fiyatı: Projenin Ekonomik Ömrü:... 15

2 Proje Sahibinin: Adı, Ayşe Nur ALPEREN Adresi: Aşağı kayabaşı mahallesi, acar1 apt. no:3/8 NİĞDE Telefon ve Mail: Projenin Adı: MADEN (KROM) OCAĞI YERALTI İŞLETMESİ Proje İçin Seçilen Yerin Adı, Mevkii: Denizli İli, Beyağaç İlçesi, Yumaklı Yaylası, Çukurçam Mevkii, Muğla İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü, Yassıkır ve Sarıkaya Madeni Mevkiileri Proje Bedeli: TL (İkiyüzellibinTürkLirası) Tanımı: Proje konusu faaliyet, Denizli İli, Beyağaç İlçesi, Yumaklı Yaylası, Çukurçam Mevkii Ve Muğla İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü, Yassıkır ve Sarıkaya Madeni Mevkiileri civarında bulunan 1265,39 hektardan oluşan İR ruhsat numaralı sahada yer altı ocak işletmesi olarak çalışılmakta olan krom maden ocağının alanlarının genişletilmesi, kapasitesinin artırılması ve 3 poligon halinde açık ocak işletmelerinin açılmasına yöneliktir. İR numaralı maden ruhsatı 5177 sayılı Maden Kanunu na istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tarihinde ALPEREN A. Ş. adına alınmıştır. Bu tarihten sonra tarihinde İşletme İzni alınarak alandan 10 yıl için maden üretim hakkı kazanılmıştır. Üretim devam ettiği sürece ruhsat süresi devam edebilecektir. Projeye konu olan ruhsat sahası ile ilgili 5,63 hektarlık alan için Muğla Valiliğinin (Mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün) tarih ve V570 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir belgesi ve 1,5 hektarlık alan için Denizli Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün) tarih ve 26 karar numaralı ÇED Gerekli Değildir belgesi alınmıştır. Aynı alanlar için II. Sınıf GSM ruhsatları da alınmış olup bu bölgelerde Orman kiralamaları yapılarak maden ocakları faaliyete geçmiştir. Denizli ve Muğla İl sınırlarında bulunan İR ruhsat numaralı saha toplam 1265,39 hektardan oluşmaktadır. Proje kapsamında 7,13 hektar alanda yer altı işletme yöntemi ile madencilik faaliyetleri yapılmaktadır. Madencilik faaliyetlerinin ruhsat koordinatları ile sınırlandırılmış alanın tamamında yapılması planlanmaktadır. Ruhsatın kalan kısmında yer altı işletme yöntemi ile krom üretimi gerçekleştirilecektir. Mevcut durumda alınan belgede ton/yıl krom üretimi yapılacağı beyan edilmiştir. Kapasite artırımı ile proje alanında patlatmalı açık ocak işletmeciliği yönteminin uygulanmaya başlanması ve yeni galerilerin açılması ile tüm ruhsattan yılda ton krom madeni üretilmesi planlanmaktadır. Krom madeni üretimi 2 yöntemle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ruhsat sahasının 32,75 hektarlık kısmında açık ocak işletmeciliği, kalan kısmında ise yer altı işletme yöntemi ile üretim gerçekleştirilecektir.

3 Hizmet Amaçları: Denizli ve Muğla İl sınırlarında bulunan İR ruhsat numaralı saha toplam 1265,39 hektardan oluşmaktadır. Proje kapsamında 7,13 hektar alanda yer altı işletme yöntemi ile madencilik faaliyetleri yapılmaktadır. Yeni bulunan mostralarda 3 ayrı alanda toplam 32,75 hektarlık kısmında açık ocak işletmeciliği yöntemi ile krom madeni üretimi yapılması planlanmıştır. Ruhsatın kalan kısmında ise yer altı işletme yöntemi ile krom üretimi gerçekleştirilecektir. Ayrıca ton/yıl kapasite ile çalışma yapılması için ÇED Gerekli Değildir kararları alınmış olup, üretim kapasitesinin açık ocakların faaliyete geçmesi ile ton/yıl kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir. Önem ve Gerekliliği: Krom cevheri ya da kromit, lavın katılaşması sonucu oluşan yoğun kayalarda bulunur. Krom rezervleri, yer yüzeyinin üstünde olduğu kadar derin kısımlarda da bulunur. Dolayısıyla hem açık alan hem de yeraltı madenciliği ile çıkartılabilir. Krom, Birleşik Devletler Jeoloji Araştırmaları na göre 11 milyar tonu aşan rezervleri ve yüzyıllar boyunca dünya talebini karşılayacak yeterliliği ile bol bulunan bir kaynaktır yılından bu yana, krom cevheri üretimi düzenli olarak artış göstermiş, 15 milyon tondan, 2008 yılında 25 milyon tona yükselmiştir. Bu kayda değer artış, gelişmekte olan dünyadaki paslanmaz çeliğe olan talebin ciddi artışıyla açıklanabilir. Planlanan faaliyetle ilgili olarak zamanlama tablosu aşağıda sunulmuştur.

4 PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU: Proje alanı Denizli İli, Beyağaç İlçesi, Yumaklı Yaylası, Çukurçam Mevkii Ve Muğla İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü, Yassıkır ve Sarıkaya Madeni Mevkii sınırları dahilinde yer almaktadır. Proje sahası yatırımcı firma uhdesinde bulunan İR maden ruhsat sahasıdır. Alanda mevcut durumda 5 poligonda yer altı işletme yöntemi ile krom madeni çıkartılmaktadır. YER ALTI FALİYETLERİ Ocak yeri seçimi, kuyu, desandre, galeri uzunlukları, kesiti, üretim yöntemi ve uygulaması, üretimde kullanılacak donanım, bu donanımların teknik özellikleri: Krom cevheri filonlarının tabana doğru dalması nedeniyle açık işletmeye müsait olmayan bu alanda kapalı işletme metodu ile üretim gerçekleştirilecektir. Hazırlık yollarının açılması ve üretim panolarının oluşturulmasını takiben aşağıdan yukarı doğru yatay dilimli tavan arınlı dolgulu kazı metodu uygulanacaktır ( Tahkimatlı Yatay Dilimli Dolgu Yöntemi ). Bu sistemde üretim panolarının oluşturulmasını takiben tabandan yukarı doğru dilimler halinde cevher alınarak, alınan dilim ramble malzemesi ile doldurulduktan sonra bir üst dilime geçilecektir. Ramble malzemesi olarak, hazırlık yolları açımı esnasında çıkan pasa malzemesi kullanılacaktır. Aynalardan üretilen cevherler sırası ile (geriden başlayarak), ferelere dökülerek, ferelerin ana nakliye yolu üzerindeki oluklara dolması sağlanır. Oluklara dolan cevher altlarına yerleştirilen vagonlara doldurularak nakliye yoluna getirilir. Ana nakliye yolundan dışarıya çıkartılarak stok alanında depolanır. Cevheri alınan topuklar emniyet kuralları dahilinde pasa ile (ramble) doldurulacaktır. Ramble malzemesi taban taşında sürülen galerilerden, yantaşta sürülecek pasa galerilerinden veya arama maksadı ile sürülen arama bacalarından alınan pasalardan sağlanacaktır. 2 m. lik yatay dilim (kat) cevheri alınıp Ramble işlemi tamamlanan ceplerin arasında kalan baş yukarı bölümleri, yani oluklar,

5 tahkimatları tamamlanarak bir üst kata çıkılacak ve işlem tekrarlanarak üretim devam edecektir. İlk etapda 30º meyilli 5 m2 kesit alanına sahip ana nakliye ve havalandırma desandresi sürülecek ve cevhere ulaşıldıktan sonra kotunda taban yolu ve ana nakliye galerisi sürülecektir kotundan cevher içinde fere çıkılarak kotunda üst kat galerisi oluşturulacaktır. Bu katta yerüstüne doğru 45º meyilli bir başyukarı sürülerek nefeslik bağlantısı yapılacaktır kotunda 45 m genişliğinde panolar oluşturulacak ve dolgulu tavan ayak metodu ile üretim yapılacaktır. Galeri tavanından yukarı doğru fere bacaları sürülerek üretim panoları oluşturulacak ve taban yolunda topuk bırakılarak alttan üstte doğru yatay dilimli rambleli üretim sistemiyle cevher alınacaktır. Taban yolunda tavan yoluna çıkılırken, oluklar oluşturularak, alınan cevher bu oluklardan taban yoluna, oradan ocak dışına alınarak triyaj yapıldıktan sonra satılmak üzere stoklanacaktır. Oluşturulacak ana nakliye galerileri 2.5 m. yükseklikte, üst kısım genişliği 2.25 m., alt kısım genişliği 2,00 m. olacak şekilde açılacaktır. Cevher üretilecek dilimler ise, açılacak dilim genişliği 2 m., panoda günlük üretim ayak boyu 10 m olacaktır. 1 m. yüksekliğinde dilimler halinde ilerleme yapılacaktır. Ortalama cevher kalınlığı 0,8 m. dir. Buna göre : Günlük kazı miktarı : l0 m x 2 m x 1m = 20 m3 (Cevher + pasa) Panodan günlük krom üretimi : l0 m x 0,8 m x 1m = 8 m3 Üretim panolarında günlük 20 m3 kazı yapılarak cevher+pasa elde edilecektir. Bu miktar malzeme içinden 8 m3 krom cevheri elde edilecek olup geri kalan 12 m3 malzeme kazı boşluğuna doldurulacak olup ocak dışına taşınmayacaktır. Panodan günlük krom üretimi : 8 m3 x 4 ton/m3 = 32 ton olarak gerçekleşmiş olacaktır. Sahada bulunan diğer zuhurlarda da yeraltı dolgulu tavan ayak metodu ile üretim yöntemi uygulanacak olup bu sistemde cevher takip edilerek ve tahkimat kullanılarak üretim yapılacak olup, açılacak fereler ile hem doğal havalandırma sağlanacak hem de kaçış yolları oluşturulacaktır. Tahkimat malzemesi olarak ağaç tahkimat ve üretim esnasında çıkan malzeme ramble malzemesi olarak kullanılacaktır. Üretim sürecinin en önemli faaliyetlerinden birini kazı oluşturur. Ocakta delme patlatma ve martopikör ile kazı yapılacaktır. Kazı işlemi cevher içinde veya cevhere ulaşmak için kayaç içinde bir boşluk açılması, açılan boşluğun bir tehlike yaratmayacak şekilde tahkim edilmesi, çıkan postanın alınması aşamalarını içerecektir. Gerek cevherin, gerekse yantaşın gevşetilmesi için patlayıcı madde kullanılacaktır. Hazırlık yolları yapımı esnasında aynaya 1,5 m uzunluğunda 48 adet delik açılacak olup, patlatma sonrası 1,25 m. ilerleme sağlanacaktır. Her deliğe 300 gr. Dinamit yerleştirilecektir. Bir patlatmada toplam 14,4 kg. dinamit kullanılacaktır. Cevherin gevşetilmesinde yine maksimum 48 delik açılıp patlatıldıktan sonra, yan tarafın delme ve patlatma işlemine geçilecektir. Yeraltı işletme uygulanacağından yapılacak patlatmanın çevreye olumsuz etkisi yoktur. Patlatma tekniği olarak prizma orta çekme olarak tabir edilen teknik uygulanacaktır. Bu teknikte orta kısımdaki 4 delik prizma oluşturacak şekilde delinecek ve bu deliklerde ilk öncepatlayacak, kapsüller etrafındaki deliklerde de daha sonra patlatmayı sağlayacak gecikmeli kapsüller kullanılacaktır. Bu sayede orta kısmı boşaldıktan sonra yan tarafların daha kolay ve etkili gelmesi sağlanmaktadır. Her galeride 100 m hazırlık ilerlemesi için 80 adet patlatma yapılacaktır. Buradan üretilecek olan 400 ton cevherden başka tavan ayaklardan da ton üretim yapılacaktır. Tavan ayaktaki günlük ilerleme miktarı 1,0 m olacaktır. Bunun için 1,2 m. uzunluğunda 48 delik delinerek, her patlatmada ortalama 20 m3 ton malzeme (cevher+pasa) üretilecek olup bu malzeme içindeki pasalar dolguya verildikten sonra geri 8 m3/gün (32 Ton) cevher

6 üretilmiş olacaktır. Yıllık üretim kapasitesinin sağlanması için ayakta 300 defa patlatma yapılacaktır. Ayak içinde de her delik için aynı miktarda patlayıcı kullanılacaktır. l delikte 0.3 kg. Power-gel Magnum 365 kartuş tipinde patlayıcı, l adet kapsül kullanılacaktır. Hazırlık ve üretim panolarında yılda toplam 380 x 48 = adet delik delinip patlatılacaktır. CinsiDelik Başı Sarfi, Yıllık Sarfii Dinamit 0,3 kg kg. Kapsül 1 adet adet Tahkimat (tahkimat sistemi, tahkimat sisteminin uygulaması, havalandırma tekniği ve bu amaçla kullanılacak ekipmanın özellikleri): İlk madencilik faaliyetinden bugüne kadar kullanılmaktadır. II. Dünya Savaşından bu yana önemi giderek kaybolmuş ve yerini çelik tahkimata bırakmıştır. Ahşap sahip olduğu özellikler nedeniyle madencilik faaliyetlerinin kaçınılmaz tahkimat malzemesidir. En yaygın olanı iki yan direk ve bir boyunduruktan oluşan çintili bağdır. Özellikleri;

7 Hafif olması nedeniyle ocak içinde taşıma ve tahkimat yapımında kolaylık sağlar, kolay işlenebilir. Dayanımı yüksektir. İşçiliği kolay ve basit olup kısa sürede hazırlanabilir. Kırılmadan önce kıymıklanır, ihbarlı kırılma özelliğine sahiptir, tahkimatın değiştirilmesi ve takviyesi için zaman sağlar. Yeraltında faylı, killi, yol ağızları (desandre ve kat rekup girişleri) tahkimatlı olacaktır. Ana galeriler ve bacalarda iki direk ve bir boyunduruktan oluşan çintili bağ yapılacaktır. Gereken yerlerde ilave tahkimat olarak kilit çekilecektir. Tavan arınlı ayaklarda ise; tavan ile taban taşı arasına tabaka meyiline dik olacak şekilde direk vurularak, hem çalışma platformu elde edilecek, hem de tahkimat görevi yapacaktır. Ferelerde, gerekli olan kısımlarda karşılıklı olarak çekilecek sarmalar birbirine fırçalarla bağlanarak bür tahkimatı yapılacaktır. Fereler ortadan ikiye bölünecek, bir tarafında cevher dolgu malzemesi nakliyatı yapılacak, diğer tarafında ise merdiven yapılarak katlar arasına personel iniş çıkışı ve havalandırma için kullanılacaktır. Ayrıca 2. sınıf malzeme (ağaç) ile travers ve yer altı oluk, silo, gibi tesis yapımı söz konusu olup, yılda yaklaşık 30 m3 birinci, 30 m3 ikinci sınıf maden direği orman işletmesinden temin edilecektir. Ocakta havalandırmada, doğal havalandırma kullanılmaktadır. Metal maden ocaklarında genellikle kullanılan bir yöntem olup, yöntemin ana prensibi ısı farkına dayalıdır. Isınan havanın yükselerek vakum etkisi yaratması sonucu ocak dışındaki daha düşük ısıdaki temiz havanın yeraltına doğru hareketlenmesi ilkesine dayanır. Üretim çalışmaları sırasında taban yolu ve tavan yolu merkez kuyu ile bir birine bağlanacaktır. Merkez kuyu, aynı zamanda nakliye yolu olarak kullanılacak ve ocak ağızlarından içeriye giren havanın tavan-taban yolu arasındaki sirkülasyonunu sağlayarak ocakta doğal havalandırmayı gerçekleştirecektir.

8 Havalandırma (ocak boyutu ve ilişkilendirilmiş gerekli hava miktarı, hızı, havakapılarının miktarı ve yeri, havalandırma planı, temiz ve kirli hava güzergah planı, kaçamak yolu): Havalandırma planlamasının başlıca amaçlarından birisi, gerekli miktardaki havayı yeraltı çalışma yerlerine minimum havalandırma maliyet ile göndermektir. Yeraltı madenciliğinin dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle yeni çalışma yerlerinin açılması veya eski çalışma yerlerinin kapanması durumunda hava akımı dağılışında değişikler olabilmektedir. Gaz ve toz problemlerinin fazla olduğu ocaklarda, gaz ve toz yeterli hava göndermek suretiyle ocak dışına taşınabilmekte ve ocak hazasının toz ve gaz konsantrasyonu tehlike sınırları altında tutulabilmektedir. Yeraltındaki çalışma yerlerine gereğinden fazla hava göndermenin de bir çok mahsurları bulunmaktadır. Genel olarak ocak havalandırma maliyetlerinin artmasının yanı sıra kendiliğinden yanmaya müsait cevherlerde gizli (içsel) ocak yangınlarının çıkmasına neden olmakta ve üretimin aksamasına, can ve mal kaybına ve hatta ocağın tamamen kapanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, çalışma yerlerinin hava gereksinimi doğru bir şekilde hesaplanmalı ve gerekli miktardaki hava çalışma yerlerine gönderilmelidir. Ocakta, +1220/+1280 nefeslik bacası ve +1220/+1260 ana desandresinin yeryüzü ile bağlantısı bulunacaktır. Temiz hava girişi ana desandreden yapılacak, kirli hava ise / nefeslik bacasından ocak dışına atılacaktır. Nefeslikbacası gerektiğinde ikinci kaçış yolu olarak kullanılacaktır. Ana desandre ağzı girişi ile nefeslik ağzı arasında 20 m kot farkı oluşmaktadır. Oluşturulacak nakliye galerileri ana nakliye galerileri 2.5 m. yükseklikte, üst kısım genişliği 2.25 m., alt kısım genişliği 2,60 m. olacak şekilde açılacaktır. Cevher içindeki

9 fereler ise, 2X1,5 m ebadında açılacaktır. Hava yolları pürüzlü olarak dikkate alınmıştır. Yan kayaç oldukça sağlam olup, orta ve zayıf kısımlarda ağaç tahkimat yapılacaktır. Ocakta hazırlık yolları ve üretim için maksimum 80 kişi çalışacaktır. Gerekli Hava Miktarı : a) Solunum için gerekli hava :Ocakta maksimum 80 kişi çalışacak olup, 80 kişinin toplam hava ihtiyacı kişi başına 5 m3/dak. ile 400 m3/dak.,7,0 m3 / saattir. b) Patlayıcı madde miktarına göre gerekli hava miktarı: Bir patlatmada maksimum 5 kg dinamit kullanılacaktır. Patlatma yapılan kısımda havanın 20 dakikada temizlenmesi gerekmektedir. Bu durumda; Q= (0,4/t). W.V2 = 1,5 m3/s (W: patlayıcı miktarı kg, V: havalandırılacak hacım m3, t:havalandırma süresi, Q: gerekli hava miktarı) c) Toza karşı gerekli hava miktarı : Gerekli hava miktarı kullanılan her bir delici için yaklaşık l.0-l.2 m3/s temiz havanınçalışma yerine gönderilmesi ilkesine göre hesaplanmıştır. Maksimum iki delicikullanılacağından toza karşı 2,5 m3/s hava gerektiği hesaplanmıştır. Yukarıdaki koşullar göz önüne alındığında, ocağın tamamı için 10 m3/s (600m3/dak) temiz hava miktarı yeterli olacaktır. Ocağın Direnci : R = KCL/A3 R = Direç. Gaul (Ns2/m8) K = sürtünme katsayısı, kg/m3 C = kesit çevre uzunluğu, m. L = Galeri uzunluğu, m. A = kesit alanı, m2dir. DHB = DxgxB (tu-td) x l l x (tuxtd) D: Kot farkı: 20 m. B: Giriş+çıkış arası basınç ortalaması(ortalama l00 kpa olarak alınmıştır.) 287.l = Gaz Sabitesi g:gravite: 9.8l kg/cm2 td : Giriş sıcaklığı : Kelvin (273 + Cº) tu : Çıkış sıcaklığı : Kış aylarında ocak giriş havasının -5 Cº, çıkış havasının 22 Cº olması durumunda doğal havalandırma basıncı: DHB = 9,81 x 20 x l00 x ( ) x l.000= 23,34 Pa 287.l x (295 x 268) AtkinsonFormulü : P = R Q2 Hava miktarı : Q2 = P/R Q = 2.33 / = 3,22 m3/s = 193,2 m3/dak. Yaz aylarında giriş havasının 25 Cº, çıkış havasının 20 Cº olması durumunda; P= 0,391 Pa. Q : 1,318 m3/s =79,1 m3/dak Doğal havalandırma yetersiz kalmaktadır. Bu durumda mekanik havalandırma yapılması gereklidir.

10 Mekanik Havalandırma Doğal havalandırma ile ocak havalandırmasının yapılamadığı durumlar için ana nefeslik başına bir emici fan tesis edilecek ve gerekli hallerde çalıştırılacaktır. Fan tesisi kayıp ve kaçaklarının ve kısa devrelerin dikkate alınması durumunda, fanın çekeceği hava miktarı 600 m3/dak (10 m3/s) olarak belirlenmiştir. Vantilatör Kapasitesinin Hesabı; Vantilatör kapasitesinin hesabında aşağıdaki formül kullanılmıştır. N = (Q x h) / (102 x ) kw N: Vantilatör gücü kw, h: Depresyon (kg/m2) = Vantilatör verimi ( % 65 ) h = 224,7 x 10-3 x (10)2 = 22,47 kg/m2, N = (10 x 22,47) / (102 x 0,65) = 3,5 kw 6 Kw gücünde bir fan seçilmiştir. Gücü belirlenen bu fan temin edilecek ve nefeslik galerisi başında hazırlanacak fan dairesine monte edilecektir. Havanın Ocak Yollarında Dağılımı Ocakların çalışma ömürleri boyunca en zor dönemini temsil eden, en derin ve en uzak durumlarındaki havalandırma dirençleri ve ocak şebekesi dikkate alınarak hava dağılımları hesaplanmıştır. Ocak Eşdeğer Açıklığı: A= 144/R Ocak eşdeğer ocak açıklığı: A= 144/224.7=0,64 m2 Ocak, havalandırma açısından "DAR" açıklıkta ocak olarak havalandırılacaktır. HAZIRLIK AŞAMASINDA HAVALANDIRMA Hazırlık aşamasında, ocak dışında uygun yerlere kurulacak tali havalandırma pervaneleri ile cebri olarak havalandırılacaktır. Havalandırma üfleyici sistemle yapılacak, 40 cm çapında vantüpler kullanılarak hava çalışma arınlarına sevk edilecektir. Tali havalandırma mesafesi 200 m olacaktır. Bir arının havalandırılması için, üfleyici vantilatörden 2.5 m3/s temiz hava sağlanacak, bu hava galeri kesitinden dönerek ocak dışına atılacaktır. 40 cm. çaplı borunun direnci: 400 m. havalandırma mesafesi için R = x 400 x 1, x 0.13 x 0.13 = 688 gaul =70.2kmurg 1.5 m3/s, temiz hava için yaratılması gerekli basınç farkı : P = R Q2 P = 70,2 x (1.5)2 = = 157,95 kg/m2 = 158 mmss Tali havalandırma için 3,32 = 5 Kw gücünde bir üfleyici vantilatörün bağlanması yeterli olacaktır Bu vantilatörün ocak içinde kurulması halinde, vantilatörün emdiği havanın, galeriden geçen temiz havanın %70'inden daha fazla miktarda olmamasına dikkat edilecektir.

11 Kullanılacak Basınçlı Hava Makinaları: Üretim panosunda ayakta üretim delme-patlatma ile yapılacaktır. Deliklerin delinmesi için 1 adet martoperforatör kullanılacak ve üretim yapılacak sarmalarda patlatma ile gevşetmeyi müteakip, 2 adet martopikör ile kazı ve tahkimat işlemleri yürütülecektir. Hazırlık için toplam 1 adet fere bacası ve 1 adet kılavuz galerisi sürülecektir. Bu arınlarda aynı anda birer adet martopikör ve 1 adet de martoperforatör olmak üzere toplam 2 adet martopikör ve 1 adet martoperforatör kullanılacaktır. Basınçlı Hava Tüketimi: Martoperforatörlerde basınçlı hava tüketimi 2 m3/dak, martopikörlerde basınçlı hava tüketimi ise 1 m3/dak değerindedir. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda ocakta, aynı anda 4 adet martopikör ve 2 adet martoperforatör kullanılması planlanmaktadır. Buna göre kazı araçlarında toplam 8 m3/dak (480 m3/h) basınçlı hava kullanılacaktır. Basınçlı Hava Şebekesi: Ocaktaki basınçlı hava şebekesinin toplam uzunluğu 350 m olarak hesaplanmıştır. Boru çapı: d= 2,5 x (QhN)0,371/P d:boru çapı (mm) QhN: Hava miktarı (Nm3/h), P1, P2:Boru girişi ve çıkışındaki basınçlar (atü) Şebekedeki boru çapları: d12= 6,41 mm = 80 mm (DIN) d23= 4,38 mm = 50 mm (DIN) d24= 4,49 mm = 50 mm (DIN) d45= 2.23 mm = 25 mm (DIN) d46= 3,47 mm = 50 mm (DIN) Yeraltı nakliyesi (nakliye sistemi ve tekniği, kullanılacak donanımın özellikleri): Tavan ayaklarda üretilen cevher kürek ile 40 kg. kapasiteli el arabalarına doldurularak fereler vasıtasıyla ana galerideki vagonlara boşaltılacaktır. Dolgu için kullanılan malzeme ise ferelerden dilimlere yerçekimi ile oluklardan akıtılacaktır. Sonra işçiler malzemeyi el arabası ile gerekli yere taşıyıp dolguyu yapacaktır. Ana yollarda 500 kg kapasiteli demiryolu vagonları ile nakliyat yapılacaktır. Ana nakliye desandresinde ise vinç nakliyatı yapılarak, üretilen cevherin ocak dışına ihracı yapılacaktır.

12 Su tahliyesi (su tahliyesi, su ile mücadele ve bununla ilgili donanım ve teknikleri): Üretim sırasında, geçilen formasyonun niteliğine göre sızıntı su ve/veya tünek su ortaya çıkmaktadır. Mevcut durumda su kendi cazibesi ile ocak dışına çıkmaktadır. Galeri derinliği arttıkça pompalar kullanılacaktır. Yeraltında su tahliyesi için ocak içinde tabantavan yolunu birleştiren merkez ana yolun, taban yolu ile birleştiği kesimde drenaj havuzu oluşacaktır. Galeri içinde açılan drenaj kanalı ile ve oluşan eğimle su burada toplanır ve kademeli pompa ile havuzdan galeri dışına yapılan çökeltme havuzuna nakil olur. Ana desandreden itibaren sürülecek kat galerileri, desandreye doğru %0,5 meyil ile sürülecek ve katlardan gelecek su geliri kanallar vasıtası ile toplanarakdesandreye alınacaktır. Desandre dibinde kotunda 20 m3 kapasiteli bir havuz ve tulumba dairesi yapılacaktır. Sahada tahmin edilen 2-3 m3/saat su gelirini atabilecek 5 m3/saat kapasiteli ve 150 m basma yüksekliği olan tulumbalar kullanılacaktır. Tulumba olarak 5 kw gücünde, 90 m basma yüksekliğine sahip birisi yedek olmak üzere 2 adet tulumba kurulacaktır havuzundan ana desandre içine 50 mm çapında su boruları döşenecek, su tahliyesi bu borularla yapılacak ve galeri dışına yapılan çökeltme havuzuna nakil olur. Çökeltme havuzları betonarme yapılacaktır. Çökeltme havuzunda bekletilen su partiküllerinden büyük ölçüde arınacaktır. Bu su yollarda tozumaya karşı kullanılacaktır. Bu suyun analizleri düzenli olarak yaptırılıp, uygun olması halinde tozumaya karşı kullanılabilecektir. Analiz sonuçlarının uygun çıkmaması halinde ilave arıtma sistemi kurulmadan her hangi bir şekilde deşarj edilmeyecek ve sistem kuruluncaya kadar çalışma yapılmayacaktır. İzin alınmadan, alıcı ortama direkt veya dolaylı olarak deşarj yapılmayacaktır.

13 PROJENİN ÖZELLİKLERİ Proje Kapsamında Kullanılacak Üretim Yöntemleri, Üretim Miktarları, İş Akım Şeması, Çalışacak Personel Sayısı : Proje konusu faaliyet kapsamında Eti Krom A. Ş. tarafından İR nolu maden ruhsat sahasında krom madeni üretimidir. Krom madeni üretimi 2 yöntemle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ruhsat sahasının 32,75 hektarlık kısmında açık ocak işletmeciliği, kalan kısmında ise yer altı işletme yöntemi ile üretim gerçekleştirilecektir. Mevcut durumda alınan belgelerde ton/yıl krom üretimi yapılacağı beyan edilmiştir. Kapasite artırımı ile proje alanında patlatmalı açık ocak işletmeciliği yönteminin uygulanmaya başlanması ve yeni galerilerin açılması ile tüm ruhsattan yılda ton krom madeni üretilmesi planlanmaktadır. Patlatma Tekniği ve Detayları: Gerek cevherin, gerekse yantaşın gevşetilmesi için patlayıcı madde kullanılacaktır. Hazırlık yolları yapımı esnasında aynaya 1,5 m uzunluğunda 48 adet delik açılacak olup, patlatma sonrası 1,25 m. ilerleme sağlanacaktır. Her deliğe 300 gr. Dinamit yerleştirilecektir. Bir patlatmada toplam 14,4 kg. dinamit kullanılacaktır. Cevherin gevşetilmesinde yine maksimum 48 delik açılıp patlatıldıktan sonra, yan tarafın delme ve patlatma işlemine geçilecektir. Yeraltı işletme uygulanacağından yapılacak patlatmanın çevreye olumsuz etkisi yoktur. Patlatma tekniği olarak prizma orta çekme olarak tabir edilen teknik uygulanacaktır. Bu teknikte orta kısımdaki 4 delik prizma oluşturacak şekilde delinecek ve bu deliklerde ilk öncepatlayacak, kapsüller etrafındaki deliklerde de daha sonra patlatmayı sağlayacak gecikmeli kapsüller kullanılacaktır. Bu sayede orta kısmı boşaldıktan sonra yan tarafların daha kolay ve etkili gelmesi sağlanmaktadır. 100 m hazırlık ilerlemesi için 80 adet patlatma yapılacaktır. Buradan üretilecek olan 400 ton cevherden başka tavan ayaklardan da ton üretim yapılacaktır. Tavan ayaktaki günlük ilerleme miktarı 1,0 m olacaktır. Bunun için 1,2 m. uzunluğunda 48 delik delinerek, her patlatmada ortalama 20 m3 ton malzeme (cevher+pasa) üretilecek olup bu malzeme içindeki pasalar dolguya verildikten sonra geri 8 m3/gün (32 Ton) cevher üretilmiş

14 olacaktır. Yıllık üretim kapasitesinin sağlanması için ayakta 300 defa patlatma yapılacaktır. Ayak içinde de her delik için aynı miktarda patlayıcı kullanılacaktır. l delikte 0.3 kg. Power-gel Magnum 365 kartuş tipinde patlayıcı, l adet kapsül kullanılacaktır. Hazırlık ve üretim panolarında yılda toplam 380 x 48 = adet delik delinip patlatılacaktır. CinsiDelik Başı Sarfi.Yıllık Sarfii Dinamit 0.3 kg kg. Kapsül 1 adet adet Üretimde Kullanılacak Makinelerin, Araçların Sayı ve Özellikleri : Sahada üretim ve nakliyede kullanılan / kullanılması planlanan iş makineleri aşağıda verilmiştir. Projenin Fayda-Maliyet Analizi: 1- Proje Giderleri: Kapasite arttırımı gerçekleştirilecek olan alanların işletilmesi için hazırlanacak olan projelerin (Özel Format Harcı, Ruhsat Harçları, 1. Sınıf GSM Ruhsatının Alınması ve Ruhsat Harcı, Ormanlık Alanlarda Orman Tahsis Projeleri vs.) bedeli yaklaşık TL civarında olacaktır. 2- Yatırım Giderleri Yatırımcı firma, kapasite artırımın sağlanması ile faaliyette olan alanda çalışan iş makinelerine ek olarak makine ekipman eklemeyi planlamaktadır.

15 4- Pazar ve Satış Fiyatı: Krom ocak başı satış fiyatı; 200 TL/ton civarındadır. Buna göre yıllık gelir = 200 TL/ton * ton/yıl = ,00 TL/yıl Brüt Kar = ,00 TL/yıl ,98= ,02 TL/yıl Bu bedel kapasite artırımının gerçekleşmesi ve pazar durumunun uygun olması ile oluşabilecektir. Projenin Ekonomik Ömrü: Maden ocaklarının işletme projeleri 10 yıllık hazırlanarak maden işleri genel müdürlüğüne verilmesinden dolayı planlanan krom madeni ocağının ömrü 10 yıllık çalışma planlarına bağlı sürecektir. İşletme ruhsatı tarihinde yürürlüğe girmiş olup tarihinde ruhsat süresi bitecektir. Alanda topoğrafik kotlar takip edilerek yapılan derinlik hesaplarına göre sahada ton civarında krom bulunmaktadır. Yıllık ton krom madeni üretileceğinden / =4 yıl içerisinde maden ocağı ekonomik ömrünü tamamlayacağı öngörülmektedir. Ancak bu süre üretim miktarı değişikliği ve ruhsat sahasında yeni bulunabilecek cevherlerle uzayabilecektir. Bunun için Maden İşleri Genel Müdürlüğüne Temdit başvurusunda bulunularak maden ruhsatının 10 yıl olan süresi uzatılabilecektir.

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ

YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:337 Prof. Dr. Ferhan ŞİMŞİR YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ 1. BASKI İZMİR - 2015 Prof. Dr. Ferhan ŞİMŞİR İZMİR -

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

Ek Form-14 İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU

Ek Form-14 İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU Ek Form-14 İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU 1 Sahanın Hukuki Durumu : Ruhsatın İli : Ruhsatın İlçesi : Ruhsatın Grubu : Madenin Cinsi : Ruhsat No : Erişim No : Ruhsat Yürürlük Tarihi : İşletme İzin Tarihi

Detaylı

BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.1. RUHSAT SAHASI İl : EDİRNE İlçe : UZUNKÖPRÜ Belde : --- Köy : Mevkii : --- Ruhsat No : KS 1905199167

BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.1. RUHSAT SAHASI İl : EDİRNE İlçe : UZUNKÖPRÜ Belde : --- Köy : Mevkii : --- Ruhsat No : KS 1905199167 BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.1. RUHSAT SAHASI İl : EDİRNE İlçe : UZUNKÖPRÜ Belde : --- Köy : Mevkii : --- Ruhsat No : KS 1905199167 Ruhsat Grubu : 4. Grup Maden Cinsi : KÖMÜR 1.2. RUHSAT SAHİBİNİN : Adı

Detaylı

TURCHROME ANADOLU MAD. SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. KROM OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ (RUHSAT NO.200711414)

TURCHROME ANADOLU MAD. SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. KROM OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ (RUHSAT NO.200711414) TURCHROME ANADOLU MAD. SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. PROJESİ (RUHSAT NO.200711414) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, ULUÇAM KÖYÜ YILDEV MAD. MÜH. MÜŞ. HAV. GIDA,

Detaylı

KROMTAŞ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

KROMTAŞ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. KROMTAŞ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. IR 20067775 VE KAPASİTE ARTIŞI, KROM OCAĞI MANYEZİT OCAĞI VE DEMİR OCAĞI Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Kınık Köyü ÇED BAŞVURU DOSYASI Adres: Barış Mah. Asır Sok. Gelincik

Detaylı

GRİZULU VE YANGINA ELVERİŞLİ OCAKLARDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK RG: 25.7.1996-22707 BİRİNCİ BÖLÜM

GRİZULU VE YANGINA ELVERİŞLİ OCAKLARDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK RG: 25.7.1996-22707 BİRİNCİ BÖLÜM GRİZULU VE YANGINA ELVERİŞLİ OCAKLARDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK RG: 25.7.1996-22707 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Tanımlar Amaçlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, grizulu

Detaylı

ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU TEKNİK GEZİSİ

ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU TEKNİK GEZİSİ ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU TEKNİK GEZİSİ TARİH: 16/17 NİSAN 2016 ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU Çalışma alanı Kastamonu ilinin Küre ilçesi sınırları içinde bulunmaktadır. Oldukça engebeli olan saha,

Detaylı

Tünel Açma işlerinde Paralel Delik Düzeni İle İlgili n

Tünel Açma işlerinde Paralel Delik Düzeni İle İlgili n MADENCİLİK Aralık December 1985 Cilt Volume XXIV Sayı No 4 Tünel Açma işlerinde Paralel Delik Düzeni İle İlgili n Parametreler Parameters Related Witli Parallel Hole Cut Arrangement in Tunneling Tayfun

Detaylı

Akrosaj: Dik ve meyilli kuyuların dip ve başları ile ara katlardaki manevra yerleri ve bunlarla ilgili diğer yerlerin tamamı.

Akrosaj: Dik ve meyilli kuyuların dip ve başları ile ara katlardaki manevra yerleri ve bunlarla ilgili diğer yerlerin tamamı. MADENCİLİK TERİMLERİ Acil Teneffüs İstasyonları: Yeraltı maden ocaklarında basınçlı hava hattı boyunca belirli noktalarda kurulan işçilerin mahzur kalma durumunda teneffüs edebilecekleri hayat kurtarma

Detaylı

SOMA EYNEZ KAZASI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

SOMA EYNEZ KAZASI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER 24 Ekim 2014 2 3 4 ABD DE 2010 DA UPPER BIG BRANCH KÖMÜR OCAĞINDA MEYDANA GELEN KAZA: Metan Yanması Grizu Patlaması Kömür Tozu Patlaması 29 Kayıp OLUŞ ŞEKLİ AÇISINDAN EYNEZ İLE KARŞILAŞTIRILAMAYACAK KADAR

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Brifingi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Brifingi Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Brifingi 3 Mayıs 2015 Ejder ERBAY - Müessese Müdürü Giriş &Tarihçe Amasra Karboniferi ndeki ilk

Detaylı

Havalandırma kaynaklı patlama, yangın ve zehirlenme

Havalandırma kaynaklı patlama, yangın ve zehirlenme Makale www.madencilik-turkiye.com Nurettin Eren Maden Yüksek Mühendisi Ülke Madencilik nurettineren@ulkemadencilik.com Ülkemiz Yer Altı Kömür Ocaklarında Havalandırma Problemleri Yer altı kömür madenciliği,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol

Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol Ender PEKDEMİR* Konu, Kari Terzaghi'nin kurduğu teori üzerinde T.L. White ve R.V. Proctor tarafından geliştirilmiş ve Amerikan tipi

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI GİRİŞ ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI R.Engin TURGAY Makina Mühendisi, İzmir e-posta: enginturgay@turastrade.com ÖZET Bu çalışmada, binalarda çıkabilecek yangın esnasında bir baca gibi

Detaylı

DENİZ, GÖL VEYA NEHİR ALTINDA BULUNAN MADENLERDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. (13.4.1997 tarih ve 22963 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

DENİZ, GÖL VEYA NEHİR ALTINDA BULUNAN MADENLERDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. (13.4.1997 tarih ve 22963 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) DENİZ, GÖL VEYA NEHİR ALTINDA BULUNAN MADENLERDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç (13.4.1997 tarih ve 22963 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Nakliyat yöntemi seçiminde etkili olan faktörler

Nakliyat yöntemi seçiminde etkili olan faktörler MADENLERDE NAKLİYAT Nakliyat yöntemi seçiminde etkili olan faktörler Malzemenin fiziksel özellikleri (tane iriliği, kırılma şekli, nem oranı, yoğunluğu, sıcaklığı) Gerekli nakliyat kapasitesi Nakliyat

Detaylı

Tali Havalandırma Hesaplamaları Auxiliary Ventilation Calculations

Tali Havalandırma Hesaplamaları Auxiliary Ventilation Calculations MADENCİLİK Aralık December 1989 Cilt Volume XXVIII Sayı No 4 Tali Havalandırma Hesaplamaları Auxiliary Ventilation Calculations Çetin ONUR (*) Gündüz YEREBASMAZ (**) ÖZET Bu yazıda, tali havalandırma vantüplerinin

Detaylı

1 GİRİŞ 2 UYGULAMA AYAĞININ TANITIMI

1 GİRİŞ 2 UYGULAMA AYAĞININ TANITIMI Türkiye 7. Uluslararası Madencilik Kongresi ve SergısıTUMAKS 00, 00, ISBN 975395466 TTK'da Çalışan Bir Ayakta Hidrolik Direk ve Ağaç Tahkimat Maliyetlerinin Karşılaştırılması O. Yaralı Zonguldak Karaelmas

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Bilgileri; Havuz boyutları=6x9m Havuz Alanı=44m2 Derinliği=.2m Projede TS 899 standartları ele alınmıştır. (TS 899; Yüzme havuzları, suyun hazırlanması, teknik yapım,

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı?

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı? KOMİSYON KARAR RAPORU Sayfa No : 1 Karar Rapor Tarihi : 01/10/2012 Kararla İlgili Teklif No : Sözlü öneri Mevcut Durumun Tanımlanması : İl Genel Meclisinin Eylül/2012 toplantısının 03.09.2012 tarihli birinci

Detaylı

HAZİRAN JUNE. The Effect of LHD Usage on Production Costs of Top Slicing Method and an Approach to Cost Estimation ÖZET

HAZİRAN JUNE. The Effect of LHD Usage on Production Costs of Top Slicing Method and an Approach to Cost Estimation ÖZET MADENCİLİK HAZİRAN JUNE 1996 CİLT-VOLUME SAYI - NO XXXV 2 TABAN VE TAVAN ARINLI DOLGULU ÜRETİM YÖNTEMLERİNDE LHD KULLANIMIN ÜRETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve MALİYETLERİN TESBİT EDİLMESİNE YAKLAŞIMLAR

Detaylı

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgi 2. Çalışma Prensibi 3. Sistem Bileşenleri 4. Montaj 5. Resimlerle Kolektör Montajı 6. Teknik Detaylar 7. Teknik Bilgi 8. Bakım 9. Tesisat Şeması Genel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ HAZİRAN 2011 1 AÇIK TENİS KORTU AÇIK BASKETBOL SAHASI VE AÇIK VOLEYBOL SAHASI SAHA VE EKİPMAN ÖZELLİKLERİ Akrilik spor sahaları imalatı Tenis

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 1. Genel Tanım ve Standartlar Bu şartname, Soğutma, Isıtma ve Havalandırma tesisatlarında kullanılan, galvanizli sacdan imal edilen,

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

Otomatik Şamandıralı Plastik Dranaj Pompa

Otomatik Şamandıralı Plastik Dranaj Pompa Temiz Su Plastik Drenaj Pompalar MODEL DIŞ GÖVDE GÜÇ. DEBİ BASINÇ PARTİKÜL DFSP400 PLASTİK 400 W 7000 l/h 7,5mt 5mm Q1CP400C2 PLASTİK 400 W 7000 l/h 7,5mt 5mm Q1CP550C2 PLASTİK 550 W 100 l/h 9mt 5mm Q1CP750C2

Detaylı

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI R.ENGİN TURGAY Makina Mühendisi R. Engin TURGAY S.1 İÇİNDEKİLER ÖZET..3 1-ÖNEMLİ KRİTERLER...4 2-HESAPLAMA KURALLARI 5-10 2.1-HAVA

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV I.) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Cetvellerindeki koşullara göre her cins zeminde

Detaylı

Enerji Kaynağı Olarak Kömür

Enerji Kaynağı Olarak Kömür SOMA'DAN SONRA: TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARI, ÜRETİM VE TÜKETİMİ, ALTERNATİF ENERJİLER, ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ Enerji Kaynağı Olarak Kömür Prof. Dr. Ahmet Arısoy Giriş. Enerji kaynağı olarak kömürün

Detaylı

Yüksek kw 2.34 (1) Nom. kw 2.23 (1) Düşük kw 2.10 (1) Yüksek kw 1.74 (1) Nom. kw 1.51 (1) Düşük kw 1.29 (1) 2 Borulu Yüksek kw 3.

Yüksek kw 2.34 (1) Nom. kw 2.23 (1) Düşük kw 2.10 (1) Yüksek kw 1.74 (1) Nom. kw 1.51 (1) Düşük kw 1.29 (1) 2 Borulu Yüksek kw 3. FWT02AATNMV1 FWT02AATNMV1 Yüksek kw 2.34 (1) Nom. kw 2.23 (1) Düşük kw 2.10 (1) Yüksek kw 1.74 (1) Nom. kw 1.51 (1) Düşük kw 1.29 (1) 2 lu Yüksek kw 3.02 (2) Orta kw 2.71 (2) Düşük kw 2.38 (2) Güç Girişi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

TARİHİ MALABADİ KÖPRÜSÜ RESTORASYON PROJESİ GEÇİCİ İSKELE KÖPRÜSÜ PROJESİ MÜTEAHHİT : ZÜLFİKAR HALİFEOĞLU

TARİHİ MALABADİ KÖPRÜSÜ RESTORASYON PROJESİ GEÇİCİ İSKELE KÖPRÜSÜ PROJESİ MÜTEAHHİT : ZÜLFİKAR HALİFEOĞLU TARİHİ PROJESİ GEÇİCİ İSKELE KÖPRÜSÜ PROJESİ MÜTEAHHİT : ZÜLFİKAR HALİFEOĞLU KÖPRÜ GENEL SİSTEM BİLGİLERİ Ana kirişler : Petek (GS355JR)- h=2000mm Ara kirişler : IPE500 (GS275JR)- h=500mm Efektif Açıklık

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOTRANS 333. Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOTRANS 333. Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için VIESMANN VITOTRANS 333 Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 24 VITOTRANS

Detaylı

11562 (+198/+21) B14 kesitli desandresi (14º): 600,00 m

11562 (+198/+21) B14 kesitli desandresi (14º): 600,00 m ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 11562 DESANDRESİ (+198/+21) BETONLAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1- İŞİN KONUSU Armutçuk TİM deki 11562 (+198/+21) B14 kesitli desandrenin içine B12 kesitinde demirbağı yapılarak

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 2-ARMUTÇUK YENI KUYU KARO SAHASININ JEOLOJIK - JEOTEKNIK DURUMU

TEKNİK ŞARTNAME 2-ARMUTÇUK YENI KUYU KARO SAHASININ JEOLOJIK - JEOTEKNIK DURUMU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARMUTÇUK TİM ARMUTÇUK YENİ KUYU KARO SAHASI UYGULAMA PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1-İŞİN GENEL TANIMI VE KAPSAMI Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

Delme patlatmanın önemli bir aşaması olan rok kaya delici makinelerle ilgili şirketimiz kiralama ve satış

Delme patlatmanın önemli bir aşaması olan rok kaya delici makinelerle ilgili şirketimiz kiralama ve satış DELPA GRUP Maden Müşavirlik - Delme Patlatma Hizmetleri Ürün ve Hizmetin Mükemmel Uyumu www.delpagrup.com DELPA GRUP Delme patlatma sektörünün bütün unsurlarının bir birleşimi olarak doğmuş ve sektörde

Detaylı

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. GENEL Yapılarda bugüne kadar yağmur suyunun drenajı ile ilgili olarak konvansiyonel sistemler kullanılmıştır. Konvansiyonel yağmur drenajı, yatay hatta %2-3 derece eğim verilmesi ile suyun hava ile yer

Detaylı

TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Havalandırma neden yapılır? Yazın uygun hızda, kışın ise hava cereyanı

Detaylı

PMS / STANDART 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ

PMS / STANDART 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ PMS / STANDART 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ POLAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Astim Organize Sanayi Bölgesi (P.K. 105) AYDIN / TÜRKİYE TEL : +90 (256) 231 04 73 (pbx) FAX : +90 (256) 231 04 78 www.polatas.com.tr

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 5 basamaklı ara merdiven 100 cm düz kaydırak platform korkuluğu palmiye figürü çatı kemeri 2 li salıncak seti 1 tk Tırmanma seti 1 tk TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler Metal malzemeden üretilmifl OBO Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri, kablo ve boruların tekli veya çiftli tespit kelepçeleri yardımıyla her türlü zemine veya vidalı ayarlı kelepçeler sayesinde duvarlara

Detaylı

5.2.1 Yakıt Giderleri Hesaplama;... 34 BÖLÜM VI... 36 6.PROJENİN MALİ BOYUTU... 36 6.1. Düşünülen Finansman Kaynakları... 36

5.2.1 Yakıt Giderleri Hesaplama;... 34 BÖLÜM VI... 36 6.PROJENİN MALİ BOYUTU... 36 6.1. Düşünülen Finansman Kaynakları... 36 İçindekiler Tablosu BÖLÜM I... 4 RUHSAT BİLGİLERİ... 4 1.1.Ruhsat Sahasının Bilgileri... 4 1.2.Ruhsat Sahibinin Bilgileri... 4 1.3 Ruhsat Sınır Koordinatları, Paftası ve Alanı... 4 1.4 Talep Edilen İşletme

Detaylı

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeler Taş, tuğla, briket vb. gibi malzemelerle değişik şekillerde, taşıyıcı veya bölme amaçlı olarak düşey şekilde örülen elemanlara duvar denir. Duvarlar

Detaylı

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi YARI OTOMATiK PELET KAZANI Yeni Nesil Eco Mini Serisi Yarı Otomatik Pelet Kazanı. Yeni Nesil Eco Mini Serisi Bütçenize Uygun Bir Pellet Kazanı Eco-Mini serisi kazanlar, dikey tasarlanan borulari ve verim

Detaylı

SIRA PARÇALAMA. 1. Temizleme, teftiş ve değerlendirme

SIRA PARÇALAMA. 1. Temizleme, teftiş ve değerlendirme Sıra Parçalama SIRA PARÇALAMA 1. Temizleme, teftiş ve değerlendirme Bu evrak, Sıra parçalamada kullanılabilecek tekniklere bir sunum düzenlemektedir. Devam eden teknik destek, Green Break Technology (PTY)

Detaylı

PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ

PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ POLAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Astim Organize Sanayi Bölgesi (P.K. 105) AYDIN / TÜRKİYE TEL : +90 (256) 231 04 73 (pbx) FAX : +90 (256) 231 04 78 www.polatas.com.tr

Detaylı

(RAL 7035) (KROM RENKLİ) FANLI FİLTRELER

(RAL 7035) (KROM RENKLİ) FANLI FİLTRELER HAVALANDIRMA FİLTRELERİ ve FANLI FİLTRELER HAVALANDIRMA FİLTRELERİ (RAL 7035) Malzeme : ABS Ral 7035 IP Koruma : IP 54 Çekmece tip filtre ile kolay temizleme. FİLTRE REFERANS EBADI NO 150x150 mm 983.106

Detaylı

Tüm Blok iç merdivenleri trabzanlarında 125 adet civarında eksik ahşap topuzlar tespit edilmiştir.

Tüm Blok iç merdivenleri trabzanlarında 125 adet civarında eksik ahşap topuzlar tespit edilmiştir. Geçici süreli bahçıvan 02 Mart-30 Haziran 2010 tarihleri arasında sitemizde hizmet vermiş olup, düzenleme çalışması öncesi durum aşağıda olduğu gibidir. (B13 blok girişi) Tüm blok önleri benzer şekilde

Detaylı

AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI DALGIÇ POMPALAR

AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI DALGIÇ POMPALAR AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI DALGIÇ POMPALAR A. FUNDA ETAN 1970 yılında Đstanbul'da doğdu. 1988 yılında Highschool'u, 1992 yılında ise Đstanbul Teknik Üniversitesi, Đnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği bölümünü

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI Basınçlı hava, endüstriyel tesislerde yaygın bir şekilde kullanılan bir enerji türüdür. Basınçlı hava, dış ortamdan alınan havanın bir kompresörde belli bir oranda sıkıştırılmasıyla elde edilir. Serbest

Detaylı

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır.

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. Bu çalışmada kullanılacak haritalar, 1/25 000 ölçekli, eş yükselti

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Madencilik İşlem Basamakları MADENCİLİK FAALİYETLERİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre

Detaylı

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr Tekrar kullanılabilir tek yönlü nervürlü döşeme kalıbı sistemi www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr SKYRAIL AVANTAJLARI TASARRUF Tüketimin radikal şekilde azalması sayesinde sistem sadece birkaç beton

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

TERS DOLAŞIMLI SONDAJ UYGULAMALARI

TERS DOLAŞIMLI SONDAJ UYGULAMALARI (Sondaj Dünyası Dergisi, Sayı 4) www.sondajcilarbirligi.org.tr MADEN ARAMA ÇALIŞMALARINDA TERS DOLAŞIMLI SONDAJ UYGULAMALARI Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com) Maden aramaya yönelik sondajlar, genellikle

Detaylı

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 DTIK-01 DTIK-02 MALZEME : Kasa 1 mm. Kalınlıkta galvaniz veya paslanmaz malzemeden ısıtıcı rezistanslar paslanmaz malzemeden imal edilir.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Çevre Koşullarının Denetimi) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Çevre Koşullarının Denetimi) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Çevre Koşullarının Denetimi) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Çevre Koşulları Sera içi çevre koşulları, -Sıcaklık, -Bağıl nem,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarası: fiyat listesine bakınız, fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 200-HS

Detaylı

MEKANİK DESTEK SETİ MEKANİK DESTEKLER TAHTA DESTEKLER VİDALI DESTEK BARLARI

MEKANİK DESTEK SETİ MEKANİK DESTEKLER TAHTA DESTEKLER VİDALI DESTEK BARLARI MEKANİK DESTEK SETİ MEKANİK DESTEKLER Mekanik desteklerin boy ve uzunlukları desteklenecek yerin özelliklerine göre değişir. Uygun uzunlukta dayanaklar seçilmelidir. Bu tip desteklerin yerleştirilmeleri

Detaylı

Daha iyi bir yaşam için BULUŞMA NOKTASI

Daha iyi bir yaşam için BULUŞMA NOKTASI www.devas.com.tr Yaşamlarını bedensel engelli olarak veya yürümekte zorluk çekerek sürdürmek zorunda kalan vatandaşlarımızın, gündelik yaşamlarındaki ulaşımı kolaylaştırmak için DEVAS ASANSÖR ailesi olarak

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

NAMIK KEMAL AYDOĞDU Adresi

NAMIK KEMAL AYDOĞDU Adresi İİR:51232 RUHSAT NUMARALII IIII.. GRUP KALKER OCAĞII REHABİİLİİTASYONU,, KIIRMA-ELEME TESİİSİİ VE DEKORATİİF TAŞ OCAĞII KAPASİİTE ARTIIŞII PROJESİİ ÇED BAŞVURU DOSYASII İİZMİİR İİLİİ,, ÇEŞME İİLÇESİİ,,

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname Site Alanı Site ortak alanları Ruhsat ve Projelendirme Toplam site alanı 22.340 metrekareden oluşmakta olup 25 Adet birbirinden farklı veya aynı olabilecek şekilde parsellendirilip

Detaylı

Yeni Nesil Asansörler: GeN2. Ergün n Alkan Buga Otis Asansör r San. ve Tic. A.Ş. 09 Eylül l 2011, Ankara

Yeni Nesil Asansörler: GeN2. Ergün n Alkan Buga Otis Asansör r San. ve Tic. A.Ş. 09 Eylül l 2011, Ankara Yeni Nesil Asansörler: GeN2 Asansör r Meslek Alanı Çalıştayı Ergün n Alkan Buga Otis Asansör r San. ve Tic. A.Ş. 09 Eylül l 2011, Ankara GeN2 TM DEVRİMCİ BİR ASANSÖR SİSTEMİ Seyir Konforu, Verim & Çevre

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 -

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 - Pnömatik Sistem Hava Kompresörü Tesisteki tüm pnömatik kapak ve vanaların operasyonunda kuru ve temiz havayı temin edecektir. Tank basıncına göre otomatik olarak devreye girip çıkacaktır. Gerekli emniyet

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

Kasaya Gömme Kapı Hidroliği

Kasaya Gömme Kapı Hidroliği 2800 Serisi Kasaya Gömme Kapı Hidroliği Cisa kasaya gömme kapı hidroliği kapı kontrolü için etkili ve estetik bir çözüm sunmaktadır. Alüminyüm, ahşap ve metal kapı ve kasalar dahil olmak üzere geniş kapsamda

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

IV. Grup Maden (Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş) Ocağı

IV. Grup Maden (Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş) Ocağı Bölüm 1 : PROJENİN TANIMI VE AMACI IV. Grup Maden (Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş) Ocağı 1.1. Tanımı, Hizmet Amaçları, Gerekliliği, Projenin Zamanlama Tablosu Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Türkiye de maden

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Envirogrid Paver Genel Uygulama Rehberi (Taban Kaplama) G-TREND MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Konrad Adenauer Cad. 75/6 06550 Yıldız/Çankaya/ANKARA

Envirogrid Paver Genel Uygulama Rehberi (Taban Kaplama) G-TREND MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Konrad Adenauer Cad. 75/6 06550 Yıldız/Çankaya/ANKARA Envirogrid Paver Genel Uygulama Rehberi (Taban Kaplama) G-TREND MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Konrad Adenauer Cad. 75/6 06550 Yıldız/Çankaya/ANKARA 1 P a g e G - T R Phone: E N D 90 L T312 D. 490 05

Detaylı

Endüstriyel Fanlar AKSİYAL FANLAR GENEL BİLGİLER

Endüstriyel Fanlar AKSİYAL FANLAR GENEL BİLGİLER O C A K 2 0 1 1 A R G E - F. K 03 Endüstriyel Fanlar AKSİYAL FANLAR GENEL BİLGİLER Ürünlerimiz, yüksek verimli, düşük maliyetli, düşük ses düzeyi, olası en geniş çalışma aralığı ve kompakt bir yapıya sahip

Detaylı

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz 1 İçerik 1. Beton yol lokasyonu 2. Beton yol özellikleri 2.1) Beton tabaka kalınlığı 2.2) Yolun enkesitinin şematik gösterimi 3. Mevcut beton karışım dizaynı 4. Beton yol yapım

Detaylı